Service Level Agreement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement"

Transcriptie

1 Service Level Agreement Managed IP VPN Vodafone Netherlands telefoon

2 Inhoudsopgave Artikel 1Begrippen... 3 Artikel 2Omvang Service Level Agreement van de managed IP VPN Dienst Inleiding Structuur van het Service Level Opheffen van Incidenten Service Window Maintenance Window Emergency Maintenance SLA Codes voor Eindapparatuur Beschikbaarheid Beschikbaarheid verhogen middels backup verbinding Service Level Rapportage Service Level Review Doorlooptijden van changes Bijlage 1: Infrastructuur Service Level...12 Bijlage 2: Maintenance window op infrastructuur...15 Pagina 2 van 15

3 Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van deze SLA hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de betekenis die vermeld wordt in de Algemene Voorwaarden Corporate Market Vodafone Libertel B.V. dan wel in dit artikel Beschikbaarheid: de beschikbaarheid zoals gedefinieerd in paragraaf 2.8 van dit document. 2. Contractjaar: de aaneengesloten periode van 1 (een) jaar waarin de Dienst geleverd wordt. 3. Demarcatiepunt: punt dat de scheiding aangeeft tussen hetgeen onderdeel is van de managed IP VPN Dienst en het netwerk van Contractant, zoals omschreven in paragraaf Eindapparatuur: Apparatuur die het laatste fysieke onderdeel vormt van de geleverde Dienst (ook wel aangeduid als: Managed Router ). 5. Emergency Maintenance: onderhoud zoals beschreven in paragraaf Etmaal: gedefinieerd in paragraaf Gepland onderhoud: vooraf aangekondigd onderhoud aan het Netwerk binnen het Maintenance Window zoals beschreven in paragraaf Hersteltijd: de periode gelegen tussen het tijdstip van afronding van de analyse van een Incident en het tijdstip waarop het Incident is opgelost, behoudens tussen Partijen overeengekomen time-outs. 9. Incident: een verandering in de Vodafone Diensten of het Netwerk als gevolg waarvan de Dienst geheel of gedeeltelijk niet functioneert conform de dienstbeschrijving. 10. Kantooruren: gedefinieerd in paragraaf Maintenance Window: gedefinieerd in paragraaf Proactief: gedefinieerd in paragraaf Reactief: gedefinieerd in paragraaf Service Level: Beschrijving van het kwaliteitsniveau en kwaliteitsparameters. 15. Service Window: gedefinieerd in paragraaf Winkeltijden: gedefinieerd in paragraaf 2.4. Pagina 3 van 15

4 Artikel 2 Omvang Service Level Agreement van de managed IP VPN Dienst 2.1. Inleiding Vodafone levert een end-to-end beheerde IP VPN Dienst. Dit document bevat een omschrijving van de mogelijke Service Levels, en is een bijlage bij de Overeenkomst c.q. het Addendum. De Overeenkomst danwel het Addendum bevat nadere informatie omtrent het per locatie overeengekomen Service Level: deze staat als SLA code aangegeven onder de leveringsomvang. De betekenis van deze code is terug te vinden in paragraaf 2.7. De operationele processen die gehanteerd worden voor de managed IP VPN Dienst zijn terug te vinden in het document Beheerproces vaste diensten waarin de Vodafone processen en begrippen nader zijn omschreven. Voornoemd document kan door Vodafone worden herzien ter verbetering van de dienstverlening. De laatste versie van het document Beheerproces vaste diensten kan worden geraadpleegd via de Vodafone portal Service Navigator. De Vodafone vaste diensten maken gebruik van verschillende beschikbare infrastructuren die worden aangesloten op de Vodafone Eindapparatuur op klantlocatie. Op deze manier is Vodafone in staat Service Levels in te richten en te garanderen. ADSL SDSL managed routers Managed IP VPN oplossing UMTS/HSDPA Glasvezel Ethernet Datacenter connect 2.2. Structuur van het Service Level Alle Eindapparatuur wordt door Vodafone actief 24*7 gemonitord waardoor Service Levels ingevuld en gegarandeerd kunnen worden. Het Service Level op de Dienst wordt onderbouwd door de volgende elementen: Beheervorm Responstijd Service Window Service Level op de Eindapparatuur Service Level op de infrastructuur Het Service Level bepaalt de kwaliteit van de dienstverlening, het Service Window definieert het tijdsvenster waarin aanspraak gemaakt kan worden op dat kwaliteitsniveau. De status van de Eindapparatuur wordt door de Vodafone managementsystemen gebruikt voor alerting en logging. Per locatie kan gekozen worden voor een Service Level. Pagina 4 van 15

5 Het Demarcatiepunt van de dienst is de interface op de beheerde Eindapparatuur op de locatie van de klant. Dit is in onderstaande afbeelding weergegeven. Klantlocatie IP SLA Eindapparatuur SLA Infrastructuur Totale beschikbaarheid Demarcatiepunt Voor incidentmanagement en storingsopheffing kan gekozen worden uit Reactief beheer of Proactief beheer. Bij Reactief beheer wordt het Incident proces (vastleggen, analyse en opheffen van storingen) gestart nadat de de klant een storing (Incident) heeft gemeld. Bij Proactief beheer wordt het Incident proces automatisch gestart nadat een storing (Incident) door de Vodafone management systemen gedetecteerd is. In onderstaande tabel staat per aspect de mogelijkheden op een rij. Beheervorm Respons tijd Service Window Hersteltijd (na analyse) Reactief Proactief 60 minuten Kantoortijden Winkeltijden Etmaal 1 : Hersteltijd van 4 uur is niet overal leverbaar t.a.v. infrastructuur. binnen 4 uur 1) binnen 8 uren Next Business Day 2 Business Days Eindapparatuur vervanging door Vodafone Pagina 5 van 15

6 Bovengenoemde parameters worden als volgt toegepast: Service Niveau vaste dienst Reactief Beheer Proactief Beheer Omschrijving Netwerk monitoring Continu: 24*7 Continu: 24*7 Incident Management gedurende Reactief Proactief Service Window 2e lijns Helpdesk Helpdesk gedurende Service Window Helpdesk gedurende Service Window Automatische foutlogging en Nee Ja proactieve Incident Management triggering Aanname van Incidenten binnen Service Window Incident melding naar klant n.v.t. 90% binnen overeengekomen SLA responstijd Responstijd in geval van melding door klant 90% binnen overeengekomen SLA responstijd 90% binnen overeengekomen SLA responstijd Analyse van Incidenten binnen Service Window Analyse van Incidenten 90% binnen 1 uur 99% binnen 2 uur 90% binnen 1 uur 99% binnen 2 uur Opheffen van Incidenten binnen Service Window (Time to Repair, na analyse van het Incident) Eindapparatuur 90% binnen overeengekomen SLA Hersteltijd 99% binnen 2 * overeengekomen SLA Hersteltijd 90% binnen overeengekomen SLA Hersteltijd 99% binnen 2 * overeengekomen SLA Hersteltijd Infrastructuur Conform SLA Hersteltijd Conform SLA Hersteltijd Het Service Level dat per locatie van toepassing is staat als SLA code aangegeven in de Overeenkomst danwel het Addendum onder de leveringsomvang Opheffen van Incidenten De Eindapparatuur wordt 24 uur per dag gemonitord. In geval van een verstoring wordt getracht deze verstoring op afstand op te lossen. Hierbij wordt een beroep gedaan op de medewerking van de klant op locatie voor een snelle en correcte analyse van de storing conform voorwaarden zoals beschreven in het Beheerproces vaste diensten (uitvoeren van de zgn. standaard checks ). Indien uit analyse blijkt dat de verstoring niet op afstand opgelost kan worden, wordt overgegaan tot vervanging van de Eindapparatuur of herstellen van de infrastructuur binnen de overeengekomen SLA tijd. Binnen de Vodafone vaste diensten kan gekozen worden voor verschillende infrastructuren. Het Service Level voor de managed IP VPN Dienst op de betreffende locatie wordt opgebouwd uit een Service Level voor de Eindapparatuur en een Service Level voor de infrastructuur. In bijlage 1 zijn de verschillende Service Levels van de verschillende infrastructuren weergegeven. In Service Navigator is per locatie zichtbaar welk Service Level van toepassing is Service Window Het Service Window geeft aan wanneer u recht hebt op ondersteuning en wanneer actief gewerkt wordt aan Incidenten. De mogelijke Service Windows waaruit per locatie gekozen kan worden zijn: Pagina 6 van 15

7 Kantoortijden Winkeltijden Etmaal (7x24 uur). Vodafone hanteert hiervoor de volgende definities: Dag Kantoortijden Winkeltijden Etmaal 7x24 Maandag 08:00 18:00 uur 08:00 18:00 uur 00:00 24:00 uur Dinsdag 08:00 18:00 uur 08:00 18:00 uur 00:00 24:00 uur Woensdag 08:00 18:00 uur 08:00 18:00 uur 00:00 24:00 uur Donderdag 08:00 18:00 uur 08:00 21:00 uur 00:00 24:00 uur Vrijdag 08:00 18:00 uur 08:00 21:00 uur 00:00 24:00 uur Zaterdag n.v.t. 09:00 17:00 uur 00:00 24:00 uur Zondag n.v.t. n.v.t. 00:00 24:00 uur De Dienst is 24 uur per dag 7 dagen per week te gebruiken ongeacht het overeengekomen Service Window, met uitzondering van de geplande werkzaamheden tijdens de Maintenance Windows. Voor vragen en wijzigingen wordt ongeacht het Service Window standaard ondersteuning geboden gedurende Werkdagen van 08:00 18:00 uur zoals gedefinieerd in het document Beheerproces vaste diensten. Voor wijzigingen buiten Kantoortijden kan de klant deze op basis van voornoemd document aanvragen waarna Vodafone deze met de klant zal beoordelen en inplannen. Voor de opties Kantoortijden en Winkeltijden geldt dat officiële feestdagen buiten het Service Window vallen. Als officiële feestdagen worden aangemerkt: 1e / 2e Paasdag 1e / 2e Kerstdag Nieuwjaarsdag Hemelvaart 1e / 2e Pinksterdag Koninginnedag 5 mei indien dat landelijk gebruikelijk is 2.5. Maintenance Window Voor de borging en instandhouding van de kwaliteit van het Netwerk is regulier onderhoud noodzakelijk. Voor het Gepland onderhoud op de managed IP VPN Dienst zijn Maintenance Windows gedefinieerd. Gepland onderhoud met impact op de managed IP VPN Dienst wordt door Vodafone 5 Werkdagen vóór uitvoering aangemeld bij de contactpersoon van de klant als vermeld in Service Navigator. Wanneer dit specifiek onderhoud is voor één klant, dan zal de planning van de uitvoering in overleg met deze klant worden bepaald. Generiek onderhoud op de Eindapparatuur wordt in de regel gepland uitgevoerd tussen 22:00-24:00 uur Central European Time. Vodafone streeft ernaar het aantal keren Gepland onderhoud te limiteren tot maximaal 12 maal per jaar. Pagina 7 van 15

8 In noodzakelijke gevallen kan Vodafone onderhoud verrichten buiten dit tijdsinterval gedurende een nader te specificeren Maintenance Window. Dit Maintenance Window kan door de klant niet geweigerd worden. Gepland onderhoud op infrastructuur wordt in de regel uitgevoerd tussen 00:00 en 06:00 uur. De Maintenance Windows van de onderliggende verbindingen (ATM, xdsl, glasvezel, etc.) zijn onverkort van toepassing, en zijn weergegeven in bijlage Emergency Maintenance In geval van onvoorziene omstandigheden hebben Vodafone en/of haar toeleveranciers het recht tot het afkondigen van Emergency Maintenance buiten de reguliere periode voor Gepland onderhoud. Dit onderhoud kan door de klant niet geweigerd worden SLA Codes voor Eindapparatuur Vodafone hanteert een SLA code voor de Eindapparatuur op een locatie. De SLA code geeft aan welke SLA voor het Incident Management en de Eindapparatuur geldt. De SLA code is als volgt opgebouwd: Beheervorm: o R staat voor Reactief o P staat voor Proactief Responstijd: o 060 staat voor maximaal 60 minuten Service Window: o K1 staat voor standaard Kantoortijden o W1 staat voor standaard Winkeltijden o E1 staat voor standaard 24*7 Hersteltijd: o 04 betekent 4 uur Hersteltijd na analysetijd (gedurende Service Window) o 08 betekent 8 uur Hersteltijd na analysetijd (gedurende Service Window) o NB betekent Next Business Day (voor het einde van de volgende dag binnen het Service Window) na analysetijd o 2BD betekent 2 Business Day na analysetijd (gedurende Service Window) Hardware Replacement door: o T betekent dat Vodafone hardware replacement verricht Voorbeelden: SLA code Betekenis P060W1-08-T Proactief Beheer, reactie naar klant binnen 60 minuten tijdens Winkeltijden, 8 uur Hersteltijd, eventuele hardware replacement door Vodafone P060E1-04-T Proactief Beheer, reactie naar klant binnen 60 minuten of respons na melding door klant binnen 60 minuten, 24 uur per dag, 4 uur Hersteltijd, eventuele hardware replacement door Vodafone R060K1-NB-T Reactief Beheer, reactie naar klant binnen 60 minuten tijdens Kantoortijden, Next Business Day Hersteltijd, eventuele hardware replacement door Vodafone Pagina 8 van 15

9 2.8. Beschikbaarheid De gemiddelde Beschikbaarheid op jaarbasis van de managed IP VPN Dienst op basis van zakelijke verbindingen (zie bijlage 1) wordt gemeten tijdens het overeengekomen Service Window. De verbinding wordt aangemerkt als Onbeschikbaar zodra door de klant op de betreffende verbinding een P1 of P2 Incident is gemeld of door Vodafone proactief een dergelijk Incident is gemeld. In geval er een backup verbinding is, geldt dat zowel de primaire als eventuele backup verbinding niet beschikbaar dient te zijn voordat de Dienst als onbeschikbaar wordt geclassificeerd. Het berekenen van de Beschikbaarheid vindt plaats aan hand van onderstaande formule: n t i i= 1 beschikbaa rheid = 100%* 1 n *T Hierin zijn de volgende variabelen gebruikt: n = aantal aangesloten locaties t i = aantal minuten dat de Dienst op locatie (i) onbeschikbaar was gedurende het Service Window in dat kalenderjaar T = totaal aantal minuten in dat kalenderjaar In de berekening van de Beschikbaarheid worden de volgende aspecten uitgesloten: Incidenten veroorzaakt door problemen als gevolg van omgevingscondities op locatie Incidenten veroorzaakt door interne bekabeling tussen het ISRA punt/kabel invoerpunt en de plaats van de Vodafone Eindapparatuur Incidenten en downtime als gevolg van Gepland onderhoud of Emergency maintenance Downtime veroorzaakt door het geen toegang kunnen krijgen tot lokale ruimtes bij de klant of door het onbereikbaar zijn van lokale contactpersonen voor ondersteuning bij analyse van het Incident en/of storingsopheffing (o.a. incidentstatus wacht op klant ) Incidenten veroorzaakt door problemen of niet-gemelde werkzaamheden op het lokale LAN van de klant die van invloed zijn op de werking van de Vodafone Eindapparatuur Service Level element Beschikbaarheid managed IP VPN dienst Norm 99,8% op basis van 10 verbindingen* * De gemiddelde Beschikbaarheid op jaarbasis van een Vodafone vaste Telecommunicatiedienst managed IP VPN met zakelijke verbindingen inclusief Eindapparatuur is minimaal 99,8% gedurende het Service Window op basis van een minimum van 10 verbindingen. Voor deze beschikbaarheidsgarantie is minimaal een 8 uur Hersteltijd SLA op Eindapparatuur benodigd Beschikbaarheid verhogen middels backup verbinding Middels een backup voorziening in de vorm van een tweede verbinding is het mogelijk de beschikbaarheid van de dienst te verhogen. Hierbij wordt separaat van de primaire verbinding gebruik gemaakt van een tweede verbinding die standaard op dezelfde Eindapparatuur wordt aangesloten. Pagina 9 van 15

10 Beschikbaarheid houdt in dit geval in dat een locatie vanuit de Vodafone ES Servicedesk bereikbaar is via de primaire of de backup verbinding. Voor de aansluiting van locaties met backup geldt in relatie tot de SLA op de Eindapparatuur de volgende SLA voor de end-to-end connectivity: Norm Hersteltijd Eindapparatuur Beschikbaarheid op jaarbasis voor Service Window Kantoor- of Winkeltijden Beschikbaarheid op jaarbasis voor Service Window Etmaal Next Business Day 99,7% 99,8% 8 uren 99,75% 99,85% 4 uren 99,8% 99,9% Redundante Eindapparatuur: Een redundante verbinding wordt standaard aangesloten op dezelfde Eindapparatuur als waarop de primaire verbinding is aangesloten. Indien beide verbindingen elk hun eigen Eindapparatuur gebruiken geldt een Beschikbaarheid op jaarbasis van 99,9% op basis van een Etmaal SLA. Voor deze SLA is op alle Eindapparatuur minimaal een 8 uur Hersteltijd SLA benodigd Service Level Rapportage Service Navigator geeft inzage in alle Incidenten en doorlooptijden waarmee de klant de Service Levels kan toetsen. Als aanvullende dienst kan de klant een Service Level rapport afnemen dat maandelijks beschikbaar wordt gesteld. Deze optionele rapportage bevat de volgende elementen: Aantal vragen, Incidenten, changes en leveringen Vragen, Incidenten, en changes inclusief doorlooptijd Beschikbaarheid van de laatste maand en cumulatief over het lopende kalenderjaar Overzicht van incidentoorzaken Service Level Review Bij afname van de Service Level rapportage bestaat er de mogelijkheden tot het voeren van een periodieke Service Level Review overleg ten aanzien van de gerealiseerde service, tot maximaal 4 x per jaar. Hiervoor wordt een vaste Service Level Manager toegewezen. Tijdens de Service Level Review worden de volgende onderwerpen besproken: de kwaliteit en Beschikbaarheid van de managed IP VPN Dienst; gemelde Incidenten; gemelde wijzigingen; bespreking van klachten; In dit overleg kunnen verbeteringsacties overeengekomen worden, waarvan de uitvoering vervolgens door Vodafone wordt gemanaged. Pagina 10 van 15

11 2.12. Doorlooptijden van changes De prioriteit van een change wordt in principe afgeleid van de het Service Level dat voor de betreffende locatie is afgesproken, m.a.w. voor locaties met een hoger Service Level wordt een kortere doorlooptijd voor changes gehanteerd: Prioriteit 1: Alle locaties met Etmaal Service Window Eerst 4 uur, dan 8 uur Hersteltijd Prioriteit 2: Alle locaties met zakelijke lijnen en een Kantoortijden of Winkeltijden Service Window Eerst 4 uur, dan 8 uur, dan NBD Hersteltijd Prioriteit 3: Alle overige locaties Dat betekent dat locaties met een Etmaal SLA het eerst geholpen worden bij changes, daarna de Winkeltijden en Kantoortijden SLA locaties, daarna de rest. Vodafone kent drie typen changes: Standaard changes Niet-standaard changes Spoed-changes Voor de doorlooptijd van standaard changes geldt het volgende Service Level: Prioriteit 1: 80% < 1 werkdag; 100% < 5 Prioriteit 2: 80% < 2 Prioriteit 3: 80% < 4 Doorlooptijd voor spoed changes: Deze worden in principe 100% binnen 24 uur uitgevoerd. De doorlooptijd van een change begint pas te lopen nadat alle benodigde informatie van de klant is ontvangen. Pagina 11 van 15

12 Bijlage 1: Infrastructuur Service Level Onderstaand zijn de service levels van de verschillende infrastructuren weergegeven. De opgegeven beschikbaarheden zijn exclusief maintenance windows. 1. Service Level BBned xdsl verbindingen De BBned xdsl verbindingen worden geleverd op basis van de volgende SLA: Overboeking: De overboeking geeft aan hoeveel bandbreedte gereserveerd wordt op het netwerk. De bandbreedte garantie wordt weergegeven als percentage van de snelheid van de verbinding. Overboeking bandbreedte garantie 1:1 / 1:4 / 1:10 / 1:20 / 1:25 100% / 25% / 10% / 5% / 4% Beschikbaarheid: Voor storingen aan de BBNed DSL Service kan een keuze gemaakt worden uit de service levels van BBNed. SLA BBned netwerk BBned Economy SLA BBned Eco-Silver SLA BBned Eco-Gold SLA BBned Bronze SLA BBNed Silver SLA BBned Gold SLA Service Window: Kantoortijden Kantoortijden Gemiddelde beschikbaarheid: 1] 2] Best Effort target = 95% Best Effort Target = 99,6% Dienst herstel: 2] 80% < 2 99% < 4 80% < 1 werkdag 99% < 2 80% < 8 klokuren Etmaal Best Effort Target = 99,8% Kantoortijden 95% 90% < 2 99% < 4 99% < 1 werkdag Kantoortijden 99,6% 90% < 1 werkdag 99% < 2 Etmaal 99,9% 90% < 4 klokuren 99% < 24 klokuren Type lijn Soho Zakelijke lijn Zakelijke lijn Soho Zakelijke lijn Zakelijke lijn 1] : Gemiddelde beschikbaarheid op jaarbasis 2] :Alleen bij LINE DOWN netwerkstoringen; exclusief interne bekabeling en KPN Local Loop, Herstel KPN Local Loop: 90% < 8 uur, 95% < 24 uur, 100% < 48 uur 2. Service Level KPN Bitstream xdsl verbindingen De KPN Bitstream xdsl verbindingen worden geleverd op basis van de volgende SLA: Pagina 12 van 15

13 Overboeking: De overboeking geeft aan hoeveel bandbreedte gereserveerd wordt op het netwerk. De bandbreedte garantie wordt weergegeven als percentage van de toegangssnelheid. Overboeking bandbreedte garantie 1:1 / 1:4 / 1:10 / 1:20 100% / 25% / 10% / 5% Entry geen Voor storingen aan de KPN Bitstream DSL Service kan een keuze gemaakt worden uit de Service Levels van KPN. SLA KPN netwerk KPN Office SLA KPN 24*7 SLA Service Window: Gemiddelde Beschikbaarheid: 1] 2] Dienst herstel: 2] Kantoortijden 99,8 % 80% < 1 werkdag 99% < 4 Etmaal 99,8 % 80% < 8 klokuren 99% < 48 klokuren 1] : Gemiddelde beschikbaarheid op jaarbasis 2] :Alleen bij LINE DOWN netwerkstoringen; exclusief interne bekabeling en KPN Local Loop, Herstel KPN Local Loop: 90% < 8 uur, 95% < 24 uur, 100% < 48 uur 3. Service Level KPN WDSL verbindingen De KPN WDSL verbindingen worden geleverd op basis van de volgende SLA: Overboeking: De overboeking is niet gespecificeerd. Er worden hiervoor dan ook geen garanties afgegeven. Storingsopheffing: Voor storingen aan de KPN WDSL Service geldt het volgende service level. Type lijn Zakelijke lijn Zakelijke lijn SLA KPN netwerk KPN WDSL Best Effort SLA KPN WDSL Office SLA KPN WDSL 24*7 SLA Service Window : 1] : Gemiddelde beschikbaarheid op jaarbasis Gemiddelde Beschikbaarheid: 1] 2] Dienst herstel: 2] Kantoortijden 99,6% 80% <2 99% <4 Kantoortijden 99,8 % 80% < 1 werkdag 99% < 4 Etmaal 99,8 % 80% < 8 klokuren 99% < 48 klokuren Type lijn Soho Soho Soho Pagina 13 van 15

14 2] :Alleen bij LINE DOWN netwerkstoringen; exclusief interne bekabeling en KPN Local Loop, Herstel KPN Local Loop: 90% < 8 uur, 95% < 24 uur, 100% < 48 uur 4. Service Level ethernet verbindingen Ethernet verbindingen zijn zakelijke lijnen. Voor storingen aan ethernet glasvezel verbindingen geldt het volgende service level: Item: SLA waarde: Service Window Etmaal Typical Overall beschikbaarheid op jaarbasis 99,9% Mean Time To Repair bij glasvezelbreuk 80% < 24 klokuren 100% < 48 klokuren Mean Time To Repair bij glasvezel hardwarefout 80% < 4 klokuren 100% < 8 klokuren Dit Service Level is van toepassing op Ethernetverbindingen van KPN, Eurofiber, Ziggo, Colt, BT, Verizon en BBned Fiber o.b.v. GOLD SLA. Pagina 14 van 15

15 Bijlage 2: Maintenance window op infrastructuur xdsl Het gepland onderhoud op het KPN xdsl netwerk wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op (ma. vr.) van 05:00 07:00 uur. Het algemene BBNed maintenance window voor het xdsl netwerk is de nacht van dinsdag op woensdag en de nacht van zaterdag op zondag van 0:00 06:00 uur. Aanvullend geldt op de BBNed xdsl lijnen dat het gepland onderhoud kan worden uitgevoerd op (ma. vr.) van 05:00 07:00 uur. Ethernet verbindingen Onderhoud op ethernet verbindingen vindt plaats van 0:00 uur tot 06:00 uur. Pagina 15 van 15

Bluerail Service Level Agreement

Bluerail Service Level Agreement de Nederlandse Ruby on Rails hoster Bluerail Service Level Agreement versie 2013.1 Inhoudsopgave 1 Afkortingen en de nities 3 2 Algemeen 5 2.1 Rangorde van overeenkomsten........................... 5 2.2

Nadere informatie

Dedicated Server SLA. Versie: IS021v1 2011 06 09 [09:48] 2011 Previder Dedicated Server SLA versie: IS021v1 Pagina 1 van 18

Dedicated Server SLA. Versie: IS021v1 2011 06 09 [09:48] 2011 Previder Dedicated Server SLA versie: IS021v1 Pagina 1 van 18 Dedicated Server SLA Versie: IS021v1 2011 06 09 [09:48] 2011 Previder Dedicated Server SLA versie: IS021v1 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Afbakening... 5 2.1 Aard en omvang van de SLA...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Business Fiber

Dienstbeschrijving Business Fiber Dienstbeschrijving Business Fiber 20140107 JS 1.0 20140219 JS 1.1 20140320 JS 1.2 20140819 JS 1.3 I N G B N L 2 A p a g i n a 1 v a n 11 Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Technische dienst beschrijving...3

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo Service Level Agreement Hosting Services SLA Perrit Hosting Services 1/10 Service Level Agreement (SLA) Hosting Services 1 DEFINITIES... 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN... 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER...

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support 1. Algemeen Hieronder leest u de voorwaarden die van toepassing

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Dedicated server voorwaarden

Dedicated server voorwaarden Dedicated server voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dedicated server aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij IN dedicated server goederen en /of diensten aan Cliënt

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Provider met een hart. Dienstbeschrijving Managed server. solcon.nl. Inleiding. Algemeen. Definities. De dienst Managed Server

Provider met een hart. Dienstbeschrijving Managed server. solcon.nl. Inleiding. Algemeen. Definities. De dienst Managed Server Inleiding Deze dienstbeschrijving geeft weer wat de dienst Managed Server van Solcon omvat. Deze dienstbeschrijving maakt deel uit van de overeenkomst tussen Solcon Internetdiensten B.V. en de klant voor

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Service Level Agreement: managed hosting

Service Level Agreement: managed hosting Service Level Agreement: managed hosting Versie: 1.3 Status: definitief Datum: 08-05-2015 1 Afbakening en definities 1.1 Definities Kantoortijden: Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 Nederlandse

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Inleiding Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van afspraken over de beschikbaarheid van virtual en dedicated servers en de reactietijd van Prioserve Internetdiensten.

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie