Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten. Informatieboekje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten. Informatieboekje"

Transcriptie

1 Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten Informatieboekje 2015/2016

2 Voorwoord Hierbij treft u het informatieboekje aan van Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten te Voorburg. Wij hopen u in dit boekje een algemene indruk van en praktische informatie over onze peuterspeelzaal te geven. Voor specifieke informatie kunt u contact opnemen met één van de leidsters: Mirjam Rutgers, Susanne Rutgrink of Evelien Daniëls. Ook de bestuursleden (veelal ouders van peuters) zijn altijd bereid tot een gesprek. Wij wensen elke peuter een leuke en fijne tijd toe op onze peuterspeelzaal. Doelstelling peuterspeelzaal Het voornaamste doel van de peuterspeelzaal is uw kind de mogelijkheid te geven onbevangen te spelen. Het vrije spel is immers een belangrijke factor in zijn of haar ontwikkeling. Een tweede doel is het stimuleren van het sociale contact door peuters met elkaar een dagdeel door te laten brengen. Een derde doel is het signaleren van eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind. Relatie peuterspeelzaal en Sint Maartensschool De peuterspeelzaal Sint Maarten is ondergebracht in de Sint Maartensschool. Het idee hierachter is dat hierdoor de overstap naar het basisonderwijs kleiner wordt. Inschrijving op de peuterspeelzaal betekent niet automatisch dat uw kind is ingeschreven op de basisschool. De inschrijving voor school dient u zelf apart te verzorgen. Wanneer een peuter wel op de Sint Maartensschool geplaatst wordt, is er vooruitlopend op de overgang naar het basisonderwijs, contact tussen één van de leidsters van de peuterspeelzaal en één van de kleuterleidsters van de kleutergroepen. Het doel hiervan is om eventuele aandachtspunten te bespreken waardoor de betreffende peuter de stap naar het basisonderwijs gemakkelijker kan maken. Werkwijze Er zijn altijd twee leidsters aanwezig. Zij proberen zich zo veel mogelijk te verplaatsen in de gevoelens en situaties van het kind. Het is dan ook raadzaam de leidsters te informeren over een eventuele gebeurtenis welke grote indruk op uw peuter heeft gemaakt of zal maken (ziekte, verhuizing, scheiding, huwelijk, e.d.). Hieronder volgt een globale indeling van een ochtend op de peuterspeelzaal: uur Deur staat open; de peuters worden opgevangen en welkom geheten uur Kring maken; als start van de dag vormen de peuters een kring en worden de namen van alle peuters hardop gelezen uur Kringactiviteit; in de kring worden liedjes gezongen, spelletjes gedaan, en bepaalde thema s zoals lente behandeld uur Vrij spelen; de peuters gaan weer spelen, bijvoorbeeld op de fietsjes, in de poppenhoek, aan de zandtafel, met puzzels, auto s, blokken, duplo, etc. Tegelijkertijd wordt er geknutseld met klei of verf, of wordt er getekend dan wel geplakt uur Gezamenlijk opruimen uur De peuters drinken gezamenlijk limonade en eten fruit. Er worden liedjes gezongen, spelletjes gespeeld en/of verhaaltjes verteld. Op vaste dagen komt er een voorleesoma uur Plasmoment voor alle peuters uur Buiten spelen of peutergym in onze eigen ruimte uur De peuters gaan weer aan tafel zitten en worden opgehaald.

3 De Puk & Ko methode De laatste jaren was één van de speerpunten van de Rijksoverheid het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind. De wet Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) maakt het mogelijk extra stimuleringsactiviteiten (bijvoorbeeld op taalgebied) uit te voeren voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Een VVE-programma richt zich op het voorkomen van eventuele (taal)achterstand, zodat de kinderen met gelijke kansen op de basisschool starten. Onze peuterspeelzaal is meegegaan in deze ontwikkeling en maakt vrijblijvend gebruik van de Puk & Ko methode. Het programma richt zich op een brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop; spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Puk & Ko houdt daarbij rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is deze methode niet alleen geschikt voor peuters met een taalachterstand en meertalige groepen, maar krijgen ook taalvaardige peuters een extra uitdaging. De Puk & Ko methode werkt met thema s die voor kinderen herkenbaar zijn en aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De leidster daagt de kinderen uit om actief mee te doen, mee te denken en om te experimenteren met uitdagende materialen. Kindvolgsysteem Op de peuterspeelzaal maken we gebruik van het zogenoemde kindvolgsysteem. Gedurende de peuterperiode volgen de leidsters uw peuter binnen de volgende ontwikkelingsgebieden: sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, en spraak- en taalontwikkeling. Aan het eind van de peutertijd schrijven de leidsters een peuterverslag waarin voornoemde ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Ook de basisschool Sint Maarten werkt met het kindvolgsysteem. Om uw kind optimaal te kunnen begeleiden wanneer het naar de basisschool gaat, wordt dit verslag aan u en de desbetreffende juf/meester overhandigd. Wanneer de leidsters bijzonderheden signaleren in de ontwikkeling van uw peuter, dan nemen zij contact met u op. Mocht u echter zelf twijfels hebben over de ontwikkeling van uw peuter, dan kunt u natuurlijk ook zelf met de leidsters een persoonlijk onderhoud aanvragen. Ook als u geen problemen heeft, kunt u altijd een afspraak maken met de leidsters om over uw kind te praten. De mogelijkheid bestaat om ook aan het eind van de peuterperiode extra aandacht te schenken aan de ontwikkeling van uw kind en om die reden een afspraak te maken voor een gezamenlijk gesprek met de ouders/verzorgers, de peuterjuf en de kleuterjuf.

4 Openingsdagen en -tijden De peuterspeelzaal is iedere ochtend geopend van maandag tot en met vrijdag: Maandagochtend Dinsdagochtend Woensdagochtend 08.30/08.45 tot 12.00/12.15 uur Donderdagochtend Vrijdagochtend Inschrijfgeld Voor de inschrijving van uw kind op de peuterspeelzaal Sint Maarten betaalt u 10,- inschrijfgeld. Uw inschrijving wordt in behandeling genomen zodra het inschrijfgeld ontvangen is op IBAN NL 47 INGB , t.n.v. Peuterspeelzaal Sint Maarten o.v.v. inschrijving voornaam en achternaam van uw kind. Betaling gedurende vakanties De ouderbijdrage is gebaseerd op een bedrag per dagdeel per maand en zal gedurende 12 maanden (ook in de vakanties) geïnd worden. Opzegtermijn Indien uw kind vóór zijn/haar vierde verjaardag de peuterspeelzaal verlaat, geldt een schriftelijke opzegtermijn van twee maanden. Leidsters Maandagochtend Dinsdagochtend Woensdagochtend Donderdagochtend Vrijdagochtend Mirjam Rutgers en Evelien Daniëls Susanne Rutgrink en Evelien Daniëls Mirjam Rutgers en Susanne Rutgrink Susanne Rutgrink en Evelien Daniëls Mirjam Rutgers en Arda van Bunderen Bestuursleden Stichting peuterspeelzaal Sint Maarten is opgericht in Het bestuur van de Stichting bestaat uit een aantal vrijwillige en enthousiaste leden. De bestuursleden hebben in principe een kindje op de speelzaal en zitten minimaal twee jaar in het bestuur. Zie website voor meer informatie. Absentie Als uw peuter ziek is of om een andere reden niet kan komen, wordt u verzocht dit door te geven aan de leidsters van de peuterspeelzaal. Het telefoonnummer is (bereikbaar tijdens openingstijden). Eten en drinken De peuterspeelzaal zorgt voor drinken en koekjes als tussendoortje. Wij verzoeken de ouders regelmatig een stuk fruit mee te geven, wat als tussendoortje zal worden genuttigd. U wordt verzocht de kinderen verder geen andere etenswaren dan fruit mee te geven. Traktatie Wij vinden het leuk als de peuter zijn/haar verjaardag ook op de peuterspeelzaal wil vieren. Voor het feestvarken is een echte verjaardagsstoel aanwezig. Ouders die de verjaardag van hun jarige kind willen meemaken, zijn van harte welkom. Gelieve dit wel vooraf aan de leidsters door te geven. Een peuterbuikje is gauw gevuld. Beperk de traktatie dan ook tot iets kleins. Een snoepje/cakeje mag best, maar houd het alstublieft klein. Wij, en met ons ook vele ouders, verzoeken u dringend om geen kauwgom, zuurtjes en lolly's uit te delen.

5 Schoonmaken speelgoed Eens per kwartaal wordt het speelgoed extra grondig schoongemaakt. Hiertoe wordt een beroep gedaan op de ouders om te helpen. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Vakanties in het schooljaar 2015/2016 De vakanties lopen in principe gelijk met de basisscholen in Voorburg, en in elk geval met de Sint Maartensschool. Herfstvakantie ma t/m vrij Kerstvakantie ma t/m vrij Voorjaarsvakantie ma t/m vrij Pasen vrij t/m ma Koningsdag woe Meivakantie ma t/m vr (incl. Hemelvaart) 2e Pinksterdag ma Zomervakantie ma t/m vrij Start schooljaar 2016/2017 ma Speciale activiteiten/evenementen Jaarlijks vindt er een aantal evenementen plaats. Om u een idee te geven: sinterklaasfeest, kerstontbijt, juffenfeest, etc. Voor de ouders wordt er 1 x per jaar een ouderavond georganiseerd. Hierover wordt u van tevoren schriftelijk geïnformeerd. Peuter Priet Praat Enkele keren per jaar verschijnt het peuternieuws bulletin Peuter Priet Praat, waarin meer informatie wordt gegeven over bepaalde activiteiten. Ook worden hierin opmerkingen van de peuters en populaire liedjes meegenomen. Hierdoor krijgt u een indruk van de belevenissen van uw peuter. Website Informatie over de peuterspeelzaal kunt u vinden op onze website Hier worden ook leuke foto s geplaatst van verschillende activiteiten. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw peuter op een foto op de website te zien is, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur. Beleidsplan Het Beleidsplan 2014 met het algemeen beleid en het pedagogisch beleid ligt ter inzage op de peuterspeelzaal. U kunt het ook vinden op onze website. De risico-inventarisatie ten aanzien van veiligheid en gezondheid ligt eveneens ter inzage op de peuterspeelzaal. Huisregels t.a.v. brengen en halen Om een en ander soepel en duidelijk te laten verlopen, is er een aantal huisregels opgesteld voor ouders/verzorgers: Bij de entree van de school dragen ouders/verzorgers de verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Er is een duidelijke overdracht bij het binnenkomen en afscheid nemen. Bij het ophalen blijven de ouders buiten bij de zijdeur van het lokaal wachten tot hun kind wordt overgedragen. Bij het ophalen graag rekening houden met basisschoolleerlingen die nog les hebben. Gelieve uw gesprek met andere ouders op het schoolplein te voeren.

6 Gelieve de leidsters te informeren als iemand anders dan de ouder/verzorger uw peuter komt ophalen. De huisregels die betrekking hebben op de leidsters en de peuters zijn terug te vinden in bijlage 2 van het beleidsplan. Luizencape Indien u dit wenst, kunt u een luizencape voor uw kind aanschaffen via de oudervereniging van de Sint Maartensschool of bij een drogist. Suggesties, opmerkingen of klachtenmelding Indien u suggesties, opmerkingen of klachten heeft, horen de leidsters of bestuur dit graag van u. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de peuterzorg gewaarborgd blijft. Wij behandelen uw mondelinge of schriftelijke melding zo spoedig mogelijk en indien nodig agenderen wij deze voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Wijzullen contact met u opnemen over de afhandeling. Ten slotte Wij wensen uw kind een fijne tijd toe op de Peuterspeelzaal Sint Maarten te Voorburg. Stichting peuterspeelzaal St. Maarten Wijkerlaan EP Voorburg Peuterspeelzaal: tel.: (tijdens schooluren), Plaatsingen: tel.: , IBAN NL 47 INGB

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatiegids september 2015

Informatiegids september 2015 Informatiegids september 2015 Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal Ploegmaatjes. Ploegmaatjes is een zelfstandige peuterspeelzaal gevestigd binnen basisschool de Ploeg. Wij staan voor een

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL 010120011 KINDEROPVANG ROMI B.V. INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL Chr. Peuterspeelzaal Jorien van Veelen Inhoud Pagina Welkom 3 Identiteit 3 Peuterspeelzaal het Zandkasteel 4 Doelstelling 4 Aanbod 5 VVE

Nadere informatie

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL GEDIPLOMEERDE LEIDING UNIEKE LOCATIE ROZENDAAL PERSOONLIJK CONTACT STIMULERENDE ONTWIKKELING WERKEN SPELEN Inleiding U heeft een inschrijfformulier ontvangen van Stichting Peuterspeelzaal de Eekhoorn.

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Inhoud. Aantekeningen. Bij het huisbezoek ontvangt u nog: Peuterspeelzaal de KAS Doelstelling Werkwijze Peutervolgsysteem

Inhoud. Aantekeningen. Bij het huisbezoek ontvangt u nog: Peuterspeelzaal de KAS Doelstelling Werkwijze Peutervolgsysteem Inhoud Bij het huisbezoek ontvangt u nog: een inkomensopgaveformulier / plaatsingsovereenkomst een formulier voor de berekening van de ouderbijdrage een lijst met namen van de leiding en de oudercommissie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal.

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal. VOORWOORD Hierbij krijgt u informatie over het reilen en zeilen bij Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk. De stichting beheert in totaal zes peuterspeelzalen. Binnen iedere kern van de gemeente Bergeijk

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Vroeg Voorschoolse Educatie Blokmakersstaat 46 3025 NH Rotterdam Tel. 010-4779494

Vroeg Voorschoolse Educatie Blokmakersstaat 46 3025 NH Rotterdam Tel. 010-4779494 Vroeg Voorschoolse Educatie Blokmakersstaat 46 3025 NH Rotterdam Tel. 010-4779494 Peuterspeelzaal Dwarka Doelstelling Peuterspeelzaal Dwarka is een peuterspeelzaal op hindoeïstische grondslag en is gevestigd

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Voorschool Balou Voorschool Balou Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Algemeen Spelenderwijs Utrecht Niasstraat 6-c 3531 WP Utrecht info@spelenderwijsutrecht.nl Telefoon algemeen 030-820

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

PEUTERSPEELZALEN VEGHEL

PEUTERSPEELZALEN VEGHEL INFORMATIE brochure STICHTING PEUTERSPEELZALEN VEGHEL Als kinderen zich ontwikkelen tot peuter komt het moment dat zij hun leefwereld willen uitbreiden; een peuterspeelzaal biedt deze mogelijkheid. De

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken In het pedagogisch beleidsplan van onze peuterspeelzaal beschrijven we hoe we tegen peuters en hun ontwikkeling aankijken en hoe de peuterspeelzaal bij

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2015-2016 2 Beste ouders / verzorgers, Fijn dat uw kind naar peuterspeelzaal De Buutplaats komt! Dit informatieboekje bevat alle informatie over

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Ringkantertjes. Peuterspeelzaal De Ringkantertjes wenst alle peuters en ouders een gelukkig en gezond 2016 toe.

Nieuwsbrief. De Ringkantertjes. Peuterspeelzaal De Ringkantertjes wenst alle peuters en ouders een gelukkig en gezond 2016 toe. Nieuwsbrief De Ringkantertjes Nieuwveen, januari 2016 Gelukkig Nieuwjaar Peuterspeelzaal De Ringkantertjes wenst alle peuters en ouders een gelukkig en gezond 2016 toe. Nieuwe kinderen: Evy van Es (ma),

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas INFORMATIEBOEKJE 2015-2016 Peuterspeelzaal De kleine bas 1 Algemene informatie De kleine bas is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar (peuters). Het woord peuterspeelzaal doet vermoeden

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph Informatieboekje Peuterspeelzaal St. Joseph Aanmelding en afmelden... 5 Aanmelding en plaatsing... 5 Afmelden... 6 Afwezigheid ivm ziekte e.d.... 6 Doel peuterspeelzaal... 7 Pedagogisch beleid... 8 Halen

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Informatiefolder Peuter Vriendjes

Informatiefolder Peuter Vriendjes Informatiefolder Peuter Vriendjes Organisatie Peuterspeelzaal Peuter Vriendjes is een stichting zonder winstoogmerk maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kinderkwartier IJsselstein. Het bestuur bestaat

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost

Inschrijfformulier. Peuterspeelzaal Vechtkroost IBAN rekeningnummer: NL70 INGB 0310 6241 26 Email: mail@vechtkroost.nl Website: www.vechtkroost.nl Inschrijfformulier (Per kind 1 formulier invullen) Voornaam Roepnaam Achternaam Geboortedatum Adres Postcode

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders 2015-2016 peutergroep. Help mij het zelf doen - Maria Montessori

Informatieboekje voor ouders 2015-2016 peutergroep. Help mij het zelf doen - Maria Montessori Informatieboekje voor ouders 2015-2016 peutergroep Help mij het zelf doen - Maria Montessori Welkom bij de peutergroepen van Waalsdorp Beste peuterouders, Uw kind gaat nu starten of is al gestart in de

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg Informatiebrochure Hoera Kessel Locatie Binnenweg Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Groepsindeling 3 3. Dagritme 5 4. Overdracht 6 5. Openingstijden 7 6. Contactgegevens..8 2015-10, Brochure Hoera Kessel,

Nadere informatie

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds BASIS observatieformulier PEUTERPRAAT GEGEVENS KIND Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht Jongen/Meisje Gezinssamenstelling Plaats in kinderrij Levensbeschouwing Nationaliteit ouders In Nederland

Nadere informatie

Informatieboekje Peuterspeelgroep Het Toermalijntje 2013-2014

Informatieboekje Peuterspeelgroep Het Toermalijntje 2013-2014 Informatieboekje Peuterspeelgroep Het Toermalijntje 2013-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alles rondom het kind 5 a. Het volgen van de ontwikkeling 5 b. Samenstelling van de groepen 5 c. Accommodatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2 INFORMATIEBOEKJE Inhoudsopgave De Peutersoos... 3 De leidsters... 4 Het bestuur... 4 Huisregels... 6 De tijden.... 6 Ziekte/afwezigheid..... 6 Eten & kleding... 6 Nieuwsbrief.... 7 Vakanties.... 7 Schoonmaken......

Nadere informatie

Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids

Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids Info voor u vanuit kindercentrum AleidaKids versie: januari 2016 Info over het kindercentrum: Onderdeel van de Kidslocaties. Startjaar van centrum: 2007 Adres: Oostsingel 9 Postcode/Plaats: 3112 GC Schiedam

Nadere informatie

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori Informatieboekje voor ouders Beste peuterouders, WELKOM IN DE PEUTERSPEELZAAL VAN WAALSDORP! Uw kind gaat nu starten of is

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. Het Koningskind

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. Het Koningskind Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Het Koningskind INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 1. De Basisgroep 4 2. Welbevinden en ontwikkeling 9 3. Pedagogische doelen 11 Pagina 2 van 12 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN-

Nadere informatie

Peuter Vriendjes informatiefolder 2012/2013

Peuter Vriendjes informatiefolder 2012/2013 Organisatie Peuterspeelzaal "Peuter Vriendjes" is een stichting zonder winstoogmerk en maakt deel uit van Kinderkwartier IJsselstein. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur wordt bijgestaan

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DWARKA INFORMATIEBOEK 2015-2016

PEUTERSPEELZAAL DWARKA INFORMATIEBOEK 2015-2016 PEUTERSPEELZAAL DWARKA INFORMATIEBOEK 2015-2016 Vroeg - Voorschoolse Educatie Blokmakersstaat 46 3025 NH Rotterdam Tel. 010-4779494 Peuterspeelzaal Dwarka Doelstelling Peuterspeelzaal Dwarka is een peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke.

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Welkom 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 2 DOELSTELLING EN WERKWIJZE 3. PRAKTISCHE ZAKEN 4. AFSPRAKEN IN DE GEMEENTE STEENBERGEN Welkom bij de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Informatieboekje Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Voorstellen Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy van Zie uit is een voorschoolse voorziening en biedt peuterspeelzaalwerk voor peuters van 2 tot

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal t Dwersliggertje

Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal t Dwersliggertje Pedagogisch Werkplan peuterspeelzaal t Dwersliggertje INLEIDING Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal t Dwersliggertje. Alle leidsters en vrijwilligsters van peuterspeelzaal t Dwersliggertje

Nadere informatie

Protocol uniforme overdracht. Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe

Protocol uniforme overdracht. Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe Protocol uniforme overdracht Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe November 2015 Inleiding en achtergrond Binnen de gemeente Overbetuwe hebben voorschoolse voorzieningen

Nadere informatie

Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015

Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015 Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015 Peuteractiviteiten gedurende het hele schooljaar: Verjaardagen: Als uw peuter jarig is mag hij/zij dit vieren,

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PEUTERSPEELZALEN MIDDEN DRENTHE

REGLEMENT STICHTING PEUTERSPEELZALEN MIDDEN DRENTHE REGLEMENT STICHTING PEUTERSPEELZALEN MIDDEN DRENTHE 1. Algemeen 1.a. De openingstijden zijn per peuterspeelzaal verschillend. U kunt dit terugvinden voor in het informatie boekje, op het inlegvel en de

Nadere informatie

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz

Wij wensen u als ouder én uw kind een kleurrijke tijd bij Mikz! Namens alle medewerkers, Ans Keij Directeur Mikz Hartelijk dank voor uw interesse in Mikz Deze informatieset is gemaakt om u te informeren over de mogelijkheden van peuterspeelzalen en kinderopvang in uw eigen omgeving. Mikz biedt op allerlei manieren

Nadere informatie

de beste basis voor de basisschool!

de beste basis voor de basisschool! Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal Samen leren leven de beste basis voor de basisschool! Alle peutergroepen 1 zijn onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). De SPR is in januari

Nadere informatie

Leidster: Atie Jonker, Tel: 0299-673012. Leidster: Sylvia Appelman, Tel: 072-5022939. Leidsters: Esther van Harskamp, Tel: 072-5710840

Leidster: Atie Jonker, Tel: 0299-673012. Leidster: Sylvia Appelman, Tel: 072-5022939. Leidsters: Esther van Harskamp, Tel: 072-5710840 INFORMATIEBOEKJE STICHTING PEUTERSPEELZALEN SCHERMER Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van de Stichting Peuterspeelzalen Schermer. Middels dit boekje willen wij u een zo duidelijk mogelijk

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Bodegraven

Stichting Peuterspeelzalen Bodegraven Stichting Peuterspeelzalen Bodegraven Informatieboek je Inhoudsopgave ʻt Peuterplein 4 Doelstelling 4 De stichting Peuterspeelzalen Bodegraven - ʻt Peuterplein 4 Geschiedenis en ontwikkeling Peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal)

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Inhoudsopgave VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! PEUTERKLAS IN PLAATS VAN PEUTERSPEELZAAL 3 WAT IS DE PEUTERKLAS?

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Hummelke (PSZ) Theodorus Rijkenstraat 12 5154AK ELSHOUT

Inspectierapport Hummelke (PSZ) Theodorus Rijkenstraat 12 5154AK ELSHOUT Inspectierapport Hummelke (PSZ) Theodorus Rijkenstraat 12 5154AK ELSHOUT Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Heusden Datum inspectie: 30-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peutergroepen Zundert

Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peutergroepen Zundert Kober peuterland Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peutergroepen Zundert Kober peuterland is onderdeel van de Kober groep. De Kober groep is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Informatie Peuteropvang

Informatie Peuteropvang Informatie Peuteropvang St. Peuteropvang PCO Gelderse Vallei Infoboekje 2016 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Peuteropvang in het kort... 6 Organisatie... 7 Oudercommissie... 7 Vroeg en voorschoolse

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Informatieboekje peuters 2014-2015. Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2014-2015. Pinky 1

Informatieboekje peuters 2014-2015. Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2014-2015. Pinky 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2014-2015 Pinky 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 3 Peutergroepen openingstijden blz. 4 Informatie blz. 5 Besmetting/Ziekte blz. 5 Afwezig/opzeggen blz.

Nadere informatie

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag Pedagogisch werkplan PSZ Koningin Julianaschool

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag Pedagogisch werkplan PSZ Koningin Julianaschool Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag Pedagogisch werkplan PSZ Koningin Julianaschool PEDAGOGISCH WERKPLAN CHR. KINDCENTRUM DE DRIESLAG JUNI 2015 1 Pedagogisch werkplan PSZ (peuterspeelzaal) Voorwoord

Nadere informatie

Basis O. Basis Observatieformulier

Basis O. Basis Observatieformulier Basis O Basis Observatieformulier Gegevens kind Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geslacht jongen / meisje Geboorteland kind: Kind woont bij vader en moeder / vader / moeder / anders Aantal kinderen:

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Locatiegebonden werkplan Jacobijntje. Peutercentrum Jacobijntje. Werkplan

Locatiegebonden werkplan Jacobijntje. Peutercentrum Jacobijntje. Werkplan Peutercentrum Jacobijntje Werkplan Hier voor u ligt het locatiewerkplan van Peutercentrum Jacobijntje. In dit plan is beschreven hoe de locatie er uitziet, welk dagritme wordt gehanteerd en welke (locatie-eigen)

Nadere informatie

peuterspeelzaal de Speelmolen

peuterspeelzaal de Speelmolen peuterspeelzaal de Speelmolen Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Stamgroepen 3 2. Pedagogisch beleid 3 3. Onze locatie 5 4. Dagritme 5 5. Locatie-eigen regels en rituelen 6 6. PSZ de Speelmolen in de wijk 9

Nadere informatie

Versie: Maart 2013 2011

Versie: Maart 2013 2011 Geachte ouder, verzorger. Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal Pinokkio. De peuterspeelzaal is een onderdeel van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen, een HKZ gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Pagina :

Inhoudsopgave: Pagina : Inhoudsopgave: Pagina : Welkom 3 De doelstelling 5 Aanmelden/ groepsindeling/ dagdelen 6 De dagindeling 6 Lichamelijke zorg 8 Oudercontact 9 Professionaliteit en kwaliteit 11 Financiën 12 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

PEUTEROPVANG DE KABOUTERS INFORMATIEBOEKJE

PEUTEROPVANG DE KABOUTERS INFORMATIEBOEKJE PEUTEROPVANG DE KABOUTERS INFORMATIEBOEKJE Voorwoord Geachte ouders en/of verzorgers, Wij heten u en uw peuter van harte welkom bij onze peuteropvang. Leest u onze informatie rustig door en stel gerust

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :. Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen Aanmeldformulier voor basisschool ndergetekenden

Nadere informatie

Meer informatie over peuterspeelzaal Dribbel is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan.

Meer informatie over peuterspeelzaal Dribbel is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan. Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Dribbel Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering van

Nadere informatie

Welkom op de Koningin Beatrixschool!

Welkom op de Koningin Beatrixschool! Ridderstraat 10 4101 BK Culemborg 0345-512542 info@beatrixschool-culemborg,nl www.beatrixschool-culemborg.nl Welkom op de Koningin Beatrixschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en

Nadere informatie

1 Welkom / Voorwoord. Beste ouders / verzorgers,

1 Welkom / Voorwoord. Beste ouders / verzorgers, Inhoudsopgave 1 Welkom / Voorwoord Blz. 2 2 Openingstijden 3 3 Groepen en leidsters 3 4 Ruimte en spel 3 5 Dagindeling 4 6 Activiteiten 4 7 Kwaliteit en veiligheid 4 8 Pedagogisch beleid 5 9 Brengen en

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan. Werkwijze peuterspeelzaal Klein Duimpje

Pedagogisch Werkplan. Werkwijze peuterspeelzaal Klein Duimpje Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Klein Duimpje Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

WERKPLAN PEUTERSPEELZAAL HET KLOKHUIS

WERKPLAN PEUTERSPEELZAAL HET KLOKHUIS WERKPLAN PEUTERSPEELZAAL HET KLOKHUIS DRUTEN versie september 2014 Irenestraat 3 6651 XK Druten. Tel.0487-560311 Leidsters: Mathilde van Kessel Marleen Aalders Editha Koppe ma-ocht/di-midd/donderdag di-midd/woe-midd/do-ocht/vrij-ochtend

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Beertje Bas

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Beertje Bas Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Beertje Bas Welzijnsorganisatie Haarlem Effect Wij vinden het belangrijk dat uw peuter het bij ons naar de zin heeft! Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Piramide in Kinderdagverblijf Oase

Piramide in Kinderdagverblijf Oase Piramide in Kinderdagverblijf Oase Informatie voor ouders over vroegschoolse educatie binnen Oase Inhoud 1. Oase en vroegschoolse educatie 2. Wat is Piramide 3. Totaalprogramma 4. Zelfstandig leren en

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:. Stichting penbaar nderwijs Kampen Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel: (038) 333 22 43 www.ookkampen.nl Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

VOORAF WAT IS DE OUDER- & KINDINLOOP? WIE ZIJN WIJ?

VOORAF WAT IS DE OUDER- & KINDINLOOP? WIE ZIJN WIJ? VOORAF Dit informatieboekje is gemaakt voor ouders van kinderen van 0 t/m 3 jaar die deelnemen aan de Ouder- & Kindinloop van Swazoom. Wij hopen dat uw kind en u er een leuke tijd zullen beleven. Omwille

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan.

Pedagogisch werkplan. p/a Akkerpad 15 3755 TL Eemnes Telefoon: 06-21833544 www.stichtingbelhamels.nl E-mail: info@ stichtingbelhamels.nl k.v.k.: 32168409 Bank: 10.68.66.990 Pedagogisch werkplan. Wij werken met Piramide. Piramide

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Meer informatie over peuterspeelzaal Duimelot is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan.

Meer informatie over peuterspeelzaal Duimelot is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan. Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Duimelot Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering van

Nadere informatie

Informatiebrochure Peuterspeelzaal De Kinderkamer

Informatiebrochure Peuterspeelzaal De Kinderkamer Informatiebrochure Peuterspeelzaal De Kinderkamer Enk 20b, Vuren 0183-630087 Hartelijk welkom bij Peuterspeelzaal De Kinderkamer! Algemene informatie Via deze informatiebrochure willen we u graag wat meer

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 1A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 1A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 1A SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkrachten: V. Pouwels, E. Triepels Pagina 1 van 5 ALGEMEEN Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die dit schooljaar plaatsvinden. Bij de kleuters werken

Nadere informatie

Meer informatie over peuterspeelzaal Duimelot is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan.

Meer informatie over peuterspeelzaal Duimelot is beschikbaar via de website van Speel Wijs, de informatie brochure en het Pedagogisch Beleidsplan. Pedagogisch Werkplan Werkwijze peuterspeelzaal Duimelot Inleiding Basis van dit pedagogisch werkplan is het pedagogisch beleidsplan van Stichting Speel Wijs. Het werkplan is de praktische uitvoering van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting peuterspeelzaal St. Maarten

Beleidsplan Stichting peuterspeelzaal St. Maarten Beleidsplan Stichting peuterspeelzaal St. Maarten december 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Algemeen Beleid...5 2.1 Structuur organisatie...5 2.2 Personeels- en Vrijwilligersbeleid...5 2.3 Financieel

Nadere informatie

Wegwijzer in het kindercentrum deel 1. Over dit kindercentrum

Wegwijzer in het kindercentrum deel 1. Over dit kindercentrum Wegwijzer in het kindercentrum deel 1 Over dit kindercentrum klik in de hoek van de pagina om door deze wegwijzer te bladeren Inhoudsopgave pagina Welkom 3 Contactgegevens 4 Algemeen 5 openingstijden 5

Nadere informatie