De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk"

Transcriptie

1 De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

2 LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame, eigen en onafhankelijke energie. Verlagen van energieverbruik Betaalbaar Duurzaam Eigen Onafhankelijk Goedkoper dan minstens 80% van de markt revenuen investeren in duurzame projecten Energiee neutraal Bijdrage aan leefklimaat Geen negatieve gevolgen (klein ) kinderen Opwekking uit schone hernieuwbare bronnen (zon, wind, water en biomassa) Bewustwording & energiebesparing Impuls duurzame energieopwekking Van, voor en door inwoners Boxtel Vergroten sociale cohesiee Inspraak leden over revenuen Energiee dichter bij inwoners van Boxtel brengen Impulsen in bewustwording LDEC heeft geen belang in toename energieverbruik Niet afhankelijk van buitenlandse energievoorziening Informeren, adviseren en ontzorgen in lokale energieopwekking Doelstelling: Minimaal 1000 leden binnen 1 jaar en vervolgens in % van Boxtel lid Noodzaak: fossiele bronnenn raken uitgeput en tasten het leefklimaat aan, ook zullen de energi ieprijzen blijven stijgen

3 Wat levert het op? Betaalbare, duurzame, eigen en onafhankelijke energie van, voor en door inwoners van Boxtel. Betaalbaar Duurzaam Eigen Onafhankelijk Lagere rekening door: verlagen energieverbruik Collectieve inkoop Eigen productie Gecertificeerde groene stroom en gas Duurzame projec cten Energie neutraliteit Van, voor en door inwoners van boxtel Winst blijft in de gemeenschap Iedereen wil erbij horen Adviseren, informeren en ontzorgen Educatie en bewustwording De revenuen van de coöperatiee worden geïnvesteerd in lokale/ regionale duurzame projecten

4 Hoe: behalen doelstellingen? Verlaging energieverbruik Energiebehoefte van alle leden samen Collectieve inkoop van duurzame energie Lokale/regionale productie van duurzame energie Snelheid in eigen opwekking o.a. afhankelijk van aantal leden en beleidsmatige keuzes. Met LEC wordt bijgedragen aan een energieneutrale gemeente/ regio. Tijdlijn De lokale duurzame energie coöperatie staat voor Collectief inkopen Individueel en collectief reduceren Individueel en collectief produceren Collectief bewust

5 Hoe: beperken stijging energiekosten Stijging reguliere energielasten gem. 8% per jaar Energielasten Inkoopcollectieven zoals consumentenbond e.d. Lokale Energie Coöperatie van inkoop naar productie Tijd in jaren

6 Hoe: creëren financiële ruimte (1/2) Bestaande kasstroom van circa 25 milj. per jaar in Boxtel* Winst Servicekosten Netwerkkosten Belastingen Energiekosten Financiële ruimte circa 70, tot 100, per aansluiting p/jr.? Aquisitiekosten Administratiekosten Netwerkkosten Belastingen Energiekosten Voordeel voor leden/ investering in duurzame projecten Door samenwerking lager Door locale smart grids lager Reguliere energieleveranciers Lokale energie coöperatie * op basis van woningen met een gemiddelde energielast van 2000, per jaar.

7 Hoe: creëren financiële ruimte (2/2) Winst uit eigen energie opwekking 10 20% van inkoopvoordeel reductie maatregelen Voordeel uit collectieve energiee inkoop Financiering o.b.v. kasstroom Subsidie Voordeel uit collectievee energie inkoop Winst uit eigen energiee opwekking Financiering o.b.v. kasstroom 10 20% van inkoopvoordeel maatregelen Subsidie Financiele middelen LDEC voor investering

8 Hoe: oprichting lokale duurzame energie coöperatie (LDEC) LEC LEC Werkgroepen Ondernemers Huurdersverenigingen Gemeente Afnemende leden (zakelijk & particulier) Inwoners gemeente Boxtel Individuele scholen Vertegenwoordiging zakelijke markt Streekraad Wijk / dorpsraden Kerngroep Initiatiefgroep Woningcorporatie Sportraad Rabobank Zorgpartijen Individuele verenigingen Afnemende leden (zakelijk & particulier) Instanties en overige Vertegenwoordiging kennis instellingen Provincie Brabant LEC LEC

9 Bestuurlijke/ juridische opzet Coöperatieve vereniging Raad van toezicht Bestuur Extern kapitaal Een lid kan extern kapitaal inbrengen waardoor een lid ook kapitaal lid wordt. In een overeenkomst wordt het investeringsdoel en het rendement vastgelegd. Coöperatieraad (Ondernemende leden) Werkgroepen Leden/ ledenraad In huishoudelijk reglement ledencategorieën particulieren, organisaties en ondernemers Gelijk stemrecht

10 Communicatie

11 De producten van de lokale energie coöperatie Collectief inkopen De LDEC wil zo snel mogelijk collectief voor haar leden energie gaan inkopen welke duurzaam is en bij voorkeur opgewekt uit schone en hernieuwbare bronnen. De intentie is om dit vanaf aanvang direct te starten met een white label leverancier onder de eigen LDEC naam. In de toekomst kan dit verder uitgebreid worden door het verkrijgen van een gezamenlijke energie leveringsvergunning, samen met andere LDEC s. Individueel reduceren De LDEC wil inwoners van Boxtel te stimuleren om in huis energieverbruik te reduceren. Dit kan door het toepassen van kleinschalige energiebesparende maatregelen zoals LED verlichting. De LDEC kan dit o.a. faciliteren met een webshop waarin een bezoeker in enkele simpele stappen inzichtelijk kan maken Wat kost het mij? en Wat levert het mij op?. Bij collectieve inkoop van bv led lampen kan de prijs omlaag worden gebracht. Bijvoorbeeld bestellen op inschrijving, hoe meer er bestellen hoe lager de prijs. Collectief reduceren Door collectief energie reducerende maatregelen te organiseren, kan inkoopvoordeel worden behaald. Daarnaast zal de LDEC hierin de rol vervullen in advies en ontzorgen. Natuurlijk kunnen dergelijke maatregelen ook individueel worden aangeboden. Ook hierin moet net zoals bij het individueel reduceren de vragen beantwoorden Wat kost het mij? en Wat levert het mij op?. Individueel opwekken Door te faciliteren, adviseren en ontzorgen in individuele energieopwekking kan de LDEC de lokale energieopwekking ook stimuleren. Door het collectief organiseren van inkoop en installatie, kan mede ook hierop een stuk inkoopvoordeel worden behaalt voor de leden en de coöperatie.

12 Collectief opwekken De doelstelling is om door middel van het creëren van financiële middelen als coöperatie te gaan investeren in collectieve energieopwekking. Dit kunnen projecten zijn in allerlei vormen van duurzame en schone energie opwekking zoals energiebronnen als zon, wind en water. Bewustwording Naast het lokaal/ regionaal opwekken van duurzame en schone energie en het stimuleren van reductie maatregelen, ziet de LDEC ook mogelijkheden in het stimuleren van bewustwording bij haar leden. Door bewuster met energie om te gaan en alleen daar te gebruiken waar het nodig is, kan een reductie van het energieverbruik worden gerealiseerd.

13 De LDEC in een notendop (Belangrijkste communicatie boodschap in dondergroen weergegeven) Realiseren betaalbare, duurzame, eigen en onafhankelijke energie Collectief inkopen, reduceren en produceren van energie Door eigen vergunning zo snel mogelijk onafhankelijk Lokale/ regionale duurzame energieopwekking Opbrengsten blijven binnen de gemeenschap Impuls in duurzaamheid en energiebesparing in maatschappelijk en commercieel veld Energie dichter bij de inwoners van Boxtel brengen en bewustwording creëren Inwoners van Boxtel informeren, adviseren en ontzorgen In de toekomst ook bv zorg en welzijn coöperatief organiseren

14 Werkgroepen Werkgroepen Werkgroep bestuur??? Werkgroep visie en beleid Kerngroep Initiatiefgroep???? Kerngroep Werkgroep communicatie Werkgroep energie besparing Werkgroep zon Wergroep wind

15 Droombeeld 2025 Ruim 60% van de Boxtelse huishoudens is lid van de LDE. De energieprijs die de leden betalen ligt zo n 20% onder de reguliere energieprijzen. Minimaal 50% van de energiebehoefte wordt lokaal/ regionaal uit schone en hernieuwbare bronnen opgewekt. In de periode is een energiereductie gerealiseerd van ruim 20%. De LDEC investeert structureel in zowel lokale/ regionale duurzame energieopwekking als in duurzame projecten in de lokale samenleving. Middels een webinterface kunnen inwoners van Boxtel hun verbruik realtime monitoren en een bespaarplan opstellen en volgen. Via de webinterface kunnen zij ook in kaart brengen van de kosten en besparingen zijn van reductiemaatregelen en deze ook direct bestellen. Ieder lid kan gebruik maken van de diensten van een bespaarcoach die kan adviseren in energiereductie en energieopwekking. Ook kan de bespaarcoach ondersteunen in bijvoorbeeld de aanvraag van subsidie en ontzorgen in gehele traject.

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Wel de lusten, niet de lasten Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Op de energiemarkt gebeurt de laatste jaren

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

De social enterprise als businesspartner van de gemeente

De social enterprise als businesspartner van de gemeente De social enterprise als businesspartner van de gemeente Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop Inhoudsopgave De waarde van sociaal ondernemerschap 4 Aanbeveling 1: Wees contructief passief 6

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Beleidsstudie Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

Finsterwolde Bouwt Zelf wil verder met: juni 2010

Finsterwolde Bouwt Zelf wil verder met: juni 2010 Finsterwolde Bouwt Zelf wil verder met: k r i m p p l a n m a k e n s a m e n m e t h e t d o r p e n v e r h u i s k e t e n s i n b e e l d b r e n g e n juni 2010 B L A D 1 Finsterwolde Bouwt Zelf wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Ben de Reu benadrukt dat je stap voor stap naar je doel moet gaan.

Ben de Reu benadrukt dat je stap voor stap naar je doel moet gaan. Energiebijeenkomst 11 maart 2015 De Inspiratiemiddag Energie is ingeluid door Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad (SER). De Provincie Zeeland en de SER Zeeland organiseren samen een inspiratiebijeenkomst

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen

Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Handreikingen voor samenwerking en verdienmodellen Inhoud

Nadere informatie