GymFed-reglement jeugdsportproject (kwaliteit)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GymFed-reglement jeugdsportproject (kwaliteit) 2015 1"

Transcriptie

1 GymFed-reglement jeugdsportproject (kwaliteit) Deelnamevoorwaarde De club is een GymFed-club en heeft jeugdleden (-19j). 2. Jeugdclubs kunnen op meerdere manieren aanspraak maken op een deel van het jeugdsportfonds 1) G-gym Jeugdclubs die starten met het aanbieden van G-gym (gymnastiek voor gymnasten met een handicap), krijgen een forfaitair bedrag van 150 na het voorleggen van de nodige facturen en jeugdclubs die reeds G-gym aanbieden, krijgen een forfaitair bedrag van 100 na het voorleggen van de nodige facturen (zie 6. Lijst incentives of te downloaden via De clubs die starten met het aanbieden van G-gym alsook de andere clubs die G-gym aanbieden, zijn gekend bij de federatie en worden per mail bij het begin van het seizoen op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. 2) Nieuwe club: kwaliteitshandboek Jeugdclubs die voor het eerst aansluiten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw krijgen bij hun aansluiting een kwaliteitshandboek ter waarde van 50. Het handboek wordt automatisch aan de club bezorgd na aanvaarding van de aansluiting door de Raad van Bestuur van de federatie. 3) Clubcoaching Jeugdclubs die geen geldig kwaliteitslabel bezitten, kunnen een clubcoaching aanvragen. Deze clubs krijgen naast de kostprijs van de clubcoaching ook incentives als beloning. Voor meer info: zie 3. Clubcoaching. 4) Q4Gym-audit Jeugdclubs die geen geldig kwaliteitslabel bezitten of bij wie de vervaldatum nadert (clubs worden minstens 6 maanden voor hun vervaldatum verwittigd door de federatie), kunnen een Q4Gym-audit aanvragen. Het Q4Gym-label is 4 jaar geldig. Zij krijgen naast de kostprijs van de audit ook incentives als beloning. Voor meer info: zie 4. Q4Gym-audit. 5) Werkingssubsidie Jeugdclubs die op 31/08/2015 een geldig kwaliteitslabel hebben en die eerder dat jaar geen audit hadden, hebben recht op een werkingssubsidie. Voor meer info: zie 5. Clubs met geldig Q4Gym-label: recht op werkingssubsidie. 1 Dit reglement is onder voorbehoud van wijzigingen door Bloso. 1

2 3. Clubcoaching a. Wie kan een clubcoaching aanvragen? Iedere recreatieve jeugdclub 2 die geen geldig Q4Gym-label heeft alsook iedere beginnende competitieclub 3 kan een clubcoaching aanvragen. Noot: Een competitieclub die gedurende 3 opeenvolgende jaren gymnasten inschrijft voor deelname aan competitie, is verplicht een kwaliteitssysteem op te zetten en een audit aan te vragen. b. Doel van een clubcoaching De clubcoaching werd in het leven geroepen om ook de jeugdclubs die nog niet hebben deelgenomen aan een kwaliteitsaudit te kunnen begeleiden naar een kwaliteitsvolle werking. De clubcoach zal de club helpen om criteria uit het kwaliteitsprogramma op een correcte en nuttige manier in te voeren. Deelnemen is zeer laagdrempelig en vraagt slechts een minimum aan voorbereiding. Er dienen geen documenten vooraf aangemaakt te worden voor een clubcoaching, er wordt enkel gevraagd de documenten die in de club voorhanden zijn en die binnen de clubwerking gebruikt worden, voor te leggen. c. Hoe een clubcoaching aanvragen? Via het inschrijvingsformulier Clubcoaching op uiterlijk tegen 1 februari De inschrijving is pas definitief als de club een bevestiging van de GymFed heeft ontvangen. Bij de inschrijving wordt gevraagd 3 voorkeursdata te geven tussen 1 februari 2015 en 31 augustus d. Wat na de inschrijving? De federatie bezorgt de club de contactgegevens van de clubcoach die de clubcoaching op zich zal nemen. Uit de 3 voorkeursdata kan de clubcoach in overleg met de club een datum vastleggen. Eventuele wijziging van deze afspraak kan enkel mits akkoord van de clubcoach en volgens zijn of haar beschikbaarheid. De club engageert zich om de clubcoaching voor te bereiden: de club vult het Excel-document clubcoaching volledig in (te downloaden via en bezorgt dit ten laatste 14 dagen voor de datum van de clubcoaching aan de clubcoach. Om zo gericht en gedetailleerd mogelijk advies te kunnen verlenen, bezorgt de club bij voorkeur samen met dit Excel-document alle nodige documenten om de ingevulde criteria te kunnen aantonen. 2 Recreatieve clubs: clubs die geen enkele gymnast hebben op A-, B-, C- of I-niveau (wedstrijden dans en demo worden niet beschouwd als competitie, wel als recreatieve wedstrijden) 3 Competitieclubs: clubs die minstens één gymnast hebben op A-, B-, C- of I-niveau (wedstrijden dans en demo worden niet beschouwd als competitie, wel als recreatieve wedstrijden) 2

3 Wat het aantonen van diploma s en bijscholingen van trainers betreft, is het voldoende een lijst te bezorgen van alle trainers van de club met hun eventueel behaalde diploma en de eventueel gevolgde bijscholingen tijdens het vorige seizoen (zie extra tabblad Excel-document trainers ). Kopies van diploma s moeten niet als bewijs voorgelegd worden indien de trainers reeds in het ledenbeheer hun diploma hebben aangetoond (bij lidprofiel diploma s). Ook kopies van gevolgde bijscholingen bij de federatie moeten niet voorgelegd worden. Gelieve ons wel een kopie te bezorgen van gevolgde bijscholingen buiten de federatie. Hetzelfde geldt voor bijscholingen van bestuursleden (eveneens extra tabblad in Excel-document bestuursleden ). Indien er nog documenten zouden ontbreken, gelieve die mee te brengen op de dag van de clubcoaching. e. Wat gebeurt er tijdens de clubcoaching? Tijdens de clubcoaching zijn best meerdere bestuursleden aanwezig (zeker de kwaliteitsverantwoordelijke en de voorzitter, eventueel bijgestaan door de sporttechnisch coördinator of andere geïnteresseerde bestuursleden of hoofdtrainers). De clubcoaching vindt bij voorkeur plaats in een vergaderzaal van de sporthal waar getraind wordt. Documenten die nog niet op voorhand aan de clubcoach bezorgd werden, kunnen worden meegebracht naar de clubcoaching. Systematisch worden alle criteria die bijdragen tot een kwaliteitsvolle clubwerking overlopen en besproken. De clubcoach bepaalt aan de hand van de al dan niet aanwezige documenten of een criterium al dan niet punten oplevert voor de club. f. Wat na de clubcoaching? De club kan gedurende de week die volgt op de clubcoaching nog ontbrekende documenten aan de clubcoach bezorgen om alsnog de score te kunnen verhogen. De criteria waarvoor achteraf nog documenten zullen doorgestuurd worden, dienen allen worden aangegeven tijdens de clubcoaching. De club wordt op de hoogte gebracht van het resultaat en krijgt een verslag van de clubcoach met adviezen en verwijzingen naar goede praktijkvoorbeelden om de kwaliteit van de clubwerking te kunnen verbeteren (ten laatste 8 weken na de clubcoaching wordt dit verslag verstuurd). Indien uit de clubcoaching zou blijken dat de club er klaar voor is om een Q4Gym-audit aan te vragen, zal dit advies zeker meegegeven worden door de clubcoach. De club hoeft niet zelf in te staan voor de kostprijs van een clubcoaching. De kostprijs van 400 wordt gesubsidieerd door het jeugdsportfonds (met steun van de Vlaamse Overheid). Iedere deelnemende club wordt beloond met incentives (zie 6. Lijst incentives of te downloaden via clubs die beter dan gemiddeld scoren op de clubcoaching, krijgen een groter bedrag dan de clubs die lager scoren. Het totale bedrag waar de club recht op heeft, zal pas in oktober gekend zijn (na verdeling subsidies onder de Q4Gym-clubs, G-gymclubs en nieuw startende clubs en na het afsluiten van de resultaten van alle deelnemende clubs). De clubs krijgen wel onmiddellijk na de clubcoaching een lijst met te besteden incentives. De clubs beslissen zelf hoe ze het bedrag waar ze recht op hebben, gaan spenderen. Iedere keer als een club zich inschrijft voor een opleiding of materiaal aankoopt of een bestelling plaatst op de gymshop, betaalt de club daarvoor en bewaren zij een kopie van de factuur. Die kopies stuurt de club (gebundeld) naar de 3

4 GymFed en dan zorgt de federatie ervoor dat het volledige bedrag waar de club recht op heeft, wordt terugbetaald. 4. Q4Gym-audits a. Voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om het Q4Gym-label te behalen 1) Totaalscore 60% 2) Score clubmanagement 60% (én 50% per onderdeel) 3) Score recreatie 60% (én 50% per onderdeel) (indien de club een recreatief aanbod heeft) 4) Score competitie 60% (én 50% per onderdeel) (indien de club een competitief aanbod heeft) De 7 onderdelen van het clubmanagement zijn: 1. Algemeen beleid 2. Interne communicatie 3. Externe communicatie 4. Clubsfeer en clubcultuur 5. Clubbestuur en organisatie 6. Trainersbeleid 7. Effectiviteit De 2 onderdelen van recreatie zijn: 1. Trainers 2. Recreatieve werking De 2 onderdelen van competitie zijn: 1. Trainers 2. Competitieve werking b. Wie kan een audit aanvragen? Jeugdclubs die geen geldig Q4Gym-label bezitten of bij wie de vervaldatum nadert (clubs worden minstens 6 maanden voor hun vervaldatum verwittigd door de federatie), kunnen een Q4Gym-audit aanvragen. Competitieclubs 4 zijn verplicht een audit aan te vragen en te laten doorgaan voordat hun label komt te vervallen. Competitieclubs zijn niet verplicht om het Q4Gym-label te behalen. Ze moeten wel 4 Competitieclubs: clubs die minstens één gymnast hebben op A-, B-, C- of I-niveau (wedstrijden dans en demo worden niet beschouwd als competitie, wel als recreatieve wedstrijden) 4

5 aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen blijven deelnemen aan wedstrijden op A- en op B- niveau: 1) Totaalscore 60% 2) Score clubmanagement 60% (én 50% per onderdeel) 3) Score competitie 60% (én 50% per onderdeel) c. Hoe een audit aanvragen? Via het webinschrijvingsformulier op uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum van het Q4Gym-label. Bij de inschrijving wordt gevraagd 3 voorkeursdata te geven. d. Wat na de inschrijving? De federatie bezorgt de club de contactgegevens van de regiocoach die de audit op zich zal nemen. Uit de 3 voorkeursdata kan de regiocoach in overleg met de club een datum vastleggen. Eventuele wijziging van deze afspraak kan enkel mits akkoord van de regiocoach en volgens zijn of haar beschikbaarheid. De club engageert zich om de audit optimaal voor te bereiden: de club vult het online Q4Gyminstrument volledig in (via en dit ten laatste 14 dagen voor de datum van de audit (dan wordt de toegang tot het instrument geblokkeerd). Een handleiding over het invullen van het Q4Gym-instrument is te vinden op Deze wordt grondig besproken tijdens de workshops Q4Gym (eind september, begin oktober 2014). e. Wat gebeurt er tijdens de audit? Tijdens de audit zijn best meerdere bestuursleden aanwezig (zeker de kwaliteitsverantwoordelijke en de voorzitter, eventueel bijgestaan door de sporttechnisch coördinator of andere geïnteresseerde bestuursleden of hoofdtrainers). De audit vindt bij voorkeur plaats in een vergaderzaal met internetverbinding, indien mogelijk in de sporthal waar getraind wordt. Documenten die nog niet op voorhand in het Q4Gym-instrument geüpload werden, kunnen worden meegebracht naar de audit. Systematisch worden alle criteria die bijdragen tot een kwaliteitsvolle clubwerking overlopen en besproken. De regiocoach bepaalt aan de hand van de al dan niet aanwezige of geüploade documenten of een criterium al dan niet punten oplevert voor de club. f. Wat na de audit? De club kan gedurende de week die volgt op de audit nog ontbrekende documenten aan de regiocoach bezorgen om alsnog de score te kunnen verhogen. De criteria waarvoor achteraf nog documenten zullen doorgestuurd worden, dienen allen worden aangegeven tijdens de audit. 5

6 De club wordt op de hoogte gebracht van het resultaat en krijgt een verslag van de regiocoach met adviezen en verwijzingen naar goede praktijkvoorbeelden om de kwaliteit van de clubwerking te kunnen verbeteren (ten laatste 8 weken na de audit wordt dit verslag verstuurd). De club hoeft niet zelf in te staan voor de kostprijs van een audit. De kostprijs van 850 wordt gesubsidieerd door het jeugdsportfonds (met steun van de Vlaamse Overheid). Iedere deelnemende club wordt beloond met incentives (zie 6. Lijst incentives of te downloaden via clubs die het label behalen, krijgen een groter bedrag dan de clubs die deelnemen zonder het label te behalen. Clubs die beter dan gemiddeld scoren op de audit, krijgen eveneens een hoger bedrag. Het totale bedrag waar de club recht op heeft, zal pas in oktober gekend zijn (na verdeling subsidies onder de deelnemende clubs aan een clubcoaching, G-gymclubs en nieuw startende clubs en na het afsluiten van de resultaten van alle deelnemende clubs). De clubs krijgen wel onmiddellijk na de audit een lijst met te besteden incentives. De clubs beslissen zelf hoe ze het bedrag waar ze recht op hebben, gaan spenderen. Iedere keer als een club zich inschrijft voor een opleiding of materiaal aankoopt of een bestelling plaatst op de gymshop, betaalt de club daarvoor en bewaren zij een kopie van de factuur. Die kopies stuurt de club (gebundeld) naar de GymFed en dan zorgt de federatie ervoor dat het volledige bedrag waar de club recht op heeft, wordt terugbetaald. g. Wat na de audit met clubs die het Q4Gym-label behaalden? Krijgen een gepersonaliseerd Q4Gym-certificaat Krijgen een gepersonaliseerde trofee (worden jaarlijks uitgereikt op de Algemene Vergadering) Kunnen jaarlijks aanspraak maken op werkingssubsidies tijdens de 3 jaren volgend op een audit De gemeente wordt op de hoogte gebracht Behouden dit label voor 4 jaar Krijgen voorrang voor de organisatie van wedstrijden, recreatoernooien h. Wat na de audit met clubs die het Q4Gym-label niet behaalden? Afhankelijk van het resultaat van de audit kan besloten worden de club: Nog geen Q4Gym-label toe te kennen aangezien de werkpunten lange termijn werkpunten zijn de club kan ten vroegste 2 jaar later opnieuw een audit aanvragen en tussentijds wel contact blijven behouden met de regiocoach. Het Q4Gym-label alsnog toe te kennen (6 maanden na auditdatum) indien ze slechts een klein tekort hadden en binnen de 6 maanden een actieplan kunnen voorleggen om de tekorten weg te werken. Dan volgt ook een tussentijdse controle 2 jaar na auditdatum. 6

7 5. Clubs met geldig Q4Gym-label: recht op werkingssubsidie a. Wie kan een werkingssubsidie krijgen? Jeugdclubs die op 31/08/2015 een geldig Q4Gym-label hebben en die eerder dat jaar geen audit hadden, hebben recht op een werkingssubsidie. b. Wat wordt verwacht? De club engageert zich om ten laatste tegen 31 augustus 2015: Een seizoensevaluatie en actieplan voor het komende seizoen aan de federatie te bezorgen (per mail naar Aan de slag te gaan in het Q4Gym-instrument (ook al is de vervaldatum van het Q4Gymlabel nog niet gekend) (gedeeltelijk invullen instrument + documenten uploaden). Om te leren werken met het Q4Gym-instrument, kunnen clubs een workshop Q4Gym volgen die in iedere provincie gegeven wordt (september - oktober 2014). Diploma s van trainers op te laden in het ledenbeheer (zie lidprofiel diploma s). c. Wat na het doorsturen van de seizoensevaluatie en actieplan? Iedere deelnemende club die voldoet aan de verwachtingen, wordt beloond met incentives (zie 6. Lijst incentives of te downloaden via Het bedrag waar iedere club recht op heeft, zal in oktober gekend zijn. Clubs die aanwezig waren op een sessie rond Lichamelijke en seksuele integriteit in de sport (vlaggensysteem) hebben recht op dubbel zo veel incentives als clubs die niet aanwezig waren. 7

8 6. Lijst incentives Alle incentives moeten betrekking hebben op de jeugdwerking in de club. Jeugdclubs hebben recht op incentives: als startende G-gymclub (150 ) of als reeds bestaande G-gymclub (100 ) na deelname aan een clubcoaching (bedrag hangt af van de score) na een Q4Gym-audit (bedrag hangt af van het al dan niet behalen van het Q4Gym-label en van de score) na indienen van een seizoensevaluatie en actieplan (indien ze een geldig Q4Gym-label hebben) Waarvoor kunnen de incentives gebruikt worden? Binnen de GymnastiekFederatie GymStars-programma (te bestellen via ) alsook bijhorende affiches en/of diploma s GymStars: oefenstof gymkaarten via App Store of Google Play Inschrijvingsgeld jurycursussen Inschrijvingsgeld workshops en bijscholingen GymFed Inschrijvingsgeld Kaderweekend Gymnastiek en Kaderdag Dans en Aerobics Aankopen via Gymshop: Boek Basisgym (oefenprogramma recreatief toestelturnen) Leerlijn recreatrampoline Brevetten ritmische gym / tumbling / aerobics / acro / gymtics Boek Bewegen met kleuters alsook bijhorende navulpakketten Kleutergymprogramma Medailles kleutergym Diploma s gymtics Gymrapport DVD s: opgelegde oefeningen recreatoernooien / programma AGD / start to ritmiek / minigym Handstandsteuntjes ACRO Programma AGD FIG-code AGD Voorgeschreven oefenstof AGH Aspirant-jury mappen Programma en toegelaten elementen recrea RG Tweedehands gymmateriaal A3-affiches voor recreatoernooien of clubactiviteiten Bladwijzers Gym, mijn sport! voor ledenwervingsacties Kostprijs audit Kostprijs clubcoaching Kostprijs kwaliteitshandboek 8

9 Bij de Vlaamse Trainersschool (VTS) Inschrijvingsgelden opleidingen VTS (gelieve ons als bewijs het deelname- en betalingsattest te bezorgen) Deelname Dag van de trainer Bij Janssen-Fritsen (toestellenleverancier) Aankoop gymmateriaal of aankoop waardebon materiaal die 1 jaar geldig is (J&F zorgt voor een extraatje van 20%) Gediplomeerde jeugdtrainers Verplaatsingskosten van gediplomeerde trainers (minstens initiatordiploma of pedagogisch diploma) (gebruik daarvoor de kostenstaat: zie Excel-file op Officiële trainersvergoedingen van gediplomeerde trainers (minstens initiatordiploma of pedagogisch diploma). Enkel trainers die tewerkgesteld zijn via VLABUS of een interimbureau of zelfstandigen - in hoofdberoep of bijberoep - komen in aanmerking. Andere Inschrijvingsgelden voor: opleidingen Sportac informatiesessies en vormingen i.v.m. kwaliteit bij jeugdsportbegeleiders en/of andere kwaliteitsverhogende initiatieven opleidingen rond beleid / ledenadministratie / sponsoring / ethisch verantwoord sporten Opgelet! Clubs die deelnemen aan het jeugdsportproject in 2015, kunnen enkel facturen van het jaar 2015 voorleggen om terugbetaald te krijgen. Uitzondering: clubs die een audit plannen tussen 1 september 2015 en eind december 2015, worden beschouwd als clubs die deelnemen aan het jeugdsportproject in 2016: hun incentives zullen dus pas geregeld worden in Zij komen in 2015 dan wel in aanmerking voor werkingssubsidies. Deze lijst kan jaarlijks wijzigen, clubs kunnen voorstellen doen om nieuwe bestedingen op te nemen in de lijst. 9

10 7. De wijze waarop de financiële middelen zullen worden verdeeld onder de sportclubs in het kader van de kwaliteitsverhoging In 2015 zal verdeeld worden onder alle deelnemende jeugdclubs: Als 80 clubs deelnemen aan een audit tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015, zal er 80 x 850 = naar de kostprijs van de audits gaan. Als 15 clubs deelnemen aan een clubcoaching tussen 1 januari en 31 augustus 2015, zal er 15 x 400 = naar de kostprijs van de clubcoachings gaan. Als er 5 jeugdclubs starten met G-gym (5 x 150 ) en de 37 clubs die in 2014 G-gym aanboden, blijven dat ook in 2015 doen (37 x 100 ), zal er naar de G-gymclubs gaan. Als er 8 nieuwe jeugdclubs aansluiten bij de federatie, zal er 400 naar de nieuwe clubs gaan (voor kwaliteitshandboek). Resterende bedrag ( ) wordt dan nog verdeeld onder: Clubs die recht hebben op werkingssubsidies en die geen sessie bijwoonden ivm Lichamelijke en seksuele integriteit in de sport, krijgen een bedrag 1/3X Clubs die recht hebben op werkingssubsidies en die wel een sessie bijwoonden ivm Lichamelijke en seksuele integriteit in de sport, krijgen een bedrag 2/3X Clubs die deelnamen aan een clubcoaching (en minder dan gemiddeld scoorden), krijgen een bedrag X Clubs die deelnamen aan een clubcoaching (en gemiddeld of beter scoorden), krijgen een bedrag 3/2X Clubs die deelnamen aan een audit en het Q4Gym-label niet behaalden, krijgen een bedrag 2X Clubs die deelnamen aan een audit en het Q4Gym-label behaalden (met een minder dan gemiddelde score), krijgen een bedrag 5/2X Clubs die deelnamen aan een audit en het Q4Gym-label behaalden (met een gemiddelde of betere score), krijgen een bedrag 3X 5 Dit bedrag is onder voorbehoud van wijzigingen door Bloso. 10

Clubreglement Jeugdsport 2017

Clubreglement Jeugdsport 2017 Clubreglement Jeugdsport 2017 Reglement onder voorbehoud van goedkeuring door Sport Vlaanderen. Definitief reglement bekend in januari 2017 1. Project Het kwaliteitsproject Q4Gym 2020 is een beleidsfocus

Nadere informatie

Clubreglement Jeugdsport 2018

Clubreglement Jeugdsport 2018 Clubreglement Jeugdsport 2018 update na bilateraal gesprek 19.11.2017 Sport Vlaanderen 1. Project Het kwaliteitsproject Q4Gym 2020 is een beleidsfocus van Gymfed in het Jeugdsportfonds van Sport Vlaanderen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q4GYM-INSTRUMENT

HANDLEIDING Q4GYM-INSTRUMENT HANDLEIDING Q4GYM-INSTRUMENT 2013 www.gymfed.be Pagina: 1 van 15 15.10.2013 1. VOORWOORD Deze handleiding is een gids die je stapsgewijs vertrouwd maakt met het Q4Gym-instrument. Deze staat ter beschikking

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding aan in een gezellige

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding in een gezellige

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Subsidiëring van sportverenigingen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Naam van de club... De verstrekker van de gegevens:... Functie in de vereniging:... Adres:... Tel:...

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2017

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2017 REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2017 Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/752.83.30 Fax. 02/752.83.39 www.golfvlaanderen.be ALGEMEEN CONCEPT JEUGDSPORTFONDS Jeugd is belangrijk

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond

Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond 1. Inleiding Het Jeugdsportproject heeft als doel de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs te optimaliseren. Onder jeugd wordt verstaan jongeren

Nadere informatie

Clubondersteuningssysteem Recreas clubs. Van toepassing voor alle Recreas clubs

Clubondersteuningssysteem Recreas clubs. Van toepassing voor alle Recreas clubs Clubondersteuningssysteem Recreas clubs 2012 Van toepassing voor alle Recreas clubs INLEIDING Recreas vzw wenst in zijn beleidsplan, voor de periode van 2009 tot 2012, extra aandacht te geven aan de ondersteuning

Nadere informatie

Subsidiereglement: impulssubsidie 1

Subsidiereglement: impulssubsidie 1 Subsidiereglement: Impulssubsidie Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad

Nadere informatie

Startvergadering. Regio Zuid West-Vlaanderen

Startvergadering. Regio Zuid West-Vlaanderen Startvergadering Regio Zuid West-Vlaanderen 1 2 Gymfed 2020 Onderzoek ledenbehoud 50% drop out bij kleuters Beleving en waardering recreatie (95 % leden) Inzicht eigen clubsituatie GYMFED 2020 Strategisch

Nadere informatie

JEUGDSPORTFONDS Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/ Fax. 02/

JEUGDSPORTFONDS Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/ Fax. 02/ JEUGDSPORTFONDS 2016 Vlaamse Vereniging voor Golf Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem Tel. 02/752.83.30 Fax. 02/752.83.39 www.golfvlaanderen.be REGLEMENT ALGEMEEN CONCEPT JEUGDSPORTFONDS Het Jeugdsportfonds

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Artgym Try-out Acrobatic Competion. 1. Algemene informatie. 2. Clubcompetitie

Artgym Try-out Acrobatic Competion. 1. Algemene informatie. 2. Clubcompetitie Artgym Try-out Acrobatic Competion 1. Algemene informatie Artgym nodigt u uit voor deelname aan de 1ste editie van ATAC Artgym Try-out Acrobatic Competition. Deze wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

JEUGDSPORTFONDS 2017

JEUGDSPORTFONDS 2017 JEUGDSPORTFONDS 2017 SITUERING Het VHL- jeugdsportfonds werd opgericht naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012 werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2012 Kalenderjaar 2012 Indiening Voetbalfederatie Vlaanderen t.a.v. Tamara Cassimon Houba de Strooperlaan 145 1020 Brussel jeugdsubsidies@voetbalfederatievlaanderen.be

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs 2015 1 INHOUDSTAFEL A. Procedure... 3 B. Criteria op basis waarvan punten aan het afrekeningsdossier worden toegekend:... 4 1. Aantal jeugdleden (

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Subsidies voor sportverenigingen

Subsidies voor sportverenigingen Dienst Sport Tel. 053 645 402 - sport@denderleeuw.be AANVRAAGFORMULIER Subsidies voor sportverenigingen Gegevens vereniging Naam vereniging:... Adres vereniging:...... Sporttak:... Naam contactpersoon:...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie WAAROM DIT SUBSIDIEREGLEMENT? Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen in de sportverenigingen,

Nadere informatie

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking In te vullen door de sportdienst Ontvangstdatum: Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking Inleiding De gemeente Kortenberg keurde tijdens de Gemeenteraad van 1 september

Nadere informatie

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden Algemeen Subsidiereglement 1 VZVB Jeugdfonds 2015 ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1 - Krediet: Voor zover er een

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw kent vanaf 2013 aan haar ju-jitsuclubs kwaliteitslabels toe. Dit project is gekoppeld aan het Jeugdsportfonds en bevindt zich binnen het Jeugdsportproject van de V.J.J.F.

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Overlegforum 2 april ll. Agenda. Uitbouw regiowerking. De regiocommissie. Nieuwe clubs 1/09/14. Startvergadering. Kempen 30.08.

Overlegforum 2 april ll. Agenda. Uitbouw regiowerking. De regiocommissie. Nieuwe clubs 1/09/14. Startvergadering. Kempen 30.08. Startvergadering Oost-Brabant 25.08.2014 1/09/14 Uitbouw regiowerking Startvergadering Kempen 30.08.2014 Regio Kempen 29 clubs, verspreid over de regio Contactpersoon van de regio zelf = dichter betrokken

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE]

[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE] 2015 Jeugdsportproject Handboogliga [BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE] Overzicht bijsturingen subsidiereglement en enquête jeugdsportproject Voor elk Schuttertje Quality Time. HANDBOOGLIGA lid

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

Agenda. Overlegforum 2 april ll. Voorstelling regiowerking. Nieuwe clubs 29/08/14. Startvergadering. Denderend Pajottenland 28.08.2014.

Agenda. Overlegforum 2 april ll. Voorstelling regiowerking. Nieuwe clubs 29/08/14. Startvergadering. Denderend Pajottenland 28.08.2014. Startvergadering Oost-Brabant 25.08.2014 29/08/14 Voorstelling regiowerking Isabelle Maesfranckx regiocoördinator Stanny Verbeurght regiocoach Yannick Van den Bleeken KT Aalst Sabrina De Weghe TC Paulus

Nadere informatie

Startvergadering. Regio 6 - Kust en Hinterland - Gistel

Startvergadering. Regio 6 - Kust en Hinterland - Gistel Startvergadering Regio 6 - Kust en Hinterland - Gistel 1 2 Gymfed 2020 Onderzoek ledenbehoud 50% drop out bij kleuters Beleving en waardering recreatie (95 % leden) Inzicht eigen clubsituatie GYMFED 2020

Nadere informatie

JEUGDSPORTFONDS 2016

JEUGDSPORTFONDS 2016 JEUGDSPORTFONDS 2016 SITUERING Het VHL- jeugdsportfonds werd opgericht naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Het jeugdsportproject Wat is het jeugdsportproject Hoe kan een club een label behalen? 4

Het jeugdsportproject Wat is het jeugdsportproject Hoe kan een club een label behalen? 4 MAAR FUN? DAT WEL! 2 Inhoudsopgave Het jeugdsportproject 3 1. Wat is het jeugdsportproject 3 2. Hoe kan een club een label behalen? 4 3. Een club voldoet niet aan alle basisvoorwaarden? 4 4. Welk label

Nadere informatie

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior Nummer bankrekening Naam titularis

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Een duurzaam rugbybos is divers en gemengd. Het verzorgen van de nieuwe aanplantingen en de jonge scheuten is een absolute topprioriteit.

Een duurzaam rugbybos is divers en gemengd. Het verzorgen van de nieuwe aanplantingen en de jonge scheuten is een absolute topprioriteit. Een duurzaam rugbybos is divers en gemengd. Het verzorgen van de nieuwe aanplantingen en de jonge scheuten is een absolute topprioriteit. Tegen 2016 willen we in ons rugbybos een stijging van 10% recreatieve

Nadere informatie

De trainers en trainsters. Het bestuur. Adressen van de sporthallen

De trainers en trainsters. Het bestuur. Adressen van de sporthallen Onze werking Met een 35 tal trainers en 7 bestuursleden zetten wij ons jaarlijks in om op een evenwichtige en pedagogisch verantwoorde manier te zorgen voor de persoonlijke ontplooiing en de fysieke training,

Nadere informatie

Tarieven voor wedstrijddeelname 2015-2016

Tarieven voor wedstrijddeelname 2015-2016 1 1 Tarieven 2015-2016 Tarieven voor wedstrijddeelname 2015-2016 Sporta-Gym & Dans Boomgaardstraat 22 bus 50 2600 Berchem gymdans@sporta.be 03/286.07.29 www.sportafederatie.be/gymdans 2 2 Tarieven 2015-2016

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN SPORTSEIZOEN

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN SPORTSEIZOEN AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN SPORTSEIZOEN 2016-2017 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad van

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE IMPULSSUBSIDIE NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be BETREFT: AANVRAAG IMPULSSUBSIDIE WERKINGSJAAR

Nadere informatie

Welkom. Overleg vergadering Antwerpen Noord 20.02.2015

Welkom. Overleg vergadering Antwerpen Noord 20.02.2015 Welkom Overleg vergadering Antwerpen Noord 20.02.2015 Overzicht avond Planning regiowerking Thema organisatie wedstrijden Waarom? Getuigenis + ruimte voor vragen & opmerkingen nieuw in het seizoen 2014-2015

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Pagina 1 van 6 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR ARTIKEL 1 -

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportproject in het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport 2012

Reglement Jeugdsportproject in het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport 2012 DEEL A - Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafbepaling Dit reglement is slechts definitief van kracht op het moment dat de bevoegde minister zijn goedkeuring geeft over het door de VFV ingediende dossier

Nadere informatie

Samenstelling denkcellen ACRO-TTM-TTJ-Ritmiek-TRA-TU. 1. Algemene taakomschrijving. 2. Samenstelling

Samenstelling denkcellen ACRO-TTM-TTJ-Ritmiek-TRA-TU. 1. Algemene taakomschrijving. 2. Samenstelling Samenstelling denkcellen 207-2020 ACRO-TTM-TTJ-Ritmiek-TRA-TU. Algemene taakomschrijving De denkcellen staan in voor sporttechnische werking binnen de Vlaamse wedstrijdsport. De denkcel is binnen haar

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportproject in het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport 2013

Reglement Jeugdsportproject in het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport 2013 DEEL A - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Voorafbepaling Dit reglement is slechts definitief van kracht op het moment dat de bevoegde minister zijn goedkeuring geeft over het door de VFV ingediende dossier

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout keert jaarlijks subsidies uit aan erkende sportverenigingen van Meerhout en dit

Nadere informatie

Acropolis kwaliteitsplan

Acropolis kwaliteitsplan Acropolis kwaliteitsplan 2017-2020 # medische omkadering # accommodatie # goed bestuur # scheidsrechters # trainers # ploegen # leden Doel van het Acropolisplan Rugby Vlaanderen wil zijn clubs kwalitatief

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart!

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! Aanvraagformulier: - IMPULSSUBSIDIE BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! OPMERKING: Enkel erkende clubs die georganiseerde jeugdsport aanbieden kunnen impulstoelagen

Nadere informatie

Naam. Naam. Naam. E-mailadres

Naam. Naam. Naam. E-mailadres Datum ingediend: Contactgegevens Sportvereniging Naam sportvereniging Sporttak Is uw vereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie? indien ja: welke? Indien : heeft u een verzekering BA

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior

Nadere informatie

REGIO Waas en Dender 4U 09/05/2014

REGIO Waas en Dender 4U 09/05/2014 Het programma van deze avond REGIO Waas en Dender 4U 09/05/2014 Voorstelling Regiocommissie + promoties GymFed Presentatie door Koen Van Damme Een hapje en een drankje tot 22u. Nadien mogelijkheid om in

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015 Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren versie 2015 Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend.

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND

HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND 1-1-2016 HANDBOOGLIGA HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND Handleiding voor clubs Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanmelden als clubadministrator... 2 inloggen... 2 Beheer clubgegevens... 3 zoekfunctie... 4 Lijsten

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1 AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES BELEIDSPRIORITEIT 1 Naam club: Voorzitter: Adres:... *: omcirkelen wat past A. BASISSUBSIDIE Bijlagen toe te voegen door de Sportclub is erkend door de gemeente en heeft minimum

Nadere informatie

Reglement jeugdsportfonds

Reglement jeugdsportfonds Reglement jeugdsportfonds 2017-2020 Inleiding In samenwerking met Sport Vlaanderen richtte de Vlaamse Atletiekliga een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse atletiekclubs een

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

INFODOSSIER GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN

INFODOSSIER GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN INFODOSSIER GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN INFODOSSIER NIEUWE CLUBS ONZE MISSIE De Gymnastiekfederatie Vlaanderen is de inspirerende schakel binnen de brede waaier van gymnastiek. Ze begeleidt en ondersteunt

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren

Jeugdsportproject : Jeugdsterren Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend. De

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Startvergadering Regio Dijle-Rupel

Startvergadering Regio Dijle-Rupel Startvergadering Regio Dijle-Rupel 1 Welkom Nieuws uit de regio Nieuwigheden Gymfed Gelijklopende sessies Vrijwilligers Sponsordossier 2 Nieuws uit de regio Tweede startvergadering regio: evaluatie Informatie

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen..

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen.. Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies Basissubsidie Seizoen.. 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

A. Dossier. B. Tussentijdse kostenstaat

A. Dossier. B. Tussentijdse kostenstaat Deel 1 - JEUGDSPORTFONDS 2014 DOSSIER + TUSSENTIJDSE KOSTENSTAAT Zie ook informatie op www.krachtbal.be/promotie/jeugdsportfonds A. Dossier Net als vorig jaar wordt voor 2014 de clubscore bepaald op basis

Nadere informatie

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders STEDELIJKE SPORTDIENST HARELBEKE Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode 2009-2013 kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 INLEIDING Wekelijks zetten duizenden lesgevers hun beste beentje voor in onze sportclubs. Ze zijn dan ook onmisbaar, want zonder lesgevers zou er geen

Nadere informatie

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport Kalenderjaar 2011

Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport Kalenderjaar 2011 Verantwoording van de ontvangen werkingssubsidie in het kader van FO Jeugdsport 2011 Kalenderjaar 2011 Hoe en wanneer verantwoorden? Verantwoordingsstukken in te dienen: Uiterlijk 15/11/2011 Voetbalfederatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Gemeentebestuur Nevele Sportdienst Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? Om in aanmerking te komen voor een beleidssubsidie, moet de aanvragende

Nadere informatie

Welkom. Overlegvergadering Regio Limburg

Welkom. Overlegvergadering Regio Limburg Welkom Overlegvergadering Regio Limburg Overzicht Voorstelling regiocoördinator Voorstellingsronde aanwezige en nieuwe clubs Wedstrijden Gymstars brevettendag / happening Opleidingen / cursussen 2015-2016

Nadere informatie

Organisatie GymClub Tienen

Organisatie GymClub Tienen SPORTJAAR 2015-2016 Organisatie GymClub Tienen Bestuur : Tom De Wit, voorzitter & penningmeester Ann Bouchet, secretaris Kurt Smets, gymcoördinator Philippe Walczynski, activiteiten feesten en PR Contactgegevens

Nadere informatie