Resultaten WO-monitor 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten WO-monitor 2011"

Transcriptie

1 Resultaten WO-monitor kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere universiteiten: Ze lopen vaker stage in het buitenland en doen ook meer bestuurswerk. - Wageningse alumni zijn vaker aan het promoveren dan gemiddeld landelijk. - Gemiddeld zaten er bijna drie maanden tussen het afstuderen en het vinden van de eerste betaalde baan. - Het cohort had iets sneller een baan op moment van afstuderen (WOmonitor 2009) van de respondenten had op het moment dat hij/zij de enquête invulde (dat is 1-1½ jaar na afstuderen) werk voor meer dan 12 uur per week. Dat is gelijk aan het landelijke percentage. Ten opzichte van het cohort is het percentage dat betaald werk heeft iets gestegen (!), terwijl dit percentage landelijk juist iets is gedaald. - Bijna 80 van de Wageningse respondenten heeft een baan, passend bij hun opleidingsniveau, of hoger. Dit percentage ligt hoger dan twee jaar daarvoor, bij het cohort Bij de vergelijking met het landelijk totaal valt ook te zien dat afgestudeerden van vaker een baan vinden op WOopleidingsniveau of hoger, dan gemiddeld landelijk. - Afgestudeerde respondenten van werken gemiddeld meer uur in een week dan het landelijk totaal. Het landelijke gemiddelde is 37,8 uur per week, terwijl dit voor 39,7 uur is. De ederlandse respondenten werken gemiddeld 38,4 uur per week van de Wageningers is tevreden of zeer tevreden over hun huidige functie. Dit wijkt niet af van het landelijke gemiddelde. Bij de vergelijking met het cohort , valt op dat de noemer zeer tevreden relatief vaker wordt genoemd door respondenten van van de Wageningse respondenten vindt dat hun capaciteiten in sterke of zeer sterke mate in de functie wordt benut. og eens 23 vindt dat dit in enige mate wordt benut. Dit wijkt nauwelijks af van het landelijke gemiddelde van de respondenten vindt dat de functie in zeer sterke of in sterke mate goede perspectieven biedt voor het ontwikkelen van hun loopbaan, tegenover 64 van het landelijke gemiddelde. In vergelijking met het cohort is dit iets veranderd ten gunste van. - Volgens de Wageningse respondenten biedt de wo-opleiding een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt. 58 van de respondenten is het hier in sterke of zelfs in zeer sterke mate mee eens. Wageningse respondenten zijn positief over de meeste aspecten van de opleiding. Op 9 vd 12 opleidingsaspecten scoren ze zelfs significant (p< 0,05) hoger ten opzichte van het landelijk totaal. Het meest positief zijn de Wageningse respondenten over de inhoudsdeskundigheid van de docenten en de onderzoekskennis/-ervaring van docenten. -Het minst positief zijn de Wageningse respondenten over de voorlichting over studieen beroepsmogelijkheden en de voorbereiding op de actuele beroepspraktijk. De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in ederland. De WO-monitor wordt uitgevoerd door IVA beleidsonderzoek en advies, in opdracht van de ederlandse Universiteiten. Via heeft KLV een tabellenboek ontvangen met de resultaten van alle 1

2 universiteiten. Daarnaast heeft KLV een SPSS-bestand en tabellenboek ontvangen met de resultaten specifiek voor de Wageningse respondenten. In deze rapportage staan de opvallendste resultaten beschreven, zoals die op het oog te zien zijn in de tabellenboeken. De WO-monitor 2011 beschrijft de kwaliteit van het onderwijs, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktsituatie van het cohort , d.w.z. de mensen die van 1 oktober september 2010 afstudeerden als master- of doctoraalalumni. 1. Respons De totale respons onder de master- en doctoraalalumni was 28 procent, maar niet alle ingevulde enquêtes zijn in de uiteindelijke analyse meegenomen. Wegens onvolledigheid, afwijkende invulpatronen, invulsnelheid en/of opmerkingen in de enquête is 3 van de enquêtes niet meegenomen in de analyse. De uiteindelijke respons is 25. is goed vertegenwoordigd met een respons van 37. heeft de hoogste respons van alle universiteiten, deze is 12 hoger dan het landelijke gemiddelde. 2. Persoonskenmerken Van de 364 Wageningse respondenten zijn er 152 man (42) en 212 vrouw (58). De leeftijd van de respondenten varieert van 23 tot 55 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. De meest voorkomende leeftijd van de respondenten is 25 jaar (81 respondenten, 22 van alle respondenten). Geslacht totaal totaal Man Vrouw Totaal Tabel 1: Geslacht De respondenten van komen uit 49 verschillende landen. De grootste groep komt uit ederland (225 respondenten, 62 van de totale groep). Van de overige groepen is de groep Ethiopiërs het grootst: 10 respondenten, 3 van de totale groep), gevolgd door de Belgen, Chinezen en Duitsers (6 respondenten, 2 van de totale groep). kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar de resultaten op het gebied van etniciteit. Het aantal/percentage ederlanders vs internationale alumni, westers of internationale alumni, niet-westers wijkt significant af van het landelijke gemiddelde. Hierbij behoren tot de categorie westerse alumni alumni uit Indonesië, Europa (exclusief Turkije), Japan, oord-amerika en Oceanië. De nietwesterse alumni komen uit Turkije, Marokko, Suriname, ederlandse Antillen en Aruba, Afrika. Azië (exclusief Indonesië en Japan) en Latijns-Amerika. 2

3 Etniciteit totaal totaal ederlands Internationaal, westers Internationaal, niet-westers Totaal Tabel 2: Etniciteit Wageningse alumni zijn uitvliegers. Slechts 45 van de respondenten van woont 1-1,5 jaar na afstuderen nog in dezelfde provincie waar hij/zij woonde op het moment van afstuderen. Ter vergelijking: 69 van de respondenten van het landelijk totaal woont nog in dezelfde provincie. Wel is het zo dat in veel meer buitenlanders gestudeerd hebben, die waarschijnlijk terug gaan naar het land van herkomst. Huidig woonprovincie t.o.v. woonprovincie tijdens laatste jaar WO-opleiding totaal totaal Zelfde provincie Aangrenzende provincie Overige provincie Buitenland Totaal Tabel 3: Huidige woonprovincie t.o.v. woonprovincie tijdens laatste jaar wo-opleiding 3. Kenmerken WO-opleiding Wageningers zijn actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden. Ze lopen vaker stage in het buitenland, en doen ook meer bestuurswerk. Vergeleken met het cohort (WO monitor 2009) zijn de Wageningers iets minder actief geworden. Van het cohort had 8 geantwoord: Geen van bovenstaande activiteiten, ten opzichte van 12 van het cohort Wageningers staan daarin 3

4 niet alleen, ook landelijk is het percentage in deze categorie toegenomen. Van het cohort had 18 geantwoord: Geen van bovenstaande activiteiten, ten opzichte van 21 van het cohort Activiteit totaal In ederland stage gelopen In het buitenland stage gelopen Andere voor vakgebied relevante werkervaring opgedaan In het buitenland onderwijs gevolgd Aan een honours programme deelgenomen Bestuurlijke ervaring opgedaan Geen van bovenstaande activiteiten Tabel 4: Activiteiten tijdens studie 4. Vooropleiding Het Wageningse cohort heeft minder vaak een HBO-opleiding als vooropleiding. Het Wageningse cohort , heeft daarentegen juist vaker een HBO-opleiding, en minder vaak een VWO opleiding als vooropleiding, ten opzichte van het cohort Hoogst genoten vooropleiding totaal totaal HBOopleiding (was 21) (was 7) VWO (was 45) (was 46) HAVO Andere opleiding

5 Onbekend Totaal Tabel 5: Hoogst genoten vooropleiding waarvan voorafgaand aan wo-opleiding diploma behaald 5. a de wo-opleiding Wageningse respondenten gaan vaker promoveren, en gaan minder vaak een andere postdoctorale (beroeps)opleiding volgen. Tussen haakjes () staan de cijfers uit de WO monitor a wo-opleiding gevolgde opleiding totaal totaal Promotietraject (11) (20) Universitaire lerarenopleiding Andere postdoctorale (beroeps)opleiding Post-initiële (beroeps)opleiding Andere woopleiding (2) 9 2 (2) (6) 3 1 (1) 84 1 (1) 2 1 (1) (6) 13 4 (5) Andere opleiding (6) 15 4 (5) Geen andere opleiding gevolgd (69) (68) Totaal Tabel 6: a wo-opleiding gevolgde opleiding Gemiddeld zaten er bijna drie maanden tussen het afstuderen en het vinden van de eerste betaalde baan. Aantal maanden tussen afs.dat. en eerste betaalde baan 0 maanden (46) (41) 1 maanden (16) (16) 2 maanden (11) (12) 5

6 3 maanden (8) 28 7 (8) 4 maanden (5) 24 7 (7) 5 maanden (3) 10 3 (3) 6 maanden (4) 16 5 (5) Langer dan 6 maanden (8) (8) Totaal Gemiddeld aantal maanden 2.7 (2.1) 2.8 (2.2) Tabel 7: Aantal maanden tussen afstudeerdatum en eerste betaalde baan 86 van de respondenten heeft op het moment dat hij/zij de enquête invulde werk voor meer dan 12 uur per week. Dat is gelijk aan het landelijke percentage. Ten opzichte van het cohort is het percentage dat betaald werk heeft iets gestegen (!) Op dit moment betaald werk? Ja, 12 uur of meer per week Ja, minder dan 12 uur per week Ja, onbekend aantal uren per week (89) (85) 80 1(1) 6 2(1) 127 2(1) 6 2(2) ee (9) (11) Totaal Tabel 8: Op dit moment betaald werk Zochten Wageningse respondenten twee jaar geleden nog vaker ander (betaald) werk dan het landelijk gemiddelde, nu is dit percentage gelijk. Ondanks de crisis heeft de Wageningse alumnus bijna net zo vaak een passende baan als voor de crisis. De alumnus van een andere universiteit in ederland, zoekt beduidend vaker naar een andere betaalde baan vergeleken met twee jaar geleden. Zoekt op dit moment (ander) betaald werk 6

7 Ja (23) (27) ee (77) (73) Totaal Tabel 9: Zoekt op dit moment (ander) betaald werk Hieronder staat in de tabel de beste omschrijving van de huidige situatie van de respondenten. Wageningers zijn minder vaak in loondienst dan gemiddeld landelijk, en vaker aan het promoveren dan gemiddeld landelijk. Huidige situatie Studie Loondienst Promotietraject Uitzend- /oproepkracht Zelfstandig ondernemer Freelancer Werk in het bedrijf van ouders/partner Werkloos Werken en leren Loondienst en promotietraject Anders Totaal Tabel 10: Beste beschrijving huidige situatie 6. Huidige functie Zoals bij persoonskenmerken al genoemd: Wageningers zijn uitvliegers. Dat blijkt ook weer uit onderstaande tabel: Veel respondenten van werken in een andere provincie of zelfs in het buitenland na afstuderen. Het cohort werkte vlak na hun afstuderen eveneens in een andere provincie en in het buitenland. 7

8 Provincie waar werkzaam ten opzichte van universiteit van wo-opleiding Zelfde provincie als universiteit Aangrenzende provincie Overige provincie (46) (30) (31) (34) (15) (8) Buitenland (8) (28) Totaal Tabel 11: Provincie waar werkzaam ten opzichte van universiteit van wo-opleiding De Wageningse respondenten hebben minder vaak een vaste aanstelling dan de respondenten van andere universiteiten in ederland. De gehele landelijke populatie heeft minder vaak een vaste aanstelling dan het cohort , twee jaar daarvoor. Type aanstelling Vaste aanstelling Tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling Tijdelijk zonder uitzicht op vaste aanstelling (44) (36) (34) (33) (22) (31) Totaal Tabel 12: Type aanstelling Bijna 80 van de Wageningse respondenten heeft een baan, passend bij hun opleidingsniveau, of hoger. Dit percentage ligt hoger dan twee jaar daarvoor, bij het cohort Bij de vergelijking met het landelijk totaal valt ook te zien dat afgestudeerden van vaker een baan vinden op WO-opleidingsniveau of hoger, dan gemiddeld landelijk. 8

9 Vereist opleidingsniveau WO gepromoveerd WO met postdoctorale opleiding (1) (3) 8 3 (1) WO-opleiding (66) (69) HBO (24) (23) HAVO of VWO (0) MBO (2) 3 1 (1) Geen (4) 7 2 (4) Totaal Tabel 13: Vereist opleidingsniveau Pas-afgestudeerde respondenten werken veel vaker in eigen of verwante richting dan pasafgestudeerden landelijk totaal. Vereiste opleidingsrichting Uitsluitend eigen richting Mijn eigen of verwante richting Een geheel andere richting Geen specifieke richting Totaal Tabel 14: Vereiste opleidingsrichting Afgestudeerde respondenten van werken gemiddeld meer uur in een week dan het landelijk totaal. 7. Oordeel over huidige functie 76 van de Wageningers zijn tevreden of zeer tevreden over hun huidige functie. Dit wijkt niet af van het landelijke gemiddelde. 9

10 Bij de vergelijking met het cohort , valt op dat de noemer zeer tevreden relatief vaker wordt genoemd door respondenten van. Tevredenheid huidige functie Zeer tevreden (30) (27) Tevreden (48) (50) iet ontevreden/niet tevreden (11) (11) Ontevreden (5) 18 6 (6) Zeer ontevreden (5) 20 6 (5) Totaal Tabel 15: Tevredenheid over huidige functie 72 van de Wageningse respondenten vindt dat hun capaciteiten in sterke of zeer sterke mate in de functie wordt benut. og eens 23 vindt dat dit in enige mate wordt benut. Dit wijkt nauwelijks af van het landelijke gemiddelde. Mate waarin capaciteiten in functie worden benut In zeer sterke mate (19) (18) In sterke mate (50) (51) In enige mate (23) (26) In geringe mate (6) 11 3 (4) iet (2) 6 2 (2) Totaal Tabel 16: Mate waarin capaciteiten in functie worden benut 65 van de respondenten vindt dat de functie in zeer sterke of in sterke mate goede perspectieven biedt voor het ontwikkelen van hun loopbaan, tegenover 64 van het landelijke gemiddelde. In vergelijking met het cohort is dit iets veranderd ten gunste van. 10

11 Mate waarin functie goede perspectieven biedt voor ontwikkelen loopbaan In zeer sterke mate (25) (19) In sterke mate (41) (43) In enige mate (23) (28) In geringe mate (8) 20 6 (6) iet (4) 10 3 (3) Totaal Tabel 17: Mate waarin functie goed perspectieven biedt voor ontwikkelen loopbaan Aan de alumni is gevraagd het gemiddeld vereist niveau van de huidige functie en eigen niveau weer te geven op een 5-puntsschaal. Wageningers scoren minder hoog dan vereist voor de functie op de volgende punten: Verbanden te leggen tussen verschillende zaken, hoofd- van bijzaken te onderscheiden, onder druk goed functioneren, nieuwe ideeën en oplossingen bedenken, aan anderen duidelijk maken wat u bedoelt en zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Vereist niveau vs eigen niveau in huidige functie totaal vereist niveau totaal eigen niveau vereist niveau eigen niveau Kennis van: Eigen vakgebied 3,5 (3,5) 3,7 (3,6) 3,6 (3,5) 3,7 (3,6) Andere vakgebieden 3,2 (3,2) 3,2 (3,2) 3,3 (3,3) 3,3 (3,3) Het vermogen om: Vakkennis in de praktijk toe te passen Informatie & communicatietechnologie te gebruiken In buitenlandse talen te communiceren 3,5 (3,5) 3,7 (3,6) 3,7 (3,6) 3,7 (3,7) 3,6 (3,6) 3,8 (3,7) 3,8 (3,8) 3,8 (3,8) 3,0 (3,0) 3,5 (3,5) 3,4 (3,3) 3,7 (3,8) Informatie te vergaren 3,9 (3,9) 4,0 (4,0) 3,9 (3,9) 4,0 (4,0) Problemen en kansen te 4,0 (4,0) 3,9 (3,9) 4,0 (4,0) 3,8 (3,8) 11

12 signaleren Verbanden te leggen tussen verschillende zaken Hoofd- van bijzaken te onderscheiden 4,0 (4,0) 4,0 (4,0) 4,1 (4,0) 4,0 (3,9) 4,0 (4,0) 3,9 (3,9) 4,0 (4,0) 3,8 (3,8) Logisch te redeneren 4,0 (4,1) 4,1 (4,1) 4,1 (4,1) 4,1 (4,0) Conform budget, planning of richtlijnen te werken Onder druk goed te functioneren 3,4 (3,4) 3,5 (3,4) 3,5 (3,5) 3,5 (3,4) 3,9 (3,9) 3,8 (3,8) 3,8 (3,7) 3,7 (3,7) Knopen door te hakken 3,6 (3,6) 3,5 (3,5) 3,6 (3,6) 3,4 (3,4) ieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 3,8 (3,7) 3,7 (3,7) 4,0 (3,9) 3,7 (3,6) ieuwe dingen te leren 3,9 (3,9) 4,2 (4,2) 4,0 (4,0) 4,1 (4,2) Aan anderen duidelijk te maken wat u bedoelt Productief met anderen samen te werken Capaciteiten van anderen aan te spreken Zelfstandig werkzaamheden uit te voeren 4,0 (4,0) 3,7 (3,7) 4,1 (4,0) 3,7 (3,7) 3,8 (3,8) 3,9 (3,9) 3,9 (3,8) 3,9 (3,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,4) 3,4 (3,3) 3,4 (3,4) 4,1 (4,2) 4,1 (4,1) 4,2 (4,1) 4,1 (4,1) Tabel 18: Vereist niveau vs eigen niveau in huidige functie ( Schaal van 1=zeer laag tot en met 5 = zeer hoog) 8. Oordeel over de wo-opleiding Volgens de Wageningse respondenten biedt de wo-opleiding een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt. 58 van de respondenten is het hier in sterke of zelfs in zeer sterke mate mee eens, tegenover 56 van het landelijk gemiddelde. Mate waarin wo-opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt In zeer sterke (16) (15) 12

13 mate In sterke mate (44) (49) In enige mate (27) (28) In geringe mate (10) 31 9 (6) iet (3) 9 2 (2) Totaal Tabel 19: Mate waarin wo-opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt Volgens de Wageningse respondenten biedt de wo-opleiding een goede basis voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. 81 van de respondenten is het hier in sterke of zelfs in zeer sterke mate mee eens. Dit wijkt iets af van het landelijk gemiddelde (77), ten gunste van. Mate waarin wo-opleiding een goede basis biedt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden In zeer sterke mate (18) (16) In sterke mate (59) (62) In enige mate (19) (21) In geringe mate (3) 8 2 (1) iet 50 1 (1) 4 1 (0) Totaal Tabel 20: Mate waarin wo-opleiding een goede basis biedt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden Wageningse respondenten zijn positief over de meeste aspecten van de opleiding. Op alle aspecten scoren ze zelfs significant (p< 0,05) hoger ten opzichte van het landelijk totaal. Het meest positief zijn de Wageningse respondenten over de inhoudsdeskundigheid van de docenten en de onderzoekskennis/-ervaring van docenten. Het minst positief zijn de Wageningse respondenten over de voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden en de voorbereiding op de actuele beroepspraktijk. Gemiddelde rapportcijfers aspecten van de opleiding = 7028 =351 13

14 Inbedding in wetenschappelijk onderzoek Aansluiting op actuele wetenschappelijke theorieën Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden Voorbereiding op actuele beroepspraktijk Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden 7,3 (7,2) 7,7 (7,5) 7,4 (7,3) 7,7 (7,5) 7,2 (7,2) 7,8 (7,6) 5,9 (6,0) 6,2 (6,4) 5,7 (5,8) 5,8 (6,0) Inhoudelijke samenhang 7,1 (7,1) 7,2 (7,1) Internationale oriëntatie 6,5 (6,4) 7,9 (7,8) Intellectueel uitdagend 7,5 (7,4) 7,8 (7,5) Onderzoekskennis/-ervaring van docenten 7,9 (7,8) 8,3 (8,0) Beschikbaarheid van docenten 7,6 (7,5) 8,2 (8,0) Inhoudsdeskundigheid van docenten Didactische vaardigheden van docenten 8,0 (8,0) 8,3 (8,2) 7,2 (7,1) 7,5 (7,3) Tabel 21: Gemiddelde rapportcijfers aspecten van de opleiding (schaal 1-10) 14

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2009

Resultaten WO-monitor 2009 Resultaten WO-monitor 2009 Samenvatting: - Universiteit kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Wageningse alumni zijn uitvliegers. Ze vertrekken

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht INSTELLINGSRAPPORTAGE April 2012 Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Rapportage WO-onitor afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Opleiding oktober 2007 SCO-Kohnsta Instituut Universiteit van Asterda Inhoudsopgave Actuele situatie van afgestudeerden Tabel 1: Situatie

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Rapportage WO-onitor afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Opleiding oktober 2007 SCO-Kohnsta Instituut Universiteit van Asterda Inhoudsopgave Actuele situatie van afgestudeerden Tabel 1: Situatie

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding

Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding Secundaire analyses op de gegevens in de loopbaanmonitor Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding Secundaire analyses op de gegevens in de loopbaanmonitor

Nadere informatie

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009 Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg Matthijs Kalmijn April 09 2 3 Vragen Vragen > Hoe doen Tilburges afgestudeerden sociologie het op de arbeidsmarkt? > Bereidt de opleiding

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Hoogopgeleide personen in de Nederlandse Antillen (3)

Hoogopgeleide personen in de Nederlandse Antillen (3) Hoogopgeleide personen in de Nederlandse Antillen (3) Sabrina Dinmohamed Inleiding Dit is het derde deel van een serie artikelen over hoogopgeleide personen in de Nederlandse Antillen. De gegevens betreffen

Nadere informatie

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren In 27 zijn er in Nederland bijna 83 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar, die niet naar school gaan. Van hen

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

Loopbaanmonitor Onderwijs 2012

Loopbaanmonitor Onderwijs 2012 Loopbaanmonitor Onderwijs 2012 Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2011 Beleidsonderzoek Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid Onderwijs drs. H. van Leenen

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: metingen 2006 en 2007

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: metingen 2006 en 2007 Loopbanen na de Universiteit Maastricht: metingen 2006 en 2007 Ger Ramaekers ROA-R-2008/1 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Factsheet september 2009. Contactpersoon: Daphne Hijzen, onderzoeker en lid van de Kenniskring beroepsonderwijs

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Beroepsbevolking en opleidingsniveau De Deventer beroepsbevolking nader belicht

Beroepsbevolking en opleidingsniveau De Deventer beroepsbevolking nader belicht De Deventer beroepsbevolking nader belicht Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Juni 2007 Chantal van den Boorn INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. METHODE VAN ONDERZOEK EN KADERSTELLING...

Nadere informatie

Alumni onderzoek Saxion Bètatechniek afgestudeerden cohort 2014, (interview in november 2015)

Alumni onderzoek Saxion Bètatechniek afgestudeerden cohort 2014, (interview in november 2015) Alumni onderzoek Saxion Bètatechniek afgestudeerden ort 2014, (interview in november 2015) Volgens de HBO-monitor Door Alex Ritsema (Bureau Kwaliteitszorg van Saxion) 06 oktober 2016 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Databronnen en definities... 4 3. Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen per 1 oktober 2013...

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

MBO: Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

MBO: Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt MBO: Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt Christoph Meng Esther Soudant Jesper van Thor ROA-R-2010/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit

Nadere informatie

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: meting 2005

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: meting 2005 Loopbanen na de Universiteit Maastricht: meting 2005 Robert de Vries ROA-R-2006/7 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Na(ar) de lerarenopleiding

Na(ar) de lerarenopleiding Na(ar) de lerarenopleiding Onderwijsmonitor 2000 S. Farag H.F. Vaatstra Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Tevredenheid van studenten en alumni: substituut of complementair?

Tevredenheid van studenten en alumni: substituut of complementair? Tevredenheid van studenten en alumni: substituut of complementair? C. Meng, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Maastricht University( c.meng@maastrichtuniversity.nl) W.H.M. Kwinten, Leer-

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Loopbaanmonitor onderwijs 2011

Loopbaanmonitor onderwijs 2011 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Loopbaanmonitor 2011 Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2010 Beleidsonderzoek Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting (afstudeercohort 2010-11), afgenomen voorjaar 2014 Door onderzoeker Alex Ritsema (bureau Kwaliteitszorg van Saxion) Datum rapport: 06 juni 2014 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % Nederland 90 44 7 43 31 10 - Hollands Midden 90 50 6 42 29 9 6 Man 91 45 5 45 28 8 7 vrouw 89 55 7 39 30 10 6 gehuwd

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie en competenties van afgestudeerden van het Nederlandse kunstvakonderwijs in internationaal perspectief

De arbeidsmarktsituatie en competenties van afgestudeerden van het Nederlandse kunstvakonderwijs in internationaal perspectief De arbeidsmarktsituatie en competenties van afgestudeerden van het Nederlandse kunstvakonderwijs in internationaal perspectief Johan Coenen ROA-TR-2008/3 September 2008 Uitgevoerd in opdracht van het programma

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

en de studiekeuze van jongeren

en de studiekeuze van jongeren 5 Arbeidsmarkt en de studiekeuze van jongeren 5.1 Inleiding Voor een goed begrip van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het aanbod van schoolverlaters van essentieel belang. De middellangetermijnprognoses

Nadere informatie

Klantonderzoek Onafhankelijk Arbeidsadviseur Tabellen 1 e halfjaar 2008 / TNO, 8 september 2008

Klantonderzoek Onafhankelijk Arbeidsadviseur Tabellen 1 e halfjaar 2008 / TNO, 8 september 2008 Klantonderzoek Onafhankelijk Arbeidsadviseur Tabellen 1 e halfjaar 2008 / TNO, 8 september 2008 Voor toelichting zie Monitor Onafhankelijke Arbeidsadviseur, Halfjaarrapportage 2008. Tabel 1: Reden bezoek

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Baan op niveau en in richting

Baan op niveau en in richting Baan op niveau en in richting Studenten Onderwijs meer kans op baan gemiddeld... 2 Pabo had sterkste terugloop baankansen in 2012... 3 Hbo-studenten in sector vaker baan op niveau en in richting... 4 Voltijd

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de instroom in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in de instroom in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in de instroom in het hoger Sabine Gans Het aantal eerstejaars is de afgelopen vijftien jaar met meer dan de helft toegenomen tot 129 duizend in 29/ 1. Het percentage vrouwen kwam in die

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie