Aanvraagformulier certificering cursus nascholing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier certificering cursus nascholing"

Transcriptie

1 VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing Als u nog geen registratienummer heeft, dient u zich eerst als opleidingsinstituut te registreren bij CCV. U kunt hiervoor contact opnemen met het Secretariaat van CCV, telefoonnummer (070) Onderdeel van de certificering is de overeenkomst voor de afname van praktijktoetsen die u met CCV sluit. Deze overeenkomst wordt gesloten bij de eerste aanvraag voor certificering. Om deze overeenkomst in uw bezit te krijgen, neemt u contact opnemen met de afdeling Examenontwikkeling via De minimumeisen waarnaar wordt verwezen vindt u op de website onder publicaties. Hier vindt u tevens een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. In te vullen door opleidingsinstituut: Registratienummer: 0123A0... Indien er al een overeenkomst voor de afname van praktijktoetsen tussen u en CCV is, vult u dan hieronder het kenmerk van de overeenkomst in. Kenmerk overeenkomst: 0123A0/ Opleidingsinstituut: Van Rijling Training BV... Vestigingsadres: Rondweg GH... Rotterdam... Correspondentieadres: Postbus BB... Rotterdam... Contactpersoon: Jan van Dijk... Tel.nr: Vul hieronder het algemene adres in van uw organisatie, dat niet persoonsgebonden is. Algemeen adres: Aanvraag certificering voor cursus nascholing: Naam cursus: Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs... Vul het schema hieronder in. 1. Kwalificaties instructeurs * Doorhalen wat niet van toepassing is. De instructeurs die worden ingezet voor het verzorgen van de cursus voldoen aan de kwalificaties zoals beschreven in de minimumeisen en de uitvoeringsregeling nascholing opgesteld door CCV. CCV/VOORBEELDAanvraagformulier certificering cursus nascholing

2 VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing * Doorhalen wat niet van toepassing is. 2. Programma en leerdoelen Het programma per cursusdag en de leerdoelen zijn volledig ingevuld (zie bijlage 2). 3. Inhoud De inhoud van de cursus komt overeen met de minimumeisen opgesteld door CCV. Het lesmateriaal voor de cursus is als bijlage bij de aanvraag gevoegd. 3. Middelen en randvoorwaarden De cursus voldoet aan de randvoorwaarden zoals vermeld in de minimumeisen opgesteld door CCV. Tijdens de cursus worden de middelen gebruikt zoals vermeld in de minimumeisen opgesteld door CCV. 4. Aantal deelnemers Vul hiernaast het maximaal aantal cursisten per cursusdag in cursisten Zie volgende pagina voor onderdeel 5. Locaties. CCV/VOORBEELDAanvraagformulier certificering cursus nascholing

3 VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing 5. Locaties Vul hieronder locaties in waar u de nascholingscursus wilt geven. Als op deze locaties al CCV examens worden afgenomen, dan zijn deze locaties reeds bekend bij CCV. Geeft u dit hieronder per locatie aan. 5.1 Naam locatie: Van Rijling Training BV... Adres: Rondweg GH... Rotterdam... Tel.nr (indien aanwezig): Locatie reeds bekend bij CCV? 5.2 Naam locatie:... Adres: Tel.nr (indien aanwezig):... Locatie reeds bekend bij CCV? 5.3 Naam locatie:... Adres: Tel.nr (indien aanwezig):... Locatie reeds bekend bij CCV? 5.4 Naam locatie:... Adres: Tel.nr (indien aanwezig):... Locatie reeds bekend bij CCV? CCV/VOORBEELDAanvraagformulier certificering cursus nascholing

4 VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing Ik verklaar hierbij namens het opleidingsinstituut dat het opleidingsinstituut voldoet aan alle eisen die gelden voor het verzorgen van deze cursus in het kader van de verplichte nascholing. Datum: Naam: Jan van Dijk... Handtekening: Dit aanvraagformulier en alle bijlagen digitaal verzenden naar Vermeld in het subject van het bericht uw registratienummer met daarachter de naam van de cursus. CCV/VOORBEELDAanvraagformulier certificering cursus nascholing

5 Bijlage 1: Codelijst cursussen nascholing Naam cursus Waarde in uren Het nieuwe rijden (HNR) (Praktijktraining) 7 Het nieuwe rijden (HNR) trainer (Praktijktraining) 14 Het nieuwe rijden (HNR) met autobussen (Praktijktraining) 7 Rijoptimalisatie (Praktijktraining) 7 Manoeuvreren (Praktijktraining) 7 Chauffeur lange en zware voertuigen (Praktijktraining) 14 Veilig rijden met de (tank) oplegger (Praktijktraining) 7 Chauffeur kiepautovervoer (Praktijktraining) 7 Module brandweerchauffeur 008 (Praktijktraining) 21 ADR Basis 21 ADR Basis Verlenging 7 ADR Basis + tank 28 ADR Basis + tank Verlenging 14 ADR Basis + tank + kl. 1 + kl ADR Basis + tank + kl. 1 + kl. 7 Verlenging 14 ADR module tank 7 Vervoer klein chemisch afval 14 Vervoer klein chemisch afval Herhaling 7 Veiligheidsadviseur wegvervoer 28 Veiligheidsadviseur wegvervoer Hercertificering 21 ADR voor leidinggevenden 28 Veilig werken met gevaarlijke stoffen 7 Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen 7 Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Hercertificering 7 Lading zekeren 7 Stil laden en lossen 7 Digitale tachograaf 7 CCV /Bijlage 1 bij aanvraagformulier certificering cursus nascholing

6 Bijlage 1: Codelijst cursussen nascholing Naam cursus Waarde in uren VCA 14 VCA Hertcertificering 7 Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA 14 Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA Hercertificering 7 Veiligheid voor tankreinigers 21 Veilig laden en lossen van gevaarlijke stoffen 7 Bedrijfshulpverlener 14 Bedrijfshulpverlener Hercertificering 7 Criminaliteitspreventie 7 Chauffeur autotransport 14 Chauffeur exceptioneel transport 14 Transportbegeleider 28 Chauffeur geconditioneerd vervoer 28 Chauffeur sierteeltvervoer 14 Chauffeur veetransport 7 Chauffeur veetransport Hercertificering 7 Chauffeur pluimvee 7 Assistent-verhuizer 28 Inboedelverhuizer 28 Projectverhuizer 28 Voorman inboedelverhuizer 28 Voorman projectverhuizer 28 Taxateur inboedelverhuizer 28 Aanvullende module projectverhuizer 14 Aanvullende module voorman projectverhuizer 7 Art handler 28 Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs 7 CCV /Bijlage 1 bij aanvraagformulier certificering cursus nascholing

7 Bijlage 1: Codelijst cursussen nascholing Naam cursus Waarde in uren Praktische talenkennis voor chauffeurs 7 Sociale vaardigheden voor touringcarchauffeurs 7 Basiscursus vorkheftruck 14 Basiscursus vorkheftruck Herhaling 7 Vakbekwaamheid vorkheftruck 28 Vakbekwaamheid vorkheftruck Herhaling 7 Basiscursus reachtruck 14 Basiscursus reachtruck Herhaling 7 Vakbekwaamheid reachtruck 28 Vakbekwaamheid reachtruck Herhaling 7 Aanvullende praktijktraining vorkheftruck 7 Aanvullende praktijktraining reachtruck 7 Basiscursus meeneemheftruck 7 Basiscursus autolaadkraan 7 Machinist autolaadkraan met hijsfunctie 28 Machinist autolaadkraan met hijsfunctie Herexamentraining 21 Veilig aanslaan van lasten 7 Touringcarvervoer nationaal reisvoorbereiding (TNV) 14 Touringcarvervoer nationaal reisuitvoering (TNU) 7 Touringcarvervoer internationaal 0 (T1-0) 28 Touringcarvervoer internationaal 1 (T1-1) 21 Touringcarvervoer internationaal 2 (T1-2) 21 Touringcarvervoer internationaal 3 (T1-3) 21 CCV /Bijlage 1 bij aanvraagformulier certificering cursus nascholing

8 Bijlage 2: Programma en leerdoelen cursus nascholing In onderstaande tabel geeft u per uur aan welke onderwerpen tijdens de cursus worden behandeld. Het aantal uren dat moet worden ingevuld is afhankelijk van de cursus waarvoor u een certificering aanvraagt (zie bijlage 1 Codelijst cursussen nascholing). Geef tevens bij ieder onderwerp aan of het theorie of praktijk betreft (* doorhalen wat niet van toepassing is). Uur Onderwerpen per uur Onderdeel 1 Mondelinge en schriftelijke communicatie 2 Representativiteit 3 Commercieel gedrag 4 Klantbenadering 5 Klantbenadering 6 Klachtafhandeling + Omgaan met stresssituaties 7 Klachtafhandeling + Omgaan met stresssituaties CCV /Bijlage 2 bij aanvraagformulier certificering cursus nascholing

9 Bijlage 2: Programma en leerdoelen cursus nascholing Zie de volgende pagina voor het invullen van de leerdoelen. CCV /Bijlage 2 bij aanvraagformulier certificering cursus nascholing

10 Bijlage 2: Programma en leerdoelen cursus nascholing In onderstaande tabel geeft u per onderwerp van de cursus aan wat het leerdoel van dit onderwerp is. Het leerdoel geeft aan wat de kandidaat aan het eind van de cursus over dit onderwerp geleerd heeft. Geef tevens bij ieder onderwerp aan of het theorie of praktijk betreft (* doorhalen wat niet van toepassing is). Onderwerp Mondelinge + schriftelijke communicatie... Representativiteit... Commercieel gedrag... Klantbenadering... Klachtafhandeling... Omgaan met stresssituaties Leerdoel De cursist leert de basisprincipes van mondelinge en schriftelijke communicatie.... De cursist leert wat allemaal verstaan wordt onder representativiteit en hoe dit per bedrijf kan verschillen... De cursist leert wat verstaan wordt onder commercieel gedrag, hoe hij zich bij contact met klanten commercieel opstelt... De cursist leert op welke wijze hij klanten het beste kan benaderen. Met behulp van verschillende rollenspellen, waarin uiteenlopende situaties worden gecreëerd, wordt de theorie in de praktijk gebracht. De cursist hoe hij het beste kan omgaan met klanten die een klacht hebben en hoe hij deze klacht het beste kan oplossen. Ook bij dit onderdeel worden situaties nagebootst in rollenspellen De cursist leert wat stress is, hoe stress kan ontstaan, de symptomen van stress, hoe stress voorkomen kan worden. Met behulp van rollenspellen worden verschillende stressvolle situaties nagebootst. Theorie/Praktijk BEIDE Theorie/Praktijk BEIDE CCV /Bijlage 2 bij aanvraagformulier certificering cursus nascholing

Minimumeisen nascholingscursussen

Minimumeisen nascholingscursussen Minimumeisen nascholingscursussen Iedere chauffeur moet voor het behouden van de code95 35 uur per 5 jaar nascholing volgen. Van de 35 uur moet minimaal één cursusdag () een praktijktraining zijn. De praktijktrainingen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VERN leren per liter

Aanmeldingsformulier VERN leren per liter Aanmeldingsformulier VERN leren per liter Door invullen en ondertekenen van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de deelnamevoorwaarden, zie pagina 2 en verder. Naam en voorletters cursist

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Onderdeel A: Algemene informatie. (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door)

AANVRAAGFORMULIER. Onderdeel A: Algemene informatie. (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door) Pagina 1 van 21 AANVRAAGFORMULIER (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door) Onderdeel A: Algemene informatie Ondergetekende: Naam Adres Postcode/Plaats Telefoon/Fax/Mobiel

Nadere informatie

Opleidingen & Trainingen Duurzame inzetbaarheid

Opleidingen & Trainingen Duurzame inzetbaarheid Opleidingen & Trainingen Duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave - Wie zijn wij 3 + 4 - Duurzame inzetbaarheid 5 + 6 + 7 - Professionaliteit 8 - Kwaliteit 8 - Ontzorgen 9 - Aanbod verplichte nascholing 10-15

Nadere informatie

Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.

Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. SubCo Ondernemersopleiding Beroepsgoederenvervoer Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet je voldoen aan een aantal wettelijke

Nadere informatie

Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10

Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10 Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10 Domein Organisatie KPN Lokale Overheid Maanplein 110 2516 CK Den Haag Postbus 19535 2500 CM Den Haag T +31 703436900 kpnlokaleoverheid.nl

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Opleidingsaanbod voor Starters in Tilburg

Opleidingsaanbod voor Starters in Tilburg Opleidingscatalogus 1 Opleidingsaanbod voor Starters in Tilburg Scholingsbudget Met de Startersbeurs kun je als schoolverlater werkervaring opdoen tegen een prima vergoeding. Maar dat is nog niet alles.

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Algemene Cursusvoorwaarden PlusPort BV

Algemene Cursusvoorwaarden PlusPort BV Algemene Cursusvoorwaarden BV Pagina 1 van 14 Algemene Cursusvoorwaarden Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van BV, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking

Nadere informatie

Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1

Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1 Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1 Mevr. J. de Jong NNVO 26-9- 2014 2 Catalogus Nautische leerlijnen Inhoud Inleiding... 4 Rol NNVO... 4 Doelstelling... 4 Uitleg beschrijvingen module... 4 Contact...

Nadere informatie

Formulier Verzoek Uitstel Ingang OP

Formulier Verzoek Uitstel Ingang OP Formulier Verzoek Uitstel Ingang OP Geachte Deelnemer, Alle (gewezen) deelnemers die een uitstel van hun ingangsdatum van het ouderdomspensioen wensen, dienen het formulier Uitstel Ingang OP in te vullen

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

Lesrooster van de opleiding Tafeltennistrainer-A te Heino (onder voorbehoud) AFDELING OOST Cursusdag: Datum: Tijd: organiseert in HEINO

Lesrooster van de opleiding Tafeltennistrainer-A te Heino (onder voorbehoud) AFDELING OOST Cursusdag: Datum: Tijd: organiseert in HEINO Lesrooster van de opleiding Tafeltennistrainer-A te Heino (onder voorbehoud) AFDELING OOST Cursusdag: Datum: Tijd: Zondag 6 november 2005 09.00 uur 16.00 uur Zondag 20 november 2005 09.00 uur 16.00 uur

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

veel gestelde vragen Het Talenhuis

veel gestelde vragen Het Talenhuis Het Talenhuis Heeft u nog een vraag over studeren bij Het Talenhuis? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de. Staat uw vraag er niet tussen, stel hem dan via het contactformulier. Overzicht : Het Talenhuis

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen? Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Algemene Studievoorwaarden IBTO

Algemene Studievoorwaarden IBTO Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie