SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN"

Transcriptie

1 STICHTING TALENT DISCOVERY SOCIAAL INKLUSIEF De stichting Sociaal Inklusief zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Zij stimuleert via Een Goeje Saeck! en YOUNGMAKERS jongeren en jongvolwassenen hun talenten DESIGN te ontdekken en te ontwikkelen zodat ze via werk & inkomen kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. De stichting Sociaal Inklusief mobiliseert Bestuurders & Ondernemers, Overheden en Onderwijs om naar vermogen bij te dragen aan de realisatie van sociaal inklusief bestuur en ondernemerschap. MOODBOOK algemeen HR JAN ALGEMEEN HR mei

2 INDEX DE CONTEXT DOEL MOTTO OVERTUIGING BENADERING AANPAK ACTIVITEITEN HET EERSTE PROJECT YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY INFORMATIE SPONSORSHIP ACHTERGROND INFORMATIE

3 DE WERELD OM ONS HEEN ER DREIGT EEN GROOT TEKORT AAN MENSEN IN TECHNISCHE BEROEPEN MET ALS GEVOLG DAT DE ECONOMISCHE GROEI WORDT GEREMD! 03

4 DE WERELD OM ONS HEEN MET DE HUIDIGE WERVINGSMETHODEN WORDT DIT TALENT NIET BEREIKT! HET TALENT VAN TEVEEL JONGEREN & JONGVOLWASSENEN WORDT [NOG] NIET BENUT OMDAT ZE NIET ÓF NIET OP DE JUISTE PLEK AAN HET WERK ZIJN 04

5 DE WERELD OM ONS HEEN DE PARTICIPATIEWET WERK AAN DE WINKEL OOK VOOR HET MKB invoeringsdatum 1 januari 2015 een opname-target van mensen die wel kunnen werken, maar [nog] niet in staat zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen Jetta Klijnsma Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid 05

6 DE WERELD OM ONS HEEN SOCIAAL ONDERNEMEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER MEER DAN OOIT GAAT SOCIAAL ONDERNEMEN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL UITMAKEN VAN HET TE VOEREN REPUTATIEMANAGEMENT publicatie maandblad van de SER -dec2013/jan

7 U ZIET OM U HEEN DAT Sociale kwaliteit, educatie en participatie onder druk staan Terwijl de menselijke maat aan de basis staat van een welvarende samenleving waarin plaats, werk en inkomen is voor iedereen, dreigen we die door de toenemende globalisering uit het oog te verliezen en haken steeds meer mensen af 07

8 BELANGRIJKE TRADITIES SOCIALE COHESIE & CREATIEF ONDERNEMERSCHAP kenmerken het ondernemerschap in BRABANT en LIMBURG De erkenning van Brainport als de slimste regio van de wereld (2011) en van Eindhoven als de slimste stad van de wereld (2013) komen voort uit een traditie van samenwerking en vernieuwing. Daarbij stond de mens centraal: dat was -en is- immers het geheim van innovatie die ertoe doet! 08

9 WIST U DAT? SUCCESVOLLE INNOVEREN IS 75% SOCIALE INNOVATIE 25% TECHNOLOGISCHE INNOVATIE prof dr. Henk Volberda Sociale Innovatie dient zich aan als dé inspiratiebron voor de manier waarop commerciële, maatschappelijke en (semi) publieke partijen zich tot elkaar en hun omgeving verhouden. Nieuwe concepten, ideeën, structuren en strategieën gaan daarbij uit van zowel economische als sociale waarde! Omdat díe ideeën en strategieën aansturen op een samenleving die in al haar facetten duurzaam, innovatief en sociaal is En dus kunnen rekenen op een breed draagvlak omdat ze een appèl doen op de behoefte van ieder mens om zich gewaardeerd te weten voor zijn rol in en bijdrage aan de samenleving. 09

10 DE ÉCHTE UITDAGING ONDERNEMERS/BESTUURDERS die met een open houding en vernieuwingsbereid hun economische of maatschappelijke doelstellingen nastreven, waarbij de te realiseren doelen worden bepaald door de sociale en maatschappelijke rechtvaardiging van de activiteiten en de bijdrage aan het terugdringen van sociale ongelijkheid OVERHEID die sociaal-economische en maatschappelijke doelstellingen nastreeft op een wijze dat er zichtbaar sprake is van een voorwaarden scheppende en participerende rol van de overheid bij de bevordering van innovatief & sociaal besturen en ondernemen ONDERWIJS die leerlingen voorbereidt op hun deelname aan de samenleving en door hun inzet en curricula af te stemmen op de eisen van die samenleving bijdraagt aan de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en aan de participatie mogelijkheden van oud-leerlingen ONS ALLEMAAL die ons bewust zijn van onze talenten en bereid zijn deze te ontwikkelen en in te zetten op een wijze dat er sprake is van een goed werknemerschap en burgerschap 10

11 STICHTING SOCIAAL INKLUSIEF WIJ GAAN DE UITDAGING AAN! 11

12 ONZE INZET JONGEREN & JONGVOLWASSENEN mobiliseren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen ook mensen met een hulp- of zorgvraag en/of sociale of maatschappelijke achterstand ondernemerschap vanuit het besef dat economische en sociale waarde gelijk opgaan Ondernemers/Bestuurders, Overheid en Onderwijs stimuleren om naar vermogen bij te dragen aan een samenleving waar ook zij volwaardig kunnen meedoen Organisaties kennis laten maken met sociaal inklusief ondernemerschap en hen behulpzaam zijn bij de implementatie ervan 12

13 ONS MOTTO Geef vorm aan een samenleving waarin besturen + ondernemen met de menselijke maat de standaard is 13

14 ONZE VISIE. TALENTEN ZIJN DE MENSELIJKE BOUWSTENEN VAN IEDERE ORGANISATIE Voor de ontwikkeling van het talent is iedereen ZELF verantwoordelijk maar daar zijn wel voorbeelden voor nodig zoals Lars en David [twee van onze AMBASSADEURS!] Lars van der Hoorn Ondernemer sociaal geëngageerd Van der Hoorn Buigtechniek + BRUINPORT ASSEMBLY MOODBOOK ALGEMEEN HR JAN ALGEMEEN HR mei David Romanello Musicus + startend Cultureel Ondernemer inspirator Romanello Music 14

15 ONZE PASSIE LEARN, PLAY & GROW TOGETHER 15

16 ONZE INSPIRATIE GAMIFICATION ALS IN- & EXTERNE STIMULANS ZET MENSEN IN BEWEGING STATUS ACCESS POWER STUFF STIMULEERT ORGANISATIES TE INVESTEREN IN DE RANDVOORWAARDEN FEEDBACK FRIENDS FUN ZORGT ERVOOR DAT MENSEN BETROKKEN + LOYAAL BLIJVEN Gabe Zichermann Oprichter & CEO van Dopamine + Gamification Co Expert Spreker Auteur inzake Gamification + Engagement Mechanics 16

17 ONZE AANPAK Wij stimuleren een aanpak die verbindt + verbroedert + motiveert om in actie te komen waarin sociale verschillen en andere denkbeelden wegvallen en waar ruimte is voor ieders unieke persoonlijke creativiteit,talent en ambitie 17

18 20 ONZE ACTIVITEITEN VOORNEMEN JULI 2014 VOORNEMEN SEPTEMBER SOCIAL INNOVATIONSOCIAL INNOVATION c o m m u n i t yc o m m u n i t y die investeert indie investeert in TALENTONTWIKKELING TALENTONTWIKKELING ontwikkelcentrum ontwikkelcentrum 2015 SOCIAAL INKLUSIEF SOCIAAL INKLUSIEF ONDERNEMERSCHAP ONDERNEMERSCHAP spelend ontdekken van je PASSIE voor perspectiefvolle beroepen via spelend ontdekken van je PASSIE+ TALENTEN voor perspectiefvolle beroepen via PopUp TALENT DISCOVERY EVENT INNOVATIE sessies die beklijven WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK naar het impact van participatie op onze SAMENWERKINGSBEREIDHEID VOORTSCHRIJDEND INZICHT MASTERCLASS SOCIAAL INKLUSIEF ONDERNEMEN YOUNGMAKERS TALENT 2015 DISCOVERY voor /door MKBondernermers voor jongeren 17 t/m 27 jaar 18

19 MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Essentieel voor de Stichting Sociaal Inklusief is het MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University, heeft een mooie bijdrage geleverd aan de publicatie over Een Goeje Saeck! Prof. Dr. Ton Wilthagen MOODBOOK MOODBOOK ALGEMEEN HR september2014 ALGEMEEN HR mei2015 Prof. Dr. Arjen van den Born Prof. dr. Arjan van den Born hoogleraar CreatiefOndernemerschap aan de Tilburg University gaat -bij voldoende middelensamen met Een Goeje Saeck! onderzoek doen naar de impact van participatie op de samenwerkingsbereidheid van mensen ongeacht hun sociale achtergronden en denkbeelden 19

20 MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Essentieel voor de Stichting Sociaal Inklusief is het MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK maatschappelijk draagvlak betekent ook directe of indirecte deelname van de lokale overheid dan wel intermediairs die zij hebben ingeschakeld voor de implementatie van het sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke beleid 20

21 ONS 1 e PROJECT wil jij net als ik aan het werk? Heb je talent voor techniek? Meld je dan aan! youngmakers.nl de YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY GELDROP-MIERLO maart-april 2015 Youngmakers is powered by met steun van: 21

22 MKB MAAK INDUSTRIE metaal & elektrotechnische industrie apparaten- & machinebouw reparatie- en installatiebedrijven industrial design services bouw- en aanverwante bedrijven grafische industrie MKB MAAK-Bedrijven uit de regio die verwachten bij gebrek aan kundig vakmanschap te worden geremd in hun economische ontwikkeling en bereid zijn jongeren & jongvolwassenen een kans te geven om hun talent voor TECHNIEK, BOUW en VAKMANSCHAP verder te ontwikkelen dit is de kans om met je bedrijf te laten zien dat je investeert in de toekomst MOODBOOK ALGEMEEN HR JAN ALGEMEEN HR mei

23 KANDIDATEN laten zien wat je kunt, daar doe je het voor JONGEREN en JONGVOLWASSENEN [17 TOT 28 JARIGEN] met affiniteit voor TECHNIEK, BOUW en VAKMANSCHAP zoekend naar eigen TALENT, DRIVE en TOEKOMSTPERSPECTIEF MAAR twijfelen over hun beroepskeuze - óf zich onzeker voelen over de hun presentatie of prestatie OOK JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN MET EEN ABC-HULPVRAAG A = ER IS MISSCHIEN EEN BEPERKTE AANPASSING VAN DE WERKPLEK NOODZAKELIJK B = WAT EXTRA BEGELEIDING C = EXTRA COACHING [OOK VAN TOEKOMSTIGE COLLEGA S] 1) waarvoor niet eerder aandacht of budget beschikbaar was. 1) 23

24 ROUTE [PER PROJECT] Een Goeje Saeck! SELECTIE PRAKTIJK TOETS START aanmelding KANDIDATEN introductie bijeenkomst WERKPLAATS ACTIVITEITEN SLOTMANIFESTATIE AMBASSADEUR START BEDRIJVEN campagne bijeenkomst leermeesters bijeenkomst leermeesters voorbereiding op slotmanifestatie 24

25 PLAN PLAN Talent Discovery events Bedrijventerrein Eeneind ambassadeur:.. Industrieterrein Emopad ambassadeur: Van der Hoorn Buigtechniek Industrieterrein Kampershoek ambassadeur: Van Hoorn Carbide locaties waar inmiddels een of meerdere ambassadeurs zijn en waar afspraken gemaakt zijn over de organisatie van de YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY locaties waar gesprekken met potentiële ambassadeurs gaande zijn NB: EEN VOORWAARDE VOOR HET OPSTARTEN VAN EEN YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY IS DE AANWEZIGHEID VAN EEN AMBASSADEUR. 25

26 SPONSOREN ONMISBARE SCHAKELS FINANCIERING Sponsoring [financieel of materieel] door commerciële, maatschappelijke en publieke organisaties in cash of natura Commercials Advertenties op onze website Donaties door sympathisanten Crowdfunding Subsidie 26

27 KEUZE MENU SLOTMANIFESTATIE SPONSOR-BEDRAG FINANCIEEL of MATERIEEL 1 CO-BRANDING OPNEMEN VAN NAAM/BEELDMERK, inclusief hyperlinks MOGELIJKHEID TOT PLAATSEN VAN ADVERTENTIE 2 bij uitingen door en van Een Goeje Saeck! via het business magazine GIOEIE ZAKEN gratis opname in redactionele bijdrage in business magazine GOEIE ZAKEN 3 GRATIS VERMELDING VACATURES 4 VRIEND 500 Euro minimale financiële inleg: 250 PARTNER AMBASSADEUR 1000 Euro 2250 Euro minimale financiële inleg: 500 minimale financiële inleg: 1000 PROGRESSIEVE KORTING OP ADVERTENTIE /ADVERTORIAL 1 uiteraard is een combinatie van financiële en materiële sponsoring ook mogelijk 2 bij plaatsing ADVERTENTIE/advertorial gelden de richtlijnen en procedures van de desbetreffende uitgever 3 eenmalig 4 via de website van Een Goeje Saeck! [geldt uitsluitend voor op de doelgroep gerichte vacatures] EenGoejeSaeck! sponsormogelijkheden YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY EVENT versie MEI 2015 eerdere versies zijn hiermee komen te vervallen Kan de Stichting Sociaal Inklusief op uw sympathie rekenen en zou u dat -ongeacht het project- willen uitdrukken in een financiële ondersteuning dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk door uw bijdrage te storten op rekeningnummer NL94RABO ten name van Stichting Sociaal Inklusief te Beusichem. 27

28 STRUCTUUR Sociaal Inklusief is een onderneming zonder winstoogmerk met als doel initiatieven te ontwikkelen gericht op het bevorderen van sociaal innovatief bestuur & ondernemerschap en talentbevordering Initiatiefnemer Stichting Sociaal Inklusief Bestuur RvT Comité van Meedenkers VRIENDEN PARTNER AMBASSADEUR sponsoren van de projecten 28

29 WIE ZIJN WIJ? PARTNERS-kernteam & AANJAGERS Lars van der Hoorn Van Hoorn Buigtechniek AMBASSADEUR David Romanello Romanello Music FHKTilburg JONGEREN-AMBASSADEUR Harold van der Horst 2atwork COMMUNICATIE Gijs van Boerdonk Fracta ACTIVITEITEN-COÖRDINATOR Hans Rutjes initiatiefnemer tevens bestuurslid Stichting Sociaal Inklusief Nico Blaauw Pilgrims Consult tevens bestuurslid Stichting Sociaal Inklusief Nina Hoek van Dijke Jong&JeWilWat JONGERENCOMMUNICATIE Aytekin Demirci RegioTechniek ARBEIDSMARKT-INTERVENTIES Arthur Popping TOP! Ontwikkeling OPLEIDING & COACHING. 29

30 SAMEN- VATTING WAAROM PARTICIPATIE en SOCIALE VEILIGHEID staan onder druk SAMENWERKING kan zoveel meer opleveren als we over onze eigen schaduw kunnen springen ECONOMISCHE + SOCIALE WAARDEN dienen samen op te gaan in plaats van te concurreren met elkaar KOSTEN VOOR INACTIVITEIT moeten worden omgebogen naar INVESTERINGEN in OPLEIDING+ WERK HOE BLAUWDRUK-denken vervangen door ONTDEKKEN+SPELEND LEREN versterkt innovatie CO-CREATIE bevorderen door onderling respect via DE MENSELIJKE MAAT BEWUSTER OMGAAN MET JE TALENTEN door te kiezen voor PASSIE + PERSPECTIEF WAT SOCIAL INNOVATION c ommunity die investeert in TALENTONTWIKKELING ontwikkelcentrum SOCIAAL INKLUSIEF ONDERNEMERSCHAP spelend ontdekken van je PASSIE+ TALENTEN voor perspectiefvolle beroepen INNOVATIE+CO-CREATIE sessies die beklijven werkt op basis van de nieuwste SPEL-/LEERINZICHTEN en met PROFESSIONALS uit de creatieve industrie WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK naar het impact van participatie op onze SAMENWERKINGSBEREIDHEID VOOR WIE believers in DE MENSELIJKE MAAT als factor voor SUCCES believers in GAMIFICATION als CHANGE MAKER ONDERNEMERS die T A L E N T E N beschouwen als de B O U W S T E N E N van hun organisatie O V E R H E D E N die willen bijdragen aan een samenleving waaraan IEDEREEN op een passende wijze kan deelnemen ONDERWIJSTINSTELLINGEN die in hun Curriculum ZELFVERTROUWEN+VEERKRACHT centraal stellen 30

31 INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE - of - 31