Aqua Vré Maart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aqua Vré Maart"

Transcriptie

1 Aqua Vré Maart maart e jaargang nummer 1 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 8 maart 2010 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: Zaal open uur Aanvang uur AGENDA 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitslag van de DON keuring 2011 door keurmeester Frans Maas 4. Pauze met verloting 5. Frans Maas geeft een beeld van onze hobby, zoals hij deze ervaren heeft in.zijn 40 jaar keurmeesterschap 6. Rondvraag 7. Sluiting Uitslag DON keuring 2011 De uitslag van de distriktkeuring Oost-Nederland van 2011 zal dit jaar bij Aqua Vré bekend worden gemaakt. Een van onze eigen leden, Karin Bodingius, heeft mee mogen doen aan deze keuring en is een goede kans hebber op de beker. De aquaria van de deelnemers worden op de wand gepresenteerd met diverse foto s middels onze beamer. De keurmeester licht zijn keuring toe. Leerzaam voor alle leden! Keurmeester Frans Maas zit al 40 jaar bij de NBAT in dit vak. De uitslag zal voor de pauze bekend gemaakt worden. Na de pauze geeft de heer Maas, aan de hand van zijn ervaringen als keurmeester ons een beeld van zijn liefde voor onze hobby. Zoals eerder genoemd heeft hij inmiddels ruim 40 jaar voor de NBAT aquaria gekeurd. Er zijn maar weinig mensen die zo veel hobbyisten thuis gesproken hebben over de hobby en hier hun oordeel over hebben kunnen geven. Zijn kennis en ervaringen met veel aspecten binnen onze hobby is erg groot. Aanwezigen kunnen deze avond dan ook vragen stellen aan een professional.

2 Aqua Vré Maart Verslag verenigingsavond 9 februari 2011 De avond begint met het welkom heten van 22 aanwezige leden. De voorzitter heeft enkele mededelingen. Volgende maand zijn wij als Aqua Vre gastheer en organisator van de DON keuring. Ook gaat het bestuur proberen om in maart langs te gaan bij het Groenhorst College in Barneveld, om daar een kijkje te gaan nemen en wat op te steken over de onderwaterwereld. Tot slot wordt iedereen er nogmaals aan herinnerd dat het boekje binnenkort digitaal verschijnt om zo de kosten te drukken. Om dat besluit officieel te maken moet er gestemd worden: Stemming : Het boekje wordt binnenkort digitaal verstuurd. Leden zonder internet of die sterk vasthouden aan het boekje krijgen de mogelijkheid deze op papier te ontvangen. Stemming is aangenomen met 22 leden voor en 0 leden tegen. Contributieverhoging Er wordt er gesproken over de contributieverhoging. De NBAT komt waarschijnlijk met een verhoging van de contributie, welke zal ingaan per Jeugdleden Jeugdleden aantrekken blijft moeilijk. Het kost veel tijd en omdat de vereniging geen eigen gebouw heeft is het moeilijk de jeugd te huisvesten. Desalniettemin is een aanwas van jeugdleden niet ongewenst. Samenwerking Aqua Vre en dierenspeciaalzaken Na een discussie onder leden en het bestuur is besloten het initiatief om een informatiemap te leggen bij dierenzaken en deze te promoten bij aanschaf van een aquarium, nogmaals te overzien. Een nieuw initiatief is een degelijke flyer waarin uitgelegd wordt wat Aqua Vre inhoud en hoe de vereniging van hulp kan zijn bij de opstart en het succes van een aquarium. Overige zaken In het maandblad Veenendaal-Totaal komt in week 6 een nieuwsbericht te staan met daarin Aqua Vre in de hoofdrol. Als mensen ideeën hebben over de promotie van de vereniging, laat ze horen. Samen staan we sterk en kunnen wij proberen de beste en grootste vereniging uit de regio te blijven.

3 Aqua Vré Maart Er is ambitie om te groeien in het ledenaantal en activiteiten. Een aantal ideeën worden op termijn uitgewerkt om hieraan te voldoen. Dit jaar staat de vereniging niet met een stand op de vlegeldag in Bennekom maar proberen wij een succes neer te zetten op de Beestendag in het centrum van Ede, tijdens de Heideweek. Hier komen alle dierenliefhebbers bij elkaar. De planning van de komende bijeenkomsten en het volgende seizoen wordt zo snel mogelijk uitgebreid. Na dit alles is het verslag van de vorige algemene leden vergadering besproken, met applaus ontvangen en goedgekeurd. Het financiële gedeelte toont zich enerzijds somber, anderzijds optimistisch. Somber omdat de resultatenrekening laat zien dat er een verlies is geleden van 454,94. Dit is te wijten aan de lagere inkomsten voor de ophaal van het oud papier en het feit dat de kosten voor de keurmeester van 2009, zijn betaald in Ook worden ledenavonden duurder. Ook is er enigszins optimisme. Vanwege het feit dat Aqua Vre nog steeds een goedlopende vereniging is met weinig tot geen problemen zijn de vooruitzichten van komende jaren goed te noemen. De kas is gecontroleerd door een accountant en de brief waarin goedkeuring is uitgesproken over de gang van zaken en de financiële situatie waarin de vereniging zich bevindt, is voorgelezen. Hierna is ook de resultatenrekening met applaus ontvangen en goedgekeurd. Na het bespreken van het financiële gedeelte heeft er een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Kees van de Peppel is afgetreden als penningmeester en na instemming van de leden is Ans Arnoldussen aangesteld voor deze functie. Dico Wijma is afgetreden als 2 e secretaris en Bert van Draanen is na instemming van de leden aangesteld. Tot slot heeft Bert van Oostveen een speld van de NBAT gekregen wegens 25 jaar lidmaatschap. De avond is afgesloten met een hapje en een drankje. Tot ziens op de volgende bijeenkomst!

4 Aqua Vré Maart Maandblad Aqua Vre gaat stoppen in de papieren vorm en wordt digitaal Beste leden en lezers; Zoals als een aantal malen eerder is besproken, is nu op de alv van dit jaar unaniem besloten om met ons maandblad digitaal te gaan middels onze website. Het bestuur kan zich indenken dat voor een groot aantal leden dit geen enkel bezwaar is. Voor anderen kan dit juist een probleem zijn, bijvoorbeeld vanwege het niet beschikken over internet. Ik zou het maandblad in papieren variant willen blijven ontvangen, wat nu dan? Leden die graag het maandblad van onze vereniging willen blijven ontvangen in de papieren variant kunnen dit eenvoudig aangeven bij elk bestuurslid. Een telefoontje, een briefje, een of spreek een van ons even aan op de leden avonden en het wordt geregeld. Nog vragen? Stel ze gerust aan het bestuur op de avond of via de ! Het bestuur. Jaarprogramma 2010/ 2011 Maart 2011 : uitslag van de DON-keuring + interpretatie van onze hobby door de keurmeester April 2011: bezoek Groenhorst College Website Aqua Vré Alle informatie die in het maandelijks in het boekje is te vinden, en meer, is te vinden op de informatieve website van Aqua-Vré, Naast veel informatie zijn er diverse links naar hobbygerelateerde sites te vinden. Dus aan te raden voor alle leden van Aqua-Vré en niet leden. Oud Papier Beste leden,ook op de avond in maart is het weer mogelijk om oud papier mee te nemen en hiermee onze vereniging te steunen. Zoals gebruikelijk zal de aanhanger aanwezig zijn. Op voorgaande verenigingsavonden was het oud papier een succes! De aanhanger zat helemaal vol. Moeite met het uitladen

5 Aqua Vré Maart van het papier? Vraag even om hulp en uw auto wordt met een aantal mensen even geleegd. Alle beetjes helpen! Karperzalmen voor een gezelschapsaquarium en nog wat deel 2 Door Aad Bouman Het belang van wetenschappelijke naamgeving Dit heeft tot doel de registratie van alle planten en dieren waarbij het niet van belang of de soort thans nog voorkomt of reeds lang geleden is uitgestorven. De noodzaak tot een internationaal sluitend systeem is al een paar eeuwen geleden ingezien., daar de naamgeving in de eigen taal slechts opgaat voor een beperkte kring. Zelfs in dat kleine Holland gelden al veel plaatselijke namen. Ook zal het moeilijk zijn als U bijvoorbeeld in Rusland, China of Japan (of welk land U maar wilt) iets over een snoek of karper gaat vragen. Daarom is het van het grootste belang dat iedereen die naam erkend. Oudste beschrijvingen Uit zeer oude geschriften is bekend die bv. Aristoteles ± jaar voor onze jaartelling planten en dieren heeft beschreven. Na de Romeinen heeft de algemene wetenschap eeuwen stil gestaan tot wat wij de middeleeuwen noemen. De beschrijvingen en de wetenschappelijke naamgeving waren toch niet op de goede weg. In ± 1750 werden de dieren als volgt beschreven; Het paard Equus Auriculis Brevibus Erectis, Juba Longa. Het paard met met korte rechtopstaande oren en lange manen. De ezel Equus Auriculis Longis Flaccidis, Juba Brevi Het paard met lange hangoren en korte manen. De zebra Equus Auriculis Brevibus Erectis, Juba Brevi, Lineis Transversis Versicolor. Het paard met korte rechtopstaande oren, korte manen en bonte dwarsstrepen. Er werden dus korte beschrijvingen gegeven van de dieren en men kwam in problemen toen bleek dat er bijvoorbeeld meerdere soorten zebra`s waren.

6 Aqua Vré Maart De weg naar de huidige wetenschappelijke namen. De eerste die het bovengenoemde systeem verbeterde was de Zweed Carl von Linne ( ) Hij ging van het nog steeds gebruikte systeem van dubbele namen (binaire nomenclatuur) Bij dit systeem bestaat de naam van een plant of dier in principe uit twee delen, waarvan de eerste de geslachtsnaam is (Genus) voorstelt en het tweede deel de soort (species). Voor de dierkunde geldt de 10-delige editie van zijn Systema Naturae, welke in 1758 verscheen. Dat jaar geldt ook als het jaar van de officiële invoering van het huidige systematiek en nomenclatuur. Men kon aan de Universiteiten allen maar theololgie studeren en dan allen nog als je Grieks en Latijn kon).het lag dan ook voor de hand dat alle namen in die periode uit deze talen kwamen. Een tweede maar zeer belangrijk voordeel was dat het dode talen zijn, welke dus niet meer aan verandering onderhevig waren. Zoals we zagen gaf Carl von Linne (hij vertaalde zijn eigen naam in het Latijn als Linnaeus) alle planten en dieren in twee namen een geslachtsnaam en een soortnaam. Nauw aan elkaar verwante soorten deelde hij in hetzefde geslacht en nauw aan elkaar verwante geslachten deelde hij in dezelfde familie`s Nauw aan elkaar verwante families deelde hij weer in dezelfde orde en nauw aan elkaar verwante ordes deelde hij in dezelfde hoofdafdeling. De dierlijke Hoofdafdeling welke Linaeus maakt bestond uit : 1. Zoogdieren 2. Vogels 3. Amphybieën 4.Vissen 5. Insecten en 6 Wormen Vleermuizen waren ingedeeld bij de vogels en allerlei andere dieren zoals ongewervelde, anemonen waren ingedeeld bij de wormen. Bacteriën en virussen waren toen nog niet bekend. Door andere en betere inzichten en kennis is dit systeem toch wel iets veranderd, maar we handhaven nog steeds het zelfde principe. Nu moet ik toch als aquariaan iets rechtzetten. Als we vissennamen lezen zien we vaak de naam Linnaeus er achter staan, maar hier wil ik toch iets aan toevoegen. Linnaeus moest uit principe niets van vissen hebben, al dat glibberige spul vond hij maar niets.

7 Aqua Vré Maart Linnaeaus had een studievriend die Petrus Artedi heette en deze Artedi hield zich vooral met vissen bezig. Na hun afstuderen zijn beiden heren de wereld ingetrokken voor hun verdere studie. Linnaeus kwam terecht aan de universiteit van Harderwijk ja bij ons in Holland) Artedi kwam via Londen en Linnaeus in Amsterdam terecht. Daar is hij op 30 jarige leeftijd in een gracht gevallen en verdronken. Beiden heren hadden afgesproken dat de langst levende de nog niet gepubliceerde werken zou afmaken en publiceren. Na Artedi`s dood heeft Linnaeus in 1738 het boek Bibliotheca Ichrhyologica ( Ichthyologie is de leer der vissen ) uitgegeven. Pas daarna zijn de vissen door Linnaeus op eigen naam beschreven. Een aardig voorbeeld volksnamen vond ik van planten in het maandblad Natuurbehoud van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland. Aalkruid, balsemkruid, bruinheilig, kikkerbalsum, kruzemunt, paardenblei, menthakroet. Allemaal regionale namen voor de watermunt Mentha aquatica Aardveil, blauwemuur, eerdveil, hoefijzertje, hongergraag. Plaatselijke namen voor hondsdraf Glechoma hederacea L

8 Aqua Vré Maart U kunt zich nu goed indenken, dat er een behoefte was om tot één en dezelfde naam te komen. De tweede helft van de 18 de eeuw en de eerste helft van de 19 de eeuw was de tijd van de grote autoriteiten, van mensen die grote zoölogische handboeken schreven. Er bestonden geen nomenclatuur regels, maar de namen van Linnaeus werden door de meeste wel aangenomen. Karperzalmen voor een gezelschapsaquarium en nog wat. deel 3 Door Aad Bouman Huidige naamgeving De tweede helft van de 18 de eeuwen de eerste helft van de 19 de eeuw, was de tijd van de grote autoriteiten, van mensen die de grote zoölogische handboeken schreven. Er bestonden nog geen nomenclatuurregels, maar de namen van Linnaeus werden door de meeste wel aangenomen. Op deze wijze kwamen veel namen algemeen in gebruik, maar voor veel dieren werden door verscheidene auteurs verschillende namen gebruikt.daardoor werd de chaos steeds groter er kwam behoefte aan regels. In 1842 werden in Engeland voor het eerst dergelijke regels opgesteld. Maar deze werden uiteraard in het buitenland niet overal geaccepteerd. Het was nodig dat er internationaal afspraken zouden komen. Dat gebeurde pas in 1901 toen het 5 de internationale Zoölogen Congres de Internationale Rules of Zoölogical Nomenclature aannam en een permanente nomenclatuurcommissie instaleerde. Tijdens dergelijke congressen werden de regels bijgeschaafd en geïnterpreteerd. De regels die nu gelden zijn aangenomen tijdens het 15 het congres in 1958 en in 1961in het Frans en Engels gepubliceerd. De belangrijkste regel in de z.g.n. prioriteitsregel.deze zegt dat alleen de naam die het eerst aan een bepaalde diersoort gegeven is geldig is, tenzij hij op grond van de nomenclatuurregels om de een of andere reden ongeldig is. Natuurlijk kan men niet oneindig naar oude namen blijven zoeken. Daarom is bepaald dat alle namen gepubliceerd zijn voor 1 januari 1758 ongeldig zijn. Deze datum is gekozen omdat de publicatie van het grote werk van Linnaeus Systema naturea gesteld is op deze dag. In deze editie paste Linnaeus voor het eerst consequent de binaire nomenclatuur toe. Er werden 4400 soorten in beschreven.

9 Aqua Vré Maart Een andere regel zegt dat namen gepubliceerd in boeken van jongere datum waarin de binaire nomenclatuur nog niet werd toegepast ongeldig zijn namen die gepubliceerd zijn zonder dat hier bij een beschrijving van het dier is gegeven (de z.g.n. nomina nusa, naakte namen ) en namen die al eerder voor andere dieren gebruikt zijn (homoniemen).zo zijn er allerlei regels die het systeem verfijnen, maar die het natuurlijk niet waterdicht maken. Daarom is er de Internationale Nomenclatuurcommissie die beslist in allerlei gevallen waarin de regels niet voorzien. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een zeer bekende diersoort sinds 1780 een algemeen aanvaarde wetenschappelijke naam bezit, maar dat iemand ontdekt dat deze soort in 1799 in een onbekend tijdschrift is beschreven onder een andere naam. Volgens de prioriteitsregels zou deze dan gebruikt moeten worden, maar de commissie heeft de bevoegdheid, deze naam te onderdrukken in het belang van de stabiliteit van de nomenclatuur. De jongere naam wordt dan geplaatst op een lijst van nominaconservanda (beschermde namen) en kan nooit meer van zijn plaats verdreven worden door een eventueel ontdekte oudere naam. Weliswaar bestaat over toepassing van de verschillende regels wel wat verschil van menig, maar in het algemeen kan men zeggen dat momenteel de onderzoekers overal ter wereld aan de regels houden. Dat is zeer belangrijk omdat in feite niemand hiertoe gedwongen kan worden. De enige sanctie bestaat hierin dat alles wat men doet, en in strijd is met de regels, door collega`s niet wordt geaccepteerd. Ook zullen redacties van wetenschappelijke tijdschriften gewoonlijk geen artikelen accepteren waarin tegen de regels gezondigd wordt. Sinds Linnaeus is er natuurlijk ook iets veranderd. Ging Linnaeus ervan uit dat alle organismen onveranderlijke wezens waren(volgens het scheppings verhaal),gaat men er nu van de theorie van Darwin uit. Die zegt dat ieder levend wezen zich sinds het begin ontwikkeld heeft uit een ander, meestal op grond van veranderde, ecologische omstandigheden.hierdoor kreeg de nomenclatuur een andere basis, waardoor men niet meer uit kon van zuivere registratie, maar ging menwerken op grond van verwantschapsbetrekkingen. Helaas tot ergernis van veel aquarianen veranderen de planten en dierennamen regelmatig. Dit wordt veroorzaakt doordat men vroeger lang niet de kennis had van wat er tegenwoordig allemaal kan. Planten werden beschreven op hun uiterlijk. Vooral de bloem, vooral het aantal en de lengte van de stampers en de meeldraden. Er was niet eens een microscoop tegenwoordig worden planten via hun DNA bepaald.

10 Aqua Vré Maart Slecht nieuws is pas echt nieuws en dat komt bij de liefhebbers, maar botanici zeggen dat ± 2 % van alle oude namen fout zijn, dus moeten veranderen. Van vissen wil ik U een paar voorbeelden geven; Voorbeeld 1 De in zee levende Lipvissen hebben, als ze klein zijn een bepaalde kleur, worden de dieren volwassen, dan krijgt de man een andere kleur. Volwassen mannelijke dieren verdedigen dan hun territorium tegen andere mannetjes en deze worden dan verjaagt.vrouwen en de jongen zijn dus anders gekleurd dan de mannen en worden daarom in hun territorium geduld.de arts Bleeker beschreef in 1852 in het zelfde tijdschrift twee vissen n.l. Halichoerus timorensis ( wat het vrouwtje blijkt te zijn) en H.kawarinsis. We hebben eerder al gezien dat de oudste naam geldig is,maar wat is nu de oudste naam? De uitspraak van de Int.Comm.is Halichoerus timorensis, omdat deze naam één bladzijde eerder vermeld stond dan H.kawarinsis De bovenste getekende vis is in 1850 beschreven als ;Idiacanthus fasciolatus. De onderste als Stylophtalmus paradoxus. Dit zijn vissen uit de diepzeeën leven op meter diep.deze vissen hebben een enorme waterkolom druk op hun lichaam. Als ze bovenwater komen exploderen ze, dus was het onmogelijk ze levend te beschrijven Thans zijn wetenschapsmensen in staat deze vissen in kompressie tanks wel ij leven te houden. En wat blijkt nu? Het onderste dier met de ogen op steeltjes zijn de jongen van het bovenste dier.

11 Aqua Vré Maart Ik geloof niet dat we onze voorvaderen deze fout (?) kwalijk mogen nemen. Maar er was wel weer een naams verandering nodig. Tot slot wil ik het even hebben over de schrijfwijze van de vissen namen. Enkele (populaire) vissen hebben Nederlandse namen, bv de Diamantzalm. De wetenschappelijke naam is: Moenkhausia pittieri Eigenmann,1920. De eerste naam (Moenkhausia) is de geslachtsnaam. Alle vissen welke tot dit geslacht of genus zijn ingedeeld, moeten aan enkele bepaalde voorwaarden voldoen.(bij het bespreken van het geslacht ga ik daar verder op in) Op dit moment zijn er 67 Moenkhausia soorten. De geslachtsnaam begint altijd met een hoofdletter. De tweede naam (pittieri) heeft altijd dezelfde letter type als de geslachtsnaam en begint altijd met een kleine letter.heel vaak wordt dit fout geschreven, nl. met een hoofdletter. Eigenmann is de eerste auteur die de diamantzalm beschreven heeft in De naam van de auteur wordt altijd met een ander lettertype geschreven als de dierennaam. Heel vaak wordt wel het jaartal weggelaten bv. Moenkhausia pittieri Eigenmann De geslachtsnaam mag maar één keer gebruikt worden.hij mag dus ook niet voor een ander dier gebruikt worden.(en dat is in het verleden weleens gebeurd) Internationaal is afgesproken dat eerste beschrijving de enige geldige naam is. We leven nu met internet, maar honderd jaar of langer geleden duurde het heel lang voordat de rest van de wereld die eerste publicatie kende. Mede hierdoor zijn na de eerste publicatie dezelfde plant of dier weer beschreven, oorzaak dar men die eerste publicatie niet kende Momenteel gaat dat heel snel en binnen een paar minuten kan de hele wereld het weten. Zo beschreef Ahl in 1935 ook weer de diamantzalm nu met de naam Opisthanodes haerteli Ahl, 1935 en omdat de eerste naam een geldige naam is noemen we deze naam een Opisthanodes haerteli Ahl, 1935 een synoniem Vermeld is al dat de geslachtsnaam aan bepaalde voorwaarde moet voldoen, maar de soortnaam is dat niet het geval. Een andere zeer populaire aquariumvis is de beckfordi met de wetenschappelijke naam van :

12 Aqua Vré Maart Nannostomus beckfordi Günther,1872 en heeft als synoniem Nannostomus anomalus Steindachner,1876 Nannostomus aripiragensis Meinken,1931 Nannostomus aripirangensis Meinken,1931 Nannostomus beckfordi surinami Hoedeman, 1954 Nannostomus simplex Eigenmann, 1909 Dus als U in de literatuur gaat zoeken kan U al deze namen tegenkomen. Hier spelen andere oorzaken een rol. In de eerste plaats de naam aripiragensis en aripirangensis maken heb ik de letter n in het tweede woord onderstreept, maar dat hoort niet Waarschijnlijk is bij het drukken de letter N per abuis toegevoegd (dit is een misspelling van de naam) Verder heeft Hoedeman in 1954 Nannostomus beckfordi surinami gepubliseerd gebaseerd op een duidelijke N.beckfordi maar toch iets anders getekend was.en daarom hem als een ondersoort van de gewone beckfordi beschouwde.later waren er toch een aantal auteurs die al die verschillende tekeningen te weinig aanleiding waren om als soort te erkennen, waardoor nu al deze namen eigenlijk N.beckfodi heten Als laatste voorbeeld de neontetra, dit is wel een heel populaire vis. Zijn natuurlijk vindgebied is Zuid-Amerika, maar zelfs landen verweg van Z.Amerika zoals Cambodja en Hongarije hebben ze op postzegels gedrukt Zijn wetenschappelijke naam is: Paracheirodon innesi (Myers,1936) Door Myers in 1936 beschreven als Hyphessobrycon innesi.jaren later is aangetoond dat de naam Hyphessobrycon niet goed was.(ook hier kom ik bij de bespreking van de soort op terug) en hierdoor komt de naam Myers tussen haakjes te staan. Ook hier wordt het jaartal vaak weggelaten, maar als de auteursnaam tussenhaakjes staat is de geslachtsnaam veranderd. Dus als auteursnaam tussenhaakjes staat weet U ook dat U gegevens over deze vis ook onder een andere naam kan zoeken.welke dat is bijna altijd in her artikel vermeld. Bij krijgt U altijd naar de juiste wetenschappelijke naam. Voorzitter: Secretaris:

13 Aqua Vré Maart Michiel Hennink Martin Kamphuis Oudlaan 62 Tuinstraat RC Wageningen 3821CT Nijkerk Tel. : Tel.: Penningmeester: 2 e voorzitter: Ans Arnoldussen Cees Adams Parkhof 12 Reehorsterweg EH Ede 6717 KN Ede Tel.: (0318) Tel:(0318) e Secretaris: Bestuurslid en bibliothecaris: Bert van Draanen Karin Nellestijn Schoonenburg 146 Koelhorst GE Ede 6714 KN Ede Tel.: (0318) Tel.: (0318) Bestuurslid: Redactie: Jan Marchal Marijke vd Wijngaard-Marchal Keucheniusstraat 35 Sadatstraat BD Veenendaal 3902 KT Veenendaal Tel.: (0318) Tel.: Lid van Verdienste: Erelid: G.H. Veenendaal J. de Gijt Leeuweriklaan 15 Van Galenstraat BN Ede 6712 DG Ede (overleden 9 december 2009) Website: http// Bibliotheek: Op de contactavonden bij het bestuur. Moeilijkheden met uw aquarium?bij moeilijkheden met uw aquarium kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Kopij voor dit boekje:als u kopij tijdig geplaatst wilt hebben moet dit voor het weekend na de ledenvergadering worden aangeleverd bij de redactie. Contributie:De contributie bedraagt 50,00 per jaar. Jeugdleden (onder de 18 jaar) 30,00 per jaar. De donateurkosten zijn minimaal 25,00 per jaar. Gironummer: t.n.v. Aqua-Vré te Ede. Ledenadministratie: informatie bij onze penningmeester.

Aqua Vré Februari 2012 1

Aqua Vré Februari 2012 1 Aqua Vré Februari 2012 1 februari 2012 45 e jaargang nummer 10 Uitnodiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Datum: 14 februari 2012 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586

Nadere informatie

Aqua Vré Januari

Aqua Vré Januari Aqua Vré Januari 2012 1 Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré Paludaria en Terraria Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede Wanneer? Dinsdag 10 januari 2012 Zaal open: vanaf 19:30 uur Beste

Nadere informatie

Aqua Vré Maart

Aqua Vré Maart Aqua Vré Maart 2012 1 Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré Vijver aanleg en onderhoud Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede Wanneer? Dinsdag 13 maart 2012 Zaal open: vanaf 19:30 uur Beste

Nadere informatie

Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré. Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede. Quiz van Roel en Cees

Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré. Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede. Quiz van Roel en Cees Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede Quiz van Roel en Cees Wanneer? Dinsdag 8 januari 2013 Zaal open: vanaf 19:45 uur Beste, Allereerst maak ik natuurlijk

Nadere informatie

Aqua Vré Juni

Aqua Vré Juni Aqua Vré Juni 2010 1 juni 2010 44 e jaargang nummer 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 8 juni 2010 Plaats: Erf familie Teunissen Lunterseweg 51 Tel: 0318-617547 Verenigings BBQ Dinsdag 8 juni is er

Nadere informatie

Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré Terrariumwereld. Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp EG Ede

Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré Terrariumwereld. Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp EG Ede Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré Terrariumwereld Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede Dinsdag 10 april 2012 Zaal open: vanaf 19:30 uur Beste leden, Aankomende ledenbijeenkomst krijgen

Nadere informatie

Aqua Vré Oktober

Aqua Vré Oktober Aqua Vré Oktober 2011 1 Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré Aqua-Vré - ON TOUR Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede Wanneer? Dinsdag 11 oktober 2011 Zaal open: vanaf 19:00 uur Vertrek:

Nadere informatie

Aqua Vré Februari

Aqua Vré Februari Aqua Vré Februari 2011 1 februari 2011 44 e jaargang nummer 10 Uitnodiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Datum: 8 februari 2011 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586

Nadere informatie

Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586

Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Aqua Vré maart 2009 blz. 1 maart 2009 43 e jaargang nummer 1 Uitnodiging Ledenvergadering. Datum: 10 maart 2009 Plaats: Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Zaal open 19.30 uur Aanvang

Nadere informatie

Aqua Vré April 2011 1

Aqua Vré April 2011 1 Aqua Vré April 2011 1 Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vre Creatief met achterwanden! Waar? Sierviskwekerij Bert Bouwman Van Deventerstraat 8 3911 KH Rhenen Wanneer? Dinsdag 12 april 2011 Beste leden,

Nadere informatie

Aqua Vré November

Aqua Vré November Aqua Vré November 2009 1 november 2009 43 e jaargang nummer 7 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 10 november 2009 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Zaal open 19.30

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

December 2015. Jaargang 37

December 2015. Jaargang 37 December 2015 Jaargang 37 Bij ons voelt uw viervoeter zich thuis! T 0162 437822 F 0162 437284 I www.teraalst.nl Aquariumvereniging De Siervis Ingeschreven onder 40258165 bij de K.v.K te Tilburg. Goedgekeurd

Nadere informatie

Aqua Vré oktober 2008 blz. 1. oktober e jaargang nummer 6. Uitnodiging voor het bijwonen van de volgende verenigingsavond.

Aqua Vré oktober 2008 blz. 1. oktober e jaargang nummer 6. Uitnodiging voor het bijwonen van de volgende verenigingsavond. Aqua Vré oktober 2008 blz. 1 oktober 2008 42 e jaargang nummer 6 Uitnodiging voor het bijwonen van de volgende verenigingsavond. Datum: 14 oktober 2008 Plaats: Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 te Ede

Nadere informatie

Aqua Vré november 2008 blz. 1. november 2008 42 e jaargang nummer 7. Uitnodiging voor het bijwonen van de volgende verenigingsavond.

Aqua Vré november 2008 blz. 1. november 2008 42 e jaargang nummer 7. Uitnodiging voor het bijwonen van de volgende verenigingsavond. Aqua Vré november 2008 blz. 1 november 2008 42 e jaargang nummer 7 Uitnodiging voor het bijwonen van de volgende verenigingsavond. Datum:11 november 2008 Plaats:Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 te Ede

Nadere informatie

Aqua Vré September 2010 1

Aqua Vré September 2010 1 Aqua Vré September 2010 1 september 2010 44 e jaargang nummer 5 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 14 september 2010 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Zaal open 19.30

Nadere informatie

Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré. Algemene Leden Vergadering. Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede

Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré. Algemene Leden Vergadering. Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré Algemene Leden Vergadering Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede Wanneer? Dinsdag 12 februari 2013 Zaal open: vanaf 19:45 uur Beste leden, Aankomende

Nadere informatie

Aqua Vré Oktober

Aqua Vré Oktober Aqua Vré Oktober 2009 1 oktober 2009 43 e jaargang nummer 6 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 13 oktober 2009 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Zaal open 19.30 uur

Nadere informatie

Het veldboeket. Leerdagboek van:...

Het veldboeket. Leerdagboek van:... Het veldboeket Leerdagboek van:... Bloemen in het veld Het boeket in de klas (Beschrijf het boeket. Let vooral op de vormen, grootten en kleuren van de bloemen.) Bloemen groeien buiten (Vul de onderzoeksvragen

Nadere informatie

Aqua Vré Oktober 2010 1

Aqua Vré Oktober 2010 1 Aqua Vré Oktober 2010 1 oktober 2010 45 e jaargang nummer 6 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 12 oktober 2010 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Zaal open 19.30 uur

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 5. 1 Nomenclatuur Waarom namen? Er zijn regels 12

Inhoud. Inleiding 5. 1 Nomenclatuur Waarom namen? Er zijn regels 12 Inhoud Inleiding 5 1 Nomenclatuur 9 1.1 Waarom namen? 10 1.2 Er zijn regels 12 2 Zoeken naar de juiste groep 15 2.1 Systematiek 16 2.2 Sporenplanten 18 2.3 De indeling van de zaadplanten 20 2.4 Eenzaadlobbigen

Nadere informatie

Aqua Vré December 2009 1

Aqua Vré December 2009 1 Aqua Vré December 2009 1 december 2009 43 e jaargang nummer 8 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 8 december 2009 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Zaal open 19.30

Nadere informatie

Aqua Vré Januari 2010 1

Aqua Vré Januari 2010 1 Aqua Vré Januari 2010 1 januari 2010 43 e jaargang nummer 9 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 12 januari 2010 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Zaal open 19.30 uur

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 3851 GA Ermelo 0341-560549 w.krijt@vodafonevast.nl

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

april e jaargang nummer 2 De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel:

april e jaargang nummer 2 De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: Aqua Vré april 2009 blz. 1 april 2009 43 e jaargang nummer 2 Uitnodiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Datum: 14 april 2009 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586

Nadere informatie

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe.

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe. Beste Leden, Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe. Even een terugblik naar onze jaarlijkse feestavond van december 2011. Met een goed gevulde zaal, blije mensen en vele mooie

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer 44 ste jaargang Seizoen 2015-2016 Onze hobby avond, wat doen we deze maand 1 Op elke 1 e maandag van de maand is er een hobbyavond in Wijkcentrum

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

V 1.4 Nomenclatuur. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

V 1.4 Nomenclatuur. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Knol 16 March 2013 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/40480 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

1 Nomenclatuur. Oriëntatie Sambucus caule arborea racemosa floridus umbellatis baccatus nigra.

1 Nomenclatuur. Oriëntatie Sambucus caule arborea racemosa floridus umbellatis baccatus nigra. 1 Nomenclatuur Oriëntatie Sambucus caule arborea racemosa floridus umbellatis baccatus nigra. Ofwel: Een struik met houtige, sterk vertakte stengels en een schermvormige bloeiwijzen, later veranderend

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen. TC De Viskoerier Jaargang 36 Nummer 2 jan. 2016 www.terracollinaria.nl Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 15-januari 2016. Afgemeld: Nic Luijten, Hans Mommer, Remy Meertens en Hub Hartmans. Aanwezig:

Nadere informatie

Aqua Vré Juni 2009 1

Aqua Vré Juni 2009 1 Aqua Vré Juni 2009 1 juni 2009 43 e jaargang nummer 4 Uitnodiging voor het bijwonen van de verenigingsbarbecue. Datum: 9 juni 2009 Plaats: Erf van Evert Jan Teunisse Lunterseweg 51 Tel: 0318-617547 Verenigingsbarbecue

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

www.deschuttervis.nl Aan:

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Wat gaat de tijd toch snel, alweer 3 maanden geleden dat onze laatste clubavond was. A.s. zal daarom in het teken staan van een grote vis en plantenveiling en tijdens de pauze vindt er nog

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 10, nummer 2 - datum: 10 augustus 2013

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 10, nummer 2 - datum: 10 augustus 2013 AQUA TROPICA NIEUWS Jaargang 10, nummer 2 - datum: 10 augustus 2013 Verenigingslokaal : Maria Danneelserf 20, 2907 BD Capelle aan den IJssel Telefoonnummer : 06 48 38 78 67 Clubavond : Maandagavond van

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Wat is classificatie? = het ordenen van gegevens Volgens criteria Voor iedereen bruikbaar

Wat is classificatie? = het ordenen van gegevens Volgens criteria Voor iedereen bruikbaar Wat is classificatie? = het ordenen van gegevens Volgens criteria Voor iedereen bruikbaar Classificatie in de biologie Aarde telt 8,74 miljoen soorten (Scientias, 24/08/2011) Wetenschappers hebben gepoogd

Nadere informatie

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde ``

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Heerlerheide Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Opgericht: 7 oktober 1961 te Heerlerheide gemeente Heerlen. Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 4 september 1975 Aangesloten bij de N.B.A.T. en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Golfclub IJsselweide

Huishoudelijk Reglement. Golfclub IJsselweide Huishoudelijk Reglement Golfclub IJsselweide Huishoudelijk Reglement van de vereniging: Golfclub IJsselweide, gevestigd te Gouda. Laatst vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2011.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Determineren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Determineren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73575 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Notulen Opening op 20:11

Notulen Opening op 20:11 Notulen 08-08-08 Opening op 20:11 Goedkeuring Rondvraag missen vragen Reinoud Afkeuren raar stuk Uitwerken uitleg afkeuring en goedkeuring Brief Niels e-mail bijvoegen. Statuten niet goedkeuren,maar samenvatting,

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Apistogramma cacatuoides

Apistogramma cacatuoides Apistogramma cacatuoides Geschreven door: Dirkje (man) (vrouw) 1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel het is een leuke vis die steeds bekender aan het worden is. Maar er is nog geen artikel over,

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 w.krijt@vodafonevast.nl 3851

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

Lucinda Klasen, Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Chantal, Trudie Wijnhold (PG)

Lucinda Klasen, Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Chantal, Trudie Wijnhold (PG) MEDENZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE BASCULE Notulen vergadering dinsdag 9 februari 2016 AANWEZIG. Lucinda Klasen, Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Chantal, Trudie Wijnhold (PG) Peter Koops, Michiel Smit, Christian

Nadere informatie

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer 44 ste jaargang Seizoen 2015-2016 Onze hobby avond, wat doen we deze maand 1 De Hobbyavond Op elke 1 e maandag van de maand is er een hobbyavond

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

Mededelingen van de voorzitter. 2

Mededelingen van de voorzitter. 2 Seizoen 2011-2012 Onze hobby avond, wat doen we deze maand 1 Op elke 1 e maandag van de maand is er een hobbyavond in de Reensche Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand. De Aanvang

Nadere informatie

OVEREENKOMST LIDMAATSCHAP ALPHA STUDIEVERENIGINGEN

OVEREENKOMST LIDMAATSCHAP ALPHA STUDIEVERENIGINGEN OVEREENKOMST LIDMAATSCHAP ALPHA 2016-2017 STUDIEVERENIGINGEN Ondergetekenden: I. Algemeen Platform Humaniora Amsterdam, faculteitsvereniging der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam,

Nadere informatie

Charles Robert Darwin 1809-1882

Charles Robert Darwin 1809-1882 charles robert darwin, 1809-1882 LEO HERTOG Charles Robert Darwin 1809-1882 Een korte levensschets met Een kleine excursie buiten Darwin 2015 Leo Hertog / Uitgeverij U2pi Titel: Charles Robert Darwin,

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

BIJEENKOMST. Supporters. van waterland

BIJEENKOMST. Supporters. van waterland BIJEENKOMST Supporters van waterland SEIZOEN 2014-2015 Terugblik seizoen 2013/2014 Agenda Opening Terugblik 2013-2014 Financien Benoeming bestuursleden Ingekomen ideeën - Bordjes en cadeau Gala - Bierviltjes

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

ANBI-gegevens IVN afdeling Schinnen

ANBI-gegevens IVN afdeling Schinnen Sinds 1 januari 2016 moeten ANBI'S op een eigen website bepaalde gegevens publiceren. In dit document staan de vereiste gegevens volgens onderstaande inhoudsopgave: Inhoud Naam van de vereniging... 2 RSIN-nummer...

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Richtlijn merkenbureau, registreren en merken van pelsdieren

Richtlijn merkenbureau, registreren en merken van pelsdieren Richtlijn merkenbureau, registreren en merken van pelsdieren 137 Richtlijn merkenbureau, registreren en merken van pelsdieren Algemene bepalingen Artikel 1 1. Door de algemene ledenvergadering van Kleindier

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Februari 2013 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 A: Naam Artikel l De vereniging draagt de naam van: 'Werkgroep voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 LEDENVERGADERING 6 AKTIVITEITEN - KAARTAVONDEN - BILJARTEN 7 VERJAARDAGEN CONTRIBUTIE 8 ADRESSEN AGENDA FEBRUARI 2012

Nadere informatie

2 Soorten micro-organismen Bacteriën Gisten Schimmels Virussen Samenvatting 40

2 Soorten micro-organismen Bacteriën Gisten Schimmels Virussen Samenvatting 40 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 De geschiedenis van de microbiologie 9 1.1 De vroegste historie 9 1.2 Louis Pasteur 12 1.3 Ziekte: door micro-organismen of een straf van God? 14 1.4 De bestrijding van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Kleuren Inleiding Hallo allemaal. Ik hou mijn spreekbeurt over kleuren omdat ik het een leuk en interessant onderwerp vind en ook omdat kinderen er niet zo snel op komen denk ik. Ik heb mijn spreekbeurt

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie