Handboek Present 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Present 2009"

Transcriptie

1 Handboek Present

2 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en de arbeidsproductiviteit te verhogen, maar ook om goed werkgeverschap te leveren. Daarom heeft Zilveren Kruis Achmea Present ontwikkeld. Present bestaat uit een aantal diensten die u preventief in kunt zetten om verzuim te voorkomen, diensten die u helpen de gezondheid van uw medewerkers te bevorderen en diensten die u helpen bij het re-integreren van zieke medewerkers. Kortom, Present biedt u volledige ondersteuning. Voor advies over het inzetten van de diverse diensten kunt u een afspraak maken met uw Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg. Of u kunt contact opnemen met de Present Desk. Veel succes met uw gezondheidsbeleid! Met vriendelijke groet, Zilveren Kruis Achmea Arné van den Boom directeur 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Present Desk (voor uw organisatie) Aanvragen diensten en telefonisch advies 6 Financiële afhandeling 7 Zorgbemiddeling 8 Hoofdstuk 2 Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg (voor uw organisatie) Adviesgesprek 10 Managementinformatie Present 11 Consumptieprofiel 12 Hoofdstuk 3 Trainingen, analyses en adviseurs (voor uw organisatie en leidinggevenden) Bedrijfstraining/-cursus (in-company of open inschrijving) 14 Training Gezondheidsmanagement voor leidinggevenden (1 dag) 15 Post HBO Registeropleiding Casemanagement 16 Behoefte-inventarisatie bedrijfssport 17 Quick scan Verzuim en Re-integratie 18 Verzuimreductie en Re-integratiescan (VR-scan) 19 Voedingsadvies (voor bedrijfsrestaurant en workshops) 20 Arbeidsdeskundig advies 22 Verzuimprocesadviseur 23 Regisseur/Projectleider 24 Mediation bij arbeidsconflict 25 Hoofdstuk 4 Gezondheidschecks (voor uw medewerkers) Basis health Check 27 Uitgebreide health Check 28 Vitaliteitscheck 29 Gezondheidsscan 30 Topkeuring 31 Stressmonitor 32 Online Gezondheidscheck 33 Hoofdstuk 5 Werkplekinterventies en beschermingsmiddelen (voor uw medewerkers) Werkplekonderzoek & Advies 35 Beschermingsmiddelen (gehoor/beeldscherm/veiligheid) 36 Kantoorstoel (roterend) 37 Autostoelaanpassing (ergonomisch) 38 3

4 Hoofdstuk 6 Psychologische zorg (voor uw medewerkers) Leefstijltraining gericht op preventie (3 dagen) 40 Bedrijfsmaatschappelijk werk (kortdurend) 41 Psychologische zorg (kortdurend) 42 Psychologische zorg (middellang) 43 Coaching 44 Psychodiagnostisch onderzoek 45 Neuropsychologisch onderzoek 46 Loopbaanonderzoek 47 Traumaopvang 48 Hulp bij rouwverwerking (groep en individueel) 49 Re-integratieprogramma psychische en/of lichamelijke klachten 50 Hoofdstuk 7 Fysieke zorg (voor uw medewerkers) Multidisciplinaire diagnostiek 52 Bedrijfsfysiotherapie screening 53 Training Preventie van Uitval 54 Preventieve rug- of CANS (RSI)-training 55 Arbeidsdermatologisch onderzoek en diagnose 56 Re-integratieprogramma Actief werken aan herstel 57 Stoppen met roken 58 Vervoerskosten 59 Thuiszorg in acute fase (maximaal 20 uur) 60 Griepprik 61 4

5 Hoofdstuk 1 Present Desk 5

6 Present Desk AANVRAGEN DIENSTEN EN TELEFONISCH ADVIES U als werkgever, leidinggevende of bedrijfsarts kunt bij de Present Desk terecht om diensten van Present aan te vragen. De Present Desk zet de aangevraagde training, cursus en/of interventie uit bij de desbetreffende leverancier en regelt alles. U kunt ook bij de Present Desk terecht voor vragen over zorg, preventie en verzuim. Als blijkt dat een telefonisch consult niet volstaat, maakt de Present Desk een afspraak voor u met één van de Adviseurs Arbeidsgerelateerde zorg. Voor wie? De Present Desk is er voor het management, HR/P&O adviseurs en de arbodienstverleners, die vragen hebben over diensten van Present of over arbozaken. De Desk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot uur. Uw vragen worden direct beantwoord. Heeft u vragen die meer onderzoek vergen, dan komen we daar binnen 5 werkdagen bij u op terug. Voor het beantwoorden van uw vragen brengen wij geen kosten in rekening. Zilveren Kruis Achmea 6

7 Present Desk FINANCIËLE AFHANDELING De Present Desk onderzoekt voortdurend de mogelijkheden tot medefinanciering bij (andere) zorg- en/of inkomensverzekeraars. De Present Desk probeert deze gelden zoveel mogelijk direct te innen. U ontvangt de eindnota met aftrek van deze bijdragen. Soms zijn er vormen van financiering of subsidie mogelijk, die niet door ons verrekend kunnen worden. In dat geval ontvangt u tegelijk met de nota een overzicht daarvan en de wijze waarop u dit kunt declareren. Omdat niet iedereen kennis heeft van alle financieringsmogelijkheden, helpt de Present Desk u graag deze ten volle te benutten. Zo biedt de Present Desk u administratief gemak. Voor wie? Voor alle organisaties die gebruikmaken van Present. Als de Present Desk een nota van een leverancier ontvangt, onderzoekt zij financieringsmogelijkheden door derden. Voor het onderzoek naar en het regelen van financiering door derden brengen wij geen kosten in rekening. Zilveren Kruis Achmea 7

8 Present Desk ZORGBEMIDDELING Ondanks extra maatregelen is er nog steeds sprake van wachtlijsten in de gezondheidszorg. Vervelend voor uw medewerker, maar ook voor u als werkgever. Door zorgbemiddeling in te schakelen via de Present Desk zorgt u ervoor dat uw medewerker goed en snel wordt geholpen. Zorgbemiddeling is voor iedere verzekerde die een medische behandeling nodig heeft en met een wachttijd te maken krijgt. U vraagt zorgbemiddeling aan bij de Present Desk. U informeert de medewerker van de Present Desk over de situatie. Dan wordt gekeken op welke locatie de benodigde behandeling sneller kan plaatsvinden. De locatie van behandeling is afhankelijk van de mogelijkheden in de sector, wensen van de verzekerde en de medewerking van huisarts en/of specialisten. Voor zorgverzekerden bij Achmea is zorgbemiddeling gratis. Voor elders verzekerden kost het 350,- per bemiddeling. Deze kosten worden volledig vergoed uit Present. Zilveren Kruis Achmea 8

9 Hoofdstuk 2 Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg 9

10 Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg ADVIESGESPREK Als u Present heeft afgesloten en uw organisatie meer dan 100 medewerkers heeft, is de Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg uw vaste aanspreekpunt. Hij/zij maakt samen met u een plan voor de implementatie van Present in uw organisatie. Minimaal één keer per jaar komt de adviseur de geleverde dienstverlening met u bespreken aan de hand van een overzichtelijke rapportage. Daarmee heeft u in beeld welke diensten van Present u heeft ingezet en welke besparingen u dat heeft opgeleverd. Meer informatie over de rapportage leest u onder Managementinformatie Present. Wilt u ondersteuning bij de voorlichting van leidinggevenden, casemanagers, HRM-medewerkers, arbo-arts en/of overige medewerkers? Ook hierbij helpt de Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg u graag. Daarnaast is hij/zij de schakel in de zoektocht naar de juiste zorg voor u en uw medewerkers. Voor de opzet en begeleiding van bedrijfsspecifieke projecten, gericht op bevordering van de gezondheid, bijvoorbeeld tilcursussen, fysiotherapie op de werkplek en cursussen gericht op gewichtsvermindering in specifieke beroepen. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers die Present hebben afgesloten, kunnen een adviesgesprek aanvragen bij de Present Desk. De Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg analyseert in nauw overleg met u en indien gewenst uw bedrijfsarts, relevante gegevens op het gebied van zorg en verzuim en geeft advies over de te ondernemen actie. Het adviesgesprek vindt bij u op locatie plaats. De locatie van vervolgactiviteiten is afhankelijk van het advies. Het uurtarief van 142,83 wordt vergoed uit Present. Voor de uit het advies voortvloeiende activiteiten worden de daarvoor geldende tarieven in rekening gebracht. Zilveren Kruis Achmea 10

11 Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg MANAGEMENTINFORMATIE PRESENT Op uw verzoek stelt de Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg aan het einde van ieder kalenderjaar een overzicht van alle geleverde diensten op. Ook worden de gemaakte kosten en besparingen meegenomen in dit overzicht. U kunt deze informatie gebruiken in uw totale gezondheidsbeleid. Managementinformatie is voor alle werkgevers die Present hebben afgesloten en meer dan 100 medewerkers in dienst hebben. Het kan worden aangevraagd bij de Present Desk of bij de Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg. Voor deze managementinformatie brengen wij geen kosten in rekening. Zilveren Kruis Achmea 11

12 Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg CONSUMPTIEPROFIEL Het medisch consumptieprofiel is een ideaal instrument om inzicht te krijgen in de zorgconsumptie van medewerkers. Omdat het hierbij gaat om arbeidsgerelateerde problematiek, worden de profielen ondergebracht in hoofdgroepen. Uit een vergelijking met de verzuimcijfers is te zien of er vergelijkbare patronen of juist grote verschillen zijn. Vanwege de privacy gevoeligheid worden de gegevens volledig geanonimiseerd aangeleverd. Voor bedrijven met meer dan 100 collectief verzekerde medewerkers. Het profiel wordt aan het eind van een kalenderjaar opgesteld. U kunt dit profiel aanvragen bij uw Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg. Voor het opstellen van dit consumptieprofiel worden geen kosten in rekening gebracht. Zilveren Kruis Achmea 12

13 Hoofdstuk 3 Trainingen, analyses en adviseurs 13

14 Trainingen, analyses en adviseurs BEDRIJFSTRAINING/-CURSUS In-companytrainingen Deze trainingen zijn van toepassing voor leidinggevenden binnen één organisatie. Verzuimbeheersing Arbobeleid Omgaan met stress Omgaan met agressie Voeren van functioneringsgesprekken Trainingen met open inschrijving Deze trainingen zijn algemeen van aard en van belang voor alle organisaties. Bij deze trainingen zullen ook medewerkers van andere organisaties aanwezig zijn. Achmea Vitale verzorgt de accommodatie voor deze trainingen. Training preventiemedewerker Verzuimbeheersing voor leidinggevenden In gesprek over inzetbaarheid Time-/Zelfmanagement Ergo-Coach Organisaties met Present kunnen deze trainingen aanvragen voor leidinggevenden en eventueel medewerkers. De trainingen hebben allemaal verschillende doeleinden, maar zijn vooral gericht op preventie van klachten (lichamelijk of geestelijk). De trainingen kunt u aanvragen bij de Present Desk. Voor een in-companytraining kunt u een offerte aanvragen bij de Present Desk. Present vergoedt 25%. Voor een training met open inschrijving betaalt u per deelnemer. Present vergoedt 25% van de kosten per deelnemer. Ook hiervoor geldt dat u voorafgaand aan de training een offerte ontvangt. Achmea Vitale 14

15 Trainingen, analyses en adviseurs TRAINING GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR LEIDINGGEVENDEN (1 dag) Als er geen balans is tussen belasting en belastbaarheid, begint de medewerker symptomen van stress te vertonen. Hoe kunt u deze als leidinggevende herkennen, zodat u uitval door stress voorkomt? Hoe gaat u als leidinggevende om met onderwerpen waar u zelf moeite mee heeft? Wanneer communiceert u wel en wanneer niet? Aan de hand van de uitkomsten op deze vragen, worden praktische tips gegeven hoe om te gaan met spanningen en stress bij medewerkers en wordt het nut van open communicatie duidelijk gemaakt. Het is bedoeld voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor verzuimpreventie en inzicht willen krijgen in hun eigen omgang met stress en in stresssignalen bij medewerkers. Er wordt gewerkt in een groep van minimaal 1 en maximaal 12 personen, onder leiding van 2 ervaren trainers. De training duurt 1 dag en kan worden aangevraagd bij de Present Desk. De training wordt gegeven in het Instituut Leefstijl Training & Coaching in Dalfsen. De kosten voor een groep van maximaal 12 personen bedragen 3.789,92. Per persoon kost de training 315,83. Present vergoedt 25% per persoon. Instituut Leefstijl Training & Coaching 15

16 Trainingen, analyses en adviseurs POST HBO REGISTEROPLEIDING CASEMANAGEMENT Uniek in Nederland is de Post HBO Registeropleiding Casemanagement. Uw medewerker wordt opgeleid tot Casemanager, zoals omschreven door het UWV. Centraal in de opleiding staan de begrippen wetgeving, verzuimregie en schadelastbeheersing. De Casemanager kan na de opleiding uw organisatie adequaat adviseren en ondersteunen bij de procesbewaking van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit resulteert in daadwerkelijke schadelastbeheersing. Voor organisaties die een eigen casemanager in dienst willen hebben, om zo het beleid ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid vorm te geven. De opleiding kan worden aangevraagd via de Present Desk. De opleiding kost 9.995,- per persoon. Present vergoedt 10%. Mercer 16

17 Trainingen, analyses en adviseurs BEHOEFTE-INVENTARISATIE BEDRIJFSSPORT Elke werkgever wil graag fitte en gemotiveerde medewerkers. Dit kan door medewerkers de mogelijkheid te bieden in georganiseerd verband te sporten. Dit wordt Bedrijfssport genoemd. Bedrijfssport vindt plaats op een voor het bedrijf geschikte locatie, sluit aan op werktijden en er wordt gesport onder professionele begeleiding. Bedrijfssport levert u als werkgever hogere arbeidsproductiviteit en -tevredenheid op, waardoor medewerkers minder verzuimen. Present biedt u de mogelijkheid de behoefte aan bedrijfssport te inventariseren bij uw medewerkers. Voor bedrijven die medewerkers willen stimuleren fit en vitaal te blijven. De inventarisatie naar de behoefte aan bedrijfssport kan door de leidinggevende worden aangevraagd bij de Present Desk of bij uw Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg. De behoefte-inventarisatie kost 1.000,-. Present vergoedt de kosten van de behoefteinventarisatie volledig eenmaal per jaar per bedrijf. Stichting Sport&Zaken 17

18 Trainingen, analyses en adviseurs QUICK SCAN ZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE De Quick Scan wordt uitgevoerd door een arbeidsorganisatiedeskundige van Achmea Vitale. Met de Quick Scan krijgt de klant in een kort tijdsbestek inzage in een aantal zaken rondom ziekteverzuim. Er wordt onder andere inzicht gegeven in: de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid; de wet- en regelgeving op het gebied van verzuim en re-integratie; de verzuim- en arbeidsongeschiktheidsgegevens van het bedrijf in vergelijking met andere bedrijven uit dezelfde bedrijfstak en/of de landelijke situatie; het huidige verzuim- en re-integratiebeleid. Op basis van de verzamelde informatie worden conclusies en aanbevelingen opgesteld. Uiteindelijke doel is het verzuim binnen uw organisatie terug te dringen en te beheersen. En het beleid ten aanzien van verzuim en re-integratie te optimaliseren. De arbeidorganisatiedeskundige voert één of twee gesprekken met degene die betrokken is bij het verzuimbeleid binnen de organisatie. Verder wordt informatie gehaald uit documentatie die wordt aangeleverd door het bedrijf. Voor bedrijven die weinig tot geen inzicht hebben in het verzuimpercentage en meer beleid willen gaan voeren op het gebied van gezondheid binnen de organisatie. De deskundige van Achmea Vitale kost 142,83 per uur. Gemiddelde duur van de Quick scan is 20 tot 25 uur. Present vergoedt 25%. Achmea Vitale 18

19 Trainingen, analyses en adviseurs VERZUIMREDUCTIE EN RE-INTEGRATIESCAN (VR-SCAN) De Verzuimreductie scan (VR-scan) geeft aan hoe het verzuim zich ontwikkelt, hoe je het verzuim het best beïnvloedt en wat het effect is van die verzuimaanpak. Het is een meetinstrument dat ingezet kan worden door bedrijven die meer inzicht willen hebben in het verzuim. De scan resulteert in een periodieke rapportage (kwartaal, trimester, jaar). De monitoring wordt gedaan op basis van de verzuimcijfers, ziektediagnoses en andere gegevens vanuit de verzuimbegeleiding. In de verslaglegging staat informatie over: verzuimkenmerken vergeleken met branche of andere referentiegegevens; de rangorde binnen de organisatie: waar is het verzuim het hoogst? waar is de verzuimduur het langst?; een verzuimanalyse met behulp van het verzuimvenster: welke categorie medewerkers (afdeling, leeftijd, functie, geslacht) verdient uw speciale aandacht in de verzuimbegeleiding?; de verzuimklachten: op grond van welke klachten melden medewerkers zich ziek? Welke hebben met het werk te maken?; de verzuimdiagnoses: wat blijkt uit de verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts? Al deze gegevens worden overzichtelijk en eenvoudig gepresenteerd, zodat u in één oogopslag kunt zien waar mogelijkheden van beïnvloeding liggen. De rapportage wordt voorzien van conclusies en adviezen aan uw organisatie over de aanpak van de te beïnvloeden factoren. Ook wordt aangegeven welke bijdrage de arbodienst kan leveren. De doorlooptijd van een verzuimreductieproject is minimaal 1 jaar. De informatievoorziening en interviews vinden binnen uw organisatie plaats. De uitwerking op het kantoor van de adviseur van Achmea Vitale en de bespreking van de resultaten weer bij uw organisatie. De VR-scan is voor organisaties die behoefte hebben aan een uitgebreid bedrijfsadvies over verzuim en re-integratie. U kunt de VR-scan aanvragen bij de Present Desk. De kosten van de VR-Scan zijn ondermeer afhankelijk van aard, omvang en aantal vestigingen van de organisatie. De adviseur werkt op basis van een uurtarief 142,83. Present vergoedt 25%. U ontvangt vooraf een offerte. Achmea Vitale 19

20 Trainingen, analyses en adviseurs VOEDINGSADVIES Bedrijfsrestaurant Veel bedrijfsrestaurants bieden een ruim assortiment van producten aan. Soms in eigen beheer, maar meestal verzorgd door een externe cateraar. De wens van de gebruiker speelt daarin een belangrijke rol. De zogenaamde vette hap of een gezonde salade? De juiste balans, daar gaat het om. De diëtisten beoordelen de samenstelling van het aanbod in het bedrijfsrestaurant en geven deskundig advies om te komen tot een gezonde voedingsbalans. Van groot belang bij het fit en vitaal houden van uw eigen medewerkers. Interactieve workshops voeding Een interactieve workshop is een uitstekende manier om voeding aan de orde te stellen. Elk voedingsgerelateerd onderwerp kan tijdens een workshop besproken worden. Of het nu gaat om gewicht, cholesterol, sport of eten in relatie met prestatie of wisseldiensten. De insteek is: laagdrempelig, herkenbaar en leuk. De workshops die vanuit Present worden aangeboden zijn hieronder beschreven. Gezond genieten We weten best dat gezond eten en volop bewegen belangrijk is. Maar wat is nu eigenlijk gezond eten? Ik ben niet zo n fruiteter. Meer bewegen? Van sporten krijg ik juist trek! Hoe zit het met kant-en-klaar maaltijden? En wat zijn omega 3 vetzuren? Allemaal vragen die ons bezig houden. In de workshop Gezond genieten komen al deze vragen aan de orde. Op een levendige manier wordt gezond eten besproken. Gezonde calorieën in beweging Deze workshop geeft de medewerkers op een positieve manier inzicht in gezond eten en bewegen. De workshop Gezond genieten wordt uitgebreid met advies over het inbouwen van bewegen in het dagelijkse patroon. De workshop wordt gegeven door een voedingsdeskundige en een bewegingsdeskundige. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de 2 presentaties in parallel sessies gegeven of plenair. Healthy lunchbreak De Healthy lunchbreak kan eventueel na de workshop Gezond genieten worden gedaan. In overleg met de cateraar wordt een gezond lunchbuffet voorstel gedaan. De lunchproducten worden voorzien van kaartjes met daarop het aantal calorieën of bijvoorbeeld het aantal stappen die moeten worden gelopen om het product te verbranden. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om een eigen gezonde lunch samen te stellen en die eventueel te laten checken of te voorzien van advies door een diëtist/voedingsdeskundige. Er is volop (informele) ruimte voor vragen over voeding, over producten specifiek of over voedingsgewoonten. 20

21 Trainingen, analyses en adviseurs VOEDINGSADVIES Het voedingsadvies voor uw bedrijfsrestaurant kan worden aangevraagd bij de Present Desk. Een gekwalificeerde diëtist van SanAvis bezoekt uw bedrijfsrestaurant en maakt een inventarisatie van het aanbod. U ontvangt daarna een deskundig adviesrapport met aanbevelingen over het menu op basis van gezonde voedingsnormen. Wilt u een workshop voor uw medewerkers organiseren, vraag deze dan ook aan bij de Present Desk. De workshops worden bij u in de organisatie gehouden. U heeft 1 keer per jaar recht op het voedingsadvies voor uw bedrijfsrestaurant of een workshop. Het voedingsadvies voor uw bedrijfsrestaurant kost 400,-. 100% vergoeding vanuit Present. De workshop Gezond genieten kost 340,-. Present vergoedt 50%. De workshop Gezonde calorieën in beweging kost 680,-. Present vergoedt 50%. De kosten van de Healthy lunchbreak bedragen 680,-. Present vergoedt 50%. SanAvis 21

22 Trainingen, analyses en adviseurs ARBEIDSDESKUNDIG ADVIES Als werkgever bent u niet altijd volledig op de hoogte van de verplichtingen als een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Present biedt u daarom Arbeidsdeskundig advies op maat. Dit advies bestaat uit: sociale zekerheid, wet- en regelgeving; arbeidsrecht; relatie belasting en belastbaarheid; mogelijkheden terugkeer eigen werkgever; volledigheid re-integratieverslag; gevolgen van re-integratie naar een andere werkgever; bezwaar- en beroepszaken. Veelal bezoekt de arbeidsdeskundige eerst de werkgever en daarna heeft de deskundige een gesprek met de betrokken medewerker. Waar nodig en mogelijk overlegt de arbeidsdeskundige met de arbodienst en wint informatie in bij het UWV. De organisatieadviseur maakt een rapportage naar aanleiding van het onderzoek. Het arbeidsdeskundig advies is bestemd voor werkgevers met een vraag op het gebied van verzuim, verzuimpreventie, re-integratie en relevante wet- en regelgeving al dan niet met betrekking tot een specifieke medewerker. Het uurtarief is 154,-. Present vergoedt 25%. Achmea Vitale 22

23 Trainingen, analyses en adviseurs VERZUIMPROCESADVISEUR De Verzuimprocesadviseur staat tussen alle interne en externe partijen die betrokken zijn bij verzuimmanagement in. Een soort bemiddelaar om het proces in kaart te brengen en te implementeren. Over het algemeen is de Verzuimprocesadviseur bij u op kantoor aanwezig. Overleg met betrokken partijen kan uiteraard ook elders plaatsvinden. De activiteiten van de Verzuimprocesadviseur bestaan onder andere uit: ondersteuning bij opstellen plan van aanpak; inzetten van expertise inzake arbeidsmogelijkheden medewerker; procesbegeleiding bij uitvoering plan van aanpak inclusief bewaking rapportages; inschakeling interventie- of re-integratiediensten; leveren van informatie voor het re-integratiedossier; onderhouden relatie tussen werkgever en zieke medewerker. Voor bedrijven die begeleiding willen bij het totale verzuimproces. De adviseur kan worden aangevraagd bij de Present Desk. De Verzuimprocesadviseur werkt op basis van een uurtarief van 116,75. Present vergoedt 25%. Achmea Vitale 23

24 Trainingen, analyses en adviseurs REGISSEUR/PROJECTLEIDER Regisseur Een regisseur wordt voor korte tijd ingezet om alle activiteiten, zowel operationele als financiële, rondom de keten van zorg en verzuim goed te regelen zodat een zo hoog mogelijk rendement wordt gerealiseerd. Projectleider Door gebrek aan tijd en specifieke kennis is het vaak moeilijk voor een organisatie een project op het gebied van verzuim en preventie te laten leiden door een eigen medewerker. Het inhuren van een gekwalificeerde projectleider biedt hierin een oplossing. U kunt de regisseur of projectleider inzetten als u een project of implementatie-programma wilt organiseren ten behoeve van het totale gezondheidsbeleid binnen uw organisatie en daarbij ondersteuning wenst. Afhankelijk van de inhoud van de vraag biedt één van bovengenoemde functionarissen ondersteuning. Vooraf zijn de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, de te verwachten uren en resultaten helder omschreven. De werkzaamheden worden uitgevoerd op een nader te bepalen locatie. Dit kan zijn bij u, uw arbodienst of het UWV. U kunt de Regisseur of Projectleider aanvragen bij de Present Desk. Het uurtarief van de Regisseur en Projectleider is 142,83. Present vergoedt 25%. Achmea Vitale 24

25 Trainingen, analyses en adviseurs MEDIATION BIJ ARBEIDSCONFLICT Het omgaan met een slepend arbeidsconflict is vaak zo moeilijk dat verzuim de enige oplossing voor de betrokkenen lijkt. Dit is niet nodig. Een mediator, een bemiddelaar, kan een bijdrage leveren aan de oplossing van een conflict. Dit voorkomt bijvoorbeeld een gang naar de rechter. Een enkele keer lukt het de conflicterende partijen niet tot een oplossing te komen. In dat geval begeleidt de mediator het afscheid zodat geen van de partijen extra beschadigd raakt. De gesprekken met de mediator vinden plaats op een voor alle partijen aanvaardbare locatie. Mediation wordt ingezet door conflicterende partijen. Dit kunnen leidinggevende en medewerker zijn, maar ook medewerkers onderling. De aanvraag kan worden gedaan door de leidinggevende bij de Present Desk. De kosten van mediation bedragen 150,- per uur. Present vergoedt 25%. Van Opstal & Partners 25

26 Hoofdstuk 4 Gezondheidschecks 26

27 Gezondheidschecks BASIS HEALTH CHECK Door de Basis health Check weten uw medewerkers binnen 30 minuten hoe gezond ze zijn. De medewerkers krijgen direct resultaat in de vorm van een persoonlijke score. De uitkomsten van de check worden, na toestemming van de medewerker, op persoonsniveau gerapporteerd aan de bedrijfsarts en de totale gegevens worden anoniem beschikbaar gesteld aan de werkgever. Een eenvoudige manier voor u, als werkgever, om meer aan gezondheidsmanagement te doen. De Basis health Check bestaat uit onderstaande onderdelen. Bloeddrukmeting Totaal cholesterolmeting Glucosebepaling Gewicht bepaling, lengtemeting, Body Mass Index Longfunctietest (peakflow) Bepaling vetpercentage Bepaling middelomtrek Vragenlijst met betrekking tot gezondheidsklachten Persoonlijke advisering op het gebied van leefstijl, fitheid, gezondheid en kwaliteit van leven Voor de medewerkers die hiervoor door de werkgever in de gelegenheid worden gesteld. De Check wordt bij uw organisatie uitgevoerd bij minimale deelname van 20 medewerkers. Bij minder dan 20 deelnemers wordt naar de dichtstbijzijnde locatie gezocht. De Basis health Check kan worden aangevraagd bij de Present Desk. De Basis health Check kost 54,- per persoon. Present vergoedt 25%. Pim Mulier Organisatie 27

28 Gezondheidschecks UITGEBREIDE HEALTH CHECK De Uitgebreide health Check bestaat uit de Basis health Check (zie pagina 27) aangevuld met onderstaande onderdelen. Werkgerelateerde vragenlijst (beeldschermwerk of stress/burn-out). Bepaling algemeen uithoudingsvermogen, als belangrijkste onderdeel van fitheid, met behulp van een fietsproef. Deze test geeft een helder beeld van het maximale zuurstofopnamevermogen, een belangrijke peiler voor de conditie van de geteste medewerker. Direct aansluitend op deze test ontvangt de deelnemer een gericht leefstijl- en bewegingsadvies. Fysiotherapeutisch onderzoek naar de belangrijkste functies van het houding- en bewegings apparaat met betrekking tot de beweeglijkheid van de wervelkolom, schouderregio en het bekken. Advisering over eventuele klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. De Uitgebreide health Check duurt maximaal 60 minuten per medewerker. Voor de medewerkers die hiervoor door de werkgever in de gelegenheid worden gesteld. De Check wordt bij uw organisatie uitgevoerd bij minimale deelname van 20 medewerkers. Bij minder dan 20 deelnemers wordt naar de dichtstbijzijnde locatie gezocht. De Uitgebreide health Check kan worden aangevraagd bij de Present Desk. De Uitgebreide health Check kost 169,- per persoon. Present vergoedt 25%. Pim Mulier Organisatie 28

29 Gezondheidschecks VITALITEITSCHECK De Vitaliteitscheck bestaat uit de Basis health Check (zie pagina 27) aangevuld met een HRV-meting. Deze meting bestaat uit het opnemen van een reeks van hartslagen waarbij telkens de hartslagintervaltijden worden geregistreerd. Voor de metingen zelf worden drie sensoren op de handen geplaatst die zijn verbonden met een laptop. Het resultaat, ingevoerd in een laptop met een speciaal software pakket geeft informatie over de: Stressindex: Acute, mentale stress Chronische, fysieke stress Vitaliteitsindex: Leefstijl, conditie index Gezondheid index Direct aansluitend aan de metingen vindt het adviesgesprek plaats met een adviseur waarbij de de resultaten van de onderzoeken worden besproken met de deelnemer. De Vitaliteitscheck neemt maximaal 60 minuten in beslag. Voor de medewerkers die hiervoor door de werkgever in de gelegenheid worden gesteld. De Vitaliteitscheck wordt bij uw organisatie uitgevoerd en kan worden aangevraagd bij de Present Desk. De Vitaliteitscheck kost 169,- per persoon. Present vergoedt 25%. Pim Mulier Organisatie 29

30 Gezondheidschecks GEZONDHEIDSSCAN De Gezondheidsscan bestaat uit de Basis health Check (zie pagina 27) aangevuld met: ECG in rust; inspanningstest (fietstest); urineonderzoek; audiogram; visus(oog)test voor beeldschermwerkers; consult/adviesgesprek met een arts; speciale aandacht gaat hierbij uit naar de risicofactoren voor hart- en vaatziekten, spier- of gewrichtsklachten, sportblessures, medicijngebruik en andere factoren die van invloed zijn op de gezondheid. De Gezondheidsscan duurt 90 minuten per medewerker. Voor de medewerkers die hiervoor door de werkgever in de gelegenheid worden gesteld. De Gezondheidsscan wordt bij uw organisatie uitgevoerd en kan worden aangevraagd bij de Present Desk. De Gezondheidsscan kost 279,- per persoon. Present vergoedt 25%. Pim Mulier Organisatie 30

31 Gezondheidschecks TOPKEURING De inhoud van de Topkeuring bestaat uit: een uitgebreid laboratoriumonderzoek van bloed en urine; longfunctieonderzoek; cardiologisch onderzoek, inclusief electrocardiogram; fietsergometrie en echoscopie; orthopedisch onderzoek; algemeen intern lichamelijk onderzoek; meting van lichaamssamenstelling; een inventarisatie en advisering m.b.t. de huidige leefstijl, beweegpatroon en voedingsgewoonten door een professionele coach. De Topkeuring duurt één dagdeel per medewerker. Voor de medewerkers die hiervoor door de werkgever in de gelegenheid worden gesteld. De Topkeuring wordt bij uw organisatie uitgevoerd en kan worden aangevraagd bij de Present Desk. De Topkeuring kost 2.050,- per persoon. Present vergoedt 25%. Pim Mulier Organisatie 31

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk PATIENTENVERSIE Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk Een richtlijn voor patiënten. Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Deze richtlijn gaat over de terugkeer naar werk van patiënten met niet-aangeboren

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie