Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië"

Transcriptie

1

2 Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse eigenaren van dit vakantieverblijf in de streek Zuid-Moravië zijn medio 2012 gestart met de bouw van een waterkrachtcentrale. De centrale bestaat uit een groot schoepenrad dat 60 huishoudens in de omgeving zal voorzien van elektriciteit. Door het crowdfunden van de waterkrachtcentrale kunnen mensen die de productie van 100% schone energie een warm hart toedragen of simpelweg op zoek zijn naar een zinvolle investering, helpen de centrale te realiseren. Om het project extra aantrekkelijk te maken, kunnen donateurs profiteren van een voordelig verblijf op de pittoreske camping dan wel in het pension Kratochvil. De eigenaar van de camping maakt gebruik van een regeling vanuit de Tsjechische overheid om productie van groene stroom te stimuleren. Het gebruik van waterkracht op deze manier is voor de Tsjechische overheid belangrijk en de overheid stimuleert de elektriciteitsproductie met een ruime vergoeding. De eigenaar heeft al ,- geïnvesteerd in de aanleg van de centrale en heeft nog ,- nodig voor de voltooiing. Het betreft hier crowdfunding voor de voorfinanciering van het project. Door te investeren, draagt u dus daadwerkelijk bij aan de totstandkoming van het project. Crowdfunders kunnen zowel doneren als investeren. Het streven is in totaal ,- bijeen te brengen, waarmee de technische voltooiing, projectkosten en ingebruikname van de waterkrachtcentrale betaald kunnen worden. Wie investeert, zet zijn of haar geld vast voor een periode van vijf jaar. De lening wordt annuïtair afgelost en de crowdfunders ontvangen een gemiddelde jaarlijkse rente van 6% over de restschuld. Investeerders betalen in tegenstelling tot donateurs pas op het moment dat het totaalbedrag is ingelegd. Stichting Greencrowd heeft inmiddels diverse zekerheden voor de crowdfunders ingebouwd, waaronder een pandakte op het pension Kratochvil. Mede daardoor is de risicorating B is van toepassing op dit project. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting Aanleiding project Doel project Waterkracht Waterkrachtcentrale Kratochvil Crowdfunden Financieel rendement waterkrachtcentrale Financieel rendement crowdfunders (investeerders) Aanbod voor donateurs Garanties en risico s Proces bij doneren en investeren Namen en adressen Definities en afkortingen Bijlagen Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 3

4 1. Aanleiding project Pension-camping Kratochvil in de streek Zuid-Moravië in het zuiden van Tsjechië is gelegen bij een voormalige waterkrachtcentrale. De Nederlandse eigenaar van de camping heeft reeds in 2006 een vergunning verkregen voor het renoveren van de centrale. De eigenaar heeft reeds ,- aan renovatiewerkzaamheden zelf gefinancierd en zoekt nog ,- voor de voltooiing van de installatie. De Tsjechische overheid geeft een aanzienlijke vergoeding voor stroomopwekking door kleinschalige waterkrachtinstallaties. Het project is daarom zeer rendabel. Voor de nog benodigde financiering van het systeem hoopt Kratochvil op enthousiaste crowdfunders. Zij kunnen geld geven voor de waterkrachtcentrale (doneren) of geld uitlenen (investeren). Investeerders krijgen hun inleg mét rente terug en delen op die manier in het financiële rendement dat aan de waterkrachtcentrale toe te schrijven is. 2. Doel project Het project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel de volledige renovatie van de waterkrachtcentrale op het campingterrein te realiseren. Zodoende kan voor circa 100 huishoudens in de omgeving groene stroom worden opgewekt. Door het crowdfunden kunnen mensen die het project een warm hart toedragen, of simpelweg op zoek zijn naar een zinvolle investering, helpen dit te realiseren. 3. Waterkracht Waterkracht is één van de meest rendabele vormen van duurzame energie. Uit de stroming van het water in een rivier kan elektriciteit worden opgewekt via het aandrijven van een generator. In gebieden met veel en snelstromend water wordt deze techniek veelvuldig toegepast. Landen als Noorwegen en Brazilië halen bijvoorbeeld het grootste deel van hun elektriciteit uit rivierwater. Dankzij de goed ontwikkelde technologie, de minimale impact op de leefomgeving en een goede kosteneffectiviteit is waterkracht een interessante investering. 4. Waterkrachtcentrale Kratochvil De waterkrachtcentrale Kratochvil wordt gebouwd in opdracht van de Nederlandse eigenaar van camping en pension Kratochvil in Tsjechië. De eigenaar heeft een concessie voor afname van minimaal 1,04 m³ per seconde aan water uit een nabijgelegen rivier. Met dit water wordt een molenrad aangedreven met daaraan gekoppeld een generator voor elektriciteitsproductie. Doordat het water het hele jaar door stroomt, kan het molenrad continu elektriciteit produceren met een vermogen van kw. Zodoende levert het rad voldoende stroom voor circa 60 huishoudens. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 4

5 5. Crowdfunden Crowdfunden is het bij elkaar brengen van een investering door een (grote) groep mensen. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding, waaronder doneren en investeren. Bij doneren schenkt iemand geld, bij investeren leent iemand geld uit. De partij die het geld ontvangt, zorgt ervoor dat deze lening wordt terugbetaald en keert daarbij een vooraf besproken rentepercentage uit. Crowdfunden is, naast een innovatieve manier van financieren, een proces dat extra waarde met zich meebrengt: het kan duurzame-energie-projecten voor een breed publiek tastbaar en beleefbaar maken. In het geval van de waterkrachtcentrale Kratochvil kunnen donateurs en investeerders voordelig gebruikmaken van de nabijgelegen camping en het pension. Bezoekers kunnen op deze manier tijdens een vakantie genieten van de mooie omgeving en hun éigen waterkrachtcentrale in bedrijf zien. De leningen die investeerders beschikbaar stellen, worden annuïtair afgelost. Dit betekent dat investeerders jaarlijks niet alleen rente ontvangen, maar ook een deel van de inleg retour krijgen. De looptijd van de lening is 5 jaar en de gemiddelde jaarlijkse rente over de restschuld is 6%. 6. Financieel rendement waterkrachtcentrale Elektriciteitsopwekking uit waterkracht is een economisch aantrekkelijke activiteit onder de Tsjechische regelgeving. Om deze uitspraak te staven, is een model gemaakt waarin alle kosten en opbrengsten tegen elkaar worden afgezet. Kosten De investering in de waterkrachtcentrale bestaat enerzijds uit bouwkundige werkzaamheden aan het wateraanvoerkanaal en bevestigingsconstructie voor het molenrad. Deze kosten zijn reeds door de eigenaar gemaakt. Anderzijds bestaan de kosten uit de hardware van de waterkrachtinstallatie. Dit betreft het molenrad, as en lagers, riem- en elastiekkoppelingen voor krachtoverbrenging, versnellings-tandwielkast, generator, et cetera. Kosten voor onderhoud worden niet in de systeemexploitatie meegenomen, aangezien de eigenaar deze kosten indien van toepassing voor eigen rekening zal nemen. Opbrengsten De fabrieksgarantie op de componenten is afgegeven voor 5 jaar. De eigenaar zal een all-riskverzekering afsluiten op de complete installatie, zodra deze is opgeleverd. Gedurende de looptijd van de leningen van crowdfunders (5 jaar) is de werking van de installatie dus volledig verzekerd. Het verkooptarief voor teruglevering van de elektriciteit is op dit moment omgerekend 0,1323 per kwh. De afgelopen jaren laten een gemiddelde prijsstijging van 5% per jaar zien. Hoewel hier geen garanties op afgegeven zijn, is de verwachting dus dat een prijs van minimaal 0,1323 ook de komende 5 jaar de vergoeding is. Kosten versus opbrengsten De bovengenoemde schets van kosten en opbrengsten resulteert in een exploitatie waarbij het systeem zichzelf na vier tot vijf jaar heeft terugverdiend. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 5

6 Totale balans De investering in de waterkrachtinstallatie is dus zeer kosteneffectief. Sterker nog: de eigenaar van de installatie kan het zich veroorloven crowdfunders uit de 5-jaars-tranche binnen die tijdsperiode hun inleg mét rente terug te betalen. 7. Financieel rendement crowdfunders (investeerders) In de onderstaande tabellen en grafieken staan de kasstromen voor crowdfunders (investeerders) weergegeven voor een investering van 5 jaar tegen een annuitaire lening van 6% rente per jaar. Voorbeeld: 50,- investering Inleg 50, Annuïteit (rente + aflossing) 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 Jaarbalans -38,13 11,87 11,87 11,87 11,87 Totale balans -38,13-26,26-14,39-2,52 9,35 Voorbeeld: 250,- investering Inleg 250, Annuïteit (rente + aflossing) 59,35 59,35 59,35 59,35 59,35 Jaarbalans -190,65 59,35 59,35 59,35 59,35 Totale balans -190,65-131,30-71,95-12,60 46,75 Voorbeeld: 1.000,- investering Inleg 1.000, Annuïteit (rente + aflossing) 237,40 237,40 237,40 237,40 237,40 Jaarbalans -762,60 237,40 237,40 237,40 237,40 Totale balans -762,60-525,21-287,81-50,41 186,98 Ontwikkeling geldstroom bij investering 400,00 200, ,00-400,00-600,00-800, , Jaar 50,- investering 250,- investering 1.000,- investering Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 6

7 8. Aanbod voor donateurs De eigenaar heeft voor donateurs een mooi aanbod bedacht. Donateurs krijgen namelijk bij iedere 100,- investering een overnachting voor één persoon in pension Kratochvil cadeau. Bij iedere 50,- ontvangt de donateur een gratis overnachting op de camping. Bij donaties van 1.000,- of hoger krijgen donateurs tevens een vermelding met hun naam op de waterkrachtinstallatie. 9. Garanties en risico s Wie geld in de waterkrachtinstallatie investeert, leent het feitelijk via stichting Greencrowd uit aan de Tsjechische SRO pension-camping Kratochvil-molen. Dit crowdfundingsproject gaat om de voorfinanciering van een waterkrachinstallatie. Het risico voor crowdfunders is dat de SRO de rente en/of aflossing van de leningen niet kan betalen. Om een inschatting te geven van de grootte van dit risico, koppelt stichting Greencrowd een rating aan ieder project, waarbij classificatie A een zeer veilige investering betekent en classificatie F overeenkomt met een risicovolle investering. Factoren die van invloed kan zijn op de inkomsten uit het waterkrachtproject (en dus het risico dat crowdfunders hun inleg en rente niet uitgekeerd krijgen), zijn: 1) Het technisch functioneren van het systeem; 2) de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit op de locatie. Deze parameter is immers van directe invloed op de cashflow-balans van het project; 3) De hoogte van het teruglevertarief inclusief subsidie; 4) De financiële positie van de eigenaar. Om deze risico s te ondervangen zijn de volgende maatregelen genomen: 1) Op de componenten van de waterkrachtcentrale zit een garantie van 5 jaar (zie bijlage C); 2) Het systeem zal worden verzekerd voor een bedrag van omgerekend ,-; 3) Een concessie van de Tsjechische lokale overheid op gegarandeerde wateraanvoer van 1,04 m³/s voor een periode van 28 jaar; 4) Een pandgarantie van de eigenaar van de SRO pension-camping Kratochvil-molen; 5) Voor het teruglevertarief is uitgegaan van het gemiddelde tarief van de afgelopen 10 jaar; 6) De crowdfunders betalen pas zodra de tranches zijn volgeschreven. Op basis van deze situatie is de risicorating van dit project vastgesteld op rating B beperkt risico. 10. Proces bij doneren en investeren Doneren Nadat u zich heeft geregistreerd/aangemeld op de website van stichting Greencrowd, wordt u na het volgen van de optie doneren direct naar de betaalomgeving geleid. U kunt vervolgens het bedrag van uw keuze overmaken. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 7

8 Investeren Wie investeert, moet een paar extra handelingen verrichten. Nadat u bent ingelogd, een tranche heeft gekozen en een investeringsbedrag heeft bepaald, wordt automatisch een crowdfundingsovereenkomst gegenereerd. Deze dient u te ondertekenen en samen met een kopie van uw ID-bewijs retour te sturen naar het antwoordnummer van stichting Greencrowd (per is ook mogelijk). Zodra het totale benodigde bedrag is verzameld, ontvangt u een betaallink van stichting Greencrowd, waarmee u de feitelijke investering kunt afronden. Het kan dus een tijdje duren voordat u daadwerkelijk wordt verzocht te betalen. U ontvangt het eerste bedrag aan rente en aflossing exact een jaar nadat u de investering heeft gedaan. De laatste annuïteit met rente ontvangt u op de dag dat de looptijd van uw tranche voorbij is. 11. Namen en adressen Initiatiefnemer John de Vrieze Cervená Lhota Cervená Lhota/ Cihalin Verantwoordelijkheid crowdfunding Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310, gebouw H AR Arnhem Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 8

9 12. Definities en afkortingen 1. Stichting Greencrowd (Greencrowd) Stichting Greencrowd brengt Crowdfunders en Kredietnemers via haar website bij elkaar teneinde een Kredietovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiële afhandelingen. Stichting Greencrowd is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Arnhem. Het staat Greencrowd steeds vrij voor de uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden derden in te schakelen. Greencrowd is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van die derden. 2. De Crowdfunder (Crowdfunder) De natuurlijk persoon die zijn privémiddelen of zakelijk vermogen beschikbaar stelt ten behoeve van de totstandkoming van de Kredietovereenkomst, dan wel de rechtspersoon die vanuit zijn onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt. 3. De Kredietovereenkomst (Kredietovereenkomst), Crowdfundingovereenkomst of Investeringsovereenkomst De overeenkomst waarmee de Geldlening of Schuldbekentenis wordt bekrachtigd en waarin de betalingsvoorwaarden, rentes en verdere uit de Kredietovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden beschreven. 4. De Geldlening (Geldlening) Lening van geld waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. 5. De Hoofdsom (Hoofdsom) De verschuldigde som geld uit hoofde van de Geldlening waarbij de lopende of vervallen rente buiten beschouwing wordt gelaten. 6. De Tranche (Tranche) Een deel van een totale geldsom. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 9

10 13. Bijlagen A. Concessie lokale overheid Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 10

11 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 11

12 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 12

13 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 13

14 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 14

15 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 15

16 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 16

17 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 17

18 B. Offerte waterkrachtinstallatie Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 18

19 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 19

20 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 20

21 Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 21

22 C. Garantieverlening Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië 22

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten Informatiememorandum Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten December 2013 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum financiering van één container Fairtrade producten via VDP Import

Samenvatting. Informatiememorandum financiering van één container Fairtrade producten via VDP Import Samenvatting Het Greencrowd-project Import Fairtrade producten voor de Nederlandse en Belgische markt heeft als doel geld op te halen voor het importeren van één container houtsnijwerken uit ChiangMai

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem September 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe)

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

Crowdfunding van de herfinanciering van een brugfinanciering door Greenspread Warmte BV

Crowdfunding van de herfinanciering van een brugfinanciering door Greenspread Warmte BV Informatiememorandum Crowdfunding van de herfinanciering van een brugfinanciering door Greenspread Warmte BV Juni 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A.

Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A. Informatie Memorandum Uitgifte van Certificaten van Lidmaatschap ( Dommelstroomdelen ) Duurzame Energie Coöperatie Dommelstoom U.A. 18 Augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Enkele succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor zowel de wethouder duurzaamheid als de wethouder financiën Juli 2015 Voorwoord Mening

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Crowdfunding. Een whitepaper door Jan Wietsma

Crowdfunding. Een whitepaper door Jan Wietsma Crowdfunding Een whitepaper door Jan Wietsma Crowdfunding Een whitepaper door Jan Wietsma Colofon Uitgever: MKBkredietcoach B.V. http://www.mkbkredietcoach.nl Postbus 40161 8004 DD Zwolle 038 4671588 Redactie:

Nadere informatie

Informatie Memorandum. Obligatielening Windpark Netterden B.V.

Informatie Memorandum. Obligatielening Windpark Netterden B.V. Informatie Memorandum Obligatielening Windpark Netterden B.V. 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Begrippenlijst (afkortingen en definities)... 5 2. Belangrijke informatie voor (potentiële) Obligatiehouders...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK UIT JE EIGEN STAD INVESTEER MEE IN DE 276 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK UIT JE EIGEN STAD INVESTEER MEE IN DE 276 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK UIT JE EIGEN STAD INVESTEER MEE IN DE 276 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Met 2 hectare (20.000 m2) is Uit Je Eigen Stad een van de grootste stadsboerderijen van Europa. Een bijzondere

Nadere informatie

Prospectus OBLIGATIELENING

Prospectus OBLIGATIELENING Prospectus OBLIGATIELENING Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% obligaties, met een nominale waarde van: 10.000, - per stuk ( Obligaties

Nadere informatie

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING Trotter International Holding BV Prospectus OBLIGATIELENING Den Haag 10-6-2013 PROSPECTUS Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% + winstdelende

Nadere informatie

Investeer nu in Windpark Nijmegen-Betuwe

Investeer nu in Windpark Nijmegen-Betuwe Investeer nu in Windpark Nijmegen-Betuwe Investeer nu in Windpark Nijmegen-Betuwe Doe je mee? Heb je belangstelling om te investeren in windenergie? Wil je samen met andere inwoners van Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Informatie Memorandum ZonneWIJde Breda

Informatie Memorandum ZonneWIJde Breda Informatie Memorandum ZonneWIJde Breda De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2 van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie