Jaargang 15, nummer 2 Juli De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A."

Transcriptie

1 Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (NIEUW INFORMATIEBORD VOOR DE EENDRAGT) 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!!!

2 2 Helderse Coöperatieve WindmolenVereniging De Eendragt u.a. Deze nieuwsbrief is een uitgave van HCWV De Eendragt u.a. en hoort 4 x per jaar uit te komen. Met deze nieuwsbrief wil De Eendragt u informeren over windenergie in ons werkgebied, de Noordkop van Noord-Holland, globaal ten noorden van de lijn Schagen/ Medemblik (naar eigen inzicht maken wij hiervan soms een grillige lijn). Wij informeren u gaarne over waarom wij ons inzetten voor duurzaam opgewekte energie. Soms gaat dit helaas gepaard met onheilspellende berichten uit de pers. Wij willen echter niet dat u later zegt dit wisten wij niet. Naast windenergie bevelen wij u aan om zich in te zetten voor zonne-energie. Erover praten is prima, wij verwachten echter van u ook actie om daadwerkelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen, door deze zelf te plaatsen of door duurzaam opgewekte energie te gebruiken, zodat ook uw kinderen met trots straks deze aarde kunnen overnemen, wetend dat hun ouders deze aarde niet alleen hebben gebruikt om uit te putten. Ook energiebesparing hebben wij hoog in het vaandel staan. Natuurlijk is er nog voor enkele honderden jaren fossiele energie beschikbaar. Moeten wij dit dan in zo n slordige 100 jaar opmaken met alle nadelige milieugevolgen en dreigende tekorten voor hen die na ons komen? Neen natuurlijk. Voortgekomen uit de Kerngroep Den Helder van de vereniging Milieudefensie" en opgericht op 7 december Ereleden: Anna van Vliet-Scholtens en Astrid Verhoef-Speur. Artikel 2 van de Statuten: doel, middelen en werkgebied 1. De coöperatie heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie, met name in coöperatief verband en het op milieuvriendelijke wijze produceren van (elektrische) energie in het belang van haar leden door met hen terzake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 2. De coöperatie tracht haar doel ondermeer te bereiken door a. het oprichten en in werking houden van één of meer windturbines; b. het geven van voorlichting over het gebruik van windenergie en andere duurzame energiebronnen. 3. Het werkgebied van de coöperatie zal zich globaal uitstrekken over een gebied in de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeente Schagen (de Noordkop). (In alfabetische volgorde) de actieve mensen van de coöperatie: Marja Bakker (bestuurslid, # Alex Coppens (# Frits Dijkshoorn (renovatie WP Anna-Paulowna), Rien Haasnoot (bestuurslid, # & Ledenadministratie), Krijn Harte (Voorzitter/ Penningmeester), Peter Kries Leden en donateurs (draagkracht voor de doelstellingen van de coöperatie), Frits van Muijden (bestuurslid, #), Hans Verhoef (bestuurslid, & #. Tevens verzorgt Hans onze internet pagina http/www.ecn.nl/society/eendragt), Anna van Vliet- Scholtens ($), Fred van Vliet (Secretaris, # & redactie verenigingsblad), Harm Vos Dick Weerstand (#) en Peter Winters (#). (# = = bezorgen van het verenigingsblad). Lid worden! Welkom. ledenadministratie Rien Haasnoot Borneolaan 27, 1782 DL DEN HELDER ( of per Alle leden die nog geen certificaat hebben ontvangen of niet in het bezit zijn van de statuten en/of het huishoudelijk reglement, kunnen dit melden bij Rien.

3 3 Colofon De Eendragt is de nieuwsbrief van HCWV "De Eendragt" en verschijnt in principe vier keer per jaar. Juli 2004 Nummer 2, jaargang 15 Kopij voor De Eendragt Kopij kunt u sturen naar: J.P.Verhoef Zandkreekweg JC Den Helder o.v.v. 'Kopij Eendragt' De redactie behoudt zich het recht voor plaatsing te weigeren en teksten in te korten. Internet: In dit nummer Internet is een belangrijke informatiebron. In dit nummer kunt u diverse bijdragen lezen die hiermee te maken hebben. Of het nu gaat om onze vernieuwde website of om te weten te komen wat groene energie nu is. Echter zelf aanschouwen is ook belangrijk. Daarom een kort verslag van een bezoek van De Prot.Christelijke Basisschool De Korenschoof (Kreileroord) aan onze molen. Krijn laat, als voorzitter, zijn gedachten gaan over de diverse ontwikkelingen binnen onze vereniging. Dit jaar bestaan we 15 jaar en, net als in de politiek van Den Helder komt ook hier weer de vraag naar voren "Oude Hap?". Ja De Eendragt wordt nu zelf ook duurzaam. Triest nieuws is er helaas ook deze keer te melden. Jan Schuurman, lid van onze vereniging maar vooral bekend als molenaar bij Kennemerwind is helaas overleden. Verder vragen wij u om alvast 15 september in uw agenda te noteren. Wij hebben dan weer onze Algemene Ledenvergadering. De ledenvergadering is een uitstekende plaats om elkaar weer eens te zien en op de hoogte gehouden te worden van de plannen binnen onze vereniging. Komen dus!!! Onze molenaars houden u wederom op de hoogte van het wel en wee van onze molens en het is goed om te lezen dat onze nieuwe Vestas al aardig wat elektriciteit heeft geproduceerd. Wederom veel leesplezier!!!! Hans Verhoef Advertenties: U kunt adverteren in ons blad. Neem daartoe contact op met Hans Verhoef Tel e-: foto voorpagina: Het nieuwe informatiebord voor onze molen. Inhoudsopgave Oude hap 4 Vernieuwde website 5 Help de mees aan meer molens 6 Ons nieuwe informatiebord 7 Een schooluitje? 8 Gehaktmolens? 9 Windnieuwtjes 10 Groene stroom! Alles wat u wou weten 11 Molenaarsnieuws 14 Cartoon 15

4 4 Oude Hap We worden echt duurzaam. Dit jaar, in december, bestaat: De Eendragt 15 jaar. Het bestuur is in diep gepeins verzonken over wat te organiseren op dat tijdstip. Bij deze roep ik de creatieve geesten binnen onze vereniging op, denk niet alleen mee maar laat je ook horen. Ons tien jarig bestaan hebben we geruisloos voorbij laten gaan omdat onze financiële positie feestpartijen toen niet toeliet. Nu zijn we nog niet helemaal in goeden doen, maar een gepaste viering moet mogelijk zijn. Het bouwen van de nieuwe Eendragt is een forse investering gebleken En omdat onze netbeheerder (Continuon) pas na anderhalf jaar doorhad hoe ze hun eigen meter moeten aflezen, hebben we ook nog heel wat Euro s tegoed. Zeer vele telefoontjes, s en gesprekken met managers en coördinatoren hebben er niet toe kunnen leiden het probleem op te lossen. Toen ben ik maar op zoek gegaan naar de mensen die daadwerkelijk de aflezingen verrichten. Die heb ik gekoppeld aan onze specialist Rien Haasnoot en kijk probleem opgelost. Continuon hanteerde een vermenigvuldigingsfactor van 200 en Rien heeft ze uitgelegd waarom je bij onze Eendragt factor 345 moet gebruiken. Had iets met trafo s te maken of zo. Technisch was het allemaal snel voor elkaar, maar om nu van al die administratieve bollebozen je achterstallige eurotjes binnen te krijgen kost weer net zoveel telefoontjes en s. Maar we hebben alle hoop er deze zomer uit te komen. Het opwaarderen van het Windpark Anna Paulowna (WPAP) begint ook gestalte te krijgen. Na de vervelende omstandigheden met Lagerweij Windturbine BV (faillissement) moesten we op zoek naar andere vervangers voor de zestien molens die er nu staan. We zijn uitgekomen op de NegMicon 52/900. Er komen nu zeven 900 kw molens.de zestien molens, masten en funderingen worden gesloopt en de lokatie wordt heringericht met de zeven nieuwe molens. Bij alle vergunningen zijn rond. Alleen de Keur ligt nog tot 15 juli ter inzage bij het Hoogheemraadschap. Na die datum vangen we aan met de renovatie. Wel hebben we nog te maken met twee pachters van de dijk die exorbitante vergoedingen van ons eisen. De voorzitter van het Hoogheemraadschap heeft recent een gesprek met schapenboeren gehad en ze verteld dat als we niet tot overeenstemming komen er een procedure tot pachtbeëindiging wordt gestart. Dat betekent wel dat we dan gefaseerd moeten bouwen, eerst vier en later drie. Dat brengt zo n ,= extra kosten met zich mee. We gaan nog eenmaal met de pachters in gesprek. Al met al zijn we al weer ruim drie jaar bezig om deze renovatie gestalte te geven. Het realiseren van duurzame energie kost tijd, ellen lange procedures, tijd, veel onderhandelen met marktpartijen, tijd, vele onderzoeken en vooral veel tijd. Dezelfde ervaring hebben we met andere projecten. Hierover willen we u graag bijpraten op onze ledenvergadering van 15 september a.s. De weerstand tegen duurzame doet je als ideële club de moed wel eens in de schoenen zakken. Het gevecht tegen klimaatverandering doen we voor onze kinderen. Daarbij vind ik de reactie, prima maar niet in mijn gezichtsveld onbegrijpelijk. Verplichte kost voor deze mensen zou de film The day after tomorrow moeten zijn. De film is natuurlijk allemaal fictie, hoewel, dat dachten de bestuurders in die film ook. Het NIMBY effect blijft een obstakel naar een schone wereld. Krijn Harte

5 5 Vernieuwde website!! De website van De Eendragt is weer eens flink vernieuwd. Tot voor kort dienden we ons te houden aan een bepaalde lay-out. Nu hebben we meer vrijheid en dat zal de komende tijd ook te merken zijn. Het adres is nog steeds hetzelfde Ook hier zal binnenkort een verandering in plaatsvinden maar dat leest u in het volgende nieuwsblad. Wat is er zoal veranderd zult u zich afvragen? Wel, er zijn een aantal nieuwe rubrieken bijgekomen, zoals 1. Nieuwsblad. In dit onderdeel op de website kun u de digitale vorm van ons nieuwblad vinden. Dit zal geschieden in het PDF-formaat. Op dit moment staan er al het eerste nummer van dit jaar en de twee nummers van het afgelopen jaar. 2. Gastenboek. Ook De Eendragt bezit sinds kort een gastenboek. Hier kunnen bezoekers hun berichten achterlaten. De overige bestaande rubrieken zijn ook flink aangepakt (en voor zover dit nog niet gebeurt is, zal dit binnenkort gebeuren). Denk aan de pagina met onze lopende projecten waar u o.a. de opbrengsten van onze molens kunt lezen. Op onderstaand schermafdruk krijgt u een idee van de nieuwe opmaak van onze webpagina. Mocht u op- of aanmerkingen hebben op website laat het ons gerust weten!!! Hans Verhoef

6 6 'Help de mees aan meer molens' Onder deze titel heeft Milieudefensie een actie gestart om aandacht te vragen voor de problematiek van klimaatverandering. Onderstaand het persbericht nav de actie. Persbericht 24 juni 2004 van Milieudefensie 'Geen kolen maar molen' Amsterdam, 24 juni In 2010 kan de helft van alle Nederlandse huishoudens op windenergie draaien. Met die boodschap overhandigde Milieudefensie op 28 juni in Den Haag ruim twintigduizend handtekeningen aan minister Brinkhorst van Economische Zaken.De handtekeningen zijn opgehaald onder het motto: Help de mees aan meer molens, omdat de natuur, waaronder de koolmezen in ons land, het steeds moeilijker krijgt Foto Michiel Wijnbergh als gevolg van klimaatverandering. Met een reuzen vogelhuis vol handtekeningen laat Milieudefensie zien dat er een groeiend draagvlak is voor meer windenergie in ons land. De actie van Milieudefensie komt op het moment dat het ministerie uitgerekend voor de bouw van een nieuwe klimaatonvriendelijke kolencentrale pleit. Een absurd plan volgens de milieuorganisatie, mede gelet op het nog zeer beperkte aandeel dat windenergie heeft in de energievoorziening. Milieudefensie vindt de huidige overheidsdoelstelling voor windenergie absoluut ontoereikend en pleit voor een totaal aan vijfduizend megaw att aan windenergie in Nederland zou energieproducenten moeten verplichten tot een gedeeltelijk duurzame productie. Dat is een maatregel die binnenkort waarschijnlijk ook in een aantal andere EUlanden wordt ingevoerd. En het draagvlak in de samenleving is groot, zo tonen de handtekeningen van Milieudefensie aan. Maar volgens recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer is het nog verre van zeker dat het huidige beleid voldoende is om de beloofde productie van groene stroom op het niveau te brengen dat het kabinet zélf wil. Aanvullende maatregelen zullen nodig zijn, ook om de afschaffing van de fiscale stimulering van groene stroom uit het verleden te compenseren. Ook moet een duidelijk traject naar vergroening van de energieproductie worden uitgezet, liefst in EU-verband. De urgentie voor een duurzamere energieproductie is nog steeds groot. Volgens de RIVM- Natuurbalans 2003 verandert het klimaat zo snel, dat veel planten- en diersoorten zich niet kunnen aanpassen. Bloemen en bomen bloeien te vroeg, trekvogels komen te vroeg terug uit het zuiden, voedselketens raken ontregeld. Zo komt de koolmees komt steeds lastiger aan voedsel voor zijn jongen. De rupsen, die het hoofdvoedsel van de kleine vogeltjes vormen, zijn door de stijgende temperatuur alweer grotendeels verdwenen als de eieren uitkomen. Naarmate de klimaatverandering toeneemt, zal de schade aan de natuur ernstiger zijn. Milieudefensie pleit daarom voor snel meer duurzame energie en forse uitstootreductie. Voor meer informatie: Milieudefensie Persvoorlichting, of

7 7 Ons nieuwe informatiebord Wie vroeger langs onze oude vertrouwde Eendragt bij De Schots kwam zag een prachtig informatiebord staan. Dit bord heeft het helaas niet "helemaal" overleefd en ook klopte de tekst niet meer voor onze nieuwe Eendragt. Vandaar dat we een nieuw bord hebben laten maken. Het bord is gemaakt door LétÉ uit Middelburg. Achter de naam LétÉ gaat de gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren schuil. De gemeenschappelijke regeling stamt uit 1970, maar in het jaar 2000 is deze als gevolg van de samenwerking tussen Werkplaatsen Walcheren en de stichting Werkgelegenheidsprojecten Walcheren aangepast. De naam LétÉ is afgeleid van het Zeeuwse credo 'ik worstel en kom boven' in het Latijn: Luctor et Emergo. Daarbij roept de verwijzing naar het Franse Lété (de zomer) een warme en zonnige associatie op met de positieve rol die LétÉ in het werkzame leven van mensen speelt. Komt u ook eens kijken hoe mooi het bord is???

8 8 Een schooluitje? Een van onze doelstellingen is het geven van voorlichting over windenergie en andere duurzame energiebronnen. Fred van Vliet heeft hier enige tijd geleden weer een fraai staaltje van laten zien. Nadat hij eerst op 18 maart jl. een lezing had gegeven aan de leerlingen van de Protestant Christelijke Basisschool De Korenschoof in Kreileroord kwam de klas (inclusief natuurlijk de leerkrachten) naar Den Helder om een bezoek te brengen aan onze windturbine bij zwembad De Schots. Op de foto zijn de leerlingen en leerkrachten te zien die zich zo te zien prima vermaakt hebben bij de molen en die dankzij Fred van Vliet kennis hebben kunnen nemen van windenergie... Prot. Christelijke Basisschool De Korenschoof (Kreileroord) op bezoek bij onze windturbine in Den Helder.

9 9 Gehaktmolens? In hoeverre zijn windturbines oorzaak van vogelslachtoffers? Bij een geïnstalleerd vermogen van MegaWatt aan windturbines zouden volgens een door vrijwel iedereen gehanteerd onderzoek jaarlijks zo'n vogelslachtoffers vallen. Medio 2004 is er 960 MW geïnstalleerd. We naderen dus het vermogen waarbij het aantal van slachtoffers geteld zou kunnen worden. Tijd voor controle!!! Grafiek met jaarlijks aantal vogelslachtoffers ten gevolge van de jacht, hoogspanningsleidingen, verkeer en MW aan windturbines. De windcoöperaties verenigd in de ODE-Windsectie hebben op initiatief van Fred van Vliet, enthousiast vogelaar en ook nog secretaris van 'De Eendragt', een onderzoek opgezet waarbij elk vogelslachtoffer wordt geregistreerd en in een database wordt opgenomen. Daarmee moet naast de theorie van het jaren geleden gerapporteerde onderzoek, vanuit de praktijk duidelijk worden hoe groot het aantal slachtoffers nu werkelijk is. Onderzoek vogelslachtoffers windenergie Er zijn veel oorzaken voor vogelsterfte. Om te kunnen bepalen hoeveel vogels nu werkelijk omkomen doordat ze tegen de wieken van windmolens vliegen zijn betrouwbare gegevens nodig. Daarom deze inventarisatie. De gegevens zullen worden opgenomen in een database die opvraagbaar is. Meldingsformulier Omdat het onderzoek wordt gebaseerd op maandelijkse controles door of samen met de molenaar, is het erg belangrijk om aan het eind van elke maand deze opgave in te vullen. Noteer daartoe s.v.p. elke dode vogel die wordt gevonden in een cirkel om de mast, met als straal de hoogte tot de top van de rotor. Vermeld daarbij datum, soort vogel, de vindplaats (bij welke turbine gevonden) en op welke afstand van de mast het slachtoffer gevonden werd. Noteer ook (indien bekend) van belang zijnde bijzonderheden, zoals aanwijzingen voor de doodsoorzaak, weersomstandigheden, andere slachtoffers, zoals vleermuizen e.d. Na invulling van het formulier komt een vervolgpagina in beeld met de mogelijkheid om één of meer digitale foto's in te sturen van de vogel en van de vindplaats ten opzichte van de turbine. Het formaat hiervan wordt beperkt tot maximaal 600 x 800 pixels. Kijk voor meer informatie over dit project op

10 10 Windnieuwtjes In deze nieuwe rubriek willen wij u op de hoogte houden van nieuwtjes uit het land van de Duurzame Energie en dan speciaal in de Noordkop. q Het aandeel windturbines neemt nog steeds toe. In één van de vorige nummers konden we u nog melden dat er meer dan 812 MW aan geplaatst vermogen stond opgesteld, nu is dit toegenomen tot 983 MW aan geplaatst vermogen. We naderen de magische 1000 MW!! Het opgestelde vermogen wordt bereikt met 1619 windturbines. -- Bron Wind Service Holland q Op het MultiMegaWatt testveld bij Kreileroord is naast de DOWEC windturbine nog een testturbine geplaatst. De turbine is van het merk GE. De turbine meet een rotordiameter van 88 meter (!!) kan een vermogen leveren van 2.5 MW. Naast de testturbine zijn er voor onderzoeksdoeleinden ook 5 Nordex windturbines geplaatst. -- Bron ECN Nieuwsbrief q q Dan nog dit. In de Helderse Courant heeft een artikel gestaan waarin de komst werd aangekondigd van windturbinefabrikant Zephyros. Dit zou voor Duurzaam Den Helder een fantastische stap voorwaats zijn. Men zou in augustus (2004!!) willen beginnen met de bouw. Het blijft echter wel verdacht stil!!! Algemene Ledenvergadering, 15 september 2004!!! U komt toch ook?? Agenda voor de ALV wordt opgenomen in het volgende nummer!!

11 11 Groene stroom! Alles wat u wou weten Sinds 1 juli is de energiemarkt vrij. Als Coöperatie leveren wij onze stroom aan Greenchoice. Wie echter meer wil weten wat Groene stroom nu is en wat er allemaal bij komt kijken is de website van Greenpeace een aanrader. Voor wie echter niet de beschikking heeft over internet is onderstaand overzicht overgenomen van (www.greenpeace.nl) Wat is groene stroom? Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van schone en duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa en waterkracht. De productie van groene stroom is CO2-neutraal, dat wil zeggen dat er bij de productie geen CO2 vrijkomt. Volgens Greenpeace is groene stroom elektriciteit die is opgewekt m.b.v. echte duurzame energie: zon, wind, (kleinschalige) waterkracht, golf en getijden en zuivere biomassa. Onzuivere biomassa (vele vormen van afvalstromen) valt volgens Greenpeace buiten deze definitie. Greenpeace vindt dat de overheid erop moet toezien dat wat onder groene stroom valt ook echt hernieuwbaar en duurzaam is en pleit hier ook voor. Hoe maak ik mijn keuze voor een groene energie leverancier? De Energiewizard van Greenprices vergelijkt de groene energie prijzen en producten van alle groene stroom leveranciers bij u in de buurt! Waarom kan ik kiezen voor een ander energiebedrijf? De markt voor groene energie is geliberaliseerd. Consumenten mogen sinds 1 juli groene stroom kopen bij het energiebedrijf naar hun keuze. Voor 'gewone', zogenoemde 'grijze', stroom zijn consumenten nog gebonden aan het energiebedrijf in hun regio. In 2004 zal naar verwachting ook de markt voor grijze stroom voor de consument worden vrijgegeven. Is groene stroom van het ene energiebedrijf groener dan van het andere? De samenstelling van de groene stroom (wind, zon, waterkracht en biomassa) kan per energiebedrijf verschillen. Alle vormen, mits ze natuurlijk voldoen aan bepaalde milieu-eisen, moeten in principe ook deel uitmaken van deze mix om groene stroom een haalbaar alternatief te maken. Een aantal bedrijven vermeldt expliciet waaruit hun groene stroommix bestaat. Hoe werkt (de levering van) groene stroom nu precies? Als u groene stroom koopt, verplicht u uw energiebedrijf om uw stukje elektriciteitsverbruik met duurzame energie op te wekken. Tegelijkertijd kan voor elke groene stroom klant de elektriciteitscentrale die draait op gas of kolen een stukje zachter worden gezet; die stroom komt immers voortaan uit duurzame bronnen.

12 12 Hoe komt Groene stroom bij mij thuis? Moet ik nu een extra stoppenkast/kabel hebben? Groene stroom komt op precies dezelfde manier uw huis binnen als gewone stroom. Groene stroom wordt dus geleverd via het gewone elektriciteitsnet. Dit elektriciteitsnet kan door elke energiemaatschappij gebruikt worden. Er hoeven dus geen extra kabels en meters aangelegd worden. Wat is 'ecotax'? Ecotax is belasting die wordt geheven op vuile stroom. Deze belastingmaatregel is ingesteld om het milieu te beschermen. Wat nu als de groene stroom op is? Het aanbod van de duurzame energie is letterlijk onuitputtelijk. Er is in Nederland genoeg wind en zon om iedereen te voorzien van duurzame energie. Als de vraag toeneemt moet er meer duurzame energie gemaakt worden. Er moeten dus meer windmolens en zonnepanelen geplaatst worden. Pas dan wordt gevaarlijke klimaatverandering echt tegen gehouden. Als ik groene stroom wil, betekent dit dat er overal windmolens op land komen te staan? Dat hoeft niet. Greenpeace wil dat er grootschalige windparken offshore, dus ver van de kust, worden gebouwd. Hoe zit het met de liberalisering? Grootverbruikers, zoals de NS en Philips, en kleinere zakelijke gebruikers kunnen nu al kiezen bij wie ze hun elektriciteit kopen. Ook energiebedrijven kunnen al zelf inkopen in het binnen- en buitenland. De particulieren (kleinverbruikers) moeten wachten tot Sinds 1 juli 2001is de markt voor groene stroom geliberaliseerd, dit betekent dat iedereen zelf mag kiezen waar hij zijn groene stroom koopt. Hoeveel mensen hebben er groene stroom? In mei 2002 waren er in Nederland mensen die groene stroom kochten. In mei 2000 waren dat er nog Wat is de duurzame energiemix? De mix (op basis van cijfers uit het Energierapport 2002 met cijfers van 2000) is: Biomassa: 43% Waterkracht: 3% Energie uit afval: 31% Zonne-energie: 1% Windenergie: 18% Overig: 4% Waar kan ik een prijsvergelijking maken van de jaarlijkse kosten voor groene energie bij de verschillende aanbieders? Op kunt u een prijsoverzicht laten berekenen. Wat is vuile stroom? Alle stroom die wordt opgewekt door zogenoemde fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) of kernenergie. Wat is biomassa? Biomassa is organisch materiaal waaruit energie onttrokken wordt door verbranding. Een voorbeeld is hout. Verbranding hiervan is CO2-neutraal: tijdens het groeien nemen bomen CO2 op, tijdens de verbranding wordt CO2 uitgestoten. BRON:

13 13

14 14 Molenaarsnieuws Wederom het overzicht met de opbrengsten. Voor een zomermaand hebben we niet te klagen gehad, mede door de zomerstorm van week 26. We hebben een leuke opbrengst bij elkaar gedraaid: ruim voor de Eendragt en voor WPAP een gemiddelde van per turbine kunnen we niet slecht noemen. Misschien stemt dit jullie allen tevreden en kunnen we met een goed gevoel op vakantie gaan. In ieder geval allemaal een fijne vakantie gewenst met mooi weer en veel plezier! Groeten van Frits van Muijden. Maandstaat Windmolen De Eendragt en Windpark Anna Paulowna Datum opname : Maand / Jaar : Juni-2004 Windpark Anna Paulowna : Windmolen De Eendragt II: 16 x Lagerwey LW 18/80, ashoogte 34 meter, 80 kw generator 1 x Vestas V29/225, ashoogte 40 meter, 225 kw generator Molen : Verbr. NUON Levering NUON Cumulatieve productie Dagen storing Buiten gebruik Niet Reden / Opmerkingen beschikb. KWh KWh KWh % uur A=0 B=0-7 C=7-14 ; D=14-21, E > 21 Eendragt II A 0 0 WPAP A 0 0 WPAP B 4? Veel comms UMC --> L1 fouten WPAP B u potmeter defect, 18 u overtoeren WPAP A 0 0 WPAP A 0 0 WPAP B 2 24 rotorrem defect WPAP B 1 1 netzekering storing WPAP B 3 11 netzekering storing WPAP A 0 0 Veel werksch. kruimotoren fout WPAP A 0 0 Veel werksch. kruimotoren fout WPAP B 1? WPAP B 6 30 Overtoeren WPAP B u generatortemp hoog, 24 u oververmogen WPAP A 0 0 WPAP B 1? WPAP A 0 0 Overzicht: Maand Cumulatieve productie productie Gemidd. per molen Windpark info: In bedrijf sinds Molen 1 t/m 9 eigendom WPAP BV Molen 10 t/m 16 eigendom LW Beheer BV WPAP BV : Opgemaakt door : M. van Muijden LW Beheer BV : Heiligharn 192, 1785 SR Den Helder Windpark : Telefoon: De Eendragt :

15 15 Weer een cartoon met duurzame energie als onderwerp. Mocht u leuke cartoons tegenkomen met duurzame energie als onderwerp schroom dan niet en stuur hem op naar de redactie van het blad. LID WORDEN VAN DE EENDRAGT!! Lid of donateur van HCWV `De Eendragt' u.a. kunt U worden door onderstaand in te vullen en op te sturen naar de vereniging. Ja, het idee van een windmolen spreekt mij aan en. Ik word lid van "De Eendragt" en ben bereid...,- (minimaal 50,- ) aan de coöperatie te lenen voor de aanschaf en exploitatie van windmolens. Daarnaast betaal ik de jaarlijkse contributie van 5,- Ik wil... certifica(a)t(en) kopen van 10,- Ik word donateur van `De Eendragt' en betaal jaarlijks een minimum donatie van 5,- Ik wacht met betalen totdat ik de acceptgiro heb ontvangen. Afzender : Opsturen naar : Naam : Adres : H.C.W.V. "De Eendragt" u.a. Postcode : p/a Borneolaan 27 Woonplaats : 1782 DL Den Helder Datum :

16 16 Drukwerk Aan Afzender HCWV "De Eendragt" P/a Zandkreekweg JC Den Helder

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 6, november 2014 Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting Passend onderwijs vereist andere manier

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie