Percentage afwijkingen groter dan vijf decibel

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Percentage afwijkingen groter dan vijf decibel"

Transcriptie

1 Om beter op zoek te kunnen gaan waar er verbeteringen kunnen toegevoegd worden aan de algoritmes heb ik een hulpfunctie gemaakt die in plaats van het interpoleren tussen fingerprints slechts de positie van de best matchende fingerprint teruggeeft. Dit zal later ook een hulpmiddel kunnen vormen bij het interpoleren. De eerste interpolatietests gaven posities die door alle fingerprints beïnvloed werden. Veraf gelegen fingerprints (in de tests in een andere ruimte) kregen een klein gewicht toegekend. Maar doordat ze veraf lagen was een klein gewicht al genoeg om de te zoeken positie ongunstig te beïnvloeden. Een voor de hand liggende oplossing voor dit probleem was om enkel rekening te houden met een vastliggend aantal fingerprints (bijvoorbeeld de best matchende vier of vijf fingerprints). Toch is deze oplossing niet altijd ideaal. Dit wordt duidelijk gemaakt in onderstaande figuur (figuur 1). Daarin zien we een opstelling met zes fingerprints. Wanneer men in het midden staat (dit is uitgedrukt in de zwarte stip) en wanneer men gaat interpoleren tussen de vier best matchende fingerprints, dan kan daar evengoed de rode als de groene positie uit gevonden worden al naargelang of de twee linkse of de twee rechtse fingerprints meer plausibel gevonden worden door het systeem. Figuur 1: De blauwe fingerprints kunnen op de zwarte positie evenzeer naar de rode als naar de groene afwijken wanneer vier fingerprints beschouwd worden. Het is intuïtief duidelijk dat we wanneer we met een relatief grote zekerheid de dichtsbijgelegen fingerprint kunnen bepalen, we dit probleem kunnen oplossen. Wanneer we de positie bekomen na het bepalen van de dichtsbijgelegen fingerprint gevonden hebben, kunnen we andere fingerprints wel of niet gaan beschouwen op basis van hun afstand tot die eerste positie. Zo zullen ook nu de veraf gelegen fingerprints het resultaat niet meer gaan beïnvloeden terwijl het systeem toch niet gebonden is aan het matchen van een vast aantal best matchende fingerprints. De eerste zorg gaat nu dus uit naar een systeem dat steeds de positie teruggeeft van de meest nabije fingerprint. Het hierboven beschreven systeem staat of valt natuurlijk met de zekerheid dat die gevonden positie correct is. Om dit na te gaan zijn er ook een aantal tests uitgevoerd om de nauwkeurigheid van het systeem te bepalen. Eerst volgt een beschrijving van het systeem om fingerprints te bepalen en hoe ze later gaan vergeleken worden. De fingerprints worden bepaald door het nemen van een aantal samples. Ten allen tijden kunnen er samples aan een fingerprint toegevoegd worden om de nauwkeurigheid te verhogen. Wat per fingerprint bijgehouden wordt is uiteraard ten eerste een positie in units (het systeem werkt in elke gewenste maat zolang er maar consequent dezelfde maat aangehouden wordt). Verder gaan van de meegegeven samples gegevens bijgehouden worden per access point. De access points worden

2 bepaald door hun mac-adres. Per access point wordt bijgehouden in hoeveel samples van de fingerprint een signaal van het access point binnengekregen is. Bovendien worden ook de minimale en maximale opgemeten signaalsterkte en de gemiddelde signaalsterkte van het access point bijgehouden. De eerste optimalisatie die toegevoegd is is in de opgemeten signaalsterktes. Er wordt in een History-klasse bijgehouden welke de vorige X signaalsterktes waren voor een bepaalde access point. In eerste instantie heb ik gewerkt met de laatste vijf signaalsterktes. Wanneer er nu op een bepaald moment een meting gebeurt kan deze meting (die bestaat uit een lijst van Signal-objecten, een mac-adres gekoppeld aan een gemeten signaalsterkte) aan het History-object meegegeven worden om een verbeterde meting terug te geven. Dit gebeurt in de history-klasse op twee manieren. Ten eerste wordt wanneer er een signaalsterkte te veel afwijkt van het vorige gemeten signaal (dus niet het vorige verbeterde signaal) te veel is in dit geval meer dan een vooraf bepaalde drempelwaarde dan zal in de geschiedenislijst de vorige waarde gebruikt worden in plaats van de gemeten waarde. In de tweede plaats wordt de signaalsterkte ook aangepast door het gemiddelde te nemen van de laatste X (ook dit is weer een vooraf vast te leggen waarde) sterktes in de geschiedenislijst. Een kleine aanpassing van dit systeem is om de laatste waarde een groter gewicht te geven dan de oudste nog te beschouwen waarde. Bijvoorbeeld wanneer de laatste drie signaalsterktes beschouwd moeten worden kan de waarde x i in plaats van vervangen te worden door (1/3) * (x i + x i-1 + x i-2 ) vervangen worden door (1/2) * x i + (1/3) * x i-1 + (1/6) * x i-2. Wanneer een meting nu vergeleken moet worden met een fingerprint gaat het systeem eerst elk gemeten Signal-object vergelijken met de bijgehouden informatie van het mac-adres van het Signalobject. Dit gebeurt als volgt. Wanneer een sterkte slechts een paar decibel afwijkt van het gemiddelde zal de kleinste waarde (het grootst mogelijke gewicht) toegekend worden aan het signaal. Dit is de waarde nul. Wanneer de sterkte meer afwijkt maar zich toch nog binnen het gemeten interval van het mac-adres bevindt zal een waarde tussen nul en één teruggegeven worden, hoe groter de afwijking van het gemiddelde hoe groter het getal, maar steeds kleiner dan één. Wanneer het signaal zich niet meer binnen het interval bevindt zal een getal groter dan één teruggegeven worden. Wanneer dit procédé herhaald is voor elk Signal van de meting wordt hierop een machtsverheffing uitgevoerd om de Signal's die het minst afwijken van de fingerprint belangrijker te maken. Door het getal te verkleinen, stijgt het gewicht en aangezien de minst afwijkende signalen tussen nul en één liggen zullen ze gaan verkleinen na een machtsverheffing met een exponent groter dan één, de getallen groter dan één zullen nog gaan vergroten en dus nog minder belangrijk worden in de vergelijking. Ook de exponent van deze machtsverheffing kan weer vooraf ingegeven worden. Het ingeven van deze waardes gebeurt door middel van een config-bestand. Uiteindelijk zullen al deze waardes opgeteld gaan worden en gedeeld door het aantal signalen. Aan dit algoritme zijn ondertussen twee optimalisaties toegevoegd. De eerste kwam er na de observatie dat signalen dichtbij een access point vaak nauwkeuriger zijn dan signalen veraf. Daarom is een lineaire gewichtsfunctie toegevoegd die de vergelijking van een signaal met een hoge signaalsterkte een groter gewicht geeft dan diegene met een kleine sterkte. De andere optimalisatie is het minder belangrijk maken van signalen die in de fingerprint minder gemeten samples hebben (zoals eerder gezegd wordt dit per access point bijgehouden). Het is logisch dat op een plek waar niet altijd een signaal gemeten kan worden van een bepaalde access point, de signalen hiervan minder nauwkeurig zullen zijn dan die waarvan steeds een signaal binnengekregen wordt. Nu volgt een korte bespreking van een aantal uitgevoerde tests met dit systeem. Allereerst zijn de tests die eerder reeds uitgevoerd waren herhaald met optimalisaties. De eerste tests waren het over een bepaalde tijdspanne opmeten van de sterktes steeds op een vaste afstand van het access point.

3 Dit keer zijn deze tests opnieuw uitgevoerd met de toen voorgestelde optimalisaties om te checken of ze hun doel bereikt hebben. In de onderstaande grafiek krijgen we een overzicht van het aantal gevallen dat een opgemeten waarde afweek van het gemiddelde. Deze test is uitgevoerd op afstanden van één tot tien meter van het access point. Voor elke afstand zijn honderd metingen beschouwd. Steeds worden de niet geoptimaliseerde waarden vergeleken met de geoptimaliseerde waarden. Percentage afwijkingen Percentage afwijkingen groter dan vijf decibel 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m Afstand Normaal Geoptimaliseerd We zien dat bij de geoptimaliseerde waardes slechts één keer de grens van de tien percent afwijkingen overschreden wordt, terwijl dit bij de normale resultaten vijf keer gebeurt. Bij de geoptimaliseerde waardes wordt ook slechts op twee afstanden de gewenste grens van vijf percent overschreden. Gemiddeld werden bij deze metingen in 14,5 % van de gevallen afwijkingen groter dan vijf decibel gemeten terwijl na het optimaliseren er slechts in 2,5 % een grotere afwijking was. Dit is dus bijna zes keer beter dan de opgemeten gegevens. Er zijn ook een aantal tests uitgevoerd op het hele algoritme. In de eerste test is een beginsituatie gecreëerd van zes fingerprints op ongeveer vier à vijf meter afstand van mekaar. De fingerprints zijn weergegeven op onderstaande figuur 2: Figuur 2:Zes fingerprints van de eerste test uitgezet op een grondplan De eerste test is uitgevoerd door van de locatie van de eerste fingerprint op wandeltempo naar de locatie van de zesde fingerprint te gaan en weer terug. Door een mark in te geven in de logfile van het programma op het moment dat een nieuwe fingerprintlocatie bereikt werd kon bepaald worden wat de echte locatie was. Een locatie is in deze context één van de zes fingerprintlocaties. Deze kon dan vergeleken worden met de geschatte fingerprintlocatie. Aangezien de échte locatie steeds ergens tussen twee fingerprints in ligt is een uitkomst die één fingerprintlocatie afwijkt van de 'juiste' locatie nog als goed te beschouwen. De schattingen die meer afwijken worden als slecht

4 beschouwd. Op de onderstaande grafiek (figuur 3) worden in functie van de tijd de geschatte fingerprintlocaties vergeleken met de 'juiste' fingerprintlocaties. De slechte resultaten zijn aangegeven in rode kadertjes. Figuur 3: Gevonden posities vergeleken met de echte posities in functie van de tijd De tests leverden een redelijk resultaat op. Alhoewel slechts in 17,58 % van de gevallen een exacte positie verkregen werd, zijn er toch in 69,23 % van de gevallen goede resultaten bekomen. Een tweede uitgevoerde test bestond in het lopen over hetzelfde parcours maar met een halt bij elk van de fingerprintposities. Aangezien steeds de gemiddeldes genomen worden van de laatste drie metingen duurt het meestal een tweetal seconden (één meting per seconde) eer het systeem echt bij is. Dit was duidelijk te merken in de test. Wanneer bij het halthouden gecheckt werd welke fingerprint het systeem aangaf, duurde het soms een seconde of twee, maar in bijna 85 % procent van de gevallen werd dan wel degelijk de correcte fingerprint gevonden. Het is duidelijk dat in deze omstandigheden het systeem een nog beter resultaat geeft. Een laatste test gaf dan weer teleurstellendere resultaten. Het ging over een gelijkaardige test als de vorige maar met fingerprints die slechts twee tot drie meter van mekaar lagen. In deze test konden niet eens in de helft van de gevallen de juiste fingerprint aangeduid worden. En in een aantal gevallen werd zelfs een totaal verkeerd resultaat gegeven. Om dit fenomeen te counteren zou best een functie ingebouwd worden in het systeem die kan afschatten of een fingerprint voldoende afwijkt van een andere fingerprint. Dit om dergelijke resultaten te vermijden. Uiteraard zijn er dan minder nauwkeurige resultaten mogelijk. Maar ook dit kan opgelost worden. Er zal een systeem uitgewerkt worden dat hoofd- en nevenfingerprints zal nodig hebben. Deze hoofdfingerprints kunnen dan op voldoende afstand van mekaar geplaatst worden en deze kunnen dan gebruikt worden om de dichtstbij gelegen nevenfingerprints te gaan bepalen. Aangezien dan al een behoorlijk correct gebied is afgebakend, mogen de nevenfingerprints dichter bij mekaar liggen omdat uitschieters in dit afgebakend gebied niet zo'n slechte invloed zullen hebben op het resultaat. Een andere optimalisatie die voor de hand ligt is er een gebaseerd op de gemiddelde snelheid van de gebruiker. Er kan een klasse gemaakt worden die een aantal gevonden posities kan bijhouden. Als er dan een vermoedelijke gemiddelde snelheid aan meegegeven wordt kan deze klasse dan gaan bepalen of een resultaat realistisch is in vergelijking met het vorige resultaat. Bovendien kan er dan

5 eventueel rekening gehouden worden met een beginpositie. Indien mogelijk kan bij het opstarten van het systeem dan de huidige positie ingegeven worden.

Decimaliseren. 1.1 Vereenvoudigen 2. 1.2 Verhoudingen omzetten 3. 1.3 Afronden 4. 1.4 Oefeningen 4

Decimaliseren. 1.1 Vereenvoudigen 2. 1.2 Verhoudingen omzetten 3. 1.3 Afronden 4. 1.4 Oefeningen 4 Decimaliseren Samenvatting Decimaliseren is nodig, omdat alle apparaten voor hun instelling een decimaal getal nodig hebben. Bijvoorbeeld: een infuuspomp kan wel op 0,8 ml/min ingesteld worden, maar niet

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo I

Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo I Marathonloopsters De Olympische hardloopwedstrijd met de grootste lengte is de marathon: ruim 4 kilometer, om precies te zijn 4 195 meter. De marathon wordt zowel door mannen als door vrouwen gelopen.

Nadere informatie

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding)

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding) De bepaling van de positie van een onderwatervoertuig (inleiding) juli 2006 Bepaling positie van een onderwatervoertuig. Inleiding: Het volgen van onderwatervoertuigen (submersibles, ROV s etc) was in

Nadere informatie

Examen VWO. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur oud programma wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te

Nadere informatie

11. Deelopdracht 8: Invloed stress op gezondheid

11. Deelopdracht 8: Invloed stress op gezondheid 11. Deelopdracht 8: Invloed stress op gezondheid Om te kijken naar een verband tussen stress en een ander gezondheidsaspect is er een vragenlijst afgenomen bij de mensen die de stresstest gedaan hebben.

Nadere informatie

De bisectie methode uitgelegd met een makkelijk voorbeeld

De bisectie methode uitgelegd met een makkelijk voorbeeld De Bisectie methode De bisectie methode uitgelegd met een makkelijk voorbeeld De bisectie methode is een recursieve methode om punten van een functie te gaan afschatten. Hierbij gaat men de functiewaarde

Nadere informatie

INF1 // MAX // TENTAMEN 1 // v1

INF1 // MAX // TENTAMEN 1 // v1 INF1 // MX // TENTMEN 1 // v1 Dit is tentamen 1 bij de Max lessen gegeven door Mark IJzerman. Het tentamen dient binnen 45 minuten gemaakt te worden. Hoewel dit tentamen op de computer gemaakt wordt, is

Nadere informatie

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3

Modelleren C Appels. Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both. 2 april 2010. 1 Inleiding 2. 3 Data 3. 4 Aanpak 3 Modelleren C Appels Christian Vleugels Sander Verkerk Richard Both 2 april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Probleembeschrijving 2 3 Data 3 4 Aanpak 3 5 Data-analyse 4 5.1 Data-analyse: per product.............................

Nadere informatie

PRAKTICUMOPGAVE 1. De eerste prakticumopgave is het maken van een applet om een "Mandelbrotfiguur" te tekenen, zoals hieronder omschreven.

PRAKTICUMOPGAVE 1. De eerste prakticumopgave is het maken van een applet om een Mandelbrotfiguur te tekenen, zoals hieronder omschreven. 1 of 5 3-5-2006 14:58 PRAKTICUMOPGAVE 1 De eerste prakticumopgave is het maken van een applet om een "Mandelbrotfiguur" te tekenen, zoals hieronder omschreven. Het practicum moet individueel worden gemaakt

Nadere informatie

Informatica: C# WPO 7

Informatica: C# WPO 7 Informatica: C# WPO 7 1. Inhoud 1D-arrays, Lijsten 2. Oefeningen Demo 1: Vul de 1D-array Demo 2: Stringreplace Demo 3: Vul de lijst Demo 4: Debug oplossingen demo s 1, 2 en 3 A: Array reversal A: Gemiddelde

Nadere informatie

De wijde wereld in wandelen

De wijde wereld in wandelen 127 De wijde wereld in wandelen Valrisico schatten door het meten van lopen in het dagelijks leven Om een stap verder te komen in het schatten van valrisico heb ik het lopen in het dagelijks leven bestudeerd.

Nadere informatie

In het internationale eenhedenstelsel, ook wel SI, staan er negen basisgrootheden met bijbehorende grondeenheden. Dit is BINAS tabel 3A.

In het internationale eenhedenstelsel, ook wel SI, staan er negen basisgrootheden met bijbehorende grondeenheden. Dit is BINAS tabel 3A. Grootheden en eenheden Kwalitatieve en kwantitatieve waarnemingen Een kwalitatieve waarneming is wanneer je meet zonder bijvoorbeeld een meetlat. Je ziet dat een paard hoger is dan een muis. Een kwantitatieve

Nadere informatie

Opleiding ELEKTROMECHANICA optie Automatisatie LAB Labo Regeltechniek KLAS: 2AUa Academiejaar

Opleiding ELEKTROMECHANICA optie Automatisatie LAB Labo Regeltechniek KLAS: 2AUa Academiejaar en Doorniksesteenweg 145-8500 KORTRIJK - Tel. : (056)26 41 20 - Fax : (056)21 98 67 - E-mail: elektromechanica@katho.be w w w. k a t h o. b e / v h t i / e l e k t r o m e c h a n i c a Opleiding ELEKTROMECHANICA

Nadere informatie

Simulink. Deel1. Figuur 1 Model van het zonnepaneel in Simulink.

Simulink. Deel1. Figuur 1 Model van het zonnepaneel in Simulink. Simulink Deel1 In dit deel van het ontwerp simuleren we het gedrag van onze zonnepanneel bij weerstanden tussen 10 Ohm en 100 Ohm. Een beeld van hoe het model in Simulink is opgesteld is in figuur 1 opgenomen.

Nadere informatie

Verschillenanalyse effect nieuwe BKR. Samenvatting. Inleiding. datum Directie Kinderopvang, Ministerie SZW. aan

Verschillenanalyse effect nieuwe BKR. Samenvatting. Inleiding. datum Directie Kinderopvang, Ministerie SZW. aan Verschillenanalyse effect nieuwe BKR datum 15-8-2018 aan van Directie Kinderopvang, Ministerie SZW Lucy Kok en Tom Smits, SEO Economisch Onderzoek Rapportnummer 2018-78 Copyright 2018 SEO Amsterdam. Alle

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Exponentiële Functie: Toepassingen

Exponentiële Functie: Toepassingen Exponentiële Functie: Toepassingen 1 Overgang tussen exponentiële functies en lineaire functies Wanneer we werken met de exponentiële functie is deze niet altijd gemakkelijk te herkennen. Daarom proberen

Nadere informatie

Data analyse Inleiding statistiek

Data analyse Inleiding statistiek Data analyse Inleiding statistiek Terugblik - Inductieve statistiek Afleiden van eigenschappen van een populatie op basis van een beperkt aantal metingen (steekproef) Kennis gemaakt met kans & kansverdelingen

Nadere informatie

Kerstvakantiecursus. wiskunde A. Rekenregels voor vereenvoudigen. Voorbereidende opgaven HAVO kan niet korter

Kerstvakantiecursus. wiskunde A. Rekenregels voor vereenvoudigen. Voorbereidende opgaven HAVO kan niet korter Voorbereidende opgaven HAVO Kerstvakantiecursus wiskunde A Tips: Maak de voorbereidende opgaven voorin in een van de A4-schriften die je gaat gebruiken tijdens de cursus. Als een opdracht niet lukt, werk

Nadere informatie

wiskunde A havo 2016-II

wiskunde A havo 2016-II BMI, hoger dan je denkt Jarenlang nam in Nederland de gemiddelde lengte van volwassen mannen en vrouwen toe. Ook aan het einde van de vorige eeuw was dat nog zo: op 1 januari van het jaar 1981 waren Nederlandse

Nadere informatie

EXACT- Periode 1. Hoofdstuk Grootheden. 1.2 Eenheden.

EXACT- Periode 1. Hoofdstuk Grootheden. 1.2 Eenheden. EXACT- Periode 1 Hoofdstuk 1 1.1 Grootheden. Een grootheid is in de natuurkunde en in de chemie en in de biologie: iets wat je kunt meten. Voorbeelden van grootheden (met bijbehorende symbolen): 1.2 Eenheden.

Nadere informatie

PROJECT 1: Kinematics of a four-bar mechanism

PROJECT 1: Kinematics of a four-bar mechanism KINEMATICA EN DYNAMICA VAN MECHANISMEN PROJECT 1: Kinematics of a four-bar mechanism Lien De Dijn en Celine Carbonez 3 e bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-Elektrotechniek Prof. Dr.

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 1494 woorden 8 april 2014 7,8 97 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Systematische natuurkunde Grootheden en eenheden Kwalitatieve

Nadere informatie

1 Rekenen met gehele getallen

1 Rekenen met gehele getallen 1 Inhoudsopgave 1 Rekenen met gehele getallen... 1.1 De gehele getallen... 1. Optellen... 1. Opgaven... 1. Aftrekken... 1. Opgaven... 1. Vermenigvuldigen... 1. Opgaven... 1.8 Delen... 9 1.9 Opgaven...9

Nadere informatie

FEET4FEET. Ontstaan van voetklachten tijdens de. Nijmeegse Vierdaagse

FEET4FEET. Ontstaan van voetklachten tijdens de. Nijmeegse Vierdaagse FEET4FEET Ontstaan van voetklachten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Preventie van voetklachten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Waarom dit onderzoek? De Nijmeegse Vierdaagse is het grootste wandelevenement

Nadere informatie

Ijkingstoets industrieel ingenieur UGent/VUB, september 2015

Ijkingstoets industrieel ingenieur UGent/VUB, september 2015 IJkingstoets 4 september 05 - reeks - p. /0 Ijkingstoets industrieel ingenieur UGent/VUB, september 05 Oefening De evolutie van een bepaalde radioactieve stof in de tijd volgt het wiskundig model N (t)

Nadere informatie

Datum versie: 1 Mei Technische aspecten

Datum versie: 1 Mei Technische aspecten Datum versie: 1 Mei 2017 Technische aspecten van OBU-tolheffing Inhoudsopgave 1) Hoe berekent de OBU tol?... 3 Gps-positionering en Map Matching... 3 Hoe berekent de OBU tol?... 4 2) Bijzondere gevallen:

Nadere informatie

Vermogen snelheid van de NXT

Vermogen snelheid van de NXT Vermogen snelheid van de NXT Inleiding In deze meting gaan we op zoek naar een duidelijk verband tussen de vermogens die je kunt instellen op de LEGO NXT en de snelheid van het standaardwagentje uit het

Nadere informatie

Hoe schrijf je de logaritmische waarden welke bij db s horen?

Hoe schrijf je de logaritmische waarden welke bij db s horen? Die moeilijke decibellen toch. PA0 FWN. Inleiding. Ondanks dat in Electron al vaak een artikel aan decibellen is geweid, en PA0 LQ in het verleden al eens een buitengewoon handige tabel publiceerde waar

Nadere informatie

Eindexamen havo wiskunde B pilot II

Eindexamen havo wiskunde B pilot II Het gewicht van een paard Voor mensen die paarden verzorgen figuur 1, is het belangrijk om te weten hoe zwaar hun paard is. Het gewicht van een paard kan worden geschat met behulp van twee afmetingen:

Nadere informatie

Statistiek voor Natuurkunde Opgavenserie 4: Lineaire regressie

Statistiek voor Natuurkunde Opgavenserie 4: Lineaire regressie Statistiek voor Natuurkunde Opgavenserie 4: Lineaire regressie Inleveren: Uiterlijk 15 februari voor 16.00 in mijn postvakje Afspraken Overleg is toegestaan, maar iedereen levert zijn eigen werk in. Overschrijven

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.. Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Case 1 en Simulink. 1. Diodefactor bepalen. I = I sc - I s (e!

Case 1 en Simulink. 1. Diodefactor bepalen. I = I sc - I s (e! Case 1 en Simulink 1. Diodefactor bepalen Om de diodefactor te berekenen werden eerst een aantal metingen gedaan met het zonnepaneel en de DC- motor. Er werd een kring gemaakt met het zonnepaneel en een

Nadere informatie

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 2009 c Swier Garst - RGO Middelharnis 2 Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Grafieken van veeltermfuncties

Grafieken van veeltermfuncties (HOOFDSTUK 43, uit College Mathematics, door Frank Ayres, Jr. and Philip A. Schmidt, Schaum s Series, McGraw-Hill, New York; dit is de voorbereiding voor een uit te geven Nederlandse vertaling). Grafieken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 26 488 Behoeftestelling vervanging F-16 Nr. 221 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Samenvatting. Exploratieve bewegingen in haptische waarneming. Deel I: de precisie van haptische waarneming

Samenvatting. Exploratieve bewegingen in haptische waarneming. Deel I: de precisie van haptische waarneming Exploratieve bewegingen in haptische waarneming Haptische waarneming is de vorm van actieve tastwaarneming waarbij de waarnemer de eigenschappen van een object waarneemt door het object met zijn of haar

Nadere informatie

Harmonischen: een virus op het net? FOCUS

Harmonischen: een virus op het net? FOCUS Amplitude Harmonischen: een virus op het net? FOCUS In het kader van rationale energieverbruik (REG) wordt steeds gezocht om verbruikers energie efficiënter te maken. Hierdoor gaan verbruikers steeds meer

Nadere informatie

Wetenschappelijk Rekenen

Wetenschappelijk Rekenen Wetenschappelijk Rekenen Examen - Bacheloropleiding informatica Oefeningen 3 mei 23. Implementeer de functie x n+ = mod(2x n, ) waarbij je gebruik maakt van een voorstelling met reële getallen. Zorg er

Nadere informatie

= (antwoord )

= (antwoord ) Rekenkunde Nadruk verboden 1 Opgaven 1. 2. 3. 4. = (antwoord 10.) 10 10 10 = (antwoord: 10.) 10 10 = (antwoord: 10.).,,, = (antwoord 15. 10.),,, 5. 7 7 7 7 7 = (antwoord: 7.) 6. 10 10 10 10 10 10 = 7.

Nadere informatie

Natuurkunde havo Evenwicht Naam: Maximumscore 47. Inleiding

Natuurkunde havo Evenwicht Naam: Maximumscore 47. Inleiding Natuurkunde havo Evenwicht Naam: Maximumscore 47 Inleiding De toets gaat over evenwichtsleer. Daarbij gebruikt men de momentenwet: ΣM=0. Moment M = ± kracht F arm r met als eenheid Nm. Teken is + bij draaiïng

Nadere informatie

9. Lineaire Regressie en Correlatie

9. Lineaire Regressie en Correlatie 9. Lineaire Regressie en Correlatie Lineaire verbanden In dit hoofdstuk worden methoden gepresenteerd waarmee je kwantitatieve respons variabelen (afhankelijk) en verklarende variabelen (onafhankelijk)

Nadere informatie

INF1 // MAX // TENTAMEN 1 // v1

INF1 // MAX // TENTAMEN 1 // v1 INF1 // MX // TENTMEN 1 // v1 Dit is tentamen 1 bij de Ma-lessen gegeven door Mark IJzerman. Het tentamen dient binnen 45 minuten gemaakt te worden. Hoewel dit tentamen op de computer gemaakt wordt, is

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 935 woorden 5 november 2014 7,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Systematische natuurkunde Kwantitatieve waarneming: waarnemen zonder

Nadere informatie

DEC SDR DSP project 2017 (2)

DEC SDR DSP project 2017 (2) DEC SDR DSP project 2017 (2) Inhoud: DSP software en rekenen Effect van type getallen (integer, float) Fundamenten onder DSP Lezen van eenvoudige DSP formules x[n] Lineariteit ( x functie y dus k maal

Nadere informatie

HANDREIKING REKENEN 2F MBO

HANDREIKING REKENEN 2F MBO HANDREIKING REKENEN 2F MBO TEN BEHOEVE VAN REKENONDERWIJS CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS pagina 2 van 24 Inhoud 1 Voorwoord 5 2 Algemeen 6 3 Domein getallen 7 4 Domein verhoudingen 9 5 Domein Meten en Meetkunde

Nadere informatie

Vuistregels voor energie-efficiënte robotprogrammatie

Vuistregels voor energie-efficiënte robotprogrammatie Vuistregels voor energie-efficiënte robotprogrammatie Inleiding Energie-efficiëntie is zelden de primaire zorg bij het programmeren van een robot. Hoewel er in onderzoek reeds methodes werden ontwikkeld

Nadere informatie

Veranderingen Antwoorden

Veranderingen Antwoorden Veranderingen Antwoorden Paragraaf 4 Opg. 1 5 Opg. Relax 400 van 100 naar 400 is 6 maal 50 min. erbij. Dus ook 6 maal 5,- optellen bij 14,50 en dat wordt 44,50 Relax 1500 van 100 naar 1500 is 8 maal 50

Nadere informatie

Elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter toeval.

Elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter toeval. Leo is een hevige fan van het Belgisch voetbal. Behalve een vurige fan van Blauw Zwart, is hij ook geïnteresseerd in de voetbaltempels van de eersteklassevoetbalclubs. Daarom wil hij, samen met zijn kameraad

Nadere informatie

wiskunde C pilot vwo 2017-I

wiskunde C pilot vwo 2017-I De formule van Riegel en kilometertijden De marathonloper Pete Riegel ontwikkelde een eenvoudige formule om te voorspellen welke tijd een hardloper nodig zou hebben om een bepaalde afstand af te leggen,

Nadere informatie

Functie beschrijving: Het automatisch aanmaken van een raai-volgende contour

Functie beschrijving: Het automatisch aanmaken van een raai-volgende contour Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl Functie beschrijving: Het automatisch aanmaken van een raai-volgende contour Datum 8 Mei 2004 Modelit

Nadere informatie

Kenniscentrum energie. Verslag: meetcampagne LT netten in glastuinbouw

Kenniscentrum energie. Verslag: meetcampagne LT netten in glastuinbouw Kenniscentrum energie Verslag: meetcampagne LT netten in glastuinbouw Inhoudsopgave Kenniscentrum energie... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Meetmethode... 3 2 Resultaten... 3 3 besluit... 7 2 Zwarte PE-buis Diameter

Nadere informatie

FreeFlow Print Server

FreeFlow Print Server Mei 2012 708P90156 FreeFlow Print Server 2012 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX en XEROX and Design zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Nadere informatie

In de handel is het gebruikelijk om korting te geven als een klant veel exemplaren van een bepaald product bestelt.

In de handel is het gebruikelijk om korting te geven als een klant veel exemplaren van een bepaald product bestelt. Korting In de handel is het gebruikelijk om korting te geven als een klant veel exemplaren van een bepaald product bestelt. Kwantumkorting Een manier om klanten korting te geven, is de kwantumkorting.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Eamen HAV 0 tijdvak woensdag 0 juni 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Bij dit eamen hoort een uitwerkbijlage.. Dit eamen bestaat uit 0 vragen. Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERZOEK

ONDERWIJS & ONDERZOEK ONDERWIJS & ONDERZOEK Heilbot rustend op plateaus. De plateaus worden gebruikt om extra ligruimte te creëren en bodembedekking te verlagen. Dichtheid optimalisatie in de aquacultuur Door Jelle Busscher

Nadere informatie

GPS. Global Positioning System, werking en toepassingen. Maarten Mennes Mei 2006.

GPS. Global Positioning System, werking en toepassingen. Maarten Mennes Mei 2006. GPS. Global Positioning System, werking en toepassingen. Maarten Mennes Mei 2006. GPS is de afkorting voor Global Positioning System. In dit werkstuk zal ik uitleggen hoe het systeem werkt en wat je ermee

Nadere informatie

BRUSSEL I 10 OKTOBER 2016 NIEUWSBRIEF 4. Kwaliteitskader ventilatie

BRUSSEL I 10 OKTOBER 2016 NIEUWSBRIEF 4. Kwaliteitskader ventilatie BRUSSEL I 10 OKTOBER 2016 NIEUWSBRIEF 4 Kwaliteitskader ventilatie NIEUWSBRIEF 3 Kwaliteitskader ventilatie BCCA vzw Brussel, 10 oktober 2016 Beste ventilatieverslaggever, Vanaf 1 januari 2016 zijn er

Nadere informatie

Continue Modellen 4.2 Uitwerkingen

Continue Modellen 4.2 Uitwerkingen Continue Modellen 4.2 Uitwerkingen Paragraaf 3 1. 1983: t = 56 1948: t = 21 35 naar rechts en 2 omhoog, dus het hellingsgetal is 2 35 = 0,057 De trendlijn B = 0,057 t + b gaat door (56, 5), dus 5 = 0,057

Nadere informatie

OPTIMALISATIE MET HUMMINGBIRD

OPTIMALISATIE MET HUMMINGBIRD OPTIMALISATIE MET HUMMINGBIRD Hummingbird is een plugin welke belooft je Worpdress Website een stuk sneller te maken. We namen de proef op de som met een website die heel veel foto s bevat (www.erbeefoto.nl).

Nadere informatie

Meten en experimenteren

Meten en experimenteren Meten en experimenteren Statistische verwerking van gegevens Een korte inleiding 3 oktober 006 Deel I Toevallige veranderlijken Steekproef Beschrijving van gegevens Histogram Gemiddelde en standaarddeviatie

Nadere informatie

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formaat van de bestanden... 2 3. Metingen... 2 3.1. Parcours...

Nadere informatie

wiskunde A havo 2019-I

wiskunde A havo 2019-I FORMULEBLAD Vuistregels voor de grootte van het verschil van twee groepen 2 2 kruistabel a c b d, met phi ad bc ( a b)( a c)( b d)( c d) als phi 0,4 of phi 0,4, dan zeggen we het verschil is groot, als

Nadere informatie

Informatica: C# WPO 9

Informatica: C# WPO 9 Informatica: C# WPO 9 1. Inhoud Functies (functies met return-waarde) 2. Oefeningen Demo 1: Som Demo 2: Min en max of array Demo 3: Retourneer array van randomwaarden A: Absolute waarde A: Afstand A: Aantrekkingskracht

Nadere informatie

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formaat van de bestanden... 2 3. Metingen... 2 3.1. Parcours...

Nadere informatie

Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging

Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging Auteurs namens Solar Comfort: Rinie Evertse Aart van Driel Plaats: Geldermalsen Datum: 10 07 2016 Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging In dit onderzoek word gekeken naar de opbrengst

Nadere informatie

TOTAALSTATION BEGIN VAN EEN METING OPSTELLEN VAN EEN TOESTEL. a b c METEN IN EEN GEKEND ASSENSTELSEL VRIJE OPSTELLING

TOTAALSTATION BEGIN VAN EEN METING OPSTELLEN VAN EEN TOESTEL. a b c METEN IN EEN GEKEND ASSENSTELSEL VRIJE OPSTELLING TOTAALSTATION BEGIN VAN EEN METING OPSTELLEN VAN EEN TOESTEL a b c VRIJE OPSTELLING Dit is wanneer opgesteld wordt op een totaal onbekend en willekeurig punt. (punt a en c) Indien dit punt achteraf niet

Nadere informatie

Het gewicht van een paard

Het gewicht van een paard Het gewicht van een paard Voor mensen die paarden verzorgen figuur 1, is het belangrijk om te weten hoe zwaar hun paard is. Het gewicht van een paard kan worden geschat met behulp van twee afmetingen:

Nadere informatie

Adobe After Effects CS3 gevorderd: stabilizatie & time warp

Adobe After Effects CS3 gevorderd: stabilizatie & time warp Adobe After Effects CS3 gevorderd: stabilizatie & time warp Door Jeroen Debonnet Oktober 2009 ViewIt 1 Inhoudstafel Adobe After Effects CS3 gevorderd: stabilizatie & time warp... 1 1 Inhoudstafel... 1

Nadere informatie

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw)

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 30 juni 2005 De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Mevr. drs. S.C. Elfering Centraal Bureau

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B 1 havo 2009 - I

Eindexamen wiskunde B 1 havo 2009 - I Vetpercentage Al heel lang onderzoekt men het verband tussen enerzijds het gewicht en de lengte van volwassen mensen en anderzijds hun gezondheid. Hierbij gebruikt men vaak de Body Mass Index (BMI). De

Nadere informatie

Normering en schaallengte

Normering en schaallengte Bron: www.citogroep.nl Welk cijfer krijg ik met mijn score? Als je weet welke score je ongeveer hebt gehaald, weet je nog niet welk cijfer je hebt. Voor het merendeel van de scores wordt het cijfer bepaald

Nadere informatie

Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement.

Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement. Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement. Een statistische onderbouwing voor bemonstering van partijen champignons. P.C.C. van Loon Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

4 Optimale weegschema s

4 Optimale weegschema s 20 Proceedings of the 52 nd European Study Group with Industry 4 Optimale weegschema s Sandjai Bhulai, Thomas Breuer, Eric Cator en Fieke Dekkers Inleiding De kilogram is de laatste fysische grootheid

Nadere informatie

D A G 1 : T W E E D O M E I N E N

D A G 1 : T W E E D O M E I N E N REKENEN 3F DAG 1 :TWEE DOMEINEN DAG 2 : TWEE DOMEINEN DAG 3: EXAMENTRAINING DAG 4:EXAMENTRAINING EN A FRONDING Programma: Voorstellen 13.30 uur 16.15 uur Pauze: 15 minuten Theorie dag 1: Domein Getallen

Nadere informatie

De statespace van Small World Networks

De statespace van Small World Networks De statespace van Small World Networks Emiel Suilen, Daan van den Berg, Frank van Harmelen epsuilen@few.vu.nl, daanvandenberg1976@gmail.com, Frank.van.Harmelen@cs.vu.nl VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 2 juli

Nadere informatie

Aanvullende tekst bij hoofdstuk 1

Aanvullende tekst bij hoofdstuk 1 Aanvullende tekst bij hoofdstuk 1 Wortels uit willekeurige getallen In paragraaf 1.3.5 hebben we het worteltrekalgoritme besproken. Dat deden we aan de hand van de relatie tussen de (van tevoren gegeven)

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

ANALYSE VAN WINDSNELHEIDGEGEVENS METEOPAAL ZEEBRUGGE 1. INLEIDING

ANALYSE VAN WINDSNELHEIDGEGEVENS METEOPAAL ZEEBRUGGE 1. INLEIDING Rapport aan Dienst der Kustwegen betreffende ANALYSE VAN WINDSNELHEIDGEGEVENS METEOPAAL ZEEBRUGGE 1. INLEIDING Dit rapport beschrijft de analyse resultaten van de windsnelheidgegevens voor de meteopaal

Nadere informatie

Een computerprogramma is opgebouwd uit een aantal instructies die op elkaar volgen en die normaal na elkaar uitgevoerd worden.

Een computerprogramma is opgebouwd uit een aantal instructies die op elkaar volgen en die normaal na elkaar uitgevoerd worden. 2 Programmeren 2.1 Computerprogramma s Een computerprogramma is opgebouwd uit een aantal instructies die op elkaar volgen en die normaal na elkaar uitgevoerd worden. (=sequentie) Niet alle instructies

Nadere informatie

PROS1E1 Gestructureerd programmeren in C Dd/Kf/Bd

PROS1E1 Gestructureerd programmeren in C Dd/Kf/Bd Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Toekenning- en herhalingsopdrachten (for loop)... 2 2.1 De wet van Ohm... 3 2.2 De spaarrekening... 3 2.3 De transformator... 3 3 Keuze- en herhalingsopdrachten (if, switch,

Nadere informatie

Nauwkeurige dieptemetingen

Nauwkeurige dieptemetingen Nauwkeurige dieptemetingen overwegingen & een methode drs. ir. Eric Weijters www.weijters.net Het inmeten van een wrakveld Een in onze Nederlandse wateren goed bruikbare methode om scheepswrakken in te

Nadere informatie

ACT Algemene Intelligentie

ACT Algemene Intelligentie Rapport Datum ACT Algemene Intelligentie Voor u ligt het rapport van de ACT Algemene Intelligentie. Door middel van subtests zijn uw cognitieve capaciteiten gemeten. Allereerst wordt uw totaalscore weergegeven.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 14 tot en met 19. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt.

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 14 tot en met 19. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Examen VWO 2007 tijdvak 1 vrijdag 1 juni totale examentijd 3,5 uur wiskunde A1 Compex Vragen 14 tot en met 19 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Het gehele

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Verwerking van gecensureerde waarden

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Verwerking van gecensureerde waarden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Dienst Kwaliteit van medische laboratoria Verwerking van gecensureerde waarden 1 ste versie Pr. Albert (februari 2002) 2 de versie Aangepast door WIV (toepassingsdatum:

Nadere informatie

OEFENINGEN PYTHON REEKS 6

OEFENINGEN PYTHON REEKS 6 OEFENINGEN PYTHON REEKS 6 1. A) Schrijf een functie die een getal x en een getal y meekrijgt. De functie geeft de uitkomst van volgende bewerking als returnwaarde terug: x y x als x y x y y als x < y B)

Nadere informatie

wiskunde C vwo 2019-I

wiskunde C vwo 2019-I Mondriaan Piet Mondriaan (1872-1944) was een Nederlandse kunstschilder die algemeen wordt gezien als één van de grondleggers van de abstracte kunst. Vooral zijn latere werk, schilderijen bestaand uit zwarte

Nadere informatie

Onderzoek naar het hulpwerkwoord OP

Onderzoek naar het hulpwerkwoord OP Onderzoek naar het hulpwerkwoord OP Inleiding In 2010 is het Nederlandse Gebarencentrum een onderzoek gestart naar hulpwerkwoorden (auxilaries) binnen de Nederlandse Gebarentaal (NGT). In de Nederlandse

Nadere informatie

Kunstrijden op de schaats

Kunstrijden op de schaats Eindexamen havo wiskunde A pilot 204-II Kunstrijden op de schaats maximumscore 4 De Zweedse kunstrijders kunnen op 3! manieren geplaatst worden De overige kunnen op 4! manieren geplaatst worden Er zijn

Nadere informatie

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013 dr. Brenda Casteleyn dr. Brenda Casteleyn www.keu6.be Page 2 1. Theorie Met spreiding willen we in één getal uitdrukken hoe verspreid de gegevens zijn: in hoeveel

Nadere informatie

Feedback proefexamen Statistiek I 2009 2010

Feedback proefexamen Statistiek I 2009 2010 Feedback proefexamen Statistiek I 2009 2010 Het correcte antwoord wordt aangeduid door een sterretje. 1 Een steekproef van 400 personen bestaat uit 270 mannen en 130 vrouwen. Een derde van de mannen is

Nadere informatie

1. Reductie van error variantie en dus verhogen van power op F-test

1. Reductie van error variantie en dus verhogen van power op F-test Werkboek 2013-2014 ANCOVA Covariantie analyse bestaat uit regressieanalyse en variantieanalyse. Er wordt een afhankelijke variabele (intervalniveau) voorspeld uit meerdere onafhankelijke variabelen. De

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10)

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10) TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10) en Tentamen Inleiding Experimentele Fysica voor Combi s (3NA10) d.d. 31 oktober 2011 van 9:00 12:00 uur Vul de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 compex vwo 2007-I

Eindexamen wiskunde A1 compex vwo 2007-I Gemeenteraadsverkiezingen Op 2 maart 1994 vonden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de gemeente Enschede werden 67 787 stemmen uitgebracht. Open GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.XLS Vraag 14,15.

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde B1

Examen HAVO. Wiskunde B1 Wiskunde B1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

Toelichting letters (ABC s)

Toelichting letters (ABC s) Toelichting letters (ABC s) Aedes, november 2017 Inleiding In dit document is beschreven voor welke prestatievelden in 2017 letters (ABC s) zijn toegekend en hoe deze worden berekend. De Aedes-benchmark

Nadere informatie

Meting zonnepaneel. Voorbeeld berekening diodefactor: ( ) Als voorbeeld wordt deze formule uitgewerkt bij een spanning van 7 V en 0,76 A:

Meting zonnepaneel. Voorbeeld berekening diodefactor: ( ) Als voorbeeld wordt deze formule uitgewerkt bij een spanning van 7 V en 0,76 A: Meting zonnepaneel Om de beste overbrengingsverhouding te berekenen, moet de diodefactor van het zonnepaneel gekend zijn. Deze wordt bepaald door het zonnepaneel te schakelen aan een weerstand. Een multimeter

Nadere informatie

Zoemzinnen. Algemene info. Functies met een variabel aantal argumenten

Zoemzinnen. Algemene info. Functies met een variabel aantal argumenten Zoemzinnen Functies met een variabel aantal argumenten Bij het definiëren van een functie leg je in principe vast hoeveel argumenten er aan de functie moeten doorgegeven worden. Dit aantal correspondeert

Nadere informatie