Programma 11e Reanimatie Congres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 11e Reanimatie Congres"

Transcriptie

1 Programma 11e Reanimatie Congres Woensdag 12 maart 2014 te Nieuwegein

2 Uw BHV opleider in de regio Haarlem (Waarderpolder) Online inschrijven op CEDEO en ISO gecertificeerd Advies over uw AED implementatie Eigen indoor oefencentrum voor brand en eerste hulp 1

3 Doelstelling NRR De Nederlandse Reanimatie Raad heeft als missie het redden van levens indien dat door goede cardiopulmonale reanimatie mogelijk is. Die missie wil de NRR nastreven door het verbreiden en verbeteren van kennis en vaardigheden in reanimatie en wel in de meest ruime zin. Door het verspreiden van de internationaal vastgestelde richtlijnen draagt de NRR bij aan uniforme opleiding in de reanimatie op alle niveaus in de keten van de hulp en zorgverlening. Door de reanimatie op verschillende niveaus aan te laten sluiten krijgt de patiënt meer kansen op het behoud van het leven. Achtergrond logo NRR Het oorspronkelijke logo van de NRR bevatte alleen de drie letters. Bij de doorstart in 1999 werd daarom een logo ontwikkeld waarbij de betekenis van NRR en het dynamische karakter duidelijk moest zijn. Dus het moest verwijzen naar Nederland en naar reanimatie en leven uitstralen. In het nieuwe logo staat het hart centraal (leven). Aan het eind van de blauwe lijn is een gestileerde ECG waarneembaar, waarna het bloed vanuit het hart weer gaat stromen (rood) (reanimatie). De kleuren sluiten aan bij de nationale vlag (Nederland). De afgelopen 15 jaar is dit logo ongewijzigd gebleven. 2

4 Kunt u het beste reanimeren van alle aanwezige instructeurs? Op het middenplein bij de exposanten zal bij de stand van de NVCR een BLS competitie worden gehouden. In de ochtend zijn de voorrondes, in de middag de finale. De verkregen gegevens zullen, geanonimiseerd, gebruikt worden voor onderzoek. De winnaar gaat naar huis met een ipad mini! Win een ipad mini Doe mee en test uw BLSvaardigheden! Nederlandse Vereniging voor (Intramurale) Coördinatoren Reanimatie (NVCR) In 2007 is de vereniging opgericht om, zoals de naam doet vermoeden, enerzijds een duidelijk aanspreekpunt in alle ziekenhuizen te krijgen voor reanimatie gerelateerde zaken en anderzijds om de krachten te bundelen. Bij het bundelen van krachten moet voornamelijk gedacht worden aan organisatorische vraagstukken, ontwikkelingen van nieuwe protocollen, introductie van nieuwe hulpmiddelen en richtlijnen en uniformiteit qua werkwijze. Buiten het ziekenhuis is het reanimatieprotocol nu al 20 jaar, door de Nederlandse Reanimatie Raad goed geregeld, terwijl voor de klinische organisaties maar een paar duidelijke richtlijnen zijn afgesproken. De NVCR wil, in samenspraak met de NRR, een duidelijk en werkbaar protocol/richtlijn voor de aanpak van een IHCA. 3

5

6 Programma schema Lezingen Grand Hall poduimdeel (achterste) Artsen en Verpleegkundigen Lezingen Grand Hall balkondeel (voorste) Instructeurs Eerste Hulp Workshops (max. 50 personen per workshop) Zaal 8-12 Kinderen (ALS) Voorzitter: Nigel Turner Reanimatie waar doen we het voor? Voorzitter Ank van Drenth Meet de experts - Specialistische Reanimatie Volwassenen (zaal 8) Reinier Waalewijn en Claudia Augusteijn Post Reanimatie zorg Joke Kieboom Post reanimatie onderzoek, wat was de oorzaak van het arrest? Hans Breur Resultaten ARREST studie Remy Stieglis Resultaten onderzoek reanimatie regio Utrecht Joris van der Heijden Teamperformance Hoe leer je ervan? (zaal 9-10) Wiebe de Vries Early warning & rapid response systems Joris Fuijkschot Resultaten onderzoek reanimatie regio Limburg Ruud Pijls Het opzetten van een 6 minuten zone (zaal 12) Maaike van Wissen 10:45 tot 11:30 - Pauze 10:45 tot 11:30 - Pauze 10:45 tot 11:30 - Pauze Gereanimeerd en dan? Voorzitter Michael Kuiper Onderwijs in de reanimatie Voorzitter Wiebe de Vries Meet de experts Basale Reanimatie en AED (zaal 8) Ruud Koster en Wim Thies TTM-studie Janneke Horn Nieuw nazorgprogramma verbetert kwaliteit van leven Veronique Moulaert Feedback; do's en don't Wiebe de Vries Omstander reanimatie, onze kinderen zijn de toekomst! Nicolas Mpotos Feedback is de motor of learning (zaal 9-10) René van Gent / Nigel Turner Onderhouden van een lokaal 11:30 10:45 09:30

7 Nieuw nazorgprogramma verbetert kwaliteit van leven Veronique Moulaert EEG monitoring van patiënten in coma na reanimatie Marleen Tjepkema Omstander reanimatie, onze kinderen zijn de toekomst! Nicolas Mpotos Wat is een detail en wat is een richtlijn? Dennie Wulterkens René van Gent / Nigel Turner Onderhouden van een lokaal Reanimatie Oproep Netwerk (zaal 12) Theo Schrijnemaekers 12:30 tot 14:00 - Lunch 12:30 tot 14:00 - Lunch 12:30 tot 14:00 - Lunch Out of Hospital Reanimatie Voorzitter Christian Heringhaus Prehospitaal zuurstofbeleid in de postresuscitatieperiode, halen we de targets? Bart Huybrechts Van je collega's moet je het hebben: kwaliteitsaudit van reanimatie in de ambulance Ed bleijenberg Reanimerend naar het ziekenhuis Ruud Koster Hoe goed zijn we nu echt? Voorzitter Boi Jongejan Leiden Reanimatie Oproep Netwerken tot een hogere overleving Jolande Zijlstra Incidentie en AED gebruik bij kinderen? Wim Thies Nederlandse Reanimatie Competitie - 10 jaar ALS simulatie beoordeling Bas van der Wakker Meet de experts - Specialistische Reanimatie kinderen (zaal 8) Joke Kieboom en Ruurd van Elburg E-learning, wat is er zoal? E-learning applicaties als het gaat om Reanimatie (zaal 9-10) Michael Spijkerman en Wiebe de Vries 15:00 tot 15:30 - Pauze 15:00 tot 15:30 - Pauze 15:00 tot 15:30 - Pauze Reanimatie en non technical skills Voorzitter Dirk-Jan Versluis Reanimatie waar doen we het voor? Voorzitter Ruud Koster Kwaliteit van reanimatieteams 24/7 (zaal 8) Reinier Waalewijn & iemand van de NVCR? Leidt de invoering van een SIT-team tot een reductie van het aantal reanimaties? Frank Bosch Feedback tijdens reanimatie, maakt het uit? Steffie Beesems Reanimatie op scholen (zaal 9-10) Ali Ghossein en Olaf Meulstee Samen het beste voor de patient Overdracht van out- naar in-hospital Ruben Verlangen en Conny Alewijnse Spierings Verschil in plotselinge dood tussen mannen en vrouwen Marieke Blom Nazorg na een reanimatie (zaal 12) Boi Jongejan of Jolanda Zijlstra (ervaring in NH) 16:30 Afsluiting 16:30 Afsluiting 16:30 Afsluiting 16:30 15:30 15:00 14:00 12:30

8 Toelichting lezingen 09:45-11:00 Sessie: Kinderen (ALS) Voorzitter: dr. N.M. Turner, kinderanaesthesioloog en onderwijskundige, Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC Utrecht, Medisch Directeur Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen en lid Wetenschappelijke Raad van de NRR Post Reanimatie zorg Spreker: Mevr. J.K.W. Kieboom, kinderarts-intensivist, UMCG en lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad, Groningen Geen toelichting beschikbaar. Post reanimatie onderzoek, wat was de oorzaak van het arrest? Spreker: dr. J.M.P.J. Breur, kindercardioloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht Een reanimatie is een vreselijke gebeurtenis met grote kans op overlijden. Na de reanimatie (geslaagd of niet geslaagd) begint de speurtocht naar de oorzaak. Tijdens deze lezing doet u kennis op over de meest voorkomende oorzaken van een arrest en hoort u welke middelen we tegenwoordig tot onze beschikking hebben om de oorzaak op te sporen. Early warning & rapid response systems Spreker: J. Fuijkschot, kinderarts, Radboud Universitair Medisch Centrum - Amalia kinderziekenhuis, Nijmegen Reanimaties bij kinderen hebben in het algemeen gesproken een slechte uitkomst voor wat betreft mortaliteit en morbiditeit. Aan de hand van recente cijfers wordt een beknopt overzicht gegeven van trends in overleving en veronderstelde onderliggende oorzaken. Er wordt stil gestaan bij nut en noodzaak van rapid response systems zoals de PEWS en het onderliggend wetenschappelijk bewijs. De mogelijkheid om PEWS te integreren met andere risicofactoren (PEWS 2.0) en zo te komen tot een geavanceerder systeem, wordt besproken aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Sessie: Reanimatie waar doen we het voor? Voorzitter: Mevr. J. van Drenth, arts, beleidsmedewerker Nederlandse Hartstichting en lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad, Den Haag 7

9 Resultaten ARREST studie Spreker: R. Stieglis, MSc, onderzoeker ARREST-onderzoek, AMC Amsterdam Een korte beschrijving van het het ARREST onderzoek met cijfers over reanimaties buiten het ziekenhuis. Hoe vaak is de ambulance een reanimatie gestart? Hoe vaak is er een AED aangesloten? Doen we het nu beter dan een paar jaar geleden? Onder andere deze vragen zullen worden besproken. Resultaten onderzoek reanimatie regio Utrecht Spreker: Drs. J.J. van der Heijden, cardioloog, intensivist i.o., UMC Utrecht Sinds 2009 worden de Utrechtse ambulance gegevens omtrent reanimaties digitaal vastgelegd. In deze presentatie worden de karakteristieken en uitkomsten besproken van out-of-hospital cardiac arrest in de regio Utrecht. Hierbij wordt o.a. gelet op de overlevingspercentages na het gebruik van AED en mechanische borstcompressie middels LUCAS. Resultaten onderzoek reanimatie regio Limburg Spreker: R.W.M. Pijls, MSc, promovendus afdeling cardiologie MUMC, Maastricht In de voordracht zullen de (voorlopige) resultaten worden besproken die voortkomen uit de Hart voor Limburg studie. Het betreft resultaten verkregen uit univariaat analyses. Daarnaast zal er kort worden in gegaan op de bijdrage van verschillende type AED s (on-site AED s, politie AED s enz.) op de overleving. Tenslotte zal er worden ingegaan op uitkomsten die voortkomen uit de enquêtes die naar vrijwilligers worden gestuurd na een reanimatieoproepnetwerk inzet. Dit zal zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie zijn. 11:30-12:30 Sessie: Gereanimeerd en dan? Voorzitter: dr. M.A. Kuiper, neuroloog-intensivist MC Leeuwarden en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de NRR TTM-studie Spreker: dr. J. Horn, intensivist AMC, Amsterdam Patiënten die opgenomen worden op de intensive care na een reanimatie worden standaard behandeld met hypothermie. Het effect van deze behandeling is opnieuw onderzocht in de target temperature management studie. In dit onderzoek werd een 8

10 streeftemperatuur van 33 graden vergeleken met 36 graden. De resultaten en de consequenties daarvan voor het beleid bij deze patiënten zullen worden besproken. Nieuw nazorgprogramma verbetert kwaliteit van leven Spreker: Mevr. V. Moulaert, revalidatie arts en onderzoeker, Adelante, Hoensbroek Onderzoek heeft laten zien dat cognitieve en emotionele problemen vaak voorkomen na een hartstilstand en dat deze onzichtbare gevolgen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Wij ontwikkelden daarom een nieuw nazorgprogramma waarin speciale aandacht was voor die onzichtbare gevolgen van een hartstilstand. Deze nieuwe aanpak bleek te werken en zorgde voor een betere kwaliteit van leven. EEG monitoring van patiënten in coma na reanimatie Spreker: Mevr. M. Tjepkema, technical physician, Medische Spectrum Twente, Enschede Ondanks intensieve behandeling, zal als gevolg van ernstige ischemische hersenschade het bewustzijn bij 50-60% van de patiënten die na reanimatie met hypothermie worden behandeld nooit meer herstellen. Het elektro-encefalogram (EEG) kan worden gebruikt voor het voorspellen van zowel goede als slechte neurologische uitkomst in deze groep patiënten met postanoxische encefalopathie. Sessie: Onderwijs in de reanimatie Voorzitter: dr. W. de Vries, onderwijskundige Doczero en lid Wetenschappelijke Raad van de NRR, Veghel Feedback do s en don t Spreker: dr. W. de Vries, onderwijskundige Doczero en lid Wetenschappelijke Raad van de NRR, Veghel In een veilig leerklimaat, zullen cursisten meer van zichzelf laten zien. De instructeur kan daardoor effectieve feedback geven die bijdraagt aan het leerrendement. Maar het leerklimaat wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop de instructeur feedback geeft. Door stil te staan wat wel en wat niet een optimale wijze van feedback geven is, kan de instructeur een leerklimaat ontwerpen waarin de cursist een optimaal leerrendement behaalt. Omstander reanimatie, onze kinderen zijn de toekomst! Spreker: dr. N. Mpotos, Urgentiearts, Dienst Spoedgevallen Universitair Ziekenhuis Gent, België en vice-voorzitter Belgische Reanimatieraad 9

11 Ondanks het feit dat we weten dat een reanimatie door omstanders de overlevingskans na hartstilstand aanzienlijk kan verbeteren, gebeurt dit nog veel te weinig. Het trainen van meer mensen en in het bijzonder kinderen, kan leiden tot een verhoging van het aantal reanimaties door omstanders en zo ook bijdragen tot een betere overleving. Onderwijs aan kinderen gaat gepaard met een aantal uitdagingen en beperkingen maar kan de sleutel zijn om een hele gemeenschap te sensibiliseren rond levensreddend handelen. Wat is een detail en wat is een richtlijn? Spreker: Th. W. Wulterkens, directeur OSG-VvAA, docent-instructeur en educator, Houten Binnen het reanimatieonderwijs wordt door veel instructeurs extra aandacht geschonken aan het attractief houden van het onderwijs. Om daarnaast de stof goed te laten beklijven bij de cursisten, worden er te pas en te onpas ezelsbruggetjes en goedbedoelde aanwijzingen ingevoerd. Niet zelden wordt die extra informatie gebruikt als beoordelingscriterium om te bepalen of een cursist wel juist reanimeert. Soms zijn de zelfbepaalde criteria zelfs in strijd met de richtlijnen. In deze voordracht worden voorbeelden gegeven van onjuiste aanwijzingen en wordt gesteld dat de richtlijn de leidraad moet zijn en niet de ballast. 14:00-15:00 Sessie: Out of Hospital Reanimatie Voorzitter: dr. D.J. Versluis, Internist-intensivist, Medische Centrum Haaglanden en lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad, Den Haag Prehospitaal zuurstofbeleid in de post-resuscitatieperiode, halen we de targets? Spreker: B.P.M. Huybrechts, ambulanceverpleegkundige, Ambulance Amsterdam Het landelijke protocol van de ambulancezorg ten aanzien van zuurstoftoediening bij post-resuscitatiepatiënten is op basis van de laatste richtlijnen van de ERC/NRR aangepast. In de regio Amsterdam is een onderzoek uitgevoerd naar het O 2 -beleid bij post-resuscitatiepatiënten in de prehospitale setting. Tijdens deze presentatie zullen de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd worden en zal geëvalueerd worden of de protocolwijziging in 2011 geleid heeft tot het gewenste effect, namelijk een zuustofsaturatiewaarde binnen de target van 94-98%. 10

12 Van je collega s moet je het hebben: kwaliteitsaudit van reanimatie in de ambulance Spreker: E. Bleijenberg, MSc, ambulancechauffeur en onderzoeker afdeling zorgkwaliteit, Ambulance Amsterdam Naast de defribillatie is de compressie en de tijd die we daaraan besteden, bepalend voor de kwaliteit van de resuscitatie. In de som van deelvaardigheden die een reanimatie is, lijken de compressiefrequentie en hands off tijd voor verbetering vatbaar. Het feedbackprogramma Codestat geeft een objectieve weergave van deze parameters. Ambulance Amsterdam zoekt door een structurele evaluatie van de reanimatie naar verbetering. Reanimerend naar het ziekenhuis Spreker: dr. R.W. Koster, cardioloog AMC Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad van de NRR Circa 40% van de patiënten bij wie een reanimatie buiten het ziekenhuis wordt gestart, overlijdt ter plaatse. Een ander deel heeft ROSC en wordt vervoerd, een (klein) deel wordt al reanimerend vervoerd. Is dat zinnig? Overleeft iemand dat dan toch of vervoeren we alleen (bijna) doden? En wat kan het ziekenhuis dan bieden? Is ons Nederlandse ambulanceprotocol hierin goed genoeg? Ik hoop op deze vragen een antwoord te geven, in ieder geval stof tot nadenken te geven. Sessie: Hoe goed zijn we nu echt? Voorzitter: B.A.J. Jongejan, arts, directeur Het Oranje Kruis en lid van het bestuur van de NRR, Den Haag Leiden Reanimatie Oproep Netwerken tot een hogere overleving Spreker: Mevr. J.A. van Lammeren-Zijlstra, MSc, promovendus ARREST-onderzoek, AMC Amsterdam Het ARREST-onderzoek doet sinds februari 2010 onderzoek naar de invloed van de zgn. reanimatie oproep netwerken in de regio s Noord-Holland Noord en Twente, ook wel 6-minuten zones genoemd. Deze 6-minuten zones zijn in 2007 door de Nederlandse Hartstichting in het leven geroepen om de tijd tussen 112-melding en het toedienen van een levensreddende schok te verkorten. Tijdens deze voordracht zal worden besproken in welke mate 6-minuten zones bijdragen aan eerdere defibrillatie en of dit dan ook leidt tot een hogere overleving. 11

13 Incidentie en AED gebruik bij kinderen? Spreker: W.C. Thies, chief nurse, traumacentrum Zuid-West Nederland en Nationale Cursusleider EPLS, Rotterdam Geen toelichting beschikbaar Nederlandse reanimatie competitie - een overzicht van 10 jaar ALS simulatie beoordeling Spreker: P.M.B. van de Wakker, international marketing manager, ZOLL Medical Corp, beoordelaar Nederlandse reanimatie competitie en lid van het bestuur van de NVCR, Elst Tijdens het jaarlijkse Venticare Congres wordt de Nederlandse Reanimatie Competitie gehouden. Hierbij worden ziekenhuizen en ambulancediensten die zich opgegeven hebben, uitgedaagd een tweetal reanimatie scenario s uit te spelen. In de periode tussen 2002 en 2012 hebben 37 verschillende ziekenhuizen (waarvan 51% top klinisch), 105 Advanced Life Support scenario s uitgespeeld. De beoordeling vindt plaats door een jury met gebruik van de DiaCam schaal waarmee een team beoordeeld wordt op basis van de gecreëerde werksituatie, organisatie, communicatie, uitvoeren van vaardigheden en de gestelde werkdiagnose. De verzamelde data laat zien dat beoordeling op simulatie training een bijdrage kan leveren in de uitvoer van echte reanimaties. 15:30-16:30 Sessie: Reanimatie en non technical Skills Voorzitter: dr. D.J. Versluis, internist-intensivist, Medisch Centrum Haaglanden en lid Wetenschappelijke Raad van de NRR, Den Haag Leidt de invoering van een SIT-team tot een reductie van het aantal reanimaties? Spreker: F. Bosch, internist-intensivist, Rijnstate Arnhem In mijn voordracht zal ik een aantal ontwikkelingen schetsen die met elkaar tot gevolg hadden dat het aantal in-ziekenhuis reanimaties in ziekenhuis Rijnstate in de afgelopen jaren significant afnam. Daarbij zullen deze resultaten ook in een breder kader geplaatst worden. Aanbevelingen voor andere ziekenhuizen worden gedaan. Samen het beste voor de patiënt. Overdracht van out- naar in-hospital Sprekers: R.A.J. Verlangen, docent METS center en ambulanceverpleegkundige, Regionale Ambulance Voorziening van de Provincie Utrecht (RAVU), Bilthoven 12

14 C.C.A. Alewijnse-Spiering, opleider Spoedeisende Hulp, divisie Vitale Functies, UMC Utrecht De zorg voor de reanimatiepatiënt in Nederland is ketenzorg, waar de zorg door leken, ambulancezorg en ziekenhuiszorg belangrijke schakels zijn. Ambulancehulpverleners en SEH-personeel treffen elkaar op een belangrijk, acuut en soms hectisch moment in deze zorg voor de reanimatie patiënt. In de voordracht wordt ingegaan het gebruik van simulatie als onderwijswerkvorm en als kwaliteitsinstrument voor dit kritieke moment van overdracht tussen de twee schakels. Sessie: Reanimeren waar doen we het voor? Voorzitter: dr. R.W. Koster, cardioloog AMC Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad van de NRR Feedback tijdens reanimatie, maakt het uit? Spreker: Mevr. S.G. Beesems, MSc, Onderzoeker in Opleiding, AMC Amsterdam Het belang van hoge kwaliteit borstcompressies wordt steeds weer benadrukt. Realtime reanimatie feedback geeft actuele feedback over de snelheid en diepte van de CPR (hartmassage) tijdens een reanimatie. Helpt deze realtime feedback de kwaliteit van de CPR te verbeteren? Verschil in plotselinge dood tussen mannen en vrouwen Spreker: M.T. Blom, MSc, onderzoeker ARREST-onderzoek, AMC Amsterdam Plotse hartdood buiten het ziekenhuis treft volgens het Centraal Bureau van de Statistiek vaker mannen (57%) dan vrouwen (43%). Binnen de ARREST studie naar reanimaties buiten het ziekenhuis zijn mannen nog veel sterker vertegenwoordigd: 74% is man. Het lijkt erop dat bij een plotselinge hartstilstand vrouwen minder kans op een reanimatie hebben dan mannen. Als vrouwen dan toch gereanimeerd worden zijn de omstandigheden slechter: er is bijvoorbeeld minder vaak al BLS gegeven door omstanders voor de ambulance arriveert, zelfs als er toch een getuige van de collaps was. In deze presentatie bespreken we verschillen in reanimatie-omstandigheden tussen mannen en vrouwen, en verschillen in overleving. 13

15 Toelichting workshops 10:00-11:00 Meet de experts Specialistische Reanimatie Volwassenen Deskundigen: dr. R.A. Waalewijn, cardioloog Gelre Ziekenhuizen, Nationale Cursusleider ALS en lid Wetenschappelijke Raad van de NRR, Apeldoorn Mevr. C. Augusteijn, managing director OSG-VvAA, Nationale Cursusleider ILS, Houten Implementatie leidt tot vragen, innovatie leidt tot nieuwe inzichten. Beide vraagt om transparantie en een uniforme aanpak. Tijdens deze sessie worden vooraf aangeleverde vragen behandeld door inhoudelijke experts, zodat de deelnemers eenduidig geïnformeerd worden en verheldering kunnen vragen. Teamperformance, Hoe leer je ervan? Workshopleider: dr. W. de Vries, onderwijskundige Doczero en lid Wetenschappelijke Raad van de NRR, Veghel In ziekenhuis- en ambulancesettings is het normaal dat de reanimatie in teams wordt uitgevoerd. Maar ook aangestuurde hulpverleners zoals politie, brandweer of leden van regionale oproep netwerken kunnen in teams werken. Hierbij zijn onder andere coördineren, communiceren en controleren van belang. In deze workshop worden verschillende vormen van teamperformance onder de loep genomen en met de aanwezigen besproken. Het opzetten van een 6 minuten zone Workshopleider: Mevr. M. van Wissen, projectleider Nederlandse Hartstichting, Den Haag Het succes van een 6-minutenzone valt of staat met een goede organisatie. Maar hoe moet u beginnen? Tijdens deze workshop krijgt u handvatten om in uw omgeving aan de slag te gaan om een 6-minutenzone op te zetten. 11:30-12:30 Meet de experts Basale Reanimatie en AED Deskundigen: dr. R.W. Koster, cardioloog AMC Amsterdam, lid van de Wetenschappelijke Raad van de NRR en lid Board European Resusciation Council W.C. Thies, Chief Nurse, Traumacentrum Zuid-West Nederland en Nationale Cursusleider EPLS, Rotterdam Implementatie leidt tot vragen, innovatie leidt tot nieuwe inzichten. Beide vraagt om transparantie en een uniforme aanpak. Tijdens deze sessie worden vooraf aangeleverde vragen behandeld door inhoudelijke experts, zodat de deelnemers eenduidig geïnformeerd worden en verheldering kunnen vragen. 14

16 Feedback is de motor of learning Workshopleiders: dr. N.M. Turner, kinderanaesthesioloog en onderwijskundige, Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC Utrecht, Medisch Directeur Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen, lid Wetenschappelijke Raad van de NRR en Nationale Cursusleider GIC dr. R. van Gent, kinderarts, Maxima Medisch Centrum, Eindhoven Goede feedback is essentieel voor het leerproces tijdens een life-support cursus (LSC) of andere reanimatietraining. Zonder feedback weet de leerling niet waar zij staat, of wat zij moet doen om zich te verbeteren. In Nederland wordt feedback tijdens een LSC vooral volgens het stramien van Pendleton gegeven. Dit stramien is goed bekend, effectief en efficiënt. Pendleton heeft echter het nadeel dat de strakke verdeling van de feedback onder vier koppen (goede en verbeterpunten van zowel de leerling als de feedbackgevers) een volledige discussie van een voor de leerling zeer belangrijk punt kan belemmeren.de Learning Conversation (LC) is een nieuwe ontwikkeling van de laatste 4-5 jaren. Deze methode is vrijer dan Pendleton. Bij LC kan de leerling de agenda van de bespreking voor een groot deel zelf bepalen - bijvoorbeeld suboptimaal gedrag tijdens een simulatie - terwijl de begeleider van de feedback, samen met de leerling, probeert te analyseren wat de knelpunten zijn die tot het suboptimaal gedrag hebben geleid. Tijdens deze workshop zullen we een korte introductie geven over de algemene aspecten van feedback. Vervolgens zullen we aan de hand van videobeelden de twee verschillende feedback methodes demonstreren. Onderhouden van een lokaal Reanimatie Oproep Netwerk Workshopleider: Th.L.H.M. Schrijnemaekers, Coördinator HartslagNu, Venlo In menig gemeente in Nederland is tegenwoordig sprake van een 6 minuten zone. Als die situatie lang genoeg duurt, wordt het een vanzelfsprekendheid. Maar is het allemaal wel zo vanzelfsprekend? Hoe zorg je ervoor dat je jaar in, jaar uit over voldoende vrijwilligers beschikt. En wat komt er bij kijken om te voorkomen dat vrijwilligers na een inzet afhaken. 14:00-15:00 Meet de experts Specialistische Reanimatie kinderen Deskundigen: mevr. J.K.W. Kieboom, kinderarts-intensivist, UMCG en lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad, Groningen dr. R.M. van Elburg, kinderarts-neonatoloog, chief scientific officer, Danone Nutricia Research, Utrecht Implementatie leidt tot vragen, innovatie leidt tot nieuwe inzichten. Beide vraagt om transparantie en een uniforme aanpak. Tijdens deze sessie worden vooraf aangeleverde vragen behandeld door inhoudelijke experts, zodat de deelnemers eenduidig geïnformeerd worden en verheldering kunnen vragen. 15

17 E-learning, wat is er zoal? E-learning applicaties als het gaat om Reanimatie Workshopleiders: dr. W. de Vries, onderwijskundige Doczero, Veghel M. Spijkerman, uitgever Noordhoff Health, Houten Om in te spelen op behoeften van cursisten om in eigen tijd, plaats en tempo te leren, neemt het aantal opleidingen waarbij cursisten zich voorbereiden op het onderwerp door middel van e-learning toe. Daardoor hoeft de cursist minder uren bij de instructeur door te brengen. Het is dan wel van belang dat wat de e-learning aansluit op de praktische instructie. In deze workshop zullen de twee NRR-erkende e-learningprogramma s worden besproken. Aan bod komen opbouw, inhoud en de onderwijskundige principes van de programma s en zullen demonstraties gegeven worden. 15:30-16:30 Kwaliteit van reanimatieteams 24/7 Spreker: dr. R.A. Waalewijn, cardioloog Gelre Ziekenhuizen en lid Wetenschappelijke Raad van de NRR, Apeldoorn Staan overdag dezelfde kwaliteit hulpverleners aan het bed bij een reanimatiebehoeftige patiënt als s nachts? Hoe is dat in uw ziekenhuis geregeld? Kan het beter? Hoe hebben andere dat geregeld? Reanimatie op scholen Workshopleiders: A.L. Ghossein, arts i.o en voorzitter Taskforce QRS, Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht O. Meulstee, MMA reanimatie- en simulatie(onderwijs) VUmc, Amsterdam Onze kinderen zijn de toekomst. Een veel gehoorde uitspraak bij menig onderwerp. Zo ook als het gaat om reanimatie. Afgelopen jaren zijn er vele initiatieven op gang gekomen om jongeren aan het reanimeren te krijgen. Hoe gaat het met al die initiatieven en wat hebben we er tot nu toe van geleerd? Nazorg na een reanimatie Sprekers: B.A.J. Jongejan, arts, directeur Het Oranje Kruis en lid van het bestuur van de NRR, Den Haag Mevr. J.A. Zijlstra, MSc, promovendus ARREST-onderzoek, AMC Amsterdam Nederland scoort wereldwijd gezien hoog als het gaat om reanimatie door omstanders. Met de komst van steeds meer 6 minuten zones gaat dit percentage steeds verder omhoog. Maar hoe gaat het met al die vrijwilligers na de reanimatie. Welke opvang is noodzakelijk? En worden zij wel voldoende opgevangen? 16

18 Beursvloer Exposanten 1. Vandeputte Medical 10. OSG-VvAA 19. WebEdu 2. Physio-Control 11. NVCR 20. NRR 3. Skills Meducation 12. Het Oranje Kruis 21. Laerdal Medical Benelux 4. Vidacare 13. Hartstichting 22. Grafimedics / Philips Healthcare 5. AED-Solutions 14. Nederlandse Rode Kruis 23. Medizon B.V. 6. Intersurgical Nederland B.V. 15. MediclassTM 24. Medivent / Medi-Select 7. Stichting SHK 16. Ambu B.V. 25. Vivon Nederland B.V. 8. Bussola Products B.V. 17. Doczero Defibrion B.V. 18. Hartslag.nu 27. Zoll Benelux

19 Grand Hall Grand Hall Entree beursvloer Naar Zaal 8-12 Catering Nooduitgang Nooduitgang Nooduitgang Balkon 6 Catering

20 Founding Fathers NRR: De Nederlandse Reanimatie Raad bedankt alle bezoekers, instructeurs, leveranciers en andere betrokkenen voor hun bijdrage aan dit congres. Het bestuur hoopt nog vele jaren op uw steun te mogen rekenen. Zonder die steun kan de NRR haar missie voor het behoud van leven nooit realiseren.

Ik wil de geraadpleegde deskundigen graag bedanken voor hun openhartige medewerking en het beschikbaar stellen van het benodigde bronmateriaal.

Ik wil de geraadpleegde deskundigen graag bedanken voor hun openhartige medewerking en het beschikbaar stellen van het benodigde bronmateriaal. Voorwoord Voor u ligt de scriptie Even stond het hart stil, over de spoedeisende medische hulpverlening aan patiënten met een acute hartstilstand, veroorzaakt door kamerfibrilleren. De scriptie is geschreven

Nadere informatie

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER?

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? MAART 2014 4 Feedback: waarom, wat, hoe en wanneer? Auteur: Wiebe de Vries Redactie: Marjolijn de Nijs Wim Thies Driekes van

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillator (AED) en burgerhulpverlening in Hollands Midden

Automatische Externe Defibrillator (AED) en burgerhulpverlening in Hollands Midden Automatische Externe Defibrillator (AED) en burgerhulpverlening in Hollands Midden Een verkenning van alarmeringssystemen voor burgerparticipatie bij reanimaties in de regio Hollands Midden Saskia Boonzajer

Nadere informatie

AED s in de openbare ruimte

AED s in de openbare ruimte notitie AED s in de openbare ruimte Marion Matthijssen Chantal Suijkerbuijk Zorgmonitor Cluster Zorgregie Februari 2009 GGD Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Ervaringen met AED s

Nadere informatie

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp 6 Minuten Zone Nieuwdorp Versie 7.0 december 2007 Inleiding De Stichting heeft tijdens de jaarvergadering in 2007 het plan gelanceerd om Nieuwdorp Hartveilig te maken. We willen dit realiseren door op

Nadere informatie

Elke seconde telt. AED s in de provincie Groningen. Door Aletta de Rooij 289717 en Eveline Staal 271349. Instituut voor Sportstudies Sportmanagement

Elke seconde telt. AED s in de provincie Groningen. Door Aletta de Rooij 289717 en Eveline Staal 271349. Instituut voor Sportstudies Sportmanagement Elke seconde telt AED s in de provincie Groningen Door Aletta de Rooij 289717 en Eveline Staal 271349 Faculteit Opleiding Instituut voor Sportstudies Sportmanagement Plaats Groningen Datum 28 juni 2006

Nadere informatie

richtlijnen Reanimatie 2010 In nederland en belgië

richtlijnen Reanimatie 2010 In nederland en belgië richtlijnen Reanimatie 2010 In nederland en belgië 2 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Uitgever Nederlandse Reanimatie Raad Rondweg 29 5406 NK Uden Telefoon: 0413-244138 Fax:0413-244131

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Kloppend Hart. Reanimatie door vrijwilligers. Ben Teeuwen Marica Crombach Frans Nauta

Kloppend Hart. Reanimatie door vrijwilligers. Ben Teeuwen Marica Crombach Frans Nauta Kloppend Hart Reanimatie door vrijwilligers Ben Teeuwen Marica Crombach Frans Nauta Kloppend Hart Reanimatie door vrijwilligers Ben Teeuwen Marica Crombach Frans Nauta April 2010 Samenvatting Jaarlijks

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind Programma Zwangerschap en Geboorte Inleiding

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie. Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen.

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie. Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen. Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen Deel 2 Integrale tekst Colofon Dit is een uitgave van Verenso, vereniging

Nadere informatie

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

Inhoud Inleiding 3 CRASH 5 Theorie (e-learning) 6 Praktijk 7 Kosten 9 Het Reanimatiebewijs 10 Samenwerking ROC Mondriaan 11 Partners 14 Oók meedoen? 15 Contact 16 2 Inleiding Elke week worden zo n 300

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg Acute zorg in twente en oost-achterhoek Nieuwe opzet traumaoverleg: chirurgen gaan de diepte in net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Najaar 2008 1) Inleiding Plotseling verlies van bewustzijn is zeer vaak het gevolg van een hartstilstand

Nadere informatie

Discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" d.d. 14 december 2006

Discussiebijeenkomst AED hartstikke goud? d.d. 14 december 2006 Discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" d.d. 14 december 2006 Inleiding De discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" vond plaats op donderdag 14 december 2006 in de foyer van de Stadsschouwburg in

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen Deel 1 Samenvatting en aanbevelingen Colofon Dit is een uitgave van Verenso,

Nadere informatie

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT P a g e 28 KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT Ontwikkeling van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 BIJLAGEN Nijmegen, oktober 2014 I.M. van de Glind MSc Dr. S.A.A. Berben

Nadere informatie

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC Nederlandse Reanimatie Raad Oktober 2013 Inleiding Het uniformeren van de opleidingen en het verbeteren van de

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Colofon w: www.wittekruis.nl e: info@wittekruis.nl t: 0525 686653 Witte Kruis Noord- en Oost-Gelderland Postbus 32 8080 AA Elburg Meldkamer Oost Nederland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn Auteurs Lizzy Straathof

Nadere informatie

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Onder verantwoordelijkheid van de NVIC Commissie Kwaliteit: Stijn A. Corsten (Voorzitter) Dr. M. Sesmu

Nadere informatie

7 Reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland en Twente: resultaten ARRESTonderzoek

7 Reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland en Twente: resultaten ARRESTonderzoek 7 Reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland en Twente: resultaten ARRESTonderzoek over 2006-2011 S.G. Beesems*, J.A. Zijlstra*, R. Stieglis, R.W. Koster Afdeling cardiologie, Academisch Medisch

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Inhoud 112 Als elke seconde telt 4 Urgenties in de zorg 6 Zorg voor kwaliteit 10 Patiënten 12 Opleiding 13 Goede afspraken met

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres Utrecht, juni 2014 www.igz.nl Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres Leren of straffen? Waar ligt de balans? Zet de volgende stap in de ontwikkeling

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie