SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN"

Transcriptie

1 STICHTING TALENT DISCOVERY SOCIAAL INKLUSIEF De stichting Sociaal Inklusief zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Zij stimuleert via Een Goeje Saeck! en YOUNGMAKERS jongeren en jongvolwassenen hun talenten DESIGN te ontdekken en te ontwikkelen zodat ze via werk & inkomen kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. De stichting Sociaal Inklusief mobiliseert Bestuurders & Ondernemers, Overheden en Onderwijs om naar vermogen bij te dragen aan de realisatie van sociaal inklusief bestuur en ondernemerschap. MOODBOOK algemeen HR JAN ALGEMEEN HR mei

2 INDEX DE CONTEXT DOEL MOTTO OVERTUIGING BENADERING AANPAK ACTIVITEITEN HET EERSTE PROJECT YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY INFORMATIE SPONSORSHIP ACHTERGROND INFORMATIE

3 DE WERELD OM ONS HEEN ER DREIGT EEN GROOT TEKORT AAN MENSEN IN TECHNISCHE BEROEPEN MET ALS GEVOLG DAT DE ECONOMISCHE GROEI WORDT GEREMD! 03

4 DE WERELD OM ONS HEEN MET DE HUIDIGE WERVINGSMETHODEN WORDT DIT TALENT NIET BEREIKT! HET TALENT VAN TEVEEL JONGEREN & JONGVOLWASSENEN WORDT [NOG] NIET BENUT OMDAT ZE NIET ÓF NIET OP DE JUISTE PLEK AAN HET WERK ZIJN 04

5 DE WERELD OM ONS HEEN DE PARTICIPATIEWET WERK AAN DE WINKEL OOK VOOR HET MKB invoeringsdatum 1 januari 2015 een opname-target van mensen die wel kunnen werken, maar [nog] niet in staat zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen Jetta Klijnsma Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid 05

6 DE WERELD OM ONS HEEN SOCIAAL ONDERNEMEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER MEER DAN OOIT GAAT SOCIAAL ONDERNEMEN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL UITMAKEN VAN HET TE VOEREN REPUTATIEMANAGEMENT publicatie maandblad van de SER -dec2013/jan

7 U ZIET OM U HEEN DAT Sociale kwaliteit, educatie en participatie onder druk staan Terwijl de menselijke maat aan de basis staat van een welvarende samenleving waarin plaats, werk en inkomen is voor iedereen, dreigen we die door de toenemende globalisering uit het oog te verliezen en haken steeds meer mensen af 07

8 BELANGRIJKE TRADITIES SOCIALE COHESIE & CREATIEF ONDERNEMERSCHAP kenmerken het ondernemerschap in BRABANT en LIMBURG De erkenning van Brainport als de slimste regio van de wereld (2011) en van Eindhoven als de slimste stad van de wereld (2013) komen voort uit een traditie van samenwerking en vernieuwing. Daarbij stond de mens centraal: dat was -en is- immers het geheim van innovatie die ertoe doet! 08

9 WIST U DAT? SUCCESVOLLE INNOVEREN IS 75% SOCIALE INNOVATIE 25% TECHNOLOGISCHE INNOVATIE prof dr. Henk Volberda Sociale Innovatie dient zich aan als dé inspiratiebron voor de manier waarop commerciële, maatschappelijke en (semi) publieke partijen zich tot elkaar en hun omgeving verhouden. Nieuwe concepten, ideeën, structuren en strategieën gaan daarbij uit van zowel economische als sociale waarde! Omdat díe ideeën en strategieën aansturen op een samenleving die in al haar facetten duurzaam, innovatief en sociaal is En dus kunnen rekenen op een breed draagvlak omdat ze een appèl doen op de behoefte van ieder mens om zich gewaardeerd te weten voor zijn rol in en bijdrage aan de samenleving. 09

10 DE ÉCHTE UITDAGING ONDERNEMERS/BESTUURDERS die met een open houding en vernieuwingsbereid hun economische of maatschappelijke doelstellingen nastreven, waarbij de te realiseren doelen worden bepaald door de sociale en maatschappelijke rechtvaardiging van de activiteiten en de bijdrage aan het terugdringen van sociale ongelijkheid OVERHEID die sociaal-economische en maatschappelijke doelstellingen nastreeft op een wijze dat er zichtbaar sprake is van een voorwaarden scheppende en participerende rol van de overheid bij de bevordering van innovatief & sociaal besturen en ondernemen ONDERWIJS die leerlingen voorbereidt op hun deelname aan de samenleving en door hun inzet en curricula af te stemmen op de eisen van die samenleving bijdraagt aan de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en aan de participatie mogelijkheden van oud-leerlingen ONS ALLEMAAL die ons bewust zijn van onze talenten en bereid zijn deze te ontwikkelen en in te zetten op een wijze dat er sprake is van een goed werknemerschap en burgerschap 10

11 STICHTING SOCIAAL INKLUSIEF WIJ GAAN DE UITDAGING AAN! 11

12 ONZE INZET JONGEREN & JONGVOLWASSENEN mobiliseren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen ook mensen met een hulp- of zorgvraag en/of sociale of maatschappelijke achterstand ondernemerschap vanuit het besef dat economische en sociale waarde gelijk opgaan Ondernemers/Bestuurders, Overheid en Onderwijs stimuleren om naar vermogen bij te dragen aan een samenleving waar ook zij volwaardig kunnen meedoen Organisaties kennis laten maken met sociaal inklusief ondernemerschap en hen behulpzaam zijn bij de implementatie ervan 12

13 ONS MOTTO Geef vorm aan een samenleving waarin besturen + ondernemen met de menselijke maat de standaard is 13

14 ONZE VISIE. TALENTEN ZIJN DE MENSELIJKE BOUWSTENEN VAN IEDERE ORGANISATIE Voor de ontwikkeling van het talent is iedereen ZELF verantwoordelijk maar daar zijn wel voorbeelden voor nodig zoals Lars en David [twee van onze AMBASSADEURS!] Lars van der Hoorn Ondernemer sociaal geëngageerd Van der Hoorn Buigtechniek + BRUINPORT ASSEMBLY MOODBOOK ALGEMEEN HR JAN ALGEMEEN HR mei David Romanello Musicus + startend Cultureel Ondernemer inspirator Romanello Music 14

15 ONZE PASSIE LEARN, PLAY & GROW TOGETHER 15

16 ONZE INSPIRATIE GAMIFICATION ALS IN- & EXTERNE STIMULANS ZET MENSEN IN BEWEGING STATUS ACCESS POWER STUFF STIMULEERT ORGANISATIES TE INVESTEREN IN DE RANDVOORWAARDEN FEEDBACK FRIENDS FUN ZORGT ERVOOR DAT MENSEN BETROKKEN + LOYAAL BLIJVEN Gabe Zichermann Oprichter & CEO van Dopamine + Gamification Co Expert Spreker Auteur inzake Gamification + Engagement Mechanics 16

17 ONZE AANPAK Wij stimuleren een aanpak die verbindt + verbroedert + motiveert om in actie te komen waarin sociale verschillen en andere denkbeelden wegvallen en waar ruimte is voor ieders unieke persoonlijke creativiteit,talent en ambitie 17

18 20 ONZE ACTIVITEITEN VOORNEMEN JULI 2014 VOORNEMEN SEPTEMBER SOCIAL INNOVATIONSOCIAL INNOVATION c o m m u n i t yc o m m u n i t y die investeert indie investeert in TALENTONTWIKKELING TALENTONTWIKKELING ontwikkelcentrum ontwikkelcentrum 2015 SOCIAAL INKLUSIEF SOCIAAL INKLUSIEF ONDERNEMERSCHAP ONDERNEMERSCHAP spelend ontdekken van je PASSIE voor perspectiefvolle beroepen via spelend ontdekken van je PASSIE+ TALENTEN voor perspectiefvolle beroepen via PopUp TALENT DISCOVERY EVENT INNOVATIE sessies die beklijven WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK naar het impact van participatie op onze SAMENWERKINGSBEREIDHEID VOORTSCHRIJDEND INZICHT MASTERCLASS SOCIAAL INKLUSIEF ONDERNEMEN YOUNGMAKERS TALENT 2015 DISCOVERY voor /door MKBondernermers voor jongeren 17 t/m 27 jaar 18

19 MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Essentieel voor de Stichting Sociaal Inklusief is het MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University, heeft een mooie bijdrage geleverd aan de publicatie over Een Goeje Saeck! Prof. Dr. Ton Wilthagen MOODBOOK MOODBOOK ALGEMEEN HR september2014 ALGEMEEN HR mei2015 Prof. Dr. Arjen van den Born Prof. dr. Arjan van den Born hoogleraar CreatiefOndernemerschap aan de Tilburg University gaat -bij voldoende middelensamen met Een Goeje Saeck! onderzoek doen naar de impact van participatie op de samenwerkingsbereidheid van mensen ongeacht hun sociale achtergronden en denkbeelden 19

20 MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Essentieel voor de Stichting Sociaal Inklusief is het MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK maatschappelijk draagvlak betekent ook directe of indirecte deelname van de lokale overheid dan wel intermediairs die zij hebben ingeschakeld voor de implementatie van het sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke beleid 20

21 ONS 1 e PROJECT wil jij net als ik aan het werk? Heb je talent voor techniek? Meld je dan aan! youngmakers.nl de YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY GELDROP-MIERLO maart-april 2015 Youngmakers is powered by met steun van: 21

22 MKB MAAK INDUSTRIE metaal & elektrotechnische industrie apparaten- & machinebouw reparatie- en installatiebedrijven industrial design services bouw- en aanverwante bedrijven grafische industrie MKB MAAK-Bedrijven uit de regio die verwachten bij gebrek aan kundig vakmanschap te worden geremd in hun economische ontwikkeling en bereid zijn jongeren & jongvolwassenen een kans te geven om hun talent voor TECHNIEK, BOUW en VAKMANSCHAP verder te ontwikkelen dit is de kans om met je bedrijf te laten zien dat je investeert in de toekomst MOODBOOK ALGEMEEN HR JAN ALGEMEEN HR mei

23 KANDIDATEN laten zien wat je kunt, daar doe je het voor JONGEREN en JONGVOLWASSENEN [17 TOT 28 JARIGEN] met affiniteit voor TECHNIEK, BOUW en VAKMANSCHAP zoekend naar eigen TALENT, DRIVE en TOEKOMSTPERSPECTIEF MAAR twijfelen over hun beroepskeuze - óf zich onzeker voelen over de hun presentatie of prestatie OOK JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN MET EEN ABC-HULPVRAAG A = ER IS MISSCHIEN EEN BEPERKTE AANPASSING VAN DE WERKPLEK NOODZAKELIJK B = WAT EXTRA BEGELEIDING C = EXTRA COACHING [OOK VAN TOEKOMSTIGE COLLEGA S] 1) waarvoor niet eerder aandacht of budget beschikbaar was. 1) 23

24 ROUTE [PER PROJECT] Een Goeje Saeck! SELECTIE PRAKTIJK TOETS START aanmelding KANDIDATEN introductie bijeenkomst WERKPLAATS ACTIVITEITEN SLOTMANIFESTATIE AMBASSADEUR START BEDRIJVEN campagne bijeenkomst leermeesters bijeenkomst leermeesters voorbereiding op slotmanifestatie 24

25 PLAN PLAN Talent Discovery events Bedrijventerrein Eeneind ambassadeur:.. Industrieterrein Emopad ambassadeur: Van der Hoorn Buigtechniek Industrieterrein Kampershoek ambassadeur: Van Hoorn Carbide locaties waar inmiddels een of meerdere ambassadeurs zijn en waar afspraken gemaakt zijn over de organisatie van de YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY locaties waar gesprekken met potentiële ambassadeurs gaande zijn NB: EEN VOORWAARDE VOOR HET OPSTARTEN VAN EEN YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY IS DE AANWEZIGHEID VAN EEN AMBASSADEUR. 25

26 SPONSOREN ONMISBARE SCHAKELS FINANCIERING Sponsoring [financieel of materieel] door commerciële, maatschappelijke en publieke organisaties in cash of natura Commercials Advertenties op onze website Donaties door sympathisanten Crowdfunding Subsidie 26

27 KEUZE MENU SLOTMANIFESTATIE SPONSOR-BEDRAG FINANCIEEL of MATERIEEL 1 CO-BRANDING OPNEMEN VAN NAAM/BEELDMERK, inclusief hyperlinks MOGELIJKHEID TOT PLAATSEN VAN ADVERTENTIE 2 bij uitingen door en van Een Goeje Saeck! via het business magazine GIOEIE ZAKEN gratis opname in redactionele bijdrage in business magazine GOEIE ZAKEN 3 GRATIS VERMELDING VACATURES 4 VRIEND 500 Euro minimale financiële inleg: 250 PARTNER AMBASSADEUR 1000 Euro 2250 Euro minimale financiële inleg: 500 minimale financiële inleg: 1000 PROGRESSIEVE KORTING OP ADVERTENTIE /ADVERTORIAL 1 uiteraard is een combinatie van financiële en materiële sponsoring ook mogelijk 2 bij plaatsing ADVERTENTIE/advertorial gelden de richtlijnen en procedures van de desbetreffende uitgever 3 eenmalig 4 via de website van Een Goeje Saeck! [geldt uitsluitend voor op de doelgroep gerichte vacatures] EenGoejeSaeck! sponsormogelijkheden YOUNGMAKERS TALENT DISCOVERY EVENT versie MEI 2015 eerdere versies zijn hiermee komen te vervallen Kan de Stichting Sociaal Inklusief op uw sympathie rekenen en zou u dat -ongeacht het project- willen uitdrukken in een financiële ondersteuning dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk door uw bijdrage te storten op rekeningnummer NL94RABO ten name van Stichting Sociaal Inklusief te Beusichem. 27

28 STRUCTUUR Sociaal Inklusief is een onderneming zonder winstoogmerk met als doel initiatieven te ontwikkelen gericht op het bevorderen van sociaal innovatief bestuur & ondernemerschap en talentbevordering Initiatiefnemer Stichting Sociaal Inklusief Bestuur RvT Comité van Meedenkers VRIENDEN PARTNER AMBASSADEUR sponsoren van de projecten 28

29 WIE ZIJN WIJ? PARTNERS-kernteam & AANJAGERS Lars van der Hoorn Van Hoorn Buigtechniek AMBASSADEUR David Romanello Romanello Music FHKTilburg JONGEREN-AMBASSADEUR Harold van der Horst 2atwork COMMUNICATIE Gijs van Boerdonk Fracta ACTIVITEITEN-COÖRDINATOR Hans Rutjes initiatiefnemer tevens bestuurslid Stichting Sociaal Inklusief Nico Blaauw Pilgrims Consult tevens bestuurslid Stichting Sociaal Inklusief Nina Hoek van Dijke Jong&JeWilWat JONGERENCOMMUNICATIE Aytekin Demirci RegioTechniek ARBEIDSMARKT-INTERVENTIES Arthur Popping TOP! Ontwikkeling OPLEIDING & COACHING. 29

30 SAMEN- VATTING WAAROM PARTICIPATIE en SOCIALE VEILIGHEID staan onder druk SAMENWERKING kan zoveel meer opleveren als we over onze eigen schaduw kunnen springen ECONOMISCHE + SOCIALE WAARDEN dienen samen op te gaan in plaats van te concurreren met elkaar KOSTEN VOOR INACTIVITEIT moeten worden omgebogen naar INVESTERINGEN in OPLEIDING+ WERK HOE BLAUWDRUK-denken vervangen door ONTDEKKEN+SPELEND LEREN versterkt innovatie CO-CREATIE bevorderen door onderling respect via DE MENSELIJKE MAAT BEWUSTER OMGAAN MET JE TALENTEN door te kiezen voor PASSIE + PERSPECTIEF WAT SOCIAL INNOVATION c ommunity die investeert in TALENTONTWIKKELING ontwikkelcentrum SOCIAAL INKLUSIEF ONDERNEMERSCHAP spelend ontdekken van je PASSIE+ TALENTEN voor perspectiefvolle beroepen INNOVATIE+CO-CREATIE sessies die beklijven werkt op basis van de nieuwste SPEL-/LEERINZICHTEN en met PROFESSIONALS uit de creatieve industrie WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK naar het impact van participatie op onze SAMENWERKINGSBEREIDHEID VOOR WIE believers in DE MENSELIJKE MAAT als factor voor SUCCES believers in GAMIFICATION als CHANGE MAKER ONDERNEMERS die T A L E N T E N beschouwen als de B O U W S T E N E N van hun organisatie O V E R H E D E N die willen bijdragen aan een samenleving waaraan IEDEREEN op een passende wijze kan deelnemen ONDERWIJSTINSTELLINGEN die in hun Curriculum ZELFVERTROUWEN+VEERKRACHT centraal stellen 30

31 INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE - of - 31

GAME4talent TALENT-DISCOVERY EVENT

GAME4talent TALENT-DISCOVERY EVENT GAME4talent TALENT-DISCOVERY EVENT Ondernemersplatform Geldrop-Mierlo.14 mei 2014 WIE ZIJN WIJ? Een Goeje Saeck mogelijk gemaakt door de stichting Sociaal Inklusief PARTNERS & INITIATIEFNEMERS Lars van

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN WERK VOOR TALENT TALENT ZOEKT WERK

EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN WERK VOOR TALENT TALENT ZOEKT WERK EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN TEVEEL JONGEREN STAAN AAN DE ZIJLIJN. ZONDE! YOUNGMAKERS GAAN DE UITDAGING AAN. IN REGIONALE TALENT DISCOVERY EVENTS ONTDEKKEN ZE WAT

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

WORD SPONSOR VAN DE UITVINDFABRIEK IN BREDA!

WORD SPONSOR VAN DE UITVINDFABRIEK IN BREDA! WORD SPONSOR VAN DE UITVINDFABRIEK IN BREDA! De Uitvindfabriek Adoptie- en sponsorpakketten In De Uitvindfabriek ontdekken kinderen hun affiniteit met techniek. Met technici en creatieven fabriceren en

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

Brainport 2020 wordt Brainport Network

Brainport 2020 wordt Brainport Network Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Design for what? Your customers (future) success!

Design for what? Your customers (future) success! 5 JAAR INSPIRATIE Design for what? Your customers (future) success! KENNISDELING NETWERKEN 5 JAAR Innoversum Innovatiecongres - achtergrond Het Innoversum Innovatiecongres is een jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

SOCIAAL INKLUSIEF BESTUREN & ONDERNEMEN. een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes

SOCIAAL INKLUSIEF BESTUREN & ONDERNEMEN. een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes SOCIAAL INKLUSIEF BESTUREN & ONDERNEMEN een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes i Dit is een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van

Nadere informatie

symposium Persoonlijke Uitnodiging Rotterdam, 12 mei 2014

symposium Persoonlijke Uitnodiging Rotterdam, 12 mei 2014 Persoonlijke Uitnodiging symposium Rotterdam, 12 mei 2014 De samenleving heeft behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

SURINAME ALS MULTINATIONAL

SURINAME ALS MULTINATIONAL SURINAME ALS MULTINATIONAL LET US WORK TOGETHER Globalisatie Duurzaam en Ondernemen Grace Boldewijn Eigenaar BoCari Holding group Europese Zakenvrouw 2002/2003 Columnist Financieel dagblad Microfinanciering

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

CONCEPT-Business model Werkplein Campus

CONCEPT-Business model Werkplein Campus CONCEPT-Business model Werkplein Campus Introductie Stichting Werkplein Campus het Bildt De stichting Werkplein Campus wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst Arbeidsbeperking volgens Carrière Diversiteit De jeugd heeft de toekomst Bijeenkomst Handicap + Studie Design Academy Eindhoven 1 Inclusief ondernemerschap In het kort hoe we bij deze reis zijn gekomen.

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel

De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel prof.dr. Hans Strikwerda Met reviews door: prof. dr. Arnoud Boot mr. drs. Atzo Nicolaï drs. Michiel Muller prof. dr. Eric Claassen dr. René Kuijten prof. dr.

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Oranje Fonds Groeiprogramma

Oranje Fonds Groeiprogramma Oranje Fonds Groeiprogramma programmaoverzicht 2012 Oranje Fonds Groeiprogramma Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe

Nadere informatie

Lisa van Ginkel / Rick van Esch / Carina Mostertman / Juri Baars Groep 2

Lisa van Ginkel / Rick van Esch / Carina Mostertman / Juri Baars Groep 2 Analyse 1: Groep 2 Onderzoek Jane McGonigal Jane McGonigal is een game designer (en researcher), academicus en schrijver, geboren op 21 oktober 1977. Ze is vooral bekend geworden met haar location-based

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010 Workshop Waarden Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva 2 december 2010 Even smullen Cultuur Cultuur is gedeelde waarden, normen en verwachtingen die aan de basis liggen van hoe:

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman

BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman MIJN ROUTE NAAR BUSINESS INNOVATIE De waarde van het vak Ondernemerschap als kernthema Ik maak het verschil MOBIELE TELEFOON IN 1999 Ben jij de nieuwe

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Van Moeten naar Willen

Van Moeten naar Willen Van Moeten naar Willen De winst van sociaal ondernemen #RegioQ4 Participatiewet 2015 Eénregeling voor mensen die een opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt Gevolgen voor gemeenten en ondernemers Q4 heeft

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

De economische kracht van de ondernemende vrouw

De economische kracht van de ondernemende vrouw De economische kracht van de ondernemende vrouw drs. Monique Brummans drs. Nicolette Loonen dr. Ingrid Verheul drs. Josette Dijkhuizen dr. Caroline Essers dr. Ilse Matser dr. Chantal Remery Michiel de

Nadere informatie

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster.

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster. Het MNF Concept Een concept voor bibliotheken om een (vernieuwde) positie, identiteit en nieuwe vormen van dienstverlening vorm te geven. En hun waarde te kunnen aantonen, die zoveel meer is dan geld en

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Integriteitscode Stenden

Integriteitscode Stenden Integriteitscode Stenden Inleiding Stenden Hogeschool is een innoverende, nationaal en internationaal ondernemende organisatie voor hoger beroepsonderwijs. Met hoogwaardige, eigentijdse kennis, wil Stenden

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein Boeken die spreken! Yolanda Eijgenstein, Zakenvrouw van het Jaar 1997, presenteert op kleurrijke wijze haar managementfilosofie. Haar motto

Nadere informatie

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Creativiteit in zakelijkheid Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Welkom! Vandaag deel ik met jullie een reisverslag Langs 4 centra uit de eerste generatie 4 Met deze centra hadden wij een workshop over nieuwe

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Sociale innovatie zoveel méér dan technologische vernieuwing: het gaat om de kwaliteiten van de mens in zijn omgeving

Sociale innovatie zoveel méér dan technologische vernieuwing: het gaat om de kwaliteiten van de mens in zijn omgeving Sociale innovatie zoveel méér dan technologische vernieuwing: het gaat om de kwaliteiten van de mens in zijn omgeving Marie- Thérèse Rooijackers en Frank Boss Inleiding Het behoeft inmiddels nauwelijks

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Sociale innovatie: bouwen op de kracht van je omgeving

Sociale innovatie: bouwen op de kracht van je omgeving ERAC Infopaper April 2014 Sociale innovatie: bouwen op de kracht van je omgeving Marie-Thérèse Rooijackers (PSW) en Frank Boss (ERAC) Inleiding Technologische ontwikkeling alléén biedt niet voldoende voorwaarde

Nadere informatie

DoeMee! Een initiatief in Uden

DoeMee! Een initiatief in Uden DoeMee! Een initiatief in Uden Waar werkgevers talenten vinden om samen het werk in de toekomst duurzaam uit te voeren. Waar mensen die werk zoeken hun talenten ontplooien. Een metamorfose in samen duurzaam

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Adverteren. Nyenrode Alumni VCV

Adverteren. Nyenrode Alumni VCV Adverteren Nyenrode Alumni VCV Achtergrond De Nyenrode Alumni VCV (NA VCV) is de alumni vereniging voor alle alumni van de Nyenrode Business Universiteit. De vereniging telt ruim 6.000 leden; een koopkrachtige

Nadere informatie

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep Talentontwikkeling http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg Missie Dynamo is een (in)formele, dynamische leer/werkomgeving voor jongeren met een passie voor alternatieve, dans, muziek, kunst en sport

Nadere informatie

Zonder Waarde Geen Plaatsing Paradoxen en principes bij de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs Tinka van Vuuren,

Zonder Waarde Geen Plaatsing Paradoxen en principes bij de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs Tinka van Vuuren, Zonder Waarde Geen Plaatsing Paradoxen en principes bij de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs Tinka van Vuuren, Aukje Smit m.m.v. Dian van Erp HRM Lectorencongres november

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Nadere regels in de zin van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 (SvR) De SvR is op het Stadsinitiatief van toepassing. Het college heeft ingevolge artikel 4

Nadere informatie

Naar een circulaire economie: Wanted, ondernemende circulaire inkopers 31 januari 2017,Inkoopsymposium HHS, Den Haag

Naar een circulaire economie: Wanted, ondernemende circulaire inkopers 31 januari 2017,Inkoopsymposium HHS, Den Haag Naar een circulaire economie: Wanted, ondernemende circulaire inkopers 31 januari 2017,Inkoopsymposium HHS, Den Haag Prof dr ir Bart Vos, Tilburg University Het is de route niet de kaart Niet de uitkomst

Nadere informatie

LET S TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIE

LET S TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIE LET S TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIE i Dit is een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief in samenwerking met R&R social innovators onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes.

Nadere informatie

Participatiewet en banenafspraak Cao VO. AWVN Henk van de Pol Marloes Arbouw

Participatiewet en banenafspraak Cao VO. AWVN Henk van de Pol Marloes Arbouw Participatiewet en banenafspraak Cao VO AWVN Henk van de Pol Marloes Arbouw Wat betekent de banenafspraak voor uw organisatie? Waarom gaan organisaties meedoen? Verplichting vanuit Sociaal akkoord Maar

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Happy Amersfoort Academy. Di 20 sept 16 de Observant

Happy Amersfoort Academy. Di 20 sept 16 de Observant Happy Amersfoort Academy Di 20 sept 16 de Observant Notitie resultaten bijeenkomsten Happy Amersfoort Academy Op de volgende pagina s zijn de uitkomsten van de G1000 en de eerste twee bijeenkomsten die

Nadere informatie

TAMTOM TALENTNAVIGATIE

TAMTOM TALENTNAVIGATIE TAMTOM TALENTNAVIGATIE EEN INTEGRALE ZIENSWIJZE ERNST JAN REITSMA Talent. Wat je goed kan. Passie. Wat je graag doet. Aandacht voor Talentontwikkeling Gallup, Wiseman, de Leadership Council en vele anderen

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

Talent in jouw organisatie doorontwikkelen

Talent in jouw organisatie doorontwikkelen Talent in jouw organisatie doorontwikkelen Liesbeth Heuts ICM opleidingen & trainingen Een of oneens? Iedereen is een talent 2 Twee perspectieven op talent Volgens Van Dale : 1 natuurlijke begaafdheid;

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Resultaten beroeps- en belangenorganisaties

Resultaten beroeps- en belangenorganisaties Creatief Ondernemerschaplab Jaarlijkse vragenlijst 215 Resultaten beroeps- en belangenorganisaties Onderzoek uitgevoerd door Tilburg University: Prof. dr. Arjen van Witteloostuijn Prof. dr. Arjan van den

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

26-09-2014! DE JONGSTE GENERATIE OP DE ARBEIDSMARKT. GEBOREN TUSSEN 1985 en 2000 OP WEG NAAR DE ARBEIDSMARKT GENERATIES OP DE WERKVLOER

26-09-2014! DE JONGSTE GENERATIE OP DE ARBEIDSMARKT. GEBOREN TUSSEN 1985 en 2000 OP WEG NAAR DE ARBEIDSMARKT GENERATIES OP DE WERKVLOER ONDERWERPEN 1. GENERATIES 2. JONGERENTRENDS 2014 **** 3. WAT VINDEN JONGEREN DE JONGSTE GENERATIE OP DE ARBEIDSMARKT 18 SEPTEMBER 2014, HUUB NELIS BELANGRIJK? 4. HOE INTERESSEER JE JONGEREN? **** JONGERENCULTUUR

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Checklist passie en poen

Checklist passie en poen Checklist passie en poen Aandachtspunten voor succesvol sociaal ondernemen gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inleiding In het rapport Sociaal ondernemen:

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER Inhoud Kerngebied Veemarktkwartier door Rob Crul / Van de Ven Architectuur door Ed Bergers & Elisabeth Boersma / BBE Gedachten over ideale werkplek door Joost Beelenkamp

Nadere informatie