Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse"

Transcriptie

1 Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

2 Schoolontwikkeling op maat De kracht van DaltonDeventer ligt in het op maat begeleiden van scholen naar dalton of naar meer dalton. We maken graag een afspraak voor een kostenloos oriënterend gesprek. Schoolontwikkeling DaltonDeventer heeft veel ervaring in het verzorgen van cursussen en studiedagen op maat. In overleg met daltoncommissie en/of management wordt de scholing zo precies mogelijk afgestemd op de behoeften van de school. Daltoncertificaat en schoolontwikkeling in één! DaltonDeventer geeft scholingen en schoolontwikkelingstrajecten in overleg liefst zo vorm, dat de deelnemende leraren aan het eind van het traject tevens voldoen aan de eisen van de NDV voor het certificaat leraar dalton VO. Dergelijke curusussen bestaan uit 8 dagdelen, gespreid over één à anderhalf jaar. Bovenstaande uitgaven zijn te bestellen via Dalton kort Een andere manier om kort en snel het daltongehalte van de school op te frissen en de kennis van de college s te actualiseren is dalton kort; een cursus van liefst drie dagdelen rond de thema s: * roots van dalton en ontwikkelingslijnen, * de taak en daltonuur, * begeleiding, mentoraat, reflectie. Natuurlijk kan in overleg Dalton kort anders vorm worden gegeven Lectoraat Dalton De intensieve samenwerking tussen lectoraat en het scholings en begeleidingsteam van DaltonDeventer blijkt uiterst vruchtbaar. De afgelopen jaren hebben veel inzichten en ontwikkelingen vanuit Deventer hun weg gevonden in de daltonwereld. Daltoncertificaat leraar VO individuele docenten DaltonDeventer is bereid op elke locatie in het land daltoncursussen voor individuele docenten te verzorgen. Voor zijn VO cursussen gepland in regio Noord en regio Zuid-Holland. Alle bovengenoemde trajecten zijn steeds gebaseerd op literatuurstudie, experimenten in de eigen klas en het werken aan schoolontwikkelingsthema s in zogenaamde DaltonOntwikkelPlannen. Zie verder pagina 5 en

3 NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al enkele honderden VO-docenten het officiële daltoncertificaat via DaltonDeventer behaald. Dat gebeurde meestal via cursussen, waarbij rond de 20 a 25 docenten van één school deelnamen. Nunspeet-tweedaagse Theoretische verdieping, maar vooral ook: praktische uitwisseling. De Nunspeet-tweedaagse is een tweedaagse werkbijeenkomst, waarin elke deelnemer expertise inbrengt vanuit zijn school en geïnspireerd wordt door enerzijds nieuwe theoretische concepten en ontwikkelingen en anderzijds ideeën en uitwerkingen van andere scholen. Dit betekent, dat we de deelnemers enerzijds op de hoogte willen brengen van ontwikkelingen vanuit o.a. het lectoraat rondom bijvoorbeeld evidence-based effectief werken, vernieuwende ideeën rondom vrijheid of samenwerken, de vraag hoe effectief de taak nu eigenlijk is, opbrengstgericht werken in daltonuren, etc. Maar ook de deelnemers zelf brengen werkwijzen en materialen, zoals die bij hen op school gebruikt worden, in tijdens de verschillende werkbijeenkomsten. Na de -ook voor ons- inspirerende Nunspeettweedaagsen van de afgelopen jaren willen we ook komend jaar weer graag met een aantal VO-collega s de hei op. Gezien de evaluaties zullen we het concept van deze tweedaagse en zo mogelijk- de locatie (Landgoedhotel Vennendal in Nunspeet) onveranderd laten. Doelgroep We richten ons in deze tweedaagse in eerste instantie op docenten, die willen reflecteren op het daltongehalte van de eigen lessen en ook op schoolniveau over het eigen daltongehalte kunnen denken. De docenten zijn bereid ter voorbereiding op deze tweedaagse voorwerk binnen de eigen school te doen. We zullen in eerste instantie per school niet meer dan twee deelnemers plaatsen omdat voor de opzet van deze tweedaagse de deelname van veel verschillende scholen kwaliteitsverhogend werkt. Inschrijving en kosten U kunt nu al plaats reserveren voor de Nunspeet-tweedaagse op 15 en 16 november 2012 door te mailen naar Anita Schenkeveld Het aantal deelnemers is minimaal 16 en maximaal 24. De deelnemers worden geplaatst op volgorde, waarop de voorinschrijving bij ons binnen is. De kosten bedragen per deelnemer 750 euro. Afgelopen jaar is voor het eerst ervaring opgedaan in de regio Zuid-Holland met een cursus, waarbij verschillende docenten van verschillende scholen toewerkten naar het daltoncertificaat. Komend jaar willen we een soortgelijke cursus aanbieden in de regio s Zuid-Holland en Groningen. Doelgroep Voor leraren van daltonscholen die er voor kiezen het daltoncertificaat te behalen in een groep die bestaat uit collega s van verschillende scholen. Doel / Inhoud Doel van de cursus is dat de cursist kennismaakt met de veelvormige praktijk van daltononderwijs, een eigen visie op dalton ontwikkelt en deze visie ook vanuit de literatuur kan onderbouwen. De bijeenkomsten verlopen in principe steeds via drie sporen. Verbeteringen binnen, c.q. reflectie op de eigen klassenpraktijk, een nieuw thema, nieuwe impuls in relatie tot literatuurbespreking en bijdragen aan de ontwikkeling van dalton -gehalte op schoolniveau. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de opbrengsten aan de studiegroep gepresenteerd. Literatuurstudie De nieuwe impuls wordt tijdens en na afloop van de bijeenkomst ondersteund door literatuur. Voor de volgende bijeenkomst bestudeert elke deelnemer deze literatuur, die door middel van een coöperatieve werkvorm wordt getoetst en verdiept. Experiment : verbeteren van de eigen klassenpraktijk In het tweede deel van elke bijeenkomst staat een thema uit het daltononderwijs centraal. We zien dit thema als een impuls om de eigen praktijk te onderzoeken en daarop te reflecteren, om zaken in het eigen onderwijs uit te proberen en eventueel te verbeteren. Rendement is hierbij belangrijk. Rendement op het gebied van leerresultaten en cognitieve ontwikkeling en rendement op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling. Het gaat hierbij om thema s als daltonplan, activerende didactiek, samenwerkend leren, zelfstandig werken en de taak. 4 5

4 DOP : Dalton Ontwikkel Plan; ontwikkelen op schoolniveau De cursist komt niet blanco naar de cursus maar met een opbrengstverplichting vanuit de eigen school. Samen met het management en/of DOG hebben de cursisten voorafgaand aan de eerste cursusbijeenkomst een schoolontwikkelingsdoel opgesteld (een DOP). De cursist verplicht zich naar zijn management/ DOG toe om een bepaald daltonaspect voor zijn school uit te werken in de loop van het cursustraject. Hij wordt hierbij ondersteund door docenten van DaltonDeventer en medecursisten. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers de uitkomsten van hun onderzoeken en geven de relevantie ervan aan voor de school en verantwoorden hun oplossingen en voorstellen vanuit daltonperspectief. Na afloop van de cursus verzorgt de cursist een presentatie aan zijn team waarin hij de resultaten van zijn onderzoek en studie voorlegt aan zijn collega s. Gezien deze opzet van het DOP lijkt het wenselijk dat aan een cursus steeds meerdere deelnemers van één school tegelijk deelnemen, die dan samen (vooraf) een gemeenschappelijk DOP kiezen. Tijdens elke bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het DOP. De cursisten bespreken in een intervisieachtige setting de voortgang van hun onderzoek. De deelnemers beoordelen in kleine groepen analyses en voorstellen en doen suggesties voor verder onderzoek. De deelnemers kunnen elkaar problemen of vragen voorleggen en feedback vragen op deelproducten. De opbrengsten worden verwerkt in het onderzoek en in het uiteindelijke product. Doel is via dit onderzoek uiteindelijk een bijdrage aan dalton binnen de eigen school te leveren. Uitwisselen van praktijkervaringen en good-practices is heel belangrijk. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties. Op elke locatie wordt door de deelnemers tijdens het traject eenmaal informatie gegeven over de daltonwerkwijzen op de eigen school. Regionale netwerken van daltoncoördinatoren DaltonDeventer ondersteunt in verschillende PO- en VO-regio s netwerken voor daltoncoördinatoren. Doelstellingen: versterken van de regio, uitwisseling van good practices, intervisie, nieuwe impulsen en uiteindelijk: het officiële certificaat voor daltoncoördinator van de Nederlandse Dalton Vereniging. Schoolontwikkeling op maat De kracht van DaltonDeventer ligt in het op maat begeleiden van scholen naar dalton of naar meer dalton. We maken graag een afspraak voor een kostenloos oriënterend gesprek. Mooie thema s Didactische vaardigheden Als we leerlingen moeten opvoeden tot zelfverantwoordelijk en zelfsturend leren, vraagt dat grote didactische en pedagogische vaardigheden van de leerkracht. Een deel van die vaardigheden is a way of life, maar een goed deel van de benodigde vaardigheden is prima in cursusverband aan te leren. Coaching Sommige docenten hebben en hoog vakinhoudelijk niveau, maar vinden het moeilijk zich een daltonwerkwijze eigen te maken. Coaching zou kunnen helpen om deze an sich prima leerkrachten zich bewust te laten worden van kansen, om leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces te laten dragen. Mentoraat: portfolio en reflectiegesprekken met leerlingen Het succes van een daltonschool is vaak sterk verbonden met de manier waarop met name de mentoren in staat zijn de leerlingen te ondersteunen bij de te maken keuzes en bij hun persoonlijke ontwikkeling. Samen met u kiezen we een maattraject, waarin de vaardigheid ontwikkeld en getraind wordt om het beste uit de leerlingen naar boven te halen in individuele of groepsgesprekken vanuit een coachende houding. Dalton en orde Gedrags en ordeproblemen lijken niet te passen op het daltongedachtegoed, maar natuurlijk komen we problematisch gedrag ook tegen op een daltonschool. Hoe kunnen er van vaak problematische situaties op een daltonwijze leermomenten en opvoedingsdoelen gemaakt worden? Kernwoorden zijn vertrouwen, contract, verantwoordelijkheid geven en verantwoording afleggen, reflectie

5 Contact DaltonDeventer Voor overleg over maattrajecten voor uw school of regio, kunt u contact opnemen met: Hans Wolthuis Tel-nr: Zakelijke informatie? Voor meer zakelijk getinte informatie over de cursus, en voor aanmeldingsformulieren voor individuele inschrijvingen kunt u contact opnemen met: Apo Transfer Anita Schenkeveld, projectcoördinator apo Tel-nr: Postadres: Postbus 501, 7400 AM Deventer Meer weten?

Kinderopvang. Kinderopvang ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. Kom verder. Saxion. www.saxion.

Kinderopvang. Kinderopvang ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. Kom verder. Saxion. www.saxion. Kinderopvang Kinderopvang 2012 2012 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS Kom verder. Saxion. Apeldoorn Deventer Enschede Saxion InformatieCentrum Kerklaan 21 Handelskade 75

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Cursussen Zorg in de school. Passend onderwijs

Cursussen Zorg in de school. Passend onderwijs Cursussen Zorg in de school Passend onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Zelfstandig werken 4 Anders Adaptief 5 Coöperatief leren 6 Meervoudige intelligentie 7 Communicatieve vaardigheden 8 Omgaan met agressie

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2014-2015

Post-hbo-opleidingen 2014-2015 Post-hbo-opleidingen 2014-2015 Post-hbo-opleidingen 2014-2015 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Coördinator Lezen... 8 Coördinator

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. Hieronder

Nadere informatie

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 23 trainingen voor VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 2010-2011 Christine Brons bv Brugstraat 7a-2, 9712 AA Groningen Postbus 7025, 9701 JA, Groningen t 050-3 11 11 35 m 06-53 62 62 01; e christine.brons.bv@planet.nl

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Onderzoekend kijken naar je onderwijs Derde ronde professionaliseringstraject (cursus 2010 2011)

Onderzoekend kijken naar je onderwijs Derde ronde professionaliseringstraject (cursus 2010 2011) Onderzoekend kijken naar je onderwijs Derde ronde professionaliseringstraject (cursus 2010 2011) Yvonne Leeman en Ulrike Koot - Stam Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs 2012 Christelijke

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs Portfolio dr. Aletta Jacobs College Deelschool Praktijkonderwijs Portfolioproject in het praktijkonderwijs Portfolioproject aan

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep

Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep KPC Groep 1 VOORWOORD 3 2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN LERAAR PLUS

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

leven Brug naar 2012-2015 WWW.GROENEWELLE.NL

leven Brug naar 2012-2015 WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar 2012-2015 het groene leven www.groenewelle.nl WWW.GROENEWELLE.NL strategisch uit voeringsplan de groene welle Voor u ligt ons strategisch uitvoeringsplan 2012-2015 De Groene Welle: brug naar

Nadere informatie

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT? Hoe zet ik mijn vaksectie in haar VO Opbrengstgericht werken in de vaksectie Miriam van Etteger Janneke Oosterman Gina Botta Harry Cox Claudine Verbiest Judith

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Juli 2014 Anne-Marieke van Loon (red.) Dit document is opgesteld door de werkgroep Lerarenopleiding 21 ste eeuw en in mei-juni 2014 besproken met de

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november

OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november Expertisecentrum SVOL AKTIVITEITENSCHEMA Onderwerp Doelgroep Start Uitgevoerd door Bijzonderheden Studielast Coachopleiding OP (ervaren) September Windesheim Staat in het kader van samen opleiden 40 u

Nadere informatie