Jaargang 14 nummer 1 Januari De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A."

Transcriptie

1 Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 11 JANUARI 2003 INGEBRUIKNAME VESTAS!!

2 2 Helderse Coöperatieve windmolenvereniging De Eendragt u.a. Deze nieuwsbrief is een uitgave van HCWV de Eendragt u.a. en hoort 4 x per jaar uit te komen. Met deze nieuwsbrief wil de Eendragt u informeren over windenergie in ons werkgebied, de Noordkop van Noord Holland, globaal ten noorden van de lijn Schagen/ Medemblik (naar eigen inzicht maken wij hiervan soms een grillige lijn). Wij informeren u gaarne over waarom wij ons inzetten voor duurzaam opgewekte energie. Soms gaat dit helaas gepaard met onheilspellende berichten uit de pers. Wij willen echter niet dat u later zegt dit wisten wij niet. Naast windenergie bevelen wij u aan om zich in te zetten voor zonne-energie. Erover praten is prima, wij verwachten echter van u ook actie om daadwerkelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen, door deze zelf te plaatsen of door duurzaam opgewekte energie te gebruiken, zodat ook uw kinderen met trots straks deze aarde kunnen overnemen, wetend dat hun ouders deze aarde niet alleen hebben gebruikt om uit te putten. Ook energiebesparing hebben wij hoog in het vaandel staan. Natuurlijk is er nog voor enkele honderden jaren fossiele energie beschikbaar. Moeten wij dit dan in zo n slordige 100 jaar opmaken met alle nadelige milieugevolgen en dreigende tekorten voor hen die na ons komen? Neen natuurlijk. Voortgekomen uit de Kerngroep Den Helder van de vereniging Milieudefensie en opgericht op 7 december Ereleden: Anna van Vliet-Scholtens en Astrid Verhoef-Speur. Artikel 2 van de Statuten: doel, middelen en werkgebied 1. De coöperatie heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie, met name in coöperatief verband en het op milieuvriendelijke wijze produceren van (elektrische) energie in het belang van haar leden door met hen terzake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 2. De coöperatie tracht haar doel ondermeer te bereiken door a. het oprichten en in werking houden van één of meer windturbines; b. het geven van voorlichting over het gebruik van windenergie en andere duurzame energiebronnen. 3. Het werkgebied van de coöperatie zal zich globaal uitstrekken over een gebied in de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeente Schagen (de Noordkop). (In alfabetische volgorde) de actieve mensen van de coöperatie: Marja Bakker (bestuurslid, # Alex Coppens (# Frits Dijkshoorn (renovatie WP Anna Paulowna), Rien Haasnoot (bestuurslid, # & Ledenadministratie). Krijn Harte (Voorzitter/ Penningmeester). Bertus Koopman (#). Peter Kries Leden en donateurs (draagkracht voor de doelstellingen van de coöperatie), Frits van Muijden (bestuurslid, #), Hans Verhoef (bestuurslid, & #. Tevens verzorgt Hans onze internet pagina http/www.ecn/society/eendragt), Anna van Vliet-Scholtens ($), Fred van Vliet (Secretaris, # & redactie verenigingsblad), Harm Vos Dick Weerstand (#) en Peter Winters (#). (# = = bezorgen van het verenigingsblad). Lid worden! Welkom. ledenadministratie Rien Haasnoot Borneolaan 27, 1782 DL DEN HELDER of per Alle leden die nog geen certificaat hebben ontvangen of niet in het bezit zijn van de statuten en/of het huishoudelijk reglement, kunnen dit melden bij Rien.

3 3 Colofon De Eendragt is de nieuwsbrief van HCWV "De Eendragt" en verschijnt in principe vier keer per jaar. Januari 2003 Nummer 1 jaargang 14 Kopij voor De Eendragt Kopij kunt u sturen naar: J.P.Verhoef Zandkreekweg JC Den Helder o.v.v. 'Kopij Eendragt' De redactie behoudt zich het recht voor plaatsing te weigeren en teksten in te korten. Internet: In dit nummer In het eerste nummer van 2003 willen wij u uitnodigen om op 11 januari a.s. bij de feestelijke ingebruikname van onze Vestas te zijn. De wethouder van Milieu in Den Helder, Eljo Vos-Brandjes (ook wel bekend als onze oud voorzitter), neemt om 14:00 onze molen feestelijk in gebruik. Vanaf 11:00 kunt u al bij de molen terecht voor informatie en u kunt zelfs een blik boven in de turbine werpen. Verderop in dit blad leest u hier meer over. Krijn laat, als voorzitter, zijn gedachten over de politiek gaan en vraagt zich af wat voor toekomst wij eigenlijk krijgen en hoe groen blijft onze stroom. Maar gelukkig er is toch een lichtpuntje te zien en dan hebben we het niet alleen over de fraaie Kerstster die onze molen siert. Ook nemen we in dit blad afscheid van onze oude vertrouwde eersteling, de Lagerwey windturbine bij de Schots. U kunt voorts weer de resultaten zien van onze turbines die onze molenaars zo goed in de gaten houden. Tot slot wordt in dit nummer een initiatief van de Helderse Molenstichting De Onderneming besproken. Zij willen het aanzicht van Den Helder veranderen en een oude houtzaagmolen laten herbouwen. Als coöperatie zijn wij vernoemd naar een oude molen die in Den Helder heeft gestaan en wel de meel- en trasmolen De Eendragt. Vanzelfsprekend geven wij daarom ruimte om een dergelijk initiatief meer bekendheid te geven. Wederom veel leesplezier!!!! Hans Verhoef Advertenties: U kunt adverteren in ons blad. Neem daartoe contact op met Hans Verhoef Tel e-: foto voorpagina: Rien Haasnoot Inhoudsopgave Grijze toekomst 4 Uitnodiging in gebruikname Vestas 5 Adieu vertrouwde Lagerwey 6 Verslag ledenvergadering 30 mei Kerstgroet 8 Windnieuwtjes 9 Oud ontmoet nieuw 11 Van de molenaars 14 Cartoon 15

4 4 Grijze Toekomst Natuurlijk kunnen we tevreden zijn over het jaar Onze windturbine De Eendragt is groter gegroeid. Begonnen als LW 15/75 is er nu een mooie Vestas V29 uitgegroeid. Het is echter wel een proces geweest van ruim vier jaar. Nog opgestart door onze toenmalige, inspirerende, voorzitter Eljo Vos. Zij zal nu de nieuwe turbine als wethouder van o.a.milieuzaken op 11 januari officieel in bedrijf stellen. Veel wil ik over deze procedures niet meer kwijt. Natuurlijk hadden we bezwaarprocedures ingecalculeerd. Deze zijn in onze democratie niet meer te voorkomen. Echter het afgeven van de bouwvergunning in juli 2001 door de gemeente om deze drie weken later weer in te trekken heeft ons toen behoorlijk op het verkeerde been gezet. Samen met de vertragingen van de bezwaren heeft de vereniging hiervoor ruim euro aan meerkosten moeten ophoesten. We verwachten 11 januari een goede opkomst. In ieder geval is een goede opkomst een morele ondersteuning voor ons bestuur. Dat is hard nodig. Want windenergie zit in de hoek waar de klappen vallen. Gelukkig zijn de dramatische voorstellen van het kabinet Grijs 1 in de demissionaire status door de tweede kamer behoorlijk bijgesteld. Maar toch. De subsidie voor non profit organisaties is afgeschaft. De Investering subsidies zijn verminderd en de terugleververgoedingen verslechterd. Hoe de regelingen precies gaan uitpakken is mij nog niet geheel duidelijk. Ze zijn door de tweede kamer in haar laatste werkweek van 2002 goedgekeurd. Van de (groene)banken hebben we al duidelijke signalen ontvangen dat zij niet meer staan te springen om windturbines te financieren zonder dat de initiatiefnemer daar substantieel aan bijdraagt. En wat gebeurt er met Grijs 2? De verkiezingscampagnes maken klinisch duidelijk dat duurzame samenleving, natuur en milieu niet voorkomen op de prioriteitenlijsten van de beoogde coalitie. Investeren in het leefklimaat van de toekomst is het minst wat politiek Den Haag voor onze nazaten mag overhebben ook al stemmen die momenteel nog niet. Insiders weten dat het in 2002 niet zo best is gegaan met Lagerwey Windturbine BV. Dit bedrijf is nauw betrokken met het opwaarderen van WP Anna Paulowna. De huidige 16 LW 18/80 worden vervangen door 7 x LW 750. In een gesprek met Lagerwey en Nuon (andere partner in dit project) op 23 december j.l heeft Lagerwey opening van zaken gegeven en een aantal garanties tot levering en nazorg. Naar mijn mening voldoende garanties om het project door te zetten een medio 2003 met de opwaardering aan te vangen. Op 7 januari zullen we daar op aandeelhoudersvergadering van WPAP over beslissen. Verder staan we voor Oostoever/Nw haven nog steeds in de wachtkamer. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat alle studies door KM/TNO zijn afgerond en dat de defensieleiding positief t.a.v. De Eendragt heeft beslist. Alleen ze hebben het ons nog niet laten weten. Tot slot het volgende: de Groene lobby heeft in 2002 goed gewerkt want met de oorspronkelijke voorstellen van grijs 1 was het over en uit met de ontwikkeling van windenergie. Ook in het nieuwe jaar met nieuwe regeringsplannen gaan we voor duurzame energie. Natuurlijk verwachten wij uw steun hiervoor. En natuurlijk bent u allang overgestapt op groene stroom. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan is het een prima begin van 2003 om daarmee te starten. Een voorspoedig 2003 Krijn Harte

5 5 Uitnodiging Aan: Van: Bestuur en leden van HCWV De Eendragt u.a. Secretaris HCWV ''De Eendragt'' u.a. Betreft: officiële inbedrijfstelling van onze Vestas V-29/225 windturbine Geachte heer/mevrouw, Met trots mag ik u namens het bestuur van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging ''De Eendragt'' u.a. uitnodigen voor de officiële ingebruikstelling van onze nieuwe trots de Vestas V29/225-40m windturbine op het Nieuwland te Den Helder. De officiële ingebruikstelling zal worden verricht door de wethouder van Milieu van de gemeente Den Helder mevrouw E. Vos-Brandjes op zaterdag 11 januari 2003 om uur. Vooraf is er (op eigen risico) vanaf uur de mogelijkheid om na een klim van 40 meter vanuit de gondel de omgeving te bekijken. Na de ingebruikname zal in sporthal ''De Draaikolk'' op ca. 200 meter afstand van de turbine worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Voorgeschiedenis: de V29/225 turbine is de derde windturbine op het Nieuwland en is er niet zomaar gekomen. Bijna 4 jaren buffelen gingen vooraf. Zij is op 18 oktober 2002 in bedrijf gesteld. De Vestas V29/225-40m windturbine is de vervanger van onze eersteling de Lagerwey 15/75-32m windturbine, welke op 16 juli 1993 in bedrijf is gesteld en op 18 november 2002 is ontmanteld. Deze stond op ca 100 meter afstand van de nieuwe Vestas V29/225 turbine en was de vervanger van de Lagerwey 10/20 windturbine van de gemeente Den Helder, welke in 1981 op dezelfde fundering in bedrijf is gesteld en waarvoor de gemeente Den Helder de snelle windmolen trofee ontving. De windmolenvereniging wil op deze oude fundering een zg. vliegenmepper (een kromme mast met 20 PV-panelen) plaatsen en voert hierover overleg. Den Helder heeft in vorige eeuw verscheidene windmolens op haar gebied gekend. Één ervan was de molen De Eendragt welke op de molengracht stond. Naar deze windmolen is de windmolenvereniging op initiatief van onze eerste voorzitter Hans Verhoef vernoemd. Naast dat de derde moderne windturbine op het Nieuwland is geplaatst, vieren wij dus ook 21 jaren schone elektriciteit opwekking in Den Helder. Gaarne ontvang ik van u een reactie of u ja of neen bij de officiële ingebruikstelling aanwezig zult zijn. Namens het bestuur van HCWV De Eendragt u.a. Fred van Vliet, secretaris/ molenaar Noordstroeërweg 13, 1777 NG Stroe (gem. Wieringen) Tel (overdag ) mobiel of

6 6 Adieu vertrouwde Lagerwey!! Maandag 18 november jl. was het zover. Rond 09:00 uur kwam Joop Bettink onze LW15/75 De Eendragt ophalen. Precies één maand na de ingebruikname van de Vestas V-29. Zoals op de voorpagina al is te zien zijn er mooie foto s gemaakt van de afbraak van de molen. Echter ook van de opbouw zijn diverse foto s gemaakt. In het volgende nummer van dit blad willen we een artikel gaan wijden aan de oude Eendragt. Van de ingebruikname in juli 1993 tot de feitelijke afbraak in november In de ruim negen jaar heeft de Eendragt bijna kwh schone energie opgewekt (om precies te zijn kwh). Het laatste jaar 2002 bleef de teller op kwh steken. De eerste cijfers van onze nieuwe Vestas liegen er trouwens niet om maar met weemoed hebben we afscheid genomen van onze oude vertrouwde Lagerwey. Wie mooie foto s heeft van onze oude vertrouwde Eendragt of nog iets anders te melden heeft laat het svp aan de redactie van dit blad weten.

7 7 Verslag Ledenvergadering Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging " d e E e n d r a g t " u. a. gehouden op donderdag 30 mei 2002 in de Groene Poolster, Pasteurstraat 6 te Den Helder. Om uur opent de voorzitter de vergadering. De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde agenda. Aanwezig zijn: H. Verhoef, R. Haasnoot, J. Sneep, F. van Muijden, M. Bakker, F. Dijkshoorn, T. Langelaan, F. van Vliet en K. Harte. Afbericht is ontvangen van P. Winters en A. Coppens. De lezing over PV van de heer Jansen gaat niet door wegens ziekte van de lezinggever. Het verslag van de ALV van 31 mei 2001 wordt goedgekeurd met aantekening dat F. van Muijden bij de bestuursleden vermeldt behoord te zijn. Verslag van de penningmeester. Aan de hand van de financiële jaarstukken wordt de financiële situatie door de penningmeester nader toegelicht. Het saldo verlies van =, o.a. ontstaan door vooruitbetaling aan Vestas voor de fundering van de V-29 turbine. De financiële commissie J. Sneep en P. Winters. Hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden en stellen de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering verleent de penningmeester decharge en stelt hiermee tevens de op de vergadering uitgereikte financiële jaarstukken vast. Bepalen van de rente over De vergadering stelt deze vast op 7%. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn F. van Vliet en H. Verhoef. Omdat er geen leden zich beschikbaar hebben gesteld voor een bestuursfunctie, worden F. van Vliet en H. Verhoef herkozen. Het bestuur bestaat hierdoor voor het komende jaar uit: Marja Bakker (bestuurslid), Frits van Muijden (bestuurslid), Rien Haasnoot (bestuurslid), Krijn Harte (Voorzitter, tevens Penningmeester), Hans Verhoef (bestuurslid) en Fred van Vliet (Secretaris). Voortgang lopende projecten: a) vervanging van onze Lagerwey 15/75 de Eendragt door een VESTAS V29/ 225, de fundering hard nu bijna 1 jaar uit. De laatste loodjes voor de procedure lopen momenteel en het bestuur verwacht dat nu binnenkort tot daadwerkelijke plaatsing overgegaan kan worden. b) Windpark Anna Paulowna, R. Haasnoot legt uit hoe het staat met de huidige 16 stuks LW18/80 turbines v.w.b. de opbrengsten en de technische mankementen. F. Dijkshoorn legt uit hoe het staat met de voorgenomen vervanging door 7 LW50/750 turbines. Frits verwacht dat de vergunningen binnenkort rond komen en dat de LW18/80 s in september afgebroken zullen worden. Hierbij zullen ook de oude funderingen worden afgebroken, waarbij de heipalen in de grond zullen blijven. Tot februari 2003 zullen er dan geen turbines staan. Er komt een driehoofdige directie welke wordt voorgezeten door NUON. T. Langelaan heeft voorgesteld om het park de naam WP Westeind te geven, hetgeen instemming heeft van

8 8 het bestuur van WPAP. De voorzitter weet te melden dat het project voortvarend verloopt, wat zeker ook voor rekening komt van de heren Langelaan en Dijkshoorn. c) Oostoever De bouwvergunning en de milieumelding zijn door de secretaris reeds gedeponeerd bij de gemeente Den Helder. De voorzitter legt uit dat er een veiligheidsrapport door TNO is opgesteld en dat hierin aanbevelingen voor het ja of neen plaatsen van onze windmolen die eerst gepland was op Oostoever zullen worden verwoord. Nog steeds Afwachten dus. d) PV- en andere vormen van zelfopwekking projecten. Door de vele werkzaamheden is er geen verdere aandacht aan besteedt. Het bestuur stelt voor om een promotiecommissie in het leven te roepen die samen een stand bouwen en in ons werkgebied de vereniging en het gebruik van duurzaam opgewekte energie promoten op braderieën, markten enz. Hiervoor melden zich aan J. Sneep, H. Verhoef en F. van Vliet. Om uur sluit de Voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis. Kerstgroet 18 November j.l. fietsen Astrid, Christiaan en ik langs onze oude Lagerwey die zijn laatste uurtjes aan het volmaken was. Bij de molen troffen we Fred aan die uit het huisje wat spulletjes aan het halen was om alvast in onze nieuwe Vestas te leggen. Fred beloofde aan Christiaan dat onze nieuwe Vestas met de Kerst mooi versierd zou zijn en toen wij 25 december gingen kijken zagen we boven op de gondel een mooi ster stralen die Fred en Rien daaraan bevestigd hadden. Nu is onze Vestas een zeer fraaie windturbine maar met de ster zo mooi stralend op de Kerstdagen was het helemaal een plaatje. Fred en Rien, mede namens Christiaan, bedankt voor deze mooie Kerstgroet!! Hans Verhoef

9 9 Windnieuwtjes In deze nieuwe rubriek willen wij u op de hoogte houden van nieuwtjes uit het land van de Duurzame Energie en dan speciaal in de Noordkop. In 2002 is meer dan 200 MW opwekvermogen aan windturbines geplaatst. Dit is een jaarrecord en verbetert daarmee het vorige record dat stamt uit 1995, namelijk 101 MW. In de jaren daarna werd door energiebedrijven en particulieren jaarlijks gemiddeld 45 MW aan opwekvermogen geplaatst. Op dit moment staan er in Nederland windturbines met een vermogen van 578 MW een een gemiddelde jaarproductie van 1,2 miljard kilowattuur (kwh). Dat is goed voor ruim 1 % van de nationale electriciteitsbehoefte. -- Bron Wind Service Holland In Denemarken is windenergie in zwaar weer beland. Doordat de groei van Vestas in Amerika achterliep bij de verwachtingen en het offshore windpark dat door Vestas werd gebouwd later opgeleverd werd dan gepland (waardoor er een behoorlijke boete betaald moest worden ) zag Vestas zich genoodzaakt om 500 werknemers te ontslaan. De aankondiging van het ontslag en de afwikkeling hiervan ging op een niet elegante manier. -- Bron Internet Niet alleen Vestas maar ook de bladenfabrikant LM Glasfiber (Denemarken) is bezig met een reorganisatie en heeft 100 medewerkers de laan uitgestuurd. LM had tot voor kort in Den Helder ook een productiefaciliteit voor bladen die zijn heeft moeten sluiten. Ook de hoofdvestiging van LM in Nederland Heerhugowaard heeft in de loop der tijd behoorlijke klappen opgelopen. -- Bron Internet Beter bericht komt van de Nederlandse bladenfabrikant Polymarin met o.a. een vestiging in Medemblik. Polymarin heeft aangekondigd de productie van bladen weer ter hand te nemen. Zij zijn op volle kracht bezig om de bladen voor het windpark Ulketocht te maken. Dit windpark wordt net als ons eigen windpark bij het kanaal (windpark Anna-Paulowna) geheel gemoderniseerd. -- Bron Internet Het windturbinetestpark in de buurt van Kreileroord vordert gestaag. De bouw van het transformatorhuisje is gereed en ook zijn de aan- en afvoerwegen nagenoeg klaar. De fundatie van de DOWEC windturbine is ook nagenoeg klaar en turbine wordt in februari geplaatst. Voorts lopen er nog gesprekken over de invulling van de lokaties voor de overige testturbines. -- Bron ECN

10 10

11 11 Oud ontmoet nieuw. Zoals velen weten is onze vereniging vernoemd naar een oude meel- en trasmolen die vroeger in Den Helder heeft gestaan. Er zijn plannen om in Den Helder wederom een oude molen te gaan herbouwen. Weliswaar niet onze eigen Eendragt maar een houtzaagmolen genaamd de Onderneming. Begin 2003 wordt de Helderse Molenstichting De Onderneming opgericht die de herbouw wil realiseren. In onderstaand artikel wordt een tipje van de sluier gelicht van de plannen. Inleiding Wie door Den Helder gaat ziet vier moderne windmolens staan (bij zwembad De Schots, bij gemaal De Helsdeur en twee op het industrieterrein in De Schooten). Den Helder heeft echter ook vele oude molens gehad en namen als Molenstraat, Molenplein en Molensloot herinneren ons nog aan de tijd dat de molens draaiden voor de bevolking van Den Helder. De molens van Den Helder Dat Den Helder vele molens heeft gehad is terug te vinden in de archieven van onze stad en op oude ansichtkaarten. Een van de bekendste en meest markante molen was de meel- en trasmolen De Eendragt. Deze stenen stellingmolen stond in de bocht van de Molengracht en de Helderse Coöperatieve Windmolenvereniging De Eendragt is naar deze molen vernoemd. Van deze molen kunt u de maalstenen nog tegenkomen in het bos de Donkere Duinen. Voor velen minder bekend is het feit dat aan de overkant van "De Eendragt" op het Molenplein (de naam zegt het eigenlijk al) ook een molen heeft gestaan en wel een houtzaagmolen, De Onderneming. Op het terrein van houthandel Vinken bij de Fabrieksgracht heeft ook een houtzaagmolen gestaan De Goede Verwagting. In Huisduinen kwamen we vroeger de meelmolen De Hoop tegen die in 1872 naar Wieringen werd verkocht. In het oude Den Helder heeft ook nog een korenmolen Het Fortuin gestaan, die in 1879 door brand is verwoest. Julianadorp kende ook diverse grotere en kleinere molens. Ook is bekend dat er een aantal kleinere poldermolens binnen de stadsgrenzen hebben gestaan bijvoorbeeld bij de Middenweg.

12 12 Al met al heeft Den Helder vele molens gehad en er zijn plannen om in Den Helder weer een stuk historie terug te bouwen. Herbouw Wanneer we aan herbouw denken dan zijn er in diverse plaatsen goede voorbeelden te vinden. Zo heeft Haarlem zijn Adriaan teruggekregen en in Woudrichem is een stenen stellingmolen herbouwd. In Utrecht is de Sterremolen weer in zijn oude glorie herrezen en ook in Anna Paulowna is een molen herbouwd. Waarom zouden we dat ook in Den Helder niet voor elkaar krijgen! Zou het niet mooi zijn als op of nabij het Molenplein weer "De Onderneming" hout kan zagen of dat Huisduinen weer zijn molen terugkrijgt? Het is een kwestie van durven en wanneer we naar de Stelling van Den Helder kijken en de realisatie op de Oude Rijkswerf dan moet Den Helder ook dit voor elkaar kunnen krijgen. De Helderse Molenstichting De Onderneming wil in eerste instantie op het molenplein de oude houtzaagmolen De Onderneming herbouwen. Het moet een molen worden die ook werkelijk weer hout gaat zagen. Voorts wil de stichting de molen een educatieve functie geven en met de oude Rijkswerf dichtbij zal Den Helder een aantrekkelijker stadshart krijgen. U kunt ons daarbij helpen!! Voor de herbouw is veel geld nodig maar er is ook veel inspanning nodig om dit plan van de grond te krijgen. Daarom zoeken wij niet alleen geld voor de herbouw maar ook personen die de Stichting Molens van Den Helder willen helpen en ondersteunen. Dit kan door bijvoorbeeld donateur te worden of misschien wel sponsor en op termijn zoeken we ook molenaars! Interesse? De Goede Verwagting Hebben wij uw interesse gewekt? Reageer en meld u aan als donateur of geïnteresseerde via de informatiestrook. U kunt ons ook een sturen en daarin uw belangstelling kenbaar maken of bezoek eens onze website. Internet:

13 13 Ja, ik ben geïnteresseerd in historische molens en de geschiedenis van Den Helder en wil graag donateur worden van de Helderse Molenstichting De Onderneming. Stuur mij informatie op hoe donateur te worden. Ja, ik ben geïnteresseerd in historische molens en de geschiedenis van Den Helder en wil op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de herbouwplannen. Voor verdere informatie en adres voor het opsturen van de informatiestrook: Hans Verhoef Zandkreekweg JC Den Helder De Eendragt Indien u informatie heeft over de oude molens die in Den Helder gestaan hebben laat het svp weten. Naast de herbouw van een oude molen streeft de Helderse Molenstichting De Onderneming er ook naar om informatie over deze oude molens te verzamelen en uit te dragen!!! Steun ons en laat Den Helder nog aantrekkelijker worden!

14 14 Van de molenaars In deze rubriek gaan de molenaars u voortaan op de hoogte houden van het wel en wee van onze molens. Ze zullen u laten delen in mooie ( = veel opbrengst) en iets minder mooie (storingen? Was er weer weinig wind?) momenten. Dit keer de opbrengsten t/m november Maandstaat Windmolen De Eendragt en Windpark Anna Paulowna Datum opname : Maand / Jaar : november-2002 Windpark Anna Paulowna : 16 x Lagerwey LW 18/80, ashoogte 34 meter, 80 kw generator Windmolen De Eendragt: 1 x Lagerwey LW 15/75, ashoogte 32 meter, 75 kw generator Windmolen De Eendragt II: 1 x Vestas V29/225, ashoogte 40 meter, 225 kw generator Molen : Verbr. NUON Levering NUON Cumulatieve productie Dagen storing Buiten gebruik Niet Reden / Opmerkingen beschikb. KWh KWh KWh % uur A=0 B=0-7 C=7-14 ; D=14-21, E > 21 Eendragt ??? Verwijderd op Eendragt II A 0 0 WPAP B onbekende storingen WPAP B 7 35 onbekende storingen WPAP B 4 25 potmeter defect WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B uur potmeter defect, 19 uur oververmogen WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B vermogensfout WPAP B 2 11 potmeter defect WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B 2 10 potmeter defect WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B heel veel comms UMC->L1 WPAP B 1 5 onbekende storingen Overzicht: Maand Cumulatieve Gemidd. per molen productie productie Windpark info: In bedrijf sinds Molen 1 t/m 9 eigendom WPAP BV Molen 10 t/m 16 eigendom LW Beheer BV WPAP BV : ,667 Opgemaakt door : M. van Muijden LW Beheer BV : ,143 Heiligharn 192, 1785 SR Den Helder Windpark : ,75 Telefoon: De Eendragt :

15 15 Deze cartoon kwam ik enige tijd geleden tegen. Mocht u leuke cartoons tegenkomen met windenergie als onderwerp schroom dan niet en stuur hem op naar de redactie van het blad. LID WORDEN VAN DE EENDRAGT!! Lid of donateur van HCWV `De Eendragt' u.a. kunt U worden door onderstaand in te vullen en op te sturen naar de vereniging. Ja, het idee van een windmolen spreekt mij aan en. Ik word lid van "De Eendragt" en ben bereid...,- (minimaal 50,- ) aan de coöperatie te lenen voor de aanschaf en exploitatie van windmolens. Daarnaast betaal ik de jaarlijkse contributie van 5,- Ik wil... certifica(a)t(en) kopen van 10,- Ik word donateur van `De Eendragt' en betaal jaarlijks een minimum donatie van 5,- Ik wacht met betalen totdat ik de acceptgiro heb ontvangen. Afzender : Opsturen naar : Naam : Adres : H.C.W.V. "De Eendragt" u.a. Postcode : p/a Borneolaan 27 Woonplaats : 1782 DL Den Helder Datum :

16 16 Drukwerk Aan Afzender HCWV "De Eendragt" P/a Zandkreekweg JC Den Helder

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (FOTO: R.J. NIJDAM) HCWV DE EENDRAGT WENST U EEN GEZOND EN WINDMOLENRIJK 2004!!!

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (NIEUW INFORMATIEBORD VOOR DE EENDRAGT) 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!!!

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Windvogel betrekt nieuw kantoor. Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 De Windvaan ledenblad van De Windvogel Windvogel betrekt nieuw kantoor Maart 2011 Jaargang 16, nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2005 jaargang 9 nummer 2. De E-112 (4,5 MWatt) nabij Emden

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2005 jaargang 9 nummer 2. De E-112 (4,5 MWatt) nabij Emden De Windvaan ledenblad van De Windvogel De E-112 (4,5 MWatt) nabij Emden Juni 2005 jaargang 9 nummer 2 Colofon: De Windvaan is een uitgave van: De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. December 2010 jaargang 14 nummer 4. Windmolens in Heerhugowaard

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. December 2010 jaargang 14 nummer 4. Windmolens in Heerhugowaard De Windvaan ledenblad van De Windvogel Windmolens in Heerhugowaard December 2010 jaargang 14 nummer 4 Colofon: De Windvaan is een uitgave van: De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1. De Windvogel staat er 20 jaar

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1. De Windvogel staat er 20 jaar De Windvaan ledenblad van De Windvogel De Windvogel staat er 20 jaar Maart 2014 Jaargang 18 nummer 1 Colofon De Windvaan is een uitgave van De Windvogel, coöperatieve vereniging tot collectief bezit van

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

ZAANSE ENERGIEKRANT Nummer 49, april 2013

ZAANSE ENERGIEKRANT Nummer 49, april 2013 ZAANSE ENERGIEKRANT Nummer 49, april 2013 Algemene Leden Vergadering woensdag 24 april Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie Stationsstraat 38, 1506 DH Zaandam Colofon De Zaanse Energiekrant wordt uitgegeven

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2

Introductie Windunie. Introductie Windunie 2 Jaarverslag 2014 Introductie Windunie 2 Introductie Windunie Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van windmolens en windparken, opgericht in 2001, en de

Nadere informatie

Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan!

Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan! Energie W van Zee e @ S e a E n e r g i e k r a n t Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan! Bij helder weer zie je vanaf het strand van Noord-Holland het eerste Nederlandse

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Van de voorzitster. (G)een molen in Hoogty. Zaansgroenstroom

Van de voorzitster. (G)een molen in Hoogty. Zaansgroenstroom ZAANSE ENERGIEKRANT Nummer 36, juli 2007 Colofon De Zaanse Energiekrant wordt uitgegeven door de coöperatieve vereniging Zaanse Energie Koöperatie u.a. Deze vereniging heeft tot doel het bevorderen van

Nadere informatie

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2008 jaargang 12 nummer 2. De Windvogel met opdruk Windvogel.nl. Algemene ledenvergadering Zie pagina 7

De Windvaan. ledenblad van De Windvogel. Juni 2008 jaargang 12 nummer 2. De Windvogel met opdruk Windvogel.nl. Algemene ledenvergadering Zie pagina 7 De Windvaan ledenblad van De Windvogel De Windvogel met opdruk Windvogel.nl Algemene ledenvergadering Zie pagina 7 Juni 2008 jaargang 12 nummer 2 Colofon: De Windvaan is een uitgave van: De Windvogel,

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie