Een groot deel van het plan moet in het budget 2014 worden geïmplementeerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een groot deel van het plan moet in het budget 2014 worden geïmplementeerd."

Transcriptie

1 Beste collega s, Met dit schrijven lanceren we de voorbereiding van ons volgend budget, met als objectief Aperam in staat te stellen met succes het hoofd te bieden aan de huidige economische crisis, en om ons bedrijf in een leidende positie te brengen in termen van rendabiliteit en als favoriete leverancier voor onze klanten. Van Aperam een duurzaam bedrijf maken, onder de meest winstgevende bedrijven in de sector van roestvast staal, elektrisch staal en speciale legeringen zal onze medewerkers en onze stakeholders in staat stellen om de toekomst tegemoet te zien met vertrouwen, hoop en goede moed. De basis van onze strategie is de overtuiging dat de markten in de komende jaren niet zullen verbeteren, en dat het onze verantwoordelijkheid is om te werken met de hefbomen die we zelf in handen hebben: hogere efficiëntie, lagere grondstoffenprijzen en transformatiekosten, geoptimaliseerde productmix en verhoging van klantenloyaliteit. De basis van ons plan voor 2015 is duidelijk : we moeten onze kosten verlagen tot op het niveau van dat van de beste Aziatische en Russische concurrenten voor roestvast en elektrisch staal. Een groot deel van het plan moet in het budget 2014 worden geïmplementeerd. 1. Gezondheid & Veiligheid Doel : 0 dodelijke ongevallen, Frequentiecijfer ongevallen met verlet < 0,7, Frequentiecijfer verlet + aangepast werk < 3, Frequantiecijfer verlet + aangepast werk + aangifte verlagen met 25% in vergelijking met het gemiddelde van 2013, ziekteverzuim < 2,3%. Het bereiken van deze doelstellingen is gebaseerd op onaantastbare principes die alle Aperam werknemers en leiders binnen Aperam engageren: - alle verwondingen en beroepsziekten kunnen worden voorkómen - het management is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het voorkómen van verwondingen - betrokkenheid van de werknemers is van essentieel belang - opleiding van werknemers en onderaannemers is essentieel om veilig te kunnen werken. Transversale actieplannen zullen worden voortgezet met betrekking tot de standaard voor inbeslagname, het fair-play beleid en het verbeteren van veiligheid bij de onderaannemers.

2 We zullen verhoogde nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van het management voor haar machines en uitrusting, ook voor het beheersen van de risico s (met name voor brandbeveiliging). Hiervoor moeten lokaal acties in de budgetten worden voorzien. 2. Mens en omgeving Doel : carrièreplanning voor alle kaderleden. lerende organisaties voor alle medewerkers, progressief versterken van Aperam s engagement voor een veiligere omgeving I. Aperam s succes hangt af van goed geschoolde, gemotiveerde en betrokken medewerkers door middel van opleiding, management op de werkvloer, lokale communicatie alsook een sterke lokale dialoog. De inspanning van het management zal gericht zijn op: - het verbeteren van teamwerk en het bundelen van alle benodigde energie om Aperam s verkoopsprestaties te optimaliseren en tegelijkertijd onze aandacht te richten op kostenreductie, verbetering van de dienstverlening en werkkapitaal. - Invoering van lerende organisaties in onze fabrieken en commerciële & administratie afdelingen voor een betere inzetbaarheid, carrière-evolutie en verbeterde vaardigheden voor alle werknemers. II. Het Aperam duurzaamheidsrapport zal blijven worden verbeterd, door uitbreiding van het toepassingsgebied en de verbintenissen naar alle milieu-vraagstukken met betrekking tot onze producten en onze fabrieken. 3. Marktomgeving Doel : extra premie op verkoopsprijs in Europa en Brazilië op de Aziatische prijzen in vergelijking met gemiddelde over De economische omgeving zal gebukt gaan onder financiële ups & downs en volatiliteit op de wisselmarkten. We gaan nog altijd uit van een lagere groei in Europa (< 1%) in Brazilië (< 3%) en zelfs in China (< 5%). Als gevolg hiervan blijven we geconfronteerd met aggressieve concurrenten en goedkope grondstoffen.

3 Aperam zal de invloed ondervinden van deze globale context, hoewel we zouden moeten profiteren : - van de consolidatie in roestvast staal in Europa, met een doelstelling van verhoogde loyaliteit van de klant zoals vooropgezet door het REACH-project (= het terugwinnen van marktaandeel na de fusie tussen Outokumpu-TKN). - van de anti-dumpingmaatregelen die worden genomen in Brazilië. - van de aantrekkelijke en groeiende nichesegmenten in speciale legeringen (Imphy). Daarnaast moeten alle inspanningen worden geleverd om de Europese autoriteiten te overtuigen om de verdediging te verbeteren tegen dumping- of compenserende praktijken. 4. Roestvast staal & elektrisch staal Verkoop, Inkoop en Operaties Doel : Volumeverbetering naar 2015 toe vertegenwoordigt 30 miljoen USD stijging ten opzichte van De operaties in 2013 hebben bewezen dat succesvolle Ebitda voortkomt uit de combinatie van: - het open houden van de meest concurrentiële capaciteiten in lijn met de marketingoriëntaties - éénmaal de beslissing genomen, deze capaciteiten volledig op te vullen - éénmaal gepland en voorzien van grondstoffen en de beste transformatiekost, de planning en de engagementen respecteren. - het zorgen voor de hoogste graad van de klantenservice. Dit versterkt de noodzaak voor een volledige afstemming van onze teams in inkoop, marketing en operaties, die samen het marketing en supply chain proces optimaal beheren. Out of the box -denken zal nodig zijn om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden in het verrijken van ons assortiment, als is ook het exporteren naar nichemarkten en het reduceren van de Europese seizoensafhankelijkheid. I. Klanten & inkoop Doel : Verbetering van het marktaandeel, optimalisatie van de productmix en een betere koppeling tussen inkoop en marktomstandigheden moet 50 miljoen USD resultaatsverbetering opleveren in 2015 in vergelijking met het gemiddelde in 2013 aan constante marktprijzen.

4 Het Aperam marktaandeel op meer dan 20% (invoer inbegrepen) houden in Europa en meer dan 74 % in Brazilië zijn kerndoelstellingen, die ons moeten in staat stellen door de concurrentie te worden gerespecteerd en die ons naar goede volumes moet doen evolueren. Deze doelstelling naar marktaandeel zal worden aangevuld met: 1 Onze marketingstrategie : we willen de waarde van onze mix verhogen. In de voortzetting van de acties uit 2013, steunen de belangrijkste initiatieven op: - de nadruk op de ontwikkeling van de meest winstgevende segmenten - de invoering van globale klantenteams - de ontwikkeling van projectopdrachten - de overdracht van exportvolumes met lage marges naar interne markten waar mogelijk - een dynamischer productvernieuwing, - een beter gebruik van betrouwbare kostencalculatiesystemen. - ontwikkeling van hoogwaardige elektrische stalen. 2 Onze inkoopstrategie, met als doel de bestaande grondstoffenkloof met Aziatische concurrenten te verkleinen en uiteindelijk weg te werken. Belangrijkste aanpassingen die moeten worden uitgevoerd zijn: - strategische posities van alle spelers begrijpen - verhoging van de kortingen op inkoop van grondstoffen, geholpen door een TCO-aanpak [TCO = Total cost of ownership] - onze inkoopvoorwaarden linken aan de marktsituatie & contracten met klanten. - begrip van toekomstige trends in bronnen van onze grondstoffen, anticiperen op knelpunten en een omgeving die onze negociatiepositie moeilijker maakt. II. Operationele uitmuntendheid Doel : 100 miljoen USD bijkomende kostenvermindering in 2015 ten opzichte van Strategie is: - De transformatiekosten in onze fabrieken af te stemmen op TISCO en NMLK (respectievelijk voor roestvast staal en elektrische staal) vóór het einde van De activiteiten van Service & Solutions en Precisiestalen af te stemmen op hun specifieke beste in de klas -referentie, met inbegrip van het herbekijken van onze portefeuille wanneer onvermijdelijk.

5 Het budget van 2014 zal alle noodzakelijke acties inhouden om deze doelstelling te behalen bovenop deze die reeds als derde stap gepland waren voor de Leadership Journey (met als doelstelling is 450 miljoen USD besparingen tussen 2011 en 2014). Deze doelstelling zal worden behandeld door middel van: - Aankoop van energie- en niet-grondstoffen via TCO initiatieven, - lay-out vereenvoudiging - productiviteits- en kwaliteitsverbetering - verbetering van procesbeheersing - Een JOE-programma dat gericht is op het vereenvoudigen van onze processen en het verder reduceren van SSG&A [structuurkosten] en een daaraan gekoppelde VTE-verlaging van 20 % tegen eind 2014 t.o.v Tijdens de budgetronde zal risicoanalyse helpen onze capaciteit om onze doelstellingen te respecteren, zelfs onder ongunstige voorwaarden: Het werkgelegenheidsbeleid moet flexibel genoeg zijn om te kunnen reageren met een slechte markt De onderhoudprogramma s van onze fabrieken moeten de verouderingrisico s inschatten en inperken Specifieke aandacht gaat naar de graad van realisme tussen volumeprognoses en capaciteiten. We moeten de beste historische OEE [Overall Equiment Efficiency] herstellen van de belangrijkste machines voor elk proces, en zo de voordelen grijpen van onze vroegere CAPEX [investeringsuitgaven]. 5. Speciale Legeringen (Imphy): Uitdaging 2015 Doel : 10% volume en contributiemarge verhogen, 15% Ebitda in 2015 ten opzichte van consolideren van de basiskern via een competentieplan (GPEC), en de initiatieven voor het verbeteren van de performantie (TCO, grondstoffen, organisatie van de bezetting) - waarde halen uit bestaande marktleiderposities & niches (stersegmenten) via het begeleiden van onze klanten en het oplossen van industriële knelpunten en risico s (draadbeitsen, koudwalsen,... ) en het versnellen van de verschuiving naar lange producten - het marktbereik uitbreiden door de ontwikkeling van platen, staven en downstream-activiteiten - oplevering van de voordelen van de uitbreiding van de staalfabriek.

6 6. Netto financiële schuld Doel : Vermindering van onze netto financiële schuld naar 650 miljoen USD tegen einde 2014, Capex [inveteringsuitgaven] < 150 miljoen USD, Voorraad gereduceerd met 10 dagen in vergelijking met gemiddelde niveau van Om onze financiële liquiditeit te kunnen blijven te consolideren, blijven we de doelstelling van een geleidelijke afbouw van de schuld nastreven. Dit zal worden bereikt door: - het beheer van het werkkapitaal op vorderingen en schulden - een structurele verlaging van de roterende stock - de invoering van het geïntegreerde Supply Chain Project voor bobijnen - het beperken van het niveau van investeringen naargelang de Ebitda die we genereren. Financiële teams zullen Aperam s financiële overeenkomsten blijven beheren. Speciale financiële lijnen (overheidsvoordelen) voor productontwikkeling, nieuwe technologiën en herbebossing, enz. moeten worden bekeken om de financiële kosten voor investeringsuitgaven te verminderen. Samen met de Raad van Bestuur rekent het Directiecomité van Aperam op uw engagement om Aperam s zoektocht naar leiderschap[leadership Journey] naar een positief netto resultaat te blijven verderzetten. De deprimerende omstandigheden waarmee we worden geconfronteerd brengen veel uitdagingen met zich mee, maar maken dat het ook een echte opportuniteit is voor Aperam om haar leiderschap, haar vindingrijkheid en haar behendigheid te laten zien om haar positie te versterken. Met vriendelijke groeten, Aperam Management Comité 1 augustus 2013

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

Jaaroverzicht SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN 2012 Jaaroverzicht W W W. D E L H A I Z E G R O E P. C O M SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën Risico is de mogelijkheid dat er zich een gebeurtenis voordoet die een negatieve impact heeft op de mensen het milieu, de activa en de reputatie of strategische doelstellingen van de Groep, met inbegrip

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

A focused vision for a confident future.

A focused vision for a confident future. A focused vision for a confident future. Jaarverslag 2009 De wereld verandert, wij ook. Nyrstar is een vooraanstaande wereldwijde multimetalenonderneming die aanzienlijke hoeveelheden essentiële grondstoffen

Nadere informatie

JAARVERSLAG SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

JAARVERSLAG SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN JAARVERSLAG 2013 SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN DELHAIZE GROEP, EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP BEKLEEDT LEIDENDE POSITIES OP VLAK VAN VOEDINGSDISTRIBUTIE IN SLEUTELMARKTEN. ONZE OPERATIONELE

Nadere informatie

Duurzaam documentbeheer Het belang van groen ondernemen

Duurzaam documentbeheer Het belang van groen ondernemen Duurzaam documentbeheer Het belang van groen ondernemen Deel twee van de serie white papers bij de Ricoh Documentbeheerindex November 2009 Deze white paper is samengesteld op basis van een onderzoek dat

Nadere informatie

Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur

Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur 1 Markt en groei Strategisch risico 149 2 Risico s verbonden aan bevoorrading en productie 150 3 Risico s met betrekking tot regelgeving,

Nadere informatie

van nature veeleisend j a ar ver sl ag

van nature veeleisend j a ar ver sl ag van nature veeleisend j a ar ver sl ag 2009 cover nl.indd 1 20/04/10 16:42 > K r ach t lijn en en Ker n cij fer s 2 0 0 9 Kerncijfers 2009 OMZET: 392,4 MILJOEN EUR Omzetgroei beïnvloed door stopzetting

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar JAARVERSLAG 2014 DELHAIZE GROEP (1) EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities op vlak van voedingsdistributie in onze voornaamste markten. Onze operationele ondernemingen

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

direct op de hoogte www.corporateleaflet.gasnaturalfenosa.com

direct op de hoogte www.corporateleaflet.gasnaturalfenosa.com slimme energie direct op de hoogte www.corporateleaflet.gasnaturalfenosa.com Wie zijn wij en wat doen wij Gas Natural Fenosa... 07 Gasinkoop en transport... 09 Distributie van gas en elektriciteit...

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V.

VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V. DE WERELD VAN FUGRO Wij werken waar onze opdrachtgevers actief zijn en daarom heeft Fugro vestigingen over de hele wereld. Wij hebben een sterke basis in Nederland,

Nadere informatie

Tauw Nederland Jaarverslag 2012

Tauw Nederland Jaarverslag 2012 Tauw Nederland Jaarverslag 2012 Tauw Nederland Jaarverslag 2012-1 Inhoud Inleiding CEO Tauw Group 3 Financieel 4 Kerncijfers 4 Strategie 5 Doelen 2013 7 Balans 8 Winst- en versliesrekening 9 Duurzaam 10

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

Tien strategieën voor de Best-in-Class inkoop in de publieke sector

Tien strategieën voor de Best-in-Class inkoop in de publieke sector Tien strategieën voor de Best-in-Class inkoop in de publieke sector De is wereldwijd op een cruciaal punt aanbeland: Voor de eerste keer zijn inkopers in deze sector, gedreven door de marktontwikkelingen

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST VERANDERING VOOR DE TOEKOMST Jaarverslag 2013 Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw Onze activiteiten staan in het teken van de uitdagingen van de toekomst. ROLAND JUNCK, CEO en metalen,

Nadere informatie

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014?

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014? Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014? Focusgebieden voor succes in omzet en winst In verschillende opzichten is de westerse economie een nieuwe weg ingeslagen. De US en de UK rapporteren een bescheiden

Nadere informatie

MAART Food Lion lanceert Phase 2 van haar merkherpositionering Aanwerving van Pierre Bouchut als Chief Financial Officer van.

MAART Food Lion lanceert Phase 2 van haar merkherpositionering Aanwerving van Pierre Bouchut als Chief Financial Officer van. STRATEGIE ONZE STRATEGIE HET NEW GAME PLAN AAN HET WERK Het New Game Plan vormt Sedert haar lancering in 2012 de ruggengraat van de strategie van Delhaize Groep, en bestaat uit drie even belangrijke pijlers:

Nadere informatie

Group strength Local expertise

Group strength Local expertise Group strength Local expertise JAARVERSLAG 2007 Profiel Inhoud Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in zeven landen op drie continenten. Delhaize Groep staat

Nadere informatie

Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009

Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009 Nieuwe energie Nuon Energy Jaarverslag 2009 Nuon in één oogopslag Vattenfall AB en N.V. Nuon Energy hebben op 1 juli 2009 hun krachten gebundeld om samen een toonaangevende Europese energieonderneming

Nadere informatie

glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming

glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming Extended ERP glovia G2 Veel bedrijven zijn al ver gevorderd in hun automatisering. Deze

Nadere informatie