Jaargang 15, nummer 2 Juli De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A."

Transcriptie

1 Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (NIEUW INFORMATIEBORD VOOR DE EENDRAGT) 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!!!

2 2 Helderse Coöperatieve WindmolenVereniging De Eendragt u.a. Deze nieuwsbrief is een uitgave van HCWV De Eendragt u.a. en hoort 4 x per jaar uit te komen. Met deze nieuwsbrief wil De Eendragt u informeren over windenergie in ons werkgebied, de Noordkop van Noord-Holland, globaal ten noorden van de lijn Schagen/ Medemblik (naar eigen inzicht maken wij hiervan soms een grillige lijn). Wij informeren u gaarne over waarom wij ons inzetten voor duurzaam opgewekte energie. Soms gaat dit helaas gepaard met onheilspellende berichten uit de pers. Wij willen echter niet dat u later zegt dit wisten wij niet. Naast windenergie bevelen wij u aan om zich in te zetten voor zonne-energie. Erover praten is prima, wij verwachten echter van u ook actie om daadwerkelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen, door deze zelf te plaatsen of door duurzaam opgewekte energie te gebruiken, zodat ook uw kinderen met trots straks deze aarde kunnen overnemen, wetend dat hun ouders deze aarde niet alleen hebben gebruikt om uit te putten. Ook energiebesparing hebben wij hoog in het vaandel staan. Natuurlijk is er nog voor enkele honderden jaren fossiele energie beschikbaar. Moeten wij dit dan in zo n slordige 100 jaar opmaken met alle nadelige milieugevolgen en dreigende tekorten voor hen die na ons komen? Neen natuurlijk. Voortgekomen uit de Kerngroep Den Helder van de vereniging Milieudefensie" en opgericht op 7 december Ereleden: Anna van Vliet-Scholtens en Astrid Verhoef-Speur. Artikel 2 van de Statuten: doel, middelen en werkgebied 1. De coöperatie heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie, met name in coöperatief verband en het op milieuvriendelijke wijze produceren van (elektrische) energie in het belang van haar leden door met hen terzake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 2. De coöperatie tracht haar doel ondermeer te bereiken door a. het oprichten en in werking houden van één of meer windturbines; b. het geven van voorlichting over het gebruik van windenergie en andere duurzame energiebronnen. 3. Het werkgebied van de coöperatie zal zich globaal uitstrekken over een gebied in de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeente Schagen (de Noordkop). (In alfabetische volgorde) de actieve mensen van de coöperatie: Marja Bakker (bestuurslid, # Alex Coppens (# Frits Dijkshoorn (renovatie WP Anna-Paulowna), Rien Haasnoot (bestuurslid, # & Ledenadministratie), Krijn Harte (Voorzitter/ Penningmeester), Peter Kries Leden en donateurs (draagkracht voor de doelstellingen van de coöperatie), Frits van Muijden (bestuurslid, #), Hans Verhoef (bestuurslid, & #. Tevens verzorgt Hans onze internet pagina http/ Anna van Vliet- Scholtens ($), Fred van Vliet (Secretaris, # & redactie verenigingsblad), Harm Vos Dick Weerstand (#) en Peter Winters (#). (# = = bezorgen van het verenigingsblad). Lid worden! Welkom. ledenadministratie Rien Haasnoot Borneolaan 27, 1782 DL DEN HELDER ( of per Alle leden die nog geen certificaat hebben ontvangen of niet in het bezit zijn van de statuten en/of het huishoudelijk reglement, kunnen dit melden bij Rien.

3 3 Colofon De Eendragt is de nieuwsbrief van HCWV "De Eendragt" en verschijnt in principe vier keer per jaar. Juli 2004 Nummer 2, jaargang 15 Kopij voor De Eendragt Kopij kunt u sturen naar: J.P.Verhoef Zandkreekweg JC Den Helder o.v.v. 'Kopij Eendragt' De redactie behoudt zich het recht voor plaatsing te weigeren en teksten in te korten. Internet: In dit nummer Internet is een belangrijke informatiebron. In dit nummer kunt u diverse bijdragen lezen die hiermee te maken hebben. Of het nu gaat om onze vernieuwde website of om te weten te komen wat groene energie nu is. Echter zelf aanschouwen is ook belangrijk. Daarom een kort verslag van een bezoek van De Prot.Christelijke Basisschool De Korenschoof (Kreileroord) aan onze molen. Krijn laat, als voorzitter, zijn gedachten gaan over de diverse ontwikkelingen binnen onze vereniging. Dit jaar bestaan we 15 jaar en, net als in de politiek van Den Helder komt ook hier weer de vraag naar voren "Oude Hap?". Ja De Eendragt wordt nu zelf ook duurzaam. Triest nieuws is er helaas ook deze keer te melden. Jan Schuurman, lid van onze vereniging maar vooral bekend als molenaar bij Kennemerwind is helaas overleden. Verder vragen wij u om alvast 15 september in uw agenda te noteren. Wij hebben dan weer onze Algemene Ledenvergadering. De ledenvergadering is een uitstekende plaats om elkaar weer eens te zien en op de hoogte gehouden te worden van de plannen binnen onze vereniging. Komen dus!!! Onze molenaars houden u wederom op de hoogte van het wel en wee van onze molens en het is goed om te lezen dat onze nieuwe Vestas al aardig wat elektriciteit heeft geproduceerd. Wederom veel leesplezier!!!! Hans Verhoef Advertenties: U kunt adverteren in ons blad. Neem daartoe contact op met Hans Verhoef Tel e-: foto voorpagina: Het nieuwe informatiebord voor onze molen. Inhoudsopgave Oude hap 4 Vernieuwde website 5 Help de mees aan meer molens 6 Ons nieuwe informatiebord 7 Een schooluitje? 8 Gehaktmolens? 9 Windnieuwtjes 10 Groene stroom! Alles wat u wou weten 11 Molenaarsnieuws 14 Cartoon 15

4 4 Oude Hap We worden echt duurzaam. Dit jaar, in december, bestaat: De Eendragt 15 jaar. Het bestuur is in diep gepeins verzonken over wat te organiseren op dat tijdstip. Bij deze roep ik de creatieve geesten binnen onze vereniging op, denk niet alleen mee maar laat je ook horen. Ons tien jarig bestaan hebben we geruisloos voorbij laten gaan omdat onze financiële positie feestpartijen toen niet toeliet. Nu zijn we nog niet helemaal in goeden doen, maar een gepaste viering moet mogelijk zijn. Het bouwen van de nieuwe Eendragt is een forse investering gebleken En omdat onze netbeheerder (Continuon) pas na anderhalf jaar doorhad hoe ze hun eigen meter moeten aflezen, hebben we ook nog heel wat Euro s tegoed. Zeer vele telefoontjes, s en gesprekken met managers en coördinatoren hebben er niet toe kunnen leiden het probleem op te lossen. Toen ben ik maar op zoek gegaan naar de mensen die daadwerkelijk de aflezingen verrichten. Die heb ik gekoppeld aan onze specialist Rien Haasnoot en kijk probleem opgelost. Continuon hanteerde een vermenigvuldigingsfactor van 200 en Rien heeft ze uitgelegd waarom je bij onze Eendragt factor 345 moet gebruiken. Had iets met trafo s te maken of zo. Technisch was het allemaal snel voor elkaar, maar om nu van al die administratieve bollebozen je achterstallige eurotjes binnen te krijgen kost weer net zoveel telefoontjes en s. Maar we hebben alle hoop er deze zomer uit te komen. Het opwaarderen van het Windpark Anna Paulowna (WPAP) begint ook gestalte te krijgen. Na de vervelende omstandigheden met Lagerweij Windturbine BV (faillissement) moesten we op zoek naar andere vervangers voor de zestien molens die er nu staan. We zijn uitgekomen op de NegMicon 52/900. Er komen nu zeven 900 kw molens.de zestien molens, masten en funderingen worden gesloopt en de lokatie wordt heringericht met de zeven nieuwe molens. Bij alle vergunningen zijn rond. Alleen de Keur ligt nog tot 15 juli ter inzage bij het Hoogheemraadschap. Na die datum vangen we aan met de renovatie. Wel hebben we nog te maken met twee pachters van de dijk die exorbitante vergoedingen van ons eisen. De voorzitter van het Hoogheemraadschap heeft recent een gesprek met schapenboeren gehad en ze verteld dat als we niet tot overeenstemming komen er een procedure tot pachtbeëindiging wordt gestart. Dat betekent wel dat we dan gefaseerd moeten bouwen, eerst vier en later drie. Dat brengt zo n ,= extra kosten met zich mee. We gaan nog eenmaal met de pachters in gesprek. Al met al zijn we al weer ruim drie jaar bezig om deze renovatie gestalte te geven. Het realiseren van duurzame energie kost tijd, ellen lange procedures, tijd, veel onderhandelen met marktpartijen, tijd, vele onderzoeken en vooral veel tijd. Dezelfde ervaring hebben we met andere projecten. Hierover willen we u graag bijpraten op onze ledenvergadering van 15 september a.s. De weerstand tegen duurzame doet je als ideële club de moed wel eens in de schoenen zakken. Het gevecht tegen klimaatverandering doen we voor onze kinderen. Daarbij vind ik de reactie, prima maar niet in mijn gezichtsveld onbegrijpelijk. Verplichte kost voor deze mensen zou de film The day after tomorrow moeten zijn. De film is natuurlijk allemaal fictie, hoewel, dat dachten de bestuurders in die film ook. Het NIMBY effect blijft een obstakel naar een schone wereld. Krijn Harte

5 5 Vernieuwde website!! De website van De Eendragt is weer eens flink vernieuwd. Tot voor kort dienden we ons te houden aan een bepaalde lay-out. Nu hebben we meer vrijheid en dat zal de komende tijd ook te merken zijn. Het adres is nog steeds hetzelfde Ook hier zal binnenkort een verandering in plaatsvinden maar dat leest u in het volgende nieuwsblad. Wat is er zoal veranderd zult u zich afvragen? Wel, er zijn een aantal nieuwe rubrieken bijgekomen, zoals 1. Nieuwsblad. In dit onderdeel op de website kun u de digitale vorm van ons nieuwblad vinden. Dit zal geschieden in het PDF-formaat. Op dit moment staan er al het eerste nummer van dit jaar en de twee nummers van het afgelopen jaar. 2. Gastenboek. Ook De Eendragt bezit sinds kort een gastenboek. Hier kunnen bezoekers hun berichten achterlaten. De overige bestaande rubrieken zijn ook flink aangepakt (en voor zover dit nog niet gebeurt is, zal dit binnenkort gebeuren). Denk aan de pagina met onze lopende projecten waar u o.a. de opbrengsten van onze molens kunt lezen. Op onderstaand schermafdruk krijgt u een idee van de nieuwe opmaak van onze webpagina. Mocht u op- of aanmerkingen hebben op website laat het ons gerust weten!!! Hans Verhoef

6 6 'Help de mees aan meer molens' Onder deze titel heeft Milieudefensie een actie gestart om aandacht te vragen voor de problematiek van klimaatverandering. Onderstaand het persbericht nav de actie. Persbericht 24 juni 2004 van Milieudefensie 'Geen kolen maar molen' Amsterdam, 24 juni In 2010 kan de helft van alle Nederlandse huishoudens op windenergie draaien. Met die boodschap overhandigde Milieudefensie op 28 juni in Den Haag ruim twintigduizend handtekeningen aan minister Brinkhorst van Economische Zaken.De handtekeningen zijn opgehaald onder het motto: Help de mees aan meer molens, omdat de natuur, waaronder de koolmezen in ons land, het steeds moeilijker krijgt Foto Michiel Wijnbergh als gevolg van klimaatverandering. Met een reuzen vogelhuis vol handtekeningen laat Milieudefensie zien dat er een groeiend draagvlak is voor meer windenergie in ons land. De actie van Milieudefensie komt op het moment dat het ministerie uitgerekend voor de bouw van een nieuwe klimaatonvriendelijke kolencentrale pleit. Een absurd plan volgens de milieuorganisatie, mede gelet op het nog zeer beperkte aandeel dat windenergie heeft in de energievoorziening. Milieudefensie vindt de huidige overheidsdoelstelling voor windenergie absoluut ontoereikend en pleit voor een totaal aan vijfduizend megaw att aan windenergie in Nederland zou energieproducenten moeten verplichten tot een gedeeltelijk duurzame productie. Dat is een maatregel die binnenkort waarschijnlijk ook in een aantal andere EUlanden wordt ingevoerd. En het draagvlak in de samenleving is groot, zo tonen de handtekeningen van Milieudefensie aan. Maar volgens recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer is het nog verre van zeker dat het huidige beleid voldoende is om de beloofde productie van groene stroom op het niveau te brengen dat het kabinet zélf wil. Aanvullende maatregelen zullen nodig zijn, ook om de afschaffing van de fiscale stimulering van groene stroom uit het verleden te compenseren. Ook moet een duidelijk traject naar vergroening van de energieproductie worden uitgezet, liefst in EU-verband. De urgentie voor een duurzamere energieproductie is nog steeds groot. Volgens de RIVM- Natuurbalans 2003 verandert het klimaat zo snel, dat veel planten- en diersoorten zich niet kunnen aanpassen. Bloemen en bomen bloeien te vroeg, trekvogels komen te vroeg terug uit het zuiden, voedselketens raken ontregeld. Zo komt de koolmees komt steeds lastiger aan voedsel voor zijn jongen. De rupsen, die het hoofdvoedsel van de kleine vogeltjes vormen, zijn door de stijgende temperatuur alweer grotendeels verdwenen als de eieren uitkomen. Naarmate de klimaatverandering toeneemt, zal de schade aan de natuur ernstiger zijn. Milieudefensie pleit daarom voor snel meer duurzame energie en forse uitstootreductie. Voor meer informatie: Milieudefensie Persvoorlichting, of

7 7 Ons nieuwe informatiebord Wie vroeger langs onze oude vertrouwde Eendragt bij De Schots kwam zag een prachtig informatiebord staan. Dit bord heeft het helaas niet "helemaal" overleefd en ook klopte de tekst niet meer voor onze nieuwe Eendragt. Vandaar dat we een nieuw bord hebben laten maken. Het bord is gemaakt door LétÉ uit Middelburg. Achter de naam LétÉ gaat de gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren schuil. De gemeenschappelijke regeling stamt uit 1970, maar in het jaar 2000 is deze als gevolg van de samenwerking tussen Werkplaatsen Walcheren en de stichting Werkgelegenheidsprojecten Walcheren aangepast. De naam LétÉ is afgeleid van het Zeeuwse credo 'ik worstel en kom boven' in het Latijn: Luctor et Emergo. Daarbij roept de verwijzing naar het Franse Lété (de zomer) een warme en zonnige associatie op met de positieve rol die LétÉ in het werkzame leven van mensen speelt. Komt u ook eens kijken hoe mooi het bord is???

8 8 Een schooluitje? Een van onze doelstellingen is het geven van voorlichting over windenergie en andere duurzame energiebronnen. Fred van Vliet heeft hier enige tijd geleden weer een fraai staaltje van laten zien. Nadat hij eerst op 18 maart jl. een lezing had gegeven aan de leerlingen van de Protestant Christelijke Basisschool De Korenschoof in Kreileroord kwam de klas (inclusief natuurlijk de leerkrachten) naar Den Helder om een bezoek te brengen aan onze windturbine bij zwembad De Schots. Op de foto zijn de leerlingen en leerkrachten te zien die zich zo te zien prima vermaakt hebben bij de molen en die dankzij Fred van Vliet kennis hebben kunnen nemen van windenergie... Prot. Christelijke Basisschool De Korenschoof (Kreileroord) op bezoek bij onze windturbine in Den Helder.

9 9 Gehaktmolens? In hoeverre zijn windturbines oorzaak van vogelslachtoffers? Bij een geïnstalleerd vermogen van MegaWatt aan windturbines zouden volgens een door vrijwel iedereen gehanteerd onderzoek jaarlijks zo'n vogelslachtoffers vallen. Medio 2004 is er 960 MW geïnstalleerd. We naderen dus het vermogen waarbij het aantal van slachtoffers geteld zou kunnen worden. Tijd voor controle!!! Grafiek met jaarlijks aantal vogelslachtoffers ten gevolge van de jacht, hoogspanningsleidingen, verkeer en MW aan windturbines. De windcoöperaties verenigd in de ODE-Windsectie hebben op initiatief van Fred van Vliet, enthousiast vogelaar en ook nog secretaris van 'De Eendragt', een onderzoek opgezet waarbij elk vogelslachtoffer wordt geregistreerd en in een database wordt opgenomen. Daarmee moet naast de theorie van het jaren geleden gerapporteerde onderzoek, vanuit de praktijk duidelijk worden hoe groot het aantal slachtoffers nu werkelijk is. Onderzoek vogelslachtoffers windenergie Er zijn veel oorzaken voor vogelsterfte. Om te kunnen bepalen hoeveel vogels nu werkelijk omkomen doordat ze tegen de wieken van windmolens vliegen zijn betrouwbare gegevens nodig. Daarom deze inventarisatie. De gegevens zullen worden opgenomen in een database die opvraagbaar is. Meldingsformulier Omdat het onderzoek wordt gebaseerd op maandelijkse controles door of samen met de molenaar, is het erg belangrijk om aan het eind van elke maand deze opgave in te vullen. Noteer daartoe s.v.p. elke dode vogel die wordt gevonden in een cirkel om de mast, met als straal de hoogte tot de top van de rotor. Vermeld daarbij datum, soort vogel, de vindplaats (bij welke turbine gevonden) en op welke afstand van de mast het slachtoffer gevonden werd. Noteer ook (indien bekend) van belang zijnde bijzonderheden, zoals aanwijzingen voor de doodsoorzaak, weersomstandigheden, andere slachtoffers, zoals vleermuizen e.d. Na invulling van het formulier komt een vervolgpagina in beeld met de mogelijkheid om één of meer digitale foto's in te sturen van de vogel en van de vindplaats ten opzichte van de turbine. Het formaat hiervan wordt beperkt tot maximaal 600 x 800 pixels. Kijk voor meer informatie over dit project op

10 10 Windnieuwtjes In deze nieuwe rubriek willen wij u op de hoogte houden van nieuwtjes uit het land van de Duurzame Energie en dan speciaal in de Noordkop. q Het aandeel windturbines neemt nog steeds toe. In één van de vorige nummers konden we u nog melden dat er meer dan 812 MW aan geplaatst vermogen stond opgesteld, nu is dit toegenomen tot 983 MW aan geplaatst vermogen. We naderen de magische 1000 MW!! Het opgestelde vermogen wordt bereikt met 1619 windturbines. -- Bron Wind Service Holland q Op het MultiMegaWatt testveld bij Kreileroord is naast de DOWEC windturbine nog een testturbine geplaatst. De turbine is van het merk GE. De turbine meet een rotordiameter van 88 meter (!!) kan een vermogen leveren van 2.5 MW. Naast de testturbine zijn er voor onderzoeksdoeleinden ook 5 Nordex windturbines geplaatst. -- Bron ECN Nieuwsbrief q q Dan nog dit. In de Helderse Courant heeft een artikel gestaan waarin de komst werd aangekondigd van windturbinefabrikant Zephyros. Dit zou voor Duurzaam Den Helder een fantastische stap voorwaats zijn. Men zou in augustus (2004!!) willen beginnen met de bouw. Het blijft echter wel verdacht stil!!! Algemene Ledenvergadering, 15 september 2004!!! U komt toch ook?? Agenda voor de ALV wordt opgenomen in het volgende nummer!!

11 11 Groene stroom! Alles wat u wou weten Sinds 1 juli is de energiemarkt vrij. Als Coöperatie leveren wij onze stroom aan Greenchoice. Wie echter meer wil weten wat Groene stroom nu is en wat er allemaal bij komt kijken is de website van Greenpeace een aanrader. Voor wie echter niet de beschikking heeft over internet is onderstaand overzicht overgenomen van ( Wat is groene stroom? Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van schone en duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa en waterkracht. De productie van groene stroom is CO2-neutraal, dat wil zeggen dat er bij de productie geen CO2 vrijkomt. Volgens Greenpeace is groene stroom elektriciteit die is opgewekt m.b.v. echte duurzame energie: zon, wind, (kleinschalige) waterkracht, golf en getijden en zuivere biomassa. Onzuivere biomassa (vele vormen van afvalstromen) valt volgens Greenpeace buiten deze definitie. Greenpeace vindt dat de overheid erop moet toezien dat wat onder groene stroom valt ook echt hernieuwbaar en duurzaam is en pleit hier ook voor. Hoe maak ik mijn keuze voor een groene energie leverancier? De Energiewizard van Greenprices vergelijkt de groene energie prijzen en producten van alle groene stroom leveranciers bij u in de buurt! Waarom kan ik kiezen voor een ander energiebedrijf? De markt voor groene energie is geliberaliseerd. Consumenten mogen sinds 1 juli groene stroom kopen bij het energiebedrijf naar hun keuze. Voor 'gewone', zogenoemde 'grijze', stroom zijn consumenten nog gebonden aan het energiebedrijf in hun regio. In 2004 zal naar verwachting ook de markt voor grijze stroom voor de consument worden vrijgegeven. Is groene stroom van het ene energiebedrijf groener dan van het andere? De samenstelling van de groene stroom (wind, zon, waterkracht en biomassa) kan per energiebedrijf verschillen. Alle vormen, mits ze natuurlijk voldoen aan bepaalde milieu-eisen, moeten in principe ook deel uitmaken van deze mix om groene stroom een haalbaar alternatief te maken. Een aantal bedrijven vermeldt expliciet waaruit hun groene stroommix bestaat. Hoe werkt (de levering van) groene stroom nu precies? Als u groene stroom koopt, verplicht u uw energiebedrijf om uw stukje elektriciteitsverbruik met duurzame energie op te wekken. Tegelijkertijd kan voor elke groene stroom klant de elektriciteitscentrale die draait op gas of kolen een stukje zachter worden gezet; die stroom komt immers voortaan uit duurzame bronnen.

12 12 Hoe komt Groene stroom bij mij thuis? Moet ik nu een extra stoppenkast/kabel hebben? Groene stroom komt op precies dezelfde manier uw huis binnen als gewone stroom. Groene stroom wordt dus geleverd via het gewone elektriciteitsnet. Dit elektriciteitsnet kan door elke energiemaatschappij gebruikt worden. Er hoeven dus geen extra kabels en meters aangelegd worden. Wat is 'ecotax'? Ecotax is belasting die wordt geheven op vuile stroom. Deze belastingmaatregel is ingesteld om het milieu te beschermen. Wat nu als de groene stroom op is? Het aanbod van de duurzame energie is letterlijk onuitputtelijk. Er is in Nederland genoeg wind en zon om iedereen te voorzien van duurzame energie. Als de vraag toeneemt moet er meer duurzame energie gemaakt worden. Er moeten dus meer windmolens en zonnepanelen geplaatst worden. Pas dan wordt gevaarlijke klimaatverandering echt tegen gehouden. Als ik groene stroom wil, betekent dit dat er overal windmolens op land komen te staan? Dat hoeft niet. Greenpeace wil dat er grootschalige windparken offshore, dus ver van de kust, worden gebouwd. Hoe zit het met de liberalisering? Grootverbruikers, zoals de NS en Philips, en kleinere zakelijke gebruikers kunnen nu al kiezen bij wie ze hun elektriciteit kopen. Ook energiebedrijven kunnen al zelf inkopen in het binnen- en buitenland. De particulieren (kleinverbruikers) moeten wachten tot Sinds 1 juli 2001is de markt voor groene stroom geliberaliseerd, dit betekent dat iedereen zelf mag kiezen waar hij zijn groene stroom koopt. Hoeveel mensen hebben er groene stroom? In mei 2002 waren er in Nederland mensen die groene stroom kochten. In mei 2000 waren dat er nog Wat is de duurzame energiemix? De mix (op basis van cijfers uit het Energierapport 2002 met cijfers van 2000) is: Biomassa: 43% Waterkracht: 3% Energie uit afval: 31% Zonne-energie: 1% Windenergie: 18% Overig: 4% Waar kan ik een prijsvergelijking maken van de jaarlijkse kosten voor groene energie bij de verschillende aanbieders? Op kunt u een prijsoverzicht laten berekenen. Wat is vuile stroom? Alle stroom die wordt opgewekt door zogenoemde fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) of kernenergie. Wat is biomassa? Biomassa is organisch materiaal waaruit energie onttrokken wordt door verbranding. Een voorbeeld is hout. Verbranding hiervan is CO2-neutraal: tijdens het groeien nemen bomen CO2 op, tijdens de verbranding wordt CO2 uitgestoten. BRON:

13 13

14 14 Molenaarsnieuws Wederom het overzicht met de opbrengsten. Voor een zomermaand hebben we niet te klagen gehad, mede door de zomerstorm van week 26. We hebben een leuke opbrengst bij elkaar gedraaid: ruim voor de Eendragt en voor WPAP een gemiddelde van per turbine kunnen we niet slecht noemen. Misschien stemt dit jullie allen tevreden en kunnen we met een goed gevoel op vakantie gaan. In ieder geval allemaal een fijne vakantie gewenst met mooi weer en veel plezier! Groeten van Frits van Muijden. Maandstaat Windmolen De Eendragt en Windpark Anna Paulowna Datum opname : Maand / Jaar : Juni-2004 Windpark Anna Paulowna : Windmolen De Eendragt II: 16 x Lagerwey LW 18/80, ashoogte 34 meter, 80 kw generator 1 x Vestas V29/225, ashoogte 40 meter, 225 kw generator Molen : Verbr. NUON Levering NUON Cumulatieve productie Dagen storing Buiten gebruik Niet Reden / Opmerkingen beschikb. KWh KWh KWh % uur A=0 B=0-7 C=7-14 ; D=14-21, E > 21 Eendragt II A 0 0 WPAP A 0 0 WPAP B 4? Veel comms UMC --> L1 fouten WPAP B u potmeter defect, 18 u overtoeren WPAP A 0 0 WPAP A 0 0 WPAP B 2 24 rotorrem defect WPAP B 1 1 netzekering storing WPAP B 3 11 netzekering storing WPAP A 0 0 Veel werksch. kruimotoren fout WPAP A 0 0 Veel werksch. kruimotoren fout WPAP B 1? WPAP B 6 30 Overtoeren WPAP B u generatortemp hoog, 24 u oververmogen WPAP A 0 0 WPAP B 1? WPAP A 0 0 Overzicht: Maand Cumulatieve productie productie Gemidd. per molen Windpark info: In bedrijf sinds Molen 1 t/m 9 eigendom WPAP BV Molen 10 t/m 16 eigendom LW Beheer BV WPAP BV : Opgemaakt door : M. van Muijden LW Beheer BV : Heiligharn 192, 1785 SR Den Helder Windpark : Telefoon: De Eendragt :

15 15 Weer een cartoon met duurzame energie als onderwerp. Mocht u leuke cartoons tegenkomen met duurzame energie als onderwerp schroom dan niet en stuur hem op naar de redactie van het blad. LID WORDEN VAN DE EENDRAGT!! Lid of donateur van HCWV `De Eendragt' u.a. kunt U worden door onderstaand in te vullen en op te sturen naar de vereniging. Ja, het idee van een windmolen spreekt mij aan en. Ik word lid van "De Eendragt" en ben bereid...,- (minimaal 50,- ) aan de coöperatie te lenen voor de aanschaf en exploitatie van windmolens. Daarnaast betaal ik de jaarlijkse contributie van 5,- Ik wil... certifica(a)t(en) kopen van 10,- Ik word donateur van `De Eendragt' en betaal jaarlijks een minimum donatie van 5,- Ik wacht met betalen totdat ik de acceptgiro heb ontvangen. Afzender : Opsturen naar : Naam : Adres : H.C.W.V. "De Eendragt" u.a. Postcode : p/a Borneolaan 27 Woonplaats : 1782 DL Den Helder Datum :

16 16 Drukwerk Aan Afzender HCWV "De Eendragt" P/a Zandkreekweg JC Den Helder

Jaargang 15, nummer 3 September 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 3 September 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 3 September 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!! U KOMT TOCH OOK!!! 2 Helderse Coöperatieve

Nadere informatie

Jaargang 14 nummer 2 Juni 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 14 nummer 2 Juni 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 14 nummer 2 Juni 2003 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 12 JUNI 2003 ALGEMENE LEDENVERGADERING --ZIE VERDEROP IN DIT BLAD -- 2 Helderse

Nadere informatie

De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Woensdag 19 September 2007 20:00 uur

De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Woensdag 19 September 2007 20:00 uur Jaargang 18 nummer 1 September 2007 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Woensdag 19 September 2007 20:00 uur 19 SEPTEMBER 2007

Nadere informatie

Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 11 JANUARI 2003 INGEBRUIKNAME VESTAS!! 2 Helderse Coöperatieve windmolenvereniging

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (FOTO: R.J. NIJDAM) HCWV DE EENDRAGT WENST U EEN GEZOND EN WINDMOLENRIJK 2004!!!

Nadere informatie

Jaargang 16 nummer 2 Juni 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 16 nummer 2 Juni 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 16 nummer 2 Juni 2005 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. FEEST BIJ DE EENDRAGT ZATERDAG 18 JUNI 2005 TUSSEN 10:00 en 16:00 DUURZAME ENERGIE

Nadere informatie

Jaargang 17 nummer 1 April 2006. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 17 nummer 1 April 2006. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 17 nummer 1 April 2006 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Donderdag 18 Mei 2006 20:00 uur 18 MEI 2006 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Jaargang 16 nummer 1 Maart 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 16 nummer 1 Maart 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 16 nummer 1 Maart 2005 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 18 JUNI 2005 FEEST! DE EENDRAGT BESTAAT 15 JAAR 2 Helderse Coöperatieve windmolenvereniging

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Alternatieve energieopwekking

Alternatieve energieopwekking Alternatieve energieopwekking Energie wordt al tientallen jaren opgewekt met een paar energiebronnen: Kolen Gas Olie Kernenergie De eerste drie vallen onder de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein

Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein ctie produ Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein lesboekje02.indd 1 20-11-2015 13:20 Welkom in de Groene Top Trein! Het gaat deze trein voor de wind, want deze trein rijdt op wind.

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

Windenergie. Verdiepende opdracht

Windenergie. Verdiepende opdracht 2015 Windenergie Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over windenergie. Pagina 1 Inhoud 1. Windenergie... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 9 Pagina 2 1. Windenergie

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Duurzame liberalisering in Nederland?

Duurzame liberalisering in Nederland? Duurzame liberalisering in Nederland? Inleiding De afgelopen jaren is de vraag naar groene stroom enorm gestegen. Maar er is in Nederland onvoldoende aanbod aan duurzaam elektriciteitsvermogen zoals windmolens,

Nadere informatie

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T?

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? www.limburgwindt.be v.u.: Rik Van de Walle - nv - Trichterheideweg 8-3500 Hasselt WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? onderzoeken waar er in Limburg wind- molenparken kunnen komen bouwen en exploiteren van windenergie-

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive Hoe werkt een windturbine? Het basisprincipe is eenvoudig. De rotorbladen (wieken) zitten gemonteerd op een as. Als het waait draaien de rotorbladen en gaat de as draaien. De as laat vervolgens een generator

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO DE ACTIES HAVO/VWO ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE OVERHEID De overheid besluit 500 subsidie te verlenen aan 30.000 woningeigenaren die hun woning isoleren. Dit levert in totaal een afname van 5 -units uitstoot

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Van warme douche, autorit en vliegvakantie tot het verwarmen van ons huis: alles wat we in ons dagelijks leven doen, leidt tot uitstoot van broeikasgassen.

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Emissiekentallen elektriciteit Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Notitie: Delft, januari 2015 Opgesteld door: M.B.J. (Matthijs) Otten M.R. (Maarten) Afman 2 Januari

Nadere informatie

In het antwoord op vraag 3 stelt de provincie Noord-Holland "Het blad is overigens toen naast en niet op de weg gevallen."

In het antwoord op vraag 3 stelt de provincie Noord-Holland Het blad is overigens toen naast en niet op de weg gevallen. Vragen nr. 124 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 29 november 2011 Onderwerp: vragen van de heer G.A.L. van Unnik (PVV) Bijlagen: 3. De voorzitter van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012

Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal. Waalre, 28 november 2012 Voorlichtingsbijeenkomst Coöperatie Waalre Energie Lokaal Waalre, 28 november 2012 Pieter Brouwers Voorzitter Agenda Doel van deze avond Hoe is de coöperatie geboren Wat kan er momenteel op het gebied

Nadere informatie

Wind. De kracht van Nederland. Platform Duurzaam Fryslân

Wind. De kracht van Nederland. Platform Duurzaam Fryslân Wind De kracht van Nederland Is uw beeld van windenergie bij de tijd? De moderne Windturbines hebben in 30 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. De discussie over windturbines wordt overheerst door

Nadere informatie

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82623 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN ALEX DE MEIJER INHOUD 1. Het project INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN 2. De organisatie WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN 3. Vragen en hoe verder Transitie naar duurzaam en lokaal 1. Energie besparen! 2. Van fossiel

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Jaarverslag Noordenwind 2015

Jaarverslag Noordenwind 2015 Jaarverslag Noordenwind 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Bestuur... 3 Samenstelling bestuur... 3 Vergaderingen... 4 Activiteiten en dossiers... 4 PR activiteiten... 4 Windmolens Noordenwind... 4 De AFM-vergunning...

Nadere informatie

Introductie windenergiesector

Introductie windenergiesector Introductie windenergiesector Blok 2 Sander Lagerveld Dag 10 Windenergie 1 Duurzaam werken op Zee Toepassing van windenergie in Nederland Duurzaam werken op zee 2 Windmolens verschijnen vanaf 12e eeuw

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Cliptoets Windenergie. Docentenhandleiding

Cliptoets Windenergie. Docentenhandleiding Cliptoets Windenergie Docentenhandleiding We hebben iedere dag energie nodig. Die wekken we vooral op met olie, gas en steenkool. Maar die grondstoffen raken op. Bovendien vervuilen ze het milieu. Het

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Hoe belangrijk vindt u windenergie voor Nederland? 1: Zeer onbelangrijk 24 3% 2: Onbelangrijk 16 2% 3: Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Nadere informatie

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265).

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265). 5.2.1 Lezen In het leerboek krijgen de leerlingen uiteenlopende teksten te lezen. Op die manier worden de verschillende tekstsoorten en tekststructuren nogmaals besproken. Het gaat om een herhaling van

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 17e jaargang nummer 2 april 2003

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 17e jaargang nummer 2 april 2003 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 17e jaargang nummer 2 april 2003 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolen Coöperatie UA. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn 0229-244121

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek: Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2013 Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 22 augustus 2014 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

1. Ecologische voetafdruk

1. Ecologische voetafdruk 2 VW0 THEMA 7 MENS EN MILIEU EXTRA OPDRACHTEN 1. Ecologische voetafdruk In de basisstoffen heb je geleerd dat we voedsel, zuurstof, water, energie en grondstoffen uit ons milieu halen. Ook gebruiken we

Nadere informatie

windenergie worden steeds belangrijker Beyza

windenergie worden steeds belangrijker Beyza windenergie worden steeds belangrijker Beyza 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 3 INLEIDING 4 4 WINDENERGIE 5 5 VOOR- EN NADELEN VAN WINDENERGIE 5 6 GESCHIEDENIS 5 7 BEPERKINGEN BIJ HET PLAATSEN VAN WINDMOLENS

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in huis Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Een betrouwbare verwarming

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie Veel gestelde vragen rondom Windenergie Waarom windenergie? Op mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd voor de opwekking van duurzame energie. Windenergie

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

ROMS interieur & display makers

ROMS interieur & display makers Gespreksverslag januari 2013 Duurzaamheid ROMS interieur & display makers Waarderveldseweg 97 Dhr. O. Meijer 023-5347284 oscar@roms.nl Rinco Bakker 06 532 95 684 energiecoach@parkmanagement.nl Aanleiding:

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde Duurzame energie Een wenked perspectief? Naar een nieuwe Delta Wet Energie Manifest van 6 politieke partijen 16 maart 2010 Ons land kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie Duorsume enerzjy yn Fryslân Energiegebruik en productie van duurzame energie 1 15 11 oktober 1 Inhoud Management Essay...3 1 Management Essay De conclusies op één A4 De provincie Fryslân heeft hoge ambities

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

ZonneEnergie voor Thuis

ZonneEnergie voor Thuis ZonneEnergie voor Thuis Programma 20:00 22:00 Welkom Introductie ReestdalEnergie ZonneEnergie: het hoe en waarom Pauze ZonneEnergie van ReestdalEnergie Afsluiting Vragenvuur Reestdal Duurzame Energie

Nadere informatie

Groene stroom. ZX ronde 13 februari 2016

Groene stroom. ZX ronde 13 februari 2016 Groene stroom. ZX ronde 13 februari 2016 In de afgelopen ZX rondes hebben we het over kabelverliezen gehad maar ook over de synchronisatie van generatoren aan het openbaar net en onderlinge synchronisatie

Nadere informatie

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Indeling 1. Algemene Informatie a) Wijk b) Vogelwijk Energie(k) 2. Historie Vogelwijk Energie(k) 3. Duinvogel 4. Resultaten (naar

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les.

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 1 Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 2 Colofon Dit is een uitgave van Quintel Intelligence in samenwerking met GasTerra en Uitleg & Tekst Meer informatie Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen?

Agenda. Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI. Vragen? Zon op kerk Johan van Drie Bram Faber 16 februari 2015 Agenda Inleiding Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met de BTW? Energiebelasting en salderen Bedrijf zoekt buur Schenken en ANBI Vragen? Zon

Nadere informatie

My statement paper. Windturbines beïnvloeden het klimaat. Glen Pelgrims Ellen Van Dievel

My statement paper. Windturbines beïnvloeden het klimaat. Glen Pelgrims Ellen Van Dievel My statement paper Windturbines beïnvloeden het klimaat Glen Pelgrims Ellen Van Dievel 14 april 2015 1. Inleiding Tegenwoordig is hernieuwbare, groene energie een onderwerp waar veel over gesproken en

Nadere informatie

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE TE MAKEN? Begrafenisvereniging Zurich in nieuw pak gestoken Judovereniging Witmarsum nieuwe mat WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Zon, wind, water... Ontdek je eigen energie

Zon, wind, water... Ontdek je eigen energie Zon, wind, water... Ontdek je eigen energie Groen Duurzame energie komt voort uit schone en onuitputtelijke bronnen zoals de bodem, zon, wind of water. U kunt deze op kleine schaal zelf opwekken. De energie

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling Op de internationale milieuconferentie in december 2015 in Parijs is door de deelnemende landen afgesproken, dat de uitstoot van broeikasgassen

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Uitkomsten Landbouwtelling en vergelijking met informatiebronnen uit de statistiek Hernieuwbare energie

Uitkomsten Landbouwtelling en vergelijking met informatiebronnen uit de statistiek Hernieuwbare energie Hernieuwbare energie bij landbouwbedrijven: discussie uitkomsten Landbouwtelling 2010 Reinoud Segers Inleiding Om de paar jaar wordt de deelnemende bedrijven in de Landbouwtelling gevraagd of ze installaties

Nadere informatie

Windenergie in Wijk bij Duurstede

Windenergie in Wijk bij Duurstede Windenergie in Wijk bij Duurstede J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Bruto opbrengst windenergie in Nederland en Wijk bij Duurstede Netto opbrengst Geluid windturbines

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Windenergie in Pijnacker-Nootdorp

Windenergie in Pijnacker-Nootdorp Windenergie in Pijnacker-Nootdorp J. H. Fred Jansen www.nkpw.nl Opbrengst windenergie in Nederland en Pijnacker-Nootdorp Bruto en netto opbrengst Geluidnorm windturbines Hinder door windturbinegeluid Waardedaling

Nadere informatie

Wie wind niet durft, verliest!

Wie wind niet durft, verliest! Wie wind niet durft, verliest! Onderzoek naar de (on)haalbaarheid van de doelstellingen van de gemeente Hellendoorn op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie met en zonder windmolens 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst.

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Duurzame biomassa Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Nuon Postbus 4190 9 DC Amsterdam, NL Spaklerweg 0 1096 BA Amsterdam, NL Tel: 0900-0808 www.nuon.nl Oktober 01 Het groene alternatief Biomassa

Nadere informatie

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven & Doel en afbakening Doel van de beoordeling Deze beoordeling is erop gericht de consument (keuze)informatie te geven over de duurzaamheid van stroomleveranciers

Nadere informatie