SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016"

Transcriptie

1 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu al danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. U, ouders, draagt echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Wij hopen dan ook dat u hem/haar aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. Wij zullen de rechten van uw minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Dag nieuwe leerling Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap zet in onze school! Voortaan ben je één van onze leerlingen. Je hebt elders al één of meerdere jaren middelbaar onderwijs achter de rug. Je komt nu naar onze school omdat onze studierichtingen meer in de lijn liggen van jouw verwachtingen. Wij hopen dat je met veel moed bij ons het nieuwe schooljaar aanvangt en dat je je hier snel thuis kan voelen. In ieder geval start je vandaag met een schone lei. Ook jij, goede oude bekende heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe leerlingen mee op weg wil helpen. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je o.m. de afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. De volledige tekst werd overlegd tussen de inrichtende macht (verder 'het schoolbestuur' genoemd) en de schoolraad. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel, is er een nieuw akkoord van de ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

2 2 Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over je ouders spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over de directeur of zijn afgevaardigde. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam. Wij wensen alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start. Veel succes! G. Leenknecht H. Demeulemeester Algemeen directeur Directeur TSO/BSO J. Mees E. Loozen Algemeen pedagogisch coördinator Technisch adviseur coördinator

3 3 DEEL I - Pedagogisch project en engagementsverklaring 1. Pedagogisch project Je schrijft je in in een Don Boscoschool. Dat is een school met een eigen opvoedingsproject: In dialoog met Don Bosco. In dat project staat omschreven hoe deze school naar jou kijkt, wat ze met jou wil bereiken en hoe ze dat wil bewerkstelligen. Het vormt de leidraad van wat je van de school mag verwachten en wat zij van jou verwacht. In het kort vatten wij dat hier samen en vragen je dit voor akkoord te ondertekenen. Om je studies verder te zetten, heb je voor een Don Boscoschool gekozen. Dat betekent dat jij hier als leerling centraal staat. En dat met je hele persoon. Je moet hier niet alleen leren en vaardigheden verwerven, maar je wordt erkend en benaderd in alles wat je bent: je sportieve mogelijkheden, je gevoelens, je relaties, je geloof,... Je directie, je leerkrachten en het ondersteunend personeel gaan ook met je om in de typische stijl van Don Bosco. Ze bekijken je niet vanop afstand. Zij leggen je niet alles op vanuit de hoogte, maar proberen met jou in gesprek te gaan over wat hoort en past op onze school, over wat voor hen belangrijk en waardevol is. Van jou verwachten wij dat je je leerkrachten ook in die stijl tegemoet treedt. We verwachten dat je hen niet beschouwt als buitenstaanders die alles weten, maar als geïnteresseerde volwassenen die het beste met je voorhebben. Je leerkrachten zijn graag bij je en zullen niet alleen tijdens de les, maar ook tijdens de ontspanning met jou het schoolleven vorm geven. Zij zullen misschien voor en met jou vakantieactiviteiten plannen of parascolaire initiatieven nemen. Door dat alles heen tonen zij je dat je geluk hen ter harte ligt. Je mag verwachten dat zij daarbij ook rekening houden met wie jij bent en met wat jij kan, met wat je al lukt of nog niet lukt. Van jou verwachten wij dat je openstaat voor deze activiteiten en deze stijl. Dat je hen in vertrouwen neemt, zoals ook zij jou vertrouwen geven. Je leerkrachten hopen dat je klas een aangename klas wordt, waar je je mag thuis voelen, waar je iets van je leven mag delen en waar je toffe kameraden ontmoet. Dat helpt je ook om je studies ter harte te nemen. Van jou verwachten wij dan ook dat je die klassfeer mee helpt opbouwen en dat je die sfeer helpt bevorderen door niet afzijdig te blijven. Je leerkrachten weten ook dat er regels moeten zijn om het schoolleven te ordenen, voor jou en je kameraden. Zonder goede afspraken wordt het een warboel. Zij zullen bepaalde afspraken maken i.v.m. studie en ontspanning. Zij zullen die zoveel mogelijk met jou bespreken en niet eenzijdig van bovenaf opleggen. Van jou verwachten ze dat je daarover op een constructieve wijze in gesprek wil gaan, dat je die regels respecteert en je aan de gemaakte afspraken houdt. Een Don Boscoschool is niet alleen een school voor leerlingen, ze is ook een school van leerlingen. Je leerkrachten geven je kansen om je school, met alles erop en eraan, mee uit te bouwen. Wij verwachten dat je via de daartoe aanwezige kanalen en via je eigen inbreng je verantwoordelijkheid in dit proces opneemt en constructief meewerkt waar nodig.

4 4 Je zit op een Don Boscoschool en dat is ook een katholieke school. Net zoals je leerkrachten mag je op het vlak van geloof je eigen overtuiging hebben. Je mag die ook in respect voor anderen ter sprake brengen. Graag zouden wij je de gelovige basis, waarden en principes van ons geloof doorgeven, opdat ook jij daarin gelukkig zou kunnen worden. Maar zeker verwachten we van jou dat je met respect luistert naar dit gelovige gebeuren, er zoveel mogelijk aan deelneemt en je er niet tegen verzet. Jouw openheid en respect roepen ook het respect van je leerkrachten voor je eigen overtuiging op. 2. Engagementsverklaring tussen de school en ouders * Ouders* verwachten veel van de school voor de opleiding en opvoeding van de kinderen. Onze school spant zich hier elke dag voor in, maar verwacht ook de medewerking van de ouders. Daarom zijn goede afspraken tussen de school en de ouders nodig. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Onze school kiest om goed samen te werken met de ouders* We doen dat omdat we samen werken aan de opvoeding van je zoon/dochter. Het is goed dat je weet hoe de school werkt. Daarom willen we goede en duidelijke afspraken met jou maken. We willen je geregeld laten weten hoe je zoon/dochter op school werkt. Daartoe zijn er momenten om met de leraren over je zoon/dochter te praten. Bij het begin van het schooljaar krijg je de data waarop de oudercontacten zullen doorgaan. We verwachten dat je als ouder* samen met de school werkt aan de opvoeding van je zoon/dochter. Als je vragen of zorgen hebt over het werk van je zoon/dochter op school, kan je altijd met ons contact op nemen. We zullen er dan met jou over praten. Aanwezig zijn op school en op tijd komen Het is nodig dat je zoon/dochter elke dag op school aanwezig is. Er is immers de wet op de leerplicht. We verwachten dat hij/zij aanwezig is in alle lessen en activiteiten van zijn/haar leerjaar. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, enz. zijn normale schooldagen, ook als ze langer dan één dag duren. Je zoon/dochter krijgt er de kans om bij te leren. Dit betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je zoon/dochter elke schooldag op tijd op school aanwezig is. Als hij/zij te laat komt, kan de school maatregelen treffen. Het kan altijd gebeuren dat je zoon/dochter niet kan deelnemen aan alle lessen of activiteiten of dat hij/zij te laat komt. Wat je dan moet doen staat in het schoolreglement onder punt 3.1. Om recht te hebben op een schooltoelage mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, * Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. Je kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat je telkens er in dit schoolreglement naar "je ouders" wordt verwezen, zelf autonoom kan optreden.

5 5 moet ze worden terugbetaald. Wij verwachten dat je erop let dat je zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan activiteiten van de school en ook altijd op tijd aanwezig is. Voor jongeren is leren en naar school gaan soms lastig en minder leuk. Zomaar wegblijven uit de school kan niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je medewerking als je zoon/dochter hierbij moet begeleid worden. Een leerling kan zo dikwijls zonder reden uit de school wegblijven dat het een probleem wordt. De school speelt het dossier dan door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Indien jij of je zoon/dochter niet meewerkt aan de inspanningen van de school om je zoon/dochter te begeleiden, kan de directeur beslissen je zoon/dochter te straffen. Verder kan de school ook beslissen je zoon/dochter uit te schrijven, bv. omdat hij/zij afwezig blijft zonder reden of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar hij/zij verblijft. Afzonderlijke begeleiding van de leerlingen Onze school voert een zorgbeleid. Dit betekent o.m. dat we volgen hoe je zoon/dochter op school werkt via een leerlingenvolgsysteem. We begeleiden je zoon/dochter persoonlijk als het nodig is. Om dat zo goed mogelijk te doen, overleggen we hierover met de ouders*. We willen dat je hieraan meewerkt. Nederlands als onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Je keuze voor Nederlandstalig onderwijs brengt mee dat je je kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer je kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest in de klas of op school, kan de school onmogelijk je zoon/dochter goed Nederlands aanleren. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. Het akkoord met deze verklaring geven jullie wanneer jullie het beslissingsformulier handtekenen.

6 6 DEEL II - Het reglement In dit onderdeel volgt een aantal reglementaire bepalingen in verband met de organisatie van het schoolleven. Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en liefde kan in een school het best lukken via duidelijke doelstellingen, goede informatie, duidelijke afspraken, orde en regelmaat. Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, wat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken. Wij roepen je dan ook op om er samen het beste van te maken. 1. De inschrijving 1.1. Eerste inschrijving Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogische project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school. Over de concrete procedure vind je meer informatie in deel III Voorrang Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school. Deze inschrijvingsperiode start 6 weken voor de opendeurdag Herinschrijving Eens je ingeschreven bent in onze school ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving. Over de concrete procedure vind je meer informatie in deel III Campus Onze campus bestaat uit een middenschool en twee bovenbouwscholen. Wij opteren er voor om de inschrijvingen van de eerste graad naar een studierichting van de tweede graad op dezelfde campus te laten doorlopen.

7 7 Voor leerlingen uit de middenschool en ASO van campus Don Bosco Haacht geldt het principe dat hun inschrijving verzekerd wordt indien hun inschrijvingsformulier met akkoordverklaring met het opvoedingsproject en de engagementsverklaring en het schoolreglement ons bereikt voor het einde van de eerste werkdag van juli Inschrijving geweigerd Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. Een verslag van CLB is hierbij belangrijk Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt We kunnen een leerling niet inschrijven als de leerling voor de start van het schooljaar al 25 jaar geworden is (niet voor 7 de jaar, Se-n-Se) Toelatingsproef Se-n-Se Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, biedt onze school je de kans om een toelatingsproef af te leggen. Als die gunstig beoordeeld wordt door de toelatingsklassenraad, kan je ingeschreven worden Toelatingsklassenraad In bepaalde gevallen is het wettelijk nodig eerst een goedkeuring te krijgen van de toelatingsklassenraad alvorens de inschrijving definitief wordt Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.

8 8 2. Onze school 2.1. Studieaanbod

9 2.2. Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling 9 Tijdens normale schooldagen voorziet de school in toezicht vanaf 08u15 tot 16u45. In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling. Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vindt u de informatie daarover in deel III van dit schoolreglement. 2.3 Beleid inzake stages en werkplekleren Sommige opleidingen op school kunnen niet volledig zijn zonder het opdoen van ervaring op de werkvloer in de vorm van stages. In onze school kiezen we voor blokstages van verschillende weken. De specifieke afspraken (administratie, evaluatie, begeleiding, ) vind je terug in het stagereglement en het stagecontract dat je krijgt in het begin van het schooljaar of voor de aanvang van je stage. In de praktijk op de werkvloer leer je de nodige vaardigheden en attitudes. Het contact met de school blijft behouden via de stagebegeleider, die regelmatig samen met jou werkt en die met jou bespreekt wat je al kan en waarin je moet groeien. Wanneer je afwezig bent op stage verwittig je de school en de stageplaats. Deze afwezigheid moet gewettigd worden met een doktersattest. Elke dag afwezigheid op stage moet ingehaald worden. Dit kan gebeuren tijdens administratieve dagen of in een vakantieperiode in overleg met de school en met de stageplaats. Tijdens lesperiodes kan je in praktisch gerichte vakken ook naar de werkvloer buiten de school trekken om bepaalde vaardigheden in te oefenen. We spreken dan van werkplekleren. Dit gebeurt in groep en onder begeleiding van je vakleerkracht Beleid inzake extra-murosactiviteiten Tijdens het schooljaar kunnen ééndaagse of meerdaagse excursies ingericht worden. De ouders worden hierover tijdig geïnformeerd. Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan een extra-murosactiviteit worden op school opgevangen op een pedagogisch verantwoorde manier. Het schoolreglement kan er expliciet op wijzen dat deze leerlingen verplicht op school moeten aanwezig zijn Schoolrekening Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als nietverplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën,... Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel

10 10 richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Een kopie kost bijvoorbeeld 0,04 euro per stuk. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken. Voor sommige posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze bijdrageregeling werd goedgekeurd in de schoolraad. De schoolrekeningen (het aantal is afhankelijk van het leerjaar en de studierichting) bevatten de prijs van drukwerk, goederen en activiteiten. U betaalt de schoolrekeningen uitsluitend met het bijgevoegd overschrijvingsformulier vóór de vermelde vervaldag. We verwachten dat deze bijdrage tijdig en volledig wordt betaald. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige, resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. Bepaalde kosten van activiteiten en/of goederen komen niet op de schoolrekening, maar worden contant betaald. Ook de aankopen in de school worden contant betaald. Bij niet-deelname aan verplichte activiteiten wordt niet altijd het volledige bedrag terugbetaald. Niet-recupereerbare onkosten worden aangerekend als er geen doktersattest werd ingediend. Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de directie. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag Reclame en sponsoring Op school wordt in principe geen reclame gevoerd noch ontvangt de school sponsoring van organisaties en/of personen. Indien dit uitzonderlijk toch voorvalt, dan zal dat uiteraard steeds gebeuren met respect voor de wettelijke beginselen van zorgvuldig bestuur.

11 11 3. Studiereglement 3.1. Afwezigheid Zoals je in de engagementsverklaring in deel I kon lezen, ben je verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot de directie of een afgevaardigde. Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist Algemene regel bij afwezigheden - de bewijslast De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen voor 9 uur wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee Je bent ziek a) Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen. Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. Een medisch attest is nodig voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; wanneer je in hetzelfde schooljaar reeds vier keer een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; als je tijdens je proefwerken wegens ziekte afwezig bent; bij elke buitenschoolse activiteit. Dagen waarop een bezinning, een studiereis, een sportdag, een projectdag of dergelijke plaatsvinden, worden als normale schooldagen beschouwd. Aanwezigheid en deelname is uiteraard verplicht. Deze initiatieven geven je immers een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Bij afwezigheid omwille van ziekte, moet je een medisch attest kunnen voorleggen. Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft "dixit de patiënt"; het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;

12 12 begin- of einddatum zijn vervalst; het vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,... Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest beschouwen we als spijbelen. De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan tien opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medische attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vòòr je terugkomst. Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van je ouders. Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een medische attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht. b) Tijdelijk onderwijs aan huis Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week vier uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken. TOAH is gratis. Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen drie maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. Als je op tien kilometer of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH. Onze school wil het afstandscriterium verruimen in overleg met de klassenraad. Ook dan heb je recht op TOAH. Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar dat je wel onderwijs mag krijgen. Er wordt mee gestart

13 13 uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden. c) Synchroon internet onderwijs Als je door ziekte of ongeval tijdelijk niet de lessen kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloedof aanverwant of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school dan één van de volgende documenten: een verklaring van je ouders, een doodsbericht of rouwbrief, of een huwelijksaankondiging, e.d. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie punt 3.1.7) Je bent een (top)sporter Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen. Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut kunnen van de school de toelating krijgen om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende sportfederatie Je hebt een topkunstenstatuut Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline Je bent zwanger Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie punt b) Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen Je moet voor een rechtbank verschijnen; De school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; Je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; Je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; Je werd preventief geschorst; Je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten; Je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel

14 14 aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel; Je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je - door de grondwet erkende - levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking: ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); ben je orthodox (enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag); Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten,...) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnenbrengen. Gebruik hiervoor de gele kaarten in je schoolagenda voor afwezigheden om niet-medische redenen. Je wendt je hiervoor tot de directeur of zijn afgevaardigde of de leerlingenbegeleiding Wat als je afwezig bent tijdens examens, toetsen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer examens, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld. Een leerling die na afwezigheid terugkomt en de toets van die dag niet kon voorbereiden, doet aan die toets niet mee; hij/zij zal hem later maken. Deze "inhaaltoetsen" worden geregeld door de studieleider Praktijklessen en stages inhalen Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je de gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of stages zal inhalen Spijbelen kan niet Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke

15 15 opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanningen. In het kader van het protocol met de politie werden een aantal afspraken gemaakt. Dit protocol ligt ter inzage in de school. Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school Te laat komen Je begrijpt dat wie te laat komt in de les het klasgebeuren stoort. Vertrek dus tijdig. Als je te laat komt, dien je je aan te melden op het secretariaat vóór je naar de klas gaat. Daar wordt een stempel in je agenda gezet. Hierdoor heb je de toelating om naar de les te gaan. Je toont de leraar van dit lesuur dan ook even de stempel als je de klas binnenkomt. Zonder stempel kom je de klas niet binnen. Wie veelvuldig te laat komt, wordt doorverwezen naar de leerlingenbegeleiders. Indien je met de bus naar school komt, ga je je ook eerst aanmelden op het secretariaat. Wie na het 1ste of het 5de lesuur toekomt, dient steeds een schriftelijke verantwoording binnen te brengen Persoonlijke documenten Je leerlingenkaart draag je steeds bij je, net als je identiteitskaart Schoolagenda De school bezorgt je een schoolagenda. Je gebruikt deze alleen voor persoonlijke items en voor wettiging van afwezigheden bv. Op smartschool vind je dan de digitale agenda waar je het lesonderwerp, eventueel de huistaken en aankondiging van alle toetsen terugvindt. In je persoonlijke agenda kan je dan weer je planning opnemen. Regelmatig wordt je agenda door één van je ouders* ondertekend. Het klasteam zal dit controleren. Opmerkingen en mededelingen die door de leerkracht of de directie worden neergeschreven, verdienen de grootste aandacht en worden door de ouders* gehandtekend. Je geeft je agenda steeds af wanneer een personeelslid hierom vraagt.

16 Notities Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Elke vakleraar zal geregeld je notities nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult. Op het einde van het schooljaar worden de schriften op school gecontroleerd en thuis bewaard. De bewaartermijn loopt tot en met 31 augustus van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarop de schriften betrekking hebben. Indien de schriften opgevraagd worden, moeten die binnen 8 dagen te onzer beschikking zijn Persoonlijk werk Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Bij afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt, tenzij de vakleraar je ervan vrijstelt. Alle leerlingen ontvangen in de onthaalbundel de procedure die gevolgd kan worden bij het te laat afgeven van taken. Op het einde van het schooljaar bewaar je alle taken, toetsen, oefeningen en verslagen thuis in een archiefdoos. Ook hier loopt de bewaartermijn tot en met 31 augustus van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarop het persoonlijk werk betrekking heeft. De school kan altijd in functie van schooldoorlichting dit persoonlijk werk opvragen Rapport(en) In de loop van het schooljaar wordt viermaal een rapport uitgedeeld met vermelding van de resultaten van het dagelijks werk en driemaal met de resultaten van de proefwerken. Je laat dit door je ouders* ondertekenen Het taalbeleid van onze school Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. Als je het moeilijk hebt met een of meer vakken door taalproblemen, kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen, om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas Begeleiding bij je studies Naast je vakleerkrachten staan er heel wat personeelsleden ter beschikking om je te helpen bij je zelfontplooiing. Wees niet bang om één van hen aan te spreken. De directie, studieleiders, leerkrachten, opvoeders, leerlingbegeleiders, pastorale medewerkers, jaarverantwoordelijken, de CLB-medewerkers staan open voor een gewone babbel of voor elke vraag waarop je geen antwoord kent Klasteam Enkele leerkrachten vormen het klasteam. Bij die leraars kun je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met al je vragen, je problemen in verband met je studie of

17 17 persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen doen. Het klasteam volgt elke leerling van een bepaalde studierichting van zeer nabij op. Deze leerkrachten zijn de eerste aanspreekfiguren en vaak ook de meest aangewezen figuren om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. Zij verwijzen soms door naar de leerlingbegeleiders of directie Vakleerkrachten Voor vragen hoe je een bepaald vak, een taak, een opdracht best aanpakt, zijn je vakleerkrachten je meest onmiddellijke helpers. Wees niet verlegen hen tijdens of na de lessen aan te spreken. Zij zijn, net zoals de andere personeelsleden, gemakkelijk bereikbaar via hun adres dat altijd bestaat uit de eerste letter van de voornaam gevolgd door de Studieleiders Heb je ernstige problemen met het studeren, kan je een beroep doen op één van de studieleiders. Zij organiseren vaak inhaallessen, verwijzen soms ook door naar de studiecoach of CLB. Zij coördineren de remediëring op school. Zij zijn ook aanspreekfiguren voor G.On-begeleiding. Zij kunnen je ook goed informeren over studiekeuzemogelijkheden en oriëntering Begeleidingsteam Onder leiding van de algemeen pedagogische coördinator coördineert het begeleidingsteam alle socio-emotionele problemen die je in de loop van je carrière op school uit evenwicht kunnen brengen. Wekelijks komen CLB, leerlingenbegeleiding, jaarverantwoordelijken en studieleiders samen om ervoor te zorgen dat je in optimale omstandigheden je studies op school kan verderzetten. Alle mogelijke grote en kleine zorgen kunnen hier aan bod komen. Soms wordt van hieruit doorverwezen naar de schoolarts of externe begeleiding. De vergadering van het begeleidingsteam wordt voorbereid op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo'n vergadering mag je weten wat er gezegd werd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken. Voor de dagdagelijkse kleine zorgen neem je best zo snel mogelijk contact op met de leerlingenbegeleiders. Je vindt ze in hun spreekkamer of in de "UIT-WEG". Elke vorm van begeleiding doen we altijd met jou. Er zullen nooit beslissingen worden genomen over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen. Personeelsleden op school hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met het directieteam of met het begeleidingsteam. Het is nodig om belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Wij werken met een digitaal leerlingenvolgsysteem. Enkel de leden van het directieteam en van het begeleidingsteam hebben toegang tot de vertrouwelijke rubrieken van dit systeem. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in dit dossier. Je mag altijd vragen welke gegevens over jou in je dossier staan.

18 Leerlingensecretariaat Voor alle praktische hulp (het invullen van documenten, het verzorgen van een schram, enz.) kan je altijd terecht op het leerlingensecretariaat De begeleidende klassenraad Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleerkrachten te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een "begeleidende klassenraad" samen. Tijdens deze vergadering verstrekken je leerkrachten ruime informatie of toelichting over je studie en gedrag aan het klasteam. Door bespreking van de studieresultaten en de attitudes zoekt men naar een passende, individuele begeleiding en kan een begeleidingsplan worden afgesproken. Zo kan het soms nodig zijn inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen. Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB-centrum of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via de schoolagenda, het rapport of per brief op de hoogte gebracht. In het verslag van deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking, evenals het geformuleerde advies aan je ouders*, opgenomen. Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze "begeleidende klassenraad" is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden Een aangepast lesprogramma Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of om aangepaste doelstellingen. We werken hiervoor samen met het CLB. Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. a) Bij ziekte, ongeval of handicap Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een of andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden of het programma van een graad over drie schooljaren. Je ouders kunnen steeds de vraag naar spreiding van het lesprogramma stellen. De school zal de vraag

19 19 onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. b) Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken en leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen. c) Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen: wanneer je een leerstoornis hebt en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB; wanneer je hoogbegaafd bent en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB; wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig onderwijs; wanneer je als ex-okan-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet wegwerken. d) Bij een Se-n-Se-opleiding Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet van een Se-n-Se, bieden we je de kans om een toelatingsproef af te leggen. Als de toelatingsklassenraad die gunstig beoordeelt, kan je ingeschreven worden. Als je je inschrijft in een Se-n-Se-opleiding kan de klassenraad rekening houden met competenties of kwalificaties die je eerder via beroepservaring of een andere opleiding hebt verworven. De klassenraad kan je zo een vrijstelling geven om de combinatie opleiding en werk te vergemakkelijken De evaluatie We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders Het evaluatiesysteem a) De evaluatie van het dagelijkse werk Ze omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, zoals inzet in de les, je prestaties in labo's en in de werkplaats, e.d. Deze evaluatie verstrekt aan de leraar maar vooral aan jezelf informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. De leraar

20 20 bepaalt, in afspraak met de begeleidende klassenraad, zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten. In principe zijn er geen onaangekondigde toetsen op onze school. Een leerkracht kan wel op het einde van de les nagaan in welke mate je de aangebrachte leerstof van die les verwerkt hebt. b) De evaluatie van proefwerken of grote toetsen De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. Voor sommige vakken wordt het proefwerk vervangen door permanente evaluatie. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen. De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. c) De stagebeoordeling en de geïntegreerde proef (GIP) Naast de periodieke evaluatie en de examens, gaat in de derde graad TSO en BSO bijzondere aandacht uit naar evaluatie van: de stages: de stageverslagen, de beoordeling van de stage door de mentor,...; de geïntegreerde proef wordt eveneens beoordeeld door deskundigen van buiten de school. De cijferresultaten hiervan vind je ook terug op het GIP-rapport. Een onvoldoende kan zware gevolgen hebben voor het al dan niet slagen. d) De evaluatie van je attitudes door de klassenraad Geregeld bespreken je leraars je cijfers en je studiehouding. Zij trachten ze in verband te brengen met de groei van je persoonlijkheid. Deze evaluatie is dus zeker even belangrijk als je cijfers. Hou er goed rekening mee, dan zul je zeker het succes kennen dat je leraars je alvast toewensen De concrete organisatie Tijdens de examenperiodes geldt het principe dat leerlingen thuis mogen studeren, mits akkoordverklaring van de ouders. Studeren op school kan steeds. Concrete afspraken rond de examens worden per evaluatieperiode via een afzonderlijke brief meegeven met de leerlingen. Bijkomende proeven worden in principe niet georganiseerd De beoordeling Bij het begin van het schooljaar worden de ouders van alle nieuwe leerlingen op een infoavond geïnformeerd over de wijze van evalueren, over de onderlinge verhouding van de verschillende vakken, over de remediëringsvoorstellen, over de manier van delibereren. Er wordt dan ook een bundel overhandigd met alle mogelijke nuttige wetenswaardigheden hieromtrent. De leerlingen worden geïnformeerd door het klasteam. Je vindt hierover ook informatie in de leeswijzer bij het rapport. Leerlingen kunnen om ernstige redenen toestemming krijgen van de directeur of zijn afgevaardigde om op een andere manier dan op de voorgeschreven manier ondervraagd te worden. Dit kan voortvloeien uit een begeleidingsplan (in samenspraak met de begeleidende klassenraad) of uit een uitzonderlijke individuele situatie.

21 Fraude Hoeft het gezegd dat wij in school gesteld zijn op je eerlijkheid gedurende de toetsen en de examens? Word je betrapt op spieken of andere vormen van bedrog, dan wordt jouw toets onmiddellijk nietig verklaard. Je krijgt voor die toets een nulquotering. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten, Zo kan onder een onregelmatigheid ook worden verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten, zoals projecten. Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. Wanneer het gaat om een examen leg je dit nadien mondeling opnieuw af voor een jury. Het behaalde cijfer wordt in rekening gebracht op de einddeliberatie Mededeling van de resultaten a) Het rapport Het is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en je proefwerkresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school op te volgen, te evalueren, bij te sturen, te belonen, Het klasteam overhandigt je dit rapport op de datum die vermeld staat in de jaarkalender. Elk rapport laat je door je vader of moeder ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan het klasteam dat verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan. b) De informatievergaderingen Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders om hen te laten kennismaken met de school, de directie en de leraars. Zij krijgen dan heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz. Er zijn ook een viertal individuele contactmogelijkheden (zie jaarkalender). Om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders niet te wachten tot de informatievergaderingen. Een telefoontje of een bericht volstaat voor het maken van een afspraak. c) Inzage in toetsen Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

22 De deliberatie op het einde van het schooljaar Hoe functioneert een delibererende klassenraad? De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling aan wie hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of met wie hij bloed- of aanverwant is tot en met de vierde graad (dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen (tweede graad) of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers of zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten). Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom: Of je al dan niet geslaagd bent; Welk oriënteringsadvies en/of studiebewijs je krijgt. De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. De delibererende klassenraad steunt zich daarbij op: Het resultaat van je globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse lessentabel); Beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; Je mogelijkheden i.v.m. verdere studies. De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meerdere tekorten, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om je bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare evolutie, dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk, alsmede de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar Mogelijke beslissingen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: Krijg je een oriënteringsadvies A, dan wordt je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende schooljaar; Ook met een oriënteringsadvies B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om

23 23 er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen van die beslissing. Als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsadvies C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen van die beslissing. Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert. Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: Een getuigschrift van de eerste graad; Een getuigschrift van de tweede graad; Een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad bso; Een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad aso/kso/tso of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad bso (specialisatiejaar)); Een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad kso/tso (specialisatiejaar) Een certificaat van Se-n-Se van de derde graad kso/tso Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgend schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen Geschreven adviezen De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies formuleren en dit schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders meedelen. Dit advies kan o.a. omvatten: Raadgevingen m.b.t. je studie- en werkmethode; Concrete, individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; Suggesties rond het voortzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend, maar geeft je wel een ernstige aanduiding en wordt dan ook best opgevolgd Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C- attest hebt gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18 jaar bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt. Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen*, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning. We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht je leeftijd.

24 24 Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint de termijn van drie dagen* pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit aanvragen bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging, die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De directeur of zijn afgevaardigde verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden: de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van directeur of zijn afgevaardigde, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 jaar bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: Aan de voorzitter van het schoolbestuur Don Bosco Onderwijscentrum vzw Don Boscolaan Oud-Heverlee Die brief versturen ze ten laatste de derde dag*, nadat aan jullie: ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de directeur of zijn afgevaardigde (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd); ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing). Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het beroep is per aangetekende brief verstuurd; het beroep vermeldt de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren; het beroep is gedateerd en ondertekend.

25 25 Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders samen met jou uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. Als de betwiste beslissing over een Se-n-Se op 31 januari werd genomen (of bij uitstel op 1 maart), wordt de beroepsprocedure ten laatste op 15 maart afgerond Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe! 4. Leefregels, afspraken, orde en tucht 4.1. Leefregels Een school is een gemeenschap waar vele mensen samenleven en werken. Daarom zijn leefregels, gebaseerd op de kenmerken van de Don Bosco-opvoeding, noodzakelijk Afspraken i.v.m. de hartelijke omgang Help mee aan een sfeer van hartelijke interesse waarin je geluk en je geloof een zo groot mogelijke kans krijgen. Bovendien gaan we ervan uit dat iedereen de gebruikelijke vormen van wellevendheid, menselijke omgang en hygiëne eerbiedigt Over zulke grote principes is iedereen het wel eens maar mensen verschillen wel eens van mening als het om de toepassing ervan in de kleine dagdagelijkse praktijk gaat. Men zou elk detail kunnen uitschrijven in een reglement, maar dit zou leiden tot een koude en onderdrukkende school en dit willen wij niet. Daarom de volgende algemene regel: als je vindt dat een leraar of opvoeder zich vergist, doe je in eerste instantie toch maar wat hij van je verwacht. Je kunt nadien met hem of met een vertrouwensleraar het meningsverschil uitpraten. Zulke gesprekken zijn meestal leerrijk voor beide partijen en ze versterken het wederzijds vertrouwen. We verwachten dat alle partijen op een respectvolle wijze met elkaar communiceren.

26 Je vindt in de onthaalbrochure van de eerste schooldag en de schoolagenda praktische tips die het schoolleven vlot en zonder wrijvingen laten verlopen op onze campus. Deze campusleefregel kan in de loop van het schooljaar, onder druk van de actualiteit, veranderen Als we in onze school als een grote familie in een eerlijke en hartelijke sfeer willen samenleven, moet je daar mee aan werken. Heb dus oog voor leerlingen die de sfeer willen verpesten en tracht hen met redelijke argumenten en aanstekelijke kameraadschap tot andere gedachten en gevoelens te brengen Neem het zeker gezamenlijk op voor leerlingen die door enkele pesters stelselmatig gekleineerd worden en maak de pesters duidelijk dat hun gedrag op school niet kan. Pesters moeten weten dat wij hun gedrag beschouwen als een ernstige inbreuk op ons opvoedingsproject In een school waar hartelijke omgang zo belangrijk is, sluiten we ons niet af van de anderen door het voortdurend gebruik van gsm, mp3, i-pod, Interesse voor medeleerlingen en leerkrachten is anders. Gsm-toestellen, mp3-spelers, i-pods, meebrengen kan alleen op eigen verantwoordelijkheid. Gebruik van deze toestellen tijdens de lessen of in de schoolgebouwen is volledig verboden. Tijdens deze momenten moet het toestel af staan. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van een leerkracht, opvoeder of van de directie kan hiervan afgeweken worden (studie bijvoorbeeld, ). Je mag deze toestellen wel gebruiken tijdens pauzes in open lucht. Bij buitenschoolse activiteiten wordt de gsm niet gebruikt tijdens een klasactiviteit. Bij ontspanning kan dit wel. Derden mogen in geen geval gestoord worden In onze school leven we met een hele groep mensen samen. Soms zijn er in die groep enkelingen die het toch niet zo eerlijk menen. Echt waardevolle zaken breng je zo weinig mogelijk mee naar school. Dure gadgets breng je niet mee naar school. Bij diefstal, beschadiging of verlies van geld en andere eigendommen kan de school niet aansprakelijk gesteld worden. Je kan redelijkerwijs wel rekenen op hulp om je bezittingen terug te vinden. We zullen streng optreden tegen leerlingen die op diefstal betrapt worden. Wij vragen daarom ook aan de leerlingen om zoveel mogelijk persoonlijke zaken, zoals bv. een rekentoestel, te naamtekenen, zodat we gestolen goederen zo snel mogelijk kunnen terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar. Ook vragen wij uitdrukkelijk om fietsen en bromfietsen in de fietsenrekken op slot te doen en om in het weekend geen fietsen te laten staan in de fietsenrekken. Voor andere persoonlijke bezittingen kan je zolang de voorraad strekt een locker huren (zie afspraken lockers in bijlage 5) Handel drijven tussen leerlingen onderling is niet toegelaten. D.w.z. dat je als leerling in de school geen goederen mag kopen van een medeleerling of zaken mag verkopen aan andere leerlingen Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan op welke wijze dan ook beeld of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of verspreiden, tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen.

27 Dagindeling Voormiddag Je komt naar school langs de gewone weg en binnen een redelijke tijd. Dit geldt ook voor het terugkeren naar huis. Anders kan je in moeilijkheden komen met de schoolverzekering als je betrokken raakt bij een ongeval. In je eigen belang blijf je dus onderweg niet rondhangen. Het spreekt vanzelf dat je ook onderweg voorzichtig en hoffelijk bent. Het verkeersreglement is er ook voor jou. Ook op de bus verwachten we dat je de beleefdheidsregels in acht neemt. Tijdens normale schooldagen voorziet de school in toezicht van uur tot uur. Je bent op je speelplaats om uur. Je plaatst je boekentas in de rekken of houdt ze bij je. Bij het eerste belteken ga je je opstellen bij het nummer van het lokaal waar je het eerste uur les hebt. Bij regenweer kun je terecht in de overdekte speelplaats. De lessen beginnen om uur. Als het teken daartoe gegeven is, ga je met je leerkracht naar de klas. Indien je leerkracht er niet is, wacht je dus buiten. Je gaat ordelijk en rustig naar binnen en je wacht aan de deur van je klas tot de leerkracht de toelating geeft om binnen te gaan. Moet je naar een ander lokaal, dan doe je dit ordelijk en zonder tijd te verliezen. Tijdens de voormiddagpauze (10.15 uur tot uur) ben je op de speelplaats. Je begeeft je niet naar de sportvelden of fietsenrekken. Niemand blijft in de klas of de gangen rondhangen. Als je het derde lesuur in een ander lokaal les hebt, zet je je boekentas in de rekken of je houdt ze bij je. Alleen bij regenweer kun je terecht in de overdekte speelplaats Middag Na het vierde lesuur, dat eindigt om uur, plaats je je boekentas in het rek het dichtst bij het lokaal waar je het vijfde uur les hebt. Nooit laat je je boekentas rondslingeren in de gangen of zomaar op de grond. Wij eten in de eetzaal om uur (tweede graad) of om uur (derde graad). In de eetzaal volg je stipt de richtlijnen van de verantwoordelijke. Als je in de tweede graad zit, neem je steeds de plaats in die je in het begin van het schooljaar toegewezen kreeg. Als je eerst middagspel hebt, haal je je lunchpakket pas na het spel uit je boekentas. Als je eerst eet, berg je je eetgerei nadien in je boekentas op en pas dan ga je naar de speelterrein, de speelplaats of een klas voor ontspannende activiteiten. Niemand verlaat s middags de school, tenzij de leerling hiervoor de toelating heeft van ouders* én school. Wie de toelating wenst om thuis te gaan eten, levert voor 8 september het ingevulde aanvraagformulier in. Wanneer de school akkoord gaat, ontvang je een apart pasje dat je steeds bij je hebt. Wie uitzonderlijk de school wenst te verlaten, dient dit te vragen aan de adjunct-directeur of de leerlingenbegeleiding. Zesdeklassers kunnen op vrijdagmiddag de school verlaten tussen uur en uur op voorwaarde dat de ouders* een verklaring hebben gehandtekend die hen hiervoor toelating geeft. In ruil voor deze gehandtekende verklaring ontvangen zij een pasje waarop vermeld staat dat ze effectief toelating hebben gekregen. Leerlingen van de zevende jaren ontvangen bij het begin van het schooljaar een pasje dat hen toelaat

28 dagelijks de school onder de middag te verlaten tussen uur en uur. 28 Tijdens het middagspel kun je voor een balspel binnen in de turnzaal ballen ontlenen. Voor het buitenspel kun je terecht in het sportlokaaltje. We ontlenen ballen en ander sportmateriaal tegen een pand: je leerlingenkaart, Namiddag Je bent op je speelplaats om uur. De lessen herbeginnen om uur. Tijdens de namiddagpauze (14.45 uur uur) gelden dezelfde afspraken als tijdens de voormiddagpauze. De lessen eindigen om uur voor wie zeven lestijden heeft, om uur voor wie acht lestijden heeft. s Woensdags eindigen de lessen om uur. Op vrijdag eindigen de lessen voor iedereen om uur. Als de school, bij afwezigheid van een leerkracht, in de onmogelijkheid is om in een vervanging of een vervangende activiteit te voorzien, bestaat de mogelijkheid dat de leerlingen later naar school mogen komen of de school vroeger mogen verlaten. Dit zal in de schoolagenda aangeduid worden Uit de les gezet Ook al bedoelen we het goed, het kan al eens verkeerd lopen. Dat is menselijk. Het kan soms zo ver gaan dat de leraar je uit de klas zet. Dit betekent dat een conflict zo uit de hand gelopen is dat je aanwezigheid het goede verloop van de les voorlopig onmogelijk maakt. Indien een leraar je uit de klas zet, noteert hij het uur waarop jij de klas verlaat in je agenda. Je moet je dan dadelijk met je agenda op het leerlingensecretariaat aanmelden. Een opvoeder noteert het uur waarop je op het secretariaat aankwam, geeft je het formulier verwijdering uit de klas en verwijst je door naar de studiezaal. Daar vul je het formulier verwijdering uit de klas in. Nadien komt er opvolging via de adjunct-directeur of de leerlingenbegeleider Na de lesuren Je blijft na de lesuren niet rondhangen op de speelplaats, in de overdekte speelplaats, in de buurt van de fietsenrekken of buiten het terrein van de school. Wie niet onmiddellijk naar huis kan, begeeft zich naar de studie in de eetzaal. De school gaat niet akkoord met cafébezoek, aansluitend op de schooluren. De school staat open voor naschoolse activiteiten. Je moet wel de zalen bespreken. Na gebruik breng je alles terug in orde. Voor het gebruik van de sportzaal kun je terecht bij de sportverantwoordelijke. Raadpleeg vooraf de aankondigingen aan de ingang van de overdekte speelplaats. Fuiven beschouwen we niet als een naschoolse activiteit en ze vallen dus niet onder onze verantwoordelijkheid Afspraken i.v.m. veiligheid De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken. In het kader van de veiligheid treft zij ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen. De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Het is echter ook jouw taak om deze te signaleren.

29 Fietsen horen thuis in de fietsenrekken. Voor de motorfietsen en auto s is er een aangeduide plaats. Op het schoolterrein hou je rekening met de aangebrachte verkeerssignalisatie. Omwille van de veiligheid rijd je nooit over de speelplaats, ook niet na de lessen, op vrije dagen of tijdens de proefwerken. Het fietspad binnen de school mag enkel gebruikt worden door leerlingen van de middenschool. Werk preventief en doe je fiets altijd op slot Indien je op weg naar of van school een ongeval veroorzaakt of bij een ongeval betrokken bent, laat je steeds het secretariaat binnen de 24 uur verwittigen. Het is belangrijk, we herinneren je er nog eens aan, dat je de normale weg gebruikt en tijdig terug thuis bent. Onze schoolverzekering verzekert je voor lichamelijke letsels, niet voor stoffelijke schade. Daarom is het sterk aan te raden dat je ouders ook een familiale verzekering nemen voor de stoffelijke schade die je zou veroorzaken. Leerlingen die naar school komen met een motor van meer dan 49cc of met een auto, moeten zelf een verzekering afsluiten Afspraken i.v.m. gezondheid Alcohol, tabak, illegale drugs Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruiken van genees- en genotsmiddelen. Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van je medeleerlingen. Onder drugs verstaan we dan alle legale en illegale genotmiddelen: alcohol, tabak, cannabis en andere illegale drugs, psychoactieve medicatie maar ook energydrinks en games. Het beleid met de visie en de regelgeving van onze school is uitgeschreven in de brochure DOS op school. Deze maakt deel uit van het schoolreglement. Meer informatie vind je in de brochure DOS (drugs op school) op onze website. Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met deze middelen, dan zal onze school op de eerste plaats een hulpverleningsaanbod aanbieden. We hanteren hiervoor het begeleidingsplan uitgeschreven door de scholengemeenschap. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen bij drugsgebruik betrekt. Daarom zijn wij bereid de volgende regels na te komen: Als er over drugs gepraat wordt, doe je geen ondoordachte uitspraken waarin je het gebruik ervan goedpraat en de gevolgen ervan minimaliseert; Weet je dat vrienden of vriendinnen drugs gebruiken of bezitten, dan meld je dit best aan de directie, aan de leerlingbegeleiding of een vertrouwensleerkracht. Beschouw dit a.u.b. niet als klikken, maar als een poging om een vriend of een vriendin uit een gevaarlijke crisissituatie te helpen. Het is zo dat de school een gebruiker als een slachtoffer en niet als een dader beschouwt. Ze zal hem/haar proberen te begeleiden en indien nodig verplichten in begeleiding te gaan. Wie dealt en dealen begint dikwijls met een gratis aanbod kan echter niet

30 30 op mildheid rekenen. Een dealer moet er rekening mee houden dat hij van school gestuurd kan worden en dat zijn naam aan de federale politie wordt doorgegeven. Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. Bovendien geldt dit verbod op weekdagen, tussen uur s morgens en uur s avonds op het volledige schoolterrein. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 06.30uur s morgens en uur s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform het orde- en tuchtreglement, zoals vermeld in dit schoolreglement. Bij de onderwijsinspectie kan je eventueel klacht indienen, indien je vindt dat het rookverbod op school ernstig met de voeten getreden wordt. Een gezonde levenswijze betekent ook een degelijke, vitaminerijke voeding. Een stevig ontbijt is een onmisbare aanloop naar een frisse, aandachtige schooldag. Vooral tijdens toetsenperiodes is een gevarieerde en vitaminerijke voeding onontbeerlijk, samen met een gezonde nachtrust. Door een goede planning kun je nachtwerk of extra vroeg opstaan zeker vermijden en hoef je zeker niet je toevlucht te nemen tot stimulerende of prestatieversterkende middelen. Doe dit trouwens nooit op eigen initiatief, maar slechts zeer uitzonderlijk en uitsluitend op doktersadvies. In het algemeen zijn wij ervan overtuigd dat er in iedere persoon voldoende mogelijkheden schuilen om een gezond en gelukkig leven uit te bouwen, zonder het gebruik van bijkomende middelen. Aarzel niet om problemen daaromtrent uit te praten Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school a) Eerste hulp We beschikken over een verzorgingslokaal, waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd. Als je tijdens de praktijkvakken (PV), de kunstvakken (KV), de beroepsgerichte vorming (BGV), werkplekleren of de stageactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen. b) Geneesmiddelen op school Je wordt ziek op school Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan

31 31 zonder ons op de hoogte te brengen. Als school mogen wij geen medische behandelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers. Als we vaststellen dat je op eigen houtje geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact opnemen met je ouders. Toezien op het gebruik van geneesmiddelen Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bv. bij het indruppelen), maar we zullen geen medische handelingen stellen (bv. een inspuiting), want dat is strikt verboden. Neem je het geneesmiddel om één of andere reden niet, dan brengen we je ouders daarvan op de hoogte. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de directeur of zijn afgevaardigde. Medische handelingen Wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een arts contacteren. Begin september ontvangen de ouders een document i.v.m. het toedienen van medicijnen tijdens meerdaagse reizen Pesten, geweld en grensoverschrijdend seksueel gedrag Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken enorm negatief in op het welbevinden van leerlingen. We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de directeur of zijn afgevaardigden of de leerlingenbegeleiding. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen. In alle gevallen kan het orde- en tuchtreglement worden toegepast Afspraken i.v.m. privacy De stijl waarmee je in het openbaar verschijnt en optreedt, is een uiting van je persoonlijkheid. Let er zelf op dat dit zo blijft en dat je geen sandwich-man wordt van allerlei rages en opvattingen die je onkritisch navolgt. Ook hierbij wil de school je helpen en daartoe moet je bereid zijn een redelijk en hartelijk gesprek over je uiterlijk aan te gaan. Je individuele voorkeur kan hier al eens botsen met de eisen van de sociale omgeving. Zo is haast iedereen, en zeker de school, het erover eens dat je proper dient te zijn. Ook zijn er steeds wel modes in kledij en lichaamscultuur,

32 32 die thuis horen binnen bepaalde vormen van jeugdcultuur, maar die daarom nog niet in de school gepast zijn. Zonder over deze modes een oordeel uit te spreken, vindt de school toch dat zij hier soms remmend zal moeten optreden. Al te opzichtige en te nadrukkelijk aanwezige piercings zijn niet toegestaan. Binnen de gebouwen draag je geen hoofddeksel De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Wat de leerlingenadministratie betreft, heeft de school een wettelijke basis om je gegevens te verwerken. Jouw uitdrukkelijke instemming is dan ook niet vereist. Wat de gegevensverwerking in het kader van onze schoolinterne leerlingbegeleiding betreft, heeft de school jouw instemming wel nodig. Meer informatie over onze schoolinterne leerlingbegeleiding vind je in punt 3.4 van het schoolreglement. Om gepast te kunnen optreden, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van hun ouders Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling als bijlage aan het schoolreglement. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren. Deze regels gelden ook voor jou. Volgens de privacywet mag je beeld- en geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen, tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen De school kan gebruik maken van bewakingscamera s om diefstal en vandalisme tegen te gaan. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Met een gemotiveerde aanvraag heeft iedere gefilmde recht op toegang tot de beelden Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je

33 33 inschrijving in een andere school laten weten Specifieke reglementen en afspraken In onze school zijn een aantal specifieke reglementen en afspraken onlosmakelijk verbonden met dit schoolreglement, waarvan zij een aanvulling zijn. Het niet-naleven van deze reglementen/afspraken kan leiden tot een orde- en tuchtmaatregel: Algemeen reglement werkplaats en labo (bijlage 1) Studiezaalafspraken (bijlage 2) Richtlijnen i.v.m. computer- en internetgebruik (bijlage 3) Richtlijnen brandalarm (bijlage 4) Afspraken lockers (bijlage 5) Afspraken LO-lessen (bijlage 6) Afspraken voor leerlingen 7IO en Se-n-Se (bijlage 7) Afspraken i.v.m. een schone en milieuvriendelijke school Wij houden van een nette school, daarom: Gebruik je geen kauwgom; Verpak je de boterhammen in een brooddoos en niet in aluminiumfolie; Vervang je blik en brik best door een andere verpakking. Zo help je het milieu en vermijdt de school hoge kosten; Gooi je afvalresten selectief in de juiste vuilnisbak; Zorg je ervoor dat je aanplantingen en bloembakken niet beschadigt; Leg je affiches en aankondigingen die je wenst uit te hangen of te verspreiden eerst aan de directie voor; Respecteer je eigen schoolgerei, dat van je vrienden en vriendinnen en ook de infrastructuur die de school je aanbiedt. In de klaslokalen, de labo s en de werkplaats ben je verantwoordelijk voor je eigen tafel/stoel of toestel; merk je bij het begin van de les een beschadiging, dan breng je de leraar hiervan op de hoogte, anders word jij aansprakelijk gesteld. Veroorzaak je zelf schade, dan ga je dit natuurlijk melden aan de directeur of zijn afgevaardigde. Aangerichte schade dient steeds vergoed te worden Nuttig om weten Om je totale persoonlijkheid te vormen, staan heel wat lokalen, uitrusting en activiteiten voor je open Bibliotheek en mediatheek De campus Don Bosco beschikt over een bibliotheek die honderden boeken telt in verschillende genres en verschillende talen. Kom eens kijken wanneer de bibliotheek voor jou open is. Je kan er gratis ontlenen. Je brengt je boeken wel tijdig terug, zo niet loop je het gevaar een boete te betalen. De mediatheek, waarin talloze naslagwerken en tijdschriften voorhanden zijn, staat open voor alle leerlingen van de derde graad tijdens de middagspeeltijd en dit op vastgestelde dagen.

34 Schoolsport Dat Don Bosco een sportieve school is, merk je reeds als je er binnenkomt. Voor wie zich graag fysiek ontwikkelt, staan heel wat sportactiviteiten op het getouw. Volg aandachtig het aanbod en neem contact op met je leerkrachten L.O Schoolpastoraal Leerkrachten en leerlingen willen zich inzetten voor de schoolpastoraal. Hun regelmatige samenkomst staat open voor iedereen die belangstelling heeft en/of wenst mee te werken. Zij zijn vooral bezig met het voorbereiden van vieringen, advent- en vastenacties, bezinningen, e.d. Wil je meer weten, neem dan contact op met je leraar godsdienst of met één van de leden van deze werkgroep. Als leerling kan je ook deel uitmaken van deze groep. Je mag altijd de PAG-verantwoordelijke aanspreken Lokaal de UIT-WEG Indien je een gesprek wenst met een vertrouwenspersoon uit de school, staat het lokaal de UIT-WEG jou ter beschikking waar dit in alle rust en sereniteit kan plaatsvinden Orde- en tuchtreglement Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren Begeleidende maatregelen Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen voorstellen: Een gesprek met klasteam, leerlingbegeleiding, studieleiders of directie. Time-out: Time-out is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan met dit schoolvervangend programma. Begeleidingsovereenkomst: Hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen Ordemaatregelen Als je het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert, kan er een ordemaatregel worden genomen Mogelijke ordemaatregelen zijn: Een verwittiging; Strafwerk; De tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk aan bij het

35 35 leerlingensecretariaat Een alternatieve ordemaatregel; Een 8 ste lesuur; Een strafstudie op woensdagnamiddag vanaf uur tot uur of tot uur (deze kan alleen toegekend worden door de directie of door de leerlingenbegeleiders of de studieleiders); Een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkstelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag; Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door het bestuurs-, onderwijzend en ondersteunend personeel van het schoolbestuur Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk Tuchtmaatregelen Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke dagen en reglementaire feestdagen niet meegerekend) We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor een goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn: Als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt; Als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; Als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: Je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen (ziepunt4); Je kan definitief uitgesloten worden uit de school Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidend CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier Een tuchtprocedure verloopt als volgt: De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uitop een gesprek waar jullie gehoord zullen worden. Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou of van je ouders. Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn

36 36 beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt ) Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen*, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). De beroepsprocedure gaat als volgt: Je ouders dienen met een aangetekende brief in het Nederlands, beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: Aan de voorzitter van het schoolbestuur Don Bosco Onderwijscentrum vzw Don Boscolaan Oud-Heverlee De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag* nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - het beroep is per aangetekende brief verstuurd; - het beroep vermeldt de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren; - het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal je ouders samen met jou uitnodigen voor dat gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen* wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

37 37 De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. Het schoolbestuur zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden. Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven. Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus of 31 januari voor een Se-n-Se), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school. o o Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven. Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10 de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven. Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren. Bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; Wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor een bepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.

38 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.

39 39 DEEL III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school. 1. Wie is wie Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken; de anderen, die je wellicht minder leert kennen, werken achter de schermen. Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die bij de school betrokken is. De namen van deze personen en de manier waarop je met hen contact kan leggen, vind je in bijlage. 1.1 Inrichtende macht De inrichtende macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs 1.2 Campusdirectie De algemene directeur, de algemene pedagogische coördinator, de administratieve directeur en de logistieke directeur coördineren de campuswerking van de 3 scholen. Op de website vind je het organogram met de specifieke bevoegdheden. 1.3 Directieteam De directeur staat met het directieteam van de eigen school in voor de dagelijkse leiding van de school. 1.4 Personeel De groep leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken. Het ondersteunend en administratief personeel hebben de taak het verwerken van de schooladministratie, het toezicht en het begeleiden van de leerlingen. Ook het onderhoudspersoneel dat er voor zorgt dat alles netjes en proper blijft, is belangrijk voor het goed functioneren van onze school. 1.5 Interne beroepscommissie De beroepscommissie is bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.

40 40 De beroepscommissie is bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt behaald. In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen. 1.6 Oudervereniging De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen op school en thuis. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert vergaderingen en activiteiten voor de ouders en ondersteunt activiteiten op school. 1.7 Schoolraad In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de inrichtende macht de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen. 1.8 CLB (= Centrum Leerlingen Begeleiding) Het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: Het leren en studeren; De onderwijsloopbaan; De preventieve gezondheidszorg; Het psychisch en sociaal functioneren. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders, kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over jou uit. Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat je nood hebt aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook jou en je ouders betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Onze school wordt begeleid door CLB Haacht Keerbergen. Het CLB legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-

41 41 dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB verkrijgen. Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van tien dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB Haacht Keerbergen. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dit niet wenst, moeten jij of je ouders binnen een termijn van tien dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden verkregen in de hoofdzetel van het CLB Haacht-Keerbergen. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: De begeleiding van leerplichtproblemen; Collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplicht consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsattest. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders. 1.9 Scholengemeenschap Onze school maakt deel uit van de Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Haacht vzw Wie is wie? Inrichtende macht Don Bosco Onderwijscentrum Don Boscolaan Oud-Heverlee Tel: 016/ Interne beroepscommissie Aan de voorzitter van de interne beroepscommissie Don Boscolaan Oud-Heverlee

42 CLB Haacht Keerbergen: Centrum voor Leerlingen Begeleiding Molenstraat Keerbergen Tel: 015/ Medewerkers: P. De Preter, B. Wittoek Contactmogelijkheden op school: dinsdagvoormiddag (PDP/op afspraak) donderdagvoormiddag (PDP/op afspraak) donderdagnamiddag (BW/op afspraak) CLB Haacht Keerbergen: medisch consult Molenstraat Keerbergen Tel: 015/ Mederwerker: Dr. A. Briers Contactmogelijkheden op school: na telefonische afspraak Oudervereniging Voorzitter: Schoolraad Voorzitter: Personeelsleden van de school Directeur: Helga Lanciers Jan Pinxten Hilde Demeulemeester Algemeen pedagogisch coördinator: Jos Mees Technisch directeur: Els Loozen Technisch adviseur elektriciteit: Marc Brisaert Technisch adviseur mechanica: Kris Robberecht Technisch adviseur wetenschappen: - Leerlingbegeleiders: Studieleider 2 e graad: Studieleider 3 e graad: Studiecoach: Pastoraal verantwoordelijke: Jaarverantwoordelijken 3 e jaar: Jaarverantwoordelijken 4 e jaar: Jaarverantwoordelijken 5 e jaar: Jaarverantwoordelijken 6 e jaar: Koen Vandeputte Jean-Pierre Vermaelen Katia Vliers Ruben Bringmans Henk Degroote Eline De Coster Jens Van Acker Caroline Trevels Gwen Van Dessel Nick Vanhauwermeiren Liesbeth Depreeuw - Kathleen Holemans Gunther Vermaelen Opvoeders en administratieve medewerkers Lionel De Ryck Wouter Geens

43 43 Sofie Schoovaerts Griet Vandeput Koen Vandeputte Elke Meuris Pascale Vandenbossche Matthias Buttiens Stéphane Ongenae Stephanie Crab Diensthoofd C.P.B.W. Leerkrachten Erwin Gysemans Lijst op secretariaat Elk personeelslid is via mail bereikbaar via de eerste letter van de voornaam gevolgd door de 2. Participatie 2.1. In onze school bestaat een leerlingenraad voor de tweede en een leerlingenraad voor de derde graad. De aangebrachte items van hun samenkomsten worden op het directieteam besproken Bij wie is wie vind je informatie over de verschillende participatieorganen. 3. Jaarkalender Belangrijke data Begin van het schooljaar: dinsdag 1 september 2015 Hervatting van de lessen: dinsdag 1 september 2015 Vrije dagen van het eerste trimester: o Maandag 5 oktober 2015: facultatieve vrije dag o Maandag 2 november tot zondag 8 november 2015: Allerheiligenvakantie o Woensdag 11 november 2015: Wapenstilstand o Maandag 21 december 2015 tot zondag 3 januari 2016: Kerstvakantie Vrije dagen van het tweede trimester: o Vrijdag 29 januari 2016: Pedagogische studiedag o Maandag 8 februari tot zondag 14 februari 2016: Krokusvakantie o Maandag 28 maart tot zondag 10 april 2016: Paasvakantie Vrije dagen van het derde trimester: o Donderdag 5 mei 2016: O.L.H. Hemelvaart o Vrijdag 6 mei 2016: vrije dag o Maandag 16 mei 2016: Pinkstermaandag Einde van het schooljaar: de lessen eindigen op donderdag 30 juni 2016 Informatievergadering met je ouders: o Donderdag 17 september 2015 (tussen u en uur) o Dinsdag 27 oktober 2015 (tussen u en uur) o Vrijdag 18 december 2015 (tussen 8.30 uur en uur) o Dinsdag 5 januari 2016 (op uitnodiging)

44 44 o Donderdag 10 maart 2016 (tussen uur en uur) o 3de, 4 de en 5 de klassen: dinsdag 28 juni 2016 (tussen 17 uur en 21 uur) Toetsenreeksen: o Kerstperiode: Donderdag 3 december tot dinsdag 15 december 2015: 6IW/6TW Maandag 7 december tot dinsdag 15 december 2015: TSO Donderdag 10 december tot dinsdag 15 december 2015: BSO en Se-n-Se CPT/ICT o Paasperiode: Maandag 14 maart tot woensdag 23 maart 2016: TSO (aangepaste reeks voor 6 de klassen) Donderdag 17 maart tot dinsdag 22 maart 2016: BSO o Eindejaarsperiode: Vanaf maandag 9 mei 2016: Se-n-Se CPT Vanaf woensdag 18 mei 2016: 7IO Dinsdag 7 juni tot donderdag 23 juni 2016: 6IW, 6TW Vrijdag 10 juni tot donderdag 23 juni 2016: 5IW, 5TW Vrijdag 10 juni tot donderdag 23 juni 2016: 6 e klassen (niet 6IW/TW) Maandag 13 juni tot donderdag 23 juni 2016: 5 e klassen (niet 5IW/TW) Woensdag 15 juni tot donderdag 23 juni 2016: 3 e & 4 e TSO-klassen Donderdag 16 juni tot donderdag 23 juni 2016: 6 BSO Vrijdag 17 juni tot donderdag 23 juni 2016: 3,4 en 5 BSO Maandag 20 juni tot donderdag 23 juni 2016: Se-n-Se ICT Begeleidende klassenraden: o Kerstperiode: Woensdag 16 december 2015: BSO Donderdag 17 december 2015: TSO, Se-n-Se o Paasperiode: Woensdag 23 maart 2016: BSO (behalve 7IO en Se-n-Se) Donderdag 24 maart 2016: TSO (behalve 6IW, 6TW) o Eindejaarsperiode: Vrijdag 24 juni tot dinsdag 28 juni 2016: alle klassen Rapporten dagelijks werk: o Vanaf woensdag 14 oktober 2015: Dagelijks werk 1 o Vanaf woensdag 2 december 2015: Dagelijks werk 2 o Vanaf woensdag 2 maart 2016: Dagelijks werk 3 (behalve 7IO en Se-n-Se, CPT/ICT) o Vanaf dinsdag 3 mei 2016: Dagelijks werk 4 Se-n-Se CPT o Vanaf woensdag 11 mei 2016: Dagelijks werk 4 7IO o o Vanaf woensdag 1 juni 2016: Dagelijks werk 4 3 e graad TSO Vanaf woensdag 8 juni 2016: Dagelijks werk 4 2 e graad TSO + alle BSO klassen en Se-n-Se PPT/ICT Resultaten toetsenreeks: o Vrijdag 18 december 2015: Grote toets 1 (met oudercontact) o Vrijdag 25 maart 2016: Grote toets 2 (behalve 6IW, 6TW, 7IO, Se-n-Se) o Maandag 27 juni u00: Grote toets 3: 6 e en 7 e klassen en Se-n-Se o Maandag 27 juni u00: Afscheidsviering afgestudeerden o Dinsdag 28 juni 2016: Grote toets 3: 3 e, 4 e en 5 e jaar (met oudercontact)

45 Schoolfeesten: o Zaterdag 21 november en zondag 22 november 2015: Eetdagen o Woensdag 27 januari 2016: Don Bosco feest o Zaterdag 30 april 2016 van 10-18u00: Opendeurdag o Maandag 27 juni u00: Afscheidsviering afgestudeerden 45 Stageperiodes: o Elke vrijdag: 6FTA o Van maandag 4 januari tot vrijdag 29 januari 2016: Se-n-Se ICT o Van maandag 4 januari tot vrijdag 5 februari 2016: Se-n-Se CPT o Van maandag 22 februari tot vrijdag 26 februari 2016: 1 ste stageweek 5FTA o Van maandag 9 mei tot vrijdag 13 mei 2016: 2 de stageweek 5FTA o Van maandag 15 februari tot vrijdag 26 februari 2016: 6EI, 6EIT, 6IICT, 6LC, 6MVT o Van dinsdag 17 mei tot dinsdag 21 juni 2016: Se-n-Se CPT o Van maandag 23 mei tot vrijdag 27 juni 2015: 7IO o Van oktober 2015 tot einde schooljaar op woensdag, donderdag en vrijdag: Se-n-Se PPT. De stageplaatsen worden bij het begin van het schooljaar aan de leerlingen toegewezen. 4. Inschijvingsbeleid 4.1. De inschrijvingen voor het komend schooljaar starten vanaf de opendeurdag. Deze inschrijvingen dienen bevestigd te worden voor het einde van de eerste werkdag van juli door middel van een inschrijvingsformulier met akkoordverklaring van het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement. Dan wordt ook het originele schoolrapport afgegeven van het studiejaar waarin de ingeschreven leerling een attest behaalde dat hem/haar toegang geeft tot de studierichting waarvoor hij/zij inschrijft Herinschrijving van eigen leerlingen gebeurt via het schooleigen inschrijvingsformulier dat meegegeven wordt met het eindrapport. De herinschrijving wordt verzekerd indien het inschrijvingsformulier met akkoordverklaring met het opvoedingsproject en het schoolreglement ons bereikt voor het einde van de eerste werkdag van juli Inschrijvingen gebeuren in aanwezigheid van één van beide ouders. De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 en 375 van het Burgerlijk Wetboek handelt met de instemming van de andere ouder. 5. Administratief dossier De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Als nieuwe leerling van het eerste jaar, breng je voldoende documenten binnen op het secretariaat: Het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie) of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie); Een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je

46 46 identiteitskaart of je SIS-kaart, waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard. Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten. 6. Samenwerken met de politie De school werkt constructief samen met de politie van de zone Haacht Keerbergen. 7. Verzekering 7.1. Schoolleven De leerlingen zijn verzekerd tijdens alle schoolse en buitenschoolse activiteiten die verband houden met de onderwijsinstelling, ongeacht of ze plaatsvinden in of buiten de instelling, tijdens of buiten de schooluren of -dagen, in België of in het buitenland. De leerlingen bevinden zich in het schoolleven zolang zij onder het gezag of het toezicht staan of moesten staan van de directie, haar plaatsvervanger of vertegenwoordiger. De activiteiten die berusten op hun privé-initiatief behoren dus niet tot het schoolleven. Onze schoolverzekering verzekert je voor lichamelijke letsels, niet voor stoffelijke schade (kledij, boekentas, ). Daarom is het sterk aan te raden dat je ouders ook een familiale verzekering nemen, voor de stoffelijke schade die je zou veroorzaken. Ook tijdens de stage in andere instellingen, bedrijven of firma s zijn de leerlingen verzekerd. Dit is niet via de schoolverzekering maar via een polis arbeidsongevallen. De verzekeringspolissen die de school via IC Verzekeringen heeft onderschreven liggen ter inzage op het schoolsecretariaat Schoolweg Het is de weg naar de onderwijsinstelling of naar een andere plaats waar het schoolleven plaatsvindt, alsmede de weg terug. Het begrip schoolweg wordt geïnterpreteerd naar analogie van het begrip arbeidsweg in de wetgeving op de arbeidsongevallen. De weg van huis naar de stageplaats en omgekeerd wordt gelijkgesteld met de weg van en naar de school. Indien je op weg naar of van school een ongeval veroorzaakt of bij een ongeval betrokken bent, meld je dit zo snel mogelijk op het secretariaat Praktische regeling bij ongevallen Volgens de wettelijke bepalingen moet bij een ongeval eerst de mutualiteit tussenkomen voor de medische kosten. De verzekering keert nadien het verschil uit overeenkomstig de voorwaarden van de polis. Bij een ongeval vragen wij om volgende procedure te hanteren: - Onmiddellijk de school verwittigen en een aangifteformulier vragen - de dokter het medisch attest te laten invullen - het ingevulde formulier/attest zo vlug mogelijk op school binnenbrengen - de doktersrekening en andere medische kosten in verband met het ongeval eerst zelf betalen

47 47 - met de betaalde rekeningen naar je mutualiteit gaan en hiervoor een bewijs van tussenkomst vragen - dit bewijs, samen met eventuele andere onkostennota s (bijv. apothekersbriefje) aan de school bezorgen samen met de uitgavestaat. Opmerking: Vergoedingen worden door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan de ouders uitbetaald, enkel door storting op een bankrekening. Gelieve daartoe het nummer in te vullen op de voorzijde van het aangifteformulier en/of uitgavenstaat. De school en IC Verzekeringen houden zich steeds ter beschikking voor bijkomende inlichtingen. 8. Vrijwilligers Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering Organisatie VZW Don Bosco Onderwijscentrum afdeling Don Bosco Haacht Stationsstraat Haacht Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud- Heverlee Nationaal nummer Verplichte verzekering Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten via I.C. verzekeringen. Je kan de polis inkijken op het schoolsecretariaat Vrije verzekering Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijk schade die vrijwilligers lijden bij ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten via I.C. verzekeringen. Je kan de polis inkijken op het schoolsecretariaat Vergoedingen Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding Geheimhoudingsplicht Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen (ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek).

48 BIJLAGE 1 Algemeen reglement werkplaats en labo 1. Algemene voorschriften 48 Alle handelingen in de praktijk en bij labo-oefeningen moeten in overeenstemming zijn met de codex Welzijn op het werk. Iedere gebruiker van de werkplaatsen en de labo s dient volgende veiligheidsvoorschriften en afspraken na te leven. 1.1 Inwendige orde De leerling werkt steeds onder toezicht van de verantwoordelijke leerkracht; Volg nauwkeurig de werkvolgorde en andere richtlijnen voor elke oefening; zo verkrijg je een goed resultaat en voorkom je schade of ongevallen aan machines, gereedschap of labomateriaal; Het is verboden andere oefeningen te maken of laboproeven uit te voeren dan door de leraar aangeduid; Plaats je boekentas of andere bagage op de aangeduide plaats; In sommige richtingen moet iedere leerling beschikken over een aantal persoonlijke gereedschappen (de lijst van deze gereedschappen krijg je samen je handboeken bij het begin van het schooljaar). o Zorg ervoor dat ze behoorlijk gemerkt zijn; o Deze gereedschappen bewaar je op eigen verantwoordelijkheid in je gereedschapskoffer, kast of schuif. Zorg dus voor een degelijk hangslot; o De leerlingen maken enkel gebruik van hun eigen gereedschap. Dit wordt niet uitgeleend of van elkaar gebruikt zonder toelating van de leraar; o De meeste materialen en gereedschappen bevinden zich in het gereedschapsmagazijn. Deze gereedschappen worden uitgeleend op vertoon van uw leerlingenkaart. Het is de taak van de ontlener om deze, op het einde van de les, in goede staat terug te brengen; Sommige klassen kunnen beschikken over een locker om hun gereedschappen op te bergen. Deze zijn enkel toegankelijk tijdens de praktijklessen. De waarborg die hiervoor wordt gevraagd kan, op het einde van het schooljaar, alleen worden terugbetaald bij inlevering van de originele sleutel. Voor gereedschappen van de school heeft elk vaklokaal, waar mogelijk, zijn eigen gereedschapskist. Ze kunnen gebruikt worden mits toelating. Gebruik alle gereedschappen en meetinstrumenten volgens de voorschriften. Bij ernstig misbruik en zeker bij opzettelijke vernieling kun je verantwoordelijk gesteld worden en zal je de veroorzaakte schade moeten betalen. Wie iets voor zichzelf wenst te maken, kan dit na overleg met uw leraar en technisch adviseur. Er wordt steeds een tekening vereist. De gebruikte materialen worden je uiteraard aangerekend. Werk rustig maar verspil geen tijd. Blijf op je plaats. Haal geen grappen uit en doe niemand schrikken. Roep niet naar elkaar. Stoor nooit andere leerlingen. De leerling verlaat alleen na uitdrukkelijke toelating van de leraar de werkplaats of het labo. Berg je kledingstukken ordelijk op. Laat geen geld of kostbare voorwerpen achter. De school doet mee aan selectieve afvalverzameling, hou daar rekening mee (defecte lampen, smeerolie, chemische afvalproducten, worden apart verzameld; je gooit geen elektrische draden of kabels in de vuilbakken). In elke werkplaats en aan het magazijn bevindt zich een lijst met richtlijnen i.v.m. de te verzamelen materialen. De selectieve inzameling van chemicaliën voor de

49 49 labo s wetenschappen gebeurt door de verantwoordelijke leerkracht zelf. Wees zuinig met materialen en producten. Zo voorkom je heel wat afval. Werp geen papiertjes of afval op de grond. Gebruik papier voor het opruimen van chemicaliën (nooit handdoeken). Berg alle materiaal ordelijk weg op de juiste plaats, reinig je werktafel en was je handen (droog af met een handdoek). Leg je werkpak of je labojas terug op de voorziene plaats. Borstels en vuilblik plaats je na gebruik op de daarvoor voorziene plaats. Het is verboden om materialen of producten te ontvreemden uit de werkplaats of het laboratorium. 1.2 Veiligheid en hygiëne Kleding, sieraderen, e.d. Alle leerlingen zijn verplicht een veilig werkpak of labojas te dragen met het Don Boscologo, met daarop de naam, op de linkerborstzak. Het werkpak heeft mouwen die goed om de polsen aansluiten, voor labo wetenschappen volstaat een witte labojas. Draag steeds propere werkkledij of een labojas vrij van tekst of tekeningen. Vermijd onnodige vervuiling, zorg ervoor dat je steeds een propere vod bijhebt. Ringen, armbanden en kettingen verhogen het risico op ongevallen en worden zoveel mogelijk thuis gelaten, ze zijn verboden bij het bedienen van machines met draaiende of bewegende onderdelen. Waar nodig draag je aangepaste handschoenen, b.v. bij het snijden van platen, transport van zware werkstukken, manipulatie van gevaarlijke stoffen, Bind lang loshangend haar altijd samen. Lange loshangende haren kunnen bv. door draaiende machineonderdelen worden meegetrokken of in de vlam van een bunsenbrander geraken. Alleen in de lasafdeling mag een petje gedragen worden. Bescherm je ogen tegen wegspringende spanen en slijpstof door het dragen van een veiligheidsbril, dit is verplicht bij het werken met alle verspanende machines. Je kunt aansprakelijk gesteld worden indien, na een ongeval, zou blijken dat je deze bescherming niet toegepast hebt. In de labo s wetenschappen draag je altijd een veiligheidsbril, tenzij de leerkracht het anders vermeld Uitvoeren van opdrachten Lees aandachtig de uitvoering van de proeven (het beste is ze op voorhand thuis door te nemen), voer de proeven uit zoals aangegeven en hou hierbij rekening met de gevarensymbolen en de P- en H-zinnen. Elk toestel dat in werking is, wordt voortdurend in het oog gehouden. Plaats producten en opstellingen nooit dicht bij de tafelrand. Sluit op het einde van de les water- en gaskranen. Schakel alle elektrische toestellen uit. Let echter op, de stekkers van elektrische toestellen worden nooit via het snoer uit het stopcontact getrokken! Het is prettig werken in een propere en ordelijke werkplaats of labolokaal. Verlaat daarom het lokaal en de machine zoals je ze graag zelf aantreft. Dus: o De gebruikte gereedschappen of materialen op hun plaats leggen; o De machine, werkplaats of labotafel reinigen; o De gebruikte grondstoffen in de kast opbergen; o De noodstop indrukken; o De vloer vegen.

50 50 Het is ten strengste verboden te eten en te drinken in de werkplaats of het labo. Was steeds je handen voor het verlaten van de werkplaats of het labo Ongeval Heeft het ongeval een verband met een machine of een elektrisch toestel druk dan eerst op de noodstop. De leraar wordt steeds van ieder ongeluk op de hoogte gebracht. Elke kwetsuur, hoe klein ook, moet worden verzorgd om infectie te voorkomen. Ernstige kwetsuren worden behandeld op het secretariaat. Op weg daarheen wordt de leerling begeleid door de leraar of door een aangeduide leerling. Zorg ervoor dat je de plaats en eventueel het gebruik kent van het blusdeken, blustoestel en EHBO-kist. Vraag hierover eventueel bijkomende uitleg aan uw leraar. Bij brand of gevaar dien je het labo of de werkplaats onmiddellijk te verlaten. Zorg ervoor dat je vooraf de te volgen evacuatieweg en de verzamelplaats kent. Ook voor een brandwonde geldt: eerst water, de rest komt later. 2. Specifieke voorschriften Buiten de hierboven vermelde algemene voorschriften, zijn de volgende specifieke regels en afspraken van toepassing. 2.1 Werkplaats mechanica en las Voor elke machine zijn specifieke veiligheidsinstructies voorzien. Ze worden je aangeleerd vooraleer je de machine mag gebruiken. Bovendien is elk toestel voorzien van een veiligheidsinstructiekaart, hierop staan alle veiligheidseisen vermeld zodat je steeds over de juiste informatie kunt beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker van een machine om deze veiligheidsregels te kennen en toe te passen! Spanen kunnen vlijmscherp zijn; verwijder ze nooit met de hand. Gebruik een spaanhaak of borstel. Het gebruik van perslucht aan de machines is niet toegelaten. Het dragen van veiligheidsschoenen in de werkplaats wordt sterk aangeraden, ze zijn verplicht in alle studierichtingen met uitzondering van EM en IW en bij de bedrijfsstage. De lassers zullen naargelang de te bedienen werkpost extra beschermmiddelen gebruiken: lasbril, lasscherm, lasschort, oordopjes, handschoenen, lasmouw Volg hierin strikt de instructies van de leraar. Tijdens de praktijkuren zijn de lassers verplicht om altijd hun werkpak en veiligheidsschoenen te dragen. 2.2 Werkplaats elektriciteit en labo elektriciteit en elektronica Een opstelling of een elektrische schakeling wordt eerst door de leerkracht gecontroleerd op veiligheid en correctheid vóór men het experiment uitvoert of de stroombron inschakelt. Voor het gebruiken van de meetinstrumenten worden stipt de richtlijnen van de leraar opgevolgd. Meten aan onder spanning staande delen mag alleen onder toezicht van een bevoegde leerkracht. Werken en testen van schakelingen mag alleen met toestemming van de

51 51 bevoegde leerkracht. Elke herstelling of manipulatie, onder welke vorm ook, aan delen onder spanning, zijn voor elke leerling verboden. Tracht zelf geen elektrische defecten of haperingen aan toestellen of machines te herstellen, maar verwittig dadelijk de leraar die de gepaste maatregelen zal nemen. Bij werkzaamheden buiten de werkplaats elektriciteit, zoals herstellingen of onderhoudswerken aan machines of installaties wordt steeds werkkledij gedragen. In de werkplaatsen derde graad EI en EIT en tijdens de stages is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. Er wordt gewerkt volgens de van toepassing zijnde veiligheidsinstructiekaart Werken aan de elektrische installatie. Leerlingen werken steeds met veilig geïsoleerd gereedschap volgens de geldende instructies. 2.3 Labo wetenschappen Gebruik van chemische stoffen/chemicaliën Lees voor je een stof gebruikt steeds het etiket. Flessen worden vastgehouden met het etiket naar de binnenhand. Verwissel geen stoppen van flessen, dit maakt reagentia onzuiver en kan ongewenste reacties veroorzaken. Sluit de fles onmiddellijk af na gebruik. De stop van de fles leg je omgekeerd op de tafel om de stop, noch de tafel te bevuilen. Houd bij het gieten de flessen vast met het etiket naar boven, zodat het etiket niet beschadigd wordt door afdruipende vloeistof. Gebruik nooit de mond bij aanwending van een pipet. Ruik nooit aan een fles, tenzij specifiek vermeld en waai dan met je hand de damp naar je neus en snuif voorzichtig. Proef nooit van stoffen, tenzij het in de richtlijnen staat. Vaste stoffen neem je steeds met een lepel of spatel, nooit met de blote hand. Het opzuigen van vloeistoffen gebeurt met behulp van een pipetpomp, een pipetpeer of een automatische pipetvuller. Reinig alles zorgvuldig: driemaal spoelen met weinig water is doeltreffender dan één maal met veel water Specifieke veiligheidsregels Tijdens het uitvoeren van de proeven, leg je je persoonlijk materiaal (nota s, schrijfgerief) zover mogelijk van je proefopstelling en van de waterkraan verwijderd. Wees bij het gebruik van scherpe voorwerpen, zoals scalpels, pincetten, scharen en prepareernaalden uiterst voorzichtig. Richt de punt steeds naar je werkblad of dissectiebak. Vermijd het dragen van ringen en armbanden. Schadelijke en irriterende stoffen kunnen erdoor in de huid gewreven worden. Hou de balansen netjes. Bij het morsen van chemicaliën moet je die stoffen onmiddellijk opruimen. De tafel moet permanent schoon gehouden worden. Op geen enkel moment mogen een druppel vloeistof of resten van een vaste stof op de tafel blijven liggen. Zorg dat je de plaats en het gebruik kent van blustoestellen, blusdekens, douche, oogdouche en EHBO-kist.

52 Verwarmen van reageerbuizen Richt bij het verwarmen van een reageerbuis de opening naar een risicovrije zone, zodat niemand kan getroffen worden bij eventueel uitspatten van de stof. Hou de reageerbuis steeds in beweging in de vlam. Als je een vloeistof in een proefbuis moet verwarmen, verwarm dan de proefbuis ter hoogte van het vloeistofoppervlak (dus niet onderaan) en hou de proefbuis lichtjes schuin, terwijl je voorzichtig schudt (kwispelt). Het vloeistofpeil in de proefbuis mag normaal niet hoger zijn dan ¼ van de hoogte van de proefbuis. De proefbuis wordt op drie centimeter van de bovenkant, in een houten proefbuisklem vastgeklemd. Denk eraan dat glas slechts zeer langzaam afkoelt. Verwarm vluchtige, brandbare vloeistoffen nooit boven een vrije vlam. Gebruik een warmwaterbad of een elektrische verwarmplaat. Bij het werken met ether moeten alle vlammen in de klas gedoofd zijn. Om de inhoud van een reageerbuisje te mengen, mag je het reageerbuisje nooit afsluiten met de duim Bunsenbrander Gebruik de bunsenbrander op een verantwoorde manier (zoals aangeleerd door je leerkracht). Bij het werken met licht ontvlambare stoffen mag er geen open vlam in het lokaal aanwezig zijn Afvalverwerking Giet chemicaliën nooit zomaar in de gootsteen of in de vuilnisemmer. Sommige stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Gebruik hiervoor de gepaste afvalrecipiënten en vraag steeds raad aan je leerkracht! Biologisch afval wordt centraal verzameld. Gooi gebroken/gebarsten glaswerk in de afvalbak voor glas. Papier moet in de papierbak. Andere vaste afval (lege inktvullingen, filtreerpapier, ) moet in de vuilnisemmer (geen chemicaliën!) Hou de gootsteentjes netjes, het zijn geen vuilnisbakken Ongeval Zie algemene voorschriften Indien er vloeistofspatten (bv. van een zuur of een base) op de huid terecht komen, spoel dan overvloedig met water. Geconcentreerd zwavelzuur op de huid wrijf je eerst af met een droge vod. Voor spatten in de ogen met chemicaliën gebruik je steeds de oogdouche.

53 53 BIJLAGE 2 Studiezaalafspraken Bij een studie-uur begeven we ons binnen een redelijke tijd via de meest logische weg naar de studiezaal. Bij het begin van het 1 ste, 3 de, 5 de en 7 de lesuur gebeurt dit van op de speelplaats onder begeleiding van een opvoeder. Bij het begin van de andere lesuren gaan we na tien minuten rechtstreeks naar de studiezaal, wanneer er niemand van de opvoeder de klas is komen halen. In de studiezaal nemen we plaats met het aangezicht naar de sportzaal. We nemen de plaatsen in te beginnen langs de gang. We zetten ons één per één rechts aan een tafel. Nadat we onze plaats ingenomen hebben, zetten we ons neer en praten we niet (meer). In de studiezaal volgen we strikt de aanwijzingen op van de begeleidende leerkrachten en/of opvoeders. Er heerst een sfeer van rust. We zorgen ervoor nuttig bezig te zijn tijdens de studie. We gebruiken hierbij ons gezond verstand: lezen kan uiteraard wel, liggen slapen niet! Wie echt geen zinvolle bezigheid kan bedenken, mag verwachten dat hij/zij een opdracht krijgt van de begeleidende leerkracht. We zien erop toe dat iedereen de kans krijgt lessen te studeren of taken te maken. We storen niet en respecteren de elementaire regels van de beleefdheid. Snoepen en kauwgom zijn, zoals in alle andere lokalen van het gebouw, verboden. We respecteren tafels en stoelen in de studiezaal. Bedenk dat ook diegene die na ons komt, graag op een propere stoel zit. We verlaten de studiezaal nooit zonder toelating van de begeleider. Wie een vraag wenst te stellen, steekt zijn/haar vinger op en wacht op toelating. Normaal is er geen sportstudie. Alleen klassen die meer dan twee uur studie op dezelfde dag hebben, mogen, na toelating van de begeleidende opvoeder of leerkracht, in het leraarslokaal een leerkracht vragen om eventuele sportstudie te begeleiden. Op het einde van het studie-uur verlaten we de zaal nadat we onze stoel ordelijk teruggeplaatst hebben. Ook hierbij blijft het rustig. Indien we uit de klas verwijderd werden, melden we ons aan op het leerlingensecretariaat voor de ontvangst van het formulier verwijdering uit de klas vooraleer naar de studiezaal te gaan. Hier nemen we plaats achteraan rechts, bij de ingang van de zaal. We vullen het formulier verwijdering uit de klas in. Het gebruik van GSM of andere multimedia in de studie is niet toegestaan. Je GSM wordt door de begeleidende leraar bewaard tot het einde van het lesuur. Wie een 8 ste lesuur in strafstudie dient te blijven, is uiterlijk om uur in de studiezaal aanwezig. Hij/zij neemt plaats aan een tafel achteraan. Wie later komt, riskeert de strafstudie te mogen overdoen of op woensdag tot uur te moeten nablijven! Wie op woensdagnamiddag een strafstudie heeft, moet uiterlijk om uur in de studiezaal aanwezig zijn.

54 BIJLAGE 3 Richtlijnen computer- en internetgebruik 54 Voor het gebruik van de computers en/of het internet in onze school gelden volgende noodzakelijke afspraken. 3.1 De infrastructuur wordt enkel gebruikt voor schoolopdrachten. 3.2 Elke leerling is verantwoordelijk voor de pc waaraan hij/zij werkt. De leerling meldt eventuele problemen bij het begin van de les aan de vakleerkracht. 3.3 Internet is gratis, maar chatten, downloaden en bezoeken van pornosites zijn verboden. en en internetgebruik kunnen in de klas alleen mits toelating van de begeleidende leerkracht We verwachten van alle leerlingen respect voor de soft- en hardware die ter beschikking worden gesteld. Onder fout gedrag verstaan we o.a. Het wijzingen van en/of schade toebrengen (graffiti inbegrepen) aan de hardware. Het besmetten van het systeem met virussen. De leerling neemt alle voorzorgen om beschadiging door virussen te vermijden. Het wissen of wijzigen van instellingen en van de software die ter beschikking staat van de leerlingen. Instellingen van toestellen en opgeslagen informatie worden niet gewijzigd, vreemde software wordt niet gebruikt of geïnstalleerd. 3.5 Elke toepassing die de leerling maakt, moet vrij zijn van pornografische, racistische, gewelddadige en/of mensonterende inhoud. Ze beantwoord aan alle elementen van de wet op privacy en het auteursrecht. Ze bevat geen informatie die kan beledigen, kwetsen of schade berokkenen. 3.6 Gedrag dat overeenstemt met de geest van deze code zal gesanctioneerd worden. Schade en kosten zullen op de leerling verhaald worden. Wie zich niet houdt aan deze afspraken, kan uit het betrokken lokaal weggestuurd worden. De directie behoudt zich het recht om eventueel een tuchtprocedure op te starten. 3.7 We weten dat vele leerlingen in hun vrije tijd vaak achter het computerscherm zitten. Ze chatten of mailen met elkaar, maken websites, We raden leerlingen aan om geen foto s van zichzelf te publiceren op het web om misbruik daarvan door derden te voorkomen. We willen ook dat iedereen op een respectvolle manier praat en schrijft over anderen tijdens chatsessies. Als ondoordachte of slecht bedoelde handelingen in deze context een negatieve invloed hebben op de sfeer in de klas of op school zullen we niet aarzelen leerlingen aan te spreken of ouders in te lichten

55 55 BIJLAGE 4 Richtlijnen brandalarm Bij brand of rook of alarm: Blijf kalm. Indien het alarm niet gaat, verwittig het secretariaat. Laat ALLES liggen. Schakel alle apparaten en gastoevoer uit. Sluit de vensters. Het licht moet aan. Doe de deur dicht (niet op slot). Blijf samen en volg de leerkracht. Loop niet. Volg het teken: Indien de weg versperd is, volg dan: tot je opnieuw het teken ziet Ga naar de verzamelplaats voetbalveld. Stel je alfabetisch op. De leerkracht doet naamafroeping. De leerkracht deelt, in het crisiscentrum secretariaat ASO, persoonlijk mee aan de verantwoordelijke: o Naam van de klas o Nummer van het ontruimde lokaal o Aan getelde leerlingen (+ eventuele afwezigen en vermisten) Hierna keert de leerkracht terug naar zijn klasgroep. Hij blijft steeds bij zijn klasgroep, ook indien een leswisseling plaats heeft. Wacht de bevelen af van de brandweer of de schoolverantwoordelijke.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 4 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 Deel II: Reglement... 9 1 Inschrijving... 9 1.1 Eerste

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool Don Bosco Haacht

Schoolreglement. Middenschool Don Bosco Haacht Schoolreglement Middenschool Don Bosco Haacht 2015-2016 Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Welkom in onze school Beste ouders We zijn blij dat u voor onze school kiest voor de opvoeding en het onderwijs van uw zoon of dochter. De directie, de leerkrachten en alle ondersteunende

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 2 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 COLOMAplus Te r v u u r s e s t e e n w e g 2 2 8 0 0 M e c h e l e n Te l. : 015 42 27 0 3 i n f o @ c o l o m a p l u s. b e w w w. c o l o m a p l u s. b e Inhoud

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2014 schooljaar 2014-2015. Don Bosco Halle. Lenniksesteenweg 2 1500 Halle

SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2014 schooljaar 2014-2015. Don Bosco Halle. Lenniksesteenweg 2 1500 Halle Lenniksesteenweg 2 1500 Halle Don Bosco Halle SCHOOLREGLEMENT 1 september 2014 schooljaar 2014-2015 tel 02-356 29 49. fax 02-363 09 81 e-mail info@donboscohalle.be www.donboscohalle.be Maatschappelijke

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 1 2 Inhoud Het schoolreglement... 3 Welkom in onze school: een school voor jou... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 7 1. Pedagogisch project... 7 LEREN

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar.

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar. SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar. Inhoudsopgave Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring..5

Nadere informatie

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Schoolreglement schooljaar 2014 2015 VISO Industrieweg 230, 9030 Mariakerke - Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 - info@viso.be Vrij Instituut

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 VRIJ TECHNISCH INSTITUUT GROTE HULSTSTRAAT 28 8700 TIELT TEL. 051 40 05 68 FAX 051 40 76 36 WWW.VTI-TIELT.BE E-MAIL: VTI.TIELT@MOLENLAND.BE PEDAGOGISCH PROJECT - SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOL

Nadere informatie

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 2015 2016 2013 www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 050 33 19 43 050 34 30 51 Inhoud 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

TSO-BSO Sint-Martinusscholen

TSO-BSO Sint-Martinusscholen TSO-BSO Sint-Martinusscholen Samen WELKOM aandacht Beste ouders geven Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. De directeur, de leerkrachten

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave (1 september 2014)

Inhoudsopgave (1 september 2014) Inhoudsopgave (1 september 2014) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school 7 I.2.1

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Welkom Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7 Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP 1 Pedagogisch project... 7 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 8 2.1

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014-2015 Welkom op onze school, een school voor jou Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor onze school gekozen hebt. We zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Boeveriestraat 73 Zandstraat 138 8000 Brugge 8200Sint-Andries Telefoon (050) 33 35 02 Telefoon (050) 31 66 12 http://www.vtibrugge.be e-mail: info@vtibrugge.be Een

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART-

2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART- Schoolreglement 2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART- Instituut Keukeldam 17 8790 Waregem 056 60 63 43 www.hemelvaart.be 2 WELKOM IN HET O.-L.-V.-HEMELVAARTINSTITUUT: OOK JOUW SCHOOL! Beste ouders Beste leerling

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Geldig voor het schooljaar 2015-2016. Mariagaarde-Instituut Mariagaarde-Instituut MS

SCHOOLREGLEMENT. Geldig voor het schooljaar 2015-2016. Mariagaarde-Instituut Mariagaarde-Instituut MS SCHOOLREGLEMENT Geldig voor het schooljaar 2015-2016 Mariagaarde-Instituut Mariagaarde-Instituut MS Oude Molenstraat 13 2390 Westmalle Tel: 03/312 02 56 Fax: 03/311 74 29 E-mail : secretariaat@mariagaarde.be

Nadere informatie

Samen met al onze medewerkers wensen wij jullie veel succes in dit nieuwe schooljaar.

Samen met al onze medewerkers wensen wij jullie veel succes in dit nieuwe schooljaar. Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2015-2016 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING...10 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS 1 e GRAAD 2 e GRAAD 3 e GRAAD 1 e jaar A Industriële wetenschappen 2 e jaar Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen Elektromechanica

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs 2017-2018 Emmaüs Aalter Emmaüs Aalter Secundaire School www.op-weg.be Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 1 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Ploegstraat 38 8380 Zeebrugge Tel. 050/55 96 10 Fax. 050/55 96 30 e-mail:zeebrugge@olvtd.be website : www.olvtd.be Schoolreglement O.L.V. Ter Duinen 1 schooljaar 2015-2016 Het

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

1 RHIZO School voor mens & samenleving

1 RHIZO School voor mens & samenleving 1 RHIZO School voor mens & samenleving Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Wij zijn blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. De directie en alle personeelsleden zullen alles in het

Nadere informatie

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!!

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!! SCHOOLREGLEMENT Deel I Pedagogisch project... 6 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 6 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS... 8 2.1 Wederzijdse afspraken in verband met het oudercontact... 8 2.2 Wederzijdse

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2015 2016

SCHOOLJAAR 2015 2016 Petrus & Paulus, vrije scholen aan zee vzw. Campus West Sint-Lutgardisinstituut Steenbakkersstraat 80 8400 OOSTENDE tel. 059 55 39 70 fax 059 55 39 79 website: www.petrusenpaulus.be e-mailadres: slo@petrusenpaulus.be

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT S M A

SCHOOLREGLEMENT S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

2015-2016. Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be

2015-2016. Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be 2015-2016 Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be Welkom in onze school, een school voor jou! Beste ouder(s) Wij zijn blij dat

Nadere informatie

Schoolreglement. deel 1. deel 2

Schoolreglement. deel 1. deel 2 1 STE GRAAD 2 DE EN 3 DE GRAAD ASO 2 DE EN 3 DE GRAAD School voor Wetenschap en technologie 2 DE EN 3 DE GRAAD Dienstensector Schoolreglement deel 1 deel 2 Deel 1: Pedagogisch project Engagementsverklaring

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Pedagogisch project

SCHOOLREGLEMENT. Pedagogisch project SCHOOLREGLEMENT en Pedagogisch project Don Bosco Technisch Instituut Helchteren 1. Eerste graad 2. Bovenbouw 2014 2015 1 Don Boscostraat 6 3530 HELCHTEREN Tel. 011/52 14 19 Fax 011/60 13 25 E-mail: info@donboscohelchteren.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave (07 november 2015)

Inhoudsopgave (07 november 2015) Inhoudsopgave (07 november 2015) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 vzw Petrus & Paulus campus Centrum Alfons Pieterslaan 21 8400 OOSTENDE tel.: 059 80 24 23 fax: 059 51 05 92 www.sjo.be sjo.oostende@scarlet.be Schoolreglement 2014-2015 WELKOM IN PETRUS EN PAULUS CAMPUS

Nadere informatie

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Beste ouders Langs deze weg danken wij u nogmaals van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Terecht stelt u hoge verwachtingen

Nadere informatie

Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO?

Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO? Informatie bijgewerkt tot september 2014. Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO? Individuele VRIJSTELLINGEN van (onderdelen van) 1 of meer secundaire vakken/leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : info@sjcwoluwe.be Website : http://www.sjcwoluwe.be www.facebook.com/sjcwoluwe Inhoudsopgave Deel I PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Maria. ssumpta. lyceum

Maria. ssumpta. lyceum Maria ssumpta lyceum Uittreksel uit het schoolreglement I Schooljaar 2015-2016 Inleiding Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

DEEL I pedagogisch project en engagementsverklaring 3

DEEL I pedagogisch project en engagementsverklaring 3 Inhoudstafel INLEIDING DEEL I pedagogisch project en engagementsverklaring 3 1 Pedagogisch project 3 1.1 in het voetspoor van Don Bosco 3 1.2 het salesiaans opvoedingsproject 3 1.3 een huis met zicht op

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 Sint-Elisabeth-Instituut Merksem Schoolreglement 2016-2017 2 Inhoud DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring

Nadere informatie

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 1. Pedagogisch project 4 2. Engagementsverklaring tussen school

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL.

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL. SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2014 1 2 PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS. Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS. Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie SECUNDAIR ONDERWIJS Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas http://www.olvp.be info@olvp.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 2 Welkom op de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Beste ouders Wij

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

Beste leerling Beste ouder

Beste leerling Beste ouder Beste leerling Beste ouder Wij heten jullie van harte welkom in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut en beschouwen het als een blijk van vertrouwen dat jullie onze school gekozen hebben. Wij zullen dan ook alles

Nadere informatie

Schoolreglement 2015 2016

Schoolreglement 2015 2016 Schoolreglement 2015 2016 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie