Aqua Vré September

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aqua Vré September 2010 1"

Transcriptie

1 Aqua Vré September september e jaargang nummer 5 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 14 september 2010 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: Zaal open uur Aanvang uur AGENDA 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Lezing door de heer W.L. Postma 4. Pauze met verloting 5. Vervolg lezing 6. Rondvraag 7. Sluiting Aankondiging De lezing Vissen hoe bestaat het zal hopelijk een aantal reacties teweeg brengen. Naar de mening van de spreker is het menselijk streven naar beter groter mooier etc. begrijpelijk, maar weet de moderne mens zijn grenzen nog. En hoe vaak worden grenzen overtreden..commercie, zakelijke belangen, en twijfelachtige stellingen zijn de orde van de dag. Moet dat en wanneer is genoeg genoeg? Kijkend in onze hobby met al zijn prachtig gekleurde dieren, met vormen strepen en vlakken die een doel namelijk aanpassen en overleven hebben in hun biotoop worden voor alleen commerciële belangen op geofferd. De spreker neemt leden mee naar internet website waar handelaren vooral uit Zuid Oost Azië een geweldig potje maken van alles wat mens dier vriendelijk is. Het belang van de vissen zijn totaal ondergeschikt aan het geld. Willen we dit wel? Natuurlijk kan je afvragen of dieren houden in gevangenschap wel ethisch te verantwoorden is. Voor alle duidelijkheid ja, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zeker. Maar er zijn duidelijk grenzen.

2 Aqua Vré September Welke grenzen? Een ieder zal dit zelf dienen te bepalen. Mijn grenzen hoeven zeker niet bepalend te zijn voor een ieder. Toch meen ik dat een generale regel nu moet worden ingevoerd. Absoluut onaanvaardbaar is het kweken bewust van kruisingen, kleuren van dieren op chemische basis en gebruik maken van kleurstoffen die uiterlijk en gedrag wezenlijk veranderen. Ook het amputeren van delen van dieren moet zonder meer onacceptabel zijn. In voorbeelden laat de spreker zien dat dieren uit zeewater worden gehouden met zoetwater vissen. Amphiprion ocellaris met goudvissen. Waarom? Met welk doel. Antwoord is duidelijk. Geld! Niets meer niets minder. Dieren die zodanig misvormd zijn dat zij op hun rug kijken met bewust gekruist vissen die onvolledig zijn. Het laten zwemmen van dieren in de kleurstof Dye is ronduit misdadig. Deze kleurstof is voor inktjetprinters verboden omdat de stof kanker verwekt. Toch vissen mogen kanker krijgen. Terwijl na korte tijd de kleurstof verdwijnt. Ook worden vissen geïnjecteerd met kleurstof Dye, die allemaal ziek worden, en kort voortijdig sterven. Er is nog geen vraag naar deze dieren, maar wordt gekweekt door de handel. De Nederlandse wetgever is niet in staat dit tegen te gaan. In Engeland geprobeerd, over genomen door particulier initiatief. Ik meen dat de NBAT zeker open moet staan voor discussie. Onze bond kan en moet een rol spelen. Ondanks dat we een keuringdeel er bij hebben Categorie 4. Moeten wij dat willen? Begeven we ons op een hellend vlak? Uw leden zullen een antwoord moeten geven. Deze lezing is niet simpel. Welke lezing wel? Toch hij nodigt uit tot discussie. Daar is bewust rekening mee gehouden. Verslag verenigingsavond 11 mei 2010 De voorzitter heette de 18 aanwezigen welkom. De voorzitter bood zijn excuses aan voor het feit dat het boekje te laat of bij velen niet was bezorgd. In het boekje staat een opgave mogelijkheid voor de barbecue op 8 juni. Als ingekomen stuk werd het verslag van de ledenraad NBAT genoemd. Er is een nieuw bestuur bestaande uit P. Wilhelm, R. Zuijdam en E. ter Beek, de contributie gaat omhoog. Na deze mededelingen kon de heer Poelemeijer van start gaan met de lezing.

3 Aqua Vré September LICHT EN FOTOSYNTHESE De lezing begon met de dia...zon grootste fusiereactor... en de uitleg wat er in de kern van de zon plaatsvindt. Daarna wat er onder licht wordt verstaan. Ons menselijk oog (netvlies) is op een deel van het uitgestraalde licht afgestemd. Licht bestaat uit verschillende golflengten. Licht door prisma geleid vertoont spectrale kleurverdeling van de verschillende golflengten (zie regenboog). Spectrale kleuren lopen van 380 nm tot 780 nm. Ultraviolet-C (185 tot 280 nm); UV-B (280 tot 315 nm; UV-A (315 tot 380 nm). Relatieve spectrale energieverdeling; niet alle golflengten in gelijke mate aanwezig. Energieverdeling niet constant, afhankelijk van weer en tijd van dag (zonsopgang en ondergang) licht rood (warm); overdag blauw (koel). Kleurtemperatuur Kelvin (K). Hoe warmer hoe lager K. Tropen variatie van 2500 K 9000 K. Echter zeer korte schemering. Lichtsnelheid tropen = 500 m/sec. Reflectie en absorptie. Objecten reflecteren in kleuren van het aangeboden licht. Objecten absorberen lichtenergie; wordt meestal omgezet in warmte (zwarte auto absorbeert vrijwel alle lichtenergie). Sneeuw weerkaatst het niet geabsorbeerde licht. Denk aan Alpenglühen. Men kan ook kunstmatig witlicht maken door de drie primaire kleuren rood, groen en violet (blauw) in bepaalde verhouding te mengen. Daarna wordt aandacht besteed aan het begrip fotosynthese, alles steeds in het licht bezien van vivaria. Voorts de benodigde verlichtingsduur voor fotosynthese en het absorptie maximum. Ruim aandacht werd besteed aan oxidatie en reductie, zomede de bruto chemische reactie voor fotosynthese. Aansluitend werden de verschillende verlichtingsmogelijkheden belicht zomede de ontwikkeling van de hedendaagse TLD s. Dus bruikbare TLD s, verlichtingsduur, lumen, kleurtemperatuur (K) van de verschillende verlichtingsbronnen. Ook wordt aandacht besteed aan het meten van de verlichtingssterkte d.m.v. een luxmeter, waarbij rekening dient te worden gehouden met de zogenaamde verliesfactor. Vanzelfsprekend komt de Ra-waarde (kleurweer-gave index) ter sprake. Ten slotte de alternatieve verlichtingsmogelijkheden waaronder de LED. Alles afgewisseld met zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden. Film: STRIJD VOOR LICHT (met geluid en ondertiteling)

4 Aqua Vré September Na de pauze werd de film over het regenwoud in Zuid-Azië vertoond. De oorspronkelijke titel is BATTLE FOR THE LIGHT, uit de serie Equador. Deze film sloot goed aan op het deel voor de pauze. Verslag verenigingsavond juni bbq De verenigingsbarbecue van dit jaar vond wederom plaats bij de fam. Teunissen. Het was gezellig druk met zo n man of 30 die zich alles heerlijk lieten smaken. Net zoals voorgaande jaren was er door Elmar Adams weer een heerlijk dessert meegenomen, wel te verstaan heerlijk ijs, gesponsord door zijn werkgever Venetia uit Beuningen. Bedankt daarvoor!! Fam Teunissen nogmaals bedankt voor de gezellige ambiance die we mochten gebruiken om te barbecueën!! Jaarprogramma 2010/ 2011 dinsdag 14 september 2010, lezing door de heer W.L. Postma zaterdag 9 oktober 2010, huiskeuring door de heer Custers dinsdag 12 oktober 2010, lezing over killievissen door de heer Briene dinsdag 9 november 2010, nog nader in te vullen dinsdag 14 december 2010, uitslag huiskeuring door de heer H. Custers dinsdag 11 januari 2011, nog nader in te vullen dinsdag 8 februari 2011, Algemene ledenvergadering Website Aqua-Vré Alle informatie die in het maandelijks in het boekje is te vinden, en meer, is te vinden op de informatieve website van Aqua-Vré, Naast veel informatie zijn er diverse links naar hobbygerelateerde sites te vinden. Dus aan te raden voor alle leden van Aqua-Vré en niet leden. Oud Papier Beste leden, Ook op de avond in september is het weer mogelijk om oud papier mee te nemen en hiermee onze vereniging te steunen. Zoals gebruikelijk zal de aanhanger aanwezig zijn. Op voorgaande verenigingsavonden was het oud papier een succes! De aanhanger zat helemaal vol. Moeite met het uitladen van het papier? Vraag even om hulp en uw auto wordt met een aantal mensen even geleegd.

5 Aqua Vré September Alle beetjes helpen! Hulp gevraagd voor ophalen oud papier Aqua Vré haalt in Ede oud papier op. De opbrengst van het oud papier is voor de vereniging erg belangrijk. Er zijn nog steeds mensen nodig die mee willen helpen met het inzamelen van het oud papier. Mensen die mee willen helpen kunnen zich opgeven bij iemand van het bestuur. Activiteitenkalender: 19 sept. Ter Events Houten 1,2&3 okt. Aquariumtentoonstelling Ons Natuurgenot Gouda(zie flyer) 12 dec. Ter Events Houten 15 mei 2011 Aqua-vre s aqua-terra marktdag Verenigingskeuring op 9 oktober a.s. De verenigingskeuring vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 oktober. Hub Custers zal de aquaria/terraria van onze leden keuren. Opgave voor de huiskeuring is mogelijk bij iemand van het bestuur. De uitslag avond is op 14 december. Aquariumverlichting door: Jan de Wit Inleiding algemeen. Regelmatig worden er vragen gesteld omtrent de verlichting van aquaria. We gaan alle items nog eens op een rijtje zetten. We weten allemaal dat we licht nodig hebben om alles in deze wereld te zien, daarvoor hebben we in eerste instantie de zon die ons wit licht ver-schaft. Dit witte licht bestaat uit een mengsel van een aantal kleuren, de kleuren van de regenboog, die we bij sommige weertype kunnen waar-nemen. Dit kleurenmengsel bestaat uit de kleuren: Rood oranje geel groen blauw indigo - violet Licht is niets anders dan een elektromagnetisch verschijnsel waarvan de golflengte ligt tussen de 0,4 (= violet) en 0,8 (= rood) micron meter.

6 Aqua Vré September A= zonlicht buiten aarde. B= zonlicht hoog. C= zonlicht laag Onbewolkte hemel. (Bron NASA) Op enkele uitzonderingen na kunnen alle mensen kleuren onderscheiden. Kleur zien. Hoe komt een voorwerp nu aan zijn kleur? Het witte licht valt op een voorwerp, we zien dat voorwerp nu b.v. rood. Deze kleur komt omdat uit dat witte spectrum alleen het rode deel van het witte licht teruggekaatst wordt en de andere kleuren worden geabsor-beerd. Zo is het met allen voorwerpen uit onze omgeving, de kleur die een voorwerp ons laat zien is dus de kleur die terug gekaatst wordt van het witte spectrum van het opvallende licht. Bij een wit voorwerp nu worden alle kleuren van het spectrum terug ge-kaatst en bij een zwart voorwerp worden alle kleuren geabsorbeerd en er wordt niets terug gekaatst. Groene planten kaatsen het groende deel van het witte spectrum terug zodat we de planten groen zien. We kunnen nu wel zeggen dat de planten dit groene licht niet kunnen gebruiken voor de groei. Om te groeien ge-bruiken de planten dus de andere kleuren van het spectrum, waarbij voor-namelijk de aandacht van de planten uitgaat naar het rode en blauwe deel van het spectrum. Populair gezegd kunnen we licht opvatten als een straling van uiterst kleine deeltjes die we fotonen noemen. De door voorwerpen geabsor-beerde fotonen worden in de stof omgezet in warmte, hier komen we verderop in ons verhaal nog eens terug. Kijklicht De aquariaan heeft licht nodig om in zijn aquarium te kijken, we noemen dit licht kijklicht. Maar om goed te kunnen zien hebben we licht nodig waarvoor onze ogen gevoelig zijn. tekening laat zien dat de z.g. ooggevoeligheidskromme gele-gen is in het geel/groene deel van het spectrum. Dit wil zeggen dat onze ogen het gevoeligst zijn voor de kleuren geel/groen, andere kleuren ge-ven een minder duidelijk beeld. Uiteraard zijn de rode en blauwe kleuren ook zichtbaar voor het menselijk oog maar hiervoor zullen we een hogere lichtintensiteit nodig hebben om hetzelfde te zien als bij de kleuren geel/groen. Er is nog een

7 Aqua Vré September aspect waar we rekening mee kunnen houden en dat is de z.g. kleurtemperatuur van het geboden licht. Hierbij komt de persoonlijke smaak van de aquariaan om de hoek kijken. De ene zal roodachtig licht prefereren een ander een meer blauwe kleur. Dit is zeer persoonlijk, niet iedereen zal een kleur op dezelfde wijze prefereren. Naar de rode kant zal het licht warmer aandoen en naar de blauwe kant zal het licht een koelere indruk geven. Het is maar wat men mooi vindt. Nog even over de kleurtemperatuur, waarbij we niet ingaan op het ont-staan van deze waarden. We moten alleen weten dat een lage kleurtempe-ratuur naar het rood neigt en een hogere waarde naar het blauw. Nu ge-ven alle fabrikanten van TL-lampen aan hun producten een nummer mee. In dit nummer is veelal de kleurtemperatuur van de betreffende lamp op-genomen. De kleurtemperaturen van de normale TL-lampen lopen van zo n 2700 K tot K., waarbij 2700 K tot zo n 3000 K warm wit genoemd wordt en van 5400 K tot 7000 K koel wit.wordt ge-noemd. Zonder reclame te maken b.v. Philips TLD 827 heeft een kleur-temperatuur van 2700 K. en een TLD 865 een kleurtemperatuur van 6500 K. De eerste noemen we warmwit en de tweede koelwit. Het is maar dat u dit weet. Er bestaat nog een parameter welke bij een TL-lamp genoemd wordt en dat is de kleurweergaveindex, Ra genoemd. Dit cijfer geeft aan dat de kleurweergave van een voorwerp, beschenen met een TL-lamp, overeenkomt in vergelijking met het zonlicht. Een voorwerp beschenen door zonlicht wordt hierbij op 100 gesteld. Zo is b.v. de kleurweergaveindex van de Philips 80-serie gewaardeerd op 85 en van de 90-serie op 95. Dit wil zeggen dat voorwerpen beschenen door deze TL-lampen, toch zeker van de 90-serie, de kleurweergave in vergelijking met het zonlicht rede-lijk benaderen. Groeilicht Planten hebben licht(energie) (= fotonen) nodig om te groeien. Deze energie wordt opgenomen door het chlorofyl in de bladeren van de plan-ten, deze chlorofylkorrels hebben meestal een groen kleur vandaar de groene kleuren van de planten. Nu waarderen de planten het licht op een andere wijze als de toeschouwers van een aquarium, dat blijkt ook wel uit het voorgaande. En omdat de meeste planten groen van kleur zijn, zullen zij dus het groene deel van het spectrum terug kaatsen, ze nemen deze kleur bijna niet op, wel de roodachtige en de blauwachtige kleuren. Dit wordt mooi uitgebeeld in de grafiek van de assimilatie kromme van de planten.

8 Aqua Vré September Het chlorofyl in de bladeren van de planten absorberen deze kleuren en zetten deze om in chemische energie die de plant nodig heeft om zijn functies uit te voeren, zoals wortelvorming, groeien, bloemsetting en zaadvorming. Dit is een ingewikkeld proces wat in de planten plaats-vindt. Nu zal het de planten een worst wezen wat voor soort licht ze aangeboden krijgen, als er maar voldoende energie voor de plant inzit Elk lichtdeeltje de z.g. fotonen bezitten nu een hoeveelheid energie en hierom is het de planten nu te doen. Nu blijkt dat de fotonen uit het rood-oranje deel van het spectrum meer energie bevatten dan het blauw-violet deel, vandaar dat plantenkwekerijen verlicht worden met voornamelijk rood-oranje lampen, omdat dit de grootste energiebron is voor de planten en zij dus op dit licht het snelst zullen groeien. Het omlijnde bovenstaan-de is dus een juiste stelling, mits er ook voldaan wordt aan de andere fac-toren die van invloed zijn voor een snelle plantengroei en dat is bemes-ting met de juiste voedingsstoffen, CO2 en sporenelementen. Uit alle soorten aangeboden licht kunnen de planten hun energie halen. Het is dus voor de planten niet belangrijk wat voor soort TL-lampen we er boven monteren, want alle licht is welkom en kunnen de planten ge-bruiken.

9 Aqua Vré September De vraag dient zich nu aan waarom er zoveel specifieke aquarium TL-lampen aangeboden worden die alleen geschikt zouden zijn voor de planten in ons aquarium. We gaan dit eens even uit de doeken doen, want dit vereist wel enige toelichting. In elke TL-lamp, van welk merk dan ook, geeft licht waarin het gehele spectrum aanwezig is, vandaar de stelling dat op elke soort TL-lamp de planten zullen groeien. Maar zoals we uit de assimilatie kromme van de planten kunnen lezen absorberen ze meer roodachtig en blauwachtig licht dan de andere kleuren van het spectrum, dat is ook verklaarbaar want de planten zijn groen. Vandaar dat de handel die specifieke aquarium TL-lampen aanbieden, meestal tegen een hogere prijs dan de normale gang-bare TLlampen die gebruik worden voor algemene verlichting. Maar om te vergelijken hebben we nog een andere parameter nodig en wel het z.g. groeirendement (uitgedrukt in mw/w) van de TL-lampen. Er zijn mooie lijsten in de diverse maandbladen te vinden waaruit we deze gegevens kunnen halen. Enkele voorbeelden. Philips TLD827ng Ra= 85 Groeirendement 180 mw/w Philips TLD920 Ra= 95 Groeirendement 195 mw/w Sylvania CWX183 Ra= 85 Groeirendement 195 mw/w Sylvania IF Ra= 95 Groeirendement 130 mw/w Osram 21 Ra= 85 Groeirendement 195 mw/w Osram 10 Ra= 75 Groeirendement 140 mw/w Sylvania Gro-lux Ra=? Groeirendement 100 mw/w Tru-light Ra= 90 Groeirendement 130 mw/w Hoe hoger het groeirendement is des te meer energie kunnen de planten uit het licht halen. Het blijkt dat de specifieke aquarium TL-lampen zoals Grolux en Tru-light toch minder lichtenergie voor de planten uitstralen dan normale gangbare TL-lampen voor algemeen gebruik. B.v. Van een Gro-lux TL-lamp hebben we er twee nodig om aan dezelfde lichtenergie voor de

10 Aqua Vré September planten te komen in vergelijking met een Osram 21. Dit is nuttig om te weten in verband met het te installeren vermogen in de lichtkap van een aquarium. Nu hebben we bij lampen nog een parameter en wel de uitdrukking Lumen. Dit geeft aan hoeveel licht een lamp uitstraalt t.o.v. het opgeno-men vermogen. Het zal duidelijk zijn dat hoe meer vermogen er wordt opgenomen hoe groter de lichtopbrengst in lumen zal zijn. Voor ons is dit nu even niet zo belangrijk omdat we afhankelijk zijn van de afmetingen van het aquarium om te bepalen welk lengte van de TL-lampen we kun-nen installeren. Het is natuurlijk wel belangrijk om lampen van hetzelfde wattage maar van verschillende fabrikaten met elkaar te vergelijken. Er is uiteraard nog veel meer te vertellen over de verlichting van het aquarium, zo ook over het fenomeen wat de planten met dit licht doen. * * * Aqua-Terra Marktdag 15 mei 2011 Zoals de meeste leden wel zullen weten, organiseerde de NBAT ieder jaar in Veenendaal, de Aqua-terra markt. De NBAT heeft besloten deze beurs niet meer te houden.maar het bestuur van Aqua Vre heeft besloten om deze traditie voort te zetten.het meeste werk werd altijd al gedaan door onze leden. We hebben besloten om deze beurs volgend jaar te organiseren op zondag 15 mei in de Veenendaalhal te Veenendaal. Dat is dezelfde hal waar we onze tentoonstelling gehouden hebben in 2006.We willen op de beurs naast Aquarium -Terrarium en vijverspullen ook standhouders proberen te krijgen met tuinplanten en benodigdheden. Om dit allemaal te organiseren hebben we wat vrijwilligers nodig. Wie stelt zich beschikbaar voor om sponsorwerving,werving standhouders promotie,zaalopbouw opruimen en allerlei hand en spandiensten kassa bij ingang etc?? Het is de bedoeling dat we een commissie vormen die samen dit evenement vormgeven Heeft u interresse geef u dan op bij Jan Marchal

11 Aqua Vré September

12 Aqua Vré September Voorzitter: Secretaris: Michiel Hennink Martin Kamphuis Oudlaan 62 Tuinstraat RC Wageningen 3821CT Nijkerk Tel. : Tel.: Penningmeester: 2 e voorzitter: Kees van de Peppel Cees Adams Molenstraat 111 Reehorsterweg WL Bennekom 6717 LG Ede Tel: (0318) Tel.: (0318) e Secretaris: Bestuurslid en bibliothecaris: Dico Wijma Karin Nellestijn Schoonenburg 146 Koelhorst GE Ede 6714 KN Ede Tel.: (0318) Tel.: (0318) Bestuurslid: Redactie: Jan Marchal Marijke vd Wijngaard-Marchal Keucheniusstraat 35 Sadatstraat BD Veenendaal 3902 KT Veenendaal Tel.: (0318) Tel.: Lid van Verdienste: Erelid: G.H. Veenendaal J. de Gijt Leeuweriklaan 15 Van Galenstraat BN Ede 6712 DG Ede (overleden 9 december 2009) Website:http//www.aquavre.nl Bibliotheek:Op de contactavonden bij het bestuur. Moeilijkheden met uw aquarium?bij moeilijkheden met uw aquarium kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Kopij voor dit boekje:als u kopij tijdig geplaatst wilt hebben moet dit voor het weekend na de ledenvergadering worden aangeleverd bij de redactie. Contributie:De contributie bedraagt 50,00 per jaar. Jeugdleden (onder de 18 jaar) 30,00 per jaar. De donateurkosten zijn minimaal 25,00 per jaar. Gironummer: t.n.v. Aqua-Vré te Ede.

Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586

Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Aqua Vré maart 2009 blz. 1 maart 2009 43 e jaargang nummer 1 Uitnodiging Ledenvergadering. Datum: 10 maart 2009 Plaats: Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Zaal open 19.30 uur Aanvang

Nadere informatie

Aqua Vré november 2008 blz. 1. november 2008 42 e jaargang nummer 7. Uitnodiging voor het bijwonen van de volgende verenigingsavond.

Aqua Vré november 2008 blz. 1. november 2008 42 e jaargang nummer 7. Uitnodiging voor het bijwonen van de volgende verenigingsavond. Aqua Vré november 2008 blz. 1 november 2008 42 e jaargang nummer 7 Uitnodiging voor het bijwonen van de volgende verenigingsavond. Datum:11 november 2008 Plaats:Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 te Ede

Nadere informatie

Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré. Algemene Leden Vergadering. Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede

Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré. Algemene Leden Vergadering. Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede Uitnodiging ledenbijeenkomst Aqua-Vré Algemene Leden Vergadering Waar? Stichting Eigen Gebouw Bettekamp 29 6712 EG Ede Wanneer? Dinsdag 12 februari 2013 Zaal open: vanaf 19:45 uur Beste leden, Aankomende

Nadere informatie

In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur).

In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur). 2.1 Wat is licht? In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur). Licht is een elektromagnetische golf. Andere voorbeelden

Nadere informatie

Kleurperceptie en kleur meten

Kleurperceptie en kleur meten Kleurperceptie en kleur meten het berekenen van kleurpunten in het CIELab systeem 1 Inleiding Dagelijks zien we om ons heen allerlei objecten die een kleur hebben. Kleurwaarneming is belangrijk voor ons

Nadere informatie

Raadgever Verlichting

Raadgever Verlichting Raadgever Verlichting e juiste verlichting met HOY fluorescentiebuizen Licht Licht is een energierijke materie-/deeltjesstraling. Het licht breidt zich in een golvenpatroon uit vanuit een stralingsbron

Nadere informatie

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme Zonnestraling Samenvatting De Zon zendt elektromagnetische straling uit. Hierbij verplaatst energie zich via elektromagnetische golven. De golflengte van de straling hangt samen met de energie-inhoud.

Nadere informatie

Exact Periode 5 Niveau 3. Dictaat Licht

Exact Periode 5 Niveau 3. Dictaat Licht Exact Periode 5 Niveau 3 Dictaat Licht 1 1 Wat is licht? In de figuur hieronder zie je een elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur). Licht is

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK INHOUDSOPGAVE 1 TECHNIEK VERLICHTING... 3 2 DAGLICHT EN KUNSTLICHT... 3 3 ENKELE TECHNISCHE BEGRIPPEN... 4 3.1 Lichtstroom... 4

Nadere informatie

Uitwerkingen 1. Opgave 1 Bij mist wordt het licht door de waterdruppeltjes weerkaatst. Opgave 2 Groter Kleiner. Opgave 3

Uitwerkingen 1. Opgave 1 Bij mist wordt het licht door de waterdruppeltjes weerkaatst. Opgave 2 Groter Kleiner. Opgave 3 Uitwerkingen 1 Opgave 1 Bij mist wordt het licht door de waterdruppeltjes weerkaatst. Opgave 2 Groter Kleiner Opgave 3 Opgave 4 Licht, steeds donkerder (bij halfschaduw), donker (kernschaduw), steeds lichter

Nadere informatie

Verlichting. 2007-2008 SDGL, Kennis centrum voor herbivore hagedissen.

Verlichting. 2007-2008 SDGL, Kennis centrum voor herbivore hagedissen. Inhoudsopgave. Inleiding Natuurlijk spectrum Lampen en hun spectrum Toepassing Bouwen en meten 2007-2008 SDGL, Kennis centrum voor herbivore hagedissen. Op alle teksten uit deze publicatie rusten intellectuele

Nadere informatie

Mededelingen van de voorzitter. 2

Mededelingen van de voorzitter. 2 Seizoen 2011-2012 Onze hobby avond, wat doen we deze maand 1 Op elke 1 e maandag van de maand is er een hobbyavond in de Reensche Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand. De Aanvang

Nadere informatie

Licht in het aquarium.

Licht in het aquarium. Licht in het aquarium. Walter Dorriné Wat is licht? Licht is een elektromagnetische straling, die samengesteld is uit verschillende golflengten. Voor het menselijk oog is enkel de straling met een golflengte

Nadere informatie

Creative Lighting Solutions Façade IP65 6xTF WW Medium Frosted

Creative Lighting Solutions Façade IP65 6xTF WW Medium Frosted Creative Lighting Solutions Façade IP65 6xTF WW Medium Frosted Pagina 1 van 16 Samenvatting meetgegevens parameter meting lamp opmerking Kleurtemperatuur 3117 K Warmwit. Lichtsterkte I v 1294 Cd Gemeten

Nadere informatie

ZX Ronde zondag 5 oktober 2014

ZX Ronde zondag 5 oktober 2014 ZX Ronde zondag 5 oktober 2014 Verhaaltje..Tussen Watt en Lumen Dit een verhaaltje gaat over de verschillen tussen de lichtopbrengst van lichtbronnen wat aansluit op het verhaalt over licht en lichtbronnen

Nadere informatie

Maandblad nr. 6 28e Jaargang 2000/2001. Agenda voor de te houden hobbyavond op Maandag 5 Maart 2001

Maandblad nr. 6 28e Jaargang 2000/2001. Agenda voor de te houden hobbyavond op Maandag 5 Maart 2001 Maandblad nr. 6 28e Jaargang 2000/2001 Agenda voor de te houden hobbyavond op Maandag 5 Maart 2001 in de Reensche Compagnie, Tak van Poortvlietstraat, te Hoogezand Aanvang 19.45 uur A G E N D A 1. Opening

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Inleiding tot een beter begrip en toepassing van wat basis kennis voor aquarium inrichting en het houden van vissen en planten.

Inleiding tot een beter begrip en toepassing van wat basis kennis voor aquarium inrichting en het houden van vissen en planten. Basiskennis voor aquariuminrichting W.A.L.M. de Groot Inleiding tot een beter begrip en toepassing van wat basis kennis voor aquarium inrichting en het houden van vissen en planten. Allereerst moet ik

Nadere informatie

www.deschuttervis.nl Aan:

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Wat gaat de tijd toch snel, alweer 3 maanden geleden dat onze laatste clubavond was. A.s. zal daarom in het teken staan van een grote vis en plantenveiling en tijdens de pauze vindt er nog

Nadere informatie

Leds Light The World BV LED tube 120cm WW

Leds Light The World BV LED tube 120cm WW Leds Light The World LED tube 120cm WW Pagina 1 van 1 parameter Lampmeetrapport 1 juli 2009 voor Leds Light The World Samenvatting meetgegevens meting lamp opmerking Kleurtemperatuur 3315 K Warmwit (tegen

Nadere informatie

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 10, nummer 2 - datum: 10 augustus 2013

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 10, nummer 2 - datum: 10 augustus 2013 AQUA TROPICA NIEUWS Jaargang 10, nummer 2 - datum: 10 augustus 2013 Verenigingslokaal : Maria Danneelserf 20, 2907 BD Capelle aan den IJssel Telefoonnummer : 06 48 38 78 67 Clubavond : Maandagavond van

Nadere informatie

FOTOSYNTHESE bij PLANTEN

FOTOSYNTHESE bij PLANTEN FOTOSYNTHESE bij PLANTEN INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding Doel Theorie Opstelling Uitvoering Waarnemingen en berekeningen Foutenbespreking Conclusie Geraadpleegde literatuur Bijlagen INLEIDING Wij

Nadere informatie

Opgave 1 Geef van de volgende zinnen aan of ze waar (W) of niet waar (NW) zijn. Omcirkel je keuze.

Opgave 1 Geef van de volgende zinnen aan of ze waar (W) of niet waar (NW) zijn. Omcirkel je keuze. Naam: Klas: Repetitie licht 2-de klas HAVO Opgave 1 Geef van de volgende zinnen aan of ze waar () of niet waar () zijn. Omcirkel je keuze. Een zéér kleine lichtbron (een zogenaamde puntbron) verlicht een

Nadere informatie

Jaap Liefting Moderne verlichting

Jaap Liefting Moderne verlichting Jaap Liefting Moderne verlichting "Verlichting in donkere dagen" was op 14 november ook een aardige titel geweest. Licht blijft een moeilijk onderwerp,vooral vanwege de natuurkundige achtergrond: hoe licht

Nadere informatie

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen. TC De Viskoerier Jaargang 36 Nummer 2 jan. 2016 www.terracollinaria.nl Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 15-januari 2016. Afgemeld: Nic Luijten, Hans Mommer, Remy Meertens en Hub Hartmans. Aanwezig:

Nadere informatie

Prestaties van LED beoordelen? Jacob Nuesink

Prestaties van LED beoordelen? Jacob Nuesink Prestaties van LED beoordelen? Jacob Nuesink Prestaties van LED beoordelen Huidige status van de LED verlichtingsmarkt Het DEKRA LED performance keurmerk - Eisen en normen Toepassing van LED producten

Nadere informatie

LICHT VAN NOBLE LIGHT

LICHT VAN NOBLE LIGHT Noble Light..... the best for your sight! Elektromagnetische straling nm 10 13 ZWEEDSE MIJL FM KM 10 11 MW KW METER 10 9 VHF TV 10 7 RADAR INFRAROODSTRALING 10 5 ZICHTBAAR LICHT 10 3 UV-STRALING DE ZON

Nadere informatie

4 x ledbuizen 60 cm in inbouwarmatuur ARM4x600-A-INB-G4-WW door Led Light Europe

4 x ledbuizen 60 cm in inbouwarmatuur ARM4x600-A-INB-G4-WW door Led Light Europe Lampmeetrapport 9 augustus 2010 4 x ledbuizen 60 cm in inbouwarmatuur ARM4x600-A-INB-G4-WW door Led Light Europe Pagina 1 van 21 Samenvatting meetgegevens parameter meting opmerking lamp Kleurtemperatuur

Nadere informatie

Glas en zonwering. Eigenschappen en functies van glas. Lichtperceptie. Zonnestralen. Samenstelling van de zonnestralen. Spectrofotometrische

Glas en zonwering. Eigenschappen en functies van glas. Lichtperceptie. Zonnestralen. Samenstelling van de zonnestralen. Spectrofotometrische Zonnestralen Samenstelling van de zonnestralen Zonnestralen die de aarde bereiken zijn samengesteld uit ongeveer 3% ultraviolette stralen (UV), 55% infraroodstralen (IR) en 42% zichtbaar licht. Deze drie

Nadere informatie

Welkom. Kennisplatform OV. 10 januari 2014

Welkom. Kennisplatform OV. 10 januari 2014 Welkom Kennisplatform OV 10 januari 2014 Overzicht Algemeen Wat is licht? Gedrag op voorwerpen Fotometrische grootheden Installatie 2 Basisprincipes OV - V4.1 Wat is openbare verlichting? Criteria Verlichtingsinstallatie

Nadere informatie

Om kleuren te kunnen zien, heb je licht nodig. Maar waar komt licht vandaan? Lichtbron energiebron lichtkleur. gloeilamp stopcontact geel/bruinig

Om kleuren te kunnen zien, heb je licht nodig. Maar waar komt licht vandaan? Lichtbron energiebron lichtkleur. gloeilamp stopcontact geel/bruinig practicum Kleur is een illusie Zoals jullie hebben gelezen, werkt Jac Barnhoorn (zie interview bladzijde 1) bij Océ Technologies. Met printers van Océ kun je grote kleurafbeeldingen of bijvoorbeeld bouwtekeningen

Nadere informatie

In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw.

In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw. De basis van isolatie en hoe INSULd8eco werkt in uw gebouw In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw. Om de werking van onze isolatie oplossing goed te begrijpen,

Nadere informatie

Flood Light Ledlamp 140W CW door Ledverlichting Soest

Flood Light Ledlamp 140W CW door Ledverlichting Soest Flood Light Ledlamp 140W CW door Ledverlichting Soest Pagina 1 van 23 Samenvatting meetgegevens parameter meting opmerking lamp Kleurtemperatuur 8285 K Koudwit Lichtsterkte I v 2603 Cd Gemeten recht onder

Nadere informatie

GU10 high power 3W ledlamp XQ door Tevea

GU10 high power 3W ledlamp XQ door Tevea GU10 high power 3W ledlamp XQ door Tevea Pagina 1 van 21 Samenvatting meetgegevens parameter meting opmerking lamp Kleurtemperatuur 3028 K Warmwit Lichtsterkte I v 385 Cd Gemeten recht onder de lamp. Verlichtingssterkt

Nadere informatie

Licht 7. Welk deel van het licht wordt door een plant gebruikt voor de fotosynthese? A. groen licht B. rood licht C. zwart licht D.

Licht 7. Welk deel van het licht wordt door een plant gebruikt voor de fotosynthese? A. groen licht B. rood licht C. zwart licht D. Licht 20 Hoe verklaar je lichtbreking aan de hand van de gebroken lepel in het glas met water? A.Licht heeft in water of glas een hogere snelheid dan in lucht; dit komt omdat water en glas en lagere dichtheid

Nadere informatie

Fiche 8 (Analyse): Eenheden

Fiche 8 (Analyse): Eenheden Fiche 8 (Analyse): Eenheden Zichtbaar licht is een elektromagnetische straling met een golflengte begrepen tussen 400 en 760 nanometer, tussen ultraviolet (< 400 nm) en infrarood (> 760 nm) in licht omvat

Nadere informatie

Atoomfysica uitwerkingen opgaven

Atoomfysica uitwerkingen opgaven Atoomfysica uitwerkingen opgaven Opgave 1.1 Wat zijn golven? a Geef nog een voorbeeld van een golf waaraan je kunt zien dat de golf zich wel zijwaarts verplaatst maar de bewegende delen niet. de wave in

Nadere informatie

De Zon. N.G. Schultheiss

De Zon. N.G. Schultheiss 1 De Zon N.G. Schultheiss 1 Inleiding Deze module is direct vanaf de derde of vierde klas te volgen en wordt vervolgd met de module De Broglie of de module Zonnewind. Figuur 1.1: Een schema voor kernfusie

Nadere informatie

VERLICHTING. Boek1, H8 p. 77 t/m p. 206

VERLICHTING. Boek1, H8 p. 77 t/m p. 206 VERLICHTING Boek1, H8 p. 77 t/m p. 206 Licht Licht is nodig om dingen te kunnen zien Belangrijke rol in perceptie van kleuren, sfeer en ruimte Toename van licht, pupil wordt kleiner Afname van licht, pupil

Nadere informatie

LED verlichting in kassen:

LED verlichting in kassen: LED verlichting in kassen: met minder energie meer bloemen en groenten van betere kwaliteit Leo Marcelis Hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie Glastuinbouw: Nederland is wereldleider. Teelt van groenten,

Nadere informatie

Licht. De kleur van het licht wordt dus bepaald door de golflengte. Door de golflengte te meten is de kleur van het licht exact vast te stellen.

Licht. De kleur van het licht wordt dus bepaald door de golflengte. Door de golflengte te meten is de kleur van het licht exact vast te stellen. Licht Licht is, naast de samenstelling van het water (inclusief de daarin opgeloste gassen) en de watertemperatuur,de derde omgevingsfactor die van levensbelang is voor de bewoners van een bepaalde biotoop.

Nadere informatie

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien.

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. DE ENERGIECOACH Wat doet een energiecoach Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. Een opmerking vooraf : Het

Nadere informatie

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 7, nummer 2 - datum: 3 mei 2010

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 7, nummer 2 - datum: 3 mei 2010 AQUA TROPICA NIEUWS Jaargang 7, nummer 2 - datum: 3 mei 2010 Verenigingslokaal : Maria Danneelserf 20, 2907 BD Capelle aan den IJssel Telefoonnummer : 06 48 38 78 67 Clubavond : Maandagavond van 19.30

Nadere informatie

Terugblik verenigingsavond 21-04-2015 door Loy Sonnenberg Erik Prins: het opmaal groeien van aquariumplanten.

Terugblik verenigingsavond 21-04-2015 door Loy Sonnenberg Erik Prins: het opmaal groeien van aquariumplanten. Danio Rerio Del 91 Mei 2015 Terugblik verenigingsavond 21-04-2015 door Loy Sonnenberg Erik Prins: het opmaal groeien van aquariumplanten. Er zijn vele soorten aquaria, tradionele bakken, maar ook de moderne

Nadere informatie

Raadgever Terrariumverlichting. www.dohse-terraristik.com

Raadgever Terrariumverlichting. www.dohse-terraristik.com Raadgever Terrariumverlichting www.dohse-terraristik.com Een terrarium op vakkundige wijze verlichten met HOBBY-producten De juiste terrariumverlichting is een belangrijke factor bij het succesvol houden

Nadere informatie

over de rol van licht in de vogelkweek

over de rol van licht in de vogelkweek over de rol van licht in de vogelkweek Wat is licht en wat doet het? Wat is er nu verkrijgbaar? LED: het licht van de toekomst? Geen technische verhalen!!! Vriendenclub Eindhoven 15/3/2015 2 De rol van

Nadere informatie

Kennisplatform OV Module 1 november 2011. Kennisplatform OV. Module 1 november 2011. Netbeheer - Techniek 1 Opleiding en Training

Kennisplatform OV Module 1 november 2011. Kennisplatform OV. Module 1 november 2011. Netbeheer - Techniek 1 Opleiding en Training Kennisplatform OV Module 1 november 2011 Netbeheer - Techniek 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 1.1 Definitie van openbare verlichting... 3 1.2 De functies van openbare verlichting... 4 1.2.1 Bevorderen verkeersveiligheid...

Nadere informatie

Het circulair polarisatiefilter

Het circulair polarisatiefilter Het circulair polarisatiefilter Soms zie je wel eens foto's met een schitterende diepblauwe lucht. Dit kun je doen met een nabewerkingprogramma als Photoshop, maar het kan ook al in de originele foto.

Nadere informatie

Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl

Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl ! Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl!! Het maken van aquarium foto's Voor veel mensen met een aquarium komt er een tijd dat men er foto's van wil maken om het behaalde resultaat voor altijd vast

Nadere informatie

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIEBESPARING LEVENSDUUR MILIEU BETROUWBAARHEID RETURN OF INVESTMENT GESCHIEDENIS De Russische wetenschapper Oleg Losev ontdekte reeds halverwege de jaren

Nadere informatie

Levendige aquariumverlichting

Levendige aquariumverlichting Levendige aquariumverlichting voor zichtb ar mooiere onderwaterwerelden De optimale lichtopstelling voor uw aquarium Natuur beleven 1 Zet uw aquarium in het juiste licht Een optimale verlichting laat het

Nadere informatie

Lespakket Zomerzon. Instructieblad groep 5 & 8. Inhoud pakket - Achtergrondinformatie. Lessuggesties:

Lespakket Zomerzon. Instructieblad groep 5 & 8. Inhoud pakket - Achtergrondinformatie. Lessuggesties: Lespakket Zomerzon Instructieblad groep 5 & 8 Inhoud pakket - Achtergrondinformatie - Instructieblad groep 5 & 8 - Materialen van het pakket * Stuk karton * 4 potjes * Tuinkerszaden * Potgrond * 6 kievitsbonen

Nadere informatie

Highpower LED verlichting

Highpower LED verlichting Highpower LED verlichting Licht-Sketch LED verlichting biedt een reeks aan simpele goed ontwikkelde LED verlichting tegen concurrerende prijs met de hoogste kwaliteit. De 360 lampen zijn het resultaat

Nadere informatie

Jos Koster gefeliciteerd, door het bestuur en de leden

Jos Koster gefeliciteerd, door het bestuur en de leden Danio Rerio Del 69 2013 Jos Koster gefeliciteerd, door het bestuur en de leden Op zaterdagavond 23 maart was de uitslag van de Districtskeuring van het district Zuidholland Noord. Jos Koster verdedigde

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 3851 GA Ermelo 0341-560549 w.krijt@vodafonevast.nl

Nadere informatie

Wat is kleur eigenlijk?

Wat is kleur eigenlijk? Wat is kleur eigenlijk? Kleur kan je eigenlijk zien als licht. In een witte lichtstraal, bijvoorbeeld een straal van de zon, zitten alle kleuren van de regenboog. Weerkaatst zo n straal op een voorwerp

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning verlichting Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning Overzicht soorten lampen Uitleg over informatie verpakking Welke gloeilamp waardoor vervangen Lampen brengen sfeer Met lampen verandert de sfeer van

Nadere informatie

Volierevereniging Zanglust Fügelnijs, mei 2015

Volierevereniging Zanglust Fügelnijs, mei 2015 1 Volierevereniging Zanglust Fügelnijs, mei 2015 Nieuwe lay-out Nieuwe mensen hebben vaak andere ideeën, zo ook nu weer. Het Fugelnijs kon wel wat kleur gebruiken en styling. Voor je ligt het resultaat.

Nadere informatie

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen.

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen. Weerstand stroombeperking voor LED s Om de stroom door een LED te beperken wordt een weerstand toegepast. Maar hoe hoog moet de waarde van zo n weerstand eigenlijk zijn? In de dagelijkse praktijk wordt

Nadere informatie

Lichtverstrooiing en lichtgeleiding

Lichtverstrooiing en lichtgeleiding Lichtverstrooiing en lichtgeleiding Materiaal: Uitvoering: Zaklamp Laserpointer Laserwaterpas Doorzichtige plastic fles Doorzichtig bakje Melk Boortje Lichtverstrooiing: Neem een doorzichtig plastic bakje

Nadere informatie

Basisprincipes van licht en verlichting (1)

Basisprincipes van licht en verlichting (1) Katern voor scholing, her- en bijscholing 09 inhoud 1 Basisprincipes van licht en verlichting (1) 5 Fotowedstrijd Zo moet het niet 5 Overzicht cursussen Elektrotechniek Basisprincipes van licht en verlichting

Nadere informatie

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 7, nummer 3 - datum: 13 september 2010

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 7, nummer 3 - datum: 13 september 2010 AQUA TROPICA NIEUWS Jaargang 7, nummer 3 - datum: 13 september 2010 Verenigingslokaal : Maria Danneelserf 20, 2907 BD Capelle aan den IJssel Telefoonnummer : 06 48 38 78 67 Clubavond : Maandagavond van

Nadere informatie

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Licht 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Bijlage: Gebruik van de geodriehoek bij de spiegelwet 1 Schaduw Eigenschappen van lichtstralen

Nadere informatie

Rondje Duitsland 2013

Rondje Duitsland 2013 Rondje Duitsland 2013 Inleiding. Als alternatief voor het bezoeken van een beurs hebben we, een goede aquariumkennis (Hans Wilderink) en ik (Henk Berends), besloten om een aantal dieren-/aquariumwinkels

Nadere informatie

Badkamer verlichting

Badkamer verlichting Badkamerverlichting Productinformatie... 12.3 Lavanto badkamerverlichting... 12.4 Led'save badkamerverlichting... 12.4 } } Badkamerverlichting Productinformatie Ledverlichting De afkorting led staat voor

Nadere informatie

energiecoach verlichting

energiecoach verlichting LAMPEN Puntverlichting Hebt u uw gloeilampen al vervangen door spaarlampen? Spaarlampen zijn vier tot vijf keer efficiënter dan gloeilampen en gaan 9 tot 13 keer langer mee. Bijgevolg is de winst dubbel:

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

LVS C36 downlighter door Ledverlichting Soest

LVS C36 downlighter door Ledverlichting Soest LVS C36 downlighter door Ledverlichting Soest Pagina 1 van 23 Samenvatting meetgegevens parameter meting opmerking lamp Kleurtemperatuur 4662 K Neutraalwit Lichtsterkte I v 577 Cd Gemeten recht onder de

Nadere informatie

LED professional LL-ST-3-70-SC-SWS-N door De Opera Domotica

LED professional LL-ST-3-70-SC-SWS-N door De Opera Domotica LED professional LL-ST-3-70-SC-SWS-N door De Opera Domotica Pagina 1 van 24 Samenvatting meetgegevens parameter meting opmerking lamp Kleurtemperatuur 6991 K koudwit Lichtsterkte I v 13817.1 Cd Gemeten

Nadere informatie

Actie Groenlicht Luxerna Power TL600

Actie Groenlicht Luxerna Power TL600 Actie Groenlicht Luxerna Power TL600 Pagina 1 van 1 Samenvatting meetgegevens parameter meting lamp opmerking Kleurtemperatuur 6661 K Felwit. Lichtsterkte I v 365 Cd Stralingshoek 91 deg Vermogen P 9.9

Nadere informatie

Extra oefenopgaven licht (1) uitwerkingen

Extra oefenopgaven licht (1) uitwerkingen Uitwerking van de extra opgaven bij het onderwerp licht. Als je de uitwerking bij een opgave niet begrijpt kun je je docent altijd vragen dit in de les nog eens uit te leggen! Extra oefenopgaven licht

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp!

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp! VRLIHTINGSWIZR espaar energie met de juiste lamp! Per 1 september 2012 is de import van energie- en milieu onvriendelijke lampen stopgezet. Hierdoor is de gloeilamp langzaam maar zeker uit de schappen

Nadere informatie

Aqua Vré April 2010 1

Aqua Vré April 2010 1 Aqua Vré April 2010 1 april 2010 44 e jaargang nummer 1 Uitnodiging ledenbijeenkomst. Datum: 13 april 2010 Plaats: De Geurt Veenendaal Zaal Bettekamp 29 te Ede Tel: 0318-615586 Zaal open 19.30 uur Aanvang

Nadere informatie

SPREEKBEURT MAANVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT MAANVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT MAANVIS l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE MAANVIS BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Door EU richtlijnen zullen vanaf september 2009 de eerste gloeilampen die niet in de EEI categorie A vallen verdwijnen.

Door EU richtlijnen zullen vanaf september 2009 de eerste gloeilampen die niet in de EEI categorie A vallen verdwijnen. Veranderingen. Het zal u niet ontgaan zijn; Het einde van onder andere de gloeilampen komt steeds dichterbij. Vanaf september 2009 zal er een start worden gemaakt met het uitfaceren. Door EU richtlijnen

Nadere informatie

T1 Wat is licht? FIG. 3 Zo teken je een lichtstraal. De pijl geeft de richting van het licht aan.

T1 Wat is licht? FIG. 3 Zo teken je een lichtstraal. De pijl geeft de richting van het licht aan. T1 Wat is licht? Lichtbron, lichtstraal en lichtsnelheid Licht ontstaat in een lichtbron. Een aantal bekende lichtbronnen zijn: de zon en de sterren; verschillende soorten lampen (figuur 1); vuur, maar

Nadere informatie

Badkamer verlichting

Badkamer verlichting Badkamerverlichting Productinformatie... 12.3 Lavanto badkamerverlichting... 12.4 Led'save badkamerverlichting... 12.4 } } Badkamerverlichting Productinformatie Ledverlichting De afkorting led staat voor

Nadere informatie

Testrapport Duxoled Ledmodule DUX12-W2

Testrapport Duxoled Ledmodule DUX12-W2 Testrapport Duxoled Ledmodule DUX12-W2 De metingen laten zien dat de lamp een koudwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 6316 K. De lamp verbruikt 0.5 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom

Nadere informatie

Lampmeetrapport - 29 feb 2012 Highbay ledlamp door Ledverlichting Soest

Lampmeetrapport - 29 feb 2012 Highbay ledlamp door Ledverlichting Soest Highbay ledlamp door Ledverlichting Soest Page 1 of 25 Samenvatting meetgegevens parameter meting lamp opmerking Kleurtemperatuur 2786 K warmwit Lichtsterkte I_v 41854 Cd Gemeten recht onder de lamp Verlichtingssterkte

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 LEDENVERGADERING 6 AKTIVITEITEN - KAARTAVONDEN - BILJARTEN 7 VERJAARDAGEN CONTRIBUTIE 8 ADRESSEN AGENDA FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Gloeilampvervangende lampen en gezondheid

Gloeilampvervangende lampen en gezondheid Gloeilampvervangende lampen en gezondheid Wout van Bommel Samenvatting Gloeilampvervangende spaarlampen en LEDlampen hebben een grotere blauwcomponent (koelwit licht) dan gloeilampen (warmwit licht). Ons

Nadere informatie

De optimale verlichting voor uw aquarium. Inclusief een overzicht van aquariumfabrikanten voor de benodigde buislengtes

De optimale verlichting voor uw aquarium. Inclusief een overzicht van aquariumfabrikanten voor de benodigde buislengtes De optimale verlichting voor uw aquarium Inclusief een overzicht van aquariumfabrikanten voor de benodigde buislengtes Welke soorten buizen zijn er? Lengtes en wattages van T5 TL-buizen ATTENTIE: T5 buizen

Nadere informatie

Deel 1: Inleiding - Aanschaf en inrichting

Deel 1: Inleiding - Aanschaf en inrichting Deel 1: Inleiding - Aanschaf en inrichting Deze serie is bestemd voor mensen die met een aquarium willen beginnen en niet weten hoe ze moeten starten en hoe ze verder moeten handelen. Ook liefhebbers die

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - natuur en techniek. Kerndoel 46. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - natuur en techniek. Kerndoel 46. Toelichting en verantwoording TULE - ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD KERNDOEL 46 162 TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - natuur en techniek Kerndoel 46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Anno 1954 Editie 2 Maart/April 2013 CLUBBLAD S.O.V.V.E. adressticker. Vrijdag 12 april in de Fuut aanvang 20.00 uur

Anno 1954 Editie 2 Maart/April 2013 CLUBBLAD S.O.V.V.E. adressticker. Vrijdag 12 april in de Fuut aanvang 20.00 uur Anno 1954 Editie 2 Maart/April 2013 SPOORWEG ONTSPANNINGS VERENIGING VOORWAARTS CLUBBLAD S.O.V.V.E. EINDHOVEN adressticker Vrijdag 12 april in de Fuut aanvang 20.00 uur Inhoudsopgave: In dit nieuwe clubblad

Nadere informatie

De juiste hoeveelheid licht en warmte voor uw terrarium

De juiste hoeveelheid licht en warmte voor uw terrarium De juiste hoeveelheid licht en warmte voor uw terrarium Licht met UV voor tropenwoudbewoners (regenwoud & moessonbos) Anolissoorten Basilisken Groene wateragamen Groene leguanen Dwergdaggekko s Madagaskardaggekko

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

1 Stoffen worden omgezet. Stofwisseling is het vormen van nieuwe stoffen en het vrijmaken van energie. Kortom alle processen in organismen.

1 Stoffen worden omgezet. Stofwisseling is het vormen van nieuwe stoffen en het vrijmaken van energie. Kortom alle processen in organismen. THEMA 1 1 Stoffen worden omgezet 2 Fotosynthese 3 Glucose als grondstof 4 Verbranding 5 Fotosynthese en verbranding 1 Stoffen worden omgezet. Stofwisseling is het vormen van nieuwe stoffen en het vrijmaken

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 3851 GA Ermelo 0341-560549 w.krijt@vodafonevast.nl

Nadere informatie

Infrarood temperatuurmeten:

Infrarood temperatuurmeten: Infrarood temperatuurmeten: Special: 2 Kleuren of Ratio Pyrometer Straling, convectie en geleiding: Met een infrarood temperatuurmeter of pyrometer meten we de straling of Radiation van een object. De

Nadere informatie

CITRUS. Hoogstwaarschijnlijk zijn alle citrussoorten oorspronkelijk afkomstig van de volgende 3 soorten:

CITRUS. Hoogstwaarschijnlijk zijn alle citrussoorten oorspronkelijk afkomstig van de volgende 3 soorten: CITRUS Ben Buynsters Citrus behoort tot de familie der Rutaceae en komt oorspronkelijk uit Azië. W.T. Swingle (Amerikaans taxonoom, 1871-1952) heeft Citrus onderverdeeld in 16 soorten, terwijl T. Tanaka

Nadere informatie

L500 door Theunissen Technical Trading bv

L500 door Theunissen Technical Trading bv L500 door Theunissen Technical Trading bv Pagina 1 van 24 Samenvatting meetgegevens parameter meting opmerking lamp Kleurtemperatuur 5230 K neutraalwit Lichtsterkte I v 9032.3 Cd Gemeten recht onder de

Nadere informatie

Les techniek licht. Lesdoelen. Bronnen

Les techniek licht. Lesdoelen. Bronnen Les techniek licht Lesdoelen Bronnen o http://nl.wikibooks.org/wiki/wikijunior:natuurkunde/licht#de_regenboog o http://www.proefjes.nl/categorie/licht o http://www.keesfloor.nl/artikelen/diversen/regenboog/12vragen.htm

Nadere informatie

* Je kunt natuurlijk ook foto s van de lucht maken met de gedraaide zonnebril voor de lens.

* Je kunt natuurlijk ook foto s van de lucht maken met de gedraaide zonnebril voor de lens. Licht in de lucht Proeven met polarisatie Gerard Stout Nodig: * digitale camera * polaroid zonnebril * zonnige dag Licht lijkt heel gewoon. Je merkt het nauwelijks op. Pas als het donker is, mis je licht

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie