Projectbeschrijving van de investering in laadpalen door Greencrowd Charging B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectbeschrijving van de investering in laadpalen door Greencrowd Charging B.V."

Transcriptie

1 Projectbeschrijving van de investering in laadpalen door Greencrowd Charging B.V. Augustus, 2016

2 Samenvatting Evensnelladen is een nieuw concept van Greencrowd Charging B.V. waarmee duurzaam opgewekte elektriciteit snel en slim wordt geleverd aan hybride en/of elektrische voertuigen. Evensnelladen is voor de zomer gelanceerd en slaat enorm goed aan. Greencrowd Charging beschikt momenteel over een flinke pijplijn waarmee de komende maanden 100 locaties kunnen worden gecontracteerd. Dit document gaat in op de realisatie van de 25 tot 50 laadpalen op diverse locaties in Nederland. De investering bedraagt voor de eerste 25 laadpalen ongeveer ,- en voor de volgende 25 ook ongeveer ,-. Greencrowd Charging wil hiervan ,- tot ,- crowdfunden. De resterende investering wil Greencrowd Charging met eigen geld financieren dat beschikbaar wordt gesteld door Greencrowd Energy B.V. Deelname is mogelijk vanaf 50. De participatie heeft een annuïtair met een looptijd van tien jaar. De rentevergoeding bedraagt 6% op jaarbasis waarbij de annuïteit ieder kwartaal uitkeert aan de crowdfunders. Het effectieve jaarrendement bedraagt daarom 5,82% De rente en aflossing worden per kwartaal betaald. Greencrowd Charging B.V. is de lenende partij en staat garant voor de betaling van rente en aflossing. Zowel de laadpalen als het contract met de locatie-eigenaar worden verpand aan de crowdfunders. In aanvulling hierop stelt Greencrowd Energy B.V. zich garant voor rente en aflossing richting de crowdfunders. Deelnemen is mogelijk tot en met 16 september Het project sluit zodra het is volgeschreven. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan vermeld te sluiten. 2

3 Samenvatting Aanleiding project Doel project Zekerheden Planning Evensnelladen De laadpalen Crowdfunden Projectstructuur Financiele prognoses Risico s en garanties Definities en afkortingen Namen en adressen

4 1. Aanleiding project Hybride en elektrische vervoer is steeds meer in opkomst. Eind 2015 reden er al meer dan elektrische voertuigen in Nederland en in 2020 moet dit aantal verdubbeld zijn. De Nederlandse overheid wil zelfs dat In 2030 al meer dan een miljoen elektrische voertuigen in Nederland rijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zelfs dat er vanaf 2026 alleen nog maar elektrische voertuigen mogen worden verkocht in Nederland. Greencrowd Charging anticipeert op deze ontwikkeling door zelf te investeren in laadpalen en dat doet Greencrowd Charging door zich te richten op locaties waar hybride/elektrische rijders langere tijd verblijven, zoals het bedrijf waar gewerkt wordt, de nabije omgeving van de woning (openbare ruimte) en locaties waar men enkele uren naar toe gaat om te ontspannen, zoals een zwembad of een sportvereniging. Greencrowd Charging wil niet zomaar een aanbieder van laaddiensten zijn zoals de velen die er al zijn. Greencrowd Charging wil alleen zichtbaar duurzaam opgewekte elektriciteit leveren en maakt daarom de koppeling met lokale duurzame opwekking, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Dankzij de samenwerking met LastMileSolutions kunnen klanten bij de laadpalen in de openbare ruimte er zelfs voor kiezen om zonne-energie van Greencrowd te laden, zonne-energie van hun eigen zonnepanelen te laden als ze op dat moment aan het terugleveren zijn of zelfs de zonne-energie van hun postcoderoosproject of winddeel als ze daarin deelnemen. Op het moment dat er tijdens het laden geen zonne-energie beschikbaar is, bijvoorbeeld s nachts, worden de laadpalen voorzien van in Nederland opgewekte windenergie. De laadpalen die Greencrowd inkoopt, hebben allen de controllers van LastMileSolutions, het bedrijf waar Greencrowd mee samenwerkt voor de backoffice, facturering en incasso. De laadpalen die Greencrowd gebruikt, zijn bi-directioneel en kunnen snelladen (AC) tot wel 43 kw als die behoefte er is. Voor de zomervakantie heeft Greencrowd Charging samen met Greencrowd Solar het laadpalenconcept Evensnelladen gelanceerd om met laadpalen en diensten de markt te gaan bestieren. Tevens is met Evensnelladen een viertal specifieke doelgroepen benaderd: gemeenten, een specifieke bedrijfssector en twee verschillende recreatiemogelijkheden. Deze acties hebben ertoe geleid dat we nu de eerste 25 laadpalen kunnen gaan plaatsen en dat vanuit Greencrowd Solar voor een groot aantal locaties SDE aangevraagd gaat worden om zonnepanelen op de daken te plaatsen waarmee niet alleen de laadpalen van duurzame energie wordt voorzien maar ook een deel van het overige verbruik van de locaties. Op dit moment worden er nog gesprekken gevoerd met verschillende andere partijen over de plaatsing van laadpalen én over overname van reeds bestaande E-laadpalen van verschillende gemeenten. Greencrowd Charging heeft momenteel een pijplijn waarmee zij voor het einde van het jaar 100 locaties gecontracteerd kan hebben voor de plaatsing van snelle, bi-directionele slimme laadpalen. 4

5 2. Doel project Het doel van het project is om de financiering te verkrijgen waarmee de komende maanden de 25 laadpalen geplaatst kunnen worden op de verschillende locaties in Nederland. 3. Zekerheden Als zekerheden richting de deelnemende crowdfunders worden de laadpalen én de overeenkomsten met de locatie-eigenaren verpand aan de crowdfunders. Deze verpandingen worden ook geregistreerd bij de belastingdienst. 4. Planning De eerste contracten zijn al getekend en de eerste laadpaal is zelfs al geplaatst. Het is de verwachting in week 37 alle contracten voor de 25 laadpalen getekend zijn. In week 34 worden gesprekken gevoerd met ABL en General Electric over de inkoopvoorwaarden. Tevens wordt in week 34 met een derde partij onderhandeld die de laadpalen turn-key, dus inclusief installatie, kan leveren. Met LastMileSolutions is reeds overeenstemming over de dienstverlening voor de backofficeactiviteiten. De huidige planning gaat er vanuit dat de eerste 25 laadpalen in week 40 allemaal zijn geplaatst. 5. Evensnelladen Evensnelladen is erop gericht gemak te bieden aan de locatie-eigenaar én aan de bereider. Aanvullend op de vereiste reguliere laaddienstverlening Greencrowd Charging daarom volgende meerwaarde om de laaddienstverlening aan de gebruiker te optimaliseren: a) geen specifieke volgorde om laden te starten en stoppen, de gebruiker kan het niet fout doen; b) de laadobjecten zijn uitgebreid getest op gebruiksvriendelijkheid door mensen met een beperking. Bijvoorbeeld, mensen met een lichamelijke beperking, die zich voortbewegen in een rolstoel, zijn in staat het laadobject te bedienen. De ergonomie van de paal is hierop afgestemd; c) er is een heldere en duidelijke instructiesticker ontworpen. Hierbij is ook rekening gehouden met mensen met een kleurenblindheid; d) de laadobjecten zijn intuïtief. Wanneer een gebruiker bij het laadobject komt, is snel duidelijk zijn hoe het laadobject 5

6 bediend moet worden. Diverse tests met (onervaren) gebruikers laten zien dat, ook zonder instructiesticker, het laadobject eenvoudig te bedienen is. Andere tests hebben aangetoond dat het station herkend wordt als laadobject; e) de huidige app laadobject is geschikt gemaakt voor social charging. Social charging is een onafhankelijk, locatie-gebaseerd sociaal netwerk voor gebruikers van elektrische voertuigen. Hiermee kan de gebruiker eenvoudig de beschikbaarheid van een laadobject te weten komen, door via de app contact te hebben met gebruikers van elektrische voertuigen die aan het opladen zijn, bijvoorbeeld buurt- en kantoorgenoten en zelfs onbekenden. Hierdoor ontstaat betere benutting van de beschikbare (semi-) publieke laadobjecten, waardoor het netwerk efficiënter wordt gebruikt. f) het is mogelijk om zonder abonnement een eenmalige laadtransactie te doen via de app laadobject via PayPal/Creditcard. Een aanvulling en verbetering hierop is het online betalen met PayPal (een internationaal geaccepteerd betaalmiddel) bij ieder laadobject. Iedereen met een PayPal-account kan gebruik maken van de app, eenvoudig een laadtransactie starten en afrekenen zonder registratie. Dit bieden Greencrowd Charging standaard aan, zonder meerprijs. g) De laadobjecten zijn toegankelijk voor roaming partners, mensen die klant van een andere service provider kunnen in de deelnemende gemeente hun auto opladen. De laadobjecten zijn geschikt voor internationale operabiliteit, ook als het gaat om betaalmogelijkheden en koppeling met Europese databases, zodat iedereen uit Europa met één pas of bij het laadobject kan laden. Op dit moment wordt interoperabiliteit aangeboden via de volgende platformen: E-Violin(CIR), E-claearing.net, Hubject. Roaming via GIREVE zal in Q gereed zijn; h) met slim laden stimuleert Greencrowd Charging de gebruiker om piekbelasting op het elektriciteitsnet te reduceren door hem met behulp van een app vooraf te informeren over de variabele tarieven bij piek- en daluren. Deze tarieven maakt Greencrowd Charging ook achteraf op de rekening inzichtelijk. Concreet resultaat hiervan is dat afhankelijk van de locatie beperkt of geen netverzwaring nodig is omdat op deze wijze de piekbelasting structureel wordt gereduceerd; i) de software maakt het mogelijk dat de gebruiker op ieder moment en online/realtime inzicht in zijn transacties heeft; j) de laadobjecten kunnen, afhankelijk van gelijktijdigheid, standaard tot en met 22 kw laden zonder dat hier extra kosten voor in rekening worden gebracht aan de gebruiker. 6. De laadpalen De laadpalen die Greencrowd Charging in gaat zetten, zijn de DuraStation van General Electric en de Wallboxen van ABL De palen worden uitgerust met de controller van LastMileSolutions waardoor deze naadloos geïntegreerd kunnen worden in de backoffice van LMS en de palen bij aansluiting ook meteen gebruikt kunnen worden. 6

7 7. Crowdfunden Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering. Crowdfunding houdt in dat particulieren of bedrijven met behulp van internet (platform) geld verschaffen. Dat geld kunnen andere particulieren of bedrijven lenen voor uiteenlopende (ideële of commerciële) doeleinden. Deze doeleinden van een geldvrager zijn bijvoorbeeld het financieren van een nog op te richten bedrijf, het financieren van een auto, het financieren van een uit te brengen boek of cd, enzovoorts. Crowdfunding gaat hand in hand met social media (Twitter, LinkedIn, Facebook e.d.) omdat potentiële investeerders via social media laagdrempelig en goedkoop te bereiken zijn. Stichting Greencrowd bemiddelt alleen in duurzame energie opwek of energiebesparingsprojecten. Alleen organisaties kunnen zich aanmelden om projecten te plaatsen. Crowdfunden is, naast een innovatieve manier van financieren, een proces dat extra waarde met zich meebrengt: het kan lokaal draagvlak toevoegen aan duurzame-energie-projecten. Omwonenden krijgen immers de kans om een aantrekkelijk rendement te realiseren op hun vermogen. Dit rendement is hoger dan bij een (duurzame) bank. Belastingen Wanneer u middels crowdfunding deelneemt in het project, kan uw inleg door de belastingdienst worden beschouwd als sparen. In dit geval wordt op dit moment uw inleg belast in box 3 tegen een vast tarief van 1,2% over het gemiddelde vermogen. Geleend geld In het algemeen is het af te raden met geleend geld te crowdfunden. De fiscale behandeling van de lening volgt de fiscale behandeling (in welke belasting box) van uw deelname. De crowdfunding voor dit project valt in box 3. De rente op de lening is dan niet aftrekbaar; het bedrag van de lening wordt wel in mindering gebracht op de rendementsgrondslag van box 3. Doelbedrag, looptijd, rente en aflossing Voor dit project is het doel een bedrag van minimaal ,- middels crowdfunding te financieren. De leningen die crowdfunders beschikbaar stellen, worden gedurende de looptijd van tien jaar afgelost. Rente en aflossing wordt ieder kwartaal uitgekeerd op basis van een annuïteit. Als rentevoet wordt 6% op jaarbasis gehanteerd. Door de annuïtaire aflossing op kwartaalbasis valt het effectieve rendement op jaarbasis echter lager (5,83% in jaar 1) uit. 7

8 Grafische weergave van de ontwikkeling van rente en aflossing bij een annuïtaire lening van 500,- met een looptijd van 10 jaar en een jaarrente van 6% waarbij ieder kwartaal rente en aflossing wordt uitgekeerd. Een crowdfunder die 500,- inlegt, ontvangt in totaal 668,54 aan annuïteiten. Aanbod crowdfunders Dit project kent één investeringstranche. Er geldt een minimale inleg van 50,- per investeerder. De maximale inleg is ,- per crowdfunder die vanuit privé investeert. Crowdfunders die vanuit een rechtspersoon investeren, kunnen een hogere inleg hanteren. De looptijd van de lening is tien jaar en het rentepercentage is 6% op jaarbasis. Doordat aflossing per kwartaal plaatsvindt op basis van een annuïteit, valt de effectieve rente lager uit. De lening wordt afgelost op basis van kwartaalannuïteiten. De kasstromen voor de crowdfunder die 250,- inlegt, zien er als volgt uit: De tussenliggende kwartalen zijn voor de overzichtelijkheid verborgen. In totaal krijgt een crowdfunder die 250,- inlegt over de gehele looptijd 334,27 uitgekeerd. Overdraagbaarheid De vorderingen zijn niet opeisbaar en niet vrij verhandelbaar. In overleg met Stichting Greencrowd kunnen de leningen wel worden overgedragen, bijvoorbeeld aan uw kinderen of kleinkinderen. Stichting Greencrowd is niet verantwoordelijk voor de fiscale consequenties van een eventuele overdracht. De crowdfunder kan er voor kiezen de rente of aflossing op een door hem gewenste rekening uit te laten betalen, anders dan de rekening waarvan de crowdfunder de deelname heeft gestort. 8

9 Deelnemen Om deel te nemen aan de crowdfunding van dit project, dient u in eerste instantie te voldoen aan de algemene voorwaarden van stichting Greencrowd. Hierin is onder andere het volgende gesteld: Crowdfunders kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn. Crowdfunders moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en in Nederland woonachtig zijn. Crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Crowdfunders dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. Deelnemen is mogelijk tot en met 16 september Het project gaat door wanneer er minimaal ,- wordt opgehaald en sluit op 16 september of eerder wanneer er ,- wordt opgehaald. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 16 september 2016 te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Tenslotte kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Deelnemen kan door in te schrijven op het project op de website Proces van investeren Wie wil investeren, moet een paar handelingen verrichten. Nieuwe crowdfunders dienen zich op de website van Greencrowd ( te registreren. Om te kunnen investeren, dient u voor de SMS-verificatie uw mobiele nummer in te vullen en vervolgens de aan u gestuurde code in te vullen. U dient u de algemene voorwaarden te accepteren. Na uw investering ontvangt u een waarin uw investering wordt bevestigd. Bestaande crowdfunders kunnen inloggen en direct een investering plaatsen, zonder verdere administratieve formaliteiten. Stichting Greencrowd heeft ervoor gekozen om het passieve bevestigingsbeleid te hanteren. Dit betekent dat u 24 uur de tijd heeft om uw investering kosteloos terug te trekken. Uw investering is pas definitief wanneer u niet binnen 24 uur na uw investering hebt aangegeven dat u uw investering terug wilt trekken.. Wanneer de financieringsbehoefte voor het project is gerealiseerd, ontvangt u hierover een . In deze zit een link waarmee u middels internetbankieren het door u opgegeven bedrag kunt overmaken. Wanneer alle bedragen van alle crowdfunders zijn ontvangen, wordt het geld overgemaakt aan de lenende partij en start de leningsovereenkomst. Hiermee start tevens de periode waarover rente is verschuldigd. U ontvangt een met daarin een of meerdere links naar de definitieve en getekende documenten, zoals de leenovereenkomst en het lidmaatschapsbewijs voor de informele vereniging. Uw rente en inleg wordt uitgekeerd conform het betaalschema zoals opgesteld voor het project. Het uitgangspunt hierbij is dat de eerste rentevergoeding binnen 5 werkdagen na de vervaldatum aan u wordt uitbetaald. 9

10 8. Projectstructuur De projectstructuur is als volgt weer te geven: Toelichting op de projectstructuur Greencrowd Charging investeert in de laadpalen op de locatie van een organisatie of in de openbare ruimte. De locatie-eigenaar sluit een contract voor minimaal tien jaar met Greencrowd Charging. Wanneer de laadpaal op een reeds bestaande aansluiting wordt aangesloten, levert de locatie-eigenaar de energie van haar aansluiting aan de laadpaal. Greencrowd Charging betaalt hiervoor een bedrag per geladen kilowattuur. Wanneer de laadpaal in de openbare ruimte wordt geplaatst en de netbeheerder een nieuwe aansluiting realiseert, wordt de stroom van de zonnepanelen van Greencrowd Solar gebruikt. Op het moment dat deze onvoldoende stroom kunnen leveren, wordt Nederlandse windenenergie ingekocht. LastMileSolutions verzorgt de backofficeactiviteiten voor Greencrowd Charging en factureert en incasseert de geleverde kilowatturen aan de gebruikers. Stichting Greencrowd is opgericht om te komen tot een versnelling in de realisatie van duurzameenergie-projecten, om meer draagvlak te realiseren onder omwonenden van die duurzame projecten en om crowdfunders een financieel voordeel te geven ten opzichte van een spaarrekening bij een (duurzame) bank. Stichting Greencrowd heeft zelf geen winstoogmerk en wil slechts kostendekkend opereren. Eventuele positieve resultaten worden geschonken aan goede doelen. Stichting Greencrowd is het crowdfundingplatform dat de crowdfundingactie aanbiedt voor de lenende partij. Stichting Greencrowd beoordeelt de projecten en geeft een risicoclassificatie mee. 10

11 Stichting Greencrowd heeft een ontheffing voor het bemiddelen in opeisbare gelden en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Stichting Greencrowd staat geregistreerd in het Register crowdfunding-platformen van de AFM onder nummer Stichting Greencrowd laat de kredietwaardigheid van de projectontwikkelaar toetsen door CreditSafe. Stichting Greencrowd vertegenwoordigt de informele vereniging van crowdfunders en is het eerste aanspreekpunt, zowel richting crowdfunders als richting projectontwikkelaars. Stichting Greencrowd draagt zorgt voor de afwikkeling en ondertekening van de benodigde documenten, zoals de crowdfundingovereenkomsten en de schuldbekentenis. Stichting Derdengelden Greencrowd beheert de geldstromen tussen de crowdfunders en de lenende partij. Wanneer het doelbedrag is toegezegd, ontvangen de crowdfunders een met betaallink van Stichting Derdengelden Greencrowd waarmee zij hun investering kunnen betalen. Stichting Derdengelden Greencrowd betaalt vervolgens de hoofdsom aan de lenende partij en de afsluitprovisie aan Stichting Greencrowd. Stichting Derdengelden Greencrowd bewaakt het betaalschema en incasseert de aflossing en de rente bij de projectontwikkelaar. Stichting Derdengelden Greencrowd betaalt de aflossing en de rente aan de crowdfunders en brengt hiervoor een vergoeding in rekening aan de projectontwikkelaar. Crowdfunders stellen gelden beschikbaar ter realisatie of exploitatie van duurzame-energieproductiemiddelen. Dit doet zij middels Stichting Greencrowd. Per project vormen de crowdfunders die het project (deels) financieren een informele vereniging die middels een onherroepelijke machtiging door stichting Greencrowd wordt vertegenwoordigd. De informele vereniging is de schuldeiser richting de projectontwikkelaar. Gelden die door de crowdfunder beschikbaar zijn gesteld, zijn niet tussentijds opeisbaar, maar worden terugbetaald conform het overeengekomen betaalschema. 11

12 9. Financiele prognoses Aankoopprijs De totale investering in de eerste 25 laadpalen, inclusief ontwikkelkosten, inrichten backoffice LMS en aanleggen van de nieuwe netaansluitingen bedraagt bijna ,-. Hierbij wordt rekening gehouden met 8 laadpunten in de openbare ruimte op nieuw te realiseren aansluitingen en 17 laadpunten op reeds bestaande aansluitingen. Eigen vermogen Het benodigde eigen vermogen wordt als agiostorting ingebracht door Greencrowd Energy B.V., de 100% moeder van Greencrowd Charging B.V. Lening Greencrowd Charging B.V. wil middels crowdfunding een deel van het project financieren. Dit bedrag zal worden aangeboden in één tranche met een looptijd van tien jaar en een rentepercentage van 6% op jaarbasis. Het project gaat door wanneer er minimaal ,- wordt opgehaald middels crowdfunding. Op basis van de huidige pijplijn aan nieuwe projecten wil Greencrowd Charging vooralsnog maximaal ,- ophalen met crowdfunding. Wanneer er ,- wordt opgehaald in plaats van ,-, kunnen er 50 laadpalen worden geplaatst in plaats van 25. Deze extra 25 laadpalen zijn ongeveer een derde van de huidige pijplijn aan laadpaalprojecten. Kasstromen Vanaf het derde kwartaal worden structureel kasstromen gegenereerd vanuit het project. Greencrowd Charging ontvangt maandelijks de afrekeningen van de laadpalen. LastMileSolutions houdt de kosten voor haar dienstverlening meteen in op haar uitkering aan Greencrowd Charging. Jaarlijks achteraf betaalt Greencrowd Charging de afgenomen kilowatturen aan de locatie-eigenaar op basis van werkelijk afgenomen verbruik. Voor de laadpalen in de openbare ruimte wordt maandelijks elektriciteit en transport betaald aan het energiebedrijf en de netbeheerder. Jaarlijks wordt een bedrag voor beheer en onderhoud van en aan de installatie gereserveerd voor de momenten waarop deze betaald moeten worden. Uitgangspunten Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Er wordt 300 keer per jaar geladen op een laadpunt; Gemiddeld wordt er 9,2 kwh per laadbeurt geladen. Dit loopt jaarlijks met 0,1 kwh per jaar op; Het starttarief bedraagt 0,50 per laadbeurt; Levering geschiedt tegen 0,29 per kwh; Garanties zijn afgekocht voor tien jaar; Kosten voor beheer en onderhoud worden met 2% per jaar geïndexeerd; Er wordt aan de inkoopkant geen rekening gehouden met een verdere daling van de elektriciteitsprijzen; 12

13 De opbrengsten worden niet geïndexeerd; Er is geen rekening gehouden met de halvering van de energiebelasting voor laadpalen. Exploitatie en kasstroomprognose PV-systeem De volgende tabel geeft inzicht in de kasstroomprognose en afloscapaciteit gedurende de crowdfundingperiode van tien jaar op basis van 25 laadpunten. De DSCR (Debt Service Coverage Ratio) betreft de verhouding tussen de projectinkomsten en aflossingsverplichtingen. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Omzet levering Inkoop levering Backoffice, beheer & onderhoud EBITDA Rente en aflossing DSCR 1,14 1,31 1,48 1,65 1,82 2,00 2,18 2,36 2,55 2,73 Wanneer er ,- wordt opgehaald, ziet de kasstroomprognose er als volgt uit: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Omzet levering Inkoop levering Backoffice, beheer & onderhoud EBITDA Rente en aflossing DSCR 1,02 1,31 1,48 1,65 1,82 2,00 2,18 2,36 2,55 2,73 Het verschil zit in jaar 1 en dit wordt veroorzaakt doordat we in jaar 1 rekenen met de totale investering in 50 laadpalen én de volledige kosten voor beheer en onderhoud op basis van 50 laadpalen terwijl er vanuit wordt gegaan dat de 25 extra laadpaal slechts een half jaar energie leveren. De DSCR in jaar 1 is dan met 1,02 minimaal maar nog wel voldoende om rente en aflossing te voldoen. 13

14 10. Risico s en garanties Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico s. Sterker nog: Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Greencrowd maakt de mate van risico voor crowdfunders inzichtelijk aan de hand van een (in 2015 vernieuwd) model dat in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ontwikkeld. Diverse projectkenmerken leveren punten op, waarbij de som der punten de rating bepaalt. Des te minder punten, des te gunstiger de rating die wordt uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. A+ staat hierbij voor een project met minimale risico s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders. De risicoanalyse gaat in op: De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland BV; Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen; De gemiddelde project-dscr, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen; De fase waarin het project zich bevindt; De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten; Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties. In het geval van Greencrowd Charging B.V. komt de score nu uit op B3 zoals blijkt uit onderstaande tabel. Zodra het alle systemen zijn opgeleverd, stijgt de score naar B1. Greencrowd Energy B.V., de 100% moeder van Greencrowd Charging B.V., stelt zich garant voor rente en aflossing richting de crowdfunders. Wanneer de CreditSafe-rating van Greencrowd Energy B.V. zou zijn aangehouden, zou de rating zelfs A3 zijn geweest wanneer alle systemen zijn opgeleverd. 14

15 Score Credit Safe Punten Check Score Rating Score A 1 4 A+ Score B 2 5 A1 Score C 3 6 A2 Score D 4 7 A3 Score E 5 8 B1 Totaal score Credit Safe 2 9 B2 10 B3 Kapitaal voorgesteld tov crowdfunders Punten Check 11 C1 0% 0 12 C2 0-30% 1 13 C % 2 14 D % 3 15 D2 Totaal score kapitaal voorgesteld 0 16 D3 17 E1 Kapitaal achtergesteld tov crowdfunding Punten Check 18 E2 > = 50% 1 19 E % 2 > 19 F < 25% 3 Totaal score achtergesteld 3 Gemiddelde DSCR crowdfunding Punten Check > 1,3 1 1,2-1,3 2 1,1-1,2 3 Totaal score DSCR 1 Ontwikkelfase Punten Check Opgeleverd en in exploitatie 1 In aanbouw 2 In ontwikkeling 3 Totaal score fase 3 Leveringsvoorwaarden Punten Check Vaste prijzen met vaste indexering 1 Vaste prijzen zonder indexering 2 Marktprijzen 3 Totaal score leveringsvoorwaarden 2 Installatie onderpand Punten Check Ja -1 Nee 0 Totaal score onderpand -1 Overige harde garantie Punten Check Ja -1 Nee 0 Totaal score garantie 0 Projectrating B

16 Overige risico s Naast de benoemde factoren in de risicoclassificatie kunnen nog enkele andere risico s worden geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op het risico dat de lening van een crowdfunder en/of de rente niet wordt/worden terugbetaald. Deze worden hieronder toegelicht. Risico s bij het investeren Als u van plan bent te investeren, dan adviseren wij u om voorafgaand aan de deelname te controleren of het crowdfundingplatform of geldverschaffer een vergunning of ontheffing van de AFM of DNB heeft. U kunt deze informatie vinden in het `Register onder toezicht staande ondernemingen` op de website van de AFM. Verder is het van belang dat u voldoende informatie inwint om na te gaan of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken. Wees daarnaast ook alert op risico's zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te verwachten rendementen en de mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement. Risico: vertraging oplevering De oplevering van het project kan door verschillende oorzaken worden vertraagd. Hierdoor kan het rendement van het project lager uitvallen. De onzekerheid in de planning zit op dit moment bij de projecten in de openbare ruimte omdat hier een afhankelijkheid is van de netbeheerder. Dankzij de grote pijplijn kunnen er bij vertraging van projecten in de openbare ruimte voldoende andere projecten op bestaande aansluitingen worden gerealiseerd. Risico: afnametarief Het prijs voor de inkoop van elektriciteit kan stijgen waardoor het rendement op de investering in de laadpaal onder druk komt te staan. Een deel van dit risico wordt gemitigeerd doordat een deel van de geleverde stroom wordt opgewekt met eigen zonnepanelen. Risico: energiebelasting Het risico bestaat dat het regime voor de energiebelasting verandert waardoor het rendement op de investering in de laadpalen onder druk komt te staan. Doordat Greencrowd Charging laadpalen op bestaande aansluitingen plaatst én op nieuwe aansluitingen (deze worden vanaf 2017 waarschijnlijk fiscaal gestimuleerd) wordt dit risico deels gemitigeerd, zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat er alleen wordt aangesloten op aansluitingen waarbij het verbruik meer dan kwh is. Risico: toetreding concurrenten Het Evensnelladenconcept van Greencrowd Charging slaat goed aan. Het risico bestaat dat andere aanbieders het concept gaan kopiëren. Dit kan tot gevolg hebben dat Greencrowd Charging een hogere vergoeding per kwh moet gaan bieden of dat de verkoopprijs van de geleverde elektriciteit aan de auto omlaag moet. Hierdoor kan het rendement van het project lager uitvallen. 16

17 Risico: tegenvallende systeemprestaties Het is mogelijk dat de laadpalen niet de verwachte uptime realiseren, waardoor de projectkasstromen tegenvallen. De prestaties van het laadpalen worden gewaarborgd door de afgegeven garanties van de fabrikanten. Daarnaast zal er een continue monitoring plaatsvinden van het systeem, waardoor laadpalen bij afwijkende rendementen direct gerepareerd en indien nodig vervangen zullen worden. De laadpalen zijn extra verzekerd tegen schade, diefstal, vandalisme, en nalatigheid. Risico: hogere kosten voor beheer en onderhoud De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de onderhoudskosten van 2% per jaar. De exploitatiekosten bestaan grotendeels uit een reservering voor de backofficeactiviteiten, schoonmaak en onderhoud. Risico: opzeggen overeenkomst Greencrowd Charging sluit tienjarige overeenkomsten voor de exploitatie van laadpalen op bestaande aansluitingen met een optie op verlenging van iedere keer vijf jaar. Het risico bestaat dat de overeenkomst niet verlengd wordt waardoor de installatie moet worden verwijderd. Deze kosten ontstaan pas na 10 jaar wanneer de lening is afgelost. Risico: faillissement locatie-eigenaar Greencrowd Charging sluit tienjarige overeenkomsten voor de exploitatie van laadpalen op bestaande aansluitingen met een optie op verlenging van iedere keer vijf jaar. Het risico bestaat dat de partij waarmee de overeenkomst wordt gesloten failleert. Hierdoor wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal Greencrowd Charging de laadpaal verwijderen en waar mogelijk elders opnieuw inzetten. Hierdoor kan het rendement van het project lager uitvallen. Risico: non-betaling Op alle vorderingen bestaat het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Stichting Greencrowd maakt gebruik van CreditSafe om inzicht te krijgen in de kredietwaardigheid van de debiteur. Het risico in dit project zit vooral in de kans dat Greencrowd Charging niet betaalt. Dit risico wordt deels afgedekt doordat Greencrowd Energy zich garant stelt voor de lening aan Greencrowd Charging B.V. Greencrowd Energy scoort met 95 van de 100 punten bij CreditSafe een A in de kredietbeoordeling waardoor dit risico erg klein is. Via deze paragraaf hebben wij u inzicht proberen te bieden in de risico s die gepaard gaan met een investering in dit project én de wijze waarop deze risico s zijn of worden ondervangen. Greencrowd streeft ernaar de risico s tot een minimum te beperken, maar kan nooit honderd procent zekerheid bieden ten aanzien van de inleg en/of rente van crowdfunders. Investeer daarom nooit meer geld dan u in theorie zou kunnen missen. 17

18 11. Definities en afkortingen AFM CreditSafe Crowdfunder Crowdfundingsovereenkomst DNB Informele Vereniging Investering Lening Leningsovereenkomst Autoriteit Financiële Markten Creditsafe Nederland is onderdeel van de Creditsafe Group. Wereldwijd bedient Creditsafe meer dan klanten en is s werelds meest gebruikte provider in online bedrijfskredietinformatie. Creditsafe is begonnen in Noorwegen in 1997, maar heeft nu het hoofdkantoor in Cardiff. De informatierapporten van Creditsafe zijn erkend door de AFM als goedgekeurde creditscoring voor crowdfundingleningen. Een natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft op het Platform en met wie een Crowdfundingsovereenkomst wordt aangegaan. Een raamovereenkomst tussen de Crowdfunders en Stichting Greencrowd, waarin de rechten en verplichtingen van Crowdfunders worden vastgelegd en waaronder Investeringen kunnen worden gedaan. De Nederlandse Bank De informele vereniging waarin alle Crowdfunders die een Investering in een bepaald Project hebben gedaan door Stichting Greencrowd worden ondergebracht. De initiële investering van een Crowdfunder in een Project in de vorm van een uiteindelijke geldlening aan de Ondernemer of een schuldbekentenis van de Ondernemer. Het geheel aan geldmiddelen dat als gevolg van de Investeringen onder de Leningsovereenkomst aan de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld. De overeenkomst waarmee de Investeringen worden bekrachtigd en waarin de terug)betalingsvoorwaarden en rentes worden beschreven. 18

19 Platform Projecteigenaar/Ondernemer Schuldeiser Project Risicoclassificatie Stichting Greencrowd Stichting Derdengelden Greencrowd Wft Zekerheid De omgeving die beschikbaar wordt gesteld op de website van Stichting Greencrowd waar Projecten worden aangeboden. Een (rechts)persoon of -personen, of het (de) samenwerkingsverband(en) van de (rechts)personen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie volgens de Leningsovereenkomst de Lening ter beschikking is of zal worden gesteld. De gezamenlijke Crowdfunders, die (als Informele Vereniging) als contractspartij van de Ondernemer optreden bij de Leningsovereenkomst. Het geheel aan plannen zoals verwoord in een informatiememorandum van een Ondernemer waarin Crowdfunders via het Platform kunnen deelnemen door een Investering te doen. Een rangschikking van risico s behorend bij de Leningsovereenkomst, voortkomend uit het risicoprofiel van de Ondernemer, de business case en eventueel gestelde Zekerheden, zoals omschreven in Artikel [12.4]. Stichting Greencrowd, statutair gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende aan de Fonteinkruid 6A in Woudenberg (3931 WX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Derdengelden Greencrowd, statutair gevestigd te Woudenberg en kantoorhoudende aan de Fonteinkruid 6A in Woudenberg (3931 WX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Wet op het financieel toezicht Een (bank)garantie, borgstelling, pand- of hypotheekrecht et cetera. 19

20 12. Namen en adressen Opdrachtgever en afnemer Greencrowd Charging B.V. Fonteinkruid 6A 3931 WX Woudenberg Crowdfundingplatform Stichting Greencrowd Fonteinkruid 6A 3931 WX Woudenberg 20

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding project... 5 2. Doel project... 6 3. Planning... 6 4. Zonne-energie... 6

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017 Afbeelding Gemeentewerf Grave Afbeelding PV-sol Wijkgebouw Esterade 2 Samenvatting...

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Afbeelding gemeentehuis Afbeelding gemeentehuis 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel Oktober, 2016 3D-animatie van de zonnepanelen op het gemeentekantoor. Een groot deel van het dak

Nadere informatie

Greencrowd Solar Fund I

Greencrowd Solar Fund I Greencrowd Solar Fund I Juni 2017 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Planning... 4 4. Zonne-energie... 4 5. De portefeuille... 4 6. Crowdfunden... 5 7. Projectstructuur...

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen voor het project Delft Solar City locatie WoonGoed 2-Duizend

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen voor het project Delft Solar City locatie WoonGoed 2-Duizend Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen voor het project Delft Solar City locatie WoonGoed 2-Duizend Mei, 2016 Deze studentenflat aan de Rotterdamseweg krijgt zonnepanelen. Studentenhuisvester

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015 Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Mei 2015 Samenvatting In opdracht van het Revius Lyceum realiseert Greenspread een PV-systeem op het dak van de school. Dit systeem wordt

Nadere informatie

Deelname is mogelijk vanaf 250. Rente en aflossing vindt plaats op basis van een annuïteit die ieder kwartaal uitkeert.

Deelname is mogelijk vanaf 250. Rente en aflossing vindt plaats op basis van een annuïteit die ieder kwartaal uitkeert. Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco April 2017 Samenvatting LedsGoEco levert, plaatst en financiert LED-verlichtingsystemen op basis van een ESCO gedachte: de rente

Nadere informatie

De eerste keer crowdfunden

De eerste keer crowdfunden De eerste keer crowdfunden E-mail: info@greencrowd.nl Telefoonnummer: 085 040 25 85 Beste crowdfunder, Hartelijk welkom bij Stichting Greencrowd, het crowdfundingplatform dat zich richt op de financiering

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Door: energiecoöperatie Grunneger Power Uw eigen groene stroom opwekken in Zonnepark Vierverlaten? Heeft u geen eigen dak of geen geschikt dak voor

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten. Door energiecoöperatie Grunneger Power

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten. Door energiecoöperatie Grunneger Power Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Door energiecoöperatie Grunneger Power Uw eigen groene stroom opwekken in het Zonnepark Vierverlaten? Heeft u geen eigen dak of geen geschikt dak voor (voldoende)

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco

Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco Projectbeschrijving van de investering in LED-verlichting door LedsGoEco Juli 2017 Samenvatting LedsGoEco levert, plaatst en financiert LED-verlichtingsystemen op basis van een ESCO gedachte: de rente

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van appartementencomplex AQUAradius te Hoofdorp. Juli 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van appartementencomplex AQUAradius te Hoofdorp. Juli 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van appartementencomplex AQUAradius te Hoofdorp Juli 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2 Samenvatting De gemeente Leeuwarden wil het gemeentelijke vastgoed grootschalig verduurzamen. Naar verwachting worden in totaal circa 30 gebouwen van zonnepanelen voorzien, waarbij het uitgangspunt is

Nadere informatie

Aflossing vindt in beide tranches plaats na zes maanden ineens. De risicoclassificatie van het project is B3.

Aflossing vindt in beide tranches plaats na zes maanden ineens. De risicoclassificatie van het project is B3. Projectbeschrijving van de financiering van de ombouw van EVnet laadpalen door Chargepoint Europe Oktober, 2016 Samenvatting Chargepoint Europe B.V. heeft van EVnetNL de opdracht gekregen om voor het einde

Nadere informatie

Projectbeschrijving ontwikkeling windpark Moermansk door Windlife

Projectbeschrijving ontwikkeling windpark Moermansk door Windlife Projectbeschrijving van de investering in de ontwikkeling van 200 MW wind in Moermansk Oktober, 2016 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Planning... 4 4. Windenergie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek Juli 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. November 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. November 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek November 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Eteck Warmte 4 B.V. April, 2016

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Eteck Warmte 4 B.V. April, 2016 Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Eteck Warmte 4 B.V. April, 2016 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Warmtelevering Nederland... 5 4. De warmtesystemen...

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem September 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem

Nadere informatie

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten Informatiememorandum Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten December 2013 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

HierOpgewekt. 16 april 2015

HierOpgewekt. 16 april 2015 HierOpgewekt 16 april 2015 Even voorstellen Algemeen Crowdfundingplatform voor duurzame energieprojecten Stichting opgericht door Jan Willem Zwang in juni 2012 Gevestigd te Arnhem Februari 2014 ontheffing

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. Mei 2017

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. Mei 2017 Informatiememorandum Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie van Ecotop B.V. Mei 2017 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting Dit

Nadere informatie

Crowdfunding & Duurzame Energie

Crowdfunding & Duurzame Energie Crowdfunding & Duurzame Energie Van NIMBY (Not In My BackYard) naar OIIO (Only If I Own) Bijeenkomst Crowdfunding Werkt Stichting KIEN Sander Kooper, 10 maart 2014 Agenda Crowdfunding Stichting Greencrowd

Nadere informatie

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014 Zon-PV op ziekenhuizen September 2014 Inhoud Kennismaking Greenspread Het proces Haalbaarheid Scenario s Referentie: ziekenhuis Rijnstate Kennismaking Greenspread Wie we zijn Greenspread adviseert organisaties

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. December 2016

Informatiememorandum. Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie. van Ecotop B.V. December 2016 Informatiememorandum Crowdfunding van de mestverwerkingsinstallatie van Ecotop B.V. December 2016 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project.

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project. Samenvatting Het Greencrowd-project Zonne-energie voor OBS Potmarge heeft als doel geld op te halen voor een zonnestroomsysteem op het dak van deze basisschool uit Leeuwarden. Door het crowdfunden van

Nadere informatie

Dienstverlening Greencrowd voor postcoderoosprojecten

Dienstverlening Greencrowd voor postcoderoosprojecten Dienstverlening Greencrowd voor postcoderoosprojecten De Regeling Verlaagd Tarief / Postcoderoos De Regeling Verlaagd Tarief is ingevoerd per 1 januari 2014 en komt voort uit het Energieakkoord dat in

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni Samenvatting Het Greencrowd-project Windturbine Casalduni heeft als doel financiering bijeen te brengen voor een 850-kW-windturbine in de provincie Benevento in de Zuid-Italiaanse deelstaat Campania. Crowdfunders

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

Handleiding voor investeerders

Handleiding voor investeerders Handleiding voor investeerders 1 Welkom bij Capital Circle 2 U bent zojuist toegetreden tot de groep van duizenden investeerders die goede resultaten behalen met het lenen aan MKB in heel Nederland. Uw

Nadere informatie

Financieren zonder banken

Financieren zonder banken Financieren zonder banken Jan Willem Zwang 15 november 2012 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 026 352 75 72 www.greencrowd.nl Wat is crowdfunding? 1 idee, veel financiers,

Nadere informatie

Model Leningovereenkomst

Model Leningovereenkomst Model Leningovereenkomst Ondergetekenden, Het besloten venootschap: Rijkenvoorde Institutum Holding B.V., kantoorhoudende te Doesburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63065126; hierna

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 085 401 34 71 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd - Utrechtseweg 310-6812 AR - Arnhem - 085 401 34 71 - www.greencrowd.nl Algemene Voorwaarden Crowdfunding Stichting Greencrowd ALGEMEEN DEEL Artikel 1. Definities en algemene bepalingen 1.1 Definities Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Crowdfunding Stichting Greencrowd

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy)

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Wie betaalt, bepaald Nieuws Games Energie Dankzij crowdfunding kan iedereen nu ook eenvoudig

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan. U kunt zich dan bezig houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Crowdfunding Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 0285 4013 471 www.greencrowd.nl Agenda Korte introductie Wat is

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING Informele Vereniging Crowdfunders Warmte-Koude-Opslag Ouverture in Goes hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Stichting Greencrowd via de heer Jan Willem Zwang in zijn

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Handleiding voor investeerders

Handleiding voor investeerders Handleiding voor investeerders 1 Welkom bij Capital Circle 2 U bent zojuist toegetreden tot de groep van 1000 en investeerders die goede resultaten behalen met het lenen aan MKB in heel Nederland. Uw nieuwe

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders

Het crowdfunding platform voor. Professionals. Voor investeerders Het crowdfunding platform voor Professionals Voor investeerders INDEX Hoofdpunten 3 Hoe werkt het? 4 Rente 5 Risico 6 Zekerheden leningen 7 Overige voorwaarden 8 2 Hoofdpunten Purple24 is een crowdfunding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Gastouderbureau: GastOuderBureau SamSam, gevestigd te Assen; Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE SAMEN SOLAR MET: Samen maken we van het Amstelveencollege, het meest duurzame college van Amstelveen: Samen solar! Het Amstelveen College heeft in samenwerking met

Nadere informatie

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe)

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN ZORGELOOS RIJDEN & LADEN Volvo V60 Plug-In Hybrid UW VolVo Plug-In Hybrid NU MET Smart Charging- Pakket Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen wil voor iedereen grenzeloze

Nadere informatie

Verdienmodellen voor coöperaties

Verdienmodellen voor coöperaties Verdienmodellen voor coöperaties Alfred Griffioen Masterclass Coöperaties Stichting Doen 8 april 2013 @AlfredGriffioen @decooperatie Even voorstellen Alfred Griffioen Ervaring als business development

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage VWO 2010 tijdvak 1 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje VW-0251-a-10-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 11, 13, 29 en 31 zijn de

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN Nieuwe Veste is het centrum van de gemeente Breda en dé plek voor alles wat met kunst te maken heeft. Nieuwe Veste biedt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Borower Dutch brochure editable v3_1.pdf CMY. Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek 1 Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek 2 Index De lening balie is geopend 03 Verbreedt uw horizon met Purple24 leningen 04 om ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Sparen

Voorwaarden. MoneYou Sparen Voorwaarden MoneYou Sparen Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Sparen Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Spaarrekening 4 2. Verschillende spaarrekeningen

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie 2 3 IDEE 6 ONTWIKKELING 10 CROWDFUNDING 14 REALISATIE 18 EXPLOITATIE 28 4 5 IDEE Rijnstate heeft maatschappelijk

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN Het Kwatrijn is een diervriendelijke en energiezuinige melkveestal met veel ruimte voor koeien. Door de transparante opzet en unieke

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid ZORGELOOS RIJDEN & LADEN Toyota Prius Plug-in Hybrid Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen The New Motion wil voor iedereen grenzeloze mobiliteit mogelijk maken op basis

Nadere informatie