SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO"

Transcriptie

1 SCHOOLREGLEMENT Don Bosco Haacht ASO

2 INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement Inschrijving Eerste inschrijving Voorrang Herbevestiging van de inschrijving Campus Inschrijving geweigerd? Vrije leerling Onze school Studieaanbod Lesspreiding (dagindeling) vakantie- en verlofregeling Schoolrekening Studiereglement Afwezigheid Algemene regel bij afwezigheden de bewijslast Je bent ziek Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je bent (top)sporter Je hebt een topcultuurstatuut Je bent afwezig om één van de volgende redenen: Je hebt toestemming van de school om afwezig te zijn Wat als je afwezig bent tijdens examens, toetsen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Spijbelen kan niet Van school veranderen tijdens het schooljaar Vrijstellingen Persoonlijke documenten Begeleiding bij je studies Het klasduo De begeleidende klassenraad De evaluatie De deliberatie op het einde van het schooljaar De delibererende klassenraad Mogelijke beslissingen Geschreven adviezen Betwisting van de genomen beslissing door je ouders Orde- en tuchtreglement Leefregel voor onze schoolgemeenschap Afspraken i.v.m. de hartelijke omgang Afspraken i.v.m. uiterlijk en kledij Afspraken i.v.m. gezondheid Afspraken i.v.m. veiligheid Afspraken i.v.m. economische activiteiten Afspraken i.v.m. netheid en milieu Afspraken i.v.m. op tijd komen

3 4.1.8 Afspraken i.v.m. privacy Afspraken i.v.m. het gebruik van computer en internet Vakgebonden afspraken en afspraken in verband met vaklokalen Orde- en tuchtmaatregelen Begeleidende maatregelen Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen Recht op opvang Deel III: Informatie WIE IS WIE? Inrichtende macht Directie Personeel De cel leerlingenbegeleiding De klassenraad Interne beroepscommissie Oudervereniging Schoolraad CLB JAARKALENDER INSCHRIJVINGSBELEID ADMINISTRATIEF DOSSIER VAN DE LEERLING BIJ WIE KAN JE ALS LEERLING TERECHT ALS JE HET MOEILIJK HEBT? Het gaat over jou Geen geheimen Een dossier De cel leerlingenbegeleiding Je leerkrachten SCHOOLKOSTEN PARTICIPATIE SAMENWERKING MET DE POLITIE VERZEKERING BIJLAGEN Laboratoriumreglement voor de vakken chemie en biologie Afspraken voor de computerlokalen Afspraken voor LO

4 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste meisje, beste jongen Bij het begin van dit nieuwe schooljaar heten we je hartelijk welkom in Don Bosco ASO. Wie voor het eerst naar onze school komt, zal zich wellicht nog wat onwennig voelen. We hopen echter dat je heel vlug je weg gevonden zal hebben en je thuis zal voelen bij ons. Met dit schoolreglement willen we je daarbij helpen. Wie al wat langer in het ASO zit, kent het reilen en zeilen van onze school. Toch zal het herlezen van dit schoolreglement nuttig zijn, omdat elk jaar toch wel enkele wijzigingen worden aangebracht. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over je ouders spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over de directeur of zijn afgevaardigde. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator, Beste ouders Het verheugt ons dat jullie voor het onderwijs en de opvoeding van jullie kind een beroep op onze school doen. De directie en het personeel zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die jullie kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met jullie te kunnen samenwerken en willen jullie nu reeds danken voor het vertrouwen dat jullie in onze school stellen. Jullie, ouders, dragen echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van jullie kind. Wij hopen dan ook dat jullie het aanmoedigen om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. 3

5 Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vinden jullie ons pedagogisch project en de engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vinden jullie o.m. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vinden jullie nog heel wat nuttige informatie in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Dit schoolreglement werd overlegd met de inrichtende macht (verder het schoolbestuur genoemd) en de schoolraad. Wij wensen iedereen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. Veel succes! Lieve Pinxten Adjunct-directeur Geert Leenknecht Directeur 4

6 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring Beste leerling Beste ouders Je schrijft je in in een Don Boscoschool. Dat is een school met een eigen opvoedingsproject, In dialoog met Don Bosco. In dat project staat omschreven hoe deze school naar jou kijkt, wat ze met jou wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken. Het vormt de leidraad van wat je van de school mag verwachten en wat zij van jou verwacht. In het kort vatten wij dat hier samen en we vragen je dit voor akkoord te onderschrijven. Om je studies verder te zetten heb je voor een Don Boscoschool gekozen. Dat betekent dat jij hier als leerling centraal staat. En dat met je hele persoon. Je moet hier niet alleen leren en vaardigheden verwerven maar je wordt erkend en benaderd in alles wat je bent: je sportieve mogelijkheden, je gevoelens, je relaties, je geloof, Je directie, je leerkrachten en het ondersteunend personeel gaan ook met je om in de typische stijl van Don Bosco. Zij bekijken je niet van op afstand. Zij leggen je niet alles op vanuit de hoogte, maar proberen met jou in gesprek te gaan over wat hoort en past op onze school, over wat voor hen belangrijk en waardevol is. Van jou verwachten wij dat je je leerkrachten ook in die stijl tegemoet treedt. We verwachten dat je hen niet beschouwt als de buitenstaanders die alles weten en je van alles opleggen, maar als geïnteresseerde volwassenen die het beste met je voorhebben. Zij zijn graag bij je en zullen niet alleen tijdens de les maar ook tijdens de ontspanning met jou het schoolleven vormgeven. Zij zullen misschien voor en met jou vakantieactiviteiten plannen of parascolaire initiatieven nemen. Door dat alles heen tonen zij je dat je geluk hen ter harte gaat. Je mag verwachten dat zij daarbij rekening houden met wie je bent en met wat je kan, met wat je al lukt of nog niet lukt. Van jou verwachten wij dat je openstaat voor deze activiteiten en deze stijl. Dat je hen in vertrouwen neemt zoals ook zij jou vertrouwen geven. Je leerkrachten hopen dat je klas een aangename klas wordt waar je je thuis mag voelen, waar je iets van je leven mag delen en waar je toffe kameraden ontmoet. Dat helpt je ook om je studies ter harte te nemen. Van jou verwachten wij dan ook dat je die klassfeer mee helpt opbouwen en dat je die sfeer helpt bevorderen door niet afzijdig te blijven. Je leerkrachten weten ook dat er regels moeten zijn om het schoolleven te ordenen, voor jou en je kameraden. Anders wordt het een warboel. Zij zullen bepaalde afspraken maken i.v.m. studie en ontspanning. Zij zullen die zoveel mogelijk met jou bespreken en niet eenzijdig van bovenaf opleggen. Van jou verwachten ze dat je daarover op een constructieve wijze in gesprek wil gaan, dat je die regels respecteert en je aan de afspraken houdt. 5

7 Een Don Boscoschool is niet alleen een school voor leerlingen, ze is ook een school van leerlingen. Je leerkrachten geven je kansen om je school, met alles erop en eraan, mee uit te bouwen. Wij verwachten dat je via de daartoe aanwezige kanalen en via je eigen inbreng je verantwoordelijkheid in dit proces opneemt en constructief meewerkt waar dat mogelijk is. Je zit op een Don Boscoschool en dat is ook een katholieke school. Net zoals je leerkrachten mag je op het vlak van geloof je eigen overtuiging hebben. Je mag die ook in respect voor anderen ter sprake brengen. Graag zouden wij je de gelovige basis, waarden en principes van ons geloof doorgeven opdat ook jij daarin gelukkig zou kunnen worden. Maar zeker verwachten we van jou dat je met respect luistert naar dit gelovige gebeuren, er zoveel mogelijk aan deelneemt en je er niet tegen verzet. Jouw openheid en respect roepen ook het respect van je leerkrachten voor je eigen overtuiging op. Engagementsverklaring tussen school en ouders Ouders verwachten veel van de school voor de opleiding en de opvoeding van de kinderen. Onze school spant zich hier elke dag voor in maar verwacht ook de medewerking van de ouders. Daarom zijn goede afspraken tussen de school en de ouders nodig. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Onze school kiest om goed samen te werken met de ouders. We doen dat omdat we samen werken aan de opvoeding van je zoon/dochter. Het is goed dat je weet hoe de school werkt. Daarom willen we goede en duidelijke afspraken met jou maken. We willen je geregeld laten weten hoe je zoon/dochter op school werkt. Daartoe zijn er momenten om met de leerkrachten over je zoon/dochter te praten. Bij het begin van het schooljaar krijg je de data waarop deze oudercontacten plaatsvinden. We verwachten dat je als ouder samen met de school werkt aan de opvoeding van je zoon/dochter. Als je vragen of zorgen hebt over het werk van je zoon/dochter op school, kan je altijd met ons contact opnemen. We zullen er dan met jou over praten. Aanwezig zijn op school en op tijd komen Het is nodig dat je zoon/dochter elke dag op school aanwezig is. Er is immers de wet op de leerplicht. We verwachten dat hij/zij aanwezig is in alle lessen en activiteiten van zijn/haar leerjaar. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enz. zijn normale schooldagen, ook als ze langer dan één dag duren. Je zoon/dochter krijgt er de kans om bij te leren. Dat betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je zoon/dochter elke schooldag op tijd op school aanwezig is. Als hij/zij te laat komt, kan de school maatregelen treffen. Het kan altijd gebeuren dat je zoon/dochter niet kan deelnemen aan alle lessen of activiteiten of dat hij/zij te laat komt. Wat je dan moet doen, staat in het schoolreglement onder punt (3.1). 6

8 Om recht te hebben op een schooltoelage, mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn. Wij verwachten dat je erop let dat je zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan activiteiten van de school en ook altijd op tijd aanwezig is. Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. Je kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat je telkens er in dit schoolreglement naar "je ouders" wordt verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden. Voor jongeren is leren en naar school gaan soms lastig en minder leuk. Zomaar wegblijven uit de school kan niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je medewerking als je zoon/dochter hierbij begeleid moet worden. Een leerling kan zo dikwijls zonder reden uit de school wegblijven dat het een probleem wordt. De school speelt het dossier dan door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Indien jij of je zoon/dochter niet meewerkt aan de inspanningen van de school om je zoon/dochter te begeleiden, kan de directeur beslissen je zoon/dochter te straffen. Verder kan de school ook beslissen je zoon/dochter uit te schrijven, bv. omdat hij/zij blijft afwezig zijn zonder reden of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar hij/zij verblijft. Afzonderlijke begeleiding van de leerlingen Onze school voert een zorgbeleid. Dat betekent o.m. dat we volgen hoe je zoon/dochter op school werkt (leerlingvolgsysteem). We begeleiden je zoon/dochter persoonlijk als het nodig is. Om dat zo goed mogelijk te doen, overleggen we hierover met de ouders. We willen dat je hieraan meewerkt. Nederlands als onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Je keuze voor een Nederlandstalige school brengt mee dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer je kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest in de klas of op school, kan de school onmogelijk je zoon/dochter goed Nederlands aanleren. 7

9 Deel II: Reglement 1 Inschrijving 1.1 Eerste inschrijving Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dat betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school. Ouders en leerlingen kunnen het schoolreglement raadplegen op de website van de school. 1.2 Voorrang Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben voorrang bij een inschrijving in het eerste jaar in onze school. 1.3 Herbevestiging van de inschrijving Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug in het punt Inschrijvingsbeleid. Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgend schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel: - wanneer je zelf onze school verlaat; of - wanneer je als tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd. Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in deel III. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan je normaal gezien niet meer veranderen. Je kan ook niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. 1.4 Campus Op onze campus zijn een eerstegraadschool en twee bovenbouwscholen. Wij opteren ervoor om de inschrijvingen van de eerste graad naar een studierichting van de tweede graad op dezelfde campus te laten doorlopen. 8

10 1.5 Inschrijving geweigerd? Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen. 1.6 Vrije leerling 2 Onze school Als je niet voldoet aan de reglementair vastgestelde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden Studieaanbod Een overzicht van het studieaanbod in onze school is te vinden in een aparte brochure van de tweede en de derde graad. Deze brochures zijn op eenvoudige vraag te verkrijgen en ook te consulteren op de website ( Lesspreiding (dagindeling) vakantie- en verlofregeling Voormiddag Je komt naar school langs de gewone weg en binnen een redelijke tijd. Dat geldt ook voor het terugkeren naar huis. Anders kan je in moeilijkheden komen met de schoolverzekering als je betrokken raakt bij een ongeval. In je eigen belang blijf je dus onderweg niet rondhangen. Het spreekt vanzelf dat je onderweg voorzichtig en hoffelijk bent. Het verkeersreglement is er ook voor jou. Ook op de bus verwachten we dat je de beleefdheidsregels in acht neemt. Opzettelijke vernielingen aanbrengen op de bus of medepassagiers lastigvallen, kan in geen geval getolereerd worden. Als je ziet dat anderen dingen doen die niet kunnen, kan je dit ook op school melden. De adjunct-directeur is hiervoor het aanspreekpunt. Tijdens normale schooldagen voorziet de school in toezicht van uur tot uur. Je bent ten laatste om 8.30 uur op de schoolterreinen. Je plaatst je boekentas in de rekken of houdt ze bij je. Bij regenweer kan je terecht in de 9

11 overdekte speelplaats of de polyvalente zaal. Bij het eerste belteken ga je onmiddellijk naar het lokaal waar je het eerste lesuur les hebt en je wacht aan de deur van je klas tot de leerkracht toestemming geeft om binnen te gaan. We plaatsen alle stoelen achter de tafeltjes en beginnen de dag met een ochtendbezinning. Wanneer een bezoeker de klas binnenkomt, sta je rustig op en je gaat weer zitten wanneer de leerkracht daartoe teken geeft. Na de les veegt een leerling het bord schoon. Moet je naar een ander lokaal, dan doe je dit ordelijk en zonder tijd te verliezen. Houd je nauwkeurig aan de richtlijnen die gelden in specifieke lokalen als sportzalen, studiezaal, mediatheek, bibliotheek, computerklas, vaklokalen, kapel, enz. Tijdens de voormiddagpauze ben je op de speelplaats. Je begeeft je niet naar de sportvelden. Niemand blijft in de klas of de gangen rondhangen. Als je het derde lesuur in een ander lokaal les hebt, zet je je boekentas in de rekken of je houdt ze bij je Middag Na het vierde lesuur, dat eindigt om uur, plaats je je boekentas in de rekken. Nooit laat je je boekentas rondslingeren in de gang of zomaar op de grond. Tijdens de middag blijft iedereen op school. De leerlingen van de tweede graad worden van uur tot uur in de eetzaal verwacht. De leerlingen van de derde graad worden van uur tot 13 uur in de eetzaal verwacht. Alleen wie naar huis gaat eten, krijgt toestemming om de school te verlaten tijdens de middag. Als je hiervoor toestemming wenst, lever je begin september het ingevulde aanvraagformulier in. Wanneer de school de aanvraag goedkeurt, krijg je voor het volledige schooljaar een toestemming thuis gaan eten. We gaan er niet mee akkoord dat leerlingen s middags de school om een andere reden verlaten. In ieder geval zullen we leerlingen hiervoor sanctioneren. Als je uitzonderlijk de school wenst te verlaten, moet je dat vooraf vragen aan de adjunctdirecteur. Als je buiten speelt, kan je terecht in het winkeltje. Ontlenen van materiaal kan alleen tegen een pand (leerlingenkaart, abonnement, identiteitskaart). Een voetbal gebruik je om te voetballen, een volleybal om juist. Speel ook op de daarvoor bestemde terreinen. 10

12 Als je om een vakgebonden reden (bv. spreekbeurt voorbereiden) gebruik wenst te maken van een lokaal, zorg je ervoor dat je vooraf toestemming hebt van de vakleerkracht. Als je om een andere reden (bv. voorbereiden van Don Boscofeest) van een lokaal gebruik wenst te maken, vraag je de toestemming daarvoor aan de verantwoordelijke leerkracht. Je vraagt op vertoon van je toestemming de leerkracht die assistentie heeft in de gang, het lokaal te openen Namiddag Je bent op je speelplaats om 13 uur. Bij het eerste belteken om 13 uur stel je je in rijen op bij het nummer van het lokaal waar je het vijfde lesuur les hebt. Er hangt een plan met die nummers in de overdekte speelplaats. Als er via de micro mededelingen worden gedaan, luister je aandachtig en in stilte. Als het teken daartoe gegeven wordt, ga je met je leerkracht naar de klas. Alleen bij regenweer mag je rechtstreeks naar de klassen. Tijdens de namiddagpauze gelden dezelfde afspraken als tijdens de voormiddagpauze. De lessen eindigen om uur. s Woensdags eindigen de lessen om uur. Na de laatste les die in een lokaal gegeven wordt (zie schema aan de muur) worden alle stoelen op de tafels geplaatst, zodat er gemakkelijk geveegd kan worden. Wie niet onmiddellijk naar huis kan, mag over een studieruimte beschikken. De school gaat niet akkoord met cafébezoek, aansluitend op de schooluren Overzicht vrije dagen Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel III van het schoolreglement Schoolrekening Wat vind je terug in de bijdrageregeling? In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten die we je ouders kunnen vragen. Je vindt de bijdrageregeling als bijlage bij dit schoolreglement. Op die lijst staan zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker zullen moeten maken, bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, kopieën, Zaken die je alleen bij ons kan aankopen, bijvoorbeeld voorgedrukte taak- en toetsbladen, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. 11

13 Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht aankoopt of activiteiten waaraan je niet verplicht deelneemt maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Van sommige kosten kennen we vooraf de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. Van die prijs zullen we niet afwijken. Van sommige kosten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar ook iets minder zijn. We baseren ons voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze bijdrageregeling werd voorgelegd in de schoolraad Hoe wordt de schoolrekening betaald? Je ouders krijgen driemaal per schooljaar een schoolrekening. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen? Als je ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen, kunnen zij contact opnemen met de directeur. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen Wat als je ouders weigeren te betalen? Als we vaststellen dat je ouders weigeren de schoolrekening te betalen, zullen we een gesprek met hen aangaan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 12

14 3 Studiereglement 3.1 Afwezigheid Zoals je in de engagementsverklaring kon lezen, ben je verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dergelijke activiteiten geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Indien je om een ernstige reden niet aan een van deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreken je ouders dit vooraf met de directeur of zijn afgevaardigde en moeten ze dit schriftelijk motiveren. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten tot en met Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt en Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten vervuld moeten worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist Algemene regel bij afwezigheden de bewijslast De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. We vragen om dit steeds te doen via het nummer van het secretariaat ( ) en niet via mail Je bent ziek Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? - Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. Je vindt hiervoor een briefje achteraan in je agenda. - Een medisch attest is nodig - zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn; - wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; - als je tijdens examens wegens ziekte afwezig bent Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: 13

15 - uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft dixit de patiënt ); - de datum waarop het attest is opgemaakt, valt niet in de periode van afwezigheid; - het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft bv. de ziekte van een van je ouders, hulp in het huishouden, We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen Wanneer lever je een medisch attest in? Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt. Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je je arts een medisch attest voor lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school vragen. Op die manier kan de leerkracht lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lesssen. Als je door ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leerkracht je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken maar deze maatregel is geen recht Wat is tijdelijk onderwijs aan huis? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis. Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet: je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg; je verblijft op 10 km of minder van de school; je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur, samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar wel les kan krijgen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, starten we met TOAH ten laatste in de schoolweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 14

16 3.1.3 Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging Je bent (top)sporter Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen Je hebt een topcultuurstatuut Als je een topcultuurstatuut hebt (A OF B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline Je bent afwezig om één van de volgende redenen: - je moet voor een rechtbank verschijnen; - de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; - je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; - de dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; - je bent preventief geschorst; - je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; - je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel; - om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dit wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); Orthodoxe Kerk (enkel de jaren waarin het orthodoxe kerst- of paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): kerstfeest (2 dagen), paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag) Je hebt toestemming van de school om afwezig te zijn Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ). Daarvoor moet je je wenden tot de adjunct-directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders). 15

17 3.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens examens, toetsen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een toets, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Kan je wegens een geldige reden niet deelnemen aan één of meer examens, dan moet je de adjunct-directeur hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist zij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte grote toetsen moet inhalen. Zij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dat wordt aan je ouders meegedeeld. Wanneer je tijdens de grote toetsen opnieuw naar school komt na ziekte, contacteer je onmiddellijk de adjunct-directeur in verband met het inhalen van de gemiste grote toetsen Spijbelen kan niet Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van Onderwijs op de hoogte brengen. In het kader van ons protocol met de politie werd een aantal afspraken gemaakt. Dit protocol ligt ter inzage in de school. Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. 3.2 Vrijstellingen Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. Bij ziekte, ongeval of handicap Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. 16

18 3.3 Persoonlijke documenten Je leerlingenkaart draag je steeds bij je, net zoals je identiteitskaart. Schoolagenda De school bezorgt je een schoolagenda. Je gebruikt alleen deze. Iedere les vul je, op aanwijzing van de leerkracht, je schoolagenda ordelijk in: het lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening. Een gewone verwijzing naar het leerboek alleen volstaat niet. Indien je afwezig bent geweest, moet je de dagen toch invullen met de leerstof zoals door de leerkracht werd opgegeven. Iedere week wordt je agenda door een van je ouders ondertekend. Iemand van het klasduo zal dit controleren. Opmerkingen en mededelingen die door de leerkrachten of de directie worden neergeschreven, verdienen de grootste aandacht en worden door de ouders gehandtekend. Bij het begin van de volgende les toon je spontaan deze gehandtekende opmerking. Notities Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet noteren en hoe dat dient te gebeuren. Persoonlijk werk Je maakt je taken en oefeningen zorgvuldig en geeft ze af op de afgesproken dag. Bij afwezigheid lever je je taak achteraf in. Rapporten In de loop van het schooljaar wordt voor de tweede graad driemaal een rapport uitgedeeld met dagelijkswerk-cijfers en driemaal met de resultaten van de grote toetsen. In de derde graad is er tweemaal een rapport met dagelijkswerk-cijfers en tweemaal een rapport met de resultaten van de grote toetsen. Je laat dit door je ouders ondertekenen. 3.4 Begeleiding bij je studies Naast je vakleerkrachten staan er heel wat andere mensen ter beschikking om je te helpen bij je zelfontplooiing. Wees niet bang iemand van hen aan te spreken. Iedereen op school staat open voor een gewone babbel. Toch geven we hier een overzichtje van mensen die je opvangen met je kleine of grote problemen. 1. Voor vragen over hoe je een bepaald vak, een taak, een opdracht het best aanpakt, zijn je vakleerkrachten je meest onmiddellijke helpers. Aarzel niet hen tijdens of na de lessen aan te spreken. 2. Heb je ernstige problemen met het studeren, dan kan je een beroep doen op de CLB-adviseur, graadcoördinator of leerlingenbegeleider. Zij kunnen je helpen met het opstellen van een studierooster, het aanleren van een studiemethode en de begeleiding daarvan. Deze mensen houden zich ook bezig met de studiekeuze en oriëntering, zowel binnen als buiten het secundair onderwijs. Ze zorgen voor een systematische begeleiding op dat vlak in het vierde en zesde jaar. Bij hen kan je dus ook terecht indien je overweegt van studierichting te veranderen. 17

19 3. Ook de SOHO-coördinator zal je begeleiden bij je studiekeuze, in het bijzonder bij de overgang naar het hoger onderwijs. 4. Om goed te studeren, om goed met mensen overweg te kunnen, moet je ook fysiek in goede vorm verkeren. Het geestelijke en het lichamelijke zijn dikwijls erg met elkaar verweven. Een gevoel van onbehagen kan een fysieke oorzaak hebben, psychische moeilijkheden kunnen zich lichamelijk uiten. Voor al je grote en kleine zorgen in dat verband heeft de schoolarts een luisterend oor. Ze kan gecontacteerd worden via de CLB-adviseur of via de directie of de graadcoördinatoren. 5. Je kan soms met jezelf en met je omgeving in de knoop liggen, je kan behoefte hebben eens met iemand te praten, je hart uit te storten, raad te vragen. Je zal op school zeker iemand vinden die je vertrouwen geniet. Voor zo n gesprekje houden de directeur, de adjunct-directeur, de leerlingenbegeleider en de graadcoördinatoren zich extra aanbevolen. Maar ook mensen van de pastorale werkgroep en je klasduo staan zeker open voor een gesprek. 6. Voor alle praktische hulp zoals het invullen van een document, het verzorgen van een schram, enz. kan je altijd terecht op het leerlingensecretariaat. 7. De sfeer die in een klas aanwezig is, bepaalt sterk de schoolresultaten en ook het zich goed voelen op school. Daaraan hechten we dan ook groot belang. Zo is het goed om bij ziekte van een leerling afspraken te maken om notities bij te houden Het klasduo Je klas wordt geleid door een klasduo. Bij deze leerkrachten kun je in de loop van het schooljaar altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Het klasduo volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Het zijn ook de meest aangewezen personen om in te spelen op mogelijke problemen in de klas De begeleidende klassenraad Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleerkrachten te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering verstrekken je leerkrachten ruime informatie of toelichting over je studie en gedrag aan je klasduo. Door bespreking van de studieresultaten en de attitudes zoekt men naar een passende individuele begeleiding en kan een begeleidingsplan worden afgesproken. Zo kan het soms nodig zijn allerlei remediëringsinitiatieven op te starten of extra taken op te leggen. Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via schoolagenda, rapport of brief op de hoogte gebracht. 18

20 In het verslag van deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking, evenals het geformuleerde advies aan je ouders opgenomen. Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze begeleidende klassenraad is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden De evaluatie We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders Soorten evaluatie De evaluatie van het dagelijks werk Ze omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je kleine toetsen, je leerhouding, zoals inzet in de les, je prestaties in labo s, e.d. Deze evaluatie verstrekt aan de leerkracht maar vooral aan jezelf informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. De leerkracht bepaalt zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Al kan je bij de planning van taken en kleine toetsen worden betrokken, toch kan de leerkracht op het einde van elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren Grote toetsen De bedoeling hiervan is na te gaan of je grotere gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school zelf bepaalt het aantal grote toetsen. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen. De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. Hoeft het gezegd dat wij in onze school gesteld zijn op je eerlijkheid bij kleine en grote toetsen? Gespreide evaluatie Bepaalde vakken worden gespreid geëvalueerd. Dat betekent dat er geen grote toetsen worden afgenomen in de examenreeks. Je krijgt een cijfer op basis van je prestaties tijdens het schooljaar. Het kan gaan over klasoefeningen, persoonlijk werk, toetsen, Fraude Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de grote toetsen mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid. 19

21 Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten, Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten. Na de vaststelling van het personeelslid van de school zal jij steeds gehoord worden. Indien je dit wenst, kunnen je ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van jouw verhoor en de verklaring van het personeelslid met toezicht worden erin opgenomen. Dat alles wordt aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste grote toets het cijfer nul krijgt of dat de bewuste grote toets nietig wordt verklaard. De nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor de grote toets. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er reeds een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma s terugvorderen. Dat zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd. Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van een tuchtprocedure Mededeling van de resultaten Het rapport Het is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en je toetsresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, te belonen Iemand van het klasduo overhandigt je dit rapport op de datum die vermeld staat in de jaarkalender. Elk rapport laat je door je vader of moeder ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan iemand van het klasduo, die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan De informatievergaderingen Bij het begin van het schooljaar organiseert de school een infoavond voor je ouders om hen te laten kennismaken met de school. Zij krijgen dan heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, de verschillende studierichtingen, Er is eveneens een viertal individuele contactmogelijkheden (zie jaarkalender). 20

22 Om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders echter niet te wachten tot op de informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak Brieven aan de ouders Geregeld worden brieven voor de ouders meegegeven met de leerlingen. De leerlingen noteren in hun agenda de datum en het onderwerp van de brieven bij mededelingen aan de ouders. 3.5 De deliberatie op het einde van het schooljaar De delibererende klassenraad De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leerkrachten die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn en wordt voorgezeten door de directeur of de adjunct-directeur. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling aan wie hij privélessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of met wie hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad (dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers en zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten). Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom: - of je al dan niet geslaagd bent; - welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. Hij zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. Hij steunt zich daarbij op: - het resultaat van je globale evaluatie; - beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; - je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd en begeleid. Eind juni kennen zij je voldoende om een verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen, rekening houdend met je evolutie. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of meer vakken tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil brengen, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgend schooljaar. De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing 21

23 geven. Ondanks één of meer tekorten wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn. De eindbeslissing, al dan niet met vakantietaak en/of waarschuwing en/of verwittiging, wordt aan jou en je ouders meegedeeld via het eindrapport of per brief. Uiteraard kunnen jij en je ouders met jullie vragen steeds terecht bij de directeur of de adjunct-directeur Mogelijke beslissingen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: - krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; - ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichting(en) waarin men je weinig kansen toemeet (bv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), worden uitgesloten; - als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar). Een oriënteringsattest is bindend. Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: - een getuigschrift van de tweede graad; - een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad ASO). Enkel regelmatige leerlingen kunnen op het einde van het schooljaar een officieel studiebewijs behalen. Je wordt als regelmatige leerling beschouwd als je: - voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je bent ingeschreven; - het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgt, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid Geschreven adviezen Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad zowel bij een attest A, B of C worden geformuleerd en schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders worden meegedeeld. Dit advies kan o.a. bevatten: - raadgevingen inzake je studie- en werkmethode; - een waarschuwing voor vak(ken) waaraan je het komende schooljaar extra aandacht moet schenken; - concrete individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; - suggesties voor het verderzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet 22

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 4 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 Deel II: Reglement... 9 1 Inschrijving... 9 1.1 Eerste

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 7 e Directie Dienst 71 Personeelsbeheer, Wedden en Pensioenen Provincieraadsbesluit betreft verslaggever PROVINCIAAL ONDERWIJS Aanpassing schoolreglementen de heer Ivan Verleyen De Provincieraad, Gelet

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

Secretariaat : Directeur :

Secretariaat : Directeur : SOORTEN AFWEZIGHEDEN AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN a) Verklaring door de ouders Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool Don Bosco Haacht

Schoolreglement. Middenschool Don Bosco Haacht Schoolreglement Middenschool Don Bosco Haacht 2015-2016 Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE

SCHOOLREGLEMENT SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE 1 Welkom in onze school: een school voor jou... 3 Inleiding... 4 Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4... 4 2.2. Wederzijdse

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 2 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Schooljaar Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach:

Schooljaar Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach: Schooljaar 2018-2019 Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach: Tessenderlo, 3 september 2018 Welkom in onze school! Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Deel I Pedagogisch project EN ENGAGEMENTSVERKLARING. Beste leerling(e), 1 Pedagogisch project

Deel I Pedagogisch project EN ENGAGEMENTSVERKLARING. Beste leerling(e), 1 Pedagogisch project SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders, in het tweede deel vind je het studiereglement

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Afwezigheden van leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs schema voor leerkrachten

Afwezigheden van leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs schema voor leerkrachten Afwezigheden van leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs schema voor leerkrachten eden van afwezigheid uur Leerling of ouder bezorgt Code Opmerking/uitleg Ziekte Tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2018-2019 Beste ouders Voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind doet u op onze school een beroep. De directie en de leerkrachten zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Oostmalle Tel. 03/312.02.33 Fax 03/309.12.44 e-mail: marisstella@skynet.be website : www.marisstella.be 2 INHOUDSTAFEL Inleiding

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1 Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1. Orde en tuchtmaatregelen http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14691 1.1 Ordemaatregel Wanneer een leerling de goede werking

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 1 Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

Deel II Het reglement

Deel II Het reglement Deel II Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 2 Onze school 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2018-2019 Welkom in onze school Beste ouders We zijn blij dat u voor onze school kiest voor de opvoeding en het onderwijs van uw zoon of dochter. De directie, de leerkrachten en alle ondersteunende

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Welkom in onze school Beste ouders We zijn blij dat u voor onze school kiest voor de opvoeding en het onderwijs van uw zoon of dochter. De directie, de leerkrachten en alle ondersteunende

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 vzw Petrus & Paulus campus Centrum Alfons Pieterslaan 21 8400 OOSTENDE tel.: 059 80 24 23 fax: 059 51 05 92 www.sjo.be sjo.oostende@scarlet.be Schoolreglement 2014-2015 WELKOM IN PETRUS EN PAULUS CAMPUS

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

Regelingen en afspraken examens en einde schooljaar vijfde jaar

Regelingen en afspraken examens en einde schooljaar vijfde jaar Buggenhout, 29 mei 2019 Regelingen en afspraken examens en einde schooljaar vijfde jaar Beste ouder(s) Beste leerling(e) Stilaan nadert het einde van het schooljaar. Voor we hopelijk mogen genieten van

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be.

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be. SCHOOLREGLEMENT SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat 5 9220 HAMME 052 47 92 84 052 47 07 55 stj @ durme.be www.stj.be 1 INHOUDSTAFEL blz. 3 Welkomwoord Het schoolreglement blz. 6 DEEL I:

Nadere informatie

MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA

MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA SCHOOLREGLEMENT ONDER DEN TOREN 13-14 MIDDENSCHOOL VOOR WETENSCHAP TECHNOLOGIE EN MEDIA 2800 MECHELEN TEL 015 646 902 2014-2015 Onder den Toren 13/14-2800 Mechelen Tel. 015 646 902 - Fax 015 646 997 e-mail:

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon:

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon: Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat 66 9000 Gent telefoon: 09 235 04 20 dagschool@htisa.be www.htisa.be schoolreglement 2012-2013 Inhoudsopgave schoolreglement Het schoolreglement... 4 Deel

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Boeveriestraat 73 Zandstraat 138 8000 Brugge 8200Sint-Andries Telefoon (050) 33 35 02 Telefoon (050) 31 66 12 http://www.vtibrugge.be e-mail: info@vtibrugge.be Een

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar.

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar. SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar. Inhoudsopgave Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring..5

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2017-2018 Onze-Lieve-Vrouwinstituut Kloosterweg 1 1640 Sint-Genesius-Rode 02/380 10 15 Beste leerling Beste ouder Wij heten jullie van harte welkom in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM 2015-2016 L E E F R E G E L S VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM Inleiding Waar mensen samenkomen en willen samenleven, moeten er afspraken gemaakt worden. Hoe groter de groep, hoe duidelijker de afspraken

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2016-2017 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. Voorwoord Beste Ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directie, de leraren en alle andere personeelsleden zullen alles in het werk

Nadere informatie

Schoolreglement 2015 2016

Schoolreglement 2015 2016 Schoolreglement 2015 2016 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 2015 2016 2013 www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 050 33 19 43 050 34 30 51 Inhoud 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

1 RHIZO School voor mens & samenleving

1 RHIZO School voor mens & samenleving 1 RHIZO School voor mens & samenleving Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Wij zijn blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. De directie en alle personeelsleden zullen alles in het

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schooljaar 2017-2018 Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie