VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo"

Transcriptie

1 VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo SCHOOLREGLEMENT

2 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school 7 I.2.1 Het opvoedingsproject 7 I.2.2 MindMap 9 I.3 Engagementsverklaring 10 DEEL II REGLEMENT 12 Inschrijvingen en toelatingen II.1 Inschrijvingen en toelatingen 12 II.1.1 Voorrang 12 II.1.2 Herbevestiging 12 II.1.3 Weigering van inschrijving 13 II Weigering na een tuchtprocedure 13 II Weigering na overschrijden maximumcapaciteit 13 II Oriëntering BuSO 13 II Inschrijven in B-klas 13 II.1.4 Vrije leerling 13 Onze school II.2.1 Dagindeling 14 II.2.2 Vrije dagen en vakanties 14 II.2.3 Schoolrekening 14 II.2.4 Reclame en sponsoring 15 Studiereglement II.3 Studieaanbod 16 II.4 Aanwezigheden 16 Afwezigheden 16 Algemene regel bij afwezigheden de bewijslast 16 II.5 Je bent ziek 17 a Korte ziekteperiode b Een medisch attest is nodig c Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? d Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? e Vrijstelling van vakken f Spreiding van het lesprogramma g Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) h Je moet naar een begrafenis of huwelijk i Je bent (top)sporter / Je hebt een topkunstenstatuut j Afwezigheid om andere redenen k Afwezigheid met toestemming van de school l Afwezigheid tijdens proefwerken, overhoringen, klassenoefeningen of persoonlijke taken m Je bent zwanger n Geneesmiddelen op school

3 -3- II.6 Spijbelen kan niet 20 II.7 Van school veranderen tijdens het schooljaar 20 II.8 Stageregeling 20 II.9 Persoonlijke documenten 20 Je schoolagenda Je notities Je persoonlijk werk Je rapport Boeken II.10 Het taalbeleid van onze school 21 II.11 Begeleiding bij je studies 21 De klassenleerkracht De begeleider De begeleidende klassenraad II.12 Een aangepast lesprogramma 22 II.13 Evaluatie en het evaluatiesysteem op het einde van het schooljaar 23 II.13.1 De evaluatie 23 II.13.2 Meedelen van resultaten 24 II.13.3 Delibererende klassenraad 24 II.13.4 Beslissingen 25 II.13.5 Adviezen 25 II.13.6 Betwistingen 26 Leefregels, afspraken, orde en tucht II.14 Leefregels 28 II.14.1 Kleding, taal en gedrag 28 II.14.2 Persoonlijke bezittingen 28 II.14.3 Gezondheid 28 II.14.4 Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag 29 II.14.5 Voor een goede werksfeer 29 II.14.6 De speelplaats 30 II.14.7 Veiligheid 31 II.14.8 Lokalen, meubilair, kleding en eigendom van anderen 31 II.14.9 ICT-code 31 II.15 Wet op de privacy 31 II.16 Participatie 32 Leerlingen Personeel Schoolraad II.17 Orde- en tuchtmaatregelen 34 Begeleidende maatregelen 34 Ordemaatregelen 34 Tuchtmaatregelen 34 Recht op opvang 36

4 -4- DEEL III INFORMATIE 38 III.1 Wie is wie 38 III.2 Jaarkalender 40 III.3 Inschrijvingsbeleid: periode 40 III.4 In te vullen formulieren, administratie 40 III.5 Administratief dossier 40 III.6 Schoolrekening 40 III.7 Bij wie kan je als leerling terecht 40 III.7.1 Het gaat over jou 41 III.7.2 Geen geheimen 41 III.7.3 Een dossier 41 III.7.4 De leerlingendienst 41 III.7.5 Je leraren 41 III.8 Samenwerking met de politie 41 III.9 Verzekering 42 III.10 CLB 42 III.11 Vrijwilligers 44 III.12 Informatie aan je ouders 45 DEEL IV BIJLAGEN 46 IV.1 Wie is wie 46 IV.2 Studierichtingen 48 IV.3 Jaarkalender 49 IV.4 Kosten van een schooljaar 49 IV.5 Schoolraad 50 IV.6 Leerlingenbegeleiders 51 IV.7 Leerlingendiensten 51 IV.8 Grondplannen 52 Middenschool-Centrum 52 Middenschool-Veerle 53 Middenschool-Oosterwijk 54 Bovenschool 55

5 -5- VOORWOORD Ons schoolreglement bestaat uit vier delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders, in het tweede deel vind je o.m. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels In het derde deel vind je informatie over diverse onderwerpen. Dit derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. De volledige tekst werd overlegd tussen de Inrichtende Macht (verder het schoolbestuur genoemd) en de Schoolraad. In het algemeen kan je zeggen dat de drie delen bedoeld zijn om duidelijk te maken waar we met onze school naartoe willen, wie we (willen) zijn en wat we verwachten. Het vierde deel ten slotte bevat de bijlagen waarin informatie opgenomen is die elk schooljaar (kan) wijzigen of worden aangepast. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over de directeur of zijn afgevaardigde. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator De Vrije Sint-Lambertusscholen bestaan administratief uit vijf scholen. Wij werken nauw samen en vormen één scholengemeenschap. Concreet betekent dit dat we sommige lessen samen organiseren. Het kan dus zijn dat een deel van je lessen in een van de administratieve scholen plaatsvindt of dat je voor sommige lessen samen zit met leerlingen uit een van de andere scholen. Hoewel de lessen door leraren van een andere school worden gegeven, ligt de eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie bij de administratieve school van je inschrijving. Ook blijft dit schoolreglement steeds volledig van toepassing. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde en vierde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. Je kan vanaf dat moment volledig autonoom handelen. Dit betekent dat je zelf kan optreden telkens er in dit schoolreglement naar je ouders wordt verwezen. Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels. Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling en ouder een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, wat uiteraard het belangrijkste is, heeft iedereen in de school ook recht op een eerlijke behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak in een groot aantal aangelegenheden. We roepen iedereen dan ook op om er samen het beste van te maken. En alleen wanneer we met z n allen achter dezelfde doelen staan, kunnen we bereiken wat we willen een school waar het goed is om te vertoeven. Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en liefde, kan in een school het best lukken via duidelijke doelstellingen en informatie, klare regels, orde en regelmaat.

6 -6- DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT I.1 Welkom in onze school Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directie en de leerkrachten zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. We hopen goed te kunnen samenwerken en danken u nu reeds voor het vertrouwen in onze school. Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. We hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. We zullen de rechten van uw minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Bovendien verwacht u van de school degelijk onderwijs, een gepast onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Dag nieuwe leerling Hartelijk welkom, nu je vandaag je eerste stap zet in de Vrije St.-Lambertusscholen! Voortaan ben je leerling aan onze school. Ben je ingeschreven in het eerste jaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal jij je, samen met je nieuwe klasgenoten, moeten aanpassen aan een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes en verplichtingen. Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen, weten je leerkrachten gelukkig ook! Ze trachten je daarom zo goed mogelijk te begeleiden. Heb je reeds elders een of meer jaren secundair onderwijs achter de rug? Kom je nu naar onze school omdat onze studierichtingen meer in de lijn liggen van jouw verwachtingen? Ook jou heten we hartelijk welkom en we hopen dat je met nieuwe moed bij ons begint. Ook jij, goede bekende Heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. We hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wilt helpen. Ook tot jou, meerderjarige leerling, richten we speciaal het woord. Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders grondig door je meerderjarigheid. Daardoor zullen er zich hopelijk geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Jijzelf en je ouders ondertekenen het schoolreglement bij het begin van het schooljaar voor akkoord. Hierdoor wordt je inschrijving in onze school definitief. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. De school behoudt zich wel het recht voor om ook de handtekening van je ouders te vragen. Samen met alle leerkrachten wensen we alle leerlingen veel enthousiasme bij deze nieuwe start. Veel succes! Het directieteam H. De Busser F. Mertens J. Van Eynde J. Wynants W. Vangenechten E. Vannuten J. Verherstraeten

7 -7- I.2 Onze school I.2.1 Het opvoedingsproject De Vrije Sint-Lambertusscholen, een maatschappelijk geëngageerde school, geïnspireerd op de figuur van Jezus Christus. Vanuit deze kern willen wij een eigentijdse christelijke school zijn, waarbij we jongeren willen helpen op te groeien tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven. Dit wil zeggen dat we in deze pluralistische samenleving een dienst willen zijn van de christelijke gemeenschap aan de culturele en sociale vorming van jongeren. Daarmee beogen we jongeren die bekwaam zijn: om na grondige informatie vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen, tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich aan die maatschappij aan te passen, maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, zo mogelijk gedragen door een christelijke overtuiging. Wij willen leerlingen vertrouwd maken met een christelijk geïnspireerde visie. Wij wensen dat jongeren eerlijk en deskundig leren omgaan met verschillende levensbeschouwingen. Wij zullen daarbij de waarden van de christelijke visie op de werkelijkheid bijzonder onder de aandacht brengen, als aanbod, als voorkeursoptie van het christelijke opvoedingsproject, in een geest van openheid en dialoog. Voor ons betekent Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven, wat een zinvol perspectief verschaft dat nuttig kan zijn voor de benadering van de werkelijkheid. Daarom staan in ons opvoedingsproject volgende waarden centraal: vergevensgezindheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, de zwaksten eerst, innerlijkheid, rechtvaardigheid, respect en zorg voor mensen en milieu, geloof in een toekomst die de mens gegeven wordt, maar die hij ook zelf creatief dient uit te bouwen. Dit wil niet zeggen dat we enkel aandacht hebben voor de zwakkeren onder ons. Ook zij die wel de aangeboden kansen grijpen en de capaciteiten hebben, kunnen op ons rekenen. De school staat open voor alle jongeren die respect kunnen opbrengen voor het eigen christelijk geïnspireerde opvoedingsproject van de school. Die openheid voor alle leerlingen brengt met zich mee dat jongeren bij ons aanvaard en gerespecteerd worden zoals ze zijn. Dit zijn de pijlers waarop onze school bouwt. Onze school is effectief voor leerlingen. Het doel van onze inspanningen is de toekomst van onze leerlingen. Uiteindelijk zal elke leerling onze school verlaten. Om opnieuw te gaan studeren, om te gaan werken, om mens te worden in deze wereld. Wij stellen ons tot doel elke leerling te begeleiden op weg naar een goede en succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt of bij verdere studies. We zullen hem begeleiden in zijn groei naar zelfstandigheid op weg naar een goed en waardevol mens. Onze school is lerend als organisatie. Onze school wil professioneel zijn en onderwijs van deze tijd aanbieden, met het materiaal en de middelen van nu, met kennis die didactisch en opvoedkundig actueel is. Stilstaan is achteruitgaan, kwaliteit een noodzaak. Om professioneel te blijven, zullen wij ons nascholen in de verschillende aspecten die hedendaags onderwijs mogelijk maken. Wij zullen met zorg onze interne kwaliteit hoog houden door middel van zelfevaluatie van onze dagdagelijkse bezigheden. Functioneringsgesprekken zullen onze professionele relaties verbeteren.

8 -8- Onze school is zorgdragend. Onze school is een groep mensen, elk met eigen noden en wensen. Elke deelgroep met eigen mogelijkheden en moeilijkheden. De manier waarop deze mensen en groepen met elkaar omgaan, maakt het verschil. Respect. Voor zowel jezelf als voor de mens naast je. Voor zowel de dingen van jezelf als voor die van de anderen. Voor je lichaam, voor de natuur, voor het milieu... Onze school is participatief. Luisteren en leiden vullen elkaar aan. Beslissingen worden genomen in het belang van de school in het algemeen en in het belang van alle betrokkenen in het bijzonder. Alle geledingen die samen school vormen - leerlingen, personeelsleden, schoolbestuur, ouders en plaatselijke gemeenschap - praten in verschillende overlegorganen met elkaar. Zij komen tot een beslissing, een compromis waarin iedere deelnemer een deel van zichzelf herkent. Onze school heeft aandacht voor de dingen voorbij het nuttige. Wij leven in een wereld waarin wij ons afvragen: Waartoe dient?, Wat is het nut? In onze school hebben wij nadrukkelijk ook aandacht voor wat ligt voorbij het nuttige. Zowel het esthetisch schone als het ethisch goede dragen wezenlijk bij tot een mooie en waardevolle wereld. Het in de spiritualiteit bedachtzaam gevoelig maken voor de verticale dimensie van ons zijn, erkennen wij als noodzakelijk om te groeien tot een volledig mens.

9 -9- I.2.2 Mindmap

10 -10- I.3 Engagementsverklaring ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN DE SCHOOL EN DE OUDERS Beste ouders In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap (SG Vrije Sint-Lambertusscholen), met de schoolraad van onze school op de bijeenkomst van 31 mei 2010, met de vertegenwoordiging van de ouders op de bijeenkomst van 1 februari Als christelijke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en onderwijsloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact Om leerlingen en ouders grondig te laten kennis maken met de school, de directie, de leerkrachten en het schoolleven en wederzijds contact te houden, organiseert de school op geregelde tijdstippen contactmomenten. Deze oudercontacten kunnen gaan over het pedagogisch project, vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, contacten met vakleerkrachten, onderwijsloopbaanbegeleiding We voorzien ten minste drie contactmogelijkheden per schooljaar. U kan ook steeds telefonisch contact nemen. De school verwacht dat wanneer ze de ouders uitnodigt om aanwezig te zijn op het oudercontact, de ouders op die uitnodiging ook ingaan en, indien dit niet mogelijk is, ze de school verwittigen. Individuele of gezamenlijke oudercontacten, infomomenten kondigen we aan (jaarkalender, afzonderlijke uitnodigingen ). 2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 2.1 Door de inschrijving van uw kind in onze school, verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten beschouwen we als normale schooldagen, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen, kunnen we sanctioneren met een orde- of tuchtmaatregel. Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt II.4. Een leerling mag niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest om het recht op een schooltoelage niet te verliezen. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.

11 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Meer informatie vindt u terug onder punt II Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding In het schoolreglement onder II.11, vindt u welke individuele begeleidingsmaatregelen er op de school bestaan, zowel op studievlak als op socio-emotioneel vlak. U kan ook steeds contact opnemen met de leerlingendiensten van de verschillende vestigingsplaatsen. Het is steeds de bedoeling van de school om in overleg met de ouders en de leerling te zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding en ze rekent hierbij op de positieve medewerking van de ouders (ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover, voeren van gesprekken ). 4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. Zie ook II Kosten van een schooljaar Zie punt IV.4 van het schoolreglement.

12 -12- DEEL II REGLEMENT Inschrijvingen en toelatingen II.1 Inschrijvingen en toelatingen Iedereen is welkom in onze school. Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je je niet telefonisch kan inschrijven en dat minstens een van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. Het pedagogisch project en het schoolreglement worden ondertekend. Elke reeds ingeschreven leerling moet eveneens het aangepaste schoolreglement goedkeuren en heeft recht op een gedrukt of digitaal (via de website) exemplaar ervan of een versie van de aangepaste items die in het origineel worden vervangen. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als de maximumcapaciteit al werd bereikt. De Vrije Sint-Lambertusscholen bestaan administratief uit vijf scholen. Wij werken nauw samen en vormen één scholengemeenschap. Een inschrijving in de ene school, geldt meteen ook voor de andere scholen van de Scholengemeenschap. Als je verandert van studierichting binnen de Scholengemeenschap, hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven. We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven. Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website ( en in de verschillende publicaties. II.1.1 Voorrang Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school. II.1.2 Herbevestiging De inschrijving stopt enkel wanneer je de school verlaat of wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd. Om praktische reden vraagt onze school wel op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling een herbevestiging van de inschrijving. Dit gebeurt eind juni a.h.v. een beslissingsformulier na de einddeliberatie.

13 -13- II.1.3 II Weigering van inschrijving Weigering na een tuchtprocedure Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. II Weigering na overschrijden maximumcapaciteit Onze school heeft het recht om een inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden. De school kan inschrijvingen ook weigeren indien een bepaalde studierichting onvoldoende inschrijvingen kent. II Oriëntering BuSO Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. II Inschrijven in B-klas Leerlingen die een getuigschrift Basisonderwijs hebben gehaald en zich willen inschrijven voor een B-klas, hebben een CLB-advies nodig. II.1.4 Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementaire vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan de school je inschrijving weigeren. In een dergelijk geval kan de school je inschrijven als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat de school op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitreikt.

14 -14- Onze school II.2.1 Dagindeling De lessen beginnen s morgens om 8.25 u. en s middags om u. Je begrijpt dat wie te laat komt, de les stoort. Vertrek dus tijdig. Je bent binnen de poort vóór het eerste belsignaal om 8.20 u. Als je te laat komt, meld je je aan bij de leerlingendienst voor je naar de klas gaat. In de volgende drie gevallen mag je naar huis met voorafgaande toestemming van je ouders en de leerlingendienst: a indien je een lesdag hebt met acht lesuren en er tijdens het laatste lesuur door afwezigheid van leerkrachten studie is, b indien je een lesdag hebt met zeven lesuren en er door afwezigheid van leerkrachten twee of meer lesuren waaronder het laatste wegvallen, geeft de leerlingendienst je toestemming om één lesuur vroeger naar huis te gaan, c in andere uitzonderlijke gevallen kan de directie, na overleg met de LD, toestemming geven om lessen te wisselen of de school vroeger te verlaten. Vanaf 8.00 u. voorzien we toezicht op het schooldomein. Pas vanaf dan verwachten we jullie op school. Er is toezicht tot het einde van de lesuren (15.45 u. of u.). Na afspraak met de school, zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Wanneer je de school vervroegd mag verlaten, ondertekenen je ouders de mededeling op het meegegeven strookje of in je agenda. In de eerste graad blijven de leerlingen elke dag tot het laatste lesuur op de school, uitgezonderd leerlingen van Middenschool-Centrum die eventueel een achtste lesuur hebben. Hiervoor geldt ook punt II.2.4a. In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling. II.2.2 Vrije dagen en vakanties Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je de informatie daarover in deel IV.3: Jaarkalender (bijlagen, p. 49). II.2.3 Schoolrekening Ons onderwijs is gratis. Dit betekent niet dat er geen kosten zijn. In het begin van het schooljaar ontvang je een lijst (zie IV.4: Kosten van een schooljaar) met financiële bijdragen die van je ouders kunnen gevraagd worden. Deze lijst bevat zowel verplichte als nietverplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn bijv. gymkleding, schoolboeken, kopieën, ééndaagse studiereizen tijdens het schooljaar, gereedschappen Sommige zaken, zoals voorgedrukt huistaak- en proefwerkpapier, koop je op school. Andere zaken mag je kopen waar je wil. Als je ze op school koopt, plaatst de school ze op je rekening. Niet-verplichte uitgaven, bijv. schoolfoto s, zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waaraan je niet verplicht moet deelnemen, zoals bijv. meerdaagse reizen tijdens de vakantie. Wij geven je ouders een idee van de onkosten van een schooljaar op basis van een lijst met uitgaven van vorig schooljaar. Het gaat hier om richtprijzen.

15 -15- De betaling De school bezorgt aan je ouders driemaal per schooljaar een schoolrekening. We verwachten dat ze deze afrekening tijdig (binnen 30 dagen) na verzending (poststempel) en volledig betalen. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. Bij betalingsmoeilijkheden Indien je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de dienst boekhouding (tel ) of de directie. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is dan de bedoeling dat we afspraken maken over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren je ouders uiteraard een discrete behandeling van jullie vraag. Bij wanbetaling Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, onderneemt de school verdere stappen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen en eventuele administratiekosten aanrekenen op het verschuldigde bedrag. De school kan, indien nodig, verdere gerechtelijke stappen ondernemen. II.2.4 Reclame en sponsoring Algemene principes Verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij van reclame. Alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve als het enkel gaat om een verwijzing naar het feit van de tussenkomst van een persoon of een organisatie (sponsoring). Reclame en sponsoring zijn verenigbaar met de taken en doelstellingen van de school. Reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang. Afspraken Er kan in de school geen reclame gemaakt worden voor niet-schoolgebonden activiteiten. Schoolgebonden verenigingen of organisaties (bv. oudercomité, oud-leerlingenvereniging OSLA ) kunnen voor hun activiteiten reclame maken op de school. Zij kunnen hiervoor eventueel gebruik maken van sponsors. Reclame voor niet-schoolgebonden activiteiten (bv. een fuif van een jeugdbeweging) kan enkel buiten de school, na toestemming van de gemeente. Sponsoring voor schoolgebonden activiteiten (bv. afscheidsfuif van de laatstejaars) kan, na toestemming van de directie.

16 -16- Studiereglement II.3 Studieaanbod Voor de schoolstructuur, zie IV.2: Studierichtingen (bijlagen, p. 48). II.4 Aanwezigheden Als je ingeschreven bent in onze school, verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deel neemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, Openschool e.d. beschouwen we als normale schooldagen, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseert de school middagactiviteiten die in het pedagogisch project van de school kaderen. Die momenten nemen we op in de jaarkalender of delen we vooraf in een brief mee. Alle leerlingen nemen verplicht aan deze middagactiviteiten deel. Afwezigheden Zoals je in de engagementsverklaring in Deel 1 en hierboven kon lezen, ben je verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. Omwille van sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor wend je je tot de directeur of zijn afgevaardigde (leerlingendienst). Kan je toch niet deelnemen aan een buitenschoolse (lesvervangende) activiteit, kan dit financiële gevolgen hebben voor de school (reeds bestelde autobussen, gidsen, biljetten...). Behalve in geval van ziekte mét doktersattest of overlijden in de familie (rouwbericht) meld je minstens één week vooraf je afwezigheid om wettige redenen aan de directeur of zijn afgevaardigde om vrijgesteld te worden van de kosten. Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist. Algemene regel bij afwezigheden de bewijslast De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan brengen ze de school vooraf op de hoogte. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee.

17 -17- II.5 Je bent ziek Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. a Een korte ziekteperiode Voor een korte ziekteperiode van een, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. b Een medisch attest is nodig: wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders, voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel een of meer vrije dagen zitten, als je tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie ziek bent (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie), als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken. c Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft dixit de patiënt ), de datum waarop het attest is opgemaakt, valt niet in de periode van afwezigheid, begin- en/of einddatum zijn vervalst, het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van een van je ouders, hulp in het huishouden... We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen. De verklaring van je ouders of het medisch attest lever je in, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan tien opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan bezorg je (of laat het bezorgen) het medisch attest onmiddellijk op school, vóór je terugkomst. Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders. d Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan vraag je aan de arts een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan krijg je een vervangtaak. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bijv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma wordt opgenomen in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding, steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. e Vrijstelling van vakken Als je wegens ziekte, ongeval of handicap een of meerdere vakken, andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt.

18 -18- Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de vakken op een andere manier te benaderen (bijv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor een of meerdere vakken, steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar. f Spreiding van het lesprogramma Zie II.12 g Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week thuis vier uur les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je eenentwintig volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen drie maanden hervalt, moet je deze wachtperiode echter niet opnieuw doorlopen. Als je op tien kilometer of minder van de school verblijft, heb je altijd recht op TOAH. Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis en start uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden. h Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school dan een van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een overlijdensbericht of -brief, een huwelijksaankondiging of -brief. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen, zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden. i Je bent (top)sporter / Je hebt een topkunstenstatuut Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximaal veertig halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, toernooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bijv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie. Je bezorgt in dit geval vooraf een verklaring van je ouders en de sportorganisatie aan de school. Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline. j Afwezigheid om andere redenen Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen: je moet voor een rechtbank verschijnen, de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk,

19 -19- je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming, je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, je bent preventief geschorst, je bent tijdelijk of definitief uitgesloten, je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel, je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: ben je moslim: het Suikerfeest (één dag) en het Offerfeest (één dag); ben je jood: het Joods Nieuwjaar (twee dagen), de Grote Verzoendag (één dag), het Loofhuttenfeest (twee dagen) en het Slotfeest (twee laatste dagen), de Kleine Verzoendag (één dag), het Feest van Esther (één dag), het Paasfeest (vier dagen) en het Wekenfeest (twee dagen); ben je orthodox: kerstfeest (twee dagen), paasmaandag, Hemelvaart (één dag) en Pinksteren (één dag), voor de jaren waarin het orthodox kerst- of paasfeest niet samenvalt met het katholiek paasfeest. k Afwezigheid met toestemming van de school Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bijv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, breng je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen. l Afwezigheid tijdens proefwerken, overhoringen, klassenoefeningen, persoonlijke taken of stages Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klassenoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan de school je verplichten die achteraf te maken. Enkel in BSO en TSO: als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan een of meer proefwerken, dan verwittig je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. De school deelt dit aan je ouders mee. m Je bent zwanger Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof. Dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie II.5 g). n Geneesmiddelen op school Als school mogen we geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen ter beschikking stellen. In uitzonderlijke gevallen kan, mits toestemming van de ouders, preventief een pijnstiller worden gegeven. Enkel met toestemming vooraf van je ouders kunnen bepaalde geneesmiddelen verstrekt worden. Dit gebeurt onder begeleiding.

20 -20- II.6 Spijbelen kan niet Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kan je soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs. II.7 Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school. Zie ook II.15. II.8 Stageregeling Onder stages van leerlingen verstaan we activiteiten die steeds buitenschools plaats vinden. Ze kunnen zowel passief als actief zijn en ze zijn gebaseerd op een leerlingenstageovereenkomst. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de leerling-stagiair (ouders of meerderjarige leerling zelf), de school en de stagegever. In deze overeenkomst worden alle specifieke afspraken vastgelegd. De stages komen enkel voor in de derde graad en omvatten op schooljaarbasis minimaal één schoolweek. De praktische uitwerking hiervan is terug te vinden in de lessentabellen van de betrokken leerlingen. De stages kunnen zowel alternerend (met vaste tussentijden) als in blokstage (als een ononderbroken periode) georganiseerd worden. De stageperiodes worden vooraf in de Schoolraad besproken. Zie IV.3: Jaarkalender (bijlagen, p.49). II.9 Persoonlijke documenten Je schoolagenda Je beschikt over een digitale schoolagenda, die je kan raadplegen via ons leerplatform Smartschool. Elke vakleerkracht vult deze agenda aan met het lesonderwerp, de taken en overhoringen. Je raadpleegt hem dagelijks. Je ouders krijgen een co-account op Smartschool zodat ook zij de digitale agenda kunnen raadplegen. Daarnaast gebruik je ook een papieren planningsagenda, in het kader van Leren Leren. In deze agenda vul je de taken en overhoringen in en hij laat je toe om een planning te maken en je studie voor te bereiden. Het zijn stappen in het proces van zelfstandig leren. De planningsagenda dient ook als communicatiemiddel tussen de school en je ouders. Berichten, opmerkingen komen hierin. Je laat hem wekelijks handtekenen. De planningsagenda hou je ordelijk. Je maakt geen tekeningen op de kaft, plakt geen stickers

21 -21- Je notities Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen wat je moet noteren en hoe dit dient te gebeuren. Elke vakleerkracht kan geregeld je notities nakijken. Zorg ervoor dat je steeds nauwgezet en volledig bent. Je persoonlijk werk Je maakt je taken en oefeningen zorgvuldig en geeft ze af op de afgesproken dag. Na een of enkele dagen afwezigheid haal je elke huistaak in, tenzij de vakleerkracht daar anders over beslist. Bij een langere gemotiveerde afwezigheid kunnen er andere afspraken worden gemaakt. Je rapport Je rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk, je inzet en je proefwerkresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren en bij te sturen. De klassenleerkracht overhandigt je dit rapport op de data die in de jaarkalender vermeld staan. Elk rapport laat je door je vader of moeder ondertekenen. Je bezorgt het op het afgesproken moment terug aan je klassenleerkracht. In de loop van het schooljaar voorziet de school viermaal een rapport met de resultaten van het dagelijks werk en/of de proefwerken. In de commentaar van je vakleerkracht lees je iets over je studiehouding of over zijn kijk op je studieleven. Boeken Schoolboeken koop je zelf of huur je op school. Je voorziet ze van een kaft met daarop je naam en je klas en je behandelt ze met zorg. Gebruik daarom een boekentas of stevige, waterdichte rugzak. Je schrijft niet in gehuurde leerboeken. Gehuurde boeken blijven eigendom van de school. Op het einde van het schooljaar lever je ze weer in. Stellen we beschadiging of verlies vast, dan betaal je daarvoor de rekening. II.10 Het taalbeleid van onze school Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. II.11 Begeleiding bij je studies De klassenleerkracht Een van je leerkrachten vervult de taak van klassenleerkracht. Bij die leerkracht kan je in de loop van het schooljaar altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Een gesprek in vertrouwen kan soms wonderen verrichten. De klassenleerkracht volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij en is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

22 -22- De begeleider In de eerste jaren is je klassenleerkracht je begeleider. Later biedt de school je de kans om een persoonlijke begeleider aan te spreken die je kan helpen bij je ontplooiing. Die begeleider zal zich vooral bekommeren om je studieleven. De begeleidende klassenraad Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om de samenwerking tussen al je vakleerkrachten te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergaderingen wordt er ruime informatie over jou uitgewisseld tussen je klassenleerkracht, je vakleerkrachten en eventueel je persoonlijke begeleider. We kunnen je soms uitnodigen op zo'n begeleidende klassenraad om je resultaten of je houding persoonlijk toe te lichten. Tijdens de bespreking van je studieresultaten zoekt men naar een passende individuele begeleiding en kan de klassenleerkracht, de begeleider of een vakleerkracht een begeleidingsplan met je afspreken. Dit begeleidingsplan kan inhouden dat we inhaallessen adviseren of dat we extra taken opleggen. Soms is een doorverwijzing naar het begeleidende CLB of een andere instantie noodzakelijk. In het verslag van deze vergadering wordt het resultaat van de bespreking opgenomen en het advies aan je ouders wordt geformuleerd. Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze begeleidende klassenraad is je vordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden. II.12 Een aangepast lesprogramma Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. Bij ziekte, ongeval of handicap. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap een of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dit kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische reden toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken je in welk jaar volgt en zal je ook tussentijds evalueren.

23 -23- II.13 II.13.1 Evaluatie en het evaluatiesysteem op einde van het schooljaar De evaluatie We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders. De permanente evaluatie Deze gebruiken we vooral in de doevakken. Ze omvat de beoordeling van je klassenoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je attitudes, zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk... Deze evaluatie verstrekt aan de leerkracht, maar vooral aan jezelf, informatie over je resultaten en je vorderingen. In een aantal structuuronderdelen gebruikt de school een attituderapport. De gespreide evaluatie De leerkracht bepaalt, in afspraak met de begeleidende klassenraad, zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Al kunnen we je bij de planning van taken en overhoringen betrekken, toch kan de leerkracht onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen van de vorige les individueel of klassikaal overhoren. De proefwerken Proefwerken zijn er voor alle vakken die we niet permanent of gespreid evalueren. De bedoeling is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kunt verwerken. De school bepaalt het aantal proefwerken. We nemen proefwerkenperiodes op in je jaarkalender. De school behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Je ouders hebben steeds het recht jouw gemaakte proefwerken in te zien in aanwezigheid van de directie en de betrokken vakleerkracht. Moet het gezegd dat wij in onze school gesteld zijn op eerlijkheid gedurende de overhoringen en de proefwerken? Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen.

24 -24- Naast de permanente en gespreide evaluatie en de proefwerken gaat er in bepaalde leerjaren aparte aandacht uit naar de evaluatie van: de stages: stageverslagen, beoordeling van de stage door de stagebegeleider...; de ROC, het eindwerk in de derde graad ASO, krijgt twee aparte vermeldingen op het rapport. De vakbegeleider van de ROC geeft een cijfer voor de inhoud en de leraar Nederlands voor de vormgeving en het taalgebruik. Het cijfer voor de inhoud heeft de waarde van een schoolvak van twee lesuren, het cijfer voor de vormgeving heeft de waarde van een schoolvak van één lesuur. Niet alleen het eindresultaat telt bij de evaluatie, ook de attitude, de ingesteldheid en de werkijver belonen we, bijvoorbeeld tijdens de werksessies op school; de projectwerking in de Vrije Ruimte (derde graad ASO): deelname, inzet, inhoud, mondelinge en schriftelijke presentatie...; de geïntegreerde proef. Verdere concrete uitwerking van evaluatie vind je op je rapport. Afwezigheden tijdens de proefwerken: zie II.4. II.13.2 Meedelen van resultaten We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dit kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. Wij kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. II.13.3 Delibererende klassenraad De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leerkrachten die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn. De directeur of zijn afgevaardigde zit deze voor. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad. (Dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers en zusters (tweede graad), de kinderen van zijn broers en zusters (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten.) Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom: of je al dan niet geslaagd bent, welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan binnen de school en steunt zich daarbij op: het resultaat van je globale evaluatie, beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar, je mogelijkheden i.v.m. verdere studies binnen de school. De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd en begeleid. Eind juni kennen zij je voldoende om een verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen, rekening houdend met je evolutie (positief, negatief, status-quo).

25 -25- II.13.4 Beslissingen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgend schooljaar. Krijg je een oriënteringsattest A, dan kan je zonder beperkingen overgaan naar het volgende leerjaar. Ook met een oriënteringsattest B ben je geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) en/of basisopties/studierichting(en) waarin men je weinig kansen toemeet (bijv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), sluit de klassenraad uit. Elk B-attest is dus verschillend. Als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C: je mag niet mag overgaan naar een volgend leerjaar, omdat de klassenraad oordeelt dat je globale resultaat te zwak is. Een oriënteringsattest is bindend. Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: een getuigschrift van de eerste graad, een getuigschrift van de tweede graad, een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad ASO/TSO of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad BSO), een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad BSO. Zowel bij een oriënteringsattest B als attest C, bezorgt de delibererende klassenraad je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing. Zeer uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad niet in staat is eind juni een eindbeslissing te nemen, bijvoorbeeld als je door ziekte zeer veel proefwerken niet hebt kunnen maken. Je deliberatiedossier is onvolledig en de klassenraad heeft meer gegevens nodig. Hij kan je dan bijkomende proefwerken opleggen op het einde van de zomervakantie en pas dan een beslissing nemen. De school verwittigt je hiervan per brief. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing te nemen. II.13.5 Adviezen De delibererende klassenraad zal, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je verdere schoolloopbaan. Dat advies kan o.a. bestaan uit: suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten), concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak, een waarschuwing voor een of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan moet schenken. De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best een onderdeel van de leerstof van een of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd, kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn. Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend, maar het geeft je wel een ernstige aanduiding en volg je dan ook best op.

26 -26- II.13.6 Betwistingen De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt. Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 1. Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (de directeur). Dit gebeurt schriftelijk bij de directeur. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning (zie ook IV.3). We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht je leeftijd. Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Dit gebeurt schriftelijk bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden: de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan. 2. Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: Vrije Sint-Lambertusscholen Voorzitter van de interne beroepscommissie Verlorenkost Westerlo Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan jullie: ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd); ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).

27 -27- Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het beroep is per aangetekende brief verstuurd, het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten. 3. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook III.1 en IV.1). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. 4. Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!

28 -28- Leefregels, afspraken, orde en tucht II.14 II.14.1 Leefregels Kleding, taal en gedrag Als school willen we je een stuk vrijheid geven op gebied van je uiterlijk voor zover je ouders er mee akkoord gaan, maar we stellen wel grenzen aan die vrijheid. We willen je leren dat je uiterlijk, je taal en je gedrag steeds een positieve boodschap naar de anderen moet inhouden en dat je uit respect voor je lichaam niet helemaal vrij bent om er mee te doen wat je wil. Kledij heeft ook een functionele waarde: ze is aangepast aan de omstandigheden, aan het soort werk dat mensen verrichten, aan de gelegenheid. Je komt naar school op een manier die past bij een schoolse context. Op het gebied van kleding, kapsel, sieraden en schoeisel bepaalt de school de norm. Als je een opmerking krijgt van een personeelslid over je kledij, verwachten wij dat je hieraan steeds gevolg geeft. Bij eventuele meningsverschillen neemt de directie een beslissing. Je vindt nauwkeurige omschrijvingen van gepaste kledij in Regelwijs. In je stageplaatsen pas je je kleding aan naargelang de wensen van de verantwoordelijken en van de school. Tijdens de les lichamelijke opvoeding draag je het uniform van de school. Ook hier schik je je naar de richtlijnen die je bij het begin van het schooljaar krijgt. Je neemt altijd de geldende beleefdheidsregels in acht en gebruikt verzorgde Nederlandse omgangstaal. De taal die je gebruikt, zegt veel over je respect voor anderen; gebruik geen kwetsende, vulgaire, onverstaanbare of lasterende uitlatingen. Telkens als je een leslokaal of kantoor binnengaat, neem je je hoofddeksel af. Dit is een elementaire vorm van beleefdheid. In de schoolgebouwen is kauwgom niet toegelaten. Je respecteert altijd, ook buiten de schooltijd, de leerkrachten en de andere personeelsleden. Onbeleefdheid en arrogantie zijn nooit aanvaardbaar. Bij de beleving van vriendschapsrelaties geef je nooit aanstoot. Vriendschap kan, maar openlijke uitingen van intimiteit horen niet op school. II.14.2 Persoonlijke bezittingen Leerlingen die schade toebrengen aan goederen die toebehoren aan iemand anders of aan de school, moeten deze schade vergoeden. Diefstal, zowel van schoolmateriaal als van eigendom van anderen, wordt streng bestraft en kan leiden tot tuchtmaatregelen. Je bent ook voorzichtig met je eigendommen. Merk alles met je naam of je initialen en laat geld of kostbare zaken nergens onbewaakt achter. Doe je fiets/bromfiets altijd op slot! Waardevolle zaken breng je niet mee naar de school. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal en beschadigingen. II.14.3 Gezondheid Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotmiddelen. Roken is ongezond en is door de wet in alle openbare gebouwen verboden. Bovendien brengt het op vele plaatsen de brandveiligheid en de netheid in het gedrang. Daarom is er op school een algemeen rookverbod.

29 -29- Vanzelfsprekend zijn alle drugs op school verboden. Onder drugs verstaan we illegale drugs, alcohol, onverantwoord geneesmiddelengebruik... Het bezit, het gebruik of het verhandelen ervan leidt altijd tot een aangepast optreden van de school. In de eerste plaats zullen we hulp verlenen, maar ook orde- of tuchtmaatregelen kunnen we nemen. De politie kan gewaarschuwd worden. De leerlingen van de eerste en de tweede graad eten s middags hun boterhammen in de refter. Zij schrijven daarvoor in en dienen aanwezig te zijn. De gebruikte drank betaal je via de schoolrekening. De leerlingen van de derde graad mogen hun boterhammen in de Brooddoos, de leerlingencafetaria, opeten. Zij betalen de drank contant. Zij kunnen, mits toestemming van de ouders, de school tijdens de middagpauze verlaten. Om gezondheidsredenen biedt de school fruitdrankjes aan. De school geeft op de speelplaats en in de Brooddoos een aanzet om bewust om te gaan met gezonde dranken. Blikjes zijn verboden. Water drinken tussen de lessen kan. Tijdens de les kan dit enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de lesgever. Het drinken van suikerhoudende dranken is ten sterkste af te raden. Het is verboden tijdens de lessen en in de gebouwen. II.14.4 Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag laten we niet toe. Hieronder verstaan we elke gebeurtenis waarbij iemand psychisch (verbaal) of fysiek (niet-verbaal of lichamelijk) wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. Elke klacht bij de directie of een klassenleerkracht, leraar, leerlingenbegeleider nemen we ernstig en onderzoeken we. Na eventuele orde- en/of tuchtmaatregelen kunnen we ook externen betrekken (CLB, politie, bijzondere jeugdzorg ). Een gepeste leerling kan zich wenden tot de leerlingendienst, de klassenleraar of een andere leraar. Alle signalen nemen we ernstig. Van leerlingen die getuige zijn van pestgedrag, verwachten we dat zij dit melden aan de leerlingendienst, klassenleraar of een andere leraar. In bepaalde gevallen van pesten kan de school kiezen voor een specifieke aanpak van het probleem (bv. No Blame-aanpak). Namen van de betrokken begeleiders vind je in de bijlage. II.14.5 Voor een goede werksfeer Leerlingen van de eerste en de tweede graad brengen de middagpauze verplicht door op school. Wie op minder dan drie kilometer van de school woont, kan toestemming krijgen om bij zijn ouders of grootouders thuis te gaan eten na schriftelijke toestemming van de ouders. Leerlingen van de derde graad kunnen de middagpauze buiten de school doorbrengen mits een schriftelijke toestemming van de ouders. Bij overtreding van de afspraken trekken we het middagpasje onmiddellijk in. Tijdens de middagpauze biedt de school een alternatief (Brooddoos en verschillende middagactiviteiten) aan. Leerlingen die de school verlaten, vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de school. Ouders zijn op dat ogenblik burgerlijk aansprakelijk. In alle schoolgebouwen wordt rust onderhouden. Bij het begin van de eerste les van de voor- en namiddag en na de pauzes ga je na het eerste signaal bij je lokaalnummer staan. Na het tweede signaal sta je rustig in de rij. Daarna ga je onder begeleiding van de leerkracht naar binnen.

30 -30- Indien je tussen twee lessen zonder recreatie naar een ander lokaal moet gaan, dan doe je dat onmiddellijk en met de nodige spoed. Je gaat het leslokaal binnen, gaat zitten en neemt het nodige materiaal, de deur blijft open tot ook de leerkracht binnen is. Is het lokaal gesloten dan wacht je rustig in de gang. Er is geen tijd voorzien om naar het toilet te gaan. Dat gebeurt tijdens de recreatie! Indien er na vijf minuten geen leerkracht aanwezig is, meldt de klassenleider dit bij de leerlingendienst. Mobiele communicatiemiddelen Je mag een gsm gebruiken tijdens de (middag)pauzes. Je mag GEEN gsm gebruiken tijdens de lessen, de leswisselingen, in de rij en in de gebouwen. Je zet je gsm af bij het eerste belsignaal. Het is verboden foto s, film- of geluidsopnamen te maken zonder toestemming van de betrokken perso(o)n(en) en de directie. Wet op de privacy. Zie ook: II.15. Muziek beluisteren is een persoonlijke keuze. Het geluidsvolume blijft beperkt tot eigen gebruik en mag niet storend zijn. Te hoge decibels kunnen schadelijk zijn voor het gehoor en zelfs voor blijvende schade zorgen. Aan een opmerking van een personeelslid van de school dien je steeds gevolg te geven. Bij meningsverschillen hieromtrent neemt de directie een beslissing. Je gsm kan bij het niet naleven van afspraken tot het einde van de lesdag in bewaring genomen worden op de leerlingendienst. Bij diefstal of verlies is de school niet verantwoordelijk. Nieuwe media Tablets, laptops, smartphones of soortgelijke toestellen kunnen tijdens de lessen enkel gebruikt worden mits toestemming van de lesgever of desgevallend de leerlingendienst. Bij diefstal of verlies is de school niet verantwoordelijk. II.14.6 De speelplaats Tijdens de pauzes speel je, wandel je of sta je ergens rustig op de speelplaats. Je vermijdt ruw spel. Je kan ook plaatsnemen op de banken of, indien het weer het toelaat, op het grasveld. Om wegwerpmentaliteit en suikerverslaving tegen te gaan, is het niet toegelaten drank in blikjes mee te brengen. We adviseren een plastic fles met water mee te brengen, die je telkens kan bijvullen aan de kraantjes. Je kunt je dorst lessen bij de fonteintjes op de speelplaats. Tijdens de pauze kan je niet-gesuikerde dranken nemen aan de automaat. Op de speelplaats mag je tijdens de voormiddag- en de namiddagpauze gerust iets eten. We eisen wel dat je de speelplaats net houdt en de vuilnisbakken gebruikt. Tijdens de middagpauze (12.00 u. tot u.) eet je in de Brooddoos (derde graad) of in de refter (eerste en tweede graad). Leerlingen van de derde graad kunnen de school verlaten, mits de nodige toestemming. In de toiletten zijn hygiëne en beleefdheid belangrijke aandachtspunten. Je blijft er niet rondhangen. Houd de toiletten netjes. Tijdens de recreaties mag je niet in de leslokalen of de gangen blijven. Indien dat om een of andere reden toch nodig is, zorg je dat je toestemming hebt van de leerlingendienst of een leerkracht.

31 -31- II.14.7 Veiligheid Iedereen gaat te voet over de speelplaats, van en naar de fietsenrekken, (brom)fiets aan de hand (motor uitgeschakeld). Je blijft niet langer dan nodig in de omgeving van de fietsenrekken. Natuurlijk leef je altijd nauwgezet het verkeersreglement na en span je je in om de andere weggebruikers met respect en voorkomend te behandelen. Je neemt de veiligste weg naar huis. Onnodig oponthoud kan de tussenkomst van de verzekering bij ongeval in het gedrang brengen. In praktijklokalen en labs leven we de specifieke veiligheidsvoorschriften na. Je krijgt het reglement van je vakleerkracht. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding zijn bijzondere regels in verband met sieraden en haardracht van kracht waaraan je je stipt moet houden voor je eigen veiligheid. We wijzen hier nog eens op het rookverbod in de school. In geval van brand volg je de richtlijnen van het evacuatieplan. II.14.8 Lokalen, meubilair, kleding en eigendom van anderen Je respecteert de schoollokalen, het meubilair en het materieel. Moedwillige beschadigingen (het kleven van kauwgom op de meubelen, schrijven op tafels en stoelen, knoeien met ICTmateriaal ) bestraffen we. Het onderhoudspersoneel spant zich in om de school netjes te houden. Je eerbiedigt dat werk en we vragen je om de lokalen netjes te houden. Gebruik papiermanden en vuilnisbakken. Bij het verlaten van een lokaal orden je tafels en stoelen. We maken elk leslokaal dagelijks schoon. Na de laatste les van de dag in een lokaal werken de leerlingen onder leiding van de leerkracht de volgende taken zorgvuldig af: de stoelen op de tafels zetten, het bord met water schoonvegen, de bordveger uitkloppen, de vloer met de borstel vegen en alle papierresten in de zwarte papiermand, zand en ander vuilnis in de vuilnisbak doen, het gebruikte gerei op de juiste plaats zetten en het lokaal afsluiten. II.14.9 ICT-code De school beschikt over heel wat lokalen die ICT-materiaal bevatten (computers, laptops, netbooks, i-pads, beamers, smartboards ). Je moet op een correcte, educatieve manier en met eerbied gebruiken maken van dit ICT-materiaal, het internet, het schoolnetwerk en het leerplatform Smartschool. De afspraken en regels in verband met het ICT-gebruik zijn in een apart ICT-reglement bij elkaar gebracht. Dit reglement is in elk ICT-lokaal aangebracht en bezorgen we bij het begin van het schooljaar in een aparte brief aan iedereen. II.15 Wet op de privacy De school publiceert geregeld beeldopnames van leerlingen op haar website, in Mallebertje (de schoolkrant), in info- en oriënteringsfolders De bedoeling van deze beelden is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. Leraren en andere personeelsleden van de school zullen beelden maken met respect voor de afgebeelde personen. De beelden worden steeds genomen in een normale schoolse context. De school waakt erover dat de beelden niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot de betrokkenen wenden en hun toestemming vragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beelden die in een schoolse context genomen worden. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen foto s van jou publiceren.

32 -32- Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan op welke wijze dan ook foto s te nemen, geluids- of filmopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de Auteurswet mag je foto s, geluids- of filmopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar weergegeven zijn, niet publiceren tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen en de directie. De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Deze gegevensverwerking is onderworpen aan de privacywet. Hierdoor heb je het recht te weten welke persoonsgegevens de school aangaande jou verwerkt en het recht deze gegevens zo nodig te laten verbeteren of irrelevante gegevens te laten verwijderen. Van sommige leerlingen verwerkt de school bovendien enkele medische gegevens. Dit mag uitsluitend met de schriftelijke toestemming van de betrokken leerlingen of hun ouders. Het moet de school in staat stellen risicosituaties te voorkomen en gepast op te treden als deze leerlingen gevaar lopen. Bewakingscamera s Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. Doorzoeken van boekentassen en lockers Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je boekentas of locker in jouw bijzijn te controleren. Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. Wat als je van school verandert? Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de tien dagen na je inschrijving in een andere school laten weten. II.16 Participatie Leerlingen Zowel in de Middenschool (eerste graad) als de Bovenschool (tweede en derde graad) zijn er leerlingenraden. In de Middenschool bestaan er leerlingenraden per vestigingsplaats. Elke klas stuurt een vertegenwoordiger naar de maandelijkse bijeenkomsten. De besproken punten legt men voor aan de directie. De antwoorden worden aan de leden van de vergadering terugbezorgd en uitgehangen aan de valve. Het gaat hier vooral om een leerproces. De leerlingenraad staat ook in voor de organisatie van verschillende activiteiten.

33 -33- In de Bovenschool zijn er stuurgroepen. Een stuurgroep is een bijeenkomst van klassenleiders uit klassen behorende tot een graadgroep. Zij ontmoeten elkaar op geregelde tijdstippen, minstens één keer per maand om diverse organisatorische aspecten van het schooljaar te bespreken. Een verslag van deze bijeenkomst gaat via de coördinator naar de directie. In de tweede graad wordt de stuurgroep (klassenleider is aanwezig met assistent) geleid door de graadcoördinator (leerkracht aan het hoofd van een graad) met de steun van de graadleider. In de derde graad wordt de vergadering geleid door de graadleider. Maandelijks komen alle graadleiders onder de leiding van een leerkracht samen in de leerlingenraad. Het verslag van deze vergadering legt men voor aan de directie, het wordt van feedback voorzien en terugbezorgd aan alle leden van de leerlingenraad die ze op hun beurt bezorgen aan alle klassenleiders. De graadleiders van de derde graad en één graadleider uit de tweede graad zetelen ook in de Schoolraad. Personeel Via de graadgroepen en verschillende werkgroepen krijgt het personeel inspraak in het beleid van de school. Ook via vakbondsafgevaardigden in het LOC en graadcoördinatoren kunnen beleidspunten aangebracht worden. In de Schoolraad wordt het personeel, na verkiezingen, vertegenwoordigd door vier collega s. Via allerlei werkgroepen kunnen voorstellen gedaan worden die het schoolleven aangenamer maken en verbeteren. Schoolraad De Schoolraad is een door de Vlaamse Regering opgelegd orgaan dat inspraak heeft in het beleid van de school. In de Schoolraad vinden we vertegenwoordigers van de leerkrachten, de directie, de ouders, de leerlingen en van socioculturele verenigingen uit de streek. De leerlingen worden in de Schoolraad vertegenwoordigd door de gekozenen uit de graadleiders. Zij brengen agendapunten aan uit de verschillende stuurgroepen. Zie IV.5: Schoolraad (bijlagen, p. 50).

34 -34- II.17 Orde- en tuchtmaatregelen We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement. Begeleidende maatregelen Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn: een gesprek met de klassenleerkracht, de leerlingendienst, een CLB-medewerker Een begeleidingscontract. Hierin leggen we een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. Een time-out. Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan. Ordemaatregelen Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging. Welke ordemaatregelen zijn er? Een verwittiging; strafwerk; de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de leerlingendienst; een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag; Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. Tuchtmaatregelen Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn: als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt; als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt. Welke tuchtmaatregelen zijn er? Je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal vijftien schooldagen; je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

35 -35- Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier. Hoe verloopt een tuchtprocedure? Een tuchtprocedure verloopt als volgt: De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden. Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van drie dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden. Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als volgt: Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur: Vrije Sint-Lambertusscholen Voorzitter van de interne beroepscommissie Verlorenkost Westerlo De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het beroep is per aangetekende brief verstuurd, het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook IV.1.7). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

36 -36- Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. Het schoolbestuur zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure: We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden. Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven. Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school. - Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven. - Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven. Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren. Wat is een preventieve schorsing? Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren: bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden. Wat is een herstelgericht groepsoverleg? Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte. Recht op opvang Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen.

37 -37- We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.

38 -38- DEEL III INFORMATIE De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken wel integraal deel uit van het schoolreglement. De school heeft het recht de informatie opgenomen in dit deel in de loop van het schooljaar te wijzigen, indien nodig na consultatie van de participatieorganen. III.1 Wie is wie Zie ook IV.1 Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk. In een grote instelling als de Vrije St.-Lambertusscholen werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken. Anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen. Om je een beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we: Het schoolbestuur Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het directieteam Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de school. De Scholengemeenschap (SG) De SG Vrije Sint-Lambertusscholen bestaat administratief uit vijf scholen: SILA 1 (SG ), SILA 2 (SG ), SILA 3 (SG ), SILA 4 (SG ), SILA 5 (SG ). De SG is gevestigd op vier vestigingsplaatsen: Denis Voetsstraat 21, 2260 Westerlo, Sint-Lambertusstraat 8, 2260 Westerlo, Emiel Stalmanslaan 33, 2260 Oosterwijk-Westerlo, Vorstsebaan 3, 2431 Veerle-Laakdal. De technisch adviseurs Zij zijn, samen met de directie, verantwoordelijk voor de technische opleiding. Preventieadviseur Hij kijkt erop toe dat we een veilige school hebben. De coördinatoren Per graad of per jaar is er een coördinator die samen met het directieteam instaat voor de organisatie van het dagelijkse schoolleven. ICT-coördinatoren beheren en onderhouden het computerpark.

39 -39- Het onderwijzend personeel De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen de meeste onder hen nog andere taken: bijv. klassenleerkracht, coördinator, intern pedagogisch begeleider, vakverantwoordelijke, mentor... Het ondersteunend personeel Het administratief personeel heeft als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie. De leerlingendiensten begeleiden de leerlingen en organiseren het schoolleven. De interne beroepscommissie De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie ook IV.1.7). De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen. De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt behaald (zie ook IV.1.7). In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen. De oudervereniging De oudervereniging werkt op een opbouwende wijze mee aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen. Ze organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt verschillende activiteiten op school. Het CLB Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) staat in voor begeleiding bij: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg, het psychisch en sociaal functioneren. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geraadpleegd via de schoolraad. Het CLB werkt gratis en discreet. Onze school wordt begeleid door: Vrij CLB-centrum De Merodedreef Westerlo Tel.: Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel voorleggen. Het CLB zet de begeleiding slechts verder als de leerling vanaf twaalf jaar of de ouders van de leerling jonger dan twaalf jaar hiermee instemmen. Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: de begeleiding van leerlingen die spijbelen, algemene medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Hebben zij bezwaar tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden gekozen. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Zie ook III.10: CLB.

40 -40- De Schoolraad De Schoolraad is een door de Vlaamse Regering opgelegd orgaan dat inspraak heeft in het beleid van de school. In de Schoolraad vinden we vertegenwoordigers van de leerkrachten, de leerlingen, de ouders, van socioculturele verenigingen uit de streek en de directie als externe deskundigen. Zie ook bijlage IV.5: Schoolraad (p. 50). III.2 Jaarkalender Zie IV.3: Jaarkalender (bijlagen, p. 49). III.3 Inschrijvingsbeleid: periode De inschrijvingsperioden worden meegedeeld in infobrochures. Tijdens schooldagen kan inschrijven steeds tijdens de gewone lesuren. III.4 In te vullen formulieren, administratie Heb je formulieren die de school moet invullen, noteer daarop bovenaan je naam, je klas en geef het formulier af op de leerlingendienst. Het ingevulde formulier vind je nadien terug in het aanwezigheidsregister van je klas. III.5 Administratief dossier De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Als nieuwe leerling van het eerste jaar, breng je volgende documenten binnen op het secretariaat: het getuigschrift van basisonderwijs of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het laatst gevolgde leerjaar, je identiteitskaart en rijksregisternummer, waarvan een kopie in je dossier bewaard blijft. Nieuwe leerlingen die ingeschreven zijn voor een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in afspraak met de directie of bij de leerlingenadministratie. Leerlingen met een buitenlands diploma, kunnen les volgen, mits toelating van een speciale toelatingsklassenraad. III.6 Schoolrekening Zie IV.4: Kosten van een schooljaar (bijlagen, p. 49). III.7 Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt Wanneer je het om een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en opvoeders met een luisterend oor. Ook de leerlingendienst is er om je verder te helpen. We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Als je het moeilijk hebt met onze manier van werken, dan helpen we je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past.

41 -41- III.7.1 Het gaat over jou Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. We nemen nooit beslissingen over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen. III.7.2 Geen geheimen Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim. Wat is dit? In de school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, kan worden besproken met een lid van het directieteam of op de leerlingendienst (cel leerlingenbegeleiding). Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd toestemming te vragen voor ze iets kunnen doorvertellen. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft. III.7.3 Een dossier Door beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Je mag altijd inzage vragen in en uitleg over de gegevens die we van jou kregen en die we noteerden in jouw dossier. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren. Zie ook II.15: Wet op de privacy, p. 31. III.7.4 De leerlingendienst (cel leerlingenbegeleiding) Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Elke veertien dagen bespreken we in deze vergadering de moeilijke situatie waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen. We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken. III.7.5 Je leraren Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden, moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we hen bezorgden. III.8 Samenwerking met de politie Er bestaat een samenwerkingsakkoord met politie en parket. Naast een aantal formeel vastgelegde afspraken gaat het vooral om afspraken die een goede samenwerking garanderen. Elkaar informeren, duidelijke verwachtingen formuleren en afspraken maken, kunnen op diverse fronten bijdragen tot een effectievere begeleiding van onze leerlingen.

42 -42- Het gaat hier om afspraken i.v.m. drugsproblematiek, strafbare feiten op de school, veiligheid aan de schoolpoort, verkeersplan, overlast De school kan aan de politie vragen worden om op school op te treden. Ook feiten die niet in verband staan met een schoolactiviteit, kunnen op de school onderzocht worden. Dit zal enkel gebeuren in geval van volstrekte noodzaak. III.9 Verzekering Heb je lichamelijk letsel opgelopen op school of op weg van en naar school? Breng dan de leerlingendienst daarvan onmiddellijk op de hoogte. Bedenk wel dat deze verzekering geen materiële schade (bijv. fiets, bromfiets, bril, kunstgebit ) dekt en dat zal worden nagegaan of je geen onnodige risico's hebt genomen (o.m. de veiligste weg naar huis, zonder onnodig oponthoud). III.10 CLB (Tekst van CLB-Kempen) Je CLB helpt Jouw CLB: CLB-Kempen Centrum voor leerlingenbegeleiding Vestiging Westerlo De Merodedreef WESTERLO tel Openingsuren: Het centrum is elke werkdag open van 9.00 u. tot u. en van tot u. Elke 2de en 4de donderdag van de maand is het centrum tot u. geopend. Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren. Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van 2 dagen in de kerstvakantie). Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen. We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. Waarvoor kan je bij ons terecht? Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.

43 -43- Je kunt naar het CLB... als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt; je moeite hebt met leren; voor studie- en beroepskeuzehulp; vragen hebt over je gezondheid, je lichaam...; met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid; voor inentingen. Je moet naar het CLB... op medisch onderzoek; als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht); voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs. Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je jonger bent dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen. Op onderzoek: het medisch consult. Wanneer mag je een onderzoek verwachten? In het 1ste secundair (12-13 jaar) en in het 3de secundair (14-15 jaar). Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs om de twee jaar. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming begint, ga je voor onderzoek bij de CLB-arts. Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kunt de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. Inentingen Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen kunnen je ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat jij bekwaam bent kan je ook zelf toestemming geven. Inentingen normaal gegeven in het basisonderwijs Inenting in het 1ste secundair Inenting in het 3de secundair 6-7 jaar jaar jaar jaar Welke inentingen kan je krijgen? Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) Hepatitis B (Geelzucht): 2 inentingen als de vaccinatie nog niet in orde is. HPV (preventie baarmoederhalskanker): 3 inentingen Difterie, Tetanus, Kinkhoest CLB-dossier Als je bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarigen.

44 -44- Het dossier inkijken? Vanaf 12 jaar mag dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Als je jonger dan 12 jaar bent, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken. Naar een andere school Als je naar een andere school gaat dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten, maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Als je niet wilt dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. En later? We houden je dossier minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Een klacht? Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB. III.11 Vrijwilligers De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De wet verplicht o.m. de scholen om aan vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke leerling en elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op deze manier is iedereen op de hoogte. Organisatie: vzw Vrij Onderwijs Westerlo en omgeving Verlorenkost 1, 2260 Westerlo Maatschappelijk doel: verstrekken van onderwijs. Verzekeringen De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum, polisnr De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op, naar en van activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum, polisnr De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat (economaat).

45 -45- Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De school voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. III.12 Informatie aan je ouders Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders om hen te laten kennismaken met de school, de directie en de leerkrachten. Zij krijgen dan heel wat informatie over het pedagogische project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda... We voorzien ten minste drie contactmogelijkheden per schooljaar. Om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders echter niet te wachten tot de informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak.

46 -46- DEEL IV IV.1 IV.1.1 BIJLAGEN Wie is wie De inrichtende macht VZW VRIJ ONDERWIJS WESTERLO EN OMGEVING Verlorenkost Westerlo Identificatienummer: 4058/89 Leden: Z.E.H. Jos Bonroy, voorzitter, Dhr. Roger Creten, afg. beheerder, Dhr. François Didden, Dhr. Jeroom Nobels, Dhr. Jan Verstappen. IV.1.2 Het directieteam SILA 1: dhr. Werner Vangenechten, SILA 2: dhr. Ed Vannuten, SILA 3: mevr. Hilde De Busser, SILA 4: dhr. Jef Van Eynde, SILA 5: dhr. Fons Mertens, Adj.-directeur: dhr. Jan Verherstraeten, Adj.-directeur: dhr. Joost Wynants. IV.1.3 De technisch adviseurs (TA) Technisch Instituut 1: o TA: dhr. Joris Weckhuysen (mechanica, lassen en hout) en dhr. Mark Melis (elektriciteit). Technisch Instituut 2: o TA: mevr. Kris Mies (mode, huishoudkunde, verzorging, verkoop). Middenscholen: o TA: dhr. Niels Vermeulen (elektriciteit, mechanica en hout) en mevr. Kris Mies (huishoudkunde, mode, gezinstechnieken). ICT-coördinatoren: o Middenschool: dhr. Kristof Jennes en dhr. Tsjery Janssen, o Bovenschool: dhr. Kristof Jennes, dhr. Pieter Ooms, dhr. Bert Poels, dhr. Nico Vankerckhoven, en dhr. Walter Weckhuysen. IV.1.4 Coördinerend preventieadviseur Dhr. Koen Boels. IV.1.5 Hoofd technische dienst Dhr. Joris Vervecken

47 -47- IV.1.6 De coördinatoren Eerste graad Centrum: mevr. Caroline Van Baelen, mevr. Ingrid Van Gompel en mevr. Krista van den Brande, Eerste graad Oosterwijk: mevr. Linda Leliaert, Eerste graad Veerle: mevr. Gaby Bertels, Tweede graad beroepsniveau TI1: mevr. Kim De Wolf Tweede graad beroepsniveau TI2: mevr. Kristin Witvrouwen, Tweede graad technisch niveau TI1: dhr. Walter Weckhuysen, Tweede graad technisch niveau TI2: mevr. Katrien Wellens, Tweede graad theoretisch niveau: mevr. Brigitte Plue, Derde graad beroepsniveau TI1: dhr. Tom D Hondt, Derde graad beroepsniveau TI2: mevr. Winnie Daels, Derde graad technisch niveau TI1: mevr. Hilde Heynickx, Derde graad technisch niveau TI2: dhr. Wim Michiel, Derde graad theoretisch niveau: dhr. Rudy Vandebosch. IV.1.7 De interne beroepscommissie Contactpersoon: Mr. Paul Draulans Voorzitter van de interne beroepscommissie p.a. Verlorenkost Westerlo IV.1.8 Voorzitter: De oudervereniging mevr. Chris Janssens, voorzitter p.a. Verlorenkost Westerlo

48 -48- IV.2 Studierichtingen

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school 7 I.2.1

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING... 5 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-SCHOLEN...

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 1 2 Inhoud Het schoolreglement... 3 Welkom in onze school: een school voor jou... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 7 1. Pedagogisch project... 7 LEREN

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2015-2016 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING...10 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 2 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG. Veldstraat KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel Fax

SCHOOLREGLEMENT. Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG. Veldstraat KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel Fax SCHOOLREGLEMENT Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG Veldstraat 11 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel 015 71 93 70 Fax 015 71 40 71 Meerderjarige leerlingen kunnen zelfstandig optreden voor alle punten

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2016-2017 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!!

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!! SCHOOLREGLEMENT Deel I Pedagogisch project... 6 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 6 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS... 8 2.1 Wederzijdse afspraken in verband met het oudercontact... 8 2.2 Wederzijdse

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Rozenberg 2 2400 MOL tel.: 014 31 33 43 fax: 014 31 99 52 e-mail: info@rozenbergmol.be website: www.rozenbergmol.be

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Schoolreglement schooljaar 2014 2015 VISO Industrieweg 230, 9030 Mariakerke - Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 - info@viso.be Vrij Instituut

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Boeveriestraat 73 Zandstraat 138 8000 Brugge 8200Sint-Andries Telefoon (050) 33 35 02 Telefoon (050) 31 66 12 http://www.vtibrugge.be e-mail: info@vtibrugge.be Een

Nadere informatie

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 2015 2016 2013 www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 050 33 19 43 050 34 30 51 Inhoud 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7 Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP 1 Pedagogisch project... 7 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 8 2.1

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 1 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Welkom Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT KOSH EERSTE GRAAD.... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 7 2.1. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 7 2.2.

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014-2015 Welkom op onze school, een school voor jou Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor onze school gekozen hebt. We zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : info@sjcwoluwe.be Website : http://www.sjcwoluwe.be www.facebook.com/sjcwoluwe Inhoudsopgave Deel I PEDAGOGISCH

Nadere informatie

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 1. Pedagogisch project 4 2. Engagementsverklaring tussen school

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL.

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL. SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2014 1 2 PEDAGOGISCH

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR INHOUDSOPGAVE

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR INHOUDSOPGAVE INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Welkom in onze school... 2 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1. Pedagogisch project... 4 2. Engagementsverklaring

Nadere informatie

Deel II Het reglement

Deel II Het reglement Deel II Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 2 Onze school 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen

Nadere informatie

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon:

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon: Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat 66 9000 Gent telefoon: 09 235 04 20 dagschool@htisa.be www.htisa.be schoolreglement 2012-2013 Inhoudsopgave schoolreglement Het schoolreglement... 4 Deel

Nadere informatie

opvoedingsproject en schoolreglement

opvoedingsproject en schoolreglement 1 opvoedingsproject en schoolreglement schooljaar 2015-2016 T +32 3 669 62 63 F 03 669 52 26 secretariaat@stella-matutina.be http://www.stella-matutina.be 2 3 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool Don Bosco Haacht

Schoolreglement. Middenschool Don Bosco Haacht Schoolreglement Middenschool Don Bosco Haacht 2015-2016 Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een

Nadere informatie

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 1. Pedagogisch project: zo zien we onze opdracht en ons engagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave (07 november 2015)

Inhoudsopgave (07 november 2015) Inhoudsopgave (07 november 2015) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders

Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 vzw Petrus & Paulus campus Centrum Alfons Pieterslaan 21 8400 OOSTENDE tel.: 059 80 24 23 fax: 059 51 05 92 www.sjo.be sjo.oostende@scarlet.be Schoolreglement 2014-2015 WELKOM IN PETRUS EN PAULUS CAMPUS

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar Schoolreglement Mater Dei Schooljaar 2015-2016 Welkom op onze school! Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Inhoudsopgave (1 september 2014)

Inhoudsopgave (1 september 2014) Inhoudsopgave (1 september 2014) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK Kloosterbaan 5 2370 ARENDONK Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

1 RHIZO School voor mens & samenleving

1 RHIZO School voor mens & samenleving 1 RHIZO School voor mens & samenleving Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Wij zijn blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. De directie en alle personeelsleden zullen alles in het

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 1 2 Inhoud Het schoolreglement... 3 Welkom in onze school: een school voor jou... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 7 1. Pedagogisch project... 7 LEREN

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 4 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 Deel II: Reglement... 9 1 Inschrijving... 9 1.1 Eerste

Nadere informatie

HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT SINT-NIKLAAS

HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT SINT-NIKLAAS HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT 15 9100 SINT-NIKLAAS 03 776 68 38 - DIRECTIE@HFAMILIE.COM WWW.HFAMILIE.COM - FACEBOOK.COM/H.FAMILIE.SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT H. FAMILIE SECUNDAIR 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS. Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS. Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas http://www.olvp.be info@olvp.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 2 Welkom op de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Beste ouders Wij

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT. September 2015

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT. September 2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT September 2015 vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant RPR 0421 912 980 SANCTA MARIAINSTITUUT Heerweg 77 1502 LEMBEEK

Nadere informatie

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Beste ouders Langs deze weg danken wij u nogmaals van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Terecht stelt u hoge verwachtingen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 Sint-Elisabeth-Instituut Merksem Schoolreglement 2016-2017 2 Inhoud DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Ploegstraat 38 8380 Zeebrugge Tel. 050/55 96 10 Fax. 050/55 96 30 e-mail:zeebrugge@olvtd.be website : www.olvtd.be Schoolreglement O.L.V. Ter Duinen 1 schooljaar 2015-2016 Het

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 1 SEPTEMBER 2015 2 Algemeen schoolreglement Algemeen schoolreglement 3 DEEL I: REGLEMENT... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Voorrang... 8 1.2 Herinschrijving... 8 1.3 Campus... 8 1.4

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie