GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014"

Transcriptie

1 GS1 Datakwaliteit checker Handleiding Datum: 10 juni 2014

2 Inhoud Inleiding 3 1 Hoe werkt de GS1 Datakwaliteit checker? Waaraan moet uw data voldoen? Hoe weet u of de data die u ingevoerd heeft in orde zijn? Wat moet u doen als er afwijkingen zijn? Wanneer zijn de aanpassingen zichtbaar? Wat kan ik doen als ik vragen heb over de meetresultaten van mijn product? 5 2 Afwijkingen bekijken en exporteren Het dashboard Het tabblad Processes Resultaten uitvoeren naar Excel 7 3 Werken met de GS1 Datakwaliteit checker Afwijkingen na logische controle Wanneer en hoe worden fysieke controles uitgevoerd? Afwijkingen na fysieke controle Controles verdachte afmetingen en gewicht Missing GTIN s Beëindigen van artikelgegevens Historie van uw scores 15 Bijlage 1: Controles datakwaliteit 16 Bijlage 2: Tips voor gebruik browser 26

3 Inleiding GS1 Data Source (GS1 DAS) is de artikeldatapool voor de uitwisseling van artikelgegevens in de levensmiddelen en drogisterijsector. In GS1 DAS staan al de door u ingevoerde gegevens. De kwaliteit van artikelgegevens staat hoog op de agenda van de sector. Alleen als de kwaliteit goed is kan de hele keten vertrouwen op één centrale bron voor artikelgegevens. Datakwaliteit betekent: de mate waarin gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Inzicht in de kwaliteit De GS1 Datakwaliteit checker is een tool die controleert of uw data voldoen aan sectorstandaarden (Invoeringsconventie en Internationale Meetregels). De GS1 Datakwaliteit checker controleert de kwaliteit van data van producten die: - actief zijn in GS1 DAS; - gepubliceerd zijn aan GS1 DAS-abonnees (afnemers) binnen de Nederlandse markt; - gepubliceerd zijn aan de GLN van de GS1 Datakwaliteit checker ( ). De GS1 Datakwaliteit checker geeft de uitkomsten weer van de controles op uw productdata: - uitkomsten van logische (automatische) controles op afwijkingen: een consumenteneenheid kan bijvoorbeeld niet zwaarder zijn dan een handelseenheid; - uitkomsten van fysieke steekproefsgewijze controles op afwijkingen op productkenmerken: breedte, diepte, hoogte en gewicht. In dit document vindt u een toelichting op de functionaliteit en de werking van de GS1 Datakwaliteit checker. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

4 1 Hoe werkt de GS1 Datakwaliteit checker? De GS1 Datakwaliteit checker werkt op basis van scores per type controle (logische en fysieke controles). Hierin wordt aangegeven in welke mate uw data goedgekeurd zijn. Een score van 95% betekent bijvoorbeeld dat op 95% van uw data geen afwijkingen zijn geconstateerd. Het scorepercentage wordt berekend op basis van: - Het totale aantal records versus het aantal records dat met succes alle tests heeft doorstaan. - Het aantal records komt overeen met het aantal hiërarchieën van producten gepubliceerd in GS1 DAS (individuele GTIN s of een aantal niveaus binnen een hiërarchie). 1.1 Waaraan moet uw data voldoen? De sectornorm die bedrijven uit levensmiddelen- en drogisterijsector hebben afgesproken is: 98% correct op logische controles en 95% correct op fysieke controles. Het kan zijn dat een specifieke retailer op logische controles 100% eist. 1.2 Hoe weet u of de data die u ingevoerd heeft in orde zijn? Elke maandag (behalve op feestdagen) ontvangt u per de afwijkingen op de logische en fysieke controles. Deze zijn verdeeld naar controles op logistieke informatie en - indien van toepassing- op etiketinformatie. Via de link in de heeft u direct toegang tot de geconstateerde afwijkingen. U kunt een rapport van de afwijkingen zien per gecontroleerd proces: A. Logisch-logistiek B. Fysiek-logistiek C. Logisch-etiketinformatie D. Verdachte afmetingen en gewicht Scoort u blijvend 100% op logische en fysieke controles, dan ontvangt u geen . Het uitschakelen van de wekelijkse voor andere gebruikers is (vooralsnog) niet mogelijk. Dat komt omdat de sector een signaal wil afgeven als de datakwaliteit afwijkt van de sectornorm. Wilt u tussendoor de status van uw aanpassingen controleren? Log dan in de GS1 Datakwaliteit checker in en volg de handelingen zoals die beschreven worden in hoofdstuk 3. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

5 1.3 Wat moet u doen als er afwijkingen zijn? Controleer de afwijkingen, onderzoek of er eventueel fouten in uw eigen systemen en processen zijn waar deze afwijkingen uit voortkomen en corrigeer de data in GS1 DAS. Let op: fysieke controles zijn gebaseerd op een steekproef. Check zelf of de afwijkingen ook gelden voor de rest van uw assortiment en voer daar dan ook de wijzigingen in door. De link naar de GS1 DAS webinterface: https://gs1nl.1worldsync.com/publishing/auth/index.html 1.4 Wanneer zijn de aanpassingen zichtbaar? De GS1 Datakwaliteit checker wordt iedere nacht gesynchroniseerd met de laatste gegevens uit de datapool. Als u de aanpassingen goed uitvoert, dan ziet u dit de volgende dag terug in uw score, in de GS1 datakwaliteit checker. Uw score is verbeterd: u heeft de afwijkingen goed aangepast; Uw score is onveranderd: de afwijking is nog niet goed aangepast of de aanpassing is nog niet goed doorgekomen.. Let u er daarom op dat u na een wijziging niet alleen op opslaan drukt, maar ook op vrijgeven. Uw score is verslechterd: door de aanpassing zijn nieuwe afwijkingen ontstaan. Bovendien ziet u de veranderde score op maandag in de terug. 1.5 Wat kan ik doen als ik vragen heb over de meetresultaten van mijn product? Als u vragen heeft of het niet eens bent met de door GS1 gemeten waarden, neem dan via contact op met GS1: Stuur dan een foto van het product mee waarop duidelijk zichtbaar is hoe en wat u zelf heeft gemeten en vermeld erbij waarom u van mening bent dat de geconstateerde afwijking niet klopt. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

6 2 Afwijkingen bekijken en exporteren 2.1 Het dashboard U kunt de GS1 Datakwaliteit checker pas gebruiken als u uw data in GS1 DAS heeft gepubliceerd aan de GLN van de checker: Gebruik onderstaande link om in te loggen: De link naar de Datakwaliteit checker: https://gs1das.clavistechnology.com/ U logt in met uw eigen inloggegevens. Als u deze gegevens niet meer heeft, stuur dan een naar: of bel Customer Support Afbeelding 1: inlogscherm Als u bent ingelogd, komt u in het dashboard van de checker. In de linkerkolom ziet u de score van uw bedrijf, op de kwaliteit van uw data. U ziet de resultaten van: A. Logische controles (logistieke informatie); B. Fysieke controles (logistieke informatie); C. Logische controles (etiketinformatie) (indien van toepassing); D. Controles verdachte afmetingen en gewicht (indien van toepassing). Klik op A. Logische controles en vervolgens op View Report. U komt automatisch in het volgende tabblad Processes. Hier ziet u een gedetailleerd overzicht van de geconstateerde fouten. Afbeelding 2: homepage GS1 Datakwaliteit checker All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

7 2.2 Het tabblad Processes Het deel van de checker waarin u nu zit heet View Report: Dataset Report. Het bestaat uit o.a.: Score: totale score op (in dit geval A) logische controles voor uw bedrijf; Records: aantal GTIN s dat aan de checker is gepubliceerd; Last Data Update: datum waarop voor het laatst data zijn ontvangen vanuit de datapool. Totale score voor bedrijf x Total aantal GTIN s gepubliceerd aan de checker De tijd en datum wanneer de laatste update met datapool heeft plaatsgevonden. Afbeelding 3: View Report: Dataset Report Note: U kunt ook bij het inloggen kiezen om rechtstreeks op het tabblad Processes te klikken. Dan kiest u voor Logische controles, Report en vervolgens klikt u op uw bedrijfsnaam. 2.3 Resultaten uitvoeren naar Excel U kunt de data uit de Datakwaliteit checker downloaden en bewaren als leesbaar Excelbestand. Wat moet u doen om het Excelbestand te maken? Rapportages exporteren naar Excel Als u een rapport wil uitdraaien met alle GTIN s en bijbehorende afwijkingen, kunt u dit doen door in de linker kolom te klikken op controle A, B, E of D. Ga vervolgens naar View Report en u klik op Report Summary. Kies voor Opslaan (als CSV) of Openen. Het bestand opent in Excel. De kolommen moeten echter nog worden gescheiden zodat de file leesbaar wordt met GTIN s en bijbehorende foutmeldingen. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

8 Stap 1: Selecteer Kolom A met uw linker muisknop. Stap 2: Ga vervolgens naar Gegevens en klik dan op Tekst naar Kolommen Stap 3: U ziet vervolgens het onderstaande scherm, controleer of Gescheiden is aangevinkt en klik op Volgende. Stap 4: Zorg dat Tab en Komma zijn aangevinkt, klik dan op Volgende en vervolgens op Voltooien. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

9 Stap 5: Selecteer nu Kolom B en klik met uw rechter muisknop. U ziet dan het onderstaande menu. Klik nu op Celeigenschappen. Stap 6: Links ziet u het kopje Categorie. Klik daaronder op Getal. Verander bij decimalen het getal in nul en klik op OK. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

10 3 Werken met de GS1 Datakwaliteit checker 3.1 Afwijkingen na logische controle Dagelijks worden er door de checker automatische (logische) controles uitgevoerd op uw actieve artikelgegevens in GS1 DAS zijn de logische controles verdeeld in: A. Logische controles (logistieke informatie) C. Logische controles (etiketinformatie) Welke controles dit precies zijn vindt u in de bijlage Controles (= tests) Ga naar Dashboard, kies controle A of C en klik op View Report. U ziet in het midden van het scherm het kopje Results by Milestones. Hier wordt de score van de logische controles weergegeven per test (Milestones). Results By Milestones Hieronder ziet u o.a.: Mandatory Tests Consistency Tests Multilevel Parent Tests Validity tests Afbeelding 4: Results by Milestones De Milestones zijn verdeeld in de volgende testen (groepen): Validity Tests: controles die de afhankelijkheid tussen twee kenmerken controleren (bijv. de voorwaarde dat ander kenmerk ook ingevuld moet zijn); Multilevel Parent Child Consistency tests: controles of een waarde correct is ingevuld in relatie tot andere kenmerken in de hiërarchie (consistentie tussen parent en child); Mandatory Tests (Verplichte tests): controles of verplichte velden zijn ingevuld en of ingevulde waarden geldig zijn. Bijv. velden die alleen de waarde TRUE of FALSE mogen bevatten of een waarde afkomstig van een specifieke lijst; Consistency tests: controles op onderlinge consistentie tussen ingevulde velden. Voor een totaaloverzicht van de groepen, de onderliggende controles en hun betekenis zie bijlage 1. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

11 De score wordt per onderdeel via de gekleurde balk weergegeven. Naast de gekleurde balkjes ziet u: Records Failed: aantal GTIN s waarop een afwijking is geconstateerd; Records Passed: aantal GTIN s dat goedgekeurd is; Test run: aantal GTIN s dat gecontroleerd is Afwijkingen Het onderste gedeelte van het tabblad Processes: DQ test results for mandatory tests geeft de omschrijving van de afwijking(en) weer. Dit onderdeel is verdeeld in: DQ test failures: geeft het type afwijking weer; DQ record failures: geeft de GTIN(s) weer waarop afwijkingen zijn gesignaleerd. DQ Test Result by milestones DQ Tests: de afwijkingen die zijn geconstateerd Rec (Failed): aantal GTIN s waarop afwijkingen zijn geconstateerd Rec (Passed): aantal GTIN s die goedgekeurd zijn Afbeelding 5: DQ Testresultaten voor Mandatory Tests Bij het kopje Record results for all milestones ziet u onder in het scherm de resultaten voor 10 GTIN s. Als er afwijkingen zijn geconstateerd bij meer dan 10 GTIN s dan worden de resultaten op een volgende pagina getoond. Record results for all milestones: Overzicht van GTIN s waarop afwijkingen zijn geconstateerd. Afbeelding 6: Record results for all Milestones All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

12 3.1.3 Inzoomen op afwijkingen Om de afwijkingen in de checker te bekijken gaat u naar DQ Test results for Mandatory Tests. Klik in de kolom Records (Failed) op het aantal afgekeurde records. Klik op het aantal onder Rec (Failed) om de details te zien van de afwijking. Afbeelding 7 Records failed Bij Record Key ziet u welke GTIN s de afwijkingen veroorzaken. Bij Failure message ziet u om welk type foutmelding het gaat. De GTIN waarop afwijkingen zijn geconstateerd en de omschrijving van de afwijking. Afbeelding 8: Records That Failed Valid Values list Soms betreft de afwijking een waarde die niet voorkomt in een waardenlijst die door de Internationale standaard en/of sector gedefinieerd is. In dat geval kunt u geldige waarden terugvinden via een koppeling (Valid Values list) onder het kopje Test failure. Vervolgens kunt u de aanpassing in GS1 DAS doorvoeren. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

13 3.2 Wanneer en hoe worden fysieke controles uitgevoerd? Fysieke controles worden één of meerdere keren per jaar uitgevoerd door een meetservice die door GS1 Nederland gecertificeerd is. Retailers sturen producten op naar de meetservice of de meetservice voert metingen uit in de distributiecentra van retailers. De sectorafspraak is dat per leverancier 10% van het actieve assortiment wordt gemeten. Als er onvoldoende producten kunnen worden gemeten, dan wordt leveranciers verzocht producten op te sturen naar de meetservice. Metingen vinden over het algemeen ieder jaar plaats in de periode maart t/m oktober. De frequentie hangt samen met het vinden van producten en de mate waarin een leverancier de datakwaliteit op orde heeft. Als een leverancier de datakwaliteit niet op orde heeft, dan betekent dit dat ze vaker worden gecontroleerd. 3.3 Afwijkingen na fysieke controle Voor de afwijkingen op de fysieke controles (hoogte, breedte, diepte, gewicht) gaat u terug naar het Dashboard. Klik daarna in de linker kolom op B. Afmetingen en gewicht en vervolgens op View Report. U krijgt nu een gedetailleerd overzicht. Afbeelding 10: Milestones Controles (tests) Bij Results by Milestones, in het midden van het scherm, ziet u de score van de fysieke controles per test (groep = Milestones). Afbeelding 11: Results by Milestones Results By Milestones Hieronder ziet u de volgende tests: Artikelen die voldoen aan controles Artikelen uit steekproef aanwezig in DAS All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

14 De Milestones zijn verdeeld in de volgende tests (groepen): Artikelen die voldoen aan controles afmetingen en gewicht: controles of de ingevulde waarden in de velden Hoogte, Breedte, Diepte en Gewicht overeenkomen met de fysiek gemeten waarden (steekproef) binnen de geldende tolerantie. Artikelen uit GS1 steekproef aanwezig in GS1 DAS: controles of verplichte waarden zijn ingevuld (hoogte, breedte, diepte, gewicht). Zie bijlage 5.2 voor een totaaloverzicht van de testen die worden uitgevoerd in de GS1 Datakwaliteit checker en de betekenis ervan. De score wordt per onderdeel via de gekleurde balk weergegeven. Naast de gekleurde balk ziet u: Records Failed: aantal GTIN s waarop een afwijking is geconstateerd; Records Passed: aantal GTIN s dat goedgekeurd is; Test run: aantal GTIN s dat gecontroleerd is (fysiek). Voor een gedetailleerd beeld van de afwijkingen op de fysieke controles volgt u de instructies vanaf Controles verdachte afmetingen en gewicht In juli 2014 is op het Dashboard D: Controles verdachte afmetingen en gewicht toegevoegd. Dit onderdeel: signaleert afwijkingen op afmetingen en gewicht (fysieke controles) van handelseenheden; die niet conform standaard zijn; én die uw score niet beïnvloeden. Het betreft dus data die afwijken van de Internationale standaard maar die geen procesverstoring bij retailers veroorzaken. Om de details te kunnen zien volgt u dezelfde stappen als bij de logische- en fysieke controles (zie vanaf 3.1.2) 3.5 Missing GTIN s De Tracker Score laat zien hoeveel actieve hiërarchieën (in %) zijn gepubliceerd aan de checker. De Tracker Score wordt zichtbaar als u op View Report klikt bij A. Logische Controle. De score ziet u in het veld Products Published to DQ checker. Het percentage is up to date voor leveranciers die via een rechtstreekse koppeling met de datapool werken. Products Published to DQ checker geeft inzicht in GTIN s die: aanwezig zijn in GS1 DAS; géén Discontinued Date of End Availability Date (datum uit het verleden) bevatten; en die wel aan de GS1 Datakwaliteit checker zijn gepubliceerd. Als de Tracker Score bijvoorbeeld 94,35% is, en A Logische score 100%, dan betekent dit dat: 94,35% van de actieve hiërarchieën is gepubliceerd is aan de checker en dat alle GTIN s in deze gepubliceerde hiërarchieën goed zijn; All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

15 de overige (ruim 5%) is dan niet (succesvol) gepubliceerd naar de checker. Deze 5% dient dus alsnog gepubliceerd te worden. Dit percentage is up to date voor leveranciers met een directe koppeling (machine-tomachine-oplossing) met GS1 DAS. Leveranciers die werken met de webinterface kunnen niet uitgaan van het percentage maar wel van het absolute aantal records (=hoeveel records er zijn gepubliceerd naar de checker) Missing GTIN S exporteren naar Excel Ga naar View Report. Klik vervolgens op uw bedrijfsnaam. Klik vervolgens bovenin op Missing GTIN s. Klik daarna op Open of Opslaan. Het bestand wordt geopend in Excel of opgeslagen als.csv file. Zet de tekst (kommagescheiden) om naar kolommen. Zie Beëindigen van artikelgegevens Het is belangrijk dat in de datapool alleen assortiment voorkomt dat actief is. Geef uw niet-actief assortiment dan een einddatum zodat dit uw score niet meer beïnvloedt. Wilt u grote aantallen inactieve GTIN s verwijderen? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Support op Historie van uw scores De historie van uw scores is terug te vinden onder Dataset Trend. Ook hier kunt u een Excelbestand downloaden, met daarin gedetailleerde historie van de ontwikkeling in uw score. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

16 Bijlage 1: Controles datakwaliteit Hieronder volgt een overzicht van alle logische en fysieke controles (tests) zoals die uitgevoerd worden in de GS1 Datakwaliteit checker. Logische controles logistieke informatie Consistency Tests (uom = unit of measure = maateenheid) Alternate Item Number inconsistent with Alt Item Agency Base Unit Indicator inconsistent with Product Type Child Item inconsistent with Target Market restrictions Als de waarde van het veld Aanvullende artikelidentificatie beheersorganisatie =FOR_INTERNAL_USE_1 dan moet de waarde een geldige GTIN zijn. Controleert of de Indicatie basiseenheid de waarde TRUE heeft als het veld Product type gelijk is aan BASE_UNIT_OR_EACH. Controleert of de GTIN dochterniveau voldoet aan de door de TargetMarket gestelde voorwaardes (codes die beginnen met , , ) kunnen niet worden gebruikt. Consumer Unit Indicator inconsistent with Product Type Depth inconsistent with Width for Non Consumer Units GTIN inconsistent with Target Market restrictions Height UOM inconsistent with Depth UOM and Width UOM Min Lifespan Prod inconsistent with Min Lifespan Arrival Controleert of de Indicatie consumenteneenheid de waarde TRUE heeft als het veld Product type gelijk is aan BASE_UNIT_OR_EACH. Controleert de afmetingen van handelseenheden. De diepte moet groter of gelijk zijn aan de breedte. Controleert of de GTIN voldoet aan de door de TargetMarket gestelde voorwaardes (codes die beginnen met , , ) kunnen niet worden gebruikt. Controleert of de maateenheid voor meeteenheden diepte, hoogte en breedte een geldige waarde hebben en consistent zijn. Controleert of Minimumhoudbaarheidstermijn na productie hoger of gelijk is aan de Minimum houdbaarheidstermijn na levering. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

17 Net Content inconsistent with Drained Weight Start Available Date inconsistent with End Available Date Storage HandTemp Min inconsistent with storage HandTemp Max Controleert of het uitlekgewicht kleiner dan of gelijk is aan de netto inhoud, als netto inhoud maateenheid een gewicht is. Controleert of Startdatum beschikbaarheid later of gelijk is aan Einddatum beschikbaarheid. Controleert of de Minimum bewaartemperatuur kleiner dan of gelijk is aan de Maximum bewaartemperatuur. Mandatory Tests Alternate Item Agency depends on Alternate Item Number Child Item depends on Qty of Next Level Items Depth UOM depends on Depth Drained Weight UOM depends on Drained Weight Gross Weight UOM depends on Gross Weight Height UOM depends on Height Import Class Type depends on Import Class Value Import Class Value depends on Import Class Type Net Content UOM depends on Net Content Controleert of het veld Aanvullende artikelidentificatie beheersorganisatie is ingevuld indien het veld Aanvullende artikelidentificatie is ingevuld. Controleert of er onderliggende eenheden zijn opgevoerd indien het veld Aantal Onderliggende eenheden is ingevuld. Controleert of de maateenheid is ingevuld als de diepte is ingevuld. Controleert of het Uitlekgewicht maateenheid is ingevuld indien Uitlekgewicht is ingevuld. Controleert of de maateenheid is ingevuld als het Brutogewicht is ingevuld. Controleert of het maateenheidsveld is ingevuld als de hoogte is ingevuld. Import Classificatie schema moet worden ingevuld als het veld Import Classificatie is ingevuld. Import Classificatie moet worden ingevuld als het veld Import Classificatie schema is ingevuld. Controleert of het veld Netto Inhoud maateenheid is ingevuld als de Netto Inhoud is ingevuld. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

18 Net Content depends on Base Unit Indicator Net Content depends on Consumer Unit Indicator Non GTIN Pallet Gr Wgt UOM depends on Non GTIN Pallet Gr Wgt Non GTIN Pallet Height UOM depends on Non GTIN Pallet Height Packaging Material Comp depends on Packaging Material Code Packaging Matl Comp UOM depends on Packaging Matl Comp Packaging Type depends on Product Type Pallet Code depends on Product Type Qty of Next Level Items depends on Child Item Retail Price Currency depends on Retail Price Returnable Deposit Cur depends on Returnable Deposit Amt Storage Temp Max UOM depends on Storage Temp Max Controleert of de netto inhoud is ingevuld als het veld Indicatie basiseenheid de waarde TRUE heeft. Controleert of de netto inhoud is ingevuld als het veld Indicatie Consumenteneenheid de waarde TRUE heeft. Controleert of de Brutogewicht pallet maateenheid is ingevuld indien het veld Brutogewicht pallet is ingevuld. Controleert of de Pallethoogte maateenheid is ingevuld als de Pallethoogte is ingevuld. Controleert of Verpakkingsmateriaal hoeveelheid is ingevuld als Verpakkingsmateriaal code is ingevuld. Controleert of het veld Hoeveelheid Verpakkingsmateriaal maateenheid is ingevuld indien het veld Hoeveelheid Verpakkingsmateriaal is ingevuld. Controleert of het veld Verpakkingstype is ingevuld op alle levels in de hiërarchie behalve waar het veld Product Type de waarde Pallet heeft. Controleert of er een Pallettype is ingevuld indien het Product Type Pallet is. Controleert of het veld Aantal Onderliggende Eenheden is ingevuld indien er onderliggende eenheden zijn opgevoerd. Controleert of de Aanbevolen Retailprijs valuta eenheid is ingevuld indien het veld Aanbevolen Retailprijs is ingevuld. Controleert of de Emballagewaarde valuta eenheid is ingevuld indien het veld Emballagewaarde is ingevuld. Controleert of bewaartemperatuur eenheid is ingevuld indien het veld bewaartemperatuur is ingevuld (MAX). All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

19 Storage Temp Min UOM depends on Storage Temp Min Suggested Retail Currency depends on Suggested Retail Price Width UOM depends on Width Controleert of bewaartemperatuur eenheid is ingevuld indien het veld bewaartemperatuur is ingevuld (MIN). Controleert of Aanbevolen Retail Prijs valuta eenheid is ingevuld indien het veld Aanbevolen retailprijs is ingevuld. Controleert of de maateenheid is ingevuld als de Breedte is ingevuld. Multilevel Parent Child Consistency Tests Base Unit Indicator Parent inconsistent with Child Gross Weight Parent inconsistent with Child Gross Weight Parent inconsistent with Child * Qty Controleert de Indicatie basiseenheid slechts op één niveau van de hiërarchie TRUE is. Controleer of het Brutogewicht groter is dan of gelijk is aan het Brutogewicht van de onderliggende eenheid. Controleert of het Brutogewicht groter is dan of gelijk is aan Brutogewicht van een (onderliggende eenheid) * (hoeveelheid onderliggende eenheden) Is Trade Item A Display Unit Parent inconsistent with Child Controleert of het veld Is het product een Display eenheid is ingevuld op elk niveau (Y of N) van de hierarchy indien op een van de niveaus het veld is het product een Display eenheid is ingevuld met Y. Validity Tests Alternate Item Identification Maintenance Agency is Invalid Controleert of de waarde van het veld Aanvullende artikelidentificatie beheersorganisatie voorkomt in de lijst met geldige waardes. Brand Name is Invalid Country of Last Provenance Processing is Invalid Country of Origin is Invalid Controleert of het veld Merknaam is ingevuld. Controleert of het Land van laatste bewerking een geldige ISO Land Code (ISO ) is. Controleert of Land van herkomst een geldige ISO Land Code (ISO ) is. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

20 Discontinued Date is Invalid Fat Content UOM is Invalid GPC Code is Invalid Gross Weight is Invalid Height is Invalid for Product Type Material Code Agency is Invalid Net Content UOM is Invalid Non GTIN Pallet Height is Invalid Packaging Material Code is Invalid Packaging Material Composition UOM is Invalid Packaging Type is Invalid Product Description is Invalid Retail Price On Trade Item Currency is Invalid Retail Price On Trade Item is Invalid Returnable Package Deposit Amount is Invalid Controleert of het veld Datum Beëindiging Product een geldige waarde heeft. Controleert of maateenheid voor Vetgehalte een geldige waarde heeft. Controleert of de GPC-code een geldige waarde heeft ( is niet toegestaan) Controleert of veld Brutogewicht is ingevuld. Als Product type = PALLET of MIXED_MODULE dan moet hoogte minder zijn dan of gelijk zijn aan 2600mm. Controleert of in het veld Beheersorganisatie materiaalcode de waarde E is ingevoerd. Controleert of de maateenheid voor Netto Inhoud een geldige waarde heeft indien ingevuld. Controleert of de Pallet hoogte minder of gelijk is aan 2600mm. Controleert of het veld VerpakkingsMateriaalCode een geldige waarde heeft. De mogelijke waardes zijn: 01 tot Controleert of het veld Hoeveelheid verpakkingsmateriaal maateenheid een geldige waarde heeft indien ingevuld. Controleert of het veld Verpakkingstype een geldige waarde heeft. Controleert of aantal karakters in het veld Product beschrijving tussen 0 en maximaal 178 is. Controleert of de Retail Prijs valuta eenheid is ingevuld indien het veld Retail prijs is ingevuld. Controleert of de Retail Prijs is weergegeven in Euro. Controleert of de Code Emballage artikel een geldig GTIN is. All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

21 Returnable Package Deposit Currency is Invalid Stacking Factor is Invalid Suggested Retail Price Currency is Invalid Suggested Retail Price is Invalid Tax Rate Type Agency is Invalid Tax Rate Type Code is Invalid Terms or Conditions Code is Invalid Variant is Invalid Controleert of de Code Emballage artikel valuta eenheid in Euro s is. Controleert of de Maximale Stapelfactor groter is dan 1 en minder dan 100. Controleert of de Aanbevolen Retailprijs valuta eenheid is weergegeven in Euro s indien het veld Aanbevolen Retailprijs is ingevuld. Controleert of de Aanbevolen retailprijs groter of gelijk is aan 0. Controleert of het veld Code beheersorganisatie Belastingsoort een geldige waarde heeft. Controleert of het veld Code soort belasting een geldige waarde heeft. Controleert of het veld packaging term and conditions een geldige waarde heeft indien ingevuld. Controleert of het veld Variant niet meer dan 35 tekens bevat. Logische controles etiketinformatie Controlenaam Beschrijving controle Geldige waarden Veldnaam waarop controles plaatsvinden Allergen Statement is valid If the Allergen Statement is populated it can have a maximum of 1000 characters Allergen Statement Allergen Specification Agency depends on Allergen Statement If Allergen Specification Agency is populated then Allergen Statement should be populated Allergen Specification Agency, Allergen Statement Allergen Spec Agency depends on Allergen Specification Name If Allergen Specification Agency is populated then Allergen Specification Name should be populated Allergen Specification Agency, Allergen Specification Name Allergen Type Code If Allergen Type Code is Yes Allergen Type Code All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

22 is valid populated it should be one of the valid values contained in the reference list Allergen Specification Agency depends on Allergen Type Code If Allergen Specification Agency is populated then Allergen Type Code should be populated Allergen Specification Agency, Allergen Type Code Level Of Containment is valid If Level Of Containment is populated it should be one of the valid values contained in the reference list Yes Level Of Containment Allergen Spec Agency depends on Level Of Containment If Allergen Specification Agency is populated then Level of Containment should be populated Allergen Specification Agency, Level Of Containment Number Of Servings Per Package is Valid If the Number Of Servings Per Package is populated it must be a number with a maximum of 15 digits Number Of Servings Per Package Preparation State is Valid If Preparation State is populated it should contain one of two possible values PREPARED or UNPREPARED Preparation State NutrientTypeCode is Valid If Nutrient Type Code is populated it should be one of the valid values contained in the reference list Yes Nutrient Type Code NutrientTypeCode is Valid If Nutrient Type Code is ENER- the UOM should be KJ, KJO or E14 (KCAL) Measurement Precision is Valid If Measurment precision is populated it should be APPROXIMATELY or LESS_THAN No measurementprecision Percentage Of Daily Value Intake is Valid If Percentage Of Daily Value Intake is populated is must contain a maximum of 5 digits and Percentage of Daily Value Intake All contents copyright GS1 Nederland 10 juni

GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1

GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1 GS1 Data Source Toelichting op invoervelden Datum: 20 december Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Wat is GS1 Data Source (GS1 DAS) 5 1.2 Aan de slag 5 2 Algemene velden 6 2.1 GS1-adrescode (GLN)

Nadere informatie

Handleiding DHL EasyShip Versie 5.3

Handleiding DHL EasyShip Versie 5.3 Versie 5.3 1 DHL EasyShip opstarten en inloggen 3 2 Zending aanmaken 5 3 Douane plichtige zending klaar maken met invoice 17 4 Einde dag procedure 22 5 DHL EasyShip afsluiten zonder einde dag procedure

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

G-Standaard Invoerloket. Handleiding

G-Standaard Invoerloket. Handleiding G-Standaard Invoerloket Handleiding Pagina 3 1 Inleiding 4 1.1 Demo-omgeving en online cursus met instructievideo s 4 1.2 Zorgartikelen 5 1.3 Logistieke artikelen 7 1.4 G-Standaard Logic 7 1.5 Statussen

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Handleiding Account Management

Handleiding Account Management Handleiding Account Management Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave is opgezet aan de hand van het Account Management. De hoofdstukken komen overeen met de menustructuur in het Account Management en zijn net

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie