INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL"

Transcriptie

1 KINDEROPVANG ROMI B.V. INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL Chr. Peuterspeelzaal Jorien van Veelen

2 Inhoud Pagina Welkom 3 Identiteit 3 Peuterspeelzaal het Zandkasteel 4 Doelstelling 4 Aanbod 5 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) 6 Doel VVE 6 Programma ik ben Bas 7 Aanpak 7 Thema's 7 Dagindeling 8 Informatie 9 Peuterspeelzaaltijden 9 Brengen en halen 9 Kosten en betaalwijze 9 Eten & drinken 9 Luiers & zindelijkheid 9 Kleding 9 Verjaardag 9 Uitstapjes 9 Ziekte & afmeldingen 10 Vakanties en feestdagen 10 Gegevens van de peuter 10 Uitschrijven 10 Ouders 10 Personeel 10 Verlies van spullen 10 Informatiebord 10 Website 11 Tot Slot 12 2

3 Welkom Welkom bij kinderopvang ROMI, uw peuter gaat de peuterspeelzaal het Zandkasteel van in Oldebroek bezoeken. Op 1 oktober 2009 is kinderopvang ROMI in Oldebroek gestart, vanaf 1 januari 2011 zullen er ook peuteractiviteiten plaatsvinden. Dat houdt in dat op sommige dagdelen bij kinderopvang ROMI een peuterspeelzaal zal zijn. De naam van de peuterspeelzaal is: Het Zandkasteel. De directie van ROMI is: Roel van de Meent en Mirjam Mulder. Dit boekje is bedoeld om u een beeld te geven van wat u en uw kind kunnen verwachten van het verblijf op de peuterspeelzaal. Met onbeantwoorde vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de peuterspeelzaalleidsters van uw kind of bij de klantenservice van ROMI: Nancy Bos of Linda van den Berg onder telefoonnummer Uiteraard staan wij altijd open voor opmerkingen en aanvullingen. Veel leesplezier, maar vooral veel speelplezier voor alle kinderen op peuterspeelzaal Het Zandkasteel! Identiteit heeft een christelijke identiteit. Dit betekent in de praktijk dat we met de kinderen bidden, christelijke liedjes zingen en de christelijke feesten vieren. Ook proberen we de kinderen op een eenvoudige wijze kennis te laten maken met de Bijbel. Ons doel is om vanuit deze identiteit een sfeer te scheppen waarin iedereen zich geaccepteerd, gewaardeerd en vertrouwd voelt. Dat geldt dus ook voor kinderen die niet of minder bekend zijn met het christelijk geloof. Ook zij zijn van harte welkom! 3

4 Peuterspeelzaal het Zandkasteel Doelstelling Bij de peuterspeelzaal krijgen kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende één of meerdere dagdelen per week gestructureerde aandacht en begeleiding bij het individueel en samen spelen. Onder deskundige leiding zijn er diverse spelmogelijkheden waarbij aandacht wordt besteed aan het stimuleren van de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van uw peuter. Het Zandkasteel biedt mogelijkheden, die vaak thuis niet of lastig te doen zijn. Het samen spelen met leeftijdgenootjes, het leren delen van zowel aandacht als materiaal en het naar elkaar leren luisteren zijn bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. De peuter maakt een grote ontwikkeling in korte tijd door. Een peuter naar de peuterspeelzaal brengen kan positief zijn voor zowel uw kind als voor u. Het doel van kinderopvang ROMI is het bieden van een kwalitatief goede peuteropvang met veel nadruk op taalontwikkeling en creatieve vorming. Door middel van een goede begeleiding, het stimuleren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het laten opdoen van veel ervaringen en vaardigheden willen wij ervoor zorgen dat alle peuters die naar onze opvang komen beter voorbereid naar de basisschool (en eventueel buitenschoolse opvang) gaan als zij 4 jaar worden. We leren de peuters samen delen, samen spelen, zelfstandig activiteiten uitvoeren, functioneren in de groep, helpen opruimen, etc. Ook zindelijkheidstraining hoort hierbij. Op basis van het spel en het gedrag van de peuter zal de leidster de peuter stimuleren en variaties aanbrengen om het een stapje verder te laten gaan. Daarvoor heeft de leidster oog voor de ontwikkelingsfase van de afzonderlijke kinderen en biedt de leidster speelgoed en activiteiten aan die uitdagen en waar uw peuter wat mee kan ontdekken. Uitgangspunt daarbij is wat de peuters wel kunnen en niet dat wat ze niet kunnen. De ontwikkeling loopt niet voor ieder kind gelijk. De ene peuter is sneller met praten en de ander is motorisch vaardiger. Als kinderopvang ROMI vinden wij het heel belangrijk dat een jonge peuter zich kan ontwikkelen in zijn/haar tempo. Een kind op de peuterspeelzaal moet dit spelenderwijs kunnen doen. Toch komt het voor dat de peuter op een bepaald ontwikkelingsgebied best wat stimulans kan gebruiken. De leidsters signaleren deze behoefte en gaan daar op in middels extra aandacht (activiteit) op een bepaald ontwikkelingsgebied. Vroegtijdig signaleren van een ontwikkelingsprobleem is belangrijk om hier op in te kunnen spelen en zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden. 4

5 Aanbod De peuterspeelzaal is een belangrijke stap in het leven van uw kind. Als kinderopvang ROMI willen wij er alles aan doen om deze stap zo goed mogelijk te laten verlopen. Ontmoeten: De kinderen ontmoeten op de peuterspeelzaal veel andere kinderen. Ze leren samen spelen in een veilige omgeving. Door samen te spelen leert uw kind rekening te houden met anderen. Ook ontmoet uw kind de peuterspeelzaalleidsters. Voor kinderen die ook naar de kinderopvang gaan, zijn de leidsters bekend. Leidsters van de kinderopvang staan ook op de groep bij de peuteractiviteiten. Dit kan de kinderen een extra veilig en vertrouwd gevoel geven. Ontdekken: Een kind is elke dag bezig met het ontdekken van de wereld om zich heen. Dit doet de peuter op heel veel verschillende manieren: door te praten, te luisteren, te lachen, te kijken, te tekenen, te plakken, te bouwen,te rennen en ga zo maar door. Het peuterspel is hierbij heel belangrijk want spelen is leren. Ontwikkelen: In de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken kinderen een grote ontwikkeling door. Ieder kind doet dit op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De peuterspeelzaalleidsters sluiten aan bij de ontwikkeling van ieder individueel kind en stimuleren deze ontwikkeling. 5

6 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) Met vroegschoolse educatie wordt bedoeld dat voor het reguliere taal aanbod (op een basisschool) of taalmethode aandacht wordt besteed aan taalontwikkeling door middel van een programma. Het zogenaamde VVE-programma. Voorschoolse en vroegschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of de kinderopvang en loopt door tot in de eerste groepen van de basisschool. Het zijn geen losse lessen maar bij alles wat er in de groep gebeurt, speelt het programma een rol, ook als er niet aan activiteiten van het programma wordt gewerkt. Doel VVE Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. Kinderen worden via speciale onderwijsprogramma s daarbij geholpen. Er zijn verschillende programma s voor voor- en vroegschoolse educatie. Stimulering is voor elk kind belangrijk, maar vooral voor kinderen die van huis uit minder meekrijgen. In de praktijk zijn met VVE programma s overwegend positieve en soms zeer positieve resultaten bij de kinderen bereikt. Bij de ontwikkeling van deze programma s is aangesloten op de meest recente inzichten over hoe de ontwikkeling van jonge kinderen verloopt en hoe we die zo goed mogelijk kunnen stimuleren. 6

7 Programma ik ben Bas Bij peuterspeelzaal het Zandkasteel hebben we gekozen voor het VVE programma Ik ben Bas. Het Bas - project voldoet aan de daarvoor gestelde VVE normen en sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Het Bas-project bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een volledig programma vormen voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De onderwerpen die met het project worden behandeld zijn taal, voorbereidend rekenen en wereldoriëntatie. Doe meer met Bas is een onderdeel van het totale programma speciaal voor peuters en kleuters. Het is bedoeld voor toepassing binnen de peuterspeelzalen/de kinderopvang en de groepen 1 en 2 van de basisschool. Doe meer met Bas is daarmee een doorlopend programma. Het begint voorschools en loopt door tot aan groep 3 binnen het basisonderwijs. Aanpak Doe meer met Bas streeft naar een optimale ontwikkeling van het kind. Om dat doel te bereiken, zijn in het programma de nieuwste inzichten verwerkt over het effectief stimuleren van kinderen. Dit heeft geleid tot de volgende aanpak: woordenschat als basis de kleine groep als ingang veel voorlezen lezen aan de verteltafel in gesprek met kinderen goede vragen stellen spelend leren woorden leren bij rekenen samen met de ouders Thema's Doe meer met Bas bevat acht thema's die elk gebaseerd zijn op een plaat uit een Bas prentenboek. Een peuter is vooral bezig met zijn eigen omgeving en dat is terug te zien aan de thema's. De thema's beginnen dichtbij, gaandeweg wordt de wereld van het kind steeds groter. De eerste vier thema's zijn vooral gericht op peuters en de laatste vier thema's zijn meer gericht op kleuters. De thema's zijn: Ik ben Bas Met Bas op stap Met Bas naar de boerderij Welterusten, Bas Bas schildert de zee Hoera voor Bas Bas, post Met Bas naar de bieb 7

8 Dagindeling Iedere peuterspeelzaalleidster en iedere peuterspeelzaal is uniek. Elk seizoen en elke feestdag is anders en daarmee is ook iedere dag afwisselend en leerzaam voor de kinderen. Hieronder geven wij u een aantal voorbeelden van activiteiten: Spelen met allerlei speelgoed, puzzels maken Tekenen, plakken, knippen, verven, kleien Luisteren naar een verhaal, liedjes zingen en spelletjes spelen Buiten spelen, fietsen en in de zandbak spelen Rollenspel in de poppenhoek Samen eten en drinken Iedere dag begint met de spelinloop van een kwartier. U kunt dan samen met uw kind een kleine activiteit doen zoals een puzzel of een tekening maken. Ook is dit een goed moment om een kort gesprekje met de peuterspeelzaalleidster te maken. Vanaf ongeveer 9:30 uur gaan we met de kinderen opruimen en gaan we in de kring. Daar is er tijd voor de kinderen om wat te vertellen. In dit kringmoment wordt aandacht geschonken aan het christelijk geloof, we lezen of vertellen een bijbelverhaal, zingen liedjes. Ook eten en drinken wat met elkaar. Na die tijd doen we met z n allen een activiteit. Dat kan met een thema te maken hebben, iets van het VVE programma of een vrijblijvende activiteit. Na de activiteit sluiten we af en gaan we met alle kinderen in de kring. In de kring doen we verschillende kleine activiteitjes, zoals liedjes zingen, luisteren naar een verhaal, poppenkast of een bewegingsactiviteit. Daarna worden de kinderen weer opgehaald. 8

9 Informatie Peuterspeelzaaltijden De peuterspeelzaal is in eerste instantie geopend op Maandag, Dinsdag en Donderdag. Bij voldoende inschrijving zal het ook geopend zijn op Woensdag en Vrijdag. Hiervan is uw kind er minimaal 2 keer, maar vaker is ook mogelijk. Wilt u een extra dagdeel uw kind brengen (bovenop het afgesproken aantal), dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. ( ) De openingstijden van de peuterspeelzaal zijn: 8:45 uur tot 11:45 uur. Brengen en halen Na de spelinloop is het voor uw kind het makkelijkst als u duidelijk en kort afscheid neemt bij het weggaan. In de hal bij de peuterspeelzaal zijn kapstokjes waar de kinderen hun jas en tas aan kunnen hangen. Op de groep is niet heel veel ruimte, dus het zou fijn zijn als u de buggy s in de hal laat staan voor de peuterspeelzaal. Wij geven de kinderen niet zomaar aan anderen mee. Mocht uw kind door iemand anders dan uzelf opgehaald worden, zegt u dit dan van tevoren tegen uw kind en de peuterspeelzaalleidsters. Kosten en betaalwijze U betaalt altijd vooraf. De extra dagdelen worden achteraf gefactureerd. U krijgt de factuur thuis gestuurd. Het bedrag wordt via automatische incasso afgeschreven. Eten & drinken Tijdens de ochtend wordt door de kinderen samen gegeten en iets gedronken. De kinderen krijgen van de peuterspeelzaal een koekje en wat drinken, dit hoeft u dus niet zelf mee te nemen of te geven. Luiers & zindelijkheid Is uw kind nog niet zindelijk? Geen probleem. Als uw kind bezig is met zindelijkheidstraining dan is het prettig als u dit meldt op de peuterspeelzaal. Het is fijn als u uw kind extra kleding meegeeft. In een tas voorzien van de naam van uw kind. Ook op de peuterspeelzaal wordt er gewerkt met zindelijkheidstraining. Kinderen gaan op een vast moment samen met de leidster naar het toilet, ook werken wij met een beloningssysteem. Kleding In een peuterspeelzaal spelen de kinderen ook op de grond en bijvoorbeeld buiten in de zandbak. Het is aan te raden uw kind kleding aan te doen die vies mag worden. De kinderen krijgen voor activiteiten als verven en plakken een schortje aan. Verjaardag Jarig zijn is voor uw kind een hele gebeurtenis. Natuurlijk vieren we de verjaardag van uw kind ook op de peuterspeelzaal. Als u er op deze ochtend (gedeeltelijk) bij wilt zijn, kunt u dat vooraf overleggen met de peuterspeelzaalleidsters. De peuters mogen een cadeautje maken voor de verjaardag van ouders en grootouders. U kunt die verjaardagen doorgeven door middel van een briefje aan de peuterspeelzaalleidster. Uitstapjes Zo nu en dan worden de kinderen meegenomen voor een uitstapje. U kunt bijvoorbeeld denken aan de kinderboerderij of een herfstwandeling door het bos. U en uw kind krijgen tijdig informatie over de voorgenomen uitstapjes. 9

10 Ziekte & afmeldingen Als uw kind niet naar de peuterspeelzaal komt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de klantenservice. ( ) Heeft uw kind een besmettelijke ziekte als rode hond, waterpokken, mazelen, geelzucht en dergelijke, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de peuterspeelzaalleidsters. Bij besmettelijke ziekten worden de richtlijnen van de GGD gevolgd. Als uw kind ziek wordt tijdens een ochtend op de peuterspeelzaal, wordt u gebeld op één van de telefoonnummers die u opgegeven heeft op het inschrijfformulier. Ook hebben de peuterspeelzaalleidsters een noodtelefoonnummer van u nodig, zodat zij bij noodgevallen altijd contact met u kunnen opnemen. Wanneer uw kind ziek is geweest, mogen de gemiste dagdelen ingehaald worden. Dit overlegt u met de klantenservice. ( ) Vakanties en feestdagen Tijdens vakanties en op officiële feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten. De vakanties vallen gelijk met de vakanties van de basisscholen in Oldebroek. Dat zijn voor 2011 de volgende dagen: Voorjaarsvakantie t/m e Paasdag Meivakantie t/m Hemelvaartsdag e Pinksterdag Zomervakantie t/m Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Gegevens van de peuter Het is belangrijk dat de juiste gegevens van uw kind bekend zijn op de peuterspeelzaal. Dit houdt in dat verandering van onder andere telefoonnummers, ontstane allergieën en andere belangrijke zaken direct aan de peuterspeelzaalleidsters gemeld moeten worden. Uitschrijven Als kinderen vier jaar worden gaan ze naar de basisschool. De klantenservice hanteert deze datum voor de uitschrijving. Twee maanden voor deze datum ontvangt u van de klantenservice het uitschrijfformulier van uw kind. Het bijbehorende evaluatieformulier of eventuele inschrijfformulier voor de Buitenschoolse opvang kunt u thuis invullen en terugsturen naar de klantenservice. Ouders Met u als ouder delen we een stukje van de opvoeding van uw kind. Daarom vinden we het belangrijk om ouders bij activiteiten van de peuterspeelzaal te betrekken. U kunt gevraagd worden voor een uitstapje, een knutselavond voor Sinterklaas, enzovoorts. Personeel De leidster van het zandkasteel is Jeanet Blankenspoor. Mocht er vervanging nodig zijn, dan is dat een van de vaste leidsters van kinderopvang ROMI. Verlies van spullen De peuterspeelzaal van kinderopvang ROMI is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van kleding en meegebracht speelgoed. Informatiebord Bij Het Zandkasteel hangt een Memo-bord. Daarop wordt belangrijke informatie omtrent de peuterspeelzaal opgehangen. Het is dus handig dit bord regelmatig even te bekijken. 10

11 Website Voor meer informatie over de peuterspeelzaal van kinderopvang ROMI. Hierop is ook het pedagogisch beleidsplan en informatie rondom de klachtenregeling te vinden. Kijk op onze website: 11

12 Tot Slot Heeft u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen of zijn er problemen waarover u wilt praten, dan kunt u altijd contact opnemen met de leidster(s) of een van de directieleden. Adres: Van Asch van Wijcklaan AG Oldebroek Tel.:

Pedagogisch beleids- en werkplan

Pedagogisch beleids- en werkplan Pedagogisch beleids- en werkplan Inleiding Hoofdstuk 1 Doelstelling van Klein maar dapper 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Voordeel voor ouders 1.4 Openingstijden 1.5 Vooral gericht op taalonderwijs 1.6 Nauwe

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011 pag. 1 Inhoud ADMINISTRATIE... 3 LOCATIES... 3 ORGANISATIE... 4 WIE ZIJN WIJ... 4 VISIE... 4 ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 PEDAGOGISCHE VISIE... 6 LEIDSTERS... 6 VEILIGHEID... 6 DIENSTVERLENING AAN OUDERS...

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang De Kabouters

Pedagogisch werkplan Peuteropvang De Kabouters Bijlage 5. Pedagogisch werkplan Peuteropvang de Kabouters Kantoor De Kijkdoos adres Roomweg 169-4 adres Het Stroink 66 7523 BM Enschede 7542 GT Enschede telefoon 053-4350303 telefoon 06-57997340 email

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

1 Algemene informatie...3. 2 Doelstelling...5. 3 Professionalisering... 5. 5 Activiteiten... 7. 6 Huisregels... 8. 7 Veiligheid en gezondheid...

1 Algemene informatie...3. 2 Doelstelling...5. 3 Professionalisering... 5. 5 Activiteiten... 7. 6 Huisregels... 8. 7 Veiligheid en gezondheid... Informatieboekje Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie...........................................3 2 Doelstelling................................................5

Nadere informatie

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Woord vooraf Vestiging 2. Doelstelling 3. Pedagogisch beleidsplan Het kind Volgen van de ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat 5 4023 AD Rijswijk GLD Tel: 0345 502536 1 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen

Inhoudsopgave. DEEL A: algemene pedagogische informatie. 1. Voorbeelden van goede praktijk: werken aan de pedagogische doelen Pedagogisch werkplan Kindercentrum Petteflet 2015 1 Voorwoord Dit pedagogisch werkplan geeft enerzijds informatie en kan als werkinstrument dienen om ouders en nieuwe medewerkers inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum Pedagogisch Plan Kinderdagcentrum Kinderdagcentrum Kalle Monnikeraklaan 25 3544 TH Utrecht Telefoon: 06-28650563 E-mail: kalle@kpnmail.nl Website: http://home.kpn.nl/b.jansen48/ Pedagogisch Plan van Kinderdagcentrum

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Versie jan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 3 Informatie voor ouder pag. 4 Algemene gegevens pag. 4 Openingstijden pag. 4 Sluitingsdata pag. 4 Groepssamenstelling

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie