EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN WERK VOOR TALENT TALENT ZOEKT WERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN WERK VOOR TALENT TALENT ZOEKT WERK"

Transcriptie

1 EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN TEVEEL JONGEREN STAAN AAN DE ZIJLIJN. ZONDE! YOUNGMAKERS GAAN DE UITDAGING AAN. IN REGIONALE TALENT DISCOVERY EVENTS ONTDEKKEN ZE WAT ZE KUNNEN EN WELK WERK BIJ ZE PAST. NA EEN SUCCESVOL PROGRAMMA IN GELDROP-MIERLO GAAN WE OOK IN NUENEN AAN DE SLAG. WE ZOEKEN ONDENEMERS DIE GELOVEN DAT IEDEREEN EEN KANS TALENT ZOEKT WERK VERDIENT DIE OPEN STAAN VOOR NIEUW TALENT. WERK VOOR TALENT MELD JE AAN OP OF KIJK OP ONZE WEBSITE YOUNGMAKERS.NL VOOR MEER INFO. MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: EEN GOEJE SAECK! IS EEN INITIATIEF VAN DE STICHTING SOCIAAL INKLUSIEF.

2 EEN GOEJE SAECK! PAG. 3 ALLES VOOR EEN GOEJE SAECK! TEKST: EDWIN VAN DE VEN Wij geloven dat in iedereen een kampioen schuilt. Daarom steunen wij Een Goeje Saeck! OOK IN NEDERLAND LOOPT DE JEUGDWERKLOOSHEID OP, BLIJKT UIT RECENTE CIJFERS VAN HET CBS. ALS ER NIETS GEBEURT, ZAL DE JEUGDWERKLOOSHEID DE KOMENDE JAREN NOG VERDER OPLOPEN. MET NAME VOOR DE GROEP JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN DE LEEFTIJDSGROEP TUSSEN 17 EN 27 JAAR- DIE OM WAT VOOR REDEN DAN OOK TUSSEN WAL EN SCHIP VALLEN, IS HET LASTIG OM EEN PASSENDE BAAN TE VINDEN. DAAROM TREKKEN HANS RUTJES EN NICO BLAAUW VAN DE STICHTING SOCIAAL INKLUSIEF KEIHARD AAN DE BEL. DE MENSELIJKE MAAT MOET WEER ONDERDEEL ZIJN VAN HET ONDERNEMEN. DAT HOEFT NIET TEN KOSTE TE GAAN VAN DE ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN. INTEGENDEEL. MET ONS INITIATIEF EEN GOEJE SAECK!, BEDOELT OM JONGEREN AAN HET WERK TE HELPEN, LATEN WE ZIEN DAT DIT KAN. MET EEN WIN-WIN VOOR IEDEREEN. Jumbo Ton Grimberg De Smidse 1, Nuenen-centrum facebook.com/jumbotongrimberg ALLES VOOR EEN GOEJE SAECK! gewillig oor zouden vinden als ze met een goed onderbouwt plan de markt op zouden gaan. een nieuwe, voor hen vaak onbekende, maar zeer gemotiveerde en talentvolle groep potentiele Met Een Goeje Saeck! willen we ondernemers Rutjes: Ondernemers worden regelmatig arbeidskrachten. Rutjes: Dat garanderen we de oproepen om jongeren tussen de 18 en 27 die benadert om tijd, geld en energie te steken in deelnemende ondernemers overigens ook. Door nu aan de zijlijn staan een kans te bieden hun allerlei lokale initiatieven. Vaak ligt de bal een gedegen voortraject waarin de jongeren op talenten te ontdekken en te ontplooien. Wij zijn vervolgens bij hen. Wij slaan de brug tussen talent en motivatie worden gescreend, zijn de er namelijk van overtuigd dat als de jongeren jongeren en de bedrijven door ze actief bij elkaar potentiele werkgevers er zeker van dat de deze kans krijgen ze deze ook zullen pakken, te brengen in de Youngmakers Talent Discovery. jongeren die deelnemen ook de investering stelt Rutjes. Blaauw: Met als grote winst voor de Jongeren testen hun talent en leren bedrijven waard zijn. Terwijl we de jongeren die gaandeweg bedrijven die deze jongeren een kans geven dat kennen met behulp van slimme games en het traject afvallen een toeleidingsadvies ze een talentvolle en gemotiveerde arbeidskracht moderne techniek. Blaauw: Jongeren die wel meegeven op basis van hun talent. Blaauw: krijgen met hart voor de zaak. Rutjes: Als de handig zijn maar zich afvragen of ze ook talent Dit eerste event is weliswaar gericht op de markt verder aantrekt en de vraag naar uitvoerend voor techniek hebben, ontdekken dat talent en maakindustrie maar het concept is breed technisch geschoold personeel doorzet, worden de krijgen daarmee direct uitzicht op een goede inzetbaar. In principe voor elke branche en voor personeelsproblemen voor werkgevers alleen baan, want de bedrijven zijn immers actief elk talent liggen er kansen. Het zou Een Goeje maar groter Daarom is het voor bedrijven nu zaak aanwezig. En de bedrijven komen in contact met Saeck zijn als jongeren die kans krijgen. om daar op in te spelen door actief te participeren in initiatieven als Een Goeje Saeck!. Wie nu zaait kan straks oogsten, daar zijn wij van overtuigd. Blaauw: En wij niet alleen. We hebben immers behalve meedenkers en vrienden ook echte ambassadeurs en partners gevonden die ons initiatief ondersteunen. Ook de wethouder Economie, Jeugd en Onderwijs van de gemeente Nuenen steunt ons initiatief. Bestuurders zien ook wel in dat elk initiatief dat er aan bijdraagt dat een jongere niet in de bijstand komt er een is die je moet ondersteunen. INSTRUMENTEN AANREIKEN Gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven begrepen Rutjes en Blaauw dat ze alleen een Hans Rutjes Nico Blaauw

3 YOUNGMAKERS PAG. 5 ZONDER SOLIDARITEIT GEEN SOCIALE INNOVATIE NU WE NA DE DOUBLE DIP ZELFS EEN TRIPLE DIP IN ONS VIZIER KRIJGEN, VRAGEN STEEDS MEER MENSEN ZICH AF OF WE EIGENLIJK NIET IN MAATSCHAPPELIJKE CRISIS ZITTEN. DE VELE BRANDHAARDEN IN DE WERELD DRAGEN DAAR NATUURLIJK OOK AAN BIJ. TEKST EN FOTOGRAFIE: NICO BLAAUW MET DE IN MAART-APRIL 2015 GEHOUDEN YOUNG- MAKERS TALENT DISCOVERY GELDROP-MIERLO HEEFT EEN GOEJE SAECK! DE AFTRAP GEGEVEN VAN EEN REEKS TALENT DISCOVERY-EVENTS IN ZUIDOOST BRABANT. Ondanks een revival van het waarde gedreven en dienend leiderschap zwelt de roep aan om de uitgangspunten van hoe wij onze samenleving willen inrichten nu toch eens echt duurzaam te veranderen. Onder aanvoering van de socioloog en gezaghebbend cultuurfilosoof Richard Sennett wordt steeds vaker gepleit voor meer gemeenschaps- Sociale Innovatie is niet alleen de motor voor organisatorische vernieuwingen maar het AANDRIJFWIEL voor vernieuwingen in ALLE aspecten van onze samenleving Wat ooit begon als een lokaal initiatief om je stem te laten horen, is inmiddels uitgegroeid tot Een steeds grotere groep ondernemers -veelal jongere MKB ers- geeft het goede voorbeeld. Zij zijn bereid een deel van de winst aan te wenden mensen werk te bieden die een maatschappelijke of sociale achterstand hebben of met een hulp- of zorgvraag zitten. Mensen die soms nog geen idee hebben over welke talenten zij beschikken. Zíj zijn het die al die prachtige initiatieven en (banen)plannen SUCCESVOLLE START MET DE YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY zin willen we de huidige crisis te boven komen. een concept dat we SOCIALE INNOVATIE noemen invulling geven. Als zij terug kunnen vallen en dat inmiddels zowel politiek, maatschappelijk op een Overheid die zich ervan bewust is Volgens hem heeft het uitsluitend inzetten op & cultureel als economisch wordt omarmd. dat zij daarbij een voorwaarden scheppende groei (van winst en welzijn) in grote delen van en participerende rol heeft en op Onderwijs Juist nu de economie weer wat aantrekt moeten onderscheiden, Simpelweg omdat deze bestuursvoorzitter van de Rabobank. Hij was de samenleving bijgedragen aan een stemming De uitdaging is het om bij de voortdurende dat via haar curricula bijdraagt aan de we alles uit de kast halen om ook voor jongeren eigenschappen niet in een examen werden erg positief over het initiatief, stak de jongeren van angst, hulpeloosheid, instabiliteit en ontwikkeling van het concept te zoeken naar concurrentiekracht van het bedrijfsleven, tussen 17 en 27 jaar met een kwetsbare getoetst!! En juist deze cruciale eigenschappen een hart onder de riem en wenste hen succes onzekerheid. Willen we -volgens Sennett- de manieren om via participatie en educatie dan ziet de toekomst er zonnig uit. arbeidsmarkt positie die baan te vinden die past worden wel gezien bij Youngmakers. bij het vinden van die passende baan. Grote huidige crisis te boven komen, dan zullen we de kunst van het samenwerken moeten omarmen. We zullen bereid moeten zijn samen sociale ongelijkheid op te lossen. DAT VEREIST SOLIDARITEIT. De Stichting Sociaal Inklusief zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. bij hun talent. Want dan wint iedereen erbij! Hans Rutjes en Nico Blaauw willen met Een Goeje YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY klasse! Mede daarom is het natuurlijk geweldig dat bijna alle deelnemers aan de YOUNGMA- KERS TALENT DISCOVERY die passende baan al te werken met mensen wier opvattingen niet Uitingen van lotsverbondenheid die mensen Zij stimuleert via Een Goeje Saeck! jongeren en Saeck! ondernemers en bestuurders overtuigen Jongeren worden tijdens een kort intensief hebben gevonden. Dat is de beste motivatie altijd stroken met onze eigen denkbeelden of op basis van hun overtuiging tot stand brengen jongvolwassenen hun talenten te ontdekken en dat hun inzet daarbij onontbeerlijk is. Zij vormen programma aangespoord iets van hun talenten om door te gaan. wiens prestaties niet gelijk opgaan met de onze. en waarbij ze zich inspannen om problemen te ontwikkelen zodat ze via werk & inkomen de onmisbare schakel in het programma dat te laten zien door iets te maken waar ze trots gezamenlijk op te lossen. kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. De Een Goeje Saeck! jongeren -die nu aan de zijlijn op zijn. Het product kunnen ze meenemen als De YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY is gebouwd Steeds meer wetenschappers, politici, bestuur- Coöperaties, sociale ondernemingen, zorg- Stichting Sociaal Inklusief mobiliseert Bestuurders staan- aanbiedt om te ontdekken wat ze met bewijs in hun persoonlijke portfolio. Het portfolio op principes van Gamificiation. Jongeren worden ders én ondernemers zijn er zich van bewust organisaties, maar ook sportverenigingen et cetera & Ondernemers, Overheden en Onderwijs om hun talenten kunnen en welke baan daar goed vormt een belangrijk onderdeel van het programma. keer op keer uitgedaagd meer te doen dan ze dat we veel meer rekening dienen te houden zijn daar mooie voorbeelden van. Organisaties naar vermogen bij te dragen aan de realisatie bij past. Jongeren kunnen zich hiermee immers goed zelf voor mogelijk hielden. De eerste YOUNG- met de wijze waarop economische groei tot waar mensen in staat zijn hun persoonlijke doelen van sociaal inklusief ondernemen en besturen. voorbereiden voor een gesprek en presentatie MAKERS TALENT DISCOVERY heeft bewezen dat stand wordt gebracht en dat daarbij de na te streven, hun eigen opvattingen kunnen en Het programma stoelt op de overtuiging dat ook aan toekomstige werkgevers. Maar ook hun de aanpak werkt. En dus komen er ook in andere menselijke maat niet uit het oog mag mogen ventileren en hun belangen behartigen. Voor meer informatie zie onze website deze jongeren ergens bij willen horen. Ook al familie, vrienden en begeleiders kunnen zij regio s dergelijke programma s, te beginnen in worden verloren. Waar mensen idealen vertalen in actie! (http://www.eengoejesaeck.nl) missen zij de gewenste startkwalificatie en vallen laten zien wat ze hebben gepresteerd. Nuenen. ze niet in het potje getalenteerde werkzoekenden die in het onderwijs hun mannetje stonden en Op 22 april werd de slotbijeenkomst van de zich wisten te onderscheiden. Natuurlijk hebben YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY GELDROP- ook deze jongeren talenten. Helaas konden MIERLO gehouden in het ontmoetingscentrum zij zich met talenten als loyaliteit, flexibiliteit, van Rabobank Dommelstreek, partner van Een creativiteit en/of samenwerkingsbereidheid Goeje Saeck! De Youngmakers konden hun in het onderwijs dat zij gevolgd hebben niet resultaat aanbieden aan Wiebe Draijer,

4 RONDE TAFEL PAG. 7 In de indrukwekkende studio van John Geven besturen. Vandaar dat we ondernemers en hebben om te falen, ingegeven door de dat met de locatie op het bedrijventerrein bestuurders vragen om bij het nastreven van verwachtingen van de maatschappij en door Berkenbos in Nuenen een passend decor vormt hun economische of maatschappelijke doelstel- hun omgeving. Het is denk ik belangrijk dat we voor het gespreksonderwerp komen enkele ling ook oog te hebben voor het terugdringen met jongeren in gesprek gaan en zo angst en lokale ondernemers en bestuurders samen. van sociale ongelijkheid. Momenteel staan onzekerheid wegnemen. Roland: Ik denk dat Onder hen: Edith Bakker, directeur trajecten vooral veel jongeren en jongvolwassenen aan jongeren ook veel baat hebben bij een & detachering WSD-Groep, Catrien Coolen, de zijlijn, terwijl zij de toekomst zijn van onze voorbeeldverhaal, een success story van commercieel directeur APS Personeelsservices samenleving. We geloven dat met werk een iemand die ooit in dezelfde schoenen heeft en bestuurslid van het Ondernemers Contact weg geboden kan worden om volwaardig mee gestaan en anderen kan inspireren en helpen Nuenen, John Geven, directeur John Geven te kunnen doen in de maatschappij. Bovendien bij het ontwikkelen van meer zelfrespect. Studio s, Roland Grimberg, directeur JUMBO is er, nu het economisch weer wat beter gaat, Dat is tenslotte de basis. Henk: We hebben Ton Grimberg en Henk Pero, wethouder vanuit bedrijven steeds meer vraag naar in het verleden al eens een initiatief opgezet Economie, Jeugd en Onderwijs van de Gemeen- vakkrachten. Met initiatieven als Een Goeje vanuit de gemeente waarbij jongeren werden te Nuenen (en tijdelijk ook verantwoordelijk Saeck! en de YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY gekoppeld aan een ervaringsdeskundige. voor de WMO). Over deelname aan dit willen wij het gat tussen de vraag en het Hier zijn vele goede vakmensen uit voortgeko- rondetafelgesprek hoefden zij niet lang na te aanbod verkleinen door jongeren een kans te men! John voegt toe: Vroeger had je natuurlijk denken: voor de gemeente Nuenen is het bieden en te betrekken in het arbeidsproces. de dienstplicht, een tijd waarin je goed na kon bestrijden van jeugdwerkeloosheid immers een Deze bijeenkomst is hiervan een startpunt. denken over wat je nu echt wilde met je leven. belangrijk onderdeel in het streven dat ál haar inwoners kunnen meedoen in de samenleving. SOCIALE DIENSTPLICHT Misschien is het een idee om een soort sociale dienstplicht in te voeren, waardoor jongeren In Een Goeje Saeck! en de YOUNGMAKERS Met de vraag: hoe kunnen we jongeren laten de mogelijkheid krijgen om te werken aan TALENT DISCOVERY zien zij een goed initiatief participeren en activeren in de lokale samenle- allerlei projecten vanuit de gemeente en zo om te kijken op welke manier zij dit samen ving? start de discussie. Hierin komen onder kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Uit kunnen oppakken. Jongeren zijn immers de andere naar voren dat het belangrijk is om eerdere ervaringen weet ik dat het heel zinvol toekomst! Onder leiding van Nico wisselen zij jongeren een perspectief te bieden en goede is om jongeren bij elkaar te brengen en ze een met elkaar van gedachten over hoe Nuenen begeleiding bij het vormgeven van hun traject te laten doorlopen, vult Edith aan. SAMEN STERK VOOR EEN SOCIALERE SAMENLEVING! jongeren en jongvolwassenen kan bereiken, betrekken en mobiliseren. MENSELIJKE MAAT toekomst. Ook het bieden van een ontwikkelingstraject in de vorm van een sociale dienstplicht wordt genoemd. Het is vaak de onwetendheid en onzekerheid die bij jongeren Samen ontdekken wat ze kunnen, leuk vinden, waar mogelijkheden liggen, maar ook wat hun verantwoordelijkheid is en dat zij zelf regie hebben. Ik denk dat daar een kans ligt! De bijeenkomst start met een korte introductie waarin Nico vertelt over de aanleiding om te een grote rol speelt en waardoor zij buiten de samenleving komen te staan, vertelt Catrien. BEGELEIDING starten met Een Goeje Saeck! en de organisatie Dat zie ik ook wanneer jongeren bij mij komen De volgende stap is om te kijken hoe deze van deze bijeenkomst. De stichting Sociaal om te solliciteren of rondlopen op een jongeren bereikt kunnen worden. Huisartsen Inklusief is opgericht met het idee dat er meer banenbeurs. Ik denk dat als we jongeren de vervullen een belangrijke functie in de vanuit de menselijke maat ondernomen kan juiste begeleiding bieden om in alle rust algehele gezondheid van jongeren, vertelt IEDEREEN HEEFT TALENTEN EN VERDIENT EEN KANS OM VOLWAARDIG MEE TE KUNNEN DOEN IN DE SAMENLEVING. DAT IS HET UITGANGSPUNT VAN DE STICHTING SOCIAAL worden, aldus Nico. Binnen onze hedendaagse maatschappij kijken we voornamelijk vanuit rationeel oogpunt. Met Sociaal Inklusief talenten te ontdekken en ontwikkelen, er op veel succesvollere manier een stap naar passende arbeid gemaakt kan worden. Henk. Zij zijn degenen die weten met welke problematiek jongeren en hun omgeving kampen. Huisartsen signaleren deze dingen INKLUSIEF DIE MET INITIATIEVEN ALS EEN GOEJE SAECK! EN YOUNGMAKERS TRACHT JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN DIE AAN DE ZIJLIJN STAAN, TE BETREKKEN IN HET trachten wij om de menselijke maat weer als standaard te hanteren bij het ondernemen en Edith: Hier sluit ik me graag bij aan. Door allerlei oorzaken kunnen jongeren angst iedere dag. Wellicht ligt er een mogelijk om hun rol te vergroten, zodat jongeren ARBEIDSPROCES. SOCIAAL INKLUSIEF WERD BIJNA 2 JAAR GELEDEN OPGERICHT DOOR NICO BLAAUW, EIGENAAR PILGRIMS CONSULT, EN HANS RUTJES, INITIATIEFNEMER EN PLEITBEZORGER VAN SOCIALE INNOVATIE. SINDSDIEN KLOPPEN ZIJ AAN BIJ ONDERNEMERS EN BESTUURDERS IN ONZE REGIO VOOR STEUN BIJ HET ORGANISEREN VAN DE YOUNG- MAKERS TALENT DISCOVERY. IN DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO WERD HIERMEE AL EEN EERSTE SUCCES GEBOEKT, WAT EEN DIRECTE AANLEIDING WAS OM HET CONCEPT VERDER UIT TE ROLLEN IN ANDERE GEMEENTEN. OP WOENSDAG 27 MEI WERD DAAROM EEN RONDETAFELGESPREK GEHOUDEN IN NUENEN, WAARBIJ VERSCHILLENDE LOKALE PARTIJEN SAMEN KWAMEN OM TE DISCUSSIËREN OVER HET BELANG OM JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN MET EEN KWETSBARE ARBEIDSMARKTPOSITIE OP TE NEMEN IN HET NUENENSE BEDRIJFSLEVEN. John Geven Edith Bakker Roland Grimberg

5 RONDE TAFEL PAG. 9 My CoachZ Als intermediair tussen de gemeente en bedrijven is My CoachZ uw garantie voor een juiste invulling van alle aspecten van Social Return. My CoachZ ontzorgt partijen bij het voorbereiden, toepassen en professionaliseren ervan. Of het nu gaat om de administratieve verplichtingen, vacature-invullingen of begeleiding- & scholings-vraagstukken. Voor de Transitie van School naar Werk leveren wij: Coaching naar duurzame arbeid met excellente Ontwikkelingsinstrumenten opgebouwd met Kenniscentra gebruikt binnen de gehele Begeleidingsketen bij Onderwijs als Overheid als Werkgever Alsmede advies over: efficiënt Verbinden in de begeleidingsketen effectief Samenwerken in deze keten en met gevalideerde Loonwaarde (LAT) (tegen budgetbesparend tarief) Henk Pero opgevangen kunnen worden en daarna met de juiste instanties en begeleiding(trajecten) in contact kunnen komen. De anderen sluiten zich Catrien Coolen Catrien: Ik denk ook dat we heel specifiek bij de uitstroom van scholen moeten kijken. Veel jongeren maken een verkeerde keuze voor een Nico Pijnacker Hordijk gesprek nauwgezet volgde, is dan ook tevreden met de input uit dit rondetafelgesprek. Nico: We hebben een aantal nieuwe ideeën gehoord hier bij aan. Ik merk zelf dat jongeren het erg vervolgopleiding en raken dan tussen schip en die we graag samen met het Nuenense vervelend vinden om een soort stempel te wal. Door het bieden van korte stages kunnen bedrijfsleven willen uitwerken. Dit was een My CoachZ Foekje Beckers Voor meer informatie óf YoungMakersdemo: mail : krijgen, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, vertelt Roland. Dit komt hun zelfrespect zeker niet ten goede. Begeleiding is daarom belangrijk, maar veel werkgevers denken dat deze begeleiding alleen maar geld kost in plaats van iets oplevert. Een stukje onwetendheid, want ik heb zelf ervaren dat het we jongeren praktijkervaring op laten doen en krijgen ze bovendien een beter beeld van welke richting ze later op willen. Nu het beter gaat met de economie staan bedrijven hier, denk ik, steeds meer voor open. Henk: Het is ook belangrijk dat jongeren leren samenwerken. Ze leren zo verantwoordelijkheid te mooi startschot voor wat moet uitmonden in de YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY NUENEN! TOEVOEGING RABOBANK DOMMELSTREEK Adrienne Steinbusch, manager Bedrijven- juist veel moois op kan leveren om je als bedrijf nemen en samen iets op te bouwen. Daar advies Rabobank Dommelstreek, was ook op een sociaal-verantwoorde manier in te kunnen ze later de vruchten van plukken. uitgenodigd voor de bijeenkomst, maar kon zetten. Catrien: Ik denk dat we de drempel En zo kunnen we ook jongeren betrekken die er helaas niet bij zijn. Haar reactie op het moeten verlagen, dat is de eerste stap naar nu buiten de boot vallen. Edith: Ik denk dat de initiatief van de stichting Sociaal Inklusief: bewustwording en goede begeleiding. Jongeren bereidheid er vanuit bedrijven zeker is. Zelf zie Als bank zien wij zeker de noodzaak om en jongvolwassenen maar ook bedrijven ik een rol in het beschikbaar stellen van het jongeren en jongvolwassenen te betrekken moeten de ruimte krijgen om dit soort trajecten netwerk dat wij met onze organisatie hebben in de samen-leving. Jongeren zijn namelijk goed op te pakken. Dan zie je dat zelfs opgebouwd. Roland: Ik zou het leuk vinden de toekomst, het is belangrijk dat zij een moeilijkere groepen met de juiste begeleiding om jongeren te sponsoren met sporten. Zo kans krijgen in de maatschappij! Dit is de en in een vertrouwde omgeving opbloeien en houden we het verenigingsleven instant en reden dat de catering in ons Ontmoetings- uiteindelijk succes kunnen hebben. Edith vult kunnen jongeren zich ontwikkelen in een sport. centrum wordt verzorgd door The Colour aan: Als we bedrijven uitleg geven over het Bij mij krijgen jongeren wanneer ze 15 jaar zijn Kitchen. Hier werken jongeren met een rugzakje dat iemand heeft en handvaten de kans om het geld zelf te verdienen door in afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen een geven voor goede ondersteuning, denk ik dat de winkel te komen werken. Dit idee zou ik opleiding aangeboden en de juiste er veel werkgevers binnen onze gemeente graag ook elders in praktijk willen brengen en begeleiding om zich verder te ontwikkelen bereid zijn om hiermee aan de slag te gaan! andere bedrijven laten zien dat je op een leuke in de horeca. Ook op andere vlakken BEREIDHEID manier jongeren verder kunt helpen en betrekken in de samenleving. Henk vult aan: bieden we ondersteuning en brengen we partijen samen. Zo stellen we als bank Met het vertalen van de ideeën naar een plan Vanuit de gemeente is er ruimte om hiermee werkruimte beschikbaar aan van aanpak voor de uitvoering, wordt de laatste aan de slag te gaan, want wij zien zeker het Studierevolutie: een startende ondernemer stap gezet. John: Wellicht is het een idee om belang van het terugdringen van de (jeugd) die jongeren begeleidt en helpt bij het jongeren in te zetten in verschillende projecten, werkeloosheid! En zo kunnen we andere maken van een keuze voor een waar meteen zaken in onze gemeente worden bedrijven en instanties ook enthousiasmeren en vervolgopleiding. Samen met Sociaal aangepakt die wel wat extra hulp kunnen mobiliseren! Inklusief hopen wij ook een rol te vervullen gebruiken, zoals het verenigingsleven. Wanneer ze dan een aantal van die projecten hebben STARTSCHOT in het betrekken van jongeren in de samenleving. Hiervoor stellen wij graag rsteunen Wij Wij Goeje ondersteunen Saeck de van de Goeje Goeje harte! Saeck van van harte! harte! afgerond, hebben ze misschien een veel beter idee wat ze willen en krijgen ze bijvoorbeeld Na een vruchtbare bijeenkomst kan geconcludeerd worden dat de bereidheid van onze ruimtes en ons netwerk beschikbaar om ontmoetingen tussen lokale partijen een verklaring van goed gedrag. Die kunnen de partijen er zeker is om initiatieven op touw in Nuenen te realiseren. ze dan aan potentiele werkgevers laten zien. te zetten, gezien de vele enthousiaste reacties Hierdoor vergroten ze zelf hun banenkans! en ideeën. Nico Pijnacker Hordijk die het

6 EEN GOEJE SAECK! PAG. 11 Montage en assemblage voor de Maakindustrie in de Brainport Regio. De juiste kwaliteit tegen de beste prijs, door gemotiveerde mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt. Zin om met ons aan de slag te gaan? Laat het ons weten op De eerste klanten hebben hun project aan ons toevertrouwd. Dat is prachtig nieuws. We zoeken gemotiveerde mensen die ons team versterken! JONGEREN HOEVEN NIET WERKLOOS TE ZIJN TEKST & FOTOGRAFIE: EDWIN VAN DE VEN Vindt jouw bedrijf ook dat commercieel en sociaal ondernemen prima samen gaan, dan zitten jullie goed bij ons! Voor meer info: 14 collega s kijken uit naar jouw komst. Omdat we nu meer werk hebben dan we aankunnen. Interesse in wat we doen? Stuur ons dan een mail op A DOOR DE WERELDWIJDE ECONOMISCHE CRISIS WAART HET WERKLOOSHEIDSPOOK OOK IN NEDERLAND NOG ALTIJD STEVIG ROND. MAAR KIJKEN WE VERDER DAN VANDAAG EN MORGEN, STAAT DE BV NEDERLAND VOOR EEN VEEL GROTERE UITDAGING. NEDERLAND VERGRIJST IN EEN RAP TEMPO. DAARNAAST NEEMT HET AANTAL KINDEREN DAT GEBOREN WORDT RELATIEF AF. DAT BETEKENT DAT DE BV NEDERLAND IN DE NABIJE TOEKOMST IEDEREEN KEIHARD NODIG HEEFT OM DE ARBEIDSMARKT DYNAMISCH TE HOUDEN. NIEMAND MAG AAN DE ZIJLIJN BLIJVEN STAAN EN AL ZEKER ONZE JONGEREN NIET, STELT PROFESSOR TON WILTHAGEN, HOOGLERAAR ARBEIDSMARKT AAN DE TILBURG UNIVERSITY. HIJ ROEPT BEDRIJVEN DAN OOK OM DE DEUREN OPEN TE ZETTEN VOOR JONGEREN. EN DAN MET NAME VOOR DEGENE DIE OM WAT VOOR REDEN DAN OOK EEN TWEEDE KANS VERDIENEN. DAAROM OOK STEUNT HIJ HET INITIATIEF VAN EEN GOEJE SAECK!. IDEALIST OF REALIST DUITSLAND VOORBEELD vooral generalisten af. De echte vakkennis Jongeren zouden niet thuis hoeven moeten Als voorbeeld noemt Wilthagen Duitsland. Waar het ontbreekt. Dat zie je vooral op VMBO-niveau. Deze Uw personeelsvraagstuk lossen wij persoonlijk op zitten. Ze zouden of aan het werk moeten zijn of moeten doorleren. Of nog beter: ze zouden moeten kunnen kiezen voor een combinatie van beiden, vindt Wilthagen. Elke jongere heeft namelijk een bepaald talent. Alleen komt dat er niet bij iedereen altijd uit omdat er, om diverse redenen, een verkeerde keuze onderwijs en bedrijfsleven al in een vroeg stadium de handen ineen slaan om er voor te zorgen dat talent wordt (h)erkend en de kans krijgt zich te ontplooien, het arbeidsethos wordt ontwikkeld en uiteindelijk het vak wordt geleerd. Wilthagen: In Duitsland is het besef gekomen dat er een discrepantie zit tussen de starterskwalificaties die jongeren hebben daardoor het gevoel nergens echt goed in te zijn. Ze weten niet precies wat ze willen en krijgen ook geen kans om daarachter te komen, omdat deuren bij bedrijven door de hoge eisen die aan mensen worden gesteld eerder dicht dan open gaan. Met als gevolg dat ze aan de zijlijn komen te staan en hun talent verloren gaat. is gemaakt. Deze jongeren verdienen worden gevraagd en het niveau van de jongeren als En dat moet je als maatschappij niet willen. APS Personeelservices is een familiebedrijf dat al sinds 1977 uitzendt en detacheert. absoluut een kans om een plek te vinden op de arbeidsmarkt in een omgeving en in een ze van school komen. Door een stap er tussen te plaatsen waarin jongeren geleerd wordt wat werken Iedereen verdient namelijk een kans. En de ervaring leert dat jongeren hem echt wel grijpen Ook voor payrolling en werving en selectie kunt u bij ons terecht. Als regionaal en allround personeelsbureau bemiddelen wij personeel op diverse niveaus in veel verschillende vakgebieden. Bewust richt APS zich niet op één branche; ons specialisme baan die het beste in hem of haar naar boven haalt. Of hier de realist of de idealist spreekt? Ik denk beiden. Natuurlijk is het idealistisch om te veronderstellen dat je alle jongeren in Nederland aan het werk zou kunnen helpen. inhoudt en de jongeren verder worden gemotiveerd om hun talent te ontplooien en uiteindelijk een vak te leren, worden deze zaken op elkaar afgestemd waardoor de kans dat een jongeren succesvol aan de slag gaat en het bedrijf een gemotiveerde en als ze hem krijgen. BLAUWDRUK BEDRIJFS- VAKSCHOOL Terug naar de oude bedrijfsvakscholen. Het is een is kwaliteit. Door persoonlijk contact met u -de opdrachtgever- én onze kandidaten Maar de realist in mij zegt wel dat we er alles aan moeten doen om de nieuwe vakbekwame jongere aan het personeelsbestand toe kan voegen vele malen groter wordt. suggestie die door Wilthagen zeker niet direct wordt verworpen. Maar de blauwdrukken die we garanderen we die kwaliteit, al jaren. generatie zoveel mogelijk aan het werk te helpen. Niet alleen zijn we dat moreel aan onze jongeren verplicht, maar het is ook pure GENERALIST WORDT SPECIALIST hebben vanuit het verleden moeten dan wel afgestoft en aangepast worden aan de wensen en eisen van deze tijd. Maar het zou inderdaad een noodzaak om de BV Nederland draaiende te houden. Wilthagen signaleert nog een ander probleem. Het huidige onderwijssysteem In Nederland levert prima basis kunnen zijn voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is.

7 AMBASSADEURS, PARTNERS en VRIENDEN van Een Goeje Saeck! Stichting Sociaal Inklusief, juli 2015 PILGRIMS consultants! TOP ontwikkeling A.M.K.-Geldrop

GAME4talent TALENT-DISCOVERY EVENT

GAME4talent TALENT-DISCOVERY EVENT GAME4talent TALENT-DISCOVERY EVENT Ondernemersplatform Geldrop-Mierlo.14 mei 2014 WIE ZIJN WIJ? Een Goeje Saeck mogelijk gemaakt door de stichting Sociaal Inklusief PARTNERS & INITIATIEFNEMERS Lars van

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN

SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN STICHTING TALENT DISCOVERY SOCIAAL INKLUSIEF De stichting Sociaal Inklusief zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Zij stimuleert via Een Goeje Saeck! en YOUNGMAKERS jongeren en

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Werknemers in de metalektro zijn trots op hun werk en op het bedrijf waar zij werken en zij zijn positief over verschillende aspecten van hun werk.

Werknemers in de metalektro zijn trots op hun werk en op het bedrijf waar zij werken en zij zijn positief over verschillende aspecten van hun werk. uit rapport Werken in de Metalektro Werknemers in de metalektro zijn trots op hun werk en op het bedrijf waar zij werken en zij zijn positief over verschillende aspecten van hun werk. Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

eca Manifest FNV Hor 2015

eca Manifest FNV Hor 2015 Manifest FNV Horeca 2015 Inleiding De arbeidsvoorwaarden in de horeca staan al tijden onder flinke druk. De verhoudingen tussen cao-partijen zijn verhard en verslechterd. Onderhandelingen lopen al jaren

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie Onbeperkt leren NTI-Eega Businesscase en Discussie Voorstellen Drs. Erik Steenwelle MM Directeur NTI Zakelijk NTI Zakelijk 071-7501040 06-33324391 erik.steenwelle@nti.nl Programma Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

Overheidsparticipatie, de praktijk van binnenuit. Train-de-trainer programma

Overheidsparticipatie, de praktijk van binnenuit. Train-de-trainer programma 1 Overheidsparticipatie, de praktijk van binnenuit Train-de-trainer programma 2 Is uw gemeente bezig om overheidsparticipatie als werkwijze in te burgeren in de organisatie? En wilt u daarvoor de aanwezige

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Cylin BaanGarant Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Goed nieuws voor verzekeraars en grote werkgevers! Het activeren van werknemers die in de WGA zitten is voor iedereen belangrijk.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid augustus 2014

Nieuwsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid augustus 2014 Nieuwsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid augustus 2014 De zin in werk-week staat bijna voor de deur 20 september is het zover! De start van de Zin in werk- week. Een hele week in het teken van de strijd

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Snel schakelen in een dynamisch wereld Adecco Hospitality, Events & Promotions houdt zich bezig met het mobiliseren, begeleiden en binden van zowel

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Presentatie APS Interim

Presentatie APS Interim Presentatie APS Interim 7 maart 2012 Frans Kwakernaat E-mail: f.kwakernaat Inspiratie Vanafzaterdag6 november2011 interviewtde Volkskrant parallel aan de serie Leiders Gezocht wekelijks een Nederlandse

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Nominatie Nationaal Icoon 2014

Nominatie Nationaal Icoon 2014 1 2 Startersbeurs is een initiatief van FNV Jong We zagen steeds meer vacatures voorbij komen waarbij voor startersfuncties al enkele jaren werkervaring was vereist. En er was geen makkelijke manier om

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Een initiatief van Stichting Voorne-Putten inqbate. Voorne-Putten heeft te maken met vergrijzing en bevolkingskrimp. De beste manier

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin Klanttevredenheidsonderzoek Margolin KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Margolin vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK...

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie 10 Tips over Leiderschap voor startende Managers 1. 1 Accepteer het feit dat jij nog steeds veel moet leren. Je hebt de afgelopen jaren keihard gewerkt om dit te bereiken. Op jouw vakgebied heb je de nodige

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

LET S TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIE

LET S TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIE LET S TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIE i Dit is een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief in samenwerking met R&R social innovators onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes.

Nadere informatie

Specialist in arbeidsparticipatie.

Specialist in arbeidsparticipatie. Specialist in arbeidsparticipatie. Wij geloven dat jij de aandacht moet krijgen die je nodig hebt. www.chainworks.nl 1 Over ChainWorks Er zijn steeds meer argumenten en motivaties om mensen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven UniPartners heeft: 10 vestigingen door heel Nederland 14 partnerships met Junior Enterprises in Europa 70 studenten bestuurders per jaar 300 studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven 3500

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Welkom. Agenda Introductie Ontstaan & Doel 20duurzaam20 Pijlers Juiste Klimaat Bundelen van Kennis

Welkom. Agenda Introductie Ontstaan & Doel 20duurzaam20 Pijlers Juiste Klimaat Bundelen van Kennis Welkom Agenda Introductie Ontstaan & Doel 20duurzaam20 Pijlers Juiste Klimaat Bundelen van Kennis Voorstellen Stefan van der Laan Eigenaar Groene-Woningen Bedrijf voor verduurzamen van MKB / Particulieren

Nadere informatie

26-09-2014! DE JONGSTE GENERATIE OP DE ARBEIDSMARKT. GEBOREN TUSSEN 1985 en 2000 OP WEG NAAR DE ARBEIDSMARKT GENERATIES OP DE WERKVLOER

26-09-2014! DE JONGSTE GENERATIE OP DE ARBEIDSMARKT. GEBOREN TUSSEN 1985 en 2000 OP WEG NAAR DE ARBEIDSMARKT GENERATIES OP DE WERKVLOER ONDERWERPEN 1. GENERATIES 2. JONGERENTRENDS 2014 **** 3. WAT VINDEN JONGEREN DE JONGSTE GENERATIE OP DE ARBEIDSMARKT 18 SEPTEMBER 2014, HUUB NELIS BELANGRIJK? 4. HOE INTERESSEER JE JONGEREN? **** JONGERENCULTUUR

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

Dit seminar zal ons, de vandaag hier aanwezige sectoren, leiden in het exploreren van de inmiddels wereldwijd bekende Eigen Kracht.

Dit seminar zal ons, de vandaag hier aanwezige sectoren, leiden in het exploreren van de inmiddels wereldwijd bekende Eigen Kracht. Speech ter gelegenheid van Seminar Eigen Kracht / Forsa Propio 3 september 2015 Integrale aanpak vanuit een heldere visie Dit seminar gaat over Eigen Kracht. Welke associaties roept Eigen Kracht eigenlijk

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Waarom sociaal ondernemen?

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management MVO en reorganisatie Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie 1 Inhoudsopgave Mvo en reorganisatie Verantwoord en succesvol

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

Brug naar werk. Cylin werkt! een initiatief van CS Opleidingen

Brug naar werk. Cylin werkt! een initiatief van CS Opleidingen Brug naar werk Cylin werkt! een initiatief van CS Opleidingen Brug naar werk Onder de naam Cylin werkt! neemt CS Opleidingen het initiatief voor vier projecten. Vier projecten die allemaal over verbinding

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie