Peritoneale en Hemodialyse Thuis. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peritoneale en Hemodialyse Thuis. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst"

Transcriptie

1 CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Peritoneale en Hemodialyse Thuis totaal alle pilotdialysecentra Ervaringenvragenlijst Belangenvragenlijst april 2009 (versie 2*)

2 Inhoud Inhoud Inleiding Opzet van de rapportage Onderzoek in dialysecentrum Totaal Stappen CQI Dialyse Beschrijving respondenten Grafische weergave ervaringen Toelichting Nefroloog Verpleegkundigen Maatschappelijk werker en diëtist Samenwerking Dialysecentrum Predialyse Grafische weergave ervaringen Toelichting Nefroloog Verpleegkundigen Maatschappelijk werker en diëtist Samenwerking Dialysecentrum Predialyse Bijlage 1: CQI ontwikkelingstraject en wetenschappelijk onderzoek...1

3 1 Inleiding In opdracht van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is in 2007 gestart met het ontwikkelen van nieuwe vragenlijsten voor de patiënten kwaliteitstoets: de CQ I Dialyse Hemodialyse Centrum en CQ I Dialyse Peritoneale en Hemodialyse Thuis. In deze rapportage worden de resultaten weergegeven van alle dialysecentra die hebben deelgenomen aan de pilot ter ontwikkeling van de CQ I Dialyse Peritoneale en Hemodialyse Thuis: alle data is bij elkaar gevoegd. Zowel de resultaten van de ervaringsvragenlijst als van de belangenvragenlijst zijn opgenomen in dit rapport. Met behulp van de NVN CQI Dialyse Kwaliteitstoets wordt in kaart gebracht hoe patiënten de behandeling, begeleiding, verzorging en het verblijf in het dialysecentrum ervaren. De resultaten van de Kwaliteitstoets geven het dialysecentrum inzicht in die aspecten die patienten als positief ervaren en aspecten die zij als minder positief ervaren. De resultaten leveren bouwstenen op voor verdere kwaliteitsverbetering. Bij de ontwikkeling van het onderzoeksinstrument is gebruik gemaakt van de Consumer Quality (CQ) methodiek. Het basisontwerp voor CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. De CQI Dialyse vragenlijst is gebaseerd op de NVN Kwaliteitstoets (2001), de resultaten focusgroepsgesprekken NVN (2006), Quickscan Patiëntenperspectief HMI (2003) en Visitatiestellingen Dialyse (2006). Momenteel zijn de CQI Dialyse vragenlijsten nog in ontwikkeling. In de periode juni 2008 tot oktober 2008 zijn de concept vragenlijsten getest in 16 dialysecentra onder 1269 hemodialysepatiënten die dialyseren in een dialysecentrum en 521 thuisdialyserenden. De resultaten van de pilotcentra zijn per dialysecentrum gerapporteerd en tevens is de verzamelde data gebruikt om de validiteit, betrouwbaarheid en benchmarkmogelijkheden van het onderzoeksinstrument vast te stellen en te optimaliseren. De verwachting is in de zomer van 2009 een gevalideerd, betrouwbaar en benchmarkproef NVN CQI Dialyse onderzoeksinstrument gereed is. In de pilot periode is naast een ervaringsvragenlijst ook een belangenvragenlijst voorgelegd aan patiënten. Beide vragenlijsten hebben identieke vragen met verschillende antwoordcategorieën. In de toets komen de volgende onderwerpen aan bod: de nefroloog, de verpleegkundige, de diëtist, de maatschappelijke werker, de samenwerking, het dialysecentrum en de predialyse. Tevens wordt een aantal vragen over de patiënt gesteld. De vragenlijst omvat 90 vragen met gesloten antwoordcategorieën. Daarnaast heeft de patiënt de mogelijkheid om op enkele plaatsen aanvullende opmerkingen en verbeteringssuggesties aan te geven. De NVN hoopt met de ontwikkeling van de nieuwe vragenlijsten, CQI Dialyse Hemodialyse Centrum en de CQI Dialyse Peritoneale en Hemodialyse Thuis, een kwaliteitstoets te hebben ontwikkeld die goed in beeld brengt welke ervaringen patiënten met dialysecentra hebben. Zodat vervolgens het centra de resultaten van de kwaliteittoets kunnen gebruiken voor kwaliteitsborging en verbetering. Tevens kan de toets gebruikt worden voor benchmarking. De NVN dankt alle pilotinstellingen voor hun medewerking aan de ontwikkeling van de kwaleitstoets. NVN Bussum, april 2009 * deze april-versie 2 rapportage is samengesteld omdat in versie 1 de tabel met de respondentgegevens van de belangenvragenlijst in 3.2 niet was opgenomen. Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 1

4 2 Opzet van de rapportage Achtereenvolgens treft u in dit verslag de volgende onderdelen aan: Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de groep patiënten die heeft meegedaan. In hoofdstuk 4 is in grafieken weergegeven welke ervaringen patiënten hebben in hun dialysecentrum. In hoofdstuk 5 is in grafieken weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen. In bijlage 1 vindt u informatie over de ontwikkeling van het CQI Dialyse instrument. Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 2

5 3 Onderzoek in dialysecentrum Totaal In dit hoofdstuk wordt weergegeven welke stappen er tijdens het onderzoek zijn genomen. Tevens wordt een beeld geschetst van alle respondenten die aan de pilot hebben deelgenomen. 3.1 Stappen CQI Dialyse In onderstaande tabel (tabel 1) is weergegeven welke stappen zijn gezet tijdens de CQI kwaliteitstoetsen in de 16 dialysecentra. Stappenplan Kwaliteitstoets Dialysecentra Telefonische uitleg van NVN + planning startgesprek NVN verstuurt per mail een invullijst voor de benodigde nummers Centrum levert aan definitieve aantallen patiënten en medewerkers Startgesprek NVN levert dialysecentrum benodigde documenten aan Centrum informeert cliënten en medewerkers middels folder Centrum deelt bedankkaartje / reminder uit aan alle cliënten NVN levert reminder + nieuwe vragenlijsten Centrum verstuurt reminder + vragenlijsten naar cliënten die de vragenlijst nog niet hebben geretourneerd NVN levert bedankkaartje / reminder Centrum verstuurt bedankkaartje / reminder Deadline retourneren vragenlijsten Eindpresentatie Tabel 1: Stappenplan Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 3

6 3.2 Beschrijving respondenten In tabel 2 wordt een aantal aspecten weergegeven van de patiënten die de ervaringenvragenlijst hebben ingevuld. Het betreft de patiënten die hebben deelgenomen aan de toets in de 16 dialysecentra. Ervaringenvragenlijst Respons - Bruto aantal lijsten verstuurd (ervaringslijst + belangenlijst) Netto aantal lijsten verstuurd (bruto minus overleden) Bruto respons: aantal geretourneerde vragenlijsten ervaringslijst Bruto responspercentage 59% - Netto respons: aantal bruikbare geretourneerde vragenlijsten ervaringslijst 255 na opschoning - Netto responspercentage 50% Geslacht - man 56% - vrouw 44% Gemiddelde leeftijd - 18 t/m 24 jaar 1% - 25 t/m 34 jaar 4% - 35 t/m 44 jaar 9% - 45 t/m 54 jaar 19% - 55 t/m 64 jaar 30% - 65 t/m 74 jaar 22% - 75 jaar of ouder 15% Opleiding (hoogst voltooide) - Geen opleiding/basisonderwijs 16% - Lager beroepsonderwijs en VMBO 21% - Middelbaar beroepsonderwijs 38% - Voortgezet algemeen onderwijs 9% - HBO/WO en postacademisch onderwijs 15% - Anders 2% Geboorteland - Nederland 80% - Anders 20% Spreektaal thuis - Nederlands 84% - Anders 16% Gezondheid - uitstekend 3% - zeer goed 3% - goed 39% - matig 46% - slecht 9% Tabel 2: algemene gegevens ervaringenvragenlijst * opschoning: lijsten die verwijderd zijn vanwege: onvoldoende vragen beantwoord, aantal verplichte vragen ingevuld; lijst niet door patiënt zelf ingevuld Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 4

7 In tabel 3 wordt een aantal aspecten weergegeven van de patiënten die de belangenvragenlijst hebben ingevuld. Het betreft de patiënten die hebben deelgenomen aan de toets in de 16 dialysecentra. Belangenvragenlijst Respons - Bruto aantal lijsten verstuurd (ervaringslijst + belangenlijst) Netto aantal lijsten verstuurd (bruto minus overleden) Bruto respons: aantal geretourneerde vragenlijsten ervaringslijst Bruto responspercentage 58% Geslacht - man 51% - vrouw 40% - onbekend 9% Gemiddelde leeftijd - 18 t/m 24 jaar 1% - 25 t/m 34 jaar 2% - 35 t/m 44 jaar 9% - 45 t/m 54 jaar 18% - 55 t/m 64 jaar 29% - 65 t/m 74 jaar 19% - 75 jaar of ouder 14% - onbekend 8% Opleiding (hoogst voltooide) - Geen opleiding/basisonderwijs 16% - Lager beroepsonderwijs en VMBO 20% - Middelbaar beroepsonderwijs 34% - Voortgezet algemeen onderwijs 8% - HBO/WO en postacademisch onderwijs 12% - Anders 1% - onbekend 9% Geboorteland - Nederland 75% - Anders 18% - onbekend 7% Spreektaal thuis - Nederlands 78% - Anders 13% - onbekend 9% Gezondheid - uitstekend 2% - zeer goed 3% - goed 36% - matig 43% - slecht 9% - onbekend 8% Tabel 2: algemene gegevens belangenvragenlijst Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 5

8 In tabel 4 is aangegeven van welke vorm van dialyse de patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld, gebruik maken in het centrum. % Hoe dialyseert u? (N=226) APD 38,5% CAPD 51,8% Hemodialyse thuis 9,7% Totaal 100% Tabel 4: Vorm dialyse respondenten Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 6

9 4 Grafische weergave ervaringen 4.1 Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de ervaringsvragenlijst grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst, dit wordt vermeld bij elk blokje gegevens. De resultaten zijn in grafieken weergegeven. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. Voorbeeld Bovenstaande grafiek is een voorbeeld. U ziet links om welke vraag het gaat. Aan het eind van de vraag staat hoeveel personen de vraag beantwoord hebben, in dit geval 23 (N=23). De antwoordcategorieën niet van toepassing en weet ik niet/geen ervaring worden niet in de grafieken meegenomen. Het aantal antwoorden daarop staat ook in de vraag tekst, achter N=. In dit voorbeeld hebben 11 mensen n.v.t. aangekruist. Dit betekent dat de percentages in de grafiek over 12 antwoorden gaat (23-11). Naast de vraag kunt u de percentages van gegeven antwoorden in de grafiek aflezen. Rechts kunt u de legenda van de gebruikte kleuren lezen. In dit voorbeeld heeft bijna 20% aangegeven de auto nooit of soms dichtbij het dialysecentrum te kunnen parkeren. Ruim 20% geeft aan dit meestal te kunnen en ruim 50% kan de auto altijd dichtbij parkeren. Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 7

10 4.2 Nefroloog Het eerste vragen gaat over ervaringen met de nefroloog. Hoe vaak legt uw nefroloog dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=248) Geeft uw nefroloog u informatie om mee te kunnen beslissen over uw behandeling? (N=247) Nooit/soms Meestal Altijd Hoe vaak geeft uw nefroloog u informatie die strijdig is met informatie van andere zorgverleners? (N=240) Meestal/altijd Soms Nooit Hoe vaak luistert uw nefroloog aandachtig naar u? (N=248) Hoe vaak neemt uw nefroloog u serieus? (N=247) Nooit/soms Meestal Altijd Hoe vaak behandelt uw nefroloog u beleefd? (N=247) Hoe vaak besteedt uw nefroloog voldoende tijd aan u? (N=249) Geeft uw nefroloog u de ruimte om mee te beslissen over uw behandeling? (N=246) Vraagt uw nefroloog naar uw medicijngebruik? (N=246) Besteedt uw nefroloog tijd en aandacht aan lichamelijke klachten? (N=249, aantal n.v.t.: 15) Is het mogelijk een extra afspraak te maken met uw nefroloog? (N=245, aantal weet niet/geen ervaring: 95) Verwijst uw nefroloog u tijdig door naar een andere specialist? (N=247, aantal weet niet/geen ervaring: 70) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 8

11 Geef hieronder uw totale oordeel over uw nefroloog. (N=247) 0 t/m 5 6 t/m 8 9 en 10 Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 9

12 4.3 Verpleegkundigen De onderstaande vragen hebben betrekking op ervaringen met de verpleegkundigen. Leggen verpleegkundigen dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=248) Nooit/soms Meestal Altijd Geven verpleegkundigen u tegenstrijdige informatie? (N=248) Meestal/altijd Soms Nooit Nemen de verpleegkundigen u serieus? (N=248) Stimuleren verpleegkundigen u om dingen zelf te doen? (N=243) Nooit/soms Meestal Altijd Heeft u tijdens ieder polibezoek contact met uw eerstverantwoordelijke verpleegkundige? (N=153, screenervraag positief beantwoord: 168) Nooit/soms Meestal Altijd Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 10

13 4.4 Maatschappelijk werker en diëtist De ervaringen van patiënten met de maatschappelijk werker en de diëtist zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Legt de maatschappelijk werker dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=244, aantal n.v.t., geen maatschappelijk werker: 69) Neemt de maatschappelijk werker u serieus? (N=238, aantal n.v.t.: 65) Nooit/soms Meestal Altijd Voelt u zich geholpen door de maatschappelijk werker? (N=239, aantal weet ik niet/geen ervaring: 73) Kunt u op korte termijn een afspraak maken met de maatschappelijk werker als u deze wilt spreken? (N=241, aantal weet ik niet/geen ervaring: 101) Legt de diëtist dingen op een begrijpelijke manier uit? (N=246, aantal n.v.t., geen diëtist: 30) Krijgt u van de diëtist informatie over het dieet dat u moet volgen? (N=244, aantal n.v.t., geen diëtist: 29) Neemt de diëtist u serieus? (N=240, aantal n.v.t.: 33) Kunt u op korte termijn een afspraak maken met de diëtist als u deze wilt spreken? (N=240, aantal weet ik niet/geen ervaring: 45) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 11

14 4.5 Samenwerking Er zijn twee vragen over de ervaringen van patiënten met de samenwerking tussen verschillende zorgverleners van het dialysecentrum. Heeft u hinder van onvoldoende samenwerking tussen zorgverleners in het dialysecentrum? (N=242) Heeft u hinder van onvoldoende samenwerking tussen uw medisch specialisten (nefroloog en andere specialisten)? (N=243, aantal n.v.t.: 20) Meestal/altijd Soms Nooit Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 12

15 4.6 Dialysecentrum In onderstaande vragen wordt patiënten naar hun ervaringen gevraagd in en met het dialysecentrum: o.a. informatievoorziening, privacy, planning, bereikbaarheid. Krijgt u informatie over de onderzoeken die u moet ondergaan? (N=241) Krijgt u binnen de afgesproken tijd uitslagen van onderzoeken die u heeft ondergaan? (N=241, aantal n.v.t.: 16) Krijgt u informatie over de activiteiten van de lokale patiëntenvereniging? (N=238, aantal n.v.t., geen lokatie patiëntenvereniging aanwezig: 32) Krijgt u informatie over de activiteiten van de landelijke patiëntenvereniging? (N=239) Ervaart u dat de medewerkers van het dialysecentrum vertrouwelijk omgaan met uw patiëntgegevens? (N=243, aantal weet ik niet/geen ervaring: 71) Wordt het tijdstip voor afspraken voor onderzoeken in overleg met u gepland? (N=245) Is het dialysecentrum tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar? (N=245, aantal weet ik niet/geen ervaring: 3) Is het dialysecentrum buiten openingstijden voor acute zaken telefonisch bereikbaar? (N=244, aantal weet ik niet/geen ervaring: 38) Nooit/soms Meestal Altijd Kunt u uw auto dicht bij het dialysecentrum parkeren? (N=245, aantal n.v.t.: 48) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 13

16 Krijgt u informatie van het dialysecentrum over de mogelijkheden voor een niertransplantatie? (N=244, aantal n.v.t.: 57) Nee Ja Bent u geïnformeerd over het feit dat u vanwege uw lichamelijke conditie (tijdelijk) van de transplantatiewachtlijst gehaald kunt worden? (N=241, aantal n.v.t.: 89) Krijgt u informatie om uw werkgever/ onderwijsinstelling te informeren over het dialyseren? (N=240, aantal n.v.t.: 181) Krijgt u informatie als er iets verandert in de organisatie van het dialysecentrum? (N=242, aantal n.v.t.: 53) Krijgt u informatie over de mogelijkheden om te dialyseren tijdens vakantie? (N=240, aantal n.v.t.: 31) Indien u buikvliesontsteking heeft gehad, werd u toen snel geholpen? (N=244, aantal n.v.t.: 133) Heeft het dialysecentrum u geïnformeerd over de klachtenprocedure? (N=236) Indien u een klacht heeft ingediend. Is deze klacht binnen 3 maanden afgehandeld? (N=244, aantal n.v.t.: 222) Heeft u bij de start van uw thuisdialyse hulpmiddelen gekregen (standaard, warmhoudkoffer, ed.)? (N=234) Kunt u het dialysecentrum binnen een half uur met het openbaar vervoer bereiken? (N=240, aantal weet ik niet/geen ervaring: 56) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 14

17 Geef hieronder uw totale oordeel over uw dialysecentrum, waarbij 0 het slechtst mogelijke dialysecentrum en 10 het best mogelijke dialysecentrum is. (N=244) 0 t/m 5 6 t/m 8 9 en 10 Beslist niet/waarschijnlijk niet Zou u dit dialysecentrum aanbevelen bij andere dialysepatiënten? (N=239) Waarschijnlijk wel Beslist wel Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 15

18 4.7 Predialyse In onderstaande grafiek staat weergegeven welke ervaringen patiënten hebben met de predialyse in uw dialysecentrum. Kreeg u informatie om een keus te kunnen maken tussen de verschillende vormen van dialyse? (N=85, screenervraag positief beantwoord: 93) Kreeg u informatie over de verschillende vormen van niertransplantatie? (N=79, screenervraag positief beantwoord: 93) Nee Ja Kreeg u tijd om alle informatie te verwerken? (N=85, screenervraag positief beantwoord: 93) Rondom dialyse kunnen er medische problemen ontstaan. Kreeg u hierover informatie? (N=85, screenervraag positief beantwoord: 93) Kreeg u informatie over de apparatuur die gebruikt wordt bij het dialyseren? (N=86, screenervraag positief beantwoord: 93) Kreeg u informatie over de invloed die dialyseren op uw dagelijks leven heeft? (N=85, screenervraag positief beantwoord: 93) Bent u geïnformeerd over hygiëne bij dialyseren? (N=86, screenervraag positief beantwoord: 93) Bent u geïnformeerd over de voorraad spoelvloeistof en de hoeveelheid afvalmateriaal? (N=86, aantal n.v.t.:3, screenervraag positief beantwoord: 93) Was er aandacht voor u door medewerkers van het dialysecentrum tijdens de predialysefase? (N=85) Nooit/soms Meestal Altijd Was er aandacht voor uw partner (of naaste) door medewerkers van het dialysecentrum tijdens de predialyse fase? (N=82, aantal n.v.t.: 16) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 16

19 5 Grafische weergave ervaringen 5.1 Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de belangenlijst grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst, dit wordt vermeld bij elk blokje gegevens. De resultaten zijn in grafieken weergegeven. 5.2 Nefroloog In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de nefroloog. Hoe belangrijk vindt u het dat... de nefroloog u dingen op een begrijpelijke manier uitlegt (N=293) de nefroloog u informatie geeft om mee te kunnen beslissen (N=292) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang de nefroloog u informatie geeft die niet strijdig is met informatie van andere zorgverleners (N=285) de nefroloog aandachtig naar u luistert (N=293) de nefroloog u serieus neemt (N=293) de nefroloog u beleefd behandeld (N=293) de nefroloog voldoende tijd aan u besteedt (N=292) de nefroloog u de ruimte geeft om mee te beslissen over uw behandeling (N=291) de nefroloog vraagt naar uw medicijngebruik (N=292) de nefroloog tijd en aandacht besteedt aan lichamelijke klachten (N=291) de mogelijkheid er is om een extra afspraak te maken met uw nefroloog (N=292) u tijdig wordt doorverwezen door uw nefroloog naar een andere specialist (N=294) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 17

20 5.3 Verpleegkundigen In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de verpleegkundigen. Hoe belangrijk vindt u het dat... verpleegkundigen dingen op een begrijpelijke manier uitleggen (N=292) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang verpleegkundigen u geen tegenstrijdige informatie geven (N=290) verpleegkundigen u serieus nemen (N=292) verpleegkundigen u stimuleren om dingen zelf te doen (N=289) u tijdens ieder polibezoek contact heeft met uw eerst verantwoordelijke verpleegkundige (N=287) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 18

21 5.4 Maatschappelijk werker en diëtist In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de maatschappelijk werker en de diëtist. Hoe belangrijk vindt u het dat... de maatschappelijk werker dingen op een begrijpelijke manier uitlegt (N=277) de maatschappelijk werker u serieus neemt (N=282) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u zich geholpen voelt door de maatschappelijk werker (N=282) u op korte termijn een afspraak kunt maken met de maatschappelijk werker als u deze wilt spreken (N=281) de diëtist dingen op een begrijpelijke manier uitlegt (N=284) u van de diëtist informatie krijgt over het dieet dat u moet volgen (N=284) de diëtist u serieus neemt (N=287) u op korte termijn een afspraak kunt maken met de diëtist als u deze wilt spreken (N=284) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 19

22 5.5 Samenwerking In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de samenwerking tussen verschillende zorgverleners van de dialysecentra. Hoe belangrijk vindt u het dat... u geen hinder heeft van onvoldoende samenwerking tussen zorgverleners in het dialysecentrum (N=284) u geen hinder heeft van onvoldoende samenwerking tussen uw medisch specialisten (nefroloog en andere specialisten) (N=286) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 20

23 5.6 Dialysecentrum In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de dialysecentra: o.a. informatievoorziening, privacy, planning, dialyseplek, voorzieningen, bereikbaarheid. Hoe belangrijk vindt u het dat... u informatie krijgt over de onderzoeken die u moet ondergaan (N=288) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u binnen de afgesproken tijd uitslagen krijgt van onderzoeken die u heeft ondergaan (N=289) u informatie krijgt van het dialysecentrum over de mogelijkheden van een niertransplantatie (N=272) u geïnformeerd wordt over het feit dat u vanwege uw lich. conditie (tijdelijk) van de transplantatielijst gehaald kunt worden (N=271) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 21

24 Hoe belangrijk vindt u het dat... u informatie krijgt om uw werkgever/onderwijsinstelling te informeren over het dialyseren (N=230) u informatie krijgt als er iets verandert in de organisatie van het dialysecentrum (N=284) u informatie krijgt over de mogelijkheden om te dialyseren tijdens vakantie (N=286) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u informatie krijgt over activiteiten van de lokale patiëntenvereniging (N=286) u informatie krijgt over de activiteiten van de landelijke patiëntenvereniging (N=288) de medewerkers van het dialysecentrum vertrouwelijk omgaan met uw patiëntengegevens (N=287) u snel geholpen wordt in geval van buikvliesontsteking (N=277) het dialysecentrum u informeert over de klachtenprocedure (N=281) indien u een klacht heeft ingediend, deze binnen 3 maanden is afgehandeld (N=277) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 22

25 Hoe belangrijk vindt u het dat... het tijdstip voor afspraken voor onderzoeken in overleg met u gepland wordt (N=287) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u bij start van uw thuisdialyse hulpmiddelen gekregen heeft (standaard, warmhoudkoffer, ed.) (N=271) het dialysecentrum tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar is (N=285) het dialysecentrum buiten openingstijden voor acute zaken telefonisch bereikbaar is (N=286) u uw auto dicht bij het dialysecentrum kunt parkeren (N=273) u het dialysecentrum binnen een half uur met openbaar vervoer kunt bereiken (N=270) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 23

26 5.7 Predialyse In onderstaande grafiek is weergegeven welk belang patiënten hechten aan de onderwerpen met betrekking tot de predialyse in de dialysecentra. Hoe belangrijk vindt u het dat... u in de predialysefase informatie kreeg om een keus te kunnen maken tussen de verschillende vormen van dialyse (N=272) niet belangrijk eigenlijk wel belangrijk belangrijk van het allergrootste belang u in de predialysefase informatie kreeg over de verschillende vormen van niertransplantatie (N=260) u in de predialysefase tijd kreeg om alle informatie te verwerken (N=272) u in de predialysefase informatie kreeg over medische problemen die kunnen ontstaan tijdens het dialyseren (N=273) u in de predialysefase informatie kreeg over de apparatuur die gebruikt wordt bij het dialyseren (N=272) u in de predialysefase informatie kreeg over de invloed die dialyseren heeft op uw dagelijks leven (N=273) u in de predialysefase informatie kreeg over hygiëne bij het dialyseren (N=275) u in de predialysefase informatie kreeg over de voorraad spoelvloeistof en de hoeveelheid afvalmateriaal (N=274) er tijdens de predialysefase aandacht voor u was door medewerkers van het dialysecentrum (N=275) er tijdens de predialysefase aandacht voor uw partner (of naaste) was door medewerkers van het dialysecentrum (N=267) Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD/HD thuis - NVN - april Totaal 24

27 Bijlage 1: CQI ontwikkelingstraject en wetenschappelijk onderzoek In het najaar van 2006 is de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), samen met het Hans Mak Instituut (HMI) en het Academisch Medisch Centrum (AMC), gestart met de ontwikkeling van de Consumer Quality Index (CQ Index) voor dialysepatiënten. In deze bijlage willen wij u informeren over dit ontwikkeltraject en het daaraan gekoppelde wetenschappelijke onderzoek. De CQ Index Dialyse is een actualisatie van de NVN kwaliteitstoets die sinds 2002 door dialysecentra wordt gebruikt om kwaliteit van dialysezorg vanuit patiëntenperspectief te meten en te verbeteren. In verband met de ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van dialysezorg was actualisatie van de eerdere toets gewenst. Daarnaast wil de NVN voor het meten van de ervaringen van haar patiënten aansluiten bij de CQ Index, een model voor het meten van patiëntervaring dat ook voor andere aandoeningen wordt gehanteerd. De ontwikkeling van CQ Indexen wordt door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) gecoördineerd. Aansluiting bij dit model vereist dat men zich aan de voorgeschreven ontwikkelingsstandaard houdt. Deze standaard is wetenschappelijk onderbouwd en bestaat uit protocollen en handleidingen voor steekproeftrekking, dataverzameling, analyse en rapportage. De resultaten van de CQ Index Dialyse kunnen zowel gebruikt worden voor interne kwaliteitsverbetering door de centra, als voor het vergelijken van dialysecentra onderling. Behalve dat de vragenlijst inzicht geeft in wat patiënten ervaren, wordt ook gemeten wat zij belangrijke onderdelen van klantervaring vinden. Meer informatie over de CQ Index is te vinden op Rapportage CQ I Dialyse kwaliteitstoets pilot PD HD Thuis - NVN - januari Alle pilot dialysecentra 1

Hemodialyse in Dialysecentrum. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst

Hemodialyse in Dialysecentrum. totaal alle pilotdialysecentra. Ervaringenvragenlijst. Belangenvragenlijst CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Hemodialyse in Dialysecentrum totaal alle pilotdialysecentra Ervaringenvragenlijst Belangenvragenlijst januari 2009 Inhoud 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Totaal. Resultaten Belangenlijst

Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Totaal. Resultaten Belangenlijst CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis Totaal Resultaten Belangenlijst januari 2009 Inhoud 1 Inleiding...1 2 Opzet van de rapportage...2

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012 NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis Jaarrapport 2011-2012 juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN

Nadere informatie

Hemodialyse in Dialysecentrum. Totaal. Resultaten Belangenlijst

Hemodialyse in Dialysecentrum. Totaal. Resultaten Belangenlijst CQI Dialyse Kwaliteitstoets dialysecentra vanuit patiëntenperspectief Hemodialyse in Dialysecentrum Totaal Resultaten Belangenlijst februari 2009 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Opzet van de rapportage...3 3

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse in Dialysecentrum Jaarrapport 2011-2013 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN Kwaliteitstoetsen

Nadere informatie

CQI Dialyse Spiegelrapportage

CQI Dialyse Spiegelrapportage CQI Dialyse Spiegelrapportage 2015-2016 maart 2017 uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 CQI Dialyse 2 1.2 Uitvoering en rapportage 3 1.3 Beschrijving respondenten 4 2 Resultaten - grafische

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 6547470249 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor thuisdialyserende peritoneale en hemodialyse personen van 18 ar en ouder %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 9319521594 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor personen van 18 ar en ouder die hemodialyseren in het dialysecentrum %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

CQ-index Dialyse: Meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van dialysezorg vanuit patiëntenperspectief

CQ-index Dialyse: Meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van dialysezorg vanuit patiëntenperspectief CQ-index Dialyse: Meetinstrumentontwikkeling Kwaliteit van dialysezorg vanuit patiëntenperspectief drs. Ella A. Visserman prof. dr. Karien Stronks dr. Els W. Boeschoten drs. Robert J. Beekman drs. Hans

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Dialyse

Werkinstructies voor de CQI Dialyse Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg binnen dialysecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde U bent verwezen naar de predialyse polikliniek omdat de functie van uw nieren verstoord is en nierfunctievervangende behandeling in de toekomst

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

Voorwaarden uitvoering van de NVN-Kwaliteitstoets dialysecentra CQI Dialyse

Voorwaarden uitvoering van de NVN-Kwaliteitstoets dialysecentra CQI Dialyse Voorwaarden uitvoering van de NVN-Kwaliteitstoets dialysecentra CQI Dialyse Aanleiding Uw dialysecentrum wil in kaart brengen hoe patiënten de behandeling, begeleiding, verzorging en het verblijf in het

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Predialyse Polikliniek

Predialyse Polikliniek Predialyse Polikliniek H15.012-01 Inleiding Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat uw nieren minder goed werken. De arts heeft u daarom doorgestuurd naar de Predialyse Polikliniek. In deze

Nadere informatie

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD Rapportage: Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD In opdracht van Dokterscoop Ketenzorg www.dokterscoop.nl Contactpersoon Dhr. G. H. Torn Broers Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan

Nadere informatie

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland

Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL. Nierpatiënten Vereniging Nederland Gebruik van PROM s in de zorg DE PATIENT CENTRAAL 1 Gebruik van PROM s in de zorg PROM s vanuit patiëntenperspectief 31 maart 2017 Hans Bart Directeur NVN 2 Gebruik van PROM s in de zorg Prom s ontwikkeling

Nadere informatie

Dialyseafdeling; Hemodialyse

Dialyseafdeling; Hemodialyse Dialyseafdeling; Hemodialyse In deze folder leest u informatie over de dialyseafdeling van het. De afdeling De dialyseafdeling heeft drie locaties: Haarlem- Zuid Hoofddorp Velsen- Noord In Haarlem-Zuid

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Voorwaarden uitvoering van de CQI Dialyse

Voorwaarden uitvoering van de CQI Dialyse Voorwaarden uitvoering van de CQI Dialyse Aanleiding Uw dialysecentrum wil in kaart brengen hoe patiënten de behandeling, begeleiding, verzorging en het verblijf in het dialysecentrum ervaren. Het onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

DIALYSECENTRUM 17251

DIALYSECENTRUM 17251 DIALYSECENTRUM 17251 Inleiding Het Dialysecentrum Sint Franciscus Gasthuis is één van de grotere dialysecentra in Nederland. In deze folder willen wij u kennis laten maken met een aantal organisatorische

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de niet-ambulante opvang? rapport van 10 voorzieningen onderzoek naar ervaringen van cliënten met de niet-ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Predialyse. Afdeling dialyse

Predialyse. Afdeling dialyse Predialyse Afdeling dialyse In deze brochure informeren we u over wat er allemaal gaat gebeuren in de predialysefase. U leest in deze brochure over: wat predialyse is wat u ervan merkt als uw nierfunctie

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Predialyse. Afdeling dialyse

Predialyse. Afdeling dialyse Predialyse Afdeling dialyse In deze brochure informeren we u over wat er allemaal gaat gebeuren in de predialysefase. U leest in deze brochure over: wat predialyse is; wat u ervan merkt als uw nierfunctie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar.

Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar. praktijkstempel Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar. Vragenlijst bestemd voor ouder(s) / verzorger(s) van patiënten jonger dan12 jaar, die een logopedisch

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel

St. Antonius Dialysecentrum. Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel St. Antonius Dialysecentrum Uw dialysecentrum in Nieuwegein en Tiel In het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein, kunnen dialysepatiënten al jaren terecht in het Dialysecentrum. Per jaar komen hier

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis Dialyse-afdeling Polikliniek Predialyse i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw behandelend nefroloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Predialyse, omdat uw nierfunctie vermindert.

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Nefrologie. Polikliniek nierfalen

Interne Geneeskunde Nefrologie. Polikliniek nierfalen Interne Geneeskunde Nefrologie Polikliniek nierfalen Interne Geneeskunde Nefrologie Polikliniek nierfalen 1 Polikliniek nierfalen 2 Interne Geneeskunde Nefrologie Polikliniek nierfalen U bent verwezen

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement

3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement 3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement Om zicht te krijgen in de behoeften van nierpatiënten ten aanzien van zelfmanagement is een enquête uitgezet via NP Online. Dit is een online patiëntenpanel

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Twente (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in een audiologisch centrum rond te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden CarePool B.V. Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Nierfalenpoli Martini Niercentrum. Nierfalenpoli Martini Niercentrum

Patiënteninformatie. Nierfalenpoli Martini Niercentrum. Nierfalenpoli Martini Niercentrum Patiënteninformatie Nierfalenpoli Martini Niercentrum Nierfalenpoli Martini Niercentrum 1 Nierfalenpoli Martini Niercentrum Martini Niercentrum, route 0.8 Telefoon (050) 524 5460 Algemeen Neemt u bij

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Slaaphuis de Fronten (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden.

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden. Procedure Psychometrische en discriminerend vermogen testfase Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: PRO 04 Eigenaar: 1 Inleiding De richtlijnen en aanbevelingen voor de test naar de psychometrische en onderscheidende

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Gezondheidscentrum Bovenmaat Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Zwolle Ambulant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index

Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Ervaringen van cliënten met hulp in het huishouden Alerimus Locatie De Open Waard Gemeten met de CQI index Maart 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie