Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten"

Transcriptie

1 Informatiememorandum Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten December 2013 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H AR Arnhem

2 Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Sporthallen Neder-Betuwe heeft als doel drie zon-pvsystemen op de daken van sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten deels te financieren. Gebruikers, omwonenden en andere geïnteresseerde particulieren en bedrijven krijgen de mogelijkheid in het zonne-energie-systeem te investeren en zodoende een aantrekkelijk rendement op hun inleg te realiseren. Wie in dit Greencrowd-project investeert, kiest zelf de combinatie van looptijd en rente. De opties zijn: 5 jaar geld uitlenen tegen 3% rente per jaar; 10 jaar geld uitlenen tegen 5% rente per jaar; Het streven is in totaal ,- te crowdfunden. De inleg wordt na de looptijd van de lening terugbetaald. Voor die tijd ontvangen deelnemers ieder jaar het rentebedrag dat hoort bij de gekozen tranche. De risico s voor crowdfunders zijn zeer beperkt. Dit komt doordat zowel de zonnestroominstallatie zelf als de inkomsten uit de stroomleveringsovereenkomst die de gemeente Neder-Betuwe met de exploitant (Green Spread Advies & Ontwikkeling BV) sluit, worden verpand aan de deelnemende crowdfunders. Bovendien is het zonnestroomsysteem in kwestie bij realisatie reeds voor 42% gefinancierd middels de aanbetaling door de gemeente Neder-Betuwe en een subsidie van de Provincie Gelderland. Bij een eventueel faillissement van de gemeente Neder-Betuwe ontstaat de situatie dat de restwaarde van het systeem te allen tijde groter is dan het totaal aan openstaande schulden bij de crowdfunders. Uitbetalingen aan deelnemende crowdfunders komen daardoor niet in gevaar. In dit informatiememorandum wordt getracht op toegankelijke wijze alle kenmerken van het Greencrowd-project Zonnepanelen Sporthallen Neder-Betuwe te beschrijven. Mocht je desondanks vragen hebben na het doornemen van dit memorandum, neem dan gerust contact op met stichting Greencrowd via de onderstaande contactgegevens. Wij hopen in ieder geval dat wij jouw interesse hebben gewekt om als investeerder deel te nemen aan dit mooie duurzame project. Stichting Greencrowd T: E: W: 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting Aanleiding project Doel project Zonne-energie Het zonnestroomsysteem van Rijnstate Financiering en exploitatie Crowdfunden Aanbod voor crowdfunders Garanties en risico s Proces van investeren Namen en adressen Definities en afkortingen Bijlage A: Productspecificaties Zonnepanelen Bijlage B: Productspecificaties omvormers

4 1. Aanleiding project De gemeente Neder-Betuwe heeft de afgelopen 2 jaar in samenwerking met Green Spread Advies & Ontwikkeling BV zonne-energie-systemen laten plaatsen op het gemeentehuis en twee brandweerkazernes. In navolging van deze projecten hebben de gemeente Neder-Betuwe en Green Spread Advies & Ontwikkeling BV besloten ook drie sporthallen te voorzien van zonnepanelen. Crowdfunding van dit PV-systeem is een zeer bewuste keuze van de gemeente Neder-Betuwe en Green Spread Advies & Ontwikkeling BV, gezien de gezamenlijk wens om een goede relatie met de gebruikers en omwonenden van de sporthallen te onderhouden. De financiële voordelen van de duurzaam opgewekte energie komen deels ten bate van investeerders in het project. 2. Doel project De voornaamste doelen van dit project zijn het bijeenbrengen van een deel van de benodigde financiering voor de zonnestroomsystemen en - zodoende - het betrekken van gebruikers, omwonenden en anderen bij het duurzame project. 3. Zonne-energie Een zonnepaneel of PV-paneel (naar het Engelse 'Photovoltaics') zet zonlicht om in elektriciteit. Zonnepanelen produceren dus energie zonder dat hier CO₂ bij vrijkomt. Zonnepanelen zijn er in verschillende soorten en maten; de meeste varianten hebben een oppervlakte van ongeveer 1,65 vierkante meter en wegen circa twintig kilogram. De omvormer maakt de stroom van de panelen daadwerkelijk bruikbaar, door de opgewekte gelijkspanning te transformeren in wisselspanning. Zonnepanelen werken zowel op direct licht als op indirect licht. Dit betekent dat zonnepanelen ook functioneren als het bewolkt is, maar zij leveren natuurlijk wel meer elektriciteit als de zon schijnt. Zonnepanelen zijn onderhoudsarm, stil en hebben een lange levensduur (minimaal 25 jaar). Daarmee onderscheidt deze energiebron zich ten opzichte van duurzame varianten zoals windturbines. De afgelopen jaren zijn de prijzen voor zonnepanelen spectaculair gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat de exploitatie van zonnepanelen steeds vaker rendabel is. 4. Het zonnestroomsysteem van de sporthallen Een plat dakoppervlak is doorgaans zeer geschikt voor het opwekken van zonne-energie, omdat panelen hier onder een goede hellingshoek en met de juiste zonoriëntatie kunnen worden geplaatst. Het is daarnaast van belang dat de dakdelen in kwestie schaduwvrij zijn en voldoende draagvermogen hebben. De daken van de sporthallen voldoen aan de bovengenoemde randvoorwaarden. Sporthal De Eng, Dodewaard De foto op de volgende pagina laat zien dat de zoninstraling op het dak van Sporthal De Eng zeer groot is, getuige het hoge aandeel van oranje/bruin-gekleurde dakdelen. Deze dakdelen zijn in beginsel zeer geschikt voor het opwekken van duurzame stroom met zonnepanelen. 4

5 Een technische studie heeft uitgewezen dat op het beschikbare dakoppervlak in totaal ruimte is voor 184 zonnepanelen. Het totale systeem heeft een vermogen van 45,08 kw, waarmee jaarlijks naar verwachting kwh aan duurzame stroom wordt opgewekt. Dit is voldoende om in de behoefte van ongeveer 12 huishoudens te kunnen voorzien. In bijlage A en B zijn de productspecificaties van de diverse systeemcomponenten te vinden. Sporthal De Leede, Kesteren De foto hieronder laat zien dat de zoninstraling ook op het dak van Sporthal De Leede zeer groot is, getuige het hoge aandeel van oranje/bruin-gekleurde dakdelen. Ook hier geldt dat het dak in beginsel zeer geschikt is voor het opwekken van duurzame stroom met zonnepanelen. Een technische studie heeft uitgewezen dat op het beschikbare dakoppervlak in totaal ruimte is voor 252 zonnepanelen. Het totale systeem heeft een vermogen van 61,74 kw, waarmee jaarlijks naar verwachting kwh aan duurzame stroom wordt opgewekt. Dit is voldoende om in de behoefte van ongeveer 16 huishoudens te kunnen voorzien. In bijlage A en B zijn de productspecificaties van de diverse systeemcomponenten te vinden. Sporthal De Linie, Ochten De foto op de volgende pagina laat zien dat de zoninstraling ook op het dak van Sporthal De Linie zeer groot is, getuige het hoge aandeel van oranje/bruin-gekleurde dakdelen. Ook hier geldt dat het dak in beginsel zeer geschikt is voor het opwekken van duurzame stroom met zonnepanelen. 5

6 Een technische studie heeft uitgewezen dat op het beschikbare dakoppervlak in totaal ruimte is voor 100 zonnepanelen. Het totale systeem heeft een vermogen van 26,00 kw, waarmee jaarlijks naar verwachting kwh aan duurzame stroom wordt opgewekt. Dit is voldoende om in de behoefte van ongeveer 7 huishoudens te kunnen voorzien. In bijlage A en B zijn de productspecificaties van de diverse systeemcomponenten te vinden. 5. Financiering en exploitatie De financieringsconstructie die hoort bij dit zonnestroomsysteem is bijzonder. De gemeente Neder- Betuwe heeft een aanbetaling gedaan en gaat in aanvulling hierop een overeenkomst aan met Green Spread Advies & Ontwikkeling BV voor de levering van stroom uit de zonnepaneleninstallatie. Gedurende tien jaar betaalt de gemeente Neder-Betuwe een afgesproken stroomprijs per kwh aan Green Spread Advies & Ontwikkeling BV (10,86 cent), waarna zij het eigendom van de installatie voor het symbolische bedrag van 1,- krijgt overgedragen. De gemeente Neder-Betuwe profiteert daarna nog jarenlang van gratis stroom, aangezien de technische levensduur van de panelen voor een periode van 25 jaar wordt gegarandeerd (zie bijlage A). De resterende financieringsbehoefte vooraf wordt zoveel als mogelijk middels crowdfunding ingevuld. Doordat de zonnepanelen stroom en dus geld opleveren, kunnen crowdfunders na verloop van tijd hun inleg terugkrijgen en in de tussentijd een rentebedrag tegemoet zien. In bijlage C van dit memorandum is de stroomleveringsovereenkomst tussen de gemeente Neder-Betuwe en Green Spread Advies & Ontwikkeling BV opgenomen en in bijlage D is de optie tot koop weergegeven. 6. Crowdfunden Crowdfunden is het bij elkaar brengen van een investering door een (grote) groep mensen. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding, waaronder doneren en investeren. Bij doneren schenkt iemand geld, bij investeren leent iemand geld uit. De partij die het geld ontvangt, zorgt ervoor dat deze lening wordt terugbetaald en keert daarbij een vooraf besproken rentepercentage uit. Crowdfunden is, naast een innovatieve manier van financieren, een proces dat extra waarde met zich meebrengt: het kan duurzame-energie-projecten voor een breed publiek tastbaar en beleefbaar maken. 6

7 Stichting Greencrowd is in dat kader opgericht om te komen tot een versnelling in de realisatie van duurzame-energie-projecten. Dit willen wij doen door burgers financieel te betrekken bij duurzameenergie-projecten binnen hun eigen leefomgeving. De stichting heeft géén winstoogmerk. Mocht Greencrowd ondanks dit gegeven winsten behalen, dan worden deze besteed aan de realisatie van maatschappelijk verantwoorde projecten. Draagvlak en saamhorigheid: dat wil stichting Greencrowd toevoegen aan duurzame-energie-projecten. 7. Aanbod voor crowdfunders Crowdfunders kunnen kiezen of zij geld willen uitlenen (investeren) of geld willen geven (doneren) aan dit project. Investeerders kunnen kiezen uit twee verschillende combinaties van looptijd en rentepercentage. De rentepercentages zijn aanmerkelijk hoger dan de banken je momenteel kunnen bieden. De twee tranches hebben de volgende kenmerken: 5 jaar tegen 3% rente per jaar (maximale inleg van per deelnemer, in eerste instantie); 10 jaar tegen 5% rente per jaar (maximale inleg van per deelnemer, in eerste instantie); Zowel particulieren als bedrijven kunnen zich als crowdfunder aan het project verbinden. De inleg wordt na de looptijd van de lening terugbetaald. Voor die tijd ontvangen investeerders eens per jaar het rentebedrag dat hoort bij de door hen gekozen tranche. Voorbeeld 1: je kiest de 5-jaars-tranche en besluit 1.000,- uit te lenen. Aanvankelijk betaal je deze 1.000,- en na één jaar krijg je 30,- aan rente overgemaakt. Ook in jaar twee tot en met jaar vier krijg je eens per jaar 30,- op je rekening gestort. Na vijf jaar krijg je de laatste 30,- aan rente uitgekeerd, evenals je inleg van 1.000,-. In totaal heb je na vijf jaar dus 1.000,- betaald en 1.150,- ontvangen. Als je dezelfde som geld op een spaarrekening bij de bank zou laten staan (tegen 1% rente), heb je na vijf jaar 98,99 minder. Voorbeeld 2: je kiest de 10-jaars-tranche en besluit 250,- uit te lenen. Aanvankelijk betaal je deze 250,- en na één jaar krijg je 12,50 aan rente overgemaakt. Ook in jaar twee tot en met jaar tien krijg je eens per jaar 12,50 op je rekening gestort. Na tien jaar krijg je de laatste 12,50 aan rente uitgekeerd, evenals je inleg van 250,-. In totaal heb je na tien jaar dus 250,- betaald en 375,- ontvangen. Als je dezelfde som geld op een spaarrekening bij de bank zou laten staan (tegen 2,7% rente), heb je na tien jaar 89,38 minder. 8. Garanties en risico s Wie geld uitleent, ziet zich geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald, ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. Stichting Greencrowd maakt zich sterk voor het zoveel als mogelijk inperken van deze risico s. Sterker nog: 7

8 Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze zekerheid voor crowdfunders wordt gewaarborgd binnen dit project. Ten eerste worden zowel de installatie zelf als de inkomsten die Green Spread Advies & Ontwikkeling BV verwerft uit het stroomleveringscontract met de gemeente Neder-Betuwe (zie paragraaf 5 en bijlage C) verpand aan de crowdfunders, middels een akte van verpanding. Dit betekent dat de inkomsten uit het zonnestroomsysteem alsnog ten bate van de crowdfunders komen wanneer Green Spread Advies & Ontwikkeling BV zou ophouden te bestaan. Hiernaast is het zonnestroomsysteem in kwestie bij realisatie reeds voor 42% gefinancierd middels de aanbetaling door de gemeente Neder-Betuwe en een subsidie van de Provincie Gelderland. Bij een eventueel faillissement van de gemeente Neder-Betuwe ontstaat de situatie dat de restwaarde van het systeem te allen tijde groter is dan het totaal aan openstaande schulden bij de crowdfunders. Uitbetalingen aan deelnemende crowdfunders komen daardoor niet in gevaar. De prestaties van het zonne-energie-systeem worden ten slotte gewaarborgd door de afgegeven garanties van de fabrikanten; zie bijlage A en B. De opbrengst van de zonnepanelen wordt maar liefst voor een periode van 25 jaar gegarandeerd (dan levert ieder paneel nog minimaal 80,7% van het oorspronkelijke vermogen). Op basis van het bovenstaande, de kredietwaardigheid van de leningnemer (Green Spread Advies & Ontwikkeling BV) en de algemene verhouding tussen de kosten en opbrengsten van het zonnestroomsysteem heeft stichting Greencrowd dit project ingeschaald in risicocategorie A ( een zeer veilige investering ). 9. Proces van investeren Wie wil investeren, moet een paar handelingen verrichten. Nadat je bent ingelogd op de website van stichting Greencrowd (www.greencrowd.nl) en een investeringsbedrag hebt bepaald, wordt automatisch een crowdfundingsovereenkomst gegenereerd. Deze dien je te ondertekenen en samen met een kopie van je ID-bewijs retour te sturen naar het antwoordnummer van stichting Greencrowd (per is ook mogelijk). Zodra het totale benodigde bedrag is verzameld, ontvang je een betaallink van stichting Greencrowd, waarmee je de feitelijke investering kunt afronden. Het kan dus een tijdje duren voordat je daadwerkelijk wordt verzocht te betalen. Je ontvangt het eerste bedrag aan rente exact een jaar nadat je de investering hebt gedaan. De laatste betaling met rente ontvang je vijf of tien jaar na de betaling. Wie doneert, kan na het inloggen direct een bedrag overmaken. Via de website word je naar een betaalomgeving geleid waar je de transactie eenvoudig kunt afronden. 8

9 10. Namen en adressen Projectontwikkelaar en exploitant Green Spread Advies & Ontwikkeling BV Utrechtseweg 310/H AR Arnhem Opdrachtgever Gemeente Neder-Betuwe Burgemeester Lodderstraat KM Opheusden Leverancier materialen InEnergie Projecten BV Postbus AZ Arnhem Installateur Van Westreenen BV Tolsestraat KB Opheusden Verantwoordelijkheid crowdfunding Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310, gebouw H AR Arnhem https://www.greencrowd.nl 9

10 11. Definities en afkortingen 1. Stichting Greencrowd (Greencrowd) Stichting Greencrowd brengt Crowdfunders en Kredietnemers via haar website bij elkaar teneinde een Kredietovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiële afhandelingen. Stichting Greencrowd is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Arnhem. Het staat Greencrowd steeds vrij voor de uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden derden in te schakelen. Greencrowd is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van die derden. 2. De Crowdfunder (Crowdfunder) De natuurlijk persoon die zijn privémiddelen of zakelijk vermogen beschikbaar stelt ten behoeve van de totstandkoming van de Kredietovereenkomst, dan wel de rechtspersoon die vanuit zijn onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt. 3. De Kredietovereenkomst (Kredietovereenkomst), Crowdfundingovereenkomst of Investeringsovereenkomst De overeenkomst waarmee de Geldlening of Schuldbekentenis wordt bekrachtigd en waarin de betalingsvoorwaarden, rentes en verdere uit de Kredietovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden beschreven. 4. De Geldlening (Geldlening) Lening van geld waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. 5. De Hoofdsom (Hoofdsom) De verschuldigde som geld uit hoofde van de Geldlening waarbij de lopende of vervallen rente buiten beschouwing wordt gelaten. 6. De Tranche (Tranche) Een deel van een totale geldsom. 10

11 Bijlage A: Productspecificaties Zonnepanelen 11

12 12

13 13

14 14

15 Bijlage B: Productspecificaties omvormers 15

16 16

17 17

18 18

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe)

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum financiering van één container Fairtrade producten via VDP Import

Samenvatting. Informatiememorandum financiering van één container Fairtrade producten via VDP Import Samenvatting Het Greencrowd-project Import Fairtrade producten voor de Nederlandse en Belgische markt heeft als doel geld op te halen voor het importeren van één container houtsnijwerken uit ChiangMai

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Crowdfunding van de herfinanciering van een brugfinanciering door Greenspread Warmte BV

Crowdfunding van de herfinanciering van een brugfinanciering door Greenspread Warmte BV Informatiememorandum Crowdfunding van de herfinanciering van een brugfinanciering door Greenspread Warmte BV Juni 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Realiseren met Realisme. Februari 2014

Realiseren met Realisme. Februari 2014 Realiseren met Realisme Februari 2014 Green Spread, het Energieakkoord en CoopDeZon INLEIDING Inleiding Green Spread InEnergie Holding BV (Green Spread) richt zich via Green Spread Advies & Ontwikkeling

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie 2 3 IDEE 6 ONTWIKKELING 10 CROWDFUNDING 14 REALISATIE 18 EXPLOITATIE 28 4 5 IDEE Rijnstate heeft maatschappelijk

Nadere informatie

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Enkele succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor zowel de wethouder duurzaamheid als de wethouder financiën Juli 2015 Voorwoord Mening

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden: Als u zonnepanelen wilt plaatsen

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Mogelijkheden zonne-energie. Maar t 2014

Mogelijkheden zonne-energie. Maar t 2014 Mogelijkheden zonne-energie Maar t 2014 INTRODUCTIE GREEN SPREAD Onze missie: Het (helpen) realiseren van rendabele duurzame-energieprojecten. Wat doet Green Spread Onze focus: Ontwikkeling en exploitatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING Trotter International Holding BV Prospectus OBLIGATIELENING Den Haag 10-6-2013 PROSPECTUS Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% + winstdelende

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Missie, visie en strategie 4 3 Organisatiestructuur Energiefabriek013 5 3.1 Coöperatie u.a. 5 3.2 Organisatie 5 4 Activiteiten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie