Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:"

Transcriptie

1 Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst BEDRAG VAN DE WERKINGSTOELAGE BEDRAG VAN DE JEUGDTOELAGE 1. ALGEMENE GEGEVENS 1 BENAMING VAN DE VERENIGING: BEOEFENDE SPORTTAK: REKENINGNUMMER: BE Adres van de zetel van de vereniging: Bestuur o Voorzitter: Naam:_ Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: _ o Secretaris: Naam:_ Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: _ Is uw club aangesloten bij een sportfederatie: JA/NEEN Zoja, welke sportfederatie? Zoja, met welk aansluitingsnummer? 1 Gelieve elke wijziging aan de sportdienst door te geven zodat de gegevens steeds up to date zijn 1

2 o Activiteiten VOLWASSENEN: Gebruikte accommodatie (adres): Aantal volwassen leden (+18jaar): JEUGD: Gebruikte accommodatie (adres): Aantal jeugdleden (tem 18 jaar): Indien meer dan de helft van de activiteiten plaats hebben buiten het grondgebied van de stad Brugge, dient de reden opgegeven te worden: 2. WERKINGSTOELAGE TOTAAL LEDENAANTALLEN: TOTAAL AANTAL LEDEN (jeugd en volwassenen) AANTAL: AANTAL BRUGSE LEDEN (jeugd & volwassenen) AANTAL: Het voorleggen van een ledenlijst met voornaam, naam, geboortedatum en adres vanuit de federatie is verplicht. Indien de sportvereniging niet aangesloten is bij een federatie dient een ledenlijst, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, ingediend worden. (Bijlage 2). AANKOOP SPORTMATERIAAL: Bedrag: Enkel de aankoop van sportmateriaal, noodzakelijk om te sporten en voor de reguliere werking van de sportvereniging komt in aanmerking (GEEN KLEDIJ). (Bijlage 3). BRUGSE SPORTRAAD: - Aanwezigheid op de Algemene vergadering Indien de vereniging nog niet is aangesloten bij de Brugse sportraad, adviesraad, kan u aansluiten als u dit wenst. De aansluiting is kosteloos en betekent zeker een kwalitatieve meerwaarde voor de vereniging. Zo wordt u uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de Sportraad. In deze vergadering wordt belangrijke info naar sportverenigingen gecommuniceerd. Bovendien wordt voor de aanwezigheid van de vereniging een financiële tussenkomst voorzien in onderhavig reglement onder de vorm van subsidie. Voor meer info kan u contact opnemen met het secretariaat van de Brugse Sportraad (Tel ). 2

3 MEDEWERKING ACTIVITEITEN SPORTDIENST Betreft vrijwillige medewerking zonder enige onkostenvergoeding aan de leden of vereniging De sportdienst houdt het aantal uren bij. Dit ter controle. AANTAL UREN: ACTIVITEITEN: CAFETARIA Beschikt de vereniging over een eigen cafetaria? STATUUT VAN DE VERENIGING VZW Feitelijke vereniging VERZEKERINGEN Is de vereniging verzekerd voor burgelijke aansprakelijkheid? Maatschappij + polisnummer (bijlage 4): Is de vereniging verzekerd voor ongevallen? Maatschappij + polisnummer (bijlage 4): SPORTERFGOED 2 - Erfgoedverantwoordelijke? Naam + Voornaam: adres : - Het hebben van een link/plaats op de website naar één of meerdere actuele onderwerpen die betrekking hebben op het sporterfgoed van de vereniging Indien ja: Onderwerp: 2 Sporterfgoed is wat een sportvereniging belangrijk vindt om te bewaren en door te geven aan een volgende generatie. Het kan gaan om oude documenten, foto s voorwerpen, maar ook mondelinge getuigenissen of tradities. Meer info werd opgenomen in de brochure scoor met de sportverhalen van je club. Te verkrijgen bij de sportdienst of de erfgoedcel Brugge 3

4 UITSTRALING VOOR DE STAD BRUGGE - Staat het logo van de stad Brugge op de website? Op welke website? - Is er een link op de website die verwijst naar de site & facebookpagina van de sportdienst? - Staat er een logo van de stad Brugge op de sportkledij? Indien ja: Foto van de uitrusting bijvoegen. (Bijlage 5). ACTIEVE EN GEDIPLOMEERDE SCHEIDSRECHTERS - Heeft de persoon een door de federatie erkende opleiding tot scheidsrechter/jurylid gevolgd of heeft de reeds gediplomeerde trainer een bijscholing gevolgd? (Bijlage 6). Naam + Voornaam: Betalings- EN deelnamebewijs zijn verplicht bij te voegen. - Heeft de vereniging actieve en gediplomeerde scheidsrechter/jurylid (leden)? Naam + Voornaam: Diploma s of Attesten van de federatie zijn verplicht bij te voegen. (Bijlage 7). AANBIEDEN VAN REGULIERE WERKING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Heeft de vereniging een reguliere werking voor personen met een handicap? 4

5 Namens de vereniging bevestigen de ondergetekenden dat bovenstaande gegevens juist zijn. Zij nemen er kennis van dat, overeenkomstig artikel 26 van het reglement, de verenigingen die de voorwaarden ervan niet naleven, door het College van Burgemeester & Schepenen gedwongen worden tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de toelage. Zij kunnen ook van verdere betoelaging uitgesloten worden. DATUM: De voorzitter, De secretaris, Lijst van verplichte bijlagen: ALGEMENE VOORWAARDEN (verplicht voor elke vereniging) 1. Statuten of huishoudelijk reglement (bij ontstentenis daarvan een omschrijving van het doel) WERKINGSTOELAGEN (verplicht voor elke vereniging) 2. Ledenlijst met naam, voornaam, geboortedatum en adres is verplicht. In voorkomend geval dient het een ledenlijst te zijn, afgeleverd door de federatie waarbij de vereniging is aangesloten. 3. Bewijsstukken van de aankopen van sportmateriaal 4. Verzekeringspolissen of polisnummer 5. Foto uitrusting met logo stad Brugge 6. Betalings- en deelnamebewijs opleiding of bijscholing scheidsrechters/juryleden 7. Diploma s of Attest(en) gediplomeerde scheidsrechter/jurylid. 5

6 6

7 3. JEUGDTOELAGE: Toelage in het kader van de professionalisering van de jeugdsport. In te dienen voor 1 april Enkel in te vullen door sportverenigingen die een afzonderlijke, reguliere jeugdwerking hebben waarbij de vereniging zelf instaat voor de kosten van de jeugdopleiding PROFESSIONELE WERKING VAN DE JEUGDTRAINERS Het behalen van een erkend VTS-diploma door trainers verbonden aan de vereniging, die actief en op regelmatige basis de jeugd begeleiden. Hebben jeugdsportbegeleiders, verbonden aan de vereniging en die actief deelnemen aan de jeugdopleiding van de vereniging een diploma behaald in Enkel sportkwalificaties afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool of erkend door de Vlaamse Trainersschool komen in aanmerking. Naam & adres van de jeugdsportbegeleiders: Bij te voege (bijlage 8: - afschriften van diploma s - betalingsbewijzen van het inschrijvingsgeld Het volgen van een door de VTS-erkende bijscholing door een gediplomeerde trainer, verbonden aan een vereniging, die actief en op regelmatige basis de jeugd begeleiden. Hebben jeugdsportbegeleiders, verbonden aan de vereniging en die actief deelnemen aan de jeugdopleiding van de vereniging bijscholing gevolgd (met betrekking tot het uitoefenen van hun functie in 2013? Enkel bijscholing georganiseerd of erkend door betreffende sportfederaties of EHBO-cursus komen in aanmerking. Bijscholingen die gratis aangeboden worden komen niet in aanmerking. Naam & adres van de jeugdsportbegeleiders: Bij te voegen (bijlage 9): - bewijs van deelname aan de bijscholing - betalingsbewijzen van de bijscholing 7

8 Het aantal en de scholing van de jeugdsportbegeleiders TOTAAL AANTAL JEUGDLEDEN (-18 jaar) AANTAL: AANTAL BRUGSE JEUGDLEDEN (-18 jaar) AANTAL: Aantal jeugdtrainers zonder sporttechnisch diploma: Aantal jeugdtrainers met sporttechnisch diploma: Bij te voegen: - Lijst van jeugdtrainers met vermelding van naam, voornaam, adres & kwalificatie (bijlage 10) - Werkschema per jeugdtrainer (trainingen + wedstrijden)(bijlage 11) - Afschriften van diploma s (jeugdtrainers met sporttechnisch diploma) Het diploma moet afgeleverd zijn vóór 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.(bijlage 12) JEUGDSPORTCOÖRDINATOR Heeft de vereniging een sportgekwalificeerd jeugdsportcoördinator, verbonden aan de vereniging, die actief deelneemt aan de jeugdopleiding? Minstens houder van het diploma initiator Naam & adres van de jeugdcoördinator: DIPLOMA: VTS of erkend door VTS Bachelor LO Master LO Bij te voegen: - Afschrift van diploma (bijlage 13) - Verslagen waaruit de werking blijkt met een jeugdcoördinator (werkverslagen evaluatieverslagen).(bijlage 14). Namens de vereniging bevestigen de ondergetekenden dat bovenstaande gegevens juist zijn. Zij nemen er kennis van dat, overeenkomstig artikel 26 van het reglement, de verenigingen die de voorwaarden ervan niet naleven, door het College van Burgemeester & Schepenen gedwongen worden tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de toelage. Zij kunnen ook van verdere betoelaging uitgesloten worden. DATUM: De voorzitter, De secretaris, 8

9 Lijst van verplichte bijlagen: afschriften van diploma s & betalingsbewijzen van het inschrijvingsgeld 8. bewijs van deelname & betalingsbewijzen van het inschrijvingsgeld 9. bewijs van deelname & betalingsbewijzen van de bijscholing 10. Lijst van jeugdtrainers met vermelding van naam, voornaam, adres & kwalificatie 11. Werkschema per jeugdtrainer (trainingen + wedstrijden) 12. Afschriften van diploma s (jeugdtrainers met sporttechnisch diploma) Het diploma moet afgeleverd zijn vóór 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. 13. Afschrift van diploma jeugdsportcoördinator 14. Verslagen waaruit de werking blijkt met een jeugdcoördinator (werkverslagen evaluatieverslagen). 9

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen

Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen Provincie Antwerpen - http://www.provant.be/subsidies/vrije_tijd/sport/ Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen 1

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 31287 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Advies bij de conceptnota Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector

Advies bij de conceptnota Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector D-SP-363-06 Advies Vlaamse Sportraad Advies bij de conceptnota Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector Op 11 mei 2015 vroeg Vlaams minister van Sport Philippe Muyters om advies over de conceptnota

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Waarom deze aangifte? U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en u wenst vrijwilligerswerk te

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET LOGO VAN DE STAD TORHOUT

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET LOGO VAN DE STAD TORHOUT REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET LOGO VAN DE STAD TORHOUT INHOUD GEBRUIK VAN HET LOGO - TECHNISCHE OMSCHRIJVING Artikel 1-3 BIJLAGEN- AFBEELDING VAN HET LOGO MET BASELINE Figuur 1 - logo in kleur Figuur

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat in 2015 onderzoeken of het mogelijk is om alle leden

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

B. TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR DE HERONTWIKKELING EN INGEBRUIKNAME VAN LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN IN DE BINNENSTAD EN IN DE RAND

B. TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR DE HERONTWIKKELING EN INGEBRUIKNAME VAN LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN IN DE BINNENSTAD EN IN DE RAND A. SAMENWERKINGSVERBAND ARTIKEL A1 : Teneinde het bedrijfsleven en de tewerkstelling te bevorderen worden door het stadsbestuur in samenwerking met andere organisaties initiatieven genomen. Om dit samenwerkingsverband

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Erkend Hypotheekadviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nadere informatie