Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011

2 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project sedert de automatisering van de pensioenberekening heeft de voorbije jaren een dermate grote invloed gehad op onze interne organisatie als. Nieuwe diensten zijn gecreëerd; bestaande diensten zijn hervormd. Het Communicatiecenter zorgt voor een kwaliteitsvolle communicatie met de burger en is de motor van de interne stroom van elektronische documenten. De dienst beheer van elektronische loopbaangegevens moet de kwaliteit onderzoeken van massagegevens op basis van risico-analyse. Informatiebeheer ondersteunt niet alleen meer de interne klant maar voortaan ook de werkgevers. Toekenningsbureaus moeten omgaan met nieuwe werkmethoden. Vele medewerkers kregen een nieuwe functie met taken die nooit eerder bestonden binnen onze instelling. Geen enkel eigen project sedert de oprichting van onze pensioeninstelling kort na WOII heeft voor zo n externe veranderingsgolf gezorgd als. Ongeveer 1800 werkgevers in de overheidssector, goed voor 1,1 miljoen personeelsleden, zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken in het veranderingsproces. De workload die bij deze werkgevers teweeg brengt zonder enige compensatie en de verregaande responsabilisering die hieruit voortvloeit, was enkel door hen aanvaardbaar omwille van het grote maatschappelijke belang van het project. is erin geslaagd hen te overtuigen van de noodzaak en de voordelen van de afschaffing van het papieren dossier. Dit is immers een absolute noodzaak om de verwachtingen inzake accurate pensioeninformatie te kunnen inlossen van de burger en de politiek verantwoordelijken. Geen enkel eigen project ooit heeft het belang van onze instelling in het netwerk van sociale zekerheidsinstellingen dermate in de kijker gesteld. Enkel dankzij het partnership met de RSZ, RSZPPO, KSZ en Sigedis is kunnen uitgroeien tot een succesvol project. Welkom in de wereld van.

3 capelo/pagina scharnierjaar Hoe werkt het? in een notendop

4 capelo/2011 scharnierjaar/pagina : CAPELO KRIJGT VASTE VORM! 2011 scharnierjaar 2011 scharnierjaar Hoe werkt het? in een notendop Sinds 17 november 2011 ontvangt de PDOS van de vzw Sigedis alle loopbaan- en weddegegevens van het overheidspersoneel via elektronische weg. Op basis van die gegevens stelt de PDOS, gedurende de hele loopbaan van de personeelsleden, de elektronische pensioendossiers samen. De voltooiing van deze pijler is een belangrijk scharniermoment! Het Generatiepact van 2005 gaf de eerste aanzet tot een grondige herziening en de automatisering van de gegevensverwerkingsprocessen, maar het betekent vooral een heuse omwenteling in de dienstverlening. Carrière Publique Electronique-Elektronische Loopbaan Overheid is een origineel administratief vernieuwingsproject dat de PDOS in staat stelt om méér en betere diensten te verlenen. Voortaan kan de PDOS ambtenaren hun hele loopbaan lang begeleiden en up-to-date informatie verstrekken over de samenstelling en het bedrag van hun pensioen in functie van hun loopbaantraject. De elektronische gegevensstroom die de PDOS toelaat loopbaan- en weddegegevens te ontvangen, is de laatste schakel in een aaneenschakeling van deelprojecten die in 2013 moet uitmonden in de volledige informatisering van de pensioendossiers. De eerste schakel, de aanpassing van de DmfA(PPL), is sinds het eerste kwartaal van 2011 een feit. Werkgevers uit de overheidssector verstrekken de loopbaangegevens die nodig zijn voor de berekening van het pensioen van hun medewerkers voortaan via de kwartaalaangifte aan de RSZ of RSZPPO. De tweede schakel is de toepassing Aanvullingen bij het loopbaandossier, die in april 2011 online ging en die de betrokken werkgevers in staat stelt om specifieke gegevens in te voeren (diploma en reden voor einde statutaire relatie). De derde schakel is niet de minste en betreft de inproductiestelling van DHG. Deze toepassing werd eerst voor een beperkte groep van werkgevers opengesteld, maar is sinds 3 oktober 2011 voor iedereen toegankelijk. Via deze toepassing kunnen werkgevers de historische gegevens van hun medewerkers aangeven, meer bepaald alle gegevens van vóór 1 januari 2011.

5 capelo/2011 scharnierjaar/pagina 5 Een genomineerd partnership Voor werkgevers en toekomstige gepensioneerden 2011 scharnierjaar Hoe werkt het? in een notendop Al deze verwezenlijkingen, die hieronder verder toegelicht worden, zijn de bekroning van een vier jaar durende vruchtbare samenwerking die het -project bovendien een nominatie voor een Agoria E-gov Award in de categorie beste samenwerking opleverde. Verscheidene instellingen sloegen in het kader van de handen in elkaar om de toekenning en berekening van aan statutair personeel te automatiseren en te vereenvoudigen. kreeg concreet vorm dankzij de actieve bijdrage van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en Sigedis. De eerste doelgroep die voordeel haalt uit dit grootschalige project is het overheidspersoneel. Voortaan kan de PDOS ambtenaren op ieder moment, op vraag of automatisch vanaf de leeftijd van 55 jaar, een schatting van hun toekomstige pensioen bezorgen. Op langere termijn zullen medewerkers ook hun eigen loopbaangegevens kunnen raadplegen om zelf de impact te bepalen van bijvoorbeeld een loopbaanonderbreking op hun toekomstige pensioenrechten. Dit initiatief moet op termijn ook een vereenvoudiging betekenen voor de HR-diensten van de betrokken werkgevers, de bevoorrechte partners van het -project! Omslachtige papieren pensioendossiers en ellenlange opzoekingen bij pensionering zijn voorgoed verleden tijd. Het pensioendossier wordt voortaan al tijdens de loopbaan bijgehouden en bijgewerkt en de verantwoordelijkheid wordt gedragen door de opeenvolgende werkgevers en niet langer door de laatste werkgever alleen.

6 De politieke wil was ook aanwezig en we kregen van de regering van lopende zaken met de «-wet», die sinds 1 januari 2011 van kracht is, ook een wettelijk kader voor. voor ogen. Zo wilden we bijvoorbeeld niet dat aangiften die niet Het is die combinatie van factoren die er volgens mij voor heeft in overeenstemming zijn met het nieuwe model meteen zouden helemaal mee zijn met kunnen deze gegevens ook later We hadden van bij het begin een pragmatische, soepele aanpak stapsgewijs in productie worden genomen en konden we onze met terugwerkende kracht aangeven, zonder dat ze daarvoor gezorgd dat we het project tijdig tot een goed eind hebben gebracht, in een serene en ontspannen sfeer en zonder het worden geweigerd, zonder evenwel afbreuk te doen aan de van het hele project doorslaggevend gebleken. Ik denk in het bijzonder aan de duidelijke opdeling van het project in twee deadlines van het project. De instellingen die dus nog niet inspanningen afstemmen op de vooropgestelde deadline. pijlers met scharnierdatum 1 januari Zo kon menselijke aspect uit het oog te verliezen! gesanctioneerd worden. 1 Wettelijk kader: Titel 13 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I), verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010, 3de editie. het -team zijn zonder twijfel twee belangrijke drives voor Tot slot zijn ook bepaalde keuzes met betrekking tot de aanpak De contacten in het kader van de infomomenten mondden vaak twee roadshows in 2008 en in 2010 over heel België. Ik denk met veranderingen. De beschikbaarheid en de luisterbereidheid van uit in regelmatig overleg met de betrokken diensten, die we zo Tijdens die infomomenten beantwoordden we niet alleen vragen goed mogelijk hebben begeleid bij de voorbereidingen van de veel plezier terug aan deze ontmoetingen met HR-professionals. Projectleider van bij Sigedis actieve steun van onze partners, evenals de betrokkenheid van de werkgevers en sociaal secretariaten. Deze voelbare betrokkenheid ook de politieke wil aanwezig en kregen we van de regering van vereenvoudiging voor werkgevers en een betere voorlichting van lopende zaken met de «-wet» 1, die sinds 1 januari 2011 communicatie rond dit project via de website Als voornaamste succesfactoren vermeld ik zonder aarzeling de burgers. kwam in die zin als geroepen. Bovendien was door ontmoetingsmomenten met de sociaal secretariaten en van toekomstige aangevers, maar kreeg de PDOS ook meer inzicht in de specifieke werking van sommige instellingen. We besteedden bovendien bijzonder veel aandacht aan de heeft mijns inziens vooral te maken met het feit dat Koffi epauze met Roland Hissel voldoet aan twee reële behoeften: een administratieve De succesfactoren van van kracht is, ook een wettelijk kader voor. het welslagen van het project.

7 Het project kadert eveneens in de administratieve vereenvouding naar de burger worden. Via zal de PDOS beschikken over een elektronische loopbaan uitgewisseld worden met de andere pensioeninstellingen. De toekenning van Dienst programma-, project- en klantenbeheer - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) elektronisch loopbaandossier. Dit elektronisch dossier wordt opgebouwd tijdens RSVZ de loopbaangegevens opgevraagd bij de PDOS. Wanneer de PDOS niet loopbaandossier berekent PDOS dan zijn pensioen. Door verandert deze Dit zorgt voor meer efficiëntie bij de PDOS en maakt extra dienstverlening naar de loopbaan van de ambtenaar aan de hand van de timestriële aangifte van de De nieuwe aanpak is gebaseerd op integratie en gegevensuitwisseling tussen het pensioen voor werknemers met een gemengde loopbaan zal sneller en Voor werknemers met een gemengde loopbaan worden door de RVP en de beschikt over een pensioendossier kunnen deze gegevens niet uitgewisseld Op basis van de multifunctionele aangifte van de werkgever bij de RSZ worden voor de werknemer in de privésector als voor de ambtenaar op basis van de werkwijze grondig. Het papieren loopbaandossier wordt vervangen door een reeds jaren door de RVP de van het werknemersstelsel berekend. toe. Het papieren loopbaandossier van de ambtenaar op het eind van zijn (actuele en historische gegevens). De loopbaan zal elektronisch kunnen Door verloopt de opbouw van de elektronische loopbaan zowel Het project Hermes bestaat uit een gegevensuitwisseling tussen de In de overheidssector dient de ambtenaar op het eind van zijn carrièrre een papieren loopbaandossier in te dienen. Op basis van dit papieren de ambtenaar mogelijk, waaronder een loopbaanoverzicht. pensioendiensten van de RVP, RSVZ en de PDOS. mutifunctionele aangifte van de werkgever. ondermeer de KSZ, RSZ, RSZPPO en PDOS. carrière zal immers niet meer nodig zijn. efficiënter kunnen verlopen. Koffi epauze met Ghis Vanderheyden werkgever. dossier zorgt voor meer efficiëntie bij de PDOS en maakt extra dienstverlening naar de ambtenaar mogelijk. Het electronisch

8 samenwerking tussen de verschillende betrokken instellingen. Dat kon slechts lukken door een zeer goede en constructieve RSZ had opgebouwd in de opstartfase van de elektonische RSZ-aangifte, en van de bestaande informatiekanalen (periodiek Gezien de complexiteit van de wetgeving op de overheids en de grote graad van detail waarin de prestaties van multifunctioneel inzetbaar zou zijn. Daardoor is het mogelijk om wanneer een instelling gebruik wil maken van die aangifte, communicatie en informatie naar werkgevers en dienstverrichters kon er gebruik gemaakt worden van de ervaring die de de werknemers daarvoor gekend moet zijn, was het efficiënt incorporeren van deze gegevens in de RSZ-kwartaalaangifte, concepten. PDOS hoefde de oefening dus niet van nul af te beginnen, maar kon voortbouwen op een bestaande aangifte. zoek naar de beste oplossingen om de RSZ-kwartaalaangifte op zo een manier aan te passen dat de pensioenbehoeften erdoor opgevangen konden worden zonder zwaar in te grijpen in de basisconcepten van de RSZ-aangifte. Ook voor de specificiteiten moeten indienen en daarvoor aparte programmatie moeten doen, maar dat alles via de bestaande RSZkwartaalaangifte kan gebeuren (de werknemers zijn reeds bekend in het netwerk, er kan voortgebouwd worden op een een interessante maar moeilijke uitdaging. Dat kon slechts lukken door een zeer goede en constructieve samenwerking Voor de werkgevers of hun dienstverleners heeft dat als groot voordeel dat zij geen nieuw type van aangifte met eigen tussen de verschillende betrokken instellingen. In een eerste fase ging het er vooral om de logica van de RSZ-aangifte Toen de RSZ in 2003 overgestapt is op de elektronische RSZ-kwartaalaangifte werd ervoor gezorgd dat deze toepassing over te brengen op de specialisten van de pensioenwetgeving overheidssector. Nadien gingen wij samen met hen op om er een eigen behoefte mee af te dekken, verder te bouwen op een bestaand systeem van identificatie, codes en Kortom wat de RSZ betreft, een mooi voorbeeld van samenwerking en synergie in de overheidssector. overleg met sociaal secretariaten, de administratieve instructies,...). Administrateur-generaal van de RSZ Koffi epauze met Koen Snyders bestaande codering,...).

9 en de PDOS zal hierbij noodzakelijk blijven, maar in het netwerk inspectie van de RSZPPO besteedt bij haar driejaarlijkse controle DmfAPPL. Een verderzetting van de samenwerking met Sigedis van de werkgevers van de overheidssector zullen verzorgen. De zekerheid het geval is voor het invullen van de blokken meer en meer de eerstelijnskwaliteitszorg ten aanzien van de lokale en provinciale besturen alvast speciale aandacht aan de kwaliteit van de gegevens in de -blokken in de 2011 konden de gegevens over de loon- en arbeidstijdgegevens verwachten dan ook dat de inningsinstellingen van de sociale Adviseur generaal - Diensthoofd - RSZPPO Coördinator instructies & documentatie - RSZPPO correct doorgestuurd worden vanuit de RSZPPO naar Sigedis en Op korte termijn streeft de RSZPPO ernaar om de kwaliteit van gegevens in de -blokken van de DmfAPPL begeleiden. zekerheid zoals ook voor de andere takken van de sociale Daartoe zullen een aantal automatische controles die samen informatiecampagne naar de werkgevers en hun full service stelsel van de overheidssector, in de DmfAPPL te verbeteren. de RSZ over de gegevens die de PDOS nodig heeft om het socialezekerheidsaangifte, strenger toegepast worden. Een die vermeld werden in de -blokken van de DmfAPPL, tijdig ter beschikking gesteld van de werkgevers. Vanaf april de gegevens voor de berekening van de in het met de RSZ, Sigedis en de PDOS ingebouwd werden in de overheidspensioen correct te berekenen, toenemen. Wij secretariaten zal de strengere kwaliteitsbewaking van de Op lange termijn zal de competentie van de RSZPPO en van de sociale zekerheid spreekt dat voor zich. Koffiepauze met Johan Van der Bruggen en Lieven Plouvier de PDOS. provinciale besturen en hun full service secretariaten in verband KSZ, de RSZ en de Smals met het oog op een vlotte uitwisseling eigen werking. De projectleider, Roland Hissel, ondersteunde invullen van de drie nieuwe blokken in de DmfAPPL werden ambtenaren van de lokale en provinciale besturen, en met de ondersteuning vanuit Sigedis uit in een meerwaarde voor de met. De technische fiches en de instructies voor het socialezekerheidsnetwerk. In het project mondde de opstellen, maar zijn de gegevens al beschikbaar bij de PDOS. Reeds jarenlang werkt de RSZPPO goed samen met de PDOS geen papieren loopbaandossier voor de vastbenoemde meer reeds de pensioenbijdragen op het loon van de vastbenoemde aangifte van de plaatselijke en provinciale besturen (DmfAPPL) sluit aan bij het principe van de DmfAPPL waarbij de loon- en goede samenwerking van deze partners en de bijkomende met zijn technische kennis de infosessies die de RSZPPO in werknemer en dat op dat niveau ook de bijdrageberekening gebeurt. Deze administratieve vereenvoudiging houdt in dat in het kader van de financiering van de van de de loop van 2011 georganiseerd heeft voor de lokale en de gegevens bij de werkgever slechts éénmaal opgevraagd van het overheidspensioen opgenomen in de DmfAPPL. Dit worden door de verschillende overheidsinstellingen. Bij de arbeidstijdgegevens vermeld worden op het niveau van de oppensioenstelling moet het lokaal of provinciaal bestuur van elektronische gegevens van de DmfAPPL binnen het vanaf 1 januari 2010 ook de gegevens voor de berekening Sinds 1 januari 2005 int de RSZPPO via de multifunctionele lokale en provinciale ambtenaren. Door worden mondde de goede samenwerking van de partners en de bijkomende ondersteuning vanuit Sigedis uit in een meerwaarde In het project voor de eigen werking.

10 capelo/hoe werkt het?/pagina scharnierjaar Hoe werkt het? in een notendop DmfA op maat van De DmfA(PPL) werd sinds het eerste kwartaal van 2011 gekneed op maat van en bevat voortaan alle arbeidstijd- en weddegegevens van het overheidspersoneel nodig voor de berekening van hun toekomstige pensioen. Dit betekent concreet dat de werkgevers die onder vallen, aanvullende gegevens sinds kort via de DmfA(PPL) aangeven. Het betreft meer bepaald de personeelscategorie, die de PDOS toelaat de loopbaanbreuken te bepalen en de wedde die als basis dient voor de berekening van het pensioen. Deze gegevens worden verstrekt voor zowel statutair personeel als contractuele medewerkers die mogelijk later vastbenoemd worden en vanaf dan recht hebben op een overheidspensioen. Het onderstaande schema schetst hoe de RSZ en de RSZPPO elk kwartaal de gegevens van de DmfA(PPL) doorsturen naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die de gegevens via het socialezekerheidsnetwerk aan Wat is DmfA en DmfA(PPL)? De DmfA of Déclaration multifonctionnelle/multifunctionele Aangifte bestaat al sinds Bedoeling van deze driemaandelijkse aangifte, die alle bij de RSZ ingeschreven werkgevers in België moeten indienen, is alle arbeidstijd- en weddegegevens samen te brengen. Deze aangifte is multifunctioneel omdat de daarin verstrekte gegevens door verschillende instellingen van de sociale zekerheid worden gebruikt om de uitkering bij ziekte, werkloosheid, arbeidsongeval of beroepsziekte te berekenen, maar ook om de rechten op kinderbijslag, jaarlijkse vakantie en pensioen te bepalen. De DmfAPPL is een zelfde aangifte die sinds 2005 wordt ingediend door alle werkgevers die bij de RSZPPO zijn ingeschreven. de betrokken instellingen bezorgt. De KSZ speelt aan Sigedis alle gegevens door die de samenstelling van het loopbaantraject van iedere overheidsmedewerker mogelijk maken. Sigedis bewaart deze gegevens in een database en stuurt ze door naar de PDOS. Het loopbaandossier kan in sommige gevallen worden aangevuld met punctuele gegevens. De werkgever verstrekt die informatie rechtstreeks aan de PDOS via het online portaal van de sociale zekerheid. Het gaat hier meer bepaald om gegevens m.b.t. diploma( s) en de reden voor beëindiging van de statutaire relatie bij ontslag door de werkgever. RIZIV Privésector Federale overheidssector,... WERKGEVERS Lokale overheidssector DmfA uitgebreid 3 mois DmfAPPL uitgebreid 3 mois RSZ RSZPPO KSZ FUSIE RVA RKW ELECTR. DOSSIER...

11 capelo/hoe werkt het?/pagina scharnierjaar Hoe werkt het? in een notendop Hoe wordt het loopbaantraject van iedere medewerker samengesteld? En wat met de gegevens van vóór de aanpassing van de DmfA(PPL)? Historische loopbaangegevens: wat en hoe? Intussen werd ook het startsein gegeven voor de tweede pijler van het -project: de verzameling van historische loopbaangegevens, meer bepaald alle gegevens van vóór 1 januari Concreet bezorgen de werkgevers tegen 2016 alle gegevens aan Sigedis die betrekking hebben op alle arbeidsprestaties die hun medewerkers tot en met 31 december 2010 in de overheidssector hebben verricht. Ze delen dus ook loopbaangegevens mee die verband houden met prestaties verricht bij eerdere werkgevers. Het verzamelen van al die historische loopbaangegevens is een hele krachttoer! In de praktijk stellen we immers grote verschillen tussen werkgevers vast. Sommige werkgevers houden hun gegevens nu al elektronisch bij, terwijl andere nog met papieren dossiers werken. Bij nog andere, is slechts een deel van de personeelsgegevens in elektronisch formaat beschikbaar moest zich dus aan de praktijk aanpassen en ontwikkelde daartoe drie werkwijzen voor de aangifte, die sinds 3 oktober 2011 in gebruik zijn: de werkgevers kunnen ofwel hun digitale aangiftebestanden elektronisch doorsturen (in batch), ofwel hun dossiers rechtstreeks invoeren in een online toepassing via de portaalsite van de sociale zekerheid. De werkgevers die nog niet over volledige elektronische dossiers beschikken, kunnen een deel in batch doorsturen en de ontbrekende gegevens online ingeven.

12 capelo/hoe werkt het?/pagina scharnierjaar Hoe werkt het? in een notendop Hoe wordt het loopbaantraject van iedere medewerker samengesteld? En wat met de gegevens van vóór de aanpassing van de DmfA(PPL)? Historische loopbaangegevens: wat en hoe? Zoals hieronder wordt geïllustreerd, worden de door de werkgevers doorgestuurde historische gegevens bewaard bij Sigedis, die verschillende controles uitvoert en deze historische gegevens koppelt aan de gegevens die via de DmfA(PPL) werden aangegeven, waarbij de coherentie en continuïteit voor ieder personeelslid wordt nagegaan. Als laatste schakel ontvangt de PDOS de geïntegreerde loopbaangegevens van de medewerkers van wie de historiek werd vervolledigd. Deze elektronische -gegevensstroom verloopt via de KSZ, die instaat voor de beveiliging van vertrouwelijke gegevens. Op basis van die informatie kan de PDOS in de loop van 2012 een loopbaanoverzicht bezorgen aan alle medewerkers voor wie de nodige gegevens aan ons werden doorgestuurd. De sociaal verzekerde kan dan zelf de juistheid en volledigheid van zijn elektronische pensioendossier controleren. verzending naar verzending naar PDOS aanmaak anmaak PDF CAPELO- DATABASE LOOPBAAN- OVERZICHT verzending naar CONTROLE WERKNEMER Sigedis PDOS werknemer WERKGEVER/ SOCIAAL SECRETARIAAT WERKGEVER corrigeren aanvullen valideren WEBSITE DHG in geval van onbrekende of foutieve gegevens

13 verliep van bij het begin bijzonder vlot. Zodra de PDOS het kader, inclusief doelstellingen en richtlijnen, had uitgetekend, genoot Sigedis een ruime autonomie om het project in goede banen te leiden. tools beschikken om de historische gegevens van vóór 1 januari 2011 te verzamelen, dient Sigedis de werkgevers Nu alle gegevens vanaf 1 januari 2011 netjes via de DmfA worden aangegeven en de werkgevers over de nodige De samenwerking tussen Sigedis en de PDOS De samenwerking tussen Sigedis en de PDOS verliep van bij het begin bijzonder vlot. Zodra de PDOS het kader, beschikken die nodig zijn om het pensioen te kunnen berekenen van het overheidspersoneel waarvoor de dienst overheidspersoneel bij de zowat werkgevers op te vragen en na kwaliteitscontrole door te sturen naar de inclusief doelstellingen en richtlijnen, had uitgetekend, genoot Sigedis een ruime autonomie om het project in De rol van Sigedis bestaat erin de onbewerkte loopbaangegevens voor de berekening van het pensioen van het Zodra alle historische loopbaangegevens verzameld zijn, tegen 2015, zal de PDOS over alle elektronische data Met maakt de PDOS via Sigedis een opgemerkte intrede in het Belgische socialezekerheidsnetwerk. is immers beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid en maakt gebruik van dezelfde de komende 3 jaar alleen nog te begeleiden bij het bundelen van de historieken van bijna één miljoen communicatiekanalen (in batch) als de DmfA of Dimona via Smals en de KSZ. Koffi epauze met Philippe Crefcoeur Analist voor - Sigedis goede banen te leiden. verantwoordelijk is. medewerkers. PDOS.

14 1 januari 2016 : deadline voor verzameling van historische gegevens diverse bepalingen (I), verschenen in het Belgisch Staatsblad capelo/capelo in een notendop/pagina 14 CAPELO IN EEN NOTENDOP Lancering : november 2007 Opdrachtgever : PDOS 2011 scharnierjaar Hoe werkt het? Uitvoerder : Sigedis in een notendop Partners : KSZ, RVP, RSZ, RSZPPO en Smals Aantal betrokken werkgevers : waarvan 180 bij de RSZ en bij de RSZPPO Aantal betrokken personeelsleden : van wie bij de RSZ en bij de RSZPPO Mijlpalen : 1 januari 2011 : inproductiestelling aangepaste DmfA(PPL) 1 januari 2013 : afschaffing papieren pensioendossier Wettelijk kader : Titel 13 van de wet van 29 december 2010 houdende van 31 december 2010, 3de editie.

15 organisatie/pagina 15 Organogram Stafdiensten PMO EXTERNE CONTROLE COMMUNICATIE Omkaderingsdiensten HRM ICT JURIDISCHE STUDIEDIENST OPLEIDINGEN KENNISMANAGEMENT Operationele diensten TOEKENNINGSDIENSTEN CONTACT CENTER INFORMATIEBEHEER

16 organisatie/organogram/pagina 16 Organogram Stafdiensten PMO EXTERNE CONTROLE COMMUNICATIE Omkaderingsdiensten HRM ICT JURIDISCHE STUDIEDIENST OPLEIDINGEN KENNISMANAGEMENT Operationele diensten TOEKENNINGSDIENSTEN CONTACT CENTER INFORMATIEBEHEER

17 organisatie/organogram/pagina 17 Organogram Stafdiensten PMO EXTERNE CONTROLE COMMUNICATIE Omkaderingsdiensten HRM ICT JURIDISCHE STUDIEDIENST OPLEIDINGEN KENNISMANAGEMENT Operationele diensten TOEKENNINGSDIENSTEN CONTACT CENTER INFORMATIEBEHEER De Interne Audit waakt over het respect van de belangrijke projecten om zich er van te verzekeren dat de personeelsleden hun functies uitoefenen en participeren in de verwezenlijking van de missies, door het beheersen van hun activiteiten, van hun operationele taken en van de middelen die zij aanwenden (conform de richtlijnen, doeltreffend, doelmatig). De Interne Audit waakt er eveneens over dat de doeltreffendheid van het interne controlesysteem gesteund is op de zichtbaarheid van de norm en op de duidelijkheid van zijn uitvoering. Het vervult dus een functie die nauw verbonden is met het interne controlesysteem. De opdracht van de informatieveiligheidsconsulent is er één van advies, motivatie, documentatie en controle. Hij adviseert de Administrateur-generaal van de instelling, op zijn vraag of op eigen initiatief, over alle aspecten van informatieveiligheid. Hij promoot en controleert het respect voor de wettelijke regels inzake informatieveiligheid. Daarnaast waakt hij erover dat de personeelsleden gedrag stellen dat informatieveiligheid ten goede komt. Hij verzamelt nuttige documentatie over het onderwerp. De preventieadviseur geeft raad en doet aanbevelingen aan de werkgever over veiligheid en hygiëne op het werk, de gezondheid van de personeelsleden, de psychosociale belasting waaraan ze onderworpen zijn, de ergonomie en de verfraaiing van de werkomgeving. Hij doet dit volledig autonoom, in overleg met alle sociale partners bij voorkeur op een pro-actieve manier. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Zijn aanwezigheid en informele tussenkomst in het zoeken naar een oplossing kunnen ervoor zorgen dat het aantal met redenen omklede klachten daalt. Daarnaast kan hij situaties die op zich niet onder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vallen maar wel psychosociale belasting bij een persoon teweegbrengen, oplossen. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in eerstelijnshulp. De integriteitsambtenaar sensibiliseert de personeelsleden voor waarden als respect, onpartijdigheid, beroepsethiek en loyauteit en eveneens voor de regels van de federale overheidsfunctie om hun professionele acties te oriënteren. Hij is contactpersoon tijdens concrete initiatieven en voor strategische voorstellen op het vlak van het preventief federaal beleid en beheer van integriteit. Conform het syndicaal statuut voor de personeelsleden van de overheidsdiensten is het Basisoverlegcomité (BOC) de plaats voor overleg en onderhandeling over de algemene personeelsmaatregelen die de administratie graag zou nemen. Zij brengt de vertegenwoordigers van de administratie en van de representatieve vakbondsorganisaties rond de tafel. Onderwerpen die onder andere aan bod komen: de regelgeving over het geldelijk statuut, het administratief statuut, de algemene bepalingen op het vlak van arbeidsduur, de werkorganisatie en het personeelskader.

18 organisatie/stafdiensten/pmo/pagina 18 STUURGROEP Projectkernteam «Maendeleo» PMO PMO Project Management Office De dienst PM (Project Management) draagt zorg voor het beheer van de projecten. PMO biedt een kader waarbinnen de verschillende projecten op een gestructureerde manier kunnen verlopen. Strategische assen CAPELO Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid BETALING CDVU KLANT CRM - GED KENNIS beheersing 1. Kernproces: - globaal proces (as is - to be - kwaliteit - risico s - indicatoren) - deelprocessen (as is - to be - kwaliteit - risico s - indicatoren) 2. Omkaderingsprocessen H.R. Organogram Stafdiensten PMO EXTERNE CONTROLE COMMUNICATIE Omkaderingsdiensten HRM ICT JURIDISCHE STUDIEDIENST OPLEIDINGEN KENNISMANAGEMENT Operationele diensten TOEKENNINGSDIENSTEN CONTACT CENTER INFORMATIEBEHEER Naast de identificatie en de ontwikkeling van de projectmanagementmethodologie, zorgt PMO ook voor de opvolging van alle projecten. De dienst heeft daarvoor maandelijkse vergaderingen met de Administrateurgeneraal. De dienst verleent eveneens methodologische steun aan de projectleiders en is verantwoordelijk voor de verslaggeving van de maandelijkse stuurgroepvergaderingen. De stuurgroep stelt de financiële middelen ter beschikking van de verschillende projecten en beslist over alle aandachtspunten die buiten de bevoegdheid van de projectleider liggen. De stuurgroep oordeelt ook of de opgeleverde dienst of het opgeleverde product beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. Tijdens het jaar 2011 heeft de dienst PM verschillende acties uitgevoerd om niet alleen de zichtbaarheid van de dienst maar ook die van de projectmanagementconcepten te vergroten. Daarvoor worden regelmatig op het intranet bijdragen gepubliceerd over de methodologie, de tools, de beschikbare modellen en monitoring van de projecten. Bijvoorbeeld in het programma MAENDELEO heeft PMO vooral de projecten van de CAPELO-as opgevolgd : met de ontwikkeling van CAPELO en het toekomstig elektronisch pensioendossier begint de levenscyclus van een pensioendossier veel vroeger. CHANGEMANAGEMENT (coaching, vorming en opleiding, tools om te verdelen en om samen te werken) PROJECTCOMMUNICATIE (formele en informele communicatie) PROJECTMANAGEMENT (methodologische ondersteuning, projectopvolging) Logischerwijs zullen er dus tijdens de levenscyclus van een dossier meer activiteiten van verschillende belanghebbenden plaatsvinden (bijv. Sigedis, de dienst Beheer Elektronische Loopbaangegevens i.v.m. de loopbaanregularisatie, het Contact Center voor informatieaanvraag, de toekenningsdienst voor de ramingen, enz ). Begin van de levenscyclus: 1ste DmfA(PPL) aangifte Belanghebbenden Sigedis, Dienst Beheer Elektronische Loopbaangegevens, Contact Center, Toekenningsdienst,... Begin van de levenscyclus: de pensioenaanvraag Levenscyclus van een papieren pensioendossier Levenscyclus van een elektronisch pensioendossier

19 organisatie/stafdiensten/pmo/pagina 19 PMO Project Management Office Organogram Stafdiensten PMO EXTERNE CONTROLE COMMUNICATIE Omkaderingsdiensten HRM ICT JURIDISCHE STUDIEDIENST OPLEIDINGEN KENNISMANAGEMENT Operationele diensten TOEKENNINGSDIENSTEN CONTACT CENTER INFORMATIEBEHEER In dit verband werden de volgende projecten, in de loop van het jaar 2011, beëindigd of voortgezet : het opstellen door de PDOS van de business rules waarmee de loopbaangegevens die toekomen bij de VZW Sigedis op hun juistheid kunnen worden getest ; de organisatie van de overdracht van de bruto CAPELO-gegevens (de loopbaangegevens, de punctuele en de historische gegevens) van Sigedis naar de PDOS ; de oprichting van een centrale gegevensbank voor de loopbanen in de overheidssector ; de beschrijving van de activiteiten, de functies en de instrumenten van de nieuw op te richten dienst Beheer Elektronische Loopbaangegevens voor de controle van de conformiteit van de ontvangen gegevens en hun analyse, alsmede de opsporing van anomalieën ; de impact van de oprichting van de dienst Beheer Elektronische Loopbaangegevens op de toekenningsdiensten : nazicht van het recht op een pensioen, de pensioenbeslissing en de tweedelijnscommunicatie ; GED/CRM : voortzetting van de ontwikkeling van de tools noodzakelijk voor het elektronisch beheer van niet alleen de documenten (GED) maar ook van de klantenrelaties (CRM); kennisbeheer : de voortzetting van de ontwikkeling van een WIKI gericht op de dienst Beheer Elektronische Loopbaangegevens. Dit kan gebeuren door de integratie van de lessons learned gebaseerd op de vragen van de werkgevers uit de overheidssector over hun verplichtingen tot de levering van loopbaangegevens voor CAPELO. De dienst PM levert daarnaast ook concrete bijdragen voor de verdere uitbouw van het systeem van interne controle bij de PDOS. Het actieplan 2011 inzake interne controle bestaat uit 15 projecten. Het plan omvat twee aspecten : 1. Het verbeteren van de controleomgeving (3 projecten) 2. Het invoeren van interne controleactiviteiten (12 projecten) De dienst PM is verder projectleider van het volgende project : Versterken van de informatieveiligheid en van het beheer van de continuïteit van de dienst. Dit project, met een initiële looptijd van twee jaar, wordt verder gezet in 2012.

20 organisatie/stafdiensten/pmo/pagina 20 Organogram Stafdiensten PMO EXTERNE CONTROLE COMMUNICATIE Omkaderingsdiensten HRM ICT JURIDISCHE STUDIEDIENST OPLEIDINGEN KENNISMANAGEMENT Operationele diensten TOEKENNINGSDIENSTEN CONTACT CENTER INFORMATIEBEHEER INTERNE CONTROLE Interne controle is het geheel van acties ondernomen door het Directiecomité, de leiding en alle personeelsleden om redelijke zekerheid te bieden met het oog op het realiseren van de volgende algemene doelstellingen : 1. effectiviteit en efficiëntie op het vlak van de operationele activiteiten ; 2. betrouwbaarheid op het vlak van de middelen (informatie, bewijskrachtige documenten, know-how, kennis, goederen, ) en hun bescherming tegen verlies, onecht gebruik en schade; 3. naleving van de geldende wet- en regelgevingen. In die zin zou het beter zijn in de plaats van over interne controle over organisatiebeheersing te spreken. INTERNE CONTROLE beoogt beheersing van de risico s (en niet het nagaan ervan) : is bij de PDOS alles onder controle? is een proces : het is een middel om doelstellingen te bereiken en geen doel op zich. beoogt redelijke (en geen absolute) zekerheid in het bereiken van de doelstellingen: niemand kan de toekomst met volledige zekerheid voorspellen. Zowel buiten als binnen de organisatie zijn er risico s waarop we geen invloed hebben en die het behalen van de doelstellingen in het gedrang kunnen brengen. Bovendien mogen de kosten van de interne controle de eruit voortvloeiende baten niet overtreffen. is een zaak van iedereen : zij wordt uitgevoerd door alle medewerkers, op elk niveau en in alle functies. is permanent : zij is geen eenmalige gebeurtenis, maar een geheel van acties die raken aan alle activiteiten van de organisatie en er permanent in plaatshebben. maakt integraal deel uit van de activiteiten en is niet iets erbovenop : het gaat niet om het toevoegen van bijkomende activiteiten (een noodzakelijke karwei) of nieuwe controleprocedures, maar om de opname ervan in de bestaande dagelijkse operationele activiteiten. De interne controlemaatregelen vormen een onderdeel van de dagelijkse manier van werken. DE CONTROLEOMGEVING is de werkomgeving waarin de mensen hun taken uitvoeren en hun verantwoordelijkheden op zich nemen. Zij omvat zowel de cultuur als de geest van de organisatie. Zij stemt in grote mate overeen met de in de organisatie verspreide waarden. op het vlak van de organisatie spelen zowel de managementstijl als de gedragsregels (bv. het deontologische kader of het arbeidsreglement) een essentiële rol. De regels die betrekking hebben op de organisatiestructuur, het delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en vooral de functiebeschrijvingen maken deel uit van de controleomgeving. op het individuele vlak zijn het de integriteit, de ethische waarden en de beroepsbekwaamheden van de medewerkers die de controleomgeving in grote mate gestalte geven. is het onontbeerlijke basiselement voor de invoering en de handhaving van een doeltreffend intern controlesysteem.

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Vooruitgang Capelo 3 4 Verplichtingen van de werkgever Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wetten van

Nadere informatie

CAPELO - Aanvullingen bij het loopbaandossier

CAPELO - Aanvullingen bij het loopbaandossier CAPELO - Aanvullingen bij het loopbaandossier Administratieve instructies voor de werkgevers 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? pensioencommunicatie MyPension en de pensioenmotor: een win-win-winsituatie voor de werkgever, de burger en de PDOS 3 De pensioeninstelling van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal

Nadere informatie

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Pensioenstelsel lokale besturen Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Kunt u volgen? o RSZPPO o RSZPPO en DOSZ = DIBISS (vanaf 1.1.2015) o PDOS en RVP = RVP (vanaf 1.1.2016) o DIBISS

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

Capelo Historische Gegevens

Capelo Historische Gegevens Capelo Historische Gegevens Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Module PDOS - 2012 Agenda 2 Algemene presentatie Capelo historische gegevens Wijze van inzameling, statussen van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/087 BERAADSLAGING NR. 14/042 VAN 3 JUNI 2014 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/071 BERAADSLAGING NR. 14/032 VAN 6 MEI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Perequatie van de overheidspensioenen

Perequatie van de overheidspensioenen 1/6 Perequatie van de overheidspensioenen 1. Ter herinnering: Wat is perequatie? Het huidige ingevoerde systeem dateert van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

Opleiding voor CLB-secretariaten 2013-2014

Opleiding voor CLB-secretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor CLB-secretariaten 2013-2014 Even kort voorstellen Evy Wuestenbergs deskundige werkstation 2 Frank D Haenens hoofdmedewerker

Nadere informatie

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ;

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ; Lijst van de disponibiliteiten of vergelijkbare situaties die aanleiding geven tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 1 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/180 BERAADSLAGING NR 08/064 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/100 BERAADSLAGING NR 10/059 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Opdracht motor en coördinator van het e-government in de sociale sector de KSZ ijvert voor een herziening van de processen en relaties tussen

Nadere informatie

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster)

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) Inhoudstafel 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? Binnen welke

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2011/3

Trimestriële infosessie 2011/3 Trimestriële infosessie 2011/3 31 augustus 2011 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Agenda infosessie Introductie - Evaluatie vorige infosessie Capelo

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2011/2

Trimestriële infosessie 2011/2 Trimestriële infosessie 2011/2 17 mei 2011 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Agenda infosessie Introductie - Evaluatie vorige infosessie Capelo Stand

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Het secundair netwerk, de visie van de PDOS 3 Secundair netwerk 4 Secundair netwerk Principes: Artikel 6 van het KB van 4 februari 1997 tot organisatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale R2 Beheer gegevens werkgeversrepertorium RSZPPO 00 Met dit formulierr kunt u als werkgever: 1. SCHRAPPING: stopzetting van uw activiteit als werkgever (geen personeel meer in dienst) (luik1), WIJZIGING:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/2 1 of 11 De beperkte onderwerping Inhoudstafel De beperkte onderwerping

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen Versie 14-01-5 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. De pensioenbijdragen 2.1 De werkgeversbijdrage 2.2 De werknemersbijdrage

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Jaarverslag 2010 De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen Houtmeyers

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 van 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/4 2 van 9 De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 3 van 9 4 van 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen die in

Nadere informatie

integratie pensioenkadaster binnen RVP

integratie pensioenkadaster binnen RVP PHAROS integratie pensioenkadaster binnen RVP 20.08.2015 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be PROJECT PHAROS (RVP): agenda ~ Wat is? ~ Invloed voor plaatselijke en provinciale overheden en de

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 11/2015 van 18 februari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Pensioendienst voor de overheidssector, beheersinstelling van het secundair

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche 17-06-2012 CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche A. PRINCIPE Het CAPELO-project omvat 2 gedeelten: Het 1 e gedeelte heeft betrekking op de gegevens vanaf 1 januari 2011. Hiertoe werden

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW.

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. 1) Controles Een controle wordt aangemaakt in drie types situaties: - wanneer de situatie van de aansluiting bij het fonds

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Persmededeling Tot nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bij drie aparte pensioeninstellingen aankloppen om informatie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO Met dit formulier dient u als toekomstige werkgever mee te delen: 1. welke kenmerkende gegevens dienen opgenomen te worden in het werkgeversrepertorium van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/255 BERAADSLAGING NR. 13/122 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

CAPELO - DHG. Administratieve instructies voor aangevers 01/09/2015. Tour du

CAPELO - DHG. Administratieve instructies voor aangevers 01/09/2015. Tour du CAPELO - DHG Administratieve instructies voor aangevers 01/09/2015 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Capelo est un programme PDOS

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 3 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/273 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO Met dit formulier dient u als toekomstige werkgever mede te delen: 1. welke kenmerkende gegevens dienen opgenomen te worden in het werkgeversrepertorium van de

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/060 BERAADSLAGING NR 10/033 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Project aanpassen van het datawarehouse arbeidsmarkt aan het E- government van de sociale zekerheid

Project aanpassen van het datawarehouse arbeidsmarkt aan het E- government van de sociale zekerheid Project aanpassen van het datawarehouse arbeidsmarkt aan het E- government van de sociale zekerheid 1. Benaming van de instelling Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 2. Beschrijving van het project

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/057 BERAADSLAGING NR 11/036 VAN 3 MEI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING V1-15/11/2012 Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen voor de lokale mandatarissen HERVORMING De verhoging van de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd rustpensioen Als lokale mandataris

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 9 3 of 9 Inhoudstafel De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 4 of 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht van de

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1 Student@Work Presentatie van het project 26/10/2011 Student@Work 1 Inhoudsopgave 1. RSZ 2. Algemene context 3. Werkgevers context 4. Studenten context 26/10/2011 Student@Work 2 De Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Ursus Wehrli 2 3 Aandachtspunten 1.Sociale Maribel 2.Pensioenen van de vastbenoemden 3.Capelo 4.Het geco-contingent 5.Nieuw financieel

Nadere informatie

Voorstelling van het project Vesta

Voorstelling van het project Vesta Voorstelling van het project Vesta Erna Scheers Stefaan Marien Team Eerstelijn en Thuiszorg Overzicht Aanleiding Doelstellingen Voordelen voor de diensten Bouwstenen Aanleiding voor het project Aanleiding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/114 BERAADSLAGING NR. 13/050 VAN 7 MEI 2013 BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie