certificeert duurzame energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "certificeert duurzame energie"

Transcriptie

1 certificeert duurzame energie

2 Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt. Daarmee is het certificeren een onmisbare component bij de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding.

3 CertiQ certificeert duurzame energie Van windturbines tot biomassa-installaties, van waterkrachtcentrales tot zonnepanelen, al deze voorzieningen wekken duurzame energie op. Om de herkomst van deze energie voor de energiemarkt inzichtelijk en verifieerbaar te maken, geeft CertiQ productiecertificaten uit. In deze brochure leggen we uit hoe dit certificeren in zijn werk gaat en op welke wijze de diverse partijen in de energiesector erbij betrokken zijn. CertiQ B.V. is een dochteronderneming van TenneT TSO B.V., de Nederlandse Transmission System Operator en beheerder van het landelijk transportnet voor elektriciteit. Een belangrijk deel van de taken die CertiQ uitvoert, zijn wettelijk vastgelegde taken die het ministerie van Economische Zaken bij TenneT heeft neergelegd en waarvoor CertiQ is opgericht. CertiQ maakt op geautomatiseerde wijze certificaten aan voor geproduceerde megawatturen duurzame elektriciteit en elektriciteit op basis van warmtekrachtkoppeling (WKK). Dat we in deze uitgave ook het bredere begrip duurzame energie hanteren, heeft als reden dat CertiQ op termijn ook de certificering van andere duurzame energiebronnen kan verzorgen. In 2001 begon CertiQ met de certificering van duurzame elektriciteit, een aantal jaren later werd het certificatensysteem ook ingericht voor het certificeren van WKK-elektriciteit. Onder duurzame elektriciteit verstaan we stroom die is opgewekt uit duurzame bronnen als wind, biomassa, zonlicht en waterkracht. WKK-elektriciteit wordt geproduceerd door installaties die een betere milieuprestatie leveren dan gewone elektriciteitsinstallaties (minder CO 2 -uitstoot). De certificaten voor duurzaam worden Garanties van Oorsprong (GvO s) genoemd. Voor WKK zijn er twee categorieën: WKK-certificaten en WKK-GvO s. Het besluit van de Nederlandse overheid om de duurzame-energieopwekking te gaan certificeren hing samen met internationale afspraken over de inperking van de CO 2 -uitstoot (Kyoto-verdrag) en het vrijgeven van de energiemarkt in Nederland. Door de certificering zijn afnemers van groene stroom ervan verzekerd dat de geproduceerde elektriciteit daadwerkelijk uit duurzame bronnen afkomstig is.

4 Het systeem van aanmaken en afboeken van certificaten voor productie en verbruik van duurzame elektriciteit zorgt voor transparantie en betrouwbaarheid. Deze factoren stimuleren de vraag naar groene stroom. In 2003 was 3,3 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik duurzaam opgewekt in eigen land, in 2007 was dit aandeel naar 6 procent gestegen. Er is de afgelopen jaren meer productiecapaciteit voor duurzame elektriciteit in Nederland bij gekomen. Vooral de subsidieregelingen voor deze elektriciteitsproductie hebben een grote invloed op deze positieve ontwikkeling. CertiQ geeft ook certificaten voor eigen gebruik uit. Het gaat hierbij om levering van duurzame elektriciteit of WKK-elektriciteit aan een eigen installatie in plaats van aan het openbare net. Een ander type certificaten dat CertiQ verstrekt, zijn de etiketteringscertificaten. Deze zijn bedoeld voor energieleveranciers. Op basis van deze certificaten kunnen zij hun klanten exact informeren over hoe de geleverde elektriciteit is geproduceerd. Dit geldt zowel voor groene als voor grijze stroom. Het certificatensysteem strekt zich ook tot buiten onze grenzen uit. Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit kunnen eveneens worden toegepast in een situatie waarbij duurzame elektriciteit opgewekt in één land in een ander land wordt verbruikt. CertiQ heeft zich gecommitteerd aan de bestaande Europese standaarden op dit gebied: het European Energy Certificate System (EECS) en het Renewable Energy Certificate System (RECS). Naast de uitgifte van certificaten en het beheer van het certificatensysteem geeft CertiQ voorlichting en advies aan duurzame-energieproducenten, handelaren in certificaten en andere stakeholders in het proces. Om het certificatensysteem goed te laten functioneren en steeds weer af te stemmen op nieuwe ontwikkelingen werkt CertiQ nauw samen met onder meer het ministerie van Economische Zaken, de Energiekamer, TenneT, SenterNovem en de regionale netbeheerders. Om de deelnemers aan het certificatensysteem invloed te geven op het beleid van CertiQ heeft CertiQ een deelnemersraad in het leven geroepen. CertiQ is een kleine, klantgerichte organisatie die kostendekkend werkt. Haar inkomsten betrekt CertiQ uit de bedragen die zij bij energieproducenten en handelaren in rekening brengt voor deelname aan het certificatensysteem. Op de volgende pagina s is het proces van certificering en de hiermee samenhangende subsidiëring schematisch weergegeven. Deze schema s hebben alleen betrekking op duurzame elektriciteit en WKK-elektriciteit.

5 Processchema s duurzame elektriciteit en WKK-elektriciteit Productie en levering elektriciteit duurzame elektriciteit en WKK-elektriciteit (1) elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen levering levering Regionale netbeheerders (2) levering grijze/ groene stroom Eindverbruikers elektriciteit (3) Toelichting duurzame elektriciteit wekken deze op uit onder meer wind, biomassa, zonlicht en waterkracht. WKK-producenten wekken elektriciteit op door middel van warmtekrachtkoppeling. Niet al deze elektriciteit gaat naar het elektriciteitsnet. Sommige producenten gebruiken de elektriciteit direct voor eigen doeleinden. De regionale netbeheerders dragen zorg voor het transport van elektriciteit over het openbare elektriciteitsnet van producenten aan verbruikers. Dit zijn particuliere en zakelijke verbruikers. Zij kunnen kiezen of zij duurzame elektriciteit afnemen (groene stroom) of elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen (grijze stroom). Basisvoorwaarden registratie en subsidiëring installaties duurzame elektriciteit en WKK-elektriciteit (4) aanvraag erkenning installatie gegevens erkende installatie Regionale CertiQ (6) netbeheerders (5) aanvraag SDE-subsidie SenterNovem (7) Toelichting 4 Een producent kan bij de regionale netbeheerder een verzoek indienen tot erkenning van zijn installatie voor duurzame elektriciteit of WKK-elektriciteit. 5 De regionale netbeheerder beoordeelt of de installatie aan de wettelijke vereisten voldoet. Bij goedkeuring geeft hij de gegevens over de producent en de installatie door aan CertiQ. 6 CertiQ registreert de producent en diens installatie in het certificatensysteem. 7 Naast het verzoek tot registratie kan de producent bij SenterNovem een subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) aanvragen. SenterNovem beoordeelt de aanvraag namens de minister van Economische Zaken en beschikt er positief of negatief over.

6 Van elektriciteit naar certificaat en subsidie Energiekamer (12) Handelaren in certificaten/ Energieleveranciers (11) duurzame elektriciteit en WKK-elektriciteit meetwaarden meetwaarden Regionale CertiQ (9) netbeheerders (8) aanmaak certificaten informatie over aantal certificaten uitkering SDE-subsidie SenterNovem (10) Toelichting Een erkend meetverantwoordelijke meet de hoeveelheid duurzame elektriciteit en WKK-elektriciteit. Via de netbeheerder worden deze meetwaarden doorgegeven aan CertiQ. CertiQ zet de meetwaarden om in productiecertificaten, die worden bijgeboekt op de rekening van een handelaar met wie de producent een overeenkomst heeft. Daarnaast informeert CertiQ SenterNovem over het aantal en het soort uitgegeven certificaten. Het kan voorkomen dat CertiQ aanvullende informatie over de installatie en de productie nodig heeft voordat tot het aanmaken van certificaten kan worden overgegaan. Bij de elektriciteitsproductie uit biomassa bijvoorbeeld gelden extra eisen voor de certificering. Op basis van de informatie van CertiQ keert SenterNovem subsidievoorschotten uit aan de producent. Een handelaar heeft een overeenkomst met een producent op basis waarvan hij duurzame elektriciteit van deze producent koopt. De omvang van de gekochte elektriciteit wordt uitgedrukt in productiecertificaten, die ten behoeve van de handelaar in het certificatensysteem van CertiQ worden aangemaakt. De handelaar kan deze certificaten verhandelen of inzetten als bewijs van levering aan eindverbruikers. In dat laatste geval is de handelaar tevens energieleverancier. In tegenstelling tot de certificaten voor duurzame elektriciteit zijn WKK-certificaten niet verhandelbaar. De Energiekamer houdt toezicht op het volledige traject van productie tot en met certificering.

7 Certificering, een sluitend systeem aanmaken certificaten duurzame elektriciteit en WKK-elektriciteit elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen levering levering CertiQ meetwaarden Regionale netbeheerders afboeken certificaten levering grijze/ groene stroom Handelaren in certificaten/ Energieleveranciers leveringscontract Eindverbruikers elektriciteit Toelichting Het systeem van certificering geeft eindverbruikers de zekerheid dat als zij bij hun energieleverancier een bepaalde hoeveelheid groene stroom afnemen, deze hoeveelheid ook echt uit duurzame bronnen is opgewekt. Voor het aantal megawatturen duurzame elektriciteit maakt CertiQ in haar systeem certificaten aan. Wanneer een energieleverancier groene stroom aan zijn klanten levert, boekt hij daarvoor certificaten af in het geautomatiseerde systeem van CertiQ. Hiermee zijn productie en verbruik aan elkaar gekoppeld en met elkaar in evenwicht. De Energiekamer houdt hier nauwkeurig toezicht op. Voor WKK-elektriciteit geldt een afwijkende procedure: deze wordt weliswaar net als de duurzame elektriciteit gecertificeerd, maar mag niet als groene stroom worden verkocht. Meer informatie In deze brochure zijn de procedures voor certificering van duurzame elektriciteit en WKK-elektriciteit globaal weergegeven. Aan de hier gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer gedetailleerde informatie of aanmelding als deelnemer aan het certificatensysteem gaat u naar: Voor informatie over subsidiëring: Hebt u vragen over de certificering, dan kunt u deze per of telefonisch aan CertiQ stellen. Telefoon:

8 Utrechtseweg AR Arnhem Postbus AS Arnhem T F CertiQ B.V. is een dochterorganisatie van TenneT TSO B.V. Meer informatie: CertiQ B.V., Arnhem, december 2008

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit

Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit Versie: 1.3 Datum: 28 juli 2009 Status: vastgesteld In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits?

Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits? Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits? Een organisatie die MVO hoog ik het vaandel heeft, people planet en profit dus, wil groene stroom. En het kan vaak al voor de prijs van grijze stroom,

Nadere informatie

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland CE CE Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: fax: 015 015 2 150 150 151 151

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2013 1/12

Jaarverslag 2013. PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2013 1/12 Jaarverslag 2013 PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl PAWEX Jaarverslag 2013 1/12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuur... 4 3. Activiteiten en dossiers... 5 4. De Vereniging...

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014 Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Selectie van stroomleveranciers...

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Salderen. Artikel 95c

Salderen. Artikel 95c Salderen Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kwh stroom afneemt

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Vereniging Energie-Nederland

Vereniging Energie-Nederland Vereniging Energie-Nederland Verplichting voor energiebedrijven om duurzame stroom aan bedrijven en consumenten te leveren, is een kansrijke weg om het maximale uit de verduurzaming te halen. De Nederlandse

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie