Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015"

Transcriptie

1 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos Jeffrey van Ingen Martijn Kommers Tim Overmars Aafke Sommers Sarah van Timmeren

2 Voorwoord Dit dossier is gemaakt door Martijn Kommers, Dennis Bos, Sarah van Timmeren, Jeffrey van Ingen, Tim Overmars en Aafke Sommers voor de opleiding crossmediale communicatie aan de hogeschool Inholland te Diemen. Samen vormde zij een innovatieteam voor het project media innovation. Het media innovation project is begeleid door de docenten Eric Goossens en Mariken van Himbergen. Dit dossier is een ondernemingsplan voor de media innovatie Petwatcher. Het ondernemingsplan is opgebouwd uit een trendanalyse, een interne- en externe analyse welke input hebben geleverd voor een SWOT-analyse. Op basis hiervan is een businessplan gemaakt waarin onder andere financiële en juridische aspecten zijn uitgewerkt. Vervolgens is Petwatcher gevisualiseerd en is een lanceringsstrategie uitgewerkt. In de lanceringsstrategie zit een marketingcommunicatie- en mediaplan. 2

3 Managementsamenvatting In dit rapport is een media innovatieplan voor Petwatcher uitgewerkt. In Nederland hebben 4 miljoen huishoudens een huisdier. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 huishoudens een hond bezit en meer dan een kwart van de huishoudens één of meerdere katten. Huisdieren vormen in de huidige samenleving een steeds belangrijkere rol in het gezin. Echter is er één gebrek dat de relatie tussen mens en zijn huisdier in de weg zou kunnen staan. Namelijk het gebrek aan communicatiemogelijkheden. Hierdoor, en vanuit de vraag wat een huisdier overdag doet is het idee van Petwatcher ontstaan. Petwatcher is een online platform waarop overzichtelijk informatie over het huisdier wordt verzameld en statistisch weergegeven. De huisdiereigenaar maakt op het platform een persoonlijk profiel aan voor zijn of haar hond en/of kat. De informatie op het Petwatcher profiel worden verzameld door middel van de Petwatcher halsband met chip systeem. De halsband en het gebruiken van het Petwatcher platform zijn nauw met elkaar verbonden, het persoonlijk profiel functioneert niet zonder het technische hulpmiddel (de halsband). Petwatcher biedt de mogelijkheid om te connecten met je huisdier en informatie te verzamelen. Uit het trendonderzoek zijn een aantal belangrijke factoren naar voren gekomen. Deze factoren een basis gevormd voor de uitwerking van Petwatcher, namelijk: 1. Mensen willen (meer) controle! 2. Social Media en persoonlijke profielen zijn populair 3. Tools en gadgets nemen toe 4. Mensen hebben een groeiend vertrouwen in informatie van devices 5. Mensen lezen niet meer maar hebben behoefte aan (beelden) screenen 6. Technologie kan bijdragen aan betrokkenheid en interactie Het realiseren van een interne analyse is voor Petwatcher niet mogelijk. Er is nog geen inzicht in de organisatie. Echter is er wel een toekomstperspectief. Petwatcher wil huisdiereigenaren de mogelijkheid bieden zich meer verbonden te voelen met hun huisdier. De missie van Petwatcher is de afstand tussen huisdiereigenaren en hun dier te overbruggen met een platform waar mensen altijd en overal van hun dier op de hoogte kunnen zijn. 3

4 Petwatcher is onderscheidend doordat het een overzichtelijk profiel biedt. De website is gebouwd door het bedrijf Gedaan. Petwatcher is niet gecreëerd om mensen onderling met elkaar te connecten, maar de baasjes met hun dier. Petwatcher is tevens onderscheidend doordat de halsband goedkoper is dan dat van andere aanbieders op de (buitenlandse) markt. Petwatcher is ambitieus en wil zijn uiterste best doen om een adequate en goedwerkende oplossing te bieden om informatie te verstrekken en tevens vermakelijk te zijn. Deskundigheid is voor het bedrijf zeer belangrijk. Voor de organisatie is het van belang oplossingen, klanten en de omgeving waar zij deel van uitmaken te kennen om waarde voor de consumenten te kunnen creëren. En daarmee verkozen te worden boven de concurrenten. Petwatcher heeft geen concurrentie wat betreft het platform. Op de markt worden meerdere halsbanden met chipsystemen aangeboden. De halsband van Petwatcher is zeer nuttig door inzicht te geven in de GPS-locatie en de gezondheid maar heeft ook entertainment waarde. Daar waar het ontbreekt aan communicatiemogelijkheden tussen mens en dier overbrugt Petwatcher dit gebrek en zal de eigenaar nog weinig van het huisdier ontgaan. Deze entertainmentwaarde wordt voorzien op het moment dat de consument de gegevens in grafieken afleest op het platform. De doelgroep van Petwatcher zijn alle honden- en kattenbezitters tussen de 25 en 40 jaar oud. Daarbij in acht gehouden dat ook mensen buiten deze leeftijdscategorie de halsband kunnen aanschaffen en zich aan kunnen melden op het Petwatcher platform om een persoonlijk profiel te creëren. De aanschaf van de halsband kost voor afnemers 60 euro. De productiekosten van de halsband, die zullen worden uitbesteed aan partners Rosewood en CRS, zijn per halsband 22,73. De winstmarge per halsband komt daarmee op 37,27 per stuk. Wel moet in acht worden gehouden dat er leveringskosten zijn, Petwatcher iedere maand moet betalen voor het pand en uitgaven heeft aan onder andere Macbooks waarop het personeel gaat werken. Om Petwatcher te realiseren is euro nodig om break even te spelen. Om te zorgen voor een goed verloop is de positionering en lancering van groot belang. Voor de lancering van Petwatcher is gekozen voor informationele positionering Bij informationele positionering worden de voordelen van het gebruiken van een merk verbonden aan de functionele eigenschappen van een product. Deze positioneringsstrategie wordt veel gebruikt bij nieuwe producten en producten met een probleemoplossend karakter. Onze lancering vindt plaats op 4 oktober 2015 (dierendag) via Social Media kanalen en middels het online gaan van het Petwatcher platform. Marketing- en communicatie zal verlopen via dezelfde kanalen, de huishoudbeurs en in de Libelle. 4

5 Inhoudsopgave Inleiding blz. 6 Hoofdstuk 1. Trend en ontwikkelingen blz. 8 Hoofdstuk 2. Interne en externe analyse blz. 13 Hoofdstuk 3. Businessplan innovation blz. 23 Hoofdstuk 4. Visualisatie blz. 32 Hoofdstuk 5. Lanceringstrategie blz. 35 Literatuurlijst blz. 42 Bijlage blz. 48 5

6 Inleiding De rol van huisdieren in ons land is groot, stelt het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (2012). Uit onderzoek van het TNS Nipo in 2009 blijkt dat veel huisdiereigenaren hun huisdier als een speciale vriend of een lid van het gezin zien. (Marktverkenning 2013) Dit gaat vooral over honden- en kattenbezitters. Volgens de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) heeft eén op de vijf huishoudens een hond en een kwart heeft één of meer katten. Dit komt neer op meer dan 1,5 miljoen honden en 2,6 miljoen katten. Echter is er één groot verschil tussen mens en dier dat ervoor zorgt dat het huisdier nooit geheel als volwaardig lid van het gezin zal kunnen dienen. Dat is het gebrek aan communicatiemogelijkheden. Een huisdier kan zich niet op dezelfde manier uiten als een mens en zich niet uitspreken over gevoelens, gezondheid of andere informatie. Petwatcher wil daarom een aanvulling bieden op de relatie van huisdiereigenaren met hun hond en/of kat. Om in te spelen op het gebrek aan communicatiemogelijkheden tussen de mens en zijn huisdier, komt Petwatcher met een innovatieve manier van communiceren. Petwatcher richt zich op het volgen van het huisdier, dan wel de hond of kat. En focust daarbij niet enkel op GPS informatie dat kan vertellen waar het dier zich bevindt wanneer het buitenshuis is, zoals deze op de huidige markt bestaat, maar biedt gevarieerdere mogelijkheden. Petwatcher biedt een online platform waarop overzichtelijk informatie over het huisdier wordt verzameld en statistisch weergegeven. De huisdiereigenaar maakt op het platform een persoonlijk profiel aan voor zijn of haar hond of kat waarop grafieken worden weergeven. Honden en katten worden steeds vaker als volwaardig lid en/of vriend van het gezin gezien, het persoonlijk profiel wil zorgen voor het connecten tussen mens en hun dier. Om de informatie van het huisdier te kunnen volgen op het online platform dient het huisdier te beschikken over de Petwatcher-halsband die de informatie kan opslaan en verzenden. De halsband bevat een chipsysteem dat bestaat uit een micro-gps, hartslagmeter en een sleep cycle functie. De Sleep Cycle functie kwam in 2009 op de markt voor mensen, meer dan mensen gebruiken de applicatie vlak na de release. Het profiel registreert naast de slaapcyclus aldus de GPS locatie en de hartslag en toont gedetailleerde grafieken van de gegevens van het dier. Naast dat het dier gemakkelijk gevonden kan worden kan de eigenaar er op deze manier tevens voor zorgen dat het dier gezond blijft door inzicht te krijgen in het gedrag en de gezondheid. Deze informatie heeft een functionele waarde, namelijk inzicht krijgen in de conditie en gesteldheid van het dier. 6

7 Naast de educatieve waarde, waarop de huisdiereigenaar bijvoorbeeld de voeding van het dier kan aanpassen wanneer het dier meer of minder beweging krijgen dan gedacht, heeft Petwatcher ook een waarde van entertainment. Aldus het volgen van de informatie en het communiceren en delen van deze informatie met andere huisdiereigenaren. Om aan te tonen op welke manier Petwatcher exact een toegevoegde waarde kan zijn voor de consument zal in dit rapport worden toegelicht hoe het concept tot stand is gekomen en op welke manier deze innovatie zal werken. In dit rapport zal allereerst worden toegelicht uit welke trends de media-innovatie voort is gekomen. In het tweede hoofdstuk is vervolgens een interne en externe analyse van het product en de markt uitgevoerd waarbij een brug is gemaakt tussen het product, de gemaakte keuzes voor de doelgroep en de waarde van het product voor deze doelgroep. Er is een SWOT-analyse uitgevoerd op basis van de input van de interne- en externe analyse. Deze heeft geleid tot het business innovatieplan in hoofdstuk drie. Hierin is het product geconceptualiseerd, verder ingegaan op de toegevoegde waarde voor de klant en de behoefte en bruikbaarheid van het product toegelicht. Ook wordt in dit hoofdstuk de financiële haalbaarheid inzichtelijk gemaakt en bevindt zich een juridische verantwoording voor Petwatcher waarin de wetten en regelgeving rondom het product zijn uitgewerkt. Hierbij worden ook mogelijke partners besproken om mee samen te werken. Tenslotte wordt Petwatcher en de werking ervan gevisualiseerd. En toegelicht hoe de ontwikkeling en lancering zal plaatsvinden en worden gefinancierd. 7

8 Hoofdstuk 1. Trend en ontwikkelingen 1.1 Probleemdefinitie Op dit moment bestaat er nog geen product, waarbij je kan zien wat er speelt in de wereld van je hond of kat. Hierbij moet gedacht worden aan fysieke uitingen en activiteiten. Petwatcher is een platform dat is bedoeld om meer verbinding te creëren tussen mensen en hun huisdier. Mensen gebruiken Petwatcher om te ontdekken wat er gaande is in de wereld van hun hond of kat. Petwatcher helpt mensen de wereld van hun huisdier te ontdekken en helpt hen en hun dier onderling te connecten. Petwatcher is het platform waarop huisdiereigenaren een persoonlijk profiel aanmaken. Dit profiel kan worden aangemaakt na aanschaf van de Petwatcher-halsband, deze zullen door middel van een persoonlijke code aan elkaar worden gekoppeld. De halsband dient als device tussen het platform en uw huisdier en zal er voor zorgen dat u dag- en nacht op de hoogte kan blijven van uw huisdier zijn persoonlijke informatie. Deze informatie gaat van locatie tracking tot het meten van uw huisdier zijn hartslag en het volgen van hun slaapcyclus. De informatie op het Petwatcher profiel is niet alleen zeer nuttig door inzicht te geven in de GPS-locatie en de gezondheid maar heeft ook entertainment waarde. Daar waar het ontbreekt aan communicatiemogelijkheden tussen mens en dier overbrugt Petwatcher dit gebrek en zal de eigenaar nog weinig van het huisdier ontgaan. 1.2 Trendanalyse Deze trendanalyse is daarom een blik in de toekomst. En tevens een blik in het verleden. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke trends de afgelopen 10 tot 30 jaar een belangrijke rol hebben gespeeld in de samenleving. Vandaag de dag zijn er tientallen microtrends te herleiden aan grotere overkoepelende veranderingen in de maatschappij. Het gedrag van ieder mens heeft een maatschappelijke trend grondslag. Voor het bedenken en uitwerken van het media-innovatie idee Petwatcher is het belangrijk om te kijken naar wat er gaande is; wat er leeft in de samenleving, ontwikkelingen in de maatschappij, bij consumenten en bedrijven. Het belang om jezelf te zijn en jezelf te kunnen uitdrukken wordt tegenwoordig hoog ingeschat. (...) Hoe iemand dat doet is een deel van zijn of haar identiteit en wordt daarmee een manier om zichzelf uit te drukken. (Keere, 2013) Het is bij het op de markt brengen van een media-innovatie allereerst van belang dat de maatschappij wordt geobserveerd en begrepen. Trendonderzoek is een belangrijk middel om kansen voor het bedrijf of de organisatie zichtbaar te maken. Petwatcher wil door onderzoek de huidige trends vertalen naar een strategie en concept voor het product (Trendslator, 2015). Hilde Roothart van Trendslator, is een erkend trendwatcher en heeft het Trend driven innovation model ontwikkeld. Aan de hand van dit model kunnen trends worden vertaald naar concepten (zie figuur 1.1). Naast het uitwerken van het trend driven innovation model is er gebruik van een DESTEP-analyse, waarop een trendpiramide is gebaseerd (zie pagina 9) 8

9 Figuur 1.1 Trend driven innovation model 1.1 Trend driven innovation model Why? Het idee van de media-innovation Petwatcher is de communicatiekloof tussen huisdiereigenaren en hun hond en/of kat te overbruggen. Petwatcher is bedoeld om de mens dichter bij zijn dier te brengen. En het huisdier te helpen zich beter te kunnen uiten naar de mens. Duidelijk mag zijn dat dieren zich niet op dezelfde manier kunnen uiten als mensen, wel krijgen ze een steeds belangrijkere plek binnen het gezin (Petfoodmagazine, 2011). Volgens de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) heeft eén op de vijf huishoudens een hond en een kwart heeft één of meer katten. De doelgroep is aldus groot. Volgens een onderzoek van Petfood industry is dit een doelgroep die steeds meer geld spendeert aan huisdieren. Huisdiereigenaren willen hun huisdier niet alleen meer een huis geven, zei Bob Vetere, voorzitter van de American Pet Products Association. Ze investeren in de kwaliteit van leven van hun huisdier. Dit gaat vaak ten koste van hun persoonlijke uitgaven. Ze behandelen het huisdier als een gelijke (Petfoodmagazine, 2011). Om de relatie tussen de mens en het huisdier te verbeteren en volwaardiger te maken en om te weten te komen wat er speelt bij het huisdier, vooral wanneer je er geen zicht op hebt, wil Petwatcher komen met een oplossing. Een huisdier kan zich aldus niet op dezelfde manier uiten als een mens en zich niet uitspreken over gevoelens. gezondheid of andere informatie. Petwatcher wil in spelen op dit gebrek aan communicatiemogelijkheden. Petwatcher is een platform dat is bedoeld om meer verbinding te creëren tussen mensen en hun huisdier. Mensen gebruiken Petwatcher om te ontdekken wat er gaande is in de wereld van hun hond of kat. Petwatcher helpt mensen de wereld van hun huisdier te ontdekken en helpt hen en hun dier onderling connecten. De informatie op het Petwatcher profiel is niet alleen zeer nuttig door inzicht te geven in de GPS-locatie en de gezondheid maar heeft ook entertainment waarde. Daar waar het ontbreekt aan communicatiemogelijkheden tussen mens en dier overbrugt Petwatcher dit gebrek en zal de eigenaar nog weinig van het huisdier ontgaan. 9

10 Uit een onderzoek van viadierenwinkel.nl blijkt dat online profielen voor huisdieren steeds populairder worden. 42% van de Nederlanders kent een huisdier met een eigen social media profiel. (2013) Het aantal dierenprofielen op Facebook en Instagram stijgt jaarlijks. Dieren worden hier neergezet als personen met een eigen karakter. Patrick Dijkstra, een Nederlandse petworker, vertelt over zijn poes Princess DjiDji die een account op Instagram heeft: Princess DjiDji is pas 12 weken en heeft volgers vanuit de hele wereld. ( ) Het is een trend, ik sluit dan ook niet uit dat Princess DjiDji meer volgers aan haar zal gaan binden. (Viadierenwinkel, 2013) Who? De doelgroep waar Petwatcher zich op zal focussen is honden- en kattenbezitter van 25 tot 40 jaar. Mogelijke partners voor ons product zijn de organisaties: Gedaan, DHL, Rosewood en CSR (zie hoofdstuk 3). De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf geen invloed op hebben, maar kan wel van belang zijn voor de bedrijfsvoering (Managementgoeroes, 2012). Er zal in de DESTEP analyse worden gekeken naar trends in de maatschappij, product- en markttrends. How? Voor het meten van de haalbaarheid van het product Petwatcher in de maatschappij wordt in de komende hoofdstukken gebruik gemaakt van het vijfkrachtenmodel van Porter. Door middel van dit instrument is het mogelijk om gestructureerd concurrentiekrachten in beeld te brengen ter behoeve van de strategievorming, waarde en de marktgerichtheid van Petwatcher. Daarnaast biedt het STOF model de mogelijkheid om samenhang tussen dienst en gebruiker, techniek, organisatie, financiën en regelgeving te onderzoeken. Het biedt mogelijkheden tot het onderzoeken in welke fasen van het onderzoeksproces we ons bevinden. Aan de hand van de volgende domeinen wordt het beschreven: service, technologie en organisatie perspectief. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de strategie van Petwatcher worden bepaald. What? Met de uitkomsten van dit onderzoek wil Petwatcher een product ontwikkelen die de communicatie tussen mens en dier verbetert. Petwatcher's missie is om meer verbondenheid te creëren tussen mensen en hun huisdier. Mensen gebruiken Petwatcher om te ontdekken wat er gaande is in de wereld van hun hond of kat. De eigenaar kan met dit product op de hoogte blijven van het huisdier zijn persoonlijke informatie. Deze informatie gaat van locatie-tracking tot het meten van uw huisdier zijn hartslag en het tracken van hun slaapcyclus. De Petwatcher halsband dient door de huisdiereigenaar te worden gekoppeld aan persoonlijk profiel. Dit profiel, waarbij de halsband een verplicht supplement is, is een pagina waar de huisdiereigenaar zijn dier dag- en nacht kan volgen. Er wordt verwacht met Petwatcher in een behoefte van de maatschappij te kunnen voorzien. Petwatcher richt zich vooral op waardecreatie voor de consument. Deze waarde kan worden gecreëerd door in behoeften van de mens te voorzien en in te spelen op de microtrends in de samenleving. Deze zullen worden besproken naar aanleiding van de DESTEP-analyse. 10

11 When? De uitwerking van de media-innovatie is op 16 april van start gegaan met een looptijd van 8 weken. Op 18 juni 2015 wordt Petwatcher gepresenteerd aan potientiele investeerders. Wanneer het lukt om de investering binnen te halen zal Petwatcher op dierendag, 4 oktober 2015, worden gelanceerd. Dit wordt in de mediaplanning beschreven. Where? In eerste instantie richt Petwatcher zich op de Nederlandse markt. Wanneer het product aanslaat bij de consument, kan worden gekeken naar de mogelijkheden om Petwatcher in het buitenland aan de man te brengen. Hierbij moet gedacht worden aan Engeland en Duitsland. Uiteindelijk is het doel om het product op de Amerikaanse markt te verkopen. De verkoop zal online plaatsvinden via In de toekomst kan dit uitgebreid worden naar offline verkoop. 1.2 Trendpiramide Volgens Trendslator (2015) is een trendpiramide een instrument dat helpt om de omgeving van een bedrijf in kaart te brengen (figuur 1.2). Bij de DESTEP analyse, met trendpiramide, is het bedrijf in eerste instantie losgelaten, wel met het media-innovatie concept in het achterhoofd, en is voornamelijk gekeken naar algemene maatschappelijke trends. Deze megatrends beschrijven maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappelijke trends beschrijven de vraag in welke wereld we leven. Vervolgens de consumenten- en markttrends. Bij consumententrends, het macroniveau, gaat het er om hoe consumenten zich gedragen en het microniveau beschrijft ten slotte nieuwe producten en markten. (2015) Een trend die grote invloed kan hebben op de innovatie is individualisering. Onder individualisering wordt doorgaans verstaan dat het vertrek- en eindpunt van het denken en doen steeds meer de individuele persoon is. Figuur 1.2 trendpiramide In deze analyse is gekeken naar microtrends in de huidige markt en maatschappij. De informatie- en communicatietechnologie is in de loop der tijd steeds meer op het individu gericht, stelt Dieleman (2000). Voor de media-innovatie zal worden gekeken op welke manier ingespeeld kan worden op de hedendaagse (micro)trends. 11

12 ! We keken in dat jaar meer naar het kleine scherm dan naar het grote scherm. Tools en gadgets nemen onze wereld over en we vertrouwen meer op devices die ons vertellen hoe ons lichaam er aan toe is. (Belleghem, 2014) Daarnaast zegt van Belleghem (2014) dat het belangrijk is om te focussen op details van het product en de waarde die dit kan toevoegen voor de consument. Verover het hart van de consument. Consumenten lezen niet meer, ze kijken. Hou er rekening mee dat mensen screenen. Video s en afbeeldingen spreken meer en geven meer vertrouwen. Individualisering Onder individualisering wordt doorgaans verstaan dat het vertrek- en eindpunt van het denken en doen steeds meer de individuele persoon is. Dit individualiseringsproces kan worden verklaard door onder andere de afnemende invloed van traditionele instituties als gezien en kerk maar bijvoorbeeld ook de toegenomen keuzemogelijkheden en keuzevrijheden, de commercie en de beleving van de eigen persoon in subjectieve en psychologische termen. (Dieleman, 2000) Bij individualisering draait het steeds meer om eigen keuzes en de verantwoording daarvan. Als gevolg van de megatrend individualisering die hieronder zal worden besproken is de maxitrend behoefte aan zelfexpressie ontstaan. Vooral wanneer wordt gekeken naar demografische factoren in de DESTEP analyse zal duidelijk worden dat deze trend sinds de babyboom generatie is begonnen. De behoefte aan zelfexpressie en het maken van eigen keuzes en keuzevrijheid heeft geleid tot verschillende microtrends. De volledige uitwerking van de DESTEP analyse is aldus te vinden in de bijlage op pagina De belangrijkste bevindingen uit de DESTEP zijn hieronder uitgelicht: 1. Mensen willen (meer) controle! 2. Social Media is belangrijk voor reputatie en naamsbekendheid 3. Persoonlijke profielen en blogs/vlogs zijn populair 4.!Behoefte aan zelfexpressie en uitgebreide creatiemogelijkheden 5. Tools en gadgets nemen toe 6. Groeiend vertrouwen in informatie van devices 7. Bedrijven moeten opvallen en uniek zijn 8. Vertrouwen winnen door customer service 9. Consumenten willen kunnen (beelden) screenen 10. Verschuiving van massa(consumptie) naar authenticiteit en originaliteit 11. Technologie kan bijdragen aan betrokkenheid en interactie 12. Individualisering van burgers is tegenwoordig niet meer egoïsme 12

13 Hoofdstuk 2. Intern en externe analyse 2.1 Interne analyse In de interne analyse wordt gekeken naar het eigen bedrijf en de sterktes en zwaktes van het bedrijf. Er zijn verschillende modellen waarmee deze interne analyse kan worden uitgevoerd. Echter is het belangrijk om te vermelden dat Petwatcher nog moet worden opgestart en geen innovatie is voor een bestaand bedrijf. Het is daarom niet mogelijk inzicht te krijgen in strategische waarden van de onderneming, de identiteit of het imago. Dit is de reden waarom er niet is gekozen het 7S model uit te werken, die inzicht geeft in de synergie tussen de strategie en de huidige situatie. Er is nog geen huidige situatie. Wel zal in dit hoofdstuk de basis van Petwatcher worden beschreven gebaseerd op de trendanalyse en daarbij het toekomstperspectief. De beschrijving is aldus hypothetisch. De visie en missie zijn voortgezet op de merkbetekenis en -identiteit die het bedrijf Petwatcher zou willen uitdragen maar kunnen mogelijk nog veranderen afhankelijk van de onderneming en stakeholders waar uiteindelijk mee zal worden samengewerkt bij de realisatie. 1.1 Beschrijving van de organisatie Petwatcher is een platform dat is bedoeld om meer verbinding te creëren tussen mensen en hun huisdier. Mensen gebruiken Petwatcher om te ontdekken wat er gaande is in de wereld van hun hond of kat. Petwatcher helpt mensen de wereld van hun huisdier te ontdekken en helpt hen en hun dier onderling te verbinden. De informatie op het Petwatcher profiel is niet alleen zeer nuttig door inzicht te geven in de GPS-locatie en de gezondheid maar heeft ook entertainment waarde. Daar waar het ontbreekt aan communicatiemogelijkheden tussen mens en dier overbrugt Petwatcher dit gebrek en zal de eigenaar nog weinig van het huisdier ontgaan. Missie & visie Visie: Huisdiereigenaren de mogelijkheid bieden zich meer verbonden te voelen met hun huisdier. Missie: De afstand tussen baasje en huisdier overbruggen met een platform waar mensen altijd en overal van hun dier op de hoogte kunnen zijn. 13

14 Kernwaarden Ambitieus: Een oplossing bieden die informatief en tevens vermakelijk is. Betrouwbaar: Nakomen van beloftes en de juiste informatie verstrekken. Deskundig: Het kennen van oplossingen, klanten en de omgeving waar zij deel van uitmaken. 1.2 Afnemers Om een strategisch plan te kunnen ontwikkelen is het handig om inzicht te krijgen in de klanten, klantbehoeften en de technologieën die kunnen worden ingezet om de klant het beste te bedienen. Door middel van het inzetten van het Abell model kan de markt voor Petwatcher gemakkelijker worden afgebakend, voor een toekomstig strategisch beleid van de onderneming in afstemming met de markt. Afnemersgroepen: Petwatcher is B2C (business to consumer) gericht. De doelgroep van Petwatcher zijn honden- en katten eigenaren tussen 25 tot 40 jaar oud. Afnemersbehoeften: Petwatcher kan voor afnemers voorzien in verschillende behoeften. Petwachter is een platform dat naast informatievoorziening kan zorgen voor verbinding (socialisering) en tevens voor online vermaak in een tijd van digitalisering. Technologie: Door middel van een platform, social media profielen en een halsband denkt Petwatcher in te kunnen spelen op de behoeften van de afnemer. 1.3 Product Petwatcher is het platform waarop huisdiereigenaren een persoonlijk profiel aanmaken. Dit profiel kan worden aangemaakt na aanschaf van de Petwatcher-halsband, deze zullen door middel van een persoonlijke code aan elkaar worden gekoppeld. De halsband dient als device tussen het platform en uw huisdier en zal er voor zorgen dat u dag- en nacht op de hoogte kan blijven van uw huisdier zijn persoonlijke informatie. Deze informatie gaat van locatie tracking tot het meten van uw huisdier zijn hartslag en het volgen van hun slaapcyclus. En draagt bij aan de connectie tussen de eigenaar en zijn dier. 14

15 Business Model Canvas Het business model Canvas is een manier om op een overzichtelijke manier je organisatie in kaart te brengen. Met dit model worden alle bedrijfsaspecten in kaart gebracht (Figuur 2.1) Figuur 2.1 Business Model Canvas Key Partners Petwatcher zal te maken krijgen met verschillende partners, namelijk: Gedaan, CRS, Rosewoods en DHL. Gedaan zal de website ontwikkelen, DHL is de distributiepartner voor de Petwatcher halsband. Het produceren van de halsband is een technologische activiteit die Petwatcher uitbesteed. CRS is de technische ontwikkelaar van de chip, Rosewoods is gespecialiseerd in het ontwikkelen van de geschikte halsband. Zij zijn dan ook de leveranciers. Key Activities Petwatcher is een nieuw platform met betrouwbare informatievoorziening. Onderscheidend in de uitvoering is Petwatcher doordat het platform een bestaand concept is in een nieuwe versie. Uit de trendanalyse is gebleken dat Social Media profielen van huisdieren reeds in grote getale bestaan via bestaande netwerken, Petwatcher creëert een platform waarop deze profielen op zichzelf kunnen bestaan. 15

16 Key Resources Petwatcher is een start-up met 6 personeelsleden die de ambitie heeft om uit te groeien tot een organisatie die internationaal opereert. Het personeel heeft een werkruimte, een computer (laptop) en een smartphone nodig. Zowel Het merk Petwatcher als het logo dienen geregistreerd te worden bij de KVK (Kamer van Koophandel). Voor het lanceren van Petwatcher is kapitaal nodig. Dit kapitaal zal gefinancierd moeten worden door externe investeerders. Om de financiering rond te krijgen, zal een piitch worden verzorgd voor externe investeerders. Value Proposition Een huisdier wordt gezien als volwaardig gezinslid maar kan zich niet uiten zoals een mens dit kan. Petwatcher biedt de mogelijkheid dit gebrek van een oplossing te voorzien. Petwatcher zorgt voor de verbinding tussen mensen en hun honden en/of katten. Het Petwatcher platform helpt de eigenaar inzicht te krijgen in informatie van het dier, de Petwatcher halsband helpt het dier om informatie te kunnen delen. Petwatcher is functioneel, kwalitatief goed en vermakelijk. De halsband is financieel voordeliger dan bij de concurrent. Customer Relationships Om ervoor te zorgen dat klanten kiezen voor Petwatcher in plaats van concurrenten zal Petwacher investeren in klantbinding. Contact met de klanten zal in eerste instantie online plaatsvinden, via de website van Petwachter waarbij veel aandacht wordt geïnvesteerd in het luisteren en duidelijk beantwoorden van de klant. Klanten kunnen bij Petwatcher terecht met vragen en opmerkingen over het platform en de halsband en kunnen goede en persoonlijke service verwachten. Customers segments Petwatcher richt zich op een doelgroep van honden - en katteneigenaren tussen 25 en 40 jaar oud die de halsband van Petwachter zullen aanschaffen. Dit is de belangrijkste afnemersgroep. Met name deze doelgroep binnen huishoudens, met de beschikking tot een computer of smartphone met internet, is interessant. In Nederland hebben 4 miljoen huishoudens namelijk een huisdier. Echter is het mogelijk dat binnen de huishoudens ook kinderen aanwezig die een extra profiel willen koppelen aan de halsband. Zij zullen dan ook gebruikers zijn van het Petwatcher platform. Petwachter zal willen voorzien in informatievoorziening maar tevens willen voldoen aan de behoefte van verbinding, socialisering en vermaak. 16

17 Channels Het Petwatcher platform is vanzelfsprekend online. Ook de halsband is enkel via een online kanaal te bestellen. De doelgroep zal worden bereikt via content marketing op social media. De kracht van content marketing is dat er gecommuniceerd wordt met (potentiele) klanten, zonder dat er direct een verkooppraatje wordt gehouden. Met content marketing probeert Petwatchers een oplossing te bieden voor bestaande problemen die bij de doelgroep leven. Dit wordt gedaan door waardevolle content te plaatsen zoals, afbeeldingen, case study s, video s, interviews en artikelen. Cost Structure Het aanmaken van het Petwatcher profiel is gratis, echter moet het profiel worden gekoppeld aan een halsband om het huisdier te kunnen volgen. De kosten van een Petwatcher halsband zijn 60 euro per stuk. Revenue Streams Petwatcher wil met zijn product/platform meerwaarde creëren. Niet alleen in de vorm van geld, maar ook in die van plezier en voldoening bij de consument. In eerste instantie is het verdienmodel van Petwatcher gebaseerd op de verkoop van de halsbanden. Om break even te draaien dienen er per maand 633 halsbanden te worden verkocht. Om winst te maken moet er minstens omgezet worden. Deze hele berekening is terug te vinden in hoofdstuk 3. Een andere manier om geld te verdienen is via adverteerders. Wanneer de consument voldoening en plezier haalt uit het platform, zal deze hier vaak op te vinden zijn. Als veel mensen zich aansluiten bij het platform van Petwatcher wordt het interessant voor adverteerders. Hier richt Petwatcher zich in het begin niet op, omdat het platform eerst succesvol moet zijn. 17

18 2.2 Externe omgeving klanten Potentiele klanten Volgens de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) heeft één op de vijf huishoudens een hond en een kwart heeft één of meer katten. Dit komt neer op meer dan 1,5 miljoen honden en 2,6 miljoen katten. Uitgaven Gemiddelde geven huishoudens in Nederland aan gezelschapsdieren (voeding en verzorging) 270 euro uit ( (Gezelschapsdierensector, 2011). Dit komt ongeveer op een jaarlijks totaal uit van 7miljard euro. De totale kosten in het eerste jaar van een pup zijn te schatten op gemiddeld tot euro. Daarna ben je jaarlijks pakweg euro kwijt. Een kat kost ruim 400 euro per jaar. De aanschafprijs is doorgaans goedkoper dan een hond. Echter lopen de prijzen erg uiteen. Een asiel kat kost ongeveer een kleine 60 euro, terwijl aan een ras kat gedacht moet worden aan een prijs beginnend vanaf 200 euro en wat kan oplopen tot euro (Verdegaal, 2014). Economische factoren Het bruto modale inkomen was in euro. Per maand is dat ongeveer Voor 2015 wordt een modaal inkomen van geschat. In 2015 stijgt de koopkracht naar verwachting met gemiddeld 0,5%. De meeste huishoudens (71%) krijgen meer te besteden dan in De koopkracht stijgt voor 57% van de gepensioneerden, 66% van de uitkeringsgerechtigden en 78% van de werknemers (Rijksoverheid, 2015) Concurrenten Pettracker URL: Functies: GPS, Activity monitor Prijs: $79,50 Pay off: Find your escape artist Pettracker is de grootste en bekendste in de branche. De consumenten kunnen bij Pettracker een halsband kopen die voorzien is van een GPS-tracking en een activity monitor. Ze richten zich vooral op honden, voor de kat is die wel verkrijgbaar maar niet duidelijk aangegeven. Het product werkt enkel en alleen met behulp van een app die geïnstalleerd moet worden op de smartphone. 18

19 Podtrackers URL: Functies: GPS-tracking, Activity monitor Prijs: $129 Pay off: Never lose your pet again Met Podtrackers kan de consument zijn hond of kat op de voet volgen doormiddel van GPS-tracking en activity monitoring. Naast een te downloaden app kan het huisdier gemakkelijk gevonden worden vanachter de computer. Podtracker is een klein kokertje die gemakkelijk aan de halsband vast te maken is. Wanneer het dier thuis is kan je de Podtracker makkelijk opladen via een oplaaddek. Tracktive URL: ww.tractive.com Functies: GPS-tracking, Activity monitor Prijs: GPS-tracking 150 euro, Activity monitor 80 euro Pay off: Find always your pet Tracktive biedt haar consumenten een pakket met verschillende opties aan. Een volledig pakket bevat een GPS-tracking en een activity monitor. Naast het volledig pakket kan je de elementen los van elkaar kopen in combinatie met de app voor de smartphone. De producten zijn verkrijgbaar voor honden en katten. Whistle URL: Functies: GPS-tracking, Activity monitor Prijs: $79 GPS-tracking, $99 Activity monitor Pay off: Stay connected with your sidekick Whistle maakt gebruik van GPS-tracking en een activity monitor. Deze werken los van elkaar. De consument heeft de keuzen tussen een halsband voor GPS-tracking of een halsband voor activity monitoring. Whistle is volledig gericht op honden en hebben de halsbanden alleen beschikbaar voor de hond. Het product werkt enkel en alleen met behulp van een app die geïnstalleerd moet worden op de 19

20 smartphone Partners Technologie Voor de ontwikkeling van de halsbanden en chips. Heeft Petwachter een samenwerking met de chipfabrikanten Rosewood en CSR. Beide fabrikanten zijn gevestigd in Engeland. CSR is gespecialiseerd in GPS-tracking systemen en Rosewood levert de halsbanden. Levering DHL is marktleider in de logistieke dienstverlening. Wereldwijd brengen ze dagelijks pakketten en brieven rond. Voor Petwatcher de ideale leverancier om mee samen te werken. Voor het vervoeren van producten aan consumenten en levering van essentiële instrumenten die nodig zijn voor de producten van Petwachter. Dierenvoeding Dankzij Petwatcher kunnen er voedingsadviezen verleend worden aan de baasjes van honden en/of katten. Royal Canin is daarbij voor ons de ideale partner vanwege hun grootschalig assortiment voor honden en katten. Door hun specialisme proberen we voedingsadvies op maat te geven Leveranciers Petwatcher beschikt over meerdere producten voor kat of hond, voor de GPS tracking is er geen grote markt en hier zit een bedreiging omdat er niet veel aanbieders zijn. De halsband is multi-inzetbaar voor kat of hond en is afneembaar bij meerdere internationale leveranciers en is geen potentiele bedreiging. 20

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Hoe reizen we verder?

Hoe reizen we verder? Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met socio-demografie 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends in de travelsector 7 Socio-demografische ontwikkelingen en de travelsector 2 Stakeholders

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet Eerste hulp bij online ondernemen Geld verdienen door en met internet 4 Eerste hulp bij online ondernemen 5 Voorwoord Beste ondernemer, Met trots presenteer ik u hierbij het boekje Eerste Hulp bij Online

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Leeswijzer. Hoe is dit boek opgebouwd?

Leeswijzer. Hoe is dit boek opgebouwd? Leeswijzer Hoe is dit boek opgebouwd? In hoofdstuk 1 gaan we in op de redenen waarom innovatie voor organisaties noodzakelijk is en wat de belangrijkste faalfactoren daarbij zijn. Ook leest u wat klant

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie