Jaargang 14 nummer 1 Januari De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A."

Transcriptie

1 Jaargang 14 nummer 1 Januari 2003 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 11 JANUARI 2003 INGEBRUIKNAME VESTAS!!

2 2 Helderse Coöperatieve windmolenvereniging De Eendragt u.a. Deze nieuwsbrief is een uitgave van HCWV de Eendragt u.a. en hoort 4 x per jaar uit te komen. Met deze nieuwsbrief wil de Eendragt u informeren over windenergie in ons werkgebied, de Noordkop van Noord Holland, globaal ten noorden van de lijn Schagen/ Medemblik (naar eigen inzicht maken wij hiervan soms een grillige lijn). Wij informeren u gaarne over waarom wij ons inzetten voor duurzaam opgewekte energie. Soms gaat dit helaas gepaard met onheilspellende berichten uit de pers. Wij willen echter niet dat u later zegt dit wisten wij niet. Naast windenergie bevelen wij u aan om zich in te zetten voor zonne-energie. Erover praten is prima, wij verwachten echter van u ook actie om daadwerkelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen, door deze zelf te plaatsen of door duurzaam opgewekte energie te gebruiken, zodat ook uw kinderen met trots straks deze aarde kunnen overnemen, wetend dat hun ouders deze aarde niet alleen hebben gebruikt om uit te putten. Ook energiebesparing hebben wij hoog in het vaandel staan. Natuurlijk is er nog voor enkele honderden jaren fossiele energie beschikbaar. Moeten wij dit dan in zo n slordige 100 jaar opmaken met alle nadelige milieugevolgen en dreigende tekorten voor hen die na ons komen? Neen natuurlijk. Voortgekomen uit de Kerngroep Den Helder van de vereniging Milieudefensie en opgericht op 7 december Ereleden: Anna van Vliet-Scholtens en Astrid Verhoef-Speur. Artikel 2 van de Statuten: doel, middelen en werkgebied 1. De coöperatie heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie, met name in coöperatief verband en het op milieuvriendelijke wijze produceren van (elektrische) energie in het belang van haar leden door met hen terzake overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 2. De coöperatie tracht haar doel ondermeer te bereiken door a. het oprichten en in werking houden van één of meer windturbines; b. het geven van voorlichting over het gebruik van windenergie en andere duurzame energiebronnen. 3. Het werkgebied van de coöperatie zal zich globaal uitstrekken over een gebied in de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeente Schagen (de Noordkop). (In alfabetische volgorde) de actieve mensen van de coöperatie: Marja Bakker (bestuurslid, # Alex Coppens (# Frits Dijkshoorn (renovatie WP Anna Paulowna), Rien Haasnoot (bestuurslid, # & Ledenadministratie). Krijn Harte (Voorzitter/ Penningmeester). Bertus Koopman (#). Peter Kries Leden en donateurs (draagkracht voor de doelstellingen van de coöperatie), Frits van Muijden (bestuurslid, #), Hans Verhoef (bestuurslid, & #. Tevens verzorgt Hans onze internet pagina http/www.ecn/society/eendragt), Anna van Vliet-Scholtens ($), Fred van Vliet (Secretaris, # & redactie verenigingsblad), Harm Vos Dick Weerstand (#) en Peter Winters (#). (# = = bezorgen van het verenigingsblad). Lid worden! Welkom. ledenadministratie Rien Haasnoot Borneolaan 27, 1782 DL DEN HELDER of per Alle leden die nog geen certificaat hebben ontvangen of niet in het bezit zijn van de statuten en/of het huishoudelijk reglement, kunnen dit melden bij Rien.

3 3 Colofon De Eendragt is de nieuwsbrief van HCWV "De Eendragt" en verschijnt in principe vier keer per jaar. Januari 2003 Nummer 1 jaargang 14 Kopij voor De Eendragt Kopij kunt u sturen naar: J.P.Verhoef Zandkreekweg JC Den Helder o.v.v. 'Kopij Eendragt' De redactie behoudt zich het recht voor plaatsing te weigeren en teksten in te korten. Internet: In dit nummer In het eerste nummer van 2003 willen wij u uitnodigen om op 11 januari a.s. bij de feestelijke ingebruikname van onze Vestas te zijn. De wethouder van Milieu in Den Helder, Eljo Vos-Brandjes (ook wel bekend als onze oud voorzitter), neemt om 14:00 onze molen feestelijk in gebruik. Vanaf 11:00 kunt u al bij de molen terecht voor informatie en u kunt zelfs een blik boven in de turbine werpen. Verderop in dit blad leest u hier meer over. Krijn laat, als voorzitter, zijn gedachten over de politiek gaan en vraagt zich af wat voor toekomst wij eigenlijk krijgen en hoe groen blijft onze stroom. Maar gelukkig er is toch een lichtpuntje te zien en dan hebben we het niet alleen over de fraaie Kerstster die onze molen siert. Ook nemen we in dit blad afscheid van onze oude vertrouwde eersteling, de Lagerwey windturbine bij de Schots. U kunt voorts weer de resultaten zien van onze turbines die onze molenaars zo goed in de gaten houden. Tot slot wordt in dit nummer een initiatief van de Helderse Molenstichting De Onderneming besproken. Zij willen het aanzicht van Den Helder veranderen en een oude houtzaagmolen laten herbouwen. Als coöperatie zijn wij vernoemd naar een oude molen die in Den Helder heeft gestaan en wel de meel- en trasmolen De Eendragt. Vanzelfsprekend geven wij daarom ruimte om een dergelijk initiatief meer bekendheid te geven. Wederom veel leesplezier!!!! Hans Verhoef Advertenties: U kunt adverteren in ons blad. Neem daartoe contact op met Hans Verhoef Tel e-: foto voorpagina: Rien Haasnoot Inhoudsopgave Grijze toekomst 4 Uitnodiging in gebruikname Vestas 5 Adieu vertrouwde Lagerwey 6 Verslag ledenvergadering 30 mei Kerstgroet 8 Windnieuwtjes 9 Oud ontmoet nieuw 11 Van de molenaars 14 Cartoon 15

4 4 Grijze Toekomst Natuurlijk kunnen we tevreden zijn over het jaar Onze windturbine De Eendragt is groter gegroeid. Begonnen als LW 15/75 is er nu een mooie Vestas V29 uitgegroeid. Het is echter wel een proces geweest van ruim vier jaar. Nog opgestart door onze toenmalige, inspirerende, voorzitter Eljo Vos. Zij zal nu de nieuwe turbine als wethouder van o.a.milieuzaken op 11 januari officieel in bedrijf stellen. Veel wil ik over deze procedures niet meer kwijt. Natuurlijk hadden we bezwaarprocedures ingecalculeerd. Deze zijn in onze democratie niet meer te voorkomen. Echter het afgeven van de bouwvergunning in juli 2001 door de gemeente om deze drie weken later weer in te trekken heeft ons toen behoorlijk op het verkeerde been gezet. Samen met de vertragingen van de bezwaren heeft de vereniging hiervoor ruim euro aan meerkosten moeten ophoesten. We verwachten 11 januari een goede opkomst. In ieder geval is een goede opkomst een morele ondersteuning voor ons bestuur. Dat is hard nodig. Want windenergie zit in de hoek waar de klappen vallen. Gelukkig zijn de dramatische voorstellen van het kabinet Grijs 1 in de demissionaire status door de tweede kamer behoorlijk bijgesteld. Maar toch. De subsidie voor non profit organisaties is afgeschaft. De Investering subsidies zijn verminderd en de terugleververgoedingen verslechterd. Hoe de regelingen precies gaan uitpakken is mij nog niet geheel duidelijk. Ze zijn door de tweede kamer in haar laatste werkweek van 2002 goedgekeurd. Van de (groene)banken hebben we al duidelijke signalen ontvangen dat zij niet meer staan te springen om windturbines te financieren zonder dat de initiatiefnemer daar substantieel aan bijdraagt. En wat gebeurt er met Grijs 2? De verkiezingscampagnes maken klinisch duidelijk dat duurzame samenleving, natuur en milieu niet voorkomen op de prioriteitenlijsten van de beoogde coalitie. Investeren in het leefklimaat van de toekomst is het minst wat politiek Den Haag voor onze nazaten mag overhebben ook al stemmen die momenteel nog niet. Insiders weten dat het in 2002 niet zo best is gegaan met Lagerwey Windturbine BV. Dit bedrijf is nauw betrokken met het opwaarderen van WP Anna Paulowna. De huidige 16 LW 18/80 worden vervangen door 7 x LW 750. In een gesprek met Lagerwey en Nuon (andere partner in dit project) op 23 december j.l heeft Lagerwey opening van zaken gegeven en een aantal garanties tot levering en nazorg. Naar mijn mening voldoende garanties om het project door te zetten een medio 2003 met de opwaardering aan te vangen. Op 7 januari zullen we daar op aandeelhoudersvergadering van WPAP over beslissen. Verder staan we voor Oostoever/Nw haven nog steeds in de wachtkamer. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat alle studies door KM/TNO zijn afgerond en dat de defensieleiding positief t.a.v. De Eendragt heeft beslist. Alleen ze hebben het ons nog niet laten weten. Tot slot het volgende: de Groene lobby heeft in 2002 goed gewerkt want met de oorspronkelijke voorstellen van grijs 1 was het over en uit met de ontwikkeling van windenergie. Ook in het nieuwe jaar met nieuwe regeringsplannen gaan we voor duurzame energie. Natuurlijk verwachten wij uw steun hiervoor. En natuurlijk bent u allang overgestapt op groene stroom. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan is het een prima begin van 2003 om daarmee te starten. Een voorspoedig 2003 Krijn Harte

5 5 Uitnodiging Aan: Van: Bestuur en leden van HCWV De Eendragt u.a. Secretaris HCWV ''De Eendragt'' u.a. Betreft: officiële inbedrijfstelling van onze Vestas V-29/225 windturbine Geachte heer/mevrouw, Met trots mag ik u namens het bestuur van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging ''De Eendragt'' u.a. uitnodigen voor de officiële ingebruikstelling van onze nieuwe trots de Vestas V29/225-40m windturbine op het Nieuwland te Den Helder. De officiële ingebruikstelling zal worden verricht door de wethouder van Milieu van de gemeente Den Helder mevrouw E. Vos-Brandjes op zaterdag 11 januari 2003 om uur. Vooraf is er (op eigen risico) vanaf uur de mogelijkheid om na een klim van 40 meter vanuit de gondel de omgeving te bekijken. Na de ingebruikname zal in sporthal ''De Draaikolk'' op ca. 200 meter afstand van de turbine worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Voorgeschiedenis: de V29/225 turbine is de derde windturbine op het Nieuwland en is er niet zomaar gekomen. Bijna 4 jaren buffelen gingen vooraf. Zij is op 18 oktober 2002 in bedrijf gesteld. De Vestas V29/225-40m windturbine is de vervanger van onze eersteling de Lagerwey 15/75-32m windturbine, welke op 16 juli 1993 in bedrijf is gesteld en op 18 november 2002 is ontmanteld. Deze stond op ca 100 meter afstand van de nieuwe Vestas V29/225 turbine en was de vervanger van de Lagerwey 10/20 windturbine van de gemeente Den Helder, welke in 1981 op dezelfde fundering in bedrijf is gesteld en waarvoor de gemeente Den Helder de snelle windmolen trofee ontving. De windmolenvereniging wil op deze oude fundering een zg. vliegenmepper (een kromme mast met 20 PV-panelen) plaatsen en voert hierover overleg. Den Helder heeft in vorige eeuw verscheidene windmolens op haar gebied gekend. Één ervan was de molen De Eendragt welke op de molengracht stond. Naar deze windmolen is de windmolenvereniging op initiatief van onze eerste voorzitter Hans Verhoef vernoemd. Naast dat de derde moderne windturbine op het Nieuwland is geplaatst, vieren wij dus ook 21 jaren schone elektriciteit opwekking in Den Helder. Gaarne ontvang ik van u een reactie of u ja of neen bij de officiële ingebruikstelling aanwezig zult zijn. Namens het bestuur van HCWV De Eendragt u.a. Fred van Vliet, secretaris/ molenaar Noordstroeërweg 13, 1777 NG Stroe (gem. Wieringen) Tel (overdag ) mobiel of

6 6 Adieu vertrouwde Lagerwey!! Maandag 18 november jl. was het zover. Rond 09:00 uur kwam Joop Bettink onze LW15/75 De Eendragt ophalen. Precies één maand na de ingebruikname van de Vestas V-29. Zoals op de voorpagina al is te zien zijn er mooie foto s gemaakt van de afbraak van de molen. Echter ook van de opbouw zijn diverse foto s gemaakt. In het volgende nummer van dit blad willen we een artikel gaan wijden aan de oude Eendragt. Van de ingebruikname in juli 1993 tot de feitelijke afbraak in november In de ruim negen jaar heeft de Eendragt bijna kwh schone energie opgewekt (om precies te zijn kwh). Het laatste jaar 2002 bleef de teller op kwh steken. De eerste cijfers van onze nieuwe Vestas liegen er trouwens niet om maar met weemoed hebben we afscheid genomen van onze oude vertrouwde Lagerwey. Wie mooie foto s heeft van onze oude vertrouwde Eendragt of nog iets anders te melden heeft laat het svp aan de redactie van dit blad weten.

7 7 Verslag Ledenvergadering Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging " d e E e n d r a g t " u. a. gehouden op donderdag 30 mei 2002 in de Groene Poolster, Pasteurstraat 6 te Den Helder. Om uur opent de voorzitter de vergadering. De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde agenda. Aanwezig zijn: H. Verhoef, R. Haasnoot, J. Sneep, F. van Muijden, M. Bakker, F. Dijkshoorn, T. Langelaan, F. van Vliet en K. Harte. Afbericht is ontvangen van P. Winters en A. Coppens. De lezing over PV van de heer Jansen gaat niet door wegens ziekte van de lezinggever. Het verslag van de ALV van 31 mei 2001 wordt goedgekeurd met aantekening dat F. van Muijden bij de bestuursleden vermeldt behoord te zijn. Verslag van de penningmeester. Aan de hand van de financiële jaarstukken wordt de financiële situatie door de penningmeester nader toegelicht. Het saldo verlies van =, o.a. ontstaan door vooruitbetaling aan Vestas voor de fundering van de V-29 turbine. De financiële commissie J. Sneep en P. Winters. Hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden en stellen de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering verleent de penningmeester decharge en stelt hiermee tevens de op de vergadering uitgereikte financiële jaarstukken vast. Bepalen van de rente over De vergadering stelt deze vast op 7%. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn F. van Vliet en H. Verhoef. Omdat er geen leden zich beschikbaar hebben gesteld voor een bestuursfunctie, worden F. van Vliet en H. Verhoef herkozen. Het bestuur bestaat hierdoor voor het komende jaar uit: Marja Bakker (bestuurslid), Frits van Muijden (bestuurslid), Rien Haasnoot (bestuurslid), Krijn Harte (Voorzitter, tevens Penningmeester), Hans Verhoef (bestuurslid) en Fred van Vliet (Secretaris). Voortgang lopende projecten: a) vervanging van onze Lagerwey 15/75 de Eendragt door een VESTAS V29/ 225, de fundering hard nu bijna 1 jaar uit. De laatste loodjes voor de procedure lopen momenteel en het bestuur verwacht dat nu binnenkort tot daadwerkelijke plaatsing overgegaan kan worden. b) Windpark Anna Paulowna, R. Haasnoot legt uit hoe het staat met de huidige 16 stuks LW18/80 turbines v.w.b. de opbrengsten en de technische mankementen. F. Dijkshoorn legt uit hoe het staat met de voorgenomen vervanging door 7 LW50/750 turbines. Frits verwacht dat de vergunningen binnenkort rond komen en dat de LW18/80 s in september afgebroken zullen worden. Hierbij zullen ook de oude funderingen worden afgebroken, waarbij de heipalen in de grond zullen blijven. Tot februari 2003 zullen er dan geen turbines staan. Er komt een driehoofdige directie welke wordt voorgezeten door NUON. T. Langelaan heeft voorgesteld om het park de naam WP Westeind te geven, hetgeen instemming heeft van

8 8 het bestuur van WPAP. De voorzitter weet te melden dat het project voortvarend verloopt, wat zeker ook voor rekening komt van de heren Langelaan en Dijkshoorn. c) Oostoever De bouwvergunning en de milieumelding zijn door de secretaris reeds gedeponeerd bij de gemeente Den Helder. De voorzitter legt uit dat er een veiligheidsrapport door TNO is opgesteld en dat hierin aanbevelingen voor het ja of neen plaatsen van onze windmolen die eerst gepland was op Oostoever zullen worden verwoord. Nog steeds Afwachten dus. d) PV- en andere vormen van zelfopwekking projecten. Door de vele werkzaamheden is er geen verdere aandacht aan besteedt. Het bestuur stelt voor om een promotiecommissie in het leven te roepen die samen een stand bouwen en in ons werkgebied de vereniging en het gebruik van duurzaam opgewekte energie promoten op braderieën, markten enz. Hiervoor melden zich aan J. Sneep, H. Verhoef en F. van Vliet. Om uur sluit de Voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis. Kerstgroet 18 November j.l. fietsen Astrid, Christiaan en ik langs onze oude Lagerwey die zijn laatste uurtjes aan het volmaken was. Bij de molen troffen we Fred aan die uit het huisje wat spulletjes aan het halen was om alvast in onze nieuwe Vestas te leggen. Fred beloofde aan Christiaan dat onze nieuwe Vestas met de Kerst mooi versierd zou zijn en toen wij 25 december gingen kijken zagen we boven op de gondel een mooi ster stralen die Fred en Rien daaraan bevestigd hadden. Nu is onze Vestas een zeer fraaie windturbine maar met de ster zo mooi stralend op de Kerstdagen was het helemaal een plaatje. Fred en Rien, mede namens Christiaan, bedankt voor deze mooie Kerstgroet!! Hans Verhoef

9 9 Windnieuwtjes In deze nieuwe rubriek willen wij u op de hoogte houden van nieuwtjes uit het land van de Duurzame Energie en dan speciaal in de Noordkop. In 2002 is meer dan 200 MW opwekvermogen aan windturbines geplaatst. Dit is een jaarrecord en verbetert daarmee het vorige record dat stamt uit 1995, namelijk 101 MW. In de jaren daarna werd door energiebedrijven en particulieren jaarlijks gemiddeld 45 MW aan opwekvermogen geplaatst. Op dit moment staan er in Nederland windturbines met een vermogen van 578 MW een een gemiddelde jaarproductie van 1,2 miljard kilowattuur (kwh). Dat is goed voor ruim 1 % van de nationale electriciteitsbehoefte. -- Bron Wind Service Holland In Denemarken is windenergie in zwaar weer beland. Doordat de groei van Vestas in Amerika achterliep bij de verwachtingen en het offshore windpark dat door Vestas werd gebouwd later opgeleverd werd dan gepland (waardoor er een behoorlijke boete betaald moest worden ) zag Vestas zich genoodzaakt om 500 werknemers te ontslaan. De aankondiging van het ontslag en de afwikkeling hiervan ging op een niet elegante manier. -- Bron Internet Niet alleen Vestas maar ook de bladenfabrikant LM Glasfiber (Denemarken) is bezig met een reorganisatie en heeft 100 medewerkers de laan uitgestuurd. LM had tot voor kort in Den Helder ook een productiefaciliteit voor bladen die zijn heeft moeten sluiten. Ook de hoofdvestiging van LM in Nederland Heerhugowaard heeft in de loop der tijd behoorlijke klappen opgelopen. -- Bron Internet Beter bericht komt van de Nederlandse bladenfabrikant Polymarin met o.a. een vestiging in Medemblik. Polymarin heeft aangekondigd de productie van bladen weer ter hand te nemen. Zij zijn op volle kracht bezig om de bladen voor het windpark Ulketocht te maken. Dit windpark wordt net als ons eigen windpark bij het kanaal (windpark Anna-Paulowna) geheel gemoderniseerd. -- Bron Internet Het windturbinetestpark in de buurt van Kreileroord vordert gestaag. De bouw van het transformatorhuisje is gereed en ook zijn de aan- en afvoerwegen nagenoeg klaar. De fundatie van de DOWEC windturbine is ook nagenoeg klaar en turbine wordt in februari geplaatst. Voorts lopen er nog gesprekken over de invulling van de lokaties voor de overige testturbines. -- Bron ECN

10 10

11 11 Oud ontmoet nieuw. Zoals velen weten is onze vereniging vernoemd naar een oude meel- en trasmolen die vroeger in Den Helder heeft gestaan. Er zijn plannen om in Den Helder wederom een oude molen te gaan herbouwen. Weliswaar niet onze eigen Eendragt maar een houtzaagmolen genaamd de Onderneming. Begin 2003 wordt de Helderse Molenstichting De Onderneming opgericht die de herbouw wil realiseren. In onderstaand artikel wordt een tipje van de sluier gelicht van de plannen. Inleiding Wie door Den Helder gaat ziet vier moderne windmolens staan (bij zwembad De Schots, bij gemaal De Helsdeur en twee op het industrieterrein in De Schooten). Den Helder heeft echter ook vele oude molens gehad en namen als Molenstraat, Molenplein en Molensloot herinneren ons nog aan de tijd dat de molens draaiden voor de bevolking van Den Helder. De molens van Den Helder Dat Den Helder vele molens heeft gehad is terug te vinden in de archieven van onze stad en op oude ansichtkaarten. Een van de bekendste en meest markante molen was de meel- en trasmolen De Eendragt. Deze stenen stellingmolen stond in de bocht van de Molengracht en de Helderse Coöperatieve Windmolenvereniging De Eendragt is naar deze molen vernoemd. Van deze molen kunt u de maalstenen nog tegenkomen in het bos de Donkere Duinen. Voor velen minder bekend is het feit dat aan de overkant van "De Eendragt" op het Molenplein (de naam zegt het eigenlijk al) ook een molen heeft gestaan en wel een houtzaagmolen, De Onderneming. Op het terrein van houthandel Vinken bij de Fabrieksgracht heeft ook een houtzaagmolen gestaan De Goede Verwagting. In Huisduinen kwamen we vroeger de meelmolen De Hoop tegen die in 1872 naar Wieringen werd verkocht. In het oude Den Helder heeft ook nog een korenmolen Het Fortuin gestaan, die in 1879 door brand is verwoest. Julianadorp kende ook diverse grotere en kleinere molens. Ook is bekend dat er een aantal kleinere poldermolens binnen de stadsgrenzen hebben gestaan bijvoorbeeld bij de Middenweg.

12 12 Al met al heeft Den Helder vele molens gehad en er zijn plannen om in Den Helder weer een stuk historie terug te bouwen. Herbouw Wanneer we aan herbouw denken dan zijn er in diverse plaatsen goede voorbeelden te vinden. Zo heeft Haarlem zijn Adriaan teruggekregen en in Woudrichem is een stenen stellingmolen herbouwd. In Utrecht is de Sterremolen weer in zijn oude glorie herrezen en ook in Anna Paulowna is een molen herbouwd. Waarom zouden we dat ook in Den Helder niet voor elkaar krijgen! Zou het niet mooi zijn als op of nabij het Molenplein weer "De Onderneming" hout kan zagen of dat Huisduinen weer zijn molen terugkrijgt? Het is een kwestie van durven en wanneer we naar de Stelling van Den Helder kijken en de realisatie op de Oude Rijkswerf dan moet Den Helder ook dit voor elkaar kunnen krijgen. De Helderse Molenstichting De Onderneming wil in eerste instantie op het molenplein de oude houtzaagmolen De Onderneming herbouwen. Het moet een molen worden die ook werkelijk weer hout gaat zagen. Voorts wil de stichting de molen een educatieve functie geven en met de oude Rijkswerf dichtbij zal Den Helder een aantrekkelijker stadshart krijgen. U kunt ons daarbij helpen!! Voor de herbouw is veel geld nodig maar er is ook veel inspanning nodig om dit plan van de grond te krijgen. Daarom zoeken wij niet alleen geld voor de herbouw maar ook personen die de Stichting Molens van Den Helder willen helpen en ondersteunen. Dit kan door bijvoorbeeld donateur te worden of misschien wel sponsor en op termijn zoeken we ook molenaars! Interesse? De Goede Verwagting Hebben wij uw interesse gewekt? Reageer en meld u aan als donateur of geïnteresseerde via de informatiestrook. U kunt ons ook een sturen en daarin uw belangstelling kenbaar maken of bezoek eens onze website. Internet:

13 13 Ja, ik ben geïnteresseerd in historische molens en de geschiedenis van Den Helder en wil graag donateur worden van de Helderse Molenstichting De Onderneming. Stuur mij informatie op hoe donateur te worden. Ja, ik ben geïnteresseerd in historische molens en de geschiedenis van Den Helder en wil op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de herbouwplannen. Voor verdere informatie en adres voor het opsturen van de informatiestrook: Hans Verhoef Zandkreekweg JC Den Helder De Eendragt Indien u informatie heeft over de oude molens die in Den Helder gestaan hebben laat het svp weten. Naast de herbouw van een oude molen streeft de Helderse Molenstichting De Onderneming er ook naar om informatie over deze oude molens te verzamelen en uit te dragen!!! Steun ons en laat Den Helder nog aantrekkelijker worden!

14 14 Van de molenaars In deze rubriek gaan de molenaars u voortaan op de hoogte houden van het wel en wee van onze molens. Ze zullen u laten delen in mooie ( = veel opbrengst) en iets minder mooie (storingen? Was er weer weinig wind?) momenten. Dit keer de opbrengsten t/m november Maandstaat Windmolen De Eendragt en Windpark Anna Paulowna Datum opname : Maand / Jaar : november-2002 Windpark Anna Paulowna : 16 x Lagerwey LW 18/80, ashoogte 34 meter, 80 kw generator Windmolen De Eendragt: 1 x Lagerwey LW 15/75, ashoogte 32 meter, 75 kw generator Windmolen De Eendragt II: 1 x Vestas V29/225, ashoogte 40 meter, 225 kw generator Molen : Verbr. NUON Levering NUON Cumulatieve productie Dagen storing Buiten gebruik Niet Reden / Opmerkingen beschikb. KWh KWh KWh % uur A=0 B=0-7 C=7-14 ; D=14-21, E > 21 Eendragt ??? Verwijderd op Eendragt II A 0 0 WPAP B onbekende storingen WPAP B 7 35 onbekende storingen WPAP B 4 25 potmeter defect WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B uur potmeter defect, 19 uur oververmogen WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B vermogensfout WPAP B 2 11 potmeter defect WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B 2 10 potmeter defect WPAP B 1 5 onbekende storingen WPAP B heel veel comms UMC->L1 WPAP B 1 5 onbekende storingen Overzicht: Maand Cumulatieve Gemidd. per molen productie productie Windpark info: In bedrijf sinds Molen 1 t/m 9 eigendom WPAP BV Molen 10 t/m 16 eigendom LW Beheer BV WPAP BV : ,667 Opgemaakt door : M. van Muijden LW Beheer BV : ,143 Heiligharn 192, 1785 SR Den Helder Windpark : ,75 Telefoon: De Eendragt :

15 15 Deze cartoon kwam ik enige tijd geleden tegen. Mocht u leuke cartoons tegenkomen met windenergie als onderwerp schroom dan niet en stuur hem op naar de redactie van het blad. LID WORDEN VAN DE EENDRAGT!! Lid of donateur van HCWV `De Eendragt' u.a. kunt U worden door onderstaand in te vullen en op te sturen naar de vereniging. Ja, het idee van een windmolen spreekt mij aan en. Ik word lid van "De Eendragt" en ben bereid...,- (minimaal 50,- ) aan de coöperatie te lenen voor de aanschaf en exploitatie van windmolens. Daarnaast betaal ik de jaarlijkse contributie van 5,- Ik wil... certifica(a)t(en) kopen van 10,- Ik word donateur van `De Eendragt' en betaal jaarlijks een minimum donatie van 5,- Ik wacht met betalen totdat ik de acceptgiro heb ontvangen. Afzender : Opsturen naar : Naam : Adres : H.C.W.V. "De Eendragt" u.a. Postcode : p/a Borneolaan 27 Woonplaats : 1782 DL Den Helder Datum :

16 16 Drukwerk Aan Afzender HCWV "De Eendragt" P/a Zandkreekweg JC Den Helder

Jaargang 14 nummer 2 Juni 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 14 nummer 2 Juni 2003. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 14 nummer 2 Juni 2003 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 12 JUNI 2003 ALGEMENE LEDENVERGADERING --ZIE VERDEROP IN DIT BLAD -- 2 Helderse

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 3 September 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 3 September 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 3 September 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!! U KOMT TOCH OOK!!! 2 Helderse Coöperatieve

Nadere informatie

De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Woensdag 19 September 2007 20:00 uur

De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Woensdag 19 September 2007 20:00 uur Jaargang 18 nummer 1 September 2007 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Woensdag 19 September 2007 20:00 uur 19 SEPTEMBER 2007

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 1 Januari 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (FOTO: R.J. NIJDAM) HCWV DE EENDRAGT WENST U EEN GEZOND EN WINDMOLENRIJK 2004!!!

Nadere informatie

Jaargang 17 nummer 1 April 2006. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 17 nummer 1 April 2006. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 17 nummer 1 April 2006 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. ALV De Eendragt u.a. Donderdag 18 Mei 2006 20:00 uur 18 MEI 2006 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nadere informatie

Jaargang 16 nummer 2 Juni 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 16 nummer 2 Juni 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 16 nummer 2 Juni 2005 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. FEEST BIJ DE EENDRAGT ZATERDAG 18 JUNI 2005 TUSSEN 10:00 en 16:00 DUURZAME ENERGIE

Nadere informatie

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 15, nummer 2 Juli 2004 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. (NIEUW INFORMATIEBORD VOOR DE EENDRAGT) 15 SEPTEMBER 2004 LEDENVERGADERING!!!!

Nadere informatie

Concept-Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de Eendragt" u.a.

Concept-Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging de Eendragt u.a. Concept-Verslag van de Algemene ledenvergadering (ALV)van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging "de Eendragt" u.a. Agendapunten: 1) Om 20.13 uur opent de voorzitter Dhr. M.J. Haasnoot de vergadering.

Nadere informatie

Jaargang 16 nummer 1 Maart 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A.

Jaargang 16 nummer 1 Maart 2005. De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. Jaargang 16 nummer 1 Maart 2005 De Eendragt NIEUWSBRIEF VAN DE HELDERSE COOPERATIEVE WINDMOLEN- VERENIGING DE EENDRAGT U.A. 18 JUNI 2005 FEEST! DE EENDRAGT BESTAAT 15 JAAR 2 Helderse Coöperatieve windmolenvereniging

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Jaarverslag Noordenwind 2015

Jaarverslag Noordenwind 2015 Jaarverslag Noordenwind 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Bestuur... 3 Samenstelling bestuur... 3 Vergaderingen... 4 Activiteiten en dossiers... 4 PR activiteiten... 4 Windmolens Noordenwind... 4 De AFM-vergunning...

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 17e jaargang nummer 2 april 2003

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 17e jaargang nummer 2 april 2003 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 17e jaargang nummer 2 april 2003 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolen Coöperatie UA. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn 0229-244121

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan.

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 56 provincie.overljssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Gedeputeerde Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein

Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein ctie produ Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein lesboekje02.indd 1 20-11-2015 13:20 Welkom in de Groene Top Trein! Het gaat deze trein voor de wind, want deze trein rijdt op wind.

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE TE MAKEN? Begrafenisvereniging Zurich in nieuw pak gestoken Judovereniging Witmarsum nieuwe mat WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE

Nadere informatie

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder 25 jaar windenergie in de Noordoostpolder Ir. Guido Bakema KIVI-Excursie 14 september 2015 RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. 1 Agenda 1. de Noordoostpolder 2. Het windpark Westermeerdijk (1987 2015)

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

In het antwoord op vraag 3 stelt de provincie Noord-Holland "Het blad is overigens toen naast en niet op de weg gevallen."

In het antwoord op vraag 3 stelt de provincie Noord-Holland Het blad is overigens toen naast en niet op de weg gevallen. Vragen nr. 124 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 29 november 2011 Onderwerp: vragen van de heer G.A.L. van Unnik (PVV) Bijlagen: 3. De voorzitter van Provinciale Staten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet Aan Provinciale Staten Noord-Holland Commissie RWW t.a.v de commissieleden en betrokkenen voor het inloophalfuur van 30 november 30 november 2015, Dorpsraden H.meer Zuid, Inspreker Hr. R. Hoogendoorn,

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult Kleine windturbines Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur Filip Arnou Green Energy Consult Windenergie De wind is een onuitputtelijke en natuurlijke bron om elektriciteit

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakbundel Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF

Nadere informatie

windenergie worden steeds belangrijker Beyza

windenergie worden steeds belangrijker Beyza windenergie worden steeds belangrijker Beyza 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 3 INLEIDING 4 4 WINDENERGIE 5 5 VOOR- EN NADELEN VAN WINDENERGIE 5 6 GESCHIEDENIS 5 7 BEPERKINGEN BIJ HET PLAATSEN VAN WINDMOLENS

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

WINDFO. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 27 e jaargang nummer 1 september 2012

WINDFO. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 27 e jaargang nummer 1 september 2012 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 27 e jaargang nummer 1 september 2012 Belangrijk: Geef uw e-mail adres door aan het bestuur of geef door dat U de WINDFO op papier wilt blijven

Nadere informatie

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de L Provincie %rw Noord-Holland POSTBUS 3007 20O DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard t a.v. de heet Postbus 390 1 700 AJ HEERHUGOWAARD Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Verslag Windexcursie 29 september 2016

Verslag Windexcursie 29 september 2016 Verslag Windexcursie 29 september 2016 Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Gemeente Groningen een excursie naar de windparken in Nijmegen en Deventer. Dit voor raadsleden van de gemeente Groningen,

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars

Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars Vastgesteld op de ledenvergadering van 5 april 2014, met aanpassingen goedgekeurd op de bijzondere ledenvergadering van 7 november 2015. Lidmaatschap

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Windenergie. Verdiepende opdracht

Windenergie. Verdiepende opdracht 2015 Windenergie Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over windenergie. Pagina 1 Inhoud 1. Windenergie... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 9 Pagina 2 1. Windenergie

Nadere informatie

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl Raedthuys gelooft in duurzame energie van Nederlandse bodem. De energie die zijn oorsprong kent in het ontstaan van ons land. Van de innovatieve, ondernemende Hollander die windenergie gebruikte om polders

Nadere informatie

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen

Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief. Albert Jansen Windenergie ontwikkeling De Coöperwiek : we doen het liever zelf samen en coöperatief Albert Jansen Wie staat voor u Albert Jansen Bestuurslid landelijke coöperatie 3500 leden Secretaris Regionale burger

Nadere informatie

Programma vanavond.

Programma vanavond. Programma vanavond Presentatie gedeputeerde Talsma Presentatie initiatiefnemers Windpark Westfrisia Mogelijkheid tot stellen van vragen Afspraken vervolgtraject Informatiemarkt met koffie/thee en verdere

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Inspiratiesessie hernieuwbare energie 16/02 Kruishoutem Lippens Jan ing Voorzitter Zaubeek Power CVBA. CVBA Zaubeek Power Oude Waalstraat 294 Zulte 1

Inspiratiesessie hernieuwbare energie 16/02 Kruishoutem Lippens Jan ing Voorzitter Zaubeek Power CVBA. CVBA Zaubeek Power Oude Waalstraat 294 Zulte 1 Inspiratiesessie hernieuwbare energie 16/02 Kruishoutem Lippens Jan ing Voorzitter Zaubeek Power CVBA CVBA Zaubeek Power Oude Waalstraat 294 Zulte 1 Zaubeek power CVBA: ontstaan - Ontstaan uit de bedrijvenvereniging

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

WINDFO HANS DOEST OVERLEDEN. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 19e jaargang nummer 1 september 2004

WINDFO HANS DOEST OVERLEDEN. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 19e jaargang nummer 1 september 2004 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 19e jaargang nummer 1 september 2004 27 september 2004 ledenvergadering HANS DOEST OVERLEDEN 1 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese

Nadere informatie

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten Stichting Windmolenklachten Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?! Geachte fractie, Binnenkort gaan de Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

2015 - BURGERSTEM.NET/BEtrokken Noord-Beveland Blad: 2

2015 - BURGERSTEM.NET/BEtrokken Noord-Beveland Blad: 2 Inleiding In oktober stond de enquête van BURGERSTEM in het teken van windenergie en vroegen wij aan de deelnemers hun mening over de toepassing en gevolgen er van. De exploitant van de windturbines bij

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

PyroSolar Projects. PyroSolar voorziet een grote toekomst voor kleine. Kleine windmolens voor in de bebouwde omgevin

PyroSolar Projects. PyroSolar voorziet een grote toekomst voor kleine. Kleine windmolens voor in de bebouwde omgevin pagina 1 van 9 PyroSolar Projects PyroSolar Projects Paardendreef 3 6669 CR Dodewaard [Home] [Nederlands] [Producten] [Adviezen] [ tel.:(0031 PyroSolar voorziet een grote toekomst voor kleine Grote windparken

Nadere informatie

SMS-je nieuwsbrief van de Slochter Molen Stichting

SMS-je nieuwsbrief van de Slochter Molen Stichting SMS-je nieuwsbrief van de Slochter Molen Stichting Korenmolen Entreprise in Kolham Een eerdere Entreprise werd in 1880, tegenover de plek waar nu de molen staat gebouwd; deze werd in 1906 door brand verwoest.

Nadere informatie

De Himpenser poldermole. poldermole. De Himpenser. Bouwjaar: 1863 Functie: Poldermolen

De Himpenser poldermole. poldermole. De Himpenser. Bouwjaar: 1863 Functie: Poldermolen De Himpenser poldermole De Himpenser poldermole Bouwjaar: 1863 Functie: Poldermolen Het Wetterskip Fryslan gebruikt deze molen om de Hempenser polder (elektrisch) te bemalen. Enige historie: De Hempensermeer

Nadere informatie

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op

De gehouden presentaties kunnen worden bekeken op Verslag bijeenkomst windpark Koningspleij 11 januari 2017 Op 11 januari vond in Showroom Arnhem de bijeenkomst plaats ter afsluiting van windconsultatie. Voor de bijeenkomst waren de deelnemers van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2015

Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Jaargang 22, nummer 6 In dit nummer: Van het bestuur 3 Cursus samen sterk 4 Van alles wat 5 Interactieve avond: Ik zie ik zie. 6 Congres autminds 7 Deelname

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht)

Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht) Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht) Geachte leden van de welstandscommissie, In deze bijlage vindt u nadere informatie over windpark Kabeljauwbeek. Het windpark

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T?

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? www.limburgwindt.be v.u.: Rik Van de Walle - nv - Trichterheideweg 8-3500 Hasselt WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? onderzoeken waar er in Limburg wind- molenparken kunnen komen bouwen en exploiteren van windenergie-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

WINDFO REDACTIONEEL. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 18e jaargang nummer 1 september 2003

WINDFO REDACTIONEEL. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 18e jaargang nummer 1 september 2003 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 18e jaargang nummer 1 september 2003 REDACTIONEEL 1 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolen Coöperatie U.A. Papiermolen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

WINDENERGIE BASISINFORMATIE

WINDENERGIE BASISINFORMATIE WINDENERGIE BASISINFORMATIE - Westervoort Albert Koers NLVOW 1 WindMOLENS? Dit is een windturbine Dit is een windmolen 2 WindTURBINES 7 MW 3,5 MW 135m tip van de wiek 90m 21,20 m 6,20m 3 Beeldvorming!

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie