: Betaalbaar, eigen en duurzaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Betaalbaar, eigen en duurzaam"

Transcriptie

1 Energie Dongen, informatie voor de 1 e algemene ledenvergadering 6 juni 2012: Locatie Tijd : Cammeleur : 19.30u Inhoud van deze notitie: 1. Agenda van de avond 2. Samenvatting Plan van Aanpak 3. Uitleg over de coöperatieve vereniging 4. Te nemen besluiten door de ledenvergadering 1: Agenda van de avond: 19.30u. Inloop met koffie 19.45u. Ledenvergadering 20.30u. Pauze 20.50u. Presentatie zon (u kunt gaan bestellen!) 21.30u. Afsluiting 2: Samenvatting Plan van Aanpak Op dit moment wordt er door het bestuur hard gewerkt aan een basis plan van aanpak voor Energie Dongen. Iedere werkgroep ontwikkelt daarnaast een eigen plan van aanpak. Het uitgebreide plan van aanpak (in ontwikkeling) is vanaf 1 week voor de vergadering beschikbaar via de website. Hieronder vindt u een samenvatting. Missie en kernwaarden van Energie Dongen: Toekomstbeeld :Dongen is volledig zelfvoorzienend in haar energiebehoefte. Dit kunnen we bereiken als we erin slagen een brede samenwerking van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en gemeente voor elkaar te krijgen in Dongen en natuurlijk ook s Gravenmoer en DongenVaart. We zetten daarom ook vanaf het begin in op het betrekken van zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties binnen de gemeenschap Dongen. De techniek is er, en wordt steeds beter, het geld is er ook, we betalen namelijk allemaal onze energie rekening, die als we niks doen, ook komend jaar weer met minimaal 160, per huishouden gaat stijgen. Tussen doel De kernwaarden : In 2020 doet 60% van alle Dongenaren mee met Energie Dongen in privé en/of bedrijf. : Betaalbaar, eigen en duurzaam Strategie om daar te komen: De basisgedachte: Door allerlei projecten samen op te pakken kunnen we kosten besparen ten voordele van onze leden. Een per project te bepalen deel van dit voordeel gaat direct naar de

2 leden en een deel van het voordeel gaat steeds terug naar Energie Dongen. Hiermee doen we investeringen in eigen energieproductie. Dit levert rendement op, waarmee weer geïnvesteerd kan worden in nog meer eigen productie ten gunste van de leden. Uiteindelijk komt het gehele rendement ten gunste aan de leden die daarmee geïnvesteerd hebben in een betaalbare, eigen en duurzame energietoekomst. Verderop is uitgewerkt hoe dit dan financieel werkt. Visueel: Leden herinvesteren en uitkeren organiseren voordeel rendement uit eigen productie investeren in eigen productie Energievergunning samen met andere lokale initiatieven: Een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak is dat we met andere energie coöperaties in Nederland gezamenlijk energie gaan inkopen via een zelf te organiseren leveringsvergunning. Dit betekent dat we daarmee hetzelfde kunnen als een commercieel energiebedrijf en dus energie aan onze leden mogen leveren. Energie Dongen zal hiervoor lid worden van de coöperatieve vereniging VEC (Verenigde Energie Coöperaties.) Dit is eigenlijk hetzelfde als Energie Dongen maar dan een vereniging van lokale coöperaties die allemaal voor hun leden betaalbare, eigen en duurzame energie willen organiseren. Door samen te werken met de andere initiatieven die hetzelfde willen als Energie Dongen halen we de schaalvoordelen die nodig zijn. Op deze manier kunnen onze leden zeer scherp energie inkopen en overschakelen van hun huidige energieleverancier naar de Verenigde Energie Coöperaties (VEC) waar Energie Dongen lid van is (net als u lid van Energie Dongen bent). Daarnaast is het belangrijk dat Energie Dongen op termijn de eigen geproduceerde energie, van een windmolen bijvoorbeeld, ook zelf kan inkopen en doorleveren aan de leden zonder afhankelijk te zijn van de grote energiebedrijven. Gemiddeld betaalt u nu 100, per jaar aan reclame kosten aan de grote energie bedrijven. Door zelf te leveren hebben wij deze kosten niet, dit voordeel is dus gauw gerealiseerd waardoor u straks uit dit voordeel ruim uw lidmaatschapsbijdrage aan Energie Dongen kunt betalen. Projecten voor reductie en productie:

3 Om onze energierekening duurzaam (= langdurig) naar beneden te krijgen moeten we investeren in energiereductie en productie en daarvoor moeten we weten wat in Dongen allemaal de mogelijkheden zijn. Hiervoor zijn nu al een paar projectgroepen actief zoals: Ometing werkgroep: Deze werkgroep onderzoekt wat het huidige energieverbruik in Dongen is en waar de kansen liggen om rendabel aan de slag te gaan. We worden hierbij mogelijk geholpen door de stichting Kien die studenten van de TUEindhoven zal inzetten. Voor 6 juni weten we of dit lukt. Energiereductie werkgroep: Deze werkgroep gaat via de energieweg aanpak werken. WEG staat voor Warmte Electra en Gedrag. In de herfst van 2012 wil deze groep al graag komen tot een energiebeurs in Dongen waar u informatie kunt krijgen over deze onderwerpen. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden tot het collectief isoleren van gevels, vloeren, daken en ramen en het toepassen van ledverlichting en zuinige apparaten in huis. Zonwerkgroep: Deze werkgroep presenteert tijdens de ledenvergadering de internetmodule waar u uit kunt rekenen wat zonnepanelen voor u kunnen opleveren. We kunnen u een zeer goed en voordelig aanbod doen om Zonnepanelen aan te schaffen. We doen ons best om op 6 juni ook een voorbeeld systeem te hebben. U weet ongetwijfeld uit de pers dat er subsidie komt op zonnepanelen. Eerst dacht men aan een btw verlaging naar 6%, nu wordt gesproken over een subsidie van 12%. Op het moment dat wij deze brief naar u schrijven is dit nog niet 100% zeker maar 1 juni presenteert de kamer definitief de plannen. De verwachting is dat de subsidie ingaat per 1 juli a.s. Windwerkgroep: De windwerkgroep heeft inmiddels in kaart gebracht waar mogelijke locaties in Dongen zijn om windmolens te bouwen en onderzoekt nu via o.a. het meekijken met een opgestarte M.E.R. procedure (M.E.R.= Milieu Effect Rapportage) door bedrijven op de Wildert hoe wij windmolens ook voor de leden van Energie Dongen kunnen organiseren. Andere mogelijkheden: In Dongen zijn nog veel meer mogelijkheden om energiereductie of productie te organiseren zoals warmte terugwinning uit het riool, benutten van biomassa (hout, maaisel, mest), restwarmte gebruik of water bijvoorbeeld waterkracht. Uit het onderzoek van de Ometing werkgroep en het onderzoek dat mogelijk via stichting Kien uitgevoerd wordt zal duidelijk worden wat precies de mogelijkheden zijn. Lobby om iedereen mee te laten doen: Gelukkig sluiten steeds meer mensen en bedrijven zich aan bij Energie Dongen. Woonstichting Vieya, het Cambreur College, de sportfederatie en ook het VOCD en Platform Tichelrijt. Voor 6 juni ontvangt ook het college van Burgemeester en Wethouders een uitnodiging om met ons van gedachten te wisselen hoe ook de

4 gemeente Dongen mee kan doen op weg naar een energieneutraal Dongen. In de wandelgangen tasten we nu al hier en daar af. Overige werkgroepen: Naast de hierboven genoemde werkgroepen is er ook de werkgroep Communicatie en Energie Café. De werkgroep Communicatie verzorgt de persberichten, de nieuwsbrieven en andere uitingen. De werkgroep Energie Café maakt het mogelijk dat samenkomsten georganiseerd worden zoals het maandelijkse Energie Café of de ledenvergadering. Inmiddels hebben ook de eerste huurders van Vieya zich gemeld om te zien hoe huurders ook iets aan hun woonlasten kunnen doen. Korte termijn tijdlijn/wat kunt u verwachten de komende maanden: Zonnepanelen acties Energie levering Energiereductie Energiebeurs Ometing Windgroep Lopend, vanaf juni/1 juli de eerste installatie Kwartaal 3 4 van 2012 werkgroep is opgestart, onderzoekt mogelijkheden willen we graag organiseren aanvang najaar 2012 werkgroep opgestart, eventueel samen met KIEN werkgroep opgestart, onderzoekt mogelijkheden 3: uitleg over de coöperatieve vereniging. Algemeen: De coöperatieve vereniging, vaak coöperatie genoemd, is een bijzondere vereniging. Een coöperatieve vereniging komt op voor de materiële belangen van de leden door overeenkomsten met ze af te sluiten. De winst mag worden uitgekeerd aan de leden. De coöperatieve vereniging is een rechtspersoon en daarmee zelf aansprakelijk voor de handelingen. De leden van de coöperatie zijn bij ontbinding ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de tekorten van de coöperatie. Deze aansprakelijkheid van de leden kan in de statuten worden beperkt of uitgesloten. Bij een 'coöperatie met beperkte aansprakelijkheid' (BA) is de aansprakelijkheid beperkt. Bij de 'coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid' (UA) is er geen verhaalsrecht op de leden. De bij de Kamer van Koophandel geregistreerde naam van onze coöperatieve vereniging is coöperatieve vereniging Samenwerkend Dongen UA en Energie Dongen is de handelsnaam. Onze statuten voorzien in de mogelijkheid om naast energie ook andere nuttige zaken binnen deze coöperatieve vereniging op te pakken. Denkt u maar aan breedband (glasvezel), zorg en of voedsel. Omdat Energie Dongen een coöperatieve vereniging UA is de aansprakelijkheid voor de leden uitgesloten! Financiën van onze coöperatieve vereniging: Een coöperatieve vereniging bouwt haar werkkapitaal op door lidmaatschapsbijdragen, kapitaalinleg door leden en gerealiseerde voordelen uit projecten en collectieve inkoopacties.

5 Om mee te kunnen doen met de voordelen en om de algemene kosten van Energie Dongen te kunnen financieren, betalen alle leden een lidmaatschapsbijdrage. We stellen daarbij het volgende voor: Lidmaatschap 2012 Lidmaatschap Donateurschap Bedrijfslidmaatschap Certificaten van aandeel : 10, totdat je diensten gaat afnemen (dit geldt voor iedereen, dus ook bedrijven) : 50, vanaf afname diensten (zonnepaneel, energie etc.). Leden die al 10, hebben betaald, betalen 40,. : minimaal 10, per jaar (wel info, geen stemrecht, geen diensten) : 100, + 1, per medewerker Bedrijven onder de 10 medewerkers: 10, per medewerker met een minimum van 50, : Vanaf 25, per stuk. Hoe meer leden, hoe meer geld er uit de lidmaatschapsbijdrage geïnvesteerd kan worden in eigen productiemiddelen. De rendementen hiervan komen weer ten gunste aan de leden. We streven ernaar om maximaal 25, van de lidmaatschapsbijdrage van particulieren en 50, van bedrijven nodig te hebben ter dekking van de algemene kosten. Zodra we dit bereikt hebben zal 50% van de lidmaatschapsbijdrage ook omgezet worden in certificaten van aandeel. Deze staan op naam. Om werkkapitaal aan te trekken worden, alleen aan leden, extra certificaten van aandelen uitgegeven a 25, p/st winstdelend. Hiervoor zal op de a.s. ledenvergadering een eerste zonnepanelen project gepresenteerd worden. De certificaten van aandeel komen op naam. Entree geld: Energie Dongen gaat werken met een anciënniteitsbeginsel. Dit wil zeggen dat hoe langer je lid bent/hoe eerder je certificaten hebt gekocht, des te meer recht op rendement dat je hebt/des te eerder je energierekening daalt. Om meelifters te voorkomen kan naarmate dat Energie Dongen zich ontwikkelt gewerkt worden met een stijgende entree vergoeding. Governance (Bestuursstructuur) van onze coöperatieve vereniging: Een coöperatieve vereniging werkt voor haar leden en wordt door haar leden bestuurd. Binnen Energie Dongen kennen we: Raad van Commissarissen Bestuur Ledenvergadering Voor alle drie de organen, zoals dat genoemd wordt, is een reglement van toepassing.

6 De basis is vastgelegd in de statuten van de coöperatieve vereniging. Deze zijn openbaar. U kunt ze hier (LINK) lezen. Samen met de diverse regelementen voorzien ze in een goede bestuursstructuur. Deze regelementen vindt u hier (LINK). Samengevat werkt het als volgt: De leden beslissen. Om hen te vertegenwoordigen kiezen de leden een Raad van Commissarissen(RvC). De RvC benoemt (en ontslaat) het bestuur, waarvan de kandidaten uit de leden komen. E.a. kunt u nalezen in de reglementen. Voorlopig werken we met 1 lid, 1 stem. Vanaf bijvoorbeeld 250 leden gaan we over naar een ledenraad. Dan nog geldt het principe van 1 lid 1 stem, maar u stemt dan via de ledenraad. We zorgen ervoor dat de verschillende belangen (denk aan huurders, ondernemers, woningeigenaren) gelijke kansen krijgen en via werkgroepen voor deze verschillende groepen kunt u actief meewerken. Onze coöperatieve vereniging is per 1 februari 2012 opgericht en had toen een beperkt aantal leden (de oprichters). Die hebben samen met de andere initiatiefnemers en belangstellende die zich gemeld hadden op de publieksavond van 22 november een RvC en een bestuur gekozen. Dat noemen we nu een werkbestuur dat samen met de andere kartrekkers aan de slag is om Energie Dongen op te bouwen. Op dit moment zijn er geen vacatures in het bestuur, noch in de RvC. Per eind 2013 willen we verkiezingen houden om uit de actieve leden een nieuwe RvC en Bestuur te kiezen. 4: door de leden te bekrachtigen besluiten op de ledenvergadering van 6 juni 2012 Door het huidige bestuur in samenspraak met de RvC is uitgewerkt wat in deze notitie aan u wordt voorgelegd. Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur aan u ter goedkeuring voorleggen: 1: Het plan van aanpak in ontwikkeling 2: Het huishoudelijk regelement 3: Bekrachtiging van de huidige RvC bestaande uit Anton Euren, Frans Desloover en René Roovers. 4: De voorgenomen contributie regels Wij vragen u zich goed voor te bereiden en deze notitie derhalve goed door te nemen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 6 juni a.s. zullen wij alvorens e.a. in stemming te brengen, met u het Plan van Aanpak doornemen, alle betrokkenen (voor zover aanwezig) aan u voorstellen, kort ingaan op de bestuursstructuur en eventuele vragen beantwoorden. Hierna vragen we aan de leden toestemming. Alleen leden die de 10, lidmaatschapsbijdrage betaald hebben kunnen meestemmen. Mocht u nog niet betaald hebben dan kunt u dat nog doen op bankrekening t.n.v. Coöperatieve Vereniging Energie Dongen. Van 19.30u tot 19.45u. is er 6 juni, de avond zelf, nog gelegenheid tot het contant voldoen van uw eerste lidmaatschaps- bijdrage van 10,.

7 Na stemming sluiten we de ledenvergadering en zal de ZONgroep u presenteren welke zonnestroomsystemen we gaan inkopen, wat die u kunnen opleveren en hoe dat we e.a. gaan organiseren met de Dongense ondernemers. Indien u op 6 juni a.s. verhinderd bent en heeft u als lid onoverkomelijke bezwaren tegen de aanpak van Energie Dongen vernemen wij dat graag van u. Meld dit dan voor 3 juni aan Tot 6 juni a.s. om 19.30u in de grote zaal van de Cammeleur te Dongen. Namens Energie Dongen.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Januari 2014. Op 21 januari 2014 onderteken(d)en tientallen maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeente en onderwijs

Januari 2014. Op 21 januari 2014 onderteken(d)en tientallen maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeente en onderwijs Er zullen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden willen we echte resultaten gaan boeken. Het vergt visie, lef en inzet van alle partijen om succes te behalen. Door krachten te bundelen zijn wij tot

Nadere informatie

concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013

concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 concept BEDRIJFSPLAN ENERGIEFABRIEK013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Missie, visie en strategie 4 3 Organisatiestructuur Energiefabriek013 5 3.1 Coöperatie u.a. 5 3.2 Organisatie 5 4 Activiteiten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Grunneger Datum: Plaats: 26 januari 2012, 20:00 uur Café-restaurant Huis De Beurs A-Kerkhof Zuid Zijde 4 9711 JB Groningen Verslag 1. Opening Frans Stokman opent de vergadering,

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN

HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN HANDBOEK ZONNEPARKEN EINDHOVEN EEN WERKDOCUMENT VOOR HET REALISEREN VAN ZONNEPARKEN IN EINDHOVEN Handboek

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Over de coöperatie als rechtsvorm voor commerciële en maatschappelijke initiatieven de Coöperatie expert 1 Over de Coöperatie expert De Coöperatie expert is de

Nadere informatie

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden PERSOONLIJK Rinus Zebregts heeft 30 jaar ervaring in de energiewereld. Daarbij, zegt hij, heeft hij energie over. Deze energie zet hij graag in om met mensen

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Drie stappen naar verduurzaming Saenz streeft naar 3x beter, waarbij we stap voor stap toewerken naar de gewenste verbeteringen:

Drie stappen naar verduurzaming Saenz streeft naar 3x beter, waarbij we stap voor stap toewerken naar de gewenste verbeteringen: Saenz komt voort uit de Bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer. Bedrijven met ervaring op het gebied van energie en duurzaamheid hebben besloten te gaan samenwerken. Samen nemen wij de lokale energievoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Visie 7 Missie 8 Organisatie 10 Producten/diensten 17 Promotie 21 Jaaroverzicht in beeld 22 Financieel verslag 2013 24 en begroting

Nadere informatie

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Hoe haalt u het geld op om een buurthuis over te nemen of een wijkonderneming op te richten? Hoe zorgt u voor het geld om door te gaan met

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen?

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen? FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? De opwekking van duurzame energie loopt nog niet zo n vaart, ook niet in de Achterhoek. En zeker de wat grotere initiatieven, ook van bestaande

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie