Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann CMD2a

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a"

Transcriptie

1 Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann CMD2a

2 Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie 14 Inzending voor Battle of Concepts 14 Bronnen 15 02

3 Debriefing De centrale vraagstelling naar aanleiding van de briefing heb ik als volgt opgevat: Ontwerp een tool, gekoppeld aan de slimme meter, die een nieuwe doelgroep bedient met een functie die al bestaande tools (nog) niet hebben. Onderzoek Een nieuwe focus In de briefing van Enexis worden heel wat al bestaande tools genoemd die gekoppeld zijn aan een slimme energiemeter. Door alle tools te onderzoeken op werking, kenmerken, functie en doel, doelgroep en insteek kan een nieuw hulpmiddel ontwikkeld worden dat zich hiervan kan onderscheiden. Het blijkt namelijk dat de meeste tools zich richten op het terugdringen van milieuverontreiniging, energiebesparing en meestal ook gebruiksgemak. Daarnaast worden vooral besparing, verbruik en kosten benadrukt. Natuurlijk kan de nieuwe tool zich hier ook op richten, maar het zal vooral enkele aanvullende functies moeten hebben. Bijvoorbeeld door te benadrukken wat de inkomsten zijn of hoeveel energie er opgewekt is. Uit verder onderzoek komen nog meer interessante mogelijkheden naar voren. Zelf energie opwekken Het aandeel van duurzame energie, en dan met name zonne-energie, in de totale energie-opwekking loopt tot nu toe nog achter bij de doelstellingen van Enexis, de overheid en de EU. Enexis is daarom momenteel bezig een nieuw energienet te introduceren dat bij de slimme energiemeter hoort. Kenmerkend hiervan is dat decentrale en/of duurzame energie-opwekking een grote rol gaat spelen: niet alleen de energieleverancier maar juist de consumenten kunnen het net van energie voorzien. Deze nieuwe manier van energievoorziening kan helpen de doelstellingen te halen. Ook de tool kan hieraan bijdragen. De tool moet de consument stimuleren zelf energie op te wekken en terug te leveren aan andere consumenten. Een actieve bijdrage aan het nieuwe energienet in de vorm van eigen energie-opwekking bespaart geld (of levert het zelfs op). Daarnaast zorgt het ook voor een beter milieu. Het is kortom rendabel en lucratief zelf duurzame energie te gaan produceren. Deze aspecten moeten op een positieve manier worden benadrukt in de tool. Doelstellingen behaald Zodoende kan voldaan worden aan de belangrijkste eisen van Enexis. De tool onderscheidt zich van andere hulpmiddelen, doordat het andere aspecten en mogelijkheden van de slimme energiemeter belicht. De tool is stimulerend en aantrekkelijk voor de consument omdat het goed inzicht geeft in wat hij bespaart en wat eigen opwekking hem oplevert (in termen van zowel energie als geld). Tenslotte helpt het Enexis bij het behalen van de doelstellingen wat betreft het slimme energienet en duurzame energie-opwekking. 03

4 Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn concept. De doelgroep die ik voor ogen heb zijn mensen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar, die net afgestudeerd zijn. Om mijn concept goed uit te kunnen werken, ga ik me specifiek richten op zzp ers. Mensen die, soms al in hun studententijd, een eigen onderneming aan huis zijn begonnen. Ze hebben ook een eerste eigen huis gehuurd of zelfs gekocht. Zodra in dit huis een slimme energiemeter aanwezig is, wordt de tool interessant voor de doelgroep. Omdat Enexis in steeds meer huizen zulke meters gaat aanbrengen, zal de tool ook steeds meer mensen uit de doelgroep aanspreken. Aan deze meter kan de tool dan gekoppeld worden. Vorm van de tool De tool zal de vorm aannemen van een app, die te gebruiken is op de computer en/of smartphone. De meeste starters en zzp ers beschikken hier al over, vaak omdat het noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Daarom is het voor de doelgroep ook erg eenvoudig de app te gaan gebruiken. Geld besparen of zelfs opleveren Omdat hun woning meestal ook hun kantoor of werkruimte is, is het voor deze groep belangrijk dat de kosten hiervoor zo laag mogelijk zijn. Huur, onderhoud maar zeker ook energie moet zo goedkoop mogelijk zijn. Een lage energierekening betekent namelijk meer opbrengsten voor de onderneming. Voor zzp ers is het dan zeker de moeite waard om zelf energie te gaan opwekken, bijvoorbeeld met een zonnepaneel. De app kan dus in deze behoefte voorzien door inzicht te geven in opwekking, verbruik en doorverkoop van energie. Een andere mogelijke functie is het aangeven of de investering in de zonnepanelen al is terugverdiend. Overzicht krijgen en houden Zzp ers voeren vaak ook hun eigen administratie en moeten dus een gedetailleerd overzicht hebben van alle inkomsten en uitgaven. Daarom is het belangrijk dat de tool de doelgroep hierbij helpt. Dit kan door de inkomsten afkomstig uit opwekking en doorverkoop bij te houden en weer te geven. Ook is het belangrijk de gebruiker op de hoogte houden van eventuele wijzigingen, zoals nieuwe tarieven, die Enexis doorvoert in het systeem. Weinig actie, veel gebruiksgemak De belangrijkste bezigheid van zzp ers is hun bedrijf; er is dan niet veel tijd voor nevenactiviteiten. Een andere eigenschap die de tool dus moet hebben is dat weinig actie en/of input van de gebruiker vereist is. Er zijn wel enkele acties en wijzigingen die de gebruiker kan aanbrengen, maar het belangrijkste doel is het weergeven. De weergave in de app moet ook real-time en automatisch bijgewerkt worden. Dit kan dus door middel van de koppeling met de slimme energiemeter. 04

5 Concept: Opgewekt! Korte omschrijving van dit concept Het concept is gericht op mensen die al zelf duurzame energie opwekken of dit overwegen. De tool richt zich specifiek op zonnepanelen. Voor het laten installeren van deze panelen is subsidie beschikbaar van gemeentes en/of de energie-leverancier; ook dit moet consumenten stimuleren bij te dragen aan decentrale duurzame energie-opwekking. De energie die de panelen opwekken wordt eerst benut voor eigen gebruik, waar dus bijna geen kosten aan de energie-leverancier betaald hoeven te worden. De energie die dan nog over is wordt terug geleverd aan het slimme energienet. Hiervoor betaalt de energie-leverancier een prijs die hoger is dan de prijs die gevraagd wordt voor de energie die door de leverancier is opgewekt. Zodoende levert het opwekken geld op voor de consument. Met dit geld kan de subsidie en de investering in de zonnepanelen worden terugverdiend. Het concept komt neer op een aan de slimme energiemeter gekoppelde app. Ten eerste biedt de app inzicht in hoeveel stroom er wordt en is opgewekt met de panelen. Verder kan bekeken worden hoeveel geld al is verdiend aan het terugverkopen van de zelf opgewekte energie. Deze inkomsten worden berekend door de hoeveelheid opgewekte energie te vermenigvuldigen met de huidige prijs die energieleveranciers en andere consumenten er voor bieden. Daarnaast wordt aangegeven of de subsidie en investering al zijn terugverdiend. Ook wordt vermeld of een consument al in staat is een nieuw zonnepaneel aan te schaffen. Dit is natuurlijk erg motiverend omdat op basis van zijn eerdere ervaringen met de app is gebleken dat zonnepanelen daadwerkelijk geld besparen of zelfs opleveren. Alle cijfers worden inzichtelijk gemaakt door visualisaties zoals grafieken. Ook bevat de app berichten waarmee de consument op de hoogte wordt gehouden van zaken als storingen en (tarief)wijzigingen. Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. De derde versie (na de eerste twee pagina s) is uiteindelijk gebruikt voor de pitch en de inzending. Het logo, het doel en de werking van de app worden hierin uitgelegd. 05

6 Versie 1 06

7 Versie 2 07

8 Versie 3 (definitief) 08

9 09

10 10

11 Business Model Canvas Value proposition Diensten en producten van Enexis: Energie De slimme energiemeter Binnenkort: het bijbehorende slimme energienet (Subsidie voor) zonnepanelen waarmee consumenten zelf energie kunnen opwekken en doorverkopen Opgewekt, het concept voor de battle. Een app voor de computer en smartphone gekoppeld aan bovenstaande producten en diensten, die al deze element verbindt, ondersteunt en stimuleert (met name eigen energieopwekking). Waarde voor de klant: Eigen energie-opwekking wordt gestimuleerd (Inzicht in) inkomsten en besparing (geld) (Inzicht in) eigen opwekking en doorverkoop (energie) Gebruiksgemak Energiebesparing Minder milieuvervuiling Target customer / customer segments Mensen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar die: Hun eerste eigen huis hebben gehuurd of gekocht Al zelf energie opwekken of dit overwegen Werkzaam zijn als zzp er, soms al sinds hun studententijd, en dus een eigen bedrijf runnen en weinig tijd hebben voor andere bezigheden Hun woning als kantoor en/of werkplaats gebruiken Distribution channels Brieven en s met aankondiging van en informatie over (installatie van) de nieuwe energiemeter Reclame op radio, tv en internet over de slimme energiemeter en de app Berichten die de consument ontvangt tijdens het gebruik van de app Customer relationship Reclames Informatievoorziening over de producten en diensten, met werking, kosten en opbrengsten vermeld Ondersteuning voor de consument bij introductie en installatie van de producten Onderhoud en blijvende informatievoorziening tijdens het gebruik van de diensten Key resources Bedrijfsstructuur van Enexis Infrastructuur voor het (slimme) energienet Informatievoorziening voor de consument Slimme energiemeters Zonnepanelen De app Opgewekt die deze elementen verbindt Key activities Energievoorziening Infrastructuur aanpassen om een slim energienet mogelijk te maken Consumenten informeren over de energiemeter en de app Consumenten overhalen deze te gaan gebruiken Key partners Energieleveranciers Bedrijven die zich bezighouden met de infrastructuur van de energievoorziening Consumenten die energie afnemen 11

12 Consumenten die energie opwekken en doorverkopen Leveranciers van zonnepanelen Subsidieverstrekkers voor deze panelen (overheid en/of energieleverancier) Revenue streams Verdienmodel: nothing free Consumenten betalen voor energie die de energieleverancier opwekt, aan de energieleverancier Consumenten betalen (deels met behulp van subsidie) voor zonnepanelen waarmee energie opgewekt gaat worden Consumenten betalen voor energie die andere consumenten decentraal opwekken, deels aan die consumenten en deels aan de energieleverancier Cost structure Consumenten moeten betaald worden voor energie die ze zelf decentraal opwekken Infrastructuur (inclusief energiemeters) moet aangelegd en onderhouden worden Zonnepanelen moeten (deels) gesubsidieerd worden Personeel en management dat hiermee bezig is moet betaald worden Partners moeten betaald worden De eigen bedrijfsvoering Visualisatie Het business model canvas is op de volgende pagina gevisualiseerd. 12

13 13

14 Pitch-presentatie De pitch-presentatie bestaat uit het laten zien van de definitieve versie van de conceptvisualisatie met bijbehorende uitleg over doel(groep), opzet en werking van het concept. Inzending voor Battle of Concepts Voor de inzending voor de Battle of Concepts zijn de volgende onderdelen gebruikt: Omgevingsanalyse Korte omschrijving van het concept Definitieve versie van de conceptvisualisatie 14

15 Bronnen Voor het onderzoek en de omgevingsanalyse zijn de volgende bronnen gebruikt. Zie ook de bijlage. https://www.oxxio.nl/bespaarcheck https://www.oxxio.nl/oxxio-thuis/hoeveel-energie-verbruik-ik/energiemonitor/ https://social.opower.com/ medium=feed&utm_campaign=feed%3a+avc+%28a+vc%

InnoSportLab Sport en Beweeg

InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model InnoSportLab Sport en Beweeg Datum: 27-10-2011 TU/e studenten: Pieter Bron Rens van Bussel Jeroen van der Meij Inhoudsopgave 3 Introductie 4 Business Model Canvas Huidige situatie Toekomstvisie

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Cloud computing in het MKB

Cloud computing in het MKB HvA Cloud computing in het MKB Hoe kan SaaS als onderdeel van cloud computing bijdragen aan een beter Nederlands middenen kleinbedrijf? Auteur: Kevin Mans Student nummer: 500674770 Inlever datum: 8-4-2013

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Instrument: Business model en business case van een ketenproject

Instrument: Business model en business case van een ketenproject Instrument: Business model en business case van een ketenproject 1. WAT IS EEN BUSINESS CASE VAN EEN KETENPROJECT?... 2 2. HET BUSINESS MODEL ALS BASIS VOOR DE BUSINESS CASE.. 3 DE MEERWAARDE VAN HET BUSINESS

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

New Business ModelsGroepsopdrachten

New Business ModelsGroepsopdrachten New Business ModelsGroepsopdrachten Groepsopdracht Baby Brand X Management Summary No Ma am is zich er van bewust dat het wanneer het een winkel gaat bouwen voor enkel mannen, men een zeer groot deel van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 4 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht op de actie Groen Licht in Nieuw Kortenoord. Groen Licht: wat hebben we bereikt na ruim een jaar? De Groen Licht-actie loopt alweer meer dan een jaar! Zoals u weet

Nadere informatie

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar 25 februari 2014 De gemeenschap van Zutphen streeft naar duurzaamheid en vanuit die gedachte in combinatie met herinvesteringen is vastgoedeigenaar Molkenboer

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie