Nieuwe stoffen in het milieu: probleem of niet?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe stoffen in het milieu: probleem of niet?"

Transcriptie

1 Nieuwe stoffen in het milieu: probleem of niet? Workshop Geneesmiddelen en metabolieten in oppervlaktewater KWR, Nieuwegein, 7 december 2012 Anja Derksen (AD eco advies) "

2 Input voor discussie Literatuurstudie effecten in opdracht van STOWA: Specifieke effecten Combinatie effecten Aangetoonde effecten in effluent en oppervlaktewater Aanvullende zuiveringstechnieken en effecten Discussies STOWA netwerk Monitoring nieuwe stoffen

3 Geneesmiddelen: Specifieke effecten Betablokkers remming fotosynthese algen (10-100x gevoeliger dan basale toxiciteit) Antidepressiva (SSRI s), alleen of in combinatie, verminderen vluchtgedrag vissenlarven bij ng/l Fluoxetine (Prozac) verandert zwemgedrag kreeftachtige

4 Zwemgedrag kreeftachtige o.i.v. fluoxetine Echinogammarus marinus zwemt naar het licht toe (concentratie in ug/l): verhoogd risico op predatie

5 Geneesmiddelen: effecten realistische mengsels (1) Mengsel 11 middelen in concentraties zoals in effluent: Effecten op morfologie en voedselconsumptie zoetwaterpoliep Toxicity threshold (=NOEC) bij 3,2x de concentraties zoals aangetoond in effluent Effect mengsel bij concentraties 2 tot 3 ordegrootte lager dan bij individuele middelen

6 Geneesmiddelen: effecten realistische mengsels (2) Mengsel 13 middelen in concentraties zoals in effluent: Effecten aangetoond op humane cellijnen en viscellijnen Subset met significante effecten bij ng/l: atenolol, bezafibraat, ciprofloxacine en lincomycine

7 Geneesmiddelen: effecten mengsels Mengsels van twee stoffen vaker getest Algemene beeld: Effecten vaak voorspelbaar o.b.v. concentratie additie, soms versterking effect Interacties zijn concentratieafhankelijk en niet constant, hierdoor modellering lastig Mengseleffecten zijn al mogelijk bij milieuconcentraties (ng/l)!

8 Samenvatting effecten geneesmiddelen Er gebeuren rare dingen Chronische en specifieke effecten van mengsels en metabolieten zijn bij milieuconcentraties realistisch!

9 Effecten in effluent en oppervlaktewater Hormoonverstoring bij vissen Hormoonverstoring in ER-calux assay Effecten op immuunsysteem bij vissen en mosselen Effecten op signaaloverdracht (neurotoxiciteit) bij mosselen Oxidatieve stress mosselen

10 Hormoonverstoring vissen Waargenomen effecten: Verlaagde eiproductie Vervrouwelijking geslachtsorganen jonge mannetjes (intersex; irreversibel) Toename vitellogenine gehalte (dooiereiwit) in mannetjes (reversibel) Groeireductie, vergrootte lever, grotere of kleinere geslachtsorganen Verstoring hormoonbalans (oestrogenen/testosteron) Opname (xeno)oestrogenen in de vis Verantwoordelijke stoffen: Vooral oestradiol, ethinyloestradiol, nonylfenol(ethoxylaten) Combinatie van oestrogenen en anti-androgenen (beiden leiden tot vervrouwelijking)

11 ER-calux - theorie Humane cellijn: uitzending licht na blootstelling aan oestrogenen (d.w.z. vervrouwelijkende stoffen) Uitgedrukt als equivalenten van het natuurlijke vrouwelijke hormoon 17beta-oestradiol (EEQs) Screeningsmethode voor totale vervrouwelijkende activiteit Voordeel: lage detectielimiet dus vrijwel altijd een getal (d.w.z. vergelijking locaties mogelijk)

12 ER-calux - praktijk In milieumonsters belangrijkste bijdrage door oestron en 17beta-oestradiol Gemiddelde activiteit (range): Effluent 2-3 ng EEQ/l (<0,05 86 ng EEQ/l) Oppervlaktewater 1 ng EEQ/l (<0,05 14 ng EEQ/l) Ter vergelijking: KRW-norm 17beta-oestradiol is 0,4 ng/l

13 Verstoring immuunsysteem Onderzoeken bij mossel en vis, of muizencellijn Verstoring meetbaar met biomarkers, bijv.: Verminderde immuunrespons Algemene afweer verhoogd, gerichte afweer verlaagd Toename boodschapperstoffen Geneesmiddelen als mogelijke oorzaak gesuggereerd

14 Theorie - neurotoxiciteit Metingen serotonine en dopamine gehalten, bijbehorende afbraakenzymen en transportsystemen Functies serotonine en dopamine o.a.: Signaaloverdracht in hersenen Gedrag Eetlust Sexuele rijping bij vissen en mosselen Vrijkomen eicellen en zaadcellen

15 Neurotoxiciteit Uitgehangen en wilde mosselen voor en na effluentpluim Veranderingen meetbaar op (tot 10 km benedenstrooms): Serotonine- en dopaminegehalten (meestal verlaagd) Afbraakenzymen (meestal verhoogd) Transport serotonine verlaagd, dopamine verhoogd Serotonine/dopamine ratio Gesuggereerde verantwoordelijke stoffen: oestrogenen, nonylfenol, morfine, diazepam (antidepressiva? drugs?)

16 Conclusies effecten effluent en oppervlaktewater Meeste onderzoek in effluent en oppervlaktewater uitgevoerd met vissen en mosselen, en diverse cellijnen Hormoonverstorende effecten natuurlijke hormonen en nonylfenol(ethoxylaten) duidelijk en veelvuldig aangetoond Effluent vervrouwelijkt vissen en mosselen, verstoort het immuunsysteem en neurochemie, en biomarkers voor aanwezigheid stoffen en/of oxidatieve stress nemen toe Effecten meetbaar tot 10 km stroomafwaarts

17 Effecten aanvullende zuiveringstechnieken CAS, MBR, ozon, AOP, actief kool, filtratie, enz. Grootschalige onderzoeken m.n. in Zwitserland en Duitsland Testbatterij bioassays: Algemene toxiciteit Specifieke toxiciteit, zoals hormoonverstoring, dioxineachtige werking, genotoxiciteit, fytotoxiciteit, neurotoxiciteit, early life stage testen enz.

18 Algemene beeld verwijdering microverontreinigingen Actief slib verwijdert zeer groot deel maar zeker niet alles Membraanbioreactor presteert iets beter dan actief slib Actief kool werkt goed Ozon verwijdert uitgangsstoffen chemisch het beste, maar aanwijzingen voor ontstaan (toxische) afbraakproducten Echter, effecten eenvoudig te verwijderen (bijv. door zandfiltratie) Toxiciteit lijkt afhankelijk van ozonconcentratie en behandeltijd

19 Voorbeeld veldstudie Zwitserland Voor en na implementatie full-scale ozon behandeling Meting voedselinname van vlokreeften uitgehangen in kooien Voor implementatie voedselname verlaagd (op 150m van lozingspunt tot 90%) Na ozonbehandeling geen reductie voedselinname meer

20 Discussies in netwerk Is er een probleem? Weten we genoeg (om tot actie over te gaan)? Wat is het handelingsperspectief? Maatregelen richten op rwzi s?

21 Ja, want Genoeg aanwijzingen voor effecten om reageren uit voorzorg te rechtvaardigen Rwzi s vormen een belangrijk aangrijpingspunt voor maatregelen (grootste klapper, no regret maatregel), maar niet het enige!

22 Nee, want Probleem nog onduidelijk: effecten en risico s nog onvoldoende aannemelijk gemaakt Geen normen dus geen driver Landelijke politiek moet het voortouw nemen ( maar rijk legt de problematiek terug bij de sector ) Andere problemen (nutriënten, inrichting, ) zijn groter Keuze maatregelen, en waar in de waterketen, nog onvoldoende uitgewerkt

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Gerry Jager Functional MRI studies in human Ecstasy and cannabis users In dit proefschrift worden vier studies beschreven naar de lange termijn effecten van de psychoactieve drugs ecstasy en cannabis op

Nadere informatie

abcdefgh Ketenaanpak van probleemstoffen RIZA rapport 2005.005 ISBN 9036956927 D.F. Kalf en R.P.M. Berbee Lelystad, 29 april 2005

abcdefgh Ketenaanpak van probleemstoffen RIZA rapport 2005.005 ISBN 9036956927 D.F. Kalf en R.P.M. Berbee Lelystad, 29 april 2005 abcdefgh Ketenaanpak van probleemstoffen RIZA rapport 2005.005 ISBN 9036956927 D.F. Kalf en R.P.M. Berbee Lelystad, 29 april 2005 RWS stuurboordprogramma 2004 project B9 abcdefgh Inhoudsopgave..................................

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Premenstrueel syndroom (PMS) No 16 1999 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze brochure berusten bij de Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Integraal Zuiveringsplan Waterschap Groot Salland

Integraal Zuiveringsplan Waterschap Groot Salland Integraal Zuiveringsplan Waterschap Groot Salland Definitief, 2 december 2014 Integraal Zuiveringsplan Waterschap Groot Salland Versie openbaar Kenmerk R003-1224984BWP-kzo-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Hormoonontregelaars in de mens. Hormone disruptors in humans

Hormoonontregelaars in de mens. Hormone disruptors in humans Hormoonontregelaars in de mens Hormone disruptors in humans Aanbiedingsbrief Hormoonontregelaars in de mens Gezondheidsraad: Commissie Hormoonontregelaars en de humane voortplanting en ontwikkeling aan:

Nadere informatie

Levenslang bewegen. Met goedkoopste medicijn gegarandeerd resultaat

Levenslang bewegen. Met goedkoopste medicijn gegarandeerd resultaat 36 Met goedkoopste medicijn gegarandeerd resultaat Levenslang bewegen Tekst: Caroline Mangnus Voorkomen is beter dan genezen. Dit adagium is zeker ook van toepassing op bewegen. Dat bewegen belangrijk

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Ook schildklierproblemen te verdelen in type 1 en type 2

Ook schildklierproblemen te verdelen in type 1 en type 2 de natuur als levensritm e Ook schildklierproblemen te verdelen in type 1 en type 2 Duidelijke indeling in twee typen hypothyroïdie maakt betere diagnose en behandeling van schildklierproblemen mogelijk.

Nadere informatie

Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting

Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting De invloed van de cannabinoïd en opioïd neurotransmitter systemen op impulsief gedrag en drugsverslaving Zo nu en dan overkomt (doet) iedereen het wel eens:

Nadere informatie

Kan belasting van watersystemen met bestrijdingsmiddelen de gevolgen van eutrofiëring voor aquatische ecosystemen versterken?

Kan belasting van watersystemen met bestrijdingsmiddelen de gevolgen van eutrofiëring voor aquatische ecosystemen versterken? Kan belasting van watersystemen met bestrijdingsmiddelen de gevolgen van eutrofiëring voor aquatische ecosystemen versterken? G.H.P. Arts H.J. de Lange Alterra-rapport 1747, ISSN 1566-7197 Ministerie van

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Geachte mevrouw Franke,

Geachte mevrouw Franke, Retouradres:, Aan de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw & Innovatie T.a.v. mevrouw drs. M.C.T.M. Franke Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2500EA Onderwerp Rondetafelgesprek inzake

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol.

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. Voorblad (gemaakt door Trichis) Redeneerlijnen Deelstroomgebied Rijn-West Uitzonderingen De termijn voor het halen van de KRW milieudoelstellingen van artikel

Nadere informatie

Praktijktoepassingen voor calciumchloride (CaCl2) in de champignonteelt.

Praktijktoepassingen voor calciumchloride (CaCl2) in de champignonteelt. Praktijktoepassingen voor calciumchloride (CaCl2) in de champignonteelt. P.C.C. van Loon Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Paddestoelen PPO projectnummer: 620159 PT projectnummer: 11344 Mei 2004

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Sales: een nieuw inzicht

Sales: een nieuw inzicht Vergeet IQ-tests: het werkgeheugen is een betere voorspeller voor een succesvolle carrière dan het IQ. Dit nieuwe inzicht is een van de belangrijke vindingen van psychologisch onderzoek uit de afgelopen

Nadere informatie

5.1 Gevolgen voor mens

5.1 Gevolgen voor mens 519 5.1 Gevolgen voor mens Nicolas van Larebeke, coördinerend auteur, ug Greet Schoeters, Gudrun Koppen, Christa Cornelis, Rudi Torfs, Vito Frank Comhaire, Isabel D Haese, Willem Dhooge, Endocrinologie,

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

AquaTerra Europa kennis voor ATNL

AquaTerra Europa kennis voor ATNL AquaTerra Europa kennis voor ATNL Overzicht van nieuwe systeemkennis voor een beter beheer van verontreinigde Europese riviersystemen Auteurs Jan Joziasse, Stefan Jansen en Jos Brils (allen TNO / Deltares)

Nadere informatie

LITERATUURSTUDIE SLIBDESINTEGRATIE

LITERATUURSTUDIE SLIBDESINTEGRATIE SNELLE EMISSIESCHATTING VOOR GEMENGDE EN GESCHEIDEN RIOOLSTELSELS LITERATUURSTUDIE SLIBDESINTEGRATIE 2005 W04 LITERATUURSTUDIE SLIBDESINTEGRATIE RAPPORT 2005 w04 ISBN 90.5773.291.2 stowa@stowa.nl WWW.stowa.nl

Nadere informatie

Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter

Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter VGI / 610 / Rpk 16 mei 2014 Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter Jaaroverzicht 2013 VGI / 610 / Rpk 16 mei 2014 Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter Jaaroverzicht

Nadere informatie

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat?

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Urologie Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Inhoud 1 Soorten nierstenen... 3 2 Ontstaan... 4 3 Problemen... 4 4 Symptomen... 4 5 Diagnose... 4 6 Oorzaken... 4 7 Behandeling... 5 8 Geneesmiddelen...

Nadere informatie

Langetermijneffecten van XTC

Langetermijneffecten van XTC Langetermijneffecten van XTC E.J.M. Pennings J.B.G. Eilering F.A. de Wolff Langetermijneffecten van XTC Colofon Auteurs Dr E.J.M. Pennings, neurobiochemicus - toxicoloog Drs J.B.G. Eilering, medisch bioloog

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Introductie onderzoeksproject De ziekte van Alzheimer De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening en is de meest voorkomende vorm van dementie.

Nadere informatie

Signalen van milieugezondheidsrisico s 2013. RIVM Briefrapport 630789013/2014 A.C. Vros H. Kruize D.A. Houweling

Signalen van milieugezondheidsrisico s 2013. RIVM Briefrapport 630789013/2014 A.C. Vros H. Kruize D.A. Houweling Signalen van milieugezondheidsrisico s 2013 RIVM Briefrapport 630789013/2014 A.C. Vros H. Kruize D.A. Houweling Signalen van milieugezondheidsrisico s 2013 RIVM Briefrapport 630789013/2014 A.C. Vros H.

Nadere informatie