Projectplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-2013 Projectplan"

Transcriptie

1 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten

2 Inhoudsopgave 2 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. White Paper 4 4. Doelen 5 5. Product Breakdown Structure (PBS) 6 6. Work Breakdown Structure (WBS) 7 7. Projectstructuur Projectinbedding Projectschaal Projectfrequentie ning met GANTT chart 9 8. Projectomgeving Projectlocatie Projectbetrokkenen met RASCI schema Scholing en coaching van personeel en/of leerlingen Scholing Coaching Budget en aankopen Risico analyse Communicatie Evaluatiemomenten Nazorg Autorisatiepagina 23 Bijlagen: 1) White Paper 2) Product Breakdown Structure 3) Work Breakdown Structure 4) GANTT-chart 5) RASCI-schema 6) Risico analyse 7) Project Initiatie Document (PID)

3 3 2. Inleiding Dit projectplan geeft een beschrijving van de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning als digitaal leerplatform voor het onderwijs op Praktijkschool de Linie in Hoofddorp. Personeel en leerlingen kunnen deze Elektronische LeerOmgeving gaan gebruiken ter ondersteuning van educatieve, cognitieve en praktische vaardigheden zoals die op Praktijkschool de Linie worden aangeboden en gehanteerd. Huidige situatie In het huidige onderwijs op Praktijkschool de Linie wordt nog in beperkte mate gebruik gemaakt van ICT in het lesprogramma. De nadruk ligt nog steeds op de combinatie van vakinhoudelijke (praktische) kennis en didactische kennis. Dit is natuurlijk van groot belang in het onderwijsleerproces, maar gezien de toename van het gebruik van diverse ICT-toepassingen in het dagelijks leven (werk, privé en vrije tijd) is het wenselijk dat er binnen het Praktijkonderwijs meer aandacht besteed gaat worden aan het gebruik van ICT en ICT-toepassingen. Geschiedenis In 2007 is er al een poging gedaan om de Elektronische LeerOmgeving TeleTOP op Praktijkschool de Linie in te voeren. De directie en een grote groep docenten was destijds overtuigd van het feit dat het gebruik van een Elektronische LeerOmgeving de ICT-vaardigheden van het personeel en de leerlingen zou vergroten en stimuleren. Alle personeelsleden die destijds op Praktijkschool de Linie werkzaam waren hebben een aantal cursussen gevolgd met betrekking tot het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving TeleTOP in het onderwijsleerproces. Door diverse wijzigingen met betrekking tot het beheer van de ICT-structuur binnen de Dunamare Onderwijsgroep was het voor Praktijkschool de Linie om diverse redenen niet meer mogelijk om de invoering van een Elektronische LeerOmgeving destijds voort te zetten. Op dit moment zijn de bovengenoemde problemen grotendeels opgelost en kan er weer op een verantwoorde wijze gebruik worden gemaakt van de ICT-structuur en/of toepassingen op Praktijkschool de Linie. Onderwijsontwikkeling De afgelopen jaren hebben er ook grote ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs op Praktijkschool de Linie plaats gevonden. Men is overgegaan van een klassikale onderwijsstructuur met standaard rapportage aan het eind van iedere lesperiode naar een meer individuele onderwijsstructuur waarbij het Individuele Ontwikkeling Plan van ieder leerling afzonderlijk centraal staat op Praktijkschool de Linie. De directie en docenten zijn op dit moment nog volop bezig met het aanpassen van het onderwijsleerproces afgestemd op deze individuele benadering van de leerlingen op school. Leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen Daarnaast is er een groter aantal leerlingen op Praktijkschool de Linie gekomen met specifieke leeren/of gedragsproblemen (Dyslexie, Autisme, ADHD, enz.). Een steeds groter worden de groep leerlingen heeft grote problemen met basale vaardigheden zoals lezen en rekenen. In het onderwijsleerproces zal hier steeds meer rekening moeten worden gehouden.

4 4 Projectdoel De directie en de ELO-projectgroep zijn ervan overtuigd dat een Elektronische LeerOmgeving als digitaal leerplatform een positieve bijdrage kan leveren aan de te bereiken onderwijsdoelen van Praktijkschool de Linie. Het specifieke projectdoel van dit project is de invoering van de Elektronische LeerOmgeving istlearning op Praktijkschool de Linie in het schooljaar zodat de bestaande onderwijsleerdoelen behaald kunnen worden. Het is ook de bedoeling dat de leerlingen en het onderwijsgevend personeel van Praktijkschool de Linie hun ICT-vaardigheden gedurende het komende schooljaar (en daarna blijven) vergroten en ICT gaan gebruiken in het onderwijsleerproces op Praktijkschool de Linie. 3. White Paper In dit document (Bijlage 1) staat een theoretische onderbouwing voorzien van relevante informatie voor het veranderingstraject met betrekking tot de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie. Bijlage 1 White Paper

5 5 4. Doelen De doelen met betrekking tot het veranderingstraject zoals omschreven in dit projectplan staan vermeld in onderstaand schema. Er is geprobeerd de doelen SMART te omschrijven zodat een zo groot mogelijke kans op verwezenlijking van de projectdoelen op Praktijkschool de linie mogelijk is. Specifiek De docenten van Praktijkschool de Linie zijn vanaf 1 juli 2013 in staat zelfstandig lesprogramma s voor hun vak samenstellen en te gebruiken waarbij de Elektronische LeerOmgeving itslearning als digitaal didactisch hulpmiddel wordt ingezet. Meetbaar Iedere docent stelt een lesprogramma van tenminste 4 lessen samen waarbij gebruik gemaakt wordt van de Elektronische LeerOmgeving itslearning en waarbinnen instructie met behulp van videoen/of audio instructie aan leerlingen wordt aangeboden. Acceptabel Door de invoering van het Individueel Ontwikkeling Plan (hierna verder IOP genoemd) wordt de leerstof op Praktijkschool de Linie steeds vaker individueel aangeboden. Door de grote hoeveelheid leerlingen met leesproblemen hebben docenten aangegeven steeds vaker behoefte te hebben aan individuele visuele en/of auditieve instructie voor deze leerlingen. Bovendien kan deze didactische werkvorm op ieder gewenst moment worden gebruikt en toegepast (zelfs in de thuissituatie). Realistisch Alle docenten van Praktijkschool de Linie zal in het schooljaar een itslearning basis en gevorderden cursus worden aangeboden waarin de basisvaardigheden voor het werken met de Elektronische LeerOmgeving itslearning wordt aangeboden. Tevens zullen er workshops worden georganiseerd waarin docenten leren digitaal lesmateriaal te zoeken en gebruiken in hun, met behulp van de ELO itslearning, samengestelde lessen. Er zullen ook workshops worden aangeboden waarin het maken van video en/of audio instructies wordt behandeld. Gedurende het gehele veranderingstraject met betrekking tot de invoering van een Elektronische LeerOmgeving op Praktijkschool de Linie kunnen de docenten gebruik maken van de expertise van de ELO-projectgroep die bestaat uit een zestal, in het werken met een ELO, gespecialiseerde collega s. Tijdgebonden Het veranderingstraject met betrekking tot de invoering van Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie start in september (de startdatum is voorlopig gepland op ) en zal worden afgesloten op 1 juli In juni 2013 zal er een evaluatie plaats vinden om te bepalen of de gestelde doelen behaald zijn. Na de einddatum zal er in de volgende schooljaren verder worden gewerkt aan de opbouw van de Elektronische LeerOmgeving van Praktijkschool de Linie.

6 6 5. Product Breakdown Structure Om een goede procesbeschrijving te kunnen realiseren is er in dit gebruik gemaakt van een Product Breakdown Structure (PBS). Voor de beschrijving van het eindproduct de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie is ervoor gekozen om het project op te delen in 4 deelproducten (zie figuur 5.1).Deze 4 deelproducten zijn vervolgens weer verder opgedeeld. Invoering Elektronisch LeerOmgeving istlearning Beleid en Visie Hardware Lesmateriaal E.L.O. Scholing en Training Figuur 5.1 Voor een compleet overzicht van de Product Breakdown Structure zie Bijlage 2. Bijlage 2 Product Breakdown Structure

7 7 6. Work Breakdown Structure In deze Work Breakdown Structure (WBS) staat een korte beschrijving van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om tot een goed eindproduct de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie te komen. De werkzaamheden dienen in de, door middel van pijlen aangegeven, richting te worden uitgevoerd met als einddoel de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie. Voor een compleet overzicht van de Work Breakdown Structure zie Bijlage 3. Bijlage 3 Work Breakdown Structure

8 8 7. Projectstructuur In dit hoofdstuk zal de projectstructuur binnen het project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie worden toegelicht Projectinbedding Het project zoals beschreven in dit zal invloed hebben op het gehele team van Praktijkschool de Linie. Hierbij worden verschillende projectgroepen binnen het schoolteam gevormd. Deze projectgroepen zijn als volgt samengesteld: - De docenten die deel uitmaken van de ELO-projectgroep. - De docenten die deel uitmaken van de projectgroep voor AVO-vakken. - De docenten en onderwijsassistenten die deel uitmaken van de projectgroep voor Praktijkvakken. - De docenten die deel uitmaken van de projectgroep voor Stages. Het mag duidelijk zijn dat het project ook invloed zal hebben op de leerlingen van Praktijkschool de Linie. Alle leerlingen zullen in meer of minder mate activiteiten uitvoeren in het kader van dit project. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk of de Praktijkvakken in het schooljaar al deel zullen gaan nemen aan dit project. Mocht dit nog niet gaan gebeuren het komende schooljaar dan zal dit zeker plaats gaan vinden in het schooljaar De directie van Praktijkschool de Linie heeft aangegeven voor aanvang van het project in september 2012 dit te gaan beslissen in overleg met de Praktijkdocenten. In het huidige is er wel vanuit gegaan dat de docenten van de Praktijkvakken geel uit maken van het project zoals dat voor het komende schooljaar is gepland Projectschaal Het veranderingsproject zal binnen Praktijkschool de Linie plaats vinden op meso-niveau. Dit betekent dat het project schoolbreed zal worden uitgevoerd en dat zowel de directie als alle docenten, onderwijsassistenten en leerlingen een rol zullen spelen in de uitvoering van dit Projectfrequentie De invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie is een langlopend traject dat bijna het hele schooljaar zal duren. Het project start met een kick-off tijdens een studiedag op vrijdag 31 augustus 2012 en zal eindigen in de laatste schoolweek van het schooljaar op maandag 1 juli 2013 tijdens een officieel samenzijn van het gehele schoolteam van Praktijkschool de Linie.

9 ning In dit is een tijdsplanning opgenomen voor de uitvoering van het veranderingsproject. Er is in dit gekozen voor een tijdsplanning volgens de GANTTchart methodiek. Er is in dit gekozen voor gedetailleerde tijdplanning die is uitgesplitst in de 4 deelproducten zoals beschreven in figuur 5.1. Er is gekozen voor een indeling per kalenderjaar (2012 en 2013) mede omdat er aan dit Project gerelateerde activiteiten ( vervanging WAN- en LAN-netwerken en plaatsing digitaal schoolbord AVO-lokaal 2) voor opgegeven projectfrequentie van 31 augustus 2012 en 1 juli 2013 zullen plaatsvinden. Bovendien zal er in het schooljaar waarschijnlijk een vervolgtraject (invoering digitaal portfolio) met betrekking tot het werken met de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie worden gestart. Voor een compleet overzicht van de GANTT-chart zie Bijlage 4.1, 4.2 en 4.3 Bijlage 4.1 GANTT-chart Legenda Bijlage 4.2 GANTT-chart 2012 Bijlage 4.3 GANTT-chart 2013

10 10 8. Projectomgeving In dit hoofdstuk wordt aangegeven waar het veranderingsproject zal worden uitgevoerd en wie re betrokken zijn bij de uitvoering van het project Projectlocatie Het project zal worden uitgevoerd op: Praktijkschool de Linie Hoofdweg BD Hoofddorp Telefoon: Tijdens de uitvoering van het project zullen onderstaande lokalen gebruikt gaan worden: Lokaalaanduiding Verdieping Lokaalsoort Projectactiviteiten AVO 1 Beganegrond Theorie (Algemeen) Geen AVO 2 Beganegrond Theorie (NE) ELO-lessen (NE) AVO 3 Beganegrond Praktijk (TX) Geen AVO 4 Beganegrond Praktijk / Theorie (FT) ( ELO-lessen (FT) ) AVO 5 Beganegrond Praktijk / Theorie (VZ) ( ELO-lessen (VZ) ) Keuken Beganegrond Praktijk (HK) Geen Gymnastieklokaal Beganegrond Praktijk (LO) Geen Groot Vaklokaal Beganegrond Praktijk (AT) Geen Klein Vaklokaal Beganegrond Praktijk (HV + DR) ( ELO-lessen (HV + DR) ) Lokaal 6 Beganegrond Praktijk / Theorie (GT) ( ELO-lessen (GT) ) Lokaal 7 Beganegrond Theorie (EN + WO) ELO-lessen (EN + WO) Lokaal 8 1 e verdieping Praktijk / Theorie (IK + EN + NE + RE + ST + WO) ELO-lessen (IK + EN + NE + RE + ST + WO) Trainingen itslearning Trainingen ELO-activiteiten Lokaal 9 1 e verdieping Theorie (ST) ELO-lessen (ST) Lokaal 10 1 e verdieping Theorie (ST) Geen

11 11 De aanpassingen van het WAN-netwerk zullen plaats gaan vinden op de aangegeven locaties in figuren 8.1 en 8.2. Figuur 8.1 Figuur 8.2 De plaatsing van het nieuwe ACTIVboard zal plaats vinden in AVO 2 (zie figuur 8.1).

12 Projectbetrokkenen Het mag duidelijk zijn dat er bij het uitvoeringsplan voor de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie diverse groepen/personen betrokken zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het Managementteam, de Stuurgroep en het ELO- Projectteam. In onderstaande schema s worden de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende groepen schematisch weergegeven. Vervolgens zal er in een RASCI-schema worden aangeven wie er op welke wijze verantwoordelijk is voor de verschillende taken binnen dit project Het Managementteam Het managementteam (MT) heeft de eindverantwoordelijkheid van dit project. Het managementteam is op Praktijkschool de Linie als volgt samengesteld: Managementteam Projecttaak Rapporteert aan Mw Drs S.M.I. Halkers Directeur Eindverantwoordelijk school. Budgethouder. Dunamare Onderwijsgroep -Centrale Directie Hr R. Schiedam Locatieleider Gedelegeerd verantwoordelijk. Gedelegeerd budgethouder. Opdrachtgever. Directeur -Mw Drs S.M.I. Halkers De Stuurgroep De stuurgroep (SG) bestaat uit projectleden die een specifieke expertise of verantwoordelijkheid hebben en die voor de voortgang van dit project essentieel zijn. De stuurgroep is op Praktijkschool de Linie als volgt samengesteld: Stuurgroep Projecttaak Rapporteert aan Hr R. Schiedam Locatieleider Gedelegeerd verantwoordelijk. Gedelegeerd budgethouder. Directeur -Mw Drs S.M.I. Halkers Opdrachtgever. Hr R. Schiedam ICT-coördinator Verantwoordelijk voor hard- Projectmanager en/of softwarematige zaken Hr H. Goesten Projectmanager Geeft leiding aan het project en is verantwoordelijk voor de uitvoering en opbrengst. Hr H. Goesten ELO-coördinator Eindverantwoordelijk ELO gebruik, training en onderhoud. Hr. R. Slootbeek Systeembeheerder Technische ondersteuning hard- en/of softwarematige zaken -Hr H. Goesten Locatieleider -Hr R. Schiedam Locatieleider -Hr R. Schiedam ICT-coördinator -Hr R. Schiedam

13 Het ELO-projectteam Het ELO-projectteam (PT)voert het project uit en zijn vooral daarvoor verantwoordelijk. De diverse vakgroepen binnen Praktijkschool de Linie rapporteren aan de leden van het ELOprojectteam. De verschillende leden van het ELO-projectteam begeleiden een bepaalde vakgroep binnen Praktijkschool de Linie. Het ELO-projectteam is op Praktijkschool de Linie als volgt samengesteld: ELO-projectteam Projecttaak Rapporteert aan Hr H. Goesten ELO-coördinator Eindverantwoordelijk ELO gebruik, training en onderhoud. Locatieleider -Hr R. Schiedam Hr H. Goesten Projectmanager Geeft leiding aan het project en is verantwoordelijk voor de Locatieleider -Hr R. Schiedam uitvoering en opbrengst. Mw S. Heijtel Docent (Theorie) Voert project uit met docenten theorie-vakken. ELO-coördinator -Hr H. Goesten Hr M. Hagendoorn Docent (Praktijk) Voert project uit met docenten praktijk-vakken. ELO-coördinator -Hr H. Goesten Mw E. van Praat Docent (Stage 3) Voert project uit met ELO-coördinator stagedocenten 3 e klassen. Hr. A. Kalkman Docent (Stage 4) Voert project uit met stagedocenten 4 e klassen. -Hr H. Goesten ELO-coördinator -Hr H. Goesten Het RASCI-schema In het RASCI-schema behorende bij dit project is een matrix die voor het identificeren van verantwoordelijkheden binnen het project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie kan worden gebruikt. Het RASCI-schema is opgebouwd met de volgende begrippen: Afkorting Begrip Omschrijving R Responsible Degene die verantwoordelijk is voor het proces en/of het resultaat, de proceseigenaar. A Accountable Degene die de proceseigenaar ter verantwoording kan roepen over het resultaat. S Supportive Degene die produceert, die de proceseigenaar helpt bij de totstandkoming van het resultaat. C Consulted Degene die geraadpleegd wordt vooraf en daarmee het resultaat kan beïnvloeden. Deze persoon checkt ook of het resultaat voldoet aan gestelde kwaliteitscriteria. I Informed Degene die achteraf geïnformeerd moet worden. Deze persoon kan daardoor het resultaat dus niet meer beïnvloeden.

14 14 Er is in dit RASCI-schema gekozen voor gedetailleerde schema dat is uitgesplitst in de 4 deelproducten zoals beschreven in figuur 5.1. Voor RASCI-schema zie Bijlage 5 Bijlage 5 RASCI-schema

15 15 9. Scholing en coaching van personeel en/of leerlingen 9.1. Scholing De (bij)scholing van het personeel is een essentieel onderdeel van het de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie. Dit is weergegeven in de planning behorende bij het. Zie hiervoor de GANTT-chart (Bijlage 4.1, 4.2 en 4.3). Alle docenten en onderwijsassistenten gaan cursussen met betrekking tot het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning volgen. Een groot aantal docenten en onderwijsassistenten heeft in het verleden al diverse cursussen voor het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving TeleTOP gehad. Via itslearning Nederland worden de volgende cursussen gegeven: - Itslearning Beheerderscursus ( 5 uur). - Itslearning Omscholingscursus TeleTOP itslearning voor keyusers (gecombineerde Basis-Gevorderden cursus voor docenten die in het verleden TeleTOP cursussen bij Dactique hebben gevolgd (5 uur). - Itslearning Basiscursus voor nieuwe Users (3 x 3 uur). - Itslearning Gevorderden cursus (3 x 3 uur). Naast de door itslearning Nederland verzorgde cursussen zullen er ook intern cursussen en workshops worden verzorgd door de ELO-coördinator en diverse andere collega s. Hierbij kan men denken aan cursussen/workshops met betrekking tot: - Het samenstellen van video en/of audio instructies voor in de Elektronische LeerOmgeving itslearning. - Het samenstellen van digitale lesprogramma s met behulp van diverse Internetsites, Kennisnet, VO-content, Wikiwijs, 2.0 vaardigheden, enz. - Het gebruiken van software uit het Microsoft Officepakket (Word, Excel, PowerPoint en Outlook ). - Het gebruik van methode afhankelijk software in combinatie met de ELO. Praktijkschool de Linie heeft een samenwerkingsverband met de Volksuniversiteit Amstelland te Amstelveen en is geautoriseerd ECDL-testcentrum, zodat er ECDL en ECDL-Advanced examens kunnen worden afgenomen en certificaten kunnen worden behaald door het personeel. In een later stadium van het project zullen ook de leerlingen worden geschoold in het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning. Tot dat moment zullen zij gebruik blijven maken van de oude Elektronische LeerOmgeving TeleTOP.

16 Coaching De icoach is gedurende het invoeringsproject belast met de coaching en/of begeleiding van docenten en onderwijsassistenten van Praktijkschool de Linie. Tijdens de verschillende overlegmomenten die zijn opgenomen in het (Stuurgroep, ELO- Projectgroep en Vakgroepen) kan worden aangegeven door de collega s, waar, wanneer en voor wie er behoefte is aan de inzet van de icoach in verband met coachende en/of begeleidende taken. In de normjaartaak van de icoach wordt er volgend schooljaar 2 uur per week vrij gemaakt voor coaching.

17 Budget en aankopen Praktijkschool de Linie beschikt over LAN netwerk dat omstreeks 1990 is aangelegd en sindsdien diverse malen is gemoderniseerd. Omstreeks 2007 is in verband met de uitbreiding van Praktijkschool de Linie en de invoering van de Elektronische LeerOmgeving TeleTOP een WAN netwerk aangelegd. Hierdoor werd het mogelijk om op diverse plaatsen binnen de school gebruik te maken van een draadloze verbinding. Er zijn in 2007 (naast de reeds aanwezige PC s) nog 20 notebooks aangeschaft ter ondersteuning van het onderwijs op Praktijkschool de Linie. Nadien zijn er verschillende keren nieuwe notebooks aangeschaft ter vervang van en de uitbreiding de reeds aanwezige notebooks. Het ligt in de bedoeling om na de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning en een aangetoond gebruik van deze Elektronische LeerOmgeving in het lesprogramma van de diverse vakken het aantal notebooks (mobile devices) verder uit te breiden. Om op een efficiënte wijze gebruik te kunnen blijven maken van de reeds aanwezige digitale software en van de Elektronische LeerOmgeving itslearning zijn er wel aanpassingen aan het WAN netwerk noodzakelijk. Hoewel deze aanpassingen sowieso noodzakelijk zijn om de huidige ICTactiviteiten op Praktijkschool de Linie te kunnen continueren, zijn de kosten van de aanpassing en uitbreiding van het WAN netwerk ook binnen dit veranderingsproject opgenomen. Dit geldt ook voor de aanschaf van een nieuw ACTIVboard in lokaal 2, omdat dit een noodzakelijk didactisch hulpmiddel is bij het werken met een Elektronische LeerOmgeving. Project gerelateerde kosten (éénmalig) Nr Omschrijving Aantal Kosten per stuk (ex BTW) Totaal kosten (ex BTW) Totaal kosten (incl BTW) Aanpassing + uitbreiding WAN netwerk 1.1 HP ProCurve MSM460 WW Access Point - a/b/g/n , , Remote configureren AP decentrale inclusief ophangen op locatie , , Installeren/configureren Dell xxxpoe in serverruimte 1 350,00 350, Installatie HP Wireless 1850,00 1 Totale kosten aanpassing WAN 9640, ,60 Aanschaf + installatie Digitaal schoolbord lokaal AVO Aanschaf/installatie Digitaal Schoolbord met Epson 485WI interactieve beamer , ActivInspire software 1 327,00 2 Totale kosten Digitaal Schoolbord 3265,00

18 18 Voor het gebruik van het itslearning leerplatform moet een jaarlijkse bijdrage per leerling worden betaald. Kosten jaarcontract itslearning leerplatform (jaarlijks) Nr Omschrijving Aantal Kosten per eenheid Totaal kosten (incl BTW) Jaarcontract itslearning Nederland B.V. 1 Itslearning licenties en hosting 200 6, ,00 2 Dataopslag 10 Gb 1 500,00 500,00 3 Support (minimum bedrag 500) 200 0,50 500,00 Totale kosten licenties + hosting + support 2200,00 Voor de Scholing en Training van docenten op basis van het in het projectplan beschreven cursussen en trainingen hanteert itslearning Nederland B.V. de volgende tarieven. Kosten van de in het opgenomen cursussen en trainingen. Nr Omschrijving Duur (uren) Aantal deelnemer Kosten Per deelnemer Totaal kosten (incl BTW) Cursussen en trainingen itslearning Nederland B.V. 1 Kick off voorlichting personeel ,00 0,00 2 Beheerderscursus 5 2 0,00 0,00 3 Key-Users cursus omscholing ,00 0,00 (Basis en Gevorderden) 4 Basiscursus (nieuwe gebruikers) 5 Gevorderden cursus 3 x , ,00 Totale kosten itslearning Cursussen 2700,00 Cursussen en trainingen de Linie (ELO-coördinator en anderen) 1 Basiscursus (nieuwe gebruikers) 3 x ,00 0,00 2 Cursus video/audio instructie samenstellen 4 x ,00 0,00 3 Diverse cursussen en workshops 0,00 0,00 Totale kosten de Linie Cursussen 0,00 Totale kosten Cursussen en Trainingen 2700,00

19 Risico analyse In bijgevoegde Risico analyse wordt geprobeerd een inschatting te maken van de mogelijke bedreigingen die gedurende de uitvoering van het project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie zouden kunnen optreden. In de Risico analyse tevens aangeven welke tegenmaatregel er per bedreiging is en wat het effect van de tegenmaatregel is/kan zijn. De ernst van de bedreiging wordt aangeven met een cijfer tussen de 1 en de 5 (1= kleine bedreiging en 5= ernstige bedreiging), tevens wordt er aangegeven wat de kans is dat een bedreiging ook daadwerkelijk plaats zal vinden met een cijfer tussen de 1 en de 5 (1= kleine kans en 5= grote kans). Uiteindelijk wordt het risico van de bedreiging berekend met de formule Risico = Ernst x Kans. Des te hoger het resultaat van deze formule des te groter het Risico voor de uitvoering van het projectonderdeel. Voor de Risico analyse zie Bijlage 6 Bijlage 6 Risico analyse

20 Communicatie Interne communicatie Tijdens de uitvoering van het zijn verschillende overlegmomenten opgenomen tussen de leden van de Stuurgroep, tussen de leden van de ELO-projectgroep en de leden van de verschillende Vakgroepen. Evaluatiemomenten worden mondeling en/of schriftelijk uitgewisseld met de verantwoordelijke personen. In de GANTT-chart (Bijlage 4.1 t/m 4.3) zijn verschillende overlegmomenten opgenomen. De directie van Praktijkschool de linie heeft iedere week overleg en zal tijdens dit overleg de projectvoortgang regelmatig bespreken en terugkoppelen met de leden van de Stuurgroep. Externe communicatie De externe communicatie zal afhankelijk van het onderwerp voornamelijk door de ict-coördinator en/of de ELO-coördinator worden uitgevoerd. Zij zorgen ook voor de interne terugkoppeling met de aangewezen personen op Praktijk school de Linie en houden de Stuurgroep op de hoogte van de gemaakte afspraken. De externe communicatie zal voornamelijk plaatsvinden met: - Itslearning Nederland B.V. - De leverancier/installateur van het Digitale Schoolbord. - Wilroff ICT technieken de leverancier/installateur van het WAN/LAN netwerk.

21 Evaluatiemomenten In het zijn verschillende evaluatiemomenten opgenomen gedurende de uitvoering van het project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie De evaluatiemomenten zijn weergegeven in de GANTT-chart (Bijlage 4.1 t/m 4.3). In dit project wordt gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus om het te kunnen continueren. 1 Plan plannen maken en doelstellingen formuleren 2 Do plannen uitvoeren en registreren procesgegevens 3 Check plannen vergelijken met realisatie en deze bespreken 4 Act plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen Hieronder staat de PDCA-cyclus van project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie 1.1 Plan januari 2012 t/m juni Do 31 augustus 2012 t/m december Check 2 e week december Act 3 e week december Do januari 2013 t/m april Check 3 e week april Act 4 e week april Do mei 2013 t/m juni Final Check 1 e week juli 2013

22 Nazorg In het schooljaar zal een vervolgtraject worden gestart voor de verder ontwikkeling en toepassing van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie. Er zal gewerkt gaan worden aan een verdere ontwikkeling van : - De lesprogramma s voor de verschillende vakken op Praktijkschool de Linie. - Het stimuleren van het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning door de leerlingen van Praktijkschool de Linie. - De inzet van een Digitaal Portfolio in de Elektronische LeerOmgeving itslearning. - Het betrekken van de ouders bij het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning. - Het betrekken van stage bedrijven en hun stagebegeleiders in het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning.

23 Authorisatiedocument Opdrachtgevers Door ondertekening verklaren onderstaande Opdrachtgevers zich akkoord met de inhoud van het : de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie Plaats Hoofddorp Hoofddorp Datum Handtekening Naam Dhr. R. Schiedam Mw. drs. S.M.I. Halkers Functie Locatieleider Directeur School Praktijkschool de Linie Praktijkschool de Linie Projectmanager Door ondertekening verklaart onderstaande Projectmanager zich akkoord met de inhoud van het : de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie Plaats Datum Hoofddorp Handtekening Naam Functie School Dhr. H. Goesten Projectmanager Praktijkschool de Linie

2012-2013 Project Initiatie Document

2012-2013 Project Initiatie Document 2012-2013 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten h.goesten@praktijkschooldelinie.nl 1-2-2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Projectdoel pagina

Nadere informatie

White Paper

White Paper 2012-2013 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten h.goesten@praktijkschooldelinie.nl 29-3-2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Geschiedenis pagina

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document De implementatie van het SMARTboard binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 1.1 Doel van het Project Initiatie Document

Nadere informatie

DR. M.M. DEN HERTOGSCHOOL

DR. M.M. DEN HERTOGSCHOOL Elianne Prins TOP-opleiding icoach Februari 2015 DR. M.M. DEN HERTOGSCHOOL Het invoeren van tablets in het basisonderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelen... 4 3. Product Breakdown Structure

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling Observaties team/werkgroep in steekwoorden STARTNOTITIE LEERLIJN PROMOTIE Sterke punten Betrokkenheid, veel inzet, welwillendheid, improviserend vermogen, gretigheid,

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO Dit gaan we bespreken Wat is succesvol? Succescriteria Praktische Voorbeelden Vegard Sivertsen it s learning 2 Wat is succes? Transformatie Substitutie Transitie Succes

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk ROC Zeeland Plan van Aanpak Curvi Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk versie 30 juni 2011 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving... 3 1.1. Probleemstelling... 3 1.2. Uitwerking Oplossing... 3 1.3.

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist Efficiënter en productiever! Producten en prijzen 2017 (MOS) Efficiënter en productiever 1 Januari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 Keuzedelen en MOS... 4 Digitaal... 5 Opbouw en inhoud... 6

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee BEOORDELINGSFORMULIER Deel A Doelgroep: onderwijsgevend personeel Algemeen Naam Functie Omvang aanstelling Schooljaar Naam beoordelaar Datum vorige

Nadere informatie

Projectplan Don Bosco College

Projectplan Don Bosco College Projectplan Don Bosco College Invoeren van tabletpc s binnen het onderwijs van de Cambridgeklas Versie 2.0 24-06- Don Bosco College Volendam Mitchel Mooijer mmooijer@donboscocollege.com D. Steurhof 36

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

White Paper. De implementatie van het SMARTboard. binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer

White Paper. De implementatie van het SMARTboard. binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer White Paper De implementatie van het SMARTboard binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 1.1 De wens van de school 1.2 Visie van de school 2. ICT en

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF

Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF Uitslag StartScan SPONS (fictief) Survey: FICTIEF. Welke werkvormen gebruik je in je lessen?(plaats een vinkje in de rechterkolom indien je die werkvorm vaker in wilt zetten) Instructie door de docent

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning ICT wordt kinderspel De volgende stap in onderwijsondersteuning i i-coaching Met Heutink ICT haalt u eruit wat erin zit Een verantwoord automatiseringtraject

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 8 Technische problemen 9 Malmberg

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist Efficiënter en productiever! Producten en prijzen 2018 (MOS) Efficiënter en productiever 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 MOS-examens... 3 Keuzedelen en MOS... 4 Digitaal... 5 Opbouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief okt-nov-dec 16

Nieuwsbrief okt-nov-dec 16 Nn Nieuwsbrief okt-nov-dec 16 Studie(mid)dagen In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie staan er een aantal studie(mid)dagen op het programma. We zetten ze voor u nogmaals op een rijtje:

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 13 Technische problemen 14 Malmberg

Nadere informatie

RESULTATEN PROPEDEUTISCHE FASE

RESULTATEN PROPEDEUTISCHE FASE Beste Frans Peeters, Je hebt met behulp van de pabotool aangegeven hoe jij jouw ict-competenties inschat. Deze resultaten kun je opslaan in je POP/portfolio. Door middel van de handreikingen in de tool

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

CODE QUBE

<INFORMATIE/> CODE QUBE CODE QUBE INFORMATIE < De Code Qube is een interactief en fysiek hulpmiddel waarmee kinderen vanaf 8 jaar leren hoe ze stap voor stap een website kunnen bouwen. Aan de hand van HTML Henk

Nadere informatie

Product informatie. Pagina 1 van 5

Product informatie. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Product informatie Pagina 2 van 5 SMARTBoards: Voor een leerkracht is het schoolbord een van zijn belangrijkste gereedschappen. Hoe vaak gebruik je niet even het bord om een aantekening

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs 1 / 7 Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs Versienummer: 1.0 (20 november 2006) 2006 Kennisnet 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Citeertitel 4 2 Achtergrond 4 3 Doelstelling

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Projectwerking. Er zijn 3 basiswerkvormen, improvisatie, planmatig werken en routinematig werken.

Projectwerking. Er zijn 3 basiswerkvormen, improvisatie, planmatig werken en routinematig werken. Basiswerkvormen Planmatig werken Projectwerking Er zijn 3 basiswerkvormen, improvisatie, planmatig werken en routinematig werken. Planmatig werken is effectief, resultaat gericht en betrekt de medewerkers

Nadere informatie

Leerpaden in Toledo.

Leerpaden in Toledo. Leerpaden in Toledo. 16 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Het is belangrijk dat studenten

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 3. DOELEN...4 4. PLAN VAN AANPAK...4 5. EVALUATIE EN TERUGKOPPELING...5

ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 3. DOELEN...4 4. PLAN VAN AANPAK...4 5. EVALUATIE EN TERUGKOPPELING...5 ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 2.1 ICT-VISIE...3 2.2 AMBITIE VAN DE RSG...3 3. DOELEN...4 3.1 LEREN OVER COMPUTER...4 3.2 WERKEN MET COMPUTER...4 3.3 LEREN DOOR MIDDEL VAN COMPUTER...4

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist Efficiënter en productiever! Producten en prijzen 2016 (MOS) Efficiënter en productiever 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 Keuzedelen en MOS... 4 Digitaal en in boekvorm... 5 Opbouw en

Nadere informatie

ACTIVITEITENROOSTER

ACTIVITEITENROOSTER September ACTIVITEITENROOSTER 2016-2017 Week 36 1 e schoolweek ma 05 Start Periode 1 en 5 Deze periode worden 3 dagen ckv-activiteiten ingepland Ontruimingsoefening in deze periode Coaching bijeenkomst

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

WEERBAARHEIDSTRAININGEN

WEERBAARHEIDSTRAININGEN WEERBAARHEIDSTRAININGEN INBEDDEN IN EEN MEERSPOREN WEERBAARHEIDSBELEID voor BASISSCHOLEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND BREVOORDT Sacha Jansen Schuiling, weerbaarheidstrainingen Groenlo, oktober 2010 INLEIDING

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels

Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels Nederlands - Duits - Engels Navigeren op maat Producten en prijzen 2013 GPS Nederlands GPS Duits GPS Engels www.instruct.nl 1 Inhoudsopgave Maak kennis met GPS Taal Pag. 3 Opbouw en inhoud van de methoden

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkschool Koningin Emma. A. Kengetallen. 31-12- 1-1-2008 verschil. Aantal leerlingen 150 149 1 Aantal

Jaarverslag Praktijkschool Koningin Emma. A. Kengetallen. 31-12- 1-1-2008 verschil. Aantal leerlingen 150 149 1 Aantal Jaarverslag Praktijkschool Koningin Emma. A. Kengetallen 31-12- 1-1-2008 verschil 2008 Aantal leerlingen 150 149 1 Aantal 27 27 0 medewerkers 1) Aantal fte 23.7231 23.7231 0 1) op, oop, directie Uitstroom

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005 ICT-onderwijsmonitor Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets ICT-onderwijsmonitor Longitudinaal: 1998-2005 Onderwijssectoren Steekproef / populatie Coördinatoren, leraren, (leerlingen)

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders CompTIA opleidingen voor beginnende systeembeheerders Algemene Informatie Compu Act Opleidingen Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van kwaliteit, prijsniveau en aanbod. Op onze vestigingen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging. Naam: Rijssen, Project Netwerkschool

Opdrachtbevestiging. Naam: Rijssen, Project Netwerkschool Opdrachtbevestiging Project Netwerkschool Naam: Rijssen, Omschrijving opdracht Projectomschrijving: 1. De opdracht is gebaseerd op de volgende gegevens: a. Tekening : b. Begroting : 2. Niet in de prijs

Nadere informatie

PC Gebruik. Van starter tot gevorderde. Producten en prijzen 2016 Cursusboeken PC Gebruik

PC Gebruik. Van starter tot gevorderde. Producten en prijzen 2016 Cursusboeken PC Gebruik Van starter tot gevorderde Producten en prijzen 2016 Cursusboeken Van starter tot gevorderde 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Cursusboeken... 3 Ondersteunend materiaal... 3

Nadere informatie

Het VVE Locatieplan 2014-2015

Het VVE Locatieplan 2014-2015 Naam locatie. Het VVE Locatieplan 2014-2015 Gezamenlijk werken aan VVE in s-hertogenbosch Werkwijze Locatieplan 2014-2015 Kinderopvang/peuterarrangement en basisschool op een VVE locatie dienen, evenals

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Plan van Aanpak. IIO-op-maat project. In opdracht van : Auteur : Status : versie 0.2

Plan van Aanpak. IIO-op-maat project. In opdracht van : Auteur : Status : versie 0.2 Plan van Aanpak IIO-op-maat project In opdracht van : Auteur : Status : versie 0.2 Datum : 9 december 2013 1. Inleiding Projectomschrijving Het IIO- College in Utrecht gaat de komende jaren inzetten op

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2011-2012 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

Nieuwsbrief okt-nov-dec 17

Nieuwsbrief okt-nov-dec 17 Nn Nieuwsbrief okt-nov-dec 17 Studie(mid)dagen In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie staan er een aantal studie(mid)dagen op het programma. We zetten ze voor u nogmaals op een rijtje:

Nadere informatie

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2018 KDDV - KDDV.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 - KDDV... 3 Keuzedeel en examen... 4 KDDV College... 5 Opbouw methode... 6 Inhoud

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL 2011 2015 Basisschool Bleijerheide November 2010 INHOUD: 3. Voorwoord. 3. Inleiding school 4. Deskundigheidsbevordering 4. Plannen voor de toekomst 5. Missie en Visie. 5. Strategische doelen 5. Concrete

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie