Resultaten WO-monitor 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten WO-monitor 2009"

Transcriptie

1 Resultaten WO-monitor 2009 Samenvatting: - Universiteit kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Wageningse alumni zijn uitvliegers. Ze vertrekken vaker dan het landelijk gemiddeld naar een andere provincie na hun afstuderen, en opvallend vaak naar het buitenland. - Gemiddeld doen Wageningers iets langer over hun studie dan studenten in andere ederlandse studiesteden/andere universiteiten, wel zijn de studenten veel actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden: Ze lopen vaker stage in het buitenland en doen ook meer bestuurswerk. - Wageningse alumni zijn vaker aan het promoveren dan gemiddeld landelijk, en zijn minder vaak zelfstandig ondernemer dan gemiddeld landelijk. - Wageningse alumni zijn vaker werkzaam in de branches landbouw, natuur, bosbouw en visserij en zijn minder vaak werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg. - Wageningse alumni hebben minder vaak een vaste aanstelling dan de respondenten van andere universiteiten in ederland. - Bijna 70 van de Wageningse respondenten heeft een baan, passend bij hun opleidingsniveau - Afgestudeerde respondenten van Universiteit werken gemiddeld meer uur in een week dan het landelijk totaal. Opvallend is dat de ederlandse Wageningse respondent juist minder werkt dan het landelijke gemiddelde. - De gemiddelde bruto maandinkomens en uurlonen van Wageningers zijn lager dan de landelijke gemiddelden van de Wageningers zijn tevreden of zeer tevreden over hun huidige functie. Dit wijkt nauwelijks af van het landelijke gemiddelde van de respondenten vindt dat de functie in zeer sterke of in sterke mate goede perspectieven biedt voor het ontwikkelen van hun loopbaan, tegenover 66 van het landelijke gemiddelde. - Volgens de Wageningse respondenten biedt de wo-opleiding een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt. 64 van de respondenten is het hier in sterke of zelfs in zeer sterke mate mee eens, tegenover 60 van het landelijk gemiddelde - Het meest positief zijn de Wageningse respondenten over de inhoudsdeskundigheid van de docenten en de beschikbaarheid van de docenten. - Het minst positief zijn de Wageningse respondenten over de voorlichting over studieen beroepsmogelijkheden en de voorbereiding op de actuele beroepspraktijk. De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in ederland. De WO-monitor wordt uitgevoerd door IVA beleidsonderzoek en advies. Via IVA heeft KLV een tabellenboek ontvangen met de resultaten van alle universiteiten. Daarnaast heeft KLV een SPSSbestand ontvangen met de resultaten specifiek voor de Wageningse respondenten. In deze rapportage staan de opvallendste resultaten uit de tabellenboek beschreven en de belangrijkste resultaten van de Wageningse respondenten. De WO-monitor 2009 beschrijft de kwaliteit van het onderwijs, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktsituatie van het cohort , d.w.z. de mensen die van september 2007-september 2008 afstudeerden als master- of 1

2 doctoraalalumni. 7 universiteiten hebben daarnaast ook de Bacheloralumni meegenomen als die na hun bachelor stopten met hun studie, of verder studeerden aan een andere universiteit. Universiteit heeft deze alumni niet meegenomen. 1. Respons De totale respons onder de master- en doctoraalalumni was ruim 30 procent, maar niet alle ingevulde enquêtes zijn in de uiteindelijke analyse meegenomen. Wegens onvolledigheid, afwijkende invulpatronen, invulsnelheid en/of opmerkingen in de enquête is 2 van de enquêtes niet meegenomen in de analyse. De uiteindelijke respons is 28. Universiteit is goed vertegenwoordigd met een respons van bijna 44. Universiteit Bruikbare respons: Bruikbare respons: Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Leiden Radbout Universiteit ijmegen Rijksuniversiteit Groningen Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Maastricht Universiteit Twente Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Universiteit van Tilburg Vrije Universiteit Amsterdam University and Research Centre Totaal Persoonskenmerken Van de 418 Wageningse respondenten zijn er 181 man (43) en 237 vrouw (57). De leeftijd van de respondenten varieert van 23 tot 50 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. De meest voorkomende leeftijd van de respondenten is 26 jaar (92 respondenten, 22 van alle respondenten). Geslacht University Man Vrouw

3 Totaal De respondenten van Universiteit komen uit 61 verschillende landen. De grootste groep komt uit ederland (259 respondenten, 62 van de totale groep). Van de overige groepen is de groep Chinezen het grootst: 16 respondenten, 4 van de totale groep), gevolgd door de Grieken (12 respondenten, 3 van de totale groep). Universiteit kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar de resultaten op het gebied van etniciteit. Het aantal/percentage autochtonen vs westers of niet westerse allochtonen wijkt significant af van het landelijke gemiddelde. Hierbij behoren tot de categorie westerse allochtonen allochtonen uit Indonesië, Europa (exclusief Turkije), Japan, oord-amerika en Oceanië. De niet-westerse allochtonen komen uit Turkije, Marokko, Suriname, ederlandse Antillen en Aruba, Afrika. Azië (exclusief Indonesië en Japan) en Latijns-Amerika. Etniciteit University Autochtoon Westers allochtoon iet westers allochtoon Totaal Wageningse alumni zijn uitvliegers. Slechts 43 van de respondenten van University woont 1-1,5 jaar na afstuderen nog in dezelfde provincie waar hij/zij woonde op het moment van afstuderen. Ter vergelijking: 70 van de respondenten van het landelijk totaal woont nog in dezelfde provincie. Huidig woonprovincie t.o.v. woonprovincie tijdens laatste jaar WOopleiding University Zelfde provincie Aangrenzende provincie Overige

4 provincie Buitenland Totaal Kenmerken WO-opleiding Gemiddeld doen Wageningers langer over hun studie dan studenten in andere ederlandse studiesteden. Soort opleiding totaal gemiddeld totaal University gemiddeld Doctoraalopleiding Masteropleiding Wageningers zijn actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden. Ze lopen vaker stage in het buitenland, en doen ook meer bestuurswerk. Activiteit totaal University In ederland stage gelopen In het buitenland stage gelopen Andere voor vakgebied relevante werkervaring opgedaan In het buitenland onderwijs gevolgd Aan een honours programme deelgenomen Bestuurlijke ervaring opgedaan Geen van bovenstaande activiteiten Vooropleiding 4

5 De Wageningse respondenten hebben minder vaak een HBO-opleiding als vooropleiding. De vooropleiding van de Wageningse respondenten is vaker onbekend. Hoogst genoten vooropleiding University Andere woopleiding HBO-opleiding VWO HAVO Andere opleiding Onbekend Totaal a de wo-opleiding Wageningse respondenten gaan vaker promoveren, en gaan minder vaak een andere postdoctorale (beroeps)opleiding volgen. a wo-opleiding gevolgde opleiding totaal totaal University Promotietraject Universitaire lerarenopleiding Andere postdoctorale (beroeps)opleiding Post-initiële (beroeps)opleiding Andere woopleiding Andere opleiding Geen andere opleiding gevolgd Totaal

6 Gemiddeld zaten er ruim twee maanden tussen het afstuderen en het vinden van de eerste betaalde baan. Wageningse respondenten hadden iets minder vaak dan landelijk een baan op moment van afstuderen. Aantal maanden tussen afs.dat. en eerste betaalde baan University 0 maanden maanden maanden maanden maanden maanden maanden Langer dan 6 maanden Totaal Gemiddeld aantal maanden van de respondenten heeft op het moment dat hij/zij de enquête invulde werk voor meer dan 12 uur per week. Dat is iets lager dan het landelijke percentage. Op dit moment betaald werk? University Ja, 12 uur of meer per week Ja, minder dan 12 uur per week Ja, onbekend aantal uren per week ee Totaal

7 De Wageningse respondenten zoeken vaker ander (betaald) werk dan het landelijk gemiddelde. Zoekt op dit moment (ander) betaald werk University Ja ee Totaal Hieronder staat in de tabel de beste omschrijving van de huidige situatie van de respondenten. Wageningers zijn vaker aan het promoveren dan gemiddeld landelijk, en zijn minder vaak zelfstandig ondernemer dan gemiddeld landelijk. Huidige situatie University Studie Loondienst Promotietraject Uitzend- /oproepkracht Zelfstandig ondernemer Freelancer Werk in het bedrijf van ouders/partner Werken en leren Loondienst en promotietraject Anders Totaal Huidige functie In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van branches waar afgestudeerden werkzaam zijn. Opvallende verschillen tussen het landelijk totaal en de afgestudeerden van University zijn de branches: Landbouw, bosbouw en visserij (meer afgestudeerden van University); Informatie en communicatie (minder 7

8 afgestudeerden van University); Financiële instellingen (minder afgestudeerden van University); Gezondheids- en welzijnszorg (minder afgestudeerden van University)en Andere branches (meer afgestudeerden van University. Bij nadere analyse blijken veel functies in de categorie wel vallend binnen de genoemde branches, zoals: ICT en journalistiek functies (Informatie en communicatie, 5 keer genoemd in de categorie Andere branches) en advies- en onderzoeksfuncties (Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening, 6 keer genoemd in de categorie Andere branches). De branche Landbouw, bosbouw en visserij is blijkbaar niet breed genoeg, want functies op het gebied van environment en natuur worden 8 keer genoemd in de categorie Andere branches). Opmerking: de antwoordcategorieën kunnen wat mij betreft anders, duidelijker, hierop terugkomen in volgend WO-overleg Branche waarin werkzaam University Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Industrie Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Winning en distributie van water: afval- en afvalwaterbeheer en sanering Bouwnijverheid Groot- en detailhandel Vervoer en opslag Logies-, maaltijden drankverstrekking Informatie en communicatie

9 Financiële instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Andere branche Totaal Zoals bij persoonskenmerken al genoemd: Wageningers zijn uitvliegers. Dat blijkt ook weer uit onderstaande tabel: Veel respondenten van University werken in een andere provincie of zelfs in het buitenland na afstuderen. Provincie waar werkzaam ten opzichte van universiteit van wo-opleiding University Zelfde provincie als universiteit

10 Aangrenzende provincie Overige provincie Buitenland Totaal De Wageningse respondenten hebben minder vaak een vaste aanstelling dan de respondenten van andere universiteiten in ederland. Type aanstelling University Vaste aanstelling Tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling Tijdelijk zonder uitzicht op vaste aanstelling Totaal Bijna 70 van de Wageningse respondenten heeft een baan, passend bij hun opleidingsniveau. Vereist opleidingsniveau University WO gepromoveerd WO met postdoctorale opleiding WO-opleiding HBO HAVO of VWO MBO

11 Geen Totaal Afgestudeerde respondenten van Universiteit werken gemiddeld meer uur in een week dan het landelijk totaal. Opvallend is dat de ederlandse Wageningse respondent juist minder werkt dan het landelijke gemiddelde. De gemiddelde bruto maandinkomens en uurlonen van Wageningers zijn lager dan de landelijke gemiddelden. Hierbij liggen de inkomens van de ederlandse (Wageningse) respondenten iets dichter bij het landelijke gemiddelde dan de totaalgroep van alle Wageningse respondenten. Arbeidsuren p/w totaal gem totaal Universiteit gem Universiteit ed Wageningers gem ed Wageningers Aantal contracturen in reguliere baan 36, , Aantal uren in reg baan plus andere betaalde baan 37, , ,3 237 Bruto maandinkomen (euro) Inkomsten uit (contract)uren in reguliere baan Inkomen uit uren in reguliere baan plus andere betaalde banen Bruto uurloon (euro) Gemiddeld uurloon reguliere baan 16, , Gemiddeld uurloon reguliere baan 11

12 plus andere betaalde baan 16, , Oordeel over huidige functie 77 van de Wageningers zijn tevreden of zeer tevreden over hun huidige functie. Dit wijkt nauwelijks af van het landelijke gemiddelde. Tevredenheid huidige functie University Zeer tevreden Tevreden iet ontevreden/niet tevreden Ontevreden Zeer ontevreden Totaal van de Wageningse respondenten vindt dat hun capaciteiten in sterke of zeer sterke mate in de functie wordt benut. og eens 26 vindt dat dit in enige mate wordt benut. Dit wijkt nauwelijks af van het landelijke gemiddelde. Mate waarin capaciteiten in functie worden benut University In zeer sterke mate In sterke mate In enige mate In geringe mate iet Totaal

13 62 van de respondenten vindt dat de functie in zeer sterke of in sterke mate goede perspectieven biedt voor het ontwikkelen van hun loopbaan, tegenover 66 van het landelijke gemiddelde. Mate waarin functie goede perspectieven biedt voor ontwikkelen loopbaan University In zeer sterke mate In sterke mate In enige mate In geringe mate iet Totaal Aan de alumni is gevraagd het gemiddeld vereist niveau van de huidige functie en eigen niveau weer te geven op een 5-puntsschaal. Opvallende verschillen tussen vereist/eigen niveau, landelijk en University zijn de volgende: Kennis van andere vakgebieden: voor Wageningers meer vereist, Wageningers voldoen ook aan deze eis. Het vermogen informatie- & communicatietechnologie te gebruiken: voor Wageningers meer vereist, Wageningers voldoen ook aan deze eis. Het vermogen om in buitenlandse talen te communiceren: voor Wageningers meer vereist, Wageningers voldoen ook aan deze eis. Verbanden te leggen tussen verschillende zaken, Hoofd- van bijzaken te onderscheiden en logisch te redeneren: Wageningers niveaus zijn minder dan vereist. Conform budget, planning of richtlijnen te werken: voor Wageningers meer vereist, eigen niveau is echter gelijk als landelijk. Onder druk goed te functioneren: voor Wageningers minder vereist. ieuwe ideeën en oplossingen te bedenken: voor Wageningers meer vereist, eigen niveau schiet tekort. ieuwe dingen te leren: voor Wageningers meer vereist, eigen niveau is ruim voldoende. Capaciteiten van anderen aan te spreken: voor Wageningers minder vereist, eigen niveau is ruim voldoende. 13

14 Vereist niveau vs eigen niveau in huidige functie totaal vereist niveau totaal eigen niveau University vereist niveau University eigen niveau Kennis van: Eigen vakgebied 3,5 3,6 3,5 3,6 Andere vakgebieden 3,2 3,2 3,3 3,3 Het vermogen om: Vakkennis in de praktijk toe te passen Informatie & communicatietechnologie te gebruiken In buitenlandse talen te communiceren 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,0 3,5 3,3 3,8 Informatie te vergaren 3,9 4,0 3,9 4,0 Problemen en kansen te signaleren Verbanden te leggen tussen verschillende zaken Hoofd- van bijzaken te onderscheiden 4,0 3,9 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,9 4,0 3,8 Logisch te redeneren 4,1 4,1 4,1 4,0 Conform budget, planning of richtlijnen te werken Onder druk goed te functioneren 3,4 3,4 3,5 3,4 3,9 3,8 3,7 3,7 Knopen door te hakken 3,6 3,5 3,6 3,4 ieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 3,7 3,7 3,9 3,6 ieuwe dingen te leren 3,9 4,2 4,0 4,2 Aan anderen duidelijk te maken wat u bedoelt Productief met anderen samen te werken 4,0 3,7 4,0 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9 14

15 Capaciteiten van anderen aan te spreken Zelfstandig werkzaamheden uit te voeren 3,5 3,4 3,3 3,4 4,2 4,1 4,1 4,1 Schaal van 1=zeer laag tot en met 5 = zeer hoog 8. Oordeel over de wo-opleiding Volgens de Wageningse respondenten biedt de wo-opleiding een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt. 64 van de respondenten is het hier in sterke of zelfs in zeer sterke mate mee eens, tegenover 60 van het landelijk gemiddelde. Mate waarin wo-opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt University In zeer sterke mate In sterke mate In enige mate In geringe mate iet Totaal Volgens de Wageningse respondenten biedt de wo-opleiding een goede basis voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. 78 van de respondenten is het hier in sterke of zelfs in zeer sterke mate mee eens. Dit wijkt nauwelijks af van het landelijk gemiddelde (77). Mate waarin wo-opleiding een goede basis biedt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden University 15

16 In zeer sterke mate In sterke mate In enige mate In geringe mate iet Totaal Wageningse respondenten zijn positief over de meeste aspecten van de opleiding. Op vrijwel alle aspecten scoren ze zelfs significant (p< 0,05) hoger ten opzichte van het landelijk totaal (uitgezonderd inhoudelijke samenhang en intellectueel uitdagend). Het meest positief zijn de Wageningse respondenten over de inhoudsdeskundigheid van de docenten en de beschikbaarheid van de docenten. Het minst positief zijn de Wageningse respondenten over de voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden en de voorbereiding op de actuele beroepspraktijk. Gemiddelde rapportcijfers aspecten van de opleiding = 7609 University =408 Inbedding in wetenschappelijk onderzoek Aansluiting op actuele wetenschappelijke theorieën Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden Voorbereiding op actuele beroepspraktijk Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden 7,2 7,5 7,3 7,5 7,2 7,6 6,0 6,4 5,8 6,0 Inhoudelijke samenhang 7,1 7,1 Internationale oriëntatie 6,4 7,8 Intellectueel uitdagend 7,4 7,5 Onderzoekskennis/-ervaring van docenten 7,8 8,0 Beschikbaarheid van docenten 7,5 8,0 Inhoudsdeskundigheid van 8,0 8,2 16

17 docenten Didactische vaardigheden van docenten 7,1 7,3 17

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht INSTELLINGSRAPPORTAGE April 2012 Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Rapportage WO-onitor afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Opleiding oktober 2007 SCO-Kohnsta Instituut Universiteit van Asterda Inhoudsopgave Actuele situatie van afgestudeerden Tabel 1: Situatie

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen)

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie derde kwartaal 2014 RAPPORT (DOOR)STARTENDE BEDRIJVEN (IN WONINGEN) Derde kwartaal 2014 Oktober 2014 Samenstelling rapport: In opdracht van: Camiel

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Het profiel van de Haagse starter en stopper

Het profiel van de Haagse starter en stopper srapport Directie Beleid, Stafafdeling Het profiel van de Haagse starter en stopper COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Oktober 2009 Druk Intern Dienstencentrum Inlichtingen DSO / Beleid

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens Bijlage B3 Eerste treden op de arbeidsmarkt Ans Merens Inhoud Figuur B3.1... 3 Figuur B3.2... 4 Tabel B3.1... 5 Figuur B3.3... 6 Figuur B3.4... 6 Figuur B3.5... 7 Tabel B3.2... 8 Figuur B3.6... 9 Figuur

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Concurrentiebeding. Dataverzameling bij het LISS panel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Concurrentiebeding. Dataverzameling bij het LISS panel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dataverzameling bij het LISS panel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 18 december 2015 auteur(s) Maarten Streefkerk Suzan Elshout Boukje Cuelenaere versie 2.0 CentERdata,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Rapportage WO-onitor afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Opleiding oktober 2007 SCO-Kohnsta Instituut Universiteit van Asterda Inhoudsopgave Actuele situatie van afgestudeerden Tabel 1: Situatie

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten Colofon Door: Dian Smetsers (KvK) Februari 2017 Kamer van Koophandel, Utrecht, februari 2017. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1 Tabel III.1 Verdeling en gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven naar diverse categorieen. Verhouding bruto-uurloon vrouwen als percentage bruto-uurloon mannen. (kolom %: verticaal

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen r.j.g.jansen@tilburguniversity.edu 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen A. Werkzame leven na OW B. Toegang tot masters C. Vragen Werkzame

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

KLV Onderzoek 2008 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences.

KLV Onderzoek 2008 naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. Wagenings Ondernemerschap. KLV Onderzoek naar ondernemerschap bij Wageningse afgestudeerden en hun mogelijke inzet bij starters en spin-off in de Life Sciences. 1. Introductie Wageningse alumni werken

Nadere informatie

Zicht op bedrijvigheid

Zicht op bedrijvigheid Zicht op bedrijvigheid CLUSTERS EN KETENS IN REGIONAAL PERSPECTIEF Werksessie clusterontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven Maikel Gijzen Advies Verbinden in economische ontwikkeling Inleiding Waarom?

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Nederlands Instituut voor Biologie. Matchmaking. Ingeborg Scheurwater

Arbeidsmarktonderzoek Nederlands Instituut voor Biologie. Matchmaking. Ingeborg Scheurwater Arbeidsmarktonderzoek Nederlands Instituut voor Biologie Matchmaking Ingeborg Scheurwater Discipline Biologie Discipline Informatica Discipline Wiskunde Discipline Scheikunde Discipline Natuurkunde Missie:

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting (afstudeercohort 2010-11), afgenomen voorjaar 2014 Door onderzoeker Alex Ritsema (bureau Kwaliteitszorg van Saxion) Datum rapport: 06 juni 2014 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers gemeente 2008 0-4 3.611 3.384 6.995 5-9 3.795 3.613 7.408 10-14 3.695 3.556 7.251 15-19 3.738 3.805 7.543 20-24

Nadere informatie

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009 Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg Matthijs Kalmijn April 09 2 3 Vragen Vragen > Hoe doen Tilburges afgestudeerden sociologie het op de arbeidsmarkt? > Bereidt de opleiding

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY"

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers Holland Rijnland in cijfers Bodemgebruik Oppervlakte (km 2 ) naar soort bodemgebruik, 2003 Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland Totale oppervlakte 318 3.403 41.528 Water totaal 41 585 7.745 Binnenwater

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen HBO

Studie & Werk Tabellen HBO Studie & Werk 2017 Tabellen HBO Amsterdam, juni 2017 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2017 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie