23. Vragen bij reanimatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23. Vragen bij reanimatie"

Transcriptie

1 23. Vragen bij reanimatie Mijn dochter is ernstig gehandicapt. Kort geleden hadden we een gesprek met onze arts over -haar gezondheid. Toen kregen we te horen dat ze niet gereanimeerd wordt als ze een hartstilstand krijgt. Ik ben daar behoorlijk van geschrokken. Je moet toch alles doen wat in je vermogen ligt om mensen in leven te houden? nleving ch ls Als iemand een hartstilstand krijgt, probeer je natuurlijk zijn of haar leven te redden. Het lijkt ethisch onverantwoord om reanimatie in zo n situatie achterwege te laten. Maar in een aantal gevallen geeft reanimatie meer problemen dan oplossingen. Niet-reanimeren kan een goede keuze zijn. Reanimatie is de afgelopen jaren regelmatig een punt van discussie geweest. Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben in principe een helder reanimatiebeleid. Dit betekent niet dat het beleid overal hetzelfde is. Instellingen maken verschillende keuzes in het wel of niet reanimeren. Dat roept vragen op: waarom reanimeer je de ene patiënt wel en de andere niet? En daarnaast heb je nog de mening van de patiënt zelf: wil hij eigenlijk wel worden gereanimeerd? Steeds vaker is reanimatie daarom een onderwerp van gesprek bij opname van een patiënt: de arts legt het beleid uit, de patiënt kan zijn wensen aangeven. Wat is reanimatie? Reanimatie (van het Latijnse re = opnieuw en anima = leven ) is het weer tot leven brengen van iemand. Je doet dat door te proberen de gestokte bloedsomloop en/of ademhaling weer op gang te brengen. Reanimatie bestaat uit hartmassage en kunstmatige beademing. Als die twee stofwisselingsfuncties verstoord worden, komt de dood heel dichtbij. Door reanimatie haal je iemand echt bij de grens van leven en dood Pastoraal vandaan meer dan bij andere medische ingrepen. Een geslaagde reanimatie is in feite een (tijdelijke) overwinning op de dood. In het meest gunstige geval is je gezondheidstoestand na een reanimatie gelijk aan die van vóór een reanimatie. Maar in de praktijk is de kans groter dat je ernstige neurologische schade oploopt. Reanimatie lukt vaker niet dan wel. De behandeling vraagt ook het nodige technische of fysieke geweld: je hart wordt met zware elektrische schokken of harde massage weer op gang gebracht. De afgelopen tien jaar is de kans op een succesvolle reanimatie behoorlijk toegenomen. Dat komt voor een groot deel door de invoering van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze stroomstootapparaten hangen tegenwoordig bij allerlei openbare instellingen. Daardoor kunnen mensen met een plotselinge hartstilstand vaker en sneller gereanimeerd worden. De overlevingskans is ook toegenomen door sterke verbetering van de be- 181

2 DEEL 4 LEVEN IN DE LAATSTE FASE handeling in het ziekenhuis. In de toekomst nemen de mogelijkheden misschien nog verder toe. n nleving sch ls Reanimatie en de patiënt Als je een hartstilstand krijgt, zul je niets merken van een reanimatie. Als de reanimatie lukt, word je vervoerd naar het ziekenhuis. Daar krijg je meestal nog in bewusteloze toestand enkele dagen verzorging op de intensive care (IC). Door de slaapmiddelen die je in deze periode krijgt toegediend, merk je hier niets van. Na een paar dagen kijkt de arts of je spontaan wakker wordt. Dat kan enige tijd duren. Word je niet meer wakker, dan besluit de arts in overleg met de familie of de behandeling wordt gestaakt. Als de behandeling stopt, overlijd je zonder dat je er iets van merkt. Zo n 30 tot 50 procent van de mensen die worden gereanimeerd en overleven, ontwaken weer op de IC. De anderen overlijden: dat is dus een grote groep (slechts enkele procenten van de reanimaties slaagt). In eerste instantie ben je vaak sterk verward na het ontwaken. Je hebt een groot gat Meer in je geheugen. lezen De dingen die na het wakker worden gebeuren en het bezoek dat je krijgt, - vergeet je snel. Het kan enkele dagen tot weken duren voordat je toestand geheel of gedeeltelijk verbetert. Lezen Soms hoor je dat mensen na een reanimatie als - kasplantje verder leven: ze kunnen bijna niets meer. Dat is gelukkig een uitzondering. Maar het overgrote deel van de mensen die een reanimatie overleeft, ondervindt wel in mindere of meerdere mate nadelige gevolgen. De kans van slagen is heel gering. Reanimatie: Samenlevingde gevolgen Reanimatie kan ingrijpende gevolgen hebben voor je gezondheid. De volgende cijfers maken dat duidelijk. We nemen 100 mensen die na reanimatie levend het ziekenhuis verlaten: Voor de reanimatie werkten 50 van deze 100 mensen. Na de reanimatie keren 35 mensen volledig terug naar hun oude werk, 15 mensen gaan (meestal) parttime werken. 75 mensen voelen zich na de reanimatie minder betrokken bij Medisch het maatschappelijke leven. 25 mensen vinden dat de kwaliteit van leven is achteruitgegaan. Veel mensen klagen over vermoeidheid. Het intellectueel functioneren is bij 20 mensen gestoord: ze kunnen zich minder goed concentreren en moeilijker dingen onthouden. De helft van de partners van mensen die een reanimatie overleven, ervaart negatieve gevolgen. Er is sprake van spanningen in de relatie en partners voelen zich meer belast door de Bijbels nieuwe situatie. Ik ben opgenomen in een verpleeghuis. De arts heeft me verteld dat Pastoraal het beleid hier is dat ik niet word gereanimeerd bij een hartstilstand. Ik heb daar vrede mee, maar ik vind het wel apart dat het Pastoraal tehuis dit beleid bepaalt. Mag ik niet zelf kiezen of ik wel of niet wil worden gereanimeerd? 182

3 23. VRAGEN BIJ REANIMATIE eving h Bij iedereen komt vroeg of laat het moment waarop het hart of de ademhaling stopt. Daarmee lijkt iedereen in principe kandidaat voor een reanimatie, hoe oud je ook bent. Maar in de praktijk is dat natuurlijk niet zo. De vraag of je moet of wilt worden gereanimeerd, hangt af van allerlei zaken. Wat het antwoord ook is, de beslissing moet in alle gevallen snel worden genomen. Als je niet binnen enkele minuten na een hartstilstand of ademhalingsstilstand wordt gereanimeerd, treedt er onherstelbare hersenschade op. Bij reanimatie moet je onderscheid maken tussen twee zaken: de kans dat de reanimatie slaagt en de gezondheidstoestand ná een geslaagde reanimatie. We zagen al dat je na een geslaagde reanimatie toch regelmatig te kampen hebt met een slechtere gezondheid. Maar hoe groot is de kans dat reanimatie überhaupt werkt? Die slagingskans hangt af van de vitaliteit van de patiënt, de tijd tussen hartstilstand en reanimatie én de plek van de reanimatie. In de praktijk is de kans ongeveer twintig procent dat reanimatie slaagt en dat je na behandeling het ziekenhuis kunt verlaten. Ruim vijftig procent van de reanimatiepogingen mislukt al op de plaats waar de hartstilstand optrad meestal de eigen woning. De slagingskans wordt vergroot als er een getuige is van de hartstilstand en zeker als er op dat moment al ambulancepersoneel aanwezig is. Als iemand al is begonnen met hartmassage en mond-op-mondbeademing voordat de ambulance arriveert, dan verdubbelt de overlevingskans ook. De belangrijkste Pastoraal succesfactoren zijn de snelheid waarmee de hulpverlening op gang komt en de toediening van de zogeheten defibrillatieschok: de stroomstoot die het hart weer op gang moet brengen. Als de omstandigheden gunstig zijn, kan de overlevingskans oplopen tot wel vijftig procent. Maar als alles tegenzit, kan die kans afnemen tot een paar procent. Bij reanimatie van ouderen is de kans van slagen altijd lager, omdat hun conditie per definitie slechter is. Er zijn ook situaties waarin reanimatie heel onwenselijk is. Het kan bij mislukking het stervensproces ernstig verstoren. Als een reanimatie maar ten dele lukt, kan er een lijdensweg volgen. Niet voor niets wordt er in de meeste verpleegtehuizen niet gereanimeerd, omdat het vrijwel zeker meer kwaad doet dan goed. Van tevoren kun je niet inschatten hoe succesvol een reanimatie zal zijn. Op het moment van een hart- of ademhalingsstilstand moet je meteen handelen. Daarom is het goed om over de wenselijkheid van een reanimatie na te denken vóórdat de acute noodsituatie zich voordoet. Net zoals bij andere medische beslissingen kun je ook bij reanimatie de risico s afwegen. Je kijkt dan naar zaken zoals de slagingskans, naar je functionele en psychische gezondheid en naar je eventuele ziektes of aandoeningen. In overleg met je arts kun je tot de conclusie komen dat reanimatie niet zinvol is. Dat besluit kan heel terecht zijn: bij een reanimatie gaat het dan om medisch zinloos handelen. Je kunt zo n keuze vastleggen in een niet-reanimeerbesluit. Het is goed om expliciet op te merken dat bij medische kansloosheid de arts uiteindelijk de beslissing neemt. Dat kan je als familie of naaste helpen. Het is heel zwaar als je denkt dat je zélf een beslissing moet nemen, terwijl je de medische kennis mist. Als je wilt laten vastleggen of je wel of niet gereanimeerd wilt worden, moet je die keuze altijd maken in overleg met een arts. Alleen zo kun je 183

4 DEEL 4 LEVEN IN DE LAATSTE FASE tot een afgewogen besluit komen. Vaak gebeurt dat bijvoorbeeld rond de opname in een verpleeghuis. De richtlijn van Verenso (2013) stelt dat een instelling geen algemeen beleid mag voeren dat er niet wordt gereanimeerd. Aan het beleid moeten individuele afweging en besluitvorming ten grondslag liggen. Intussen kan de uitkomst van de individuele keuzes van bewoners zo zijn dat in een verpleeghuis bij vrijwel iedereen een nietreanimeerbesluit wordt afgesproken. In de praktijk komt dat overeen met een nee-tenzij-beleid, zoals dat nu voor veel zorginstellingen als stelregel geldt. Dat is dan gebaseerd op de wetenschap dat reanimatie bij de bewonersgroep geen kans van slagen heeft of niet proportioneel is. Maar dan nog mag je bij ieder geval een individuele beoordeling of afweging verwachten. Juist daarom moeten instellingen hun patiënten hier vóóraf over informeren. En als patiënt is het verstandig om voor opname - na te vragen hoe Lezen er over reanimatie wordt gedacht. Dan weet je of het beleid aansluit op je eigen wensen. Ethisch gezien zijn zorginstellingen natuurlijk verplicht om hun patiënten op voorhand te informeren over het beleid. Maar bij een spoedopname in bijvoorbeeld een ziekenhuis is dit niet altijd mogelijk. 184 Reanimatie Samenleving en regels Medisch Naast een ethische afweging bij reanimatie spelen er ook juridische overwegingen mee rond deze handeling. Om te kunnen reanimeren heb je in principe de toestemming van de patiënt nodig. Dat is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Bij een reanimatie kan die toestemming natuurlijk niet worden gegeven. Dan gaat de hulpverlener uit van een veronderstelde toestemming. Als het slachtoffer een geldige niet-reanimatiepenning en -verklaring heeft, heb je geen toestemming om te reanimeren, wat je motieven als hulpverlener ook zijn. Zo n penning draag je om je hals, om aan te geven dat je niet gereanimeerd wilt worden. De penning en de verklaring moeten in alle gevallen worden gehonoreerd. Er bestaat nog wel verschil van visie over de juridische status van alleen de penning (zonder een schriftelijke vastlegging). De wet spreekt namelijk over de rechtsgeldigheid van een schriftelijke wilsverklaring. Bijbels Het niet-reanimeerbesluit Als je tot de conclusie komt dat reanimatie geen optie is, kun je dat vastleggen in een niet-reanimeerbesluit (NR-besluit). Zoals gezegd neem Pastoraal je zo n besluit altijd met een arts. Een NR-besluit heeft niets te maken met euthanasie. Een arts kan op medische gronden beslissen dat er niet gereanimeerd moet worden. In het gesprek met de arts kun je alle medische en persoonlijke argumenten afwegen voordat de beslissing wordt genomen. Voor een christen is het uitgangspunt bij zo n besluit dat je verantwoordelijk bent voor het leven dat je van God hebt ontvangen. Medische handelingen zijn erop gericht om dit gegeven leven in stand te houden. Er moeten dus goede redenen zijn om zulke handelingen niet in te zetten. Een NR-besluit is gerechtvaardigd in de volgende gevallen:

5 23. VRAGEN BIJ REANIMATIE Een reanimatiepoging heeft geen reële slagingskans. Een reanimatiepoging staat niet in verhouding tot de gewenste uitkomst: de handeling is niet proportioneel. Het initiatief voor het nemen van een NR-besluit hoeft niet van de arts te komen: je kunt zélf bepalen dat je hierin een keuze wilt maken. Bij het afwegen van die proportionaliteit kun je ook zelf aangeven wat je persoonlijke afwegingen zijn. Een handvat daarbij is de eerder genoemde levenslijn, die in het volgende hoofdstuk verder wordt uitgewerkt. Maar dan nog moet je de wens om niet te reanimeren altijd met de arts bespreken, beoordelen en vastleggen. Sommige mensen hebben ervoor gekozen om een niet-reanimeerverklaring te tekenen. Dat is een rechtsgeldig document dat je in principe zonder tussenkomst van een arts kunt tekenen. Met het document geef je aan dat je onder geen enkele voorwaarde wilt worden gereanimeerd. Vooral de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE) heeft zich sterk gemaakt voor deze verklaring. De vereniging geeft ook de niet-reanimatiepenning uit, die mensen kunnen dragen om aan te geven dat ze niet gereanimeerd willen worden. De trend lijkt dat artsen hun patiënten stimuleren om zo n verklaring of penning te gaan dragen. Het is van belang dat je de motieven onderscheidt: NR vanuit de zelfbeschikkingsgedachte (NVVE) en NR als uitkomst van medische afwegingen (insteek NPV). De NPV vindt aandacht voor het niet-reanimeerbesluit van groot belang. Zo n besluit kun je kenbaar maken door het dragen van een niet-reanimeerpenning (NR-penning). Op dit moment is er alleen nog maar de NR-penning van de NVVE. De NPV pleit samen met andere organisaties voor een neutrale en eenduidige NR-penning, die breed toegankelijk is. Er is ook meer duidelijkheid nodig over de vraag wat een NR-besluit (en de bijbehorende NR-penning) nu wél en niet inhoudt. Een NR-besluit heeft alleen betrekking op reanimatie bij een acuut hartfalen. Het sluit alle andere medische en verpleegkundige hulp dus niet uit. Tot slot: een tijdelijk geschenk Omdat de uitkomst van iedere reanimatie ongewis is, kun je geen algemene uitspraak doen over het wel of niet reanimeren. Vanuit christelijk perspectief is het mensenleven een tijdelijk geschenk en een tijdelijke opdracht. Je moet heel zuinig zijn op dit bestaan, maar tegelijk mag je beseffen dat er meer is dan alleen het biologische leven. Als de situatie van een patiënt heel slecht is, moet je als behandelaar in medische zin terugtreden. Daar kán een niet-reanimeerbesluit bij passen. Dit geeft ook rust om op een natuurlijke manier te sterven in plaats van het sterven te medicaliseren. Tegelijk blijven zorg en aandacht ook dan onverminderd nodig. In onze laatste nood vragen we niet om menselijke woorden. Dan hebben we uitsluitend behoefte aan het Woord van God: aan kracht, vermaning en troost vanuit de Bijbel. Dan is er ook ruimte voor patiënt en familie om afscheid te nemen van elkaar en van het leven (Jesaja 33: 24 Openbaring 21: 1-5). 185

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

24. Kunstmatig voeden en versterven

24. Kunstmatig voeden en versterven 24. Kunstmatig voeden en versterven De laatste tijd gaat mijn moeder snel achteruit. Het eten en drinken wordt steeds moeilijker. De verpleeghuisarts wil geen sondevoeding geven. Maar dan zal ze uitdrogen

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren In het Albert Schweitzer ziekenhuis

Wel of niet reanimeren In het Albert Schweitzer ziekenhuis Wel of niet reanimeren In het Albert Schweitzer ziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0974 Inleiding Iedere patiënt die in ons ziekenhuis een hartstilstand krijgt, wordt in principe

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Tijdig spreken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen Deel 1 Samenvatting en aanbevelingen Colofon Dit is een uitgave van Verenso,

Nadere informatie

Zorg rond het levenseinde

Zorg rond het levenseinde Zorg rond het levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie Een handreiking voor familie en naasten VU medisch centrum EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve Zorg april 2014 Colofon Deze brochure is geschreven door het CBO in opdracht van Coördinatieplatform

Nadere informatie

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT Aanbevelingen gebaseerd op interviews met patiënten en familieleden Sigrid Van Camp, Ineke van Eechoud, Dr. Ruth Piers, Prof. Dr. Mieke Grypdonck, Prof.

Nadere informatie

relevant 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen

relevant 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen 4 8 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen 14 18 relevant Tijdschrift van de nvve nummer 3 juli 2014 8 14 4 Colofon

Nadere informatie

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Hoe ga je om met eten en drinken Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Inhoud Vooraf 3 Als de patiënt slecht eet of drinkt 4 Als ingrijpen of nalaten

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren

Wel of niet reanimeren Wel of niet reanimeren in Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is reanimeren? 3 Hoe vindt reanimatie plaats? 3 Uw afweging 4 Belangrijk om te weten 5 Terugkomen op uw besluit 5 Informeer uw

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Kanker... als de dood dichtbij is

Kanker... als de dood dichtbij is Kanker... als de dood dichtbij is Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Zorg rondom sterven 4 Als de dood dichterbij komt 6 Afscheid nemen 10 Wat gebeurt er lichamelijk? 16 Veelvoorkomende klachten 21 Pijnbestrijding

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Najaar 2008 1) Inleiding Plotseling verlies van bewustzijn is zeer vaak het gevolg van een hartstilstand

Nadere informatie

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking Tijdig praten over het overlijden Handreiking 4 Tijdig praten over het overlijden Colofon Handreiking Tijdig praten over het overlijden is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

4.5 Kunstmatig of niet? Meer lezen?

4.5 Kunstmatig of niet? Meer lezen? Wanneer de situatie van de patiënt heel slecht is, moeten behandelaars in medische zin terugtreden. Hierbij kán een niet-reanimeerbesluit passen. Maar zorg en aandacht blijven onverminderd nodig. De laatste

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde Begrippen en zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming rond het levenseinde in de verpleeghuiszorg AVVV - NVVA - STING Begrippen en Zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Vragen 8 Palliatieve behandelingen 12 Wat kunt u zelf doen? 15 Aanvullende of alternatieve behandelingen

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

27. Euthanasie en de goede dood

27. Euthanasie en de goede dood 27. Euthanasie en de goede dood Ik heb kanker en ik sta alleen in het leven. Ik ben altijd bang geweest voor de dood en nu zeker. De laatste jaren heb ik veel mensen in mijn omgeving zien lijden in de

Nadere informatie

Zo zit het Alles over doneren en registreren

Zo zit het Alles over doneren en registreren Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Zo zit het Alles over doneren en registreren Inhoud Inleiding... 3 Organen en weefsels... 4 Donor worden... 6 Orgaandonatie

Nadere informatie