Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D"

Transcriptie

1 Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Toetsingskader Directe hinder Indirecte hinder Uitgangspunten Gehanteerde onderzoeksgegevens Bedrijfsomschrijving Gehanteerde brongegevens representatieve bedrijfssituatie Gehanteerde brongegevens incidentele bedrijfssituatie Beoordelingspunten Gehanteerde rekenmethode Resultaten Representatieve bedrijfssituatie Incidentele bedrijfssituatie Best Beschikbare Technieken (BBT) Samenvatting en conclusies Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Figuren Bronberekeningen Invoergegevens Resultaten , revisie D Pagina 3 van 14

4 1 Inleiding In Ede is men voornemens om op een braakliggend terrein op het bedrijventerrein Kievitsmeent een overslaghal op te richten ten behoeve van op- en overslag van afval. Voor deze inrichting is een omgevingsvergunning nodig. In het kader van deze omgevingsvergunning is ook een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Deze rapportage is de uitwerking van dit akoestische onderzoek. Hoofdstuk 2 geeft het wettelijk kader, hoofdstuk 3 bevat de uitgangspunten. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten en in hoofdstuk 5 staan de samenvatting en conclusies , revisie D Pagina 4 van 14

5 2 Toetsingskader 2.1 Directe hinder Ten behoeve van toetsing van de optredende geluidbelastingen als gevolg van inrichtingen worden over het algemeen de voorkeursgrenswaarden uit de handreiking industrielawaai en vergunningverlening gehanteerd. De voorkeursgrenswaarden uit de handreiking staan gegeven in onderstaande tabel. Tabel :00 19:00 uur 19:00 23:00 uur 23:00 07:00 uur L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen db(a) 45 db(a) 40 db(a) L Amax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 db(a) 65 db(a) 60 db(a) Voor de overslaghal te Ede geldt dat er in de omgeving van de inrichting geen geluidgevoelige objecten aanwezig zijn. Voor de overslaghal Ede zijn daarom ter beoordeling punten gelegd op meter afstand van de inrichting rondom de inrichting en op plaatsen waar een eventuele controlemeting uitgevoerd zou kunnen worden. Daarnaast is middels een grid berekening de db(a) contour weergegeven. 2.2 Indirecte hinder Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt beoordeeld volgens de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer van 29 februari Conform deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting separaat van de geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van LAeq= db(a) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde , revisie D Pagina 5 van 14

6 3 Uitgangspunten 3.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: plantekeningen B..00_ , B.02.00_ en B.03.00_ ; kadastrale kaart van de omgeving van het kadaster; aangeleverde activiteiten beschrijving van de inrichting. 3.2 Bedrijfsomschrijving De overslaghal te Ede wordt geprojecteerd op een leeg bedrijfskavel op het bedrijventerrein Kievitsmeent aan de Radonstraat te Ede. In de overslaghal vindt met name overslag plaats van uishoudelijkafval. Daarnaast worden ook nog andere afvalstromen overgeslagen zoals bouw en sloop afval, snoeiafval et cetera. Representatieve bedrijfssituatie Voor de werkzaamheden binnen de plangrenzen is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie (RBS). De RBS betreft de geluidsemissie die onder normale bedrijfsomstandigheden wordt veroorzaakt, kenmerkend voor een bepaalde beoordelingsperiode. Binnen de inrichting wordt alleen in de dagperiode tussen uur en uur gewerkt. In deze periode komen er maximaal 67 vrachtwagens voor de aanvoer van afval, terwijl er maximaal 13 vrachtwagens de afvoer verzorgen. Bij binnenkomst en vertrek van de vrachtwagens worden deze gewogen, tijdens het wegen draaien de vrachtwagens stationair, het stationair draaien duurt maximaal 1 minuut per weging. Het lossen van de vrachtwagens gebeurt verhoogd stationair en duurt circa 6 minuten per vrachtwagen. Het laden van de containers gebeurt door middel van een kraan of shovel. De vrachtwagen draait hierbij stationair. Het laden van de containers duurt eveneens circa 6 minuten. Ten behoeve van het laden van vrachtwagens en/of containers rijdt er in de hal een shovel en een kraan rond. Ook zorgt de shovel voor het aanschuiven van het materiaal tegen de keerwanden. De shovel is maximaal 2 uur in de hal in bedrijf, de kraan is maximaal 6 uur in bedrijf. Buiten op het terrein staan de containers opgesteld. De containers worden intern getransporteerd door middel van een vrachtwagen. Per dag zullen er maximaal 26 interne transporten plaatsvinden. Dit betekent 26 keer een container wisselen. Een wissel duurt circa 6 minuten per wissel. De containers worden binnen de hal gevuld door de shovel of kraan en weer naar buiten getransporteerd. De vrachtwagen zal binnen in de hal stationair draaien tijdens het wachten voor het vullen. Het stationair draaien van een vrachtwagen binnen de hal zal maximaal 8 uur in beslag nemen. Naast het interne transport zullen er ook containerwissels plaatsvinden die tot het externe transport behoren. Ook dit zullen er maximaal 26 zijn , revisie D Pagina 6 van 14

7 Uitgangspunten Ook wordt een klein deel van de overslaghal gebruikt voor de opslag van strooizout. Het betreft een reserveopslag die aangesproken wordt als de reguliere opslagen leeg raken, transport van dit zout vindt enkel overdag plaats en het aantal bewegingen zit verwerkt in het totale aantal vervoersbewegingen van de inrichting. Naast de vrachtwagenbewegingen vinden er ook bewegingen van personenauto s plaats ten behoeve van personeel en bezoekers. Het gaat hier om circa 10 voertuigbewegingen. Incidentele bedrijfssituatie Incidenteel zullen er meerdere rondes worden gemaakt, dit komt voor in de dagen rond de feestdagen. Dit aantal dagen zal maximaal 12 dagen bedragen. In de incidentele bedrijfssituatie zal daarom worden uitgegaan van 1 vrachtwagens voor de aanvoer en 30 vrachtwagens voor de afvoer, waarbij de afvoer plaats vindt met vrachtwagen en oplegger, die de containers komen wisselen. Daarnaast zullen de shovel en kraan beide 8 uur in bedrijf zijn en zullen er maximaal 40 interne transporten kunnen plaatsvinden. Indirecte hinder Ten aanzien van de indirecte hinder kan gesteld worden dat het verkeer van en naar de inrichting is opgenomen in het bestaande verkeer op de wegen voordat dit verkeer langs een geluidgevoelige bestemming rijdt. Indirecte hinder is dan ook niet verder beschouwd. 3.3 Gehanteerde brongegevens representatieve bedrijfssituatie Uitstraling van geluid vindt met name plaats via de akoestisch zwakke delen van de ruimtes waar de bronnen staan opgesteld. Het gaat hier om uitstraling via het bovenste gedeelte van de hal, te weten het deel met roosters en de openstaande deuren. Daarnaast vindt de geluidemissie plaats via het rijdende materieel. Voor de berekeningen wordt van de volgende akoestisch zwakke delen uitgegaan: Tabel 3.1 Oppervlaktes akoestisch zwakke delen Onderdeel Werkplaats (onderdelen in m 2 ) Roosters westgevel 153 Roosters noordgevel 75 Roosters oostgevel 132 Roosters zuidgevel 87 Openstaande deur oostgevel 30 Openstaande deur zuidgevel 30 Het gemiddelde geluidniveau binnen de opslaghal wordt veroorzaakt door de bronnen die binnen de hal in bedrijf zijn. In onderstaande tabel staan deze bronnen en de bedrijfsduur. In bijlage 2 van dit rapport staat de berekening weergegeven van het gemiddelde geluidniveau in de hal. Tevens zijn hierin de berekeningen gegeven van de uitstralende geveldelen. Tabel 3.2 Opgestelde bronnen binnen hal met bronvermogen en bedrijfstijden Bronnen L wr in db(a) Bedrijfstijden (uren) Omschrijving L Ar,LT Dag Avond Nacht 1 Kraan shovel Stationaire vrachtwagen (intern) Verhoogd stationaire vrachtwagen (aanvoer) 5 Stationaire vrachtwagen (afvoer) , revisie D

8 Uitgangspunten In tabel 3.3 zijn de bronvermogens en bedrijfsuren of aantallen bewegingen van alle bronnen weergegeven. In bijlage 2 en 3 zijn de bronsterkte berekeningen en invoergegevens van de bronnen weergegeven. Tabel3.3 Bronvermogens en bedrijfstijden of aantal bewegingen van de bronnen Puntbronnen L wr in db(a) Bedrijfstijden (uren) Bronnr. Omschrijving L Ar,LT L Amax Dag Avond Nacht noordgevel 91 12, noordgevel 91 12, westgevel 94 12, westgevel 94 12, zuidgevel 92 12, zuidgevel 92 12, oostgevel 94 12, oostgevel 94 12, open deur 90 12, open deur 90 12, containerwissel containerwissel weegbrug stationaire vrachtwagen Mobiele bronnen L wr in db(a) Aantal bewegingen Bronnr. Omschrijving L Ar,LT L Amax Dag Avond Nacht vrachtwagen vrachtwagen personenautos parkeren vrachtwagen interntransport Gehanteerde brongegevens incidentele bedrijfssituatie Het gemiddelde geluidniveau binnen de opslaghal wordt veroorzaakt door de bronnen die binnen de hal in bedrijf zijn. In onderstaande tabel staan deze bronnen en de bedrijfsduur. In bijlage 2 van dit rapport staat de berekening weergegeven van het gemiddelde geluidniveau in de hal. Tevens zijn hierin de berekeningen gegeven van de uitstralende geveldelen. Tabel 3.4 Opgestelde bronnen binnen hal met bronvermogen en bedrijfstijden Bronnen L wr in db(a) Bedrijfstijden (uren) Omschrijving L Ar,LT Dag Avond Nacht 1 Kraan shovel Stationaire vrachtwagen (intern) Verhoogd stationaire vrachtwagen (aanvoer) Stationaire vrachtwagen (afvoer) In tabel 3.5 zijn de bronvermogens en bedrijfsuren of aantallen bewegingen van alle bronnen weergegeven. In bijlage 2 en 3 zijn de bronsterkte berekeningen en invoergegevens van de bronnen weergegeven , revisie D

9 Uitgangspunten Tabel 3.5 Bronvermogens en bedrijfstijden of aantal bewegingen van de bronnen Puntbronnen L wr in db(a) Bedrijfstijden (uren) Bronnr. Omschrijving L Ar,LT L Amax Dag Avond Nacht noordgevel noordgevel westgevel westgevel zuidgevel zuidgevel oostgevel oostgevel open deur open deur containerwissel containerwissel weegbrug stationaire vrachtwagen Mobiele bronnen L wr in db(a) Aantal bewegingen Bronnr. Omschrijving L Ar,LT L Amax Dag Avond Nacht vrachtwagen vrachtwagen personenautos parkeren vrachtwagen interntransport Beoordelingspunten Voor de overslaghal te Ede geldt dat er in de omgeving van de inrichting geen geluidgevoelige objecten aanwezig zijn. Voor de overslaghal Ede zijn daarom ter beoordeling punten gelegd op meter afstand van de inrichting rondom de inrichting en op plaatsen waar een eventuele controlemeting uitgevoerd zou kunnen worden. Daarnaast is door middel van een gridberekening de db(a) contour weergegeven. 3.6 Gehanteerde rekenmethode Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai Voor de modellering is gebruikgemaakt van het softwarepakket Geomilieu 1.90 van dgmr. Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving. Bepaling van de geluidniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond en de nachtperiode vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 4,5 / 7,5 meter (verdieping). De geluidniveaus worden invallend beschouwd. De maximale geluidniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus Li opgehoogd met het verschil tussen het LAmax en het LAeq onder aftrek van de meteocorrectie Cm. De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 3 opgenomen. In bijlage 1 is de ligging van de objecten, de geluidbronnen en de beoordelingspunten weergegeven , revisie D

10 4 Resultaten 4.1 Representatieve bedrijfssituatie Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus De resultaten van de berekeningen staan in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht _A Controlepunt noord meter _A Controlepunt west meter _A Controlepunt oost meter _A Controlepunt zuid meter _A Controlepunt zuid 75 meter In onderstaande figuur is de ligging van de db(a) etmaalwaarde contour weergegeven. Figuur 4.1 Ligging db(a) etmaalwaarde contour in de representatieve bedrijfssituatie Aangezien er geen geluidgevoelige objecten binnen de db(a) contour van het bedrijf zijn gelegen voldoet de inrichting aan de grenswaarden gesteld in de handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Voor de inrichting wordt dan ook verzocht om de berekende waarden uit tabel 4.1 te vergunnen , revisie D Pagina 10 van 14

11 Resultaten Maximale geluidniveaus In onderstaande tabel zijn de maximale geluidniveaus op de controle punten weergegeven. Tabel 4.2 maximale geluidniveaus Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond _A Controlepunt noord meter _A Controlepunt west meter _A Controlepunt oost meter _A Controlepunt zuid meter _A Controlepunt zuid 75 meter Het maximaal optredende piekgeluidniveau op meter afstand van de inrichting is 71 db(a). Er zullen geen overschrijdingen optreden van de grenswaarde van 70 db(a) op geluidgevoelige bestemmingen aangezien in de omgeving van de inrichting geen geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen. 4.2 Incidentele bedrijfssituatie Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus De resultaten van de berekeningen staan in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 4.3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de maatgevende punten Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht _A Controlepunt noord db(a) _A Controlepunt west meter _A Controlepunt oost meter _A Controlepunt zuid meter _A Controlepunt zuid 75 meter In onderstaande figuur is de ligging van de db(a) etmaalwaarde contour weergegeven. Figuur 4.2 Ligging db(a) etmaalwaarde contour in de incidentele bedrijfssituatie , revisie D

12 Resultaten Aangezien er geen geluidgevoelige objecten binnen de db(a) contour van het bedrijf zijn gelegen voldoet de inrichting aan de grenswaarden gesteld in de handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Voor de inrichting wordt dan ook verzocht om de berekende waarden uit tabel 4.3 als incidentele bedrijfssituatie te vergunnen Maximale geluidniveaus Aangezien er geen wijziging in route of bronnen optreed in de incidentele bedrijfssituatie zullen optredende piekgeluidniveaus dezelfde zijn als in de representatieve bedrijfssituatie, ze zullen alleen iets frequenter optreden , revisie D

13 5 Best Beschikbare Technieken (BBT) Ten aanzien van de best beschikbare technieken kan worden gesteld dat binnen de overslaghal te Ede zal worden gewerkt conform de stand der techniek. Het op en overslaan van goederen vindt zoveel mogelijk binnen plaats, het eigen in te zetten materieel zal voldoen aan de huidige stand der techniek. De overige bronnen betreffen rijdend materieel van derden. Hierop heeft de inrichting geen invloed anders dan dat moet worden voldaan aan de regels volgens Good House keeping. Dus rustig rijden op het terrein, niet onnodig claxoneren et cetera , revisie D Pagina 13 van 14

14 6 Samenvatting en conclusies In Ede is men voornemens om op een braakliggend terrein op het bedrijventerrein Kievitsmeenteen overslaghal op te richten ten behoeve van op- en overslag van afval. Voor deze inrichting is een omgevingsvergunning nodig. In het kader van deze omgevingsvergunning is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor de representatieve bedrijfssituatie vanwege de overslaghal bedraagt maximaal 55 db(a) etmaalwaarde op meter van de inrichting. Er worden geen overschrijdingen op geluidgevoelige bestemmingen berekend; het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de incidentele bedrijfssituatie vanwege de overslaghal bedraagt maximaal 58 db(a) etmaalwaarde. Er worden geen overschrijdingen op geluidgevoelige bestemmingen berekend; het piekgeluidniveau vanwege de overslaghal bedraagt maximaal 71 db(a) in de dagperiode, aangezien geluidgevoelige bestemmingen op grote afstand van de inrichting zijn gelegen zullen er geen overschrijdingen van de grenswaarde voor piekgeluidniveaus op geluidgevoelige bestemmingen worden berekend. Aanbeveling Voor de overslaghal te Ede wordt verzocht om de berekende waarden uit hoofdstuk 4 te vergunnen , revisie D Pagina 14 van 14

15 Bijlage 1 Figuren , revisie D

16 Ingevoerde bronnen, objecten en ontvangers Industrielawaai - IL, [Bedrijventerrein Kievitsmeent - LAr,LT], 03 Bodemgebied Detail puntbron Gebouw Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 200 m schaal = 1 : 00 Akoestisch onderzoek overslaghal Ede Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

17 Industrielawaai - IL, [Bedrijventerrein Kievitsmeent - LAr,LT], Ingevoerde bronnen, objecten en ontvangers (detail) Bodemgebied Detail puntbron Gebouw Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 60 m schaal = 1 : 10 Akoestisch onderzoek overslaghal Ede Grontmij Nederland bv, vestiging De Bilt

18 Bijlage 2 Bronberekeningen , revisie D

19 RBS Prognose halniveau op basis van bronvermogens en m.b.v. Sabine stap 1: bepalen gecumuleerd bedrijfsduurgecorrigeerd bronvermogen in db(a) bronvermogens in db(a) gecumuleerd, bedrijfsduur-gecorrigeerd bronvermogen in db(a) activiteit / werken met: octaafbandmiddenfrequenties LWA uren in octaafbandmiddenfrequenties LWAcorr 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz in db(a) de hal 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz in db(a) kraan 54,1 74,7 88,2 94,5 94, ,2 85,2 102,4 6 51,1 71,7 85,2 91,5 91,2 92,0 94,0 91,2 82,2 99,4 shovel ,2 2 67,2 79,2 85,2 86,2 89,2 93,2 92,2 95,2 75,2 99,4 stationaire vrachtwagen ,8 8 70,2 64,2 72,2 81,2 87,2 88,2 87,2 81,2 70,2 93,1 verhoogd stationaire vrachtwagen 62,9 79,4 85,7 89,3 97,5 1,2 99,1 95,1 89,9 105,1 6,7 60,4 76,9 83,2 86,8 95,0 98,7 96,6 92,6 87,4 102,6 gecorrigeerd gecumuleerd bronvermogen 72,3 81,7 89,5 93,9 97,6 100,7 99,7 98,2 88,8 105,8 stap 2: bepalen halniveau m.b.v. Sabine Volume hal: 322 m3 lengte hal: 52,5 m totale bronvermogen 105,8 db(a) breedte hal: 45 m hoogte hal: 12,75 m gevel / vloer / dak opp. A= alfa S in m2 S*alfa wanden 2486,3 0,2 497,25 dak 2362,5 0,1 236,25 vloer 2362,5 0,3 708,75 totaal 7211,3 1442,3 Lphal in db(a) 80,2 stap 3: bepalen spectrum bij het berekende niveau bedrijfsduur-gecorrigeerd halniveau in db(a) dagperiode octaafbandmiddenfrequenties Lphal 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz in db(a) hal 46,7 56,2 63,9 68,3 72,1 75,1 74,1 72,6 63,2 80,2

20 IBS Prognose halniveau op basis van bronvermogens en m.b.v. Sabine stap 1: bepalen gecumuleerd bedrijfsduurgecorrigeerd bronvermogen in db(a) bronvermogens in db(a) gecumuleerd, bedrijfsduur-gecorrigeerd bronvermogen in db(a) activiteit / werken met: octaafbandmiddenfrequenties LWA uren in octaafbandmiddenfrequenties LWAcorr 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz in db(a) de hal 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz in db(a) kraan 54,1 74,7 88,2 94,5 94, ,2 85,2 102,4 8 52,3 72,9 86,4 92,7 92,4 93,2 95,2 92,4 83,4 100,6 shovel ,2 8 73,2 85,2 91,2 92,2 95,2 99,2 98,2 1,2 81,2 105,5 stationaire vrachtwagen ,8 9,7 71,1 65,1 73,1 82,1 88,1 89,1 88,1 82,1 71,1 93,9 verhoogd stationaire vrachtwagen 62,9 79,4 85,7 89,3 97,5 1,2 99,1 95,1 89,9 105,1 7 60,6 77,1 83,4 87,0 95,2 98,9 96,8 92,8 87,6 102,8 verhoogd stationaire vrachtwagen 62,9 79,4 85,7 89,3 97,5 1,2 99,1 95,1 89,9 105,1 8 61,1 77,6 83,9 87,5 95,7 99,4 97,3 93,3 88,1 103,4 gecorrigeerd gecumuleerd bronvermogen 75,6 86,7 93,5 96,8 1,1 104,4 103,2 102,8 92,0 109,5 stap 2: bepalen halniveau m.b.v. Sabine Volume hal: 322 m3 lengte hal: 52,5 m totale bronvermogen 109,5 db(a) breedte hal: 45 m hoogte hal: 12,75 m gevel / vloer / dak opp. A= alfa S in m2 S*alfa wanden 2486,3 0,2 497,25 dak 2362,5 0,1 236,25 vloer 2362,5 0,3 708,75 totaal 7211,3 1442,3 Lphal in db(a) 84,0 stap 3: bepalen spectrum bij het berekende niveau bedrijfsduur-gecorrigeerd halniveau in db(a) dagperiode octaafbandmiddenfrequenties Lphal 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz in db(a) hal,1 61,1 68,0 71,2 75,5 78,9 77,6 77,3 66,4 84,0

21 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : IBS Bronnaam : noordgevel MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 75,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 49,9 61,1 68,0 71,2 75,5 78,9 77,6 77,3 66,4 84,0 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 64,7 75,9 82,8 86,0 90,3 93,7 92,4 92,1 81,2 98,7 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : IBS Bronnaam : westgevel MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 153,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 49,9 61,1 68,0 71,2 75,5 78,9 77,6 77,3 66,4 84,0 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 67,7 78,9 85,8 89,0 93,3 96,7 95,4 95,1 84,2 1,8 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : IBS Bronnaam : zuidgevel MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 87,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 49,9 61,1 68,0 71,2 75,5 78,9 77,6 77,3 66,4 84,0 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 65,3 76,5 83,4 86,6 90,9 94,3 93,0 92,7 81,8 99,4 Source Explorer V ::47

22 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : IBS Bronnaam : oostgevel MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 132,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 49,9 61,1 68,0 71,2 75,5 78,9 77,6 77,3 66,4 84,0 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 67,1 78,3 85,2 88,4 92,7 96,1 94,8 94,5 83,6 1,2 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : IBS Bronnaam : open deur (2x) MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 30,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 49,9 61,1 68,0 71,2 75,5 78,9 77,6 77,3 66,4 84,0 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 60,7 71,9 78,8 82,0 86,3 89,7 88,4 88,1 77,2 94,7 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : RBS Bronnaam : noordgevel MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 75,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 46,7 56,2 63,9 68,3 72,1 75,1 74,1 72,6 63,2 80,2 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 61,5 71,0 78,7 83,1 86,9 89,9 88,9 87,4 78,0 94,9 Source Explorer V ::47

23 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : RBS Bronnaam : westgevel MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 153,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 46,7 56,2 63,9 68,3 72,1 75,1 74,1 72,6 63,2 80,2 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 64,5 74,0 81,7 86,1 89,9 92,9 91,9 90,4 81,0 98,0 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : RBS Bronnaam : zuidgevel MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 87,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 46,7 56,2 63,9 68,3 72,1 75,1 74,1 72,6 63,2 80,2 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 62,1 71,6 79,3 83,7 87,5 90,5 89,5 88,0 78,6 95,6 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : RBS Bronnaam : oostgevel MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 132,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 46,7 56,2 63,9 68,3 72,1 75,1 74,1 72,6 63,2 80,2 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 63,9 73,4 81,1 85,5 89,3 92,3 91,3 89,8 80,4 97,4 Source Explorer V ::47

24 II7 UITSTRALING GEBOUWEN Onderdeel : RBS Bronnaam : open deur (2x) MeetDatum : Meetduur : : : Type geluid : Continu Temperatuur [ C] : -- Windsnelheid [m/s] : -- Hoek windricht [ ] : -- RV [%] : -- Opp. meetv [m²] : 30,00 Cd [db] : 4 Frequentie [Hz] : db(a) Lp [db(a)] : 46,7 56,2 63,9 68,3 72,1 75,1 74,1 72,6 63,2 80,2 Achtergr [db(a)] : log(S) [db] : 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 Isolatie [db] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cd [db] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Lw [db(a)] : 57,5 67,0 74,7 79,1 82,9 85,9 84,9 83,4 74,0 91,0 Source Explorer V ::47

25 Bijlage 3 Invoergegevens , revisie D

26 invoergegevens LAr,LT Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf Oppervlak Omtrek Overslaghal Ede 1705, , 0, ,97 346, , ,22 0,00 293,57 71, , ,03 0,00 261,37 67, , ,66 0,00 167,90 59, , ,34 0,00 177,80 58, , ,22 0,00 293,57 71, , ,03 0,00 261,37 67, , ,69 0, ,84 314, , ,66 0,00 167,90 59, , ,34 0,00 177,80 58, , ,66 0, , , , ,41 0,00 195, , , ,41 0,00 415,97 155, , ,31 0,00 546,80 203, , ,09 0, , , , ,47 0,00 756,92 173, , ,19 0, ,90 719, , ,31 0, ,10 357, , ,25 0,00 115,68 43, , ,12 0, ,66 368, , ,75 0,00 637,15 180, , ,84 0,00,35 28, , ,72 0, ,29 476, , ,19 0, , ,94 17, ,72 0,00 182,56 61, , ,03 0,00 182,51 60, ,80 44,09 0, ,31 369, , ,91 0,00 759,70 360, , ,12 0, , , , ,69 0, ,76 530, , ,44 0, ,83 420, , ,03 0, ,20 323, , ,47 0, ,80 389, , ,75 0, ,94 724, , ,78 0, , , , ,31 0,00 33,73 26, , ,16 0,00 54,45 31, , ,41 0,00 55,15 31, , ,22 0,00 65,32 34, , ,47 0, ,26 939, , ,31 0,00 297,35 127, , ,00 0,00 7,22 16, , ,31 0,00 33,73 26, , ,16 0,00 54,45 31, , ,00 0,00 15,72 24, , ,00 0,00 44,86 29, , ,00 0,00 88,18 38, , ,34 0,00 121,22 44, , ,41 0,00 55,15 31, , ,22 0,00 142,04 47, , ,22 0,00 65,32 34, , ,19 0,00 135,70 46, , ,31 0,00 781,14 294, , ,81 0,00 148,85 48, , ,31 0,00 171,49 54, , ,12 0,00 217,19 60, , ,06 0,00 204,08 58, , ,72 0,00 214,67 59, , ,28 0, ,86 830, , ,59 0, , , , ,97 0, , , , ,03 0, ,43 559, , ,91 0, ,25 357, , ,34 0, ,33 4, , ,87 0, ,96 385, , ,91 0,00 120,68 51, , ,62 0,00 118,16 49, , ,22 0, ,52 417, , ,09 0,00 492,13 231, , ,44 0, ,59 418, , ,16 0, , , , ,91 0, , , , ,84 0, , , , ,78 0, ,69 841, , ,84 0,00 10,22 136, , ,75 0, ,58 157, , ,69 0,00 314,95 124, :26:20

27 invoergegevens LAr,LT Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf Oppervlak Omtrek , ,66 0,00 644,63 207, , ,56 0,00 443,30 125, , ,94 0,00 594,86 208, , ,81 0,00 185,75 61, , ,59 0,00 375, , , ,84 0, , , , ,25 0, ,87 684, , ,84 0, , , , ,41 0, ,27 541, , ,06 0, ,23 34, ,45 42,66 0, , , , ,19 0, ,97 493, , ,94 0, ,82 416, , ,31 0,00 420,26 124, , ,00 0,00 146, 114, , ,28 0,00 86,05 39, , ,81 0,00 118,73, , ,53 0,00 849,79 336, , ,12 0, , , , ,69 0, , , :26:20

28 invoergegevens LAr,LT Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hoogte HDef. Refl. 31 Cp X-1 Y-1 Overslaghal Ede 0,00 12,75 Relatief 0,80 0 db , ,32 Kantoor 0,00 3,00 Relatief 0,80 0 db , , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,22 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1797,06 43,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db ,73 44,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1709, ,53 0,00 2,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,31 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,47 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,62 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,94 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1799, ,94 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1775, ,34 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,31 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1740, ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1746, ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1721, ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,87 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1705, ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,22 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,94 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , :27:06

29 invoergegevens LAr,LT Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hoogte HDef. Refl. 31 Cp X-1 Y-1 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db ,94 48,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db ,77 48,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,31 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db ,84 47,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,62 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db ,47 42,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,44 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,62 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,87 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,47 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,62 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,87 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1693, , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , 4229,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,34 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db ,66 44,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,22 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db ,87 41,62 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,44 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,44 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , :27:06

30 invoergegevens LAr,LT Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hoogte HDef. Refl. 31 Cp X-1 Y-1 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1696, ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,62 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,22 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,94 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,34 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,87 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,87 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1694, ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,22 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,62 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1714, ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db ,02 46,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1718, ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,12 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,62 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,31 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,22 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db ,66 48,87 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , :27:06

31 invoergegevens LAr,LT Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hoogte HDef. Refl. 31 Cp X-1 Y-1 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,94 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , 4446,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,31 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,94 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db 1716, ,78 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,41 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,12 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,22 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,94 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,09 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,69 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,91 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,87 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,34 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,47 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,19 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,00 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,03 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,62 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , :27:06

32 invoergegevens LAr,LT Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hoogte HDef. Refl. 31 Cp X-1 Y-1 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,56 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,59 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,97 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,75 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,37 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,31 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,84 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,25 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,16 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,87 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,66 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,94 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,28 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,53 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,72 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,81 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,22 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , ,06 0,00 8,00 Relatief 0,80 0 db , , :27:06

33 invoergegevens LAr,LT Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F HDef. Controlepunt noord meter , ,57 0,00 5, Relatief 02 Controlepunt west meter 1706, ,29 0,00 5, Relatief 03 Controlepunt oost meter , ,60 0,00 5, Relatief 04 Controlepunt zuid meter ,18 48,74 0,00 5, Relatief 05 Controlepunt zuid 75 meter , ,29 0,00 5, Relatief :27:51

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek 1 oktober 2012 Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Kenmerk R001-1210454HDI-evp-V02-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

- Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo) - Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1c Wabo).

- Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo) - Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1c Wabo). Ontwerpomgevingsvergunning Trambaan 3A Heerenveen Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen maken bekend, dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand

Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Akoestisch onderzoek Roofvogelkwekerij Clemens te Breezand Opdrachtgever Rho Adviseurs B.V. Mevrouw T. Rodenhuis Rengersweg 98 9062 EJ Oenkerk Opgesteld door Remco Bloemberg 14 januari 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Eurocast van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 9 79 11 telefax 070 9 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde. Akoestisch onderzoek

Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde. Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20113382.R01.V01 Document: 4289 Status: definitief Datum: 30 mei

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem 19 februari 2013 Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Toetsing aan het Activiteitenbesluit en beschouwing stemgeluid

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport

AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport AKOESTISCH ONDERZOEK Bestemmingsplan Mercon-Kloos & bestemmingsplan Jonker Aspect industrielawaai Definitief rapport Projectnummer : IL.818.R01 Revisie : 5 Rapportdatum : 6 april 2009 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle

Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle 2011-3071-0 13 augustus 2012 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen Rapport Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America projectnr. 200163 revisie 01 januari 2010 Auteur(s) Marcel Truijen Opdrachtgever RvR Limburg Beheer b.v. Postbus 5700 6202

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Industrieweg ong. Baarle Nassau Opdrachtgever : De heer W. van Lanen Oordeelsestraat 7 5111 PA Baarle Nassau Projectnummer : AKO-60140267

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144593.R01.V02 Document: 10302 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Datum: Versie: 1

Datum: Versie: 1 Titel: Kenmerk: Akoestisch prognoseonderzoek Vos Bloemen Hoofdweg 113 te Smilde 0114-I-16-A Datum: 10-08-2016 Versie: 1 Adviseur: Opdrachtgever: dhr. ing. Aljan Gal Vos Bloemen Dhr. Jan Vos Hoofdweg 113

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.02.R001 Groenhorst college, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vancouver Restorations aan de Noordachteresweg 8 te Markelo Rapportnummer: 071902.5 Status: definitief Datum: 6 september 2007 Handtekening: In opdracht van: Gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V2.0. Lange Lijnbaan 14 8861 NW Harlingen

Akoestisch Onderzoek V2.0. Lange Lijnbaan 14 8861 NW Harlingen Akoestisch Onderzoek V2.0 Adviseur: Opdrachtgever: naar de geluidemissie de Reststoffenenergiecentrale (REC) te Harlingen Lange Lijnbaan 14 8861 NW Harlingen Ing. K. Bakker Omrin B.V. De heer S. Bosch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk 245 249 Gemeente Wijdemeren 21 april 2015 Definitief rapport BC7419-106-105 HASKONINGDHV NEDERLAND

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Verbouwing Café Restaurant Beerzerveld te Beerzerveld

Akoestisch Onderzoek Verbouwing Café Restaurant Beerzerveld te Beerzerveld Keizerstraat 76, 7411 HH Deventer - T 0570-65 72 37 - F 0570-65 72 92 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl Rabobank 1254 26 364 - KvK 380 23 372 M.11.134 Akoestisch Onderzoek Verbouwing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff

Akoestisch onderzoek. A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland. Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Akoestisch onderzoek A.C. van der Knijff aan de Haakweg 40 te Hoek van Holland Opdrachtgever: A.C. van der Knijff Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inpasbaarheid Aldi supermarkt Pelgrim Gaanderen

Akoestisch onderzoek inpasbaarheid Aldi supermarkt Pelgrim Gaanderen Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 28 april 2011 Kenmerk N002-HDI-rvb-V03-NL Akoestisch onderzoek inpasbaarheid Aldi supermarkt Pelgrim Gaanderen 1 Inleiding In opdracht van de Klaassen Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Kenmerk : RV140733.1 Pagina: 1 MEMO Aan: Ijsselland Ziekenhuis Van: R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Inleiding In opdracht van IJsselland

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer H. Wilborts Greten Raadgevende Ingenieurs bezoekadres

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Akoestisch onderzoek Industrielawaai Agrarisch technisch hulpbedrijf Morschehoef 13, Erp Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0754.00.R001 Kinderdagverblijf aan de Henri Dunantlaan, Apeldoorn Akoestisch onderzoek naar de geluidsinvloed op de omgeving vanwege een kinderdagverblijf te Apeldoorn DEFINITIEF Adviseurs

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

CONSULTING B.V. AKOESTISCH ONDERZOEK. Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014. Dierenpension Gouderakse Tiendweg 30 Gouda

CONSULTING B.V. AKOESTISCH ONDERZOEK. Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014. Dierenpension Gouderakse Tiendweg 30 Gouda AV. CONSULTING B.V., '..".1i ' i i iii: ( ) 1,: ) L.:, Li 1 i 'n _:,-.._.., r_ IBAN NL15 RABO 0307 33 99 20 KvK Gouda 29037057 th -1111 Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv Rapport AV.1 1 39i-4 11 maart 2014 AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING Project: Herbestemming apotheek t.b.v. HGK Vastgoed te Apeldoorn Projectnummer: 11067 Rapportnummer: 11067 RAP AK 120314 Datum: 14 maart 2012 De Adviseurs tel 055

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Projectnummer : BP.1309.R01 Revisie : Rapportdatum : 4 juni 2013 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum november

Akoestisch Onderzoek. Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum november Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum 2010-2075-0 15 november 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN Akoestisch onderzoek industrielawaai Cortenoeverseweg 117 en 121 te Brummen in de gemeente Brummen Opdrachtgever

Nadere informatie

Aanvullend akoestisch onderzoek Witte Mavo Noordwijk

Aanvullend akoestisch onderzoek Witte Mavo Noordwijk Aanvullend akoestisch onderzoek Witte Mavo Noordwijk 6 januari 2012 Aanvullend akoestisch onderzoek Witte Mavo Noordwijk Kenmerk R002-4820527RVN-irb-V04-NL Verantwoording Titel Aanvullend akoestisch

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Referentie 20110684-19 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Royal House

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.01 Datum rapport : 19-03-2015 Betreft : zonetoets Hameland A. Schweitzerstraat 13 Onderwerp : Toetsing in het kader van de vergunning Bijlagen

Nadere informatie

Oud-Bonaventurasedijk Maasdam

Oud-Bonaventurasedijk Maasdam Akoestisch onderzoek industrielawaai Oud-Bonaventurasedijk Maasdam Gemeente Binnenmaas Datum: 1 oktober 2013 Projectnummer: 120621 2013 2013 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Kinderopvang op de locatie van de bestaande Egelantier te Hilversum. Auteur Maarten Reinders Jeroen Haan.

Rapport. Akoestisch onderzoek Kinderopvang op de locatie van de bestaande Egelantier te Hilversum. Auteur Maarten Reinders Jeroen Haan. Rapport Akoestisch onderzoek Kinderopvang op de locatie van de bestaande Egelantier te Hilversum projectnr. revisie 04 5 maart 2010 Auteur Maarten Reinders Jeroen Haan Opdrachtgever Dudok Wonen Postbus

Nadere informatie

Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning

Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning Parkweg 22a 6212 XN Maastricht Postbus 480 6200 AL Maastricht T +31 (0)43 346 78 00 F +31 (0)43 346 64 47 E maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Actualisatie akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Van Rooij Nuenen B.V. Hunnissenstraat ongenummerd Ell

Akoestisch onderzoek. Van Rooij Nuenen B.V. Hunnissenstraat ongenummerd Ell Akoestisch onderzoek Van Rooij Nuenen B.V. Projectgegevens Initiatiefnemer Naam : Van Rooij Nuenen B.V. Adres : Hunnissenstraat 8 Postcode, plaats : 6011 RG Ell Telefoon : 0495-552086 Fax : 0495-552086

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie