Bibliotheek++ Smakkelaarsveld na de rechterlijke uitspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliotheek++ Smakkelaarsveld na de rechterlijke uitspraak"

Transcriptie

1 Dienst Ondersteuning Bibliotheek++ Smakkelaarsveld na de rechterlijke uitspraak In media is de afgelopen tijd weer veel aandacht geweest voor de aanbesteding van de architectuur voor de Bibliotheek++ Smakkelaarsveld. Op 9 januari j.l. heeft de voorzieningenrechter in Utrecht een uitspraak gedaan in het kort geding tussen Rapp+Rapp en de gemeente [LJN: BG9263]. In dit artikel leest u een samenvatting van deze zaak en geven we een doorkijkje op het vervolgtraject. Het geschil In het kort geding met betrekking tot de aanbesteding 'Dienstverlening Architectuur Bibliotheek ++ Smakkelaarsveld' stonden twee hoofdvragen ter discussie: 1. Is de inschrijving van VMX ongeldig vanwege het niet voldoen van de uitwerking van de visie aan het geformuleerde programma van eisen en/of de randvoorwaarden? 2. Is de aanbestedingsprocedure correct verlopen? Ongeldige inschrijvingen bij afwijken van kaders aan wensen? Rapp+Rapp meende dat de inschrijving van VMX als ongeldig ter zijde moet worden geschoven omdat deze niet voldoet aan het geformuleerde programma van eisen en/of de randvoorwaarden. De gemeente heeft betoogd dat VMX in de uitwerking van haar visie weliswaar op sommige punten afwijkt van het geformuleerde programma van eisen en/of de randvoorwaarden, maar dat alle inschrijvers dit in meer of mindere mate doen. De jury heeft deze afwijkingen meegewogen in haar oordeel. De rechter oordeelt dat de inschrijving van VMX als geldig moet worden aangemerkt. De gemeente heeft volgens de rechter correct gehandeld door elke inschrijving, inclusief de inschrijving van VMX, als geldig aan te merken. Het was, volgens de rechter, de taak van de jury om de betekenis van een eventuele afwijking van het geformuleerde programma van eisen en/of de randvoorwaarden te laten doorwerken in de waarderingen van de visie. Uit de uitspraak van de rechter kan worden gelezen dat een inschrijver die niet geheel aan een wens voldoet, maar voor de rest zich wel heeft gehouden aan de eisen uit de offerteaanvraag, niet ongeldig is, maar de afwijking op de wens mag worden meegewogen in het oordeel over de wens. Correct verloop aanbestedingsprocedure? Rapp+Rapp stelde dat de motivering van de jury niet overeenkomt met de scores die in de waardering voor de wens over de visie zijn gehanteerd. Rapp+Rapp baseert deze stelling op het rapport van de Interne Auditafdeling van de gemeente en de brief van de juryvoorzitter aan de gemeente van 7 oktober De gemeente heeft betoogd dat de beoordeling correct is verlopen. De gemeente heeft tijdens de zitting de doorlopen procedure toegelicht. Er is gesteld dat de jury de motivering van de beoordeling heeft gegeven, een voorstel voor de scoreverdeling per aspect door secretaris van de jury aan de jury is voorgelegd en dat deze scores door de jury zijn geaccordeerd. De rechter oordeelt als volgt: "Het is echter zeer de vraag of het resultaat van de beoordeling van de ingediende visies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Dat geldt niet alleen voor de inschrijving van VMX, maar voor alle inschrijvingen. (...) Uit niets blijkt op welke wijze de aldus verwoorde beoordelingen zijn vertaald naar een puntenwaardering die dan voor 60% zou meewegen in het totale resultaat. Volgens informatie ter zitting van de Gemeente en van een lid van de jury heeft een medewerker van de Gemeente aan de hand van de discussies van de juryleden een overzicht met plussen en minnen ten aanzien van de diverse beoordelingsaspecten gemaakt, waaraan echter geen scores waren verbonden. De medewerker van de Gemeente heeft vervolgens de plussen en minnen vertaald in cijfers en heeft aan de juryleden aangeboden om de aldus ontstane puntenscores te beoordelen, doch volgens de verklaring van de genoemde medewerker heeft de jury er zelf voor gekozen om ongezien met die puntenscores akkoord te gaan, hetgeen door het genoemde jurylid niet is weersproken." De conclusie van de rechter luidt dat de aan de diverse inschrijvers toegekende punten voor de visie-uitwerking, niet op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. De rechter oordeelt vervolgens dat de visies door een nieuw samen te stellen jury opnieuw moeten worden gewaardeerd. Bureau Aanbestedingen heeft de methodiek bij soortgelijke aanbestedingen inmiddels verder verfijnd. Nu ligt vast dat de jury zelf expliciet op alle punten en voor alle inschrijvingen een score moet geven met een inhoudelijk oordeel. De juryleden moeten deze beoordeling uiteindelijk ook accorderen en ondertekenen. Vervolgtraject Bibliotheek++ De gemeente heeft besloten om de uitspraak van de rechter te volgen en zal de visies van de zeven architecten laten herbeoordelen door een nieuw samen te stellen jury. Deze jury staat onder leiding van de oud-president directeur van de Nederlandse Spoorwegen, de heer Aad Veenman. In mei hoopt de jury haar oordeel te hebben afgerond en verwacht de gemeente tot een gunning te kunnen komen. Inmiddels heeft Rapp+Rapp hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van 9 januari. Rapp+Rapp wil deze zaak medio juni 2009 starten. De gemeente heeft het Hof verzocht om de zaak eerder in behandeling te nemen en de zaak te behandelen als een spoedappèl. Het nieuwe juryoordeel kan dan ongeveer gelijktijdig met de uitspraak van het Hof gereed zijn. Zodoende kan de gunningsprocedure verder worden vervolgd zonder de dreiging van een nog te dienen hoger beroep. Jurriën Brombacher Jurist

2 Projecten Bureau Aanbesteding In uitvoering: Dienstverlening Architectuur Raboburg Ontwikkeling Hiëronymuserf Kledingpakket uniformen Stadswacht Mantel sanitaire voorzieningen Mantel Bloemen & Planten Mantel Schoonmaak 2009 Mantel Schoonmaak Schouwburg & Centraal Museum Mantel Dienstauto's Mantel Interieurverbouwingen Functioneel Applicatiebeheer SAP ICT middelen Rekencentrum ICT middelen Werkplekken Tuin- en plantsoenafval Gemeenteberichten Loopbaanadviesinstrument BCD Architectenselectie Bibliotheek ++ Smakkelaarsveld BU Trap- en Tilliften Data Centrum II Digitale Knipselservice Inhuur DIV-personeel Internet Service Provider Media Analyse Oracle licenties Verkeersregelaars POS ANPR (Automatic Number Plate Recognition) camera's t.b.v. handhaving milieuzone Herontwikkeling Orinocodreef no. 6 Leenfietsen Onlangs opgeleverd: Bedrijfskleding, veiligheidskleding en Schoenen Bierboot Inhuur (ICT) personeel SoZaWe Studie Pc's Onkruidborstel-, veeg- en multifunctionele machines Mantal Beveiliging en Bewaking voor de gemeente Utrecht en Nieuwegein Elektronisch Kind Dossier Beloningsmaatregel A2 Ingenieursdiensten Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen Risicosignaleringssysteem Inhuur Straatcoaches McAfee antivirus licenties Masterplan Rijnenburg Schoonmaak Binnensportaccommodaties GG&GD BCD ; of welbesteedje BA heeft de offerteaanvraag verder verbeterd zodat inschrijvers makkelijker kunnen nagaan ze alle gegevens hebben ingevuld. Colofon Uitgave Gemeente Utrecht Bureau Aanbestedingen Aan dit nummer werkten mee Medewerkers Bureau Aanbestedingen Ton Rath, Rath AanbestedingsADviezen, Dienst Ondersteuning, Communicatiebureau Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Eindredactie Dienst Ondersteuning, Communicatiebureau Illustratie Tom Janssen, Amsterdam Vormgeving Ellen Bakker, Utrecht Drukwerk Drukkerij Romer bv, Schiedam Oplage 1990 Meer informatie Redactieadres Postbus AB Utrecht Bezoekadres Vliegend Hertlaan KT Utrecht Telefoon Fax www. utrecht.nl/aanbesteden

3 Dienst Ondersteuning Nieuwsbrief van Bureau Aanbestedingen Welbesteed Nummer 37 April 2009 Samenwerking Utrecht-Nieuwegein levert contract beveiliging op Ondernemen is onder aannemen? Samenwerken: snel, goed en goedkoper Aanbesteding dienstverlening architectuur Bibliotheek++ Smakkelaarsveld? Projecten Projecten Als inkoop meer is dan aanbesteden ; welbesteedje Weet je dat Bureau Aanbestedingen dit jaar 10 jaar bestaat? Aanbesteden wordt ook wel aangeduid als inkopen, maar dan door de overheid. Op zich niets mis mee want het maakt de term voor leken wel begrijpelijk. Wel doemt de vraag op of het een unieke en eenmalige actie is en of je klaar bent met de inkoop als de opdracht gegund is? In de praktijk is in veel gevallen het antwoord ja. De mores is als je maar hebt aanbesteed dan zit je goed. Maar neem nou bijvoorbeeld een aanbesteding voor inhuur van personeel. Een veelvoorkomende aanbesteding waarbij een raamcontract voor maximaal 4 jaar wordt afgesloten met één of meerdere bedrijven. Onder het raamcontract wordt dan op basis van behoefte uitzendkrachten ingezet. Dit werkt makkelijk want je hoeft alleen de contactpersoon te bellen en je krijgt CV's. De voorwaarden voor samenwerking, de tarieven voor een functie, de administratieve handelingen etc. zijn allemaal geregeld in het raamcontract. Jij zoekt alleen de beste kandidaat uit en deze mag beginnen. Wat weinig mensen zich realiseren is dat het contract een object is dat ook onderhouden moet worden. De afspraken kunnen in de tijd worden aangescherpt of gemoderniseerd. De indexering van de tarieven moet worden gecontroleerd. Als de aanbieder of de gemeente de afspraken niet nakomt, moet hierover worden gesproken. Als uit zo n gesprek acties voortvloeien moeten deze worden uitgevoerd en de veranderingen moeten in de werkprocessen bij de gemeente worden doorgevoerd. Dit zijn zo maar een paar voorbeelden die misschien niet direct zichtbaar zijn, maar wel van groot belang. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren dat dit geregeld is, en dat moet natuurlijk ook. Deze zaken vragen om expertise en kennis die de gebruiker niet nodig heeft om zijn werk goed te doen. Inkoopexpertise dus. En zo blijkt dat inkoop niet alleen aanbesteden is maar veel meer. Onder andere het beheren van afspraken en partnerships met leveranciers. Contractmanagement noemen we dat. Dus gebruikers van aanbesteedde middelen: vraag bij het aanbesteden van een contract naar contractmanagement. Zorg dat het geregeld is, want vanzelf gebeurt er niets! Bureau Aanbestedingen heeft al ruim 9 jaar ervaring met professioneel contractmanagement en kan jullie hierbij helpen. Gàry Habets

4 Dienst Ondersteuning Samenwerking Utrecht- Nieuwegein levert contract beveiliging op van links naar rechts: burgemeester De Vos van Nieuwegein, Burgemeester Wolfsen en de directeur Van Tijs van G4S. 18 december 2008: in de kleine trouwzaal van het Utrechtse stadhuis verzamelen zich twee burgemeesters, één directeur van Group4Securicor, een groepje ambtenaren (het Verwervingsteam) en medewerkers van Group4Securicor. In de kleine Trouwzaal werd het mantelcontract Beveiliging ondertekend door burgemeester Wolfsen en burgemeester De Vos van Nieuwegein en de directeur van Group4securicor. Een van de aanwezigen is Jaap Burger, beveiligingsbeheerder van de gemeente Nieuwegein, en vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van dit mantelcontract. Marion Goethals van Bureau Aanbesteden praat met hem na over dit grote contract en de samenwerking tussen twee gemeentes. ; ze Jaap Burger Hoe is het contact ontstaan? Jaap: Op het moment dat Utrecht de start maakte voor de aanbesteding Beveiliging was mijn collega en inkoopcoördinator Gerbrand Bijkerk in gesprek met Gàry Habets. Wat bleek? Nieuwegein stond op punt om dezelfde aanbesteding op te starten. Toen Gerbrand mij vertelde over de plannen van Utrecht was mijn eerste gedachte: kunnen we dit niet samen oppakken? Bovendien paste het ook goed in het beleid van Nieuwegein: Eén van de speerpunten van burgemeester De Vos van Nieuwegein is zoeken naar samenwerking. Hoe is de samenwerking verlopen? Jaap: Ik ben erg enthousiast over de samenwerking; de sfeer binnen het verwervingsteam was ontspannen, zelfs collegiaal te noemen. We hadden allemaal hetzelfde gemeenschappelijke doel: een succesvolle aanbesteding. Ondanks verschil in omvang qua organisatie was er vanuit Utrecht geen sprake van dominant gedrag, we trokken gezamenlijk op. Wat heb jij geleerd van dit proces? Jaap: De kennis van aanbesteden is binnen Utrecht hoog. Het is leerzaam om met zo n professionele organisatie mee te werken. Ik was verbaasd hoe democratisch de besluitvorming in het verwervingsteam was. Ook tijdens deze aanbesteding is gebleken hoe waardevol het is om kennis met elkaar te delen. Wat heeft Utrecht van Jaap geleerd? Jaap: Mijn kennis op het gebied van beveiliging heb ik in de werkgroep kunnen delen met de andere collega s. Ook hier geldt natuurlijk dat de som der delen is meer dan de afzonderlijke delen. Wat is het resultaat? Jaap: Voor mij is deze aanbesteding het begin van een vruchtbare samenwerking. Mijn collega Gerbrand Nijkerk is vaste deelnemer van het Utrechtse Inkoopnetwerk en wordt op die manier geïnformeerd over de nieuwe plannen voor gemeentebrede aanbestedingen. Maar andersom gaat het ook lopen: Nieuwegein meldt voorgenomen aanbestedingen in het Inkoopnetwerk en zoekt samenwerking met Utrecht! Het nieuwe contract met G4S is voor beide gemeentes een bruikbaar en helder contract met een bonus-malus regeling waardoor beide partijen worden geprikkeld scherp te blijven op de naleving van het contract. Marion Goethals Coördinator mantelcontracten welbesteedje Het stellen van vragen door leveranciers stopt niet na de Nota van Inlichtingen. Ook hierna mogen nog vragen stellen.

5 Ondernemen is onder aannemen? Ik erger me vreselijk aan het feit dat je van een inschrijver niet mag eisen dat hij slechts een bepaald percentage aan onderaanneming mag uitgeven. In mijn tijd bij de gemeente Utrecht heb ik daar vaak discussies over gehad met de jurist van de afdeling. Het was toen nog niet geregeld bij wet, maar er was wel jurisprudentie over. De heer mr. Pijnacker Hordijk heeft daarover gepubliceerd in zijn handboek Aanbestedingsrecht. Voor degenen die hem niet kennen: hij geldt als de deskundige op het gebied van aanbesteden en zijn handboek is dan ook de bijbel voor iedere aanbestedingsjurist. Nu is jurisprudentie niet meer dan jurisprudentie en tegenstrijdige uitspraken van rechters komen vaak genoeg voor. Daarom was ik vaak eigenwijs en hanteerde ik in bestekken wel degelijk een maximumeis voor het inzetten van onderaannemers. Het risico van nieuwe jurisprudentie nam ik daarbij op de koop toe. Ik wilde graag aan een rechter uitleggen dat het in bepaalde gevallen heel wenselijk is een maximum aan onderaannemers te kunnen stellen. Kun je dat niet, dan loop je de kans om geconfronteerd te worden met een koppelbaas. Eentje zonder ervaring en zonder kennis van zaken, maar die alleen goed is in het managen van partijen. En de vraag is of we daar met z n allen op zitten te wachten. Inmiddels is er al meer jurisprudentie en erger, ook de nieuwe richtlijn en het BAO (Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten) maken het mogelijk dat men wordt geconfronteerd met inschrijvers waarop je niet zit te wachten. Inschrijvers mogen gebruik maken van de referenties van onderaannemers, onder de voorwaarde dat dezelfde onderaannemers de klus klaren. Inschrijvers mogen hun financiële draagkracht aantonen door gebruik te maken van de draagkracht van derden (hun moederbedrijf, zusterbedrijf of wellicht een tante Agaath-regeling!). Inmiddels ben ik ook al geconfronteerd met een aanbesteding met de CV s van een onderaannemer, die wèl voldeed aan de gevraagde CV s van de leidinggevende opdrachtnemers. De CV s van de hoofdaannemer voldeden blijkbaar niet aan de gestelde eisen. Ook in dit geval vertelden de juristen mij dat dit wel degelijk inschrijvers waren die aan de gestelde eisen voldeden. Sinds 2007 ben ik arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. Bij een arbitragezaak was ik als arbiter aangewezen. Een aannemer was als tweede bij een aanbesteding geëindigd en klaagde de aanbesteder aan, omdat deze in zee was gegaan met nummer één (de goedkoopste). Deze aannemer had zelf niet bepaalde certificaten, maar hij gebruikte de certificaten van een onderaannemer om aan de selectie-eisen te kunnen voldoen. Ondanks het feit dat ik best de klager in het gelijk had willen stellen, kon ik niet anders dan instemmen met de uitspraak dat hij geen poot had om op te staan, gezien de jurisprudentie en de huidige wettelijke regels. Ook zijn overweging dat het een aanbesteding die onder het UAR 2001 viel hield geen stand. Ook het UAR 2001 geeft namelijk voldoende ruimte om de betreffende aanbesteder in het gelijk te stellen. In dit geval was de aannemer voor dit geschil in hoger beroep gegaan. Hieruit blijkt dat ook de aannemerij niet op dit soort zaken zit te wachten. Helaas was de eis dusdanig geformuleerd dat hij zijn gelijk niet kon krijgen. Ik denk ook niet dat corrigerende jurisprudentie op initiatief van een aannemer moet komen, maar van een aanbesteder wiens belangen wordt geschaad. Ik vind dat een aanbesteder het recht moet hebben om te vragen naar een hoofdaannemer die de hoofdklus ook daadwerkelijk kan klaren, uit eigen ervaring en op zijn eigen draagkracht. Natuurlijk wel proportioneel. Daarvan wil ik hier een voorbeeld geven. Wanneer er een park wordt aangelegd waarin voor een klein gedeelte geasfalteerde wandelpaden moeten worden aangelegd, dan moet je een groenaannemer hebben. De groenaannemer heeft verstand van parken inrichten en hij neemt een onderaannemer mee om die asfaltpaden aan te leggen. Ga je echter een rijksweg aanleggen van 50 km, dan moet het toch mogelijk zijn genoemde combinatie van groenaannemer met een asfaltonderaannemer uit te sluiten? Dan wil je als hoofdaannemer toch een asfaltboer? Helaas, gezien de ontwikkelingen op juridisch gebied gaan we ernaar toe dat we in de toekomst de bouw van een school ad ,00 moeten gunnen aan de firma K gevestigd op het woonwagenkamp X. Overigens is dit laatste een voorbeeld van een inschrijving uit de praktijk, waarbij wij gelukkig zoveel handvaten konden vinden om gunning aan die persoon te voorkomen. Maar of dat in de toekomst ook lukt? Ton Rath

6 D vindplaatskaart Een verhaal uit de praktijk Samenwerken: snel, goed en goedkoper Het afgelopen jaar werd Bureau Aanbestedingen betrokken bij een aanbesteding voor archeologisch booronderzoek in het gebied Rijnenburg. Het ging om het archeologisch in kaart brengen van Rijnenburg, een archeologische schatkamer. Er was weinig tijd; er werd gezocht naar een uitvoerder met ruime ervaring, die in staat was om op korte termijn een archeologisch onderzoek te verrichten. Het onderzoek moest snel, want de planvorming voor Rijnenburg was al in volle gang. November moest er worden opgeleverd! De doorlooptijd voor 3000 boringen bedraagt ongeveer drie maanden en pas in juli werd gestart met het aanbestedingstraject! Inmiddels is de eerste opgeleverd, keurig op tijd. Het gebied Rijnenburg is een archeologische schatkamer: het landschap is in de late ijzertijd (ca. 250 v. Chr. 0), de Romeinse tijd (1e-3e eeuw na Chr.) en de late middeleeuwen (11e-15e eeuw) intensief bewoond geweest. Het bodemarchief is relatief gaaf, omdat er voornamelijk beweiding heeft plaatsgevonden. Toch is het een hele klus om al die verspreide bewoning door middel van grondboringen in kaart te brengen en te begrenzen. Want uiteindelijk komt het toch neer op het waarnemen van kleine verontreinigingen zoals houtskool en aardewerkgruis in een smalle boorkolom. Eisen aan het onderzoek De opdrachtgever voor de aanbesteding (het gemeentelijke team Cultuurhistorie) had vanaf het begin een helder beeld van de eisen (NEN-specificaties grondboringen, inhoudelijke eisen rapportage etc) en wensen. Zo was er niet alleen de wens naar iemand met veel ervaring met grondboringen, ook persoonlijke continuïteit in de veldwaarneming was een belangrijke wens. De wens om een snelle levering is gehonoreerd door deze hoog te laten scoren in de gunningcriteria. Kortom, er was een duidelijk beeld over de eisen waaraan dit onderzoek moest voldoen. Dat leverde een snelle aanbesteding op. Er was nog wel een factor waar rekening mee moest worden gehouden: ondanks de verruiming van de marktwerking van de laatste jaren is het archeologische wereldje nog steeds klein met veel persoonlijke verhoudingen tussen oud-collega s. Het aantal bedrijven dat zo n klus aankan is sowieso vrij klein en de volgende keer kom je elkaar weer allemaal tegen. Des te meer reden om zuiver te opereren en een aanbesteding goed te regelen. Winst Bij de eerste verkenningen nog voor dat er sprake was van aanbesteden waren bij enkele bedrijven ruwe kostenramingen op gevraagd op basis van boringen. Dit leverde standaardtarieven op, waarbij onderling weinig verschil was bij de bedrijven. Het effect van de aanbesteding is dat er echt werd gevochten om deze opdracht binnen te halen. De aanbieders hebben zich niet alleen in allerlei bochten gewrongen om het werk bemenst te krijgen; met de beste aanbieder hebben we ook nog eens een winst van 15 % geboekt ten opzichte van eerdere prijsopgaven. De aanbieder heeft het product op tijd opgeleverd: een eerste vindplaatsenkaart van Rijnenburg. Aletta Peelen Concerninkoper

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=b...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=b... pagina 1 van 5 LJN: BG9263,Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 258737 / KG ZA 08-1190 Datum uitspraak: 09-01-2009 Datum publicatie: 09-01-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

Welbesteed. Vragen staat vrij! Vooral bij Bureau Aanbestedingen! Column. Bureau Aanbestedingen is verhuisd. Het verwervingsteam - deel 3 Mandaat

Welbesteed. Vragen staat vrij! Vooral bij Bureau Aanbestedingen! Column. Bureau Aanbestedingen is verhuisd. Het verwervingsteam - deel 3 Mandaat Dienst Ondersteuning Nieuwsbrief van Welbesteed Nummer 34 Juli 2008 Column is verhuisd Het verwervingsteam - deel 3 Mandaat Duurzaam inkopen voor de hele gemeente Architectenselectie Bibliotheek++ Even

Nadere informatie

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden.

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. Advies 247 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. 1.2. In het Programma van Eisen is in eis 6.2 in hoofdstuk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

Welbesteed. Flankerend beleid. Wet arbeid vreemdelingen 2. Column Ton Rath 3. Even voorstellen Jacco Fransen 4. De Checklist 4

Welbesteed. Flankerend beleid. Wet arbeid vreemdelingen 2. Column Ton Rath 3. Even voorstellen Jacco Fransen 4. De Checklist 4 Dienst Ondersteuning Nieuwsbrief van Bureau Aanbestedingen Welbesteed Nummer 38 Juni 2009 Wet arbeid vreemdelingen 2 Column Ton Rath 3 Even voorstellen Jacco Fransen 4 De Checklist 4 Succesvol aanbesteed,

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's.

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. Advies 156 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. 1.2. In het Pakket van Eisen Refurbished PC(*) is met betrekking

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Brunssum niet eerlijk en niet objectief uitvoering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Hoe voorkom je een bezwaar bij een aanbesteding? Presentatie IGOV kenniscafé Aanbesteding en Contractvormen OVL Bureau OVL Lek Merwede Joris Dijkstra

Hoe voorkom je een bezwaar bij een aanbesteding? Presentatie IGOV kenniscafé Aanbesteding en Contractvormen OVL Bureau OVL Lek Merwede Joris Dijkstra Hoe voorkom je een bezwaar bij een aanbesteding? Presentatie IGOV kenniscafé Aanbesteding en Contractvormen OVL Bureau OVL Lek Merwede Joris Dijkstra Uitgangspunten Bezwaar maken mag! Staat in de wet!

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Vliegend

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht (NL). t.a.v.: dhr. B.M. Laarhoven. Tel.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 9 MEI 2013 Herengracht 551 Contactpersoon: 1017 BW Amsterdam Ellen Soerjatin T 020 530 5200 E ellen.soerjatin@steklaw.com

Nadere informatie

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent Datum: 29082013 Afd.: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling.

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Klagers hebben een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Voordat de woning aan klagers verkocht werd, was met andere gegadigden ook al een koopovereenkomst

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Naar aanleiding van recente uitspraken van rechtbanken in Nederland staan hieronder enkele Do s en Don ts uit de aanbestedingspraktijk. Daarbij moet altijd in het

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Nieuwsbrief Zorg 10 december 2015 De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Inleiding Het Gerechtshof van Den Bosch heeft in het arrest van 12 mei 2015 bij wijze

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald:

Advies In par lid 7 van het bestek, gewijzigd in de Nota van Inlichtingen van 21 november 2013, is bepaald: Advies 63 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden ten behoeve van een opdracht voor het reinigen van wegen, straten en pleinen. In par. 0.04 lid 9 van het bestek

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. Taxatie. Boedeltaxatie. Peildatum. Klager en zijn partner hebben in 2006 een woning gekocht. Nadat klager en zijn partner in augustus 2008 uit elkaar waren gegaan heeft hij beklaagde in verband met de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert:

Notitie. 1 Inleiding. 2 Mogelijkheid tot contractsovername. 2.1 Van belang is dat iedere gemeente het volgende inventariseert: Notitie voor VNG van Pels Rijcken: mr. L.R. Kiers en mr. M.C. de Vries datum 17 december 2015 betreft TSN aanbestedingsrechtelijke aspecten zaaknr 11001813 1 Inleiding Er zijn nog enkele vragen gerezen

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE inzake het project Zelfbediening Justitiabelen Dienst Justitiële Inrichtingen IUC DJI Aan Belangstellenden Europese aanbesteding Zelfbediening Justitiabelen Datum

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-130 d.d. 1 mei 2013 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, prof.mr. M.L. Hendrikse en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M.

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Frobenstraat 8, 3045 RD Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Kees Dirks Email: aanbestedingenvrr@veiligheidsregiorr.nl

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

12-53 RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

12-53 RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 12-53 RvT Utrecht RAAD VAN TOEZICHT TE UTRECHT VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Gedeeltelijk onvoldoende belangenbehartiging bij verkoop. Geen onderzoek gedaan naar bijzondere

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaal van opdrachtverlening Titel aanbesteding Communicatieadviseur Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Waterschap Peel en Maasvallei Drie Decembersingel 46 5921AC Venlo Contactpersoon

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde.

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde. Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren.

Nadere informatie

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR.

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. 106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad en de

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/ / KG ZA EJEA 17-034 ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 02-03-2017 Zaaknummer C/13/621166 / KG ZA 16-1540 Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak (NB) Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-289 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. UITSPRAAK 107381 Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad van A, gevestigd te G, H en J, verzoeker,

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: Advies 308 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 8 oktober 2015 een aankondiging geplaatst voor een nationale openbare aanbesteding voor de infrastructurele reconstructie van een weg. 1.2. In onderdeel 0 (

Nadere informatie

Praktijk inkopen inhuur externen

Praktijk inkopen inhuur externen Praktijk inkopen inhuur externen Copyright AdviseurMakelaar BV 2008 Monique Lippens, Gemeente Almere 1 Agenda Persoonlijk profiel Huidige situatie gemeente Almere t.a.v. inhuur externen Europees aanbesteden

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Keulen) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijke aanbesteding reinigen kolken en reinigen en inspecteren riolen

Onderwerp Gezamenlijke aanbesteding reinigen kolken en reinigen en inspecteren riolen B en W Voorblad Onderwerp Gezamenlijke aanbesteding reinigen kolken en reinigen en inspecteren riolen 2014-2015 Datum Kenmerk B en W datum 21 januari 2014 4 februari 2014 Naam steller Afdelingsmanager

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning:

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning: Advies 105 1. Feiten 1.1 Beklaagde, een stichting die het bevoegd gezag vormt van een aantal scholen voor basisonderwijs, heeft op 27 maart 2014 een Europese openbare aanbesteding aangekondigd op TenderNed.

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2001:AB2258

ECLI:NL:CRVB:2001:AB2258 ECLI:NL:CRVB:2001:AB2258 Instantie Datum uitspraak 05-04-2001 Datum publicatie 02-08-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 99/3213 AW Bestuursrecht

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving

NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL. De Europese regelgeving NOTITIE AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE SON EN BREUGEL De Europese regelgeving Voor de overheid gelden Europese richtlijnen inzake aanbestedingen: de zogenaamde richtlijnen voor overheidsopdrachten. Doel

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente De

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording van de art 40 vragen en de RIB aanbieden aan de raad.

Advies: instemmen met de beantwoording van de art 40 vragen en de RIB aanbieden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.01030 Datum: 17 oktober 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders)

Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders) SAMENVATTING 104469 - Instemmingsgeschil VO-artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders) GMR heeft geweigerd in te stemmen met het voornemen om voor alle teamleiders, ongeacht

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad.

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad. Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003 Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 15 april 2003 Onderwerp Voorstel Evaluatie samenwerking Stichting Inkoopbureau West Brabant

Nadere informatie

Rapport Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062

Rapport Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062 Rapport Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) uit Rotterdam. Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 Instantie Datum uitspraak 09-04-2002 Datum publicatie 17-04-2002 Zaaknummer AWB 00/25 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Taxatie. Boedeltaxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Klager en zijn ex-vrouw hebben beklaagde gevraagd om i.v.m. boedelscheiding hun woning te taxeren. Klager meent dat beklaagde als redelijk handelend taxateur

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 29/04/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 171631515 Catharijnesingel

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Slochteren Nationale identificatie: Postadres: Hoofdweg 10 Plaats: Slochteren Postcode: 9621AL Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Net voordat de woonboerderij van klager op verzoek van de bank geveild zou worden, werd alsnog een bod van EUR 400.000,-- ontvangen. Het pand is vervolgens in opdracht

Nadere informatie

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Aanbestedingsbeleid gemeente Dinkelland Aanbestedingen Hoe hoog zijn de jaarlijks gemeentelijke uitgaven en hoeveel procent hiervan bestaat uit aanbestedingen?

Nadere informatie

Advies 66. 1.3 Als een van de geschiktheidseisen heeft beklaagde in het document onder meer als eis gesteld:

Advies 66. 1.3 Als een van de geschiktheidseisen heeft beklaagde in het document onder meer als eis gesteld: Advies 66 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor raamovereenkomsten met maximaal zeven leveranciers voor de inzet van tijdelijk personeel, ondersteunend

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

de heer S. en mevrouw V., wonende [adres], klagers, tegen:

de heer S. en mevrouw V., wonende [adres], klagers, tegen: Belangenbehartiging opdrachtgever. Tegenstrijdige opdrachten. Opdracht niet schriftelijk vastgelegd. Klagers wilden graag in een bepaalde stadswijk een woning kopen en hebben zich daarom tot een makelaar

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 Rapport Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 2 Klacht Op 26 maart 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Oldenzaal met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie