In de tijd dat uw kind onze voorschool bezoekt zal zijn/haar ontwikkeling actief worden gevolgd door de leidsters.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de tijd dat uw kind onze voorschool bezoekt zal zijn/haar ontwikkeling actief worden gevolgd door de leidsters."

Transcriptie

1 Voorwoord Dit is het informatieboekje van voorschool De Mussen. In dit boekje willen wij in het kort informatie geven over de doelstellingen, de dagelijkse gang van zaken en wat praktische zaken van de voorschool. De voorschool wil uw kind op een zo goed mogelijke manier voorbereiden op de basisschool. Onze voorschool werkt samen met Basisschool De Triangel. Het kan zijn dat u na het lezen van dit boekje nog vragen of opmerkingen heeft over de voorschool of over uw kind. Komt u dan even langs bij één van de leidsters. Voorschool De Mussen De peuters komen vier dagdelen naar de voorschool. Uw kind wordt in een vaste groep geplaatst zodat het steeds met dezelfde vriendjes en vriendinnetjes kan spelen. De voorschool werkt met hetzelfde lesprogramma als Basisschool De Triangel. Dat is het programma Puk en Ko. Wij bieden een leerzaam en uitdagend programma voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. De voorschool biedt een uitdagende en veilige speelleeromgeving waar binnen veel aandacht wordt besteed aan de verschillende ontwikkelingsgebieden van peuters. De doorgaande lijn In de tijd dat uw kind onze voorschool bezoekt zal zijn/haar ontwikkeling actief worden gevolgd door de leidsters. Deze ontwikkelingen worden nauwkeurig bijgehouden in het ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Als uw kind 4 jaar wordt, wordt deze informatie overgedragen aan de basisschool. Door onze samenwerking met basisschool De Triangel worden de gegevens van de peuter besproken met de intern begeleider of zorgleerkracht van deze basisschool. Als het kind 4 jaar wordt, krijgen de ouders een overdrachtsformulier van de gemeente Den Haag. Dit formulier wordt ingevuld door de voorschoolleidsters. Het is de bedoeling dat de ouders dit formulier ondertekenen en het formulier daarna aan de groepsleerkracht van het kind op de basisschool geven. Pedagogisch beleidsplan De voorschool heeft een pedagogisch plan, hierin staat beschreven wat wij willen bereiken met de peuters en hoe wij dit doen. Hieronder een korte omschrijving van de doelstelling. Voor de volledige versie van het pedagogisch plan kunt u terecht bij de leidster van uw kind of op onze website De missie van de voorschool De missie van voorschool De Mussen is om peuters de ruimte en mogelijkheden te bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en de kans op ontwikkelingsachterstanden te verkleinen. Hierdoor kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Een belangrijk onderdeel hiervan is het herkennen van problemen in de ontwikkeling en de vroegtijdige signalering van een ontwikkelingsachterstand.

2 VVE methode Puk en Ko Op voorschool De Mussen wordt gewerkt met de voor- en vroegschoolse educatiemethode Puk en Ko. De ontwikkeling van de kinderen wordt met deze methode op een gestructureerde en speelse wijze gestimuleerd. Belangrijk om te weten over de methode Puk en Ko Puk en Ko is een methode voor kinderen op de voorschool in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het contact tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassene is heel belangrijk. De methode werkt vooral aan de volgende ontwikkelingsgebieden: o de taalontwikkeling o de sociaal communicatieve ontwikkeling o de rekenvaardigheid, begrippen zoals groot/klein, kort/lang, zwaar/licht, kleuren herkennen, sorteren en beginnend tellen komen aan bod. De overige ontwikkelingsgebieden krijgen ook aandacht binnen de methode: o de motorische ontwikkeling o de emotionele ontwikkeling o de ontwikkeling van het denken Puk en Ko is een totaalprogramma en sluit aan op Ik en Ko, de methode waarmee basisschool De Triangel werkt. In de methode speelt de handpop Puk een grote rol Via Puk worden kinderen betrokken bij de activiteit. Via Puk kun je op een veilige en leuke manier de kinderen uitlokken. Puk geeft de kinderen taalaanbod, lokt taalgebruik bij hen uit en geeft daarop ook weer commentaar. Puk is het speelkameraadje van de kinderen, hij is een van hen. Kinderen kunnen zich in Puk herkennen. Tegen hem durven zij vaak wel te praten, terwijl ze dat bij de juf nog spannend vinden. Werkwijze Bij Puk en Ko wordt gewerkt met thema s. Er zijn in totaal 10 thema s uitgewerkt die ieder ongeveer 4 weken in beslag nemen. De thema s zijn: 1. Welkom Puk 6. Knuffels 2. Hoera, een baby 7. Eet smakelijk 3. Reuzen en kabouters 8. Hatsjoe 4. Wat heb jij aan vandaag? 9. Regen 5. Oef, wat warm 10. Dit ben ik Puk en Ko en ouders Bij ieder thema krijgt u een themaboekje mee met daarin de woorden en de liedjes van het thema. Bij een aantal thema s krijgt u leuke activiteiten mee die u samen met uw kind kunt doen.

3 Voor we met een thema starten, kunt u als ouder gevraagd worden om spullen mee te geven die bij het thema horen en waar we activiteiten mee kunnen doen. Dit kunnen spullen zijn die u te leen aanbiedt of spullen waar u niets meer mee doet en wel wil afstaan. Contact met de ouders Er zijn een aantal vaste gespreksmomenten: 1. Bij plaatsing wordt er een plaatsingsgesprek gevoerd. 2. Wanneer uw kind ongeveer een half jaar op de voorschool zit, wordt er een voortgangsgesprek gevoerd. 3. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, vindt er een eindgesprek plaats. Er zijn natuurlijk nog meer momenten om een gesprek te voeren over uw kind met de leidsters. Tijdens de inloop en bij het ophalen van uw kind is er meestal wel de mogelijkheid om een kort gesprekje met de leidsters te voeren. Als u zich zorgen maakt over uw kind of u wilt uitgebreider praten met de leidsters, dan kunt u altijd met de leidsters een afspraak maken om op een rustig moment over uw kind te praten. Indien de leidsters zich zorgen maken over uw kind, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht en kan er samen naar een oplossing worden gezocht. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een gesprek. U kunt dan bijvoorbeeld doorverwezen worden naar logopedie, het consultatiebureau, spel-aan-huis, enz. Samen kunnen we dan kijken wat uw kind nodig heeft. Wij streven naar een open en eerlijk contact met de ouders zodat de zorg voor de peuters zo optimaal mogelijk kan zijn. Klachtenprocedure De voorschool van De Mussen heeft een klachtenprocedure. Wanneer ouders een klacht hebben is het de bedoeling dat ouders eerst met de leidsters praten over de klacht. Komt u er met de leidsters niet uit of vindt u dat de klacht niet goed behandeld is, dan kunt u bij de directie van De Mussen uw klacht neerleggen. U kunt met uw klacht ook terecht bij onze vertrouwenspersoon. Onze klachtenregeling kunt u inzien bij de leidsters van de voorschool. Ouderbijeenkomsten Minimaal 3 keer per jaar wordt door de voorschool een ouderbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld in samenwerking met het consultatiebureau of de bibliotheek worden georganiseerd. De ouderbijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld gaan over hoe het gaat op de voorschool, over de opvoeding van uw kind, over het belang van voorlezen, over gezond eten, over overgewicht bij jonge kinderen, enzovoort.

4 De bijeenkomsten zullen tijdens de voorschooluren gehouden worden zodat uw kind gewoon naar de groep kan om te spelen. U krijgt hiervoor een schriftelijke uitnodiging. De dagelijkse gang van zaken De kinderen worden gebracht om uur in de ochtend of om uur in de middag. Is er iets met uw kind wat de leidsters moeten weten, geeft u dit dan bij binnenkomst direct aan bij de leidsters. De ouders of begeleiders mogen een kwartier in de klas blijven om met hun kind te spelen. De kinderen gaan vrij spelen in de verschillende speelhoeken. Ze kunnen een puzzel maken, kleuren, met auto s spelen, in de poppenhoek, iets bouwen, enz. De leidsters begeleiden de kinderen in hun spel of gekozen activiteit. Na een uurtje gaan de kinderen en de leidsters samen opruimen en wordt er in de grote of kleine kring een activiteit gedaan die te maken heeft met het thema. Daarna gaan we handen wassen en samen eten. In de ochtend eten we brood en drinken we melk. In de middag eten we fruit en drinken we limonade. Na het eten wordt er bij mooi weer buiten gespeeld en bij heel slecht weer wordt er geknutseld en/of gespeeld. Om uur, of als het kind in de middag komt om uur, is het tijd om naar huis te gaan en worden de kinderen weer opgehaald. Om de kinderen te laten zien hoe de dag op school gaat verlopen, werken we met dagritmekaarten. U bent als ouder van harte welkom om een dagdeel mee te draaien in de groep. Dan kunt u zien hoe het gaat op de voorschool. spelen opruimen Wat neemt uw kind mee naar de voorschool? Als uw kind de Voorschool bezoekt, hoeft u in principe niets mee te geven. In de ochtend eten we brood en drinken we melk met de kinderen. Dit krijgen ze van de voorschool. In de middag eten we fruit en drinken we water of limonade. Ook dit wordt door de voorschool geregeld. Als een kind allergisch is voor bepaalde voedingsstoffen, wordt er met de ouders overlegd wat het kind wel en niet kan eten. Wanneer uw kind nog luiers draagt, hoeft u niets mee te geven. Alle benodigdheden zijn aanwezig op de voorschool. Een setje schone kleren kan handig zijn wanneer uw kind bezig is, zindelijk te worden, maar is niet noodzakelijk. We hebben ook reservekleding op de voorschool. Wanneer uw kind reservekleding heeft gebruikt, vragen we u dit gewassen terug te geven. De leidsters Er zijn altijd twee minimaal twee leidsters op de groep aanwezig met de juiste opleiding. Dit betekent minimaal een MBO-3 of HBO-diploma. Ook zijn de leidster in het bezit van een VVEcertificaat of volgen zij daarvoor een opleiding. Daarnaast volgend de leidsters elk jaar verschillende trainingen en cursussen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen

5 binnen het vakgebied. Alle leidsters zijn in het bezit van een kinder EHBO-certificaat en een bewijs van goed gedrag. Regelmatig zijn er stagiaires op de groep. Zij zijn in opleiding binnen ons vakgebied of komen onderzoeken of ze het werken met peuters leuk vinden. De ouderbijdrage De kosten voor de voorschool zijn vastgesteld door de gemeente. U betaald twee dagdelen en de gemeente betaalt de andere twee dagdelen. Kinderen die een ooievaarspas hebben, mogen gratis naar de voorschool komen. De ouders van kinderen zonder ooievaarspas betalen 20 euro per maand. Dit bedrag dient u aan het begin van de maand aan de leidsters te voldoen. Aan alle ouders (met of zonder ooievaarspas) wordt in november een bijdrage gevraagd van 7,50. Dit bedrag wordt besteed aan allerlei extra activiteiten zoals het zomerfeest, vaderdag, moederdag, sinterklaas, enz. De oudercommissie De voorschool heeft een oudercommissie welke bestaat uit mimimaal 3 ouders van kinderen die op dat moment de voorschool bezoeken. De commissie heeft een aantal belangrijke taken: De belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. De ouders te vertegenwoordigen. De communicatie verbeteren tussen de ouders en het personeel. Meedenken en advies geven over hoe het werk op de voorschool beter kan. Heeft u interesse om ook deel te nemen aan de oudercommissie? Geef het door aan één van de leidsters. De groepen en de tijden, wegbrengen en ophalen De voorschool heeft 4 groepen. Bij inschrijving kunt u een voorkeur aangeven. Wij houden daar zoveel mogelijk rekening mee bij de indeling. Er zijn altijd twee groepen tegelijk aanwezig. De schooltijden van de groepen zijn als volgt: Groep 1 en groep 3: maandagochtend dinsdagochtend donderdagmiddag vrijdagmiddag uur uur uur uur Groep 2 en groep 4: maandagmiddag dinsdagmiddag donderdagochtend vrijdagochtend uur uur uur uur Wij volgen de schoolvakanties van de basisschool. Als de leiding twijfels heeft over de persoon die het kind komt ophalen, laten wij het kind niet

6 meegaan. Het kan zijn dat de leidsters degene die het kind op wilt halen te jong vindt, de persoon niet kent, of dat het kind niet goed reageert op de persoon die het op wilt halen en niet mee wilt gaan. Wij willen u dringend vragen om aan de leidsters door te geven wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald. Dit kan bij het brengen van uw kind of in een onverwachte situatie natuurlijk telefonisch. Aanmelding en plaatsing U kunt uw kind inschrijven vanaf 1,5 jaar. Uw kind kan geplaatst worden op de voorschool zodra uw kind 2 jaar en 5 maanden is. Om in te schrijven kunt u een inschrijfformulier invullen en inleveren aan de balie of bij de leidsters van de voorschool. De voorschool heeft plaats voor 64 kinderen. We werken met een wachtlijst; het kan zijn dat uw kind niet direct geplaatst kan worden. Op tijd inschrijven is dus belangrijk. Zodra uw kind oud genoeg is om te beginnen bij de voorschool, wordt u gebeld door de leidsters om wat afspraken te maken o.a. voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek vertellen wij u meer over de voorschool en onze werkwijze. U maakt kennis met minimaal één van de leidsters en kunt haar allerlei vragen stellen en belangrijke informatie over uw kind aan de leidster vertellen. U tekent tijdens dit gesprek ook een plaatsingsovereenkomst. Dit is een bewijs dat de voorschool en u als ouder/verzorger met elkaar hebben afgesproken dat uw kind Voorschool De Mussen bezoekt. Uitstapjes Een aantal keren per jaar maken we een uitstapje met de peuters. We gaan naar de kinderboerderij, het theater, de bibliotheek en de speeltuin. Om alles veilig te laten verlopen hebben we bij deze uitstapjes vaak ouders nodig. Wij proberen u tijdig te informeren over het tijdstip van onze uitstapjes. Soms zijn wij echter afhankelijk van derden en horen wij het zelf pas vrij laat. We hopen op uw begrip en uw hulp. Tips voor ouders en huisregels voorschool de Mussen Breng uw kind zo vaak mogelijk naar de voorschool; hoe vaker uw kind komt, hoe beter. Breng en haal uw kind op tijd. Lees het themaboekje en schenk thuis aandacht aan het thema. Doe de Puk thuisactiviteiten met uw kind die bij sommige thema s worden meegegeven. Praat met uw kind over hun dag op de voorschool. Toon interesse in pop Puk, vraag uw kind bijvoorbeeld wat Puk vandaag heeft gedaan. Betrek uw kind bij de dagelijkse bezigheden thuis. Praat met uw kind over de dingen die u doet. Vertel in hele zinnen wat u doet. Lees uw kind thuis vaak voor of vertel verhaaltjes. Breng uw kind op tijd naar bed. Tip: tussen uur is een goede tijd voor uw peuter. Geef uw kind geen fles mee naar de voorschool. Voor de kinderen die een speen gebruiken, graag een bakje meegeven voor de hygiëne.

7 Als u meer informatie wilt hebben over het beleid van voorschool De Mussen, kunt u bij de leidsters vragen naar de informatiemap van de voorschool. In beide lokalen ligt een map ter inzage voor de ouders. Als u vragen heeft, komt u dan gerust bij ons langs, de deur staat altijd voor u open! Telefoonnummers van de voorschool: Juf Yamina Juf San Juf Indra Juf Coby Als de telefoon op de groep niet wordt opgenomen, kunt u het algemene nummer van De Mussen bellen. Tel Clubhuis de Mussen Hoefkade CM Den Haag Website: Op onze website vindt u nog meer informatie over de voorschool. Onder andere belangrijke data en het inspectierapport van Toezicht kinderopvang (TOKIN)

8 We hopen dat uw kind en u een fijne tijd hebben bij voorschool De Mussen!

Informatieboekje voor ouders Voorschool De Mussen

Informatieboekje voor ouders Voorschool De Mussen Informatieboekje voor ouders Voorschool De Mussen 2013 2014 Voorwoord Dit is het informatieboekje van voorschool De Mussen. In dit boekje willen wij in het kort informatie geven over de doelstellingen,

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

De Mussen Huis van de buurt Thuis in de buurt Pedagogisch beleidsplan Voorschool De Mussen

De Mussen Huis van de buurt Thuis in de buurt Pedagogisch beleidsplan Voorschool De Mussen De Mussen Huis van de buurt Thuis in de buurt Pedagogisch beleidsplan Voorschool De Mussen Inhoud 1. Inleiding 2 1.1. Bestuur 2 2. Missie en visie 2 2.1. Missie 2 2.2. Visie 2 3. Organisatie 3 3.1. Werkwijze

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Voorschool Balou Voorschool Balou Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Algemeen Spelenderwijs Utrecht Niasstraat 6-c 3531 WP Utrecht info@spelenderwijsutrecht.nl Telefoon algemeen 030-820

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2015-2016 2 Beste ouders / verzorgers, Fijn dat uw kind naar peuterspeelzaal De Buutplaats komt! Dit informatieboekje bevat alle informatie over

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Grutterij. Wheeme 8, 8325 AE Vollenhove Telefoon:

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Grutterij. Wheeme 8, 8325 AE Vollenhove Telefoon: Informatieboekje Peuterspeelzaal De Grutterij Wheeme 8, 8325 AE Vollenhove Telefoon: 06-44397688 www.psz-steenwijkerland.nl Beste ouder/verzorger, In dit informatie boekje vindt u alles wat u moet weten

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzaal Risdam

Stichting Peuterspeelzaal Risdam Stichting Peuterspeelzaal Risdam Postbus 487 1620 AL Hoorn ING bank 498346 KvK nr. S 41234108 Veel méér dan alleen spelen Info- en Bewaarboekje groep VVE Piramide op onze peuterspeelzaal tekening Dagmar

Nadere informatie

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar

Spelen en ontwikkelen. bij de peuteropvang in Alkmaar Spelen en ontwikkelen bij de peuteropvang in Alkmaar Is uw kind tussen de twee en vier jaar? Dan mag hij of zij naar de peuteropvang: Een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding

Nadere informatie

VVE programma Uk & Puk

VVE programma Uk & Puk VVE programma Uk & Puk Kinderdagverblijf het Helpernest werkt sinds 2013 met het VVE programma Uk en Puk. Wij vinden gerichte aandacht voor de begeleiding van baby s en peuters en het stimuleren van hun

Nadere informatie

We stellen ons graag voor

We stellen ons graag voor 1. Welkom Binnenkort komt uw kind naar onze Voorschool peuterspeelzaal de Klimmertjes. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 1 Welkom! Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage Informatieboekje van Peuterspeelschool De Plantage Dit boekje informeert u over de huisregels van ; Peuterspeelschool De Plantage. De leidsters op de Dreumeldoos zijn: Kitty Delsink Migo Kitty werkt op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Peuterspeelgroep Op de Wip

Jaarverslag 2014 Peuterspeelgroep Op de Wip Jaarverslag 2014 Peuterspeelgroep Op de Wip Voorwoord Kinderopvang Op de Wip is nu twee jaar open en we kijken met veel plezier en tevredenheid terug naar afgelopen jaar en het jaar daar voor. We zijn

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph Informatieboekje Peuterspeelzaal St. Joseph Aanmelding en afmelden... 5 Aanmelding en plaatsing... 5 Afmelden... 6 Afwezigheid ivm ziekte e.d.... 6 Doel peuterspeelzaal... 7 Pedagogisch beleid... 8 Halen

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren Welkom bij Voorschool De Vijf Sterren. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te geven. In het begin

Nadere informatie

We stellen ons graag voor

We stellen ons graag voor 1. Welkom Binnenkort komt uw kind naar onze Voorschoolpeuterspeelzaal De Mini Meerpaal. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop

Nadere informatie

Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten. Informatieboekje

Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten. Informatieboekje Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten Informatieboekje 2015/2016 Voorwoord Hierbij treft u het informatieboekje aan van Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten te Voorburg. Wij hopen u in dit boekje een

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

We stellen ons graag voor

We stellen ons graag voor 1. Welkom Binnenkort komt uw kind naar onze peuterspeelzaal De Peuterslee. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop wij aan de

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal)

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Inhoudsopgave VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! PEUTERKLAS IN PLAATS VAN PEUTERSPEELZAAL 3 WAT IS DE PEUTERKLAS?

Nadere informatie

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke.

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Welkom 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 2 DOELSTELLING EN WERKWIJZE 3. PRAKTISCHE ZAKEN 4. AFSPRAKEN IN DE GEMEENTE STEENBERGEN Welkom bij de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Het beste voor je kind?

Het beste voor je kind? Het beste voor je kind? Dat wil elke ouder. Kinderopvang Bambino geeft ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft, in een veilige omgeving waarin het plezier heeft en zichzelf mag zijn. Bambino

Nadere informatie

We stellen ons graag voor

We stellen ons graag voor 1. Welkom Binnenkort komt uw kind naar onze Voorschoolpeuterspeelzaal De Ukkepukkies. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Peuterspeelzaal Het Penseeltje

Peuterspeelzaal Het Penseeltje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Het Penseeltje 2016-2018 Pagina 1 van 10 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: peuterspeelzaal

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatiefolder Peuter Vriendjes

Informatiefolder Peuter Vriendjes Informatiefolder Peuter Vriendjes Organisatie Peuterspeelzaal Peuter Vriendjes is een stichting zonder winstoogmerk maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kinderkwartier IJsselstein. Het bestuur bestaat

Nadere informatie

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG.

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Voor contact: SPGG Postbus 173 4190 CD GELDERMALSEN www.spgg.nl Administratie: Tel:

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers. Het kindcentrum. Een goede start voor ieder kind

Informatie voor ouders/verzorgers. Het kindcentrum. Een goede start voor ieder kind matie voo Informatie voor ouders/verzorgers Het kindcentrum Een goede start voor ieder kind Het kindcentrum is een goede start voor uw kind. Wij bieden een veilige plek waar uw peuter leert samen te spelen

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas INFORMATIEBOEKJE 2015-2016 Peuterspeelzaal De kleine bas 1 Algemene informatie De kleine bas is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar (peuters). Het woord peuterspeelzaal doet vermoeden

Nadere informatie

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website:

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website: Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-433497 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com Website: www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl Bereikbaarheid: Na de peutermorgens

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Stichting Zaltbommelse Peuterspeelzalen. Informatie

Stichting Zaltbommelse Peuterspeelzalen. Informatie Stichting Zaltbommelse Peuterspeelzalen Informatie Waarom naar de peuterspeelzaal? Een peuter is nieuwsgierig en is elke dag bezig met het ontdekken van de wereld om hem/haar heen. De peuterspeelzaal biedt

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2015-2016 2 Beste ouders / verzorgers, Fijn dat uw kind naar peuterspeelzaal De Buutplaats komt! Dit informatieboekje bevat alle informatie over

Nadere informatie

Dit informatieboekje bevat alle informatie over de voorschool van basisschool de Zuidwester.

Dit informatieboekje bevat alle informatie over de voorschool van basisschool de Zuidwester. Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2015-2016 1 Beste ouders en verzorgers, Fijn dat uw kind naar onze peuterspeelzaal komt. Dit informatieboekje bevat alle informatie over de voorschool

Nadere informatie

Informatieboekje voorschool BS De Wingerd

Informatieboekje voorschool BS De Wingerd Informatieboekje voorschool BS De Wingerd Schooljaar 2009 2010 BS De Wingerd Algemeen: In dit boekje vindt u alle informatie die speciaal bestemd is voor de ouders/verzorgers van de kinderen die onze voorschool

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL 010120011 KINDEROPVANG ROMI B.V. INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL Chr. Peuterspeelzaal Jorien van Veelen Inhoud Pagina Welkom 3 Identiteit 3 Peuterspeelzaal het Zandkasteel 4 Doelstelling 4 Aanbod 5 VVE

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Informatieboekje peuters 2014-2015. Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2014-2015. Pinky 1

Informatieboekje peuters 2014-2015. Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2014-2015. Pinky 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2014-2015 Pinky 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 3 Peutergroepen openingstijden blz. 4 Informatie blz. 5 Besmetting/Ziekte blz. 5 Afwezig/opzeggen blz.

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Informatieboekje. Voorschool

Informatieboekje. Voorschool Informatieboekje Voorschool email: directie@pionier.nl website: www.obsdepionier.nl OBS de Pionier Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout 0162-437832 Versie: juni 2017 Voorschool OBS de Pionier De voorschool van

Nadere informatie

We stellen ons graag voor

We stellen ons graag voor 1. Welkom Binnenkort komt uw kind naar onze Voorschoolpeuterspeelzaal De Matroosjes. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuteropvang

Informatieboekje. Peuteropvang Informatieboekje Peuteropvang Inleiding Hierbij bieden wij u ons informatieboekje aan. Het informeert u over de gang van zaken op de peuteropvang. U heeft uw kind aangemeld voor de peuteropvang. Een belangrijke

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Welkom bij peuterspeelzaal t Kwetternest.

Welkom bij peuterspeelzaal t Kwetternest. Welkom bij peuterspeelzaal t Kwetternest. Uw kind is gestart of gaat binnenkort starten bij peuterspeelzaal t Kwetternest. Vanaf 1970 zijn wij actief in de gemeente Bunschoten. Onze prachtige locatie is

Nadere informatie

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz Hartelijk dank voor uw interesse in Mikz Deze informatieset is gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van peuterspeelzalen en kinderopvang in uw eigen omgeving. Mikz biedt op allerlei manieren

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peutergroepen Zundert

Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peutergroepen Zundert Kober peuterland Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peutergroepen Zundert Kober peuterland is onderdeel van de Kober groep. De Kober groep is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017 INFORMATIEBOEKJE Stichting Peuterspeelzaal t Hummeltje Prins Bernhardstraat 42 2825 BE Berkenwoude Uitgave 2017 Vooraf Alle informatie betreffende Peuterspeelzaal t Hummeltje vindt u in dit boekje. De

Nadere informatie

1. Welkom. We stellen ons graag voor Op onze Voorschoolpeuterspeelzaal werken 2 medewerkers:

1. Welkom. We stellen ons graag voor Op onze Voorschoolpeuterspeelzaal werken 2 medewerkers: 1. Welkom Binnenkort komt uw kind naar onze Voorschoolpeuterspeelzaal Onze kleine wereld. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek Informatieboekje Peuterspeelzaal Het Klavertje Oosterstreek Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-432690 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com 1 Bereikbaarheid:

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Boefje Juni 2016 Peuterspeelzaal t Boefje Guido Gezellelaan 3-5 2182 WB Hillegom T: 088 304 3081 E: boefje@splopvang.nl W: www.splopvang.nl 1 Inhoud 1. Informatie

Nadere informatie

Seizoen 2013 / Deze week hebben de peuters, samen met hun ouders, tijdens de spelinloop prachtige strandjes gemaakt.

Seizoen 2013 / Deze week hebben de peuters, samen met hun ouders, tijdens de spelinloop prachtige strandjes gemaakt. Welkom op de eigen pagina van speelzaal Wolkewietje Seizoen 2013 / 2014 16 juni 2014 Deze week hebben de peuters, samen met hun ouders, tijdens de spelinloop prachtige strandjes gemaakt. Ook kwamen er

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal t Dwersliggertje

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal t Dwersliggertje Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal t Dwersliggertje INLEIDING Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal t Dwersliggertje. Alle leidsters en vrijwilligsters van peuterspeelzaal t Dwersliggertje

Nadere informatie

1. Welkom. We stellen ons graag voor Op onze Voorschoolpeuterspeelzaal werken 2 medewerkers:

1. Welkom. We stellen ons graag voor Op onze Voorschoolpeuterspeelzaal werken 2 medewerkers: 1. Welkom Binnenkort komt uw kind naar onze Voorschoolpeuterspeelzaal Onze kleine wereld. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. Het Koningskind

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. Het Koningskind Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Het Koningskind INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 1. De Basisgroep 4 2. Welbevinden en ontwikkeling 9 3. Pedagogische doelen 11 Pagina 2 van 12 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN-

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Speeldoos Peuterspeelzaal De Speeldoos 0345-580582 Oranje Nassaustraat 21 speeldoos@telfort.nl 4191 EC Geldermalsen www.spgg.nl Beste ouders/verzorgers In de eerste

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori Informatieboekje voor ouders Beste peuterouders, WELKOM IN DE PEUTERSPEELZAAL VAN WAALSDORP! Uw kind gaat nu starten of is

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Informatieboekje 2015 Peuterspeelzaal Dikkie Dik

Informatieboekje 2015 Peuterspeelzaal Dikkie Dik Informatieboekje 2015 Peuterspeelzaal Dikkie Dik Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Voor wie? blz. 4 Wat is ons doel blz. 4 Algemeen blz.5 De vereniging blz. 5 Veiligheid, hygiene en gezondheid blz. 5 Hoofdluis

Nadere informatie

Christelijke Peuterspeelzaal

Christelijke Peuterspeelzaal Pedagogisch werkplan Christelijke Peuterspeelzaal Het Visje 2016-2018 Pagina 1 van 8 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van Christelijke peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

We stellen ons graag voor Op onze Voorschoolpeuterspeelzaal werken: Stephanie van Hesse, voorschoolleidster en coördinator

We stellen ons graag voor Op onze Voorschoolpeuterspeelzaal werken: Stephanie van Hesse, voorschoolleidster en coördinator 1. Welkom Binnenkort komt uw kind naar onze Voorschoolpeuterspeelzaal Het Groene Kikkertje. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

Facebook Onze facebookpagina heeft een andere naam gekregen. HKC Twente is Kindercentrum.nl geworden.

Facebook Onze facebookpagina heeft een andere naam gekregen. HKC Twente is Kindercentrum.nl geworden. KDV De Telgenkamp Elke twee maanden komt de nieuwsbrief uit, met daarin nieuwtjes, mededelingen en belangrijke zaken van het Kindercentrum nl en KDV De Telgenkamp. Facebook Onze facebookpagina heeft een

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal de Peuterboot (versie november 2015)

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal de Peuterboot (versie november 2015) 1 In dit plan staat beschreven hoe de speelzaal er uit ziet, welk dagritme er wordt gehanteerd en welke regels wij hanteren. Daarnaast welke activiteiten er worden georganiseerd en welke thema s aan bod

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL De Schalm 1 Welkom! Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Schelleboom (PSZ) Cia van Boorthof XB OISTERWIJK

Inspectierapport PSZ Schelleboom (PSZ) Cia van Boorthof XB OISTERWIJK Inspectierapport PSZ Schelleboom (PSZ) Cia van Boorthof 2 5061XB OISTERWIJK Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Oisterwijk Datum inspectie: 10-05-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Baselaer (PSZ) Hoefstraat NK TILBURG

Inspectierapport PSZ Baselaer (PSZ) Hoefstraat NK TILBURG Inspectierapport PSZ Baselaer (PSZ) Hoefstraat 175 5014NK TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 25-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

We stellen ons graag voor

We stellen ons graag voor 1. Welkom Binnenkort komt uw kind naar onze peuterspeelzaal De Knuffels. Dit boekje geeft u alvast een indruk van onze dagelijkse gang van zaken. Ook leest u hier meer over de manier waarop wij aan de

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie