Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak"

Transcriptie

1 Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is zelfs vele malen groter dan ons energiegebruik. Ook in Nederland. Er zijn dan ook volop kansen voor zonnestroom, elektriciteit die wordt opgewekt door fotovoltaische (PV) systemen. Dat kan op daken, aan gevels of op terreinen. In Amersfoort start Eemstroom ZonneBerg op het dak van de sporthal Juliana van Stolberg. Samen in de regio zorgen voor het terugdringen van fossiel energieverbruik en CO2 uitstoot door regionale inzet. Zonnepanelen zonder gedoe Voor iedereen die graag zelf energie wil opwekken met zonnepanelen zonder alles alleen te moeten regelen is dit collectieve project een uitkomst. Maar ook voor huurders, appartementseigenaren, eigenaren van daken die ongeschikt of al maximaal bedekt zijn met zonnepanelen natuurlijk. Coöperatie Eemstroom ZonneBerg organiseert alles, van start tot finish. Er is subsidie toegekend voor het zonnedak. Dat houdt in dat er een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie wordt gegeven gedurende 15 jaar. Het betekent ook dat de opgewekte elektriciteit in zijn geheel geleverd wordt aan het net en dat er niet gesaldeerd hoeft te worden. De deelnemers ontvangen elk jaar hun vergoeding voor de geproduceerde zonnestroom. Beter dan de bank Op basis van de huidige energieprijzen en een looptijd van 15 jaar mag een gemiddeld rendement van 2 tot 3% worden verwacht. Uiteraard is dat geen zekerheid, het blijft een belegging en de toekomst kan niet worden voorspeld. De toestemming voor plaatsing en gebruik van het dak is door de gemeente Amersfoort voor in ieder geval 15 jaar afgegeven met de mogelijkheid dat deze termijn verlengd wordt. Voor één ZonneBergcertificaat wordt 350,-- betaald en dit is dan ook gelijk de minimale afname. Vooralsnog is er geen maximum gesteld aan het aantal certificaten per deelnemer. Mocht echter blijken dat de belangstelling erg groot is, dan kan besloten worden tot maximering van het aantal certificaten per deelnemer. Op de volgende pagina worden de spelregels verder toegelicht.

2 De spelregels die daarbij worden gehanteerd: Particulieren gaan voor op bedrijven; Bij overintekening geldt dat leden van Eemstroom of Duurzaam Bergkwartier voorgaan, onderling op volgorde van hun lidmaatschapsduur bij één van beide organisaties; Voor overige belangstellenden wordt de datum van aanmelden aangehouden. Na ontvangst van alle inschrijvingen worden de ZonneBergcertificaten toegewezen; daarmee zijn de deelnemers bekend. Van iedere deelnemer wordt vervolgens, ongeacht het aantal panelen, een directe aanbetaling van 350,- gevraagd. Mocht het project onverhoopt toch niet doorgaan, dan wordt dit aanbetaalde bedrag teruggestort. Aan deelnemers die zichzelf terugtrekken wordt geen geld geretourneerd. Gelijktijdig met de definitieve doorgang van het project (wanneer tenminste 70% van de certificaten is verkocht) wordt door alle deelnemers voorafgaand aan de bouw het volledig resterende bedrag betaald.

3 Vraag en antwoord Eemstroom ZonneBerg Waaraan moeten aspirant-deelnemers voldoen? Deelnemers moeten bij start in Amersfoort wonen. De aankoop is niet afhankelijk van een postcodegebied. Woonachtig zijn in Amersfoort is alleen van toepassing bij aankoop. Mogen certificaten ook worden aangekocht door bedrijven? Particulieren en ZZP-ers gaan - bij overintekening - voor op bedrijven. Indien certificaten aan bedrijven kunnen worden toegekend, worden daarbij onderling dezelfde volgordecriteria aangehouden als voor de particulieren/zzp-ers. Hoeveel zonnepanelen worden er op het dak van de sporthal gelegd? Een zo groot mogelijk oppervlak van het dak wordt bedekt met zonnepanelen. Rekening houdend met de in acht te nemen afstand tot de dakrand, de voor zoninstraling optimale wijze van plaatsen en de maximale capaciteit waarvoor de subsidie geldt (135 kwpiek) kunnen er circa 460 panelen worden gelegd. Hoeveel ZonneBergcertificaten worden uitgegeven? Er zijn evenveel certificaten als er panelen zijn. Is het mogelijk om een deel van een certificaat te kopen? Dat is niet mogelijk, de minimale afname is één paneel van 350,-- Wat gebeurt er als de kosten per paneel uiteindelijk lager kunnen zijn? Als de werkelijke kosten lager zijn zal het bestuur van de coöperatie beslissen wat er met het geld gaat gebeuren. Restitutie of in kas houden als reserve. Welke zonnepanelen worden gebruikt? De leverancier gaat hiervoor een voorstel doen, gebaseerd op de condities die door Eemstroom ZonneBerg worden gesteld. Uitgangspunt is dat de panelen per stuk een vermogen hebben van circa 265Wp (Wattpiek). Hoe wordt de opbrengst van het dak gemeten en uitbetaald? De productie van zonne-energie door het (totale) dak is voor alle certificaathouders op afstand afleesbaar door in te loggen op een website. Alle deelnemers ontvangen de vergoeding per jaar op basis van werkelijke waarde. Door welk bedrijf wordt het zonnedak geïnstalleerd? Het zonnedak wordt aangelegd door een regionaal werkende partij. Gunning gaat plaatsvinden op basis van een transparant aanbestedingsproces tussen een beperkt aantal aanbieders. Kan mijn zonnepaneel storing hebben? Deelnemers zijn gezamenlijk eigenaar van de gehele installatie. Er is dus geen verband aan te wijzen tussen panelen en individuele certificaathouders. Als er sprake is van storing in de installatie, zorgt coöperatie Eemstroom ZonneBerg ervoor dat dit wordt hersteld.

4 Levert elk certificaat evenveel op of kan mijn buurman meer rendement krijgen op zijn certificaat? caat? Zoals hiervoor aangegeven: er is geen koppeling tussen panelen en certificaathouders. Dat betekent dat elk certificaat evenveel oplevert. Welke prijs wordt voor de zonnestroom betaald? Bij Eemstroom ZonneBerg wordt alle opgewekte energie verkocht. Uitgangspunt is een prijs van 6,1 per0 kwh. In de huidige markt is dat een mooie vergoeding. De toegekende SDE+ subsidie gaat uit van een basisenergieprijs (de gemiddeld gangbare vergoeding) voor de opgewekte energie van 4,4 cent per kwh. Jaarlijks wordt achteraf bepaald wat de basisenergieprijs geweest is. Op het moment dat de basisenergieprijs stijgt neemt de hoeveelheid subsidie af. Is de basisenergieprijs lager, dan zal de subsidie hoger zijn. Waarom wordt er niet gesaldeerd? Salderen gebeurt bij zonnepanelen op het eigen dak of bij zonnedaken volgens de postcoderoos. Daarbij wordt de opgewekte energie in mindering gebracht op het eigen verbruik. Bij Eemstroom ZonneBerg is gekozen voor SDE+ waarbij iedere inwoner van Amersfoort kan deelnemen. Er is geen combinatie met uw huidige energieleverancier zodat u geheel vrij bent in uw keuze daarvoor. Het rendement bij toepassing van de SDE+ regeling is groter dan bij de postcoderoos. Zijn ZonneBergcertificaten overdraagbaar? Ja, de certificaten zijn overdraagbaar. De nieuwe houder wordt automatisch lid van de coöperatie ZonneBerg. Aardig idee is wellicht om de certificaten cadeau te doen aan uw kinderen of kleinkinderen. Wat gebeurt er met mijn certificaten als ik zou komen te overlijden? De certificaten maken op dat moment deel uit van uw erfenis. Hoe wordt het bezit van ZonneBergcertificaten door de belastingdienst behandeld? De ZonneBergcertificaten worden niet beschouwd als groene belegging. Voor particulieren wordt het bezit van ZonneBergcertificaten beschouwd als vermogen in box 3. Is het zonnedak verzekerd en wat omvat die verzekering? Het zonnedak wordt verzekerd tegen aansprakelijkheid en tegen schade aan de constructie zelf. Bij aansprakelijkheid betreft het schade die door de panelen en/of constructie aan het onderliggende gebouw of de omgeving wordt toegebracht. De verzekering voor de constructie zelf kent een alle van buiten komende onheilen dekking. Wat is een energiecoöperatie? Energiecoöperaties zijn organisaties die bestaan uit producenten en verbruikers van duurzame energie. Samen kopen zij groene energie in voor de regio, wekken groene energie op voor de regio en/of nemen groene energie af. Energiecoöperaties ontstaan uit de wil om onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen te bieden aan iedereen in de regio om zo samen te werken aan een duurzame toekomst en regionale werkgelegenheid.

5 Een coöperatie is een vereniging die een onderneming vormt. Die onderneming voorziet in bepaalde stoffelijke behoeften van de leden en sluit daartoe overeenkomsten af met die leden. Essentieel is dat de coöperatie op de eerste plaats geïnteresseerd is in wat de onderneming voor hen doet. De vraag hoeveel winst de onderneming maakt is een afgeleide: een middel. Daarom wordt er bij een coöperatie ook niet gesproken over winst maar over exploitatiesaldo. In een coöperatie komt het er op neer dat je samen met anderen een onderneming opricht waarbij je zelf als klant centraal wilt staan. Een coöperatieve onderneming wordt bestuurd door een bestuur dat gekozen wordt door de leden, in dit geval de gezamenlijke houders van ZonneBergcertificaten. Wie kunnen er lid worden van energiecoöperatie Eemstroom ZonneBerg? Uitsluitend eigenaren van ZonneBergcertificaten kunnen lid zijn van energiecoöperatie Eemstroom ZonneBerg. Het bestuur wordt gekozen uit de leden. Moet ik als lid van de coöperatie ook nog n iets zelf doen? Als lid van de coöperatie bent u slechts in uitzonderingsgevallen iets verplicht. Om goed te kunnen functioneren is het voor een coöperatie natuurlijk wel nodig dat er leden zijn die zich inzetten, die bijvoorbeeld als bestuurslid willen functioneren. Wat is de relatie tussen Eemstroom,, Duurzaam Bergkwartier en Eemstroom ZonneBerg? Eemstroom is de energiecoöperatie in de regio Amersfoort met als doelstelling het verduurzamen van de regio. Duurzaam Bergkwartier heeft ten doel om de wijk Berg duurzamer te maken. Het zonnedak van sporthal Juliana van Stolberg is een project dat in de doelen van beide organisaties past en beide werken daartoe dan ook samen om het dak gerealiseerd te krijgen. Voor het exploiteren van het zonnedak wordt binnenkort de coöperatie Eemstroom ZonneBerg opgericht. Die coöperatie zal uitsluitend bestaan uit alle gezamenlijke certificaathouders. Hoe is het beheer geregeld? Wie zorgt voor melding en oplossen van storingen? Een zonnedak vraagt erg weinig onderhoud en er worden niet veel storingen verwacht. Via de monitoringsfunctie kan de werking van het dak op afstand door de certificaathouders en de beheerder worden gevolgd. Het bestuur van de coöperatie zal in samenwerking met de leverancier voor het beheer zorgdragen. Indien coöperatie Eemstroom ZonneBerg niet tevreden is over een dienstverlener, kan k zij dan wisselen van leverancier? Ja, uiteraard kan dat. Is er een kans dat ik verplicht word om bij te betalen indien calamiteiten optreden? Het zonnedak is eigendom van de gezamenlijke certificaathouders en zij nemen alle beslissingen over de exploitatie. Besluiten gebeuren volgens de reglementen van coöperatie Eemstroom ZonneBerg. Wat gebeurt er als het dak niet meer gebruikt kan worden, bijvoorbeeld omdat de sporthal afgebroken wordt? Moet ik dan betalen voor verwijdering? Met de eigenaar van het gebouw, de gemeente Amersfoort, is afgesproken in een dergelijke situatie samen te zoeken naar een goede invulling.

6 Als ik later zelf ook nog zonnepanelen op mijn dak wil leggen of ik ga minder elektriciteit verbruiken, mag ik mijn certificaat dan behouden? ZonneBergcertificaten vormen hiervoor geen enkele belemmering. Ik heb al een zonnepaneel certificaat bij Greenchoice, mag ik ZonneBerg dan ook nog kopen? Ja, dat mag onbeperkt. Als ik als particulier ga investeren in certificaten, word ik dan aandeelhouder en moet ik dan ook een zakelijke administratie gaan voeren? Nee, dat hoeft niet. Moet ik nu ook een nieuw energiecontract afsluiten of kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven? U kunt gewoon uw huidige energiecontract behouden. Meer vragen? Neem contact op met Eemstroom voor de antwoorden.

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Salderen. Artikel 95c

Salderen. Artikel 95c Salderen Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kwh stroom afneemt

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Vereniging Energie-Nederland

Vereniging Energie-Nederland Vereniging Energie-Nederland Verplichting voor energiebedrijven om duurzame stroom aan bedrijven en consumenten te leveren, is een kansrijke weg om het maximale uit de verduurzaming te halen. De Nederlandse

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie