GS1 Datakwaliteit checker. Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GS1 Datakwaliteit checker. Handleiding"

Transcriptie

1 Handleiding Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni 2014

2 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde GS1 Datakwaliteit checker Datum 10 juni 2014 Versie 1.0 Status Beschrijving Definitief - goedgekeurd Handleiding Versiebeheer Versie Datum Aangepast door Samenvatting van revisie juni 2014 Petra Geerdink Eerste versie. Disclaimer GS1 tracht middels haar beleid ten aanzien van intellectueel eigendom (hierna: IE-beleid) mogelijke onzekerheid betreffende aanspraken op intellectueel eigendom weg te nemen. Dit doet GS1 door van de deelnemers aan de Werkgroep die dit GS1 Datakwaliteit checker heeft ontwikkeld te eisen dat ze ermee akkoord gaan om GS1-leden een royaltyvrije licentie of een RAND-licentie voor essentiële octrooien te verlenen, zoals dit is gedefinieerd in het IE-beleid van GS1. Daarnaast wordt er de aandacht op gevestigd dat de mogelijke invoering van een of meer onderdelen van deze Specificatie onderhevig kan zijn aan een octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht waarvoor geen essentieel octrooi geldt. Een dergelijk octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht valt niet onder de licentieverplichtingen van GS1. Bovendien is de overeenkomst om licenties te verlenen onder het IE-beleid van GS1 niet van toepassing op intellectuele eigendomsrechten en aanspraken van derden die geen deelnemers waren aan de Werkgroep. Daarom worden alle organisaties die werken aan implementatie in overeenstemming met deze Specificatie, door GS1 aangeraden om te bepalen of er octrooien zijn waarvoor geldt dat ze mogelijk een specifieke implementatie omvatten die de organisatie aan het ontwikkelen is in overeenstemming met de Specificatie en of er een licentie onder een octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht nodig is. De vaststelling of er al dan niet een licentie nodig is, dient te worden gemaakt in het kader van de details van het specifieke systeem dat door de organisatie is ontwikkeld in overleg met de eigen octrooiadviseur. DIT DOCUMENT WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN ZONDER VERDERE GARANTIES IN WELKE VORM DAN OOK, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE GARANTIE VOORTVLOEIEND UIT DEZE SPECIFICATIE. GS1 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van deze Norm, of het nu gaat om bijzondere of indirecte schade, gevolgschade of schadevergoedingen. GS1 aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruik van of het zich beroepen op informatie uit dit document. GS1 behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. GS1 geeft geen garantie voor het gebruik van dit document, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten die dit document zou kunnen bevatten en is niet verplicht om de hierin opgenomen informatie te actualiseren. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 2 van 24

3 Inhoudsopgave Inleiding Hoe werkt de GS1 Datakwaliteit checker? Waaraan moeten uw data voldoen? Hoe weet u of de data die u ingevoerd heeft in orde zijn? Wat moet u doen als er afwijkingen zijn? Wanneer zijn de aanpassingen zichtbaar? Afwijkingen bekijken en exporteren Het dashboard Het tabblad Processes Resultaten uitvoeren naar Excel Rapportages exporteren naar Excel Werken met de GS1 Datakwaliteit checker Afwijkingen na logische controle Controles (= tests) Afwijkingen Inzoomen op afwijkingen Valid Values list Afwijkingen na fysieke controle Controles (tests) Wanneer en hoe worden fysieke metingen uitgevoerd? Controles verdachte afmetingen en gewicht Missing GTIN s Missing GTIN S exporteren naar Excel Beëindigen van artikelgegevens Historie van uw scores A.1 Controles datakwaliteit Logische controles logistieke informatie Logische controles etiketinformatie Fysieke controles logistieke informatie A.2 Tips voor gebruik browser Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 3 van 24

4 Inleiding GS1 Data Source (GS1 DAS) is de artikeldatapool voor de uitwisseling van artikelgegevens in de levensmiddelen en drogisterijsector. In GS1 DAS staan al de door u ingevoerde gegevens. De kwaliteit van artikelgegevens staat hoog op de agenda van de sector. Alleen als de kwaliteit goed is kan de hele keten vertrouwen op één centrale bron voor artikelgegevens. Datakwaliteit betekent: de mate waarin gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Inzicht in de kwaliteit De GS1 Datakwaliteit checker is een tool die controleert of uw data voldoen aan sectorstandaarden (Invoeringsconventie en Internationale Meetregels). De GS1 Datakwaliteit checker controleert de kwaliteit van data van producten die: - Actief zijn in GS1 DAS; - Gepubliceerd zijn aan GS1 DAS-abonnees (afnemers) binnen de Nederlandse markt; - Gepubliceerd zijn aan de GLN van de GS1 Datakwaliteit checker ( ). De GS1 Datakwaliteit checker geeft de uitkomsten weer van de controles op uw productdata: Uitkomsten van logische (automatische) controles op afwijkingen: een consumenteneenheid kan bijvoorbeeld niet zwaarder zijn dan een handelseenheid; - Uitkomsten van fysieke steekproefsgewijze controles op afwijkingen op productkenmerken: breedte, diepte, hoogte en gewicht. In dit document vindt u een toelichting op de functionaliteit en de werking van de GS1 Datakwaliteit checker. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 4 van 24

5 1 Hoe werkt de GS1 Datakwaliteit checker? De GS1 Datakwaliteit checker werkt op basis van scores per type controle (logische/automatische en fysieke). Hierin wordt aangegeven in welke mate uw data goedgekeurd zijn. Een score van 95% betekent dat op 95% van uw data geen afwijkingen zijn geconstateerd. Het scorepercentage wordt berekend op basis van: - Het totale aantal records versus het aantal records dat met succes alle tests heeft doorstaan. - Het aantal records komt overeen met het aantal hiërarchieën van producten gepubliceerd in GS1 DAS (individuele GTIN s of een aantal niveaus binnen een hiërarchie). 1.1 Waaraan moeten uw data voldoen? De sectornorm die bedrijven uit levensmiddelen- en drogisterijsector hebben afgesproken is: 98% correct op logische controles en 95% correct op fysieke controles. Het kan zijn dat een specifieke retailer op logische controles 100% eist. 1.2 Hoe weet u of de data die u ingevoerd heeft in orde zijn? Elke maandag (behalve op feestdagen) ontvangt u per de afwijkingen op de logische en fysieke controles. Ze zijn verdeeld naar logistieke informatie en - indien van toepassing- etiketinformatie. Via de link in de heeft u direct toegang tot de geconstateerde afwijkingen. U kunt een rapport van de afwijkingen zien per gecontroleerd proces: - A. Logisch-logistiek - B. Fysiek-logistiek - C. Logisch-etiketinformatie - D. Verdachte afmetingen en gewicht Scoort u blijvend 100% op logische en fysieke controles, dan ontvangt u geen . Het uitschakelen van de wekelijkse voor andere gebruikers is (vooralsnog) niet mogelijk. Dat komt omdat de sector een signaal wil afgeven als de datakwaliteit afwijkt van de sectornorm. Wilt u tussendoor de status van uw aanpassingen controleren? Log dan in de GS1 Datakwaliteit checker in en volg de handelingen zoals die beschreven worden in hoofdstuk Wat moet u doen als er afwijkingen zijn? Controleer de afwijkingen, onderzoek of er eventueel fouten in uw eigen systemen en processen zijn waar deze afwijkingen uit voortkomen en corrigeer de data in GS1 DAS. Let op: fysieke controles zijn gebaseerd op een steekproef. Check zelf of de afwijkingen ook gelden voor de rest uw assortiment en voer daar dan ook de wijzigingen in door. De link naar de GS1 DAS webinterface Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 5 van 24

6 1.4 Wanneer zijn de aanpassingen zichtbaar? De GS1 Datakwaliteit checker wordt iedere nacht gesynchroniseerd met de laatste gegevens uit de datapool. Als u de aanpassingen goed uitvoert, ziet u ze de volgende dag dat uw score in de GS1 datakwaliteit checker veranderd is. - Uw score is verbeterd: u heeft de afwijkingen goed aangepast; - Uw score is onveranderd: de afwijking is nog niet goed aangepast; - Uw score is verslechterd: door de aanpassing zijn nieuwe afwijkingen ontstaan. Bovendien ziet u de veranderde score op maandag in de terug. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 6 van 24

7 2 Afwijkingen bekijken en exporteren 2.1 Het dashboard U kunt de GS1 Datakwaliteit checker pas gebruiken als u uw data in GS1 DAS heeft gepubliceerd aan de GLN van de checker: Gebruik onderstaande link om in te loggen: De link naar de Datakwaliteit checker U logt in met uw eigen inloggegevens. Als u deze gegevens niet meer heeft, stuur dan een naar: of bel Customer Support Figuur 2.1: inlogscherm Als u bent ingelogd, komt u in het dashboard van de checker. In de linker kolom ziet u hoe uw bedrijf scoort op de kwaliteit van data. U ziet de resultaten van: 1. Logische controles (logistieke informatie); 2. Fysieke controles (logistieke informatie); 3. Logische controles (etiketinformatie) (indien van toepassing); 4. Controles verdachte afmetingen en gewicht (indien van toepassing). Klik op A Logische controles en vervolgens op View Report. U komt automatisch in het volgende tabblad Processes. Hier ziet u een gedetailleerder overzicht van geconstateerde fouten. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 7 van 24

8 Figuur 2.2: homepage GS1 Datakwaliteit checker 2.2 Het tabblad Processes Het deel van de checker waarin u nu zit heet View Report: Dataset Report. Het bestaat uit o.a.: - Score: totale score op (in dit geval A) logische controles voor uw bedrijf; - Records: aantal GTIN s dat aan de checker is gepubliceerd; - Last Data Update: datum waarop voor het laatst data zijn ontvangen vanuit de datapool. Totale score voor bedrijf x Total aantal GTIN s gepubliceerd aan de checker De tijd en datum wanneer de laatste update met datapool heeft plaatsgevonden. Figuur 2.3: View Report: Dataset Report Note: U kunt ook bij het inloggen kiezen om rechtstreeks op het tabblad Processes te klikken. Dan kiest u voor Logische controles, Report en vervolgens klikt u op uw bedrijfsnaam. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 8 van 24

9 2.3 Resultaten uitvoeren naar Excel U kunt de data uit de Datakwaliteit checker downloaden en bewaren als leesbaar Excelbestand. Wat moet u doen om het Excelbestand te maken? Rapportages exporteren naar Excel - Als u een rapport wil uitdraaien met alle GTIN s en bijbehorende afwijkingen, kunt u dit doen door in de linker kolom te klikken op controle A, B, E of D. - Ga vervolgens naar View Report en u klik op Report Summary. - Kies voor Opslaan (als CSV) of Openen. Het bestand opent in Excel. De kolommen moeten echter nog worden gescheiden zodat het file leesbaar wordt met GTIN s en bijbehorende foutmeldingen. Stap 1: Selecteer Kolom A met uw linker muisknop. Stap 2: Ga vervolgens naar Gegevens en klik dan op Tekst naar Kolommen Stap 3: U ziet vervolgens het onderstaande scherm, controleer of Gescheiden is aangevinkt en klik op Volgende. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 9 van 24

10 Stap 4: Zorg dat Tab en Komma zijn aangevinkt, klik dan op Volgende en vervolgens op Voltooien. Stap 5: Selecteer nu Kolom B en klik met uw rechter muisknop. U ziet dan het onderstaande menu. Klik nu op Celeigenschappen. Stap 6: Links ziet u het kopje Categorie. Klik daaronder op Getal. Verander bij decimalen het getal in nul en klik op OK. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 10 van 24

11 3 Werken met de GS1 Datakwaliteit checker 3.1 Afwijkingen na logische controle Dagelijks worden er door de checker automatische (logische) controles uitgevoerd op uw actieve artikelgegevens in GS1 DAS De logische controles zijn verdeeld in: - A. Logische controles (logistieke informatie) - C. Logische controles (etiketinformatie) Welke controles dit precies zijn vindt u in bijlage Controles (= tests) Ga naar Dashboard, kies controle A of C en klik op View Report. U ziet in het midden van het scherm het kopje Results by Milestones. Hier wordt de score van de logische controles weergegeven per groep (Milestones). Results By Milestones Hieronder ziet u o.a.: Mandatory Tests Consistency Tests Multilevel Parent Tests Validity tests Figuur 3.1: Results by Milestones De Milestones zijn verdeeld in de volgende groepen: - Validity Tests: controles die de afhankelijkheid tussen twee kenmerken controleren (bijv. de voorwaarde dat ander kenmerk ook ingevuld moet zijn); - Multilevel Parent Child Consistency tests: controles of een waarde correct is ingevuld in relatie tot andere kenmerken in de hiërarchie (consistentie tussen parent en child); - Mandatory Tests (Verplichte tests): controles of verplichte velden zijn ingevuld en of ingevulde waarden geldig zijn. Bijv. velden die alleen de waarde TRUE of FALSE mogen bevatten of een waarde afkomstig van een specifieke lijst; - Consistency tests: controles op onderlinge consistentie tussen ingevulde velden. Voor een totaaloverzicht van de groepen, de onderliggende controles en hun betekenis zie bijlage. De score wordt per onderdeel via de gekleurde balk weergegeven. Naast de gekleurde balkjes ziet u: - Records Failed: aantal GTIN s waarop een afwijking is geconstateerd; - Records Passed: aantal GTIN s dat goedgekeurd is; - Test run: aantal GTIN s dat gecontroleerd is. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 11 van 24

12 3.1.2 Afwijkingen Het onderste gedeelte van het tabblad Processes: DQ test results for mandatory tests geeft de omschrijving van de afwijking(en) weer. Dit onderdeel is verdeeld in: - DQ test failures: geeft het type afwijking weer; - DQ record failures: geeft de GTIN(s) weer waarop afwijkingen zijn gesignaleerd. DQ Test Result by milestones DQ Tests: de afwijkingen die zijn geconstateerd Rec (Failed): aantal GTIN s waarop afwijkingen zijn geconstateerd Rec (Passed): aantal GTIN s die goedgekeurd zijn Figuur 3.2: DQ Testresultaten voor Mandatory Tests Onder het kopje Record results for all milestones onder in het scherm worden de resultaten voor 10 GTIN s weergegeven. Als er afwijkingen zijn geconstateerd bij meer dan 10 GTIN s dan worden de resultaten op een volgende pagina getoond. Record results for all milestones: Overzicht van GTIN s waarop afwijkingen zijn geconstateerd. Figuur 3.3: Record results for all Milestones Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 12 van 24

13 3.1.3 Inzoomen op afwijkingen Om de afwijkingen in de checker te bekijken gaat u naar DQ Test results for Mandatory Tests. Klik in de kolom Records (Failed) op het aantal afgekeurde records. Klik op het aantal onder Rec (Failed) om de details te zien van de afwijking. Figuur 3.4: Records failed Bij Record Key ziet u welke GTIN s de afwijkingen veroorzaken. Bij Failure message ziet u om welk type foutmelding het gaat. De GTIN waarop afwijkingen zijn geconstateerd en de omschrijving van de afwijking. Figuur 3.5: Records That Failed Valid Values list Soms betreft de afwijking een waarde die niet voorkomt in een waardenlijst die door de Internationale standaard en/of sector gedefinieerd is. In dat geval kunt u geldige waarden terugvinden via een koppeling (Valid Values list). Vervolgens kunt u de aanpassing in GS1 DAS doorvoeren. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 13 van 24

14 3.2 Afwijkingen na fysieke controle Voor de afwijkingen op de fysieke controles (hoogte, breedte, diepte, gewicht) gaat u terug naar het Dashboard. Klik daarna in de linker kolom op B. Afmetingen en gewicht en vervolgens op View Report. U krijgt nu een gedetailleerd overzicht. Figuur 3.6: Milestones Controles (tests) Bij Results by Milestones, in het midden van het scherm, ziet u de score van de fysieke controles per groep (Milestones). Figuur 3.7: Results by Milestones Results By Milestones Hieronder ziet u de volgende tests: Artikelen die voldoen aan controles Artikelen uit steekproef aanwezig in DAS De Milestones zijn verdeeld in de volgende groepen: - Artikelen die voldoen aan controles afmetingen en gewicht: controles of de ingevulde waarden in de velden Hoogte, Breedte, Diepte en Gewicht overeenkomen met de fysiek gemeten waarden (steekproef) binnen de geldende tolerantie. - Artikelen uit GS1 steekproef aanwezig in GS1 DAS: controles of verplichte waarden zijn ingevuld (hoogte, breedte, diepte, gewicht). Zie bijlage 5.2 voor een totaaloverzicht van de testen die worden uitgevoerd in de GS1 Datakwaliteit checker en de betekenis ervan. De score wordt per onderdeel via de gekleurde balk weergegeven. Naast de gekleurde balk ziet u: - Records Failed: aantal GTIN s waarop een afwijking is geconstateerd; - Records Passed: aantal GTIN s dat goedgekeurd is; - Test run: aantal GTIN s dat gecontroleerd is (fysiek). Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 14 van 24

15 Voor een gedetailleerd beeld van de afwijkingen op de fysieke controles volgt u de instructies vanaf Wanneer en hoe worden fysieke metingen uitgevoerd? Fysieke controles worden één of meerdere keren per jaar uitgevoerd door een meetservice die door GS1 Nederland gecertificeerd is. Retailers sturen producten op naar de meetservice of de meetservice voert metingen uit in de distributiecentra van retailers. De sectorafspraak is dat per leverancier 10% van het actieve assortiment wordt gemeten. Als er onvoldoende producten kunnen worden gemeten, dan wordt leveranciers verzocht producten op te sturen naar de meetservice. Metingen vinden over het algemeen ieder jaar plaats in de periode maart t/m oktober. De frequentie hangt samen met het vinden van producten en de mate waarin een leverancier de datakwaliteit op orde heeft. Als een leverancier de datakwaliteit niet op orde heeft, dan betekent dit dat ze vaker worden gecontroleerd. 3.4 Controles verdachte afmetingen en gewicht In juli 2014 is op het Dashboard D: Controles verdachte afmetingen en gewicht toegevoegd. Dit onderdeel: - Signaleert afwijkingen op afmetingen en gewicht (fysieke controles) van handelseenheden; - die niet conform standaard zijn; - Én die uw score niet beïnvloeden. Het betreft dus data die afwijken van de Internationale standaard maar die geen procesverstoring bij retailers veroorzaken. Om de details te zien kunt u dezelfde stappen volgen als bij de logische- en fysieke controles (zie 3.1.2) 3.5 Missing GTIN s De Tracker Score laat zien hoeveel actieve hiërarchieën (in %) zijn gepubliceerd aan de checker. De Tracker Score wordt zichtbaar als u op View Report klikt. De score ziet u in het veld Products Published to DQ checker. Het percentage is up to date voor leveranciers die via een rechtstreekse koppeling met de datapool werken. Products Published to DQ checker geeft inzicht in GTIN s die: - Aanwezig zijn in GS1 DAS; - géén Discontinued Date of End Availability Date (datum uit het verleden) bevatten; - en die niet aan de GS1 Datakwaliteit checker zijn gepubliceerd. Als de Tracker Score bijvoorbeeld 94,35% is, en A Logische score 100%, dan betekent dit dat: - 94,35% van de actieve hiërarchieën is gepubliceerd aan de checker en dat alle GTIN s in deze gepubliceerde hiërarchieën goed zijn; - de overige (ruim 5%) niet (succesvol) gepubliceerd is naar de checker. Deze 5% dient dus alsnog gepubliceerd te worden. Dit percentage is up to date voor leveranciers met een directe koppeling (machine-to-machine-oplossing) met GS1 DAS. Leveranciers die werken met de webinterface kunnen niet uitgaan van het percentage maar wel van het absolute aantal records (=hoeveel records er zijn gepubliceerd naar de checker) Missing GTIN S exporteren naar Excel - Ga naar View Report. Klik vervolgens op uw bedrijfsnaam. - Klik vervolgens bovenin op Missing GTIN s. - Klik daarna op Open of Opslaan. Het bestand wordt geopend in Excel of opgeslagen als.csv file. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 15 van 24

16 - Zet de tekst (kommagescheiden) om naar kolommen. Zie 2.3 of bijlage Beëindigen van artikelgegevens Het is belangrijk dat in de datapool alleen assortiment voorkomt dat actief is. Geef uw inactief assortiment dan een einddatum zodat dit uw score niet meer beïnvloedt. Wilt u grote aantallen inactieve GTIN s verwijderen? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Support op Historie van uw scores De historie van uw scores is terug te vinden onder Dataset Trend. Ook hier kunt u een Excelbestand downloaden, met daarin gedetailleerde historie van de ontwikkeling in uw score. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 16 van 24

17 A.1 Controles datakwaliteit Hieronder volgt een overzicht van alle logische en fysieke controles (tests) zoals die uitgevoerd worden in de GS1 Datakwaliteit checker Logische controles logistieke informatie Consistency Tests (uom = unit of measure = maateenheid) Alternate Item Number inconsistent with Alt Item Agency Als de waarde van het veld Aanvullende artikelidentificatie beheersorganisatie =FOR_INTERNAL_USE_1 dan moet de waarde een geldige GTIN zijn. Base Unit Indicator inconsistent with Product Type Controleert of de Indicatie basiseenheid de waarde TRUE heeft als het veld Product type gelijk is aan BASE_UNIT_OR_EACH. Child Item inconsistent with Target Market restrictions Controleert of de GTIN dochterniveau voldoet aan de door de TargetMarket gestelde voorwaardes (codes die beginnen met , , ) kunnen niet worden gebruikt. Consumer Unit Indicator inconsistent with Product Type Controleert of de Indicatie consumenteneenheid de waarde TRUE heeft als het veld Product type gelijk is aan BASE_UNIT_OR_EACH. Depth inconsistent with Width for Non Consumer Units Controleert de afmetingen van handels-eenheden. De diepte moet groter of gelijk zijn aan de breedte. GTIN inconsistent with Target Market restrictions Controleert of de GTIN voldoet aan de door de TargetMarket gestelde voorwaardes (codes die beginnen met , , ) kunnen niet worden gebruikt. Height UOM inconsistent with Depth UOM and Width UOM Controleert of de maateenheid voor meeteenheden diepte, hoogte en breedte een geldige waarde hebben en consistent zijn. Min Lifespan Prod inconsistent with Min Lifespan Arrival Net Content inconsistent with Drained Weight Controleert of Minimumhoudbaarheidstermijn na productie hoger of gelijk is aan de Minimum houdbaarheidstermijn na levering. Controleert of het uitlekgewicht kleiner dan of gelijk is aan de netto inhoud, als netto inhoud maateenheid een gewicht is. Start Available Date inconsistent with End Available Date Controleert of Startdatum beschikbaarheid later of gelijk is aan Einddatum beschikbaarheid. Storage HandTemp Min inconsistent with storage HandTemp Max Controleert of de Minimum bewaartemperatuur kleiner dan of gelijk is aan de Maximum bewaartemperatuur. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 17 van 24

18 Mandatory Tests Alternate Item Agency depends on Alternate Item Number Controleert of het veld Aanvullende artikelidentificatie beheersorganisatie is ingevuld indien het veld Aanvullende artikelidentificatie is ingevuld. Child Item depends on Qty of Next Level Items Controleert of er onderliggende eenheden zijn opgevoerd indien het veld Aantal Onderliggende eenheden is ingevuld. Depth UOM depends on Depth Drained Weight UOM depends on Drained Weight Gross Weight UOM depends on Gross Weight Height UOM depends on Height Import Class Type depends on Import Class Value Controleert of de maateenheid is ingevuld als de diepte is ingevuld. Controleert of het Uitlekgewicht maateenheid is ingevuld indien Uitlekgewicht is ingevuld. Controleert of de maateenheid is ingevuld als het Brutogewicht is ingevuld. Controleert of het maateenheidsveld is ingevuld als de hoogte is ingevuld. Import Classificatie schema moet worden ingevuld als het veld Import Classificatie is ingevuld. Import Class Value depends on Import Class Type Import Classificatie moet worden ingevuld als het veld Import Classificatie schema is ingevuld. Net Content UOM depends on Net Content Controleert of het veld Netto Inhoud maateenheid is ingevuld als de Netto Inhoud is ingevuld. Net Content depends on Base Unit Indicator Controleert of de netto inhoud is ingevuld als het veld Indicatie basiseenheid de waarde TRUE heeft. Net Content depends on Consumer Unit Indicator Controleert of de netto inhoud is ingevuld als het veld Indicatie Consumenteneenheid de waarde TRUE heeft. Non GTIN Pallet Gr Wgt UOM depends on Non GTIN Pallet Gr Wgt Controleert of de Brutogewicht pallet maateenheid is ingevuld indien het veld Brutogewicht pallet is ingevuld. Non GTIN Pallet Height UOM depends on Non GTIN Pallet Height Packaging Material Comp depends on Packaging Material Code Controleert of de Pallethoogte maateenheid is ingevuld als de Pallethoogte is ingevuld. Controleert of Verpakkingsmateriaal hoeveelheid is ingevuld als Verpakkingsmateriaal code is ingevuld. Packaging Matl Comp UOM depends on Packaging Matl Comp Controleert of het veld Hoeveelheid Verpakkingsmateriaal maateenheid is ingevuld indien het veld Hoeveelheid Verpakkingsmateriaal is ingevuld. Packaging Type depends on Product Type Controleert of het veld Verpakkingstype is ingevuld op alle levels in de hiërarchie behalve waar het veld Product Type de waarde Pallet heeft. Pallet Code depends on Product Type Controleert of er een Pallettype is ingevuld indien het Product Type Pallet is. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 18 van 24

19 Mandatory Tests Qty of Next Level Items depends on Child Item Controleert of het veld Aantal Onderliggende Eenheden is ingevuld indien er onderliggende eenheden zijn opgevoerd. Retail Price Currency depends on Retail Price Controleert of de Aanbevolen Retailprijs valuta eenheid is ingevuld indien het veld Aanbevolen Retailprijs is ingevuld. Returnable Deposit Cur depends on Returnable Deposit Amt Controleert of de Emballagewaarde valuta eenheid is ingevuld indien het veld Emballagewaarde is ingevuld. Storage Temp Max UOM depends on Storage Temp Max Controleert of bewaartemperatuur eenheid is ingevuld indien het veld bewaartemperatuur is ingevuld (MAX). Storage Temp Min UOM depends on Storage Temp Min Controleert of bewaartemperatuur eenheid is ingevuld indien het veld bewaartemperatuur is ingevuld (MIN). Suggested Retail Currency depends on Suggested Retail Price Controleert of Aanbevolen Retail Prijs valuta eenheid is ingevuld indien het veld Aanbevolen retailprijs is ingevuld. Width UOM depends on Width Controleert of de maateenheid is ingevuld als de Breedte is ingevuld. Multilevel Parent Child Consistency Tests Base Unit Indicator Parent inconsistent with Child Controleert de Indicatie basiseenheid slechts op één niveau van de hiërarchie TRUE is. Gross Weight Parent inconsistent with Child Controleer of het Brutogewicht groter is dan of gelijk is aan het Brutogewicht van de onderliggende eenheid. Gross Weight Parent inconsistent with Child * Qty Controleert of het Brutogewicht groter is dan of gelijk is aan Brutogewicht van een (onderliggende eenheid) * (hoeveelheid onderliggende eenheden) Is Trade Item A Display Unit Parent inconsistent with Child Controleert of het veld Is het product een Display eenheid is ingevuld op elk niveau (Y of N) van de hierarchy indien op een van de niveaus het veld is het product een Display eenheid is ingevuld met Y. Validity Tests Alternate Item Identification Maintenance Agency is Invalid Controleert of de waarde van het veld Aanvullende artikelidentificatie beheersorganisatie voorkomt in de lijst met geldige waardes. Brand Name is Invalid Country of Last Provenance Processing is Invalid Controleert of het veld Merknaam is ingevuld. Controleert of het Land van laatste bewerking een geldige ISO Land Code (ISO ) is. Country of Origin is Invalid Controleert of Land van herkomst een geldige ISO Land Code (ISO ) is. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 19 van 24

20 Validity Tests Discontinued Date is Invalid Fat Content UOM is Invalid Controleert of het veld Datum Beëindiging Product een geldige waarde heeft. Controleert of maateenheid voor Vetgehalte een geldige waarde heeft. GPC Code is Invalid Controleert of de GPC-code een geldige waarde heeft ( is niet toegestaan) Gross Weight is Invalid Height is Invalid for Product Type Controleert of veld Brutogewicht is ingevuld. Als Product type = PALLET of MIXED_MODULE dan moet hoogte minder zijn dan of gelijk zijn aan 2600mm. Material Code Agency is Invalid Net Content UOM is Invalid Controleert of in het veld Beheersorganisatie materiaalcode de waarde E is ingevoerd. Controleert of de maateenheid voor Netto Inhoud een geldige waarde heeft indien ingevuld. Non GTIN Pallet Height is Invalid Packaging Material Code is Invalid Controleert of de Pallet hoogte minder of gelijk is aan 2600mm. Controleert of het veld VerpakkingsMateriaalCode een geldige waarde heeft. De mogelijke waardes zijn: 01 tot Packaging Material Composition UOM is Invalid Controleert of het veld Hoeveelheid verpakkingsmateriaal maateenheid een geldige waarde heeft indien ingevuld. Packaging Type is Invalid Product Description is Invalid Controleert of het veld Verpakkingstype een geldige waarde heeft. Controleert of aantal karakters in het veld Product beschrijving tussen 0 en maximaal 178 is. Retail Price On Trade Item Currency is Invalid Controleert of de Retail Prijs valuta eenheid is ingevuld indien het veld Retail prijs is ingevuld. Retail Price On Trade Item is Invalid Controleert of de Retail Prijs is weergegeven in Euro. Returnable Package Deposit Amount is Invalid Returnable Package Deposit Currency is Invalid Stacking Factor is Invalid Suggested Retail Price Currency is Invalid Controleert of de Code Emballage artikel een geldig GTIN is. Controleert of de Code Emballage artikel valuta eenheid in Euro s is. Controleert of de Maximale Stapelfactor groter is dan 1 en minder dan 100. Controleert of de Aanbevolen Retailprijs valuta eenheid is weergegeven in Euro s indien het veld Aanbevolen Retailprijs is ingevuld. Suggested Retail Price is Invalid Controleert of de Aanbevolen retailprijs groter of gelijk is aan 0. Tax Rate Type Agency is Invalid Controleert of het veld Code beheersorganisatie Belastingsoort een geldige waarde heeft. Tax Rate Type Code is Invalid Controleert of het veld Code soort belasting een geldige waarde heeft. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 20 van 24

21 Validity Tests Terms or Conditions Code is Invalid Controleert of het veld packaging term and conditions een geldige waarde heeft indien ingevuld. Variant is Invalid Controleert of het veld Variant niet meer dan 35 tekens bevat Logische controles etiketinformatie Controlenaam Beschrijving controle Geldige waarden Allergen Statement is valid Allergen Specification Agency depends on Allergen Statement Allergen Spec Agency depends on Allergen Specification Name Allergen Type Code is valid Allergen Specification Agency depends on Allergen Type Code Level Of Containment is valid Allergen Spec Agency depends on Level Of Containment Number Of Servings Per Package is Valid Preparation State is Valid NutrientTypeCode is Valid NutrientTypeCode is Valid Measurement Precision is Valid If the Allergen Statement is populated it can have a maximum of 1000 characters If Allergen Specification Agency is populated then Allergen Statement should be populated If Allergen Specification Agency is populated then Allergen Specification Name should be populated If Allergen Type Code is populated it should be one of the valid values contained in the reference list If Allergen Specification Agency is populated then Allergen Type Code should be populated If Level Of Containment is populated it should be one of the valid values contained in the reference list If Allergen Specification Agency is populated then Level of Containment should be populated If the Number Of Servings Per Package is populated it must be a number with a maximum of 15 digits If Preparation State is populated it should contain one of two possible values PREPARED or UNPREPARED If Nutrient Type Code is populated it should be one of the valid values contained in the reference list If Nutrient Type Code is ENER- the UOM should be KJ, KJO or E14 (KCAL) If Measurment precision is populated it should be APPROXIMATELY or LESS_THAN Yes Yes Yes No Veldnaam waarop controles plaatsvinden Allergen Statement Allergen Specification Agency, Allergen Statement Allergen Specification Agency, Allergen Specification Name Allergen Type Code Allergen Specification Agency, Allergen Type Code Level Of Containment Allergen Specification Agency, Level Of Containment Number Of Servings Per Package Preparation State Nutrient Type Code measurementprecision Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 21 van 24

22 Controlenaam Beschrijving controle Geldige waarden Percentage Of Daily Value Intake is Valid Nutrient Quantity Contained Nutrient Quantity Contained UOM Nutrient Qty Contained UOM depends on Nutrient Qty Contained Nutrient Qty contained UOM is Valid Carbohydrates consistent with Added Sugar Carbohydrates consistent with Starch Carbohydrates consistent with Polyols Fat consistent with Saturates Fat consistent with Mono- Unsaturates Fat consistent with Polyunsaturates Fat, Protein, Carbs consistent with Max Value Household Serving Size is Valid If Percentage Of Daily Value Intake is populated is must contain a maximum of 5 digits and 2 decimal places. It cannot be negative but it can be greater than 100% If the is populated it should contain a maximum of 15 digits and 15 decimal places If UOM is populated it should be one of the valid values contained in the reference list If the is populated then the Nutrient Quantity Contained UOM must be populated with a valid value If Nutrient Type Code is one of the values FAT, FASAT, FAMCSIS, FAPUCIS, CHOAVL, PRO-, FIBTG, SUGAR-, POLYL, STARCH, the UOM should be GRAM Sugar quantity contained amount must be less than or equal to Carbohydrates quantity contained amount. Starch quantity contained amount must be less than or equal to Carbohydrate quantity contained amount Polyols quantity contained amount must be less than or equal to Carbohydrate quantity contained amount Fat of which Saturates' quantity contained amount must be less than or equal to Fat quantity contained amount Fat of which Mono-Unsaturates' quantity contained amount must be less than or equal to 'Fat' quantity contained amount Fat of which Polyunsaturates' quantity contained amount must be less than or equal to 'Fat' quantity contained amount Sum of Fat, Protein and Carbohydrates quantity contained amounts should not exceed 101 gram/ml If the Household Serving Size is populated it can have a maximum of 70 characters Yes, per nutrient YES Veldnaam waarop controles plaatsvinden Percentage of Daily Value Intake UOM, UOM UOM, Nutrient Type Code UOM, Nutrient Type Code, UOM, Nutrient Type Code, UOM, Nutrient Type Code, UOM, Nutrient Type Code, UOM, Nutrient Type Code, UOM, Nutrient Type Code, UOM, Nutrient Type Code, Household Serving Size Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 22 van 24

23 Controlenaam Beschrijving controle Geldige waarden Serving Size is Valid Serving Size UOM is Valid Trade Item Country of Origin is valid Nutritional Claim is Valid Serving Suggestion is Valid Marketing Message is Valid Package Marks Diet Allergen is valid Package Marks Environment is valid Package Marks Ethical is valid Package Marks Free From is valid If the Serving Size is populated it should contain a maximum of 15 digits and 15 decimal places If Serving Size UOM is populated it should be one of the valid values contained in the reference list If Trade Item Country of Origin is populated it should be one of the valid values contained in the reference list If the Nutritional Claim is populated it can have a maximum of 1000 characters If the Serving Suggestion is populated it can have a maximum of 1000 characters If the Marketing Message is populated it can have a maximum of 1000 characters If Package Marks Diet Allergen is populated it should be one of the valid values contained in the reference list If Package Marks Environment is populated it should be one of the valid values contained in the reference list If Package Marks Ethical is populated it should be one of the valid values contained in the reference list If Package Marks Free From is populated it should be one of the valid values contained in the reference list Yes Yes Yes Yes Yes Yes Veldnaam waarop controles plaatsvinden Serving Size Serving Size UOM Country of Origin Nutritional Claim Serving Suggestion Marketing Message Package Marks Diet Allergen Package Marks Environment Package Marks Ethical Package Marks Free From Fysieke controles logistieke informatie - Controles of de ingevulde waarden in de velden hoogte, breedte, diepte en gewicht overeenkomen met de fysiek gemeten waarden (steekproef) binnen de geldende tolerantie. - Controles of verplichte waarden zijn ingevuld (hoogte, breedte, diepte, gewicht). Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 23 van 24

24 A.2 Tips voor gebruik browser Een aantal tips voor het sneller en gemakkelijker schakelen tussen vensters en gebruik van andere browserfuncties. U kunt voor meer details klikken op een naam of nummer (bijvoorbeeld het aantal afgekeurde records), maar u kunt deze details ook op een andere manier weergeven: - Een koppeling openen in een nieuw browservenster: Klik met de rechtermuisknop op de koppeling en selecteer Openen in nieuw venster. - Een koppeling openen in een nieuw tabblad: Houd CTRL ingedrukt en klik met de linkermuisknop op de koppeling. Klik met de rechtermuisknop op de koppeling en selecteer Openen in nieuw tabblad. - Een tabblad sluiten: Houd CTRL ingedrukt en druk op W. - Naar een ander tabblad schakelen: Houd CTRL ingedrukt en druk op TAB - Een tabblad vernieuwen/opnieuw laden: F5 - De gegevens op een tabblad afdrukken: Houd CTRL ingedrukt en druk op P. Selecteer de standaardprinter en klik met de linkermuisknop op Afdrukken. Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni GS1 Nederland Pagina 24 van 24

GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014

GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014 GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Hoe werkt de GS1 Datakwaliteit checker? 4 1.1 Waaraan moet uw data voldoen? 4 1.2 Hoe weet u of de data die u ingevoerd heeft

Nadere informatie

GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014

GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014 GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Hoe werkt de GS1 Datakwaliteit checker? 4 1.1 Waaraan moet uw data voldoen? 4 1.2 Hoe weet u of de data die u ingevoerd heeft

Nadere informatie

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release Nieuw validaties Tijdens major release van GS1 Data Source (MR 3.1) is een aantal validaties toegevoegd. Deze dragen bij aan het voorkomen

Nadere informatie

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface Handleiding afnemer-interface Versie 3.2.0, Definitief - goedgekeurd, 24 juni 2015 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde GS1 Data Source Datum 24 juni 2015 Versie 3.2.0 Status Beschrijving Definitief

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel?

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1. Inleiding: In vergelijking met de introductie van gegevens via de Webforms, maakt de Generic Excel het mogelijk om: - Meerdere

Nadere informatie

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS GS1 DAS: stand van zaken en ambities Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS Agenda Waarom zijn artikeldata belangrijk? Wat levert het op? Wie werken er al mee? Wat is GDSN/GS1 DAS? Hoe werkt het Welke gegevens

Nadere informatie

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan 100% datakwaliteit Exponentiële groei Vandaag worden ca 70 productkenmerken uitgewisseld tussen retailers en fabrikanten. Vanaf 2013 zijn

Nadere informatie

GS1 Data Source Vooraankondiging wijzigingen release 15 mei Versie

GS1 Data Source Vooraankondiging wijzigingen release 15 mei Versie GS1 Data Source Vooraankondiging wijzigingen release 15 mei 2017 Versie 10-04-17 Samenvatting Documenteigenschap Waarde Naam Vooraankondiging release mei 2017 Datum 10-4-2017 Status Beschrijving Definitief

Nadere informatie

Primaire sleutel eenheid / /056 Basiseenheid/Stuk (each) (BASE_UNIT_OR_EACH)

Primaire sleutel eenheid / /056 Basiseenheid/Stuk (each) (BASE_UNIT_OR_EACH) 05411361011065/5411361000007/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05411361011065 Doelmarkt BELGIË (056) Status van de eenheid voeg toe (ADD) Indicatie

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN)

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN) 05410783003184/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05410783003184 Aanvullende artikelidentificatie Aanvullende artikelidentificatie (Nr.:1

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN)

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN) 05410583800020/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05410583800020 Aanvullende artikelidentificatie Aanvullende artikelidentificatie (Nr.:1

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN)

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN) 05410783001449/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05410783001449 Aanvullende artikelidentificatie Aanvullende artikelidentificatie (Nr.:1

Nadere informatie

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over:

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over: Compad Bakkerij GS1 DAS Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 17 maart 2015 Definitief Carol Esmeijer 1.1 28 April 2016 Definitief Carol Esmeijer Uitbreiding handelingen in GS1DAS

Nadere informatie

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 Inhoud 1 GS1 Data Source afnemer-interface 4 1.1 Inloggen 4 1.2 Aanmaken abonnementen 5 1.3 Mijn artikelen 7 1.4 GS1

Nadere informatie

Ariba Network Catalog

Ariba Network Catalog Ariba Network Catalog Ten behoeve van Leveranciers Datum 12 februari 2013 Documentnaam Ariba Network Catalog (Handleiding).doc 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen Blad 1 van 13 Inhoud 1 Introductie...

Nadere informatie

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016 DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie 30 november 2016 Wat gaan we don? GS1 - Birgitta de Gruijter over DatakwaliTijd 2.0 Sligro Food Group - Theo Vermeer Harvest House - Tom Bouwman

Nadere informatie

SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER

SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER COLOFON SOURCE Gebruikershandleiding Versie 2.5 2/16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Algemene Functionaliteiten... 6 2.1 Algemene werking mycertiq... 6 2.1.1 Inloggen

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie 05410583801386/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05410583801386 Doelmarkt BELGIË (056) Indicatie basiseenheid Indicatie consumenteneenheid

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN)

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN) 05411393800385/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05411393800385 Aanvullende artikelidentificatie Aanvullende artikelidentificatie (Nr.:1

Nadere informatie

Handleiding. BTW-nummer-controle.nl

Handleiding. BTW-nummer-controle.nl Handleiding BTW-nummer-controle.nl BTW-nummer-controle.nl is een product van SkillSource April 2011 1 Inhoud 1. Btw-nummers per stuk controleren, zonder account (FREE)... 3 2. Een account aanmaken... 4

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN)

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN) ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05411361069509 Aanvullende artikelidentificatie Aanvullende artikelidentificatie (Nr.:1 / 999) Aanvullende artikelidentificatie

Nadere informatie

GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1

GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1 GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Wat is GS1 Data Source (GS1 DAS) 5 1.2 Aan de slag 5 2 Algemene velden 6 2.1 GS1-adrescode (GLN)

Nadere informatie

Handleiding Producten importeren via een spreadsheet programma

Handleiding Producten importeren via een spreadsheet programma Handleiding Producten importeren via een spreadsheet programma Handleiding voor het importeren van producten - Versie 1.1 STAP 1: De import-sheet voorbereiden Algemeen De importeer module maakt het mogelijk

Nadere informatie

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template The global language of business Handleiding CDB via de Excel Template Versie mei 2016 Inhoud 1 Hoe gegevens introduceren in CDB via de Excel Template?... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Hoe de lege Excel Template

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS Inleiding Wanneer dient u gebruik te maken van een handmatige excel voor het aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

yoghurt 0% vet aardbei (zonder stukjes)

yoghurt 0% vet aardbei (zonder stukjes) Melkunie magere yoghurt met aardbei GTIN: 8718166031739 (CU), 8718166731738 (TU) Basic info Commercial name Legal name magere yoghurt met aardbei Functional name Variant Brand Melkunie Product story Melkunie

Nadere informatie

Instructie Abonnementsgebied in Bravo SVB-BGT Bravo

Instructie Abonnementsgebied in Bravo SVB-BGT Bravo Instructie Abonnementsgebied in Bravo SVB-BGT Bravo Martijn Luking 26 februari 2016 Versie: 1.2 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Documentbeheer Versiebeheer Nr Datum Opgesteld door Omschrijving 1.0 04-02-2016

Nadere informatie

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016 Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal Juni 2016 Introductie In dit document worden de stappen tot het gebruik van de MyStandard Readiness Portal beschreven. Het gebruik van de Portal is redelijk

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE 2018 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 INHOUDSOPGAVE Uploaden van studentgegevens 3 Stap 1 5 Stap

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Step by Step Guide. Cijferinvoer BE. MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014. support@maccs.com

Step by Step Guide. Cijferinvoer BE. MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014. support@maccs.com Step by Step Guide Cijferinvoer BE MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014 Author MACCS Support E-mail support@maccs.com Document history Date Short description Changed

Nadere informatie

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel 1 Gebruik van Excel In de GS1 Data Source webinterface kunt u eenvoudig met Excel gegevens van meerdere artikelen tegelijk vastleggen, toevoegen

Nadere informatie

Overzicht van uw transacties

Overzicht van uw transacties Overzicht van uw transacties Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Onze medewerkers helpen u graag. 088 228 9400 ccvkb@nl.ccv.eu www.ccv.nl Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Met een transactieoverzicht,

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Wellicht moet u regelmatig grote aantallen stamgegevens toevoegen of aanpassen, zoals zakenpartner stamgegevens of artikel

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

Handleiding EMS Reports

Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Hoe moet ik inloggen? 3. Hoe krijg ik inzicht in mijn Merchant details? 4. Hoe krijg ik inzicht in mijn transacties? 5. Hoe

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

EDI-procedure Superunie

EDI-procedure Superunie Versie: 1.7 Auteur: Alfred van Kuyl Copyright: C.I.V. Superunie B.A. Industrieweg 22 B Postbus 80, 4153 ZH Beesd T +31(0)345 686 666 F +31(0)345 686 600 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV Rapportgenerator Gebruikershandleiding Versie 1.0 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Release notes Mosaic 1.3.2

Release notes Mosaic 1.3.2 Release notes Mosaic 1.3.2 Copyright 2017 Swing Mosaic Swing Mosiac is een product van ABF Research Inhoud Themabalk voor het groeperen van thema s... 3 Indicatie voor swipen op mobiele apparaten... 3

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom. 1. Contact personen 2. Rent-a-Switch service 3. Validaties 4. Afhandeling Rent-a-Switch orders 5. Foutmeldingen 1. Contact personen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER?

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? 1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? Deze Basis vaardigheden voor iparts is een vervolg op Geavanceerde Excel functies. Zorg dus dat je minstens die Tips & Trick eerst hebt

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding Managed Voice Online telefoonboek

Handleiding Managed Voice Online telefoonboek Handleiding Managed Voice Online telefoonboek Auteur : Roy Lammerink Datum : 01-05-2017 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen in Mijn.24Connect... 3 3. Telefoonboek instellen... 4 3.1 Persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker Author: Shams Hadi Date: 16-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Table of content 1 Table of content 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding 4

Nadere informatie

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie:

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: 25-07-17 Handleiding ETIM UP 1 Inhoudsopgave Over ETIM UP...3 1 Algemeen...4 1.1 Website...4 1.2 Toegang...4 1.3 Bestandsformaten...4 2 Dashboard...5

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Mei 2016 Versie 2.0 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 3 2.1. Startpagina...

Nadere informatie

Pool Service B.V. 2016

Pool Service B.V. 2016 Werkinstructies Pool Service B.V. 2016 Contents 1. Leveranciers... 3 1.1 Inloggen en wachtwoord wijzigen... 3 1.2 Orders plaatsen... 3 1.3 Orders wijzigen en transacties terugvinden... 4 1.4 Order annuleren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Pool Service B.V Latest update:

Pool Service B.V Latest update: Werkinstructies Pool Service B.V. 2016 Latest update: 10-05-2016 Contents 1. Leveranciers... 3 1.1 Inloggen en wachtwoord wijzigen... 3 1.2 Orders plaatsen... 3 1.3 Orders wijzigen en transacties terugvinden...

Nadere informatie

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Index Inleiding 1 Stap 1: Inloggen 2 Stap 2: Dashboard 3 Stap 3: SMS Center 4 Stap 4: Nieuw bericht (ongepersonaliseerd) 5 Stap 5: Importeer CSV 7 Stap 6: Het

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Handleiding voor de Communicatie Cockpit

Handleiding voor de Communicatie Cockpit Handleiding voor de Communicatie Cockpit 2017 1 Beste deelnemer, Leuk dat u aan de slag gaat met de Communicatie Cockpit. Hierbij een handleiding om tot mooie resultaten te komen. U kunt behalve berichten

Nadere informatie

Handleiding Beaphar Retail Portal

Handleiding Beaphar Retail Portal Handleiding Beaphar Retail Portal Versie 1 2013 - BVB Inhoud 1. Inloggen bij de Beaphar Retail Portal pagina 3 2. Producten pagina 3-2.1 Producten zoeken pagina 3-2.2 Productgegevens downloaden pagina

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Import Handleiding AxiomV Aanvullende informatie Artikelnummer : AX5-PRO-DT Versie : 1.0 juli 2006 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

GS1 Data Source - Toelichting op invoervelden voor de levensmiddelen- en drogisterijsector

GS1 Data Source - Toelichting op invoervelden voor de levensmiddelen- en drogisterijsector GS1 Data Source - Toelichting op invoervelden voor de levensmiddelen- en drogisterijsector Release 2.9, Ratified, 2 November 2015 Document Summary Document Item Document Name Current Value GS1 Data Source

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Appelmoes zonder toegevoegd suiker 100g

Appelmoes zonder toegevoegd suiker 100g One 2 Fruit Appelmoes zonder toegevoegd suiker in handige portieverpakking GTIN: 4008596120917 (CE) Basic info Commercial name Legal name Functional name Brand Appelmoes zonder toegevoegd suiker 100g Appelmoes

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie