II III III III HU III II G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "II III III III HU III II G"

Transcriptie

1 gemeente Nieuwkoop afdeling Beheer Openbare Ruimte nieuwkoop Aan de raad van de gemeente Nieuwkoop VtRZtMDEN 1 3 DEC260- datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) 16 december S.E. Dijkstra Verkeersveilige schoolroutes 1 II III III III HU III II G Beste meneer/mevrouw/meneer, Bij de behandeling van de notitie Verkeersveilige Schoolroutes in de raad van 11 julijl, is uitdrukkelijk gesproken over betrokkenheid van en inspraak door schooldirecties en dorpsraden bij de totstandkoming van ontwerpen voor inrichting van de schoolomgeving. In het kader daarvan is door ons toegezegd een lijst op te stellen van suggesties en wensen die zijn gedaan door directies en dorpsraden, maar die niet zijn opgenomen in het aan u voorgelegde plan. In het bijgevoegde document treft u een overzicht aan van alle ingebrachte suggesties en wensen, met daarbij de argumenten waarom ze niet in het uiteindelijke plan zijn opgenomen. Het overzicht wordt ook betrokken bij de gesprekken die wij in het kader van de uitvoering van het plan voeren met directies en dorpsraden. Met vriendelijke groet, rrv oters V F. Buijserd burgemeester De wettelijke publicaties vindt u in het Elektronisch gemeenteblad. Abonneer u via Gemeente Nieuwkoop Telefoon: Bezoekadres: Postadres: Fax: Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 Postbus 1 info@nieuwkoop.nl 2441 LE Nieuwveen 2460 AA Ter Aar Volg de gemeente op twitter:

2 organisatienaam PREFIX naam nieuwkoop Lijst van voorgestelde maatregelen díe niet zijn opgenomen in notitie veilige schoolroutes aan Piet Melzer van René Formenoij datum 14 oktober 2013 betreft Lijst maatregelen die niet zijn opgenomen in notitie veilige schoolroutes Langeraar/Papenveer Oversteek kerkpad/paradijsweg met borden, palen of knipperlicht laten zien dat er een oversteek is voor schoolgaande kinderen. Deze kruising is in onze optiek veilig genoeg. Op dit kruispunt zijn vier maatregelen getroffen om het kruispunt (waar veel schoolgaande kinderen oversteken) extra onder de aandacht te brengen. Er zijn snelheidsdisplays, een drempel, fluorescerende bebording en 'schriklijnen' op het kruispunt aangebracht. Oversteek Langeraarseweg/Geerweg en Geerweg/Paradijsweg beter accentueren door oversteek in rood aan te brengen Door de oversteek in rood te accentueren, wordt de suggestie gewekt dat de fietser in de voorrang ligt, terwijl het een gelijkwaardig kruispunt is. Een dergelijke maatregel zorgt voor verwarring. Dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Alle fietspaden en fietssuggestiestroken standaard rood asfalteren. (Voor Aeresteijn is dat oude Kerkpad, Oostkanaalweg, Schilkerweg, Westkanaalweg, Paradijsweg, Geerweg, Langeraarseweg en Woudsedijk Wij zijn voorstander om fietssuggestiestroken buiten de bebouwde kom in rood te asfalteren (als er veel fietsers van het wegdeel gebruik maken).. Bij groot onderhoud willen wij dat meenemen. Dit is niet meegenomen in de notitie veilige schoolroutes. Wij zien geen meerwaarde om een gescheiden fietspaden in rood asfalt uit te voeren. De scheiding van langzaam en snelverkeer levert de grootste bijdrage in verkeersveiligheid. Niet de kleurstelling. Afvalcontainers in nieuwbouw blokkeren voetpaden en belemmeren het zicht bij oversteken. Afvalcontainers belemmeren het zicht bij het oversteken van kinderen. In het onderzoek is het niet meegenomen, omdat H. Schaeffer hierover gaat. Zij kon destijds nog niet goed aangeven waar wel en geen ondergrondse containers zouden moeten komen. Zebrapad in het woonerf gedeelte om de oversteekbaarheid van voetgangers te verbeteren. In het woonerf van Langeraar komen geen zebrapaden. We gaan er vanuit dat men overal in een woonerf kan oversteken. Door zebrapaden aan te leggen, wek je de suggestie dat op andere delen niet overgestoken kan worden. Dat zorgt voor verwarring. Wij hebben op de Langeraarseweg wel gele betegeling toegepast om de Gemeente Nieuwkoop Telefoon: Bezoekadres: Postadres: Fax: Klantcontact Centrum, Teylersplein 1 Postbus 1 info@nieuwkoop.nl 2441 LE Nieuwveen 2460 AA Ter Aar

3 Pagina 2 van 4 rijbaan te doorbreken. Dit moet ervoor zorgen dat automobilisten in een woonerfregime zich als gast gaan gedragen. Noorden Kiss 6\ Ride zone op de Anjerstraat Er komt geen Kiss à Ride zone op de Anjerstraat. De Kiss S Ride zone zou dan op een helling komen te liggen. Het uitzicht op de Kiss S Ride zone is daardoor niet ideaal. Bovendien kunnen ouders parkeren op het grote parkeerterrein tussen de school en de COOP. Verlichting aan fietspad Noordse Dorpsweg Er komt geen verlichting op het fietspad Noordse Dorpsweg. In het buitengebied passen we in principe geen verlichting toe op fietspaden. Alleen op oriëntatieplekken (kruispunten, bochten enz). Leuning aanbrengen op trappetje tussen parkeerdek 1 en parkeerdek 2 Een leuning aanbrengen is niet opgenomen in de notitie veilige schoolroutes. Dat is buiten de scope van het onderzoek gehouden. Wel zal er een leuning geplaatst worden op de trap tussen parkeerdek 1 en 2. Op de weg een verkeersbord verven met b.v. school Er wordt geen verkeerbord geverfd met b.v. school. Er wordt wel een tekst op de weg gemarkeerd met schoolzone. Stoep bij glasbakken doortrekken Het trottoir wordt niet doorgetrokken. Wij zien daar geen directe noodzaak toe. Voetgangers kunnen onderlangs gebruik maken van het trottoir. Woerdense Verlaat Eenrichtingsverkeer Korte Meentweg langs de Korte Meentweg Er komt geen eenrichtingsverkeer op de Korte Meentweg. Een eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat het verkeer omgeleid wordt via de wijk (extra meters in een verblijfsgebied). Verder zorgt een eenrichtingsverkeer dat de snelheid hoger wordt. Om die reden is het instellen van een eenrichtingsverkeer onwenselijk. Belijning en snoeien van struiken worden als adviezen aangedragen. Voora voor kinderen is het onoverzichtelijk. De struiken daar geven een lichte belemmering om het als kleine fietser goed te kunnen zien. Op privé terrein kunnen wij bewoners niet dwingen om hun struiken te snoeien. Bij onoverzichtelijke situaties kunnen zowel de bewoners als de gemeente de betreffende bewoner vragen of zij het groen kort willen houden. De voorrangssituatie van de parallelweg ter hoogte van de kerk verbeterd kan worden. Verkeer vanuit de Korte Meentweg moet voorrang krijgen t.o.v. de Leeuwerikstraat. De voorrangsregeling Korte Meentweg-Leeuwerikstraat zal niet aangepast woroen. Het blijft een gelijkwaardig kruispunt. Beide wegen zijn als 30 km weg gecategoriseerd. Een voorrangskruispunt zorgt ervoor dat de snelheid op de Korte Meentweg hoger wordt. Er zijn ook geen ongelukken geregistreerd op het kruispunt.

4 Pagina 3 van 4 Noordeinde Kiss en ride zone bij Jacob van Damstraat Er komt geen Kiss S Ride zone bij Jacob van Damstraat. De voorgestelde Kiss 8L Ride zone telt één parkeerplaats. Een Kiss 8Í Ride zone van één parkeerplaats heeft naar ons inziens niet het gewenste effect (beperkte bijdrage aan het probleem). Wanneer de parkeerplaats vol staat, kunnen andere mensen niet meer gebruik maken van de Kiss S Ride zone. Verder gaat een Kiss S Ride zone ten koste van openbaar groen. Doortrekken van erf Jacob van Damstraat Doortrekken van erf Jacob van Damstraat zorgt ervoor dat de doorstroming in de wijk verbetert wordt. Tegelijkertijd zorgt deze maatregel ervoor dat je juist verkeer in de wijk behoudt in plaats van dat je verkeer in de wijk weert. Doortrekken van erf Jacob van Damstraat zorgt ervoor dat het woongenot van de omwonenden aanzienlijk minder wordt. Het gaat ook ten koste van groen. In de notitie veilige schoolroutes wordt geadviseerd om extra parkeerplaatsen bij de busbaan aan te leggen. Hierdoor houd je het verkeer uit de wijk. Indien nodig parkeerplaatsen bij weiland school in Jacob van Damstraat. Dit enkel in combinatie met de vorige aanpassingen. Er komen geen parkeerplaatsen bij het weiland van de school in de Jacob van Damstraat. Deze maatregel zorgt ervoor dat je juist verkeer in de wijk behoudt in plaats van dat je het verkeer uit de wijk weert. Zevenhoven Zevenhoven heeft aangegeven dat de situatie rondom de school veilig te vinden. Zij gaven geen maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Ter Aar Stoplichten ter hoogte van Albert Schweitzerlaan handhaven In de gemeentelijke parkeernotitie is het behouden van het stoplicht niet in de notitie veilige schoolroutes opgenomen. Wij willen de discussie wel of geen stoplicht op de Aardamseweg voeren tijdens de ontwerpfase (met bewoners) van de Aardamseweg. Landbouwverbod op de Aardamseweg In de notitie veilige schoolroutes wordt op de Aardamseweg een verbod op landbouwvoertuigen voorgesteld. Tegen dit voorstel is in een raadsvergadering een motie ingediend. Intern wordt bekeken hoe we hier mee om moeten gaan. Kompas verzoeken om de kinderen via de Aalscholverlaan weg te brengen en op te halen. Is niet opgenomen in de notitie veilige schoolroutes. Wordt wel in het overleg met de scholen in Ter Aar het onderwerp ter sprake gebracht.

5 Pagina 4 van 4 Nieuwveen Verbreden trottoir achter de scholen Het trottoir achter de school wordt niet verbreed. Wel zullen de paden achter de school (Hazepad en Mollerit) als voetpad worden aangeduid. Voorheen werden de paden als fietspad aangeduid. Hiermee wordt de nadruk gelegd op de voetganger i.p.v. de fietser. Fietsers zijn wel toegestaan, maar dan wel als 'gast'. Gele strepen op kruisingen Hazeweg-Rugstreeppad Er komen geen gele strepen op de kruisingen Hazeweg-Rugstreeppad. Binnen 5 meter van een kruising mag niet geparkeerd worden. Gele strepen op kruisingen zijn daardoor overbodig.

nieuwkoop Mil III III G VERZONDEN 1 5 JAN 2014 Aan de raad van de gemeente nieuwkoop 14 januari 2014

nieuwkoop Mil III III G VERZONDEN 1 5 JAN 2014 Aan de raad van de gemeente nieuwkoop 14 januari 2014 gemeente Nieuwkoop afdeling Beheer Openbare Ruimte nieuwkoop Aan de raad van de gemeente nieuwkoop VERZONDEN 1 5 JAN 2014 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) 14 januari

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

i nil ini iiii lil ui in nu lil mi

i nil ini iiii lil ui in nu lil mi gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop i nil ini iiii lil ui in nu lil mi De heer T.T. Zevenhoven Noordeinde 18 2445XD AARLANDERVEEN VERZONDEM 0 registratienummer behandeld door betreft bijlage(n)

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Ons antwoord op het principeverzoek is op 14 augustus jl. aan aanvrager verzonden. Een afschrift hiervan is ter informatie bijgevoegd.

Ons antwoord op het principeverzoek is op 14 augustus jl. aan aanvrager verzonden. Een afschrift hiervan is ter informatie bijgevoegd. gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving nieuwkoop Gemeenteraad VERZONDEN 2 6 SE? 2012 datum 24 september 2012 uw brief/kenmerk registratienummer 12.26661 behandeld door Tom

Nadere informatie

Aan dit besluit kunt u geen andere rechten ontlenen. Deze zijn vastgesteld in het bestemmingsplan.

Aan dit besluit kunt u geen andere rechten ontlenen. Deze zijn vastgesteld in het bestemmingsplan. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop De heer K. Rahim Cortezlaan 7 3526 CN UTRECHT VERZONDEN 2 7 NRT datum 23 maart 2017 uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n)

Nadere informatie

Uit uw aanvraag blijkt dat het pand bereikbaar is via De Verbinding. Door het adres te wijzigen is het pand beter te vinden.

Uit uw aanvraag blijkt dat het pand bereikbaar is via De Verbinding. Door het adres te wijzigen is het pand beter te vinden. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop Gemeente Nieuwkoop De heer R.F. Meijer Postbus 1 2461 AA TER AAR datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) VFP7ÛNÛEN?

Nadere informatie

Op 3 juli 2012 heeft het college het Aanwijzingsbesluit standplaatsen Nieuwkoop 2012 vastgesteld.

Op 3 juli 2012 heeft het college het Aanwijzingsbesluit standplaatsen Nieuwkoop 2012 vastgesteld. gemeente Nieuwkoop afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf» nieuwkoop Aan de raad van de gemeente Nieuwkoop T.a.v. de Griffier Postbus 1 2460 AA TER AAR VERZONDEN 6 JUL 2012 datum uw brief/kenmerk

Nadere informatie

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen.

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop De heer C.W. Brouwer Irislaan 61 1424 CP DEKWAKEL VERĨOTTC'ES x APR fflff datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n)

Nadere informatie

III llllllhi III ill llll: II

III llllllhi III ill llll: II gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken 4 nieuwkoop Holding John Steur De heer H. Waal Warden 43 1473 PC WARDEN III llllllhi III ill llll: II OERZONDEN î 7 NOV2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer

Nadere informatie

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen.

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop Mevrouw L M. Parsons-VerkieiJ Veenweg 19 2432 CA NOORDEN 'III IIII illlllllllľlll i II datum registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) 27 juli

Nadere informatie

Belang aanvrager U geeft een feest in verband met een bruiloft. Dit vind ik een bijzondere gelegenheid.

Belang aanvrager U geeft een feest in verband met een bruiloft. Dit vind ik een bijzondere gelegenheid. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop 2441 GC NIEUWVEEN datum VERZONDEN Ũ 7 DEC 2017 7 december 2017 uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) 17.23216 Karin Beijeman

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

2235 CE VALKENBURG VERZONDEN 0 5 MRT

2235 CE VALKENBURG VERZONDEN 0 5 MRT śļk gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop De heer J 2235 CE VALKENBURG VERZONDEN 0 5 MRT datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) 18.02490 Aartje Mounts

Nadere informatie

Op 22 oktober heeft het college besloten het Jeugdsportfonds Nieuwkoop op te richten. Met deze brief willen wij u hierover informeren.

Op 22 oktober heeft het college besloten het Jeugdsportfonds Nieuwkoop op te richten. Met deze brief willen wij u hierover informeren. gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving nieuwkoop leden van de raad III III1:1111111NU ill datum 7 november 2013 uw brief/kenmerk VERZONDEN 1 2 NOV2013 II III III III III

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen.

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop De heer K.H. Aij VERZONDEN 0 3 NOV2017 registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) 17.18721 Aartje Mourits Nummeraanduiding 1 Beste meneer Aij,

Nadere informatie

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken Mevrouw A. van der Post-Geitenbeek Slikhaak 17 2421 MA NIEUWKOOP datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) VERZONDEN 0 8 FĒB ř-.ì

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking wanneer de omgevingsvergunning met registratienummer W in werking treedt.

Dit besluit treedt in werking wanneer de omgevingsvergunning met registratienummer W in werking treedt. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop Vink Bouw Nieuwkoop De heer J. Kok Nieuwveenseweg 55 2421 LB NIEUWKOOP III III Uil Uil II lil II VERZONDEN! 5 SEP2016 registratienummer behandeld door

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

Besluit Van het bedrijfspand aan het Vosholplein in Ter Aar, kadastraal bekend als AAR00A4123, worden de nummeraanduidingen 7, 8 en 8A ingetrokken.

Besluit Van het bedrijfspand aan het Vosholplein in Ter Aar, kadastraal bekend als AAR00A4123, worden de nummeraanduidingen 7, 8 en 8A ingetrokken. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop III I Hill III lllll lll De heer P. Leliveld Oude Nieuwveenseweg 83 2441 CS NIEUWVEEN VERZONDEN 0 2» fy-f: 4*] iv w datum uw brief/kenmerk registratienummer

Nadere informatie

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden.

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Op dinsdagavond 11 april zijn we door de wijk IJsselstein midden gefietst met een aantal inwoners. Opvallend was het grote

Nadere informatie

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen.

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop De heer G. Lekkerkerker Watertuin 35 3648 GA WILNIS registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) VtRZONDEN 1 2 APR 2017 17.05677 Aartje Mourits

Nadere informatie

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen.

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop De heer W.F.H.F. van den Broek Bunderbos 26 2134 RS HOOFDDORP VERZONDEN 2 3 FES 2817 registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) 17.01636 Aartje

Nadere informatie

Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat.

Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat. Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart 2017 Nr. Suggesties/voorstellen 1. T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat. Follow-up gemeente Geen bomen tussen de parkeerplaatsen, mede voor veiligheid

Nadere informatie

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht Nr. 1 Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht.

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen.

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop mi mui min i i VolkerWessels B.V. De heer T. Oudshoorn Postbus 9034 3430 RA NIEUWGEIN registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) VERZONDE,'?

Nadere informatie

Notitie veilige schoolroutes gemeente Nieuwkoop. Datum: 27 mei 2013 Afdeling: Beheer Openbare ruimte Kenmerk:

Notitie veilige schoolroutes gemeente Nieuwkoop. Datum: 27 mei 2013 Afdeling: Beheer Openbare ruimte Kenmerk: Notitie veilige schoolroutes gemeente Nieuwkoop Datum: 27 mei 2013 Afdeling: Beheer Openbare ruimte Kenmerk: 13.11499 Inhoud Pagina Samenvatting 5 2 Inleiding 7 2.1 Aanleiding 7 2.2 Doel van het rapport

Nadere informatie

1. Er zal gezocht worden naar een mogelijkheid om het oversteken bij het Oranjepad te verbeteren.

1. Er zal gezocht worden naar een mogelijkheid om het oversteken bij het Oranjepad te verbeteren. Definitieve lijst voor Hoornaar Veiliger! 1. Er zal gezocht worden naar een mogelijkheid om het oversteken bij het Oranjepad te verbeteren. Voor het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats is een

Nadere informatie

Vraag 1: Welke maatregelen gaan er nu (eindelijk) getroffen worden om de onduidelijke voorranqsituatie voor iedereen duidelijk te maken?

Vraag 1: Welke maatregelen gaan er nu (eindelijk) getroffen worden om de onduidelijke voorranqsituatie voor iedereen duidelijk te maken? RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 30 vragen 18R.00431 Van: Datum : 3 juli 2018 Portefeuillehouder(s) Portefeuiile(s) college van burgemeester en wethouders : Verkeer : wethouder W.J.P. Kok

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Ter Aar

Verkeersonderzoek Ter Aar organisatienaam PREFIX naam Verkeersonderzoek Ter Aar aan Lex Niekel van René Formenoij datum 4-11-2013 betreft Verkeerseffect nieuwe wijk op wegennet Ter Aar 1. Aanleiding In de structuurvisie is besloten

Nadere informatie

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen.

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop H. Binnendijk Pegasusstraat 176 2401 HZ ALPHEN AAN DEN RIJN registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) 17.04726 Aartje Mourits Nummeraanduiding

Nadere informatie

Op 12 december 2016 ontving ik uw aanvraag voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank. Hieronder leest u mijn besluit.

Op 12 december 2016 ontving ik uw aanvraag voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank. Hieronder leest u mijn besluit. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop IIIIIIIIIIIII1II1I1III11IIII Stichting Nieuwkoopse Oranjefeesten VERZONDEN 3 0 MRT 2017 2421 BB NIEUWKOOP datum 30 maart 2017 uw brief/kenmerk registratienummer

Nadere informatie

Onderzoek rapportage motie

Onderzoek rapportage motie Onderzoek rapportage motie 159-180 Motie 159-180 van het CDA, SP en D66 inzake het uitvoeren van een check op de veiligheid van de oversteeklocaties in de gemeente en de uitkomsten hier van in het eerste

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

Bomen. Uitwerking enquête Meervalweg/Schuttebreek/Marsenbreek. Januari De enquête is ingevuld door 55 personen. Conclusie:

Bomen. Uitwerking enquête Meervalweg/Schuttebreek/Marsenbreek. Januari De enquête is ingevuld door 55 personen. Conclusie: Uitwerking enquête Meervalweg/Schuttebreek/Marsenbreek Januari 2019 De enquête is ingevuld door 55 personen. Bomen Alle bomen graag houden en liefst meer bomen in de wijk. Beplanting Meer groen in de straat.

Nadere informatie

Verslag locatiebezoek Golfbaanpad 20 juni 2018

Verslag locatiebezoek Golfbaanpad 20 juni 2018 Verslag locatiebezoek Golfbaanpad 20 juni 2018 1 Inleiding In november 2017 is de Gebiedsvisie Landelijk Capelle door de gemeenteraad vastgesteld in de vorm van een reisgids met twintig projecten, die

Nadere informatie

Op 15 november 2016 heb ik uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning ontvangen. Hieronder leest u mijn besluit.

Op 15 november 2016 heb ik uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning ontvangen. Hieronder leest u mijn besluit. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop Buurtsupermarkt van der Horst t.h.o.d.n. Spar J. van der Horst De heer J.J. van der Horst Strooplikker 19 2461 CW TER AAR datum lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nadere informatie

Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende. Verkeersplan

Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende. Verkeersplan Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende Verkeersplan Versie 19 juni 2013 Even voorstellen Frans Mosterman Verkeerskundig specialist BonoTraffics Edgar van Heerde Projectleider BonoTraffics Opdrachtgever: Inhoud

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Op woensdagavond 5 april zijn we door de wijk Ijsselstein West: Achterveld en Groenvliet gefietst met een aantal inwoners. Opvallend

Nadere informatie

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM Uitgevoerd door ruim 75 betrokken buurtbewoners in samenwerking met CDA en VVD December 2017 INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM INPUT ALGEMEEN Knelpunten die van plein

Nadere informatie

v - n Mľ t il 1 Hierbij bieden wij u ter kennisneming het jaarverslag van de monumentencommissie over het jaar 2013 aan.

v - n Mľ t il 1 Hierbij bieden wij u ter kennisneming het jaarverslag van de monumentencommissie over het jaar 2013 aan. gemeente Nieuwkoop afdeling en, Voorzieningen en Handhaving nieuwkoop Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 1 2460 AA TER AAR v - n Mľ t il 1 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door

Nadere informatie

Op 29 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag om geluid te laten horen in de open lucht. Hieronder leest u mijn besluit.

Op 29 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag om geluid te laten horen in de open lucht. Hieronder leest u mijn besluit. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop SPIE Nederland divisie infra De heer A. Paardekoper Postbus 2265 4800 CG BREDA VERZONDEN 0 4 OKT2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld

Nadere informatie

F. Buijserd voorzitter

F. Buijserd voorzitter Directie nieuwkoop Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN uw brief/kenmerk datum 19 februari 2016 registratienummer G 16.0177 behandeld door Koos Alebregtse betreft Herziene

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Uitleg Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden zonder vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen.

Uitleg Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is het verboden zonder vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken nieuwkoop Bistro Bar 't Leeuwtje De heer K.N. de Jong Simon van Capelweg 109B 2431 AE NOORDEN datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n)

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord

Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord Met een grote groep inwoners zijn we op een regenachtige woensdagavond 12 april door de wijk IJsselstein Noord gaan fietsen. Mede

Nadere informatie

Aanpak 30 km zone vaartwegen

Aanpak 30 km zone vaartwegen Aanpak 30 km zone vaartwegen Overzicht reacties informatieavond 10 oktober 2011 Nr. Reactie van de belanghebbende Op welke wijze op te pakken en concept antwoord 1 Verzoek: drempel ter hoogte van de Trapgans

Nadere informatie

Samenvatting van de reacties op het VSP De Kwakel

Samenvatting van de reacties op het VSP De Kwakel Samenvatting van de reacties op het VSP De Kwakel 11 december 2012 Inleiding De gemeente heeft veel reacties ontvangen op het Verkeersstructuurplan De Kwakel. Dit plan lag tot 27 juni 2012 ter inzage,

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen Samenvatting: Inleiding: Op 30 juni 2009 heeft u besloten de bewoners van het Mondriaanpark een oplossing voor te leggen om het parkeren in deze wijk in betere banen te leiden. Destijds is, na overleg

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

INSPRAAKRAPPORTAGE. Herinrichting Pleiadenplantsoen

INSPRAAKRAPPORTAGE. Herinrichting Pleiadenplantsoen INSPRAAKRAPPORTAGE Herinrichting Pleiadenplantsoen Gemeente Velsen Oktober 2018 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 1.1 Inspraakprocedure 2 1.2 Leeswijzer 2 2. INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN 3 2.1 Inspreekthema

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Bronckhorst

Verkeersveiligheid in Bronckhorst Verkeersveiligheid in Bronckhorst Aanleiding De gemeente Bronckhorst wil graag achterhalen of er verkeersonveilige locaties zijn in de gemeente en zo ja, welke. Niet alle ongelukken die gebeuren zijn bekend

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Presentatie bewonersbijeenkomst Midden (Vogelbuurt)

Presentatie bewonersbijeenkomst Midden (Vogelbuurt) Herinrichting J.J. Allanstraat Zuideinde Vogelbuurt Presentatie bewonersbijeenkomst Midden (Vogelbuurt) Inhoud 1. Korte terugblik 2. Resultaten participatiewebsite 3. Algemene thema s 4. Gebiedsspecifieke

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Verkeer Laar. College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad Postbus AZ WEERT. Laar, 3 mei 2018

Verkeer Laar. College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad Postbus AZ WEERT. Laar, 3 mei 2018 Verkeer Laar Onlangs heeft er een artikel in dagblad De Limburger gestaan m.b.t. het verkeer op Laar. De reden hiervan is dat de dorpsraad een brief heeft gestuurd aan de gemeente Weert over een aantal

Nadere informatie

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen Beleid Het verkeersbeleid van de gemeente is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Het GVVP beschrijft het kader rondom bereikbaarheid- en verkeersveiligheidsvraagstukken binnen

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

EVALUATIE VERKEERSPLAN BREDE SCHOOL CORTEMICH

EVALUATIE VERKEERSPLAN BREDE SCHOOL CORTEMICH EVALUATIE VERKEERSPLAN BREDE SCHOOL CORTEMICH 1 EVALUATIE VERKEERSPLAN BREDE SCHOOL CORTEMICH Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. Aanleiding 3 2. School thuis routes 3 3. Effectiviteit verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Schouw Warande Oost +

Schouw Warande Oost + Schouw Warande Oost + Schouwroute De Warande Oost +, 21-05-2015 Route: Wierlaan, Pasteurlaan, Boerhaaveplein, Versaliusstraat, van Swietenlaan, Mathijssenstraat, Dr.de Ramlaan via rotonde Dr, de Ramlaan,

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Geachte raad, gemeente nieuwkoop afdeling beheer openbare ruimte

Geachte raad, gemeente nieuwkoop afdeling beheer openbare ruimte gemeente nieuwkoop afdeling beheer openbare ruimte datum 29 oktober 2007 uw brief/kenmerk G07.000385 07.0013346 behandeld door S.E. Dijkstra betreft Kernbezoek Papenveer Geachte raad, Op 5 juli dit jaar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst d.d. 25 april 2018 over de nieuwe MFA in Zwammerdam.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst d.d. 25 april 2018 over de nieuwe MFA in Zwammerdam. Vragen en antwoorden naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst d.d. 25 april 2018 over de nieuwe MFA in Zwammerdam. 1 Ik zou graag zien dat de huidige inrit richting MFA een stukje opschuift en de sloot,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS december 2013.

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS december 2013. Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2013.1780 RIS 269160 070-353 91 11 18 december 2013 Anemoonstraat Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond 25.11.2013 PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Verkeer complexe materie Een beetje weg wijs Fietsers : waarde van de verkeerstekens

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. voetganger

Nadere informatie

Verkeersplan Open Vld Wervik- Geluwe

Verkeersplan Open Vld Wervik- Geluwe Verkeersplan Open Vld Wervik- Geluwe Voor een veilige en bereikbare stad. Uit de bevraging van de laatste maanden in de straten en wijken van Wervik, Geluwe en Kruiseke blijkt dat inwoners veel belang

Nadere informatie

Veilig fietsen en stappen

Veilig fietsen en stappen Veilig fietsen en stappen Wat komt aan bod? Achtergrond Kernpunt voor veilig verkeersgedrag Basisregels voor voetgangers Stappen in groep Basisregels voor fietsers Fietsen in groep 2 Hoe verplaatsen we

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Ter Aar

Verkeersonderzoek Ter Aar organisatienaam PREFIX naam Verkeersonderzoek Ter Aar aan Lex Niekel van René Formenoij datum 4-11-2013 betreft Verkeerseffect nieuwe wijk op wegennet Ter Aar 1. Aanleiding In de structuurvisie is besloten

Nadere informatie

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll gemeente Nieuwkoop Directie nieuwkoop Aan de leden van de gemeenteraad IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll VERZONDEN 0 9 SEP2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Knelpunt Reactie Antwoord Gemeente Conclusie Aardamseweg/Broekveen Door slecht zicht op de Broekveen is dit een gevaarlijke kruising. Aarlanderveenseweg A. Spiegel plaatsen om zicht

Nadere informatie

Werkgroep Verkeersveiligheid idop VELP. Bijlage: prioritering knelpunten & maatregelen. Locatie

Werkgroep Verkeersveiligheid idop VELP. Bijlage: prioritering knelpunten & maatregelen. Locatie Werkgroep Verkeersveiligheid idop VELP Bijlage: prioritering knelpunten & maatregelen Locatie Kruispunt N324 Tolschestraat IDOP nummer 54 en 55 Objectief en subjectief onveilig kruispunt Roodlichtrijders

Nadere informatie

Reconstructie Hazerswoude-Dorp (West)

Reconstructie Hazerswoude-Dorp (West) Reconstructie Hazerswoude-Dorp (West) Plan Zuid 1extra bewonersavond 15 mei 2017 Welkom 19:30 Opening 19:35 Terugblik 19:45 Presentatie ontwerp & uitleg gemaakte keuzes 20:15 Uw vragen over het ontwerp

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

Vragen artikel 61 Rvo van F. van der Lee (Heusden Transparant) over voetgangers- en fietsoversteekplaats Statenlaan

Vragen artikel 61 Rvo van F. van der Lee (Heusden Transparant) over voetgangers- en fietsoversteekplaats Statenlaan Zaaknummer 00500522 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo van F. van der Lee (Heusden Transparant) over voetgangers- en fietsoversteekplaats Statenlaan Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de brief

Nadere informatie

Kansen voor kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte

Kansen voor kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte Kansen voor kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte Dielde Romte 1. Ontwikkelingen in verkeersbeleid Jarenlang is in het verkeerskundig denken voorrang gegeven aan de doorstroming van het gemotoriseerd

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo

Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13414 11 maart 2016 Definitief verkeersbesluit rotonde Hamburgerstraat-Oude Telgterweg gemeente Ermelo Het college van

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid dhr. F. Depla (PvdA) over rotonde Beemdstraat- Kasteellaaan

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid dhr. F. Depla (PvdA) over rotonde Beemdstraat- Kasteellaaan gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W 2 september 2014 Dossiernummer 14.36.103 Raadsvragen van het raadslid dhr. F. Depla (PvdA) over rotonde Beemdstraat- Kasteellaaan Recentelijk is er weer

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ;

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ; Bergen op Zoom, 27 juni 2014 Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Betreft: vragen over wijk Nieuw-Borgvliet, kenmerk PvdK/PB/14036

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Verkeersbesluit instellen parkeerverboden Rademakersdonk in de schoolomgeving

Verkeersbesluit instellen parkeerverboden Rademakersdonk in de schoolomgeving STAATSCOURANT 1 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 62836 november 2017 Verkeersbesluit instellen parkeerverboden Rademakersdonk in de schoolomgeving Nr. 2017-483602 Burgemeester

Nadere informatie

Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015

Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015 Schouw Dorpsraad Dirksland eind september 2015 In de Secretarieweg de groenstrook verplaatsen naar de weg dus met de bomen geïntegreerd en het voetpad verplaatsen naar de ruimte tussen de groenstrook en

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Betreft ontwerp verkeers Lammermarkt (herinrichting openbare ruimte). Er is 1 brief met zienswijzen ontvangen. De zienswijze heeft betrekking op de herinrichting van de Lammermarkt

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie