Hemodialyse in Dialysecentrum. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hemodialyse in Dialysecentrum. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst"

Transcriptie

1 CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Hemodialyse in Dialysecentrum totaal alle pilotdialysecentra Ervaringenvragenlijst Belangenvragenlijst januari 2009

2 Inhoud 1 Inleiding Opzet van de rapportage Onderzoek in dialysecentrum Alle dialysecentra pilot Stappen CQI Dialyse CQI Hemodialyse in Dialysecentrum Totaal alle pilot dialysecentra Beschrijving respondenten Grafische weergave ervaringen Toelichting Nefroloog Verpleegkundigen Maatschappelijk werker en diëtist Samenwerking Dialysecentrum Predialyse Grafische weergave belangen Toelichting Nefroloog Verpleegkundigen Maatschappelijk werker en diëtist Samenwerking Dialysecentrum Predialyse Bijlage 1: CQI ontwikkelingstraject...20

3 1 Inleiding In opdracht van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is in 2007 gestart met het ontwikkelen van nieuwe vragenlijsten voor de patiënten kwaliteitstoets: de CQI Dialyse Hemodialyse Centrum en CQI Dialyse Peritoneale en Hemodialyse Thuis. In deze rapportage worden de resultaten weergegeven van alle dialysecentra die hebben deelgenomen aan de pilot ter ontwikkeling van de CQI Dialyse Hemodialyse Centrum: alle data is bij elkaar gevoegd. Zowel de resultaten van de ervaringsvragenlijst als van de belangenvragenlijst zijn opgenomen in dit rapport Met behulp van de NVN CQI Dialyse Kwaliteitstoets wordt in kaart gebracht hoe patiënten de behandeling, begeleiding, verzorging en het verblijf in het dialysecentrum ervaren. De resultaten van de Kwaliteitstoets geven het dialysecentrum inzicht in die aspecten die patienten als positief ervaren en aspecten die zij als minder positief ervaren. De resultaten leveren bouwstenen aan voor verdere kwaliteitsverbetering. Bij de ontwikkeling van het onderzoeksinstrument is gebruik gemaakt van de Consumer Quality (CQ) methodiek. Het basisontwerp voor CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. De CQI Dialyse vragenlijst is gebaseerd op de NVN Kwaliteitstoets (2001), de resultaten focusgroepsgesprekken NVN (2006), Quickscan Patiëntenperspectief HMI (2003) en Visitatiestellingen Dialyse (2006). Momenteel zijn de CQI Dialyse vragenlijsten nog in ontwikkeling. In de periode juni 2008 tot oktober 2008 zijn de concept vragenlijsten getest in 16 dialysecentra onder ca hemodialysepatiënten die dialyseren in een dialysecentrum en 500 thuisdialyserenden. De resultaten van de pilotcentra zijn per dialysecentrum gerapporteerd en tevens zijn de verzamelde data gebruikt om de validiteit, betrouwbaarheid en benchmarkmogelijkheden van het onderzoeksinstrument vast te stellen en te optimaliseren. Naar verwachting is in de zomer van 2009 een gevalideerd, betrouwbaar en benchmarkproef NVN CQI Dialyse onderzoeksinstrument gereed. In de pilotperiode is naast een ervaringsvragenlijst ook een belangenvragenlijst voorgelegd aan patiënten. Beide vragenlijsten hebben identieke vragen met verschillende antwoordcategorieën. In de toets komen de volgende onderwerpen aan bod: de nefroloog, de verpleegkundige, de diëtist, de maatschappelijke werker, de samenwerking, het dialysecentrum en de predialyse. Tevens wordt een aantal vragen over de patiënt gesteld. De vragenlijst omvat 90 vragen met gesloten antwoordcategorieën. Daarnaast heeft de patiënt de mogelijkheid om op enkele plaatsen aanvullende opmerkingen en verbeteringssuggesties aan te geven. De NVN hoopt met de ontwikkeling van de nieuwe vragenlijsten, CQI Dialyse Hemodialyse Centrum en CQI Dialyse Peritoneale en Hemodialyse Thuis, een kwaliteitstoets te hebben ontwikkeld die goed in beeld brengt welke ervaringen patiënten met dialysecentra hebben. Zodat vervolgens het dialysecentrum de resultaten van de kwaliteitstoets kan gebruiken voor kwaliteitsborging en verbetering. Tevens kan de toets gebruikt worden voor benchmarking. De NVN dankt alle pilotinstellingen voor hun medewerking aan de ontwikkeling van de kwaleitstoets. NVN Bussum, januari 2009 Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 1

4 2 Opzet van de rapportage Achtereenvolgens treft u in dit verslag de volgende onderdelen aan: Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de groep patiënten die heeft meegedaan. In hoofdstuk 4 is in grafieken weergegeven welke ervaringen patiënten hebben in hun dialysecentrum. In hoofdstuk 5 is in grafieken weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen. In bijlage 1 vindt u informatie over de ontwikkeling van het CQI Dialyse instrument. Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 2

5 3 Onderzoek in dialysecentrum Totaal In dit hoofdstuk wordt weergegeven welke stappen er tijdens het onderzoek zijn genomen. Tevens wordt een beeld geschetst van alle respondenten die aan de pilot hebben deelgenomen. 3.1 Stappen CQI Dialyse In onderstaande tabel (tabel 1) is weergegeven welke stappen zijn gezet tijdens de CQI kwaliteitstoets. Stappenplan Kwaliteitstoets Dialysecentra Telefonische uitleg van NVN + planning startgesprek NVN verstuurt per mail een invullijst voor de benodigde nummers Centrum levert aan definitieve aantallen patiënten en medewerkers Startgesprek NVN levert dialysecentrum benodigde documenten aan Centrum informeert cliënten en medewerkers middels folder Centrum deelt bedankkaartje/reminder uit aan alle cliënten NVN levert reminder + nieuwe vragenlijsten Centrum verstuurt reminder + vragenlijsten naar cliënten die de vragenlijst nog niet hebben geretourneerd NVN levert bedankkaartje / reminder Centrum verstuurt bedankkaartje / reminder Deadline retourneren vragenlijsten Eindpresentatie Tabel 1: Stappenplan Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 3

6 3.2 Beschrijving respondenten In tabel 2 wordt een aantal aspecten weergegeven van de patiënten die de ervaringenvragenlijst hebben ingevuld. Het betreft de patiënten die hebben deelgenomen aan de toets in de 16 dialysecentra. Ervaringenvragenlijst Respons - Bruto aantal lijsten verstuurd (ervaringslijst + belangenlijst) Netto aantal lijsten verstuurd (bruto minus overleden) Bruto respons: aantal geretourneerde vragenlijsten ervaringslijst Bruto responspercentage 57% - Netto respons: aantal bruikbare geretourneerde vragenlijsten 604 ervaringslijst na opschoning* - Netto responspercentage 48% Geslacht - man 64% - vrouw 36% Gemiddelde leeftijd - 18 t/m 24 jaar 1% - 25 t/m 34 jaar 3% - 35 t/m 44 jaar 7% - 45 t/m 54 jaar 13% - 55 t/m 64 jaar 22% - 65 t/m 74 jaar 24% - 75 jaar of ouder 30% Opleiding (hoogst voltooide) - Geen opleiding/basisonderwijs 29% - Lager beroepsonderwijs en VMBO 22% - Middelbaar beroepsonderwijs 28% - Voortgezet algemeen onderwijs 6% - HBO/WO en postacademisch onderwijs 11% - Anders 4% Geboorteland - Nederland 75% - Anders 25% Spreektaal thuis - Nederlands 76% - Anders 24% Gezondheid - uitstekend 0% - zeer goed 3% - goed 35% - matig 51% - slecht 10% Tabel 2: algemene gegevens ervaringenvragenlijst * opschoning: lijsten die verwijderd zijn vanwege: onvoldoende vragen beantwoord, aantal verplichte vragen niet ingevuld; lijst niet door patiënt zelf ingevuld. Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 4

7 In tabel 3 wordt een aantal aspecten weergegeven van de patiënten die de belangenvragenlijst hebben ingevuld. Het betreft de patiënten die hebben deelgenomen aan de toets in de 16 dialysecentra. Belangenvragenlijst Respons - Bruto aantal lijsten verstuurd (ervaringslijst + belangenlijst) Netto aantal lijsten verstuurd (bruto minus overleden) Bruto respons: aantal geretourneerde vragenlijsten ervaringslijst Bruto responspercentage 57% Geslacht - man 60% - vrouw 33% - onbekend 7% Gemiddelde leeftijd - 18 t/m 24 jaar 1% - 25 t/m 34 jaar 3% - 35 t/m 44 jaar 7% - 45 t/m 54 jaar 13% - 55 t/m 64 jaar 21% - 65 t/m 74 jaar 22% - 75 jaar of ouder 28% - onbekend 6% Opleiding (hoogst voltooide) - Geen opleiding/basisonderwijs 26% - Lager beroepsonderwijs en VMBO 20% - Middelbaar beroepsonderwijs 25% - Voortgezet algemeen onderwijs 6% - HBO/WO en postacademisch onderwijs 10% - Anders 4% - onbekend 9% Geboorteland - Nederland 69% - Anders 24% - onbekend 7% Spreektaal thuis - Nederlands 71% - Anders 22% - onbekend 6% Gezondheid - uitstekend 0% - zeer goed 3% - goed 32% - matig 47% - slecht 10% - onbekend 7% Tabel 3: algemene gegevens belangenvragenlijst Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 5

8 In tabel 4 is aangegeven van welke vorm van dialyse de patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld, gebruik maken in de centra. % Hoe dialyseert u? (N=556) Hemodialyse in centrum overdag 85% Hemodialyse in centrum s avonds 11% Hemodialyse in centrum s nachts 4% Totaal 100% Tabel 4: Vorm dialyse respondenten Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 6

9 4 Grafische weergave ervaringen 4.1 Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de ervaringsvragenlijst grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst, dit wordt vermeld bij elk blokje gegevens. De resultaten zijn in grafieken weergegeven. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. Voorbeeld Bovenstaande grafiek is een voorbeeld. U ziet links om welke vraag het gaat. Aan het eind van de vraag staat hoeveel personen de vraag beantwoord hebben, in dit geval 23 (N=23). De antwoordcategorieën niet van toepassing en weet ik niet/geen ervaring worden niet in de grafieken meegenomen. Het aantal antwoorden daarop staat ook in de vraag tekst, achter N=. In dit voorbeeld hebben 11 mensen n.v.t. aangekruist. Dit betekent dat de percentages in de grafiek over 12 antwoorden gaat (23-11). Naast de vraag kunt u de percentages van gegeven antwoorden in de grafiek aflezen. Rechts kunt u de legenda van de gebruikte kleuren lezen. In dit voorbeeld heeft bijna 20% aangegeven de auto nooit of soms dichtbij het dialysecentrum te kunnen parkeren. Ruim 20% geeft aan dit meestal te kunnen en ruim 50% kan de auto altijd dichtbij parkeren. Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 7

10 4.2 Nefroloog De eerste vragen gaan over ervaringen met de nefroloog. Hoe vaak legt uw nefroloog dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=588) Geeft uw nefroloog u informatie om mee te kunnen beslissen over uw behandeling? (N=580) Nooit/soms Meestal Altijd Hoe vaak geeft uw nefroloog u informatie die strijdig is met informatie van andere zorgverleners? (N=561) Meestal/altijd Soms Nooit minder dan eens per maand eens per maand eens per twee weken wekelijks of vaker Hoe vaak heeft u een gesprek met uw nefroloog tijdens het dialyseren? (N=574) 8% 13% 21% 58% minder dan één maal per jaar jaarlijks twee maal per jaar vaker dan twee maal per jaar Hoe vaak heeft u een gepland consult/ polibezoek met uw nefroloog? (N=521) 25% 34% 19% 21% Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 8

11 Hoe vaak luistert uw nefroloog aandachtig naar u? (N=586) Nooit/soms Meestal Altijd Hoe vaak neemt uw nefroloog u serieus? (N=586) Hoe vaak behandelt uw nefroloog u beleefd? (N=585) Hoe vaak besteedt uw nefroloog voldoende tijd aan u? (N=587) Geeft uw nefroloog u de ruimte om mee te beslissen over uw behandeling? (N=579) Vraagt uw nefroloog naar uw medicijngebruik? (N=586) Besteedt uw nefroloog tijd en aandacht aan lichamelijke klachten? (N=587, aantal n.v.t.: 41) Is het mogelijk een extra afspraak te maken met uw nefroloog? (N=581, aantal weet niet/geen ervaring: 201) Verwijst uw nefroloog u tijdig door naar een andere specialist? (N=577, aantal weet niet/geen ervaring: 124) Geef hieronder uw totale oordeel over uw nefroloog. (N=569) 0 t/m 5 6 t/m 8 9 en 10 Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 9

12 4.3 Verpleegkundigen De onderstaande vragen hebben betrekking op ervaringen met de verpleegkundigen. Leggen verpleegkundigen dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=583) Nooit/soms Meestal Altijd Geven verpleegkundigen u tegenstrijdige informatie? (N=572) Meestal/altijd Soms Nooit Nemen de verpleegkundigen u serieus? (N=580) Indien u last heeft van aanprikpijn, hoe vaak wordt er dan aandacht aan besteed? (N=580, aantal n.v.t.: 195) Wordt u snel geholpen als u een verpleegkundige nodig heeft? (N=582) Nooit/soms Meestal Altijd Stimuleren verpleegkundigen u om dingen zelf te doen? (N=564) Heeft u minstens iedere twee weken contact met uw eerstverantwoordelijke verpleegkundige? (N=407, screenervraag positief beantwoord: 438) Nooit/soms Meestal Altijd Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 10

13 4.4 Maatschappelijk werker en diëtist De ervaringen van patiënten met de maatschappelijk werker en de diëtist zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Legt de maatschappelijk werker dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=577, aantal n.v.t., geen maatschappelijk werker: 142) Neemt de maatschappelijk werker u serieus? (N=567, aantal n.v.t.: 145) Nooit/soms Meestal Altijd Voelt u zich geholpen door de maatschappelijk werker? (N=573, aantal weet ik niet/geen ervaring: 170) Kunt u op korte termijn een afspraak maken met de maatschappelijk werker als u deze wilt spreken? (N=574, aantal weet ik niet/geen ervaring: 169) Legt de diëtist dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=579, aantal n.v.t., geen diëtist: 53) Krijgt u van de diëtist informatie over het dieet dat u moet volgen? (N=579, aantal n.v.t., geen diëtist: 55) Neemt de diëtist u serieus? (N=578, aantal n.v.t.: 65) Kunt u op korte termijn een afspraak maken met de diëtist als u deze wilt spreken? (N=572, aantal weet ik niet/geen ervaring: 67) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 11

14 4.5 Samenwerking Er zijn twee vragen over de ervaringen van patiënten met de samenwerking tussen verschillende zorgverleners van het dialysecentrum. Heeft u hinder van onvoldoende samenwerking tussen zorgverleners in het dialysecentrum? (N=572) Heeft u hinder van onvoldoende samenwerking tussen uw medisch specialisten (nefroloog en andere specialisten)? (N=577, aantal n.v.t.: 56) Meestal/altijd Soms Nooit Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 12

15 4.6 Dialysecentrum In onderstaande vragen wordt aan patiënten gevraagd naar hun ervaringen in en met het dialysecentrum: o.a. informatievoorziening, privacy, planning, dialyseplek, voorzieningen, bereikbaarheid. Krijgt u informatie over de onderzoeken die u moet ondergaan? (N=580) Krijgt u binnen de afgesproken tijd uitslagen van onderzoeken die u heeft ondergaan? (N=581, aantal n.v.t.: 59) Nooit/soms Meestal Altijd Krijgt u informatie over de activiteiten van de lokale patiëntenvereniging? (N=576, aantal n.v.t., geen lokale vereniging aanwezig: 65) Krijgt u informatie over de activiteiten van de landelijke patiëntenvereniging? (N=572) Ervaart u dat de medewerkers van het dialysecentrum vertrouwelijk omgaan met uw patiëntgegevens? (N=580, aantal weet ik niet/geen ervaring: 143) Wordt u gestimuleerd om te bewegen? (N=564) Schikken de tijdstippen en dagen waarop u dialyseert? (N=577) Kunt u af en toe van dialysetijd/dag wisselen? (N=576, aantal n.v.t.: 150) Wordt u de mogelijkheid geboden om een vertrouwelijk gesprek in een aparte ruimte te voeren? (N=543) Heeft u voldoende privacy op uw dialyseplek bij uw verzorging en/of behandeling? (N=575) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 13

16 Krijgt u informatie van het dialysecentrum over de mogelijkheden voor een niertransplantatie? (N=580, aantal n.v.t.: 197) Nee Ja Bent u geïnformeerd over het feit dat u vanwege uw lichamelijke conditie (tijdelijk) van de transplantatiewachtlijst gehaald kunt worden? (N=574, aantal n.v.t.: 243) Krijgt u informatie om uw werkgever/ onderwijsinstelling te informeren over het dialyseren? (N=578, aantal n.v.t.: 464) Krijgt u informatie als er iets verandert in de organisatie van het dialysecentrum? (N=578, aantal n.v.t.: 123) Krijgt u informatie over de mogelijkheden om te dialyseren tijdens vakantie? (N=581, aantal n.v.t.: 109) Heeft het dialysecentrum u geïnformeerd over de klachtenprocedure? (N=557) Indien u een klacht heeft ingediend. Is deze klacht binnen 3 maanden afgehandeld? (N=580, aantal n.v.t., geen klacht ingediend: 511) Heeft u informatie gekregen over wat u moet doen bij brand in het dialysecentrum? (N=577) Is de dialyseafdeling gemakkelijk bereikbaar vanaf de ingang van het centrum/ziekenhuis? (N=578) Indien u s nachts dialyseert: heeft u rust op uw dialyseplek? (N=562, aantal n.v.t., geen nachtdialyse: 533) Nooit/soms Meestal Altijd Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 14

17 Wordt het tijdstip voor afspraken voor onderzoeken in overleg met u gepland? (N=580) Nooit/soms Meestal Altijd Is er werkende radio en tv voor u aanwezig? (N=578) Zijn er werkende computerfaciliteiten voor u beschikbaar? (N=500) Zijn er voorzieningen (dekens, kruiken, etc.) beschikbaar om uw lichaamstemperatuur te regelen? (N=578) Is het klimaat op de dialyseafdeling (temperatuur, luchtvochtigheid) aangenaam? (N=575) Heeft u keus in het eten en drinken dat u krijgt aangeboden op de dialyseafdeling? (N=583, aantal n.v.t.: 44) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 15

18 Zijn er mankementen aan uw dialysestoel? (N=573, aantal n.v.t.: 107) Heeft u te maken gehad met diefstal in het dialysecentrum? (N=582) Meestal/altijd Soms Nooit Hoe vaak wacht u langer dan 15 minuten op een taxi, als u van uw huis naar het dialysecentrum (of terug) gaat? (N=593, aantal n.v.t.: 93) Hoe vaak rijdt uw taxi meer dan 20% van uw eigen reistijd om? (N=589, aantal n.v.t.: 106) Is het dialysecentrum tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar? (N=584, aantal weet ik niet/geen ervaring: 39) Is het dialysecentrum buiten openingstijden voor acute zaken telefonisch bereikbaar? (N=583, aantal weet ik niet/geen ervaring: 259) Nooit/soms Meestal Altijd Kunt u uw auto dicht bij het dialysecentrum parkeren? (N=578, aantal n.v.t.: 280) Geef hieronder uw totale oordeel over uw dialysecentrum, waarbij 0 het slechtst mogelijke dialysecentrum en 10 het best mogelijke dialysecentrum is. (N=583) 0 t/m 5 6 t/m 8 9 en 10 Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 16

19 Zou u dit dialysecentrum aanbevelen bij andere dialysepatiënten? (N=567) Beslist niet/waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Beslist wel Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 17

20 4.7 Predialyse In onderstaande grafiek staat weergegeven welke ervaringen patiënten hebben met de predialyse in uw dialysecentrum. Kreeg u informatie om een keus te kunnen maken tussen de verschillende vormen van dialyse? (N=145, screenervraag positief beantwoord: 167) Nee Ja Kreeg u informatie over de verschillende vormen van niertransplantatie? (N=138, screenervraag positief beantwoord: 167) Kreeg u tijd om alle informatie te verwerken? (N=139, screenervraag positief beantwoord: 167) Rondom dialyse kunnen er medische problemen ontstaan. Kreeg u hierover informatie? (N=141, screenervraag positief beantwoord: 167) Kreeg u informatie over de invloed die dialyseren op uw dagelijks leven heeft? (N=141, screenervraag positief beantwoord: 167) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 18

21 Was er aandacht voor u door medewerkers van het dialysecentrum tijdens de predialysefase? (N=136, aantal n.v.t.: 0) Was er aandacht voor uw partner (of naaste) door medewerkers van het dialysecentrum tijdens de predialyse fase? (N=143, aantal n.v.t.: 31) Nooit/soms Meestal Altijd Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 19

22 5 Grafische weergave belangen 5.1 Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de belangenlijst grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst, dit wordt vermeld bij elk blokje gegevens. De resultaten zijn in grafieken weergegeven. 5.2 Nefroloog In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de nefroloog. Hoe belangrijk vindt u het dat... de nefroloog u dingen op een begrijpelijke manier uitlegt (N=701) de nefroloog u informatie geeft om mee te kunnen beslissen (N=695) de nefroloog u informatie geeft die niet strijdig is met informatie van andere zorgverleners (N=674) de nefroloog aandachtig naar u luistert (N=692) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang de nefroloog u serieus neemt (N=696) de nefroloog u beleefd behandeld (N=698) de nefroloog voldoende tijd aan u besteedt (N=698) de nefroloog u de ruimte geeft om mee te beslissen over uw behandeling (N=694) de nefroloog vraagt naar uw medicijngebruik (N=698) de nefroloog tijd en aandacht besteedt aan lichamelijke klachten (N=695) de mogelijkheid er is om een extra afspraak te maken met uw nefroloog (N=692) u tijdig wordt doorverwezen door uw nefroloog naar een andere specialist (N=692) u een gesprek heeft met uw nefroloog tijdens het dialyseren (N=685) u een gepland consult/polibezoek heeft met uw nefroloog (N=685) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 20

23 5.3 Verpleegkundigen In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de verpleegkundigen. Hoe belangrijk vindt u het dat... verpleegkundigen dingen op een begrijpelijke manier uitleggen (N=693) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang verpleegkundigen u geen tegenstrijdige informatie geven (N=690) verpleegkundigen u serieus nemen (N=696) indien u last heeft van aanprikpijn, er aandacht aan wordt besteed (N=659) u snel geholpen wordt als u een verpleegkundige nodig heeft (N=701) verpleegkundigen u stimuleren om dingen zelf te doen (N=694) u iedere twee weken contact heeft met uw eerst verantwoordelijke verpleegkundige (N=680) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 21

24 5.4 Maatschappelijk werker en diëtist In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de maatschappelijk werker en de diëtist. Hoe belangrijk vindt u het dat... de maatschappelijk werker dingen op een begrijpelijke manier uitlegt (N=659) de maatschappelijk werker u serieus neemt (N=665) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u zich geholpen voelt door de maatschappelijk werker (N=661) u op korte termijn een afspraak kunt maken met de maatschappelijk werker als u deze wilt spreken (N=661) de diëtist dingen op een begrijpelijke manier uitlegt (N=674) u van de diëtist informatie krijgt over het dieet dat u moet volgen (N=675) de diëtist u serieus neemt (N=676) u op korte termijn een afspraak kunt maken met de diëtist als u deze wilt spreken (N=675) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 22

25 5.5 Samenwerking In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de samenwerking tussen verschillende zorgverleners van de dialysecentra. Hoe belangrijk vindt u het dat... u geen hinder heeft van onvoldoende samenwerking tussen zorgverleners in het dialysecentrum (N=668) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u geen hinder heeft van onvoldoende samenwerking tussen uw medisch specialisten (nefroloog en andere specialisten) (N=676) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 23

26 5.6 Dialysecentrum In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de dialysecentra: o.a. informatievoorziening, privacy, planning, dialyseplek, voorzieningen, bereikbaarheid. Hoe belangrijk vindt u het dat... u informatie krijgt over de onderzoeken die u moet ondergaan (N=686) u binnen de afgesproken tijd uitslagen krijgt van onderzoeken die u heeft ondergaan (N=686) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u informatie krijgt van het dialysecentrum over de mogelijkheden van een niertransplantatie (N=636) u geïnformeerd wordt over het feit dat u vanwege uw lich. conditie (tijdelijk) van de transplantatielijst gehaald kunt worden (N=621) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 24

27 Hoe belangrijk vindt u het dat... u informatie krijgt om uw werkgever/onderwijsinstelling te informeren over het dialyseren (N=551) u informatie krijgt als er iets verandert in de organisatie van het dialysecentrum (N=668) u informatie krijgt over de mogelijkheden om te dialyseren tijdens vakantie (N=666) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u informatie krijgt over activiteiten van de lokale patiëntenvereniging (N=667) u informatie krijgt over de activiteiten van de landelijke patiëntenvereniging (N=666) de medewerkers van het dialysecentrum vertrouwelijk omgaan met uw patiëntengegevens (N=689) u gestimuleeerd wordt om te bewegen (N=677) dat de tijdstippen en dagen waarop u dialyseert u schikken (N=680) u af en toe van dialysetijd/dag kunt wisselen (N=673) u de mogelijkheid wordt geboden om een vertrouwelijk gesprek in een aparte ruimte te voeren (N=680) u voldoende privacy heeft op uw dialyseplek bij uw verzorging en/of behandeling (N=672) indien u 's nachts dialyseert: u rust heeft op uw dialyseplek (N=400) het dialysecentrum u informeert over de klachtenprocedure (N=655) indien u een klacht heeft ingediend, deze binnen 3 maanden is afgehandeld (N=618) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 25

28 Hoe belangrijk vindt u het dat... het tijdstip voor afspraken voor onderzoeken in overleg met u gepland wordt (N=673) er werkende radio en tv voor u aanwezig is (N=680) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang er werkende computerfaciliteiten voor u beschikbaar zijn (N=639) er voorzieningen (dekens, kruiken etc) beschikbaar zijn om uw lichaamstemperatuur te regelen (N=688) het klimaat op de dialyseafdeling (temperatuur, luchtvochtigheid) aangenaam is (N=684) er geen mankementen aan uw dialysestoel zijn (N=677) u keus heeft in het eten en drinken dat u krijgt aangeboden op de dialyseafdeling (N=674) u niet te maken heeft met diefstal in het dialysecentrum (N=680) u informatie krijgt over wat u moet doen bij brand in het dialysecentrum (N=678) het dialysecentrum tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar is (N=686) het dialysecentrum buiten openingstijden voor acute zaken telefonisch bereikbaar is (N=682) de dialyseafdeling gemakkelijk bereikbaar is vanaf de ingang van het centrum/ziekenhuis (N=678) u uw auto dicht bij het dialysecentrum kunt parkeren (N=608) u niet langer dan 15 minuten wacht op een taxi, als u van uw huis naar het dialysecentrum (of terug) gaat (N=645) uw taxi niet meer dan 20% van uw eigen reistijd omrijdt (N=639) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 26

29 5.7 Predialyse In onderstaande grafiek is weergegeven wel belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de predialyse in de dialysecentra. Hoe belangrijk vindt u het dat... u in de predialysefase informatie kreeg om een keus te kunnen maken tussen de verschillende vormen van dialyse (N=594) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u in de predialysefase informatie kreeg over de verschillende vormen van niertransplantatie (N=578) u in de predialysefase tijd kreeg om alle informatie te verwerken (N=596) u in de predialysefase informatie kreeg over medische problemen die kunnen ontstaan tijdens het dialyseren (N=604) u in de predialysefase informatie kreeg over de invloed die dialyseren heeft op uw dagelijks leven (N=607) er tijdens de predialysefase aandacht voor u was door medewerkers van het dialysecentrum (N=605) er tijdens de predialysefase aandacht voor uw partner (of naaste) was door medewerkers van het dialysecentrum (N=596) De hoge N verbaast me in deze tabel. Kun jij nagaan of dit klopt? Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 27

30 Bijlage 1: CQI ontwikkelingstraject en wetenschappelijk onderzoek In het najaar van 2006 is de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), samen met het Hans Mak Instituut (HMI) en het Academisch Medisch Centrum (AMC), gestart met de ontwikkeling van de Consumer Quality Index (CQ Index) voor dialysepatiënten. In deze bijlage willen wij u informeren over dit ontwikkeltraject en het daaraan gekoppelde wetenschappelijke onderzoek. De CQ Index Dialyse is een actualisatie van de NVN kwaliteitstoets die sinds 2002 door dialysecentra wordt gebruikt om kwaliteit van dialysezorg vanuit patiëntenperspectief te meten en te verbeteren. In verband met de ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van dialysezorg was actualisatie van de eerdere toets gewenst. Daarnaast wil de NVN voor het meten van de ervaringen van haar patiënten aansluiten bij de CQ Index, een model voor het meten van patiëntervaring dat ook voor andere aandoeningen wordt gehanteerd. De ontwikkeling van CQ Indexen wordt door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) gecoördineerd. Aansluiting bij dit model vereist dat men zich aan de voorgeschreven ontwikkelingsstandaard houdt. Deze standaard is wetenschappelijk onderbouwd en bestaat uit protocollen en handleidingen voor steekproeftrekking, dataverzameling, analyse en rapportage. De resultaten van de CQ Index Dialyse kunnen zowel gebruikt worden voor interne kwaliteitsverbetering door de centra, als voor het vergelijken van dialysecentra onderling. Behalve dat de vragenlijst inzicht geeft in wat patiënten ervaren, wordt ook gemeten wat zij belangrijke onderdelen van klantervaring vinden. Meer informatie over de CQ Index is te vinden op Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot HD - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 28

Peritoneale en Hemodialyse Thuis. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst

Peritoneale en Hemodialyse Thuis. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Peritoneale en Hemodialyse Thuis totaal alle pilotdialysecentra Ervaringenvragenlijst Belangenvragenlijst april 2009 (versie 2*) Inhoud

Nadere informatie

Hemodialyse in Dialysecentrum. Totaal. Resultaten Belangenlijst

Hemodialyse in Dialysecentrum. Totaal. Resultaten Belangenlijst CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Hemodialyse in Dialysecentrum Totaal Resultaten Belangenlijst februari 2009 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Opzet van de rapportage...3 3

Nadere informatie

Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Totaal. Resultaten Belangenlijst

Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Totaal. Resultaten Belangenlijst CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis Totaal Resultaten Belangenlijst januari 2009 Inhoud 1 Inleiding...1 2 Opzet van de rapportage...2

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse in Dialysecentrum Jaarrapport 2011-2013 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN Kwaliteitstoetsen

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012 NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis Jaarrapport 2011-2012 juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN

Nadere informatie

CQI Dialyse Spiegelrapportage

CQI Dialyse Spiegelrapportage CQI Dialyse Spiegelrapportage 2015-2016 maart 2017 uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 CQI Dialyse 2 1.2 Uitvoering en rapportage 3 1.3 Beschrijving respondenten 4 2 Resultaten - grafische

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 9319521594 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor personen van 18 ar en ouder die hemodialyseren in het dialysecentrum %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 6547470249 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor thuisdialyserende peritoneale en hemodialyse personen van 18 ar en ouder %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

CQ-index Dialyse: Meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van dialysezorg vanuit patiëntenperspectief

CQ-index Dialyse: Meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van dialysezorg vanuit patiëntenperspectief CQ-index Dialyse: Meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van dialysezorg vanuit patiëntenperspectief drs. Ella A. Visserman prof. dr. Karien Stronks dr. Els W. Boeschoten drs. Robert J. Beekman drs. Hans

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde U bent verwezen naar de predialyse polikliniek omdat de functie van uw nieren verstoord is en nierfunctievervangende behandeling in de toekomst

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

gelegenheid hebben om overdag meer activiteiten te ondernemen, inclusief werk (geen dialysedagen meer).

gelegenheid hebben om overdag meer activiteiten te ondernemen, inclusief werk (geen dialysedagen meer). Nachtelijke dialyse 2 De dialyseafdeling van het CWZ biedt nachtelijke dialyse aan. Dit houdt in dat u drie keer per week s nachts in het ziekenhuis slaapt en tijdens uw slaap dialyseert. In deze folder

Nadere informatie

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD Rapportage: Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD In opdracht van Dokterscoop Ketenzorg www.dokterscoop.nl Contactpersoon Dhr. G. H. Torn Broers Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Dialyse

Werkinstructies voor de CQI Dialyse Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg binnen dialysecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Dialyseafdeling; Hemodialyse

Dialyseafdeling; Hemodialyse Dialyseafdeling; Hemodialyse In deze folder leest u informatie over de dialyseafdeling van het. De afdeling De dialyseafdeling heeft drie locaties: Haarlem- Zuid Hoofddorp Velsen- Noord In Haarlem-Zuid

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Predialyse Polikliniek

Predialyse Polikliniek Predialyse Polikliniek H15.012-01 Inleiding Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat uw nieren minder goed werken. De arts heeft u daarom doorgestuurd naar de Predialyse Polikliniek. In deze

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Uw zorgverleners Registratie

Uw zorgverleners Registratie Dialyseafdeling Hartelijk welkom op de dialyseafdeling van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). In deze folder staat algemene informatie voor alle dialysepatiënten en speciale informatie voor mensen die voor

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Voorwaarden uitvoering van de NVN-Kwaliteitstoets dialysecentra CQI Dialyse

Voorwaarden uitvoering van de NVN-Kwaliteitstoets dialysecentra CQI Dialyse Voorwaarden uitvoering van de NVN-Kwaliteitstoets dialysecentra CQI Dialyse Aanleiding Uw dialysecentrum wil in kaart brengen hoe patiënten de behandeling, begeleiding, verzorging en het verblijf in het

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL 1 Gebruik van PROM s in de zorg PROM s vanuit patiëntenperspectief 31 maart 2017 Hans Bart Directeur NVN 2 Gebruik van PROM s in de zorg Prom s ontwikkeling

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Twente (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel St. Antonius Dialysecentrum Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel In het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein, kunnen dialysepatiënten al jaren terecht in het Dialysecentrum. Per jaar komen hier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis Dialyse-afdeling Polikliniek Predialyse i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw behandelend nefroloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Predialyse, omdat uw nierfunctie vermindert.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Slaaphuis de Fronten (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Predialyse. Afdeling dialyse

Predialyse. Afdeling dialyse Predialyse Afdeling dialyse In deze brochure informeren we u over wat er allemaal gaat gebeuren in de predialysefase. U leest in deze brochure over: wat predialyse is wat u ervan merkt als uw nierfunctie

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Zwolle Ambulant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

DIALYSECENTRUM 17251

DIALYSECENTRUM 17251 DIALYSECENTRUM 17251 Inleiding Het Dialysecentrum Sint Franciscus Gasthuis is één van de grotere dialysecentra in Nederland. In deze folder willen wij u kennis laten maken met een aantal organisatorische

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Nierfalenpoli Martini Niercentrum. Nierfalenpoli Martini Niercentrum

Patiënteninformatie. Nierfalenpoli Martini Niercentrum. Nierfalenpoli Martini Niercentrum Patiënteninformatie Nierfalenpoli Martini Niercentrum Nierfalenpoli Martini Niercentrum 1 Nierfalenpoli Martini Niercentrum Martini Niercentrum, route 0.8 Telefoon (050) 524 5460 Algemeen Neemt u bij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Meerpaal Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Nefrologie. Polikliniek nierfalen

Interne Geneeskunde Nefrologie. Polikliniek nierfalen Interne Geneeskunde Nefrologie Polikliniek nierfalen Interne Geneeskunde Nefrologie Polikliniek nierfalen 1 Polikliniek nierfalen 2 Interne Geneeskunde Nefrologie Polikliniek nierfalen U bent verwezen

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Voorwaarden uitvoering van de CQI Dialyse

Voorwaarden uitvoering van de CQI Dialyse Voorwaarden uitvoering van de CQI Dialyse Aanleiding Uw dialysecentrum wil in kaart brengen hoe patiënten de behandeling, begeleiding, verzorging en het verblijf in het dialysecentrum ervaren. Het onderzoek

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Informatie. Dialyseafdeling

Informatie. Dialyseafdeling Informatie Dialyseafdeling Inleiding Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek is een samenwerkingsverband tussen het Elkerliek en het Catharina ziekenhuis. In het centrum werken dialyseverpleegkundigen

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden CarePool B.V. Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Woonbegeleiding Valleiregio (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Predialyse. Afdeling dialyse

Predialyse. Afdeling dialyse Predialyse Afdeling dialyse In deze brochure informeren we u over wat er allemaal gaat gebeuren in de predialysefase. U leest in deze brochure over: wat predialyse is; wat u ervan merkt als uw nierfunctie

Nadere informatie

WELKOM OP DE DIALYSEAFDELING FRANCISCUS VLIETLAND

WELKOM OP DE DIALYSEAFDELING FRANCISCUS VLIETLAND WELKOM OP DE DIALYSEAFDELING FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Welkom op onze dialyseafdeling. In deze folder vertellen wij u meer over de gang van zaken op de afdeling. Mocht u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Goodwillburgh Amsterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Informatie voor toekomstige dialysepatiënten

Informatie voor toekomstige dialysepatiënten Informatie voor toekomstige dialysepatiënten Informatie voor toekomstige dialysepatiënten U heeft van uw nefroloog vernomen dat uw nieren niet goed meer functioneren. De kans is groot dat u in de toekomst

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Dialyseafdeling. Hemodialyse

Dialyseafdeling. Hemodialyse Dialyseafdeling Hemodialyse Voor u ligt de informatiefolder van de dialyseafdeling van het. Naast deze algemene folder krijgt u als patiënt aanvullende informatie over de behandeling. De afdeling De dialyseafdeling

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Maart 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie