Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/ s ( maandag 22 oktober 2012)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012)"

Transcriptie

1 Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/ s ( maandag 22 oktober 2012) Financiën: -zorgdragen voor evenwicht tussen kosten van de plannen/beleid en inkomsten binnen ons bestuur -risicomanagement: wat kost of levert ander beleid op, neem dit mee in de plannen -financieel plaatje zou een bijlage kunnen zijn van het Koersplan -financiële basis met name voor ICT oormerken -gaan voor de mogelijkheden binnen de beperktheden -de leerkrachten de middelen geven om zich te focussen op ontwikkeling en welzijn van kinderen -extra gelden via reclame/sponsoring binnen halen? -sluitende begroting -meer geld investeren in hulpkrachten met niet lesgebonden taken -meer geld voor hard-waren en voor software -vanwege bezuinigingen worden de klassen groter Onderwijsinhoud: -kinderen moeten in de gelegenheid worden gesteld om vaardigheden te verwerven die nodig zijn in de dagelijkse praktijk. -aanbod moet beter worden afgesteld op de toekomst als tegenhanger van het behoudend onderwijs. -veel aandacht voor vaardigheden die we in de 21 ste eeuw nodig hebben -inzetten op rendement en behalen van hoge resultaten op basisvaardigheden en meer aandacht voor deze vaardigheden -minder tijd aan creavakken besteden omdat deze zaken buiten school aan bod komen -sport, spel en creativiteit gebruiken om in balans te blijven -Onderwijs zal niet meer bestaan uit dingen uit je hoofd leren maar een houding aanleren om te onderzoeken, te willen leren en weten en te kunnen toepassen. We leiden kinderen op voor beroepen die we nu nog niet kennen. -op een eigentijdse manier kennis en vaardigheden verwerven om het kind toe te rusten voor een snel veranderende maatschappij -geen individueel onderwijs, maar wel zoveel mogelijk op maat.

2 -inzetten op een veilige leeromgeving, waarin geen pestgedrag etc. de kans krijgt om te ontstaan. -Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren (b.v. bewegingsarmoede als gevolg van binnen zitten/gamen en kinderen met obesitas) ben ik ervan overtuigd dat bewegen onderdeel uit moet maken van het dagelijks leven van kinderen. Behalve de rol van ouders zal ook het onderwijs hierop aangesproken gaan worden. -ontwikkelen van sociale vaardigheden binnen schoolprogramma -schrijfonderwijs behouden i.v.m. motoriek -Werken met kerndoelen: Kerndoelen zijn een soort rode draad waar zowel de leerkracht als de leerling van op de hoogte zijn en naar toe kunnen werken.. -afwisselde lessen met eigen onderzoeksmogelijkheden -er zullen nieuwe vakken komen bijvoorbeeld : mediawijsheid -in de gedigitaliseerde wereld genoeg tijd blijven besteden aan sociale processen Leraren: -deskundigheidsbevordering SKOzoK medewerkers -goed bekwaamheidsdossier voor leraren, zodat het last in en first out niet meer geldt. -de lat hoog leggen wat betreft vaardigheden van leraren -leraar moet als beroep gezien worden en niet meer als roeping -leren om aan de kinderen hun eigen talenten te ontdekken -de leerkrachten de ruimte geven om zich te focussen op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen -leraren horen voordat veranderingen plaats vinden -naast de leraren werken met onderwijsassistenten ( zodat er bouwcoördinatoren kunnen zijn met vrij geroosterde tijd om bouwzaken te behartigen) -aantrekken /inzetten op mannelijke leerkrachten ( uiteraard mag dit niet ten koste van kwaliteit gaan) -zorgen voor niet-gestreste leerkrachte, dus verminderen werkdruk -de leerkrachten zouden een afspiegeling van de samenleving moeten zijn en jonge leerkrachten zouden meer kansen moeten krijgen

3 -er moet tijd zijn om bij ontsporing ondersteuning te krijgen om de handen even vrij te hebben -meer handen in de klas - de leerkrachten hebben een coachende rol binnen een team,(verzorgenden, onderwijsassistenten, ouders, bedrijven en andere deskundigen) en creëren samen een leerrijke omgeving voor onze kinderen. -leerkracht weer leerkracht laten zijn, met minder niet-lesgebonden taken -meer hulpkrachten met niet lesgebonden taken -leraren bereiden de kinderen voor op de wereld van morgen -aan de kinderen laten zien/leren, dat de weg naar geluk ook gerust moet zijn op het geluk van de ander. -doelgericht werken: kerndoelen, leerlijnen, groepsoverzicht, groepsplan en handelingsplan -benutten van elkaars talenten -er is zicht op kwaliteiten van leerkrachten en deze kwaliteiten worden flexibel ingezet binnen de organisatie. -er zijn weer leerkrachten voor gym, handenarbeid -er is een evenwichtig personeelsbestand, jong/oud/vrouw/man -de kennis van digitale leerstof moet drastisch worden vergroot bij de leraren Leerlingen: -kinderen eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling -leerlingen worden aangesproken op talent -leerlingen krijgen strategieën aangeboden om mee te werken -kinderen laten leren, wat passend is bij de toekomst -de lat hoog leggen w.b. prestaties - De kinderen tools meegeven voor een gelukkig leven; vertrouwen leren hebben in jezelf en de wereld om je heen. -kinderen horen voordat veranderingen plaats vinden -max. groepsgrootte 23 lln -de leerlingen zitten weer in kleine klassen -benutten van talenten van de leerlingen

4 -leerlingen moeten extra zorg/tijd krijgen als er iets mis gaat. Er moet ergens tijd vrij te maken zijn -optimale begeleiding binnen de scholen van speciale leerlingen -kinderen zouden eigen leerlijn moeten kunnen volgen, passend bij hun IQ en sterkst ontwikkelde intelligenties -leerlingen laten ervaren dat het materiële niet het hoogste goed is, maar dat er ander dingen zijn die zorgen voor levensgeluk. -kinderen hun eigen talenten helpen te ontdekken -meer inzetten van social media, die de kinderen thuis al lang gebruiken, zodat we de kinderen kunnen leren om hier bewust mee om te gaan -de kinderen leren omgaan met natuur Omgeving/Ouders: -niet alleen de kinderen, maar ook de ouders actief meenemen in de kijk op onderwijs van de toekomst -overeenkomst met de ouders aangaan als partners binnen het onderwijs: de scholen geven aan wat de ouders van de schoolkunnen verwachten en ook wat de school van de ouders verwacht. -samenwerking/afstemming met omgevingspartijen zoals peuterspeelzaal, zorginstellingen, gemeente etc. -samen met leerkrachten en ouders kinderen hun talenten leren ontdekken -sport, spel en creativiteit gebruiken om in balans te blijven -ouders horen, voordat veranderingen plaats vinden -de ouders beschouwen als full-partner en betrekken bij het onderwijs van hun kinderen -ruime speelgelegenheid bij de scholen -sport en cultuur krijgt een prominente plaats in de buitenschoolse opvang -ruime openingstijden/vakanties etc. binnen een school, zodat ouders zelf meer keuzes kunnen maken w.b. de momenten waarop en hoe de kinderen hun uren maken. -meer samenwerking tussen scholen en bijvoorbeeld BSO -goede afstemming richting VO -ruimtes om met grotere groepen te werken/open klassen

5 Organisatie: -de naam van onze stichting over 5 jaar zichtbaar hebben -technische medewerkers in dienst bij de organisatie om ICT goed werkend te kunnen houden -hoge eisen aan bekwaamheden van personeel binnen de organisatie -vergroening bij SKOzoK hoog in het vaandel zetten -als SKOzoK blijven focussen op ontwikkeling en welzijn van onze kinderen -scholen met meer dan 160 ll. Een eigen directeur -elke school weer een eigen directeur -nieuwe leerlingen worden aangetrokken door goed onderwijs en doordat SKOzoK scholen goed luisteren naar de wensen van de klant. -scholen hebben allemaal de beschikking over een fulltime conciërge en een ( parttime) administratief medewerker -SBO-personeel behouden voor expertise, want de steeds grotere groep rugzakleerlingen krijgt niet de aandacht, ook niet met rugzakje, die nodig is. -De leerkrachten met speciale expertise inzetten op de reguliere scholen -doelmatige en efficiënte gebouwen. - er is een stilteruimte waar kinderen zich kunnen terugtrekken om even tot rust en bezinning te komen om daarna weer actief aan het leerproces te kunnen deelnemen -als organisatie het Ik-gericht zijn inperken en sturen op een goede balans tussen IK-WIJ, GEVEN en NEMEN, HEBBEN en ZIJN, WERKEN en RUST. -competente directeuren, die hun leerkrachten stimuleren om zich met hun vak bezig te houden. -voorwaardenscheppend bestuur, dat zorgt dat hun leerkrachten niet het gevoel krijgen steeds achter de feiten aan te lopen en overruled te worden door alles wat MOET. -Scholen zijn voorzieningen die zijn uitgegroeid om kinderen op te vangen en onderwijs aan te bieden tussen de 0-12 jaar. Het onderwijsdeel wordt zodanig vorm gegeven, dat er in aanbod balans is tussen didactiek en pedagogiek en tenminste aan de minimumeisen wordt voldaan en gestreefd wordt naar een hoger ambitieniveau.

6 Specifieke wensen ICT-gebied -goede digitale borden/touchscreens -bijblijven op ICT-gebied, zodat we met ons onderwijs bij kunnen blijven -in stand houden van de werkgroep ICT! -ouders en kinderen kunnen allebei inloggen en hun prestaties bijhouden -oormerken binnen de organisatie van ICT gelden -snel en goed draaiend draadloos netwerk binnen de scholen -gebruik maken van mogelijkheden die ICT ons biedt: met name analyse van de prestaties -ontwikkelen van een krachtige visie over inzet ICT, waarbij we gezien de snelle ontwikkelingen niet te veel met trends moeten werken. -ICT-scholing voor ALLE leerkrachten van groep 1/8 en voor alle leeftijden. -Scholen/kinderen hebben de beschikking over redelijk moderne spullen, aangepast aan de eisen van de tijd. -Digitale methodes hebben de overhand, maar daarnaast blijft de papieren versie bestaan. -Inzet van ICT middelen is essentieel in het onderwijs en kan meer worden uitgebuit wat het leren van en met elkaar ten goed kan komen. -leerlijnen op gebied van ICT voor alle groepen. -meer geld voor hard-waren en voor software -de ICT mogelijkheden moeten meer een afspiegeling van de huidige tijd zijn -veel zaken worden gedigitaliseerd, dus ICT-er moet meer ingezet kunnen worden

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Schoolplan 2015-2019 Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Formulieren vaststelling door bevoegd gezag en instemming MR met schoolplan 1 Algemeen... 5 1.1 Karakter, doel en functies... 5 1.2 Procedure... 6

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl).

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl). Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verwondering. Een schoolgids wordt geschreven voor de ouders. De school presenteert zich hiermee aan de ouders die al kinderen op onze school

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Koers & Ambities 2015-2018

Koers & Ambities 2015-2018 1 Koers & Ambities 2015-2018 voorwoord Net als de wereld is stichting OOZ volop in beweging. elke dag Zie ik het Om mij heen. ONderweg Naar mijn werkplek, bij mijn directe collega s en vooral OOk in ONZe

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0. Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM

SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0. Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0 Schoolwerkplan 2015-2018 Jan van Egmond Lyceum Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM 1 Inleiding: Dit schoolwerkplan is tot

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Vastgesteld door schoolleiding: 28 januari 2015 Goedkeuring Medezeggenschapsraad: 12 februari 2015

Schoolplan 2015-2019. Vastgesteld door schoolleiding: 28 januari 2015 Goedkeuring Medezeggenschapsraad: 12 februari 2015 Schoolplan 2015-2019 Vastgesteld door schoolleiding: 28 januari 2015 Goedkeuring Medezeggenschapsraad: 12 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Ten geleide 2. Visie op onderwijs 3. Doelen voor 2019 A. Betrokken

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie