Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet"

Transcriptie

1 Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome Zakelijk Periodiek Microkrediet Output Outcome % + 1. Informatieronde De moderator vertelt dat we vandaag heel concreet over geld gaan praten: hoe zorgen we ervoor dat we voldoende financiën organiseren voor het stimuleringsfonds/de buurtbank en het potje met geld gevuld houden? In de afgelopen 6 adviesrondes hebben we het over de uitwerking van het basismodel van WISE gehad voor Plan van Gool. Vanuit het overkoepelende concept WISE zal het model in de buurt een geheel eigen gezicht en karakter krijgen. Het moet passen bij de buurt. Om die reden is dan ook de afgelopen zes weken gesproken met bewoners uit de buurt (het burgerpanel), wijkinitiatieven (Samen Krachtig Plan van Gool) en professionals van buiten de wijk (externe experts) om te komen tot een model voor Plan van Gool. In het model spelen drie partijen een cruciale rol: - Het burgerpanel, de taken zijn te vergelijken met een drie gangen diner; o Voorgerecht: werven/ selecteren nieuwe Panelleden- i.s.m. bewoners onderzoeken behoefte i.s.m. wijkinitiatieven informeren fonds over nieuwe aanvragen informeren wijk over mogelijkheden fonds o Hoofdgerecht: 1

2 - - besluiten over aanvragen besluiten toelichten/ dialoog o Nagerecht monitoren/ evalueren aanvullen handboek Het stimuleringsfonds (of buurtbank / rekeningnummer) is puur ter ondersteuning van de buurt. Zij beheren het geld dat voor initiatieven in de buurt bestemd is en zorgen er voor dat de pot met geld gevuld blijft. De wijkinitiatieven: dit zijn de bewoners of ondernemers in de buurt met een initiatief die de buurt versterkt en daar middelen voor nodig hebben. Het kan gaan om een microkrediet (met winstteruggave) of een subsidie (schenking). We hebben het gehad over de kernwaarden van de drie componenten, hoe deze te organiseren, hoe zij samen werken, wat voor een toezicht nodig is en welke juridische vorm past. Met het model dat we gezamenlijk hebben ontwikkeld gaan we vanavond verder aan de slag. Het gaat echter niet meer over de vorm of de organisatie, maar over de stappen in de praktijk: hoe kom je aan het geld? En waarom hebben we dit nodig? Omdat dit de buurt zelfstandig maakt. Een goede financieringsconstructie zorgt ervoor dat de initiatieven, de coöperatieve vereniging en het vastgoed voldoende basis hebben om te functioneren. In veel buurten met veel goede initiatieven merken we dat een basisfinanciering een struikelblok blijft. Vanavond bespreken we de vraag: hoe krijgen we het stimuleringsfonds (of buurtbank, of buurtrekening) revolverend? Oftewel: hoe zorgen we er voor dat de pot met geld voor de community gevuld blijft? Er is geld nodig om alle ideeën te realiseren. Hier volgen enkele ideeën ter inspiratie: Bedrijf X geeft eenmalig geld voor een microkrediet voor een (potentieel winstgevend) initiatief in de buurt. De winst van het initiatief vloeit deels terug naar het fonds en de geldschieter ontvangt zijn investering met rente terug. Bedrijf Y geeft jaarlijks een gift / subsidie voor de wijkinitiatieven. Dat geld hoeft het bedrijf niet terug en kan bijvoorbeeld uitgegeven worden aan initiatieven die geen winst maken. Bedrijf Z geeft een subsidie aan het fonds voor wijkinitiatieven die een bepaalde output/ outcome (resultaat op de korte en lange termijn) verwachten te hebben. Indien de beloofde resultaten behaald worden heeft de gemeenschap er baat bij en daarom geeft de overheid de investeerder (een deel van) zijn investering terug. o Voordeel hiervan is: de investeerder zal zijn best doen om het initiatief te helpen om de beoogde resultaten te behalen en steunt zo het initiatief met geld, maar ook met kennis. Bewoners zorgen gezamenlijk voor inkomsten: iedere bewoner legt bijv. maandelijks een bedrag in wat besteed kan worden door initiatieven. De bewoners doneren met een gift voor hun eigen buurt. 2. Eerste adviesronde in groepjes In de eerste adviesronde geven de drie groepen (Burgerpanel, Externe experts en SKPVG) antwoord op de vragen: 1. Zijn er nog meer methoden om aan geld te komen en het fonds revolverend te maken? 2. Moet fondsenwerving überhaupt in dit model zitten? 2

3 De reactie van het Burgerpanel Er zijn twee lijnen in het revolverend krijgen van een fonds: 1. Nieuwe geldstromen genereren om het fonds te blijven vullen 2. De gelden in het fonds dusdanig slim organiseren dat het kapitaal groeit ( financieel engineren ). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een deel van het kapitaal sparen en microkredieten slim plannen. Het burgerpanel heeft voornamelijk nagedacht over de eerste lijn. Ideeën om nieuwe geldstromen richting het fonds te genereren: Veiling ten behoeve van het fonds. Dit is ook netwerkwise erg interessant voor de ondernemers aangezien zij zichzelf en hun producten kunnen presenteren. Wat kun je veilen? o een belevenis (bijv. fotosessie, etentje in het restaurant) o goederen (doneren producten Organiseer een activiteit waarbij je voor deelname een klein bedrag vraagt (bijvoorbeeld bingo, loterij). De opbrengsten gaan naar het fonds. Zorg voor een besparing voor de gemeente: bijvoorbeeld door zelf de groenvoorziening te organiseren of mensen aan het werk te helpen. Dat wat door de gemeente bespaard wordt storten zij in het fonds. Organiseer een happening in de buurt waarbij de initiatieven in de buurt zich presenteren en het duidelijk wordt voor de bewoners wat het fonds bereikt. Bewoners doneren een bedrag om dit te stimuleren. Zoek hierbij ook zeker de samenwerking met het Breednieuws op. Organiseer een collecte in de buurt Bied vanuit het fonds diensten aan als het aanvragen van subsidies voor andere initiatieven en maak een percentage van het bedrag naar het fonds over. Of laat de initiatieven zich abonneren en met die vaste bijdrage ontvangen ze ondersteuning van het fonds. Bekijk als stimuleringsfonds altijd of subsidies voor initiatieven ook via andere fondsen kunnen worden aangevraagd. Hier kan het fonds een faciliterende rol in spelen. Op deze manier haal je gelden van buiten de wijk naar Plan Van Gool en wordt de wijk dus per saldo rijker. Reactie van SKPVG De groep is uitgegaan van de coöperatieve vereniging in oprichting en de stichting die daarbij ondersteunt, onder andere bij het aanvragen van fondsen etc. Vraag 1: Ideeën om geld genereren voor het fonds: erfenissen, donaties incidenteel en structureel van particulieren subsidies aanvragen bij fondsen en gemeente voor maatschappelijke doelstellingen; bijv. werkloze jongeren, gehandicapten, ouderen europese fondsen aanvragen collecteren / crowdfundpercentage voor het fonds energie opwekken via zonnepanelen en windmolens en winst naar fonds uitkeren/ vuilnis en riolering omzetten in biogas parkeergeld dat door de gemeente opgehaald wordt aan het fonds uit laten keren (door de gemeente) 3

4 bedrijven m2 laten adopteren Vraag 2: We verwachten dat initiatieven zelf meer kans hebben om fondsen uitgekeerd te krijgen. Als het wel mogelijk is voor het fonds zelf dan lijkt ons dat geen slecht idee, maar het heeft niet onze eerste voorkeur: mag wel, hoeft niet. De reactie van de Externe experts Winstuitkering van goed lopende buurtbedrijven terug laten vloeien naar het fonds; de initiatieven die je een krediet hebt gegeven en die winst maken geven het krediet als percentage van de winst terug aan het fonds. o Het moet geen boete voor succes worden zoals bijvoorbeeld een belasting zou kunnen zijn. Bedrijven laten investeren in het fonds met een subsidie of krediet o interesseren in het eindproduct van de community en hen zo als investeerder interesseren (die het fonds ondersteunt). o vertrouwen geven in de effecten van de community en die positief communiceren (bijvoorbeeld via het Breednieuws). Reclame via sponsoring door bedrijven: zonnepanelen sponsoren zodat de leveranciers meer bekend raken bij de community en zo hun afzetmarkt op de langere termijn vergroten o de groep bewoners van de community zijn menselijk kapitaal en geld waard voor bedrijven Bedrijven laten investeren met als doel het vergroten van de koopkracht: voor (lokale) ondernemers zorgt dit voor meer afname van hun goederen. Overheid laten investeren in startende buurtbedrijven: is een risicovolle investering maar met mogelijk een behoorlijk resultaat voor het initiatief, de overheid en de buurt NB Je zou naast geld ook aan andere investering kunnen denken als goederen. Vaak bieden bedrijven dat nog makkelijker aan. 3. Eerste vragenronde plenair Nadat elke groep haar ideeën en antwoorden heeft gegeven kunnen de andere groepen vragen stellen. Vragen voor het burgerpanel: Vraag: Is het niet een langer en misschien inefficiënt traject om voor een initiatief geld aan te vragen via het fonds; zouden zij dat niet beter direct zelf kunnen doen? Antwoord: We merken dat het voor velen een flinke opgave is om fondsen aan te vragen en dat dit als een drempel werkt om hun initiatief ook echt voort te zetten. Daarom zouden wij dit wel zo voorstellen. Maar natuurlijk blijft het initiatief en of zij überhaupt gebruik willen maken van het aanbod in handen van de initiatiefnemer. Het kan, maar moet niet via het fonds lopen. 4

5 Vragen voor SKPVG Vraag: Heeft volgens jullie de vereniging of het fonds een faciliterende rol als het gaat om fondsen aanvragen en beheren voor de initiatieven? Antwoord: In principe is het fonds er om geld aan te vragen. De stichting kan wel als penvoerder en rekeninghouder fungeren zodat ook diegenen met een uitkering het bedrag kunnen gebruiken. Vraag: Zal een fonds wel geld storten op een algemene rekening van bijvoorbeeld het fonds of de vereniging dat bedoeld is voor een specifiek initiatief? Antwoord: Dat verwachten wij zeker wel want dat gebeurt nu ook al bij Combiwel ten behoeve van initiatieven in de wijk. Reactie: Op welke schaal organiseer je het fonds? Combiwel is groter en zal daardoor ook op meer vertrouwen kunnen rekenen van een fonds. Reactie: Het fonds en de coöperatieve vereniging / stichting hebben verschillende doelstellingen en daardoor kunnen zij ook voor verschillende doelen geld vragen als overkoepelend orgaan. De stichting is er puur om de individuele initiatieven te ondersteunen en het fonds is er om geld voor de gehele community/wijk te genereren. Dat wil overigens niet zeggen dat de twee niet samenwerken waar mogelijk; is er meer expertise binnen het fonds voor het aanvragen van geld dan zullen we daar zeker gebruik van maken. Reactie: Het kan er wel toe gaal leiden dat het fonds twee functies krijgt: een voor de community en een voor de coöperatie, dat zou tot conflicten/ lastige situaties kunnen leiden. Wil je de stichting van de coöperatie mixen met het fonds? Reactie: Kan Johanna (de fondsenwervende versie van Harry: de vraagbaak /adviseur voor de community) niet voor beiden fondsen aanvragen? NB je kan ook er voor zorgen dat het fonds naast geld ook kennis en advies uitkeert aan de initiatieven; bijvoorbeeld in de vorm van het aanvragen van fondsen. Zo leren de initiatiefnemers op den duur ook om zelf fondsen aan te vragen. Vragen voor de externe experts: Vraag: Jullie spraken over een soort belasting die succesvolle buurtbedrijven moeten betalen aan het fonds. Dat klinkt best als een straf, ook wel een beetje als of je als maffia opereert. Hoe zien jullie dat? Antwoord: Dat was inderdaad de start van het idee: daar waar geld verdiend wordt geef je een deel van wat je gekregen hebt terug aan het fonds. Maar dat moet niet een vaste belasting worden. Het gaat er vooral om dat je de investering die je als fonds doet ook weer terugziet komen als deze succes behaalt. Maar dat zou eerder de winst met een percentage van de rente moeten zijn. De moderator vat samen: de stichting die hoort bij de coöperatieve vereniging van SKPVG beheert gelden voor individuele initiatiefnemers (vanwege uitkeringssituatie). Het stimuleringsfonds/collectieve bankrekening beheert in principe geen gelden voor individuen, alleen voor de wijk het is een collectieve bankrekening. Deze kan eventueel wel als tussenpersoon fungeren bij het aanvragen van gelden bij andere fondsen voor een specifiek initiatief, en wanneer dat een succes is gaat een deel van de toegekende subsidie naar het stimuleringsfonds. 4. Tweede adviesronde in groepjes De moderator vast de uitkomst van de eerste adviesronde en vraagronde samen en benoemt de methoden die genoemd zijn door de drie groepen: 5

6 Activiteiten organiseren waarbij diensten en producten (van lokale ondernemers/initiatieven) worden aangeboden, collectieve inkoop (percentage/winst in fonds), fondsenwerving (samenwerking met stichting/coöperatieve vereniging SKPVG goed uitdenken), wijksponsoring (vijver vergroten), collectieve bezuiniging overheid stopt deel bezuiniging in fonds collectief inzamelen (circulariteit binnen wijk organiseren / autarkisch / cradle to cradle) Dat zijn allemaal mooie ideeën om geld mee te verdienen. Maar het betekent ook in vrijwel elk geval dat het fonds er behoorlijk wat taken bij krijgt. De vraag is dan ook of we willen dat zij dit allemaal zelf doen? Nu is de vraag: wie organiseert al die activiteiten die geld opleveren voor het fonds? In de tweede adviesronde gaan we dieper in op deze vraag via drie subvragen. De drie groepen geven elk antwoord op één vraag. Vraag 1: Welke taken liggen er nu extra bij het fonds en hoe groot moet de (betaalde) rol worden van de medewerkers van het fonds? De externe experts geven antwoord op deze vraag. De extra taken om financiën te genereren naar aanleiding van de vorige adviesronde zijn volgens ons: fondsenwerven bij particulieren en bedrijven ten behoeve van het fonds zelf (erfenissen, legaten, vermogensfondsen etc.) fondsenwerven als advies en ondersteuning voor de initiatieven deals sluiten met bedrijven om zo goede collectieve regelingen te realiseren organisatie van publieke events als loterijen, veilingen en collectes ten behoeve van het werven van donateurs uit de buurt coördineren en coachen van vrijwilligers bij de uitvoering. In hoeverre het fonds al deze taken uit zou moeten voeren betwijfelen wij. Sowieso suggereert de laatste taak al dat er vrijwilligers zijn die ondersteunen. Het fonds is volgens ons vooral de rekeninghouder en uitvoerder van taken die hen door de buurt worden gegeven. De buurt geeft opdracht aan het fonds om een van bovenstaande taken uit te voeren/ de verantwoordelijkheid te nemen. Maar bij de uitvoering kan het fonds weer gebruik maken van krachten uit te buurt: bijvoorbeeld door de coöperatie een event te laten organiseren. Je kan dan afspreken dat de coöperatieve vereniging een deel van de winst mag houden. Wel zit er veel kennis, zakelijk en coördinerend vermogen bij het fonds. Op die manier zullen de activiteiten ook echt leiden tot winst voor het fonds. 6

7 Vraag 2: Welke bedrijven willen nou investeren in de wijk als geheel (vergrote koopkracht)? SKPVG geeft antwoord op deze vraag Albert Heijn: geeft wel goederen maar geen geld - meer zinvol voor initiatieven Woningbouwverenigingen verkopen meer woningen als de buurt beter wordt dus zij zouden wel baadt hebben bij een investering in het fonds Energieleveranciers, internet (kabel) aanbieders, telefoonmaatschappijen; via collectieve inkoop. Voor wat betreft de bedrijven denken we dat het moeilijk is om hen te interesseren in een financiële investering in het fonds. Maar wat is er uniek aan de wijk en waar zouden we op een of andere manier wel organisaties voor kunnen interesseren: groen, water, vliegerbos. Vraag 3: Hoe concreet invulling geven aan collectiviteit? Het Burgerpanel geeft antwoord op deze vraag We denken in drie categorieën: collectieve inkoop (kosten voor bewoners uit wijk naar beneden, eventuele winst voor fonds), collectief inzamelen (geld genereren voor fonds door afzet/verkoop restproducten) collectief besparen (kosten wijk voor overheid/corporaties naar beneden, besparing naar fonds) Voorbeelden van collectieve inkoop zijn: - Boodschappen goedkoper aanschaffen door grote hoeveelheden - Autodelen aanbieden - Inboedelverzekering en andere verzekeringen collectief inkopen met een korting die naar het fonds toe gaat. In PVG zijn veel mensen zonder inboedelverzekering, terwijl relatief vaak inbraken, brand en waterschade voorkomt. - Gas, water, licht - Tip: sluit aan op pijnpunten wijk (zoals inboedel) en combineer collectieve inkoop met collectief informeren Voorbeelden van collectief inzamelen zijn: - Kledingcontainers waar kleding wordt verzameld en vervolgens verkocht met opbrengst voor het fonds - Bewoners die maaltijden over hebben en deze via een app aan de buurt aanbieden > percentage opbrengst naar fonds en naar bewoner. - Waardevolle materialen bij grofvuil ophalen en verkopen (bijvoorbeeld metalen) Voorbeeld voor collectief besparen is: - Besparing voor de overheid realiseren en dat bedrag over laten maken in het fonds: grofvuil ophalen zodat het stadsdeel dat niet hoeft te doen (dit wordt nu maar 1x per maand gedaan in PVG). Op deze manier zorgen we er gezamenlijk voor dat hetgeen dat buiten de wijk gehaald moet worden zo goedkoop mogelijk is en dat wat we produceren (zowel nieuwe producten/diensten als restproducten) verkopen, zodat het geld ook in de buurt blijft. 7

8 5. Tweede vragenronde plenair Naar aanleiding van de gegeven ideeën zijn enkele vragen gesteld aan de drie groepen: Vraag: Kunnen de organisaties die echt baat hebben bij wat er in de buurt gebeurt (de gemeente en de woningbouwvereniging) niet een vaste donateur worden? Antwoord: Ja, dat lijkt ons zeker een goed idee. Vraag: Waarom zouden alle bijdragen van bedrijven direct geld op moeten leveren? Als je bijvoorbeeld als bedrijf huiswerkbegeleiding aanbiedt voor kinderen in de buurt dan heb je op de lange termijn daar toch ook profijt van? Antwoord: Kennis halen brengt zeker wat op,maar op de lange termijn. Voor het fonds is het belangrijk dat er (direct of op de midden lange termijn) geld tegenover staat. Vraag: We gaven het fonds / de fondsenwerver eerder de taak om bijvoorbeeld ook een veiling in de buurt te organiseren. Waarom moeten zij dat doen en kan bijvoorbeeld de coöperatieve vereniging dat niet doen? Antwoord: Dat kan de coöperatieve vereniging inderdaad doen. In feite zou iedereen dat kunnen doen: de community is meer dan de coöperatieve vereniging: het is een keuze met wie je samenwerkt en wie het organiseert. Er zijn veel bewoners en initiatieven die daarbij zouden kunnen helpen. 6. Afsluiting De moderator vat de antwoorden en reacties van de tweede adviesronde samen; de financieringsmogelijkheden (op pico niveau) kunnen we in de volgende categorieën onder verdelen: wijkactiviteiten (met behulp van producten en diensten van lokale ondernemers/initiatiefnemers) ook op wijkniveau organiseren collectieve regelingen op wijkniveau, zowel inkoop, inzameling als besparing fondsenwerving 3 lagen: o Voor het fonds bij andere fondsen o Voor lokale initiatieven bij andere fondsen o Voor het fonds bij particulieren/bedrijven donateurs: vaste (binnen doelstellingen wijkontwikkeling) en incidentele (erfenissen, collectes, etc.) microkredieten Het fonds zorgt voor middelen op wijkniveau; de financiering voor verschillende activiteiten en initiatieven in de buurt. Concrete activiteiten en aanvragen voor specifieke initiatieven zijn de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers zelf. Als je de verschillende componenten van het model overkoepelend bekijkt dan zie je één wijk met een community (waar de diverse wijkinitiatieven en de coöperatie onder vallen), een stimuleringsfonds en een burgerpanel. Qua taken en bevoegdheden zijn het aparte organisaties maar 8

9 tegelijkertijd kijken zij continu naar waar zij samen kunnen werken om zo meer (financiële en inhoudelijke) winst voor de wijk te creëren. Aan het einde van de avond geven de deelnemers hun reactie op de adviesronde, een greep uit de reacties: Mooi samengekomen: samen krachtig Mijn woonplek wordt iedere maand leuker; zo n avond helpt daarbij, nooit gedacht! Toegankelijk en gelijkwaardig gesprek en dat bij zo n abstract onderwerp: werd heel concreet Elke keer interessanter, zonder vallen of staat worden we niet groot Sterk netwerk, ik geloof in die collectiviteit Veel informatie en weer een stap verder Eerder verdieping en nu ook echt vernieuwing Economie gaat voor financiën, inhoud gaat voor de vorm Uitdagend en lastig ook omdat de bedragen nog ontbreken: over een jaar weer organiseren Vooravond voor nieuw tijdperk Interessant haalbaar en complex: alle kaarten liggen op tafel 9

% + % + Verslag adviesronde 7 WISE. Hoe creëren wij een revolverend fonds?

% + % + Verslag adviesronde 7 WISE. Hoe creëren wij een revolverend fonds? Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

Hoe meet het Burgerpanel het maatschappelijk effect?

Hoe meet het Burgerpanel het maatschappelijk effect? Verslag adviesronde 9 WISE Datum: Locatie: 03juni 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 9 Hoe meet het Burgerpanel het maatschappelijk effect? Format Output Outcome Criteria Aanvraag Investering Community

Nadere informatie

Burgerpanel. Verslag Adviesronde 6 WISE. Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden?

Burgerpanel. Verslag Adviesronde 6 WISE. Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden? Verslag Adviesronde 6 WISE Datum: 13 mei 2014 Locatie: Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 6 Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden? Onderzoeken Beslui en Burgerpanel Informeren Moni

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Burgerpanel. Verslag Adviesronde 6 WISE. Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden?

Burgerpanel. Verslag Adviesronde 6 WISE. Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden? Verslag Adviesronde 6 WISE Datum: 13 mei 2014 Locatie: Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 6 Hoe moet de organisatie van het burgerpanel ingericht worden? Onderzoeken Beslui en Burgerpanel Informeren Moni

Nadere informatie

Verslag adviesronde 8 WISE

Verslag adviesronde 8 WISE Verslag adviesronde 8 WISE Datum: Locatie: 27 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 1. Informatieronde De moderator vertelt wat tijdens deze adviesronde concreet besproken gaat worden: welke (positieve) criteria

Nadere informatie

Wat moeten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Burgerpanel zijn?

Wat moeten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Burgerpanel zijn? Verslag Adviesronde 5 WISE Datum: 6 mei 2014 Locatie: Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 5 Wat moeten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Burgerpanel zijn? Burgerpanel Besluiten Informeren

Nadere informatie

Wat zijn de kernwaarden van het Stimuleringsfonds? Sociaal Economisch Bewust Correctheid garanderen

Wat zijn de kernwaarden van het Stimuleringsfonds? Sociaal Economisch Bewust Correctheid garanderen Verslag Adviesronde 1 WISE Datum: Locatie: 1 april 2014 Buurtkamer, Bovenover 341 Adviesronde 1 Wat zijn de kernwaarden van het Stimuleringsfonds? Sociaal Economisch Bewust Correctheid garanderen Milieubewust

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Fonds/bank. Verslag Adviesronde 3 WISE

Fonds/bank. Verslag Adviesronde 3 WISE Verslag Adviesronde 3 WISE Datum: Locatie: 15 april 2014 Buurtkamer, Bovenover 341 Adviesronde 3 Wie is eigenaar van het Stimuleringsfonds? Hoe moet de organisatie ingericht worden? Beheer Fonds/bank Werving

Nadere informatie

Fonds/bank. Verslag Adviesronde 3 WISE

Fonds/bank. Verslag Adviesronde 3 WISE Verslag Adviesronde 3 WISE Datum: Locatie: 15 april 2014 Buurtkamer, Bovenover 341 Adviesronde 3 Wie is eigenaar van het Stimuleringsfonds? Hoe moet de organisatie ingericht worden? Beheer Fonds/bank Werving

Nadere informatie

Verslag kernteamoverleg nr. 1 WISE Donderdag 3 april 2014 11.00 13.00 uur Buurtkamer, Bovenover 341

Verslag kernteamoverleg nr. 1 WISE Donderdag 3 april 2014 11.00 13.00 uur Buurtkamer, Bovenover 341 Verslag kernteamoverleg nr. 1 WISE Donderdag 3 april 2014 11.00 13.00 uur Buurtkamer, Bovenover 341 1. Toelichting kernteam In het kernteam bespreken we de adviezen uit de adviesrondes. Vele adviezen uit

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Ermen Consult, Pieternel Ermen Fondsenwerving Wat verstaan we daar onder? Alle manieren van geld verwerven zonder dat daarvoor

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting FARE Almere

Beleidsplan Stichting FARE Almere Beleidsplan Stichting FARE Almere 1. Algemeen 2014 wordt het eerste volledige jaar voor de Stichting FARE Almere. Ook in 2014 ontvangt de Stichting geen enkele subsidie en zijn wij afhankelijk van particuliere

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Nonprofit financiering: werken naar een overzichtelijke en inzichtelijk financieringsmatrix

Nonprofit financiering: werken naar een overzichtelijke en inzichtelijk financieringsmatrix Nonprofit financiering: werken naar een overzichtelijke en inzichtelijk financieringsmatrix Lucas Meijs & Lonneke Roza RSM Erasmus University 2014 1 Achtergrond Nonprofit organisaties (NPO s) hebben eigenlijk

Nadere informatie

Onderwerpen presentatie

Onderwerpen presentatie Community of Prac/ce LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN Onderwerpen presentatie - Welke kaders geeft het Energieakkoord voor energiebesparing en efficiency? Welke doelen zijn gesteld en welke instrumenten/regelingen

Nadere informatie

Beleidsplan periode 2013-2017

Beleidsplan periode 2013-2017 1 s Hertogenbosch 13-03-2013 Beleidsplan periode 2013-2017 Beleidsplan periode 2013-2017... 1 Inleiding... 1 Doelstelling... 2 Problematiek en doelgroep... 2 Manier van werken... 2 Het selecteren van de

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 maar geen geld? Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 Doel workshop Instellingen in zorg & welzijn zijn voor nieuwe projecten en ontwikkelingen vaak op zoek naar 3 e geldstromen. In deze

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader van

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

Nieuwe kansen in roerige tijden!

Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe kansen in roerige tijden! Nieuwe klanten? Omzet vergroten? Winstgevendheid vergroten? Samen de regio en het MKB versterken? Banken verstrekken steeds moeilijker werkkapitaal. Het risico van ondernemers

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Streekrekening Het Groene Woud Rekening houden met de streek

Streekrekening Het Groene Woud Rekening houden met de streek Streekrekening Het Groene Woud Rekening houden met de streek De kern van het verhaal Nationaal Landschap Het Groene Woud Aantrekkelijk natuur-, cultuur- en recreatiegebied tussen Den Bosch, Eindhoven en

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Checklist Samenwerking

Checklist Samenwerking Checklist Samenwerking 1 Partner in gezond ondernemerschap Checklist Samenwerken 2013 Uitgave Ontwerp vormgeving Drukwerk FNV Zelfstandigen 2013 Ida Rouwenhorst, Amsterdam Digitaal FNV Zelfstandigen FNV

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan BJ Wassenaar RSIN

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan BJ Wassenaar RSIN Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Beleidsplan 2016 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Stichting Hooghalen Duurzaam 1. Introductie, doelstelling en ambities 2. Werkgroep Collectiviteit 3. Collectieve

Nadere informatie

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011 Contactdag 12 november 2011 Koepel voor het Particuliere Initiatief Opgericht in mei 2009 Een koepelorganisatie voor het PI Gestaag groeiend Gerund door vrijwilligers Lucy Engelen, voorzitter. Partin:

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0

PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0 PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0 LYSIAS ADVIES Samenvatting Lysias Advies ontwikkelde samen met Meer dan Voetbal een masterclass fondsenwerving 2.0 voor MVO-medewerkers bij clubs. Deze presentatie gaat in

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

MET GEMAK MEER GASTEN

MET GEMAK MEER GASTEN MET GEMAK MEER GASTEN OVER IAMHORECA.NL Gratis horecanetwerk Online gesloten netwerk, geen leveranciers Leren dankzij delen van kennis en contacten Gratis en snel up-to-date blijven HALLO! VOOR WIE IS

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Beleidsplan Cavent Support.

Beleidsplan Cavent Support. Beleidsplan Cavent Support. Cavent Support spant zich in om financiële middelen te verwerven om daarmee de activiteiten van de Stichting Cavent te ondersteunen of om individuele cliënten van de Stichting

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Welkom. Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland. 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland

Welkom. Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland. 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland Welkom Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland Uw dagvoorzitter Jan Paternotte 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland De rol van lokale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2013 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-4 Verslag van het bestuur 3-4 Jaarrekening 5-13 Balans per 31 december 2013 5 Rekening van baten en lasten 2013 6 Rekening van ontvangsten en uitgaven 2013 6 Toelichting

Nadere informatie

6 January 2014 VRIENDEN VAN VISIE- MISSIE HOSPICE MARKIES. Voorlopig beleidsplan

6 January 2014 VRIENDEN VAN VISIE- MISSIE HOSPICE MARKIES. Voorlopig beleidsplan 6 January 2014 VRIENDEN VAN HOSPICE DE MARKIES VISIE- MISSIE Voorlopig beleidsplan Inhoud Algemeen, doel... 3 1. Inleiding... 3 MISSIE... 4 VISIE... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Financiële Doelstelling

Nadere informatie

Patrick Verhorst Voorzitter

Patrick Verhorst Voorzitter Jaarverslag 2012 Hoewel met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld kunnen in dit jaarverslag onvolkomenheden voorkomen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Stichting

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014

Rapport inzake de jaarrekening 2014 Rapport inzake de jaarrekening 2014 STICHTING TOT ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJS EN BEVORDERING VAN DE WEERBAARHEID OPGERICHT 24 DECEMBER 2013 Vestigingsadres: Rotterdam, 25 mei 2015 Graaf Florisstraat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Verdienmodellen voor coöperaties

Verdienmodellen voor coöperaties Verdienmodellen voor coöperaties Alfred Griffioen Masterclass Coöperaties Stichting Doen 8 april 2013 @AlfredGriffioen @decooperatie Even voorstellen Alfred Griffioen Ervaring als business development

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie