Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer."

Transcriptie

1 SubCo Ondernemersopleiding Beroepsgoederenvervoer Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van die eisen is het bezit van het getuigschrift van Nationaal en Internationaal vervoer van goederen over de weg. Hiervoor dien je een zestal examens af te leggen. Zodra je alle examens hebt behaald ontvang je het Euro getuigschrift. Hiermee kun je een vergunning aanvragen bij het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie), één van de drie voorschriften om als transportondernemer aan de slag te gaan. De drie voorschriften Naast de opleidingseis komt u pas in aanmerking voor een Eurovergunning als u ook voldoet aan de overige kwalitatieve eisen. Verder is een inschrijving in het handelsregister van de KvK nodig. Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. Kredietwaardigheid: u toont aan over voldoende financiële middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming. De eis van kredietwaardigheid: voor de eerste vrachtauto en voor iedere volgende vrachtauto. Er geldt geen minimumeis meer van Bij de verlenging van de vergunning worden naast de accountantsverklaringen ook andere door de NIWO erkende verklaringen geaccepteerd. Betrouwbaarheid: u toont dit aan met een integriteitverklaring beroepsvervoer (IVB), die u via Justitie of de gemeente kunt aanvragen. De integriteitverklaring beroepsvervoer wordt afgegeven voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen. Bij de toetsing houdt Justitie niet alleen rekening met veroordelingen voor strafbare feiten maar ook met vonnissen van de burgerlijke rechter wegens overtreding van de CAO-bepalingen. De vergunningplicht geldt bij binnenlands vervoer voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg en bij grensoverschrijdend vervoer voor voertuigen met een maximum toegestaan gewicht van meer dan kg. De vergunningplicht is nader omschreven in de Wet wegvervoer goederen (WWG). In deze wet zijn geen mogelijkheden opgenomen voor een tijdelijke vergunning of ontheffing van de eis van vakbekwaamheid. Pas als u aan alle wettelijke eisen voldoet, kunt u bij de NIWO uw vergunning aanvragen. Aanbeveling TNT Mocht je willen voldoen aan de wettelijke eisen dan kun je bij SubCo de ondernemersopleiding volgen die je voorbereidt op het officiële Nederlandse examen. Het lesmateriaal is op een effectieve manier opgebouwd en wordt steeds aan de laatste exameneisen aangepast. Het bevat per onderdeel relevante oefenvragen en aan het einde van de opleiding is er optioneel een examentraining. Hierdoor wordt u optimaal voorbereid op het succesvol kunnen afleggen van de CBR/CCV examens.

2 , inhoud en prijs ondernemersopleiding De opleiding bestaat uit een zestal modulen; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger. Het betreft de volgende modulen: Module B 330,00 Module C 330,00 Module F 440,00 Module Ig 110,00 Module P 220,00 Module Wg 220,00 Examen training 110,00 Totaal*: Bedrijfsmanagement (3 dagen) o.a. marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit. Calculatie (3 dagen) Kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs. Financieel management (4 dagen) o.a. bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking. Internationaal Goederenvervoer (1dag) o.a. WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie. Personeelsmanagement (2 dagen) o.a. organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa. Wegvervoer Goederen (2 dagen) o.a. zaken als logistiek, zoals verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP. Verder een aantal technische onderwerpen in grote lijnen op ondernemers niveau. Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen. Een 1-daagse examentraining naar keuze tijdens de opleiding ,00 (exclusief examentraining) of 1.760,00 (inclusief examentraining). * U dient rekening te houden met de aanschaf van enkele losse naslagwerken en de kosten voor de examens. Examenkosten Module B-P-IG Module F-C Module WG 97,41 per examen 71,56 per examen 112,54 per examen Vrijstelling Voor enkele modulen is een vrijstelling mogelijk, hiervoor zijn minimale eisen vastgesteld. Voor meer informatie kan je contact opnemen met CCV afdeling Ondernemersexamens (070) BTW Alle genoemde prijzen voor de opleiding Ondernemersdiploma Beroepsgoederenvervoer zijn vrijgesteld van BTW. Overige prijzen zijn exclusief 19% BTW. wijzigingen voorbehouden.

3 SubCo Financieel Management voor niet Financiële Managers Om je zakelijk succes te behouden en te vergroten moet je als ondernemer keuzes maken. Ook financiële keuzes zoals bijvoorbeeld het doen van de juiste investeringen en het beheersen van kosten. Daarom wordt van jou als ondernemer verwacht dat je kunt sturen op cijfers. Dat je een jaarrekening kunt lezen. Dat je ratio s weet te interpreteren, financiële kengetallen begrijpt, budgetten kunt opstellen en investeringsanalyses kunt maken. Want alleen met financieel inzicht kun je pas echt succesvol zijn! Onderwerpen training financieel management: Jaarverslaggeving Budgetteringsprocessen Investeringen en investeringsbeleid Winst en cashflow Kostencalculaties (in jouw branche) Opties & aandelen en Fusie & overnames Deze driedaagse cursus vergoot je inzicht in de geldstromen en financiële mogelijkheden van jouw onderneming. Er is ruimte voor eigen praktijkcases. 685,- per deelnemer exclusief 19% BTW. Deze opleiding start meerdere keren per jaar bij voldoende inschrijvingen (minimaal 10 deelnemers).

4 SubCo Leidinggevende Vaardigheden Je beschikt als ondernemer over de nodige ervaring, maar hebt wellicht de behoefte om de vaardigheden die in jouw leidinggevende rol nodig hebt verder te ontwikkelen. Ervaringen uitwisselen met collega's, praktische tips en feedback op jouw stijl van leidinggeven zijn voor jou net zo belangrijk als kennis. De opleiding Leidinggevende vaardigheden geeft je nieuwe inzichten en een impuls om op resultaten te sturen. Na het volgen van deze training: sta je steviger in je rol als leidinggevende en kun je leiderschapsstijlen situationeel effectief inzetten kun je beter mondeling en schriftelijk presenteren; kun je effectief leidinggeven aan een team en vergaderingen leiden kun je adequaat omgaan met problemen en los je ze makkelijker op ben je in staat knelpunten op een constructieve manier aan te kaarten bij de medewerker(s) weet je precies tot waar je mag gaan en waar je moet stoppen om effectief te sturen biedt je (speel)ruimte voor creativiteit voor de medewerkers kun je een verandering verkopen met en zonder hiërarchische macht ben je in staat om commitment te realiseren over problemen en doelen kun je jouw managementstijl aanpassen aan de taakvolwassenheid van je medewerkers Deze vierdaagse cursus vergoot je inzicht in jouw eigen leidinggevende capaciteiten en biedt (praktische) handvatten om dit morgen direct toe te passen. Er is ruimte voor eigen praktijkcases. 845,- per deelnemer exclusief 19% BTW. Deze opleiding start meerdere keren per jaar bij voldoende inschrijvingen (minimaal 8 deelnemers).

5 SubCo Klantgericht communiceren Als ondernemer merk je dagelijks dat al jouw klanten verschillend zijn. Toch wil je dat ze allemaal tevreden zijn over de geleverde dienstverlening. Want alleen dan komen ze terug. Goed luisteren,de juiste benadering en een handige tip doen wonderen. In deze training leer je nog meer servicegericht en klantvriendelijk om te gaan met klanten. Indeling onderwerpen Klantgericht communiceren Klantgericht denken en handelen in de praktijk Profiel, gedrag en verwachtingen van de klant Herkennen van verschillende klanttypes Omgaan met klanten die teleurgesteld zijn / emoties tonen Gesprekstechnieken: actief luisteren, gericht vragen stellen, samenvatten Professionele serviceverlening: o Informeren o Adviseren o Additionele verkoop o Effectief telefoneren o Klachtenbehandeling o Slecht-nieuws-gesprekken voeren Deze tweedaagse cursus vergoot je inzicht in het communiceren met klanten en het intensiveren van de relatie. Er is ruimte voor eigen praktijkcases. 585,- per deelnemer exclusief 19% BTW. Deze opleiding start meerdere keren per jaar bij voldoende inschrijvingen (minimaal 8 deelnemers).

6 SubCo Omgaan met agressie Agressieve klanten of passanten vormen in jouw werk helaas wel eens voor veel problemen. Belangrijk hierbij is dat (opkomend) agressief gedrag tijdig onderkent dient te worden, waardoor jij (extra) agressie kunt voorkomen of in elk geval beheersen. Onderwerpen training Omgaan met agressie : Opkomend agressief gedrag herkennen en (extra) agressie te voorkomen. Omgaan met en reageren op agressief gedrag. Omgaan met verschillende situaties Het maken van onderscheid tussen gastgericht en gedwongen gedrag. Onder begeleiding van een trainer en een professionele acteur zal er vanuit de theorie veel geofend worden waarbij een acteur wisselend de plaats van passant / klant inneemt. Er wordt ook geoefend op non-verbale reacties, het reageren op non verbaal geweld en emoties. Acceptatieoefeningen waarbij je leert met je eigen angst om te gaan geven meer zelfvertrouwen bij toekomstige sitiaties. In deze tweedaagse cursus is er voldoende ruimte om je eigen praktijkcases in te brengen. 685,- per deelnemer exclusief 19% BTW. Deze opleiding start meerdere keren per jaar bij voldoende inschrijvingen (minimaal 10 deelnemers).

7 SubCo Training Nederlandse taal Je bent afkomstig uit het buitenland, werkt in Nederland wil graag een stuk aangenamer kunnen communiceren in de Nederlandse taal? In deze training leer je de basisbeginselen die je praktisch op weg helpen. Je creëert hierdoor veel goodwill bij collega's en (nieuwe)zakenpartners. Nederlanders zijn het immers niet gewend dat een anderstalige moeite doet onze taal te leren. De training leert je ook voldoende Nederlands om het examen van het ondernemersdiploma te mogen afleggen. In deze driedaagse cursus leer je jezelf goed en duidelijk verstaan te maken in de Nederlandse samenleving. 550,- per deelnemer exclusief 19% BTW. Deze opleiding start meerdere keren per jaar bij voldoende inschrijvingen (minimaal 10 deelnemers).

8 SubCo Time Management Heb jij de tijd of heeft de tijd jouw? Ben jij iemand waarbij de dag altijd sneller om is dan verwacht? Heb jij het gevoel dat na een dag hard werken pas de helft van alle werkzaamheden is gedaan? Dan is de training Timemanagement wellicht iets voor jouw. In deze training wordt je bewust gemaakt van de noodzaak om heldere en duidelijke keuzes te maken. Pas als je weet waar je ja op zegt, kun je ook eenvoudiger nee zeggen. Op welke manieren dit kan, leer je tijdens deze training. Zowel werk- als privésituaties komen aan bod. Er is veel ruimte voor eigen praktijkcases. In deze tweedaagse cursus leer je jezelf goed en duidelijk verstaan te maken in de Nederlandse samenleving. 585,- per deelnemer exclusief 19% BTW. Deze opleiding start meerdere keren per jaar bij voldoende inschrijvingen (minimaal 10 deelnemers).

9 SubCo Het nieuwe rijden (Brandstofbesparing) Het nieuwe rijden (HNR) is iets dat je moet ervaren. Het nieuwe rijden is een vlotte rijstijl. De winst die HNR oplevert, ontstaat door het aanpassen van jouw rijstijl aan de moderne autotechniek. Het gaat om eenvoudige aanpassingen die veel opleveren. Je zult merken dat het toepassen van een aantal slimme tips direct een toename oplevert van rijcomfort en rijplezier en een besparing op het brandstofverbruik. De instructeurs zijn gecertificeerd voor het geven van trainingen HNR. Er zijn twee certificaten: een voor het geven van trainingen aan automobilisten en een voor het geven van trainingen aan beroepschauffeurs. In deze ééndaagse cursus leer je veiliger, efficiënter en zuiniger autorijden. Indien de uitvoering plaatsvindt op het test- en trainingscentrum kunnen verschillende verkeerssituaties goed gesimuleerd worden. 155,- per deelnemer (met eigen auto) in groepsverband (minimaal 8 personen), exclusief 19% BTW. 255,- per deelnemer (met eigen bestel/vrachtauto) in groepsverband (4 personen), exclusief 19% BTW. 455,- per deelnemer per dagdeel (met eigen auto/bestelauto) privéles, exclusief 19% BTW. Deze opleiding start meerdere keren per jaar bij voldoende inschrijvingen.

10 SubCo Schadepreventief rijden (o.a. rijgedrag, manoeuvreren) Het verkeer wordt ook jou steeds intensiever. Hierdoor wordt door medeweggebruikers, overheid en beroepsinstanties van beroepsmatige chauffeurs een defensieve rijstijl vereist. Met deze rijstijl bedoelen zij: het voorkomen van ongelukken, het vermijden van fouten, het rekening houden met fouten van anderen en het rekening houden met weer- en verkeersomstandigheden. Deze training richt zich dan ook op het reduceren van schades, het manoeuvreren met (bestel- / vracht-) auto s. In deze ééndaagse cursus leer je veiliger, efficiënter en zuiniger autorijden. Indien de uitvoering plaatsvindt op het test- en trainingscentrum kunnen verschillende verkeerssituaties goed gesimuleerd worden. 155,- per deelnemer (met eigen auto) in groepsverband (minimaal 8 personen), exclusief 19% BTW. 255,- per deelnemer (met eigen bestel/vrachtauto) in groepsverband (4 personen), exclusief 19% BTW. 455,- per deelnemer per dagdeel (met eigen auto/bestelauto) privéles, exclusief 19% BTW. Deze opleiding start meerdere keren per jaar bij voldoende inschrijvingen.

11 SubCo Rijvaardigheidstraining (o.a. herkennen en vermijden slipgevaar) Ieder jaar gebeuremn er vele ongelukken met bedrijfsvoertuigen en kantelen er ongeveer 100 vrachtauto's. De hoofdoorzaak is een combinatie van vermoeidheid, te hoge snelheid en een verminderd contactgevoel van de chauffeur met de weg. De gevolgen voor het milieu, verkeer en de daaruit voortvloeiende kosten laten zich gemakkelijk raden. Een rijstijltraining scherpt de dagelijkse rijstijl van de beroepsbeoffenaar weer aan. Zaken als voor- en achteruit manoeuvreren, juiste zithouding, spiegelgebruik en stuurtechniek komen de hele dag aan bod. maar ook het inzicht in de relatie tussen snelheid en remafstand en het belang van voldoende afstand houden om gevaarlijke situaties te voorkomen zijn onderdeel van deze interactieve training. In deze ééndaagse cursus leer je veiliger, efficiënter en zuiniger autorijden. Deze training vindt plaats op het test- en trainingscentrum zodat verschillende verkeerssituaties goed gesimuleerd kunnen worden. 255,- per deelnemer (met eigen auto) in groepsverband (minimaal 8 personen), exclusief 19% BTW. 455,- per deelnemer (met eigen bestel/vrachtauto) in groepsverband (4 personen), exclusief 19% BTW. Deze opleiding start meerdere keren per jaar bij voldoende inschrijvingen.

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

11 Omgaan met verbale agressie

11 Omgaan met verbale agressie 11 Omgaan met verbale agressie AGRESSIE Praktijkinformatie Welke vormen zijn er? Hoe buig je opkomende verbale agressie om? Hoe en wanneer stel je je grens? EN Omgaan met verbale agressie Tip 1 Herken

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie