GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014"

Transcriptie

1 GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014

2 Inhoud Inleiding 3 1 Hoe werkt de GS1 Datakwaliteit checker? Waaraan moet uw data voldoen? Hoe weet u of de data die u ingevoerd heeft in orde zijn? Wat moet u doen als er afwijkingen zijn? Wanneer zijn de aanpassingen zichtbaar? Wat kan ik doen als ik vragen heb over de meetresultaten van mijn product? 5 2 Afwijkingen bekijken en exporteren Het dashboard Het tabblad Processes Resultaten uitvoeren naar Excel 7 3 Werken met de GS1 Datakwaliteit checker Afwijkingen na logische controle Wanneer en hoe worden fysieke controles uitgevoerd? Afwijkingen na fysieke controle Controles verdachte afmetingen en gewicht Missing GTIN s Beëindigen van artikelgegevens Historie van uw scores 15 Bijlage 1: Controles datakwaliteit 16 Bijlage 2: Tips voor gebruik browser 26

3 Inleiding GS1 Data Source (GS1 DAS) is de artikeldatapool voor de uitwisseling van artikelgegevens in de levensmiddelen en drogisterijsector. In GS1 DAS staan al de door u ingevoerde gegevens. De kwaliteit van artikelgegevens staat hoog op de agenda van de sector. Alleen als de kwaliteit goed is kan de hele keten vertrouwen op één centrale bron voor artikelgegevens. Datakwaliteit betekent: de mate waarin gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Inzicht in de kwaliteit De GS1 Datakwaliteit checker is een tool die controleert of uw data voldoen aan sectorstandaarden (Invoeringsconventie en Internationale Meetregels). De GS1 Datakwaliteit checker controleert de kwaliteit van data van producten die: - actief zijn in GS1 DAS; - gepubliceerd zijn aan GS1 DAS-abonnees (afnemers) binnen de Nederlandse markt; - gepubliceerd zijn aan de GLN van de GS1 Datakwaliteit checker ( ). De GS1 Datakwaliteit checker geeft de uitkomsten weer van de controles op uw productdata: - uitkomsten van logische (automatische) controles op afwijkingen: een consumenteneenheid kan bijvoorbeeld niet zwaarder zijn dan een handelseenheid; - uitkomsten van fysieke steekproefsgewijze controles op afwijkingen op productkenmerken: breedte, diepte, hoogte en gewicht. In dit document vindt u een toelichting op de functionaliteit en de werking van de GS1 Datakwaliteit checker. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

4 1 Hoe werkt de GS1 Datakwaliteit checker? De GS1 Datakwaliteit checker werkt op basis van scores per type controle (logische en fysieke controles). Hierin wordt aangegeven in welke mate uw data goedgekeurd zijn. Een score van 95% betekent bijvoorbeeld dat op 95% van uw data geen afwijkingen zijn geconstateerd. Het scorepercentage wordt berekend op basis van: - Het totale aantal records versus het aantal records dat met succes alle tests heeft doorstaan. - Het aantal records komt overeen met het aantal hiërarchieën van producten gepubliceerd in GS1 DAS (individuele GTIN s of een aantal niveaus binnen een hiërarchie). 1.1 Waaraan moet uw data voldoen? De sectornorm die bedrijven uit levensmiddelen- en drogisterijsector hebben afgesproken is: 98% correct op logische controles en 95% correct op fysieke controles. Het kan zijn dat een specifieke retailer op logische controles 100% eist. 1.2 Hoe weet u of de data die u ingevoerd heeft in orde zijn? Elke maandag (behalve op feestdagen) ontvangt u per de afwijkingen op de logische en fysieke controles. Deze zijn verdeeld naar controles op logistieke informatie en - indien van toepassing- op etiketinformatie. Via de link in de heeft u direct toegang tot de geconstateerde afwijkingen. U kunt een rapport van de afwijkingen zien per gecontroleerd proces: A. Logisch-logistiek B. Fysiek-logistiek C. Logisch-etiketinformatie D. Verdachte afmetingen en gewicht Scoort u blijvend 100% op logische en fysieke controles, dan ontvangt u geen . Het uitschakelen van de wekelijkse voor andere gebruikers is (vooralsnog) niet mogelijk. Dat komt omdat de sector een signaal wil afgeven als de datakwaliteit afwijkt van de sectornorm. Wilt u tussendoor de status van uw aanpassingen controleren? Log dan in de GS1 Datakwaliteit checker in en volg de handelingen zoals die beschreven worden in hoofdstuk 3. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

5 1.3 Wat moet u doen als er afwijkingen zijn? Controleer de afwijkingen, onderzoek of er eventueel fouten in uw eigen systemen en processen zijn waar deze afwijkingen uit voortkomen en corrigeer de data in GS1 DAS. Let op: fysieke controles zijn gebaseerd op een steekproef. Check zelf of de afwijkingen ook gelden voor de rest van uw assortiment en voer daar dan ook de wijzigingen in door. De link naar de GS1 DAS webinterface: https://gs1nl.1worldsync.com/publishing/auth/index.html 1.4 Wanneer zijn de aanpassingen zichtbaar? De GS1 Datakwaliteit checker wordt iedere nacht gesynchroniseerd met de laatste gegevens uit de datapool. Als u de aanpassingen goed uitvoert, dan ziet u dit de volgende dag terug in uw score, in de GS1 datakwaliteit checker. Uw score is verbeterd: u heeft de afwijkingen goed aangepast; Uw score is onveranderd: de afwijking is nog niet goed aangepast of de aanpassing is nog niet goed doorgekomen.. Let u er daarom op dat u na een wijziging niet alleen op opslaan drukt, maar ook op vrijgeven. Uw score is verslechterd: door de aanpassing zijn nieuwe afwijkingen ontstaan. Bovendien ziet u de veranderde score op maandag in de terug. 1.5 Wat kan ik doen als ik vragen heb over de meetresultaten van mijn product? Als u vragen heeft of het niet eens bent met de door GS1 gemeten waarden, neem dan via contact op met GS1: Stuur dan een foto van het product mee waarop duidelijk zichtbaar is hoe en wat u zelf heeft gemeten en vermeld erbij waarom u van mening bent dat de geconstateerde afwijking niet klopt. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

6 2 Afwijkingen bekijken en exporteren 2.1 Het dashboard U kunt de GS1 Datakwaliteit checker pas gebruiken als u uw data in GS1 DAS heeft gepubliceerd aan de GLN van de checker: Gebruik onderstaande link om in te loggen: De link naar de Datakwaliteit checker: https://gs1das.clavistechnology.com/ U logt in met uw eigen inloggegevens. Als u deze gegevens niet meer heeft, stuur dan een naar: of bel Customer Support Afbeelding 1: inlogscherm Als u bent ingelogd, komt u in het dashboard van de checker. In de linkerkolom ziet u de score van uw bedrijf, op de kwaliteit van uw data. U ziet de resultaten van: A. Logische controles (logistieke informatie); B. Fysieke controles (logistieke informatie); C. Logische controles (etiketinformatie) (indien van toepassing); D. Controles verdachte afmetingen en gewicht (indien van toepassing). Klik op A. Logische controles en vervolgens op View Report. U komt automatisch in het volgende tabblad Processes. Hier ziet u een gedetailleerd overzicht van de geconstateerde fouten. Afbeelding 2: homepage GS1 Datakwaliteit checker All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

7 2.2 Het tabblad Processes Het deel van de checker waarin u nu zit heet View Report: Dataset Report. Het bestaat uit o.a.: Score: totale score op (in dit geval A) logische controles voor uw bedrijf; Records: aantal GTIN s dat aan de checker is gepubliceerd; Last Data Update: datum waarop voor het laatst data zijn ontvangen vanuit de datapool. Totale score voor bedrijf x Total aantal GTIN s gepubliceerd aan de checker De tijd en datum wanneer de laatste update met datapool heeft plaatsgevonden. Afbeelding 3: View Report: Dataset Report Note: U kunt ook bij het inloggen kiezen om rechtstreeks op het tabblad Processes te klikken. Dan kiest u voor Logische controles, Report en vervolgens klikt u op uw bedrijfsnaam. 2.3 Resultaten uitvoeren naar Excel U kunt de data uit de Datakwaliteit checker downloaden en bewaren als leesbaar Excelbestand. Wat moet u doen om het Excelbestand te maken? Rapportages exporteren naar Excel Als u een rapport wil uitdraaien met alle GTIN s en bijbehorende afwijkingen, kunt u dit doen door in de linker kolom te klikken op controle A, B, E of D. Ga vervolgens naar View Report en u klik op Report Summary. Kies voor Opslaan (als CSV) of Openen. Het bestand opent in Excel. De kolommen moeten echter nog worden gescheiden zodat de file leesbaar wordt met GTIN s en bijbehorende foutmeldingen. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

8 Stap 1: Selecteer Kolom A met uw linker muisknop. Stap 2: Ga vervolgens naar Gegevens en klik dan op Tekst naar Kolommen Stap 3: U ziet vervolgens het onderstaande scherm, controleer of Gescheiden is aangevinkt en klik op Volgende. Stap 4: Zorg dat Tab en Komma zijn aangevinkt, klik dan op Volgende en vervolgens op Voltooien. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

9 Stap 5: Selecteer nu Kolom B en klik met uw rechter muisknop. U ziet dan het onderstaande menu. Klik nu op Celeigenschappen. Stap 6: Links ziet u het kopje Categorie. Klik daaronder op Getal. Verander bij decimalen het getal in nul en klik op OK. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

10 3 Werken met de GS1 Datakwaliteit checker 3.1 Afwijkingen na logische controle Dagelijks worden er door de checker automatische (logische) controles uitgevoerd op uw actieve artikelgegevens in GS1 DAS zijn de logische controles verdeeld in: A. Logische controles (logistieke informatie) C. Logische controles (etiketinformatie) Welke controles dit precies zijn vindt u in de bijlage Controles (= tests) Ga naar Dashboard, kies controle A of C en klik op View Report. U ziet in het midden van het scherm het kopje Results by Milestones. Hier wordt de score van de logische controles weergegeven per test (Milestones). Results By Milestones Hieronder ziet u o.a.: Mandatory Tests Consistency Tests Multilevel Parent Tests Validity tests Afbeelding 4: Results by Milestones De Milestones zijn verdeeld in de volgende testen (groepen): Validity Tests: controles die de afhankelijkheid tussen twee kenmerken controleren (bijv. de voorwaarde dat ander kenmerk ook ingevuld moet zijn); Multilevel Parent Child Consistency tests: controles of een waarde correct is ingevuld in relatie tot andere kenmerken in de hiërarchie (consistentie tussen parent en child); Mandatory Tests (Verplichte tests): controles of verplichte velden zijn ingevuld en of ingevulde waarden geldig zijn. Bijv. velden die alleen de waarde TRUE of FALSE mogen bevatten of een waarde afkomstig van een specifieke lijst; Consistency tests: controles op onderlinge consistentie tussen ingevulde velden. Voor een totaaloverzicht van de groepen, de onderliggende controles en hun betekenis zie bijlage 1. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

11 De score wordt per onderdeel via de gekleurde balk weergegeven. Naast de gekleurde balkjes ziet u: Records Failed: aantal GTIN s waarop een afwijking is geconstateerd; Records Passed: aantal GTIN s dat goedgekeurd is; Test run: aantal GTIN s dat gecontroleerd is Afwijkingen Het onderste gedeelte van het tabblad Processes: DQ test results for mandatory tests geeft de omschrijving van de afwijking(en) weer. Dit onderdeel is verdeeld in: DQ test failures: geeft het type afwijking weer; DQ record failures: geeft de GTIN(s) weer waarop afwijkingen zijn gesignaleerd. DQ Test Result by milestones DQ Tests: de afwijkingen die zijn geconstateerd Rec (Failed): aantal GTIN s waarop afwijkingen zijn geconstateerd Rec (Passed): aantal GTIN s die goedgekeurd zijn Afbeelding 5: DQ Testresultaten voor Mandatory Tests Bij het kopje Record results for all milestones ziet u onder in het scherm de resultaten voor 10 GTIN s. Als er afwijkingen zijn geconstateerd bij meer dan 10 GTIN s dan worden de resultaten op een volgende pagina getoond. Record results for all milestones: Overzicht van GTIN s waarop afwijkingen zijn geconstateerd. Afbeelding 6: Record results for all Milestones All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

12 3.1.3 Inzoomen op afwijkingen Om de afwijkingen in de checker te bekijken gaat u naar DQ Test results for Mandatory Tests. Klik in de kolom Records (Failed) op het aantal afgekeurde records. Klik op het aantal onder Rec (Failed) om de details te zien van de afwijking. Afbeelding 7 Records failed Bij Record Key ziet u welke GTIN s de afwijkingen veroorzaken. Bij Failure message ziet u om welk type foutmelding het gaat. De GTIN waarop afwijkingen zijn geconstateerd en de omschrijving van de afwijking. Afbeelding 8: Records That Failed Valid Values list Soms betreft de afwijking een waarde die niet voorkomt in een waardenlijst die door de Internationale standaard en/of sector gedefinieerd is. In dat geval kunt u geldige waarden terugvinden via een koppeling (Valid Values list) onder het kopje Test failure. Vervolgens kunt u de aanpassing in GS1 DAS doorvoeren. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

13 3.2 Wanneer en hoe worden fysieke controles uitgevoerd? Fysieke controles worden één of meerdere keren per jaar uitgevoerd door een meetservice die door GS1 Nederland gecertificeerd is. Retailers sturen producten op naar de meetservice of de meetservice voert metingen uit in de distributiecentra van retailers. De sectorafspraak is dat per leverancier 10% van het actieve assortiment wordt gemeten. Als er onvoldoende producten kunnen worden gemeten, dan wordt leveranciers verzocht producten op te sturen naar de meetservice. Metingen vinden over het algemeen ieder jaar plaats in de periode maart t/m oktober. De frequentie hangt samen met het vinden van producten en de mate waarin een leverancier de datakwaliteit op orde heeft. Als een leverancier de datakwaliteit niet op orde heeft, dan betekent dit dat ze vaker worden gecontroleerd. 3.3 Afwijkingen na fysieke controle Voor de afwijkingen op de fysieke controles (hoogte, breedte, diepte, gewicht) gaat u terug naar het Dashboard. Klik daarna in de linker kolom op B. Afmetingen en gewicht en vervolgens op View Report. U krijgt nu een gedetailleerd overzicht. Afbeelding 10: Milestones Controles (tests) Bij Results by Milestones, in het midden van het scherm, ziet u de score van de fysieke controles per test (groep = Milestones). Afbeelding 11: Results by Milestones Results By Milestones Hieronder ziet u de volgende tests: Artikelen die voldoen aan controles Artikelen uit steekproef aanwezig in DAS All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

14 De Milestones zijn verdeeld in de volgende tests (groepen): Artikelen die voldoen aan controles afmetingen en gewicht: controles of de ingevulde waarden in de velden Hoogte, Breedte, Diepte en Gewicht overeenkomen met de fysiek gemeten waarden (steekproef) binnen de geldende tolerantie. Artikelen uit GS1 steekproef aanwezig in GS1 DAS: controles of verplichte waarden zijn ingevuld (hoogte, breedte, diepte, gewicht). Zie bijlage 5.2 voor een totaaloverzicht van de testen die worden uitgevoerd in de GS1 Datakwaliteit checker en de betekenis ervan. De score wordt per onderdeel via de gekleurde balk weergegeven. Naast de gekleurde balk ziet u: Records Failed: aantal GTIN s waarop een afwijking is geconstateerd; Records Passed: aantal GTIN s dat goedgekeurd is; Test run: aantal GTIN s dat gecontroleerd is (fysiek). Voor een gedetailleerd beeld van de afwijkingen op de fysieke controles volgt u de instructies vanaf Controles verdachte afmetingen en gewicht In juli 2014 is op het Dashboard D: Controles verdachte afmetingen en gewicht toegevoegd. Dit onderdeel: signaleert afwijkingen op afmetingen en gewicht (fysieke controles) van handelseenheden; die niet conform standaard zijn; én die uw score niet beïnvloeden. Het betreft dus data die afwijken van de Internationale standaard maar die geen procesverstoring bij retailers veroorzaken. Om de details te kunnen zien volgt u dezelfde stappen als bij de logische- en fysieke controles (zie vanaf 3.1.2) 3.5 Missing GTIN s De Tracker Score laat zien hoeveel actieve hiërarchieën (in %) zijn gepubliceerd aan de checker. De Tracker Score wordt zichtbaar als u op View Report klikt bij A. Logische Controle. De score ziet u in het veld Products Published to DQ checker. Het percentage is up to date voor leveranciers die via een rechtstreekse koppeling met de datapool werken. Products Published to DQ checker geeft inzicht in GTIN s die: aanwezig zijn in GS1 DAS; géén Discontinued Date of End Availability Date (datum uit het verleden) bevatten; en die wel aan de GS1 Datakwaliteit checker zijn gepubliceerd. Als de Tracker Score bijvoorbeeld 94,35% is, en A Logische score 100%, dan betekent dit dat: 94,35% van de actieve hiërarchieën is gepubliceerd is aan de checker en dat alle GTIN s in deze gepubliceerde hiërarchieën goed zijn; All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

15 de overige (ruim 5%) is dan niet (succesvol) gepubliceerd naar de checker. Deze 5% dient dus alsnog gepubliceerd te worden. Dit percentage is up to date voor leveranciers met een directe koppeling (machine-tomachine-oplossing) met GS1 DAS. Leveranciers die werken met de webinterface kunnen niet uitgaan van het percentage maar wel van het absolute aantal records (=hoeveel records er zijn gepubliceerd naar de checker) Missing GTIN S exporteren naar Excel Ga naar View Report. Klik vervolgens op uw bedrijfsnaam. Klik vervolgens bovenin op Missing GTIN s. Klik daarna op Open of Opslaan. Het bestand wordt geopend in Excel of opgeslagen als.csv file. Zet de tekst (kommagescheiden) om naar kolommen. Zie Beëindigen van artikelgegevens Het is belangrijk dat in de datapool alleen assortiment voorkomt dat actief is. Geef uw niet-actief assortiment dan een einddatum zodat dit uw score niet meer beïnvloedt. Wilt u grote aantallen inactieve GTIN s verwijderen? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Support op Historie van uw scores De historie van uw scores is terug te vinden onder Dataset Trend. Ook hier kunt u een Excelbestand downloaden, met daarin gedetailleerde historie van de ontwikkeling in uw score. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

16 Bijlage 1: Controles datakwaliteit Hieronder volgt een overzicht van alle logische en fysieke controles (tests) zoals die uitgevoerd worden in de GS1 Datakwaliteit checker. Logische controles logistieke informatie Consistency Tests (uom = unit of measure = maateenheid) Alternate Item Number inconsistent with Alt Item Agency Base Unit Indicator inconsistent with Product Type Child Item inconsistent with Target Market restrictions Als de waarde van het veld Aanvullende artikelidentificatie beheersorganisatie =FOR_INTERNAL_USE_1 dan moet de waarde een geldige GTIN zijn. Controleert of de Indicatie basiseenheid de waarde TRUE heeft als het veld Product type gelijk is aan BASE_UNIT_OR_EACH. Controleert of de GTIN dochterniveau voldoet aan de door de TargetMarket gestelde voorwaardes (codes die beginnen met , , ) kunnen niet worden gebruikt. Consumer Unit Indicator inconsistent with Product Type Depth inconsistent with Width for Non Consumer Units GTIN inconsistent with Target Market restrictions Height UOM inconsistent with Depth UOM and Width UOM Min Lifespan Prod inconsistent with Min Lifespan Arrival Controleert of de Indicatie consumenteneenheid de waarde TRUE heeft als het veld Product type gelijk is aan BASE_UNIT_OR_EACH. Controleert de afmetingen van handelseenheden. De diepte moet groter of gelijk zijn aan de breedte. Controleert of de GTIN voldoet aan de door de TargetMarket gestelde voorwaardes (codes die beginnen met , , ) kunnen niet worden gebruikt. Controleert of de maateenheid voor meeteenheden diepte, hoogte en breedte een geldige waarde hebben en consistent zijn. Controleert of Minimumhoudbaarheidstermijn na productie hoger of gelijk is aan de Minimum houdbaarheidstermijn na levering. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

17 Net Content inconsistent with Drained Weight Start Available Date inconsistent with End Available Date Storage HandTemp Min inconsistent with storage HandTemp Max Controleert of het uitlekgewicht kleiner dan of gelijk is aan de netto inhoud, als netto inhoud maateenheid een gewicht is. Controleert of Startdatum beschikbaarheid later of gelijk is aan Einddatum beschikbaarheid. Controleert of de Minimum bewaartemperatuur kleiner dan of gelijk is aan de Maximum bewaartemperatuur. Mandatory Tests Alternate Item Agency depends on Alternate Item Number Child Item depends on Qty of Next Level Items Depth UOM depends on Depth Drained Weight UOM depends on Drained Weight Gross Weight UOM depends on Gross Weight Height UOM depends on Height Import Class Type depends on Import Class Value Import Class Value depends on Import Class Type Net Content UOM depends on Net Content Controleert of het veld Aanvullende artikelidentificatie beheersorganisatie is ingevuld indien het veld Aanvullende artikelidentificatie is ingevuld. Controleert of er onderliggende eenheden zijn opgevoerd indien het veld Aantal Onderliggende eenheden is ingevuld. Controleert of de maateenheid is ingevuld als de diepte is ingevuld. Controleert of het Uitlekgewicht maateenheid is ingevuld indien Uitlekgewicht is ingevuld. Controleert of de maateenheid is ingevuld als het Brutogewicht is ingevuld. Controleert of het maateenheidsveld is ingevuld als de hoogte is ingevuld. Import Classificatie schema moet worden ingevuld als het veld Import Classificatie is ingevuld. Import Classificatie moet worden ingevuld als het veld Import Classificatie schema is ingevuld. Controleert of het veld Netto Inhoud maateenheid is ingevuld als de Netto Inhoud is ingevuld. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

18 Net Content depends on Base Unit Indicator Net Content depends on Consumer Unit Indicator Non GTIN Pallet Gr Wgt UOM depends on Non GTIN Pallet Gr Wgt Non GTIN Pallet Height UOM depends on Non GTIN Pallet Height Packaging Material Comp depends on Packaging Material Code Packaging Matl Comp UOM depends on Packaging Matl Comp Packaging Type depends on Product Type Pallet Code depends on Product Type Qty of Next Level Items depends on Child Item Retail Price Currency depends on Retail Price Returnable Deposit Cur depends on Returnable Deposit Amt Storage Temp Max UOM depends on Storage Temp Max Controleert of de netto inhoud is ingevuld als het veld Indicatie basiseenheid de waarde TRUE heeft. Controleert of de netto inhoud is ingevuld als het veld Indicatie Consumenteneenheid de waarde TRUE heeft. Controleert of de Brutogewicht pallet maateenheid is ingevuld indien het veld Brutogewicht pallet is ingevuld. Controleert of de Pallethoogte maateenheid is ingevuld als de Pallethoogte is ingevuld. Controleert of Verpakkingsmateriaal hoeveelheid is ingevuld als Verpakkingsmateriaal code is ingevuld. Controleert of het veld Hoeveelheid Verpakkingsmateriaal maateenheid is ingevuld indien het veld Hoeveelheid Verpakkingsmateriaal is ingevuld. Controleert of het veld Verpakkingstype is ingevuld op alle levels in de hiërarchie behalve waar het veld Product Type de waarde Pallet heeft. Controleert of er een Pallettype is ingevuld indien het Product Type Pallet is. Controleert of het veld Aantal Onderliggende Eenheden is ingevuld indien er onderliggende eenheden zijn opgevoerd. Controleert of de Aanbevolen Retailprijs valuta eenheid is ingevuld indien het veld Aanbevolen Retailprijs is ingevuld. Controleert of de Emballagewaarde valuta eenheid is ingevuld indien het veld Emballagewaarde is ingevuld. Controleert of bewaartemperatuur eenheid is ingevuld indien het veld bewaartemperatuur is ingevuld (MAX). All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

19 Storage Temp Min UOM depends on Storage Temp Min Suggested Retail Currency depends on Suggested Retail Price Width UOM depends on Width Controleert of bewaartemperatuur eenheid is ingevuld indien het veld bewaartemperatuur is ingevuld (MIN). Controleert of Aanbevolen Retail Prijs valuta eenheid is ingevuld indien het veld Aanbevolen retailprijs is ingevuld. Controleert of de maateenheid is ingevuld als de Breedte is ingevuld. Multilevel Parent Child Consistency Tests Base Unit Indicator Parent inconsistent with Child Gross Weight Parent inconsistent with Child Gross Weight Parent inconsistent with Child * Qty Controleert de Indicatie basiseenheid slechts op één niveau van de hiërarchie TRUE is. Controleer of het Brutogewicht groter is dan of gelijk is aan het Brutogewicht van de onderliggende eenheid. Controleert of het Brutogewicht groter is dan of gelijk is aan Brutogewicht van een (onderliggende eenheid) * (hoeveelheid onderliggende eenheden) Is Trade Item A Display Unit Parent inconsistent with Child Controleert of het veld Is het product een Display eenheid is ingevuld op elk niveau (Y of N) van de hierarchy indien op een van de niveaus het veld is het product een Display eenheid is ingevuld met Y. Validity Tests Alternate Item Identification Maintenance Agency is Invalid Controleert of de waarde van het veld Aanvullende artikelidentificatie beheersorganisatie voorkomt in de lijst met geldige waardes. Brand Name is Invalid Country of Last Provenance Processing is Invalid Country of Origin is Invalid Controleert of het veld Merknaam is ingevuld. Controleert of het Land van laatste bewerking een geldige ISO Land Code (ISO ) is. Controleert of Land van herkomst een geldige ISO Land Code (ISO ) is. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

20 Discontinued Date is Invalid Fat Content UOM is Invalid GPC Code is Invalid Gross Weight is Invalid Height is Invalid for Product Type Material Code Agency is Invalid Net Content UOM is Invalid Non GTIN Pallet Height is Invalid Packaging Material Code is Invalid Packaging Material Composition UOM is Invalid Packaging Type is Invalid Product Description is Invalid Retail Price On Trade Item Currency is Invalid Retail Price On Trade Item is Invalid Returnable Package Deposit Amount is Invalid Controleert of het veld Datum Beëindiging Product een geldige waarde heeft. Controleert of maateenheid voor Vetgehalte een geldige waarde heeft. Controleert of de GPC-code een geldige waarde heeft ( is niet toegestaan) Controleert of veld Brutogewicht is ingevuld. Als Product type = PALLET of MIXED_MODULE dan moet hoogte minder zijn dan of gelijk zijn aan 2600mm. Controleert of in het veld Beheersorganisatie materiaalcode de waarde E is ingevoerd. Controleert of de maateenheid voor Netto Inhoud een geldige waarde heeft indien ingevuld. Controleert of de Pallet hoogte minder of gelijk is aan 2600mm. Controleert of het veld VerpakkingsMateriaalCode een geldige waarde heeft. De mogelijke waardes zijn: 01 tot Controleert of het veld Hoeveelheid verpakkingsmateriaal maateenheid een geldige waarde heeft indien ingevuld. Controleert of het veld Verpakkingstype een geldige waarde heeft. Controleert of aantal karakters in het veld Product beschrijving tussen 0 en maximaal 178 is. Controleert of de Retail Prijs valuta eenheid is ingevuld indien het veld Retail prijs is ingevuld. Controleert of de Retail Prijs is weergegeven in Euro. Controleert of de Code Emballage artikel een geldig GTIN is. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

21 Returnable Package Deposit Currency is Invalid Stacking Factor is Invalid Suggested Retail Price Currency is Invalid Suggested Retail Price is Invalid Tax Rate Type Agency is Invalid Tax Rate Type Code is Invalid Terms or Conditions Code is Invalid Variant is Invalid Controleert of de Code Emballage artikel valuta eenheid in Euro s is. Controleert of de Maximale Stapelfactor groter is dan 1 en minder dan 100. Controleert of de Aanbevolen Retailprijs valuta eenheid is weergegeven in Euro s indien het veld Aanbevolen Retailprijs is ingevuld. Controleert of de Aanbevolen retailprijs groter of gelijk is aan 0. Controleert of het veld Code beheersorganisatie Belastingsoort een geldige waarde heeft. Controleert of het veld Code soort belasting een geldige waarde heeft. Controleert of het veld packaging term and conditions een geldige waarde heeft indien ingevuld. Controleert of het veld Variant niet meer dan 35 tekens bevat. Logische controles etiketinformatie Controlenaam Beschrijving controle Geldige waarden Veldnaam waarop controles plaatsvinden Allergen Statement is valid If the Allergen Statement is populated it can have a maximum of 1000 characters Allergen Statement Allergen Specification Agency depends on Allergen Statement If Allergen Specification Agency is populated then Allergen Statement should be populated Allergen Specification Agency, Allergen Statement Allergen Spec Agency depends on Allergen Specification Name If Allergen Specification Agency is populated then Allergen Specification Name should be populated Allergen Specification Agency, Allergen Specification Name Allergen Type Code If Allergen Type Code is Yes Allergen Type Code All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

22 is valid populated it should be one of the valid values contained in the reference list Allergen Specification Agency depends on Allergen Type Code If Allergen Specification Agency is populated then Allergen Type Code should be populated Allergen Specification Agency, Allergen Type Code Level Of Containment is valid If Level Of Containment is populated it should be one of the valid values contained in the reference list Yes Level Of Containment Allergen Spec Agency depends on Level Of Containment If Allergen Specification Agency is populated then Level of Containment should be populated Allergen Specification Agency, Level Of Containment Number Of Servings Per Package is Valid If the Number Of Servings Per Package is populated it must be a number with a maximum of 15 digits Number Of Servings Per Package Preparation State is Valid If Preparation State is populated it should contain one of two possible values PREPARED or UNPREPARED Preparation State NutrientTypeCode is Valid If Nutrient Type Code is populated it should be one of the valid values contained in the reference list Yes Nutrient Type Code NutrientTypeCode is Valid If Nutrient Type Code is ENER- the UOM should be KJ, KJO or E14 (KCAL) Measurement Precision is Valid If Measurment precision is populated it should be APPROXIMATELY or LESS_THAN No measurementprecision Percentage Of Daily Value Intake is Valid If Percentage Of Daily Value Intake is populated is must contain a maximum of 5 digits and Percentage of Daily Value Intake All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014

GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014 GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Hoe werkt de GS1 Datakwaliteit checker? 4 1.1 Waaraan moet uw data voldoen? 4 1.2 Hoe weet u of de data die u ingevoerd heeft

Nadere informatie

GS1 Datakwaliteit checker. Handleiding

GS1 Datakwaliteit checker. Handleiding Handleiding Versie 1.0, Definitief - goedgekeurd, 10 juni 2014 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde GS1 Datakwaliteit checker Datum 10 juni 2014 Versie 1.0 Status Beschrijving Definitief - goedgekeurd

Nadere informatie

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release

GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release GS1 Data Source: Meest voorkomende foutmeldingen na de Major Release Nieuw validaties Tijdens major release van GS1 Data Source (MR 3.1) is een aantal validaties toegevoegd. Deze dragen bij aan het voorkomen

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel?

Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? Deel III: Hoe gegevens introduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1. Inleiding: In vergelijking met de introductie van gegevens via de Webforms, maakt de Generic Excel het mogelijk om: - Meerdere

Nadere informatie

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan 100% datakwaliteit Exponentiële groei Vandaag worden ca 70 productkenmerken uitgewisseld tussen retailers en fabrikanten. Vanaf 2013 zijn

Nadere informatie

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 Inhoud 1 GS1 Data Source afnemer-interface 4 1.1 Inloggen 4 1.2 Aanmaken abonnementen 5 1.3 Mijn artikelen 7 1.4 GS1

Nadere informatie

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS

GS1 DAS: stand van zaken en ambities. Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS GS1 DAS: stand van zaken en ambities Sjoerd Schaper Coördinator GS1 DAS Agenda Waarom zijn artikeldata belangrijk? Wat levert het op? Wie werken er al mee? Wat is GDSN/GS1 DAS? Hoe werkt het Welke gegevens

Nadere informatie

SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER

SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER SOURCE GEBRUIKERSHANDLEIDING END USER COLOFON SOURCE Gebruikershandleiding Versie 2.5 2/16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Algemene Functionaliteiten... 6 2.1 Algemene werking mycertiq... 6 2.1.1 Inloggen

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Primaire sleutel eenheid / /056 Basiseenheid/Stuk (each) (BASE_UNIT_OR_EACH)

Primaire sleutel eenheid / /056 Basiseenheid/Stuk (each) (BASE_UNIT_OR_EACH) 05411361011065/5411361000007/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05411361011065 Doelmarkt BELGIË (056) Status van de eenheid voeg toe (ADD) Indicatie

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1 Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Ariba Network Catalog

Ariba Network Catalog Ariba Network Catalog Ten behoeve van Leveranciers Datum 12 februari 2013 Documentnaam Ariba Network Catalog (Handleiding).doc 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen Blad 1 van 13 Inhoud 1 Introductie...

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.2.5... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over:

Alvorens u artikel gegevens aan GS1 Das kunt aanbieden dient u te beschikken over: Compad Bakkerij GS1 DAS Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 17 maart 2015 Definitief Carol Esmeijer 1.1 28 April 2016 Definitief Carol Esmeijer Uitbreiding handelingen in GS1DAS

Nadere informatie

Overzicht van uw transacties

Overzicht van uw transacties Overzicht van uw transacties Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Onze medewerkers helpen u graag. 088 228 9400 ccvkb@nl.ccv.eu www.ccv.nl Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Met een transactieoverzicht,

Nadere informatie

Handleiding Producten importeren via een spreadsheet programma

Handleiding Producten importeren via een spreadsheet programma Handleiding Producten importeren via een spreadsheet programma Handleiding voor het importeren van producten - Versie 1.1 STAP 1: De import-sheet voorbereiden Algemeen De importeer module maakt het mogelijk

Nadere informatie

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE 2018 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 INHOUDSOPGAVE Uploaden van studentgegevens 3 Stap 1 5 Stap

Nadere informatie

Contents. GfK Internet Monitor v3 1

Contents. GfK Internet Monitor v3 1 Contents Handleiding GfK Internet Monitor versie 15.4... 2 Deel 1 (Installatie voor alle Windows versies)... 3 Deel 2 (Inschakelen op alle browsers)... 6 Deel 3 (Pauzeknop)... 8 Deel 4 (Inschakelen extensie

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS Inleiding Wanneer dient u gebruik te maken van een handmatige excel voor het aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016

DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie. 30 november 2016 DatakwaliTijd 2.0: samen op weg naar goede productinformatie 30 november 2016 Wat gaan we don? GS1 - Birgitta de Gruijter over DatakwaliTijd 2.0 Sligro Food Group - Theo Vermeer Harvest House - Tom Bouwman

Nadere informatie

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Wellicht moet u regelmatig grote aantallen stamgegevens toevoegen of aanpassen, zoals zakenpartner stamgegevens of artikel

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN)

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN) 05410783003184/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05410783003184 Aanvullende artikelidentificatie Aanvullende artikelidentificatie (Nr.:1

Nadere informatie

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface

GS1 Data Source. Handleiding afnemer-interface Handleiding afnemer-interface Versie 3.2.0, Definitief - goedgekeurd, 24 juni 2015 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde GS1 Data Source Datum 24 juni 2015 Versie 3.2.0 Status Beschrijving Definitief

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Release notes Mosaic 1.3.2

Release notes Mosaic 1.3.2 Release notes Mosaic 1.3.2 Copyright 2017 Swing Mosaic Swing Mosiac is een product van ABF Research Inhoud Themabalk voor het groeperen van thema s... 3 Indicatie voor swipen op mobiele apparaten... 3

Nadere informatie

GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1

GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1 GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Wat is GS1 Data Source (GS1 DAS) 5 1.2 Aan de slag 5 2 Algemene velden 6 2.1 GS1-adrescode (GLN)

Nadere informatie

yoghurt 0% vet aardbei (zonder stukjes)

yoghurt 0% vet aardbei (zonder stukjes) Melkunie magere yoghurt met aardbei GTIN: 8718166031739 (CU), 8718166731738 (TU) Basic info Commercial name Legal name magere yoghurt met aardbei Functional name Variant Brand Melkunie Product story Melkunie

Nadere informatie

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen Toelichting inloggen beheermodule IZM Wanneer u problemen heeft met inloggen in de beheermodule van Zwemscore, kan dat meerdere oorzaken hebben. Twee vaak voorkomende oorzaken zijn Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN)

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN) 05410583800020/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05410583800020 Aanvullende artikelidentificatie Aanvullende artikelidentificatie (Nr.:1

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN)

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN) 05410783001449/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05410783001449 Aanvullende artikelidentificatie Aanvullende artikelidentificatie (Nr.:1

Nadere informatie

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template The global language of business Handleiding CDB via de Excel Template Versie mei 2016 Inhoud 1 Hoe gegevens introduceren in CDB via de Excel Template?... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Hoe de lege Excel Template

Nadere informatie

GS1 Data Source Vooraankondiging wijzigingen release 15 mei Versie

GS1 Data Source Vooraankondiging wijzigingen release 15 mei Versie GS1 Data Source Vooraankondiging wijzigingen release 15 mei 2017 Versie 10-04-17 Samenvatting Documenteigenschap Waarde Naam Vooraankondiging release mei 2017 Datum 10-4-2017 Status Beschrijving Definitief

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker Author: Shams Hadi Date: 16-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Table of content 1 Table of content 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding 4

Nadere informatie

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Index Inleiding 1 Stap 1: Inloggen 2 Stap 2: Dashboard 3 Stap 3: SMS Center 4 Stap 4: Nieuw bericht (ongepersonaliseerd) 5 Stap 5: Importeer CSV 7 Stap 6: Het

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Handleiding EMS Reports

Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Hoe moet ik inloggen? 3. Hoe krijg ik inzicht in mijn Merchant details? 4. Hoe krijg ik inzicht in mijn transacties? 5. Hoe

Nadere informatie

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel 1 Gebruik van Excel In de GS1 Data Source webinterface kunt u eenvoudig met Excel gegevens van meerdere artikelen tegelijk vastleggen, toevoegen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

ANDI-tool handleiding

ANDI-tool handleiding ANDI-tool handleiding Inhoud: 1. Test selectie 1.1 Test selectie-tool 1.2 Advanced Settings 2. Data entry 2.1 Data invoeren op de ANDI website 2.2 Data invoeren middels het template 2.3 Advanced Settings

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Handleiding. BTW-nummer-controle.nl

Handleiding. BTW-nummer-controle.nl Handleiding BTW-nummer-controle.nl BTW-nummer-controle.nl is een product van SkillSource April 2011 1 Inhoud 1. Btw-nummers per stuk controleren, zonder account (FREE)... 3 2. Een account aanmaken... 4

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom. 1. Contact personen 2. Rent-a-Switch service 3. Validaties 4. Afhandeling Rent-a-Switch orders 5. Foutmeldingen 1. Contact personen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN

Nadere informatie

Instructie Abonnementsgebied in Bravo SVB-BGT Bravo

Instructie Abonnementsgebied in Bravo SVB-BGT Bravo Instructie Abonnementsgebied in Bravo SVB-BGT Bravo Martijn Luking 26 februari 2016 Versie: 1.2 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Documentbeheer Versiebeheer Nr Datum Opgesteld door Omschrijving 1.0 04-02-2016

Nadere informatie

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER?

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? 1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? Deze Basis vaardigheden voor iparts is een vervolg op Geavanceerde Excel functies. Zorg dus dat je minstens die Tips & Trick eerst hebt

Nadere informatie

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt en prothesekenmerken van heup- en knie-implantaten

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS Versie 2.0 Amsterdam, 16 maart 2009 2 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Het CMS opstarten en afsluiten 5 1.2 De preview website bekijken 5 1.3

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016 Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal Juni 2016 Introductie In dit document worden de stappen tot het gebruik van de MyStandard Readiness Portal beschreven. Het gebruik van de Portal is redelijk

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/.

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Handleiding website In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord en beeld uitgelegd. Inloggen

Nadere informatie

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie:

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: 25-07-17 Handleiding ETIM UP 1 Inhoudsopgave Over ETIM UP...3 1 Algemeen...4 1.1 Website...4 1.2 Toegang...4 1.3 Bestandsformaten...4 2 Dashboard...5

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt.

Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt. Toelichting inloggen Persoonlijke pagina Kunt u niet inloggen? Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt. U kunt ook onderstaande informatie lezen

Nadere informatie

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding 1 Handleiding Total Cards Online Handleiding 2 Handleiding Inleiding Indien uw antwoord niet in deze handleiding staat, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: cards.nl@total.com. De Cards Customer

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Import Handleiding AxiomV Aanvullende informatie Artikelnummer : AX5-PRO-DT Versie : 1.0 juli 2006 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 4 Proces - webapplicatie... 5 Status uitleg... 6 Proces aan / afmelden aansluiting... 7 Nieuwe aansluiting... 8 Status wijzigen... 10 Status log... 11 Bestanden

Nadere informatie

Handleiding Online toetsen Begeleider ROC

Handleiding Online toetsen Begeleider ROC Handleiding Online toetsen Begeleider ROC Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave Inloggen 2 Menuknoppen 2 Menu Opleidingen en Toetsmatrijzen 3 Menu Kandidaten 4 Menu Activiteitenoverzicht 5 Menu Resultaten

Nadere informatie

DmfA - batch Handleiding. Hoe het certificaat installeren? (Internet Explorer 7.0) Versie 1.0 Januari 2008 Bucom

DmfA - batch Handleiding. Hoe het certificaat installeren? (Internet Explorer 7.0) Versie 1.0 Januari 2008 Bucom DmfA - batch Handleiding Hoe het certificaat installeren? (Internet Explorer 7.0) Versie 1.0 Januari 2008 Bucom Inhoudstafel 1. Inleiding...4 2. Hoe laadt u de private sleutel op in de internetbrowser?...5

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Handleiding Beaphar Retail Portal

Handleiding Beaphar Retail Portal Handleiding Beaphar Retail Portal Versie 1 2013 - BVB Inhoud 1. Inloggen bij de Beaphar Retail Portal pagina 3 2. Producten pagina 3-2.1 Producten zoeken pagina 3-2.2 Productgegevens downloaden pagina

Nadere informatie

Step by Step Guide. Cijferinvoer BE. MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014. support@maccs.com

Step by Step Guide. Cijferinvoer BE. MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014. support@maccs.com Step by Step Guide Cijferinvoer BE MACCS version 8.00.230.000.009 Document version 1.0 Date 28 November 2014 Author MACCS Support E-mail support@maccs.com Document history Date Short description Changed

Nadere informatie

Handleiding Managed Voice Online telefoonboek

Handleiding Managed Voice Online telefoonboek Handleiding Managed Voice Online telefoonboek Auteur : Roy Lammerink Datum : 01-05-2017 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen in Mijn.24Connect... 3 3. Telefoonboek instellen... 4 3.1 Persoonlijke

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Inzage voor BAL/personeelszaken Inhoud 1. Inloggen... 1 2. Per medewerker gegevens bekijken en certificaten printen... 2 3. Rapportages... 4 4. Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem MOSOS naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem MOSOS naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem MOSOS naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie 05410583801386/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05410583801386 Doelmarkt BELGIË (056) Indicatie basiseenheid Indicatie consumenteneenheid

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN)

/ /056. ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie. GS1-artikelcode (GTIN) 05411393800385/5410783000008/056 ID / Classificatie / Omschrijving / Belastingen / Productie GS1-artikelcode (GTIN) 05411393800385 Aanvullende artikelidentificatie Aanvullende artikelidentificatie (Nr.:1

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 Handleiding website Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord

Nadere informatie