1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN Geluidsafstralende gebouwdelen Mobiele geluidsbronnen 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8"

Transcriptie

1 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS Gehanteerde onderzoeksgegevens Bedrijfsomschrijving Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie Akoestisch representatieve bedrijfssituatie toekomstige situatie Geluidsvoorschriften 7 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN Geluidsafstralende gebouwdelen Mobiele geluidsbronnen 8 4 RESULTATEN EN BEOORDELING Gehanteerde rekenmethode Berekeningsresultaten en beoordeling 10 5 CONCLUSIE 12 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Figuren Invoergegevens rekenmodel Berekeningsresultaten R01.V01 / definitief / 10 juni

2 1 INLEIDING Aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp is het tuincentrum Ranzijn tuin & dier gevestigd. De nieuwe inrichting van het parkeerterrein en de bebouwing kan geluidsconsequenties hebben voor omwonenden. Dit onderzoek brengt de consequenties van de gewijzigde inrichting op de omliggende geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) rondom het bedrijf in beeld. Hierbij zijn zowel de geluidsniveaus in de uitgangssituatie als in de toekomstige situatie in beeld gebracht. In figuur 1 is de huidige situatie van het tuincentrum weergegeven. Figuur 1 Huidige situatie Het bestaande gebouw met parkeerplaatsen wordt vervangen door eenn nieuw gebouw met parkeerplaatsen. Tevens zal de situering van de in en uitrit, nu nog gelegen aan de Hoogmadeseweg, wijzigen. De toekomstige situatie is weergegeven in figuur 2. Figuur 2 Toekomstige situatie R01.V01 / definitief / 10 juni

3 De geluidsrelevante activiteiten van het bedrijf met het parkeerterrein, inclusief de winkelwagens, rijdende voertuigen en laad en losactiviteiten zijn getoetst aan de Wet mileubeheer, in concreto het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder te noemen: het Activiteitenbesluit). Hiertoe is de maatgevende situatie (een drukke dag die vaker dan 12 keer per jaar voorkomt) in beeld gebracht. In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten, bedrijfsgegevens en het toetsingskader toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van de uitgangspunten zoals gehanteerd in het akoestisch rekenmodel. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningsresultaten. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies gegeven R01.V01 / definitief / 10 juni

4 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS In de volgende paragrafen zijn een opsomming van de uitgangspunten, een bedrijfsomschrijving en de gehanteerde grenswaarden opgenomen. 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: overzichtstekeningen en luchtfoto s; klantenbestanden Tuincentrum Ranzijn tuin & dier; gevoerd overleg met de opdrachtgever; Alcedo expertise. 2.2 Bedrijfsomschrijving Tuincentrum Ranzijn tuin & dier is gelegen aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. In de omgeving van het bedrijf zijn woningen gelegen. De meest nabijgelegen woningen zijn gesitueerd aan de Hoogmadeseweg 43, 58 en 60. In bijlage 1 is de situering van het bedrijf en de nabije omgeving weergegeven. Akoestisch relevante activiteiten betreffen met name: Rij en parkeerbewegingen van personenauto s; Rijbewegingen met de winkelwagens; Rij en manoeuvreerbewegingen van bestel en vrachtwagens Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie De representatieve bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie waarbij de inrichting volledig in bedrijf is (behoudens afwijkingen met een beperkte frequentie) en bestaat uit de hierna omschreven akoestisch relevante activiteiten. De openingstijden zijn van: 9.00 tot uur op maandag tot en met woensdag; 9.00 tot uur op donderdag en vrijdag; 9.00 tot uur op zaterdag. Uit het klantenbestand van 2013 blijkt dat mei de drukste maand is. Het aantal bezoekers bedraagt in mei gemiddeld 842 per dag. Het grootste deel van de klanten komt met een personenauto naar de inrichting. Hiervan komt 75% van de klanten in de dagperiode (tot uur) en 25% in de avondperiode ( uur). Er zijn binnen de inrichting in totaal 116 parkeerplaatsen aanwezig R01.V01 / definitief / 10 juni

5 Vanaf de Hoogmadeseweg rijden gedurende de dagperiode circa 632 personenauto s het parkeerterrein op, parkeren op de daartoe bestemde parkeerplaatsen van het gebouw en verlaten vervolgens het terrein weer. Gedurende de avondperiode is sprake van circa 210 personenauto s. De overige klanten komen per fiets of te voet naar de inrichting. De verwachting is dat in de dag en avondperiode 2/3 van de klanten gebruik maakt van een winkelwagen. Dit betekent dat er in de dag en avondperiode respectievelijk 421 en 140 klanten gebruik maken van een winkelwagen. In totaal komen er circa 10 vrachtwagens of bestelbussen voor het leveren of afvoeren van goederen. Gedurende de dagperiode rijden 2 bestel en 4 vrachtwagens vanaf de Hoogmadeseweg het terrein op, laden of lossen bij het magazijn aan de noordzijde van het gebouw en bij het plantenmagazijn (naast de entree). Gedurende de avondperiode is er sprake van 2 bestelwagen en 2 vrachtwagens. Het laden en lossen wordt uitgevoerd met elektrische pallettrekkers of elektrische heftruck. Conform opgave zijn er geen geluidsrelevante uitpandige installaties aanwezig. Tussen de woning aan de Hoogmadeseweg 60 en de inrichting is een schutting aanwezig met een hoogte van circa 1,8 meter Akoestisch representatieve bedrijfssituatie toekomstige situatie De openingstijden zijn van: 9.00 tot uur op maandag tot en met woensdag; 9.00 tot uur op donderdag en vrijdag; 9.00 tot uur op zaterdag. De verwachting is dat het klantenbestand groeit met 5%. Het gemiddelde aantal klanten bedraagt dan 884 per dag. Het grootste deel van de klanten komt met een personenauto naar de inrichting. Hiervan komt 75% van de klanten in de dagperiode (tot uur) en 25% in de avondperiode ( uur). Er komen binnen de inrichting in totaal 223 parkeerplaatsen. De situering van de in en uitrit, nu nog gelegen aan de Hoogmadeseweg, wijzigt. Aan de Hoogmadeseweg komt enkel een inrit (eenrichtingsweg) voor klanten. Er wordt een nieuwe in en uitrit gesitueerd aan de zijde van de Willem Alexanderlaan. Dit zal de hoofdingang van het tuincentrum worden. Het merendeel van de klanten zal daarom via deze zijde naar het tuincentrum komen. De verwachting is dat 85% van de klanten via de hoofdentree en 15% via de inrit aan de Hoogmadeseweg op de parkeerplaats arriveert. Alle voertuigen (100%) vertrekken van de inrichting via de hoofdentree aan de Willem Alexanderlaan. Er rijden gedurende de dagperiode circa 664 personenauto s het parkeerterrein op, parkeren op de daartoe bestemde parkeerplaatsen van het gebouw en verlaten vervolgens het terrein weer. Gedurende de avondperiode is sprake van circa 221 personenauto s R01.V01 / definitief / 10 juni

6 De verwachting is dat in de dag en avondperiode 2/3 van de klanten gebruik maakt van een winkelwagen. Dit betekent dat er in de dag en avondperiode respectievelijk 442 en 74 klanten gebruik maken van een winkelwagen. In totaal komen er circa 10 vrachtwagens of bestelbussen voor het leveren of afvoeren van goederen. Gedurende de dagperiode rijden 2 bestel en 4 vrachtwagens vanaf de Willem Alexanderlaan het terrein op, laden of lossen bij het magazijn aan zuidzijde van het gebouw. Gedurende de avondperiode is er sprake van 2 bestelwagen en 2 vrachtwagens. Het laden en lossen wordt inpandig uitgevoerd met elektrische pallettrekkers of elektrische heftruck. Conform opgave zijn er geen geluidsrelevante uitpandige installaties aanwezig. Tussen de woning aan de Hoogmadeseweg 60 en de inrichting wordt een erfscheiding aangebracht in de vorm van een betonnen band (met begroeiing) met een effectieve hoogte van 2,0 meter. 2.3 Geluidsvoorschriften Het tuincentrum is meldingsplichtig en valt onder het Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen, ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. Het Activiteitenbesluit kent algemene voorschriften, waaronder geluidsvoorschriften. In de tabellen 1 en 2 zijn de grenswaarden samengevat. Tabel 1 Gehanteerde grenswaarden voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Beoordelingspunt Grenswaarde voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT ) [db(a)] dagperiode ( ) avondperiode ( ) nachtperiode ( ) Op gevel van gevoelige gebouwen Op de gevel van gevoelige gebouwen op een bedrijventerrein Tabel 2 Beoordelingspunt Gehanteerde grenswaarden voor maximale geluidsniveaus. Grenswaarde voor maximale geluidsniveaus (L Amax ) [db(a)] dagperiode ( ) avondperiode ( ) nachtperiode ( ) Op gevel van gevoelige gebouwen Op de gevel van gevoelige gebouwen op een bedrijventerrein In de dagperiode zijn de grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus (L Amax ) niet van toepassing op laad en losactiviteiten R01.V01 / definitief / 10 juni

7 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen Inpandig vinden er geen geluidsgerelateerde activiteiten plaats. 3.2 Mobiele geluidsbronnen De mobiele geluidsbronnen betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In tabel 3 en tabel 4 zijn de mobiele bronnen samengevat. De gemiddelde rijsnelheid van de vrachtwagens en personenauto s bedragen 15 km/uur en voor de winkelwagens 3 km/uur. De rijroutes en manoeuvreerlocaties zijn weergegeven in bijlage 1. Tabel 3 Mobiele bronnen met een overwegend vaste rijroute Geluidsbron Bronsterkte [db(a)] 1) dagperiode ( ) Aantal bewegingen per etmaalperiode avondperiode ( ) nachtperiode ( ) routenr. omschrijving L w L wmax heen terug heen terug heen terug Representatieve bedrijfssituatie huidig 101 personenauto's route personenauto's route personenauto's route winkelwagens rijden over asfalt route winkelwagens rijden over asfalt route winkelwagens rijden over asfalt route vrachtwagens/bestelbussen magazijn vrachtwagens/bestelbussen planten magazijn Representatieve bedrijfssituatie toekomstig 101a personenauto's route 1a (inrit Hoogmadeseweg) b personenauto's route 1b personenauto's route personenauto's route winkelwagens rijden over asfalt route winkelwagens rijden over asfalt route winkelwagens rijden over asfalt route vrachtwagens/bestelbussen magazijn ) Alcedo expertise Voor de manoeuvreertijd van de personenauto s en de vrachtwagens is uitgegaan van 30 seconden (2x 15 seconden) per voertuig. Tabel 4 Geluidsbron Manoeuvreerlocaties en mobiele bronnen zonder vaste rijroute Bronsterkte [db(a)] locatienr. omschrijving L w L wmax Bedrijfsduur per etmaalperiode per bron [uren] dagperiode ( ) avondperiode ( ) nachtperiode ( ) Representatieve bedrijfssituatie huidig Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen ,146 0, Manoeuvreren vrachtwagen/bestelbus ,025 0, Werkzaamheden elektrische heftruck ,000 0, R01.V01 / definitief / 10 juni

8 Geluidsbron Bronsterkte [db(a)] locatienr. omschrijving L w L wmax Bedrijfsduur per etmaalperiode per bron [uren] dagperiode ( ) avondperiode ( ) nachtperiode ( ) Representatieve bedrijfssituatie toekomstig Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen ,146 0, Manoeuvreren vrachtwagen/bestelbus ,050 0,033 1) Alcedo expertise R01.V01 / definitief / 10 juni

9 4 RESULTATEN EN BEOORDELING 4.1 Gehanteerde rekenmethode Door middel van overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving. Voor de toetsing vindt beoordeling in de dagperiode op 1,5 meter plaats en in de avondperiode op 4,5 meter. In de nachtperiode vinden er geen activiteiten binnen de inrichting plaats. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. De invoergegevens van het rekenmodellen zijn in bijlage 2 opgenomen. In bijlage 1, figuur 1 is de huidige situatie weergegeven. In bijlage 1, figuur 2 is de ligging van de rijroutes in de huidige situatie weergegeven. In bijlage 1, figuur 3 is de ligging van de puntbronnen in de huidige situatie weergegeven. In bijlage 1, figuur 4 is de toekomstige situatie weergegeven. In bijlage 1, figuur 5 is de ligging van de rijroutes in de toekomstige situatie weergegeven. In bijlage 1, figuur 6 is de ligging van de puntbronnen in de toekomstige situatie weergegeven. De verhardingen zijn gemodelleerd als een hard bodemvlak met bodemfactor 0,0. De niet verharde gebieden zijn in het rekenmodel verdisconteerd met een standaard bodemfactor van 1,0 (zacht). De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage Berekeningsresultaten en beoordeling In tabel 5 en 6 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en respectievelijk de maximale geluidsniveaus voor de huidige situatie en de toekomstige situatie op een drukke dag op de maatgevende punten weergegeven R01.V01 / definitief / 10 juni

10 Tabel 5 Punt Berekeningsresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op een drukke dag Omschrijving Hoogte [m¹] huidige 001_A Hoogmadeseweg 60 1, _B Hoogmadeseweg 60 4, _A Hoogmadeseweg 60 1, _B Hoogmadeseweg 60 4, _A Hoogmadeseweg 60 1, _B Hoogmadeseweg 60 4, _A Hoogmadeseweg 58 1, _B Hoogmadeseweg 58 4, _A Hoogmadeseweg 58 1, _B Hoogmadeseweg 58 4, _A Hoogmadeseweg 43 1, _B Hoogmadeseweg 43 4, Tabel 6 Punt Berekeningsresultaten maximale geluidsniveaus op een drukke dag Omschrijving Hoogte [m¹] huidige Maximaal geluidsniveau L Amax [db(a)] Dagperiode 1) Avondperiode toekomst huidige toekomst 001_A Hoogmadeseweg 60 1, _B Hoogmadeseweg 60 4, _A Hoogmadeseweg 60 1, _B Hoogmadeseweg 60 4, _A Hoogmadeseweg 60 1, _B Hoogmadeseweg 60 4, _A Hoogmadeseweg 58 1, _B Hoogmadeseweg 58 4, _A Hoogmadeseweg 58 1, _B Hoogmadeseweg 58 4, _A Hoogmadeseweg 43 1, _B Hoogmadeseweg 43 4, ) Maximale geluidsniveaus (L Amax ) in de dagperiode inclusief laad en losactiviteiten. Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen aan de Hoogmadeseweg 60, 58 en 43 de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de toekomstige situatie afnemen ten opzichte van de huidige situatie. De afname varieert bij de woning op: nr. 60 tussen de 1 tot 7 db; nr. 58 tussen de 0 en 2 db; nr. 43 met circa 12 db. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus L Ar,LT [db(a)] Dagperiode Avondperiode toekomst toetswaarde huidige toekomst toetswaarde toetswaarde toetswaarde Ter plaatse van de woningen aan de Hoogmadeseweg 60, 58 en 43 nemen de maximale geluidsniveaus in de toekomstige situatie tevens af (ten opzichte van de huidige situatie). De afname varieert bij de woning op: nr. 60 tussen de 6 tot 12 db; nr. 58 tussen de 9 en 10 db; nr. 43 circa 10 en 11 db. In de toekomstige situatie wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit R01.V01 / definitief / 10 juni

11 5 CONCLUSIE Aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp is het tuincentrum Ranzijn tuin & dier gevestigd. De nieuwe inrichting van het parkeerterrein en de bebouwing kan geluidsconsequenties hebben voor omwonenden. Dit onderzoek brengt de consequenties van de gewijzigde inrichting op de omliggende geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) rondom het bedrijf in beeld. Hierbij zijn zowel de geluidsniveaus in de uitgangssituatie als in de toekomstige situatie in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de nabij gelegen woningen aan de Hoogmadeseweg de geluidsniveaus in de toekomstige situatie afnemen. Uit de resultaten blijkt dat in de toekomstige situatie op de woningen voldaan wordt aan de geluidsvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus uit het Activiteitenbesluit R01.V01 / definitief / 10 juni

12 BIJLAGE 1 FIGUREN

13

14

15

16

17

18

19 BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

20 Bijlage 2: Invoergevens Huidige situatie Model: Groep: M01 huidig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf 001 harde bodem 96501, ,55 0, harde bodem 96568, ,72 0, harde bodem 96579, ,40 0, harde bodem 96424, ,10 0, harde bodem 96429, ,81 0, harde bodem 96390, ,88 0, harde bodem 96447, ,92 0, harde bodem 96355, ,20 0, harde bodem 96416, ,47 0, harde bodem 96503, ,99 0, harde bodem 96592, ,53 0, harde bodem 96313, ,88 0, harde bodem 96383, ,71 0, harde bodem 96463, ,74 0, harde bodem 96449, ,09 0, harde bodem 96463, ,52 0, harde bodem 96462, ,91 0, harde bodem 96689, ,01 0, harde bodem 96717, ,02 0, harde bodem 96533, ,48 0, harde bodem 96413, ,75 0,00 Geomilieu V :25:11

21 Bijlage 2: Invoergevens Huidige situatie Model: Groep: M01 huidig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k 001 object 96476, ,34 6,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96489, ,32 3,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96431, ,07 3,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96441, ,51 3,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96417, ,20 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96408, ,48 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96376, ,05 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96318, ,98 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96302, ,74 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96439, ,36 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96456, ,89 3,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96438, ,70 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96459, ,09 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96474, ,16 3,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96494, ,54 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96561, ,76 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96442, ,93 8,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96305, ,06 10,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96331, ,25 6,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96316, ,97 6,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96406, ,04 3,00 0,00 Relatief 0 db 0, object 96404, ,26 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 Geomilieu V :25:11

22 Bijlage 2: Invoergevens Huidige situatie Model: Groep: M01 huidig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 M-1 Cp Refl.L 1k Refl.R 1k 001 schutting 96429, ,92 1,80 0,00 0 db 0,80 0,80 Geomilieu V :25:11

23 Bijlage 2: Invoergevens Huidige situatie Model: Groep: M01 huidig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E 001 Hoogmedeseweg , ,31 0,00 Relatief 1,50 4, Hoogmedeseweg , ,38 0,00 Relatief 1,50 4, Hoogmedeseweg , ,44 0,00 Relatief 1,50 4, Hoogmedeseweg , ,76 0,00 Relatief 1,50 4, Hoogmedeseweg , ,39 0,00 Relatief 1,50 4, Hoogmedeseweg , ,55 0,00 Relatief 1,50 4, Geomilieu V :25:11

24 Bijlage 2: Invoergevens Huidige situatie Model: Groep: M01 huidig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Hoogte F Geomilieu V :25:11

25 Bijlage 2: Invoergevens Huidige situatie Model: Groep: M01 huidig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 63 Lwr Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,146 0, ,00 71, Manoeuvreren vrachtwagen/bestelbus 1,20 0,00 360,00 0,025 0, ,00 82, Manoeuvreren vrachtwagen/bestelbus 1,20 0,00 360,00 0,025 0, ,00 82, Werkzaamheden elektrische heftruck 1,00 0,00 360,00 1,000 0, ,00 64, Werkzaamheden elektrische heftruck 1,00 0,00 360,00 1,000 0, ,00 64,00 Geomilieu V :25:11

26 Bijlage 2: Invoergevens Huidige situatie Model: Groep: M01 huidig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lw Totaal Red 63 Lwr Totaal ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 89,00 92,00 93,00 86,00 76,00 97,31 0,00 97, ,00 89,00 92,00 93,00 86,00 76,00 97,31 0,00 97, ,00 82,00 82,00 82,00 77,00 72,00 87,55 0,00 87, ,00 82,00 82,00 82,00 77,00 72,00 87,55 0,00 87,55 Geomilieu V :25:11

27 Bijlage 2: Invoergevens Huidige situatie Model: Groep: M01 huidig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 63 Lwr vrachtwagens/bestelbussen planten magazijn 1, ,00 85, vrachtwagens/bestelbussen magazijn 1, ,00 85, personenauto's route 1 0, ,00 76, personenauto's route 2 0, ,00 76, personenauto's route 3 0, ,00 76, winkelwagens rijden over asfalt route 3 0, ,80 54, winkelwagens rijden over asfalt route 2 0, ,80 54, winkelwagens rijden over asfalt route 1 0, ,80 54,80 Geomilieu V :25:11

28 Bijlage 2: Invoergevens Huidige situatie Model: Groep: M01 huidig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lw Totaal Red 1k Lwr Totaal ,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 102,27 0,00 102, ,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 102,27 0,00 102, ,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,00 89, ,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,00 89, ,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,00 89, ,90 61,80 67,40 69,30 69,70 68,40 75,13 0,00 75, ,90 61,80 67,40 69,30 69,70 68,40 75,13 0,00 75, ,90 61,80 67,40 69,30 69,70 68,40 75,13 0,00 75,13 Geomilieu V :25:11

29 Bijlage 2: Invoergegevens Toekomstige situatie Model: Groep: M02 toekomstig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 63 Lwr Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren personenauto's parkeerplaatsen 0,75 0,00 360,00 0,154 0, ,00 71, Manoeuvreren vrachtwagen/bestelbus 1,20 0,00 360,00 0,050 0, ,00 82,00 Geomilieu V :28:19

30 Bijlage 2: Invoergegevens Toekomstige situatie Model: Groep: M02 toekomstig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lw Totaal Red 63 Lwr Totaal ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 73,00 75,00 81,00 78,00 73,00 84,97 0,00 84, ,00 89,00 92,00 93,00 86,00 76,00 97,31 0,00 97,31 Geomilieu V :28:19

31 Bijlage 2: Invoergegevens Toekomstige situatie Model: Groep: M02 toekomstig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 63 Lwr vrachtwagens/bestelbussen magazijn 1, ,00 85,00 101a personenauto's route 1a (inrit Hoogmadeseweg) 0, ,00 76, personenauto's route 2 0, ,00 76, personenauto's route 3 0, ,00 76, winkelwagens rijden over asfalt route 3 0, ,80 54, winkelwagens rijden over asfalt route 2 0, ,80 54, winkelwagens rijden over asfalt route 1 0, ,80 54,80 101b personenauto's route 1b 0, ,00 76,00 Geomilieu V :28:19

32 Bijlage 2: Invoergegevens Toekomstige situatie Model: Groep: M02 toekomstig versie - Gebied (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lw Totaal Red 1k Lwr Totaal ,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 102,27 0,00 102,27 101a 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,00 89, ,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,00 89, ,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,00 89, ,90 61,80 67,40 69,30 69,70 68,40 75,13 0,00 75, ,90 61,80 67,40 69,30 69,70 68,40 75,13 0,00 75, ,90 61,80 67,40 69,30 69,70 68,40 75,13 0,00 75,13 101b 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,00 89,97 Geomilieu V :28:19

33 BIJLAGE 3 BEREKENINGSRESULTATEN

34 Bijlage 3: Rekenresultaten Huidige situatie Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel M01 huidig LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 001_A Hoogmadeseweg 60 1,50 41,88 42, ,40 001_B Hoogmadeseweg 60 4,50 49,54 50, ,15 002_A Hoogmadeseweg 60 1,50 40,17 40, ,65 002_B Hoogmadeseweg 60 4,50 49,21 49, ,88 003_A Hoogmadeseweg 60 1,50 41,65 42, ,34 003_B Hoogmadeseweg 60 4,50 46,88 47, ,50 004_A Hoogmadeseweg 58 1,50 41,36 42, ,03 004_B Hoogmadeseweg 58 4,50 45,27 45, ,98 005_A Hoogmadeseweg 58 1,50 41,75 42, ,48 005_B Hoogmadeseweg 58 4,50 44,39 45, ,17 006_A Hoogmadeseweg 43 1,50 43,42 44, ,02 006_B Hoogmadeseweg 43 4,50 45,27 45, ,85 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :40:57

35 Bijlage 3: Rekenresultaten Huidige situatie Rapport: Resultatentabel Model: M01a huidig LAmax LAmax totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 001_A Hoogmadeseweg 60 1,50 64,95 64, _B Hoogmadeseweg 60 4,50 71,67 71, _A Hoogmadeseweg 60 1,50 63,80 63, _B Hoogmadeseweg 60 4,50 69,82 69, _A Hoogmadeseweg 60 1,50 65,46 65, _B Hoogmadeseweg 60 4,50 69,75 69, _A Hoogmadeseweg 58 1,50 65,46 65, _B Hoogmadeseweg 58 4,50 68,96 68, _A Hoogmadeseweg 58 1,50 67,08 67, _B Hoogmadeseweg 58 4,50 69,31 69, _A Hoogmadeseweg 43 1,50 64,49 64, _B Hoogmadeseweg 43 4,50 65,67 65,67 -- Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :08:17

36 Bijlage 3: Rekenresultaten Toekomstige situatie Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel M02 toekomstig LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 001_A Hoogmedeseweg 60 1,50 35,26 35, ,25 001_B Hoogmedeseweg 60 4,50 42,59 42, ,62 002_A Hoogmedeseweg 60 1,50 33,95 33, ,94 002_B Hoogmedeseweg 60 4,50 43,26 43, ,31 003_A Hoogmedeseweg 60 1,50 40,99 41, ,09 003_B Hoogmedeseweg 60 4,50 43,88 43, ,92 004_A Hoogmedeseweg 58 1,50 40,86 40, ,98 004_B Hoogmedeseweg 58 4,50 43,54 43, ,59 005_A Hoogmedeseweg 58 1,50 41,57 41, ,67 005_B Hoogmedeseweg 58 4,50 43,86 43, ,91 006_A Hoogmedeseweg 43 1,50 31,12 31, ,15 006_B Hoogmedeseweg 43 4,50 32,92 32, ,94 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :33:03

37 Bijlage 3: Rekenresultaten Toekomstige situatie Rapport: Resultatentabel Model: M02a toekomstig LAmax LAmax totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 001_A Hoogmadeseweg 60 1,50 57,00 57, _B Hoogmadeseweg 60 4,50 63,49 63, _A Hoogmadeseweg 60 1,50 57,14 57, _B Hoogmadeseweg 60 4,50 62,21 62, _A Hoogmadeseweg 60 1,50 53,72 53, _B Hoogmadeseweg 60 4,50 62,11 62, _A Hoogmadeseweg 58 1,50 56,59 56, _B Hoogmadeseweg 58 4,50 58,98 58, _A Hoogmadeseweg 58 1,50 57,01 57, _B Hoogmadeseweg 58 4,50 58,85 58, _A Hoogmadeseweg 43 1,50 53,67 53, _B Hoogmadeseweg 43 4,50 56,24 56,24 -- Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :05:30

38 Bijlage 3: Rekenresultaten Vergelijkingstabel Huidige en toekomstige situatie Dagperiode Rapport: Vergelijkingstabel Folder: P:\ \ v2.40\ Model Voorgrond: M02 toekomstig Model Achtergrond: M01 huidig Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep) Periode: Waarde=Dagperiode / Referentie=Dagperiode Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil 001_A Hoogmadeseweg 60 1,50 35,3 41,9-6,6 001_B Hoogmadeseweg 60 4,50 42,6 49,5-6,9 002_A Hoogmadeseweg 60 1,50 34,0 40,2-6,2 002_B Hoogmadeseweg 60 4,50 43,3 49,2-6,0 003_A Hoogmadeseweg 60 1,50 41,0 41,6-0,7 003_B Hoogmadeseweg 60 4,50 43,9 46,9-3,0 004_A Hoogmadeseweg 58 1,50 40,9 41,4-0,5 004_B Hoogmadeseweg 58 4,50 43,5 45,3-1,7 005_A Hoogmadeseweg 58 1,50 41,6 41,8-0,2 005_B Hoogmadeseweg 58 4,50 43,9 44,4-0,5 006_A Hoogmadeseweg 43 1,50 31,1 43,4-12,3 006_B Hoogmadeseweg 43 4,50 32,9 45,3-12,4 Geomilieu V :50:44

39 Bijlage 3: Rekenresultaten Vergelijkingstabel Huidige en toekomstige situatie Avondperiode Rapport: Vergelijkingstabel Folder: P:\ \ v2.40\ Model Voorgrond: M02 toekomstig Model Achtergrond: M01 huidig Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep) Periode: Waarde=Avondperiode / Referentie=Avondperiode Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil 001_A Hoogmadeseweg 60 1,50 35,3 42,4-7,1 001_B Hoogmadeseweg 60 4,50 42,6 50,1-7,5 002_A Hoogmadeseweg 60 1,50 33,9 40,6-6,7 002_B Hoogmadeseweg 60 4,50 43,3 49,9-6,6 003_A Hoogmadeseweg 60 1,50 41,1 42,3-1,3 003_B Hoogmadeseweg 60 4,50 43,9 47,5-3,6 004_A Hoogmadeseweg 58 1,50 41,0 42,0-1,1 004_B Hoogmadeseweg 58 4,50 43,6 46,0-2,4 005_A Hoogmadeseweg 58 1,50 41,7 42,5-0,8 005_B Hoogmadeseweg 58 4,50 43,9 45,2-1,3 006_A Hoogmadeseweg 43 1,50 31,1 44,0-12,9 006_B Hoogmadeseweg 43 4,50 32,9 45,9-12,9 Geomilieu V :52:36

40

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kastanjelaan 4a te Staphorst

Akoestisch onderzoek Kastanjelaan 4a te Staphorst Akoestisch onderzoek Kastanjelaan 4a te Staphorst Opdrachtgever B+O Landschap en Stedenbouw B.V. De heer M. Klarus Postbus 264 7940 AG Meppel Opgesteld door Remco Bloemberg 13 oktober 2014 Projectnummer:

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Rapportnummer ML 465-28-RA d.d. 22 november 2017 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144593.R01.V02 Document: 10302 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

In opdracht van BJZ.nu is een akoestisch vervolg onderzoek uitgevoerd voor Albert Heijn supermarkt gelegen op aan de Dorpsstraat 17 te Holten.

In opdracht van BJZ.nu is een akoestisch vervolg onderzoek uitgevoerd voor Albert Heijn supermarkt gelegen op aan de Dorpsstraat 17 te Holten. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne BJZ.nu De heer J. ter Avest Twentepoort Oost 16a 7609 RG ALMELO telefoon 06-10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK BEMMEL Kronos Solar Projects GmbH 4 APRIL 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK BEMMEL Kronos Solar Projects GmbH 4 APRIL 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK BEMMEL Kronos Solar Projects GmbH 4 APRIL 2017 Contactpersonen ING. A. (ABDU) BOUKICH Adviseur geluid en luchtkwaliteit T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 0355 E abdu.boukich@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Inrichting Ammerzodenseweg 10 te Hedel. (Industrielawaai) Project: Nieuwbouwplan Ammerzodenseweg te Hedel

AKOESTISCH ONDERZOEK. Inrichting Ammerzodenseweg 10 te Hedel. (Industrielawaai) Project: Nieuwbouwplan Ammerzodenseweg te Hedel bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Notitie Munselstraat 104; akoestisch onderzoek. 1 Inleiding

Notitie Munselstraat 104; akoestisch onderzoek. 1 Inleiding Notitie 02786-19421-02 Munselstraat 104; akoestisch onderzoek Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562

Nadere informatie

Project. Akoestisch rapport Ruimtelijke Onderbouwing deel geluid. 15 appartementen Dintelstraat DONGEN. Opdrachtgever

Project. Akoestisch rapport Ruimtelijke Onderbouwing deel geluid. 15 appartementen Dintelstraat DONGEN. Opdrachtgever Project Akoestisch rapport Ruimtelijke Onderbouwing deel geluid 15 appartementen Dintelstraat DONGEN Opdrachtgever Vieya Postbus 134 5100 AC DONGEN telefoon (0162) 31 39 95 fax (0162) 31 39 72 Architect

Nadere informatie

Akoestisch Rapport - Industrielawaai. Bedrijfshal met parkeerterrein Vos KERKDRIEL

Akoestisch Rapport - Industrielawaai. Bedrijfshal met parkeerterrein Vos KERKDRIEL Akoestisch Rapport - Industrielawaai Bedrijfshal met parkeerterrein Vos KERKDRIEL Opdrachtnr: 12066-1 Document: Rap-01 Definitief Datum: 28 februari 2011 Gew. A : 09 maart 2011 Akoestisch Rapport - Industrielawaai

Nadere informatie

Notitie Agrarisch bedrijf Van der Burg aan het Rietveld 124 te Woerden Akoestisch onderzoek nieuwe toegangsweg

Notitie Agrarisch bedrijf Van der Burg aan het Rietveld 124 te Woerden Akoestisch onderzoek nieuwe toegangsweg Europalaan 18-18a 5232 BC s-hertogenbosch Postbus 638 5201 AP s-hertogenbosch T +31 (0)73-7517900 F +31 (0)73-7517901 E denbosch@chri.nl www.chri.nl Notitie 20131867-01 Agrarisch bedrijf Van der Burg aan

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Notitie. Activiteiten in en bij de bedrijfsgebouwen In de bestaande situatie zijn er nog geen geluidsreducerende maatregelen getroffen aan de

Notitie. Activiteiten in en bij de bedrijfsgebouwen In de bestaande situatie zijn er nog geen geluidsreducerende maatregelen getroffen aan de Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: Akoestisch Onderzoek Van der Hulst Bloembollen BV, 't Zand Betreft: Geluidsbelasting

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Gronddepot Klein Zwitserland Gilze en Rijen

Akoestisch Onderzoek Gronddepot Klein Zwitserland Gilze en Rijen 16ink00850 16zk00034 1 november 2016 Akoestisch Onderzoek Gronddepot Klein Zwitserland Gilze en Rijen 2014-3064-0 30 juni 2014 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Aannemersbedrijf Kotteman. Akoestisch onderzoek

Aannemersbedrijf Kotteman. Akoestisch onderzoek Aannemersbedrijf Kotteman Akoestisch onderzoek Aannemersbedrijf Kotteman Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144518.R02.V03 Document: 10173 Status: definitief Datum: 16 april 2014 In opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Noordstraat 31 te Landhorst

AKOESTISCH ONDERZOEK. Noordstraat 31 te Landhorst AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Datum : 23 Rapportnummer : 213-LNo31-il-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail. mena@m-en-a.nl ING 7622002 K.v.K. 17095577 Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Notitie SMG aan de Schaarweg 11 te Elspeet akoestische beoordeling voorgenomen wijziging. 1 Inleiding

Notitie SMG aan de Schaarweg 11 te Elspeet akoestische beoordeling voorgenomen wijziging. 1 Inleiding Notitie 20150710-01 SMG aan de Schaarweg 11 te Elspeet akoestische beoordeling voorgenomen wijziging Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Toegevoegd stuur ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek bij het bedrijf Van Panhuis.

Toegevoegd stuur ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek bij het bedrijf Van Panhuis. Tauw bv Handelskade 11 Postbus 133 7400 AC Deventer T +31 57 06 99 91 1 F +31 57 06 99 66 6 E info.deventer@tauw.nl www.tauw.nl Postbus 133, 7400 AC Deventer L. van den Berg t.a.v. de heer L. van den Berg

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 12 maart Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 12 maart Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. Hamaekers Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Janson Bridging te Hank

Janson Bridging te Hank Janson Bridging te Hank Geluidonderzoek in het kader van een bestemmingsplan procedure Concept Rapportnummer FB 18893-1-RA d.d. 9 oktober 2015 Janson Bridging te Hank Geluidonderzoek in het kader van een

Nadere informatie

f1.1 Situering beoogd perceel Hospice De Orchidee (rood) en terrein tennisvereniging (geel) te Gennep.

f1.1 Situering beoogd perceel Hospice De Orchidee (rood) en terrein tennisvereniging (geel) te Gennep. Notitie Concept b e t r e f t : Hospice De Orchidee te Gennep - geluid vanwege tennisvereniging TV Gennep d a t u m : 23 januari 2014 r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ Z 1085-2-NO 1 I n l e i d i n g

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort. Geluid en milieuzonering

Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort. Geluid en milieuzonering Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Geluid en milieuzonering Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Geluid en milieuzonering Rapportnummer: 20155388.R01.V01 Document: 13774 Status: definitief

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Akoestisch rapport BP Sweensstraat West Onderdeel Industrielawaai KAATSHEUVEL

Akoestisch rapport BP Sweensstraat West Onderdeel Industrielawaai KAATSHEUVEL Akoestisch rapport BP Sweensstraat West Onderdeel Industrielawaai KAATSHEUVEL Akoestisch rapport BP Sweensstraat West Onderdeel industrielawaai KAATSHEUVEL Projectnummer : BP.1405.RO1 Revisie : 0 Rapportdatum

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

GELUIDMODEL Locatie : Plan Kortenaerstraat te Amersfoort Opdrachtgever : Heilijgers Projectontwikkeling Projectnummer :

GELUIDMODEL Locatie : Plan Kortenaerstraat te Amersfoort Opdrachtgever : Heilijgers Projectontwikkeling Projectnummer : GELUIDMODEL Locatie : Plan Kortenaerstraat te Amersfoort Opdrachtgever : Heilijgers Projectontwikkeling Projectnummer : 28.15.00100.2 Datum : 22 juni 2016 -definitief- (versie 2) Onderzoeksgegevens Soort

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING Project: Herbestemming apotheek t.b.v. HGK Vastgoed te Apeldoorn Projectnummer: 11067 Rapportnummer: 11067 RAP AK 120314 Datum: 14 maart 2012 De Adviseurs tel 055

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGBOUW KERKSTRAAT TE NULAND PROJECT: 13930

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGBOUW KERKSTRAAT TE NULAND PROJECT: 13930 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGBOUW KERKSTRAAT 16-18 TE NULAND PROJECT: 13930 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGBOUW KERKSTRAAT 16-18 TE NULAND Opdrachtgever Planomar Obrechtstraat 3G

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Buitengebied Ommen, Sluis Junne te Junne

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Buitengebied Ommen, Sluis Junne te Junne Notitie Contactpersoon Harald Dickhof Datum 9 augustus 2016 Kenmerk N005-HDI-evp-V02-NL Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Buitengebied Ommen, Sluis Junne te Junne 1 Inleiding In opdracht van Waterschap

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f. AR /1 Akoestisch onderzoek Schouten Loon 62 liessel Grens inrichting Figuur 1) Overzicht situatie schaal = 1 : 1616

db/a consultants v.o.f. AR /1 Akoestisch onderzoek Schouten Loon 62 liessel Grens inrichting Figuur 1) Overzicht situatie schaal = 1 : 1616 Schouten Loon 62 liessel Toetspunt Bodemgebied Gebouw Scherm Adrespunt Bedrijf Hulplijn Hulpvlak 0 m 70 m schaal = 1 : 1616 382400 Grens inrichting 382300 184400 184500 184600 184700 Industrielawaai -

Nadere informatie

Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) KvK Notitie

Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) KvK Notitie Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: Kerkhofweg 23, Emst (IL) Betreft: Geluidsbelasting t.g.v. Oranjeweg 43 Kenmerk: 2017-3037-0b2272/1679

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek 11.073.01 ref 2 SCHAPENWEIDE MOERKAPELLE Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Gemeente Zuidplas Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel Enschede 26 augustus Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

In het rekenmodel zijn zowel extra reflecties als afscherming door de nieuwbouw meegenomen.

In het rekenmodel zijn zowel extra reflecties als afscherming door de nieuwbouw meegenomen. Aan : Buro SRO t.a.v. mw. Agnes Lont Van : Ad Postma Onderwerp : Geluidbelasting bestaande woningen Kroostweg-Noord Projectnummer : 15-239 Datum : donderdag 13 april 2017 In uw opdracht ben ik nagegaan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Aanvullende onderzoeksvraag

Notitie. 1 Inleiding. 2 Aanvullende onderzoeksvraag Notitie Datum: 14 maart 2018 Project: Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg Uw kenmerk: - Locatie: Zwanenburg Ons kenmerk: V057176ac.181O4KK.lsc Betreft: Aanvullende geluidberekening Versie: 03_002 supermarkt

Nadere informatie

Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting

Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Bijlage 7 Rekenmodel industrielawaai (Botlek/Pernis)

Bijlage 7 Rekenmodel industrielawaai (Botlek/Pernis) Bijlage 7 Rekenmodel industrielawaai (Botlek/Pernis) Bijlage 8 Berekeningsresultaten industrielawaai Botlek/Pernis Bijlage 4 Geluidscontouren Oosterweg/ZuiderdreefBijlage 4 Geluidscontouren Oosterweg/Zuiderdreef

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: 26 november Contactadres: Zutphenseweg 31D Postbus AH Deventer

Colofon. Datum van uitgave: 26 november Contactadres: Zutphenseweg 31D Postbus AH Deventer Colofon Datum van uitgave: 26 november 2013 Contactadres: Zutphenseweg 31D Postbus 321 7400 AH Deventer Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK KIVITS DRUNEN BV. Opgesteld in het kader van een ruimtelijke onderbouwing en een melding Wet milieubeheer ex artikel 8.

AKOESTISCH ONDERZOEK KIVITS DRUNEN BV. Opgesteld in het kader van een ruimtelijke onderbouwing en een melding Wet milieubeheer ex artikel 8. Bezoekadres Zetten: Wageningsestraat 43 6671 DA ZETTEN Telefoon: (0488) 47 44 44 Fax: (0488) 47 44 45 Bezoekadres Den Haag: Neherkade 1 2521 VA DEN HAAG Telefoon: (070) 303 04 57 Fax: (070) 303 04 58 E-mail:

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Biomineralenfabriek Roosendaal Roosendaal

Akoestisch Onderzoek Biomineralenfabriek Roosendaal Roosendaal Akoestisch Onderzoek Biomineralenfabriek Roosendaal Roosendaal 2013-3124-2 19 februari 2016 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578 76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen Situatie GELUIDSVOORSCHRIFTEN Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Indire

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen Situatie GELUIDSVOORSCHRIFTEN Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Indire Rapport: 20130759 Akoestisch onderzoek Centrumplan Gorredijk Datum: 16 september 2013 Opdrachtgever: Gemeente Opsterland Postbus 10.000 9244 ZP Beetsterzwaag Contactpersoon : mevr. J. de Booij Uitgevoerd

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.02.R001 Groenhorst college, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Bouwplan Gemeentehuislocatie te Berkel en Rodenrijs Gemeente Lansingerland. Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Hoogvliet/Aldi

Bouwplan Gemeentehuislocatie te Berkel en Rodenrijs Gemeente Lansingerland. Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Hoogvliet/Aldi Bouwplan Gemeentehuislocatie te Berkel en Rodenrijs Gemeente Lansingerland Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Hoogvliet/Aldi KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek kalvermesterij Mts van Straaten te Nieuw-Roden

Akoestisch onderzoek kalvermesterij Mts van Straaten te Nieuw-Roden Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek kalvermesterij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Datum 1 september 2016 Projectgegevens Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Opdrachtgever Contactpersoon Haven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vancouver Restorations aan de Noordachteresweg 8 te Markelo Rapportnummer: 071902.5 Status: definitief Datum: 6 september 2007 Handtekening: In opdracht van: Gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek parkeerterreinen en ontsluiting verblijfsrecreatie. De Efteling bv

Akoestisch onderzoek parkeerterreinen en ontsluiting verblijfsrecreatie. De Efteling bv Akoestisch onderzoek parkeerterreinen en ontsluiting verblijfsrecreatie De Efteling bv Akoestisch onderzoek parkeerterreinen en ontsluiting verblijfsrecreatie De Efteling bv Rapportnummer: 041444.4 Status:

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek geluid van bedrijven nabij plan Emmabaan te Koewacht

Rapport. Akoestisch onderzoek geluid van bedrijven nabij plan Emmabaan te Koewacht projectnaam projectnummer 15.2450 referentie Rapport Akoestisch onderzoek geluid van bedrijven nabij plan Emmabaan te Koewacht Ontwikkeling plangebied Emmabaan te Koewacht PvdH/096/15.2450 bezoekadres

Nadere informatie