EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN WERK VOOR TALENT TALENT ZOEKT WERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN WERK VOOR TALENT TALENT ZOEKT WERK"

Transcriptie

1 EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN TEVEEL JONGEREN STAAN AAN DE ZIJLIJN. ZONDE! YOUNGMAKERS GAAN DE UITDAGING AAN. IN REGIONALE TALENT DISCOVERY EVENTS ONTDEKKEN ZE WAT ZE KUNNEN EN WELK WERK BIJ ZE PAST. NA EEN SUCCESVOL PROGRAMMA IN GELDROP-MIERLO GAAN WE OOK IN NUENEN AAN DE SLAG. WE ZOEKEN ONDENEMERS DIE GELOVEN DAT IEDEREEN EEN KANS TALENT ZOEKT WERK VERDIENT DIE OPEN STAAN VOOR NIEUW TALENT. WERK VOOR TALENT MELD JE AAN OP OF KIJK OP ONZE WEBSITE YOUNGMAKERS.NL VOOR MEER INFO. MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: EEN GOEJE SAECK! IS EEN INITIATIEF VAN DE STICHTING SOCIAAL INKLUSIEF.

2 EEN GOEJE SAECK! PAG. 3 ALLES VOOR EEN GOEJE SAECK! TEKST: EDWIN VAN DE VEN Wij geloven dat in iedereen een kampioen schuilt. Daarom steunen wij Een Goeje Saeck! OOK IN NEDERLAND LOOPT DE JEUGDWERKLOOSHEID OP, BLIJKT UIT RECENTE CIJFERS VAN HET CBS. ALS ER NIETS GEBEURT, ZAL DE JEUGDWERKLOOSHEID DE KOMENDE JAREN NOG VERDER OPLOPEN. MET NAME VOOR DE GROEP JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN DE LEEFTIJDSGROEP TUSSEN 17 EN 27 JAAR- DIE OM WAT VOOR REDEN DAN OOK TUSSEN WAL EN SCHIP VALLEN, IS HET LASTIG OM EEN PASSENDE BAAN TE VINDEN. DAAROM TREKKEN HANS RUTJES EN NICO BLAAUW VAN DE STICHTING SOCIAAL INKLUSIEF KEIHARD AAN DE BEL. DE MENSELIJKE MAAT MOET WEER ONDERDEEL ZIJN VAN HET ONDERNEMEN. DAT HOEFT NIET TEN KOSTE TE GAAN VAN DE ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN. INTEGENDEEL. MET ONS INITIATIEF EEN GOEJE SAECK!, BEDOELT OM JONGEREN AAN HET WERK TE HELPEN, LATEN WE ZIEN DAT DIT KAN. MET EEN WIN-WIN VOOR IEDEREEN. Jumbo Ton Grimberg De Smidse 1, Nuenen-centrum facebook.com/jumbotongrimberg ALLES VOOR EEN GOEJE SAECK! gewillig oor zouden vinden als ze met een goed onderbouwt plan de markt op zouden gaan. een nieuwe, voor hen vaak onbekende, maar zeer gemotiveerde en talentvolle groep potentiele Met Een Goeje Saeck! willen we ondernemers Rutjes: Ondernemers worden regelmatig arbeidskrachten. Rutjes: Dat garanderen we de oproepen om jongeren tussen de 18 en 27 die benadert om tijd, geld en energie te steken in deelnemende ondernemers overigens ook. Door nu aan de zijlijn staan een kans te bieden hun allerlei lokale initiatieven. Vaak ligt de bal een gedegen voortraject waarin de jongeren op talenten te ontdekken en te ontplooien. Wij zijn vervolgens bij hen. Wij slaan de brug tussen talent en motivatie worden gescreend, zijn de er namelijk van overtuigd dat als de jongeren jongeren en de bedrijven door ze actief bij elkaar potentiele werkgevers er zeker van dat de deze kans krijgen ze deze ook zullen pakken, te brengen in de Youngmakers Talent Discovery. jongeren die deelnemen ook de investering stelt Rutjes. Blaauw: Met als grote winst voor de Jongeren testen hun talent en leren bedrijven waard zijn. Terwijl we de jongeren die gaandeweg bedrijven die deze jongeren een kans geven dat kennen met behulp van slimme games en het traject afvallen een toeleidingsadvies ze een talentvolle en gemotiveerde arbeidskracht moderne techniek. Blaauw: Jongeren die wel meegeven op basis van hun talent. Blaauw: krijgen met hart voor de zaak. Rutjes: Als de handig zijn maar zich afvragen of ze ook talent Dit eerste event is weliswaar gericht op de markt verder aantrekt en de vraag naar uitvoerend voor techniek hebben, ontdekken dat talent en maakindustrie maar het concept is breed technisch geschoold personeel doorzet, worden de krijgen daarmee direct uitzicht op een goede inzetbaar. In principe voor elke branche en voor personeelsproblemen voor werkgevers alleen baan, want de bedrijven zijn immers actief elk talent liggen er kansen. Het zou Een Goeje maar groter Daarom is het voor bedrijven nu zaak aanwezig. En de bedrijven komen in contact met Saeck zijn als jongeren die kans krijgen. om daar op in te spelen door actief te participeren in initiatieven als Een Goeje Saeck!. Wie nu zaait kan straks oogsten, daar zijn wij van overtuigd. Blaauw: En wij niet alleen. We hebben immers behalve meedenkers en vrienden ook echte ambassadeurs en partners gevonden die ons initiatief ondersteunen. Ook de wethouder Economie, Jeugd en Onderwijs van de gemeente Nuenen steunt ons initiatief. Bestuurders zien ook wel in dat elk initiatief dat er aan bijdraagt dat een jongere niet in de bijstand komt er een is die je moet ondersteunen. INSTRUMENTEN AANREIKEN Gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven begrepen Rutjes en Blaauw dat ze alleen een Hans Rutjes Nico Blaauw

3 YOUNGMAKERS PAG. 5 ZONDER SOLIDARITEIT GEEN SOCIALE INNOVATIE NU WE NA DE DOUBLE DIP ZELFS EEN TRIPLE DIP IN ONS VIZIER KRIJGEN, VRAGEN STEEDS MEER MENSEN ZICH AF OF WE EIGENLIJK NIET IN MAATSCHAPPELIJKE CRISIS ZITTEN. DE VELE BRANDHAARDEN IN DE WERELD DRAGEN DAAR NATUURLIJK OOK AAN BIJ. TEKST EN FOTOGRAFIE: NICO BLAAUW MET DE IN MAART-APRIL 2015 GEHOUDEN YOUNG- MAKERS TALENT DISCOVERY GELDROP-MIERLO HEEFT EEN GOEJE SAECK! DE AFTRAP GEGEVEN VAN EEN REEKS TALENT DISCOVERY-EVENTS IN ZUIDOOST BRABANT. Ondanks een revival van het waarde gedreven en dienend leiderschap zwelt de roep aan om de uitgangspunten van hoe wij onze samenleving willen inrichten nu toch eens echt duurzaam te veranderen. Onder aanvoering van de socioloog en gezaghebbend cultuurfilosoof Richard Sennett wordt steeds vaker gepleit voor meer gemeenschaps- Sociale Innovatie is niet alleen de motor voor organisatorische vernieuwingen maar het AANDRIJFWIEL voor vernieuwingen in ALLE aspecten van onze samenleving Wat ooit begon als een lokaal initiatief om je stem te laten horen, is inmiddels uitgegroeid tot Een steeds grotere groep ondernemers -veelal jongere MKB ers- geeft het goede voorbeeld. Zij zijn bereid een deel van de winst aan te wenden mensen werk te bieden die een maatschappelijke of sociale achterstand hebben of met een hulp- of zorgvraag zitten. Mensen die soms nog geen idee hebben over welke talenten zij beschikken. Zíj zijn het die al die prachtige initiatieven en (banen)plannen SUCCESVOLLE START MET DE YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY zin willen we de huidige crisis te boven komen. een concept dat we SOCIALE INNOVATIE noemen invulling geven. Als zij terug kunnen vallen en dat inmiddels zowel politiek, maatschappelijk op een Overheid die zich ervan bewust is Volgens hem heeft het uitsluitend inzetten op & cultureel als economisch wordt omarmd. dat zij daarbij een voorwaarden scheppende groei (van winst en welzijn) in grote delen van en participerende rol heeft en op Onderwijs Juist nu de economie weer wat aantrekt moeten onderscheiden, Simpelweg omdat deze bestuursvoorzitter van de Rabobank. Hij was de samenleving bijgedragen aan een stemming De uitdaging is het om bij de voortdurende dat via haar curricula bijdraagt aan de we alles uit de kast halen om ook voor jongeren eigenschappen niet in een examen werden erg positief over het initiatief, stak de jongeren van angst, hulpeloosheid, instabiliteit en ontwikkeling van het concept te zoeken naar concurrentiekracht van het bedrijfsleven, tussen 17 en 27 jaar met een kwetsbare getoetst!! En juist deze cruciale eigenschappen een hart onder de riem en wenste hen succes onzekerheid. Willen we -volgens Sennett- de manieren om via participatie en educatie dan ziet de toekomst er zonnig uit. arbeidsmarkt positie die baan te vinden die past worden wel gezien bij Youngmakers. bij het vinden van die passende baan. Grote huidige crisis te boven komen, dan zullen we de kunst van het samenwerken moeten omarmen. We zullen bereid moeten zijn samen sociale ongelijkheid op te lossen. DAT VEREIST SOLIDARITEIT. De Stichting Sociaal Inklusief zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. bij hun talent. Want dan wint iedereen erbij! Hans Rutjes en Nico Blaauw willen met Een Goeje YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY klasse! Mede daarom is het natuurlijk geweldig dat bijna alle deelnemers aan de YOUNGMA- KERS TALENT DISCOVERY die passende baan al te werken met mensen wier opvattingen niet Uitingen van lotsverbondenheid die mensen Zij stimuleert via Een Goeje Saeck! jongeren en Saeck! ondernemers en bestuurders overtuigen Jongeren worden tijdens een kort intensief hebben gevonden. Dat is de beste motivatie altijd stroken met onze eigen denkbeelden of op basis van hun overtuiging tot stand brengen jongvolwassenen hun talenten te ontdekken en dat hun inzet daarbij onontbeerlijk is. Zij vormen programma aangespoord iets van hun talenten om door te gaan. wiens prestaties niet gelijk opgaan met de onze. en waarbij ze zich inspannen om problemen te ontwikkelen zodat ze via werk & inkomen de onmisbare schakel in het programma dat te laten zien door iets te maken waar ze trots gezamenlijk op te lossen. kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. De Een Goeje Saeck! jongeren -die nu aan de zijlijn op zijn. Het product kunnen ze meenemen als De YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY is gebouwd Steeds meer wetenschappers, politici, bestuur- Coöperaties, sociale ondernemingen, zorg- Stichting Sociaal Inklusief mobiliseert Bestuurders staan- aanbiedt om te ontdekken wat ze met bewijs in hun persoonlijke portfolio. Het portfolio op principes van Gamificiation. Jongeren worden ders én ondernemers zijn er zich van bewust organisaties, maar ook sportverenigingen et cetera & Ondernemers, Overheden en Onderwijs om hun talenten kunnen en welke baan daar goed vormt een belangrijk onderdeel van het programma. keer op keer uitgedaagd meer te doen dan ze dat we veel meer rekening dienen te houden zijn daar mooie voorbeelden van. Organisaties naar vermogen bij te dragen aan de realisatie bij past. Jongeren kunnen zich hiermee immers goed zelf voor mogelijk hielden. De eerste YOUNG- met de wijze waarop economische groei tot waar mensen in staat zijn hun persoonlijke doelen van sociaal inklusief ondernemen en besturen. voorbereiden voor een gesprek en presentatie MAKERS TALENT DISCOVERY heeft bewezen dat stand wordt gebracht en dat daarbij de na te streven, hun eigen opvattingen kunnen en Het programma stoelt op de overtuiging dat ook aan toekomstige werkgevers. Maar ook hun de aanpak werkt. En dus komen er ook in andere menselijke maat niet uit het oog mag mogen ventileren en hun belangen behartigen. Voor meer informatie zie onze website deze jongeren ergens bij willen horen. Ook al familie, vrienden en begeleiders kunnen zij regio s dergelijke programma s, te beginnen in worden verloren. Waar mensen idealen vertalen in actie! (http://www.eengoejesaeck.nl) missen zij de gewenste startkwalificatie en vallen laten zien wat ze hebben gepresteerd. Nuenen. ze niet in het potje getalenteerde werkzoekenden die in het onderwijs hun mannetje stonden en Op 22 april werd de slotbijeenkomst van de zich wisten te onderscheiden. Natuurlijk hebben YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY GELDROP- ook deze jongeren talenten. Helaas konden MIERLO gehouden in het ontmoetingscentrum zij zich met talenten als loyaliteit, flexibiliteit, van Rabobank Dommelstreek, partner van Een creativiteit en/of samenwerkingsbereidheid Goeje Saeck! De Youngmakers konden hun in het onderwijs dat zij gevolgd hebben niet resultaat aanbieden aan Wiebe Draijer,

4 RONDE TAFEL PAG. 7 In de indrukwekkende studio van John Geven besturen. Vandaar dat we ondernemers en hebben om te falen, ingegeven door de dat met de locatie op het bedrijventerrein bestuurders vragen om bij het nastreven van verwachtingen van de maatschappij en door Berkenbos in Nuenen een passend decor vormt hun economische of maatschappelijke doelstel- hun omgeving. Het is denk ik belangrijk dat we voor het gespreksonderwerp komen enkele ling ook oog te hebben voor het terugdringen met jongeren in gesprek gaan en zo angst en lokale ondernemers en bestuurders samen. van sociale ongelijkheid. Momenteel staan onzekerheid wegnemen. Roland: Ik denk dat Onder hen: Edith Bakker, directeur trajecten vooral veel jongeren en jongvolwassenen aan jongeren ook veel baat hebben bij een & detachering WSD-Groep, Catrien Coolen, de zijlijn, terwijl zij de toekomst zijn van onze voorbeeldverhaal, een success story van commercieel directeur APS Personeelsservices samenleving. We geloven dat met werk een iemand die ooit in dezelfde schoenen heeft en bestuurslid van het Ondernemers Contact weg geboden kan worden om volwaardig mee gestaan en anderen kan inspireren en helpen Nuenen, John Geven, directeur John Geven te kunnen doen in de maatschappij. Bovendien bij het ontwikkelen van meer zelfrespect. Studio s, Roland Grimberg, directeur JUMBO is er, nu het economisch weer wat beter gaat, Dat is tenslotte de basis. Henk: We hebben Ton Grimberg en Henk Pero, wethouder vanuit bedrijven steeds meer vraag naar in het verleden al eens een initiatief opgezet Economie, Jeugd en Onderwijs van de Gemeen- vakkrachten. Met initiatieven als Een Goeje vanuit de gemeente waarbij jongeren werden te Nuenen (en tijdelijk ook verantwoordelijk Saeck! en de YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY gekoppeld aan een ervaringsdeskundige. voor de WMO). Over deelname aan dit willen wij het gat tussen de vraag en het Hier zijn vele goede vakmensen uit voortgeko- rondetafelgesprek hoefden zij niet lang na te aanbod verkleinen door jongeren een kans te men! John voegt toe: Vroeger had je natuurlijk denken: voor de gemeente Nuenen is het bieden en te betrekken in het arbeidsproces. de dienstplicht, een tijd waarin je goed na kon bestrijden van jeugdwerkeloosheid immers een Deze bijeenkomst is hiervan een startpunt. denken over wat je nu echt wilde met je leven. belangrijk onderdeel in het streven dat ál haar inwoners kunnen meedoen in de samenleving. SOCIALE DIENSTPLICHT Misschien is het een idee om een soort sociale dienstplicht in te voeren, waardoor jongeren In Een Goeje Saeck! en de YOUNGMAKERS Met de vraag: hoe kunnen we jongeren laten de mogelijkheid krijgen om te werken aan TALENT DISCOVERY zien zij een goed initiatief participeren en activeren in de lokale samenle- allerlei projecten vanuit de gemeente en zo om te kijken op welke manier zij dit samen ving? start de discussie. Hierin komen onder kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Uit kunnen oppakken. Jongeren zijn immers de andere naar voren dat het belangrijk is om eerdere ervaringen weet ik dat het heel zinvol toekomst! Onder leiding van Nico wisselen zij jongeren een perspectief te bieden en goede is om jongeren bij elkaar te brengen en ze een met elkaar van gedachten over hoe Nuenen begeleiding bij het vormgeven van hun traject te laten doorlopen, vult Edith aan. SAMEN STERK VOOR EEN SOCIALERE SAMENLEVING! jongeren en jongvolwassenen kan bereiken, betrekken en mobiliseren. MENSELIJKE MAAT toekomst. Ook het bieden van een ontwikkelingstraject in de vorm van een sociale dienstplicht wordt genoemd. Het is vaak de onwetendheid en onzekerheid die bij jongeren Samen ontdekken wat ze kunnen, leuk vinden, waar mogelijkheden liggen, maar ook wat hun verantwoordelijkheid is en dat zij zelf regie hebben. Ik denk dat daar een kans ligt! De bijeenkomst start met een korte introductie waarin Nico vertelt over de aanleiding om te een grote rol speelt en waardoor zij buiten de samenleving komen te staan, vertelt Catrien. BEGELEIDING starten met Een Goeje Saeck! en de organisatie Dat zie ik ook wanneer jongeren bij mij komen De volgende stap is om te kijken hoe deze van deze bijeenkomst. De stichting Sociaal om te solliciteren of rondlopen op een jongeren bereikt kunnen worden. Huisartsen Inklusief is opgericht met het idee dat er meer banenbeurs. Ik denk dat als we jongeren de vervullen een belangrijke functie in de vanuit de menselijke maat ondernomen kan juiste begeleiding bieden om in alle rust algehele gezondheid van jongeren, vertelt IEDEREEN HEEFT TALENTEN EN VERDIENT EEN KANS OM VOLWAARDIG MEE TE KUNNEN DOEN IN DE SAMENLEVING. DAT IS HET UITGANGSPUNT VAN DE STICHTING SOCIAAL worden, aldus Nico. Binnen onze hedendaagse maatschappij kijken we voornamelijk vanuit rationeel oogpunt. Met Sociaal Inklusief talenten te ontdekken en ontwikkelen, er op veel succesvollere manier een stap naar passende arbeid gemaakt kan worden. Henk. Zij zijn degenen die weten met welke problematiek jongeren en hun omgeving kampen. Huisartsen signaleren deze dingen INKLUSIEF DIE MET INITIATIEVEN ALS EEN GOEJE SAECK! EN YOUNGMAKERS TRACHT JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN DIE AAN DE ZIJLIJN STAAN, TE BETREKKEN IN HET trachten wij om de menselijke maat weer als standaard te hanteren bij het ondernemen en Edith: Hier sluit ik me graag bij aan. Door allerlei oorzaken kunnen jongeren angst iedere dag. Wellicht ligt er een mogelijk om hun rol te vergroten, zodat jongeren ARBEIDSPROCES. SOCIAAL INKLUSIEF WERD BIJNA 2 JAAR GELEDEN OPGERICHT DOOR NICO BLAAUW, EIGENAAR PILGRIMS CONSULT, EN HANS RUTJES, INITIATIEFNEMER EN PLEITBEZORGER VAN SOCIALE INNOVATIE. SINDSDIEN KLOPPEN ZIJ AAN BIJ ONDERNEMERS EN BESTUURDERS IN ONZE REGIO VOOR STEUN BIJ HET ORGANISEREN VAN DE YOUNG- MAKERS TALENT DISCOVERY. IN DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO WERD HIERMEE AL EEN EERSTE SUCCES GEBOEKT, WAT EEN DIRECTE AANLEIDING WAS OM HET CONCEPT VERDER UIT TE ROLLEN IN ANDERE GEMEENTEN. OP WOENSDAG 27 MEI WERD DAAROM EEN RONDETAFELGESPREK GEHOUDEN IN NUENEN, WAARBIJ VERSCHILLENDE LOKALE PARTIJEN SAMEN KWAMEN OM TE DISCUSSIËREN OVER HET BELANG OM JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN MET EEN KWETSBARE ARBEIDSMARKTPOSITIE OP TE NEMEN IN HET NUENENSE BEDRIJFSLEVEN. John Geven Edith Bakker Roland Grimberg

5 RONDE TAFEL PAG. 9 My CoachZ Als intermediair tussen de gemeente en bedrijven is My CoachZ uw garantie voor een juiste invulling van alle aspecten van Social Return. My CoachZ ontzorgt partijen bij het voorbereiden, toepassen en professionaliseren ervan. Of het nu gaat om de administratieve verplichtingen, vacature-invullingen of begeleiding- & scholings-vraagstukken. Voor de Transitie van School naar Werk leveren wij: Coaching naar duurzame arbeid met excellente Ontwikkelingsinstrumenten opgebouwd met Kenniscentra gebruikt binnen de gehele Begeleidingsketen bij Onderwijs als Overheid als Werkgever Alsmede advies over: efficiënt Verbinden in de begeleidingsketen effectief Samenwerken in deze keten en met gevalideerde Loonwaarde (LAT) (tegen budgetbesparend tarief) Henk Pero opgevangen kunnen worden en daarna met de juiste instanties en begeleiding(trajecten) in contact kunnen komen. De anderen sluiten zich Catrien Coolen Catrien: Ik denk ook dat we heel specifiek bij de uitstroom van scholen moeten kijken. Veel jongeren maken een verkeerde keuze voor een Nico Pijnacker Hordijk gesprek nauwgezet volgde, is dan ook tevreden met de input uit dit rondetafelgesprek. Nico: We hebben een aantal nieuwe ideeën gehoord hier bij aan. Ik merk zelf dat jongeren het erg vervolgopleiding en raken dan tussen schip en die we graag samen met het Nuenense vervelend vinden om een soort stempel te wal. Door het bieden van korte stages kunnen bedrijfsleven willen uitwerken. Dit was een My CoachZ Foekje Beckers Voor meer informatie óf YoungMakersdemo: mail : krijgen, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, vertelt Roland. Dit komt hun zelfrespect zeker niet ten goede. Begeleiding is daarom belangrijk, maar veel werkgevers denken dat deze begeleiding alleen maar geld kost in plaats van iets oplevert. Een stukje onwetendheid, want ik heb zelf ervaren dat het we jongeren praktijkervaring op laten doen en krijgen ze bovendien een beter beeld van welke richting ze later op willen. Nu het beter gaat met de economie staan bedrijven hier, denk ik, steeds meer voor open. Henk: Het is ook belangrijk dat jongeren leren samenwerken. Ze leren zo verantwoordelijkheid te mooi startschot voor wat moet uitmonden in de YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY NUENEN! TOEVOEGING RABOBANK DOMMELSTREEK Adrienne Steinbusch, manager Bedrijven- juist veel moois op kan leveren om je als bedrijf nemen en samen iets op te bouwen. Daar advies Rabobank Dommelstreek, was ook op een sociaal-verantwoorde manier in te kunnen ze later de vruchten van plukken. uitgenodigd voor de bijeenkomst, maar kon zetten. Catrien: Ik denk dat we de drempel En zo kunnen we ook jongeren betrekken die er helaas niet bij zijn. Haar reactie op het moeten verlagen, dat is de eerste stap naar nu buiten de boot vallen. Edith: Ik denk dat de initiatief van de stichting Sociaal Inklusief: bewustwording en goede begeleiding. Jongeren bereidheid er vanuit bedrijven zeker is. Zelf zie Als bank zien wij zeker de noodzaak om en jongvolwassenen maar ook bedrijven ik een rol in het beschikbaar stellen van het jongeren en jongvolwassenen te betrekken moeten de ruimte krijgen om dit soort trajecten netwerk dat wij met onze organisatie hebben in de samen-leving. Jongeren zijn namelijk goed op te pakken. Dan zie je dat zelfs opgebouwd. Roland: Ik zou het leuk vinden de toekomst, het is belangrijk dat zij een moeilijkere groepen met de juiste begeleiding om jongeren te sponsoren met sporten. Zo kans krijgen in de maatschappij! Dit is de en in een vertrouwde omgeving opbloeien en houden we het verenigingsleven instant en reden dat de catering in ons Ontmoetings- uiteindelijk succes kunnen hebben. Edith vult kunnen jongeren zich ontwikkelen in een sport. centrum wordt verzorgd door The Colour aan: Als we bedrijven uitleg geven over het Bij mij krijgen jongeren wanneer ze 15 jaar zijn Kitchen. Hier werken jongeren met een rugzakje dat iemand heeft en handvaten de kans om het geld zelf te verdienen door in afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen een geven voor goede ondersteuning, denk ik dat de winkel te komen werken. Dit idee zou ik opleiding aangeboden en de juiste er veel werkgevers binnen onze gemeente graag ook elders in praktijk willen brengen en begeleiding om zich verder te ontwikkelen bereid zijn om hiermee aan de slag te gaan! andere bedrijven laten zien dat je op een leuke in de horeca. Ook op andere vlakken BEREIDHEID manier jongeren verder kunt helpen en betrekken in de samenleving. Henk vult aan: bieden we ondersteuning en brengen we partijen samen. Zo stellen we als bank Met het vertalen van de ideeën naar een plan Vanuit de gemeente is er ruimte om hiermee werkruimte beschikbaar aan van aanpak voor de uitvoering, wordt de laatste aan de slag te gaan, want wij zien zeker het Studierevolutie: een startende ondernemer stap gezet. John: Wellicht is het een idee om belang van het terugdringen van de (jeugd) die jongeren begeleidt en helpt bij het jongeren in te zetten in verschillende projecten, werkeloosheid! En zo kunnen we andere maken van een keuze voor een waar meteen zaken in onze gemeente worden bedrijven en instanties ook enthousiasmeren en vervolgopleiding. Samen met Sociaal aangepakt die wel wat extra hulp kunnen mobiliseren! Inklusief hopen wij ook een rol te vervullen gebruiken, zoals het verenigingsleven. Wanneer ze dan een aantal van die projecten hebben STARTSCHOT in het betrekken van jongeren in de samenleving. Hiervoor stellen wij graag rsteunen Wij Wij Goeje ondersteunen Saeck de van de Goeje Goeje harte! Saeck van van harte! harte! afgerond, hebben ze misschien een veel beter idee wat ze willen en krijgen ze bijvoorbeeld Na een vruchtbare bijeenkomst kan geconcludeerd worden dat de bereidheid van onze ruimtes en ons netwerk beschikbaar om ontmoetingen tussen lokale partijen een verklaring van goed gedrag. Die kunnen de partijen er zeker is om initiatieven op touw in Nuenen te realiseren. ze dan aan potentiele werkgevers laten zien. te zetten, gezien de vele enthousiaste reacties Hierdoor vergroten ze zelf hun banenkans! en ideeën. Nico Pijnacker Hordijk die het

6 EEN GOEJE SAECK! PAG. 11 Montage en assemblage voor de Maakindustrie in de Brainport Regio. De juiste kwaliteit tegen de beste prijs, door gemotiveerde mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt. Zin om met ons aan de slag te gaan? Laat het ons weten op De eerste klanten hebben hun project aan ons toevertrouwd. Dat is prachtig nieuws. We zoeken gemotiveerde mensen die ons team versterken! JONGEREN HOEVEN NIET WERKLOOS TE ZIJN TEKST & FOTOGRAFIE: EDWIN VAN DE VEN Vindt jouw bedrijf ook dat commercieel en sociaal ondernemen prima samen gaan, dan zitten jullie goed bij ons! Voor meer info: 14 collega s kijken uit naar jouw komst. Omdat we nu meer werk hebben dan we aankunnen. Interesse in wat we doen? Stuur ons dan een mail op A DOOR DE WERELDWIJDE ECONOMISCHE CRISIS WAART HET WERKLOOSHEIDSPOOK OOK IN NEDERLAND NOG ALTIJD STEVIG ROND. MAAR KIJKEN WE VERDER DAN VANDAAG EN MORGEN, STAAT DE BV NEDERLAND VOOR EEN VEEL GROTERE UITDAGING. NEDERLAND VERGRIJST IN EEN RAP TEMPO. DAARNAAST NEEMT HET AANTAL KINDEREN DAT GEBOREN WORDT RELATIEF AF. DAT BETEKENT DAT DE BV NEDERLAND IN DE NABIJE TOEKOMST IEDEREEN KEIHARD NODIG HEEFT OM DE ARBEIDSMARKT DYNAMISCH TE HOUDEN. NIEMAND MAG AAN DE ZIJLIJN BLIJVEN STAAN EN AL ZEKER ONZE JONGEREN NIET, STELT PROFESSOR TON WILTHAGEN, HOOGLERAAR ARBEIDSMARKT AAN DE TILBURG UNIVERSITY. HIJ ROEPT BEDRIJVEN DAN OOK OM DE DEUREN OPEN TE ZETTEN VOOR JONGEREN. EN DAN MET NAME VOOR DEGENE DIE OM WAT VOOR REDEN DAN OOK EEN TWEEDE KANS VERDIENEN. DAAROM OOK STEUNT HIJ HET INITIATIEF VAN EEN GOEJE SAECK!. IDEALIST OF REALIST DUITSLAND VOORBEELD vooral generalisten af. De echte vakkennis Jongeren zouden niet thuis hoeven moeten Als voorbeeld noemt Wilthagen Duitsland. Waar het ontbreekt. Dat zie je vooral op VMBO-niveau. Deze Uw personeelsvraagstuk lossen wij persoonlijk op zitten. Ze zouden of aan het werk moeten zijn of moeten doorleren. Of nog beter: ze zouden moeten kunnen kiezen voor een combinatie van beiden, vindt Wilthagen. Elke jongere heeft namelijk een bepaald talent. Alleen komt dat er niet bij iedereen altijd uit omdat er, om diverse redenen, een verkeerde keuze onderwijs en bedrijfsleven al in een vroeg stadium de handen ineen slaan om er voor te zorgen dat talent wordt (h)erkend en de kans krijgt zich te ontplooien, het arbeidsethos wordt ontwikkeld en uiteindelijk het vak wordt geleerd. Wilthagen: In Duitsland is het besef gekomen dat er een discrepantie zit tussen de starterskwalificaties die jongeren hebben daardoor het gevoel nergens echt goed in te zijn. Ze weten niet precies wat ze willen en krijgen ook geen kans om daarachter te komen, omdat deuren bij bedrijven door de hoge eisen die aan mensen worden gesteld eerder dicht dan open gaan. Met als gevolg dat ze aan de zijlijn komen te staan en hun talent verloren gaat. is gemaakt. Deze jongeren verdienen worden gevraagd en het niveau van de jongeren als En dat moet je als maatschappij niet willen. APS Personeelservices is een familiebedrijf dat al sinds 1977 uitzendt en detacheert. absoluut een kans om een plek te vinden op de arbeidsmarkt in een omgeving en in een ze van school komen. Door een stap er tussen te plaatsen waarin jongeren geleerd wordt wat werken Iedereen verdient namelijk een kans. En de ervaring leert dat jongeren hem echt wel grijpen Ook voor payrolling en werving en selectie kunt u bij ons terecht. Als regionaal en allround personeelsbureau bemiddelen wij personeel op diverse niveaus in veel verschillende vakgebieden. Bewust richt APS zich niet op één branche; ons specialisme baan die het beste in hem of haar naar boven haalt. Of hier de realist of de idealist spreekt? Ik denk beiden. Natuurlijk is het idealistisch om te veronderstellen dat je alle jongeren in Nederland aan het werk zou kunnen helpen. inhoudt en de jongeren verder worden gemotiveerd om hun talent te ontplooien en uiteindelijk een vak te leren, worden deze zaken op elkaar afgestemd waardoor de kans dat een jongeren succesvol aan de slag gaat en het bedrijf een gemotiveerde en als ze hem krijgen. BLAUWDRUK BEDRIJFS- VAKSCHOOL Terug naar de oude bedrijfsvakscholen. Het is een is kwaliteit. Door persoonlijk contact met u -de opdrachtgever- én onze kandidaten Maar de realist in mij zegt wel dat we er alles aan moeten doen om de nieuwe vakbekwame jongere aan het personeelsbestand toe kan voegen vele malen groter wordt. suggestie die door Wilthagen zeker niet direct wordt verworpen. Maar de blauwdrukken die we garanderen we die kwaliteit, al jaren. generatie zoveel mogelijk aan het werk te helpen. Niet alleen zijn we dat moreel aan onze jongeren verplicht, maar het is ook pure GENERALIST WORDT SPECIALIST hebben vanuit het verleden moeten dan wel afgestoft en aangepast worden aan de wensen en eisen van deze tijd. Maar het zou inderdaad een noodzaak om de BV Nederland draaiende te houden. Wilthagen signaleert nog een ander probleem. Het huidige onderwijssysteem In Nederland levert prima basis kunnen zijn voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is.

7 AMBASSADEURS, PARTNERS en VRIENDEN van Een Goeje Saeck! Stichting Sociaal Inklusief, juli 2015 PILGRIMS consultants! TOP ontwikkeling A.M.K.-Geldrop

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Assen voor Assen samen maatschappelijk betrokken ondernemen stichting Assen

Nadere informatie

SOCIAAL INKLUSIEF BESTUREN & ONDERNEMEN. een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes

SOCIAAL INKLUSIEF BESTUREN & ONDERNEMEN. een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes SOCIAAL INKLUSIEF BESTUREN & ONDERNEMEN een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes i Dit is een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening

Werkgeversdienstverlening VERKENNING Werkgeversdienstverlening Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten December 2012 www.divosa.nl 2 s Inhoud Dankwoord 4 Voorwoord 5 Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Wat willen werkgevers?

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Ondernemen met dubbele winst in 2014 Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Januari 2015 Waarom BESO Wat hadden Albert Einstein, Ludwig von Beethoven en Agatha Christie met elkaar gemeen?

Nadere informatie

Via B Utrecht vernieuwt

Via B Utrecht vernieuwt Via B Utrecht vernieuwt Via B magazine mei 2013 Beste lezer en kijker, Van harte welkom in dit magazine. De resultaten van de organisatievernieuwing tot nu toe stemmen mij tevreden. Er is hard gewerkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN

SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN STICHTING TALENT DISCOVERY SOCIAAL INKLUSIEF De stichting Sociaal Inklusief zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Zij stimuleert via Een Goeje Saeck! en YOUNGMAKERS jongeren en

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EigenZaak Boss @woef #project EigenZaak @Eigenzaak ik wil geen baas meer hebben, ik ben eigen baas! 07:28 via Twaffer

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren in Zwolle, Goes en Groningen

Kwetsbare jongeren in Zwolle, Goes en Groningen INGRADO MAGAZINE Juni 2015 Nr. 26 Kwetsbare jongeren in Zwolle, Goes en Groningen En verder: N a le v i n g L e e r p l i c h t w e t d o o r s c h o le n 10 vragen aan... staatssecretaris Jetta Klijnsma

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie