KREDIETWAARDIGHEIDBEPALING BIJ KLEINE EN STARTENDE ONDERNEMINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KREDIETWAARDIGHEIDBEPALING BIJ KLEINE EN STARTENDE ONDERNEMINGEN"

Transcriptie

1 Organisatie en processen Koppeling bedrijfsscore aan consumentenscore KREDIETWAARDIGHEIDBEPALING BIJ KLEINE EN STARTENDE ONDERNEMINGEN Met de stijging van het aantal faillissementen en de verminderde verkrijgbaarheid van externe financiering neemt het belang van een gedegen kredietwaardigheidbeoordeling toe. In het bijzonder bij jonge (startende) ondernemingen was dit tot op heden, mede door het gebrek aan historische (financiële) informatie, een probleem. Volgens de auteur is een sterk verbeterde beoordeling van de kredietwaardigheid mogelijk door de bedrijfsscore te koppelen aan de consumentenscore van de eigenaar van de onderneming. DOOR MARCEL WIEDENBRUGGE Op 1 januari 2009 stonden volgens het CBS in Nederland ruim bedrijven en instellingen geregistreerd. Daarvan bevindt zich ongeveer 91 procent in de categorie 0-9 werknemers, waaronder bedrijven en instellingen (alle rechtsvormen) waar slechts 1 persoon werkzaam is. En dit aantal neemt toe: gedurende de periode steeg het aantal eenmansbedrijven met 32,6 procent. Binnen deze groep nemen de startende ondernemers een aparte positie in. Zoals in het rapport Startersprofiel 2008 van de Kamer van Koophandel valt te lezen, hebben in 2008 bijna personen tezamen nieuwe bedrijven gestart (een toename van 5 procent ten opzichte van 2007). Van alle startende ondernemers is ongeveer 89 procent zzp er en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal toenemen. Het merendeel van de starters is in toenemende mate actief in de dienstverlening (in 2008: 54 procent). Een goede tweede is de bouwsector met 18 procent. Volgens een publicatie van FEM Business (26 april 2006) was de bijdrage van de zzp ers aan de Nederlandse economie in miljard, wat overeenkwam met 14 procent van het BBP. Dit bedrag zal de afgelopen jaren ongetwijfeld nog verder zijn opgelopen. Hoewel er geen exacte gegevens bekend zijn, wordt een deel van deze omzet besteed bij ondernemingen (leveranciers) die actief zijn in het B2B-segment, waar over het algemeen op factuur (krediet) geleverd wordt. En daar ontstaat een probleem, immers: ~ Ondernemingen met de rechtsvorm eenmanszaak, vof en cv hoeven geen jaarrekening te deponeren. ~ Er is onvoldoende historische (financiële) informatie bekend. ~ Bij starters bestaat er een behoorlijke kans op uitval (zie volgende paragraaf). Dit alles levert problemen op bij de kredietwaardigheidbeoordeling. Niet alleen is het bewerkelijk om kleinere ondernemingen te controleren en te verifiëren, het is ook nog eens lastig om tot een juiste inschatting van het financieel risico te komen. Met andere woorden: het betekent veel werk, kost tijd en daarmee geld. Dit zeker ook in verhouding tot de te behalen omzet, die in eerste instantie vaak relatief laag zal zijn. Financieel risico tegenover omzet Nu zou een leverancier kunnen overwegen om alle bedrijven die korter dan bijvoorbeeld twee jaar actief zijn en minder dan drie werknemers hebben, alleen op vooruitbetaling te leveren. Probleem opgelost lijkt het, echter de praktijk is anders. Ook kleine ondernemingen en starters krijgen tot op zekere hoogte op rekening geleverd. En als deze leverancier FEBRUARI

2 8 jaar of ouder 21% 0 tot 2 jaar 30% Startende ondernemingen en opheffingen Uit het door het EIM uitgevoerde onderzoek Bedrijvendynamiek Nederland blijkt het in de tijd een redelijk constant gegeven dat gemiddeld 10 procent van alle startende ondernemingen al na een jaar stopt. Dit percentage loopt op tot ongeveer 50 procent na vijf jaar, ofwel: 50 procent van de gestarte ondernemingen is na vijf jaar nog steeds actief (zie figuur 1). 6 tot 8 jaar 18% 4 tot 6 jaar 11% 2 tot 4 jaar 21% Figuur 1 Leeftijd van opgeheven bedrijven in 2007 Bron: EIM, database bedrijvendynamiek Bv s gaan drie keer vaker failliet dan eenmanszaken het niet doet, dan is er altijd wel een concurrent die wel bereid is om aan deze (grote) categorie bedrijven op rekening te leveren. De leverancier zou zomaar een klant hebben afgewezen die de potentie heeft om uit te groeien tot een grote (winstgevende) klant. Uit de CRM-wereld weten we dat klantenportefeuilles regelmatig wisselen van samenstelling en het is dus van commercieel belang om tijd en geld te besteden aan de selectie en beoordeling van (nieuwe) kleine, zelfstandige afnemers. Volgens het in 2002 door de Europese Commissie gepubliceerde onderzoek Business Demography in Europe, Observatory of European SMEs 2002, No. 5, blijkt overigens dat de stakings- en overlevingskansen voor een groot deel te herleiden zijn tot eigenschappen van de ondernemers zelf (figuur 2). Het stoppen of opheffen van een onderneming hoeft overigens niet te betekenen dat deze ook failliet is gegaan. Hoewel het financieel risico en de kans op opheffing bij startende en relatief jonge eenmanszaken gevoelsmatig groter lijkt, blijkt dat in 2007 in slechts één op de tien opheffingen sprake was van een faillissement. Eenmanszaken blijken tevens minder snel failliet te gaan dan BV s, hetgeen met name verband houdt met de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer. Het aantal faillisse- Macro level Micro level Positive effect Favourable economic situation Favourable regional conditions Favourable sector performances Technological development Support service and advice Public business services support Creator and employees qualifications Creator and employees experience in the activity Management skills Financial resources Market internationalization Networking capabilities Firm already existing (take-over) Productive diversification Negative effect Insufficient demand Market competition Administrative burdens Burdensome social and fiscal legislation Malfunctioning of labour market Financial system Individual ownership structure Limited invested capital Figuur 2 Belangrijkste micro- en macro-omgevingsfactoren die de overlevingskansen en expansie van nieuwe ondernemingen beïnvloeden Bron: ENSR (European Network for SME Research) 18 FEBRUARI 2010

3 Starters Dochters Opheffingen Figuur 3 Aantal bedrijven naar starters, dochters en opheffingen, menten is derhalve geen graadmeter voor de bepaling van de kredietrisico s bij kleine (jonge) eenmanszaken. Niettemin blijf de vraag hoe de kredietwaardigheidbeoordeling van kleine (startende) ondernemingen en/of eenmanszaken verbeterd kan worden, zodat u de kans op een succesvolle en winstgevende zakelijke langetermijnrelatie kunt vergroten. Kwaliteit data in data-arme omgeving Voor de beoordeling van kredietwaardigheid zijn de kwaliteit en actualiteit van financiële en andere gegevens natuurlijk van groot belang. In B2B is handelsinformatie de eerste aangewezen weg. Handelsinformatiebedrijven als Graydon en DunBradstreet maken gebruik van geavanceerde al dan niet gewogen (statistische) scoremodellen om kleinere, nietdeponeerplichtige organisaties op kredietwaardigheid te beoordelen. Daarbij wordt gekeken naar een veelheid van factoren zoals bedrijfsgrootte, leeftijd, rechtsvorm, regio, branche en betalingsgedrag. De uitkomst (rating of score) wordt vervolgens vertaald naar risicoklasse, waarmee een uitspraak gedaan kan worden over de kans op wanbetaling c.q. faillissement. Doordat er continu gewerkt wordt aan de verbetering van de gebruikte statistische modellen, neemt de kwaliteit van de verstrekte informatie toe. Vooral als u actief bent in een risicovolle sector, zoals bijvoorbeeld de bouw of horeca, zou het wenselijk zijn om de kwaliteit van deze informatie nog verder te verbeteren, om zo tot een nog meer betrouwbare kredietwaardigheidbeoordeling te komen. Ondernemer = consument Kenmerkend voor kleine zelfstandigen en starters is dat zij zowel ondernemer als privépersoon zijn. Niet alleen ondernemingen, maar ook consumenten worden op kredietwaardigheid beoordeeld. Hoewel er geen specifiek onderzoek naar is gedaan, kunnen zakelijk en privégedrag bij deze groep bedrijven gemakkelijk in elkaar overlopen. Als het zakelijk slecht gaat, kan dit tevens een negatieve uitwerking hebben op de privésituatie en omgekeerd. Daarom is het interessant om niet alleen de bedrijfsscore, maar ook de consumentenscore (van de eigenaar van de onderneming) mee te nemen in de beoordeling van de kredietwaardigheid. Market president Wim Jansen van Experian, wereldwijd een van de grootste leveranciers van consumenteninformatie en consumentenscores, zegt hierover: Dit probleem was ons ook opgevallen. Voor bedrijven die veel in consumentenmarkten actief zijn, zoals bijvoorbeeld verzekeraars, telecombedrijven en postorderbedrijven, is kredietwaardigheidbeoordeling al jaren een gangbare methode en daarmee worden goede resultaten bereikt. Onze kennis en ervaring op het gebied van kredietwaardigheidbeoordeling bij consumenten hebben we daarom nu samengebracht met SOHO (small office home office)- handelsinformatie, waarbij de bedrijfsscore gekoppeld wordt aan bepaalde onderdelen van de consumentenscore, statistische MOSAIC Huishouden-gegevens en onroerendgoedinformatie. Deze small business check levert bedrijfs informatie(krediet)rapporten op, waarmee B2B-ondernemingen die regelmatig zaken doen met afnemers in het SOHO-segment, nog sneller en nog nauwkeuriger een inschatting van het kredietwaardigheid risico kunnen maken. Kenmerkend voor kleine zelfstandigen en starters is dat zij zowel ondernemer als privépersoon zijn Bij de ontwikkeling van dit SOHO-scoringmodel is diepgaand onderzoek verricht door de scoringspecialisten van Experian. Zij hebben vastgesteld dat wanneer Kamer van Koophandelgegevens worden gecombineerd met de Delphi-consumentenscore, MOSAIC Huishouden-informatie en gegevens over onroerend goed, de voorspelkracht met gemiddeld 38 procent toeneemt ten opzichte van een scoringmodel dat uitsluitend op bedrijfsgegevens is gebaseerd. Met deze samenvoeging en correlatie van databronnen lijkt de beoordeling van kredietwaardigheidrisico s bij kleine ondernemingen een grote stap voorwaarts te hebben gemaakt. Uiteindelijk is kredietwaardigheid een belangrijke indicatie voor toekomstig betalingsgedrag. Bij B2B-ondernemingen kost het verwerven van nieuwe klanten en het behouden en ontwikkelen van bestaande klantrelaties relatief veel tijd en geld. Derhalve is betrouwbare en actuele kredietwaardigheidinformatie zowel financieel als commercieel van belang om zo de kansen FEBRUARI

4 op een langdurige en winstgevende en zakelijke relatie significant te kunnen vergroten. Migratie van data Naast het beoordelen van de kredietwaardigheid is ook het volgen van de veranderingen (migraties) in de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van de klant van groot belang. Zoals bij veel zaken het geval is, is kredietwaardigheid een dynamisch begrip en dus aan verandering onderhevig. Een verandering in de omstandigheden waarin de ondernemer zich bevindt (zoals marktontwikkelingen en concurrentie) kan de kredietwaardigheid en/of het betalingsgedrag zowel positief als negatief beïnvloeden. Door voor deze groep afnemers de (gedrags)veranderingen in de klantenportfolio te volgen (signalering), kan tijdig actie ondernomen worden om eventuele verliezen te vermijden c.q. commerciële kansen te benutten. Daarvoor is software noodzakelijk die in staat is om deze veranderingen te volgen en te signaleren. Op basis van eventueel in de software ingebouwde scoringfunctionaliteit en/of business rules kunnen dan tijdig (volautomatisch) beslissingen genomen worden zodra zich relevante veranderingen in de klantenportfolio voordoen. In B2B zijn in Nederland op dit gebied diverse creditmanagementsoftwareleveranciers actief, zoals CE-iT, CreditTools, MaxCredible, OnGuard, SAP en FSCM. Voor bedrijven die rechtstreeks zakendoen met (grote aantallen) consumenten komen we softwareaanbieders tegen als FICO (Fair Isaac, Blaze Advisor, Predictive Analytics) en Experian (Tallyman en Portfolio Management (PMP)). Deze laatste categorie oplossingen segmenteert de debiteurenportfolio, onder meer op basis van kredietwaardigheid(risico s) bij consumenten, waarbij consumentengegevens (bijvoorbeeld een Experian creditscore) online en real-time kunnen worden opgevraagd en verwerkt. De segmentatie kan vervolgens worden toegepast om de incassostrategieën aan te sturen. Uiteindelijk is het de bedoeling om risico en omzet zo goed mogelijk in balans te houden en daarmee de winstgevendheid en bedrijfscontinuïteit te verhogen. Kosten en opbrengsten De kosten van het beoordelen van de kredietwaardigheid van kleine (startende) ondernemingen moeten uiteraard in verhouding staan tot de verwachte opbrengsten. In het algemeen geldt: hoe hoger de kwaliteit en kwantiteit van de benodigde informatie, hoe hoger de kosten. Voor een eenvoudige toetsing zullen de kosten variëren van enkele euro s voor een zeer eenvoudig consumentenrapport tot 20 voor een meer uitgebreid rapport waarin ook bedrijfsinformatie Businesscase Pontmeyer Pontmeyer is een van de grootste leveranciers van hout, plaat- en bouwmaterialen voor de Nederlandse bouw. Met een actief klantenbestand van klanten is de 80/20-regel van toepassing: 80 procent van de klanten is verantwoordelijk voor 20 procent van de omzet. Bij Pontmeyer is de heer Kevin Jonkman verantwoordelijk voor het creditmanagementbeleid. Het gevoerde acceptatie- en kredietbeleid stoelt op twee belangrijke peilers: toetsing van kredietwaardigheid van alle klanten en nauwe samenwerking met commercie. Jonkman: Voordat een nieuwe klant in ons systeem (SAP) wordt ingevoerd, is de klant verplicht om een klantformulier te ondertekenen, waarbij de klant automatisch goedkeuring verleent aan het feit dat hij getoetst zal worden. Bij kleine ondernemingen en/of eenmanszaken wordt afhankelijk van de situatie bedrijfsinformatie van Graydon en/of Experian opgevraagd. Daarnaast speelt uitgebreide kennis van de markt een belangrijke rol. Jonkman: Door de nauwe samenwerking met verkoop weten wij precies wat er in de markt speelt en weet verkoop of de klant zich aan de betalingsafspraken houdt. Met name in de bouwsector is deze kennis van cruciaal belang. Eventuele betalingsproblemen zien wij vaak al veel eerder aankomen dan je zuiver uit de financiële gegevens kunt afleiden. Voor de vastlegging, verwerking en analyse van gegevens wordt het softwarepakket CreditManager van Credit Tools ingezet. Daarnaast wordt er veel met automatische incasso gewerkt. Dit spaart niet alleen veel tijd, maar het geeft ook actueel inzicht in de liquiditeit van de klanten. Jonkman: Op een totaal van wekelijkse incasso s, bedraagt het storneringspercentage minder dan 2%, wat voor de bouwsector in het huidige economische klimaat een uitstekend resultaat is. Mocht een klant onverhoopt storneren, dan volgt voor met name nieuwe klanten een volledige leverstop, totdat duidelijk is waarom er gestorneerd is. Uiteraard wordt iedere stornering van geval tot geval bekeken. Betalingsproblemen worden binnen Pontmeyer altijd eerst intern afgestemd met die persoon die commercieel voor de relatie verantwoordelijk is. Jonkman: Weliswaar stelt het credit management de grenzen waarbinnen gehandeld kan worden, maar voor de uiteindelijke oplossing van een betalingsprobleem wordt altijd gekeken welke persoon dit het beste kan doen. Soms is dat iemand van onze creditmanagementafdeling, maar het kan ook iemand van verkoop zijn. Dit gebeurt in goed overleg en levert goede resultaten voor alle belanghebbenden op. De privacy van data neemt daarbij ook een belangrijke plaats in. Jonkman: We werken met vertrouwelijke gegevens en de klant moet ervan opaan kunnen dat er ook als zodanig met zijn gegevens wordt omgegaan. Hoewel we veel informatie met verkoop delen, blijven specifieke details goed afgeschermd, ook intern. Al met al heeft deze methode van werken ons veel winst opgeleverd. Het verkrijgen van informatie kost uiteraard geld, maar de kosten die verbonden zijn aan het opvragen van zakelijke informatie wegen uiteindelijk ruimschoots op tegen de kosten die je moet maken als je een klant moet afschrijven. Verantwoord en winstgevend zakendoen is waar het uiteindelijk allemaal om draait. 20 FEBRUARI 2010

5 verwerkt is. Deze kosten staan echter in geen verhouding tot de opbrengsten, of anders gezegd: de eventuele (extra) verliezen die zouden kunnen optreden in het geval dat er niet getoetst zou worden. De kosten verbonden aan een oninbare vordering kunnen namelijk aanzienlijk zijn, gemeten zowel in tijd als in geld. Allereerst kan de tijd die nodig is om een dossier van een oninbare vordering af te wikkelen niet besteed worden aan het opvolgen van courante vorderingen. De administratieve afwikkeling van dergelijke dossiers is over het algemeen ook behoorlijk arbeidsintensief. Daarnaast hebben we dan het vorderingsbedrag zelf, dat als zuiver verlies gezien kan worden. Vervolgens kost ook het terugvorderen van de in rekening gebrachte en vaak reeds afgedragen btw tijd. Hierbij reken ik het toekomstige omzetverlies nog niet eens mee. Uiteindelijk is kredietwaardigheid een belangrijke indicatie voor toekomstig betalingsgedrag Als u dit soort problemen tot een minimum kunt beperken door vooraf gedegen de kredietwaardigheid van een nieuwe klant te controleren, dan mag het duidelijk zijn dat de kosten van het opvragen van handelsinformatie ruimschoots kunnen worden terugverdiend. Privacy Met het toenemen van de mogelijkheden om data te verrijken, te koppelen en te analyseren, dient zich natuurlijk ook meteen de vraag aan: hoe zit het met de privacy? Zowel informatieleveranciers als afnemers van financiële informatie zijn gebonden aan strenge eisen inzake de wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. Als u als ondernemer (financiële) bedrijfs- en/of persoonsgebonden informatie wilt opvragen, dan zult u onder andere een geheimhoudingsver- klaring moeten ondertekenen, waarin u zich verplicht dergelijke informatie alleen voor interne doeleinden te zullen gebruiken. Dit betekent onder meer dat u dergelijke (ver trou welijke) informatie niet aan derden mag doorgeven, ook niet aan de betreffende persoon of onderneming. Zowel de zakelijke afnemer als de consument kan overigens zelf positief bijdragen aan de eigen score, door ervoor te zorgen dat (handels)informatie correct in de database van de informatieleveranciers vermeld staat en uiteraard door goed betalingsgedrag te vertonen. Een dergelijke wisselwerking is van belang voor alle betrokken partijen. Uitgebreide informatie over rechten en plichten inzake handelsinformatie en credit scoring kunt u vinden op de website van het College bescherming persoonsgegevens (<www.cbpweb.nl>) en in het bijzonder in het door de Registratiekamer opgestelde rapport De gewaardeerde klant Privacyregels voor credit scoring. Tot slot De kwaliteit van beschikbare informatie (over bedrijven en consumenten) en de stand van de huidige techniek (software) maken het steeds beter mogelijk om financiële risico s bij (kleine) startende en (jonge) kleine ondernemingen goed in te schatten door middel van samenvoeging en analyse van verschillende databronnen. Daarbij is het uiteraard van belang dat er geen appels met peren vergeleken worden. Het maken van een zorgvuldige afweging is een combinatie van goede (correcte) actuele data en de juiste beslissingsprocessen, die gebaseerd zijn op zowel de eigen ervaring als de ervaring en expertise van derden. Tijd is en blijft een schaars goed. De tijd en het geld die we gebruiken om te investeren in nieuwe en bestaande relaties, moeten bij voorkeur rendement opleveren voor beide partijen. Een degelijke kredietwaardigheidbeoordeling vormt daarbij de basis. Uiteindelijk kan de continuïteit en winstgevendheid van een onderneming door middel van de in dit artikel beschreven methode duurzaam verhoogd worden en daar gaat het uiteindelijk om. Marcel Wiedenbrugge com) is adviseur op het gebied van creditmanagement en software. FEBRUARI

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Bij servicing van kredietportefeuilles is doortastend optreden

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen.

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen. Begrippenlijst Bedrijfstoetsing De begrippenlijst van Bedrijfstoetsing heeft de bedoeling u te informeren over de achtergrond van het rapport en uitleg te geven over de betekenis en waarde van de gehanteerde

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de bouwsector uitgevoerd. Nieuw dit jaar is dat de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 6 november 2014 Overzicht structuur Meer Klantwaarde 1. Waardecreatie 2. Klantrelatie Matrix 3. Klantrelatie Score 4. Klantwaarde Balans 5. Van omzet naar

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

Checklist Creditmanagement

Checklist Creditmanagement Checklist Checklist Algemeen: Zorg dat u weet hoeveel klanten u heeft. Weet wat het uitstaand saldo is. Krijg inzicht in de gemiddelde betalingtermijn van uw klanten. Maak een verdeling van het klantenbestand

Nadere informatie

Webservices - CRM Connector Company.info

Webservices - CRM Connector Company.info 2015 Webservices - CRM Connector Company.info De toegevoegde waarde voor u: Continu up to date CRM Uw CRM is helemaal up to date en wordt naar wens pro-actief up to date gehouden. Uw CRM kan effectiever

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Presentatie FiDiB 09-03-2009

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Presentatie FiDiB 09-03-2009 Euler Hermes We protect your business transactions globally Presentatie FiDiB 09-03-2009 Inhoud 1 Wie is Euler Hermes 2 The business 3 Werking kredietverzekering 4 Oplossingen 5 Verkoopargumenten 6 Waarom

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren.

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Voorwoord De accountancy- en administratie sector is aan verandering onderhevig en wordt gedwongen

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector.

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Graydon Presentatie Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Het percentage in de transportsector dat zaken doet met bedrijven en/of particulieren. De verwachte omzetgroei of

Nadere informatie

Hoe weet ik op voorhand wie mij als eerste (en laatste!) betaalt?

Hoe weet ik op voorhand wie mij als eerste (en laatste!) betaalt? Hoe weet ik op voorhand wie mij als eerste (en laatste!) betaalt? Rob Berting Strategic Development Director Turning Small Pieces of Data in Big Decisions Small Small Data, Big Decisions 20/10/2016 Rob

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

IN SAMENWERKING MET ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN EN DE KENNIS OVER SCORINGSYSTEMEN

IN SAMENWERKING MET ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN EN DE KENNIS OVER SCORINGSYSTEMEN IN SAMENWERKING MET ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN EN DE KENNIS OVER SCORINGSYSTEMEN Agenda Initiatiefnemers Aanleiding Opzet van het onderzoek Stellingen Wat waren de verwachtingen? Uitslage Wat kan

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Scoremodel

Nieuw Nederlands Scoremodel Nieuw Nederlands Scoremodel Sept, 2013 Inhoud De betekenis van de D&B Faillissementsscore Waarom een nieuwe model? Voorspelbaarheid & beschikbaarheid 2 De betekenis van de D&B Faillissementsscore Wat voorspelt

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Lead score Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. Boost uw B2B-leadgeneratie Slechts 4 tot 11% van al uw websitebezoekers

Nadere informatie

Euler Hermes Debiteurenscan. Voorbeeldbedrijf

Euler Hermes Debiteurenscan. Voorbeeldbedrijf Euler Hermes Debiteurenscan Voorbeeldbedrijf Den Bosch, 01-01-2015 Debiteurenscan- Deel 1 Risicoverdeling en Aantal bedrijven Uitstaand bedrag Bedrijfsnaam Voorbeeldbedrijf In de analyse 124 1.480.000

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa

Nadere informatie

Graydon kredietcheck

Graydon kredietcheck Graydon kredietcheck Inleiding Tijdens het aanvraagproces wordt kredietinformatie opgevraagd bij Graydon, op basis van het KvKnummer van een onderneming. Met het resultaat van deze kredietcheck wordt door

Nadere informatie

2018 in Zicht! 13 november 2017

2018 in Zicht! 13 november 2017 2018 in Zicht! 13 november 2017 Even voorstellen Paul Dinkgreve RA Bestuursvoorzitter SRA Lid hoofdbestuur MKB Nederland Partner JAN Accountants & Belastingadviseurs SRA Grootste vereniging van accountantskantoren

Nadere informatie

Uitgebreid Informatierapport

Uitgebreid Informatierapport Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 06 jul 2009 Klantnummer 870-150469 Referentie zeynep Identificatie en Samenvatting Staat der Nederlanden (Ministerie van Financien) D&B Risico evaluatie D&B Rating

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Een optimalisatie van uw invorderingsprocessen & acceptatiebeleid met behulp van het effectieve betalingsgedrag

Een optimalisatie van uw invorderingsprocessen & acceptatiebeleid met behulp van het effectieve betalingsgedrag Een optimalisatie van uw invorderingsprocessen & acceptatiebeleid met behulp van het effectieve betalingsgedrag Nico Vertriest, Business Development Manager Intrum Justitia Group Marktleider in Credit

Nadere informatie

Lendico Geld heeft geen bank nodig.

Lendico Geld heeft geen bank nodig. Lendico Geld heeft geen bank nodig. Lendico, de internationale online kredietmarktplaats voor ondernemers en particulieren Wereldwijd kredietnemers en investeerders aan elkaar verbinden Banking is essential,

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

OPLEIDING Creditmanagement

OPLEIDING Creditmanagement OPLEIDING Creditmanagement www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDITMANAGEMENT Een modulaire opleiding creditmanagement is gericht op verdieping

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Beheers uw zakelijke risico s. Risk Management Solutions

Beheers uw zakelijke risico s. Risk Management Solutions Beheers uw zakelijke risico s Risk Management Solutions ... met D&B s Risk Management Solutions Het bottom-line resultaat van uw onderneming ligt in uw handen. In het huidige zakelijke klimaat met veel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s ndividueel bekijk alleen dat wat u zelf wilt zien n control

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Regelgeving verhoogt de druk De huidige regelgeving verhoogt de druk op verzekeraars

Nadere informatie

M200501 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar

M200501 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar M200501 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar drs. A. Bruins Zoetermeer, juni 2005 Ervaringen van starters in het eerste jaar Na ruim een jaar bezig zijn met een nieuw bedrijf, zeggen

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit M201205 De rekening betalen Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers op tijd? Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 7 mei 2012 De rekening betalen In deze samenvatting vindt u bulletsgewijs

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers Onderwerpen Zo maar een paar juridische onderwerpen die voor starters van belang kunnen zijn: Rechtsvorm onderneming

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

In 5 stappen succes met customer scoring.

In 5 stappen succes met customer scoring. Graydon epaper In 5 stappen succes met customer scoring. Segmenteer uw debiteuren op kansen en risico s. In deze epaper leest u: Wat customer scoring inhoudt De 4 redenen waarom u aan customer scoring

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Rapportage Flexipol Composites B.V.

Rapportage Flexipol Composites B.V. 2016 Rapportage Flexipol Composites B.V. De heer S.Plaisier 4-10-2016 0 Inhoud Inleiding... 2 1 Dashboard... 3 2 Samenvatting financieringsaanvraag... 4 Winst- & Verlies rekening 2016... 4 Balans per 31-08-2016...

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Weten waar je staat. Koppeling produkten. MKB-stresstest

Weten waar je staat. Koppeling produkten. MKB-stresstest MKB stresstest Weten waar je staat Koppeling produkten 1 Aanpak Samen werken en kennis delen, geven van comfort in uw ondernemerschap Direct resultaat Onder- nemers huis Stimuleren ontwikkeling Kansen

Nadere informatie

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans

Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260. donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Instructie nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 donderdag 7 mei 2009, 13:20:21 uur, versie 1709.1 auteur: M. Geldermans Nummer doorschakelen Fritz!Box 7260 Boomstructuur kiezen Kies Call Diversion New call

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Het Kloppend Marketing Autohart BIG Auto Data. Kijkje in onze keuken

Het Kloppend Marketing Autohart BIG Auto Data. Kijkje in onze keuken Het Kloppend Marketing Autohart BIG Auto Data Kijkje in onze keuken Kwaliteit boven ALLES De datakwaliteit top-10: 1. Filteren = met minder MEER doen 2. Altijd maximaal 1x dezelfde fout maken 3. Niks Black

Nadere informatie

A DATA-DISCOVERY JOURNEY

A DATA-DISCOVERY JOURNEY A DATA-DISCOVERY JOURNEY Waarom een data- discovery journey Je hebt een hoop data maar wat kun je er mee. Data is voor veel bedrijven nog een erg abstract begrip. Natuurlijk snapt iedereen dat informatie

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Marcel Wiedenbrugge WCMConsult. Klanten, kosten, risico s en opbrengsten: meerwaarde door samenwerking tussen finance en de business

Marcel Wiedenbrugge WCMConsult. Klanten, kosten, risico s en opbrengsten: meerwaarde door samenwerking tussen finance en de business Marcel Wiedenbrugge WCMConsult Klanten, kosten, risico s en opbrengsten: meerwaarde door samenwerking tussen finance en de business VOORUITGANG LIGT BUITEN JE COMFORTZONE Shell International Ltd. 2 WAT

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2016 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Personal Fitness Rotterdam-zuid Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Personal Fitness Rotterdam-zuid Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Personal Fitness Rotterdam-zuid - 68025033 Score 21 D Limiet 0 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 68025033 Bedrijfsnaam Personal Fitness Rotterdam-zuid

Nadere informatie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie : ruimte voor zakendoen Als ondernemer wilt u verder. Kansen benutten. Groeien als dat kan. Een interessante transactie niet laten

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie