Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3)"

Transcriptie

1 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer Ard van der Steur (VVD): Wetsvoorstel incassokosten moet van tafel De passie van Sander Bierens Credit management en Excel (deel 3) Credit manager: boekhouder of verkoper? CCM-examinator Jan Vis: Waarderen is naar de toekomst kijken Werkkapitaalbeheer: working capital management (deel 3)

2 Klaar voor een tandje extra? Geld is de brandstof voor elke onderneming. Daarom zijn cash flow en een laag DSO essentieel. OnGuard gaat zelfs verder: slimme software, ervaren consultants en full support zorgen voor significante financiële en operationele voordelen. Dus volg de weg van meer dan 850 klanten in 25 landen en zet ook uw credit management in de hoogste versnelling. OnGuard Nederland B.V. T +31 (0) Taking credit management to the next level

3 Voorwoord Lang verwacht, en toch gekomen: het eerste kabinet-rutte, met gedoogsteun van de stemmingmaker uit Venlo. Wat we op voorhand ook mogen vinden van deze schijnbaar wankele alliantie tussen Oude en Nieuwe Politiek, uiteindelijk zullen we net als CDA-dissidenten en nieuwe BN ers Koppejan en Ferrier het kabinet op zijn merites moeten beoordelen, jazeker! Laten we hopen dat het gezond verstand uiteindelijk zegeviert... In ons uitgebreide interview met mr. Ard van der Steur, kersvers Kamerlid namens de VVD, kunt u lezen dat er op ons vakgebied in ieder geval een aantal zinnige initiatieven te verwachten zijn. Zo zal er mede op advies van de VVCM opnieuw worden gekeken naar de voorgestelde regelgeving voor incassokosten. Ook zijn er nieuwe ideeën voor het verfijnen van het beslagrecht. Last but not least geeft het nieuwe kabinet een ferm commitment om eindelijk eens op tijd zijn rekeningen te betalen. That ll be the day! Voorts in deze editie een bijdrage van professor Ludo Theunissen over de plaats van de credit manager in de organisatie, deel 3 van de praktijkgerichte Excel-cursus, een diepgravend artikel over werkkapitaalbeheer en een interview met de recent gepromoveerde dr. Jan Vis over, hoe kan het ook anders, het begrip economische waarde. Kortom, te veel om op te noemen. Ik vertrouw erop dat er voor ieder van onze trouwe lezers iets interessants bij is. Inhoud 5 Wetsvoorstel incassokosten moet worden herzien Het wetsvoorstel incassokosten moet in de huidige vorm van tafel. Dat is het standpunt van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Kersvers Kamerlid en woordvoerder mr. Ard van der Steur gaat zich de komende maanden inspannen om een Kamermeerderheid te behalen. Het zou me verbazen als dat niet lukt. 14 Credit manager: boekhouder of verkoper? In de meeste ondernemingen maakt credit management deel uit van de financiële afdeling en is daar nauwelijks of geen discussie over. Toch zijn er ook gevallen waarin men stelt dat credit management een element is van de klantenrelatie en als zodanig deel uitmaakt van het verkoopproces. Wie heeft het bij het rechte eind? Coverillustratie: Istockphoto.com mr.drs. Pieter Postmus hoofdredacteur 18 De passie van Sander Bierens Waar ligt de parallel tussen credit management, incasso en The American Dream? Sander Bierens bewondert de Amerikaanse mentaliteit; de drive om dromen na te streven en waar te maken. In zijn kantoor in Veghel luncht hij in de Amerikaanse diner en haalt hij inspiratie uit Popart en helden als Kennedy en Neil Armstrong. Colofon De Credit Manager is hét vakblad in Nederland op het gebied van credit management en tevens officieel orgaan van de Vereniging voor Credit Management (VVCM). De redactie heeft als missie het promoten van het vakgebied credit management op een actuele, professionele, kritische, onafhankelijke en informatieve manier. adres Bisonspoor 343, 3605 JW Maarssen, Telefoon (0346) , fax (0346) Redactie mr.drs. P. Postmus (hoofdredacteur), M. de Bakker, mr. J. Beeuwkes CCM, mw. R. Drost-Lubach, mw. E. de Jager redactie Eindredactie G.C. de Vries Advertenties Bisonspoor 343, 3605 JW Maarssen, telefoon (0346) , fax (0346) Abonnementen e 50,00 per jaar (incl. verzendkosten en btw). Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd. Het beëindigen van het abonnement dient schriftelijk te geschieden. Het magazine verschijnt 4x per jaar vormgeving H. Tijbosch drukwerk Boom & van Ketel. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden zij zich gaarne aanbevolen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van de VVCM. 3 De Credit Manager nummer En verder: 10 CM Automatisering: Credit management en Excel (deel 3) 13 Credit&Debet: Terug van weggeweest 16 CM Literatuur: Kredietcrisis op film 22 CM Analyse: Werkkapitaalbeheer (deel 3) 26 Uit de pers 28 Creditkronkels: Amerikanen en credit management 29 CM Opinie: Gekko is terug 29 CM Cursief: Vereniging van Professionele Wanbetalers 30 CM Interview: CCM-examinator Jan Vis gepromoveerd 33 CM Opleidingen: Alle CCM-diploma s officieel erkend 33 CM Ambtshandelingen: Snel orde op zaken stellen 34 Verenigingsnieuws

4 CM ACTUEEL Succes komt nooit vanzelf Finance en Credit Professionals samen op pad De CCM opleiding van de VVCM is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland! Investeer in de toekomst Volg een VVCM Opleiding Credit Management opleidingen sinds 1993 CCP (Certified Credit Practitioner), de basisopleiding op MBO+ niveau. Het betreft hier een kortdurende (22 weken) intensieve op de praktijk gerichte opleiding. CCM (Certified Credit Manager), de all round opleiding op HBO+ niveau. 2-jarige opleiding waarin alle aspecten van Credit Management diepgaand aan de orde komen. Naast een algemene inleiding Credit Management komen de volgende vakken aan de orde als accounting, (bedrijfs)economie, administratieve organisaties, ondernemings- en handelsrecht, ondernemingsfinanciering, marketing etc. Voor informatie bel met de VVCM ( ) of kijk op

5 cm INTERVIEW VVD-Kamerlid mr. Ard van der Steur: Wetsvoorstel incassokosten moet worden herzien Het wetsvoorstel incassokosten moet in de huidige vorm van tafel. Dat is het standpunt van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de vaste commissie voor Justitie, begin september, diende woordvoerder mr. Ard van der Steur een aantal wijzigingsvoorstellen in. Of het nieuwe kabinet deze voorstellen zal overnemen, moet worden afgewacht. Van der Steur gaat zich de komende maanden in elk geval inspannen om een Kamermeerderheid te behalen. Het zou me verbazen als dat niet lukt. Geert de Vries is eindredacteur van De Credit Manager. Daags na de instemming van de CDA-fractie met het regeeren gedoogakkoord van de coalitiepartijen CDA, VVD en PVV hangt er een opgetogen sfeer op de burelen van de VVD-fractie op het Binnenhof. Niet zo verwonderlijk, want nu de laatste horde is genomen, houdt niets de vorming van het kabinet-rutte meer tegen. Voor Ard van der Steur, nieuwkomer in de Tweede Kamer, geeft het feit dat de VVD regeringsverant woordelijk heid gaat dragen een extra dimensie aan zijn politieke functie. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen, vertelt hij enthousiast. Zoals vrijwel alle Kamerleden heb ik me verkiesbaar gesteld om dingen te kunnen veranderen en een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. Vanuit de oppositiebanken is dat nu eenmaal veel lastiger dan wanneer jouw partij, zoals nu het geval is, deel uitmaakt van de regering. De kans dat je daadwerkelijk iets kunt bereiken, is daarmee vele malen groter. Geweldig dus, deze ontwikkeling. Ik had dit bij mijn aantreden in juni niet durven dromen! U heeft van 1995 tot 2006 in de advocatuur gewerkt. Wat zijn uw ervaringen met de incassopraktijk? Allereerst dat het in ons land buitengewoon lastig is om op een snelle en efficiënte manier tot incasso te komen. We missen een deugdelijke incassoprocedure zoals we die in Europees verband met het Europees betalingsbevel wel kennen. Mijn beeld van de incasso- en gerechtsdeurwaardersbranche is positief, in die zin dat er goede en deskundige partijen zijn. Natuurlijk is er kaf onder het koren, maar in het algemeen wordt er netjes en professioneel gehandeld. Tegelijkertijd is er in de praktijk onduidelijkheid over de hoogte van de incassotarieven en over wat redelijk en onredelijk is. Er komen misstanden voor en die doen het imago van de branche geen goed. De incassotarifering moet in alle gevallen kostendekkend zijn. Bent u voorstander van een wettelijke normering van incassokosten? Zoals bekend is de VVD als liberale partij in beginsel huiverig voor elke vorm van overheidsbemoeienis. Een wettelijke normering kan echter veel discussie en ergernis voorkomen. Daarbij moeten wel twee uitgangspunten centraal staan. Ten eerste dat iedereen z n rekeningen op tijd betaalt en er verstandig aan doet geen verplichtingen aan te gaan die men niet kan dragen. Immers, elke vorm van incassokosten kan worden voorkomen door te betalen of, als er een kink in de kabel komt, tijdig contact op te nemen met de leverancier om een betalingsregeling te treffen. In de tweede plaats moet er kostendekkend kunnen worden geïncasseerd. Het kan niet zo zijn dat als rekeningen niet worden betaald, de leverancier kosten moeten maken en erop achteruitgaat Foto: Writing4U, Joep Derksen. 5 De Credit Manager nummer

6 Wetsvoorstel incassokosten moet worden herzien Wie is Ard van der Steur? Mr. Ard van der Steur (1969) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Binnen de fractie is hij woordvoerder voor de volgende onderwerpen: staatsrecht, de financiering van politieke partijen, civielrecht, bestuursrecht, beroeps- en tuchtrecht (advocatuur, notariaat, deurwaarders), auteursrecht, adoptie en privacy. Na de middelbare school studeerde Van der Steur Nederlands recht/civiel recht in Leiden. In 1995 werd hij advocaat bij NautaDutilh in Rotterdam. Tot 1 januari 2006 was hij partner van NautaDutilh. Van 2006 tot 2010 werkte Ard van der Steur als parttime docent burgerlijk recht bij de afdeling Moot Court van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij vanaf 2006 ondernemer en sinds 2009 weer advocaat. In 1989 werd Van der Steur lid van de VVD. Van 2002 tot juni 2010, het moment van zijn benoeming tot Tweede Kamerlid, was hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Warmond, het huidige Teylingen. Van der Steur is nog steeds gemeenteraadslid. Naast zijn werk is hij onder meer bestuurslid van een aantal stichtingen, waaronder de Stichting Holland Debate. Deze stichting houdt zich bezig met het organiseren van de Nederlandse kampioenschappen debatteren in het Engels voor middelbare scholen en de uitzending naar de wereldkampioenschappen van het Nederlands team. Deze betrokkenheid hangt direct samen met Van der Steurs persoonlijke interesse in debatteren: in 1991 werd hij Nederlands kampioen en in 1998 winnaar van het Weekend der Welsprekendheid. Ard van der Steur is getrouwd, woont in Warmond en heeft als hobby s koken, wijn en wandelen. bij het huidige wetsontwerp incassokosten en diverse wijzigingsvoorstellen ingediend. Wat zijn de kernpunten? De regeling zoals die nu voorligt, kan ertoe leiden dat incasso s beneden een bepaald bedrag, waaronder ook grensoverschrijdende incasso s, niet meer kostendekkend kunnen worden geïncasseerd. Dit kan tot gevolg hebben dat het incasseren van openstaande vorderingen niet meer rendabel is en mogelijk achterwege blijft. Ons standpunt is, zoals gezegd, dat de incassotarifering in alle gevallen kostendekkend moet zijn. Oók vanwege het risico dat als minnelijke incasso niet lonend is, het aantal gerechtelijke procedures fors toeneemt, met alle financiële consequenties van dien voor de debiteur en de overheid. En dat is wel het laatste waarop we zitten te wachten. Daarom is het naast een kostendekkend tarief van groot belang dat we een snellere en eenvoudigere incassoprocedure krijgen, zodat de rechterlijke bemoeienis met niet-weersproken vorderingen zo beperkt mogelijk blijft. Mijn inzet bij de Kamerbehandeling is dan ook om bij de aanpassing van het wetsvoorstel tegelijk de overstap te maken naar een vergelijkbaar systeem als het Europees betalingsbevel. Een tweede kernpunt in onze reactie op het wetsvoorstel is dat een scheiding moet worden aangebracht tussen de normering van incassokosten voor consumenten en bedrijven. In het B2B-segment moet daarbij contractsvrijheid als uitgangspunt gelden, eventueel met als achtervang een vorm van staffel waarvan we met elkaar hebben afgesproken dat die redelijk is. Deze aanpak sluit ook aan bij de wettelijke systematiek van de toepasselijkheid en vernietiging van algemene voorwaarden en de wettelijke regeling voor de handelsrente. In de huidige opzet maakt het wetsvoorstel geen onderscheid tussen consumenten en bedrijven. Ook om die reden moet het naar onze mening van tafel en worden herzien. Of de andere Kamerfracties het met ons eens zijn, is mij nog niet bekend. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat er voor ons standpunt geen meerderheid te vinden is. Ook omdat de Consumentenbond zeer kritisch is over het wetsvoorstel en onze visie deelt. Hetzelfde geldt voor de belangengroepen van organisaties uit de incassoen creditmanagementbranche, waaronder de VVCM. om z n geld binnen te krijgen. Als die situatie ontstaat, kan het voor consumenten goedkoper worden om niet te betalen. Dat is volstrekt onwenselijk. Kortom, het is geen slecht plan om een wettelijke regeling te treffen, maar dan wel met een kostendekkend tarief, zodat ook de schuldeiser wordt beschermd en schadeloos wordt gesteld. Namens de VVD-fractie heeft u in de vaste commissie voor Justitie een groot aantal kanttekeningen geplaatst De wettelijke regelgeving voor gerechtsdeurwaarders geldt niet voor incassobureaus. Bent u voorstander van een gelijktrekking? Ik heb daar nog geen standpunt over bepaald, maar het heeft wel mijn aandacht. De incassobranche vindt dat de gerechtsdeurwaarders oneigenlijke concurrentie toepassen door hun monopolie op het uitbrengen van gerechtelijke documenten, beslaglegging en de toegang tot het GBA. De gerechtsdeurwaarders willen op hun beurt dat het wet telijk 6 De Credit Manager nummer

7 VEGHEL AMSTERDAM DÜSSELDORF NEW YORK BARCELONA PARIJS Bezoek ons tijdens de Credit Expo, stand NB. 09 en maak kans op een mooie internationale prijs! INT * Business to Business to Bierens x internationaal

8 CM INTERVIEW toezicht ook voor incassobureaus gaat gelden. Ik heb in onze reactie op het wetsvoorstel incassokosten aan de minister gevraagd of hij de ongelijkheid herkent en bereid is om er iets aan te doen. De beantwoording kan aanknopingspunt zijn om met de minister een algemeen overleg te voeren over de toekomst van de incasso-industrie in Nederland. Eén van de slechtste betalers in Nederland, zo blijkt keer op keer op onderzoek, is de overheid zelf. Welke maatregelen zijn nodig om dit veranderen? Als VVD hebben we hier al meermalen aandacht voor gevraagd en dat blijven we doen. Daarbij hebben we nu het kabinet-rutte aan onze zijde. In het regeerakkoord staat: De overheid betaalt facturen binnen dertig dagen. Op termijnoverschrijding volgen in beginsel boetes. Een doorbraak; er gaat duidelijk een andere wind waaien. Ove rigens is er in dit verband nog een ander belangrijk aandachtspunt: het incassotarief van de overheid. In het Besluit buitengerechtelijke kosten van 25 juni 2009 zijn de incassokosten genormeerd tot 15% van de hoofdsom. Als we AD Credit Manager 105x148mm.pdf :56:01 nieuwe regels gaan invoeren, moeten die uiteraard ook voor de overheid gaan gelden. Het kan niet zo zijn dat ministeries en gemeenten een ander incassotarief hanteren dan private partijen. U maakt zich als Kamerlid ook hard voor een aanpassing van het beslagrecht. Waarom? Ons huidige beslagrecht rust op twee pijlers: het conservatoir en het executoriale beslag. Het eerste heeft als doel vooraf zekerheid te verkrijgen bij een eventuele gerechtelijke procedure; het tweede is bedoeld om een verkregen vonnis uit te voeren. Het conservatoir beslag bestaat in Nederland al heel lang. Het wortelt in de maritieme historie, toen kapiteins en handelsreizigers geregeld Nederlandse havens verlieten en onbetaalde rekeningen achterlieten. Door de schepen letterlijk aan de ketting te laten leggen, hielden schuldeisers uitzicht op betaling. De regeling houdt in dat je op een relatief eenvoudige manier, met marginale toetsing door de rechter, het beslag kunt effectueren. Het instrument is bedoeld voor schepen en schurken, maar wordt de laatste jaren steeds vaker aangegrepen als pressiemiddel. In mijn eigen praktijk ben ik geconfronteerd met cliënten die van de ene op de andere dag niets meer konden doen, omdat vanwege een relatief bescheiden vordering beslag was gelegd op al hun financiële middelen. Er zijn voorbeelden te over. Uit onderzoek blijkt dat bij maar liefst tweederde van de beslagleggingen druk op de wederpartij een rol speelt. Een vorm van oneigenlijk gebruik, die moet worden teruggedrongen. Welke wijzigingen in de wetgeving zijn naar uw mening noodzakelijk? Ik bepleit de invoering van drie maatregelen. Ten eerste moeten we regelen dat de verzoekschriften beter worden onderbouwd. Zij dienen alle feiten en omstandigheden te bevatten die de rechter nodig heeft om te beoordelen of er een reële vordering bestaat en of het proportioneel, redelijk en billijk is om beslag te leggen. In de tweede plaats zouden rechters iets minder marginaal moeten toetsen en dieper moeten kijken naar de effecten van de beslaglegging. De derde maatregel is dat de rechter bij toewijzing van het beslag al direct een datum bepaalt waarop partijen worden gehoord, bijvoorbeeld twee weken na de beslaglegging. Nu hebben gedupeerden alleen de mogelijkheid om een kort geding aan te vragen; dat kost niet alleen veel tijd, maar is ook duur. Ik wil deze drie waarborgen op zo kort mogelijke termijn in de vaste commissie voor Justitie bespreken, om vervolgens een algemeen overleg met de minister aan te vragen. Als die de voorstellen overneemt, kan de wet snel worden gewijzigd en in werking treden. 8 De Credit Manager nummer

9 Bij Loyens & Loeff werken advocaten, fiscalisten en notarissen intensief met elkaar samen aan geïntegreerd juridisch en fiscaal advies voor ondernemingen, financiële instellingen en overheden. De organisatie heeft 17 vestigingen wereldwijd, waar in totaal circa 1500 medewerkers werkzaam zijn. Professionaliteit en een vooruitstrevende bedrijfscultuur zijn kenmerkend voor Loyens & Loeff. medewerker debiteurenbeheer bij Loyens & Loeff Amsterdam De afdeling Debiteurenbeheer is onderdeel van de Financiële Organisatie van ons kantoor en bestaat uit een coördinator en per vestiging enkele medewerkers. Het voornaamste doel is het reduceren van het debiteurensaldo. Dat wordt bereikt door het bijhouden van een goede debiteurenadministratie, door regelmatig overleg met de verantwoordelijke vennoten, door goede samenwerking met collega s en leidinggevenden en bovenal door het treffen van de juiste toon bij contacten met cliënten. Daarom zijn wij op zoek naar een medewerker (m/v) die communicatief vaardig is, in ieder geval de Nederlandse en Engelse taal goed machtig is, begrip heeft van administratieve geautomatiseerde processen en bij voorkeur al eerdere ervaring op een debiteurenafdeling heeft opgedaan. Medewerkers Debiteurenbeheer zijn bij Loyens & Loeff ingeschaald in salarisschaal 6 (max bruto per maand). Daarnaast bieden wij 28 vakantiedagen, vakantiegeld (1 maandsalaris), reiskostenvergoeding en een prima pensioenregeling. Interesse? Stuur je schriftelijke reactie aan Bezoek voor meer informatie over Loyens & Loeff onze website: (NB: Reacties van uitzend-/detacheringsbureau s op deze advertentie worden niet op prijs gesteld.)

10 cm AUTOMATISERING Tips voor de dagelijkse praktijk Credit management en Excel Debiteurenbeheer vanuit het financiële (ERP) systeem laat vaak te wensen over. Wat als er (nog) geen specifieke creditmanagementsoftware beschikbaar is? Kan Excel dan een oplossing bieden? Hoe kun je met dit bekende Office-programma leesbare openstaande postenlijsten, aanmaningen, ouderdomsanalyses en rapportages maken? In dit artikel het derde deel van een serie over hoe Excel kan worden ingezet voor de dagelijkse praktijk. Irma de Bruijn ondersteunt als freelancer onder de naam Miralupa organisaties op het gebied van credit management en finance. Ook verzorgt zij trainingen, workshops en presentaties over het werken en rapporteren met Excel binnen het vakgebied credit management. Tip 1 Word kan van de NAW- gegevens ook etiketten maken voor op de envelop of de envelop zelf printen. In de vorige twee artikelen hebben we gezien hoe we een download vanuit het bestand dat voor een printer bedoeld is, kunnen bewerken naar een voor Excel werkbaar bestand. Deze data hebben we verrijkt met de rapportagenaam, berekening van de ouderdom in dagen en een ouderdomscategorie. Met al deze data hebben we een ouderdomsanalyse gemaakt. Verder hebben we gezien hoe je Excel kunt gebruiken om een actielijst, klachtenregistratie en aantekeningen bij te houden. In dit artikel gaan we in op het maken van aanmaningen en het updaten van de data. Koppeling Word Onze aanmaanactiviteiten bestaan over het algemeen niet alleen uit het bellen van klanten, maar ook uit het verzenden van rekeningoverzichten en aanmaningen. Ook het maken van brieven kan met MS Office worden gerealiseerd. Het maken en versturen van brieven kan een dagelijks of regulier terugkerend proces zijn. In beide gevallen willen we ook dit proces zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Dit is mogelijk door Word aan Excel te koppelen. In Excel dienen we hiervoor een adressenlijst samen te stellen. Vrijwel alle financiële systemen kunnen van de NAW-gegevens een exportbestand maken dat al direct bruikbaar is in Excel. De enige vereisten waar het bestand aan moet voldoen, is een kolomgerichte indeling en een koptekst boven de kolommen. Zie figuur 1. Word zullen we met behulp van de functie afdruk samenvoegen / Letters and Mailings koppelen aan het adresbestand in Excel. Door gebruik te maken van de wizardfunctie in Word kunnen eenvoudig de juiste stappen worden doorlopen bij het leggen van een koppeling. Deze functie is te vinden in het menu Extra / Tools - Brieven en verzendlijsten / Letters and Mailings - Afdruk samenvoegen / Mail Merge. Wanneer het adressenbestand aan Word is gekoppeld, kunnen de adressen met de button ABC op het scherm worden weergegeven. Zie figuur 2. Met de button samenvoegen naar printer / merge to printer kan het bestand naar de printer worden verzonden. Updaten en geschiedenis bewaren Niets is zo veranderlijk als een openstaande postenlijst. Ons saldo muteert immers dagelijks vanwege de ontvangen betalingen en nieuwe facturen. We zullen dan ook op regelmatige basis behoefte hebben aan een recente openstaande postenlijst. Alle informatie die we systematisch in Excel verzameld hebben, willen we natuurlijk niet kwijtraken wanneer we een nieuwe openstaande postenlijst maken. Ook willen we de verzamelde gegevens als historie kunnen raadplegen. Bijvoorbeeld om nog eens iets terug te zoeken of om over te kunnen rapporteren. Onze openstaande postenlijst waarin we alle gegevens hebben verzameld, kunnen we updaten naar de actuele situatie. Hiervoor moeten we starten met het maken van een nieuwe download vanuit het financiële systeem. Deze download bewerken we zoals beschreven is in het eerste artikel van deze serie. U hoeft alleen de stappen te zetten voor een openstaande postenlijst. De stap van het maken van een draaitabel voor de ouderdomsanalyse is niet nodig. Wanneer we alle stappen hebben gevolgd, hebben we weliswaar een actuele openstaande postenlijst maar ontbreken al onze aanteke ningen. Onze lijst waar we alle aantekeningen in hebben vastgelegd, zullen we gaan vergelijken met de nieuwe lijst. Hiervoor kunnen we de vergelijkingsfunctie VERT.ZOEKEN / VLOOKUP 10 De Credit Manager nummer

11 Credit management en Excel Figuur 1. NAW-bestand. Figuur 2. Word gekoppeld aan Excel. Figuur 3. Lijst met aantekeningen waarop de niet meer openstaande facturen zichtbaar zijn. 11 De Credit Manager nummer

12 Credit management en Excel Figuur 4. Recente download waarop nieuwe facturen kunnen worden geselecteerd. Tip 2 Wanneer de formule wordt ingesteld met als uitkomst het openstaande factuurbedrag, kun je ook eenvoudig deelbetalingen ontdekken. gebruiken. Wanneer we de factuurnummers op de lijst met aantekeningen vergelijken met de nieuwe openstaande postenlijst, zullen de nummers die op beide lijsten voorkomen worden weergegeven. Wanneer de formule als uitkomst #N/B / #N/A geeft, komen de facturen niet meer voor op de nieuwe openstaande postenlijst. Deze facturen staan niet meer open en kunnen worden verwijderd van onze lijst waarop we ook de aantekeningen hebben bijgehouden. Zie figuur 3. Er zijn meerdere mogelijkheden om de betaalde facturen te archiveren. Afhankelijk van het doel van het bewaren van de geschiedenis moet een geschikte archiefmethode worden gekozen. Wanneer je altijd in het verleden wilt kunnen terugkijken naar alle openstaande facturen van dat moment, kan de oorspronkelijke lijst op datum worden opgeslagen. Wanneer er vanwege bijvoorbeeld rapportagedoeleinden behoefte is aan een analyse van niet meer openstaande facturen, kunnen alle niet meer openstaande facturen in een afzonderlijk bestand worden opgeslagen. Ieder organisatie zal de voor haar beste archiefmethode kiezen. Onze lijst is nu bijgewerkt met ontvangen betalingen. Omdat we natuurlijk ook nieuwe facturen hebben, zullen we de VERT.ZOEKEN / VLOOKUP nogmaals moeten uitvoeren. Alleen nu vergelijken we de nieuwe lijst met de lijst met aantekeningen. Alle facturen waarop nu #N/B / #N/A als uitkomst geven, staan dus niet op onze lijst met aanteke ningen. Zie figuur 4. Deze facturen kopiëren we naar onze lijst. We hebben nu een actuele openstaande postenlijst zonder dat we onze aantekeningen kwijt zijn. Om ook onze ouderdomsanalyse bij te werken, hoeven we in de draaitabel alleen maar op de knop gegevens vernieuwen / Refresh Data te klikken. Tot besluit In eerdere artikelen hebben we gezien hoe we een bestand dat voor een printer bedoeld is, kunnen bewerken naar een voor Excel werkbaar bestand. En hoe we onze actielijsten en aantekeningen kunnen bijhouden. In dit artikel hebben we behandeld hoe het koppelen van Excel aan Word voor het maken van aanmaningen werkt. In het volgende en laatste artikel zullen we aandacht besteden aan het maken van rapportages in Excel. 12 De Credit Manager nummer

13 Credit&debet Terug van weggeweest De voormalige voorzitters hebben altijd een column gevuld in De Credit Manager en ik wil deze traditie niet doorbreken. Maar wat wil je nu precies kwijt in zo n artikel? Moet het altijd over credit management gaan? Dat is natuurlijk wel ons vak, maar daar praat ik de hele dag al over en ook nog regelmatig s avonds vanwege mijn nieuwe functie. Ik zal waarschijnlijk een middenweg gaan kiezen. Soms over het vak en soms ook niet of alleen een beetje. De zomer zit er weer op, we zijn allemaal terug van weggeweest en storten ons op de opgelopen betalingstermijnen. Als we niet met vakantie waren gegaan, hadden we de termijnen wellicht in de hand kunnen houden en hoefden we nu geen extra inspanningen te leveren om de touwtjes weer in handen te krijgen. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook zo zijn dat het heel zinvol was om er een tijdje tussenuit te gaan. Even aan iets heel anders denken, de accu opladen. En er dan weer met hernieuwde energie tegenaan. Per saldo levert het misschien hetzelfde resultaat op. Rien van Poelgeest. Wat is er beter: wel of geen vakantie? Persoonlijk kies ik toch wel voor een onderbreking. Een ander land bezoeken, vreemde culturen leren kennen, leuke dingen doen, waarvoor je normaliter geen tijd hebt. En wie weet doe je nog een paar ideeën op die je zelf nog eens in je werk kan toepassen. Je blijft per slot van rekening toch credit manager. Wij waren deze zomer in Frankrijk. Net als in een groot deel van Europa was het daar erg nat. Terwijl we op zon hadden gerekend. Helaas krijg je niet altijd wat je graag zou willen (waar heb ik dat meer gehoord?). Het credit management in la douce France was wel goed verzorgd. De camping moest deels bij reservering worden betaald en het restant bij aankomst. Kijk, dat zijn nog eens betaaltermijnen! Verder had ik nog een aanvaring met de gendarmerie. Ik wilde net een stukje lekker hard doorrijden, maar les flics vonden dat ik moest stoppen. Ik heb nog geprobeerd te onderhandelen over de snelheid, de hoogte van de boete en de termijn van betalen, maar het resultaat was nihil. De snelheid was gelaserd, de tabel van de boete stond op papier en betalen kon alleen contant en wel direct. De Franse dienders zijn goed met hun (credit management) vak bezig! Gelukkig ben ik nog steeds kredietwaardig en kon ik dus kwistig met mijn credit card strooien. Bij thuiskomst bleek alles inmiddels afgeschreven. Ik ben blij dat ik inmiddels weer gewoon aan het werk ben. En voorlopig bepaal ik zelf wat er betaald moet worden, door wie en wanneer! Rien van Poelgeest Voorzitter VVCM 13 De Credit Manager nummer

14 cm ANALYSE Credit manager: boekhouder of verkoper? De wat provocerende titel van dit artikel heeft als bedoeling de aandacht te vestigen op een zeer relevante vraag naar de positie van de credit manager. In de meeste ondernemingen maakt credit management deel uit van de financiële afdeling en is daar nauwelijks of geen discussie over. Toch zijn er ook gevallen waarin men stelt dat credit management een element is van de klantenrelatie. Ludo Theunissen is voorzitter van het Instituut voor Kredietmanagement. Credit management als onderdeel van de financiële afdeling Om te beginnen gebruiken we hier in feite een veel te ruime situering: de financiële afdeling bestaat vaak niet als zodanig. Er is de boekhouding, financial control, trea sury,... die samen onder een financiële directie ressorteren (eenvoudigheidshalve zullen we verder in de tekst wel naar de financiële afdeling blijven verwijzen). Vaak vinden we credit management onder controlling of is het ermee gelieerd. Ook de combinatie treasury/credit management vinden we regelmatig terug. In de kleinere ondernemingen, waar maar een zeer beperkte financiële afdeling is, zullen we de activiteit van credit management ook wel in de boekhouding vinden. De voordelen van de positie van credit management in finance zijn evident: Toegang tot de informatie. De basis van de informatie over facturatie en betalingen ligt voor de hand: de boekhouding. En daarin zijn de medewerkers van de financiële afdeling goed thuis. Toegegeven, als we een prachtig, allesomvattend ERP-systeem hebben (ik ben voorzichtig genoeg geen voorbeelden te citeren), dat bovendien goed geïmplementeerd is en naar behoren werkt, kan er vrij gemakkelijk voor worden gezorgd dat iedereen binnen de onderneming toegang heeft tot specifiek bij zijn/haar profiel/functie horende gegevens. De medewerkers van sales kunnen dus evenzeer alle informatie over al dan niet tijdig uitgevoerde betalingen raadplegen. Specifieke financiële kennis. Een belangrijk aspect van credit management betreft het preventieve luik. Aan de hand van de beschikbare informatie wordt de kredietwaardigheid van een klant of prospect beoordeeld. In België zijn de jaarrekeningen gratis beschikbaar op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank. Het correct interpreteren en gebruiken van die financiële informatie behoort tot het vakdomein van financiële specialisten. Dat je een financiële achtergrond of financiële kennis moet hebben, houdt overigens niet in dat je per se op de financiële afdeling moet werken. Ook bij de salesafdeling kan men financiële specialisten hebben. Neutraal en afstandelijk. Financiële medewerkers kunnen zich gemakkelijker verschuilen achter koele technische argumenten; argumenten die overigens doorgaans perfect valabel zijn. De cijferaar waarvoor de financiële mede werker wel eens doorgaat, kan zich sneller permitteren een koele, zakelijke en afstandelijke houding aan te nemen tegenover de klant, zonder beïnvloed te zijn door de persoonlijke relatie. Inzicht in winstgevendheid van klant. Waar de verkoper wellicht meer zicht kan hebben op de commerciële mogelijkheden van een klant, kan de financiële medewerker zeker als hij toegang heeft tot de informatie van de afdeling management accounting niet alleen naar omzet kijken, maar ook het langetermijnrendement van een individuele klant beoordelen. Een klant aan wie we vooral producten verkopen met hoge winstmarges, zal misschien sneller betalingsuitstel krijgen en we zullen wellicht geneigd zijn flexibel op te treden. Bij een winstmarge (in dit geval gebruiken we uiteraard de winstmarge en niet de contributiemarge!) van 33%, kan je na drie betaalde verkopen al een wanbetaling compenseren zij het dat dit uiteraard een redenering is die uitermate opportunistisch en potentieel gevaarlijk is. Aan de andere kant: bij een klant die een gemiddelde winstmarge van 2% oplevert, weten we dat een wanbetaling zeer moeilijk is goed te maken In feite komen we hier bij het traditionele evenwicht tussen risico en winst (risk and return zoals we dat in beleggingstheorieën en veel andere aspecten van de bedrijfsfinan- 14 De Credit Manager nummer

15 Credit manager: boekhouder of verkoper? ciering terugvinden): als de potentiële winst groter is, zijn we ook bereid een iets groter risico te aanvaarden. Zeker als we een groot aantal klanten combineren (die dan bij voorkeur niet allemaal in dezelfde sector actief zijn). Toch zullen we bij de financiële medewerker ook bepaalde nadelen terugvinden. Zo zal de afstandelijkheid tegenover de klant met zich meenemen dat de commerciële instelling niet altijd aanwezig is. We behandelen alle klanten op dezelfde manier. Op het eerste gezicht terecht, op het tweede gezicht misschien niet altijd de beste benadering. Een klant die een langetermijnafnemer kan worden, moet misschien anders geëvalueerd en behandeld worden dan een klant die slechts een enkele keer een aankoop bij ons plaatst. We moeten met andere woorden ook rekening houden met de commerciële belangen! Credit management in sales Zullen we de credit manager dan maar ineens in onze salesploeg opnemen? Ook hier zijn er uiteraard voor- en nadelen. Direct contact met klant/vertrouwensrelatie. Belangrijk is dat de verkoper de klant meestal goed kent beter dan de financiële man. Dus een commercieel ingestelde credit manager kan in dezelfde stijl een vertrouwensrelatie met de klant opbouwen. Hij moet de klant niet zien als een risico, maar als een stevig potentieel aan toekomstige winst. Deze goede relatie kan er echter ook voor zorgen dat de objectiviteit zoekraakt, en de houding tegenover de klant wordt ingegeven door de persoonlijke band. Het wordt wellicht moeilijker het hard te spelen, wat helaas toch wel eens nodig is. Omzet, omzet, omzet. Bovendien is de verkoper, en waarschijnlijk ook de ganse salesafdeling, in eerste instantie bezig met omzet. Omzet is de graadmeter voor hun prestaties en voor hun beloning. Betaalde omzet zou wellicht beter zijn, maar is door allerhande (in België onder andere wettelijke) beperkingen niet altijd mogelijk. Snellere informatie. Als kenner van de klant zou de verkoper vroeger dan anderen zowel positieve als negatieve signalen moeten kunnen vaststellen. De positieve signalen hebben te maken met expansie, marktpositie en producten, aspecten waarover de verkoper tijdens zijn bezoeken of gesprekken met de klant informatie kan verkrijgen. Maar ook negatieve evoluties zal de verkoper soms eerder kunnen signaleren. Denk aan veranderingen in de stijl en toon bij onderhandelingen, personeelsverloop, ophopende voorraden, minder aandacht voor onderhoud van gebouwen en infrastructuur. Belangrijk is dat deze informatie op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Samenvattend kunnen we stellen dat de salesafdeling vaak sneller en beter zicht kan hebben op signalen die zowel op mogelijke gevaren als op toekomstig potentieel wijzen. Waar ligt de optimale oplossing? In feite zou onze credit manager de voordelen van de financiële en de verkoopafdeling moeten combineren en de nadelen of beperkingen van beide kanten moeten vermijden. Maar hebben we het dan over de positie in de hiërarchie van de functie van credit manager, of veeleer over het profiel van de persoon die deze functie zal uitoefenen? Beide hebben uiteraard belang. We hebben zowel een financieel geschoolde verkoper als een commercieel geschoolde financier nodig. Het is dan ook geen slecht idee alle medewerkers van credit management een commerciële scholing en de verkoopmedewerkers een basisopleiding financieel beheer mee te geven. Niet alleen zal dat een directe invloed hebben op de manier waarop ze hun eigen taken uitvoeren, ook de samenwerking met de andere afdeling binnen de onderneming kan erdoor verbeteren. Met betrekking tot de positie van credit management is er nog een andere mogelijkheid: credit management niet ophangen aan finance of sales, maar bijvoorbeeld als staffunctie rechtstreeks onder de algemene directie laten ressorteren. Op zich een aantrekkelijke oplossing, waarbij de credit manager een zekere onafhankelijkheid en autonomie heeft. Dit model is echter alleen bruikbaar als de credit manager door alle betrokkenen wordt erkend en gerespecteerd, in zijn acties en beslissingen autonoom is en door de directie van de onderneming wordt gesteund. Conclusie Wellicht ligt daar dan ook de oplossing: laat de credit manager gerust onder de financiële afdeling vallen, maar zorg voor een bedrijfscultuur en voor technische ondersteuning om de samenwerking met sales optimaal te laten verlopen. Ook hier geldt dat de credit manager niet de beperkende factor van de klantenrelatie moet zijn, maar de creatieve specialist die erin slaagt een oplossing te vinden om voor alle klanten die voorwaarden te kunnen aanbieden die tot een verkoop bovendien een betaalde verkoop leiden. Dit zijn maar enkele ideeën over de positie van de credit manager. Een aanzet tot verdere discussie en overwegingen. Ik ontvang dan ook graag uw reactie! 15 De Credit Manager nummer

16 cm LITERATUUR Kredietcrisis op film De afgelopen jaren zijn veel boeken over de kredietcrisis verschenen. De meeste behandelen onderwerpen zoals de Amerikaanse hypotheekcrisis en het falend bankentoezicht. Slechts weinig uitgaven gaan in op de achterliggende historie en de prijs die de belastingbetaler gaat betalen voor falend overheidsbeleid en tekortschietende regulatie en toezicht. Met het bereiken van de derde verjaardag van de kredietcrisis (augustus ) lijkt de tijd voor financiële reflectie aangebroken. Twee documentaires die afgelopen jaar in de filmhuizen draaiden en de crisis van een andere kant belichten, zijn onlangs op DVD verschenen. Nu de avonden stilaan langer worden, heeft u wellicht tijd voor de alternatieve blik die beide films bieden. Maar u bent gewaarschuwd: het betreft hier géén feel good movies maar veeleer food for the mind. Drs. Jean Gieskens AC CCM QT is als hoofddocent verbonden aan de VVCM-opleidingen. Daarnaast is hij bestuurslid van de NORA, de Nederlandse Orde voor Rating Advisory & Analysis. Jean Gieskens is docent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen. I.O.U.S.A. One Nation. Under Stress. In Debt. Op de DVD box-prijken de opschriften: May be to the U.S. economy what An Inconvenient Truth was to the environment en I.O.U.S.A. might be the most must-see movie out there. Beide opschriften zijn volkomen op hun plaats. De documentaire plaatst de feiten in de aanloop naar de huidige kredietcrisis niet alleen in een historische context, maar staaft ze bovendien met cijfermateriaal en toelichtingen van politici, economen, beleggers en financieel des- kundigen. De film is opgebouwd rond vier soorten schulden (ofwel tekorten) die ten tonele worden gevoerd: het begrotingstekort, het spaartekort, het handelstekort en het tekortschietende overheidsbeleid. Deze vier tekorten tezamen worden als een toxic mix voor de economie gepresenteerd. Niet alleen de rol van de overheid en de banken wordt uitgelicht, maar ook die van de veranderde maatschappij. De VS wordt geportretteerd als een samenleving in verval: de grootste democratie ter wereld die is afgegleden naar een consumptiemaatschappij, waarin de bevolking de rijkdommen uit het verleden heeft opgesoupeerd en de consumptie op peil houdt met leningen. Hoe treffend is de gelijkenis met het verval van het Romeinse rijk? Ging Rome niet ten onder aan moreel verval, financieel wanbeleid en een (te) nadrukkelijke aanwezigheid van legers in den vreemde? Deze vergelijking die aan het einde van I.O.U.S.A. wordt gemaakt, vormt het begin van de tweede film: Capitalism: a Love Story. Titel : I.O.U.S.A. One Nation. Under Stress. In Debt. Regisseur : Patrick Creadon Uitgever : B-motion BV september 2009 Ondertitels : Nederlands EAN : Prijs : EUR 12,99 Capitalism: a Love Story De film Capitalism: a Love Story krijgt van Time het predicaat Michael Moore`s magnum opus toegedicht. Tot op heden heeft deze documentaire echter niet de impact gehad die voorgaande werken als Bowling for Columbine en Fahrenheit 9/11 op hun conto hebben. In tegenstelling tot I.O.U.S.A. wordt in deze film géén conceptueel raamwerk geboden, noch wordt er gezocht naar objectieve berichtgeving. In plaats daarvan belicht Michael Moore de prijs die just around the corner people betalen voor het systeem dat leidde tot de kredietcrisis. Het aandeel dat de overheid, banken en multinationals hierin hadden, wordt op Moore`s 16 De Credit Manager nummer

17 Kredietcrisis op film bekende, ironische wijze uitgelicht. Hiermee is de film weliswaar onderhoudend maar tegelijkertijd ook eenzijdig. Zo wordt volstrekt voorbijgegaan aan de waarschuwing die nog nagalmt uit I.O.U.S.A.: de consumptiemaatschappij die gevoed wordt door het spaartekort van die zelfde just around the corner people. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat Moore met opzet niet altijd de juiste deskundigen voor de camera aan het woord wilde laten om uitleg te geven over de financiële markten. Hierdoor ontwikkelt de film zich langzaam tot een heldenepos met de regisseur in de hoofdrol; bijtijds erg vermakelijk en soms verrassend, maar het ware antwoord op de hamvraag Wat is kapitalisme? wordt niet gegeven. Meer informatie De website biedt niet alleen achtergrondinformatie maar ook een alternatieve 30 minutenversie van de film (gratis). Via deze site is ook het boek te bestellen dat de problematiek die in de film wordt aangesneden nader toelicht. Op de website lovestory.com kunnen deleted scenes worden bekeken en is er enige achtergrondinformatie verkrijgbaar. Voor de liefhebbers van boeken zijn de volgende Nederlandstalige drukwerken aanbevelenswaardig: Als de dollar valt (W. Middelkoop) en De internationale kredietcrisis (G. Soros). Het beste boek over de crisis Don t Buy Stuff you CANNOT Afford kent slechts één pagina en is gratis verkrijgbaar via de site Vers van de pers Menno Lanting, Connect!, Business Contact, 2010, ISBN , 22,50. LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Hyves: miljoenen mensen zijn virtueel met elkaar verbonden. We leven in een open en onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit en communicatie. De macht over de markt verschuift van bedrijven naar deze sociale netwerken. Bedrijven verliezen de binding met klant en medewerker. Binnen deze organisaties moet dan ook een omslag gaan plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden. Connect! is een aansporing om te handelen, en wel nu. Op basis van onderzoek onder managers in Nederland, en gesprekken met tientallen Nederlandse en Belgische bedrijven, maakt Menno Lanting inzichtelijk welke stappen nodig zijn om die omslag te kunnen maken. Hij geeft concrete antwoorden op vragen als: hoe kan ik zelf sociale netwerken gebruiken? Welke nieuwe businessmodellen ontstaan er? Op welke manier behouden we als organisatie aansluiting met de jonge, sociale netwerkgeneratie? Titel : Capitalism: a Love Story Regisseur : Michael Moore Uitgever : Paramount Vantage Paradiso mei 2010 Ondertitels : Nederlands EAN : Prijs : EUR 16,99 Kees van Alphen, Financieel management, Academic Service, 2010, ISBN , 24,95. Niet iedereen heeft affiniteit met de financiële kant van de zaak. Dit ondervindt de auteur als hij bij organisaties en kleine of middelgrote ondernemingen komt. Vaak ontbreekt financieel inzicht. De ondernemer focust zich meestal op het vaktechnische gebied of de commercie. De interesse voor cijfers beperkt zich veelal tot het saldo van de bankrekening en het maken van de kostprijscalculaties. Financieel management biedt een toegankelijke beschrijving van díe aspecten van financieel management waar elke manager of ondernemer behoefte aan heeft. In deze geheel geactualiseerde tweede druk is er extra aandacht voor het beheren van kasstromen. 17 De Credit Manager nummer

18 De passie van... De passie van Sander Bierens Waar ligt de parallel tussen credit management, incasso en The American Dream? Sander Bierens bewondert de Amerikaanse mentaliteit; de drive om dromen na te streven en waar te maken. In zijn kantoor in Veghel luncht hij in de Amerikaanse diner en haalt hij inspiratie uit Popart en helden als Kennedy en Neil Armstrong. 18 De Credit Manager nummer

19 Sander Bierens Eruit halen wat erin zit is het streven Ruby Drost-Lubach is redacteur van De Credit Manager. Amerika is een mentaliteit: Anything is possible: The sky is the limit! Als jongen las ik over de avonturen van Sjors en Sjimmie in Amerika. Die eerste indruk van het land waar alles kan is altijd blijven hangen. De sfeer van de jaren vijftig en zestig, jukeboxen, Coca Cola, Popart, Kennedy, de eerste man op de maan. Deze onderdelen van de Amerikaanse cultuur zijn voor mij een inspiratiebron. Amerikanen zijn de helden die ons in de Tweede Wereldoorlog hebben bevrijd. De werkelijkheid bestaat uit meer nuances, maar heroïsme is iets wat Amerikanen graag uitdragen; denk aan Amerikaanse sporters die niet voor minder dan goud gaan. Amerikanen zijn een ongekend gevarieerd volk. Uit alle hoeken van de wereld zijn mensen naar Amerika gekomen Naam: Sander Bierens Functie: Advocaat/eigenaar Bierens Incasso Advocaten Leeftijd: 51 jaar Opleiding/Loopbaan: Sinds 1985 advocaat en eigenaar van Bierens Incasso Advocaten. De afgelopen jaren heeft het kantoor een internationale groeispurt doorgemaakt. Naast de twee Nederlandse vestigingen in Veghel en Amsterdam bestaan er kantoren in Duitsland, Frankrijk, Spanje en sinds kort ook in de Verenigde Staten (Manhattan, New York). De toekomst? Innoveren en grenzen verleggen De betalingsmoraal van het bedrijfsleven verslechtert. Hierdoor nemen risico s voor ondernemingen toe. Er ligt een uitdaging voor credit managers om deze risico s zo goed mogelijk in kaart te brengen en te bestrijden. Door altijd als uitgangspunt te nemen: niets is onmogelijk en we moeten eruit halen wat erin zit, kom je tot slimme oplossingen. In mijn werk en onderneming neem ik een voorbeeld aan de Amerikaanse Business Cultuur; no-nonsense, hard werken en aanpakken. Onze op Amerikaanse leest geschoeide organisatie staat ver af van vele traditionele advocatenmaatschappen, die vaak erg formeel en hiërarchisch van opzet zijn. Wij hebben de juiste mensen met de juiste drive die gezamenlijk hun targets nastreven. Met maximaal resultaat als inzet. Incassoadvocatuur heeft een (kei)hard imago, terwijl 95% van de zaken zonder buitengerechtelijk procederen wordt afgerond. Eerlijk ondernemen en advies geven over processen die lastige incassotrajecten kunnen helpen voorkomen, heeft in mijn ogen de toekomst. om ondanks conflicten, opstanden en oorlog met elkaar als volk te leven. Eén ding is zeker: uit deze smeltkroes is geen saai volk ontstaan. De Amerikaanse cultuur heeft een grote invloed op de rest van de wereld, vooral de westerse wereld, niet alleen via TV en film, maar ook via literatuur en levensstijl. Deze invloed in de populaire cultuur wordt soms bekritiseerd als cultuurimperialisme, maar daar valt over te discussiëren. Een feit is dat Amerika een stimulerende omgeving is voor wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie. Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika een meer dan evenredige bijdrage geleverd op die gebieden. Vanaf het einde van de jaren zeventig ontwikkelde de softwarebranche zich in Amerika tot een serieuze bedrijfstak en nog steeds zijn de allergrootste softwarebedrijven (Microsoft en Google) van Amerikaanse oorsprong. 19 De Credit Manager nummer

20

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Tips voor Goed Verenigingsbestuur

Tips voor Goed Verenigingsbestuur Tips voor Goed Verenigingsbestuur Ervaringen, inzichten en handvatten voor de praktijk Artikelen verschenen op een persoonlijk weblog 'goedverenigingsbestuurtips' in de periode oktober 2006 november 2010

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie