Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haal meer rendement uit uw zonnepanelen"

Transcriptie

1 Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil Greenchoice opwekking met behulp van zonnepanelen stimuleren. In dit document beschrijven wij de nieuwe energiewet voor zover deze van toepassing is voor mensen met zonnepanelen en wat dit betekent voor de teruglevering van zonnestroom. Dit document is gebaseerd op de meest actuele informatie en de interpretatie en uitvoering door netbeheerders van de energiewet. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Greenchoice levert 100% duurzame energie aan meer dan klanten. Door onze goede regeling voor bezitters van zonnepanelen is Greenchoice de grootste inkoper van zonnestroom in Nederland. Bezitters van zonnepanelen krijgen een extra zonnekorting op de groene stroom die ze nog van ons afnemen (ongeacht de stroomsoort). In totaal bedraagt de korting voor producenten van zonnestroom in ,5 eurocent per kwh. Met de nieuwe energiewet kunt u de volgende vergoedingen krijgen voor de zonnestroom: - Verrekening van de teruggeleverde energie op uw jaarnota met de stroom die u verbruikt (het zogenaamde salderen). Dit is mogelijk als u minder dan kwh zonnestroom teruglevert per jaar. - Een terugleververgoeding als u meer dan kwh zonnestroom teruglevert. Over alle kwh krijgt u een terugleververgoeding van Greenchoice. - Aanvragen van de MEP subsidie. U krijgt dan van de overheid een vergoeding voor de stroom die u aan het elektriciteitsnet heeft teruggeleverd. Het is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk subsidie te krijgen voor alle opgewekte zonnestroom. U dient te beschikken over één elektriciteitsmeter die naast uw elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde zonnestroom registreert.

2 2. De nieuwe energiewet en het salderen van de terug geleverde zonnestroom: In de nieuwe energiewet staat, in artikel 31c, dat bij huishoudens die zelf op kleine schaal duurzame energie opwekken en minder dan kwh terugleveren de (netto) terug geleverde energie verrekend mag worden met de verbruikte energie. Bij het opmaken van de jaarnota wordt dan de geregistreerde hoeveelheid teruggeleverde zonnestroom afgetrokken van het geregistreerde elektriciteitsverbruik. Verbruikt u dus kwh en heeft u 500 kwh zonnestroom teruggeleverd, dan wordt op de jaarnota een verbruik van kwh afgerekend. In de branche wordt dit ook wel salderen genoemd. U krijgt dankzij deze wet voor de terug geleverde zonnestroom dus evenveel als u betaalt voor de stroom die u verbruikt. Salderen mag alleen als u minder dan kwh per jaar teruglevert en maximaal tot een verbruik van 0 kwh. Levert u meer terug dan u verbruikt dan komt op de jaarnota een verbruik van 0 kwh te staan. Het salderen van zonnestroom is mogelijk geworden dankzij een lobby van de Vereniging Zonnestroom in samenwerking met Greenchoice en een hierop ingediend amendement van de heer Samsom (PVDA). Om voor saldering in aanmerking te komen dient u te beschikken over een elektriciteitsmeter met terugleverregistratie. De teruggeleverde zonnestroom wordt apart van uw verbruik (eventueel met aparte registratie van dag en nacht stroom) weergegeven op één elektriciteitsmeter. Deze elektriciteitsmeter is geplaatst door een geregistreerd meetbedrijf of uw netbeheerder. Opbrengstmeters die bijgeleverd zijn bij de zonnepanelen voldoen niet. Als u geen juiste elektriciteitsmeter heeft kunt u in paragraaf 4 bekijken of het plaatsen van een teruglevermeter voor u interessant is. Er mag dus alleen gesaldeerd worden als u minder dan kwh per jaar teruglevert. Heeft u een groot PV systeem is het dus erg belangrijk dat u zoveel mogelijk van de opgewekte stroom zelf verbruikt en u onder de kwh teruglevering blijft. Als u meer dan kwh zonnestroom teruglevert krijgt u van ons een terugleververgoeding van 4,8 eurocent per kwh. Om voor bovenstaande regeling in aanmerking te komen dient u zelf een verzoek tot salderen in te dienen bij de netbeheerder. Pas vanaf het moment dat u een officieel verzoek indient bij de netbeheerder, kan de terug geleverde energie verrekend worden met de energie die u verbruikt. Als u zich bij Greenchoice aanmeldt dan zullen wij dit verzoek bij de netbeheerder indienen. Greenchoice is op dit moment het enige energiebedrijf dat bezitters van zonnepanelen hierbij helpt en de teruggeleverde energie apart registreert in haar administratie. Voor onze klanten controleren wij of de netbeheerder de terug geleverde zonnestroom daadwerkelijk heeft afgetrokken van de stroom die is verbruikt.

3 3. Aanvragen van MEP subsidie: Met een productie van meer dan kwh op jaarbasis kan het interessant zijn om u te laten registreren als producent van zonnestroom en MEP subsidie aan te vragen. De MEP subsidie bedraagt in eurocent per kwh. In de MEP regeling wordt onderscheid gemaakt tussen zonnestroom die u teruglevert aan het elektriciteitsnet en opgewekte zonnestroom die u zelf verbruikt. Voor beide kunt u MEP subsidie aanvragen. De MEP vergoeding is gegarandeerd voor een periode van maximaal 10 jaar, vanaf het moment dat de zonne-installatie in productie is genomen. Voorwaarde voor de vergoeding is dat u geregistreerd bent als zonnestroom producent en dat uw garanties van oorsprong worden toegekend aan Greenchoice. MEP subsidie in combinatie met salderen Het aanvragen van MEP subsidie staat los van het salderen op de jaarnota van de teruggeleverde zonnestroom met de stroom die u verbruikt. Als u minder dan kwh per jaar produceert kunt u dus de teruggeleverde zonnestroom laten salderen op de jaarnota en de MEP subsidie aanvragen. MEP subsidie in combinatie met terugleververgoeding Greenchoice Als u meer dan kwh zonnestroom teruglevert of als u hier niet voor kiest, krijgt u van Greenchoice een terugleververgoeding voor alle kwh boven de kwh van 4,8 eurocent. Kosten aanvraag MEP subsidie: Voor het verkrijgen van MEP subsidie dient u zich aan te melden bij CertiQ (als producent van zonnestroom) en bij EnerQ (voor het aanvragen van de MEP subsidie). De kosten voor inschrijving en registratie bij CertiQ en EnerQ bedragen eenmalig 25 euro inschrijfkosten en een jaarlijkse bijdrage van 25 euro. Daarboven op komen de eventuele kosten voor het plaatsen van een nieuwe elektriciteitsmeter met registratie van de teruggeleverde energie en eventueel de kosten van het plaatsen van een produktiemeter (zie paragraaf 4). Voorwaarden voor verkrijgen vergoeding: Hieronder treft u de belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van MEP subsidie en de terugleververgoeding van Greenchoice: De zonnestroom productielocatie wordt geregistreerd bij en erkend door CertiQ. De zonnestroom installatie beschikt over een door de netbeheerder erkende elektriciteitsmeter met terugleverregistratie. De groencertificaten worden bijgeschreven op groencertificatenbank van Greenchoice De locatie stapt voor haar energievoorziening over op groene stroom van Greenchoice. Handleiding aanvragen MEP Greenchoice heeft een uitgebreide handleiding voor het aanvragen van de MEP subsidie. Indien u de MEP wilt gaan aanvragen kunt u deze handleiding bij ons opvragen (mail naar Wij mailen of sturen u dan een exemplaar toe.

4 4. De juiste elektriciteitsmeter: Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom (door middel van saldering of de MEP subsidie) dan dient u dus over een elektriciteitsmeter te beschikken die de teruggeleverde zonnestroom apart registreert. In onderstaand schema vindt u de kosten voor het laten plaatsen van een nieuwe elektriciteitsmeter per regio: Wie Waar Aanvragen Plaatsingskosten (inclusief BTW) Continuon Voormalig NUON gebied ,07 44,40 Meterdienst per jaar (huur en meteropname) (inclusief BTW) 7,5 meer dan meterdienst dubbeltariefmeter Essent infra: Voormalig Essent gebied Regio Noord Drenthe Overijssel Regio Zwolle Regio Twente Overig ,60 45,00 9 meer dan meterdienst dubbeltariefmeter E-netbeheer Voormalig Eneco gebied ,78 31,40 zelfde tarief als meetdienst dubbeltariefmeter Wilt u ook MEP subsidie ontvangen over de stroom die u opwekt en direct zelf verbruikt dan dient u te beschikken over een produktiemeter. Dit is alleen interessant als u meer dan kwh van de totaal opgewekte zonnestroom direct zelf verbruikt (en dus niet aan het elektriciteitsnet teruglevert). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw netbeheerder, het meetbedrijf. Is vervanging van mijn meter interessant Dit is afhankelijk van de regio waar u in zit. In voormalig Eneco gebied verdient u de meterwissel bij een teruglevering van 200 kwh in twee jaar terug. U heeft een terugdraaimeter Deze elektriciteitsmeter draait terug als u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt. In dit geval hoeft u niets te doen. De teruggeleverde stroom wordt automatisch en direct verrekend met de stroom die u verbruikt (maximaal tot 0). Indien de netbeheerder deze meter wil vervangen, moet u eisen dat er een elektriciteitsmeter geplaatst wordt die ook de teruggeleverde energie registreert. Alleen in gevallen dat u zoveel opwekt dat u met een negatieve meterstand te maken krijgt, kan vervanging van de terugdraaimeter voor een elektriciteitsmeter met teruglever registratie financieel voordelig zijn.

5 5. De extra zonnekorting van Greenchoice Als zonnepaneel bezitter krijgt u een extra zonnekorting op de groene stroom die u nog van ons afneemt (ongeacht de stroomsoort die u kiest). In totaal bedraagt de korting voor producenten van zonnestroom in ,5 eurocent per kwh. Om voor de zonnekorting in aanmerking te komen, dient u een kopie van het aankoopbewijs van de zonnepanelen naar ons op te sturen (als u nog geen klant bent kunt u dit bij het aanmeldformulier voegen). 6. Voorwaarden Greenchoice hanteert geen opzegtermijn. Om te kunnen salderen dienen zonnestroom klanten minimaal 1 jaar klant te zijn bij Greenchoice. Greenchoice controleert of de netbeheerder rekening heeft gehouden met de teruggeleverde zonnestroom. Saldering gebeurd alleen en uitsluitend op basis van door de netbeheerder doorgegeven meterstanden. Indien u de MEP subsidie heeft aangevraagd, wordt deze uitgekeerd door EnerQ. De waarde voor de teruggeleverde zonnestroom wordt jaarlijks uitgekeerd door Greenchoice op basis van de werkelijke teruglevering. Dit gebeurd op de meterstanden de netbeheerder hierover aan Greenchoice doorgeeft. Dit bedrag wordt los van de reguliere jaarnota apart overgemaakt.

6 Overeenkomst voor de levering groene stroom, en teruglevering zonnestroom: Naam: Leveringsadres: Postcode/Plaats: Telefoon: De levering van groene stroom en groen gas door Greenchoice: Als producent van zonnestroom wil ik groene energie afkomstig van: Mix van duurzame bronnen (inclusief zonnestroom) (0,5 eurocent korting per KWh) Groen gas (CO2 compensatie) (0,25 eurocent korting per m3) De weergegeven kortingen zijn incl. BTW ten opzichte van de prijs van grijze energie van de leverancier in uw regio. Voeg een kopie van het aankoopbewijs van zonnepanelen bij deze overeenkomst. De teruglevering van zonnestroom Als producent van zonnestroom lever ik aan Greenchoice alle door mij aan het elektriciteitsnet teruggeleverde zonnestroom, alsmede alle met deze hoeveelheid stroom corresponderende Groenrechten. Als u minder dan kwh per jaar teruglevert, wordt de teruglevering gesaldeerd met uw verbruik. Levert u meer dan kwh zonnestroom per jaar terug, dan ontvangt u een terugleververgoeding van 4,8 eurocent per kwh (incl BTW). Hiervoor dient de teruggeleverde zonnestroom en groencertificaten op naam van Greenchoice geregistreerd te worden. De vergoeding gaat in vanaf het moment dat de teruglevering door de netbeheerder op naam van Greenchoice wordt geregistreerd. Door ondertekening machtigt u Greenchoice het maandelijks voorschotbedrag voor elektriciteitslevering automatisch van uw rekening te incasseren en gaat u akkoord met de bijgevoegde algemene voorwaarden. Deze overeenkomst geldt tot 31 december Na deze periode geldt geen opzegtermijn. Meterstand teruglever telwerk: Uw bank/giro nummer: Plaats: Datum: Uw Handtekening:

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief,

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Salderingsoverzicht Particulieren

Salderingsoverzicht Particulieren Salderingsoverzicht Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Salderen. Artikel 95c

Salderen. Artikel 95c Salderen Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kwh stroom afneemt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-PV

Veelgestelde vragen Zon-PV Veelgestelde vragen Zon-PV Hier vindt u de veelgestelde vragen over zon-pv en de antwoorden daarop. De vragen en de antwoorden zijn aangepast op de SDE-regeling 2010. Algemene vragen over zon-pv 1. In

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden: Als u zonnepanelen wilt plaatsen

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder?

U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? U ontvangt SDE-subsidie voor zonnepanelen. Hoe nu verder? In deze folder staat omschreven welke stappen u moet nemen nadat u SDE-subsidie voor uw zonnestroominstallatie heeft ontvangen. De informatie in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 26 februari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Aanbod op Maat. Beter geïnformeerd en een bewustere keuze. Toelichting op

Aanbod op Maat. Beter geïnformeerd en een bewustere keuze. Toelichting op Vereniging Energie-Nederland Toelichting op Aanbod op Maat Beter geïnformeerd en een bewustere keuze In de beleidsbrief over de wetgevingsagenda STROOM aan de Tweede Kamer meldt de minister van Economische

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VRAGEN OVER ZONNEPANELEN MET EEN VERMOGEN 10 KW...3 1. ALGEMENE INFO OVER ZONNEPANELEN...3 1. Hoeveel kosten zonnepanelen?...3 2. Welke steun wordt verleend aan PV-installaties?...3

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie