Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015"

Transcriptie

1 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos Jeffrey van Ingen Martijn Kommers Tim Overmars Aafke Sommers Sarah van Timmeren

2 Voorwoord Dit dossier is gemaakt door Martijn Kommers, Dennis Bos, Sarah van Timmeren, Jeffrey van Ingen, Tim Overmars en Aafke Sommers voor de opleiding crossmediale communicatie aan de hogeschool Inholland te Diemen. Samen vormde zij een innovatieteam voor het project media innovation. Het media innovation project is begeleid door de docenten Eric Goossens en Mariken van Himbergen. Dit dossier is een ondernemingsplan voor de media innovatie Petwatcher. Het ondernemingsplan is opgebouwd uit een trendanalyse, een interne- en externe analyse welke input hebben geleverd voor een SWOT-analyse. Op basis hiervan is een businessplan gemaakt waarin onder andere financiële en juridische aspecten zijn uitgewerkt. Vervolgens is Petwatcher gevisualiseerd en is een lanceringsstrategie uitgewerkt. In de lanceringsstrategie zit een marketingcommunicatie- en mediaplan. 2

3 Managementsamenvatting In dit rapport is een media innovatieplan voor Petwatcher uitgewerkt. In Nederland hebben 4 miljoen huishoudens een huisdier. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 huishoudens een hond bezit en meer dan een kwart van de huishoudens één of meerdere katten. Huisdieren vormen in de huidige samenleving een steeds belangrijkere rol in het gezin. Echter is er één gebrek dat de relatie tussen mens en zijn huisdier in de weg zou kunnen staan. Namelijk het gebrek aan communicatiemogelijkheden. Hierdoor, en vanuit de vraag wat een huisdier overdag doet is het idee van Petwatcher ontstaan. Petwatcher is een online platform waarop overzichtelijk informatie over het huisdier wordt verzameld en statistisch weergegeven. De huisdiereigenaar maakt op het platform een persoonlijk profiel aan voor zijn of haar hond en/of kat. De informatie op het Petwatcher profiel worden verzameld door middel van de Petwatcher halsband met chip systeem. De halsband en het gebruiken van het Petwatcher platform zijn nauw met elkaar verbonden, het persoonlijk profiel functioneert niet zonder het technische hulpmiddel (de halsband). Petwatcher biedt de mogelijkheid om te connecten met je huisdier en informatie te verzamelen. Uit het trendonderzoek zijn een aantal belangrijke factoren naar voren gekomen. Deze factoren een basis gevormd voor de uitwerking van Petwatcher, namelijk: 1. Mensen willen (meer) controle! 2. Social Media en persoonlijke profielen zijn populair 3. Tools en gadgets nemen toe 4. Mensen hebben een groeiend vertrouwen in informatie van devices 5. Mensen lezen niet meer maar hebben behoefte aan (beelden) screenen 6. Technologie kan bijdragen aan betrokkenheid en interactie Het realiseren van een interne analyse is voor Petwatcher niet mogelijk. Er is nog geen inzicht in de organisatie. Echter is er wel een toekomstperspectief. Petwatcher wil huisdiereigenaren de mogelijkheid bieden zich meer verbonden te voelen met hun huisdier. De missie van Petwatcher is de afstand tussen huisdiereigenaren en hun dier te overbruggen met een platform waar mensen altijd en overal van hun dier op de hoogte kunnen zijn. 3

4 Petwatcher is onderscheidend doordat het een overzichtelijk profiel biedt. De website is gebouwd door het bedrijf Gedaan. Petwatcher is niet gecreëerd om mensen onderling met elkaar te connecten, maar de baasjes met hun dier. Petwatcher is tevens onderscheidend doordat de halsband goedkoper is dan dat van andere aanbieders op de (buitenlandse) markt. Petwatcher is ambitieus en wil zijn uiterste best doen om een adequate en goedwerkende oplossing te bieden om informatie te verstrekken en tevens vermakelijk te zijn. Deskundigheid is voor het bedrijf zeer belangrijk. Voor de organisatie is het van belang oplossingen, klanten en de omgeving waar zij deel van uitmaken te kennen om waarde voor de consumenten te kunnen creëren. En daarmee verkozen te worden boven de concurrenten. Petwatcher heeft geen concurrentie wat betreft het platform. Op de markt worden meerdere halsbanden met chipsystemen aangeboden. De halsband van Petwatcher is zeer nuttig door inzicht te geven in de GPS-locatie en de gezondheid maar heeft ook entertainment waarde. Daar waar het ontbreekt aan communicatiemogelijkheden tussen mens en dier overbrugt Petwatcher dit gebrek en zal de eigenaar nog weinig van het huisdier ontgaan. Deze entertainmentwaarde wordt voorzien op het moment dat de consument de gegevens in grafieken afleest op het platform. De doelgroep van Petwatcher zijn alle honden- en kattenbezitters tussen de 25 en 40 jaar oud. Daarbij in acht gehouden dat ook mensen buiten deze leeftijdscategorie de halsband kunnen aanschaffen en zich aan kunnen melden op het Petwatcher platform om een persoonlijk profiel te creëren. De aanschaf van de halsband kost voor afnemers 60 euro. De productiekosten van de halsband, die zullen worden uitbesteed aan partners Rosewood en CRS, zijn per halsband 22,73. De winstmarge per halsband komt daarmee op 37,27 per stuk. Wel moet in acht worden gehouden dat er leveringskosten zijn, Petwatcher iedere maand moet betalen voor het pand en uitgaven heeft aan onder andere Macbooks waarop het personeel gaat werken. Om Petwatcher te realiseren is euro nodig om break even te spelen. Om te zorgen voor een goed verloop is de positionering en lancering van groot belang. Voor de lancering van Petwatcher is gekozen voor informationele positionering Bij informationele positionering worden de voordelen van het gebruiken van een merk verbonden aan de functionele eigenschappen van een product. Deze positioneringsstrategie wordt veel gebruikt bij nieuwe producten en producten met een probleemoplossend karakter. Onze lancering vindt plaats op 4 oktober 2015 (dierendag) via Social Media kanalen en middels het online gaan van het Petwatcher platform. Marketing- en communicatie zal verlopen via dezelfde kanalen, de huishoudbeurs en in de Libelle. 4

5 Inhoudsopgave Inleiding blz. 6 Hoofdstuk 1. Trend en ontwikkelingen blz. 8 Hoofdstuk 2. Interne en externe analyse blz. 13 Hoofdstuk 3. Businessplan innovation blz. 23 Hoofdstuk 4. Visualisatie blz. 32 Hoofdstuk 5. Lanceringstrategie blz. 35 Literatuurlijst blz. 42 Bijlage blz. 48 5

6 Inleiding De rol van huisdieren in ons land is groot, stelt het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (2012). Uit onderzoek van het TNS Nipo in 2009 blijkt dat veel huisdiereigenaren hun huisdier als een speciale vriend of een lid van het gezin zien. (Marktverkenning 2013) Dit gaat vooral over honden- en kattenbezitters. Volgens de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) heeft eén op de vijf huishoudens een hond en een kwart heeft één of meer katten. Dit komt neer op meer dan 1,5 miljoen honden en 2,6 miljoen katten. Echter is er één groot verschil tussen mens en dier dat ervoor zorgt dat het huisdier nooit geheel als volwaardig lid van het gezin zal kunnen dienen. Dat is het gebrek aan communicatiemogelijkheden. Een huisdier kan zich niet op dezelfde manier uiten als een mens en zich niet uitspreken over gevoelens, gezondheid of andere informatie. Petwatcher wil daarom een aanvulling bieden op de relatie van huisdiereigenaren met hun hond en/of kat. Om in te spelen op het gebrek aan communicatiemogelijkheden tussen de mens en zijn huisdier, komt Petwatcher met een innovatieve manier van communiceren. Petwatcher richt zich op het volgen van het huisdier, dan wel de hond of kat. En focust daarbij niet enkel op GPS informatie dat kan vertellen waar het dier zich bevindt wanneer het buitenshuis is, zoals deze op de huidige markt bestaat, maar biedt gevarieerdere mogelijkheden. Petwatcher biedt een online platform waarop overzichtelijk informatie over het huisdier wordt verzameld en statistisch weergegeven. De huisdiereigenaar maakt op het platform een persoonlijk profiel aan voor zijn of haar hond of kat waarop grafieken worden weergeven. Honden en katten worden steeds vaker als volwaardig lid en/of vriend van het gezin gezien, het persoonlijk profiel wil zorgen voor het connecten tussen mens en hun dier. Om de informatie van het huisdier te kunnen volgen op het online platform dient het huisdier te beschikken over de Petwatcher-halsband die de informatie kan opslaan en verzenden. De halsband bevat een chipsysteem dat bestaat uit een micro-gps, hartslagmeter en een sleep cycle functie. De Sleep Cycle functie kwam in 2009 op de markt voor mensen, meer dan mensen gebruiken de applicatie vlak na de release. Het profiel registreert naast de slaapcyclus aldus de GPS locatie en de hartslag en toont gedetailleerde grafieken van de gegevens van het dier. Naast dat het dier gemakkelijk gevonden kan worden kan de eigenaar er op deze manier tevens voor zorgen dat het dier gezond blijft door inzicht te krijgen in het gedrag en de gezondheid. Deze informatie heeft een functionele waarde, namelijk inzicht krijgen in de conditie en gesteldheid van het dier. 6

7 Naast de educatieve waarde, waarop de huisdiereigenaar bijvoorbeeld de voeding van het dier kan aanpassen wanneer het dier meer of minder beweging krijgen dan gedacht, heeft Petwatcher ook een waarde van entertainment. Aldus het volgen van de informatie en het communiceren en delen van deze informatie met andere huisdiereigenaren. Om aan te tonen op welke manier Petwatcher exact een toegevoegde waarde kan zijn voor de consument zal in dit rapport worden toegelicht hoe het concept tot stand is gekomen en op welke manier deze innovatie zal werken. In dit rapport zal allereerst worden toegelicht uit welke trends de media-innovatie voort is gekomen. In het tweede hoofdstuk is vervolgens een interne en externe analyse van het product en de markt uitgevoerd waarbij een brug is gemaakt tussen het product, de gemaakte keuzes voor de doelgroep en de waarde van het product voor deze doelgroep. Er is een SWOT-analyse uitgevoerd op basis van de input van de interne- en externe analyse. Deze heeft geleid tot het business innovatieplan in hoofdstuk drie. Hierin is het product geconceptualiseerd, verder ingegaan op de toegevoegde waarde voor de klant en de behoefte en bruikbaarheid van het product toegelicht. Ook wordt in dit hoofdstuk de financiële haalbaarheid inzichtelijk gemaakt en bevindt zich een juridische verantwoording voor Petwatcher waarin de wetten en regelgeving rondom het product zijn uitgewerkt. Hierbij worden ook mogelijke partners besproken om mee samen te werken. Tenslotte wordt Petwatcher en de werking ervan gevisualiseerd. En toegelicht hoe de ontwikkeling en lancering zal plaatsvinden en worden gefinancierd. 7

8 Hoofdstuk 1. Trend en ontwikkelingen 1.1 Probleemdefinitie Op dit moment bestaat er nog geen product, waarbij je kan zien wat er speelt in de wereld van je hond of kat. Hierbij moet gedacht worden aan fysieke uitingen en activiteiten. Petwatcher is een platform dat is bedoeld om meer verbinding te creëren tussen mensen en hun huisdier. Mensen gebruiken Petwatcher om te ontdekken wat er gaande is in de wereld van hun hond of kat. Petwatcher helpt mensen de wereld van hun huisdier te ontdekken en helpt hen en hun dier onderling te connecten. Petwatcher is het platform waarop huisdiereigenaren een persoonlijk profiel aanmaken. Dit profiel kan worden aangemaakt na aanschaf van de Petwatcher-halsband, deze zullen door middel van een persoonlijke code aan elkaar worden gekoppeld. De halsband dient als device tussen het platform en uw huisdier en zal er voor zorgen dat u dag- en nacht op de hoogte kan blijven van uw huisdier zijn persoonlijke informatie. Deze informatie gaat van locatie tracking tot het meten van uw huisdier zijn hartslag en het volgen van hun slaapcyclus. De informatie op het Petwatcher profiel is niet alleen zeer nuttig door inzicht te geven in de GPS-locatie en de gezondheid maar heeft ook entertainment waarde. Daar waar het ontbreekt aan communicatiemogelijkheden tussen mens en dier overbrugt Petwatcher dit gebrek en zal de eigenaar nog weinig van het huisdier ontgaan. 1.2 Trendanalyse Deze trendanalyse is daarom een blik in de toekomst. En tevens een blik in het verleden. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke trends de afgelopen 10 tot 30 jaar een belangrijke rol hebben gespeeld in de samenleving. Vandaag de dag zijn er tientallen microtrends te herleiden aan grotere overkoepelende veranderingen in de maatschappij. Het gedrag van ieder mens heeft een maatschappelijke trend grondslag. Voor het bedenken en uitwerken van het media-innovatie idee Petwatcher is het belangrijk om te kijken naar wat er gaande is; wat er leeft in de samenleving, ontwikkelingen in de maatschappij, bij consumenten en bedrijven. Het belang om jezelf te zijn en jezelf te kunnen uitdrukken wordt tegenwoordig hoog ingeschat. (...) Hoe iemand dat doet is een deel van zijn of haar identiteit en wordt daarmee een manier om zichzelf uit te drukken. (Keere, 2013) Het is bij het op de markt brengen van een media-innovatie allereerst van belang dat de maatschappij wordt geobserveerd en begrepen. Trendonderzoek is een belangrijk middel om kansen voor het bedrijf of de organisatie zichtbaar te maken. Petwatcher wil door onderzoek de huidige trends vertalen naar een strategie en concept voor het product (Trendslator, 2015). Hilde Roothart van Trendslator, is een erkend trendwatcher en heeft het Trend driven innovation model ontwikkeld. Aan de hand van dit model kunnen trends worden vertaald naar concepten (zie figuur 1.1). Naast het uitwerken van het trend driven innovation model is er gebruik van een DESTEP-analyse, waarop een trendpiramide is gebaseerd (zie pagina 9) 8

9 Figuur 1.1 Trend driven innovation model 1.1 Trend driven innovation model Why? Het idee van de media-innovation Petwatcher is de communicatiekloof tussen huisdiereigenaren en hun hond en/of kat te overbruggen. Petwatcher is bedoeld om de mens dichter bij zijn dier te brengen. En het huisdier te helpen zich beter te kunnen uiten naar de mens. Duidelijk mag zijn dat dieren zich niet op dezelfde manier kunnen uiten als mensen, wel krijgen ze een steeds belangrijkere plek binnen het gezin (Petfoodmagazine, 2011). Volgens de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) heeft eén op de vijf huishoudens een hond en een kwart heeft één of meer katten. De doelgroep is aldus groot. Volgens een onderzoek van Petfood industry is dit een doelgroep die steeds meer geld spendeert aan huisdieren. Huisdiereigenaren willen hun huisdier niet alleen meer een huis geven, zei Bob Vetere, voorzitter van de American Pet Products Association. Ze investeren in de kwaliteit van leven van hun huisdier. Dit gaat vaak ten koste van hun persoonlijke uitgaven. Ze behandelen het huisdier als een gelijke (Petfoodmagazine, 2011). Om de relatie tussen de mens en het huisdier te verbeteren en volwaardiger te maken en om te weten te komen wat er speelt bij het huisdier, vooral wanneer je er geen zicht op hebt, wil Petwatcher komen met een oplossing. Een huisdier kan zich aldus niet op dezelfde manier uiten als een mens en zich niet uitspreken over gevoelens. gezondheid of andere informatie. Petwatcher wil in spelen op dit gebrek aan communicatiemogelijkheden. Petwatcher is een platform dat is bedoeld om meer verbinding te creëren tussen mensen en hun huisdier. Mensen gebruiken Petwatcher om te ontdekken wat er gaande is in de wereld van hun hond of kat. Petwatcher helpt mensen de wereld van hun huisdier te ontdekken en helpt hen en hun dier onderling connecten. De informatie op het Petwatcher profiel is niet alleen zeer nuttig door inzicht te geven in de GPS-locatie en de gezondheid maar heeft ook entertainment waarde. Daar waar het ontbreekt aan communicatiemogelijkheden tussen mens en dier overbrugt Petwatcher dit gebrek en zal de eigenaar nog weinig van het huisdier ontgaan. 9

10 Uit een onderzoek van viadierenwinkel.nl blijkt dat online profielen voor huisdieren steeds populairder worden. 42% van de Nederlanders kent een huisdier met een eigen social media profiel. (2013) Het aantal dierenprofielen op Facebook en Instagram stijgt jaarlijks. Dieren worden hier neergezet als personen met een eigen karakter. Patrick Dijkstra, een Nederlandse petworker, vertelt over zijn poes Princess DjiDji die een account op Instagram heeft: Princess DjiDji is pas 12 weken en heeft volgers vanuit de hele wereld. ( ) Het is een trend, ik sluit dan ook niet uit dat Princess DjiDji meer volgers aan haar zal gaan binden. (Viadierenwinkel, 2013) Who? De doelgroep waar Petwatcher zich op zal focussen is honden- en kattenbezitter van 25 tot 40 jaar. Mogelijke partners voor ons product zijn de organisaties: Gedaan, DHL, Rosewood en CSR (zie hoofdstuk 3). De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf geen invloed op hebben, maar kan wel van belang zijn voor de bedrijfsvoering (Managementgoeroes, 2012). Er zal in de DESTEP analyse worden gekeken naar trends in de maatschappij, product- en markttrends. How? Voor het meten van de haalbaarheid van het product Petwatcher in de maatschappij wordt in de komende hoofdstukken gebruik gemaakt van het vijfkrachtenmodel van Porter. Door middel van dit instrument is het mogelijk om gestructureerd concurrentiekrachten in beeld te brengen ter behoeve van de strategievorming, waarde en de marktgerichtheid van Petwatcher. Daarnaast biedt het STOF model de mogelijkheid om samenhang tussen dienst en gebruiker, techniek, organisatie, financiën en regelgeving te onderzoeken. Het biedt mogelijkheden tot het onderzoeken in welke fasen van het onderzoeksproces we ons bevinden. Aan de hand van de volgende domeinen wordt het beschreven: service, technologie en organisatie perspectief. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de strategie van Petwatcher worden bepaald. What? Met de uitkomsten van dit onderzoek wil Petwatcher een product ontwikkelen die de communicatie tussen mens en dier verbetert. Petwatcher's missie is om meer verbondenheid te creëren tussen mensen en hun huisdier. Mensen gebruiken Petwatcher om te ontdekken wat er gaande is in de wereld van hun hond of kat. De eigenaar kan met dit product op de hoogte blijven van het huisdier zijn persoonlijke informatie. Deze informatie gaat van locatie-tracking tot het meten van uw huisdier zijn hartslag en het tracken van hun slaapcyclus. De Petwatcher halsband dient door de huisdiereigenaar te worden gekoppeld aan persoonlijk profiel. Dit profiel, waarbij de halsband een verplicht supplement is, is een pagina waar de huisdiereigenaar zijn dier dag- en nacht kan volgen. Er wordt verwacht met Petwatcher in een behoefte van de maatschappij te kunnen voorzien. Petwatcher richt zich vooral op waardecreatie voor de consument. Deze waarde kan worden gecreëerd door in behoeften van de mens te voorzien en in te spelen op de microtrends in de samenleving. Deze zullen worden besproken naar aanleiding van de DESTEP-analyse. 10

11 When? De uitwerking van de media-innovatie is op 16 april van start gegaan met een looptijd van 8 weken. Op 18 juni 2015 wordt Petwatcher gepresenteerd aan potientiele investeerders. Wanneer het lukt om de investering binnen te halen zal Petwatcher op dierendag, 4 oktober 2015, worden gelanceerd. Dit wordt in de mediaplanning beschreven. Where? In eerste instantie richt Petwatcher zich op de Nederlandse markt. Wanneer het product aanslaat bij de consument, kan worden gekeken naar de mogelijkheden om Petwatcher in het buitenland aan de man te brengen. Hierbij moet gedacht worden aan Engeland en Duitsland. Uiteindelijk is het doel om het product op de Amerikaanse markt te verkopen. De verkoop zal online plaatsvinden via In de toekomst kan dit uitgebreid worden naar offline verkoop. 1.2 Trendpiramide Volgens Trendslator (2015) is een trendpiramide een instrument dat helpt om de omgeving van een bedrijf in kaart te brengen (figuur 1.2). Bij de DESTEP analyse, met trendpiramide, is het bedrijf in eerste instantie losgelaten, wel met het media-innovatie concept in het achterhoofd, en is voornamelijk gekeken naar algemene maatschappelijke trends. Deze megatrends beschrijven maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappelijke trends beschrijven de vraag in welke wereld we leven. Vervolgens de consumenten- en markttrends. Bij consumententrends, het macroniveau, gaat het er om hoe consumenten zich gedragen en het microniveau beschrijft ten slotte nieuwe producten en markten. (2015) Een trend die grote invloed kan hebben op de innovatie is individualisering. Onder individualisering wordt doorgaans verstaan dat het vertrek- en eindpunt van het denken en doen steeds meer de individuele persoon is. Figuur 1.2 trendpiramide In deze analyse is gekeken naar microtrends in de huidige markt en maatschappij. De informatie- en communicatietechnologie is in de loop der tijd steeds meer op het individu gericht, stelt Dieleman (2000). Voor de media-innovatie zal worden gekeken op welke manier ingespeeld kan worden op de hedendaagse (micro)trends. 11

12 ! We keken in dat jaar meer naar het kleine scherm dan naar het grote scherm. Tools en gadgets nemen onze wereld over en we vertrouwen meer op devices die ons vertellen hoe ons lichaam er aan toe is. (Belleghem, 2014) Daarnaast zegt van Belleghem (2014) dat het belangrijk is om te focussen op details van het product en de waarde die dit kan toevoegen voor de consument. Verover het hart van de consument. Consumenten lezen niet meer, ze kijken. Hou er rekening mee dat mensen screenen. Video s en afbeeldingen spreken meer en geven meer vertrouwen. Individualisering Onder individualisering wordt doorgaans verstaan dat het vertrek- en eindpunt van het denken en doen steeds meer de individuele persoon is. Dit individualiseringsproces kan worden verklaard door onder andere de afnemende invloed van traditionele instituties als gezien en kerk maar bijvoorbeeld ook de toegenomen keuzemogelijkheden en keuzevrijheden, de commercie en de beleving van de eigen persoon in subjectieve en psychologische termen. (Dieleman, 2000) Bij individualisering draait het steeds meer om eigen keuzes en de verantwoording daarvan. Als gevolg van de megatrend individualisering die hieronder zal worden besproken is de maxitrend behoefte aan zelfexpressie ontstaan. Vooral wanneer wordt gekeken naar demografische factoren in de DESTEP analyse zal duidelijk worden dat deze trend sinds de babyboom generatie is begonnen. De behoefte aan zelfexpressie en het maken van eigen keuzes en keuzevrijheid heeft geleid tot verschillende microtrends. De volledige uitwerking van de DESTEP analyse is aldus te vinden in de bijlage op pagina De belangrijkste bevindingen uit de DESTEP zijn hieronder uitgelicht: 1. Mensen willen (meer) controle! 2. Social Media is belangrijk voor reputatie en naamsbekendheid 3. Persoonlijke profielen en blogs/vlogs zijn populair 4.!Behoefte aan zelfexpressie en uitgebreide creatiemogelijkheden 5. Tools en gadgets nemen toe 6. Groeiend vertrouwen in informatie van devices 7. Bedrijven moeten opvallen en uniek zijn 8. Vertrouwen winnen door customer service 9. Consumenten willen kunnen (beelden) screenen 10. Verschuiving van massa(consumptie) naar authenticiteit en originaliteit 11. Technologie kan bijdragen aan betrokkenheid en interactie 12. Individualisering van burgers is tegenwoordig niet meer egoïsme 12

13 Hoofdstuk 2. Intern en externe analyse 2.1 Interne analyse In de interne analyse wordt gekeken naar het eigen bedrijf en de sterktes en zwaktes van het bedrijf. Er zijn verschillende modellen waarmee deze interne analyse kan worden uitgevoerd. Echter is het belangrijk om te vermelden dat Petwatcher nog moet worden opgestart en geen innovatie is voor een bestaand bedrijf. Het is daarom niet mogelijk inzicht te krijgen in strategische waarden van de onderneming, de identiteit of het imago. Dit is de reden waarom er niet is gekozen het 7S model uit te werken, die inzicht geeft in de synergie tussen de strategie en de huidige situatie. Er is nog geen huidige situatie. Wel zal in dit hoofdstuk de basis van Petwatcher worden beschreven gebaseerd op de trendanalyse en daarbij het toekomstperspectief. De beschrijving is aldus hypothetisch. De visie en missie zijn voortgezet op de merkbetekenis en -identiteit die het bedrijf Petwatcher zou willen uitdragen maar kunnen mogelijk nog veranderen afhankelijk van de onderneming en stakeholders waar uiteindelijk mee zal worden samengewerkt bij de realisatie. 1.1 Beschrijving van de organisatie Petwatcher is een platform dat is bedoeld om meer verbinding te creëren tussen mensen en hun huisdier. Mensen gebruiken Petwatcher om te ontdekken wat er gaande is in de wereld van hun hond of kat. Petwatcher helpt mensen de wereld van hun huisdier te ontdekken en helpt hen en hun dier onderling te verbinden. De informatie op het Petwatcher profiel is niet alleen zeer nuttig door inzicht te geven in de GPS-locatie en de gezondheid maar heeft ook entertainment waarde. Daar waar het ontbreekt aan communicatiemogelijkheden tussen mens en dier overbrugt Petwatcher dit gebrek en zal de eigenaar nog weinig van het huisdier ontgaan. Missie & visie Visie: Huisdiereigenaren de mogelijkheid bieden zich meer verbonden te voelen met hun huisdier. Missie: De afstand tussen baasje en huisdier overbruggen met een platform waar mensen altijd en overal van hun dier op de hoogte kunnen zijn. 13

14 Kernwaarden Ambitieus: Een oplossing bieden die informatief en tevens vermakelijk is. Betrouwbaar: Nakomen van beloftes en de juiste informatie verstrekken. Deskundig: Het kennen van oplossingen, klanten en de omgeving waar zij deel van uitmaken. 1.2 Afnemers Om een strategisch plan te kunnen ontwikkelen is het handig om inzicht te krijgen in de klanten, klantbehoeften en de technologieën die kunnen worden ingezet om de klant het beste te bedienen. Door middel van het inzetten van het Abell model kan de markt voor Petwatcher gemakkelijker worden afgebakend, voor een toekomstig strategisch beleid van de onderneming in afstemming met de markt. Afnemersgroepen: Petwatcher is B2C (business to consumer) gericht. De doelgroep van Petwatcher zijn honden- en katten eigenaren tussen 25 tot 40 jaar oud. Afnemersbehoeften: Petwatcher kan voor afnemers voorzien in verschillende behoeften. Petwachter is een platform dat naast informatievoorziening kan zorgen voor verbinding (socialisering) en tevens voor online vermaak in een tijd van digitalisering. Technologie: Door middel van een platform, social media profielen en een halsband denkt Petwatcher in te kunnen spelen op de behoeften van de afnemer. 1.3 Product Petwatcher is het platform waarop huisdiereigenaren een persoonlijk profiel aanmaken. Dit profiel kan worden aangemaakt na aanschaf van de Petwatcher-halsband, deze zullen door middel van een persoonlijke code aan elkaar worden gekoppeld. De halsband dient als device tussen het platform en uw huisdier en zal er voor zorgen dat u dag- en nacht op de hoogte kan blijven van uw huisdier zijn persoonlijke informatie. Deze informatie gaat van locatie tracking tot het meten van uw huisdier zijn hartslag en het volgen van hun slaapcyclus. En draagt bij aan de connectie tussen de eigenaar en zijn dier. 14

15 Business Model Canvas Het business model Canvas is een manier om op een overzichtelijke manier je organisatie in kaart te brengen. Met dit model worden alle bedrijfsaspecten in kaart gebracht (Figuur 2.1) Figuur 2.1 Business Model Canvas Key Partners Petwatcher zal te maken krijgen met verschillende partners, namelijk: Gedaan, CRS, Rosewoods en DHL. Gedaan zal de website ontwikkelen, DHL is de distributiepartner voor de Petwatcher halsband. Het produceren van de halsband is een technologische activiteit die Petwatcher uitbesteed. CRS is de technische ontwikkelaar van de chip, Rosewoods is gespecialiseerd in het ontwikkelen van de geschikte halsband. Zij zijn dan ook de leveranciers. Key Activities Petwatcher is een nieuw platform met betrouwbare informatievoorziening. Onderscheidend in de uitvoering is Petwatcher doordat het platform een bestaand concept is in een nieuwe versie. Uit de trendanalyse is gebleken dat Social Media profielen van huisdieren reeds in grote getale bestaan via bestaande netwerken, Petwatcher creëert een platform waarop deze profielen op zichzelf kunnen bestaan. 15

16 Key Resources Petwatcher is een start-up met 6 personeelsleden die de ambitie heeft om uit te groeien tot een organisatie die internationaal opereert. Het personeel heeft een werkruimte, een computer (laptop) en een smartphone nodig. Zowel Het merk Petwatcher als het logo dienen geregistreerd te worden bij de KVK (Kamer van Koophandel). Voor het lanceren van Petwatcher is kapitaal nodig. Dit kapitaal zal gefinancierd moeten worden door externe investeerders. Om de financiering rond te krijgen, zal een piitch worden verzorgd voor externe investeerders. Value Proposition Een huisdier wordt gezien als volwaardig gezinslid maar kan zich niet uiten zoals een mens dit kan. Petwatcher biedt de mogelijkheid dit gebrek van een oplossing te voorzien. Petwatcher zorgt voor de verbinding tussen mensen en hun honden en/of katten. Het Petwatcher platform helpt de eigenaar inzicht te krijgen in informatie van het dier, de Petwatcher halsband helpt het dier om informatie te kunnen delen. Petwatcher is functioneel, kwalitatief goed en vermakelijk. De halsband is financieel voordeliger dan bij de concurrent. Customer Relationships Om ervoor te zorgen dat klanten kiezen voor Petwatcher in plaats van concurrenten zal Petwacher investeren in klantbinding. Contact met de klanten zal in eerste instantie online plaatsvinden, via de website van Petwachter waarbij veel aandacht wordt geïnvesteerd in het luisteren en duidelijk beantwoorden van de klant. Klanten kunnen bij Petwatcher terecht met vragen en opmerkingen over het platform en de halsband en kunnen goede en persoonlijke service verwachten. Customers segments Petwatcher richt zich op een doelgroep van honden - en katteneigenaren tussen 25 en 40 jaar oud die de halsband van Petwachter zullen aanschaffen. Dit is de belangrijkste afnemersgroep. Met name deze doelgroep binnen huishoudens, met de beschikking tot een computer of smartphone met internet, is interessant. In Nederland hebben 4 miljoen huishoudens namelijk een huisdier. Echter is het mogelijk dat binnen de huishoudens ook kinderen aanwezig die een extra profiel willen koppelen aan de halsband. Zij zullen dan ook gebruikers zijn van het Petwatcher platform. Petwachter zal willen voorzien in informatievoorziening maar tevens willen voldoen aan de behoefte van verbinding, socialisering en vermaak. 16

17 Channels Het Petwatcher platform is vanzelfsprekend online. Ook de halsband is enkel via een online kanaal te bestellen. De doelgroep zal worden bereikt via content marketing op social media. De kracht van content marketing is dat er gecommuniceerd wordt met (potentiele) klanten, zonder dat er direct een verkooppraatje wordt gehouden. Met content marketing probeert Petwatchers een oplossing te bieden voor bestaande problemen die bij de doelgroep leven. Dit wordt gedaan door waardevolle content te plaatsen zoals, afbeeldingen, case study s, video s, interviews en artikelen. Cost Structure Het aanmaken van het Petwatcher profiel is gratis, echter moet het profiel worden gekoppeld aan een halsband om het huisdier te kunnen volgen. De kosten van een Petwatcher halsband zijn 60 euro per stuk. Revenue Streams Petwatcher wil met zijn product/platform meerwaarde creëren. Niet alleen in de vorm van geld, maar ook in die van plezier en voldoening bij de consument. In eerste instantie is het verdienmodel van Petwatcher gebaseerd op de verkoop van de halsbanden. Om break even te draaien dienen er per maand 633 halsbanden te worden verkocht. Om winst te maken moet er minstens omgezet worden. Deze hele berekening is terug te vinden in hoofdstuk 3. Een andere manier om geld te verdienen is via adverteerders. Wanneer de consument voldoening en plezier haalt uit het platform, zal deze hier vaak op te vinden zijn. Als veel mensen zich aansluiten bij het platform van Petwatcher wordt het interessant voor adverteerders. Hier richt Petwatcher zich in het begin niet op, omdat het platform eerst succesvol moet zijn. 17

18 2.2 Externe omgeving klanten Potentiele klanten Volgens de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) heeft één op de vijf huishoudens een hond en een kwart heeft één of meer katten. Dit komt neer op meer dan 1,5 miljoen honden en 2,6 miljoen katten. Uitgaven Gemiddelde geven huishoudens in Nederland aan gezelschapsdieren (voeding en verzorging) 270 euro uit ( (Gezelschapsdierensector, 2011). Dit komt ongeveer op een jaarlijks totaal uit van 7miljard euro. De totale kosten in het eerste jaar van een pup zijn te schatten op gemiddeld tot euro. Daarna ben je jaarlijks pakweg euro kwijt. Een kat kost ruim 400 euro per jaar. De aanschafprijs is doorgaans goedkoper dan een hond. Echter lopen de prijzen erg uiteen. Een asiel kat kost ongeveer een kleine 60 euro, terwijl aan een ras kat gedacht moet worden aan een prijs beginnend vanaf 200 euro en wat kan oplopen tot euro (Verdegaal, 2014). Economische factoren Het bruto modale inkomen was in euro. Per maand is dat ongeveer Voor 2015 wordt een modaal inkomen van geschat. In 2015 stijgt de koopkracht naar verwachting met gemiddeld 0,5%. De meeste huishoudens (71%) krijgen meer te besteden dan in De koopkracht stijgt voor 57% van de gepensioneerden, 66% van de uitkeringsgerechtigden en 78% van de werknemers (Rijksoverheid, 2015) Concurrenten Pettracker URL: Functies: GPS, Activity monitor Prijs: $79,50 Pay off: Find your escape artist Pettracker is de grootste en bekendste in de branche. De consumenten kunnen bij Pettracker een halsband kopen die voorzien is van een GPS-tracking en een activity monitor. Ze richten zich vooral op honden, voor de kat is die wel verkrijgbaar maar niet duidelijk aangegeven. Het product werkt enkel en alleen met behulp van een app die geïnstalleerd moet worden op de smartphone. 18

19 Podtrackers URL: Functies: GPS-tracking, Activity monitor Prijs: $129 Pay off: Never lose your pet again Met Podtrackers kan de consument zijn hond of kat op de voet volgen doormiddel van GPS-tracking en activity monitoring. Naast een te downloaden app kan het huisdier gemakkelijk gevonden worden vanachter de computer. Podtracker is een klein kokertje die gemakkelijk aan de halsband vast te maken is. Wanneer het dier thuis is kan je de Podtracker makkelijk opladen via een oplaaddek. Tracktive URL: ww.tractive.com Functies: GPS-tracking, Activity monitor Prijs: GPS-tracking 150 euro, Activity monitor 80 euro Pay off: Find always your pet Tracktive biedt haar consumenten een pakket met verschillende opties aan. Een volledig pakket bevat een GPS-tracking en een activity monitor. Naast het volledig pakket kan je de elementen los van elkaar kopen in combinatie met de app voor de smartphone. De producten zijn verkrijgbaar voor honden en katten. Whistle URL: Functies: GPS-tracking, Activity monitor Prijs: $79 GPS-tracking, $99 Activity monitor Pay off: Stay connected with your sidekick Whistle maakt gebruik van GPS-tracking en een activity monitor. Deze werken los van elkaar. De consument heeft de keuzen tussen een halsband voor GPS-tracking of een halsband voor activity monitoring. Whistle is volledig gericht op honden en hebben de halsbanden alleen beschikbaar voor de hond. Het product werkt enkel en alleen met behulp van een app die geïnstalleerd moet worden op de 19

20 smartphone Partners Technologie Voor de ontwikkeling van de halsbanden en chips. Heeft Petwachter een samenwerking met de chipfabrikanten Rosewood en CSR. Beide fabrikanten zijn gevestigd in Engeland. CSR is gespecialiseerd in GPS-tracking systemen en Rosewood levert de halsbanden. Levering DHL is marktleider in de logistieke dienstverlening. Wereldwijd brengen ze dagelijks pakketten en brieven rond. Voor Petwatcher de ideale leverancier om mee samen te werken. Voor het vervoeren van producten aan consumenten en levering van essentiële instrumenten die nodig zijn voor de producten van Petwachter. Dierenvoeding Dankzij Petwatcher kunnen er voedingsadviezen verleend worden aan de baasjes van honden en/of katten. Royal Canin is daarbij voor ons de ideale partner vanwege hun grootschalig assortiment voor honden en katten. Door hun specialisme proberen we voedingsadvies op maat te geven Leveranciers Petwatcher beschikt over meerdere producten voor kat of hond, voor de GPS tracking is er geen grote markt en hier zit een bedreiging omdat er niet veel aanbieders zijn. De halsband is multi-inzetbaar voor kat of hond en is afneembaar bij meerdere internationale leveranciers en is geen potentiele bedreiging. 20

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Chris Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Segmentering Waardepropositie Verdienmodel Invloed externe factoren Economisch Technologisch Positioneringsmatrix E- marketingmix Prijs Plaats

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Strategieplan Happie. Happie met elkaar!

Strategieplan Happie. Happie met elkaar! Strategieplan Happie Happie met elkaar! Tilburg 30-10-2012 Inhoud Inleiding...3 Visie...3 Missie...5 Tijdsgeest en timing...5 Zorg voor onze bezoekers...5 Journalistieke relevantie...6 Taal en content...6

Nadere informatie

Case startup. Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus

Case startup. Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus Case startup Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus 1 Contents 1 Interne analyse...3 1.1 Wanneer opgericht?...3 1.2 Door wie opgericht?...3 1.3 Wat doet het bedrijf?...3 1.4 In hoeveel landen

Nadere informatie

Advies voor de implementatie van offline tracking technologieën voor de Nederlandse mode-industrie

Advies voor de implementatie van offline tracking technologieën voor de Nederlandse mode-industrie Advies voor de implementatie van offline tracking technologieën voor de Nederlandse mode-industrie Door Minouschka Oort 500646615 Fashion & Management Coach: Ligia Hera 28 mei 2015 Amsterdam Fashion Institute

Nadere informatie

Zorg op Afstand bij Dementerenden

Zorg op Afstand bij Dementerenden Zorg op Afstand bij Dementerenden Monique Kemner, projectleider Zorg en Diensten op Afstand, Sector Thuisdiensten, ZuidZorg Gerard van Glabbeek, Innovatie en Implementatie Zorg en Diensten op Afstand,

Nadere informatie

Deliverable E Gemaakt door: Marijke Klos Studentnummer: Daniëlle Vial Studentnummer: Danny van Haaren

Deliverable E Gemaakt door: Marijke Klos Studentnummer: Daniëlle Vial Studentnummer: Danny van Haaren Deliverable E Gemaakt door: Marijke Klos Studentnummer: 0894728 Daniëlle Vial Studentnummer: 0888369 Danny van Haaren Studentnummer: 0872972 Stefanie Galina Fortes Studentnummer: 0880690 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Lean Canvas InternView 1. Problem 2. Customer Segments/Early Adopters

Lean Canvas InternView 1. Problem 2. Customer Segments/Early Adopters Lean Canvas InternView Hieronder vindt u de toelichting van ons Lean Canvas per onderdeel. Tevens is ons Lean Canvas te vinden op Canvanizer via de volgende link: https://canvanizer.com/canvas/uaws1k-

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

1. [Media, Informatie en Communicatie] of [Communicatie] [Titel] [subtitel] [Plan van Aanpak] [Naam] [Klas]

1. [Media, Informatie en Communicatie] of [Communicatie] [Titel] [subtitel] [Plan van Aanpak] [Naam] [Klas] 1. [Media, Informatie en Communicatie] of [Communicatie] [Titel] [subtitel] [Plan van Aanpak] [Naam] [Klas] UPDATE MO302E ANNE CARMEN JAUKE FLOOR 3 Inhoud 1 LEAN CANVAS 4 2 Uitwerking Lean canvas 5 2.1

Nadere informatie

connect MAAKT FIETSEN SLIMMER

connect MAAKT FIETSEN SLIMMER connect MAAKT FIETSEN SLIMMER connect MAAKT FIETSEN SLIMMER Je fiets op slot zetten met een traditioneel slot zal altijd blijven, bij voorkeur zelfs met 2 verschillende sloten. Dit is de eerste bescherming

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Marketingplan De Lekkerstejamm

Marketingplan De Lekkerstejamm De Lekkerstejamm Klas: CML01D Vak: Informatica 1 Inhoud 1. Doel 2. SWOT- analyse 3. Marketingdoelgroep 4. Marketingdoelstellingen 5. Marketingbudget 6. Marketinginstrumenten 2 1. Doel Het doel van mijn

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

SWOT ANALYSE. In 7 stappen

SWOT ANALYSE. In 7 stappen SWOT ANALYSE In 7 stappen DEFINITIE Een SWOT analyse is een invuloefening van een matrix met vier vakken: horizontaal: interne en externe factoren verticaal: positieve en negatieve factoren hieraan voegen

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ]

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] [ ZOEKTOCHT. ] [ ZOEKTOCHT. ] STARTUP CENTER STARTUP NEXT [ BUSINESS DEVELOPMENT. ] [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile?

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Klaar om te winnen met Mobile? De invloed van mobile op de conversie wordt door veel bedrijven nog altijd

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie ScanYours online professionals 2 3 Inhoudsopgave 01. 03 02. Samenvatting 04 ALGEMEEN BUZZ

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Case Startup: Fosbury

Case Startup: Fosbury Case Startup: Fosbury Goderie, K ; Hafti Y ; Hack, S INHOUD 1. Het bedrijf... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Online Bedrijfsmodel... 3 1.3 Verdienmodel... 3 1.4 Doelgroep... 4 1.5 Financiële ontwikkelingen...

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

van aanpak Noa & Annika

van aanpak Noa & Annika Plan van aanpak Noa & Annika MM2A inhoudsopgave Concept pagina 3 Logo s pagina 4 Achtergronden pagina 5 Projectresultaat pagina 6 Projectactiviteiten pagina 7 Projectgrenzen pagina 8 Tussenresultaten pagina

Nadere informatie

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel 2 3 Waarom een interactief netwerk? Outdoor gaat mobiel Het nieuw gelanceerde netwerk maakt outdoor interactief. Het maakt het

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Verslag 10 december 2014

Verslag 10 december 2014 Verslag 10 december 2014 Op 10 december vond, in Het Communicatiehuis te Gent, de eerste vergadering van de gebruikersgroep plaats. Er waren 25 bedrijven aanwezig. Voorstelling IWT De heer Filip Van Isacker

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel WEBSHOP Geld verdienen met een online winkel Agenda 1. Online kansen 2. Waarom u en waarom nu? 3. Webwinkel starten 4. Aan de slag! 2 Online kansen 3 Online kansen Online consumentenbestedingen in miljarden

Nadere informatie

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014 Roland van de Pas Even voorstellen Adviseur MKB (industrie en creatieve industrie) Focus: Roland.vande.Pas@kvk.nl www.linkedin.com/pub/roland-van-de-pas

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Productieplan. 3

Inhoudsopgave. Productieplan. 3 Safien Pinas 1 Inhoudsopgave Productieplan. 3 2 Voorwoord Voor dit project heb ik een applicatie (app) bedacht die studenten helpen om na hen opleiding aan een baan te komen. Het is niet zomaar een APP,

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

www.marktonderzoek.be

www.marktonderzoek.be Wij zetten het jaar vol inspiratie en enthousiasme in met een overzicht van enkele trends waar we als ondernemer in 2015 niet omheen kunnen. Op de hoogte zijn van deze trends en erop inspelen kan uw activiteiten

Nadere informatie

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries Naam: Cursus: Coördinator: Docent: Patrick Venendaal 1553805 Entrepreneurship Creative Industries Aljan de boer Mark Nutzel Inhoudsopgave Het idee... 3 De doelgroep... 3 Introductie... 3 Wat wordt er getest...

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Businessplan op een Bierviltje

Businessplan op een Bierviltje Businessplan op een Bierviltje Door Quirien Veldman, Syntens Ze zeggen wel eens: een businessplan moet zo simpel zijn dat het op een bierviltje past. Hoe kan dat als de businessplannen die de meeste ondernemers

Nadere informatie